You are on page 1of 16

Scopul lucrării

:
Studierea influenţei factorilor mediului extern al Bibiotecii Naţionale a Moldovei Introducere: Micromediul bibliotecii cuprinde un ansamblu de factori externi care afectează în mod direct şi asupra cărora se poate exercita un anume control. Componenţii principali ai micromediului sunt: furnizorii, utilizatorii, concurenţii şi organismele publice. Macromediul bibliotecii reprezintă ansamblul factorilor incorporabili ce constituie climatul general în care aceasta îşi desfăşoară activitatea. Factorii care influenţează modul în care biblioteca îşi abordează activităţile de marketing sunt: factorul demografic, economic,tehnologic, social, juridic. Din totalitatea factorilor există unii cu o acţiune puternică sau mai puţin puternică , de aceea Ph. Kotler spune că pentru a lua în considerare aceşti factori trebuie să existe 4 categorii de activităţi: (Obiectivele lucrării:) 1. Observarea tuturor factorilor care acţionează asupra bibliotecii; 2. Monitorizarea factorilor (alegerea acelora care au influenţa cea mai puternică şi urmărirea evoluţiei lor); 3. Prognozarea schimbărilor în evoluţia factorilor monitorizaţi; 4. Analiza efectelor pe care le-ar putea avea schimbările în evoluţia factorilor asupra bibliotecii.

prelucrarea analitică a informaţiilor bibliografice. consultaţii individuale şi în grup.“Publicaţii oficiale”.a. opt din ele sunt specializate. organizează Zilele BNRM. materiale informative. Biblioteca propune noi servicii: accesul la resurse informaţionale pe suport CD-ROM. În una din sălile de lectură este asigurat accesul liber la colecţiile ONU şi OSCE (documente oficiale. reviste bibliografice. DVDROM. prezentări bibliografice la radio. 450 de utilizatori pot consulta documentele în sălile de lectură.). lucrătorilor aparatului şi membrilor comisiilor Parlamentului. Biblioteca asigură asistenţă informativ-documentară. informaţii bibliografice în regim de cerere şi ofertă. Biblioteca elaborează şi editează trei compartimente ale Bibliografiei naţionale: .“Teze de doctorat”. În Bibliotecă funcţionează 10 săli de lectură pentru utilizatori.“Moldavica (Exteriorica)”. ghiduri şi alte materiale pentru orientarea utilizatorilor în noile tehnologii şi în sistemul de servicii al BNRM.Prezentare generală Biblioteca Naţională se află în fruntea reţelei de biblioteci publice aflate în subordinea Ministerului Culturii şi Turismului. care inserează materiale referitoare atât la Republica Moldova. ai Guvernului şi conducătorilor de ministere prin furnizarea informaţiilor asupra temelor solicitate. organizarea Bibliotecii de referinţă ş. excursii. deputaţilor. care include informaţii despre actele normative şi documentele oficiale emise de către organele puterii de stat şi administraţiei publice. . Anual BNRM editează diferite pliante. împrumuturilor de publicaţii la domiciliu etc. Simultan. Pe lângă serviciile tradiţionale (consultaţii individuale şi în grup. anuare statistice.). . prezentări vizuale.a. accesul la serviciile oferite de reţelele de informare (Internet) ş. . cât şi la Basarabia de Sud şi Bucovina de Nord. bibliografică şi bibliotecară a Preşedinţiei. monografii.a. reviste ş. rapoarte.

informaţionale şi publicitare. Lunar Biblioteca organizează expoziţii-eveniment. Pe parcursul anului Biblioteca organizează circa 100 de expoziţii (expoziţiieveniment. BNRM elaborează şi editează buletinul de informare şi documentare “Cultura în Moldova”. . care include articole din culegeri.a. expoziţii tematice. “Compozitorii Moldovei”. “Calendarul Naţional” (cu titlul iniţial “Calendarul bibliotecarului”) reprezintă singura. În cadrul Proiectului editorial-poligrafic “Moldavica”. la care expune peste 10 mii de documente din patrimoniul naţional. expoziţii “Achiziţii noi”). ce vizează diverse probleme din domeniile culturii şi artei în Republica Moldova. care sunt însoţite de câte un program de activităţi.Pentru asigurarea documentării beneficiarilor în problemele de cultură şi artă. recenzii. publicaţii seriale. de care se conduc toate mediile. publicaţie fundamentală de acest gen în republică. ce cuprinde acţiuni ştiinţifice. “Texte basarabene esenţiale” ş. “Bibliologica”. precum şi “Basarabenii în lume”. Biblioteca elaborează publicaţii bibliografice în serii “Plasticienii Moldovei”. ce se desfăşoară pe parcursul a mai bine de 8 ani. la ora actuală.

7.5 împrumuturi în 2004 la 11. 3 .3 25484. 7 10.6 9800.8 %) în 2006 faţă de 2004 cînd utilizatori erau 1006. Tabelul nr.Micromediul Grupurile-ţintă( clienţii bibliotecii) Cunoaşterea clienţilor impune aflarea rãspunsurilor la întrebãri de tipul: • Cine sunt clienţii bibliotecii. frecvenţa utilizãrii.5 2005 958.6 24260.3 vizite şi 29.4 Din tabelul de mai sus observăm că utilizatorii activi ai bibliotecilor pubice s-au redus cu 139.7 9862. cine utilizeazã biblioteca? Astfel se pot aduce clasificãri dupã anumite criterii.4 împrumuturi în 2006 .3 2006 867. studenţi.0 10169. Totodată vizitele şi împrumuturile efectuate de un utilizator au crescut de la 9. 1 Utilizatorii şi atitudinea lor faţã de informaţie • Câţi utilizatori existã? Tabelul nr. Tabelul nr.7 11. 9 23.2 29. 3 25. 2 Date statistice comparative ale Bibliotecilor Publice Indicatori(mii) Utilizatori activi Vizite Per utilizator Împrumut Per utilizator 2004 1006.1 (13.7 vizite respectiv 23.7 23672. domiciliu. profesie (cercetãtori. profesori). categorie. Clasificãri dupã vârstã.7 9.

m. subordonate Ministerului Sănatăţii şi Protecţiei Sociale Biblioteci agricole.3 Numărul total de utilizatori activi (mii u.m.7 196 3.7 15.2006) Utilizare şi utilizatori TIPURI DE BIBLIOTECI Numărul total de utilizatori înscrişi (mii u.m.) Numărul total de vizite (frecvenţa) (mii u. (universitare.m. şcolare) Biblioteca Centrală Ştiinţifică a Academiei de Ştiinţe din RM Biblioteci medicale. Tineretului şi Sportului.) Tranzacţii de împrumut (mii u.3 958 10169. subordonate 0.7 76.1 214.7 3. de colegiu.8 15.9 658.ACTIVITATEA BIBLIOTECILOR DIN SNB (Date statistice la 01. subordonate Ministerului Educaţiei.3 645.8 77.7 24260.1 20362 1654.9 0.) Biblioteci publice din sistemul Ministerului Culturii şi Turismului Bibliotecile instituţiilor din învăţământ.6 9830.) .01.7 15 37.

Pe parcursul anului .6 38. număr de vizite-166348 (1. În anul 2006 Biblioteca Naţională a Moldovei a avut beneficiari înscrişi-12421 (1.5% din beneficiarii Bibliotecilor publice din sistemul Ministerului Culturii şi Turismului).9 Din tabelul respectiv observăm că ponderea cea mai mare din numărul total de utilizatori înscrişi o deţine Bibliotecile publice din sistemul Ministerului Culturii şi Turismului-70% şi Bibliotecile instituţiilor din învăţământ.6 6. iar din numărul total de utilizatori activi şi de vizite Bibliotecile publice din sistemul Ministerului Culturii şi Turismului-59% respectiv 50% şi Bibliotecile instituţiilor din învăţământ.5 5. subordonate Ministerului Economiei şi Comerţului Biblioteci sindicale Biblioteca Centrală Republicană Specializată al Studioului de Imprimări Sonore a Societăţii Orbilor din RM Total: 2344.6 0.7 1635 20291.1 110. (universitare. de colegiu. Tineretului şi Sportului.5). Tineretului şi Sportului. subordonate Ministerului Educaţiei.5 21.4 1334. subordonate Ministerului Educaţiei.Ministerului Agriculturii şi Industriei Alimentare Biblioteci tehnice.1 1 0. şcolare)-40% respectiv 49%. de colegiu. şcolare)28%.1 10.5 10. (universitare.6 0. Anual se înscriu la Bibliotecă circa 15 mii de utilizatori.6%) şi număr de împrumuturi-589479 (2.

. activităţi editoriale proprii. persoane fizice. Arhivei Naţionale a Republicii Moldova.). Chinei.a. prin librării sau prin societăţile particulare de import.5–4 mii de unităţi. Alianţei Franceze din Moldova. Schimbul internaţional de publicaţii rămâne a fi calea principală de completare a colecţiilor Bibliotecii cu publicaţii străine. care acoperă o tematică largă.A.se înregistrează aproximativ 130 mii de frecvenţe şi circa 800 mii de documente împrumutate. Principalii parteneri străini cu care Biblioteca colaborează permanent şi eficient sunt: Biblioteca Naţională a României. Volumul documentelor provenite din această sursă de completare constituie circa 1..).A. achiziţii. schimb internaţional. Franţei. Ministerului Culturii din România. Marii Britanii ş. Furnizorii bibliotecii Constituirea şi îmbogăţirea colecţiilor este una din sarcinile-cheie în activitatea oricărei biblioteci. Donaţii valoroase au fost primite din partea ambasadelor acreditate în Republica Moldova (României. Depozitul legal înseamnă numărul stabilit de exemplare din publicaţiile tipărite în republică pe care agenţii producători sunt obligaţi să le predea Bibliotecii Naţionale. Din 2004 BNRM recepţionează exemplarele de depozit legal prin intermediul Camerei Naţionale a Cărţii. S.U. Finlanda etc. Biblioteca Congresului (S. Biblioteca Naţională a Franţei.U. Colecţiile Bibliotecii sunt dezvoltate prin depozitul legal. Achiziţiile de publicaţii străine se fac pe piaţa internă. a bibliotecilor din diferite ţări – România. transfer de publicaţii. Fundaţiei SorosMoldova. Volumul de publicaţii donate este anual de circa 3. donaţii. BNRM primeşte donaţii de publicaţii din partea tuturor acelora care doresc să contribuie la îmbogăţirea patrimoniului acestei instituţii. Regiei autonome “Monitorul Oficial” – Bucureşti.5 – 2 mii din toate intrările.

În componenţa Sistemului Naţional de Biblioteci intră aproximativ 2988 mii de biblioteci În oraşul Chişinău se află 46 biblioteci publice.Biblioteca Centrală Universitară din Bucureşti.5 mii de volume. . prin intermediul schimbului internaţional de publicaţii Biblioteca recepţionează circa 1. Cluj-Napoca etc. Concurenţa bibliotecii Bibliotecile sunt în permanentã competiţie cu alte instituţii culturale(în Chişinău27) care încearcã sã atragã un segment cât mai larg din populaţie.. Biblioteca Academiei Române. Anual. bibliotecile judeţene din Iaşi.

existând şi alte categorii de concurenţi: stadioanele.Organigramă SNB Cinematografele. televiziunea. sãlile de concert. teatrele. centrele de informare şi documentare. muzeele. sãlile de jocuri mecanice. brokerii de informaţii. Internetul reprezintã numai câţiva din adversarii bibliotecii. Organismele publice . restaurantele.

în comun cu ambasadele şi instituţiile culturale. tineretul studios./an. radio). de oamenii de cultură şi ştiinţă. . notabilităţi. ele fiind susţinute de uniunile de creaţie. elita intelectuală. BNRM editează în prezent Revista de specialitate “Magazin bibliologic” . BNRM organizează zilele culturii ale unor popoare sau state. expoziţii-eveniment. au constituit adevărate evenimente culturale. Biblioteca are şi statut de bibliotecă-depozitar al documentelor OSCE.4 nr. În 2000 Departamentul Informaţii Publice al ONU a acordat BNRM statutul de bibliotecă-depozitar al materialelor Organizaţiei Naţiunilor Unite în Republica Moldova. unde sunt reunite oficialităţile. alte activităţi cultural-ştiinţifice.Anual BNRM organizează peste 50 de activităţi culturale. care sunt reflectate pe larg în massmedia(televiziune. ambasadele străine acreditate în Republica Moldova. Paleta largă a manifestărilor organizate de BNRM. Anual. În colaborare cu Asociaţia Bibliotecarilor.

Scăderea natalităţii din ultimii ani va duce la reducerea numărului de utilizatori şi vizite în viitor. a) Natalitatea NăscuţiAnii 1995* 1996* 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 vii 56411 51865 45583 41332 38501 36939 36448 35705 36471 38272 37695 60000 55000 nascutii-vii 50000 45000 40000 35000 1995 1997 1999 2001 2003 2005 b)Populatia pe grupe de virsta Ani 199 9 200 0 200 1 200 2 200 3 200 4 200 5 200 6 10-14 36693 4 36158 1 35074 5 33431 1 32063 1 30367 9 28810 6 27279 9 15-19 33434 2 34304 2 35342 2 36308 9 36681 1 36522 1 35954 1 34913 8 20-24 30187 25-29 persoane 370000 350000 330000 310000 290000 270000 250000 230000 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 '10-14 15-19 20-24 25-29 8 236842 30584 9 253576 30873 9 271668 31351 1 285403 32100 2 292958 33299 0 298350 34156 9 301510 34975 4 304114 Natalitatea în ultimii 10 ani a scăzut cu 18716 născuţi sau cu 33%.Mediu demografic In funcţie de mediul demografic Biblioteca Naţională a Moldovei depinde de structura populatiei pe grupe de varsta.Macromediul 1. .

organizatii 84 82 80 78 76 2001 2002 2003 2004 2005 Anii Total 200 1 200 2 200 3 200 4 200 5 81 76 79 86 88 organizatii b) Numarul produselor noi 142 nr de produse Anii 200 2 200 3 200 4 200 5 200 6 Total 144 113 112 107 120 137 132 127 122 117 112 107 2001 2002 2003 2004 2005 2006 produse noi . 2. cercetătorii ş. a) Numarul organizatiilor ce au desfasurat activitati in sfera cerctaredezvoltare 88 86 nr..a. Astfel observăm din tabelul de mai sus că populaţia din grupa de vîrstă 10-19 ani(elevi) s-a redus în ultimii 5 ani cu 82230 persoane sau cu 12% ceea ce are o influenţă negativă asupra bibliotecii. studenţii. din invenţiile şi inovaţiile brevetate.Cei mai frecvenţi utilizatori ai Bibliotecii sînt elevii. Mediu tehnologic Mediul tehnologic este alcătuit din echipamentele şi utilajele existente. ca şi din cunoştinţele de specialitate acumulate. iar de vîrstă 20-29(studenţi) a crescut cu 73461 persoane sau 22% ceea ce influenţează pozitiv.

prãpastia care se formeazã este cea dintre necesitãţile bibliotecii şi resursele financiare pe care le are la îndemânã pentru cã tehnologia modernã costã. ramă de cusut. termohidrometru. şi-a întãrit biblioteca funcţia sa de centru informaţional. restaurarea coperţilor din piele etc. bibliotecile au fost atrase de noua tehnologie. lei 31000 PIB 26000 21000 16000 2000 Anii lei 2000 16020 2001 19052 2002 22556 2003 27619 2004 32032 2005 36755 2001 2002 2003 2004 2005 . cãutare. Progresul tehnologic a fost spectaculos. incluzând posibilitãţi de stocare şi facilitãţi de regãsire a datelor. laminarea paginii. relaţionare şi regãsire. în special în domeniul computerelor.Asediate de presiunea preţurilor în creştere. mil. acces. creşterea bucăţii de foaie. Tehnologia oferã cel mai puternic instrument în problemele referitoare la mânuirea datelor. Aceasta a înzestrat bibliotecile cu posibilitãţi imense de prelucrare a publicaţiilor şi a devenit o unealtã de nepreţuit în managementul informaţiilor. de complexitatea muncii. mai ales în activitãţile de regãsire şi stocare. presă metalică. stereomicroscop. Astfel. de resursã pentru cercetare.Mediu economic Mediul economic reprezinte baza de sustinere a puterii de cumparare a cerere. indiferent daca persoanele respective sunt consumatori finali sau intremediari. de restricţiile bugetare. Utilizarea tehnologiilor noi face posibilă restabilirea textului. În cadrul Bibliotecii Naţionale funcţionează Centrul tehnic de conservare şi restaurare. mese speciale pentru restaurare etc. stocare. De fapt. Produsul intern brut Total 36000 mil. 3. care a fost dotat cu sprijinul Fundaţiei Soros-Moldova cu echipament modern şi materiale de calitate: cameră pneumatică. aparat pentru tăierea hârtiei.

în special. Conditiile economice pot influenţa atât cererea şi utilizarea serviciilor de către clienţi cât şi aprovizionarea şi cererea de resurse. în cazul unui somaj ridicat. cum ar fi cele care operează în afara bibliotecilor publice. 5. 4. în timp ce clientii vin cu cereri mai multe şi mai diverse. în paralel cu creşterea ponderii utilizatorilor tineri. conştientizarea şi exercitarea drepturilor omului şi. a dreptului la informare şi exprimare.Condiţiile economice reflectă sănătatea generală a economiei ţării şi sectorului în care serviciul informational operează. Bugetele şi puterea de cumpărare a bibliotecilor şi serviciilor informaţionale sunt în general în scădere în ultimii ani. Puterea de cumpărare a serviciului în privinţa echipamentului. De exemplu. serviciilor informaţionale electronice sau a stocului de carte poate fi afectată de schimbări în rata de schimb.Mediu juridic –totalitatea legilor care reglementează activitatea Bibliotecii Naţionale a Moldovei. printre care: dezvoltarea accentuată a societăţii informaţionale. conştientizarea nevoii de educaţie permanentă. cererea pentru servicii informationale libere. Mediu social Mediul social specific perioadei de referinţă a fost marcat de o serie de factori sociali. apariţia de profesii noi şi nevoia de reconversie profesională. creste. diversificarea tipologiei utilizatorilor bibliotecii. rata inflaţiei sau de criza aprovizionării cu echipament. Legi • • • Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe Lege cu privire la activitatea editorială Lege cu privire la biblioteci .

Библиографическое описание.Ziua Bibliotecarului Regulament de organizare şi funcţionare a Consiliului Biblioteconomic Naţional Regulament privind organizarea şi desfăşurarea Concursului pentru cele mai reuşite lucrări în domeniul bibliologiei şi ştiinţei informării Regulamentul sistemului de asistenţă metodologică şi de specialitate în Republica Moldova Regulamentul privind modul de conferire a categoriilor de calificare cadrelor bibliotecare Regulament — cadru de organizare şi funcţionare a bibliotecilor publice ГОСТ 7.2006) Decrete • Regulamente • • • • • Standarde • • Alte documente • • • • Codul etic al bibliotecarului Convenţie colectivă Evidenţa colecţiilor de bibliotecă Statutul bibliotecii naţionale a Republicii Moldova .• • Legea culturii Legea privind accesul la informatie DECRET privind instituirea sărbătorii profesionale . Documente normative in vigoare in Republica Moldova (situatia la 01.01.1-2003 Библиографическая запись. Общие требования и правила составления (standard interstatal).

2 Tema: Mediul extern al Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova Scopul: Studierea influenţei factorilor mediului extern al Bibliotecii Naţionale Efectuat: .Lucrare practică Nr.