Bab 2 : Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayu

5. MPAJA telah menguasai : BAB 2: MALAYAN UNION DAN PERSEKUTUAN TANAH MELAYU bandar dan _______________ Tema/Tajuk 5.2 Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayu a. Tanah Melayu selepas kekalahan Jepun i. Keganasan 14 hari ii. Pentadbiran Tentera British (BMA) Hasil Pembelajaran Memahami keadaan Tanah Melayu selepas kekalahan Jepun Aras 1 • Mengumpul maklumat tentang “Keganasan 14 hari” • Menceritakan tentang latar belakang Bintang Tiga • Menyatakan tujuan pembentukan Pentadbiran Tentera British (BMA) Aras 2 • Menyatakan tindakan ganas oleh Bintang Tiga • Menjelaskan kejayaan Pentadbiran Tentera British ( BMA) memulihkan keamanan Aras 3 ++++++ • Menjana idea tentang penguasaan Tanah Melayu oleh Bintang Tiga selama 14 hari sebelum kedatangan semula British Unsur dan tingkahlaku patriotisme Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. • Sentiasa taat setia kepada negara. Hidup bersama dalam keamanan dan keharmonian. • Hormat menghormati antara satu sama lain. Pengenalan 1. Malayan Union yang diperkenalkan pada _______________ 2. MU mendorong gerakan _______________ 3. Orang Melayu telah menentang MU kerana a. dianggap cuba _______________ b. menghapuskan _______________ 2.1 Tanah Melayu Selepas Jepun A. Keganasan 14 hari 1. Selepas Jepun meninggalkan Tanah Melayu berlaku suatu _________________iaitu negara tiada pemerintah 2. ____________________telah menguasai Tanah Melayu 3. Cawangan tentera PKM iaitu ______________ ____________________________telah berkuasa selama 14 hari. 4. Tentera MPAJA dikenali sebagai ____________ 1.

balai polis dan dan _______________. 6. MPAJA turut menjalankan dasar-dasarnya seperti: Menjalankan _______________ b. menjatuhkan __________ terhadap sesiapa yang dianggap telah bekerjasama dengan Jepun. c. mengenakan ___________, cukai harta dan cukai tanah yang tinggi d. Melakukan keganasan yang tidak ______________ i. ______________________sesiapa yang dianggap bersubahat dengan Jepun ii. ____________________yang dikatakan menganiayai orang Cina semasa pemerintahan Jepun. iii. ______________________orang kampung iv. _______________sesiapa yang dianggap bersalah. Misalnya: • membunuh _______________yang dianggap bersubahat dengan Jepun di Batu Pahat • membunuh _______________yang cuba berunding mencemarkan_______________ _____________________yang berpenghuni 7. Tindakan PKM menyebabkan berlaku ketegangan kaum kerana : kebanyakan anggota PKM adalah ___________ b. Penduduk kampung terdiri daripada _______ _ 8. Orang Melayu di Batu Pahat dan Muar di bawah pimpinan _______________cuba menyerang orang Cina di bandar Batu Pahat. 9. Usaha Kiai Salleh dihalang oleh _______________ 10. Ketegangan ini dapat diatasi oleh __________ __________________ B. Pentadbiran Tentera Briish(PTB) diperkenalkan oleh British pada _______________ 2. diketuai oleh _______________iaitu Ketua Pegawai Hal Ehwal Awam PTB 3. Tujuannya adalah untuk melaksanakan __________ ____________________sebelum sebuah pentadbiran awam dipenkenalkan. 4. Antara kejayaan PTB ialah: a. Menghapuskan _______________selama 14 hari b. _______________dan MPAJA supaya menyerahkan senjata

Modul Sejarah : 82, Jalan Air Putih 1: Miss Kong, 019-9851208

8

MU mewujudkan satu pentadbiran yang bersifat _______________ 3. Kesanggupan berjuanguntuk mempertahankan maruah bangsa. 019-9851208 9 . Malay an Union 1946 i. usaha British mengukuhkan _______________ ekonominya di Tanah Melayu b.Kedaulatan dan kuasa politik sultan .2 MALAYAN UNION (MU) 1.Bab 2 : Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayu c. diisytiharkan pada A April 1946 di _______________ (Carcosa Seri Negara). satu bentuk ____________________oleh British 4. Tidak Bersekutu dan dua buah Negeri Selat digabungkan menjadi _______________ Modul Sejarah : 82.Peranan akhbar . • Sentiasa berusaha mengekalkan kedaulatan negara Malay sia. mengukuhkan _______________di Tanah Melayu dan Asia Tenggara Ciri-ciri MU 1. Malayan Union merupakan a. Tujuan penubuhan MU a. 2. Ciri-ciri Malay an Union c. Kuala Lumpur. Menyediakan Tanah Melayu _______________ d.Peranan individu . Mewujudkan _______________ e. • Sedia berkorban untuk maruah bangsa dan negara.Secara kolektif (Kongres Melayu Se-Malaya) Hasil Pembelajaran Memahami pentadbiran Malayan Union Aras 1 • Menyatakan sebab penubuhan Malayan Union • Mengemukakan ciri-ciri Perlembagaan Malayan Union • Mentakrifkan konsep Jus Soli • Menyatakan faktor penentangan terhadap Malayan Union • Mengemukakan cara orang Melayu menentang Malayan Union • Melabelkan peta negeri-negeri di bawah Malayan Union Aras 2 • Menghuraikan syarat-syarat kerakyatan Malayan Union • Menjelaskan maksud sultan kehilangan kuasa dalam kerajaan Malayan Union • Menjelaskan sebab Malayan Democratic Union(MDU) menentang Gagasan Malayan Union Aras 3 • Meramalkan keadaan di Tanah Melayu sekiranya Malayan Union diteruskan • Menjustifikasi peranan wanita semasa penentangan Malayan Union • Menghubungkaitkan kegagalan pelaksanaan Malayan Union di Tanah Melayu dengan Mac Michael Unsur dan tingkahlaku patriotisme Kekalkan kedaulatan negara kita. Malayan Union dilaksanakan setelah Pentadbiran Tentera British berjaya _____________________ Tema/Tajuk 5. Mengawal dan _________________________ antara kaum d. menegakkan _______________ 5. Pentadbiran MU menjadikan status Tanah Melayu menjadi ______________________iaitu Tanah Melayu ___________________dan berada di bawah Parlimen British 2. Mewujudkan _______________yang cekap dan seragam e. Faktor penentangan . Jalan Air Putih 1: Miss Kong. Gabenor pertamanya ialah _______________ 3.Tindakan Mac Michael ii. memastikan sumbangan _______________sebagai sumber tenaga kerja dan pelabur h.Kewarganegaraan kepada kaum bukan Melayu . ________________________pentadbiran British f. 2.2 Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayu b. Membentuk satu _______________ c. Cara penentangan . Berikut ialah ciri-ciri MU a. Negeri-Negeri Melayu Bersekutu. Mengurangkan dan ____________________orang Melayu b. Reaksi penduduk tempatan terhadap Malayan Union i. Pengisytiharan MU secara rasminya menggantikan _______________ 4. • Bersatu mempertahankan negara. TujuanPenubuhan ii. Kekentalan semangat juang menyatukan bangsa. menjamin terus _______________ g.

Raja-raja menjadi _______________ (Majlis Raja-Raja Melayu) yang hanya membincangkan soal agama Islam dan adat istiadat Melayu. Dato’ Onn bin Ja’afar telah ____________ kepada Utusan Melayu menyeru : i. Sebenarnya _______________menerima gagasan MU _______________ Kerakyatan yang terlalu liberal i.3.1 Reaksi Menentang 1. menyokong _______________kepada semua yang lahir di Tanah Melayu d.Bab 2 : Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayu b. Orang Melayu menyokog atas alasan yang sama. Kewarganegaraan sama rata melalui ___________ ____ iaitu _______________berdasarkan tempat kelahiran seseorang e. jumlah _______________menjadi kecil iii. Raja-raja kehilangan kuasa . Negeri Sembilan dan Kedah iii. Cara penentangan 1. kerakyatan secara jus soli mengancam ____ _________. sistem beraja. 2. Sebahagian besar ____________menentang kerana : a. MU diketuai oleh _______________yang dilantik oleh Raja England d. Walau bagaimanapun MDU mempertikaikan MU kerana tidak memasukkan _______________ 2.3. _______________tercabar iii. ii. Selanagor. Dibentuk Majlis Eksekutif dan _____________ _________________ c. f. Jalan Air Putih 1: Miss Kong. menyeru orang Melayu mengadakan ________ ii menubuhkan _____________________ b. e. Modul Sejarah : 82. Baginda menyatakan • menarik balik _______________yang tidak sah • menarik balik sokongan kerana menjaga _______________ • ________________________memberitahu sultan Perak. Membantah tindakan Sir Harold MacMichael mengancam raja-raja Melayu i. Parlimen British menjadi pemutus ________ ______________________ 2. percaya dengan _______________akan memberi kemerdekaan 2. Raja-Raja i. 5. Penyatuan _______________bagi seluruh Melayu.2 Reaksi Menyokong terdapat sekumpulan kecil orang Melayu yang menyokong seperti _______________ _______________ Mereka menyokong kerana: a. _______ ________ sebagai pelindung orang Melayu 3. ketua pentadbir setiap negeri ialah _______________ g.3 Reaksi Penduduk Terhadap MU 2. Raja-raja tidak diberikan ____________ untuk ________ dengan Majlis Mesyuarat Negeri. _______________akan dilantik • tidak dibenarkan _____________ apa yang berlaku . _____________ iii. Raja-aja Melayu hanya menjadi ______ iii. Penghapusan kedaulatan dan kuasa raja-raja Melayu i.3. 019-9851208 10 . Parti Komunis Malaya dan _______________ (MDU) menyokong kerana bersetuju dengan ________________ menguntungkan kerana _______________ ________________________ ii. MU akan ______________________di Tanah Melayu b. Contoh ancaman MacMicheal kepada contoh Sultan Kedah ialah : • diberi ____________iaitu sekiranya baginda tidak menurunkan tandatangan . bahasa Melayu dan ______ _______ akan terhakis ii. Tindakan MacMichael __________ supaya menerima MU tidak dapat diterima oleh Orang Melayu ii. 4. Sultan Johor menghantar surat kepada ______________________________ ii. __________mud ah mendapat kerakyatan d. Penentangan secara individu a. Tamadun Orang Melayu terhakis i. MU melahirkan satu sistem pentadbiran baharu yang tidak berasaskan _______________ c. Mereka bergabung dalam _______________ __________ diketuai oleh Tun Tan Cheng Lock.3. _______________diletakkan diletakan dibawah gabenor b.

Di Johor Bahru. mengajak orang Melayu merenung kembali _______________ orang Melayu iii. Warta Negara telah _______________yang menggesa orang Melayu supaya menentang MU a. Akhbar Majlis 4 April 1946 i. Tidak mahu _____________________ diserahkan kepada Kerajaan British di London. Orang-orang Indonesia di Tanah Melayu turut berkabung d. ______________________________ ii. ii. Mahu Kerajaan _______________ vii. Jalan Air Putih 1: Miss Kong. 019-9851208 11 . Pulau Pinang c. Demontrasi diadakan di _______________ seperti : i. orang ramai berkumpul di hadapan _______________ 4. M e n g a d a k a n d e m o n t r a s i s e c a r a a m a n a. MU akan ____________________ negerinegeri Melayu iii. Persatuan Melayu sebagai alat menentang MU secara _______________ b. Antara persatuan yang ditubuhkan ialah i. _______________diganti dengan Pesuruhjaya Tinggi Negeri-Negeri Melayu vi. mencadangkan MU digantikan dengan ______________________yang sedia ada v. Utusan Melayu menyeru _______________ memikirkan kesannya jika MU tidak ditentang e. 10. menyeru penubuhan _______________ yang bersatu dan merdeka iv. _______________ Sir Harold MacMichael memperoleh tandatangan ii. ___________________yang pernah berkhidmat di Tanah Melayu i. MU akan ____________________ mereka sebagai anak negeri b. 50. c. Orang Melayu mengadakan demontrasi kerana i. Islamic Voice of Malaya. 3. Penent angan Melalu i Akhba r iv. mereka _______________ bantahan orang Melayu seperti: • _______________ • _______________ • _______________ • _______________ ii. menyiarkan cogan kata ucapan Dato Onn • Barang siapa di antara orang –orang Melayu yang menyertai MU tiada _______________ • Barang siapa orang Melayu tidak _______________ maka ertinya ia sukakan MU. merupakan _______________menyeru orang Melayu menentang rancangan Malayan Union.Bab 2 : Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayu Raja dan orang Melayu _______________ menentang MU c. Menubuhkan dan menghidupkan Persatuan-persatuan Melayu a.000 orang berdemontrasi di ________ iii. Persatuan _______________dan surat bantahan ke Pejabat Tanah Jajahan di London Modul Sejarah : 82. Melayu menulis melalui akhbar seperti _________ _____________________ b. Akhbar Majlis bertarikh 3 April 1946 i. ii. ______________________________ iii. Mereka menentang cadangan Malayan Union dalam akhbar _______________di London 2.000 orang berdemontrasi di _______________ ii. menyiarkan bahawa _______________ juga turut berkabung iii.

Mereka membawa pelbagai _______________ yang bertuliskan kata-kata patriotik i. Kongres Melayu pertama diadakan Diadakan pada _______________ bertempat di _______________ dihadiri oleh ____________________ d. Penent angan Kaum Wanita a. c. Sepanduk mengutuk MU dan __________ _______________dibawa semasa rapat umum 8. Modul Sejarah : 82. i. Tujuan lawatan ialah untuk meninjau _____ ______________orang Melayu terhadap MU d. g. 019-9851208 12 . perempuan dan _______________ h. e.Bab 2 : Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayu 5. a. bertujuan untuk membantah _______________ pada 1April 1946 c. Keputusan Kongres kedua ialah • Meminta ______________________ pelantikan Gabenor Malayan Union. b. Wakil _______________dan kanak-kanak turut berucap . diadakan semasa lawatan _______________dan _______________di setiap bandar b. bersetuju menubuhkan _______________ f. Dihadiri oleh kaum lelaki. Kongres Melayu yang kedua a. Mesyuarat diadakan di _______________. • Meminta ____________________ menganggotai sebarang majlis pentadbiran Malayan Union memulaukan pelantikan itu • Menuntut orang Melayu _______________ selama tujuh hari dengan melilitkan kain putih pada songkok 7. dirasmikan oleh ____________________ _________________________ e. 6. Lawatan ini diadakan _______________ c. diadakan pada _________ ______ b. Pengerusi pertamaNYA ialah ____________. Rapat Umum a. dihadiri oleh _______________daripada persatuan-persatuan Melayu d. Antara kaum wanita yang menentang MU ialah _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ d i B a t u P a h a t _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ii. Jalan Air Putih 1: Miss Kong.

Perjuangan Tokoh(Dato’ Onn Bin Jaafar.Bab 2 : Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayu _____di Rembau iii. ____________________________telah ditubuhkan khusus untuk menentang MU 9. Penubuhan UMNO 1946 i. Jalan Air Putih 1: Miss Kong. • Menghargai jasa pemimpin. Zainal Abidin Ahmad) iii. Dato’ Hamzah Abdullah. Dato’ Nik Ahmad Kamil. Memartabatkan perjuangan tokoh tanah air. 2.2 Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayu d. ___________________di Perak b. Perak Tema/Tajuk 5.4 Penubuhan UMNO Modul Sejarah : 82. 019-9851208 1. • Berilmu dan berketrampilan. ditubuhkan pada _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 2. • Sentiasa bersatu padu dalam tindakan. Penubuhan d i t a 13 . Penentangan oleh _______________ditunjukkan semasa memberi ucapan dalam perhimpunan menentang MU di Kuala Kangsar . ditubuhkan hasil daripada keputusan ________ _______ pada 1946. Datuk Panglima Bukit Gantang. ditubuhkan di _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3. Perjuangan dan perkembangan UMNO Hasil Pembelajaran Memahami perjuangan UMNO Aras 1 • Menceritakan peristiwa yang membawa kepada pembentukan UMNO • Mengumpul maklumat tokoh-tokoh dalam jawatan kuasa yang telah menggubal perlembagaan UMNO • Mengumpul maklumat tentang ketokohan Dato’ Onn bin Jaafar • Memerihalkan peranan UMNO menggagalkan Gagasan Malay an Union • Melukis bendera dan lambang UMNO • Menyatakan perkembangan UMNO sehingga tahun 1948 Aras 2 • Membincangkan usaha UMNO menyatupadukan orang Melayu • Menjelaskan perkembangan UMNO selepas Malayan Union sehingga 1948 Aras 3 • Menjana idea tentang dasar UMNO yang menjadi pilihan orang Melayu • Mentafsir lambang dan bendera UMNO Unsur dan tingkahlaku patriotisme Bersatu dalam organisasi. 4. Kualiti rakyat kekuatannegara. Tujuan penubuhan ii.

4. e. Menjadi ______________________dari 1948 hingga 1955 4. Pernah menjadi _______________ e. Pernah menjawat _______________ d. menjadi pengubal ______________________ dengan mengambil contoh dari parti yang terkenal di luar negara. kebudayaan dan ikhtisas d. menuntut _______________ 2. menjalan fungsi sebagai _______________di Tanah Melayu.4. _____________________orang Melayu f. Melanjutkan pelajarannya ke ______________________ d. Zainal Abidin bin A h m a d ( Z a ’ b a ) a. a. Antara jasa-jasa beliau ialah : i. berjaya __________________________pada 1946 i. Nama sebenarnya ialah _____________________ Berpendidi kan Anderson School. menjalankan ikhtiar dan langkah untuk mendirikan kerajaan merdeka yang __________ _______________ c. membantu Dato Onn ___________________ persidangan kongres tersebut c. _______________pertamanya ialah Dato Onn bin Jaafar 2. Isterinya bernama _______________ g. menjadi _______________tanah air e. ______ ________________UMNO pertama Modul Sejarah : 82.2 Perjuangan Tokoh UMNO Dato Onn bin Jaafar merupakan _______________UMNO. 1. merupakan ______________________UMNO Pusat dan Ketua UMNO Kelantan b. f. Dilantik menjadi _______________pada 1946 kerana berjaya memulihkan keamanan di Batu Pahat f. Kota Bahru dan Maktab Melayu Kuala Kangsar. berpendidikan di ______________________. A n t a r 14 ii.Bab 2 : Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayu ndatangani oleh _______________ 5. Menyeru orang Melayu _______________ menubuhkan __________ di peringkat nasional menubuhkan _______________menentang MU h. d.4. _____________________seluruh Tanah Melayu c.3 Perjuangan dan perkembangan UMNO 1. Pernah menjadi ______________________ e. _______________ MU b. Dato Panglima Bukit Gantang a.1 Tujuan Penubuhan UMNO Tujuan penubuhan pada 1946 ialah a. Jalan Air Putih 1: Miss Kong. c. ______________________memulaukan upacara perlantikan Sir Edward Gent sebagai Gabenor Malayan Union j. mencadangkan perkataan _________________ (national) ke dalam United Malays Organization d. 3. 019-9851208 b. _______________dan ketuanan Melayu e. c. seorang ______________________ yang terlibat dalam Kongres Melayu 1946 b. dianggap sebagai ______________________ yang ulung 2. ______________________seluruh Tanah Melayu ______________________ MU iii. mewujudkan _____________________________ d. . b. melindungi kepentingan orang Melayu tetapi belum ______________________________ Tujuan UMNO pada 1949 ialah a. politik. Ipoh dan ______________________ Menubuhk an ______________________apabila MU ditubuhkan Menyokon g ______________________untuk menumbangkam MU Menjadi ______________________UMNO Perak dari tahun 1948 hingga 1953. Berpendidikan _________________________ dan England c. b. Dato Nik Ahmed K a m i l 2. _____________________________dari segi. kebajikan hidup.

Memperjuangkan _________________Melayu g. Biasanya mesyuarat agung ________________ oleh sultan atau raja-raja Melayu c. Memajukan ________________ orang Melayu f. Jalan Air Putih 1: negara kita Mempertahankan kedaulatan Miss Kong.______________________ MU c. 6. Logo UMNO diambil daripada beberapa i.1 Rundingan ke arah penubuhan Persekutan Tanah Melayu Pada Mei 1946 telah diadakan ___________ antara raja-raja Melayu dengan pihak British di Kuala Kangsar Dalam pertemuan itu raja-raja menyatakan pandangan ______________________ Pada Jun 1946 satu _________ diadakan di antara UMNO dengan pihak British di Pulau Pinang . Perkembanagn UMNO a. Beberapa ______________________di bandarbandar besar seperti diadakan di Kota Bahru dan Ipoh b. Rundingan ke arah penggubalan Per perkataan dalam ______________________ g. Pada Jun Aras 1 diputuskan dalam persidangan UMNO di Ipoh • Memerihalkan tentang rundingan ke arah • bendera ini dicadangkan oleh ___________ penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah ___________. ______________________ orang Melayu b.5 Penubuhan Persekutaun Tanah Melayu 1948 1. Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan pada _________________menggantikan Malayan Union 2. Pada Mac 1950 cogan kata UMNO ditukar kepada ____________ atas cadangan wakil Hasil Pembelajaran UMNO Batu Pahat iaitu Pemuda Bahagian MemahamiGharieb RaubPersekutuan Tanah Syeikh penubuhan Melayu 19481946 ______________ UMNO i. 3. Ciri-ciri utama Persekutuan Tanah Melayu Semenanjung Johor 1948 h. Penubuhan ini merupakan ______________ ________ membantah secara aman menolak MU 2. Pada 1946 5. Jawatankuasa Eksekutif ditubuhkan 15 1. 2. Menghapuskan ______________________dan kedaerahan orang Melayu e. Mewujudkan sebuah parti politik bercorak ______________________ 2. 019-9851208 Bertoleransi dan bermuafakat untuk kepentingan negara 2. British terpaksa memgadakan ________________ apabila raja-raja dan UMNO bertegas menolak MU Raja-raja dan UMNO telah menghantar ________________ menyatakan bantahan terhadap MU Pada 25 Julai 1946 . .Bab 2 : Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayu a perjuangan UMNO ialah a. Pada 1949 ____________________diluluskan e. 5. Cogan katalembagaan Persekutuan Tanah UMNO ialah _______________ Melayu yang diambil dari slogan Pergerakan Melayu ii. Penubuhan Persekutuan Tanah Melayu 1948 f.2 Malayan Union dan Persekutuan Tanah mempunyai lima bab dibentuk Melayu e. 4. Kerjasama sultan dan raja-raja dengan rakyat dapat mengekalkan ______________________ Tema/Tajuk ______________________yang d. Mengusahakan kemajuan _________________ ______________________orang Melayu d. Kuala Lumpur Melayu • terdapat warna ___________ bererti • Menyatakan sebab pembentukan Persekutuan keberanian Tanah Melayu • warna ______bererti kesucian dan • Menyenaraikan ciri-ciri Persekutuan Tanah keikhlasan Melayu ____________ ialah lambang raja • warna • Mengumpul maklumat penentangan AMCJA• ____________berwarna hijau ialah lambang PUTERA terhadap Persekutuan Tanah Melayu islam dan tamadun Melayu Aras 2Bendera UMNO telah • • Menjelaskan usaha-usaha merangkaJulai 1947 __________________ pada 27 Perlembagaan Persekutuan Tanah MelayuPulau semasa Mesyuarat Agung UMNO di 1948 • Menghuraikan ciri-ciri perjanjian Persekutuan Pinang Tanah Melayu Aras 3 • Membandingkan ciri-ciri Perlembagaan Malay an Union dengan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu • Membezakan ciri-ciri kerakyatan dalam Malayan Union dengan Persekutuan Tanah Melay u Unsur dan tingkahlaku patriotisme Kewajipan untuk memelihara dan mempertahankan hak Bertanggungjawab dalam tindakan Keluhuran Perlembagaan Modul Sejarah : 82.5.

tidak mahu orang Melayu menentang British ______________________ b. Konsep ______________ _____diperkenal kan Dibentuk _____________________menggantikan Majlis Melayu ______________________diberi kepada orang Melayu . Jalan Air Putih 1: Miss Kong.5. Pada 21 Januari 1948 Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ______________________ 9. tiada rekod jenayah dan _______________ _______ •berusia 21 tahun dan tinggal selama 8 daripada 12 tahun di Tanah Melayu serta boleh _______________ _______________ ______________ 2.Pesuruhjaya Tinggi British diberi kuasa melindunginya. 019-9851208 16 . Persekutuan Tanah Melayu dibentuk pada ______________________ 2. 6. mereka menolak ______________________ iv. dianggotai oleh pegawai kanan British. Menteri Besar dan Majlis Mesyuarat Negeri Kerakyatan Secara permohonan •Jus soli kepada _______________ _______ •Pemohon yang lahir di luar ngeri tetapi babanya adalah rakyat raja atau rakyat British • Pemohon berusia 21 tahun . _________________ dan wakil UMNO b. 4. ______________________diperketatkan Persekutuan dibentuk terdiri ______________________kecuali Singapura Ketua Persekutuan ialah _____________________ yang dibantu oleh Majlis Eksekutif dan Majlis Mesyuarat Perundangan Persekutuan Kuasa Peringkat Negeri Ketua agama Islam dan adat istiadat Bahasa Pentadbiran Kerakyatan Secara kuat kuasa undangundang ___________ ___________ _______dan Majlis Mesyuarat Negeri Gabenor British Bahasa Inggeris Jus soli bagi yang lahir di ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ ___________ * pemohon telah tinggal selama lima daripada ___________ ___________ ___________ * anak angkat pemohon yang telah menjadi ___________ ___________ Sultan. British mahu menjalankan ______________ yang digalakkan oleh Pertubuhan BangsaBangsa Bersatu 8. Antara tuntutan raja-raja dan orang Melayu ialah i. Mereka menolak ______________dan struktur MU ii. _______________orang Melayu yang sentiasa berkerjasama dengan British mengubah mempengaruhi dasar British d. mereka mahu _________________dipulihkan semula v.5. British tidak mahu Parti Komunis Malaya mempengaruhi orang Melayu c. mendesak raja-raja Melayu menjadi ______________________ 7. 2. bersidang beberapa kali di ______________ Kuala Lumpur c.Bab 2 : Malayan Union dan Persekutuan Tanah Melayu a. mereka mahu sebuah _________________ bagi seluruh Tanah Melayu iii. Majlis Pusat Eksekutif dan Majlis Raja-Raja Modul Sejarah : 82. British bersetuju membentuk Persekutuan kerana : a. 5. 3.2 Ciri-ciri Persekutuan Tanah Melayu 1.3 Perbezaan Persekutuan Tanah Melayu dengan Malayan Union Malayan Persekutuan Tanah Union Melayu 1948 Ketua ______________ Pentadbiran _______ dan Majlis Raja-Raja Kuasa di Parlimen _________________ peringkat British _____.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful