You are on page 1of 1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

B. SUBIECTUL III – Varianta 001
Rezolvaţi următoarea problemă:
5 ), aflat iniţial în starea 1, la 3 temperatura T1 = 250 K , este supus succesiunii de transformări 1 → 2 → 3 , reprezentate în figura alăturată. a. Reprezentaţi succesiunea de transformări în coordonate p − V . b. Determinaţi energia internă a gazului în starea 2. c. Aflaţi lucrul mecanic schimbat de gaz cu exteriorul în cursul transformării 2 → 3. d.Calculaţi căldura schimbată de gaz cu exteriorul în cursul transformării 1→ 2 → 3 .

(15 puncte)

Un mol de gaz ideal monoatomic ( γ =

p
2p1 p1
1 2 3

0

T1

3T1 T

Proba E,F: Probă scrisă la Fizică

B.3

B. Elemente de termodinamică