You are on page 1of 3

LABORATOR NR.

DATA: TEMA: coeficientul concordantei intre evaluatori Kendall W OBIECTIVELE ACTIVITĂŢII:
1. Să înţeleagă condiţiile de utilizare ale coeficientului concordantei intre evaluatori Kendall

2. 3. 4. 5.

W Să introducă în mod corect variabilele şi datele în SPSS Să înţeleagă şi să aplice paşii necesari analizei statistice Să raporteze output-ul Să aplice analiza statistică în rezolvarea sarcinilor de laborator Coeficientul concordantei intre evaluatori Kendall W

Condiţii de utilizare: •

Cel putin 3 evaluatori Cel putin 7 itemi evaluati Evaluatorii acorda ranguri

1. Introducerea variabilelor

Concordanta W Kendall . Introducerea datelor 3.2.

Utilizaţi coeficientul corespunzător şi determinaţi gradul de concordanţă. au fost solicitaţi 6 copii să evalueze cele 8 sortimente existente.Aplicatie pentru Kendall W Pentru a vedea dacă există concordanţă în preferinţele copiilor pentru anumite sortimente ale unui produs alimentar pentru ei (iaurt de fructe). Sortimente Subiecţi A B C D E F I 2 1 3 3 1 2 II 3 2 2 2 2 3 III 5 4 4 5 4 4 IV 4 5 5 4 5 5 V 1 3 1 1 3 1 VI 8 6 7 7 6 6 VII 6 7 6 8 7 8 VIII 7 8 8 6 8 7 .