You are on page 1of 40

1

Codul Orarului: MI-S1

Intocmit: PLAJER Ioana + IOLU Mihai

Catedra: Matematica si Informatica

Universitatea TRANSILVANIA din Brasov

Valabil in anul universitar:

ORAR FACULTATEA DE MATEMATICA - INFORMATICA
LUNI
Anul Spec. Grupa Sgr. A 1 MI 7121 B
Str. Alg., C, PP6, Manea_A_L Str. Alg., S, PP6, Manea_A_L An matem 2, S, PII2, Dimitriu_M

8,00-9,40

9,50-11,30

11,40-13,20

13,30-15,10

15,20-17,00

A 7221 B
Sist. Op., C, PIII1, Florea_I_L SD, L, PII6, Iacob_P_C SO, L, PII5, Florea_I_L Geom. An., S, PII2, Ida_C

A 1 I 7222 B
Arhit. Calc., S, PII1, Georgescu_O Arhit. Calc., L, PII4, Georgescu_O Sist. Op., C, PIII1, Florea_I_L Arhit. Calc., S, PII1, Georgescu_O Arhit. Calc., L, PII4, Georgescu_O SD, L, PII6, Plajer_I_C Sist. Op., C, PIII1, Florea_I_L SO, L, PII5, Florea_I_L Sist. Op., C, PIII1, Florea_I_L POO1, L, PP5, Baicoianu_A SD,L, PII6, Iacob_P_C

A 7223 B

A 1 IA 7224 B

SO, L, PII5, Florea_I_L

A 1 IAG 7621
Arhit. Calc, C, PII2, Vasilescu_A Arhit. Calc., L, PII4, Vasilescu_A

1

IAG

7621 B

Arhit. Calc, C, PII2, Vasilescu_A

Arhit. Calc., L, PII4, Vasilescu_A

2

Codul Orarului: MI-S1

Intocmit: PLAJER Ioana + IOLU Mihai

Catedra: Matematica si Informatica

Universitatea TRANSILVANIA din Brasov

Valabil in anul universitar:

ORAR FACULTATEA DE MATEMATICA - INFORMATICA
LUNI
Anu Spec. Grupa Sgr. l A 2 MI 7111 B
Logica, C, PP1, Paltanea_R

8,00-9,40

9,50-11,30
Logica, S, PP1, Paltanea_R

11,40-13,20

13,30-15,10

15,20-17,00

Logica, S, PP1, Paltanea_R

A 2 I 7211 B
Grafica, S, PII3, Plajer_I_C SCI, C, PII2, Sasu_L_M Grafica, L, PII6, Plajer_I_C

A 2 IA 7212 B

Grafica, S, PII3, Plajer_I_C

A 2 IAG 7611 B
Grafica, C, PII7, Sangeorzan_L Grafica, L, PII7, Sangeorzan_L BD, L, PII4, Baicoianu_A

3

Codul Orarului: MI-S1

Intocmit: PLAJER Ioana + IOLU Mihai

Catedra: Matematica si Informatica

Universitatea TRANSILVANIA din Brasov

Valabil in anul universitar:

ORAR FACULTATEA DE MATEMATICA - INFORMATICA
LUNI
Anu Spec. Grupa Sgr. l A 3 MI 7101 B
Calc. Var., C, PII1, Calc. Var., S, PII1, Isaia_F Isaia_F Probabilitati, C, PII2, Paltanea_E

8,00-9,40

9,50-11,30

11,40-13,20

13,30-15,10

15,20-17,00
Probabilitati, S, PII1, Sasu_A

Probabilitati, S, PII1, Sasu_A

A 3 I 7201 B
Probabilitati, C, PII2, Paltanea_E

Probabilitati, S, PII1, Sasu_A Probabilitati, L, PII6, Sasu_A Probabilitati, S, PII1, Sasu_A Probabilitati, L, PII6, Sasu_A

A 7202 B 3 IA A 7203 B
SSI, L, PII5, Iacob_P_C

A 3 IAG 7601 B

4

Codul Orarului: MI-S1

Intocmit: PLAJER Ioana + IOLU Mihai

Catedra: Matematica si Informatica

Universitatea TRANSILVANIA din Brasov

Valabil in anul universitar:

ORAR FACULTATEA DE MATEMATICA - INFORMATICA

LUNI
Anu Spec. Grupa Sgr. l A 1 SMFA SMFA B 8,00-9,40 9,50-11,30 11,40-13,20 13,30-15,10 15,20-17,00

A 1 TIN TIN B

Manag proiecte, L, Data warehouse, L, PII3, Bocu_D PII4, Sasu_L_M

Manag proiecte, L, Data warehouse, L, PII3, Bocu_D PII4, Sasu_L_M

A 1 TMIS TMIS B
Model sist soft, C, PII3, Bocu_D

5

Codul Orarului: MI-S1

Intocmit: PLAJER Ioana + IOLU Mihai

Catedra: Matematica si Informatica

Universitatea TRANSILVANIA din Brasov

Valabil in anul universitar:

ORAR FACULTATEA DE MATEMATICA - INFORMATICA
LUNI
Anu Spec. Grupa Sgr. l A 2 SMFA SMFA B 8,00-9,40 9,50-11,30 11,40-13,20 13,30-15,10 15,20-17,00
EAIC, L, PII4, Baicoianu_A Sp Finsler, S, PP6, Munteanu_Ghe EAIC, L, PII4, Baicoianu_A Sp Finsler, S, PP6, Munteanu_Ghe

A 2 TIN TIN B

2 TIN TIN B A 2 TI TI B A 2 TMIS TMIS B .

PII1.30-15... PII5.10-18.. Baicoianu_A . Vasilescu_A Arhit. Calc.40-13. Laurentiu_A Arhit. L. Calc.ematica si Informatica Telefon: 0740234191 + 0751214231 2012-2013 SEMESTRUL: II ATICA MARTI 17. S. PII1. Calc. Calc. S. L. S. Vasilescu_A Fundam pedag. Laurentiu_A Arhit.. Vasilescu_A PII4. C. S. Vasilescu_A Arhit. PII6. L.20 13. PP6. L. L. S. C.00-9. Calc. Calc num.30 11..40 8. Arhit. Vasilescu_A Arhit. PII4. PII4. Monescu_V Monescu_V Retorica. PII2. S.40 9.00-20. Georgescu_O Calc num.50-11.. PP5. S.50 19. Stoica_E Fundam pedag. PII4. PII1. Laurentiu_A Arhit.. S. PII2. L. PP6. L. PII1. PII2.. Petrescu_L POO. Monescu_V Calc num. Stoica_E Geom an. Calc. PII5. Vasilescu_A Arhit.10 Geom an. Vasilescu_A Fundam pedag. PII5. S. Calc. Calc.

PIII2. C. Laurentiu_A MVP. Monescu_V Calc num. S.20 13. PII6. Baicoianu_A ematica si Informatica Telefon: 0740234191 + 0751214231 2012-2013 SEMESTRUL: II ATICA MARTI 17. S. PIII2. S. L. PII5.40 9. S. PIII2. Laurentiu_A Fundam pedag. L. C. L. PII5. PIII2. Sasu_L_M SCI. Laurentiu_A MVP. Sasu_L_M Tehn comp. PP1. PII6. Raducanu_D Teoria masurii. Monescu_V Calc num.30 11. Baicoianu_A Fundam pedag. PII2. PP1. C. PP5. Marinescu_D_M Fundam pedag.10-18. S. C. Raducanu_D PIII2.00-20.40 8.10 Teoria masurii.50-11.40-13.30-15.50 19.Calc num. L. PII5. Laurentiu_A ematica si Informatica Telefon: 0740234191 + 0751214231 2012-2013 SEMESTRUL: II . C. Fundam pedag. Monescu_V Retorica. S. PIII2. Petrescu_L POO.00-9.

C.00-20. PII2. L. C. Aldea_C_L SSI.30-15. Litz_P ematica si Informatica Telefon: 0740234191 + 0751214231 2012-2013 SEMESTRUL: II ATICA . PIII2. PII2. C. S. PII6. L. PP5. Scheiber_E MPI. PII6. PII2. C. PII2.ATICA MARTI 17.00-9. Marketing.40-13.50-11. PII2. Carstea_C Calc stiintific. S. Sasu_L_M Baicoianu_A MPI. Intel artif. PII5. Sasu_A SSI. Scheiber_E Calc stiintific. C. Bocu_D SSI. PIII4. PII7. C. Bocu_D SSI. PII2. PII7. Monescu_V MPI. PII2. L. PII6. Bocu_D Knowledge. Balasescu_S Balasescu_S Marketing. C. L. Litz_P Marketing.30 11. Litz_P Knowledge. C.10-18.50 19. PII2. C. L. PP5. L. C.20 13. PP5. PII3.10 Probabilitati. Balasescu_S Knowledge. Aldea_C_L Calc stiintific. L.40 9. PII2. Sasu_A Probabilitati. L. Aldea_C_L MPI. Aldea_C_L Calc stiintific. L. PP5. L. Carstea_C MPI. Carstea_C Intel artif. PII5. PII7. C. L. Scheiber_E MPI.40 8.

30 11.40-13. Ida_C Geom. S.00-20. Prog avans Java.40 8.40 9.00-20. Sasu_A .30-15. L. L. PII1. PII5.. Stroe_M_C ematica si Informatica Telefon: 0740234191 + 0751214231 2012-2013 SEMESTRUL: II ATICA MARTI 17. Munteanu_Ghe Tehn redactare.30 11. PP5.10 Sp Finsler.00-9. Stroe_M_C Tehn ORM.50 19.50-11.10-18. PP6.10 Geom. L. L. PII1.50 19.30-15..50-11.10-18.MARTI 17. PP5.40 9.40-13.40 8.20 13. Ida_C Data warehouse. C. Sasu_L_M PII4. L. PP6.00-9. Sasu_A Tehn redactare. Sasu_A Tehn redactare. PII4. C.20 13. C.

Bocu_D .Tehn redactare. L. PII3. C. Sasu_A Prog logica. PP6. Bocu_D Prog logica. C. PII3.

. C. C. Iacob_P_C SD.. Calc.30 11.10-18.50-11. C. Vasilescu_A SD.00-20. Bocu_R Arhit. C.40 8. PIII1. C. Petrescu_L . L.MARTI 15.00 17. PII6. PII4. Iacob_P_C Arhit. Calc. PP6. Calc. Vasilescu_A SD. L. Iacob_P_C Arhit. Vasilescu_A SD.20-17. C. PIII1. C. Paun_M Retorica.. PIII1. L. PIII1. PIII1.40-13.00-9.50 19. Iacob_P_C FAI. Iacob_P_C Arhit. PP6. Vasilescu_A SD.40 9..20 MIERCURI POO1. PIII1. Plajer_I_C SD. C. PII3. C. PIII1. Calc. C. PIII1.

00 17. PP1. L.FAI. C. PII6. PP6.40 9. PII4. Petrescu_L MARTI 15. Nanau_C_S . PP1. S. Paun_M Retorica.20 MIERCURI Func comp.20-17.10-18.40-13.00-20. Func comp. Plajer_I_C Grafica.00-9. Raducanu_D Raducanu_D Tehn comp. PII4.50-11.40 8. Plajer_I_C MVP. C.30 11.50 19. C. PP6. L. L.

Iolu_M_S Design patterns.40-13. Iolu_M_S PII5.00-20. PII5. PII7. C. C. Iolu_M_S Web engineering. PII6.40 8. Iolu_M_S Design patterns. PII5. Sangeorzan_L . Iacob_P_C Design patterns.00 17.00-9.50-11. PII5. PIII1. Design patterns. PII5. L. C. L. Iolu_M_S SSI.MARTI 15. PII7. PIII1. L.20 MIERCURI Design patterns.30 11. L. PIII1. C. L. L. Iolu_M_S Design patterns.20-17. PII7.10-18.50 19.40 9. Sangeorzan_L Web engineering. L. Iolu_M_S Design patterns. Sangeorzan_L Web engineering. L. Iolu_M_S Design patterns.

PII1. S. PII2.20 . PII5. Cismasiu_C Op probab.00 17. L.40 9.00-20. S. L. PP5. C. Ciurea_E AOC. PP5. Cismasiu_C MIERCURI 19.50 19.00 17. PII5.40-13. Ciurea_E MIERCURI 8.00-9. C. C. L. PII2. S.00-20. S. Ciurea_E AOC. L. PII2. C. PP5. Bocu_D Prog avans Java. Ciurea_E AOC.20 AOC.20-17. PII2.30 11. Iolu_M_S AOC. PII1.10-18. PII5. PII2. Dumitrescu_S_R AOC.40 AOC. Iolu_M_S AOC.40 8.20-17.50 Op probab.30 11. Ciurea_E Manag proiecte. Dumitrescu_S_R Tehn ORM.40 9. PII2.00-9.40-13.10-18. Iolu_M_S AOC.MARTI 15. Iolu_M_S MARTI 15. C. S. S. Ciurea_E AOC.50-11.50-11. Cismasiu_C Op probab. PII2. PII5. C.

.

Manea_A_L . PP5. C. Campu_A POO1. S. Arhit. Campu_A Engleza. S. L. Campu_A FAI. Paltanea_R Engleza. PIII2. S. PII1. PIII2. PII4. PII1. S. Vasilescu_A PII2. PII1. Campu_A Arhit. S. PII1. Deaconu_A_M Engleza. C. Paltanea_R Paltanea_R ACSO. S. Deaconu_A_M POO1. PIII1. S. PII4. S. C. L. S. Campu_A Engleza. Deaconu_A_M Engleza. Deaconu_A_M Engleza. C. PII1.20-17.00-20.10 15. Campu_A POO1.40 9. PII1.40 8. PII1. PII1. Vasilescu_A Engleza.MIERCURI 13. Vasilescu_A Engleza. PP5.. PII4. PP5. Vasilescu_A An matem. Vasilescu_A An matem..30 ACSO. Campu_A POO1. S. Deaconu_A_M Engleza. Campu_A POO1.. C.. Calc. C. PII1.00 17. Campu_A Engleza. Calc. S. PII4. An matem. S. S. Vasilescu_A PII2. Calc. C. Arhit. PIII1.30-15. PIII1.00-9.10-18. C. Calc.50 19. L. Campu_A Arhit. PIII1.50-11. PIII1. L.

Aldea_C_L TAvProg. L. Deaconu_A_M Cap spec Java.50 19. PII4. PIII2.40 9. PII2. PII2. PII4. PII3. Scheiber_E Calc num.00-20. PII2.40 8. C. PII2.10-18. C.30-15. C. Litz_P . S. Campu_A FAI. Scheiber_E Calc num. PII2. PII5. Campu_A Grafica. L. PII2. L. C. C. C.10 15. Scheiber_E Calc num. S. Nanau_C_S Grafica. Bocu_R Nanau_C_S BD. C. PII2. Baicoianu_A TAvProg. C. Manea_A_L MIERCURI 13. PII7. S. L. PII2. S. Scheiber_E Calc num. PII2.00-9. Calc num. PIII2. PII2.Engleza. PII5. Aldea_C_L Retele calc. S. S. Scheiber_E Engleza.00 17.50-11. Deaconu_A_M Calc num. PII3. Scheiber_E Retele calc. L.20-17. PII2. Scheiber_E Scheiber_E Calc num. Bocu_R Introd know.30 Calc num. L. S. Retele calc. PII4.

Dodin_M SAP.00-9. Iolu_M_S Design patterns. Paltanea_E Design patterns.30-15. L. S.30 Compl an mat. PII7. PIII1. PP6. PII5.MIERCURI 13.50-11.00 17. C. L. L. Dodin_M .10 15. Iolu_M_S Design patterns.40 9.00-20. Iolu_M_S SAP. C. Dodin_M SAP. PII7. Dodin_M SAP. L. S.20-17. PII5. PII7. L. Paltanea_E Compl an mat. Dodin_M SAP. S. PP6.50 19.10-18.40 8. PII7. Iolu_M_S Design patterns. L. PII5. PII5.

00 17.40 8.30 .30 MIERCURI 13.20-17. S. Munteanu_Ghe Teor relat.MIERCURI 13.50 Teor relat. Munteanu_Ghe Teor relat.30-15. PP6.10 15. Munteanu_Ghe 19. PP6.00 17.00-20. PP6.10-18.40 8. S. C.40 9.30-15.00-20.50 19.40 9.00-9.20-17.10 15.50-11.10-18.00-9.50-11.

PII5. L. PIII1. L.Prog disp mob. PII4. Bocu_R EAIC. Sasu_L_M Prog disp mob. L. Bocu_R Prog disp mob. PII4. Sasu_L_M Prog disp mob. PIII1. PII3. L. C. C. Baicoianu_A . Bocu_R EAIC.

Campu_A Geom an. S. S. S. Campu_A Fundam pedag. PIII2.00 17. PIII2. PII1.20-17.20 13. PIII2. S. Campu_A POO. Ida_C Engleza. Ida_C Engleza. S. Ida_C Engleza. PP5. Campu_A Geom. PIII2. Campu_A Engleza.. S. C. Laurentiu_A Engleza.00-9. PIII2. PIII2. Campu_A Geom an.50 19. PIII2.40 ACSO. PIII2. PII1. Laurentiu_A Geom an. PII1. C. S. Ida_C Geom an.JOI 11. Campu_A Engleza.10 15. Vasilescu_A Fundam pedag. Campu_A Engleza.00-20.30-15. PIII2. S. PP5. C. PII1. PII2. S.10-18. S. Ida_C Engleza. An. S. C. PIII2.40 8. Laurentiu_A . PIII2. C. C. Dumitrescu_S_R Fundam pedag. S.40-13.

PII1. Campu_A . PII2.00 17. PII4. Dumitrescu_S_R Fundam pedag. Florea_I_L Cap spec Java.40-13.40 8. L.10 15. Litz_P Engleza. Scheiber_E Retele calc. Deaconu_A_M Prog viz.20 Calc num.50 19. PII5. PII7. S. PII4. PII5. Dumitrescu_S_R Prog viz.10-18. L. L.20-17. C.00-9.30-15. PII2. C. C. C.40 Calc num. PII2. S. PP5. Florea_I_L Introd know. C.00-20. C. PII1. Deaconu_A_M Retele calc.POO. L. Scheiber_E Ec deriv part. PII2. Isaia_F 13. Laurentiu_A JOI 11.

L. Pitis_Ghe Realit virt.40-13. PII5. Dorner_R Realit virt. C.00-20. Dorner_R Realit virt. L.JOI 11. Realit virt. Dorner_R Dorner_R David_N Realit virt.30-15. C. PII1.10-18. C. PII7. C. PP6.00 17. Prog dist.10 15.40 8. S. Pitis_Ghe Var dif. PII1. PP6.00-9.50 19. C.40 Var dif.20-17.20 13. Dorner_R . PII5. PII1.

40 8. Aplic mob. Tatomir_E Teor operat.10-18. Borza_P C. C. Cloud computing.10-18. Carstea_C PII7.00 17.40-13. L. Tatomir_E Stiinta serv.20-17. Aldea_C_L JOI 11. Rasnoveanu_C Cloud computing.20-17.20 13.30-15.00-20. PII6. PP5.00-9. PII6.30-15. Rasnoveanu_C Cloud computing.00-20. L.50 19. C. PII6. Parvulescu_C Astronomie.20 13. C. PII6. S. PIII2. PIII2. Borza_P Stiinta serv. PP6.40 EAIC. Aldea_C_L Aplic mob.40-13. Parvulescu_C Stiinta serv. S. Moraru_S Model sist soft. Tatomir_E Teor operat. C.10 15. L.00 17. Parvulescu_C PP6.40 8.10 15. L. L. PP6. Sasu_L_M .JOI 11. Teor operat. C. PII2. PP6. Borza_P Astronomie.50 19. S. PP6.00-9. S. L. PII7.40 Astronomie. PP6.

C. PII2.EAIC. Sasu_L_M EAIC. PII2. C. Sasu_L_M .

PII2. PII2. C. PII5.10 15. PII6. Panturu_S SO.VINERI 9. Iolu_M_S Fundam pedag. PP6. S. PP6.40-13.30 11. L. PII2. Panturu_S . Panturu_S POO1. L. L. Ida_C POO1. C. C. PII2. Baicoianu_A Geom an. PII6. C.10-18. PII5. PII2. L. C. PII2. PII3. PII3. Panturu_S POO1.00-20. L. C.50-11.40 Fundam pedag.30-15. Panturu_S Fundam pedag. S. Ida_C Fundam pedag.20 13. L.00 17.20-17. Iolu_M_S Fundam pedag. Baicoianu_A SO.50 19. Panturu_S POO1. Florea_I_L Fundam pedag. Florea_I_L Geom an.

C. C.00 17. L. PII2. L. S.10-18.10 15. C. Nanau_C_S Fundam pedag. Panturu_S Fundam pedag. PII1. PII2. Panturu_S VINERI 9. PII2. C. Campu_A Fundam pedag. S.50-11. PII4. PII4. PII2. Panturu_S .30-15.20 13. S.00-20. PII2.40-13. PII2.Fundam pedag. Nanau_C_S MVP.40 Ec deriv part. Isaia_F Engleza.20-17. PII2. Panturu_S Engleza. C.30 11.50 19. Panturu_S Retele calc. Campu_A Fundam pedag.

Gheza_C_F Manag clasei. PIII2. L.VINERI 9. Gheza_C_F . PII7.50 19. PIII2. PIII2. PII7. C. Gheza_C_F 13. C. Beldianu_I Manag clasei. C. PIII2. David_N Manag clasei. Gheza_C_F Prog dist. C. PIII2. S. Beldianu_I Manag clasei. PIII2. PIII2. PIII2.50-11. David_N Manag clasei. S. PIII2. C. Beldianu_I Manag clasei. C. S. PIII2.10 15. PIII2. S. Beldianu_I Manag clasei. PIII2. C. PIII2. L. C. PIII2. Beldianu_I Manag clasei. Beldianu_I Manag clasei. PIII2. S. Beldianu_I Manag clasei. S. PIII2. S. PIII2. Gheza_C_F Manag clasei. Gheza_C_F Manag clasei. C. Beldianu_I Manag clasei.30 11.30-15. Beldianu_I Manag clasei. Gheza_C_F Prog dist.00-20. Gheza_C_F Manag clasei.40-13. S.00 17. Beldianu_I Manag clasei. C.20 Manag clasei. PIII2.40 Manag clasei.20-17. Gheza_C_F Manag clasei. S.10-18. PIII2. Gheza_C_F Manag clasei. S. PIII2.

00-20.00-20.30-15.30 11.10-18.30-15.50-11.50-11.VINERI 9.20-17.40 .10 15.10 15.50 19.00 17.50 19.40-13.20 13.20-17.40-13.40 VINERI 9.00 17.20 13.10-18.30 11.

Introd Data Mining. Introd Data Mining. VIII11. VIII11. C. Pozna_C_R Pozna_C_R . L.

50 .30 11.20 13.30-15.40-13.50-11.SÂMBATA 8.40 9.10 15.00-9.10-18.00 17.20-17.

20-17.00-9.50-11.10 15.40 9.50 .40-13.30 11.30-15.SÂMBATA 8.00 17.20 13.10-18.

20-17.30 11.40-13.00 17.10 15.30-15.SÂMBATA 8.50-11.00-9.50 .40 9.10-18.20 13.

20-17.20-17.40-13.50 .50 SÂMBATA 8.30-15.40 9.SÂMBATA 8.00 17.20 13.30 11.10-18.10 15.50-11.30-15.50-11.00-9.10-18.40 9.40-13.10 15.20 13.00-9.30 11.00 17.

.

40 Sasu_L_M .00-20.Blocat 19.

40 .19.00-20.

19.40 .00-20.

00-20.40 19.19.40 .00-20.