You are on page 1of 38

Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü

1952

Ankara, 2011

Bilgi paylaştıkça çoğalır...

Redaksiyon: Aslı Yağmurlu Sayfa Tasarım: Hilal Görgülü Fotoğraflar: Yunus Topal Bu tanıtım kataloğu, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü tarafından öğrencilerimize ve ilgililere ücretsiz olarak dağıtılmak üzere hazırlanmıştır.

SUNUŞ
Kamu Yönetimi, XIX. yüzyılın sonlarından itibaren hukuk ve siyaset dışında kendine özel bir inceleme alanı bulmuş, Birinci Dünya Savaşı sonrasında evrensel bir nitelik kazanmıştır. Kamu Yönetimi alanında ulusal ve uluslararası düzeyde enstitü ve çeşitli akademik kurumlar kurulmuştur. Türkiye’de ise, 1952 yılında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler arasında yapılan teknik yardım anlaşması uyarınca “Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü” (TODAİE) kurulmuştur. Böylece Kamu Yönetimi, idare hukukundan ayrı bir inceleme ve araştırma alanı olmuştur. Daha sonra, 1957 yılında Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Kamu Yönetimi kürsüsünün kurulmasıyla birlikte, yüksek öğrenim kurumlarında Kamu Yönetimi alanında eğitim ve öğretim yaygınlaşmıştır. Kamu kurum ve kuruluşları, dinamik ve çağdaş yapıları gereği, toplumsal ve ekonomik yapıdaki gelişme ve değişmelere ayak uydurmak zorundadır. Bu da, kamusal beklentiler doğrultusunda devletin yapısını ve de rolünü değiştirmektedir. Bu gelişim ve değişim sürecinde, yöneticilerin çağdaş yönetim tekniklerine göre eğitilmeleri amacıyla, ülke ihtiyaçlarına cevap verebilir nitelikte insangücü planlaması yapılması, politikaların geliştirilmesi ve bunların uygulanması önem taşımaktadır. TODAİE, kamu yönetiminin çağdaş düşüncelere ve yaklaşımlara uygun olarak gelişmesine yardımcı olmak üzere eğitim, araştırma ve uygulama alanlarında çalışmalarda bulunarak yönetim sanatına eleman yetiştirmeyi, kamu yönetimi alanında öğretim elemanları yetiştirilmesine yardımcı olmayı ve kamu çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim programlarıyla alanlarında olgunlaşmalarını sağlamayı hedeflemektedir. TODAİE, sürdürmekte olduğu akademik etkinliklerin yanı sıra, kamu yönetiminin bütününü ya da bir bölümünü ilgilendiren ve yönetimin çeşitli sorunlarını irdeleyen genel nitelikli araştırmalarıyla, Türk Yönetim Tarihine iz bırakan çalışmaları da yürütmektedir. Ayrıca, uluslararası platformlarda da, Kamu Yönetimi ile ilgili konularda Türkiye’yi en iyi şekilde temsil etme çabası içerisindedir. Üst düzey yönetici olmanın veya iyi bir yönetici olmanın ve iyi yönetmenin bazı gerekleri bulunmaktadır. Bunlar inceleme, araştırma ve bilgi aktarımıyla öğrenilebilir ve fayda sağlayabilir. Yönetimin teknik, psikolojik, sosyolojik ve sanatsal yönlerinin bilinmesi ve tanınması gerekmektedir. İşte TODAİE, yöneticilere ve yönetici adaylarına bu yönleri öğretmeyi ve bu konudaki deneyimlerin paylaşılmasını amaçlamaktadır. Bilgi paylaştıkça çoğalır, ilerleme bilgiyle sağlanır.

Prof. Dr. Eyyup Günay İSBİR Genel Müdür

Türksel KAYA BENSGHİR TODAİE Öğretim Üyesi : Doç. Dr. Eyyup Günay İSBİR TODAİE Genel Müdür Yrd. Onur Ender ASLAN TODAİE Öğretim Üyesi : Doç. Üni. Dr. Dr. İİBF Fak. Dr.TODAİE YÖNETİM KURULU Başkan Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye Üye TODAİE Genel Müdürü : Prof. Seriye SEZEN TODAİE Öğretim Üyesi : Prof. Meral TECER TODAİE Öğretim Üyesi : Prof. Oya ÇİTÇİ TODAİE Öğretim Üyesi : Prof. Onur Ender ASLAN 4 .Yardım Şubesi Müdürü Derleme . Erkan TURAL Ank. Örsan Ö. Kıvılcım ERTAN TODAİE Öğretim Üyesi : Doç. : Prof. Meral TECER Prof. Dr. Dr. SBF Temsilcisi (3) Ank. Fak. Dr. Neşe SONGÜR TODAİE Öğretim Üyesi : Doç. Argun AKDOĞAN TODAİE Öğretim Üyesi : Doç. Dr. Argun AKDOĞAN Doç. AKBULUT TODAİE Öğretim Üyesi : Doç. Dr. Dr. Dr. Songül ALTINIŞIK Prof. Dr. Dr. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı T. Dr. Temsilcisi (1) Başbakanlık Temsilcisi (2) Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi İçişleri Bakanlığı Temsilcisi Dışişleri Bakanlığı Temsilcisi Maliye Bakanlığı Temsilcisi Bilim. Üni. Dr. Dr. Oya ÇİTÇİ Doç. Eyyup Günay İSBİR Prof. Dr. Dr. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Temsilcisi Milli Savunma Bakanlığı Temsilcisi Kültür ve Turizm Bakanlığı Temsilcisi TODAİE YÜRÜTME KURULU Başkan Üye Üye Üye Üye Üye Üye Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı Yönetim Kurulu Temsilcisi Yönetim Kurulu Temsilcisi Öğretim . Feyzi ULUĞ TODAİE Öğretim Üyesi : Prof. Songül ALTINIŞIK TODAİE Öğretim Üyesi : Prof. Örsan AKBULUT Doç. Dr. Kamil Ufuk BİLGİN TODAİE Öğretim Üyesi : Prof.Yetiştirme Şubesi Müdürü Araştırma .Yayım Şubesi Müdürü Prof. Huk. Aslı AKAY TODAİE Öğretim Üyesi : Doç. Dr. Temsilcisi (2) Gazi Üni. Dr. Dr.

KYUP : Hacettepe Üniversitesi. Dr. Eğitim Psikolojisi : TODAİE. Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi. Maliye ve İktisat Yüksek Lisans : ABD Syracuse Üniversitesi. Kamu Yönetimi Yüksek Lisans : Gazi Üniversitesi. Dr. SBF. Dr. Hukuk Doktora : Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi. Oya ÇİTCİ Lisans Doktora : Ankara Üniversitesi. Kamu Yönetimi Prof. Eğitim Yönetimi Prof. Planlaması ve Ekonomisi 5 . Planlaması ve Ekonomisi Yüksek Lisans Doktora : Hacettepe Üniversitesi. Eğitim Fakültesi. Eğitim Yönetimi Teftişi.TODAİE AKADAMİK PERSONELİ ÖĞRETİM ÜYELERİ Prof. Eyyup Günay İSBİR Lisans : Ankara Üniversitesi. Meral TECER Lisans : Ankara Üniversitesi. İş İdaresi Doktora : Ankara Üniversitesi. Mezuniyet Sonrası Eğitim Fakültesi : Hacettepe Üniversitesi. Dr. İİBF. Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi. Siyaset Bilimi Prof. SBF. Songül ALTINIŞIK Lisans : Hacettepe Üniversitesi. Dr. Kamil Ufuk BİLGİN Lisans : Gazi Üniversitesi. Eğitim Psikolojisi : Ankara Üniversitesi. Eğitim Yönetimi Teftişi. Dr. Yönetim Bilimleri Prof. İşletme Prof. Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Doktora : Gazi Üniversitesi. Feyzi ULUĞ Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora : Ankara Üniversitesi. Kamu Yönetimi : Ankara Üniversitesi.

Dr. Şehir ve Bölge Planlama Yüksek Lisans : Ankara Üniversitesi. Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Doktora : Ankara Üniversitesi. İİBF. Türksel KAYA BENSGHİR Lisans : Erciyes Üniversitesi. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Yüksek Lisans : Ankara Üniversitesi.İ. İşletme Doktora : Gazi Üniversitesi. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri : Ankara Üniversitesi. Dr. İşletme Yüksek Lisans : Dokuz Eylül Üniversitesi. İşletme Doç.İ. A. İşletme Yüksek Lisans : Erciyes Üniversitesi. Yönetim Bilimi Doç. Argun AKDOĞAN Lisans : Boğaziçi Üniversitesi. Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi. Kamu Yönetimi Yüksek Lisans : Ankara Üniversitesi. Dr. Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi. Onur Ender ASLAN Lisans : Ankara Üniversitesi. Neşe SONGÜR Lisans : Ege Üniversitesi. İİBF. İşletme Doktora : Dokuz Eylül Üniversitesi. Dr. SBF. Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi. Yönetim Bilimleri Doktora Doç. Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Lisans : TODAİE. Yönetim Bilimleri Doktora Prof. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans : Bradfort Üniversitesi. Kamu Yönetimi Doç.A. Uzlaşmazlık Çözümü Doktora : ODTÜ. Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi. Kent ve Çevre Bilimleri 6 . Örsan Ö. Kent ve Çevre Bilimleri Doktora : Ankara Üniversitesi.. İİBF. Seriye SEZEN : A.T. Mimarlık Fakültesi.Prof. Dr. KYUP Yüksek Lisans : Ankara Üniversitesi. Kıvılcım AKKOYUNLU ERTAN Lisans : ODTÜ. AKBULUT Lisans : Gazi Üniversitesi. Dr. İİBF. Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi Doç. Dr.

Dr. Kamu Yönetimi Yüksek Lisans : ODTÜ. Nuran AKDOĞAN Lisans : ODTÜ. Sosyal Psikoloji Doktora : ODTÜ. Atatürk İlkeleri ve İnkılap. Dr. Peyzaj Mimarlığı Doç. Edebiyat Fakültesi. Doç. Fen Bilimleri.Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans : University of Essex. Şehir ve Bölge Planlama Lisans Yüksek Lisans : ODTÜ. Peyzaj Mimarlığı : Ankara Üniversitesi. Bölge Planlama Doktora : ODTÜ. Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans : Ankara Üniversitesi. Tarih Yüksek Lisans . Psikoloji. Fen Bilimleri. Sosyal Psikoloji Yrd. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yrd. Burak TANGÖR Lisans : Ankara Üniversitesi. SBF. Uluslararası İlişkiler 7 . Aslı AKAY Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans Doktora : Ankara Üniversitesi. Alternatif Kalkınma Politikaları Çalışmaları (PADS) Doktora : ODTÜ. Doç. Filiz KARTAL : ODTÜ.Doç. Başak BEYDOĞAN TANGÖR Lisans : Hacettepe Üniversitesi. Psikoloji. Dr. Dokuz Eylül Üniversitesi.Tarihi Enstitüsü Doç. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yrd. Avrupa Bütünleşmesi Doktora : Gazi Üniversitesi. Mimarlık Fakültesi. Dr. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Yüksek Lisans : Institute of Social Studies. Dr. Psikoloji Yüksek Lisans : ODTÜ. Avrupa Toplulukları. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Doktora : Dokuz Eylül Üniversitesi. Erkan TURAL Lisans : Dokuz Eylül Üniversitesi. Dr. Eğitim Fakültesi. Çevre Yönetimi : Ankara Üniversitesi. Peyzaj Mimarlığı : Uluslararası Teknoloji Üniversitesi-Paris. İİBF. Ziraat Fakültesi. Doç. Dr.

İİBF. Kamu Yönetimi Yüksek Lisans : ODTÜ. Filiz DEMİRCİ Lisans : ODTÜ. Yeliz ŞANLI ATAY Lisans : Ankara Üniversitesi. İİBF. İİBF. İktisadi İlimler Fakültesi. Doç. Uluslararası İlişkiler : University College Northhampton. İşletme : Hacettepe Üniversitesi. Turizm İşletmeciliği Lisans : Mersin Üniversitesi. Avrupa Bütünleşmesi ve Bölgeselleşme 8 . Doç. Dr. Yönetim ve Organizasyon. Dr. İşletme Doktora Dr. Halkla İlişkiler ve Tanıtım Yüksek Lisans : ODTÜ. İletişim Fakültesi. Kamu Yönetimi Yrd. Hukuk Fakültesi Yüksek Lisans : Ankara Üniversitesi. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktora : Ankara Üniversitesi. İşletme Doktora Yrd. İşletme Yüksek Lisans : Hacettepe Üniversitesi. Yönetim Bilimleri : University of Graz. Hande MİMAROĞLU ÖZGEN : Başkent Üniversitesi. Çağdaş GÜMÜŞSUYU Lisans : Hacettepe Üniversitesi. Doç. Kamu Hukuku Doktora : Ankara Üniversitesi. Aslı YAĞMURLU Lisans : Ankara Üniversitesi. Yönetim Bilimleri ASİSTANLAR Dr. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Doktora : Ankara Üniversitesi. Dr.Yrd. Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksek Lisans : Çukurova Üniversitesi. Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi. Kamu Hukuku Arzu OFLASLI Lisans Yüksek Lisans Yüksek Lisans : Bilkent Üniversitesi.

Kent ve Çevre Bilimleri Bora Aksu Lisans Yüksek Lisans : Hacettepe Üniversitesi. İİBF. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi : ODTÜ. Uluslararası Ticaret ve Finansman Erdem Güven Lisans Yüksek Lisans : ODTÜ. Kamu Yönetimi : Ankara Üniversitesi. Sosyoloji Vahide Feyza URHAN Lisans : Gazi Üniversitesi. İktisat : ODTÜ. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi OKUTMAN Asu ALTUNOĞLU Lisans Yüksek Lisans : ODTÜ. Eğitim Fakültesi. İİBF.Çiğdem ADEM Lisans Yüksek Lisans : ODTÜ. Kamu Yönetimi Fatma Kaldırım Lisans Yüksek Lisans : Uludağ Üniversitesi. Yabancı Diller Eğitimi : ODTÜ. Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi. Eğitim Yönetimi ve Planlaması 9 . İİBF. Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği : Çankaya Üniversitesi.

merkezi Brüksel’de bulunan Uluslararası Yönetim Bilimleri Enstitüsü’nün (International Institute of Administrative Sciences – IIAS) Türkiye Ulusal Sorumlusudur. TODAİE Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Gündüz Programı ve Gece Programları Avrupa Kamu Yönetimi Akreditasyon Birliği (EAPAA) tarafından 1 Eylül 2009 tarihinde akredite edilmiştir. 8 Mayıs 1952 tarihinde Türkiye ve Birleşmiş Milletler arasında varolan teknik yardım anlaşmasına ek bir protokol ile kurulmuş. ƒ İnsan Hakları ve Vatandaşlık Çalışmaları Merkezi ƒ eDevlet Merkezi ƒ Dış İlişkiler Merkezidir.Yardım. araştırma. kamu yönetiminin çağdaş düşüncelere ve yaklaşımlara uygun olarak gelişmesine yararlı çalışmalarda bulunarak. TODAİE bu amacını üç ana etkinlik alanında gerçekleştirmektedir. Enstitü bünyesinde kendi alanlarında eğitim. vereceği yüksek nitelikli eğitim ve lisansüstü öğretimle Türkiye’nin geleceğini biçimlendirecek yetkin yöneticiler ve öğretim elemanları yetiştirmek. kamu yönetimi alanındaki ulusal birikimini uluslararası platformlarda değerlendirmeyi ve başka ülkelerin birikimlerinden yararlanmayı amaçlamaktadır. VİZYON Yapacağı araştırma. 1958 yılında 7163 sayılı Kuruluş Kanunu ile bilimsel. 10 . Bunlar: ƒ Yerel Yönetimler Merkezi.Yetiştirme. yayın ve dökümantasyon hizmetleri vermek üzere çalışan beş merkez bulunmaktadır. danışmanlık yapmak ve bu alandaki çalışmaları desteklemektir. Bunlar: ƒ Öğretim . TODAİE. bilimsel araştırmalarla bilgi üretmek. Türkiye ve yakın coğrafyasına nitelikli yönetici ve öğretim elemanı yetiştirmek. Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü(TODAİE). ƒ Araştırma .TODAİE HAKKINDA MİSYON Kamu yönetimi ve ilgili alanlarda öncü ve özgün bir eğitim ve araştırma kurumu olarak. 1992 yılından bu yana.Yayım etkinlikleridir. mali ve yönetsel özerklik ve tüzel kişilik kazanmış. Enstitü’nün genel amacı. TODAİE. Uluslararası Yönetim Okulları ve Enstitüleri Birliği’nin de (International Association of Schools and Institutes of Administration – IASIA) üyesidir. kamu yönetimi alanında öğretim elemanlarının yetiştirilmesine yardımcı olmak ve memurların yönetim alanında gelişmelerini ve uzmanlaşmalarını sağlamaktır. yayınlamak. yönetim konusunda eleman yetiştirmek. yayın ve danışma etkinlikleri ile kamu yönetimi disiplininin ve politikalarının geliştirilmesine katkıda bulunacak ulusal ve uluslararası bir enstitü olmak. Enstitü bu özellikleriyle. ƒ Derleme . ƒ Sürekli Eğitim Merkezi. bu yeni yapısını geliştirerek günümüze kadar gelmiştir.

Dr.gov. Dr. Aslı AKAY Doç. Dr. Örsan Ö.gov.tr yyildirim@todaie.tr jkilic@todaie.tr saltinisik@todaie.Yetiştirme Şubesi Müdürü Araştırma .gov. Onur Ender ASLAN : : : : : : : : : : : : : Prof.gov.tr cozer@todaie.Yardım Şubesi Müdürü Derleme . Dr. Eyyup G.gov.tr tyucel@todaie.tr ozelkalem@todaie.gov. Dr.gov.gov. AKBULUT : Doç.tr cporgali@todaie.gov.TODAİE YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜK Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı AKADEMİK ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİ Öğretim .gov.tr aakdogan@todaie. Kıvılcım ERTAN Prof.gov. Argun AKDOĞAN : Doç.gov.tr sulutas@todaie.tr oeaslan@todaie. Dr. Dr. Dr. İSBİR Prof Dr. Dr.gov.tr vkahraman@todaie.tr kertan@todaie.tr oakbulut@todaie.tr takkaya@todaie.tr 11 .gov.gov. İSBİR : Prof. Türksel KAYA BENSGHİR Doç. Songül ALTINIŞIK : Doç. Cevat ÖZER Jale KILIÇ Sevilay ULUTAŞ Yasemen YILDIM Vildan KAHRAMAN Taner AKKAYA Cemal PORGALI ozelkalem@todaie.gov.tr saltinisik@todaie.tr aakay@todaie.tr tkaya@todaie. Eyyup G. Songül ALTINIŞIK Tülün YÜCEL A.gov.Yayım Şubesi Müdürü MERKEZ MÜDÜRLÜKLERİ Dış İlişkiler Merkezi Müdürü eDevlet Merkezi Müdürü Yerel Yönetimler Merkezi Müdürü İnsan Hakları ve Vatandaşlık Çalışmaları Merkezi Müdürü Sürekli Eğitim Merkezi Müdürü GENEL SEKRETERLİK Genel Sekreter Genel Sekreter Yardımcısı İdari ve Mali İşler Müdürü Personel Müdür Öğrenci İşleri Müdürü Kütüphane Müdür Strateji Geliştirme Müdürü Sosyal İşler Müdür : Prof.gov.

tez aşamasında ve aftan dönenlerle birlikte olmak üzere toplam 467 öğrencimiz bulunmaktadır. uzun dönemli lisansüstü öğretim ve kısa süreli seminer. Enstitüde. Ders Ortamı 2002 yılından beri düzenlenmekte olan Yönetim Bilimi Doktora Programında. Bunlar. 2 Dr. 3 kredilik 71 yüksek lisans dersi.125 kamu görevlisi mezun olmuştur. Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans Programı. kurs gibi eğitim etkinlikleri olmak üzere iki grupta toplanmaktadır. Enstitü eğitim ve öğretim faaliyetlerinin temelini oluşturan “yüksek lisans” ve “doktora” programları. Türk Kamu yönetimine ilişkin bilgiler verilmektedir. Enstitü. Doç. Dr. 7 seminer dersi yürütülmektedir. 1999 yılından itibaren sürdürülmekte olan Kolluk Yönetimi Yüksek Lisans Programına 2011 yılına kadar 226 Emniyet Genel Müdürlüğü personeli devam etmiştir. 13 Doktora dersi.. Korsika Bastia’da. 2009 yılında akşam programı olarak da açılan Kamu Yönetimi (İÖ) Yüksek Lisans Programından 32 kamu görevlisi mezun olmuştur. 39 ders Doçentler. 6 Asistan ve 1 Okutman olmak üzere 32 Akademik Personel Bulunmaktadır. Enstitüde. 6 ders Yardımcı doçentler tarafından yürütülmektedir.Yetiştirme Şubesi Müdürlüğü Öğretim . Öğretim üyelerimiz. 7 Yrd. düzenlediği kısa ve uzun süreli eğitim programlarıyla kamu yönetiminde çalışan insan gücünü geliştirmeyi amaçlamaktadır. çeşitli ülkelerden TODAİE’ye gelen üst ve orta düzey yöneticilere. Dr. Halen sürmekte olan 2011-2012 akademik yılında yüksek lisans ve doktora programında ders aşamasında. Yerel Yönetimler Yüksek Lisans Programı. Lüksembourg’da ve Çin İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın davetlisi olarak Çin’de kısa süreli yönetim seminerlerine katılmaları sağlanmaktadır. halen tez ve ders aşamasında 28 doktora öğrencisi öğrenimlerini sürdürmektedir. 2003 yılında ilk kez düzenlenen Adalet Yönetimi Yüksek Lisans Programına 2011 yılına kadar 123 Adalet Bakanlığı personeli katılmıştır. Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı (akşam) ve Yönetim Bilimi Doktora Programıdır. Bu bağlamda. 8 Doç. 2006 yılında ilk kez düzenlenen Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans Programına bugüne kadar 56 Milli Eğitim Bakanlığı personeli devam etmiştir. Dr.Yetiştirme Şube Müdürlüğü. her yıl en başarılı yönetici adayı öğrencilerimizin Fransa ENA’da. TODAİE’de halen altı yüksek lisans ve bir doktora programı sürdürülmektedir. Öğretim . eğitim etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen uluslararası kısa süreli eğitim programlarında. Kadroda 8 Prof. 12 . kısa süreli seminerler ve eğitim programları ile Kamu Diplomasisi Kursu bu birim tarafından planlanmakta ve Öğrenci İşleri Müdürlüğü’nün destek çalışmaları ile uygulanmaktadır. 2011 yılına kadar Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı’nda 4. Kolluk Yönetimi Yüksek Lisans Programı. Geçtiğimiz yıl 2010-2011 akademik yılında öğrenci alınmaya başlayan Yerel Yönetimler Yüksek Lisans Programı ise 8 öğrenci mezun etmiştir. 46 ders Profesörler.Öğretim . Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı (gündüz)..Yetiştirme etkinlikleri kısaca.. üniversitelere de eğitim ve öğretim desteği vermektedir. Adalet Yönetimi Yüksek Lisans Programı.

katılımcılar kamu yönetimi alanında kuramsal bilgiler elde etmenin yanında. İkinci öğretim programlarında ise eğitim süresince kurumlarından izinli olduğunu belgelemek koşulu aranmaz. ZDfB ve ZMP gibi uluslararası geçerliliği bulunan belge istenir. ALES sınav sonuç belgesi istenmez. ƒ Derslere etkin ve sürekli katılmayı gerektiren programlarda. Bu niteliğiyle Türkiye’de kamu görevlilerinden oluşan öğrencilerinin dokuz ay aylıklı izinli tam zamanlı yüksek lisans programı olma özelliğine sahip tek programdır. ƒ Kolluk Yönetimi Yüksek Lisans Programı: Emniyet. DALF. • Yabancı dilde öğretim programlarına başvuracak adaylardan. akademik temele dayanan kamu yöneticisi yetiştirme programıdır. ƒ TODAİE yüksek lisans programları EAPAA (Avrupa Kamu Yönetimi Akreditasyon Kurumu) tarafından akredite edilmiştir. GRE. ƒ Yerel Yönetimler Yüksek Lisans Programı: Yerel Yönetimler görevlilerine yönelik. akademik ve bilimsel bir çalışma ortamında değişik kurumlardan gelen kamu görevlileri ile bir arada olma. ƒ Programları başarıyla tamamlayan öğrencilere devam ettikleri Programın adını gösteren “Yüksek Lisans Diploması” verilir. ƒ Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı: Tüm kamu görevlilerine yönelik. Bunlardan KPDS’den en az 80 puan karşılığına denk kabul edilen TOEFL. 13 . Bu niteliğiyle Türkiye’de kamu görevlilerinden oluşan öğrencilerinin dokuz ay aylıklı izinli tam zamanlı yüksek lisans programı olma özelliğine sahip tek programdır. Milli Eğitim Bakanlığı yöneticileri. akşam programıdır. • Ölçme. ƒ Adalet Yönetimi Yüksek Lisans Programı: Adalet Bakanlığı personeli hakim. ƒ Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans Programı: Eğitim yönetimi alanında uzman yetiştirme amaçlı. • Programa katıldığı tarihte 45 yaşını geçmemiş olmak. Programın mesai saati bitiminden sonra uygulanması nedeniyle. Jandarma ve diğer güvenlik personeline yönelik akşam programıdır. akademik temele dayanan yerel kamu yöneticisi yetiştirme programıdır. • Giriş sınavında başarılı olmak. Programın mesai saati bitiminden sonra uygulanması nedeniyle. Programa devam edecek olan personelin Ankara’da görevli olması koşulu aranmaktadır. Mezunlara 657 sayılı Devlet Memurları Yasası’nın 36-I2/C maddesi ve 7163 sayılı TODAİE Kuruluş Yasasının 15. Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) başvurdukları programın puan türünde en az 55 puan almış olmak ve sözlü sınav yapıldığı durumda. Programa devam edecek olan personelin Ankara’da görevli olması koşulu aranmaktadır. • Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olmak.TODAİE YÜKSEL LİSANS / DOKTORA EĞİTİM PROGRAMLARI ƒ Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programı: Tüm kamu görevlilerine yönelik. • Programa devam edebilmek için eğitim süresince kurumlarından izinli olduğunu belgelemek. deneyimlerini geliştirme ve karşılıklı etkileşim olanağı elde etmektedirler. DELF. Programın mesai saati bitiminden sonra uygulanması nedeniyle. ZD. savcılar ile kamu kuruluşlarında çalışan hukuk müşaviri ve avukatlara yönelik akşam programıdır. ƒ Yüksek lisans programlarına katılabilmek için aşağıdaki koşulların yerine getirilmesi zorunludur: • En az dört yıllık lisans öğrenimi veren bir yüksek öğretim kurumunu ya da bunlara denkliği yetkili makamca onanmış yabancı ülkelerdeki benzerlerini bitirmiş olmak. Programa devam edecek olan personelin Ankara’da görevli olması koşulu aranmaktadır. Programa devam edecek olan personelin Ankara’da görevli olması gerekmektedir. okul ve kurum yöneticileri ile öğretmen ve müfettişlere yönelik akşam programıdır. maddesi gereğince her başarılı öğretim yılı için öğrenim süreleri kadar (2 yılı geçmemek üzere) bir kademe ilerlemesi uygulanır. ALES sınav sonuç belgesini en geç sözlü sınava kadar ibraz etmek. • Dört yıllık lisans öğreniminden sonra en az dört yıl kamu kurum ve kuruluşlarında veya kamu kurum ve kuruluşları niteliğindeki meslek kuruluşlarında (askerlik dâhil) fiili olarak çalışmış olmak (Yabancı uyruklu öğrenciler için kamu kurum ve kuruluşlarında çalışma koşulu aranmaz). Programın mesai saati bitiminden sonra uygulanması nedeniyle.

Araştırma . Talep üzerine yeniden yapılanma. Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ. halen. norm kadro. performans. Kapsamlı reform araştırmalarının sonuncusu olan Kamu Yönetimi Araştırma Projesi (KAYA) Raporu da 1991 yılında yayımlanmıştır. kamu yönetimi ile ilgili çeşitli konularda veri bankaları oluşturulmaktadır.Yardım çalışmaları bu birim tarafından yürütülmektedir. Türkiye’nin ilk ve en geniş kapsamlı kamu yönetimi araştırması olan ve MEHTAP kısa adıyla bilinen “Merkezi Hükümet Teşkilatı Araştırma Projesi” Yönetim Kurulu Raporu 1963 yılında yayımlanmıştır. Araştırma etkinleri içinde. Genel Müdürlüğü Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü İller Bankası Genel Müdürlüğü Ordu Yardımlaşma Kurumu Genel Müdürlüğü 14 . “İdarenin Yeniden Düzenlenmesi: İlkeler ve Öneriler” başlıklı raporu yayımlamıştır. Birim. Birimde ayrıca. Enstitü yüklenici olarak çeşitli araştırma projelerinde görev almıştır. kamu yönetimi reformuyla ile ilgili araştırmalar yapmak ve öneriler geliştirmek. 1983 yılında çıkarılmıştır. kamu yönetimi ile ilgili genel akademik ve uygulamaya yönelik araştırmalar yapmak ve kamu yönetimi ile ilgili konularda gerektiğinde görüş bildirmek. norm kadro. stratejik planlama.Yardım Şubesi Müdürlüğü TODAİE’nin kuruluş amacı kapsamında belirlenen. “Türk Kamu Yönetiminde Teftiş Hizmeti ve İç Denetime Geçiş” adlı araştırma projesi yürütülmektedir. projeleri de gerçekleştirilmektedir. Birim. Bu Kararnameler. performans. çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından gelen istekler doğrultusunda kuruluşların yeniden yapılandırma. iş değerlendirmesi. 1982 yılında TODAİE’de yürütülen Kamu Yönetimi Komisyonu çalışmaları sırasında kamu yönetimi örgütlerine ilişkin çok sayıda KHK taslakları hazırlanmıştır. İdari Reform Danışma Kurulu. kamu yönetimi ile ilgili öğretim malzemeleri geliştirmek ve hazırlamak görevlerini yerine getirmektedir. İkinci Plan döneminde Bakanlar Kurulu kararıyla TODAİE’nin öncülüğünde oluşturulan. strateji ve diğer yönetsel konularda araştırma yapılan bazı kurumlar şunlardır: • • • • • • • • • • • • • TBMM İçişleri Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü SHÇEK Genel Müdürlüğü Özürlüler İdaresi Başkanlığı Deniz İşletmeciliği ve Tankerciliği Anonim Ortaklığı Türkiye Ticaret ve Sanayi. kamu yönetimine yönelik akademik ve uygulamalı nitelikte araştırma projeleri gerçekleştirmeye başlamıştır. strateji vb. son dönemde.Araştırma . Birimde.

Bu görevlerden birincisi. Derginin. cildine ulaşan dergide yerel yönetimler. Türkiye’de kamu yönetimi alanındaki gelişmeleri ve araştırmaları yurtdışında duyurmak amacını taşımaktadır ve 35 sayıyı tamamlamıştır. 44. yedi adet süreli yayını bulunmaktadır. yayın uzmanı. yerel yönetimler alanındaki yeni gelişmeler ve alanla ilgili mevzuat değişiklikleri yer almaktadır. Bu yayın hacmi ile TODAİE. 1968 yılından bu yana devamlı ve düzenli aralıklarla yılda dört kez yayınlanmış. C.Yayım Şubesi Müdürlüğü TODAİE akademik bir kuruluş olduğu için. kamu yönetimi alanında Türkiye’nin en büyük yayıncısı özelliğine sahiptir. Derleme . Cilt 40 Sayı 1 Mart 2007 sayısından başlayarak. Enstitü’nün bir süreli yayını da Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi’dir.Derleme . ikincisi ise. Enstitünün. Uluslararası Yönetim Bilimleri Enstitüsü (IIAS) Avrupa Kamu Yönetimi Grubu. (EGPA) Anadilde Yayınlanan Kamu Yönetimi Dergileri Veri Tabanı tarafından taranmaktadır. Social Sciences Citation Index (SSCI). Basım – Yayın Şefliği. kamu yönetimi alanında yayınları derlemek.Yayım Şube Müdürlüğünün Teşkilat Yasasından kaynaklanan iki temel görevi bulunmaktadır. yayın görevini. Ayrıca İngilizce olarak yayınlanan Turkish Public Administration Annual adlı yıllık. 20. Yazı İşleri Şefliği ve Yayın Satış Bürosu eliyle yerine getirir. Amme İdaresi Dergisi.Yayım etkinlikleri de en önemli işlevlerinden bir tanesidir. TÜBİTAK – ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı. Journal Citation Reports / Social Sciences Edition. Derleme . Amme İdaresi Dergisi ve yılın son sayısında dizin yayınlamaktadır. TODAİE’nin yayınları arasında süreli yayınlar önemli bir yer tutmaktadır. Derleme . Enstitü Kütüphane Müdürlüğü aracılığıyla. Şube. Cilt 33 Sayı 1 Mart 2000 sayısından başlayarak. Devlet Teşkilatı Rehberi. 1992 yılında yayınlanmaya başlayan dergi. Social Scisearch. Alanlarında öncü olan bu süreli yayınlar aşağıdadır: ƒ Amme İdaresi Dergisi ƒ TODAİE’s Review of Public Administration ƒ Turkish Public Administration Annual ƒ Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi ƒ İnsan Hakları Yıllığı ƒ Turkish Yearbook of Human Rights ƒ T. yayın yapmaktır. yılda dört sayı olarak çıkmaktadır. yayın etkinliği çerçevesinde bugüne kadar 361 kitap yayınlamıştır. cildine ulaşmış ve kamu yönetimi alanında önemli bir başvuru kaynağı kimliği kazanmıştır. kent ve çevre sorunları ile ilgili makaleler. indekslerinde yer almaktadır.Yayım Şube Müdürlüğü. (EGPA) Anadilde Yayınlanan Kamu Yönetimi Dergileri Veri Tabanı. TÜBİTAK ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı ve Uluslararası Yönetim Bilimleri Enstitüsü (IIAS) Avrupa Kamu Yönetimi Grubu. Amme İdaresi Dergisi. Yine bu dergi de. 2007 yılından başlayarak TODAİE’s Review of Public Administration adıyla İngilizcesi yayınlanmaya başlamıştır. 15 . derleme görevini.

Devlet Teşkilatı Rehberi”dir. 2010 yılı içerisinde tam otomasyona geçen Kütüphanede beş uzman personel bulunmaktadır. 192 adet süreli yayın aboneliği devam etmektedir. Derleme . koleksiyonunda 30. kamu personeline.C. abonelerine ulaştırılmaktadır.000’i aşkın kitap ve yaklaşık 7.Yayım Şube Müdürlüğü tarafından 2009 yılında başlatılan Enstitü süreli yayınlarının internet ortamında tam metin olarak yayınlanması çalışmaları 2010 yılı içerisinde tamamlanmış. yıllık ortalama 900 kitap bağış ve satın alma yoluyla kazandırılmaktadır. kamu kurum ve kuruşları hakkında ayrıntılı ve düTODAİE Kamu Yönetimi Uzmanlık Kütüphanesi zenli bilgi veren yayını da “T. 2009 yılı içerisinde TÜBİTAK – ULAKBİM ile yapılan protokol çerçevesinde. süreli yayınlar tam metin olarak kullanıma açılmıştır.ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı tarafından taranmaktadır. Rehber. yıl içinde dört kez değişiklik ekleri ile güncellenerek. Ayrıca. Enstitü personeli ve öğrencileri EBSCOHOST veritabanını da doğrudan kullanabilmektedirler. Enstitü’nün.000 adet ciltli dergi bulunmaktadır.Türkçe ve İngilizce olarak 1979 yılında yayınlanmaya başlayan İnsan Hakları Yıllığı ve Turkish Yearbook of Human Rights dergileri de Şube tarafından yayınlanmaktadır. 16 . İnsan Hakları Yıllığı 2009 yılından başlayarak TÜBİTAK . 1992 yılından başlayarak değişebilir sayfalar formunda. 2009 yılı içerisinde mekanı ve okuma salonu tümüyle yenilenen Kütüphanenin oturma kapasitesi 40 kişiye ulaşmıştır. ülkemizdeki kamu yönetimi alanında tek uzmanlık kütüphanesi olup. Derleme . TODAİE Kütüphanesi. Hafta içi 9:30 – 17:30 saatleri arasında kesintisiz hizmet veren Kütüphaneye. derleme işlevini TODAİE Kütüphane Müdürlüğü aracılığı ile yerine getirir.Yayım Şube Müdürlüğü.

2003) ƒ Alman Teknik İşbirliği Kurumu (GTZ) ile “Yerel Yönetim Hizmetlerine Nitelik Kazandırılması (Yerel Hizmet) Araştırma Projesi”. ulusal düzeyde il özel idaresi genel sekreteri ve birim başkanları ile belediye başkanları.Yerel Yönetimler Merkezi (YERYÖM) TODAİE Yerel Yönetimler Merkezi. (2002 . yerel yönetim mevzuatı. (1999-Devam ediyor) YEREP Projesi kapsamında yerel yönetimler dünyasına yönelik bir web portalı hazırlanmıştır. yerelnet. (2003-2007) Devam eden projeler: ƒ DPT ile “Yerel Yönetimler İçin Eğitim Malzemesi Geliştirme (YEREP-YerelNet) Araştırma Projesi”. halen www. 2000 yılında yayına geçen site. etkili ve verimli görev yapmalarına yardımcı olacak hizmet içi eğitim programları düzenlemektir. istenilirse Ankara dışında bölgesel yada yerinde eğitimler olarak da uygulanabilmektedir. Programlar. yönetim teknikleri ve belli uzmanlık alanlarında kuramsal bilgiler yanında. öncelikle uygulamaya dönük bilgi ve deneyimlerin aktarılmasına yönelik olarak hazırlanmaktadır. Eğitim programları yerel yönetim birimlerinin seçilmiş ve atanmış elemanlarına. (2003-2006) ƒ İçişleri Bakanlığı ve AB ile “Yerel Yönetim Reformuna Destek Projesi”.org. Merkez tarafından yürütülen kuramsal ve uygulamalı eğitim çalışmalarının amacı.2002) ƒ İçişleri Bakanlığı ile “Yerel Yönetimler Bilgi Tabanı (YerelBilgi) Projesi”. Programlarda katılmalı eğitim tekniklerinden ve görsel-işitsel eğitim araçlarından yararlanılmaktadır. çalışma yol ve yöntemlerinin daha etkili ve verimli hizmet üretimi için uygulamaya dönük araştırmaları gerçekleştirmektedir.tr adresinde yayın hayatını sürdürmektedir 17 . verimli çalışmalarının sağlanmasına yönelik araştırma faaliyetlerini planlamak ve yürütmek üzere 1989 yılında kurulmuştur. başkan yardımcıları. Yerel yönetimlere yönelik olarak çeşitli ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği ile gerçekleştirilen projeler şunlardır: ƒ DPT ile “Yerel Yönetimleri Güçlendirme (YERYÖN) Araştırma Projesi”. Bugüne kadar yaklaşık 10.000 kişiye verilen bu eğitimlerin konuları şunlardır: ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Belediye Başkanları Belediye Yönetimi Belediyelerde Zabıta Hizmetleri Belediyelerde İmar Hizmetleri ve Mevzuatı Yerel Yönetimlerde Halkla İlişkiler Yerel Yönetimlerde Proje Yönetimi Yerel Yönetimlerde Protokol ve Resmi Yazışma Yerel Yönetimler ve Avrupa Birliği Yerel Yönetimlerde Sosyal Hizmetler Yerel Yönetimlerde Norm Kadro Yerel Yönetimlerde Coğrafi ve Kent Bilgi Sistemleri ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Yerel Yönetimlerde Muhasebe İşleri Yerel Yönetimlerde Çevre Yönetimi ve Mevzuatı Yerel Yönetimlerde Analitik Bütçe Yerel Yönetimlerde Afet Yönetimi Yerel Yönetimlerde Tahakkuk Esaslı Muhasebe Yerel Yönetimlerde Açık ve Yeşil Alan Yönetimi Yerel Yönetimlerde İnsan Kaynakları Yönetimi Yerel Yönetimlerde e-Belediye e-İmza ve Bilgi Teknolojileri Yerel Yönetimlerde Stratejik Planlama ve Performans Yönetimi Yerel Yönetimlerde Taşınır Mal Muhasebe Sistemi Yerel Yönetimler Merkezi eğitim çalışmalarının yanı sıra yerel yönetim sisteminin genel olarak geliştirilmesine yönelik çalışmaları içeren. (1998 . bu kuruluşlara danışma hizmeti sağlamak. yerel yönetim birimlerinin hukuka uygun. yerel yönetim birimlerinin örgüt. yerel yönetimlerin geliştirilmesine ve etkili. genel sekreter ve yardımcıları dahil olmak üzere yerel yönetim birimleri ve bağlı kuruluşlarında çalışanlara yönelik eğitim ve yetiştirme programları düzenlemek.

Büyükşehir Yönetimi: Bütünleştirme Süreci 27. İmar Terimleri 4. Belediye Yönetimi 20. Peyzaj Yönetimi 18 . İl Özel İdaresi Yönetimi 21. Belediye Zabıta Hizmetleri Yönetimi 17. Yerel Maliye Sistemi 18. Belediye Personel Yönetimi Elkitabı (CD Ekli) 14. Yerel Seçimler Coğrafyası 1963 – 1999 19. TÜBİTAK. üç ayda bir hakemli olan “Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi”nin yanı sıra yerel yönetimlere yönelik olarak. Yerel Yönetimlerde İşbirliği ve Katılım 22. ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı. Belediye Meclisi. Görev ve Yetkiler 7.İçişleri Bakanlığı-Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü. Teması “Ulusal Kalkınma ve Yerel Yönetimler” olan Sempozyum. Yerel Seçimler Panoraması 1963 – 1999 15.Merkezin. sempozyum. Görev ve Yetkiler 5. Ulusal Kalkınma ve Yerel Yönetimler (4. konferans ve benzeri etkinlikler düzenleme görevleri kapsamında birincisi 2000 yılında yine TODAİE tarafından gerçekleştirilen “4. DPT Müsteşarlığı. Su Kaynaklarında Kirlenme. Belediye Başkanları. 19-20 Ekim 2009 tarihleri arasında T. 26 üniversiteden ve 13 yerel yönetimden gelen 79 bildiri sözlü. Çankaya Belediye Başkanlığı. Yerel Yönetimlerde Yatırım Planlaması ve Hizmet Sunumu 24. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu” nu. Eğitim ve Yayın faaliyetlerini destekleyen yayın çalışmaları kapsamında Merkez bugüne kadar. Yerel Yönetimler Sempozyumu Bildirileri 13. Yerel Yönetimler İçin Eğitim Malzemesi Geliştirme Projesi kapsamında halen yeni yayın çalışmaları da devam etmektedir.Genel Yapı 10. 1. gerek yönetim boyutu gerekse teknik boyutları da içeren aşağıda belirtilen yayınları çıkarmıştır. Atık Su Arıtma Tesislerinin Planlanması 2.C.Antalya İncelemesi 11. Su Hizmetleri Yönetimi . Çöp Hizmetleri Yönetimi 12. Belediye ve Mülki İdare Amirleri İlişkileri 9. Belediyeler İçin Elkitabı – İmar İşleri (CD Ekli) 16. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu Bildirileri) 26. Yerel Yönetimlerde Mali Yönetim 23. YAYED ve KEY kurumlarının işbirliğiyle TODAİE salonlarında gerçekleştirilmiştir. Su Hizmetleri Yönetimi . TBB. Belediye Personel Sistemi 8. 9’u poster olmak üzere toplam da 15 oturum yapılmıştır. TÜBİTAK’ın desteğiyle basılan Sempozyum Bildirileri Kitabı iki cilt olarak kamuoyuna sunulmuştur. Yerel Yönetimlerde Tahakkuk Esaslı Muhasebe Uygulamaları 25. İller Bankası Genel Müdürlüğü. İçmesuyu Arıtımı 3. Görev ve Yetkiler 6. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı. Belediye Encümeni.

dönemden itibaren Enstitümüzce bahar dönemlerinde “Üst Düzey Yöneticiler” için güz döneminde ise “Kaymakam Adayları” için Kamu Diplomasisi Eğitim Programı (KADEP) gerçekleştirilmektedir. ƒ Programlara bir kurum adına katılanlar kurumları kanalıyla. ƒ SEM. kendi adlarına katılanlar ise. çözümleme ve değerlendirme gibi görevleri de bulunmaktadır. Kimi programlar. bilimsel toplantılar ve benzeri eğitim programları düzenlenmektedir. sürekli eğitime ilişkin kurumsal gelişme ve uygulamaları izleme. ƒ Bir eğitim programının açılabilmesi için en az 10 katılımcının o programa kayıt yaptırmış olması gerekmektedir. Önceki yıllarda Milli Güvenlik Kurulu Genel sekreterliği tarafından 35 dönemdir yürütülmekte iken 2006 yılından itibaren 36. program ayrıntıları karşılıklı görüşmeyle saptanmaktadır. doğrudan bireysel başvuru yoluyla kayıtlarını yaptırabilmektedir. kısa süreli uzaktan eğitim programları yolu ile kamu personelinin yeterliliklerini geliştirici etkinlikler düzenlemek. Merkezin ayrıca. tam ya da yarım gün esaslı olup.000’e yakın kamu görevlisi katılım sertifikası almıştır. aylık. Sürekli Eğitim Merkezi’nce kısa süreli eğitim etkinlikleri çerçevesinde kamu yönetiminin çeşitli alanlarında kurs ve seminerler. Özel amaçlı programlar. Mayıs 2000’de kurulmuştur. Derslikler. kurum ve kuruluşların hizmet içi eğitim gereksinimlerinin karşılanmasına yönelik olarak istemde bulundukları çeşitli kurs. haftalık. program geliştirme. bütün kamu kurum ve kuruluşlarına açık olup genel katılımlıdır. her tür kurum ve kuruluşa istekleri durumunda “özel amaçlı” programlar da düzenlemekte ve “eğitim danışmanlığı” hizmetleri sunmaktadır. çağdaş eğitim teknolojilerinin uygulamasına elverecek özellikte donanım ve olanaklara sahip bulunmaktadır. şimdiye kadar 35. Kurs ve seminer türündeki eğitim programları. Kurs ve seminer programlarına ilişkin genel açıklamalar aşağıda verilmektedir. seminer ve benzeri türde sürekli eğitim niteliğindeki hizmetleri yürütmek. ƒ Eğitim programları ilke olarak TODAİE dersliklerinde yürütülmektedir.Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) Enstitü bünyesinde yer alan Merkez. Protokol Yönetimi Semineri 19 . Enstitünün ilgi alanı içinde bulunan konularda kısa süreli eğitim projeleri planlamak ve düzenlemek üzere. TODAİE dışı mekanlarda ya da kurumlar için özel olarak planlandığında programı isteyen kurumlarda gerçekleştirilebilmektedir. SEM tarafından verilen eğitimlerde.

yönetim alanında ülkemizin en gelişmiş uzmanlık kütüphanelerinden biri olan TODAİE kütüphanesinden yararlanma olanağına sahiptirler.tr adresimizden ayrıca duyurulmaktadır. eğitim konularıyla ilgili. ƒ Eğitim programlarına Ankara dışından katılanlara. TODAİE SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ PROGRAMLARI ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Avrupa Birliği Projesi Hazırlama Beden Dili Bilgi Yönetimi Büro Yönetimi Çatışma Yönetimi Değişim Yönetimi Devlet Geleneği Empatik İletişim Etkili Konuşma ve Sunum Teknikleri Uygulamalı E-imza İnsan Kaynakları Yönetimi İnsan Kaynağı Planlaması Kaynak Yönetimi Kriz Yönetimi Kurum İçi İletişim Kurum Kültürü ve Geliştirilmesi Motivasyon Norm Kadro Yönetimi ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Örgüt Geliştirme Teknikleri Proje Yönetimi Performans Değerlendirme Performans Yönetimi Protokol Yönetimi Resmi Yazışma Kuralları Sorun Çözme Teknikleri Sözel İletişim Teknikleri Stratejik Planlama Stratejik Yönetim Stres Yönetimi Takımla Çalışma Teknikleri Toplam Kalite Yönetimi Toplantı Yönetimi Türkiye’nin Yönetim Yapısı Vizyon Geliştirme Vizyoner Liderlik Yaratıcı Düşünce ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Yaratıcı Düşünme ve Sorun Çözme Yazı ve Rapor Yazma Teknikleri Yazılı İletişim Becerileri Yazışma ve Dosyalama Teknikleri Yeniden Yapılanma Yönetim Sorunları Yönetim Süreçleri Yönetim ve Değişme Yönetimde Bilgi Teknolojileri Yönetimde İnsan İlişkileri Yönetimde İş Basitleştirme Yönetimde Karar Verme Yönetimde Liderlik Yönetimi Geliştirme Yönetsel Etik Yönetsel İletişim Yönetsel Planlama Zaman Yönetimi 20 . ƒ SEM tarafından düzenlenen eğitim programları ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için TODAİE Genel Müdürlüğü’ne sözlü/yazılı başvuruda bulunulmalıdır.gov. ƒ Katılımcılar. katılım ücreti ve benzeri nitelikteki ayrıntılı bilgiler. TODAİE Konukevi’nden yararlanma olanağı sağlanmaktadır. ƒ Kurs ve seminer programlarının düzenlenme tarihleri.todaie. ilgili programların başlama tarihlerinden bir ay önce kurum ve kuruluşlara posta yoluyla ve www. sorumlu öğretim üyeleri.ƒ Eğitim programlarında akademisyenler ile alanında çalışmalarıyla tanınmış uzmanlar görevlendirilmektedir.

1996 ƒ Türkiye’de Demokrasi ve İnsan Hakları. 1998. İbrahim Kaboğlu. Editor: Yasemin Özdek. Editor: Filiz Kartal. ƒ 20. 2000. 1996 ƒ İnsan Haklarının Uluslararası Korunması. çalışma alanına vatandaşlık çalışmalarının katılmasıyla 2009 yılında faaliyetlerine başlamıştır. Türkiye’de insan hakları düşüncesinin gelişmesine ve kamu yönetiminin bu alandaki gereksinimlerinin karşılanmasına yardımcı olmak amacıyla 1975 yılında kurulan TODAİE İnsan Hakları Araştırma ve Derleme Merkezi’nin. Mesut Gülmez. 1979 yılından beri ulusal ve hakemli İnsan Hakları Yıllığı ve Turkish Yearbook of Human Rights dergileri yayınlamaktadır. Oktay Uygun. ƒ Demokrasi ve Demokrasi Düşüncesinin Gelişmesi. Mesut Gülmez. Merkez yayınlarından bazıları söyle sıralanabilir: ƒ Yurttaşlık Tartışmaları. Editor: Oya Çitçi. 2011. 1996 ƒ Dayanışma Hakları. Gencay Şaylan. 1996 21 . ƒ Belgelerle İnsan Hakları Eğitimi Birleşmiş Milletler On Yılı. İnsan hakları ve vatandaşlık konularında çalışan akademisyen ve uygulamacıları bir araya getiren ulusal konferanslar düzenlenen Merkez’de.İnsan Hakları ve Vatandaşlık Çalışmaları Merkezi (İVM) İnsan Hakları ve Vatandaşlık Çalışmaları Merkezi. 1998. ƒ İnsan Hakları Eğitimi Hakkı. Mesut Gülmez. 1998. Editor: Oya Çitçi. ƒ Yoksulluk. ayrıca ilgili kamu personeline yönelik ‘insan hakları ve vatandaşlık’ konularında kısa süreli eğitim programları uygulanmaktadır. 2002. Şiddet ve İnsan Hakları. Yüzyılın Sonunda Kadınlar ve Gelecek. ƒ Türkiye’de İnsan Hakları.

bilgi yönetim sistemine ilişkin kuramsal ve uygulamalı bilgi ve beceri kazandırmaktır. ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla karşılaştırmalı çalışmalar yapmak. eDevlet Merkezinin gerçekleştirmiş olduğu eğitim. ƒ 2. değişim programları ve inceleme gezilerinde bulunmak. SURİYE): Suriye yerel Yönetimler Bakanlığı ile işbirliği içinde Şam’da gerçekleştirilen seminerde bölgesel ve yerel düzeyde eDevlet uygulamaları tartışılmıştır. Tapu Kadostro Bilgi İşlem Sistemi konularında eğitim verilmiştir. eDevlet ve kamu bilişimi konularında. yatırım ve dönüşüm projeleri hazırlanması. konferans ve benzeri etkinlikler düzenlemek amacıyla kurulmuştur. sempozyum. yayın ve diğer etkinlikleri şunlardır: ƒ Bilgi Yönetimi Seminerleri: Seminerin amacı kamu kurumlarında görev yapan bilgi yöneticisi adaylarına. Eğitim Etkinlikleri 22 . yapılan araştırmaları desteklemek. uzman ve akademisyen etkinliğe katılmıştır.eDevlet Merkezi (eDEM) Merkez. üniversite temsilcilerinin bulunduğu 14 kamu personeli. ƒ Suriye INA Semineri (25-27 Ekim 2010): TİKA’nın mali desteği ile Suriye INA kurumuyla işbirliği içinde eDevlet Semineri gerçekleştirilmiştir. araştırmalar yapmak. Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP). Seminerde Türkiye Bilgi Toplumu Stratejisi. e-imzanın temel kavram ve araçları. Sağlık Bakanlığı. TODAİE): Seminere Suriye’den 30 kamu görevlisi katılmıştır. Suriye. TAKBİS. bilgi ve deneyimlerin paylaşılacağı platformlar oluşturmak. Suriye e-Yerel Yönetimler Semineri (19-20 Haziran 2010. kurumsal ve uygulamalı eğitim etkinliklerinde bulunmak. Gümrük Modernizasyonu Projesi. Adrese Dayalı Nufus Kayıt Sistemi. eSağlık. araştırma. ve Güney Kore’den 100’e yakın orta ve üst düzey yöneticiler katılmıştır. Seminerlere 1200’e yakın kamu görevlisi katılmıştır. Türkmenistan. mevzuatı. ƒ ACG Proje Eğitimi (9 Haziran 2011. yayın faaliyetlerinde bulunmak. ƒ Uygulamalı E. ƒ Suriye Heyeti eDevlet Semineri (12-13 Şubat 2009. e-imzanın kurum ve kuruluşlarda hayata geçmesi için yapılması gerekenlerin öğretilmesi ve e-imza kullanımının bir kamu kurumu özelinde uygulamalı olarak göstermektir. Türkiye. ƒ eDevlet Seminerleri: eDevletin kurumsal çerçevesinin yanı sıra ülkemizde uygulanan. ulusal ve uluslararası bilimsel toplantı. Bilgi yönetimi seminerlerine ağırlıklı strateji birim ve bilgi işlem birim yönetici ve çalışanları olmak üzere 600’e yakın kamu görevlisi katılmıştır. TODAİE): Johns Hopkins Üniversitesi ile İşbirliği içinde gerçekleştirilen etkinliğe aralarında SGK. izlenmesi ve performanslarının değerlendirilmesi konularında danışmanlık ve yardım hizmeti sunmak.İmza Seminerleri: eDevlete dönüşümde e-imzanın önemi. ƒ eDevlet Yasal Düzenlemeleri Semineri (7-8 Eylül 2009): TODAİE eDevlet Merkezi’nde gerçekleşen seminere 30 kişi katılmıştır. eTürkiye portalı gibi değerlendirildiği eDevlet seminerlerine. eDevlet proje örneklerinin yerinde ve çalıştay ortamlarında UYAP. 200’e yakın Suriye yerel yönetimler çalışanı katılmıştır.

Sağlık Bakanlığı. Lee (Senior Consultant.S. uzman ve akademisyen katılmıştır. üniversite temsilcilerinin bulunduğu 32 kamu personeli. Karen Kinder (Director. TODAİE) ƒ KamuBİB“Başbakanlık eDevlet Çalışmaları”(18 Ocak 2010. Proje kapsamında e-sağlıkta ölçme çalıştayı gerçekleştirilmiştir. 2010.Dr. Antalya) ƒ TODAİE eDevlet Merkezi ve Akıllı Sınıfı Açılış(17 Aralık 2009. ƒ Bilgi Yönetimi Çalıştayı (30 Mayıs 2011. Çalıştaylar ƒ Suriye-Türkiye e-Belediyecilik Çalıştayı (22 Mart 2010. YÖK. ƒ E-Sağlıkta Ölçme ve Değerlendirme Projesi: Projenin amacı. Dr. Aralarında SGK. DPT. ACG-Sağlıkta Tanıya Dayalı Gruplama Konusunda Dr. TODAİE): Johns Hopkins Üniversitesi ile İşbirliği içinde gerçekleştirilen etkinlikte TODAİE eDevlet Merkez Müdürü Doç. RTÜK. Johns Hopkins) Healthcare sunum yapmışlardır. Ferda Topcan. sağlık hizmetleri sunan ve finanse eden kurum ve kuruluşların yöneticilerinin ve ilgililerin sağlık bilgilerinin analizine yönelik bilimsel bir araç olan ACG Sistemi ile ilgili farkındalık oluşturmak ve bu sistemi kullanacak personeli eğiterek kurumsal kapasite yaratmaktır. ƒ Ttransformation in Public Administration: From eGovernment to eGovernance. Dr. uzman ve akademisyen katılmıştır. ƒ ACG Proje Çalıştayı (12 Nisan 2011. SGK. uzman ve akademisyen etkinliğe katılmıştır. Yayın Etkinlikleri ƒ E-İmza Türkiye’de Kamu Kurumlarında Uygulanması.Araştırma Etkinlikleri ƒ Kamuda Bilgi Yönetimi (BİLGİYÖNET) Projesi: eDEM’in yürüttüğü ilk araştırma projesi olan BİLGİYÖNET. SGK ve Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle görüşmeler yapılmış ve bu kurumlardan ilgili uzmanlara ACG farkındalık eğitimleri verilmiştir. DPT. TODAİE) ƒ Suriye Arap Akademisi ile İşbirliği Geliştirme Programı (15 Haziran 2010. TODAİE): TODAİE eDevlet Merkezi tarafından gerçekleştirilen etkinliğe aralarında Başbakanlık. üniversite temsilcilerinin bulunduğu 44 kamu personeli. Sağlık Bakanlığı.Linda Dumbar (Vice President of Care Management. Üniversite temsilcilerinin bulunduğu 33 kamu personeli. Proje kapsamında ilk yıl pilot kurum olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğünün bilgi yönetim yapısı incelenmiş.Türksel Bensghir açılış konuşması. Sağlık Bakanlığı. SGK. 1 Nisan 2010 tarihinde başlamıştır. aralarında SGK. ƒ eSağlıkta Tanıya Dayalı Gruplama Çalıştayı (23 Haziran 2010. üniversite temsilcilerinin bulunduğu etkinliğe 40’a yakın kamu personeli. Johns Hopkins ACG International-Asia). 2011’de internet üzerinden uygulanan araştırmaya 2000’den fazla kamu çalışanı katılmış olup. 2011’de diğer kamu kurumlarına uygulanarak araştırma formuna temel olacak saptamalarda bulunulmuştur. Sağlık Bakanlığı. Johns Hopkins ACG International).Peter F. TODAİE): Johns Hopkins Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirilen etkinliğe. Türksel Kaya Bensghir. Diğer Etkinlikler ƒ eGOVsharE2009 konferansı eTransformation in Public Administration: From eGovernment to eGovernance (8-11 Aralık 2009. kamu çalışanı gözüyle kamuda Bilgi Yönetimi modelini ortaya koyacak bulgular değerlendirilmiştir. Editor: Türksel Kaya Bensghir. Projenin amacı. uzman ve akademisyen katılmıştır. bazı kamu dairelerinin bilgi işlem yöneticileri ve üst düzey bürokratlarından oluşan 13 kişilik heyetin katılımı ile gerçekleştirildi. TODAİE): TODAİE eDevlet Merkezi tarafından gerçekleştirilen etkinliğe aralarında TBMM. proje kapsamına alınan kamu kuruluşlarında bilgi yönetimi yaklaşımlarını ortaya koymak ve kurumların stratejilerine uygun bilgi yönetimi modeli geliştirmektir. TODAİE): Başbakanlık e-Devlet Çalışma Grubu ve Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ev sahipliğinde gerçekleştirilen “Uluslararası e-belediyecilik Çalıştayı” Suriye yerel yönetimler Bakanlığı Başkanlığında Suriye’nin Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü. TODAİE) 23 . 2009. Ayrıca Ankara Üniversitesi. ƒ Güvenli İnternet Toplantısı (5 Mayıs 2011.

yukarıda sözü geçen amaçları doğrultusunda dış ilişkiler alanında aşağıda yer alan faaliyetleri yürütmektedir: TODAİE ƒ TODAİE. yayın ve benzeri işbirliği konularını koordine etmek. ƒ Diğer ülkelerdeki kamu yönetimi alanındaki kuruluşlarla işbirliği içerisinde bulunmak. 1986 yılından beri merkezi Brüksel’de bulunan Uluslararası Yönetim Okulları Birliği (International Association of Schools and Institutes of Administration-IASIA)’nin Yönetim Kurulu üyesidir. ƒ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Lefke Avrupa Üniversitesi bünyesinde “Akdeniz ve Orta Doğu Araştırma ve Eğitim Merkezi”ni kurmuştur. TODİM’in Amacı: ƒ Kamu yönetimi alanında TODAİE’nin yurtdışı ve yurt içi diğer kurumlarla bağlantılarını yürütmek. Maddeleri uyarınca TODAİE’ye verilmiş olan Türkiye ve Orta Doğu ülkelerinde Kamu Yönetimi alanında yapılan araştırma ve öğretim faaliyetlerinin eşgüdüm merkezi olma görevini değişen ve gelişen dünya koşullarında daha etkin ve verimli olarak yerine getirmek ve TODAİE’nin yurtdışı eğitim. ƒ TODAİE’nin İşbirliği Protokolü İmzaladığı Ülkeler İtalya Ulusal Kamu Yönetimi Okulu (SSPA) 15 Haziran 2011 Çin Yönetişim Akademisi 24 Mayıs 2011 Suriye Ulusal Kamu Yönetimi Enstitüsü (INA) 21 Ekim 2010 İran Kamu İşletmeciliği Eğitim Merkezi 20 Ekim 2010 Azerbaycan Devlet İdarecilik Akademisi 04 Haziran 2010 Fransa Ulusal Yönetim Okulu (ENA) 17 Mayıs 2010 Çin İnsan Kaynakları ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 06 Mayıs 2010 Pakistan Ulusal Kamu Politikaları Okulu 05 Mayıs 2010 Fransa Korsika. ƒ 1991 yılında Bakanlar Kurulu’nun 91/1920 sayılı kararı ile Uluslararası Yönetim Bilimleri Enstitüsü (International Institute of Administrative Sciences-IIAS)’nün Türkiye Ulusal Seksiyonu olarak görevlendirilmiştir. ƒ Yabancı ülkelerle eğitim. ƒ EuroMed ve EIPA’nın Ulusal Koordinasyon Merkezi görevini yürütmektedir. IRA de BASTIA 17 Aralık 2008 24 . Ve 3. araştırma. Avrupa Kamu Yönetimi Akreditasyon Kurumu (European Association of Public Administration Accreditation-EAPAA) ve Kamu Yönetimi Avrupa Grubu (European Group of Public Administration-EGPA)’nun eğtim programları akredite olmuş üyesidir. ƒ TODAİE. ƒ TODAİE aşağıda yer alan ülkelerin kamu yönetimi enstitüleriyle kamu yönetimi ve kamu çalışanlarına yönelik eğitim ve araştırma konularında Mutabakat Zaptı imzalamıştır ve işbirliği çalışmalarını sürdürmektedir.Dış İlişkiler Merkezi (TODİM) 7163 sayılı TODAİE Teşkilat Kanunun 2. öğretim ve idari çalışmalarını yürütmek üzere 2009 yılında kurulmuştur. TODİM.

Dr. Feyzi ULUĞ Prof. Oya ÇİTÇİ Prof. Dr. Hasan TUNÇ Doç. Meral TECER Doç. İSBİR Prof. Örsan AKBULUT Yrd. Argun AKDOĞAN Prof. Ömer PEKER Prof. Bürokrasi ve Kamu Personel Rejimi e-Devlet Eğitim Ekonomisi ve Planlaması Eğitim Siyasaları ve Uygulaması Eğitim ve Okul Yönetimi Eğitimde Değişme ve Yenileşme Eğitimde Kalite Yönetimi Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Felsefe ve Yönetim Güvenlik Stratejileri ve Uluslararası Terörizm İdari Yargı İdeolojiler ve Siyasal Partiler İnsan Hakları. Oya ÇİTÇİ Doç. Dr. Argun AKDOĞAN Prof. Dr. Filiz KARTAL Prof. Neşe SONGÜR Ders sırasına göre alfabetik sıralanmıştır. Dr. Argun AKDOĞAN Doç. Dr. Eyyup G. Kamil Ufuk BİLGİN Doç. İSBİR Doç. Dr. Dr. Dr. Aslı AKAY Doç. Dr. Dr. 25 . Songül ALTINIŞIK Doç. Dr. Kıvılcım ERTAN Doç. Dr. Kıvılcım ERTAN Doç. Dr. Seriye SEZEN Doç. İlhan DÜLGER Prof. Dr. Dilek ÖKÖK ÇUBUKÇU Prof. Eyyup G. Dr. Dr. Yılmaz ÜSTÜNER Yrd. Doç. Burak TANGÖR Turgut CANDAN Prof. Dr. Türksel BENSGHİR Prof. Dr. Dr. Dr. Dr. Dr. Dr. Dr. Dr. Alpaslan IŞIKLI Doç. Eğitim. Tevfik ERDEM Doç. Dr. Kolluk Yönetimi*) Dersleri ve Öğretim Üyeleri Adalet ve Kolluk Hizmetlerinin Yönetimi Afet Yönetimi Anayasa Hukuku Araştırma Yöntem ve Teknikleri Avrupa Birliği ve Türkiye Avrupa Birliği ve Türkiye Çağdaş Devlet Kuramları Çağdaş Örgüt Kuramları Çağdaş Siyaset ve Değişim Çalışma İlişkileri Çevre Felsefesinin Temelleri Çevre Politikaları Çevre Yönetimi Devlet. Dr. Kamil Ufuk BİLGİN Doç. Aslı YAĞMURLU Doç.TODAİE 2011-2012 ÖĞRETİM YILI Kamu Yönetimi Yüksek Lisans Programları (Kamu. Yurttaşlık ve Siyaset İnsan Kaynakları Yönetimi Kamu Maliyesi Kamu Performans Yönetimi Kamu Politikası Analizi Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi Kamu Yönetimi Kuramları Kamu Yönetiminde Etik Kamu Yönetiminde Halkla İlişkiler Kamu Yönetiminde Stratejik Planlama * Prof. Dr. Yılmaz ÜSTÜNER Doç. Doç. Dr. Onur Ender ASLAN Prof. Dr. Dr. Yılmaz ÜSTÜNER Prof. Dr. Dr. Aziz KONUKMAN Doç. Necla KURUL Prof. Dr. Adalet. Aslı AKAY Prof.

Oya ÇİTÇİ Prof. Dr. Türksel BENSGHİR Doç. Argun AKDOĞAN Yrd. Dr. Dr. Dr. Dr. Dr. Etnisite ve Kimlik Modernite ve Postmodernitede Siyaset Osmanlı . Nuran Savaşkan AKDOĞAN Doç. Devlet ve Siyaset Türk Anayasa Hukukunun Güncel Sorunları Türk Kamu Yönetiminin Evrimi Türk Yönetim Tarihi I . Meral TECER Prof. Dr. Tülin İÇLİ Prof. Ayşegül MENGİ Prof. Filiz DEMİRCİ Doç. Tayfun ÇINAR Prof. Dr. Burak TANGÖR Prof. Başak BEYDOĞAN TANGÖR Yrd. Dr. Dr. Hukuk ve Yönetim Stratejik Yönetim Suç Sosyolojisi Toplam Kalite Yönetimi Toplum. Doç. Songül ALTINIŞIK Prof. Necla KURUL Doç. Ayhan TEKİNSOY Prof. Dr. Dr. Dr. Oya ÇİTÇİ Doç. Dr. Dr. Doç. Erol DEMİR Prof. Dr. Ruşen KELEŞ Doç.Ömer PEKER Prof. Feyzi ULUĞ 26 . Dr. Seriye SEZEN Doç.II Türkiye Ekonomisi Türkiye’nin Siyasal Yapısı ve Sorunları Türkiye’nin Toplumsal Tarihi Türkiye’nin Yönetim Yapısı Uluslararası Ekonomik Örgütler Uluslararası İlişkiler Yeni Kamu Maliyesi Yerel Yönetimler Maliyesi Yerel Yönetimler Yönetim Bilişim Sistemleri Yönetim Hukuku Yönetim Hukuku Yönetimin Geliştirilmesi Yönetimde Liderlik Yönetsel Davranış Doç.Türk Anayasa Düzeni Örgütlerde Güç ve Sosyal Etki Örgütsel Davranış Örgütsel Davranış Örgütsel Yaşamda Güç ve Politika Siyasal Davranış Siyasal Düşüncenin Toplumsal Tarihi Siyaset. Dr. Doç. Meral TECER Doç. Ömer PEKER Doç. Dr. Dr. Dr. Doç. Hande ÖZGEN Doç. Başak BEYDOĞAN TANGÖR Prof. Dr. Argun AKDOĞAN Doç.Kamu Yönetiminde Yeniden Yapılanma Kapitalizm ve Sömürgecilik Karşılaştırmalı Eğitim Karşılaştırmalı Yerel Yönetimler Kentleşme Küreselleşme ve Kent Okulları Küreselleşme ve Ulus Devlet Milliyetçilik. Aslı AKAY Prof. Feyzi ULUĞ Prof. Örsan AKBULUT Prof. Dr. Dr. Onur Ender ASLAN Yrd. Dr. Örsan AKBULUT Doç. Dr. Örsan AKBULUT Yrd. Dr. Birkân UYSAL Doç. Neşe SONGÜR Prof. Dr. Dr. Feyzi ULUĞ Yrd. Ethem ATAY Prof. Doç. Dr. A. Dr.Dr. Dr. Doç. Dr. Dr. Dr. Dr. Hasan TUNÇ Yrd. Dr. Örsan AKBULUT Prof. Dr. Erkan TURAL Prof. Filiz KARTAL Prof.

Dr Erkan TURAL Doç. Seriye SEZEN Prof. Seriye SEZEN Prof. Dr. Dr. Türksel BENSGHİR Prof.Seminer Dersleri* AB Politikaları ve Türkiye’nin Uyumu Bürokrasi ve Kamu Personel Rejimi Çevresel Etki Değerelendirmesi e-Devlet Uygulamaları Eğitim Denetimi Felsefe ve Yönetim Kamu Yönetiminin Güncel Sorunları Kamu Etiği Siyasal Çevre Bilim Prof. Dr. Onur Ender ASLAN Doç. Seriye SEZEN Prof. Dr. Dr. Argun AKDOĞAN Prof. 27 . Songül ALTINIŞIK Doç. Dr. Argun AKDOĞAN Doç. Dr. Dr. Dr. Dr. Meral TECER Doç. Dr. Dr. Feyzi ULUĞ Doç. Aslı AKAY Prof. Dr. Turgay ERGUN Doç. Dr. Birkân UYSAL Doç. Dr. Dr. Eyyüp G. Kıvılcım ERTAN Yönetim Bilimi Doktora Programı Dersleri ve Öğretim Üyeleri* AB Siyasaları ve Türkiye İdari Teşkilat Tarihi Kamu Politikası Kuramı Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi Reformları Karşılaştırmalı Kamu Yönetimi Küresel Ekonomik ve Mali Kriz ve Kamu Yönetimi Küreselleşme ve Siyaset Türk Kamu Personel Rejimi İncelemeleri Türkye’de Devlet Geleneği * Doç.İSBİR Ders sırasına göre alfabetik sıralanmıştır. Dr. Örsan AKBULUT Doç. Onur Ender ASLAN Prof.

W. ve Hindistan’da İktisadi Planlama Teşkilatı) Türkiye’nin İdari Taksimatı Türkiye’de Mesken Problemi Türkiye’de Toprak Reformu İdari Reform ve Reorganizasyon Mukayeseli Toprak Reformu Anayasa Konseyi Devletin Ekonomik Hayata Müdahalesi ve Mülki Taksimatta Reform Devlet Personel Teşkilatı İncelemeleri (Belçika. Macmahon (Çeviri) Charles Vierset (Çeviri) İbrahim Yasa TODAİE Sadri Aksoy Kemal Fikret Arık Tahir Aktan TODAİE TODAİE TODAİE TODAİE TODAİE TODAİE TODAİE TODAİE Kemal Fikret Arık Andre de Laubadere (Çeviri) Andre de Laubadere (Çeviri) J. Hassan Sadri Aksoy Pierre Gousset William A.Deniz Baykal Kemal Fikret Arık TODAİE Cemal Mıhçıoğlu J. Hollanda. İtalya.Hudson (Çeviri) S. Foster (Çeviri) Dutheillet de Lamothe (Çeviri) Yayın no 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 034 033 035 036 037 038 039 040 1960 1961 1962 28 . Ribas (Çeviri) TODAİE Kemal Fikret Arık .İsmail Türk . Porto-Rico ve Filipinler’de İktisadi Planlama Teşkilatı) Planlama Teşkilatı İncelemeleri (İngiltere. M. İngiltere. Hassan S.TODAİE Yayınları Yıl Yayın Adı İngiltere’nin Hükümet ve İdare Sistemi The System of Government and Administration in Great Britain Fransa’da Yüksek Kademe İdarecilerinin Yetiştirilmesi Milletlerarası Alanda Haberleşme İstiklal Arifesinde Siyah Afrika Kuzey Afrika’da Türk İdare ve Sanatı Yüksek İdareci Yetiştirme Hususunda Fransız Tecrübesi Nazari ve Tatbiki Teşkilat ve İdare Pakistan’ın Hükümet ve İdare Sistemi The Governmental and Administrative System of Pakistan Türkiye’de Sosyal Güvenlik Dünyadaki Nüfus Fazlalığı ve Avrupanın Geleceği İngiliz Hükümet Sistemi İngiliz Memur Eğitiminde Hazinenin Rolü İdarede Prensiplerin Mahiyeti ve Faydaları Belçika’nın Hükümet ve İdare Sistemi Sindel Köyü Türkiye’de Mahalli Toplulukların Gelişmesi A Brief Explanation of Turkish 1961 Labor Legislation and Social Security System Hukukun Temel Müesseseleri Modern İdarede Beşeri Münasebetler Devlet Personel Teşkilatı İncelemeleri (Türkiye) Planlama ve Türkiye’de Uygulaması Planlama Teşkilatı İncelemeleri (Türkiye’de İktisadi Planlama Hareketlerinin Tarihçesi: Fransa. Fransa) Amme İdaresi Enstitüsü Mouvement Legislatif en Turquie 1960 Juridiction Constitutionnelle Turque Teknik Yardım Programlarının Hazırlanması İdari Bir Mesele Olarak Üniversiteye Giriş Sınavlarının Yeniden Düzenlenmesi Personel İstatistikleri Fransa’da Planlama Yazar/Çevirmen/Editör Adı Soyadı Bernard Burrows (Çeviri) Bernard Burrows Bourdeau de Fontenay (Çeviri) İsmail Soysal Andre Blanchet (Çeviri) Osman Kaak (Çeviri) Çev. M. Robson (Çeviri) David Hurback (Çeviri) Arthur W.: Faiz Karacaoğlu Catheryn Seckler .

Aile Hukuku) ve Yargı Sistemi Kemal Fikret Arık Amme İdaresi Alanında Teknik Yardım ve Resmi Yayınlar Kemal Fikret Arık Fransa’da Amme Hizmetine İlişkin Meseleler.Memur Andre de Laubadere (Çeviri) Teknik Yardım Programları ve Türkiye’de Teknik Yardım İdaresi Gülgün Karal Emigration and Immigration in Holland: Policy and Organization Nabi Dinçer Şehirleşme Hareketlerinin Düzenlenmesi Bakımından Belçika ve Türkiye Mehmet Aldan Alman Anayasa Mahkemesi Yetkilerinin Şümul ve Sınırları Carl Hermann Ule (Çeviri) Fransa’da Bölge Tanzimi ve Yeni Komün Kuruluşları M. Cazes (Çeviri) Lübnan’da İdari Reform (1958-1959) Ralph E.: Kenan Sürgit İşten El Çektirme A. Şeref Gözübüyük Kısa İdare Hukuku Tahsin Bekir Balta La nouvelle constitution de la Republique Turque Abdullah Pulat Gözübüyük Türk Hukuk Sistemi (Şahsın Hukuku. N.Dutheillet de Lamothe David M.Donald W. Lemerle .M. Chester Büyük Britanya’da Millileştirilmiş Sanayiler Üzerindeki Parlemento Denetimi D. C.Yıl Yayın Adı Fransa’da Devlet Memuriyeti Bölge Kalkınması ve Arazi Politikası Fransa’da İdari Kaza ve İdari Tasarruflar Siyasi Kuvvet Karşısında İdare 1962 1963 1964 Yazar/Çevirmen/Editör Adı Soyadı Dutheillet de Lamothe (Çeviri) J. Maltete (Çeviri) Türkiye’de Kız Kaçırma Gelenekleri ve Bununla İlgili Bazı İdari Meseleler İbrahim Yasa Belçika’da Memuriyete Giriş ve İmtihan Sistemi Ragıp Hanyal Fransız Planları ve Fransa’da Milli Ekonomi Planlarının Sonuçları M. Devlet Teşkilat Rehberi TODAİE Merkezi Hükümet Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri (MEHTAP Yönetim Kurulu Rapor TODAİE Özeti) Merkezi Hükümet Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri: MEHTAP Yönetim Kurulu TODAİE Raporu Memleketimizde Toplum Kalkınması (Köy Kalkınması) Fehmi Yavuz Türkiye’de Mahalli İdareler A. Şeref Gözübüyük Belediyeler El Kitabı TODAİE The Parliamentary Control of Nationalised Industries in Great Britain D. International Social Bulletin Çev.İdari Kaza . Chester (Çeviri) Sindel (Review of a Village Study) İbrahim Yasa Teknokrasi ile Demokrasi Arasındaki İlişkiler Gaudement (Çeviri) Amme İdaresi El Kitabı Birleşmiş Milletler (Çeviri) T.M. Crow . Simon .Ruşen Keleş . Watters . Smithburg Victor A. Fransız ve Hint Partilerinden Cevat Geray . İdari Alanda Teknik İşbirliği ve Örnek Bourdeau de Fontenay (Çeviri) Olaylar Metodu Mahalli İdarelerimizin Problemleri Fehmi Yavuz Modern Toplumlarda Halkla Münasebetler (Public Relations) Nermin Abadan Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü TODAİE Yayın no 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 076 077 078 079 080 081 29 . Randet .Şerif Mardin Örnekler Tanju Polatkan Genel Hatlarıyla Fransa’nın İdari Müesseseleri: İdari Teşkilat . Godchot (Çeviri) Andre de Laubadere .Dutheillet de Lamothe (Çeviri) İktisadi ve Mali Politikanın Tayini.Adnan İskender (Çeviri) Devletin ve Diğer Amme Kurumlarının İktisadi Alandaki Davranışları Henry Krieg (Çeviri) Fransa’da İktisadi Gelişmeye Engel Olan Sebepler Louis Armand . N.Jacques Rueff (Çeviri) Organizasyon ve Metot Araştırmaları: İngiltere Örneği Çev.: Gülgün Karal Federal Batı Almanya’nın Siyasi Partileri Nermin Abadan Unat İnsan Davranışı ve Teşkilat Herbert A. Thompson (Çeviri) Demokratik Memleketlerde Siyasal Partiler: Amerikan.

A. Newman (Çeviri) 115 A. A.V. Ayhan Bilge 125 W. 097 Thompson (Çeviri) Oğuz Onaran 098 Nihat Gündüz . Simon . Smithburg . A. A. Devlet Teşkilat Rehberi 1968 Kamu Yönetimi 3. Smithburg . Howen. C. Simon . W.D. Smithburg . A. Şeref Gözübüyük 116 Tahsin Bekir Balta 117 Mustafa Tosun 118 A. van den Elshout (Çeviri) 126 30 .Ruşen Keleş 112 Ekrem Ceyhun 113 Brian Chapman (Çeviri) 114 William H.Şükrü Saygı 099 TODAİE 100 H. A. Sproat (Çeviri) 124 M.V.Yıl 1965 1966 Yayın Adı Problems of Turkish Local Administration İdare İlmi Sahasındaki İncelemeler Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Kütüphanesi Rehberi Organization and Functions of the Central Government of Turkey Türk Mahalli İdarelerinin Yeniden Düzenlenmesi Üzerinde Bir Araştırma Turkish Government Organization Manual Merkezi İdarenin Taşra Teşkilatı Üzerinde Bir İnceleme Institute of Public Administration for Turkey and Middle East Kamu Yönetimi 1. W. Kitap Yönetici Sınıfın Eğitimi: Belçika. 090 Thompson (Çeviri) TODAİE 091 Erhan Köksal 092 Cemal Mıhçıoğlu 093 Çev. Kitap Institut d’administration publique Pour la Turquie et le Moyen-Orient Evrak ve Dosyalama İşleri İle Daktilo Hizmetlerinin Düzenlenmesi İkametgah İlmühaberleri ve Doğruluk Kağıtları Üzerinde Bir Araştırma Yerinden Yönetim ve Kalkınma Türkiye’de Mahalli İdareler Local Government in Turkey Kamu Yönetimi 2. İngiltere.D. 101 Thompson (Çeviri) TODAİE 102 TODAİE 103 TODAİE 104 Mümtaz Soysal 105 Richard B.Necil Ulusay 094 A.: Selçuk Yalçındağ .D. Türkiye Yüksek Öğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumu Örgüt Araştırması T. W.Audrey T.V. Yılında Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Local Government and National Development Halkın Yönetime Etkisi The Village Headman in Turkey (A Case Study) Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Mezunları Hakkında Bir Araştırma Memleketimizde Toplum Kalkınması (Köy Kalkınması) Halkla İlişkiler Devlet Adamlarına Öğütler Personelinin Gözüyle Küçük Belediyelerin Sorunları Uygulamalı İş İdaresi İdare Mesleği (Avrupa’nın Devlet Memurluğu) Sevk ve İdare İdari Yargı İdare Hukukuna Giriş Türkiye’de Valilik Sistemi Türkiye’nin İdari Yapısı İnsan Grubu Yönetim Bilimine Giriş: Çağdaş Toplumlarda Kamu Yönetimi İdarenin Yeniden Düzenlenmesi: İlkeler ve Öneriler Örgüt Kuramı ve Politikası Uygulamada Toplum Kalkınması (Altınözü Pilot Projesi) Mahalli İdareler için Merkezde Yürütülen Hizmetler 1967 1968 1969 1970 1971 1972 Yazar/Çevirmen/Editör Adı Soyadı Yayın no Fehmi Yavuz (Çeviri) 082 Tahsin Bekir Balta 083 Bilsel Savcı 084 TODAİE 085 Fehmi Yavuz 086 TODAİE 087 Arif Payaslıoğlu 088 TODAİE 089 H. Kitap Evrak ve Dosya Sistemleri 15. Learned . Fransa. A. Simon . Şeref Gözübüyük 095 Mümtaz Soysal 096 H. Şeref Gözübüyük 120 George Caspar Homans (Çeviri) 121 Bernard Gournay (Çeviri) 122 TODAİE 123 Edmund P. Scott 106 TODAİE 107 Fehmi Yavuz 108 M. Alaaddin Asna 109 Defterdar Sarı Mehmet Paşa Derleyen (Çeviri) 111 Cevat Geray .

Hatt (Çeviri) Lütfi Duran Cevat Geray Gencay Şaylan TODAİE İlber Ortaylı Nabi Dinçer . Goode . Dr. Simon (Çeviri) Tevfik Çavdar Nuri Tortop Doğan Canman Aysel Aziz Cahit Tutum Gülay Coşkun A.Halim Ergen Yayın no 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 162 163 164 165 166 167 168 169 170 31 . Şeref Gözübüyük Metin Kıratlı İbrahim Yasa William J.Yıl 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 Yayın Adı Ayrımsal Sosyoloji ve Toplumsal Yapı Türkiye’de İdari Reform Meslek Olarak Hukuk ve Siyasette Hukukçu T.Turan Ersoy James G. Devlet Teşkilatı Rehberi 1976 Vergileme İlkeleri ve Türk Vergi Sistemi İktisat Teorisine Giriş ve Mikro İktisat Yönetim Sosyolojisi Yönetim Aracı Olarak İşletme Bütçeleri Örgütlerin Toplumsal Psikolojisi Dış Göç ve İşçi Yatırım Ortaklıkları İşletme Yönetimi Şirketler Muhasebesi Yazar/Çevirmen/Editör Adı Soyadı Ömer Bozkurt Kenan Sürgit E.Robert L. Bürokrasi ve Siyasal İdeoloji Prof. Dr. Tahsin Bekir Balta’ya Armağan Tanzimat’tan Sonra Mahalli İdareler (1840-1878) Merkezi Hükümet Teşkilatı Araştırma Projesi (MEHTAP) Tavsiyelerinin Uygulama Durumunu Değerlendirme Araştırması Örgütler İktisat ve İstatistik için Matematik Kamu Kuruluşlarında Halkla İlişkiler Türkiye’de Kesimlerarası İnsangücü Hareketliliği (SBF Mezunları Üzerinde Bir Araştırma) Televizyonun Yetişkin Eğitimindeki Yeri ve Önemi Personel Yönetimi Bütçe Reformu “Nedenleri” ve Program Bütçe Sistemi Kamu Yönetimi Hukuku Toplum Bilimlerinde Araştırma ve Yöntem Türk Kamu Kesiminde Üst Düzey Yöneticileri Planlamanın Hukuki Düzeni Ticari Hesap Türk Kamu Maliyesi ve Sorunları İlçe Özel Yönetimi: Kırsal Yöreler İçin Yeni Bir Demokratik Yerel Yönetim Birimi Denemesi Yönetime Katılma Yerel Yönetim Birlikleri Matematiksel İstatistiğe Giriş T.Kahn (Çeviri) H. Örgütlenmeler) Türkiye’de Kapitalizm.C. Mine Tan TODAİE Cahit Kayra Cahit Tutum TODAİE A. Sami Güven Halil Can . Yaklaşımlar.: Ömer Bozkurt Yüksel Koç Yalkın Daniel Katz .Meral Tecer Sedat Ünalan .Paul K. Haz. Sorumluluğa Yol Açan Olgular Planlı Dönemde Köye Yönelik Çalışmalar (Sorunlar.Kemal Fikret Arık’a Armağan Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları Koruyucu İdari Hizmetler Türkiye’nin Toplumsal Yapısı ve Temel Sorunları Sosyal Bilimlerde Araştırma Metotları Türkiye İdaresinin Sorumluluğu: Sorumluluğun Temeli ve Sebepleri.Herbert A. Şeref Gözübüyük Der.: Ruşen Keleş Cemil Cem Turgut Tan Günay Devrez İlhan Özer Selçuk Yalçındağ Kurthan Fişek Mustafa Gönül Uğur Korum TODAİE İlhan Özer Orhan Türkay Yay. March .C. Devlet Teşkilatı Rehberi Türkiye’nin Dış Ödemeler Dengesi Tahminleri Üzerine Düşünceler Türkiye’de Memur Güvenliği Prof.

1 İnsan Haklarının Korunması. Devlet Teşkilat Rehberi 1. ve Çev. Schein (Çeviri) Yücel Ertekin Kemal Kartal Cemil Cem Leonard J.Kitap Yazar/Çevirmen/Editör Adı Soyadı Gülay Coşkun Muzaffer Sencer . Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Örgütsel Etkililik Enflasyon Kuramında Gelişmeler ve Türkiye’de Enflasyon: 1962-1977 Türkiye’de Kamu İktisadi Teşekküllerinin Yönetimi Türkiye’de Ulaşım Sistemi ve Karayolu Ulaştırma Kooperatifleri Kadın Sorunu ve Türkiye’de Kamu Görevlisi Kadınlar Yönetim Psikolojisi-II Az Gelişmiş Ülkelerde Kamu Yönetiminde Yolsuzluk ve Rüşvet Türkiye Belgesel Çalışma İlişkileri (1936 Öncesi) Yönetim Önünde Savunma Hakları İş Ölçümü.Kitap T. Kazmier (Çeviri) Cahit Tutum İlber Ortaylı Doğan Canman İbrahim Yasa TODAİE Mehmet Sağlam William H.Ulusal Sempozyuma Sunulan Bildiriler Örgütsel Değişme Yönetim: İşletmelerde ve Kamu Yönetiminde Sevk ve İdare Kamu Alacaklarının Tahsili Teorisi ve Türkiye’deki Uygulaması İşletmelerde Sermaye Maliyeti Memurlar: Türkiye’de Kamu Bürokrasisinin Sosyolojik Görünümü Halk Eğitiminde Kuram ve Uygulama Türk Kamu Yönetiminde Önderlik Davranışı Çağdaş Siyasal Sistemler Karma Girişimlerde Kamu Katılımları ve Türkiye’deki Uygulama Borçlar Hukuku c.Yıl 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1986 1987 1988 1988 Yayın Adı Kamu Mali Yönetimi Toplumsal Araştırmalarda Yöntembilim Örgüt Psikolojisi Örgüt İklimi Kentleşme ve İnsan Kamu Yönetimi ve Toplumsal Dilbilim Açısından Türkiye’de Kamu Görevlilerinin Yabancı Dil Sorunları İşletme Yönetimi İlkeleri Personel Yönetimi Türkiye İdare Tarihi Türk Kamu Kesiminde Hizmet içi Eğitim: Ölçme ve Değerlendirme Yurda Dönen İşçiler ve Toplumsal Değişme Yönetim Psikolojisi 1. Verimlilik Eğitim Yönetimi: Kuram ve Türkiye’deki Uygulama Siyasal Katılma ve Katılma Davranışına Ailenin Etkisi Ekonomik Kamu Hukuku İnsan Hakları: Ana Kuruluşlar ve Belgeler T.C.: Muzaffer Sencer TODAİE Der. Newman (Çeviri) İlhan Özer Meral Tecer Ömer Bozkurt Eşref Kılıç Turgay Ergun Gencay Şaylan Erkan Oyal Safa Reisoğlu TODAİE Mustafa Tosun Ülkü Şişik İhsan Kuntbay Hasan Sami Güven Oya Çitci Yay.C. ve Yay. Devlet Teşkilat Rehberi 2. Haz.: Ömer Bozkurt TODAİE Mesut Gülmez TODAİE Turgay Ergun Ömer Bozkurt TODAİE TODAİE Yayın no 171 172 173 174 175 176 178 179 180 181 182 183 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 203 205 206 207 208 209 210 214 217 219 220 221 223 224 225 227 228 32 .: Turgay Ergun Ümit Berkman Mesut Gülmez Tekin Akıllıoğlu Hikmet Timur Yahya Kemal Kaya Birkân Uysal Turgut Tan Der. Devlet Teşkilatı Rehberi Avrupa Topluluğu ve Türkiye Devlet Memurları El Kitabı Halkla İlişkiler Sempozyumu-87 Sendikal Hakların Uluslararası Kuralları ve Türkiye (ILO Sözleşme ve İlkeleri) Kamu Yöneticilerinin Yetiştirilmesi Avrupa Parlamentosu: Yetkiler ve Usuller T. İş Planlaması. Haz.C.Yakut Sencer Edgar H.

: Mesut Gülmez Yerel Yönetimler: Liberal Açıklamalara Eleştirel Yaklaşım Birgül Ayman Güler Personel Yönetimi Nuri Tortop T. Resmi Yazışma. Yasemin Özdek Avrupa Sosyal Şartı ve Türkiye Kollokyumu Yay. Steinberg . Fikret Ar Türkiye’de Memurlar ve Sendikal Haklar 1926-1994 Mesut Gülmez Yönetici Eğitimi Ömer Peker Yönetimi Geliştirmenin Sürekliliği Ömer Peker Halkla İlişkiler Yücel Ertekin Çağdaş Personel Yönetimi Doğan Canman Kamu Yönetimi Disiplini Sempozyumu: Bildiriler 1 TODAİE Kamu Yönetimi Disiplini Sempozyumu: Bildiriler 2 TODAİE Yerel Yönetimler Maliyesi Nuri Tortop Hükümet.David T.C. Rapor Yazma Teknikleri A. Arşiv.Aykut Polatoğlu Büro Yönetim Teknikleri A. Fikret Ar J. Almanya’da ve Türkiye’de Yerel Yönetimler Selçuk Yalçındağ Hapishanelerde İnsan Hakları A. Wilson (Çeviri) Yeni Sağ ve Devletin Değişmesi: Yapısal Uyarlama Politikaları Birgül Ayman Güler Dünya’da Memurlar ve Sendikal Haklar Mesut Gülmez İnsan Hakları Eğitimi Hakkı Mesut Gülmez Dayanışma Hakları İbrahim Kabaoğlu Türkiye’de Demokrasi ve İnsan Hakları Oktay Uygun İnsan Haklarının Uluslararası Korunması (BM Sistemleri) Mesut Gülmez Bürokratik Kültür I: Yönetsel Değerlerin Toplumsallaşma Sürecindeki Temelleri Şükrü Özen Bilgi Teknolojileri ve Örgütsel Değişim Türksel Kaya Bensghir Belediyelerimiz ve Halkla İlişkileri Selçuk Yalçındağ Yayın no 226 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 274 275 33 . Yargı ve Memur Sendikaları (1990-1993) Mesut Gülmez Personelin Değerlendirilmesinde Çağdaş Yaklaşımlar ve Türkiye’de Kamu Doğan Canman Personelinin Değerlendirilmesi Stres ve Yönetim Yücel Ertekin Dosyalama-Arşiv.Yıl 1989 1990 1991 Yayın Adı Yerel Yönetimlerde Temsil: Belediye Örneği Yönetici Eğitimi Dosyalama. Austern Bir Kılavuz (Çeviri) Bürokrasi: Kamu Kuruluşları Neyi Niçin Yaparlar? James Q. Haz. Alderson (Çeviri) Meral Tecer Nuri Tortop Nihat Bilgen Mesut Gülmez Nuri Tortop Kamu Yönetimi Araştırma Projesi Yönetim Kurulu F.: Mesut Gülmez Belgelerle Yönetim. Resmi Yazışma ve Rapor Yazma Teknikleri İnsan Hakları ve Polis Tahvil Yatırımlarının Yönetimi Yönetim Biliminin Temel İlkeleri Örgüt İklimi Türkiye’de Çalışma İlişkileri (1936 Öncesi) Mahalli İdareler Kamu Yönetimi Araştırması Genel Rapor 1992 1993 1994 1995 1996 1996 Yazar/Çevirmen/Editör Adı Soyadı Oya Çitci Ömer Peker A. Ahlâk ve Yöneticiler: Kamu Kesiminde Ahlâk İkilemlerini Çözmek İçin Sheldon S. Devlet Teşkilatı Rehberi TODAİE Kamu Yönetimi Araştırması Yerel Yönetimler Araştırma Grubu Raporu TODAİE Kamu Yönetimi Araştırması Mali ve Ekonomik Kuruluşlar Araştırma Grubu Raporu TODAİE İnsan Hakkı Olarak Çevre Hakkı E. Fikret Ar İnsan Hakları ve Kamu Görevlileri Yay. Reynaud (Çeviri) Kamu Yönetimine Giriş Turgay Ergun . Haz.

Ulusal Kongresi Ed.: Birgül Ayman Güler Su Hizmetleri Yönetimi: Antalya İncelemesi Ed.: Oya Çitçi Çöp Hizmetleri Yönetimi Ed.Argun Akdoğan Belediye Başkanları: Görev ve Yetkileri Ziya Çoker Belediye Meclisi :Görev ve Yetkileri Ziya Çoker Belediye Encümeni:Görev ve Yetkileri Ziya Çoker Devletçilikten Özelleştirme ve Türkiye’de Planlama Seriye Sezen Belediye personel Sistemi Ed.Z.: Birgül Ayman Güler Political and Administrative Corruption Ömer Bozkurt . Haz. Ulusal Kongresi Yazar/Çevirmen/Editör Adı Soyadı Meral Tecer Çev.Yıl 1997 1998 Yayın Adı İngilizce Meslek Bilgisi: Ekonomi-Maliye-İşletme-Yönetim Günlük Yaşamda İnsan Hakları Atık Su Arıtma Tesislerinin Planlanması Su Kaynaklarında Kirlenme .Filiz B.Feridun Duyguluer .İçmesuyu Arıtımı Yerel Yönetimler . Devlet Teşkilatı Rehberi Demokrasi ve Demokrasi Düşüncesinin Gelişmesi Belgelerle İnsan Hakları Eğitimi Birleşmiş Milletler On Yılı 20.Liberal Açıklamalara Eleştirel Yaklaşım T.: Birgül Ayman Güler İnsan Hakları ve Demokrasi Eğitimi: Egemenlik İnsanındır Mesut Gülmez Belediyeler için Elkitabı: Belediye Personel Yönetimi TODAİE Yerel Seçimler Panoraması: 1963-1999 TODAİE Yerel Yönetimler Sempozyumu Bildirileri Ed.Gülçimen Yurtsever Kamu Yönetiminde Kalite 3.Nizam Önen Türkiye’de Yönetsel Denetim ve Devlet Denetleme Kurulu Recep Sanal Türkiye’nin Yakın Siyasetinde Bir Örnek Olay: Adalet Partisi Filiz Demirci Güler Türk Kamu Yönetiminde Kurullar: Geleneksel Yapılanmadan Kopuş Seriye Sezen Türkiye Ekonomisi Meral Tecer Örgütsel Politika ve Taktikler Yücel Ertekin .: Birgül Ayman Güler Eğitimde Grup Süreçleri Feyzi Uluğ Kamu Yönetiminde Kalite 2.: Birgül Ayman Güler . Akbulut . Polisler için Cep Kitabı Siyaset Yönetim Halkla İlişkiler İmar Terimleriİ Sözlüğü Kamu Yönetiminde Kalite I.Nuran Durak Çağdaş Gümüşsuyu . Ersin Bolat Yay. Şiddet ve İnsan Hakları Ed.Fikret Ar Türksel Kaya Bensghir Kamu Görevlileri Sendika ve Toplu Görüşme Hukuku. Ulusal Kongresi TODAİE 34 .Yücel Ertekin . Dilek . Yüzyılın Sonunda Kadınlar ve Gelecek Yasaların Uygulanması için İnsan Haklarına İlişkin Uluslararası Kurallar.: Oya Çitçi Mesut Gülmez Yayın no 276 277 278 279 280 281 282 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 307 300 301 302 303 305 306 304 308 309 310 311 312 314 315 316 317 318 319 1999 2000 2001 2002 2003 Birkân Uysal Erol Ünal .João Vargas Moniz Uluslararası Sosyal Politika Mesut Gülmez Türkiye’de İnsan Hakları Ed.Örsan Ö. 788’den 4688’e: 1926-2001 Mesut Gülmez Belediyeler İçin Elkitabı: İmar İşleri TODAİE Yoksulluk.: Çağdaş Gümüşsuyu Belediye ve Mülki İdare İlişkileri Ziya Çoker Su Hizmetleri Yönetimi: Genel Yapı Ed.Ayşegül Sabuktay Kamu Görevlileri Elkitabı Doğan Canman .: Ömer Peker .C.: Şebnem Oğuz Selçuk Soyupak Ülkü Yetiş .Burcu Tokmak Birgül Ayman Güler TODAİE Gencay Şaylan Mesut Gülmez Ed.: Yasemin Özdek Belediye Zabıta Hizmetleri Yönetimi Onur Ender Aslan .

Argun Akdoğan Nihat Aytürk A.Turgay Ergun . Akbulut Çağdaş Gümüşsuyu Oya Çitçi Onur Ender Aslan Örsan Ö. Yüzyıldan 21.Can Umut Çiner .Seriye Sezer A. Haz.Burak Tangör Hande Mimaroğlu Özgen .: Aslı Akay . Ulus-Devlet ve Kamu Yönetimi Yerel Yönetimlerde Coğrafi Bilgi Sistemleri .: Onur Ender Aslan Nuran Savaşkan Akdoğan .Arif Erençin Selime Güzelsarı .Münevver Demirbaş Özen Yurttaşlık Tartışmaları: Yeni Yaklaşımlar Ed: Filiz Kartal E İmza Türkiye’de Kamu Kurumlarında Uygulanması Türksel Bensghir . Memur Hak ve Yükümlülüklerinin Performansa Etkisi Türkiye Ekonomisi Kamu Personel Rejimi: Statü Hukukundan Esnekliğe Siyaset ve Yönetim İlişkisi -Kuramsal ve Eleştirel Bir Yaklaşım Yaratıcı Örgüt Kültürü: Kuram ve Bir Örnek Olay Çalışması Yerel Seçimler Coğrafyası 1963-1999 Kamu Personel Rejiminin Anayasal İlkeleri . Ümit Berkman Erkan Tural Düzenleme Kurulu Seriye Sezen Ayşegül Sabuktay Necat Akyıldız . Haz.Yıl 2004 2005 2006 2007 2008 Yayın Adı Yerel Maliye Sistemi Avrupa İnsan Hakları Hukuku ve Türkiye. AİHM Kararlarında Türkiye Kamu Yönetimi: Kuram / Siyasa / Uygulama Kamu Performans Yönetimi. Akbulut Türksel Kaya Bensghir .Ferda Topcan Türkiye’de Kamu Yönetimi Ve Kamu Politikaları 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi Ve Kontrol Kanunu Açıklaması Kamu Yönetiminde Stratejik Planlama:İl Özel İdareleri Deneyimi Kamu Yönetimi ve Teknoloji (Kayfor 2010) Türk İdare Hukukunda Adsız Düzenleyici İşlemler Ed: Filiz Kartal Necip Turguter Neşe Songür Yay.Aslı Akay Kıvılcım Ertan Büyükşehir Yönetimi: Bütünleştirme Süreci Tayfun Çınar .Ozan Zengin eTransformation in Public Administration: From eGovernment to eGovernance Ed. Yüzyıla Kamu Yönetiminde Reform Yazar/Çevirmen/Editör Adı Soyadı Birgül Ayman Güler .Saadet Aydın .Aslı Akay TODAİE TODAİE TODAİE TODAİE TODAİE TODAİE Meral Tecer Ömer Peker .: Türksel Kaya Bensghir The Proceedings of International Conference on eGovernment Sharing Experiences eGOVSharE2009 Peyzaj Yönetimi Ed.Tarihi ve Toplumsal Temelleri Küreselleşme.: Kamil Ufuk Bilgin .Asu Altunoğlu Yeliz Şanlı Atay 2011 35 .Tayfun Çınar Yasemin Özdek Yayın no 313 321 322 323 325 326 327 328 329 330 331 332 334 335 336 337 338 339 340 341 342 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 2009 2010 Turgay Ergun Kamil Ufuk Bilgin Meral Tecer Onur Ender Aslan Örsan Ö.Türkiye Uygulamaları Belediye Yönetimi İl Özel İdaresi Yönetimi Yerel Yönetimlerde İşbirliği ve Katılım Yerel Yönetimlerde Mali Yönetim Yerel Yönetimlerde Yatırım Planlaması ve Hizmet Sunumu Yerel Yönetimlerde Tahakkuk Esaslı Muhasebe Uygulamaları Avrupa Birliği ve Türkiye: Sorular-Yanıtlar Kamu Yönetimi Sözlüğü Türk Kamu Yönetimi ve Avrupa Birliği Protokol Yönetimi Gelişmekte Olan Ülkelerde Kamu Yönetiminde Yolsuzluk ve Rüşvet Son Dönem Osmanlı Bürokrasisi Kamu Etiği Sempozyum Bildirileri 1-2 Çin’in İkinci Uzun Yürüyüşü 2000’lerde Türkiye’de Devlet ve Kamu Yönetimi – ‘Mülksüzleştirme’nin Yönetimi 18.Nuran Aytemur Sağıroğlu Ulusal Kalkınma ve Yerel Yönetimler 1-2 Yay. AİHS Sistemi.

Kamu Yönetimi Forumu (Kayfor) ƒ II. Şiddet ve İnsan Hakları Konferansı ƒ 1. BYYO Uluslararası Akademik Toplantılar : ƒ International Conference on eGovernment: Sharing Experiences TODAİE. Ankara ƒ Uluslararası Yönetim Okulları ve Enstitüleri Birliği (IASIA) Yıllık Konferansı. TODAİE. TODAİE-Ankara Üniversitesi. Ulusal Yerel Yönetimler Sempozyumu ƒ Kamu Etiği Sempozyumu ƒ Kamu Yönetiminde Kalite 3. Ulusal Kongresi ƒ Yoksulluk.Ulusal Kongresi ƒ Türkiye’de İnsan Hakları Konferansı ƒ Kamu Yönetiminde Kalite 1. İstanbul 17-20 Kasım 2009 23-27 Haziran 2008 4 Haziran 2007 14-15 Aralık 2006 17-20 Haziran 2002 11-12 Şubat 2011 20-22 Ekim 2010 10-11 Haziran 2010 19-20 Ekim 2009 25-26 Mayıs 2009 04-05 Aralık 2003 06-07 Aralık 2001 01-02 Kasım 2000 21-22 Ekim 1999 07-09 Aralık 1998 26-27 Mayıs 1998 19-21 Kasım 1997 15-17 Ekim 1997 07-09 Mayıs 1997 13-14 Ekim 1994 20-21 Nisan 1987 36 . Örgüt Kuramı Çalıştayı ƒ VIII. Ankara ƒ Kamu Yönetimi ve Uluslararası Kuruluşlar Sempozyumu. Yüzyılda Nasıl Bir Kamu Yönetimi (45. Uluslararası Uzmanlık Konferansı.Ulusal Kongresi ƒ 20. Yerel Yönetimler Sempozyumu ƒ Kamu Yönetiminde Kalite 2.IIAS. IASIA-TODAİE. Antalya ƒ Uluslararası Yönetim Bilimleri Enstitüsü (IIAS) 4. Yüzyıl Sonunda Kadınlar ve Gelecek Konferansı ƒ Yönetsel ve Siyasal Yolsuzluk Konferansı ƒ 21.yıl) Sempozyumu ƒ Kamu Yönetimi Disiplin Sempozyumu ƒ Halkla İlişkiler Sempozyumu. Kamu Politikaları Çalıştayı ƒ 4. TODAİE-IASIA. İstanbul ƒ İnsan Hakları ve Yurttaşlık Konferansı İnsan Hakları Merkezi.TODAİE TARAFINDAN DÜZENLENEN AKADEMİK TOPLANTILAR Ulusal Akademik Toplantılar : ƒ II.

1965) (Mayıs 1956 – Mayıs 1958) (07.1956) (Ağustos 1954 – Mayıs 1955) (04. Prof.1965-12.1971) (27. Dr.12.1953-09. Dr.04.1969-25.1956) (Mayıs 1955 – Mayıs 1956) (22. 6. Fahir H. Dr.05.05. 3. Dr. Bedri GÜRSOY George EVANS-VAUGHAN Lynton K.TODAİE GENEL MÜDÜRLERİ 1.05.1984) (03.1956-03.1969) (01. Yavuz ABADAN Gunnar HECKSCHER Marshall E.1954-21.1954) (Kasım 1952 .3.2008) (16. Dr. DİMOCK* 2. A. Dr. 7. Prof. BARBER * * * (24.12. Eyyup G. Dr.11.05.01. Dr. Turhan FEYZİOĞLU Prof.1996-16.01.04.1968-01.04. Prof. Turgay ERGUN 11.12.1984-17.Aralık 1953) (Aralık 1953 – Ağustos 1954) (10. 8. Prof.1959-7. 9.1958 ve 20.10.— ) Prof.1971-03. Dr.05. Dr. İSBİR * Eşbaşkan TODAİE Yerleşkesinin Mimari Görünümü 37 . CALDWELL* Prof.1968) (12.04. K. Şeref GÖZÜBÜYÜK Prof. ARMAOĞLU Prof.2008.1956-01.1996) (17. 4. Fikret ARIK Laurence L. Nuri TORTOP 10.10.12. Akif ERGİNAY Prof.05.05. Cemal MIHÇIOĞLU Prof. 5.04. Dr.4.

Derleme . 38 . Yrd.Yayım Şubesi Md. Personel Md. Md. Md. (TODİM) GENEL SEKRETER Gn. Md. Müd. Kütüphane Md. Doktorluk Öğrenci İşleri Md.Yardım Şubesi Md. (SEM) Yerel Yönetimler Mrk . Sosyal İşler Md. (YERYÖM) eDevlet Mrk. Özel Kalem Yürütme Kurulu Öğretim . Strateji Geliş. Araştırma . Md. Yrd. Yönetim Bilimleri ABD Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ABD İşletme İktisat ve Maliye ABD Kentleşme ve Çevre Sorunları ABD Hukuk Bilimleri ABD Sürekli Eğitim Mrk.TODAİE ÖRGÜT ŞEMASI YÖNETİM KURULU Akademik Kurul GENEL MÜDÜR Gen. (eDEM) İnsan Hakları ve Vatandaşlık Çalışmaları Mrk. Avukat Sivil Savunma Uz. (İVM) Dış İlişkiler Mrk.Yetiştirme Şubesi Md. İdari Mali İşl. Md. Md. Md. Sek.