Bab 2 : Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayu

5. MPAJA telah menguasai : BAB 2: MALAYAN UNION DAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU bandar dan _______________ Tema/Tajuk 5.2 Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayu a. Tanah Melayu selepas kekalahan Jepun i. Keganasan 14 hari ii. Pentadbiran Tentera British (BMA) Hasil Pembelajaran Memahami keadaan Tanah Melayu selepas kekalahan Jepun Aras 1 • Mengumpul maklumat tentang “Keganasan 14 hari” • Menceritakan tentang latar belakang Bintang Tiga • Menyatakan tujuan pembentukan Pentadbiran Tentera British (BMA) Aras 2 • Menyatakan tindakan ganas oleh Bintang Tiga • Menjelaskan kejayaan Pentadbiran Tentera British ( BMA) memulihkan keamanan Aras 3 ++++++ • Menjana idea tentang penguasaan Tanah Melayu oleh Bintang Tiga selama 14 hari sebelum kedatangan semula British Unsur dan tingkahlaku patriotisme Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. • Sentiasa taat setia kepada negara. Hidup bersama dalam keamanan dan keharmonian. • Hormat menghormati antara satu sama lain. Pengenalan 1. Malayan Union yang diperkenalkan pada _______________ 2. MU mendorong gerakan _______________ 3. Orang Melayu telah menentang MU kerana a. dianggap cuba _______________ b. menghapuskan _______________ 2.1 Tanah Melayu Selepas Jepun A. Keganasan 14 hari 1. Selepas Jepun meninggalkan Tanah Melayu berlaku suatu _________________iaitu negara tiada pemerintah 2. ____________________telah menguasai Tanah Melayu 3. Cawangan tentera PKM iaitu ______________ ____________________________telah berkuasa selama 14 hari. 4. Tentera MPAJA dikenali sebagai ____________ 1.

balai polis dan dan _______________. 6. MPAJA turut menjalankan dasar-dasarnya seperti: Menjalankan _______________ b. menjatuhkan __________ terhadap sesiapa yang dianggap telah bekerjasama dengan Jepun. c. mengenakan ___________, cukai harta dan cukai tanah yang tinggi d. Melakukan keganasan yang tidak ______________ i. ______________________sesiapa yang dianggap bersubahat dengan Jepun ii. ____________________yang dikatakan menganiayai orang Cina semasa pemerintahan Jepun. iii. ______________________orang kampung iv. _______________sesiapa yang dianggap bersalah. Misalnya: • membunuh _______________yang dianggap bersubahat dengan Jepun di Batu Pahat • membunuh _______________yang cuba berunding mencemarkan_______________ _____________________yang berpenghuni 7. Tindakan PKM menyebabkan berlaku ketegangan kaum kerana : kebanyakan anggota PKM adalah ___________ b. Penduduk kampung terdiri daripada _______ _ 8. Orang Melayu di Batu Pahat dan Muar di bawah pimpinan _______________cuba menyerang orang Cina di bandar Batu Pahat. 9. Usaha Kiai Salleh dihalang oleh _______________ 10. Ketegangan ini dapat diatasi oleh __________ __________________ B. Pentadbiran Tentera Briish(PTB) diperkenalkan oleh British pada _______________ 2. diketuai oleh _______________iaitu Ketua Pegawai Hal Ehwal Awam PTB 3. Tujuannya adalah untuk melaksanakan __________ ____________________sebelum sebuah pentadbiran awam dipenkenalkan. 4. Antara kejayaan PTB ialah: a. Menghapuskan _______________selama 14 hari b. _______________dan MPAJA supaya menyerahkan senjata

Modul Sejarah : 82, Jalan Air Putih 1: Miss Kong, 019-9851208

8

• Sentiasa berusaha mengekalkan kedaulatan negara Malay sia. Berikut ialah ciri-ciri MU a. Ciri-ciri Malay an Union c.2 Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayu b. Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. menegakkan _______________ 5. ________________________pentadbiran British f. Membentuk satu _______________ c. • Sedia berkorban untuk maruah bangsa dan negara. menjamin terus _______________ g. Faktor penentangan . Jalan Air Putih 1: Miss Kong. TujuanPenubuhan ii. 2.Tindakan Mac Michael ii. Cara penentangan . Kuala Lumpur.2 MALAYAN UNION (MU) 1. diisytiharkan pada A April 1946 di _______________ (Carcosa Seri Negara). Pentadbiran MU menjadikan status Tanah Melayu menjadi ______________________iaitu Tanah Melayu ___________________dan berada di bawah Parlimen British 2.Kedaulatan dan kuasa politik sultan . 019-9851208 9 . 2. Kesanggupan berjuanguntuk mempertahankan maruah bangsa. memastikan sumbangan _______________sebagai sumber tenaga kerja dan pelabur h. • Bersatu mempertahankan negara. Malayan Union merupakan a.Bab 2 : Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayu c. Pengisytiharan MU secara rasminya menggantikan _______________ 4. satu bentuk ____________________oleh British 4. mengukuhkan _______________di Tanah Melayu dan Asia Tenggara Ciri-ciri MU 1. Malay an Union 1946 i. MU mewujudkan satu pentadbiran yang bersifat _______________ 3.Kewarganegaraan kepada kaum bukan Melayu . Mengawal dan _________________________ antara kaum d. Gabenor pertamanya ialah _______________ 3. Mewujudkan _______________ e.Secara kolektif (Kongres Melayu Se-Malaya) Hasil Pembelajaran Memahami pentadbiran Malayan Union Aras 1 • Menyatakan sebab penubuhan Malayan Union • Mengemukakan ciri-ciri Perlembagaan Malayan Union • Mentakrifkan konsep Jus Soli • Menyatakan faktor penentangan terhadap Malayan Union • Mengemukakan cara orang Melayu menentang Malayan Union • Melabelkan peta negeri-negeri di bawah Malayan Union Aras 2 • Menghuraikan syarat-syarat kerakyatan Malayan Union • Menjelaskan maksud sultan kehilangan kuasa dalam kerajaan Malayan Union • Menjelaskan sebab Malayan Democratic Union(MDU) menentang Gagasan Malayan Union Aras 3 • Meramalkan keadaan di Tanah Melayu sekiranya Malayan Union diteruskan • Menjustifikasi peranan wanita semasa penentangan Malayan Union • Menghubungkaitkan kegagalan pelaksanaan Malayan Union di Tanah Melayu dengan Mac Michael Unsur dan tingkahlaku patriotisme Kekalkan kedaulatan negara kita. usaha British mengukuhkan _______________ ekonominya di Tanah Melayu b. Reaksi penduduk tempatan terhadap Malayan Union i. Mewujudkan _______________yang cekap dan seragam e. Mengurangkan dan ____________________orang Melayu b.Peranan individu . Kekentalan semangat juang menyatukan bangsa. Tidak Bersekutu dan dua buah Negeri Selat digabungkan menjadi _______________ Modul Sejarah : 82. Malayan Union dilaksanakan setelah Pentadbiran Tentera British berjaya _____________________ Tema/Tajuk 5. Tujuan penubuhan MU a. Menyediakan Tanah Melayu _______________ d.Peranan akhbar .

Baginda menyatakan • menarik balik _______________yang tidak sah • menarik balik sokongan kerana menjaga _______________ • ________________________memberitahu sultan Perak. Raja-aja Melayu hanya menjadi ______ iii. __________mud ah mendapat kerakyatan d. Sultan Johor menghantar surat kepada ______________________________ ii. Sebenarnya _______________menerima gagasan MU _______________ Kerakyatan yang terlalu liberal i.3 Reaksi Penduduk Terhadap MU 2. _____________ iii. Penentangan secara individu a. ii. Mereka bergabung dalam _______________ __________ diketuai oleh Tun Tan Cheng Lock. Penghapusan kedaulatan dan kuasa raja-raja Melayu i. _______________tercabar iii. Cara penentangan 1. ketua pentadbir setiap negeri ialah _______________ g. menyeru orang Melayu mengadakan ________ ii menubuhkan _____________________ b. _______________diletakkan diletakan dibawah gabenor b. f. Dato’ Onn bin Ja’afar telah ____________ kepada Utusan Melayu menyeru : i. Selanagor. 2. Penyatuan _______________bagi seluruh Melayu. Sebahagian besar ____________menentang kerana : a. bahasa Melayu dan ______ _______ akan terhakis ii.3. kerakyatan secara jus soli mengancam ____ _________. sistem beraja. _______ ________ sebagai pelindung orang Melayu 3. Kewarganegaraan sama rata melalui ___________ ____ iaitu _______________berdasarkan tempat kelahiran seseorang e. percaya dengan _______________akan memberi kemerdekaan 2. Raja-Raja i. 5. MU akan ______________________di Tanah Melayu b. Membantah tindakan Sir Harold MacMichael mengancam raja-raja Melayu i.1 Reaksi Menentang 1. Parlimen British menjadi pemutus ________ ______________________ 2.3. 4. Jalan Air Putih 1: Miss Kong. jumlah _______________menjadi kecil iii. Dibentuk Majlis Eksekutif dan _____________ _________________ c. Orang Melayu menyokog atas alasan yang sama. Contoh ancaman MacMicheal kepada contoh Sultan Kedah ialah : • diberi ____________iaitu sekiranya baginda tidak menurunkan tandatangan . Modul Sejarah : 82. Parti Komunis Malaya dan _______________ (MDU) menyokong kerana bersetuju dengan ________________ menguntungkan kerana _______________ ________________________ ii.3. Raja-raja menjadi _______________ (Majlis Raja-Raja Melayu) yang hanya membincangkan soal agama Islam dan adat istiadat Melayu. Tamadun Orang Melayu terhakis i. _______________akan dilantik • tidak dibenarkan _____________ apa yang berlaku . Walau bagaimanapun MDU mempertikaikan MU kerana tidak memasukkan _______________ 2. Negeri Sembilan dan Kedah iii.2 Reaksi Menyokong terdapat sekumpulan kecil orang Melayu yang menyokong seperti _______________ _______________ Mereka menyokong kerana: a. Raja-raja tidak diberikan ____________ untuk ________ dengan Majlis Mesyuarat Negeri. MU diketuai oleh _______________yang dilantik oleh Raja England d.Bab 2 : Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayu b. menyokong _______________kepada semua yang lahir di Tanah Melayu d. Tindakan MacMichael __________ supaya menerima MU tidak dapat diterima oleh Orang Melayu ii. Raja-raja kehilangan kuasa .3. 019-9851208 10 . e. MU melahirkan satu sistem pentadbiran baharu yang tidak berasaskan _______________ c.

000 orang berdemontrasi di ________ iii. Penent angan Melalu i Akhba r iv. 019-9851208 11 . Akhbar Majlis bertarikh 3 April 1946 i. MU akan ____________________ negerinegeri Melayu iii. Melayu menulis melalui akhbar seperti _________ _____________________ b. ______________________________ iii. Menubuhkan dan menghidupkan Persatuan-persatuan Melayu a. 50. ___________________yang pernah berkhidmat di Tanah Melayu i. mencadangkan MU digantikan dengan ______________________yang sedia ada v. ii. Persatuan Melayu sebagai alat menentang MU secara _______________ b. Jalan Air Putih 1: Miss Kong. Utusan Melayu menyeru _______________ memikirkan kesannya jika MU tidak ditentang e. Persatuan _______________dan surat bantahan ke Pejabat Tanah Jajahan di London Modul Sejarah : 82. menyiarkan cogan kata ucapan Dato Onn • Barang siapa di antara orang –orang Melayu yang menyertai MU tiada _______________ • Barang siapa orang Melayu tidak _______________ maka ertinya ia sukakan MU. Orang-orang Indonesia di Tanah Melayu turut berkabung d. merupakan _______________menyeru orang Melayu menentang rancangan Malayan Union. mereka _______________ bantahan orang Melayu seperti: • _______________ • _______________ • _______________ • _______________ ii. Demontrasi diadakan di _______________ seperti : i. _______________diganti dengan Pesuruhjaya Tinggi Negeri-Negeri Melayu vi. Orang Melayu mengadakan demontrasi kerana i. Di Johor Bahru. MU akan ____________________ mereka sebagai anak negeri b. Akhbar Majlis 4 April 1946 i. _______________ Sir Harold MacMichael memperoleh tandatangan ii. Islamic Voice of Malaya. 3. Warta Negara telah _______________yang menggesa orang Melayu supaya menentang MU a. M e n g a d a k a n d e m o n t r a s i s e c a r a a m a n a. menyiarkan bahawa _______________ juga turut berkabung iii. 10. ______________________________ ii. Tidak mahu _____________________ diserahkan kepada Kerajaan British di London. Mahu Kerajaan _______________ vii. c. menyeru penubuhan _______________ yang bersatu dan merdeka iv. mengajak orang Melayu merenung kembali _______________ orang Melayu iii. Pulau Pinang c. orang ramai berkumpul di hadapan _______________ 4. ii.Bab 2 : Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayu Raja dan orang Melayu _______________ menentang MU c.000 orang berdemontrasi di _______________ ii. Mereka menentang cadangan Malayan Union dalam akhbar _______________di London 2. Antara persatuan yang ditubuhkan ialah i.

Kongres Melayu pertama diadakan Diadakan pada _______________ bertempat di _______________ dihadiri oleh ____________________ d. diadakan pada _________ ______ b. Pengerusi pertamaNYA ialah ____________. dirasmikan oleh ____________________ _________________________ e. i. c. dihadiri oleh _______________daripada persatuan-persatuan Melayu d.Bab 2 : Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayu 5. Lawatan ini diadakan _______________ c. Dihadiri oleh kaum lelaki. 019-9851208 12 . Sepanduk mengutuk MU dan __________ _______________dibawa semasa rapat umum 8. Antara kaum wanita yang menentang MU ialah _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ d i B a t u P a h a t _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ii. Mereka membawa pelbagai _______________ yang bertuliskan kata-kata patriotik i. Tujuan lawatan ialah untuk meninjau _____ ______________orang Melayu terhadap MU d. diadakan semasa lawatan _______________dan _______________di setiap bandar b. Jalan Air Putih 1: Miss Kong. Modul Sejarah : 82. bertujuan untuk membantah _______________ pada 1April 1946 c. b. Keputusan Kongres kedua ialah • Meminta ______________________ pelantikan Gabenor Malayan Union. 6. Kongres Melayu yang kedua a. Rapat Umum a. a. • Meminta ____________________ menganggotai sebarang majlis pentadbiran Malayan Union memulaukan pelantikan itu • Menuntut orang Melayu _______________ selama tujuh hari dengan melilitkan kain putih pada songkok 7. e. bersetuju menubuhkan _______________ f. Wakil _______________dan kanak-kanak turut berucap . g. Penent angan Kaum Wanita a. Mesyuarat diadakan di _______________. perempuan dan _______________ h.

Perjuangan Tokoh(Dato’ Onn Bin Jaafar.Bab 2 : Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayu _____di Rembau iii. • Sentiasa bersatu padu dalam tindakan. Penubuhan d i t a 13 . ditubuhkan pada _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2. Tujuan penubuhan ii. ditubuhkan di _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3. Dato’ Nik Ahmad Kamil. 4. 2. 019-9851208 1. Perjuangan dan perkembangan UMNO Hasil Pembelajaran Memahami perjuangan UMNO Aras 1 • Menceritakan peristiwa yang membawa kepada pembentukan UMNO • Mengumpul maklumat tokoh-tokoh dalam jawatan kuasa yang telah menggubal perlembagaan UMNO • Mengumpul maklumat tentang ketokohan Dato’ Onn bin Jaafar • Memerihalkan peranan UMNO menggagalkan Gagasan Malay an Union • Melukis bendera dan lambang UMNO • Menyatakan perkembangan UMNO sehingga tahun 1948 Aras 2 • Membincangkan usaha UMNO menyatupadukan orang Melayu • Menjelaskan perkembangan UMNO selepas Malayan Union sehingga 1948 Aras 3 • Menjana idea tentang dasar UMNO yang menjadi pilihan orang Melayu • Mentafsir lambang dan bendera UMNO Unsur dan tingkahlaku patriotisme Bersatu dalam organisasi. Dato’ Hamzah Abdullah. Penentangan oleh _______________ditunjukkan semasa memberi ucapan dalam perhimpunan menentang MU di Kuala Kangsar . Perak Tema/Tajuk 5.2 Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayu d. • Berilmu dan berketrampilan. Jalan Air Putih 1: Miss Kong. Datuk Panglima Bukit Gantang. • Menghargai jasa pemimpin.4 Penubuhan UMNO Modul Sejarah : 82. ___________________di Perak b. Zainal Abidin Ahmad) iii. Kualiti rakyat kekuatannegara. ditubuhkan hasil daripada keputusan ________ _______ pada 1946. Penubuhan UMNO 1946 i. ____________________________telah ditubuhkan khusus untuk menentang MU 9. Memartabatkan perjuangan tokoh tanah air.

e. ______________________memulaukan upacara perlantikan Sir Edward Gent sebagai Gabenor Malayan Union j. Berpendidikan _________________________ dan England c. Pernah menjawat _______________ d. ______ ________________UMNO pertama Modul Sejarah : 82. Dato Nik Ahmed K a m i l 2. Menjadi ______________________dari 1948 hingga 1955 4. Isterinya bernama _______________ g. menjadi pengubal ______________________ dengan mengambil contoh dari parti yang terkenal di luar negara. menuntut _______________ 2. . Dato Panglima Bukit Gantang a. berjaya __________________________pada 1946 i. Dilantik menjadi _______________pada 1946 kerana berjaya memulihkan keamanan di Batu Pahat f. _______________pertamanya ialah Dato Onn bin Jaafar 2. Jalan Air Putih 1: Miss Kong.3 Perjuangan dan perkembangan UMNO 1. Melanjutkan pelajarannya ke ______________________ d. seorang ______________________ yang terlibat dalam Kongres Melayu 1946 b. _______________ MU b. 1. Ipoh dan ______________________ Menubuhk an ______________________apabila MU ditubuhkan Menyokon g ______________________untuk menumbangkam MU Menjadi ______________________UMNO Perak dari tahun 1948 hingga 1953.4. _______________dan ketuanan Melayu e. Kota Bahru dan Maktab Melayu Kuala Kangsar. berpendidikan di ______________________. merupakan ______________________UMNO Pusat dan Ketua UMNO Kelantan b. politik. kebajikan hidup.4. c. kebudayaan dan ikhtisas d.4. Menyeru orang Melayu _______________ menubuhkan __________ di peringkat nasional menubuhkan _______________menentang MU h.1 Tujuan Penubuhan UMNO Tujuan penubuhan pada 1946 ialah a. menjalan fungsi sebagai _______________di Tanah Melayu. membantu Dato Onn ___________________ persidangan kongres tersebut c. b. d. A n t a r 14 ii. _____________________orang Melayu f. a. Antara jasa-jasa beliau ialah : i. _____________________seluruh Tanah Melayu c. f. Pernah menjadi ______________________ e. melindungi kepentingan orang Melayu tetapi belum ______________________________ Tujuan UMNO pada 1949 ialah a. c. _____________________________dari segi. menjadi _______________tanah air e. Zainal Abidin bin A h m a d ( Z a ’ b a ) a.Bab 2 : Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayu ndatangani oleh _______________ 5. dianggap sebagai ______________________ yang ulung 2. 3. 019-9851208 b. menjalankan ikhtiar dan langkah untuk mendirikan kerajaan merdeka yang __________ _______________ c. Nama sebenarnya ialah _____________________ Berpendidi kan Anderson School. ______________________seluruh Tanah Melayu ______________________ MU iii.2 Perjuangan Tokoh UMNO Dato Onn bin Jaafar merupakan _______________UMNO. mewujudkan _____________________________ d. b. mencadangkan perkataan _________________ (national) ke dalam United Malays Organization d. Pernah menjadi _______________ e.

2. ______________________ orang Melayu b. Rundingan ke arah penggubalan Per perkataan dalam ______________________ g. Pada Jun Aras 1 diputuskan dalam persidangan UMNO di Ipoh • Memerihalkan tentang rundingan ke arah • bendera ini dicadangkan oleh ___________ penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah ___________. Perkembanagn UMNO a. 3.Bab 2 : Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayu a perjuangan UMNO ialah a. Memperjuangkan _________________Melayu g. Cogan katalembagaan Persekutuan Tanah UMNO ialah _______________ Melayu yang diambil dari slogan Pergerakan Melayu ii. Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948 f. Biasanya mesyuarat agung ________________ oleh sultan atau raja-raja Melayu c. Mewujudkan sebuah parti politik bercorak ______________________ 2. Pada Mac 1950 cogan kata UMNO ditukar kepada ____________ atas cadangan wakil Hasil Pembelajaran UMNO Batu Pahat iaitu Pemuda Bahagian MemahamiGharieb RaubPersekutuan Tanah Syeikh penubuhan Melayu 19481946 ______________ UMNO i. .______________________ MU c. 4. 6. Pada 1949 ____________________diluluskan e. Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan pada _________________menggantikan Malayan Union 2.2 Malayan Union dan Persekutuan Tanah mempunyai lima bab dibentuk Melayu e. Pada 1946 5. Logo UMNO diambil daripada beberapa i.1 Rundingan ke arah penubuhan Persekutan Tanah Melayu Pada Mei 1946 telah diadakan ___________ antara raja-raja Melayu dengan pihak British di Kuala Kangsar Dalam pertemuan itu raja-raja menyatakan pandangan ______________________ Pada Jun 1946 satu _________ diadakan di antara UMNO dengan pihak British di Pulau Pinang . Jawatankuasa Eksekutif ditubuhkan 15 1. Kerjasama sultan dan raja-raja dengan rakyat dapat mengekalkan ______________________ Tema/Tajuk ______________________yang d. Mengusahakan kemajuan _________________ ______________________orang Melayu d. Memajukan ________________ orang Melayu f. Beberapa ______________________di bandarbandar besar seperti diadakan di Kota Bahru dan Ipoh b. British terpaksa memgadakan ________________ apabila raja-raja dan UMNO bertegas menolak MU Raja-raja dan UMNO telah menghantar ________________ menyatakan bantahan terhadap MU Pada 25 Julai 1946 . 019-9851208 Bertoleransi dan bermuafakat untuk kepentingan negara 2. 5. Menghapuskan ______________________dan kedaerahan orang Melayu e. Ciri-ciri utama Persekutuan Tanah Melayu Semenanjung Johor 1948 h. Jalan Air Putih 1: negara kita Mempertahankan kedaulatan Miss Kong.5. Kuala Lumpur Melayu • terdapat warna ___________ bererti • Menyatakan sebab pembentukan Persekutuan keberanian Tanah Melayu • warna ______bererti kesucian dan • Menyenaraikan ciri-ciri Persekutuan Tanah keikhlasan Melayu ____________ ialah lambang raja • warna • Mengumpul maklumat penentangan AMCJA• ____________berwarna hijau ialah lambang PUTERA terhadap Persekutuan Tanah Melayu islam dan tamadun Melayu Aras 2Bendera UMNO telah • • Menjelaskan usaha-usaha merangkaJulai 1947 __________________ pada 27 Perlembagaan Persekutuan Tanah MelayuPulau semasa Mesyuarat Agung UMNO di 1948 • Menghuraikan ciri-ciri perjanjian Persekutuan Pinang Tanah Melayu Aras 3 • Membandingkan ciri-ciri Perlembagaan Malay an Union dengan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu • Membezakan ciri-ciri kerakyatan dalam Malayan Union dengan Persekutuan Tanah Melay u Unsur dan tingkahlaku patriotisme Kewajipan untuk memelihara dan mempertahankan hak Bertanggungjawab dalam tindakan Keluhuran Perlembagaan Modul Sejarah : 82.5 Penubuhan Persekutaun Tanah Melayu 1948 1. Penubuhan ini merupakan ______________ ________ membantah secara aman menolak MU 2.

5. dianggotai oleh pegawai kanan British. mereka mahu _________________dipulihkan semula v. 4.3 Perbezaan Persekutuan Tanah Melayu dengan Malayan Union Malayan Persekutuan Tanah Union Melayu 1948 Ketua ______________ Pentadbiran _______ dan Majlis Raja-Raja Kuasa di Parlimen _________________ peringkat British _____. Jalan Air Putih 1: Miss Kong. Mereka menolak ______________dan struktur MU ii. _________________ dan wakil UMNO b. Konsep ______________ _____diperkenal kan Dibentuk _____________________menggantikan Majlis Melayu ______________________diberi kepada orang Melayu . Pada 21 Januari 1948 Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ______________________ 9. British bersetuju membentuk Persekutuan kerana : a. Majlis Pusat Eksekutif dan Majlis Raja-Raja Modul Sejarah : 82. mereka menolak ______________________ iv. _______________orang Melayu yang sentiasa berkerjasama dengan British mengubah mempengaruhi dasar British d. ______________________diperketatkan Persekutuan dibentuk terdiri ______________________kecuali Singapura Ketua Persekutuan ialah _____________________ yang dibantu oleh Majlis Eksekutif dan Majlis Mesyuarat Perundangan Persekutuan Kuasa Peringkat Negeri Ketua agama Islam dan adat istiadat Bahasa Pentadbiran Kerakyatan Secara kuat kuasa undangundang ___________ ___________ _______dan Majlis Mesyuarat Negeri Gabenor British Bahasa Inggeris Jus soli bagi yang lahir di ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ * pemohon telah tinggal selama lima daripada ___________ ___________ ___________ * anak angkat pemohon yang telah menjadi ___________ ___________ Sultan.2 Ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu 1.Pesuruhjaya Tinggi British diberi kuasa melindunginya.Bab 2 : Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayu a. Antara tuntutan raja-raja dan orang Melayu ialah i. British mahu menjalankan ______________ yang digalakkan oleh Pertubuhan BangsaBangsa Bersatu 8. 3. tiada rekod jenayah dan _______________ _______ •berusia 21 tahun dan tinggal selama 8 daripada 12 tahun di Tanah Melayu serta boleh _______________ _______________ ______________ 2. tidak mahu orang Melayu menentang British ______________________ b. 019-9851208 16 . Menteri Besar dan Majlis Mesyuarat Negeri Kerakyatan Secara permohonan •Jus soli kepada _______________ _______ •Pemohon yang lahir di luar ngeri tetapi babanya adalah rakyat raja atau rakyat British • Pemohon berusia 21 tahun . 6. 2. Persekutuan Tanah Melayu dibentuk pada ______________________ 2. British tidak mahu Parti Komunis Malaya mempengaruhi orang Melayu c. mendesak raja-raja Melayu menjadi ______________________ 7. mereka mahu sebuah _________________ bagi seluruh Tanah Melayu iii. bersidang beberapa kali di ______________ Kuala Lumpur c.5.5.