You are on page 1of 22

Afgifte Afgifte kantoor kantoor 8670 Koksijde 1 8670 Koksijde 1 P409696 P409696

Belgi Belgi - Belgique - Belgique PB PB 8670 Koksijde 1 8670 Koksijde 1 BC 9741 9741 BC

Februari 2013 - jaargang 9 - editie 85

videowestkust
O f f i c i e e l c l u b m a g a z i n e v a n V i d e o c l u b We s t k u s t K o k s i j d e

Techniek Welke sd-kaart en waarom? Clubfestival 2013 De uitslag n de fotos

Praktijk Een documentaire maken - deel 2

Verschijnt maandelijks (niet in juli en augustus)

HERMA HEEFT HET !


-DOE-HET ZELF -INTERIEURDECORATIE -VERVEN EN ACCESOIRES -VERFMENGMACHINE -DROGISTERIJ -LAMPN -GEREEDSCHAPPEN -HUISHOUDARTIEKELEN -GESCHENKEN -ROLGRDIJNEN OP MAAT

LEOPOLD II LAAN 265 86780 OOSTDUINKERKE TEL 058/ 52 14 94


www.hermashopping.be

HERMA

Videoclub Westkust Koksijde


Aangesloten bij WEVAC West-Vlaamse Amateur Cineasten Aangesloten bij C.v.B. Nationaal Centrum voor Beeldexpressie Met de steun van de Provincie West-Vlaanderen en de gemeente Koksijde

Inhoudstafel
Inhoudstafel .................................................... 3 Voorwoord ....................................................... 5 Vorige vergadering ....................................... 6 Praktijk ..........................................8, 9, 10 & 11 Uitslag & fotos clubfestival .....12, 13 & 14 Techniek .........................................15, 16 & 17 Volgende vergadering ...............................19 Agenda ............................................................20

www . koksijde . be

Uitgever
Videoclub Westkust Koksijde

Redactie
Jrgen Depoorter depoorter.jurgen@telenet.be

Verantw. uitgever en afzendadres


Paul Misplon Zeelaan 288/501 8670 Koksijde tel. 058/51 65 63

Secretariaat
Jean-Pierre Thery Fuchsialaan 12 8670 Koksijde 058/51 42 02 jp.thery.baert@gmail.com

Lokaal
FEESTZAAL NOORDDUINEN Helvetiastraat 47 8670 Koksijde

Bank

rek e

BE42 9730 7418 7654

Nie nin uw gn um me

http://www.videowestkust.be
3

U kan maar U kan maar beter goed verzekerd zijn. beter goed verzekerd zijn.

verzekeringen kredieten info@desiere.be beleggingen www.desiere.be bankagentschap met professioneel advies

Zeelaan 39 - 8660 De Panne verzekeringen T 058 412 333 - F 058 420 666 kredieten info@desiere.be beleggingen 39 - 8660 De bankagentschapZeelaan www.desiere.be Panne met professioneel advies T 058 412 333 - F 058 420 666

COMPUTERSYSTEMEN COMPUTERSUPPORT HOSTING WEBDESIGN

KONING ALBERT I LAAN 107 8800 ROESELARE 0477 87 15 06

info@dcwest.be - w w w . d c w e s t . b e
4

Voorwoord door de voorzitter

3 februari was opnieuw een hoogdag voor de club. Het clubfestival en de clubwedstrijd konden opnieuw doorgaan. Waarvoor dank aan de cineasten die hun film zeer goed hebben afgewerkt om deze aan een groot publiek te vertonen en aan alle medewerkers die hieraan hebben meegewerkt. Antoon Demets met zijn film Ontmoetingen aan de Adriatische en Ionische kust werd laureaat bij de gevorderden. Jean Pierre Thery, onze enige beginner, nam dit jaar voor de eerste keer deel met zijn film over een reis naar Rome. Hij werd laureaat bij de beginners. Verder in het boekje kun je de volledige uitslagen en fotos van de clubwedstrijd bekijken. Spijtig genoeg konden niet alle leden aanwezig zijn maar we hopen dat dit volgend jaar beter zal zijn. We vieren dan namelijk ons 10 jarig bestaan. Nu het clubfestival achter de rug is kan volop gewerkt worden aan het nieuwe filmseizoen en de nieuwe producties. We kijken er nu reeds belangstellend naar uit. Voorzitter Videoclub Westkust Koksijde Paul Misplon

Vorige vergadering
Vergadering van 18 januari 2013
Het jaar werd inderdaad ingezet met kussen en een drankje, zoals de geplogenheden zijn in de januarimaand. Het weer was ook typisch januariweer, barslecht. Koud, sneeuw, ijs. Niet te verwonderen dus dat er enkel negen mensen aanwezig waren op onze maandelijkse bijeenkomst. Wel waren er wat verontschuldigden, habitu s die wegens het slechte weer in t binnenland gebleven waren zoals Willy en Walter in plaats van t zeetje op te zoeken. Ook Marnix en Guido hadden afgebeld wegens de sneeuwvaldreiging. Jeanine en Jaak echter hadden een zwaarwichtiger reden om afwezig te zijn, de begrafenis van haar broer. Hierbij bieden wij ons oprecht medeleven aan en verontschuldigen ons voor het niet aanwezig zijn op de begrafenis. Wij werden pas achteraf op de hoogte gebracht van het overlijden van Marcel. De enkelingen Antoon, Pierre en Kurt, die Jrgen verving (lag te zonnen in Tenerife) en de koppels Paul en Marcella, Roger en Laurette en Ccile en ikzelf stonden er dus alleen voor. Onder ons moesten wij de avond vullen, en dat hebben wij ook gedaan. Wij hebben zeer nuttig werk verricht. Wel bleven er achteraf veel bubbels over De avond zou in het teken staan van het filmfestival en clubwedstrijd, er zouden afspraken worden gemaakt in verband met de werkverdeling in het Casino op 3 februari, er zou gepeild worden naar de interesse inzake de jaarlijkse clubmaaltijd .. enz. Niets van dit alles dus. Nochtans hebben wij onze tijd aangenaam en vooral ook zeer productief gebruikt. BONN een fantasiefilm van Paul de voorzitter werd geshowd en goed bevonden voor het festivalgedeelte. Er werden wat kleinere opmerkingen geformuleerd. KOKSIJDE 2012 , met reportages over gebeurtenissen in onze gemeente werd besproken. Paul stelde zich kandidaat om nog enkele onderwerpen te monteren en ook voor de eindmontage te zorgen. Bedankt Paul. ROME, DE EEUWIGE STAD Dan pas begon het grotere werk, de bespreking, de uiteenrafeling, de intensieve ontleding van het filmpje Rome, de eeuwige Stad welke ik had meegebracht om aan de clubwedstrijd deel te nemen. Na eerst wat algemeenheden bij een eerste lezing werd er scne na scne minutieus gedebatteerd en overleg gepleegd over het waarom zs en beter z De raadgevingen, verbeteringen, suggesties en alternatieven werden door mij allemaal genoteerd. Pierre en Kurt waren op hun best, zij konden zich eens uitleven, zij beleefden er echt plezier aan En ik ook. En ook de andere aanwezigen hadden nog nooit zon grondige doorlichting van een film meegemaakt. Zo zou het telkens moeten zijn. Conclusie, Er was een grondige herwerking van de film nodig. Resultaat, een score van 71,2% op de clubwedstrijd. Bedankt Paul, Kurt en Pierre. Na de bekendmaking van de overige wedstrijd- en de festivalfilms, werd er overgegaan tot de loting van de projectievolgorde. De nodige documenten voor het festival en clubwedstrijd werden grondig gecontroleerd en verder in orde gebracht. De sec kon beginnen aan zijn papierwinkel voor de jury en het opstellen van de gedetailleerde timing van de wedstrijddag. de sec, Jean-Pierre

WEVAC 2013
GC De Bunder Mooslede
de 55e Provinciale Filmwedstrijd van de West-Vlaamse Amateurcineasten 1, 2 & 3 maart 2013 GC De Bunder Ieperstraat 52 8890 Moorslede Doorlopende filmvoorstellingen Documentaires Reisfilms Speelfilms GRATIS TOEGANG
Menu 2 maart Kalkonepav met champignons Mexicaans gebraad 2 soorten verse groentjes en fruit Dauphinois aardappelen Kroketten Menu 3 maart Varkenssavourette met pepersaus Kiproti met sinaasappelen 2 soorten verse groentjes en fruit Dauphinois aardappelen Kroketten

17 euro per persoon, drank bij de maaltijd niet inbegrepen. Inschrijven bij Wilfried Lachat voor 23 februari 2013 Met duidelijke vermelding voor welke dag(en) er een maaltijd besteld wordt.
wilfried.lachat@skynet.be

Rekeningnummer: 467-5016301-33
7

Praktijk
Een documentaire maken - deel 2
De papieren montage Uw grootste probleem als editor van een feitelijke film is de enorme hoeveelheid materiaal waarmee u te maken hebt. Aangezien uw project niet op een script is gebaseerd, betekent dit dat u alles moet opnemen waarvan u denkt dat u het mogelijk zou kunnen gebruiken. Uw eerste taak is dus het doornemen van al die uren materiaal om de scnes, opnamen en momenten te vinden waaruit uw programma zal gaan bestaan. Deze eerste belangrijke stap kunt u vaak uitvoeren voordat u Pinnacle Studio zelfs maar opent. Bekijk uw opgenomen materiaal met papier en pen bij de hand, en noteer de opnamen die u zeker wilt gebruiken, en de opnamen die het zelfs niet waard zijn op te nemen naar de vaste schijf. Laat de teller van de camera indien mogelijk meelopen op het scherm, en noteer de tijden op de band waar nuttige opnamen staan. Met deze informatie kunt u beginnen met nadenken over hoe de verschillende delen van uw programma worden ingedeeld wanneer u begint met monteren. U bent dan ook in staat te beslissen welke gedeelten u meteen kunt weggooien, zodat u tijd en schijfruimte kunt besparen door deze niet op te nemen naar de PC. De ruwe montage De ruwe montage is uw eerste montage. Hier ontdekt u het verhaal van uw film. Als het goed is hebt u al een redelijk idee over de structuur van het programma en hoe de verschillende scnes en interviews in elkaar zullen passen om het verhaal te vormen. U bent hier nog niet bezig met het produceren van een voltooide film, u bent alleen uw meest bruikbare materiaal in een volgorde aan het zetten die het verhaal vertelt dat u probeert te vertellen. Maak u niet druk over hoe goed het eruit ziet. Concentreer u op het verhaal, en plaats op de gedeelten waar gesproken tekst moet komen enkele clips die u daarvoor wilt gebruiken. Het kan een goed idee zijn wat tekstschermen in te voegen, zodat u een idee hebt wat u aan tekst moet inspreken. Wanneer u klaar bent, kunt u het gehele programma bekijken en een goed idee krijgen van het verhaal dat wordt verteld. Interviews knippen Interviews kunnen vaak wel een uur lang zijn, zonder onderbreking. Het kan lastig worden exact die paar seconden die u nodig hebt te vinden. De beste methode is het gehele interview op het einde van de tijdlijn te plaatsen, en vervolgens het scheermesgereedschap te gebruiken om de delen die u niet nodig hebt weg te snijden en te verwijderen. 8

Terwijl u bezig bent, houdt u langzamerhand steeds minder clips over tot uw interview uit een overzichtelijke selectie bruikbare opnamen bestaat. De montage verfijnen Nu de belangrijkste delen op hun plaats staan, kunt u beginnen uw montage bij te werken. U kunt beginnen met het plaatsen van cutaways over de interviews, het bijsnijden van opnamen zodat deze exact beginnen en eindigen waar u wilt, en het verwijderen van opnamen of zelfs scnes die niets bijdragen aan uw voltooide programma. Deze fase kan het meest langdurige en meest frustrerende deel van het proces zijn, maar hoe kritischer u bent over het perfect krijgen van elke opname, hoe beter uw uiteindelijke film zal zijn. Scripts en gesproken tekst Waarschijnlijk zult u merken dat er delen van het verhaal ontbreken wanneer u uw feitelijke film hebt gemonteerd. In andere woorden, de interviews en beelden kunnen een deel van het verhaal vertellen, maar andere delen zullen moeten worden verhelderd, uitgelegd of eenvoudig aan elkaar worden gekoppeld, zodat ze begrijpelijk en vloeiend worden. Daar komt u, de filmmaker, bij kijken. U geeft uw eigen perspectief op wat er in de film gebeurt en laat de film het verhaal vertellen dat u wilt vertellen. U kunt dit op verschillende manieren doen, maar gewoonlijk worden hiervoor tekstschermen of een ingesproken voiceover gebruikt. Als u vindt dat het verhaal van uw film grotendeels begrijpelijk is en enkel een beetje uitleg nodig heeft, kunt u daarvoor een paar tekstschermen gebruiken (het belangrijkste hierbij is om het kort te houden - maximaal 30 woorden per keer op het scherm). Meestal zult u echter een script moeten schrijven en een voice-over moeten opnemen. Houd hierbij rekening met het volgende: 1 Snelheid: de meeste vertellers spreken met een snelheid van 100-120 worden per minuut. Schrijf dus duidelijk en bondig. 2 Taal: houd het taalgebruik eenvoudig en direct. Veel bijvoeglijke naamwoorden en bloemrijke beschrijvingen leiden af. 3 Herhaling: zorg dat u niet steeds de dingen herhaalt die uw genterviewden net hebben gezegd. Probeer in elke zin iets nieuws te zeggen. 4 Respect: respecteer de intelligentie van uw kijkers. Er is niets erger dan naar een programma kijken waarin u wordt toegesproken alsof u achterlijk was. De beste documentaires versimpelen het verhaal niet teveel. 5 Wie bent u? Beslis wie u bent als verteller - een onpartijdige toeschouwer of onderdeel van de actie. Als de film deels gaat over hoe u de film hebt gemaakt (zoals de films van Michael Moore of Louis Theroux), kunt u zelf in beeld verschijnen en informele spreektaal gebruiken. Als de verteller geen deel uitmaakt van de actie (zoals in films van David Attenborough), spreekt u onafhankelijker en formeler. 6 Dekkende opnamen: tenzij de verteller in beeld is, moet er iets anders in beeld zijn. Kies relevante opnamen en denk eraan daarnaar indien nodig te verwijzen in het script. Sfeer De verteller maakt het verhaal van uw film tot een geheel, maar ook hierbij zijn veranderingen van tempo en sfeer noodzakelijk. U kunt een hiermee een heel eind komen met uw 9

opnamen en de inhoud van het verhaal, maar het kiezen van de juiste muziek om in en uit te faden over visuele montages of zachtjes onder de gesproken tekst te laten afspelen kan helpen bij het bepalen van de sfeer. U kunt geen commercile muziek gebruiken voor een productie die u in het openbaar wilt vertonen (op YouTube plaatsen valt hier ook onder). U kunt wel voor weinig geld rechtenvrije muziek kopen op sites als www.productiontrax.com, die u voor al uw videowerk kunt gebruiken. Het belangrijkste hierbij uw scnes niet te laten overheersen door de muziek, of de kijker teveel voor te schrijven hoe die zich bij een scne zou moeten voelen als dat niet duidelijk wordt door het verhaal. Gebruik muziek om te benadrukken wat er in de film gebeurt, niet om emotie of opwinding erin te plakken wanneer dat niet op zijn plaats is. Muziek kan een geluidseffect zijn, en geluidseffecten kunnen muziek zijn. Stilte, of het originele geluid van uw video kan even effectief zijn als muziek. Probeer de audio als n geheel te zien. Geen enkel videoproject is compleet zonder een publiek Gelukkig is er dankzij de beschikbaarheid van camcorders met TV-kwaliteit voor consumenten en programmas als Pinnacle Studio een ware revolutie op het gebied van eigen videoproducties op gang gekomen, zodat er nu vele manieren zijn om uw film onder de aandacht van een publiek te brengen. Online De eenvoudigste manier om uw werk te laten zien is het te uploaden naar een site als YouTube of Yahoo (zolang uw project maar niet langer is dan 10 minuten). Het is heel eenvoudig (u kunt het zelfs direct vanuit de tijdlijn van Studio doen). Klik op het tabblad Film maken en selecteer de optie Web. U zult een paar goede tags (zoekwoorden) moeten toevoegen, en in elk geval wat werk moeten verrichten om uw video te promoten bij potentile kijkers, maar als u dat op de juiste manier doet kunt u al snel een behoorlijk publiek bereiken. Festivals We hebben allemaal wel van het filmfestival van Cannes gehoord, waar filmmakers van over de hele wereld hun werk komen vertonen in de hoop te worden opgemerkt door de grote studios. Maar Cannes is slechts n van de letterlijk duizenden festivals die jaarlijks overal ter wereld worden gehouden. Sommige filmmakers kunnen maanden doorbrengen met van het ene festival naar het andere te gaan in een continue rondgang langs premires en bijeenkomsten, allemaal betaald door de festivals zelf. Voor minder prestigieuze producties is het inzenden van projecten bij de kleinere festivals 10

een goede manier om een publiek voor uw film te krijgen, mensen te ontmoeten en inzicht te krijgen in het hele proces. Bij de meeste festivals kunt u ze gratis of goedkoop inzenden. Hoewel het veel tijd kan kosten en u geen enkele garantie hebt dat uw film daar zal worden uitgekozen, hebt u wel het grote voordeel dat deze door ervaren critici wordt bekeken en beoordeeld. Een goede plek om te beginnen is www.withoutabox.com - een site die u toegang geeft tot het inzendingsproces voor duizenden festivals. TV Tenzij uw documentaire uitzonderlijk goed is samengesteld en materiaal bevat dat TVstations nergens anders kunnen krijgen, is de kans dat u hem aan een nationale zender kunt verkopen erg klein. Lokale zenders en andere kabel-TV-bedrijven zijn echter een ander verhaal. Elk daarvan heeft andere behoeften en standaarden, en er is niets dat u tegenhoudt exemplaren van uw werk op te sturen naar de redacties van dergelijke zenders. Ook als het niet wordt uitgezonden kan uw werk dienst doen als visitekaartje, waardoor u mogelijk de kans krijgt andere projecten te bespreken. Als u echter zelf niet echt over verkoperskwaliteiten beschikt, kunt u proberen uw project bij een distributeur onder te brengen. Distributeurs zijn bedrijven die filmmakers vertegenwoordigen en hun werk naar TV-kanalen overal ter wereld brengen. Wees u er echter van bewust dat distributeurs gewoonlijk een zeer hoge technische kwaliteit van het werk eisen, en als een distributeur u vertegenwoordigt zal die een aanzienlijk deel van de opbrengsten opeisen. Het grote voordeel is dat de verkoop en al het promotionele werk door hen voor u wordt afgehandeld.

11

Clubfestival
Het verslag en de uitslag

Het Filmfestival en bijhorende Clubwedstrijd van VCWK dat jaarlijks doorgaat in het CC Casino te Koksijde werd ook dit jaar een groot succes. Er werden 13 films vertoond in diverse genres. Alle films werden beoordeeld door een vakkundige jury welke bestond uit erkende juryleden bij het CvB (Centrum voor Beeldexpressie, gesteund door Ministerie van Cultuur). De voorzitter van de jury, Dhr. Werner Vanbranteghem (KBAC Brugge), werd gesteund door 4 juryleden uit diverse West-Vlaamse filmclubs : Mevr. Roos Broucke (Kinaro Roeselare), Dhr. Pierre Decru (KCC Oostende), Dhr. Freddy Markey (Action Roeselare) en Dhr. Roger Horseele (KCC Blankenberge). De clubwedstrijd telt als toelatingsproef op de Provinciale Filmwedstrijd van WEVAC (West Vlaamse Vereniging van Amateur Cineasten). Twaalf van de dertien films kregen een score van meer dan 70 % en werden aldus weerhouden voor deze WEVAC-wedstrijd welke doorgaat op 1, 2 & 3 maart in het CC De Bunder te Moorslede. Laureaat in de categorie Beginners : Jean-Pierre THERY uit Koksijde met zijn film, Rome, de eeuwige Stad 71,2%. Laureaat in de categorie Gevorderden : Dr. Antoon DEMETS uit St. Idesbald met zijn film,

12

Ontmoetingen aan de Adriatische- en Ionische Zee 74.6%. Verder kregen zilver : Kurt MARIN met Gufu 74.4%, Paul Misplon en Gaston DIERICK met Het wonder van het Zaad 74.2%, Kurt MARIN met Jkulsrlon zijn tweede film over IJsland 72.8%, Roger SAUBAIN met Het Beste van de Noordzee 72.2% en Gaston DIERICK met Dreaming in Hua Hin70%. Brons was er voor Antoon DEMETS met zijn tweede competitiefilm Gesloopt en in ere hersteld over het slopen en de wederopbouw van het station te Koksijde. De trofee CvB werd toegewezen aan Kurt MARIN voor zijn unieke beelden in beide IJsland films. De prijs van Wevac kregen Paul MISPLON en Gaston Dierick voor Het wonder van het Zaad. De gouden medaille prov. W-Vl. werd uitgereikt aan Paul Misplon en Gaston DIERICK (het brouwproces van Oerbier), de zilveren medaille Prov. W-Vl kreeg Roger SAUBAIN (garnaalvissen) en de bronzen medaille was voor Antoon DEMETS (station Koksijde). De prijzen van het gemeentebestuur werden aan Antoon DEMETS (Ontmoetingen aan de Adriatische en Ionische Zee), en aan Jean-Pierre THERY (Rome) toebedeeld. Tevens vermelden wij nog dat de cineast Roger SAUBAIN zijn productie Het beste van de Noordzee, een film die handelt over de verschillende manieren van het vissen op garnaal, afstaat aan het NAVIGO, Nationaal Visserijmuseum te Oostduinkerke. Wij danken de vele toeschouwers voor hun aanwezigheid, de vertegenwoordiger van WEVAC en CvB en niet in het minst de Heer Jan Loones, 1e Schepen en Schepen van Cultuur, voor zijn interesse en voor het uitreiken van de trofeen van de Provincie West-Vlaanderen en de gemeente Koksijde.

13

14

Techniek
Welke sd-kaart en waarom?
Geheugenkaarten staan vol met verschillende aanduidingen, klassen en snelheden. Waar deze getallen voor staan is lang niet altijd duidelijk. Voordat je een kaart koopt is het goed om eerst te weten wat deze aanduidingen precies betekenen en wat de invloed van deze getallen is. door: Jesse Kraal Het meest verwarrende waar je tegenaan loopt bij de aanschaf van een sd-geheugenkaart zijn de verschillende snelheidsaanduidingen. Vrijwel alle kaartjes zijn voorzien van een class-aanduiding, aangegeven met een cijfer in een C. Dit getal geeft de minimale constante snelheid van een geheugenkaart aan. Dit is van belang voor het opnemen van video. Daarbij moet een constante stroom aan data verwerkt worden. Een class-2-kaart heeft een minimale snelheid van 2 MB/s, een class-10-kaart haalt 10 MB/s. Voor het opnemen van hd-video is tenminste een class 6-kaart vereist. Gebruik je de geavanceerde full-hd-filmfunctie op een spiegelreflexcamera of een compacte systeemcamera, dan is een class-10-kaart aan te raden. Recent is er ook nog de UHS-standaard bijgekomen. Momenteel bestaan er alleen nog kaarten met de aanduiding UHS-1, die qua snelheid vergelijkbaar zijn met een class 10-kaart. In de toekomst zal de UHS-standaard gebruikt worden voor kaarten die nog sneller zijn dan class 10.

Maximale snelheid De maximale snelheid van een geheugenkaarten kan veel hoger zijn dan de constante snelheid. Deze pieksnelheid komt goed van pas bij het wegschrijven van fotos. Meestal wordt deze snelheid aangeduid in MB/s, soms met een getal gevolgd door X. De snelheid is eenvoudig om te rekenen: 100X staat gelijk aan 15MB/s, 200X komt overeen met 30MB/s, etc. In de praktijk heb je profijt van deze snelheid als je veel fotos achter elkaar schiet. In elke camera zit een geheugenbuffer, zodra deze vol zit worden de bestanden naar de geheugenkaart geschreven en gaat de snelheid van de camera flink achteruit. 15

Voor een spiegelreflexcamera met een groot aantal megapixels en de mogelijkheid om in raw te fotograferen heb je een hogere snelheid nodig dan voor een eenvoudig compactcamera. Voor die laatste soort cameras voldoet 20MB/s meestal prima. Heb je een spiegelreflex of compacte systeemcamera, dan kun je beter kiezen voor 30MB/s of meer. Praktijktest Aan enkel de class-aanduiding van een sd-kaart kun je niet zien hoe snel zon kaart in de praktijk is. Een klasse 10-kaart van merk X kan veel sneller zijn dan de klasse 10-kaart van merk Y. De beste manier om daar achter te komen is de praktijk, dus namen we de proef op de som. Met een Canon 550D maakten we telkens 15 fotos (raw+jpg) in de burst-mode, om vervolgens te klokken hoe lang de camera nodig had om zijn buffer weg te schrijven naar het geheugenkaartje. We drukten de stopwatch in op het moment dat de eerste foto gemaakt werd. De tijdsmeting werd gestopt zodra het rode lampje (dat aangeeft dat er naar de geheugenkaart geschreven wordt) op de camera uitging.

Resultaten Over het algemeen is de maximale snelheid van de sd-kaart bepalend voor de snelheid waarmee de buffer van de camera wordt weggeschreven. In de praktijk blijkt dat niet altijd het geval. Zo vormt de Duracell-geheugenkaart in deze test een uitzondering. Ondanks de maximale opgegeven snelheid, die met 30MB/s gelijk is aan die van de SanDisk Extreme-kaart, neemt het wegschrijven zon vijftien seconden langer in beslag. 16

Deze test bevat lang niet alle geheugenkaarten. Er zijn meerdere fabrikanten die geheugenkaarten met maximale snelheid van 45MB/s of meer in het assortiment hebben. Met deze test willen we je vooral een idee geven wat de snelheid van een kaart in de praktijk kan betekenen. Het is duidelijk dat de class-aanduiding lang niet alles zegt als het aankomt op snelheid. De Panasonic Silver-kaart met een klasse 4 aanduiding is maar drie seconden langzamer dan de class-10-kaart van datzelfde merk. De maximale snelheid blijkt onderling ook maar 2MB/s te verschillen. Dit staat niet op het kaartje aangegeven, maar wel in de officile specificaties. Laat je keuze van een geheugenkaart dus niet alleen van de class afhangen. Kijk vooral naar de maximale snelheid aangegeven in MB/s of X. Deze snelheid heeft meer invloed bij het wegschrijven van je bestanden. sd, sdhc en sdxc Er zijn drie verschillende standaarden: sd, sdhc en sdxc. De eerste is het oudste type en heeft een maximale opslagcapaciteit van 2GB. Shdc (hc staat voor High Capacity) kan maximaal 32GB aan en sdxc (xc staat voor eXtended Capacity) heeft een theoretische maximale capaciteit van 2 Terabyte. Een camera die overweg kan met sdxc, kan ook overweg met sd en sdhc, maar een camera geschikt voor sdhc, kan niet overweg met sdxc. Hoeveel Gigabyte? Hoeveel opslagruimte je nodig hebt is vooral afhankelijk van je camera en waar je deze voor gebruikt. Op sommige kaartjes staat aangegeven hoeveel fotos er ongeveer op passen. Zo zagen we op een 8GB-kaartje staan dat hier 2000 fotos op passen. Als je fotos maakt in jpg dan is dat een realistisch getal, maar er wordt geen rekening gehouden met raw-bestanden. Die zijn veel groter. Schiet je in raw+jpg, dan kun je met een recente spiegelreflex ongeveer 300 fotos kwijt op een 8GB-kaart. Filmbestanden zijn nog groter, afhankelijk van de kwaliteit kan dit oplopen tot honderden MBs per minuut. Ga je aan de slag met zowel fotos als video, dan is 16GB of 32GB geen overbodige luxe.

Nikon D7000 met twee SD-slots, zo kun je de ene kaart gebruiken voor fotos en de andere voor video-opnames.

17

Garage Carrosserie

VANDEWOUDE

Ten Bogaerdelaan 1 8670 Koksijde tel 058 51 15 33

optiek

058/41.37.85
18

contactlenzen zeelaan 18 8660 de panne

Volgende vergadering
Vergadering van 15 februari 2013
KOKSIJDE 2013, oef, voorbij, gedaan onze jaarlijkse hoogdag. En t ws dit jaar terug een hoogdag. De afwezigen hadden ongelijk. In de volgende vergadering maken wij een evaluatie van ons voorbije Filmfestival en Clubwedstrijd. Aan iedereen wordt er gevraagd om eens kritisch na te denken en op te schrijven wat jullie van dit gebeuren denken. Wij, het bestuur, nemen aan dat het geheel zeer goed en vlot is verlopen, maar zeer zeker zijn er onvolkomenheden, op zijn zachts uitgedrukt. Wij hebben jullie hulp nodig om het verloop van dit evenement ng beter te laten verlopen. Iedereen aan t werk dus. Na die bespreking wordt er overgegaan tot het herbekijken van de laureatenfilms en de uitreiking van de clubprijzen. Tot slot maken wij een actieplan op voor de komende maanden met de nadruk op het samenwerken in kleinere groepjes. Wij luisteren ook naar jullie verzuchtingen en geven meer duiding omtrent het bezoeken, reageren en posten op onze blog. Het is niet meer nodig om vooraf aan de sec te melden wat jullie klaar hebben om te vertonen. Ik steek daar veel energie, tijd en papier in dat tot zeer weinig leidt. Achteraf zijn er toch velen die in laatste instantie met iets naar voren komen dat niet gepland was. Wel zullen wij ernaar streven om telkenmale n productie grondig onder de loupe te nemen. Hiervoor is het wel aangewezen om vooraf de sec in te lichten. Tot vrijdag 15 februari, de sec, Jean-Pierre

Gelukkige verjaardag!
Gelukkige verjaardag aan volgende leden in maart Lena Marin Birgit Herwijn, mevrouw Marin Robert Forizoone 6 maart 21 maart 23 maart

19

Agenda
Ledenvergaderingen 2012-2013
Algemene vergaderingen Videoclub Westkust Iedere derde vrijdag van de maand om 20 uur (behalve juli & augustus) In de Noordduinen, Helvetiastraat 47, Koksijde vrijdag 15 februari 2013 vrijdag 15 maart 2013 vrijdag 19 april 2013 vrijdag 17 mei 2013 vrijdag 21 juni 2013

Clubwedstrijden 2013
KINARO & ACTION Roeselare ........... 16 februari ..........CC De Spil Roeselare

WEVAC en CvB
WEVAC-wedstrijd WEVAC-gala Nationale wedstrijd CvB 4e WEVAC alternatief WEVAC-cursus CvB-Gala 1,2 & 3 maart 9 maart 14u30 21 & 22 september 19 oktober 23 november 24 november GC De Bunder Moorslede GC De Bunder Moorslede CC De Djoelen Oud-Turnhout GC De Bunder Moorslede t Centrum Torhout CC De Djoelen Oud-Turnhout

20

wave Has It All


De Yogaschool

sport-medischadviescentrum

chiropractor

groepsfitness spinning sportdokter sauna fitness


shop
terrassen op de golf

Technogym apparatuur

eetcaf t rain in g s s t ag es personal training triatlonclub


kinesitherapie

schoonheidssalon

trilplaat

lichaamsverzorging voedingsbegeleiding

buitenfitness

zumba squash

luxekleedkamers

massages
Gratis Parking

andersvalidentoegankelijk

b ew eeg, g eni et, l e e f !

Wave groepsfiTness de yogaschool Wave kaffee groupcycling personal Training Wave ouTdoor s .M.a.c.

Hazebeekstraat 13 8670 Oostduinkerke tel. 058 51 06 30 w w w . t h e w a v e . b e


Ma-do Vrij Zat Zon 08.00-22.00 08.00-21.00 09.00-18.00 09.00-13.00

(en op feestdagen)

ADV A5.indd 1

21

19/10/12 11:12

Een bescheiden loods of een modern bedrijfsgebouw, een eenvoudige woning of riante villa...

Wij bouwen het voor u.

Industrile gebouwen Agrarische gebouwen Woningbouw en appartementen Prefab - beton


ALGEMENE BOUWONDERNEMING

Industriepark Drongen 1 Booiebos 21 B-9031 Drongen (Gent) tel. 09/282 47 77


NV IS REEDS MEER DAN 35 JAAR ACTIEF IN DE BOUWWERELD.

WWW.MORTI.BE