You are on page 1of 21
'n Gesprek Met Jou Liggaam deur Carol Look, Meester EFT Praktisyn. (vertaling deur Paul van der Walt) Deel 1 van 7: Inleiding Indien die ligaam blootgestel word aan enige fisieke of emosionel trauma, hou die liggaam 'n rekord van die emosie op die energie en sellulere vlakke, soos deur die bekende trauma spesialis Bessel Van der Kolk tereg daarna verwys, “your body keeps the score.” In geval van ' motor ongeluk kan daar fisiese letsels wees om ons aan die ongeluk te herhinner, soos gebreekte bene, littetekens en pyn. wanneer ons egter emsionele trauma ervaar is daar geen fisiese letsels wat as bewys kan dien dat ons eens op 'n tyd verwerp, verneder of selfs gedreig was nie. Ons liggame hou egter baie noukeurig rekord van al die insidente in ons elektriese en energie velde. Dit is hier waar EFT die beste keuse as energie tegniek is, om alle emosionele konflik en trauma op die verskillende vlakke nl – emosioneel, spiritueel, fisies en elektries te kan hanteer. Indien jou afrigter jou sou onnodiglik sou uittrap, sal die trama nie met gewone gespeksterapie opgelos kan word sonder dat daar 'n elektriese letsel agterbly nie. Blywende indrukke is gemaak groter as die rasionele prossesering in die onderbewussyn, en wanneer jou vriende daarna verwys as "hy het 'n slegte dag gehad", sal dit nie die elektriese letsel in die onderbewussyn wat deur die spesifieke insident of trauma geskep is, kan help verwyder nie. As ons ernstig is is om ons self te herbedraad, dan is EFT die mees geskikste modaliteit vir die proses. Dink aan die positiewe herfrasering van die uitdrukking "ons die brein te herberdraad". Ons benodig nie 'n nuwe brein nie, en het ook geen herstelwerk nodig nie, want daar is geen fisieke skade nie. Met al die nodige onderdele beskibaar, het ons slegs nodig om die brein te herbedraad sodat die electriese impulse gestuur kan word in reaksie tot gevolg van die stimulasie. Ons het al die regte bestandele, ons moet slegs die nuwe konneksies, persepsies en interpretasies vorm. Die basis van die EFT se ontdekking berus op die volgend stelling: “Die oorsaak van alle negatiewe emosies is as gevolg van 'n ontwrigting in die energie stelsels van die liggaam." Laat ons dan voortgaan om daardie ontwrigtings op te klaar en die diepere genesing wat EFT vir ons beskikbaar stel, met grasie te kan aanvaar en ons eie te kan maak. Die eerste stap in die proses is om 'n verhouding met jou liggaam te bewerkstellig in 'n opregte en liefdevolle en aanvaarbare metode soos met 'n nuwe vriend. Wees sag met jou liggaam, luister met aandag, wees oop en ontvanklik en maak tyd om te kommunikeer. Te veel mense ignoreer die boodskappe vanaf hulle liggame, of besef nie eers dat hulle liggame met hulle kommunikeer nie. Die volgende punte kan hulp verleen om persone te benader wat hulp kom vra met fisiese problems as gevolg van emosionele onderstrominge. Hou dit assebief in gedagte dat ons nie die siekte behandel nie, maar slegs die onderliggende emosionele en vibrasionele konflik wat bydraend is tot die oorsaak van die siekte. 1. Pyn is 'n teken: Pyn is 'n helder en duidelike informasie-ryke teken. Ons is veronderstel om aandag daaraan te skenk, anders loop ons die risiko dat dit versterk moet word om ons aandag te kry. Pyn is meestal 'n onbewustelike proses. Konflik manifesteer deur die liggaam van emosionele spanning in onderbewussyn wat dan ontwikkel in psigo-simptomatiese siektes. Hierdie siektes, kopsere of pyn is werklik, alhoewel die oorsprong daarvan in psigoliese konflik gesetel is, en nie as gevolg van virusse, kieme of bakterie nie. 2. Simboliese Leidrade: In die meeste gevalle is daar ingting in sekere organe gestoor vir simboliese redes. Ons liggame is meer briljant as wat ons ooit reken, en somtys proberr die liggam om ons aandag op 'n humoristiese of 'n vanselfsprekende wyse te verkry. Die is nie ongewoon om skouer probleme te assosieer met ervaringe van om die wereld se gewig te dra nie, en so ook word die bene, kniee en voete gekoppel aan om vorentoe aan te gaan in die lewe. Vel probleme en irritasies hou dikwels verband met sake wat ons "onder die oppervlakete" pla. 3. Traumas en Konflik drein ons Immuun stelsels. Soos Gary Craig daarvan melding maak in sy "ernstige siektes" DVD's, sal opgekropte en onderdruke en vermyde konflik op 'n natuurlike manier ons energie reserwis uitput en ons maklike teikens maak vir allerahnde siektes. Alhowel ons steeds op hoe vlak funksioneer, sal ons ter langer laaste 'n fisieke probleem ontwikkel, omdat daar geen plek meer is om enige psigiese letsels te stoor nie.. 4.Oplossings teenoor Oorsaak: Dit is my persoonlike opinie dat on te veel aandag skenk om oplossings te probeer vind, eerder as om die sigologiese oorsake vas te stel vir ons fisiologies siektes. Elke siekte het 'n vibrasie. Ons sal minder tyd en geld spandeer en meer gesond wees as ons meer aandag skenk aaan die vibrasies en die oorsake van ons probleme en dit met EFT behandel. Dit beteken nie noodwendig dat ons nie 'n dokter benodig vir ernstige siektes nie. Dit beteken dat dit nie altyd sal help om pille te drink en operasies te ondergaan aan die liggaam wat slegs tydelike verligting sou bring, indien ons nie die onderliggende oorsaak van die vibrasie aanspreek nie. Ek hou daarvan om myself vrae te vra om sodoende die energie koneksies te stimmuleer wat anders ongesiens by die onderbewussyn sou verbygaan. Ek hou ook van " vul in die spasie" stellings soos die voorbeelde hier onder. Doen jou eie, skryf vinnig en jy sal verras wees wat vir jou mag opkom. Hier volg 'n paar vvorbeelde van stellings wat redelik gewild is: 1. As my _____________ kon praat, sou dit vir my vertel dat ek my _______________________________verwaarloos. 2. My seer ______________ verteenwoordig konflik wat ek ervaar oor ___________ (of in hierdie verhouding.) 3. Romantiese liefde, konflik en pyn blyk in my ______________ gestoor te wees. 4. Kwellings oor geld blyk gewoonlik in my _______________ te wys. 5. Woede probleme veroorsaak dat ek pyn of inflamasie in my ______________________________ kry. 6. Vrees is gewoonlik fisies waarneembaar as ________________in my_______________________. 7. As en nie genoeg waardeer word nie, pyn my _______________ 8. As ek bedreig voel in my werk, en kompeterend voel, is ek geneig om 'n benoude gevoel in my ________________________ te ervaar. 9. As ek moeg en uitgeput en oorwerk voel, ervaar ek ongemak in my_____________. 10.As ek probleme met die familie ervaar, word ek altyd ________________ . Onthou, ek glo daaraan dat dit meer effektief is om tyd en energie te spandeer aan die vibrasionele oosrsaak van die probleem, (die kern) eerder as oplossing (wat daarna gebeur) en dan die vibrasie aan te spreek met EFT, sodat ons langer gesond kan bly. Probleme word veroorsaak deur vibrasies, en ons beskik oor die nodige mag en kundigheid om ons vibrasies te verander (wat geskied deur denke en gevoel). Verplaas ons dan eerder die fokus waar ons krag vermoens die meeste is. Deel 2 van 7: Die Verlede – Om Vas Te Kleef Aan Traumatiese Gebeure In die tweede gedeelte van die reeks, spreek ek die benadering aan tot siektes en pyn wat in die liggaam gestoor is van traumas vanuit 'n energie perspektief. Neem weereens asseblie kennis dat ek nie 'n mediesie dokter is nie, en geensins voorstel dat jy nie 'n geneesheer moet raadpleeg om hulp vir enige fisiologiese toestand nie. Ek bied slegs 'n addisionele perspektief en 'n kragtige metode om EFT te gebruik in samewerking met mediese opsies. Ons stoor nie net die gebeure van die verlede in ons liggame nie, maar ook in die onderbewussyn en in ons energie velde. Insidente van die verlede het 'n spesfieke "vibrasie", en dit is die rede waarom dit opgeklaar moet word op alle vlakke, en ek het nog geen doeltreffender metode daarvoor gevind wat so elegant en volledig as vir die proses, as EFT nie. Nadat jy jou dokter geraadpleeg het en 'n diaNEUS vir jou probleem gekry het, maak alles sens? Kan jy die emosies herken wat 'n bydra lewer tot jou probleem? wat is jou liggaam besig om jou te probeer vertel? En meer belangrik, is jy gewillig om te luister? Meeste van ons het al een of ander tramamatiese ervaring beleef (bv motor ongelukke, roof, aanranding, verkragting, molestering, ens), of het onopgeloste emosionele konflik. Kies 'n gedeelte van jou liggaam wat geneig is om vatbaar te wees vir stress. Miskien loop jou maag oor stress by die werk, of jou lae rug word seer as jy huweliksprobleme ervaar, of jou vel slaan rooi kolle uit as jy probleme kry. Neem aan dat jou liggaam vir jou die konneksies gemaak het. Ek nooi jou uit om speurder te speel en uit te vind wat jy nodig het om te laat gaan om weer fisiese gemak in jou lewe terug te bring. (Selfs net die gedagte dat dit daar was kan jou vibrasie in die regte rigting verander) 1. Wat se “trauma” is in die liggaamsdeel en waarom probeer dit om jou aandag te trek? 2. Het jy dalk iets verwaarloos/ 3. Ignoreer jy die feit dat jy 'n besluit moet neem of jouself moet verbind tot iets. A klient klae oor kwaai rugpyn. Sy neem aan dit het begin na 'n sport besering, maar die die dokter vind geen oorsake vir die pyn na haar anvanklike behandeling nie. Daar is niks oor om te doen behalwe rus, pynstillers en of 'n riskante operasie nie. Aangesien jy nie 'n mediese dokter is nie, mag jy nie die toestand behandel nie, maar jy kan begin deur die volgende vrae te vra.: 1. Het jy ooit rugpyn ervaar voor die sportbesering? 2. Wat dink jy is aan die gang na al die jare? 3. Wie of wat word verteenwoordig deur die pyn? 4. As daar geen sigbare skade op die X-strale is nie, wat se “informasie” omtrent die besering/ ongeluk is nog steeds in die rug gestoor? Die pyn was sowel fisies as emosioneel, maar die wode is nog steeds "aktief" alhoewl die insident jare terug plaasgevind het. Watter boodskap is daar in die rugpyn? Wat is nodig wat sy moet "hoor"? Probeer die volende aanvangstellings en tik volgordes as riglyne. Karate chop punt: Alhoewel ek die boodskap in my rug ignoreer, verkies ek om nou daaraan aandag te gee.…Alhoewel ek bang is om aandag te gee aan die boodskap in my rug, is ek oop en gewillig om nou daarna te luister…Alhoewel ek weet daar is iets wat ek moet leer van hierdie pyn, is dit nie net oor die besering nie, ek aanvaar dat ek bang was end dat ek nou gereed en oop is vir die boodskap. WENKBROU: Ek voel bang om te luister na die boodskap. KANT VAN OOG: Ek weet my rug het die trauma gestoor al vanaf 19___. ONDER OOG: Ek voel so bekommerd om dit weer op te haal. NEUS: Ek weet my rug probeer om my aandag te trek. KEN: Ek wil nie daarnatoe gaan nie. SLEUTELBEEN: My rug vat my daarnatoe. ONDER ARM: Ek kan dit hanteer om weer die trauma te herleef. KOP: Ek wil weet waarom my rug met my praat. WENKBROU: Ek voel oop vir die informasie hier. KANT VAN OOG: Ek gereed en bereid om te luister. ONDER OOG: Ek is bang, maar ek weet ek kan die inligting hanteer. NEUS: Ek weet watter emosies ek stoor, maar ek wou dit ignoreer. KEN: Geen wonder dat my rug seer is nie. SLEUTELBEEN: Ek is bereid om die trauma te verwerk en dit te laat gaan. ONDER ARM: Ek het nie nodig om die pyn meer te stoor nie. KOP: Ek is vry om dit op te gee as ek so verkies. Allergies is volop in ons samelewing. As die liggaam 'n allergie het, glo dit dat daar 'n eksterne krag is wat dit aanval en dit versamel al die krag (die loopneus, waterige oe, ens.) om die aanvaller af te weer. Veronderstel jy kyk na jou lewe vir ander waarneembare of ware aanvallers wat in allergies mag manifesteer. Alhoewel die feit dat die stuifmeelvlakke baie hoog is, as 'n grondige rede vir jou allergie beskou kan word, moedig ek jou nog steeds aan om te kyk vir enige onderliggende emosionele oorsake en konflik. Is daar enig ander "aanvalle/ aanvallers wat na vore kom? Karate chop punt: Alhoewel ek allergies is vir so baie dinge, verkies ek om te aanvaar dat my liggaam besig is om my te beskerm.... Alhoewel die allergies my aan 'n vorige aanval herinner wat ek wil vergeet, verkies ek om my liggaam se reaksie te aanvaar.…alhoewel ek onthou watter aanval my liggaam werklik op reageer, aanvaar die allergies aanvaar ek my liggaam se reaksie daarop.: WENKBROU: Ek was aangeval baie jare terug. KANT VAN OOG: Ek hou nog steeds vrees in my liggaam en allergies. ONDER OOG: Ek het van die aanval vergeet, maar my liggaam onthou. NEUS: Ek het die aanval met my allergies baklei. KEN: Dit is lank gelede en ek is gewillig om die pyn te voel. SLEUTELBEEN: Ek onthou die aanval asof dit gister gebeur het. ONDER ARM: Ek was so bang. KOP: Geen wonder my sisteem wil my beskerm nie. WENKBROU: Ek is gereed om die behoefte vir beskerming te laat gaan. KANT VAN OOG: Ek is gereed om myself te beskerm. ONDER OOG: Ek is nou meer veilig as toe. NEUS: Ek verkies om my op nuwe maniere te beskerm. KEN: Ek waardeer die manier waarop my liggaam probeer het om myself te beskerm. SLEUTELBEEN: Ek is gereed om al die allergies te laat gaan. ONDER ARM: Ek weet waarom ek hulle nodig gehad het. KOP: Ek het hulle nie meer nodig nie. Neem 'n volgende fisiese ervaring soos 'n motor ongeluk. Waarom is die pyn nog daar no soveel jare? Ongeag die oorspronklike diagNEUS, dink daarin in terme van van energie. Waarom hou jy nog steeds vas daaraan? Dit is baie algemeen om an fisiese pyn vas te hou vir emosionele redes. Ons doen dit almal, maar dit is moontlik om die knoop te ontrafel en van mekaar te skei en aan te gaan met ons lewe deur middel van EFT. Ek het verskeie kleinte gehad wat in motorongelukke betrokke was, wat bang was om die trauma van die ongeluk te vergeet of te laat gaan. Hulle het vas geglo dat die pyn hulle help om versigtiger en meer waaksaam te wees en ook as 'n herinnering dien aan wat kan gebeur indien hulle weer so 'n fout sou maak. Karate chop punt: Alhoewel te lank aan die pyn van die ongeluk vasgehou het, is ek te bang om dit op tegee. Ek is baie lief vir myself en aanvaar my self in elkgeval.…Alhoewel die dokters gese het dat ek vir die res van my lewe met die pyn sal moet saamleef, is ek gewillig om te oorweeg dat dit nie nodig is nie… Alhoewel ek aan die pyn vashou vir emosionele redes, aanvaar ek wie ek nou is en hoe ek voel oor wat met my gebeur het. WENKBROU: Ek is te bang om die pyn op te gee, ek wil nie he dat iemand moet vergeet wat gebeur het nie. KANT VAN OOG: Ek was getraumatiseer by die ongeluk. ONDER OOG: Ek moet onthou om versigtig te wees. NEUS: Die ongeluk was so oorweldigend. KEN: Ek sal nooit die ongeluk vergeet nie, en soo ook my liggaam. SLEUTELBEEN: Ek wil nie dit laat gaan nie. ONDER ARM: Dit is al so lank met my. KOP: Ek is te bang om die pyn te laat gaan, al wil ek ook. WENKBROU: Ek mag dit dalk nou laat gaan. KANT VAN OOG: Ek luister na my liggaam en ek weet wat ek nodig het.. ONDER OOG: Wat daarvan as ek 'n bietjie daarvan kan laat gaan? NEUS: Ek hoef nie die pyn te onthou nie. KEN: Ek is gewillig om deur die trauma en vrees te werk. SLEUTELBEEN: Ek weet my liggaam is beter nou. ONDER ARM: Ek het nie nodig om dit langer vas te hou nie. KOP: Ek voel oop om die ou pyn van die ongeluk te laat gaan. Deel 3 van 7: Die Verlede - Berging van Slegte nuus In die gedeelte van die reeks wil ek verskeie voorbeelde uitlig oor hoe emosionele konflik van die verlede en slgte nuus in die liggaam gestoor word as siektes en pyn. Laat ons begin met emosionele traumas waar geen snye, skrape en kneusplekke of enige sigbare fisiese probleem betrooke by is nie. Veronderstel jy voel verwerp deur jou ouers gedurende hulle egskeiding. Hulle was so betrokke in hule eie bakleiery dat hulle die kinders allen gelos het sonder die nodige ondersteuning om hulle vrese en hartseer te kon verwerk. Miskien was jy al amper groot, nie regtig kwaad nie, en die skok van die egskeiding was nooit met jou bespreek nie. Dit is nogal 'n baie algemene probleem wat heel dikwels voorkom.  Kan jy onthou waar jy was toe jy die nuus die eerste keer gehoor het?  Kan jy onthou wat jy aan gehad het, hoe warm dit was en of jy gesit of gestaan het? Is die nuus iewers in jou liggaam gestoor? (As jy nie seker is waar nie, neem 'n raaiskoot.)   Watter gevolgtrekkings oor jouself en jou lewe kan jy maak (Dit is nie veilig om lief te he nie…) ? Kliente sal dikwels die uitdrukking: “dit het gevoel asof 'n ton stene my tref /ek het gevoel asof iemand my in die maag slaan toe ek dit hoor" of “jy kon my met 'n veertjie omtik". Hoe voel jou maag nou? Waar het die ton stene jou getref? Hoe voel dit as jy deur 'n veertjie omgetik word? Ons liggame is 'n stoorplek vir verbal, emosionele en sprirituele verraad. Dit is daarom nodig om ons energie stelsel skoon te maak van al die oorskiet stukkies agtergeblewe konflik. Dit is baie waarskynlik dat baie mense glad nie bewus is van hoe sekere skokke in hulle liggame gestoor word nie, of hoe slegte nuus gehou word of hoe ou wonde net toegemaak is in plaas daarvan om te genees. Soos vroer vermeld, is dit geen verassing dat siektes en klagtes van volwassenes simbolies terug herlei kan word na vroere emosionele pyn of konflik. Veronderstel jy is baie geskok om te verneem dat jou beste vriend het jou verloon, en jy verloor die vertroue en ondersteuning van 'n goeie vriend, mentor of baas. Een gerieflike plek om die informasie en trauma te stoor is in jou bene en kniee.......simboliese verteenwoordiging van "ondersteunende gevoel" ens. (Indien die voorbeeld nie met jou resoneer nie, kies jou eie voorbeeld en vul jou eie woorde in.) Karate chop punt: Alhoewel die slegte nuus waarskynlik in my kniee gestoor was, verkies ek om dit nou te laat gaan…Alhoewel ek nie gewwet het waar anders om die slegte nuus te stoor nie, aanvaar ek wie ek is en hoe ek daaroor voel......Alhoewel ek hierdie slegte nuus in my liggaam vasgehou het, verkies ek om dit nou te laat gaan. WENBROU: I wil nie hierdie slegte nuus onthou nie. KANT VAN OOG: Ek weet dat ek dit in my bene gestoor het. ONDER OOG: Ek voe beskermend teenoor die slegte nuus NEUS: EK het gevoeI of niemand my ondersteun nie. KEN: Ek wil nie weer die ou seer oopmaak nie.SLEUTELBEEN : Ek voel seergemaak deur die slegte nuus. ONDER ARM: Ek voel steeds geskok en gevries. KOP: Ek het die slegte nuus vir jare in my bene gestoor. WENKBROUW: Ek ie nog nie gereed om dit te laat gaan nie. KANT VAN OOG: Miskien is ek. ONDER OOG: Ek wil nie die slegte nuus onthou nie. NEUS: Ek mag dit moontlik uit my bene Iaat gaan. KEN: Dit was baie lank terug. SLEUTELBEEN: Dit is nou tyd om vry te wees van die las. ONDER ARM: Ek is gewillig om daarvan uit my bene te laat gaan. KOP: Ek het nie nodig om dit meer in my liggaam te hou nie. Slegte nuus dikwel 'n skok vir ons en vanselfsprekend vir ell die selle in ons liggame. Telefoon oproepe bevat dikwels slegte nuus van ongelukke, dood, uitslae van mediese toetse of 'n totale verandering in lewens styl. Dink aan 'n foonoproep wat jy ontvang het wat 'n skok vir jou was.  Waar is die skok van die nuus in jou liggaam gestoor? Het die tyd vir jou daardie oomblik tot stilstand gekom? Wat se fisiese probleme ondervind jy sedert die oproep?    Was jy ooit instaat om dit te laat gaan en vrede te maak? Karate chop punt: Alhoewel hierdie informasie as 'n skok na my to gekom het, en ek dit in my nek gestoor het, aanvaar ek wie ek is, en wat ek daarmee gedoen het…Alhoewel ek dit nie sien kom het nie,aanvaar ek die plek wat ek gekies het om die informasie te begrawe… Alhoewel ek nie voorbereid was om die slegte nuus te hoor nie, en dit in my nek gaan sit het, aanvaar ek wie ek is, waar ek dit gesit het, en hoe ek nou daaroor voel. WENKBROU: Ek onhou nog steeds hoe ek gevoel het toe ek dit hoor. KANT VAN OOG: Ek vries op binnekank. ONDER OOG: Ek voel so hartseer as ek aan die oproep dink. NEUS: Ek onthou die skok, en 'n gedeelte van my is nog steeds geskok. KEN: Geen wonder ek het 'n stywe nek nie. SLEUTELBEEN: Ek was onkant gevang en het nie geweet wat om te doen nie. ONDER ARM: Ek hou vas aan die skok en vrees in my neck. KOP: Ek het nie geweet wat om met die informasie te maak nie. WENKBROU: Ek oorweeg dit om die skok te laat gaan uit my nek. SKANT VAN OOG: Ek is gewillig om sommige van die emosionel trauma te laat gaan. ONDER OOG: Ek was onkant gevang en dit is OK. NEUS: Ek het dit nie sien kom nie, hoe kon ek? KEN: Dit is OK om weer my waaksaamheid te verslap. SLEUTELBEEN: EK het nie geweet wat om te doen nie, maar nou kan ek dit laat gaan. ONDER ARM: Ek verkies om die skok van my nek en ligaam te laat gaan. KOP: Ek voel al reeds die verligting soos ek die gevoel van my nek laat gaan. Veronderstel jy is onverwags afgedank by jou werk,of jou vrou gaan jou skei.....en jy het dit nie verwag nie. Waar het jy die slegte nuus gestoor terwyl jy jouself probeer regruk het? Baie mense wor onvankant gevang wanneer hulle lewensmaat aankondag dat hulle wil skei. Hulle verwyt hulle self om dat hulle dit nie sien kom het nie, en aanvaar dat hulle nie goed genoeg is nie. Hierdie gevolgtrekkings word dan saam met die skok en die nuus in die liggaam gestoor. Karate chop punt: Alhoewel dit as 'n totale verassing gekom het, en ek dit nooit vergeet het nie, aanvaar ek wie ek is en hoe ek daaroor voel…Alhowel ek myself blameer omdat alleen gelos is, aanvaar ek wie ek is, en wat ek met die informasie gedoen het.…Alhoewel dit my skuld is, ek het dit verdien, is ek steeds in skok en weet nie wat om daaraan te doen nie.. WENKBROU: Ek voel steeds die skok in my rug. KANT VAN OOG: Ek weet ek het dit in my rug gestoor. ONDER OOG: Ek voel so seer oor die slegte nuus. NEUS: My rug was nooit weer dieselfde nie. KEN: Ek kan die pyn van die verwerping in my rug voel. SLEUTEBEEN: Ek het die pyn in my rug gestoor. ONDER ARM: Ek wil dit nie laat gaan nie. KOP: Ek is nog steeds woedend. WENKBROW: Ek voel nog steeds geskok na al die jare. KANT VAN OOG: Ek het geen beheer gehad oor wat gebeur het nie. ONDER OOG: Ek voel so hulpeloos, selfs nou. NEUS: Waarom het ek dit nie sien kom nie? KEN: Ek voel kwaad en teleurgesteld oor die manier waarop ek ingelig is. SLEUTELBEEN: Ek wens hy/ sy het dit anders hanteer. ONDER ARM: Ek weet nie hoem die slegte nuus te verwerk nie. KOP: Ek het aan die skok bly vashou al die jare. (Indien jy twyfel, doen nog 'n paarpositiewe rondtes om die persoon te help om te aanvaar wat gebeur het en te oorweeg om aan te gaan). WENKBROW: Ek is gereed om deur die konflik te werk. KANT VAN OOG: Ek is gewillig om te oorweeg dat dit nie alles my skuld was nie. ONDER OOG: Wat as dit tog die beste was vir my op die ou end? NEUS: Ek is nog nie gereed om te laat gaan nie. KEN: Ek voel steeds verwerp en seergemaak. SLEUTEBEEN: Ek weet nie hoe om die pyn in my rug te laat gaan nie. ONDER ARM: Ek is bereid om te ontspan en myself te aanvaar. KOP: Ek voel amper gereed om te aanvaar wie ek is en hoe om met die slegte nuus van daardie tyd te deel. WENKBROW: Ek waardeer my rug en wie ek is. KANT VAN OOG: Ek het vrede gemaak oor hoe ek die inligting in my rug gestoor het. ONDER OOG: Ek het die beste gedoen wat ek kon daardie tyd. NEUS: Ek doen nog steeds die beste wat ek kan. KEN: Ek waardeer my liggaam. SLEUTELBEEN: Ek is dankbaar vir my ligaam wat my beskerm. ONDER ARM: Ek waardeer my liggaam. KOP: Ek voel goed om sommige van die pyn te laat gaan. Deel 4 van 7: Die Nou - Wat is Onder jou vel? In hierdie artikel wil ek probleme aanspreek wat in die vel manifesteer, die grootste orgaan in die liggaam. Ter wille van illustrasie, maak ek die aanname dat die irritasies is as gevolg van huidige omstandighede en nie as gevolg van traumas uit die verlede nie. Mense, plekke, en situasies het die neiging om onder ons vel in te kruip, en wanneer on ge-irriteerd voel, wys dit in ons gesig en liggame. One velle is in aanraking met beide ons interne en eksterne werelde (omgewings), en dit absorbeer al die inligting van ons omgewing. Ek glo dat ons onself 'n groot guns kan bewys deur ag te slaan op dit wat ons vel aan ons wil kommunikeer deur middel uitslae, siektes en allerhande toestande. As ons oorlaai voel, en ons emosies word nie uitgedruk of gehoor nie, is daar die tendens om oor die vloei na die liggaam…ons vel is die perfekte plek om ons konflik, spanning en gevoel van oorwelming uit te druk. Dut is dus nie 'n verassing om uitdrukkings te hoor soos “My vel is op die koffie sedert my werksverandering…” of “Hy / sy is so onder my vel deesdae…” of “Hy / sy is soos 'n slegte uitslag…” Veronderstel jy of jou klient is een of ander diagNEUS oor inflammasie van die vel gekry, die dokters het alles gedoen en niks help nie. Die volgende logiese stap sou wees om te probeer uitvind wat die oorsaak van jou huidige ellende is: As jou inflammasie van jou vel jou aan iemand laat dink, wie sou dit wees? As die inflammasie 'n naam gehad het,  wat sal dit wees?  Wie of wat is die oorsaak dat jy jeukerig voel?  As die droe jukkerige kolle 'n boodskap gehad het, wat sal dit wees?  As die uitslag op jou vel jou aandag probeer trek, op wat is dit nodig om te fokus?  As jy die huidige uitslag met 'n stresverwante faktor in jou lewe kan verbind, waar sou jy eindig?  As jou vel "jou" en jou behoeftes verteenwoordig,  wat het jy nou op die oomblik nodig? Indien jou vel konflik toon, vind uit hoekom, waar en hoe en wie verteenwoordig word deur die uitslag, irritasie en jeukerigheid! Karate chop punt: Alhowel hy/sy rerig onder my vel is die keer, aanvaar ek wie ek is en waardeer my gevoellens…Alhowel ek bang is om te erken oor hoe ek oor die saak voel, aanvaar ek myself en my gevoelens oor wat gebeur het....Alhowel ek toegelaat het dat die probleem onder my vel inkruip, verkies ek om die irritasie te laat gaan. WENKBROU: Ek voel so geirriteerd met die situasie. KANT VAN OOG: Ek het hom/haar onder my vel toegelaat. ONDER OOG: Ek het baie probleme onder die oppervlak. NEUS: Ek is bang om onder die oppervlak te gaan. KEN: Ek wil nie gaan kyk wat hierdie uitslag veroorsaak nie. SLEUTELBEEN: Hy/sy is so onder my vel! ONDER ARM: Ek hou van aan die irritasiein my vel. KOP: Ek wil nie nou al laat gaan nie. WENKBROU: Ek wil dit oorweeg om die konflik in my vel te laat gaan. KANT VAN OOG: Ek is byna gereed om dit te laat gaan. ONDER OOG: 'n Gedeelte van my wil dit regtig laat gaan. NEUS: Die ander gedeelte van my wil nog steeds daaraan vashou. KEN: Hy/Sy is regtig onder my vel die keer. SLEUTELBEEN: Ek is so geirriteerd oor wat gebeur het. ONDER ARM: Ek het nie nodig om dit Ianger in my vel te hou nie. KOP: Ek voel gereed om sommige van die konflik te laat gaan en om my vel te streel en te vertroetel. Ek vind dit ook baie produktief om ' paar rondtes te tik om dankie te se vir my liggaam. Dit herinner ons hoe sterk ons regtig is, en laat ons toe om tydelik op iets positief te fokus in pleks van die probleem. WENKBROU: Ek is so dankbaar vir my vel. KANT VAN OOG: Ek waardeer my vel. ONDER OOG: Ek hou daarvan toe my vel altyd sag soepel was. NEUS: Ek waardeer my hele vel. KEN: Ek is dankbaar vir wat my vel vir my gedoen het. SLEUTELBEEN: Ek waardeer my vel. ONDER ARM: My liggam is dankbaar. KOP: Ek voel so dankbaar vir my vel en my liggaam. As dit blyk dat die vel probleme veroorsaak is deur 'n gevoel van totale oorwelming van gevoellens en spanning oor die algemeen, sal ek iets probeer volgens die riglyne. Karate chop punt: Alhoewel die spanning van my werk in my vel uitkom, verkies ek om self my gevoelens uit te druk en na myself te kyk.…Alhoewel die spanning van my werk en familie in my vel oorspoel, aanvaar ek wie ek is en hoe ek voel….Alhoewel ek nie die spanning kan hanteer nie en dit my vel irriteer, aanvaar ek wie ek is, enhoe ek voel oor my lewe. WENKBROU: Ek voel so gespanne. KANT VAN OOG: Ek weet die spanning is besig om onder my vel uit te kom. ONDER OOG: Ek voel so gespanne en uitgeput van die lewe. NEUS: Ek het so baie opgekropte gevoellens wat moet uitkom. KEN: Ek het soveel spanning in my huidige omgewing. SLEUTELBEEN: Ek wi ontspan em my vel streel. ONDER ARM: My arme vel kan nie niks meer spanning hanteer nie. KOP: Ek wil net kalm en rustig voel. WENKBROU: Ek weet wys my gevoelens deur my vel. KANT VAN OOG: my hele famiele wys hulle gevoelens deur hulle vel. ONDER OOG: Ek wil nie hierdie nare gevoelens wys nie. NEUS: Ek is te bang om hierdie sterk gevoelens vir enige iemand anders te wys. KEN: Ek is so jeukerig oor dit alles. SLEUTELBEEN: Ek voel so geirriteerd. ONDER ARM: Dar is geen ander plek vir dit om heen te gaan nie behalwe my vel. KOP: Ek voel so krapperig rondom hierdie sake. Ek sal altyd eindig met 'n positiewe rondte on die persoon 'n paar opsies te gee om sy vel te streel en beter te laat voel. WENKBROU: Ek weet ek het ander uitlaatkleppe behalwe my vel. KANT VAN OOG: Ek verkies om myself duidelik uit te druk. ONDER OOG: Ek waardeer my gevoelens en wil dit toelaat om uit te kom. NEUS: Ek is aanvaarbaar vir myself en hoe ek voel. KEN: Ek verstaan dat my vel vol konflik is. SLEUTELBEEN: Ek voel al reeds minder geirriteerd. ONDER ARM: Ek kan uiteindelik van hierdie inflammasie laat gaan. KOP: Ek voeI glad nie meer krapperig oor hierdie sake nie. Die bogenoemde voorbeelde is 'n goeie begin. Doen jou huiswerk oor die plekke in jou liggaam waar jy jou konflik stoor en hou aan om te tik. Deel 5 of 7: Die Toekoms…Dit gaan nie oor die kieme nie. Ter wille van voorbeeld word daar aangeneem dat die slegs huidige faktore is wat 'n beidra lewer tot die pyne en kwale in ons daaglikse lewens. Terwyl daar altyd angs en spanning in die verlede was, fokus ons nou slegs op die huidige lewe. Ons word almal op 'n daaglikse basis blootgestel aan kieme en bakteriee. Daar is kliente wat die kantoor binnekom en regoor die plek hoes en spoeg. Ek is elke dag op die New York ondergrondse moltrein, en werk in 'n groot gebou met duisende ander mense. So waarom sal ek skielik griep of verkoue op Dinsdag kry.Wat het nou op daardie dag gebeur wat my meer vatbaar gemaak het vir die kieme? Ons immuun stelsels is ongelooflik sterk en baie aanpasbaar, en kan egter net "soveel' hanteer voordat dit begin stadiger raak en begin om onefektief te raak. Die enigste tyd wat ek verkoue kry, ongeag van die aantal kere wat ek daaraan blootgestel word, is wanneer ek gespanne is, moeg, ontsteld, of voel ek word nie ondersteun in my lewe nie. Duidelik gaan dit dus nie oor kieme nie....... Veronderstel jy voel 'n verkoue kom, maar dit het jou nog nie regtig beet nie. Dit mag dalk te laat wees om dit te stop, vind ek die bruikbaar om die tydsfaktor te ondersoek.   Wat pla jou deesda wat jou ontstel? Wat is daar wat jy oor moet huil?  tyd?  Wat was baie oorweldigend die afgelope Hoekom juis nou?  Watter voordeel is daar om die griep/verkoue op hierdie tydsip te kry? Soos ons almal weet, sommig siektes laat ons toe om te rus as ons dit nodig het as ons nie na onsself kyk nie. Hierdie stelling gaan terug na die teorie van selfsorg....sa jy nie mooi na jouself kyk nie, dan sal jou liggaam hard skreeu vir ons aandag. Ek weet van geen persoon ooit wat nie al hierdie patroon een of ander tyd in sy lewe raakgeloop het nie. Karate chop punt: Alhoewel ek iets ignoreer wat ek moet aanspreek, aanvaar ek dat my liggaam gedaan voel…Alhoewel hierdie virus besig is om vir my iets te vertel, aanvaar ek wie ek is en hoe ek voel.…Alhoewel die griep namens my iets wys, verkies ek om oop te wees om nou my eie gevoelens te te wys WENKBROU: Ek voel moeg en afgemat. KANT VAN OOG: Ek kan die verkoue voel kom. ONDER OOG: Ek voel moeg en het 'n breek nodig. NEUS: Ek weet nie hoekom ek nou siek raak nie. KEN: Miskien is ek net oormoeg. SLEUTELBEEN: Ek moet my liggaam laat rus. ONDER ARM: Ek wonder hoekom ek juis nou moet siek word. KOP: Ek wil nie nou siek word nie. WENKBROU: Ek verkies om my gevoelens te wys. KANT VAN OOG: Ek gaan nou dadelik na my liggaam luister. ONDER OOG: Ek is gewillig om na my simptome te luister. NEUS: Ek weet ek het my gesondheid geignoreer. KEN: Dit is tyd om na my liggaam te luister. SLEUTELBEEN: Dit is tyd om na my gesondheid om te sien. ONDER ARM: Ek verkies om te wardeer wie ek is. KOP: Ek voel gereed om te hoor wat my liggaam probeer vir my vertel. Indeen jy nog steeds vatbaar voel vir kieme, verkoue en griep, hoe net aan om te tik vir jou vrese om aangestek te word. Vanuit 'n mediese oogpunt sal die dokters slegs na die virusse en kieme kyk. Omdat ek nie 'n dokter is nie, ondersoek ek slegs die energieke oorsake en vibrasisies rondom siektes. Ek het al genoeg patrone giesien om te glo dat dit nie soseer oor die virusse gaan nie, maar oor jou en jou vibrasies. Karate chop punt: Alhoewel ek bang is ek word weer siek, verkies ek om sterk en gelukkig in my liggaam te voel…Alhoewel ek daarvan oortuig is dat die kieme by my sal uitkom, aanvaar ek wie ek is en hoe ek voel…Alhoewel ek vatbaar voel vir kieme, aanvaar ek wie ek is, en hoe sterk my liggaam is. WENKBROU: Ek voel kwesbaar teen kieme. KANT VAN OOG: Ek was altyd bang om siek te word. ONDER OOG: Ek was altyd bang vir kieme. NEUS: Ek wil nie siek word nie. KEN: Ek dink daaraan die hele tyd. SLEUTELBEEN: Ek wil nie in vrees lewe nie. ONDER ARM: Ek voel so swak. KOP: Ek dink ek het 'n swak immuun stelsel. WENKBROU: Ek wil graag sterk voel .KANT VAN OOG: Ek is gereed om oor die vrese te kom. ONDER OOG: Ek verkis om sterk te voel. NEUS: Ek is sterker as wat ek dink. KEN: Dit is nou tyd om weer sterk te voel. SLEUTELBEEN: My liggaam weet wat om te deon. ONDER ARM: My liggaam weet hoe om gesond te wees. KOP: Ek voel gereed om sterk en gesond te wees nou. Weereens, laat ons kyk na tydsberekening. In die geval gaan ons nie met kieme deel nie, maar met 'n kroniese toestand wat opvlam wanner jou gestel af is. Veronderstel jou rug gaan gemiddeld elke ses maande "uit" en jy het die probleem al jare. Die dokters vertel jou daar kan niks aan gedoen word nie.  Waarom juis nou?  Hoekom hierdie week? Is die terugvoer van jou rug af die moeite werd om na te luister? Wat is daar nodig om te verander? Wat wil jou rug van jou af he?    Karate chop punt: Alhoewel ek dit net nie meer kon hanteer en 'n breek nodig gehad het nie, verkies ek om myself lief te he en te aanvaar soos ek isen hoe ek voel… Alhoewel ek die spanning in my lewe nie meer kon hanteer nie,aanvaar ek mysel vir wie ek is en hoe ek voel… Alhoewel ek die spanning in my rug hou, is dit geen woder hy het ingekonk nie, ek aanvaar myself vir wie ek is, en verkies om na my gevoelens te luister. WENKBROU: Ek voel so oorwemend. KANT VAN OOG: Ek weet nie hoekom my rug uitgegaan het nie. ONDER OOG: Ek voel totaal oorspanne en kan nie 'n breek vat nie. NEUS: Ek benodig rus. KEN: Ek weet nie hoe om tyd vir myself te maak nie. SLEUTELBEEN: Ek weet nie hoe om vir myself dit te gee wat ek nodig het nie. ONDER ARM: Ek weet nie eers wat ek nou op die oomblik nodig het nie. KOP: Ek is dankbaar vir ie stil tyd en die rus. WENKBROU: Ek is gewillig om na my rug te luister. KANT VAN OOG: Ek is gewillig om aandag te gee aan my gevolens. ONDER OOG: Ek is nie seker waar my rug nou uitgegaan het nie… NEUS: Ek is gewillig om oop te wees vir informasie. KEN: Dit is tyd om veranderings te maak. SLEUTELBEEN: Ek weet glad wat om te verander nie. ONDER ARM: Ek wil verander want my lewe werk nie uit nie. KOP: Ek voel gereed vir verandering. Indien iemand in die bed moet bly as gevolg van 'n siekte of pyn, bied dit die geleentheid vir refleksie. Ek maak altyd ten volle gebruik van tyd! Wat is daar wat ek moet verander? Eits werk nie, en ek probeer om aandag te skenk aan die onlangse konflik rondom die balanse tussen lewe, liefde, werk en familie. Weereens, sit nog 'n rondte by om jou dankbaarheid te aan jou liggaam te toon in erkentlikheid van hoe sterk jou liggaam rerig is. WENKBROU: Ek waardeer my rug heeltemal. KANT VAN OOG: Ek is dankbaar vir die krag van my rug. ONDER OOG: My rug het my al hierdie jare gedra. NEUS: ek is so dankbaar vir my rug. KEN: Ek waardeer die sterkte in my rug. SLEUTELBEEN: Ek voel diepe dankbaarheid vir my rug. ONDER ARM: Ek waardeer my hele liggaam. KOP: Ek waardeer my rug en my liggaam. Deel 6 van 7: Die Toekoms --- Angs Oor My Lewe 'n Groot hoeveelheid energie word vermors deur ons te kwel ons ons toekoms wat nog nie aangebreek het nie. Ons leef met kroniese angs wat ons immuun stelsel drein en ons dus meer vatbaar maak vir "stress" verwante siektes. Hierdie bekommernis gebruik energie en kan 'n duur premie op ons gesondheid plaas. Probeer om iemand wat aan kroniese angs lei vertel om op te hou om homself so te bekommer, en hulle het gewwonlik geen idee waarvan jy praat nie en nog minder weet hulle hoe om dit te doen! Ek beveel aan dat enige persoon wat hom of haar gereeld "in die toekoms" bevind die meeste van die tyd, om gereelde tik sessies ten opsigte van sy vrese en verwagte angstigheid, en dan sien hoe algehele vrede in hule daaglikse lewe te voorskyn kom. Veronderstel jy is bekommerd oor jou werk, moontlike promosies, en of jy dit gaan maak of nie. Kwellings hou jou snags wakker, veroorsaak dat jy moeg en geirriteerd word met jou lewensmaat en kinders. Kort voor lank ontwikkel jy 'n pyn, 'n irritasie, 'n irriterende probleem met jou gesondheid wat toegeskryf word aan 'n "angs" toestand. Dit is 'n tipiese siklus met kroniese angs. Die diagnose en siektes sowel as die onverklaarbare pyne is dan weereens rede tot meer kommer. Imagine trading some of the current and chronic worrisome thoughts with more peaceful, gentle thoughts about your life. Maybe you could even reduce the amount of time you worry about your future. The gift of EFT for people who suffer from chronic anxiety is nothing short of astonishing. Chronic anxiety ONDERlies numerous health issues and sleep irregularities, so regular intervals of tapping is a must for my anxious clients.Common symptoms of chronic anxiety are stomach problems, overall digestive complications, skin irritations, insomnia, heart irregularities, internal thermostat problems etc.   Waar leef die bekommernis in jou liggaam? Watter fisiese “toestande” vermoed jy lewer is 'n direkte resultaat van jou angstigheid? Indien jy nie oor jou toekoms bekommerd was nie, waarop sou jy dan fokus? Watter hulpmiddels word deur jou bekommernis gedrein uit jou liggaam en psige? Wie sal jy wees as jy nie jouself so    bekommer nie?  Wie sal oor die familie bekommerd wees as jy nie is nie? Onder volg 'n paar EFT aanvangstellings en protokol vir spysverterings probleme, aangesien dit so algemeen voorkom. Voordat jy weer enige van daardie "oor die toonbank" oplossings vir slegte spysvertering en winderigheid gaan koop, beveel ek aan dat jy die antwoorde vir die begenoemde vrae sowel as jou eetgewoontes en die verwantskap daarvan ten opsigte van spanninig en angs, goed bestudeer.    Kyk jy spanningsvolle televisie programme of nuus tydens ete? Is jy geneig om te argumenteer tydens aandete? Is daar spanning teenwoordig in die kombuis in jou huis?  Is daar enige belangrike insident wat plaasgevind het gedurende 'n vakansie maaltyd? Gesels jy oor onaangename onderwerpe gedurende maaltye?  Dit sou wys wees om die vrae in gedagte te hou en te kyk wat gedurende jou maaltye plaasvind gebeur. Min mense besef hoe hoe baie spanning daar teenwoordig is in hulle lewens terwyl hulle probeer om 'n maaltyd te nuttig en hulle kos te verteer nie. Karate chop punt: Alhoewel ek my aanhoudend oor die toekoms bekommer, en dit my spysvertering ontstel, aanvaar ek myself vir wie ek is nou…Alhoewel ek weet my maag is stukkend van die bekommernisse wat ek het, aanvaar ek myself vir wie ek is en hoe ek in elkgeval voel.…Alhowel my angs in my maagprobleme uitkom, is ek lief vir myself en ek aanvaar myself vir wie ek is. WENKBROU: My bekommernisse gaan reguit na my derms toe. KANT VAN OOG: Ek kan die angs binne in my voel. ONDER OOG: Ek voel so bekommerd en my maag weet daar is iets verkeerd. NEUS: Ek voel die bekommernis in my derms. KEN: Ek is altyd bekommerd. SLEUTELBEEN: Ek weet ek moet meer vreedsaam voel. ONDER ARM: Ek voel buite beheer oor my bekommerdgeit. KOP: Ek behoort my maag 'n blaaskaans te gee. WENKBROU: Ek wiI dit oorweeg om die angs in my maag te laat gaan. KANT VAN OOG: Ek is gewiIlig om van my maag ongesteldheid te laat gaan. ONDER OOG: ek wil vry wees van die bekommernis. NEUS: Ek verkies om vry te wees van die angs oor my toekoms. KEN: Ek wil die toekoms nou laat gaan. SLEUTELBEEN: Ek wil in die hede wees. ONDER ARM: Ek aanvaar wie ek is en hoe ek voel . WENKBROU: Wat daarvan as ek my dems kan ontspan. KANT VAN OOG: Ek wil my derms ontspan. ONDER OOG: Ek verkies om vry te wys van my toekomstige bekommernisse. NEUS: Ek verkies om my derms nou te ontspan. KEN: Ek voel vry om al my angs te laat gaan. SLEUTELBEEN: Ek verkies om in die hede te bly.ONDER ARM: Ek aanvaar my gevoelens en ontspan. KOP: Ek verkies om te ontspan oor my toekoms. Karate chop punt: Alhoewel ek onwillig is om afstand te doen van my bekommerdgiet, verkies ek om in elkgeval kalm te voel oor my lewe…Alhoewel ek nie gereed om afstand te doen van my bekommerdgeit nie,omdat ek dink dit is nuttig, aanvaar ek wie ek is en hoe ek voel…Alhowel ek nog nie gereed is om dit op te gee nie, dit voel net nie reg nie, aanvaar ek wie ek is en hoe ek voel. WENKBROU: Ek voel onwillig om afstand te doen van my bekommerdgeit. KANT VAN OOG: Moet my nie dwing om dit op te gee nie. ONDER OOG: Wie sal sonder my angs wees? NEUS: Hoe kan ek in beheer voel sonder my angs? KEN: Wie sal hom daaroor bekommer as ek dit nie doen nie? SLEUTELBEEN: Ek is nie gereed om die van my maag te laat gaan nie. ONDER ARM: Moenie my vra om die nou al te laat gaan nie.KOP: Ek is nog nie gereed om dit te laat gaan nie . WENKBROU: Ek weier om my bekommerdgiet te laat gaan. KANT VAN OOG: Ek is nog nie gereed om vry te voel nie. ONDER OOG: Ek weet nie wie ek sal wees daarsonder nie. NEUS: Ek wiI dit nie opgee nie. KEN: Dit help my op so baie maniere. SLEUTELBEEN: Ek sal dit nie laat gaan nie. ONDER ARM: Ek weier om op te hou om angstig te wees. KOP: Ek voel bang om dit op te gee. Indien jy hulle toestemming gee om bekommerd te wees, dan verander hulle houding en hulle is in staat om so bietjie van hulle gedrag prys te gee. Wees bedag dat hierdie 'n gevestigde gedragspatroon is en om dit met EFT te verwyder, sal hulle laat onveilig voel. Eers na 'n paar rondtes waarin hulle toegelaat word om te weier om dit op te gee en te erken dat hulle nie gereed is om dit op te gee nie, is daar geleentheid om alternatiewe voorstelle te maak. Die proses laat die liggaam toe om kroniese spanning te verminder en die siklus te staak om gedurig angs hormone deur die liggaam te pomp. WENKBROU: Ek sal dit oorweeg om van my angs uit my maag te laat gaan. KANT VAN OOG: Dit is miskien nie so nuttig as wat ek gedink het nie. ONDER OOG: Ek wonder wat dit aan my gesondheid en spysvertering doen? NEUS: Ek wil nog steeds dit nie laat gaan nie. KEN: Dit help my op so baie maniere. SLEUTELBEEN: Miskien het ek dit nie meer nodig nie. ONDER ARM: Miskien is dit tyd om my spysvertering te laat ontspan. KOP: Ek voel verontwaardig om dit te laat gaan. Indien daar enig twyfel is, al is daar geen tekens daarvan in die liggam nie, bekommernis plaas groot spanning op die liggaam. Ek beveel aan om EFT gereeld te gebruik vir onderhoud en selfsorg, om te verseker dat jy genoeg energie vir jouself beskikbaar het om jou lewe in vrede te leef. Deel 7 van 7: Die Toekoms…Vrees vir Hulle Reaksies Bie mense bestee ure daaraan om bekommerd te wees oor "hulle reaksie". Hierdie onderwerp verhinder dat mens vry is om oorvloed na hulle aan te trek. Dit is nie dat ons nie die sukses of geluk in ons lewens wil he nie, maar vrees oor wat "hulle sal se" of hulle reaksie op ons sukses. Wyl hierdie vrese ooglopend waaarneembaar is vir almal awt hulle lewe wil verander, verteenwoordig dit dieper beperkende denke en ek is van mening dat dit ons immuun stelsels drein. Somtyds sabboteer mense hulleself met 'n siekte om ander mense tevrede te stel wat jaloers is op hulle sukses. Mense sal dikwels weer gewig optel wat hulle so hard aan gewerk het om dit te verloor of weer begin rook in 'n poging om ander mense meer gemaklik te laat voel. Ander kere sal mense skielik siek word om hulle sukses se vordering te vertraag - dit het die effek om negatiewe reaksie van kollegas, vriende en familie af te weer. As jy tyd maak om met jou liggam te praat, sal jy instaat wees om die antwoorde te "hoor" op 'n paar belangrike vrae. Alle vrees word iewers in die liggaam geberg. Inteendeel, dink ek dat alle gevoelens van enige aard veranderings in ons chemiese samestelling kan meebring. As voorbeeld, se die volgende stellings hardop vir jouself…  Ek is oortuig daarvan dat hulle my sal los as ek suksesvol is.  Ek weet dat as ek nie perfek is nie, hulle nie lief sal wees vir my nie. As ek weer uitstaan bo ander, sal hulle my probeer seermaak. As ek te suksesvol raak, sal ek niemand kan vertrou nie.    As ek die werk kry, sal hulle my seermaak met hulle jaloesie. Is daar van hierdie stellings wat aanklank vind by jou? Gebruik jou instink om die ware impak te bepaal wat die beperkende denke op jou sige plaas. Lees die stelling weer in vind die plek waar dit impak maak in jou liggaam. Gaan sit die stelling oor vrtroue in jou hart? Word die jaloesie 'n knop in jou keel? Waar voel jy die stelling oor suksesvol in jou liggaam? Nog 'n belangrike vraag om te vra is "Wat het gebeur die laaste keer toe jy suksesvol was?" Gewoonlik was daar negatiewe konnetasies die laaste keer toe 'n persoon "suksesvol" was. Indien hierdie insidente nie uit die energie stelsel en liggaam verwyder word nie, sal dit jou sukses op honderde maniere saboteer om " veilig" te wees dat dit nie weer gebeur nie. 'n Sangeres in die skool was geterg deur haar klasmaats omdat sy die hoofrol in 'n opvoering gekry het. Hulle het nie gedink dat dit reg was nie en was ook baie jaloers op haar. sedert ddardie tyd op skool het sy keel probleme ondervind. Dit was geen verassing vir 'n buitesander nie, maar sy self kon nooit die energike en emosionel konneksie maak waarom haar mees kwesbare punt in haar liggaam, haar keel was nie. Elke keer as sy siek geword het, was die siekte op 'n manier met haar keel verbind. Sy kon nie besef dat sodra sy uitdukking aan haar gevoelens deur sang gegee het nie, dat daar konflik in haar keel ontstaan het nie. Karate chop punt: Alhoewel hulle my verkleineer het om dat ek uitstaan, verkies ek om my gevoel vir eens en altyd bekend te maak…Alhoewel hulle geterg my regtig seermaak, en dit in my keel agterbly, aanvaar ek wie ek is en hoe ek voel…Alhoewel hulle my geterg het en dit in my keel agter gebly het al die jare, aanvaar ek wie ek is, en hoe ek daaroor voel. WENKBROU: Ek voel nie vry om myself uit te druk nie. KANT VAN OOG: Die seer is in my keel vasgevang. ONDER OOG: Ek voel so seergemaak deur hulle snedige opmerkings. NEUS: Ek wou sing en vry wees om te sing. KEN: Ek het gedink dat dit 'n goeie ding is om my stem uit te druk. SLEUTELBEEN: My keel is so kwesbaar. ONDER ARM: Ek is moeg daarvoor om 'n seer keel te he. KOP: Ek wil vry voel en uiting gee aan wat ek voel. WENKBROU: Ek verdien 'n stem. KANT VAN OOG: Ek is gereed om my stem te laat hoor. ONDER OOG: Ek kon hulle nie vertel het oor hoe seergemaak ek toe gevoel het nie. NEUS: I kon nie uiting gee ann my gevoelens daardie tyd nie. KEN: My keel is nog steed somtyds seer. SLEUTELBEEN: Ek wil my gevoel uitskreeu en sing. ONDER ARM: Waarom kan ek nie sing nie? KOP: Wat is die fout met my keel? Die keel is altyd verteenwoordigend van ons vermoens om te kommunikeer, en so was daar menige vlakke van tik vir hierdie klient. Nadat die trauma in haar keel herstel is, kon daar gewerk word aan haar vrees dat sy weer in die toekoms verneder sou word. 'n Werknemer was die teiken van onwelkome skinder praatjies na sy bevordering oor 'n meer senior kollega. Wat het dit vir hom beteken in terme van energie en vrees? Elke keer as die geleentheid vir promosie nader kom, het hy sy kanse op sukses gesabboteer. In konsultasie kon hy die pynvolle ervaring na sy eerste promosie herken, en die energie koneksie maak nasy sabboterende gedrag. In sy geval het hy homself gesabboteer deur sy "rug uit te sit", en in die bed moes bly. Op aanbeveling van die dokter moes hy in die bed bly, so dit was 'n geldige rede om van die werk af weg te bly. Dit het altyd gebeur op kritieke tye wanneer projekete moes klaarkom en sodoende kon sy baas nie meer op hom staatmaak nie. Karate chop punt: Alhoewel ek bang is om suksesvol te wees oor wat hulle sal se die keer, aanvaar ek wie ek is en hoe ek voel…Alhoewel ek bang is om weer suksesvol te wees,onthou ek wat laas keer gebeur het, en ek aanvaar my gevoel en wie ek is…Alhoewel ek bang is om werr suksesvol te wees, sal hulle nie daarvan hou nie, aanvaar ek en waardeer wie ek is en hoe ek voel. WENKBROU: Ek voel bang om weer suksesvol te wees. KANT VAN OOG: Onthou jy nie wat laaskeer gebeur het nie? ONDER OOG: Ek voe so bang om uit te staan. NEUS: Ek wil nie he hulle moet lelik met my wees nie. KEN: Ek wil nie weer uitstaan nie. SLEUTELBEEN: Ek onthou wat laas gebeur het.ONDER ARM: Ek is bang om as suksesvol gesien te word. KOP: Ek wil nie weer uitblink nie. WENKBROU: Ek stoor hierdie vrees in my rug. KANT VAN OOG: My rug voel so kwesbaar. ONDER OOG: Ek het nooit gevoel my kollegas ondersteun my nie. NEUS: Ek wil nie he hulle moet weer lelik met my wees nie. KEN: Ek wil nie weer uitstaan nie. SLEUTELBEEN: Ek onthou wat die laaste keer gebeur het. ONDER ARM: Ek is bang om as suksesvol gesien te word. KOP: Ek wil nie weer uitblink nie, so ek haal dit op my rug uit. WENKBROU: Ek is gewillig om die pyn te laat gaan. KANT VAN OOG: Ek gaan die seer van die ervaring laat gaan. ONDER OOG: Hulle gevoel was oor hulle self. NEUS: Ek verkies om suksesvol te wees en dit te geniet. KEN: Ek wil suksesvol wees en sterk voel in my liggaam. SLEUTELBEEN: Ek is reeds suksesvol. ONDER ARM: ek het nie meer nodig om weg te kruip nie. KOP: Ek voel vry en gereed om weer vorentoe aan te beweeg. Weereens, die proses bestaan uit verskkeie stappe. Eerste, maak die oorspronklike insident of gebeure skoon, spreek dan die vrees aan dat "dit weer sal gebeur in die toekoms", en dan maak die simptome in die liggaam skoon. 'n Klient van my kon nie uitvind waarom hy homself in sy eie besigheid sabboteer nie. Hy was talentvol en het al die kontakte gehad, maar kon nooit 'n transaksie "beklink" nie. Sy inkomste was gereeld, maar as gevolg van ekonomiese op en afswaaie oor twee dekades, het hy nooit vooruit gegaan nie. Dit was duidelik dat hy in 'n gerieflikheids sone was, maar het nie geweet hoekom nie. Toe ek hom vra “Wat het laas gebeur toe jy suksesvol was…” het hy sy blokkasies kon raaksien. Jare gelede, op die kruin van sy sukses, is 'n belangrike lid van die familie oorlede en hy het skuldig gevoel omdat hy omgegee het om suksevol te wees. Natuurlik is die insidente nie aan mekaar verwant nie, (niemand is dood as gevolg van sy sukses nie) maar hy het dit in sy gedagte en onderbewussyn gekoppel. Onthou dat ons nie van logika hier praat nie, maar van emosionele konneksies, energie en assosiasies. Sy onbewustelike gevolgtrekking was: iets goeds gebeur..... 'n slegte ding moet volg. Hy het 'n patroon ontwikkel om homself te sabboteer om stabiel te bly. Hy het die veskoning gebruik dat hy "te moeg" is om te werk. Hy het gedurig gepraat van 'n tekort aan energie, swakheid, moegheid , en uitgeput, alhoewel die dokters na 'n deeglike ondersoek niks verkeerd met hom kon kry nie. Hierdie man het verseker oor die nodige kennis en die vaardighede beskik om baie ver finasieel en professioneel te vorder. Hy het sy sukses gesaboteer omdat hy "te moeg" was om hom in beheer te hou omdat hyself die een was wat homself gekeer het. Hy het buite beheer gevoel toe die famielielid oorlede is en het hom self voorgeneem om nie weer buite sy gerieflikheids sone te gaan nie. Toe hy eers die skakel ontdek het, kon hy EFT gebruik om dit op te klaar en die behoefte om sy sukses te sabboteer, te stop. Karate chop punt: Alhoewel ek bang is om suksesvol te wees oor wat gebeur het, verkies ek om my gevoelens te aanvaar, en wie ek is...Alhoewel ek aanhou om myself te sabboteer omdat ek bang is iets slegs sal gebeur, aanvaarek wie ek is, en hoe ek voel... Alhoewel ek oortuig is daarvan iets slegs sal gebeur as ek weer susesvol word, aanvaar em myself geheel en al en elkgeval. WENKBROU: Ek voel bang om suksesvoI te wees. KANT VAN OOG: Ek onhou wat laaskeer gebeur het. ONDER OOG: Ek voel oortuig die gebeure is met mekaar verbind. NEUS: Dit voel nie veilig om weer sukses te behaal nie. KEN: Ek wil veilig bly en my famielei beskerm. SLEUTELBEEN: Ek is bang om suksesvol te word. ONDER ARM: Ek wiI nie he dat iets slegs weer moet gebeur nie. KOP: Ek is bekommerd en voel skudig oor my sukses. WENKBROU: Ek voel nog steeds skuIdig oor my sukses. KANT VAN OOG: My lewe het so goed gegaan. ONDER OOG: Ek voel nog steeds skuldig omdat ek omgegee het om suksesvol te wees. NEUS: Ek wil nie he iets slegs moet weer gebeur nie. KEN: Ek voel so moeg al die tyd. SLEUTELBEEN: Dit was nie regverdig nie. ONDER ARM: Dit was my skuld. KOP: Nee, dit was nie my skuld nie. As enige van die bogenoemde gevalle met jou resoneer, gebruik dit om vir jou eie situasie te tik en maak dan jou eie op om daarby aan te pas. Ek hoop die reeks oor 'n "Gesprek met Jou Liggaam" was bruikbaar en nuttig. Onthou dat ons almal stoor emosies en konflik iewers in ons liggame, so maak tyd om te luister en gee gehoor aan jou eie en jou liggaam se behoeftes. Ons immuun stelsels het aandag nodig, ons emosies benodig lugtyd, en ons liggame benodig rus en ontspanning nodig van die spanning van die verlede, die hede en die toekoms. Carol Look. (EFT Meester)