You are on page 1of 2

SMK PUTERI TITIWANGSA JALAN TEMERLOH 53200 KUALA LUMPUR

UJIAN 1 2013 TINGKATAN 4

TASAWWUR ISLAM 1 JAM

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU Arahan
1. Kertas soalan ini mengandungi dua bahagian A dan B. Jawab semua soalan

di kedua-dua bahagian tersebut .

2. Tuliskan jawapan anda dalam kertas yang disediakan,

Disediakan oleh

Disemak oleh

Disahkan oleh

.........…………………… …………………… (NORHAYANI MAT ALI ) ( PN SITI BALKIS SULIMAN) Guru Mata Pelajaran Tasawwur Islam Ketua Panitia Pend Islam dan Tasawwur Islam ……...... ( PN LAILANE MOHAMAD ) PK Tadbir dan Kokurikulum .......