You are on page 1of 5

10 s tht b che giu ca nh lnh o

Anthony F. Smith NXB Tr

Li ni u Khi Tony Smith a cho ti bn tho quyn sch ny v ngh ti vit li gii thiu, ti ni vi anh y rng mnh khng thuc dng ngi c tiu tuyt. Sau khi c mt trn ci tha thu, ti c tht k nhng g Tony th hin v cm thy rt n tng. Cc quyn sch v lnh o thng cht y l thuyt v tng khng my ph hp vi nhng ngi ang tht s lm cng tc lnh o. Ngi vit v ngh thut lnh o thng ngi ngn phi i mt vi s tht hoc khng my ho hng tha nhn rng mt ngy lm vic ca nh lnh o cng y ln xn: ci ti, mi trng, quyn lc, v nhng thch n thun. Trong quyn sch ny, Tony khng h trnh n nhng vn nh th. Nghim tc m ni, y c th xem l quyn sch u tin v ngh thut lnh o khng c yu t tiu thuyt m ti tng c. Tony l mt anh chng c bit trong cuc i ti hn mi su nm. Anh l mt trong nhng ngi u tin ti gi in sau khi nhn chc CEO ti knh ESPN nm 1990; v ti thuyt phc anh cng v lm vic vi ti trong nhiu t chc khc na, k c ti NFL. Ti cho rng anh l ngi gii nht trong kinh doanh. Anh khng a ra nhng l thuyt trung dung trong phng hp, hay c tnh bp mo hon cnh thc t buc n trng c v ph hp vi nhng tng anh ngh t trc. Thay vo , anh suy tnh r rng mch lc, nhn nhn thc t bng trc gic nhy bn, v cm nhn c c kha cnh tnh cm ca cng vic. Ti vn lun ngh rng lnh o l lm th no qun l c i ng nhn vin. Tony hiu r cch vn hnh ca nhm lm vic.Anh bit rng y l nhng c cu vn hnh phc tp, cha y cc yu t t nh kh ni ra. Anh trnh by s tng tc nhm bng t ng n gin, cho ti thy ci c v mt, v gip ti thit lp k hoch chin thng. Mt nh lnh o cn cn g hn cnh tay phi ca mnh ? mi nh lnh o u cn mt ngi nh th. Trong qu trnh lm vic, ti hc c rt nhiu v ngh thut lnh o t nhng ngi tht s rt gii - nhng nh lnh o nh Dan Burke v Tom Murphy ti Cap Cities v y vin Paul Tagliabue ti NFL. Ti chng kin ngh thut lnh o t n nh cao danh vng v c nhng lc tht bi thm hi, v ti bit Tony ni ng khi cho rng nhiu iu ngi ta gn vi ngh thut lnh o tht s rt kh mang ra tho lun. Ly v d v vn cn bng cng vic v cuc sng. Ai cng bit mt cch chnh thng l phi ng h s cn bng, nhng ti chng bit c nh lnh o thnh cng no m li khng n ng vi cng vic. Ti cho rng chng c my nh lnh o quan tm n cn bng, v s tht l th. Mt v d khc, mi nh lnh o u hiu r tm quan trng ca vic tm ngi k nhim, nhng ti chng kin s bt an v bn ng ngn cn h ng h mt ngi c nng lc thay th h trong tng lai. Mt s nh lnh o cm thy bt an n mc ch tp hp quanh mnh nhng ngi hn km hn h. Ti khng th no ngng m nhng ngi nh th. H c th l nhng ngi rt thu ht v vui tnh, nhng chnh bn ng ca h lm hi bn thn v c t chc m h ang lm

vic na. Thc t, vai tr ca bn ng c th c xem l iu kh ni nht v lnh o m ti tng tri nghim. Khi cc con hi ti sng th no, ti ni vi chng rng c ngy ti phi c gng qun l nhng bn ng - cp trn, cp di, ng nghip ngang hng. Ti dm c khng ai ni ra iu ny trong cc trng day kinh t. Phi tha nhn rng bn thn ti cng khng th hin quan im ny mt cch cng khai vi nhn vin ca mnh, c chng ch l vi mt vi ngi ti tin cy. Nhng ng cng vic ca ti l th: 98% qun l bn ng v 2% t duy, m cng l xoay quanh vn lm th no khin mi ngi i theo ng hng nh ti mun. Tony hiu c iu ny. Anh hiu c tm quan trng ca bn ng trong cng vic v phi vt v nh th no mi lo li c nhm cng nhau lm vic, tp trung vo nhng mc tiu chung, v t mc tiu cui cng l chin thng. Nu ti phi tm gn nhng suy ngh Tony th hin trong quyn sch ny cng nh nhng g anh chia s vi ti trong nhiu nm qua, chnh l tm quan trng ca vic qun l bn ng - bn cht tht s ca nhng tr chi m chng ta l mt phn trong . Tuy nhin toou cng c mt im tranh lun vi quyn sch ca Tony. C mt iu ngi ta ngi ni ra m anh khng cp, v l may mn. Ngoi vic qun l tnh th quyn lc mt cch hiu qu, mt nh lnh o thnh cng cng cn n mt cht may mn na. Ti khng ngh c ai nhc n iu ny, nhng s tht l bt c nh lnh o no cng khn trnh khi s phn phi i bm ga ch khng phi ngi y lnh o c cng ty. i khi nhng k hoch tt nht ca bn tan nt, th m bn vn l ngi tr li c. Chng ta c th gi l k nng, hoc trong trng hp khc l s tinh khn, nhng theo ti chng ta nn dp b my th lng vng m i thng vo tha nhn y n gin ch l may mn. Ti cm thy rt may mn giai on ny trong s nghip khi c chung tay vi nhng ngi ti yu qu v tn trng, trong mt lnh vc ti tht s yu thch. Cng vic ly i rt nhiu t mi ngi. Bn dnh thi gian cho ng nghip nhiu hn so vi cho gia nh. Khi bn may mn sng trong mt mi trng vi nhng ngi bn thch, vi cng vic bn thch, bn s cm thy d dng cng hin ht mnh. Ti bit Tony cm thy may mn c lm vic vi nhng CEO ca mnh trong nhng nm qua v c tip xc vi nhng nh lnh o v i nht trn th gii. Tnh yu v nim am m ca anh dnh cho ngh thut lnh o tht s chi chang qua tng trang sch. Bn s hc c rt nhiu v thc t lnh o khi bn c qua quyn sch ny. iu ti knh trng nht Tony l trn ht anh khng bao gi m thm a ngh trnh ring ca mnh vo cuc chi. iu duy nht anh mun thy l s thnh cng ca bn, v cng v th m ti lun mi anh v vi mnh ti bt c cng ty mi no ca ti. Trong quyn sch ny, bn s cm nhn c quan im chn cht ta ra t Tony : khng nghi trnh, khng gnh nng, sn sng ni ln nhng iu m mi ngi lun c trnh n. Ti phi chi rt nhiu tin trong nhng nm qua c anh cho li khuyn. Gi y bn ch phi tr mt s tin nh so vi ti m vn nhn c kin thc ca anh.

Gii thiu Gi m bn hiu c Trong sut hai mi lm nm qua, ti vn lun b m hoc bi cc kha cnh thc t v hnh vi ca con ngi, kh nng thuyt phc, v tm l trong bi cnh t chc hin i. Mi quan tm ny mang n cho ti c quyn c lm vic gn gi vi cc nh lnh o CEO, lnh o cp cao, nh qun l ti cc tp on trn khp th gii. Vi t cch l mt nh nghin cu c thm nin trong lnh vc lnh o, ti bit rt r con s u sch c xut bn vn c gng lm sng t nhng b n trong ngnh ngh thut ny. Tuy vy, ti vn tin rng ngi ta cn mt quyn sch nh quyn ny. Ci g u tin ca ti v thc th to tt m chng ta gi l "tp on" hay "t chc" n thng qua cha ti. Cha ti l ti x xe ti ca mt cng ty khai thc du c ln, v mi bui ti tr v nh sau mt ngy di lm vic, cha ti rt thch k v nhng g din ra trong ngy. Khi mi th u n, nhng cu chuyn ca cha lm ti ngh i lm l mt iu tht tuyt. Nhng thng th trong a s cc ngy, mi th khng my tuyt vi. Cha ti thng ca thn rng sp mnh i x khng tt vi ng, v ng cng thng bc bi v cc bn ng nghip khng chu lm tt phn vic ca mnh. Thng th iu ny xy ra v nhng ng nghip ny bit cch tham gia vo cuc chi vn ng quyn lc gii hn, mt hnh ng m cha ti gi l cun ct b t sp . Rt nhiu m, cha ti phi chy thm chuyn v lm thm gi m khng c tr thm tin g c. Ti cn nh mc d mnh mi ch l mt thng nhc, ti ngh gi m ti c n ch cng ty ca cha, ngi xung vi sp ca cha, v ni cho ng y bit tnh hnh thc t ang din ra, v ti s khin mi th tr nn tt p hn. Ti mun gii thch cho ng sp ca cha rng khi ng y i x khng tt vi cha ti, cha ti v nh m khng thy vui v ; v khi cha ti v nh m khng vui, th m ti cng khng vui v c nh ti du cm thy nng n. Ti cng bit rng kt qu cng vic ca cha ti cng b tc ng bi cch i x ny ca sp. Cha ti l ngi chm ch, khng qun ngi trch nhim ; nhng hn th na, ti tng chng kin dng nng lng v nhit tnh ta ra khi ng phn khi v ti bit rng iu ny cng s em li li ch cho cng ty. D nhin, mi th khng d dng, v c nhng iu kh ni trong ngh thut lnh o mang mc "nguy him" vt qu mc ca bng o lng phng x. cng l l do v sao ti vit quyn sch ny. Khi tit l nhng iu t nh v kh ni ny ra giy trng mc en v s dng nhng v d n danh m ti thu thp trong qu trnh hun luyn ca mnh, ti hy vng mnh to c nhp cu ni hai b ngn cch gia hiu bit ca nhn vin v nh lnh o. Gi m bn hiu c

Mc lc Li ni u Gii thiu Phn mt. Gii thiu v nhng iu kh ni ra 1. Ngh thut lnh o v nhng iu kh ni 2. B mt 1: Chng ta ch thy b ngoi ca ngh thut lnh o Phn hai. Nhng iu kh ni v kh nng thuyt phc 3. B mt 2: Sc thu ht khng phi l yu t to khc bit (nhng s tht l c) 4. B mt 3: Nh lnh o thc th khng chi tr ngoi giao quyn lc (h xem l mt vn nghim tc) 5. B mt 4: Ph n lm lnh o tt hn (nhng ch khi h mun nh th) Phn ba. Nhng iu kh ni lin quan n chc v 6. B mt 5: Tiu chun kp ch dnh cho ngi tin s (v nhng ngi chim gi cn phng gc) 7. B mt 6: Cm u i gia nh v bn b (tr khi iu tht s hp l) 8. B mt 7: Nhim v cn bn ca nh lnh o l o to ngi k tha (nhng vic ny tht au n) Phn bn. iu kh ni v con ngi 9. B mt 8: Lnh o phi lm gng trong vn cn bng cuc sng v cng vic (c g kh u; v cng vic cng chnh l cuc sng) 10. B mt 9: T li ti a rt nguy him (i vi ngi di quyn, khng phi vi nh lnh o) 11. B mt 10: Trn nh cao rt c n (nhng nh lnh o khng chp nhn tnh hnh khc i) 12. Th l cc iu king k b tit l, tip theo th sao?

Ti liu tham kho Gii thiu tc gi