You are on page 1of 4

Cc gi c c ADSL VNPT - MegaVNN | www.VnptOnline.

Net

http://vnptonline.net/adsl-vnpt/cac-goi-cuoc-adsl-megavnn

Trang Ch

D ch v

Khuy n mi

H ng d n

ng k d ch v

Tin t c

Di n n

tm ki m

Internet Cp Quang VNPT gi m n hn 30% c c s d ng hng thng cho gi c c 35Mb - Gi ch cn 1.260.000 ( gi nim y t 1.800.000 ) - Gi m 2,2 tri u ph l p t - T ng 01 s i n tho i bn tr gi 3 tri u - Duy nh t c t i VnptOnline.Net . Click bi t thm chi ti t !

Cc gi c c ADSL VNPT MegaVNN


Like 38 Tweet 1 1 6 Like Like 38 6 Tweet 1 Share 1

H TR TR C TUY N T I TPHCM
(08)399.73.777 09.03.08.60.65 * Ghi ch : Xin vui lng g i (08)399.73.777 c nhn vin t v n chng trnh khuy n mi v cc gi c c hi n t i VNPT cung c p. Qu khch c th ng k thng tin tr c tuy n v s c h tr k h p ng t n nh. M i yu c u tr gip v k thu t xin g i:(08)38.66.5000 ho c (08)800126 M i yu c u tr gip v c c, bo c c xin g i: (08)38.600.600

StumbleUpon
38 people like this. Sign Up to see what your friends like.

Chng trnh khuy n mi d ch v Internet ADSL VNPT MegaVNN m i nh t t i Tp.H Ch Minh


Cc khch hng c nhu c u ng k l p t d ch v internet ADSL VNPT Tp.HCM trong th i gian ny u c h ng chng trnh khuy n mi. Khuy n mi s bao g m internet ADSL VNPT (MegaVNN) , Cp Quang FTTH VNPT (FiberVNN)

M U NG K TR C TUY N
Tn c a b n (b t bu c)

Chng trnh Khuy n Mi T 05/11/2012 n 19/12/2012


a ch Email (b t bu c)

i n tho i lin h (b t bu c)

C c ha m ng : 100.000 200.000 (Ring khch hng thu c i t ng Y T , Gio D c, c mi n ph 100% ph ha m ng. Cc tr ng h p ng k Cp Quang c gi m gi t 50%-100% ph ha m ng) T ng c c s d ng hng thng H tr mi n ph cc thi t b i v i thu bao tr n gi.

a ch

ADSL

u cu i, modem, dy cp (*)
i n tho i c nh

Chng trnh khuy n mi ADSL VNPT -MegaVNN Tp.HCM (p d ng c c tr n gi) .

1 trong 4

23/12/2012 3:23 PM

Cc gi c c ADSL VNPT - MegaVNN | www.VnptOnline.Net

http://vnptonline.net/adsl-vnpt/cac-goi-cuoc-adsl-megavnn

Ch l p ADSL

L p ADSL chung v i

L p ADSL trn i n

Cp Quang (FTTH)

Website c xy d ng b i Nguy n Tr n ng Khoa 2009 - 2012 B n quy n tc gi n i dung v cc cng ngh c s d ng t i d n thu c v www.VnptOnline.Net a ch vn phng i u hnh D n : Phng Nghin c u v Bn hng tr c ti p VNPT Tp.H Ch Minh - T ng 1 , 241A Hong Vn Th , P.8, Q.Ph Nhu n, Tp.H Ch Minh

. . . . Doanh nghi p : c . h tr mi n ph Modem . Wifi . . . Anh ng S Bnh C.E.O Ph l p t 200.000 .- - Ph l p t 100.000 .- - Ph l p t 100.000 .- . Cty MegaFamilyT c . C Ph n An Bnh 5Mb/640Kbps Gi khuy n mi : Gi khuy n mi : Gi khuy n mi : . 295.000 /thng ( Gi m 275.000 /thng ( Gi m 265.000 /thng ( Gi m . 55.000 ) 75.000 ) 85.000 ) C c g c : . 350.000 /thng . C nhn : Mi n ph 6 . thng c c thu bao . i n tho i . (20.000 /thng) . . Doanh nghi p : c . h tr mi n ph Modem . Wifi . . . . . Ghi ch : Gi MegaBasic (2,5Mb) gi tr n gi 180.000 /thng s khng c p d ng khuy n mi. t v n cng ngh , gi i php doanh nghi p. Chng ti nh gi r t cao v d n ny. H u nh h u c cc t ng m i cho m i ngy th ph i ! Thm m t nh n xt ng n l: VnptOnline ang cung c p cho An Bnh m c ch t l ng cao nh t Qu VNO i n tho i (20.000 /thng) - Khch hng c nhu c u . . . . . . .

+6 Recommend this on Google

i modem ADSL 1 C ng sang Modem Wifi c a VNPT c th b thm 300.000

LIN K T
Watch Tower

Chng trnh Cp Quang cho c nhn v H gia nh :


Gi F2H : Gi m 75% 100% c c ha m ng (Ph l p 100%) Gi F0 : Gi m 80% 100% c c ha m ng (Ph l p 100%) T ng c c s d ng hng thng H tr mi n ph cc thi t b t ch t 550.000 n mi n ph

t ch t 440.000

n mi n ph

i v i thu bao tr n gi (Gi m 15% 30% c c)

u cu i, modem, dy cp (*)
. . . . . . . .

Chng trnh khuy n mi Cp Quang FTTH VNPT Tp.HCM dnh cho H Gia nh F2H F0 T c 12MB/12MB 20MB/20MB C c tr n gi (Gi g c) 650.000 /thng 1.200.000 /thng C c tr n gi (Gi Khuy n Mi) 550.000 /thng 840.000 /thng IP ng IP ng

2 trong 4

23/12/2012 3:23 PM

Cc gi c c ADSL VNPT - MegaVNN | www.VnptOnline.Net

http://vnptonline.net/adsl-vnpt/cac-goi-cuoc-adsl-megavnn

Chng trnh dnh ring cho ngnh Y T :


Gi m 100% c c ha m ng T ng c c s d ng hng thng H tr mi n ph cc thi t b i v i thu bao tr n gi (Gi m 43% c c)

u cu i, modem, dy cp (*)

Chng trnh khuy n mi ADSL VNPT MegaVNN Tp.HCM dnh cho ngnh Y T MegaEasy MegaFamily MegaMaxi MegaPro T c 4MB/512Kbps 5MB/640Kbps 8MB/640Kbps 10MB/640Kbps C c tr n gi (Gi g c) 250.000 /thng 350.000 /thng 900.000 /thng 1.400.000 /thng C c tr n gi (Gi Khuy n Mi) 150.000 /thng 245.000 /thng 585.000 /thng 900.000 /thng IP ng IP ng IP ng IP Tnh . . .

Chng trnh dnh ring cho ngnh Gio D c :


Gi m 100% c c ha m ng T ng c c s d ng hng thng H tr mi n ph cc thi t b i v i thu bao tr n gi (Gi m t 30% 80% c c)

u cu i, modem, dy cp (*)

Chng trnh khuy n mi ADSL VNPT MegaVNN Tp.HCM dnh cho ngnh Gio D c MegaEasy MegaFamily MegaMaxi MegaPro T c 4MB/512Kbps 5MB/640Kbps 8MB/640Kbps 10MB/640Kbps C c tr n gi (Gi g c) 250.000 /thng 350.000 /thng 900.000 /thng 1.400.000 /thng C c tr n gi (Gi Khuy n Mi C Nhn) 175.000 /thng 245.000 /thng 630.000 /thng 980.000 /thng C c tr n gi (Gi Khuy n Mi T Ch c) 50.000 /thng 70.000 /thng 110.000 /thng 290.000 /thng IP ng IP ng IP ng IP Tnh . (B ng gi trn cha bao g m thu GTGT) (*) Vui lng lin h bi t thm thng tin.

Th i gian l p Click vo y

t:T

n 7 ngy

download chng trnh Khuy n mi ADSL VNPT m i nh t v

ng k tr c tuy n theo m u c s n t i Website: www.VNPTONLINE.NET i n tho i : (08).399.73.777 Email : Hotro@VnptOnline.Net Hotline : 09.03.08.60.65 (g p Khoa) Gm@VnptOnline.Net Y!H : VnptOnline.Net_hcm VnptOnline.Net_hcm1 - VnptOnline.Net_hcm2
.

3 trong 4

23/12/2012 3:23 PM

Cc gi c c ADSL VNPT - MegaVNN | www.VnptOnline.Net

http://vnptonline.net/adsl-vnpt/cac-goi-cuoc-adsl-megavnn

B n quy n n i dung bi vi t thu c v VnptOnline.Net do tc gi Nguy n Tr n ng Khoa thi t k hnh nh, n i dung v code. V vn ha vn minh doanh nghi p xin vui lng ghi r ngu n bi vi t ny t i www.VnptOnline.Net khi copy v website c a mnh.

Like

38 people like this. Sign Up to see what your friends like.

Bi vi t lin quan: 1. Cc gi c c ADSL VNPT 2. NONE Cc gi c c ADSL hi n t i c a VNPT 3. NONE Khuy n Mi ADSL VNPT MegaVNN 4. Khuy n Mi ADSL VNPT MegaVNN 5. Khuy n mi ADSL VNPT TP.HCM
Like 38 Tweet 1 1

4 trong 4

23/12/2012 3:23 PM