MANAGEMENT PUBLIC

“Daca oamenii ar fi ingeri nici un tip de guvernamint nu ar fi necesar”
James Madison (Federalist Paper nr.51)

Teorie si practica in administratia publica

“…de multe ori este mai greu sa pui in aplicare legile decit sa le construiesti”(W. Wilson)

Organizatii publice si private
“Daca taiem un elefant in doua nu rezulta doi elefanti mai mici” (Senge)

- Organizatiile reprezinta spatii complexe, greu de inteles - Sursele care stau la baza ambiguitatii in organizatii sint: • Definirea problemei centrale a organizatiei este deficitara • Nimeni nu stie ce se intimpla cu adevarat in organizatie, datorita lipsei de informatie si de comunicare • Nu se stie care sint scopurile organizatiei • Lipsa resurselor necesare • Nu se stie cine ce trebuie sa faca

• Probleme legate de capacitatea de implementare • Evaluarea rezultatelor

Mediul organizatiei publice
• Condiţii tehnologice: nivelul de cunoştinţe şi capacităţi ştiinţifice, de la comunicaţii şi transporturi la agricultură şi medicină • Condiţii legale: legi, reglementări, caracteristici ale instituţiilor de specialitate, valori, etc • Condiţii politice: caracteristici ale proceselor politice, ale instituţiilor politice, gradul de stabilitate politică, maturitatea actorilor politici, calitatea normelor politice,etc

• Condiţii economice Activitatea administratiei este conditionata de gradul de dezvoltare economica a societatii (prosperitatea, nivelul inflaţiei, taxele, capitalul existent, functionarea mecanismelor pietei, etc). • Condiţii demografice Acestea se refera in principal la caracteristici ale populaţiei precum vârsta, sexul, rasa, religia, etnia, etc • Condiţii ecologice: caracteristici ale mediului, incluzînd clima, caracteristicile geografice, poluarea, resursele naturale, etc • Condiţii culturale se refera la valori predominante, atitudini, convingeri, cutume, procese de socializare privitoare la elemente precum structura familiei, practici politice, practici religioase, etc.

• Problema “mentalitatilor” si impactul ei asupra organizatiilor publice • Cultura nationala : “programarea mentala colectiva a mintii care distinge un grup sau o categorie fata de altul/alta”
Elemente care masoara specificitatea culturii nationale (Hofstede):

• nivelul de inegalitate intre persoane considerat normal de populatie • colectivism versus individualism- valorizarea actiunii individuale sau de grup • masculinitate versus feminitate si anume masura in care valorile asociate cu barbatii (performanta, competitie, succes) primeaza in fata celor asimilare cu femeile (calitatea vietii, relatii personale calde, preocupare pentru cei neajutorati, solidaritate) • nivelul in care oamenii prefera situatii structurate sau nestructurate

De ce avem nevoie de organizatii publice?

Existenta unor bunuri colective/publice: sint furnizate ca urmare a unor alegeri publice si sint finantate prin fonduri colective. Odata ce sint oferite unei persoane, ele sunt automat oferite tuturor (aparare nationala, infrastructura, iluminat public,etc) • Existenta eficientei colective : urmarirea exclusiva a interesului personal poate fi, in anumite cazuri, dezastruoasa pentru comunitate: 1. Tragedia comunităţilor 2. Dilema prizonierului 3. Dilema contributorilor

• 1. 2. 3. 4.

Necesitatea stabilirii regulilor si obiectivelor colective: Identificarea valorilor colective Echilibrarea intereselor colective Alegeri exprimînd criterii multiple Obtinerea consimţămîntului publicului

• Teoria imperfectiunilor pietei: 1. piata nu este interesata sa furnizeze acele produse care nu furnizeaza profit sau sint foarte riscante pentru firmele private 2. nu toti cetatenii intra pe piata cu resurse egale 3. in anumite situatii cetatenii nu detin competentele necesare pentru a face cele mai bune alegeri pe piata 4. anumite costuri trebuie asumate de indivizi sau firme care nu iau parte direct la activitatea comerciala in cauza

• organizatiile publice trebuie sa reglementeze si sa finanteze serviciile publice, chiar daca ele sint contractate unor firme private

• care sint valorile etice care stau la baza sectorului public? Este valoarea etica mult mai importanta in sectorul public decit in cel privat? Cine stabileste regulile etice si cum?

• De ce reprezinta discutia referitoare la diferente/ asemanari intre organizatiile publice si private un subiect important? • Mituri manageriale: firma privata este mult mai eficienta, flexibila si eficace decit institutiile publice • Granita dintre sectorul public si cel privat nu prezinta continuitate si stabilitate in timp si spatiu • “Public si privat nu semnifica categorii naturale; este vorba de categorii construite de istorie, cultura si lege”

• Pericolul promovarii unor stereotipuri fata de organizatiile publice si private Caracteristici ale organizatiilor publice • Absenţa pieţei ca output • Constrîngerile legale şi formale • Influenţele politice • Caracterul coercitiv al anumitor activităţi guvernamentale • Amploarea impactului deciziilor • Controlul public • Aşteptările publicului

• Ambiguitatea obiectivelor, complexitate, conflict • Autoritatea administrativă şi practicile de leadership • Structura organizaţională • Motivarea • Caracteristici individuale, atitudini legate de muncă şi comportamente • Performanţa organizaţională

In ce masura putem aplica tehnicile manageriale ale sectorului public organizatiilor publice? • organizatiile publice prezinta anumite elemente specifice care cu greu pot fi negate si care afecteaza in mod direct tipul de management aplicat lor (managementul public) • acceptarea existentei unor diferente intre organizatiile publice si cele private nu semnifica deloc ca primele se afla in afara oricaror obligatii de functionare eficienta si eficace sau ca abordarea manageriala in sectorul public nu este viabila. Dimpotriva, existenta acestor limitari si probleme structurale duc la situatia in care managerul public trebuie, de multe ori, sa fie mult mai inventiv si creativ decit managerul privat pentru a raspunde problemelor cu care se confrunta.

• Desi organizatia privata are tendinta clara de a functiona mai eficient si eficace in raport cu scopurile definite (datorita relatiei cu piata si a presiunii concurentei) mitul totalei superioritati a organizatiei private fata de cea publica nu se sustine intotdeauna. • Atunci cind comparam organizatiile publice si private trebuie sa ne ferim de generalizari; este important sa luam in considerare elementele specifice : marimea organizatiei, tipul organizatiei, nivelul managerial analizat, etc

MANAGEMENT PUBLIC

“Managerii şi managementul fac ca instituţiile să fie performante” (Drucker, 1974)

Raţionalitate juridică şi raţionalitate

managerială în sectorul public

• • • • • •

Funcţiile managementului general: Planificare Organizare Conducere Coordonare Control Mobilizare

Functii ale managementului public: Strategie • 1. Stabilirea priorităţilor şi obiectivelor pentru organizaţie • 2. Producerea planurilor operaţionale pentru realizarea acestor obiective

Managementul Componentelor Interne 1.Organizare: stabilirea structurilor (unităţi şi poziţii cu autorităţi şi responsabilităţi desemnate) şi procedurilor (pentru coordonarea activiţăţii şi iniţierea acţiunilor);

• 2. Sistemul de management al personalului: capacitatea organizaţiei este direct afectată de calităţile şi cunoştinţele membrilor săi;

• 3. Controlul performanţelor. Diferite sisteme manageriale de informaţie - incluzând bugete, rapoarte, sisteme statistice, evaluare de performanţe, asistă managementul în luarea deciziilor şi măsurarea progreselor în efortul de realizare a obiectivelor.

Managementul Componentelor Externe • Cooperarea cu unităţile “externe” ale organizaţiei, care sunt subiect al aceleiaşi autorităţi comune • Cooperarea cu organizaţii independente

• Cooperarea cu presa şi publicul

• Condiţiile traditionale de exercitare a functiilor administratiei publice: • o puternică supunere faţă de drept • o puternică centralizare a puterilor şi responsabilităţilor • un personal recrutat şi coordonat pe baza unui sistem de tip carieră • respectarea reglementarilor primează în faţa eficienţei • o absenţă aproape totală a conceptului de rentabilitate

• o distincţie clară între cei ce concep/decid şi cei ce execută o decizie • o lipsă de iniţiativă din partea executantului şi un respect strict al procedurilor

• o separare extrem de puternică atât pe verticală (între nivele ierarhice) cât şi pe orizontală (între birouri şi servicii).

Presiuni pentru introducerea managementului public: • dezvoltarea intervenţiilor publice • criticile aduse metodelor tradiţionale de gestionare a sectorului public • evoluţii sociologice • presiuni economice şi bugetare • presiuni tehnologice • presiuni internationale • presiuni venite din partea utilizatorilor

Exigenţele managementului public modern: • căutarea eficacităţii • recunoaşterea responsabilităţilor individuale în exercitarea misiunilor publice; • descentralizarea responsabilităţilor; • introducerea şi dezvoltarea managementului strategic • contractarea unor servicii catre sectorul privat • introducerea tehnicilor moderne de management

Abordarea sistemica in analiza organizatiilor publice • Input-urile reprezintă tot ceea ce organizaţia foloseşte pentru a-şi atinge scopurile, incluzând oameni, bani şi echipament • Procese – reprezinta activitatile specifice organizatiei • Output-urile organizaţionale reprezintă tot ceea ce este produs de către o organizaţie

• •

Concepte importante in managementul public: Economia resurselor - achiziţionarea inputurilor la un nivel de calitate specificată şi la cel mai scăzut cost posibil Eficacitatea implică producerea rezultatelor dorite Eficienţa arată cât de bine au fost folosite resursele în efortul de obţinere a rezultatelor dorite Valoare pentru bani (value for money)- obligaţia instituţiilor publice de a demonstra atingerea obiectivelor pe baza economiei resurselor, eficienţei şi eficacităţii.

Managementul reprezinta efortul de atingere a obiectivelor organizatiei pe baza economiei resurselor, eficacitatii si eficientei

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.