Raspored predstava u HNK u Osijeku od 28.02. do 07.03.2013. 28.02. četvrtak 01.03. petak 02.03.subota 03.03.nedjelja 04.03. ponedjeljak 05.03. utorak 06.03.srijeda 07.03.

četvrtak NEMA PREDSTAVE NEMA PREDSTAVE CIJENA SREĆE, drama E. Hadžihafizbegovića Gostovanje u Sarajevu PIDŽAMA ZA ŠESTERO, komedija M. Camolettija Gostovanje u Vitezu PIDŽAMA ZA ŠESTERO, komedija M. Camolettija NEMA PREDSTAVE CIJENA SREĆE, drama E. Hadžihafizbegovića

19 sati 19,30 sati 19 sati

19 sati

Županijska 9, 31000 Osijek; tel: 031 / 220 700, fax: 031 / 220 734 www.hnk-osijek.hr

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful