You are on page 1of 5

LABORATOR NR.

DATA: TEMA: coeficienţi de corelaţie – asocierea variabilelor nominale (V al lui Cramer, phi) Coeficienti de corelatie - asocierea variabilelor ordinale - Gamma OBIECTIVELE ACTIVITĂŢII:
1. Să înţeleagă condiţiile de utilizare ale coeficientului de corelatie V al lui Cramer, phi

2. 3. 4. 5.

Să introducă în mod corect variabilele şi datele în SPSS Să înţeleagă şi să aplice paşii necesari analizei statistice Să raporteze output-ul Să aplice analiza statistică în rezolvarea sarcinilor de laborator Coeficienţii V al lui Cramer, phi

Condiţii de utilizare:

2 variabile pe scale categoriale (nominale, ordinale) Date sub formă de frecvenţe

1. Introducerea variabilelor

Introducerea datelor .2.

Comanda Crosstabs 5. phi . Comanda Data + Weight cases (frecvente) 4.3. Corelatia V Cramer.

V Cramer – scale nominale .Aplicatie pentru phi.

pe baza urmatoarelor rezultate Da Musulman Crestin 47 33 Nu 3 27 Aplicatie pentru Gamma – scale ordinale Folositi coeficientul Gamma pentru relatia dintre urmatoarele 2 variabile categoriale. musulmana) si credinta in viata de dupa moarte. pe scale ordinale Timp de reactie TR si coeficient de inteligenta IQ TR IQ scazut mediu ridicat Total scazut 23 21 35 79 mediu 12 20 9 41 ridicat 43 11 7 61 Total scazut 78 52 51 181 .Stabiliti daca exista o relatie intre apartenenta religioasa (crestina.