You are on page 1of 6

LABORATOR NR.

DATA: TEMA: probe parametrice pentru compararea a k esantioane independente OBIECTIVELE ACTIVITĂŢII:
1. 2. 3. 4. 5. Să înţeleagă condiţiile de utilizare ale ANOVA (analiza de varianţă) Să introducă în mod corect variabilele şi datele în SPSS Să înţeleagă şi să aplice paşii necesari analizei statistice Să raporteze output-ul Să aplice analiza statistică în rezolvarea sarcinilor de laborator ANOVA (bi)factorial Condiţii de utilizare: • Cel puţin 2 variabile independente intergrupale (cel puţin 2 factori intergrupali) • Sarcină de comparaţie a k esantioane independente • Distribuţii simetrice la nivelul populaţiei • Nu avem multe ranguri egale Paşi: 1. Introducerea variabilelor (fiecare VI se introduce cu acordare de values si schimbarea scalei de măsură, apoi se introduce VD, pe scala interval). VI sunt sex, cu 1 – băieţi şi 2 – fete, a doua VI este stima de sine, cu 1 – scazută, 2 – medie şi 3 – ridicată. VD este agresivitatea verbală

În data view se introduc modalităţile pentru cele 2 VI astfel incat sa se delimiteze cele 6 grupe independent si se introduc scorurile la VD 3. Verificarea normalitatii distributiilor pentru VD .2. Split file dupa cele 2 VI 4.

5. Anulam comanda Split file 6. ANOVA bifactorial intergrup .

Selectam plots Comanda Add .

De la Options bifam Descriptive statistics si Homogenity test .Post Hoc Bonferoni pentru VI cu cel putin 3 modalitati. in cazul nostru stima de sine.

. Tabel 2. Pragul lui Levene pentru asumarea egalitatii variantelor Tabel 3. Indici descriptivi. Analiza de varianta. Graficul plots se poate importa in word. Testele post-hoc semnificative statistic..... ..OK Se raporteaza tabel 1 Testul K-S..