FINANȚELE ÎNTREPRINDERII

• BUSINESS FINANCE • FINANCES D’ENTREPRISE

• UNTERNEHMENSFINANZEN

FINANȚE CORPORATIVE
• CORPORATE FINANCE

• FINANCES DES SOCIETES TRANSNATIONALES
• GESELLSCHAFTSFINANZEN

CERINȚE DIDACTICE CURS
1. Seminarul contează 33% din nota finală [(Sx1 + Ex2) : 3].

2. Cerinţe seminar pentru nota 10:  1 punct pentru prezenţă  4 puncte pentru 2 teste x 2 puncte fiecare  3 puncte pentru un referat sau o recenzie  2 puncte pentru contribuţii deosebite. 3. Contribuţiile deosebite se pot înregistra la seminar, la Cercul de FinanţeBănci-Contabilitate şi la sesiunea de Comunicări Ştiinţifice a Studenţilor. 4. Referatul şi recenzia, originale şi de cel puţin 10 pagini, se vor trimite pe email la marian.covlea@gmail.com cu cel puţin 7 zile înainte de examen. 4. Prezenţa la curs nu este obligatorie, lista care se întocmeşte are caracter de evidenţă a activităţii, de mijloc de cunoaştere reciprocă, de comunicare şi de transmitere de documente.

DE CE SĂ ÎNVĂȚĂM FICE? [1]
1. Pentru a ne dezvolta dpdv biologic, anatomic, fiziologic, biochimic, mental, spiritual și a ne crește nivelul de inteligență (IQ). 2. Pentru a ne ridica nivelul de cultură generală. 3. Pentru a ne dezvolta cultura de specialitate, pentru a ne califica profesional și a avea o carieră de succes. 4. Pentru a avea mai multe șanse la angajare și pentru a avea succes ca întreprinzător. 5. Pentru a promova examenul la disciplina FICE.

DE CE SĂ ÎNVĂȚĂM FICE? [2]
 Pentru că, deși pe scara valorică a a celor 5 trepte de dezvoltare umană (1. Învățătura de carte, educația, cultura; 2. Practica, experiențele inițiatice, ziditoare; 3. Credința, încrederea, pasiunea; 4. Speranța, optimismul, automotivația; 5. Dragostea, generozitatea, dărnicia) învățătura de carte se află pe prima treaptă (cea mai de jos), toate celelalte trepte (etape) se bazează pe ea și nu au nici un sens în absența ei.  Pentru a nu transpune în continuare în practică directivele secrete, elaborate la 2 iunie 1947 de NKVD (Comisariatul Poporului pentru Afaceri Interne) din URSS pentru sovietizarea țărilor ocupate (indicativ “Moscova 2-6-1947 K-AA/CC 113, indicația NK/003/47”):

“45. Trebuie ca la facultăți să ajungă cu prioritate sau în mod exclusiv cei care provin din cele mai joase categorii sociale, cei care nu sunt interesați să se perfecționeze la nivel înalt, ci doar să obțină o diplomă”.

COSTUL IGNORANȚEI
“Dacă educația vi se pare scumpă, încercați să vedeți cât costă ignoranța!”
[Andrew McIntyre]

AI GRIJĂ LA GÂNDURILE TALE!

EDUCAȚIA ÎNSEAMNĂ LIBERTATE!

SĂ NE PERFECȚIONĂM!

SĂ NU DĂM ALTORA DE MÂNCARE!

EXAMEN LA ȘCOALA DE MILIȚIE DIN CHINA

RIGOARE JAPONEZĂ

CE ESTE ADEVĂRATA IGNORANȚĂ?

EXPRESIA INCULTURII ȘI IGNORANȚEI

“Nu știu și nici nu mă interesează!”,
reprezintă exprimarea cea mai sintetică și mai expresivă a inculturii și a ignoranței.

DE CE SUNT PERICULOASE INCULTURA ȘI IGNORANȚA?
1. Incultura și ignoranța atrag disprețul celor din jur. 2. Incultura și ignoranța conduc spre incompetență. 3. Incompetența conduce spre impostură. 4. Disprețul, incompetența și impostura atrag după ele marginalizarea și în final ratarea.

A CITI ȘI A ÎNȚELEGE

ȘIRETENIA ȘI ȘMECHERIA SUNT FORME DEGENERATE ALE INTELIGENȚEI

CUM VĂD CHINEZII CRIZA

危机 危機

SIMPLIFIED CHINESE

TRADITIONAL CHINESE

CUM VĂD CHINEZII CRIZA: CRISIS = DANGER + OPPORTUNITY

“When written in Chinese, the word crisis is composed of two characters. One represents danger and the other represents opportunity.” John F. Kennedy

CELE 8 COMPETENȚE-CHEIE STABILITE DE UE PENTRU ORICE PROFESIUNE
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. aptitudini și competențe lingvistice (în limba maternă) aptitudini și competențe lingvistice (în limbi străine) aptitudini și competențe matematice aptitudini și competențe științifice și tehnologice aptitudini și competențe de învățare (learning how to learn) aptitudini și competențe civice, interpersonale, interculturale și sociale aptitudini și competențe antreprenoriale aptitudini și competențe de exprimare culturală.

Fiecare din cele opt competențe-cheie este considerată la fel de importantă, deoarece fiecare dintre ele poate contribui la reușita individului care trăieste într-o societate bazată pe cunoaștere.

CUM SĂ ÎNVĂȚĂM? [1]
1. Beneficiind de mai multe forme și metode de predare-expunere (curs, seminar, conferințe). 2. Prin manifestarea atenției, prin concentrare, implicare, conștientizare, participare. 3. Atât comunicațional-relațional (bi- și multi-lateral), cât și independent (singur, autonom), prin cercetări, descoperiri, revelații proprii (învățarea euristică) și realizarea de salturi calitative în mod periodic. 4. În timp mai îndelungat (nu în scurt timp, sub presiunea timpului), nestresat, calm, tihnit. 5. În stare bună de sănătate și odihnă, fără a utiliza medicamente și alte substanțe care să modifice starea de conștiință (halucinogene, narcotice, etnobotanice, somnifere, alcool). 6. Într-un mediu și context adecvat, propice din toate punctele de vedere (temperatură, umiditate, circulație aer, zgomot, etc.). 7. Specific, adecvat materiei și studentului: accente pe teorie, pe dezbateri, pe expuneri magistrale, pe practică, pe experimente, pe studii de caz, pe proiecte, etc. 8. Folosind Mind Map (în ordinea mentală de abordare a subiectelor așa cum convine mai bine creierului). 9. Repetitiv, de la Big Picture la Details (deductiv) și invers (inductiv, euristic), și înapoi la Concluzii (sinteză, aplicații, soluții). 10. Cu metode și mijloace diversificate (multimedia, teoretic și practic, implicând ambele emisfere ale creierului, în somn și în alte forme modificate ale conștiinței). 11. Îmbinarea permanentă a studiului teoretic cu practica, prin internship, implicare în diverse proiecte, cercetare științifică, stagii de practică, angajare efectivă în activități productive, voluntariat, etc.

CUM SĂ ÎNVĂȚĂM? [2]
 • • • • • • • •       Progresiv: de la simplu la complex, de la ușor la greu, de la cunoscut la necunoscut, de la general la particular și invers, de la teorie la practică și invers, de jos în sus (de la material la ideal) și invers, de la subiectiv la obiectiv și invers, de la exteriorul omului la interiorul său și invers. Practicarea sportului și a altor activități utile (culturale, artistice, de divertisment) în timpul liber. Luând notițe, pentru a nu uita ideile, raționamentele, argumentele, cifrele esențiale. Planificat, etapizat, organizat, programat. Cu conexiuni și extensii în alte discipline (multi-, inter- și trans-disciplinar). Motivat, cu un scop real și precis (atât ideal, cât și concret). Cu plăcerea și perspectiva scopului, a dezvoltării, a viitorului.

CINE NE VA CONDUCE DACĂ NU ÎNVĂȚĂM:

CREDITUL ÎNSEAMNĂ ÎNCREDERE

Trust is hard to get, easy to lose, and never to be taken lightly!

STRUCTURA CURSULUI
• • • • • • • • • • • • • Introducere. Obiectivele FICE. Specificul activității, patrimoniului și finanțelor SCE Mecanisme, fluxuri și cicluri financiare Funcția financiară. Departamentul financiar și activitățile financiare Sursele de finanțare a SCE Mijloace, instrumente și modalități de plată. Despre plată și alte forme de stingere a obligațiilor contractuale Echilibrul financiar-patrimonial al SCE Amortizarea investițiilor Valoarea în timp a banilor. Credite și finanțări. Dobânda Formele de organizare a afacerilor. Specificul SCE Riscul financiar și de faliment al SCE Analiza financiară a activității și investițiilor SCE. Dosarul de solicitare a creditării/finanțării Planificarea financiară a activității SCE Structura Sistemului Financiar Internațional. Criza economico-financiară globală și implicațiile ei asupra SCE Etica în activitatea financiară

DEFINIȚIA FINANȚELOR ÎNTREPRINDERII DE COMERȚ EXTERIOR (FICE)

• Finanţele întreprinderii de comerț exterior (FICE) reprezentă știința care studiază totalitatea raporturilor generate de formarea, repartizarea şi utilizarea fondurilor băneşti necesare realizării diferitelor activităţi (economice şi de suport, cu rol motivaţional: sociale, culturale, etc.) la nivelul ICE.

ADAGII DE BAZĂ ALE FINANȚELOR
 PROFITUL ESTE O OPINIE, NUMERARUL ESTE UN FAPT!  DALY NOT WITH WOMEN AND MONEY!  A WISE MAN SHOULD HAVE MONEY IN HIS HEAD, BUT NOT IN HIS HEART!  CREDITUL IPOTECAR ȘI FUSTA SCURTĂ RELANSEAZĂ ECONOMIA

 MONEY IS AN EXCELLENT SERVANT, BUT A LOUSY
MASTER!

OBIECTIVELE FICE
1. Procurarea și repartizarea surselor de finanțare 2. Cunoașterea și reducerea riscurilor financiare 3. Maximizarea fluxurilor de numerar disponibil 4. Calculul și îmbunătățirea indicatorilor de performanță

DE REȚINUT DIN CONTABILITATE!

PASIVELE CONTABILE
SUNT SURSELE DE FINANȚARE!

PRINCIPIILE DE BAZĂ ALE FINANȚELOR
1. Şi drumul către iad este pavat cu bune intenţii (Profitul este o opinie, numerarul este un fapt). 2. Nu da vrabia din mână pentru cioara de pe gard. 3. Ce poţi face astăzi nu lăsa pe mâine (Time Is Money). 4. Se ieftineşte la grâu şi se scumpeşte la tărâţe (Penny Wise, Pound Foolish). 5. Spune-mi cu cine eşti prieten ca să-ţi spun cine eşti. 6. Stăpânul învaţă sluga hoaţă. 7. Nici plopii nu cresc până la cer. 8. Decât cu prostul la câştig, mai bine cu deşteptul la pierdere (bineînţeles temporară). 9. Cămaşa este mai aproape decât haina. 10. Nu puneţi toate ouăle în acelaşi coş.

TIPURI DE ȘTIINȚE ECONOMICE
1. Fundamentale (economie politică, microeconomie, macroeconomie) 2. Istorice (istoria economiei naţionale, istoria comerţului internaţional, istoria doctrinelor economice) 3. Ale economiei mondiale (economie mondială, economia comerţului internaţional, relaţii financiar-valutare internaţionale) 4. De ramură (economia industriei, transporturilor, comerţului, turismului, etc.) 5. De graniţă / integrate (marketing, sociologie economică, engleză de afaceri) 6. Ale întreprinderii (management, audit intern) 7. Funcţionale (contabilitate, finanţe, analiza-diagnostic economicofinanciară, evaluarea, etc.).

RAMURI ALE ȘTIINȚEI FINANȚELOR
1. Finanţe - bănci 2. Finanţele întreprinderii 3. Piaţa de capital (reglementări şi tranzacţii) 4. Finanţe publice, Drept financiar 5. Management financiar, Gestiune financiară 6. Management financiar–bancar 7. Managementul portofoliului de valori mobiliare 8. Fiscalitate, Drept fiscal 9. Analiză – diagnostic financiară 10.Evaluare financiară 11.Finanţe internaţionale 12.Instituții financiare internaționale 13.Finanţe personale

SPECIFICUL ACTIVITĂȚII SCE
1. Caracterul economic al activității – activitatea de comerț exterior și cooperare economică internațională (CECEI) adaugă valoare mărfii. 2. Interferența factorilor naționali cu cei internaționali, existența elementelor de extraneitate, a tendințelor de uniformizare, a standardelor și regulilor internaționale în toate domeniile. 3. Diversitatea și specificitatea activității de CECEI. 4. Sistemul de finanțare, creditare și decontare.

SPECIFICUL PATRIMONIULUI SCE
1. Ponderea scăzută a activelor imobilizate corporale (terenuri, clădiri, utilaje, etc.). 2. Ponderea crescută a imobilizărilor necorporale (brevete, licențe, know-how, contracte de concesiune, goodwill, baze de date, software) și a celor financiare (acțiuni, obligațiuni, derivative). 3. O pondere ridicată a altor valori în cadrul activelor circulante bănești (metale prețioase, pietre prețioase). 4. O pondere majoritară a creanțelor, datoriilor și garanțiilor exprimate în valută.

SPECIFICUL FINANȚELOR SCE
• Văzând specificul activității și patrimoniului societăților de comerț exterior (SCE), înțelegem că finanțele SCE vor acorda o atenție deosebită mijloacelor de plată utilizate în tranzacțiile internaționale de comerț exterior și cooperare economică internațională (valute, monede internaționale, metale prețioase, pietre prețioase, opere de artă, etc.), instrumentelor și modalităților de plată în valută, surselor de finanțare în valută, formelor de finanțare, creditare și garantare utilizate pe piața internațională, precum și tuturor riscurilor asociate acestora, în vederea realizării integrale a obiectivelor și indicatorilor SCE.

BIBLIOGRAFIE GENERALĂ
1. Jonathan BERK, Peter DeMARZO, Corporate Finance, Pearson International Edition, The Addison-Wesley Series in Finance, Boston – MA, 2007. 2. Minică BOAJĂ, Sorin Claudiu RADU, Relații financiar-monetare internaționale, Editura Universitară, București, 2007. 3. Paul BRAN, Finanțele întreprinderii. Gestionarea fenomenului microfinanciar, ediția a doua, Editura Economică, București, 2003. 4. Marian COVLEA, Finanțele întreprinderii. Îndrumar practic, Editura Pro Universitaria, București, 2008. 5. Marian COVLEA, Finanțele întreprinderii, ediția a doua, completată, Editura Pro Universitaria, București, 2011. 6. Marian COVLEA, Finanțele întreprinderii de comerț exterior, Editura Pro Universitaria, București, 2013 (în curs de apariție). 7. Victor DRAGOTĂ, Mihaela DRAGOTĂ, Laura OBREJA, Lucian ȚÂȚU, Anamaria CIOBANU, Anda RACȘA, Abordări practice în finanțele firmei, Editura IRECSON, București, 2005. 8. Eddie McLANEY, Business Finance. Theory and Practice, Pearson Education Limited, Harlow, England-UK, 2006. 9. Ion STANCU, Finanțe, ediția a patra, Editura Economică, București, 2007. 10. Georgeta VINTILĂ: Gestiunea financiară a întreprinderii, ediția a doua, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2006.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful