P. 1
BP Psichologiniai bendravimo grupėse dėsningumai

BP Psichologiniai bendravimo grupėse dėsningumai

|Views: 42|Likes:
Published by Julijus Brazauskas
kosnpektas
kosnpektas

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Julijus Brazauskas on Mar 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/01/2013

pdf

text

original

Psichologiniai bendravimo grupėse dėsningumai: grupės samprata, normos ir jų įtaka grupės nariui.

Žmonės jungiasi i grupes, nes tai sąlygoja psichologiniai ir biologiniai veiksniai, kurių pagrindu formuojasi žmonių tarpusavio ryšiai. Su grupiniu darbu susiduriama, kai žmonės priverstinai (per formalias valdymo - organizacines struktūras) ar savanoriškai (per neformalias grupes) susiburia į grupę siekti bendro tikslo. Bet kokia grupė visumoje arba atskiri jos nariai turi tam tikrus užsibrėžtus tikslus, kurie apsprendžia kitas grupės charakteristikas. Darbo grupių tikslas – atlikti pavestus ar pačių užsibrėžtus darbus. Grupės nariui bendri darbo rezultatai yra svarbesni, nei individualūs, grupėje dažnai gaunamas sinerginis efektas, kai grupės sugebėjimų visuma yra didesnė nei visu grupės narių sugebėjimų suma. Grupė sėkmingai veikia tik tada, kai ji yra racionali tiek įmonės, tiek kiekvieno jos nario požiūriu. Kiekvienas grupės narys nori jaustis pilnateisiu nariu ir kartu išlaikyti savo individualybę. Norint maksimaliai panaudoti žmonių sugebėjimus, reikia pažinti kiekviena grupės narį, suprasti, kaip keičiasi grupėje jo elgesys, kaip jis reaguoja į įvairias grupės plėtros fazes, kokia jo padėtis grupės santykių sistemoje, t. y. koks yra grupės nario statusas. Aukščiausio statuso narys yra grupės lyderis, žemiausio – atstumtasis ar izoliuotasis. Statusas turi tiesioginės įtakos savęs vertinimo lygiui, todėl žmogus siekia savo statusą paaukštinti arba išlaikyti toki pat. Siekdami aukštesnio statuso, grupės nariai gali mėginti manipuliuoti kitais grupės nariais, blokuoti juos. Kito žmogaus kontrolė, priklausomybės nuo savęs didinimas taip pat yra vienas iš statuso palaikymo būdų. Statusui palaikyti reikia mažiausiai dviejų dalyku: individualių pastangų gerinti statusą bei sugebėjimo atsispirti kitų grupės narių norui kontroliuoti ir manipuliuoti. Gali būti naudojamas ir subjektyvus statuso palaikymo būdas – gynybinis vertinimas, kurio esmė yra mėginimas palaikyti savo vertės lygį tendencingai neigiamai vertinant kitus žmones, jų veiklos rezultatus, kai kuriuos socialinius vaidmenis. Grupė nuo paprasto žmonių susibūrimo skiriasi tuo, kad jos narius sieja bendravimo normos ir tikslai, tam tikra grupės struktūra, vaidmenų pasiskirstymas. Grupė– tai žmoniu bendrija, kurios narius jungia koks nors bendras požymis (pvz., bendra veikla, tarpusavio santykiai, bendri interesai, priklausymas tai pačiai organizacijai. Kai kurios grupės neturi aiškiai užsibrėžtų tikslų tada, kai kelti tikslą nėra būtina, nes tokios grupės nariams svarbiausia suvokti bendrus tikslus ir juos iškelti sau. Grupė yra žmonės, tapatinantys save vieni su kitais ir jaučiantys, kad priklauso vieni kitiems. Grupė - tai turinčių bendrus tikslus ir vienas kitu pasitikinčių žmonių būrys. Grupė susiformuoja, kai žmonės tampa organizuoti, kai jų tarpusavio ryšiai tęsiasi tam tikrą laiką. Grupė - du ar daugiau žmonių, palaikančių tarpusavio ryšius ir darančių vieni kitiems įtaką. Grupės save suvokia kaip „mes", o visus kitus - kaip „jie". Grupės susidaro dėl daugelio priežasčių kad patenkintų poreikį priklausyti, kad suteiktų informacijos, kad atsilygintų, kad įgyvendintų tikslus. Vienu metu auditorijoje kompiuteriais dirbantys studentai nėra grupė. Nors fiziškai jie yra kartu, tačiau tai labiau pavienių žmonių būrys nei tarpusavio ryšiais susieta grupė (tačiau kiekvienas jų gali būti nematomos internetinės pokalbių svetainės, taigi grupės, narys). Kartais skirtumas tarp pavienių žmonių kompiuterių auditorijoje elgsenos ir tarpusavio ryšiais susietų žmonių veiklos būna neryškus. Tačiau ne kiekviena grupė gali darniai ir sėkmingai veikti. Efektyvi grupinė veikla gali būti tik tuomet, kai grupė geba susitelkti ir panaudoti visos grupės ir kiekvieno atskiro jos nario gebėjimus organizacijos tikslams pasiekti. Grupiu rušys

Formalioje grupėje gali būti pavaldumo. Grupės individai atlieka jiems skirtus vaidmenis. antrinės grupės būna didesnės. sprendimai priimami visiems sutikus. 5. Neformalios grupės dirba neoficialiai ir susiburia iškilus specialiesiems poreikiams: laikinos projektu grupės.). privalomų grupių nariais tampama nepriklausomai nuo norų ). Aiškiai paskirstytas dalyvavimas ir vadovavimas. dirba vienodą darbą ir turi nustatytą veiklos sferą. pavyzdžiui. Realios ir sąlyginės. Sąlyginėmis grupėmis vadinamos teoriškai sudaromos grupės pagal kokius nors bendrus požymius (inteligentai. 3. tai jos nebūna didesnės kaip 7-9 asmenys. Ilgalaikės grupės gyvuoja ilgiau. Konfliktai sprendžiami derybomis. Trumpalaikėmis gali būti ir neformalios grupės: turistinės kelionės metu susibūrusi maloni kompanija gali iširti pasibaigus kelionei. patenkinti narių poreikiai. Prieštaravimai skatina geriau dirbti. Ji egzistuoja ir funkcionuoja kaip visuma. Norint išvengti nepalankios psichologinės atmosferos. kaip sakant. visi pripažįsta savo vaidmenis ir elgesio normas. 4. Kai mikrogrupės formuojasi pačios. jog ji būna nedidelė. Sąlyginėse grupėse nėra bendros veiklos ir savitarpio kontaktų. ji nustoja gyvuoti atlikus numatytą darbą. formuojasi neformalios grupės.Privalomos ir laisvos (į laisvas grupes žmonės įstoja savo noru. artimų draugų grupelė gali susitikinėti ilgus metus. Jos susidaro dėl asmenybei būdingo natūralaus poreikio artimiau bendrauti su kai kuriais grupės nariais. ji gali būti didelė arba maža. Jos nesutampa dažniausiai dėl to. kylantys iš netapačių idėjų ir nuomonių. jaunimas ir pan. kokia įtaką jos daro ar nedaro kitiems formalios grupės nariams. Didelėse formaliose grupėse paprastai būna mažesniu grupių. Pirminės ir antrinės (pirminė grupė yra pagrindinė žmogui. Tokios grupės vadinamos neformaliomis grupėmis. Formalių grupių organizacijos taisyklėse dažniausiai numatomos ir atskirų grupės narių oficialios rolės. Konkretūs sprendimai priimami lanksčiai. Jos skiriasi ir savo pastovumu. Jos gali būti pasyvios arba aktyvios priklausomai nuo to. Grupės nariai tiksliai ir aiškiai reiškia savo idėjas ir jausmus. įmonės ar įstaigos kolektyvas paprastai taip pat būna ilgalaikis. Trumpalaikės ir ilgalaikės. Jei specialiai sudaromos didesnės mikrogrupės. Neformalios grupės. Trumpalaikė grupė susiburia konkrečiam tikslui pasiekti. kurios požymiai yra šie: 1. atsiradusios formalių grupių viduje. oficialūs grupės tikslai ar elgsenos ir santykiavimo normos neatitinka atskiru grupės narių poreikių. kurias jie turės atlikti. funkciniai. mikrogrupės yra nedidelės grupės. gali būti uždaros arba atviros kitiems formalios grupės nariams. Suprasti grupės tikslai. Kiekviena grupė turėtų stengtis priartėti prie idealios. komunikatyviniai ar kitokie santykiai. ieškant psichologinio komforto veikloje. Formali grupė kuriama sąmoningai. Už formalių santykių kiekvienoje grupėje slypi daug sudėtingesnė socialinių sąveikų tarp nedidelių neformalių grupių sistema. tai po kurio laiko jos susiskaido i pirmines grupes po 7-9 asmenis. kuri daro nemažą įtaką formalių grupių produktyvumui. Šios grupės dažnai yra pastovios. Reali grupė – faktiškai egzistuojanti žmonių sąjunga su realiais jos narių ryšiais ir tarpusavio santykiais. su tikslais ir uždaviniais. kuriuose nariai pasiskirstę rolėmis. Formalios ir neformalios grupės Formalios grupės sudaro organizacijos pagrindą. jų nariams nebūtini tarpasmeniniai santykiai ir tarpusavio kontrolė. ar tam tikri dalykiniai santykiai tarp grupės nariu. Formalių ir neformalių grupių struktūros gali sutapti arba nesutapti. jų funkcionavimo laikotarpis yra trumpas. 2 . Reali grupė gali egzistuoti ilgą arba trumpą laikotarpį. kurių niekas specialiai nesudaro. efektyvios grupės. Jai budingi tamprūs santykiai kiekvieno su kiekvienu bei tai. Skatinami konfliktai. gerina sprendimų kokybę. kad formalios grupės asmenų pasiskirstymas rolėmis. atitinka situacijos reikalavimus. kartu vykdančios specifinius uždavinius. Jose vyksta rolių atlikimo savitarpio kontrolė. 2. tarp grupės narių nustatyti tam tikri oficialus santykiai. o pačios lieka antrinės. siekiant nustatyti teigiamus santykius su kitais žmonėmis. santykiai jose formalesni). Mikro ir makro (makrogrupės yra didelės.

Statusui palaikyti reikia mažiausiai dviejų dalykų: individualių pastangų gerinti statusą bei sugebėjimo atsispirti kitu grupės narių norui kontroliuoti ir manipuliuoti. Paaiškėjo.vaikų auklėjimas. Tai kiekybės jėga. Norint maksimaliai panaudoti žmonių sugebėjimus. todėl žmogus siekia savo statusą paaukštinti arba išlaikyti toki pat. jo normų paisymas. jų veiklos rezultatus. darydami tai. Kito žmogaus kontrolė. tėvas (šeimos pozicija). tėvo. kad jei šalia yra kitų žmonių. Ir formali ir neformali grupė turi savo tikslą. Kiekvienas žmogus. kurie lemia kitas grupės charakteristikas. dėl ko jie dirba. suprasti. užimančio tam tikrą padėtį grupėje. bet ir sutelktu ją. Aukščiausio statuso narys yra grupės lyderis. Statusas turi tiesioginės įtakos savęs vertinimo lygiui. Atskiri žmonės. Problemų sprendimo efektyvumas yra aukšto lygio.mokymasis ir t. gali užimti atitinkamoje socialinėje aplinkoje skirtingas pozicijas: mokytojas (profesinė pozicija). ko negali pasiekti vienas žmogus. gydytojo. Gali būti naudojamas ir subjektyvus statuso palaikymo būdas – gynybinis vertinimas. būdamas atskiros grupės nariu. Šiuo atveju vaidmuo yra socialinė tipinė elgesio sistema (veiksmų visuma). Siekdami aukštesnio statuso.mechanizmas.t. mokytojų . t. dažnai tampa pasiekiama grupei. kaip keičiasi grupėje jo elgesys. Vaikai. Tai “tarpasmeninis” vaidmuo. visuomenėje. bet ir tarpinius tikslus. turėdamas tam tikras teises ir vykdydamas pareigas. y. per tą patį laiką grupei žmonių leidžianti padaryti daugiau nei galėtų atlikti vienas žmogus. blokuoti juos. Sudėtingų užduočių sėkmingam atlikimui gali neužtekti vieno žmogaus gebėjimų. mokinio ir t. Tėvu vaidmuo .y. Socialinis palengvinimas Lenktyniaudami būryje dviratininkai važiuoja greičiau nei būdami vieni ir lenktyniaudami tik su laiku. Grupių tikslai Bet kokia grupė ar atskiri jos nariai turi tam tikrus užsibrėžtus tikslus.6. žemiausio – atstumtasis ar izoliuotasis. kurias sąlygoja grupės normos atlieka tam tikrą vaidmenį. Bendravimo situacijoje asmenybė gali būti kolegos pagalbininko. kaip jis reaguoja į įvairias grupės plėtros fazes. pagarbos žmogui jausmu ir panašiai. kokia jo padėtis grupės santykių sistemoje. Asmuo. siekiant tikslo esti vienodas. Asmenybės statusas grupėje Kiekvieno grupės nario padėtį (statusą) lemia ne oficialios jo pareigos. Visi grupės nariai turi tiksliai sutarti. 7. Vaidmuo . atlieka tai greičiau būdami kartu nei pavieniui. eksperimento dalyviai greičiau atlieka daugybos veiksmus ar išbraukia nurodytas raides. bendražygio vaidmenyje. Pastarasis vaidmuo tarpasmeniniuose santykiuose priklauso nuo žmonių individualių savybių. moksleivių .mokymas ir auklėjimas.) ir grupės nario bendravimo su kitais grupės nariais vaidmens funkciją. kuriems buvo liepta suvynioti valą į meškerės ritę. Kiekviena grupė turi turėti vadovą. gali „sujungti“ bendram tikslui savo gebėjimus ir įgūdžius bei pasiekti kokybiškai nauja tikslą ar sukurti naują produktą. Grupės tarpusavio priklausomybė yra aiškiai išreikšta. direktoriaus. Tai tam tikras elgesio šablonas. kuris determinuoja asmenų elgesį. reikia pažinti kiekvieną grupės narį. priklausomybės nuo savęs didinimas taip pat yra vienas iš statuso palaikymo būdų. grupės nariai gali mėginti manipuliuoti kitais grupės nariais. kurio esmė yra mėginimas palaikyti savo vertės lygi tendencingai neigiamai vertinant kitus žmones. kurio laukiama iš žmogaus. išplaukiančių iš šio statuso realizavimą. koks yra grupės nario statusas.t. miesto savivaldybės deputatas (visuomeninė politinė pozicija). priimta atitinkamoje visuomenėje ir užtikrinanti asmenybės teisių ir pareigų. kai kuriuos socialinius vaidmenis. t. kuris ne tik vadovautu grupei. Tai. grupės nariams tenka atlikti dažnai dviejų vaidmenų funkciją: socialinio vykdytojo vaidmens (mokytojo. priklausąs įvairioms grupėms ar kolektyvams. bet teigiamas ar neigiamas viso kolektyvo įvertinimas. jie turi aiškiai žinoti ne tik galutinius. 3 . Tarpusavio santykiuose bendraujant vieniems su kitais. ką sugeba geriausiai. Paprastai ne visu grupės narių indėlis.

ir tai paaiškina. kai žmonės jaučiasi vertinami. jog kai kurias užduotis kitų tos pačios rūšies atstovų buvimas trukdo atlikti. kai labiausiai tikėtina. prasčiau atliekami sudėtingi daugybos veiksmai Socialinis psichologas R. kad teisingas yra „dominuojantis" atsakymas. didesnis sužadinimas skatina neteisingą atsakymą. tuo jų poveikis stipresnis. neišvarginti kelionės. Mikčiojantys žmonės prieš didelę auditoriją mikčioja stipriau nei kalbėdami tik su vienu ar dviem žmonėmis (Mullen. o kraujospūdis aukštesnis (tai rodo sužadinimą). kur teisingas atsakymas nėra labai aiškus. kontroliuoja teritoriją. susigrūdus jų pulsas buvo dažnesnis. padažnėja pulsas. galima net užspringti. kai esame arti. kai žmonės yra nepažįstami ir juos sunku stebėti. teisinga ji ar klaidinga. kurių nuomonė nėra svarbi. ar šių prieštaringų duomenų nebūtų galima suderinti. Atliekant sudėtingas užduotis. Kartais sužadinimas ir gausios publikos dėmesys kliudo netgi tam. pakyla kraujospūdis. Zajoncas susidomėjo. Palyginti su tais. labiau susitapatina su komanda (Zillmann ir Paulus.Tačiau tyrimai atskleidė. nesvarbu. Nuogąstavimu dėl vertinimo taip galima paaiškinti: • kodėl žmonės geriausiai užduotį atlieka tarp pranašesnių kolegų. mes išblaškome savo dėmesį. kurie buvo didesnėje patalpoje. Tačiau. prieštaringi rezultatai tapo logiški. ir. Jei socialinis sužadinimas palengvina dominuojančią reakciją. kai tarp svarbių žmonių atsiranda ir tokių. atsirandanti tarp dėmesio skyrimo kitiems ir užduočiai. kad žaidėjai gerai pažįsta aikštelę. • kodėl ypač priklausomus nuo aplinkinių nuomonės žmonių buvimas veikia labiausiai. kitų žmonių buvimas. žmonės blogiau sprendžia sudėtingas anagramas. • kodėl sužadinimas atslūgsta. o ne išsibarsčiusi 100 vietų auditorijoje. Dėmesio išblaškymas Domėdamiesi. kodėl jiems geriau sekasi girdint palaikančią minios reakciją. Taikant šią prielaidą. Įtampai pasiekus kraštutinį lygį. aktoriai ir muzikai atlieka gerai išmoktus veiksmus. Būdami susirūpinę. Sportininkai. Kuo žmonių daugiau. todėl jaučiasi dominuojantys. ar jie mus vertina. Stipresnis sužadinimas padeda geriau atlikti paprastas užduotis. Jei šalia yra kitų žmonių. labiau įsitempia jų raumenys. Skiriami galimi tokio grupės poveikio veiksniai: nuogąstavimas dėl įvertinimo. 1993). dažniau kvėpuoja. kaip pyragas. perkrauna 4 . Daugiau nei 80 000 studentų ir profesionalių sportininkų varžybų Kanadoje. kad sudėtingos užduotys bus atliekamos blogiau. Tačiau būdami ne vieni žmonės daugiau prakaituoja. Šalia esantys draugiški žmonės yra netgi labiau mėgstami. kad mes greičiau atkreipiame dėmesį į kitų žmonių juoką ar plojimus ir prie jų prisijungiame. susigrūdimas taip pat ir audrina. Socialinis sužadinimas palengvina dominuojančią reakciją. Taip yra iš dalies todėl. Taigi žmonės iš tiesų reaguoja į esančius šalia. palengvinimo poveikis didžiausias. girdėdami palaikančius aistruolių šūksnius. kaip sekasi kitiems grupės nariams arba kaip reaguoja auditorija. Stresinėje situacijoje draugas gali padėti atsipalaiduoti. Nuogąstavimas dėl įvertinimo Stebėtojai gali sukelti baimę. • kodėl soc. Jungtinėse Valstijose ir Anglijoje tyrimai parodė. dėmesio išblaškymas. jis turėtų padėti atlikti lengvas užduotis ir kliudyti atlikti sudėtingas. Įtampa. Sužadinti žmonės greičiausiai suvokia tokias nesudėtingas anagramas. kad namuose komandos laimi maždaug 6 rungtynes iš 10. Atlikdami sudėtingas užduotis jie darė daugiau klaidų.labiau nemėgstami. 1986). Jis prisiminė gerai žinomą eksperimentinės psichologijos principą: sužadinimas sustiprina bet kurį tuo metu dominuojantį atsaką. Dominuojanti reakcija labiausiai sustiprėja tada. Abiem atvejais veikia visuotinė taisyklė – sužadinimas palengvina dominuojančią reakciją. Tačiau žaidimo namuose pranašumą taip pat gali sąlygoti ir tai. o nedraugiški . 35 studentų grupė atrodo artimesnė ir linksmesnė 35 vietų auditorijoje. Būnant minioje taip pat suintensyvėja teigiamos arba neigiamos reakcijos. sunkiau surandamas išėjimas iš labirinto piešinyje. blogiau įsimenami bereikšmiai skiemenys. kalbėjimui. ką puikiai mokame ir darome nesusimąstydami: pavyzdžiui. Net draugiška auditorija gali taip paveikti.

tačiau nė vienas nesutinka. Taigi žmonės suinteresuoti atsipalaiduoti. nuogąstavimas dėl įvertinimo sumažėja ir pasireiškia socialinis dykinėjimas. paskiriama pirmoji pozicija ir liepiama iš visų jėgų traukti. kad prie konvejerio dirbantys darbininkai pagamino 16 procentų daugiau gaminių. Kalbant apie žmones. kad pasiektų bendrą tikslą ir kai individualias pastangas sudėtinga įvertinti. kad kolektyvinės virvę traukiančių žmonių pastangos prilygsta vos pusei asmeninių pastangų sumos. kad kartu su jais traukia du-penki jiems už nugaros stovintys žmonės. Kai žmonės neturi atsiskaityti asmeniškai ir negali įvertinti savo pastangų. kad tie.galybė" ir perša išvadą. Vienas iš būdų sužadinti suinteresuotumą . už kurį visi gauna vienodus pažymius. kai žmonės siekia asmeninių tikslų ir kai jų pastangas (meškerės valo susukimą į ritę. Deja. rekomenduojama „individualią gamybą padaryti pastebimą".mūsų pažinimo sistemą ir sukelia susierzinimą. kai žmonės sutelkia pastangas. nors iš tiesų jie traukė vieni. kad traukia vieni. Tai prieštarauja prielaidai. atsakomybė ištirpsta tarp visų grupės narių. kad komandos dvasia padeda 5 . kai manydavo. o kiekvieno maksimalios pastangos tokios svarbios. darbininkams kyla pagunda dėti bet kokio dydžio puselę. priversdami eksperimento dalyvius galvoti. su kokiomis susiduriame darbe. Remiantis socialinio dykinėjimo moksliniais tyrimais. kai veikia vieni. Įtampą sukelia ne tik kito žmogaus buvimas. Tad principas – kai mus stebi. rūpestis dėl įvertinimo sumažėdavo. Kitas pavyzdys: visos grupės vykdomas projektas. kurie traukė ir pavieniui. Eksperimento dalyviams buvo užrišamos akys. prieš pasiekdami kokybės kontrolės skyrių. ir su grupe. kad tai neturės įtakos užmokesčiui. ir pavieniui žmonės stengiasi labiau. be abejonės. Kai atpildas paskirstomas po lygiai. Sužadinimo mechanizmas yra įgimtas ir būdingas didžiajai gyvūnijos daliai. Ir priešingai. Teigiama. Nedidelio eksperimento metu buvo pastebėta. Socialinis dykinėjimas Socialinis palengvinimas paprastai atsiranda tada. kad „vienybėje . net jei tas žmogus nevertina bėgiko rezultatų ir su juo nerungtyniauja. kaip ryški šviesa. kai nėra stebimos jų asmeninės pastangos.) galima įvertinti individualiai. kad visi pripažįsta. Tačiau. didžiausią naudą gauna grupės dykinėtojas. kad yra vertinami tik tada. neatsižvelgiant į asmeninį indėlį. Žinodami. patenka į bendrą surinktuvą). nes jų darbo rezultatų neįmanoma nustatyti (stiklainiai. kolektyvinis darbas ne visada skatina atsipalaiduoti. Mes nebegalime susitelkti.). net jei nenuogąstaujama dėl vertinimo ir išlaikomas dėmesys. t. Būnant grupėje (traukiant virvę ir t. kad atsipalaiduoja būtent jis. Šios situacijos panašios į įprastas. jei jam būtų mokama tik už teisingai atliktą darbą?" Įžvelgiama dar viena socialinio dykinėjimo priežastis. rūpestis dėl įvertinimo sustiprėja ir pasireiškia socialinio palengvinimo fenomenas . Pagalvokite: agurkų konservų fabrike svarbiausias darbas yra nuo konvejerio juostos paimti tinkamo dydžio agurko puselę ir įdėti ją į stiklainį. ir kelia klausimą: „kiek agurkų darbininkas galėtų sudėti.komandinis virvės traukimas.padaryti taip. kai galima įvertinti kiekvieno jų pastangas. Tokios veiklos pavyzdys . Kartais tikslas būna toks patrauklus. aritmetikos uždavinių sprendimą ir pan. kai buvo vertinamas kiekvieno asmeninis išdirbis. Socialinio dykinėjimo eksperimentų dalyviai buvo įsitikinę. jog tokiais atvejais atsipalaiduojama. socialinio palengvinimo eksperimentuose įvertinimo tikimybė buvo didesnė. bet ir tokie dirgikliai. jog grupinis užduočių atlikimas mažina asmeninį suinteresuotumą. Kai išnykstame minioje. Kitų žmonių buvimas Sužadinti gali ir kitų žmonių buvimas. kad būtų galima pamatuoti kiekvieno asmeninį indėlį. Kai kurie futbolo treneriai tai daro filmuodami ir vertindami kiekvieną žaidėją. jie manė.išlieka. Tai vadinama socialiniu dykinėjimu. kad abiem atvejais traukė virvę vienodai smarkiai. nors jie žinojo. Įdomu tai. Masačiusetso universiteto mokslininkų grupė išmoningai pašalino šią problemą. Ir grupėje. dauguma bėgikų sparčiau bėga būdami drauge su kuo nors. Atsidūrę dėmesio centre. žmonės sąmoningai stebi savo elgesį. jie traukdavo 18 procentų smarkiau nei tada. Beveik prieš šimtmetį prancūzų inžinierius Maxas Ringelmannas pastebėjo. nelaikė savęs dykinėtojais. tačiau ne į tokias. kad virvę traukia ir kiti.

gaujoje tapę beveidžiais. Papildomas grupės paskatinimas arba reikalavimas siekti tam tikrų standartų taip pat stiprina kolektyvines pastangas. linčiavimų). už kuriuos bus atlyginta. kad jos nariai nebus persekiojami juridiškai. Nors socialinis dykinėjimas dirbant kolektyviai ir nesant asmeninės atsakomybės yra įprastas reiškinys. Grupės gali sujaudrinti. Grupės dydis. Panašų anonimiškumą kuria internetas. kai joms atlyginama už grupės sėkmę ir kai vyrauja įsipareigojimo komandai dvasia. piktai šaukti ant teisėjo. paklūsta grupės ar minios normoms . Sužadinimui susijungus su sumažėjusia atsakomybe ir susilpnėjus įprastiems suvaržymams. įsirašyti kieno nors autorinę nuosavybę į savo kompiuterį. Grupės nariai mažiau dykinėja ir tada. Kadangi daug kas taip elgiasi ir beveik nereikia baimintis būti sučiuptam. daug rankų ne visuomet mažai dirba. atliekant grupinius projektus stengiamasi labiau. Fizinis anonimiškumas. Tam tikrose situacijose būdami grupėje žmonės lengvai pamiršta įprastas normas. jie taip pat gali savo indėlį laikyti svarbiu. gali laisvai plėšikauti. yra tikimybė. juo daugiau jos narių praranda savąjį Aš ir ima elgtis žvėriškai. Grupėje dykinėjama mažiau. sukelti pojūtį. žmonės gali atlikti įvairiausius veiksmus . baimė. klykti per roko koncertą) iki impulsyvaus pasitenkinimo (grupinio vandalizmo. jei su jais niekada daugiau nesimatytumėte. kad teks su kažkuo vėl bendrauti. tomis pačiomis dienomis piratavo įsirašinėdami muzikos kūrinius. po to į MP3 grotuvą tiesiog neatrodė labai amoralu. kad pastangos tam būtinos Kai kitus grupės narius laikome nepatikimais arba nepajėgiais tinkamai prisidėti. Kuo didesnė gauja. Net jei tik tikimasi. Žmonės paprastai nesiima provokacijų dieną arba nebūdami minioje. dirbame atkakliau. kad jausitės labiau suinteresuoti nei tuo atveju. o ne individualiu sprendimu. kurių veidus buvo galima matyti ir kurios buvo prisisegusios dideles korteles su pavardėmis. kiekvienas savo poelgį gali teisinti situaciniu. Jei kursinį darbą atliekate kartu su kolegomis. kuriuos teks dažnai matyti. Buvo pastebėta. Kiekviename šių pavyzdžių. kad labai stengdamiesi pasieks rezultatų.išlaikyti reikiamą įtampą arba ją suintensyvina. o ne su pašaliečiais. maištų. Milijonai žmonių.kitaip tariant. patraukli arba uždeganti. bet ir gali juos pakeisti neatpažįstamai. Sunku įsivaizduoti vieną roko aistruolį. tai būdavo pretekstas provokacijoms ir priekabėms. labiau „karštakošišką" elgesį nei tada. karštligiškai klykiantį per roko koncertą. 6 . Atliekant sudėtingas užduotis gali atrodyti.nuo nežymaus suvaržymo sumažėjimo (mėtyti maistą valgykloje. Socialinio palengvinimo eksperimentai rodo. kai užduotis yra sudėtinga. vieną policininką. praranda tapatumo pojūtį. Kai grupėms iškeliami sudėtingi tikslai. Paprašytos skirti moteriai elektros šoką. deginti. Grupė ne tik veikia savo narius. jog susidūrėme su kažkuo už mus galingesniu. Pasipiktinęs krepšinio aistruolis pasislepia nepatenkintųjų minioje. orgijų. primenančiais Kukluksklano aprangą. kad visus juos išprovokuoja grupės galia. Linčiuotojų gauja leidžia tikėtis. 1999). vagysčių) ar destruktyvaus socialinio sprogimo (policijos brutalumo. kankinti ar kitaip žaloti auką. Norėdamas paeksperimentuoti su šitokiu anonimiškumu. visi dirba įtemptai. pradedant sporto aistruolių miniomis ir baigiant linčiuotojų gaujomis. nei tos. įtemptai dirba visi (Shepperd ir Taylor. Nuasmeninimas: kada būdami grupėje žmonės netenka savojo Aš? Grupėje žmogus gali netekti savimonės. pavyzdžiui. tampa nuasmenintais. Tokius nevaržomus poelgius sieja tai. Kai grupės nariai tiki. išnyksta. Tačiau jei didelė minia arba naktis leisdavo pasijusti anonimiškiems. kai pokalbiai vyksta akis į akį. ką pagalvos kiti. Zimbardo aprengė Niujorko universiteto moteris vienodais baltais chalatais ir gobtuvais. kad grupė gali veikti kaip dirgiklis ir išlaisvinti nuo atsakomybės. kuriems siaubą kėlė gaujų siautėjimai Bagdade. jos dvigubai ilgiau laikė mygtuką nuspaustą. mušantį negalintį apsiginti vairuotoją. kad interneto pokalbių ir naujienų svetainių teikiamas anonimiškumas taip pat skatina priešiškesnį. Jei grupės mažos ir sukomplektuotos iš vienodos kompetencijos žmonių. linčiuotojai tai suvokia kaip grupinį veiksmą. kai jaučiasi esą draugai arba tapatina save su grupe. Kadangi „visi taip daro". Plėšikautojai. Dėl to prarandamas individualumas ir santūrumas.

O kartais ieškome nuasmeninančios kolektyvinės patirties. kaip akmenų mėtymas ar dainavimas draugėje. kaip alkoholio vartojimas. manome. o ne išsiskyrimas. ir mūsų pačių emocijos taip pat stiprėja. kurie gali būti ir neigiami (kukluksklano uniformos). kad galėtume mėgautis stipriomis teigiamomis emocijomis ir artumo pojūčiu. Susivokusių ar laikinai priverstų taip jaustis žmonių žodžiai. gali tapti pretekstu pasijusti nevaržomam. apsivilko medicinos sesers uniformomis. ar kiti daro tą patį. bendraujant su panašiai mąstančiais žmonėmis. Kai matome. kuris pats save sustiprina. Praradę savimonę. kad kiti elgiasi taip. Stiprios savimonės žmonės būdami prieš veidrodį ar televizijos kamerą labiau save kontroliuoja ir jų elgesys aiškiau išreiškia jų nuostatas. Šaukdami ant teisėjo negalvojame apie asmenines vertybes. Policijos brutalumas ir gaujų smurtas byloja apie destruktyvų grupių poveikį. Tokie veiksmai. kai dėvimi saviti rūbai ir gyvenama privačiuose namuose. kurie jaučiasi esą išskirtiniai bei nepriklausomi. kyla malonumas. sukeldamos elektros šoką jos elgėsi ne taip agresyviai kaip tada. vairuotoja sustotų degant raudonam šviesoforo signalui ir delstų 12 sekundžių. vadybos konsultantai ir edukologai kalba apie grupių naudą.grupės galia sustiprinti prieš tai buvusias jos narių nuomones. Mažiau apgaudinėja ir tie. kaip tai pasireiškia gatvėse. 7 . ir teigiami (medicinos seserų uniformos). Savimonės susilpnėjimas. Automobilių su nenuleistu viršumi ir keturiais varomaisiais ratais vairuotojai jautėsi palyginti anonimiški. pasakyti vėliau. O nuasmeninimo galimybė mažėja esant savimonę skatinančioms aplinkybėms: atsidūrus prieš veidrodį ar televizijos kamerą.Norėdami patikrinti. Veikiant impulsyviai ir stebint. kai nusisegė korteles su pavardėmis ir tapo anonimiškos. veikia nuasmeninančiai. Ruošdamiesi mūšiui. Prieš veidrodį ragaudami įvairių rūšių sūrius. nusidažydami kūnus bei veidus ir užsidėdami kaukes. iškilus panašioms aplinkybėms. du kartus dažniau ir tai trukdavo beveik du kartus ilgiau. Vėliau. mokslininkai paprašė. Anonimiškumas mažina savivoką. Grupės poliarizacija grupės poliarizacija (group polarization) . palyginti su tais. kai vyrauja dėmesio neblaškanti tyla. Savimonę silpninanti grupės patirtis skatina su nuostatomis nesusijusius poelgius. Laukiant buvo įrašomas užpakalyje stovinčio automobilio garsinis signalas (švelniai agresyvus veiksmas). jie suvalgo mažiau riebaus sūrio (Sentyrz ir Bushman. segint dideles korteles su pavardėmis. o reaguojame tik į susiklosčiusią situaciją. skanduojantis. kokį elektros šoką sukelti kitam žmogui. Tačiau paramos grupių lyderiai. Džordžijos universitete atliktuose eksperimentuose moterys. esant ryškiam apšvietimui. Vėliau. kas atkreipia dėmesį ir suerzina. Šiuos principus galime pritaikyti daugeliui kasdienių situacijų. kad tais atvejais. Šūkaujantis. kai žmonės abiejose pusėse kalba tik su panašiai mąstančiais. narių nuomonių supanašėjimas. 1998). prieš nuspręsdamos. kai stabtelime pagalvoti. Šie eksperimentai privertė pagalvoti. pradėdavo signalizuoti trečdaliu greičiau. Tokios savimonę silpninančios aplinkybės. kaip mes. Dažnai prieš didelių grupių agresijos protrūkius atsitinka kas nors nereikšminga. kai buvo žinomos jų pavardės ir pabrėžta asmens tapatybė. kartais pajuntame graužatį. skatina tapatinimąsi su grupe. kai iš paskos važiuos automobilis pakeliamu stogu arba varomas keturių ratų. mažiau save kontroliuoja ir labiau linkę veikti bei reaguoti į situaciją negalvodami apie savo vertybes. kaip veikia uniformų dėvėjimas. Impulsyvus grupinis veiksmas patraukia dėmesį. jog ir jie jaučia tą patį. Stiprią savimonę turintys žmonės taip pat būna mažiau linkę apgaudinėti. Savimonė yra nuasmeninimo priešybė. dažniau sutampa su veiksmais. Sužadinanti ir dėmesį blaškanti veikla. socialinių bei religinių judėjimų lyderiai ragina savo narius stiprinti savo tapatumą. Kartais. kai kurių gentinių kultūrų kariai (kaip ir kai kurie fanatiški sportinių komandų aistruoliai) nuasmenina save. Konfliktai dažnai įsiplieskia. ką padarėme ar pasakėme. reagavimą į išorinius situacijos ženklus. plojantis ar šokantis žmonių būrys jaudrina ir susilpnina savimonę. mažame miestelyje. nuasmeninti žmonės mažiau varžosi. kurių automobilių viršus buvo atviras.

kurias vėliau pakeičia teisingesnės išvados. Šis „polinkio rizikuoti reiškinys" išprovokavo aibę grupinės rizikos tyrimų. kuri. Markusas Braueris ir jo bendradarbiai (2001) nustatė. žaisdami vis labiau rungtyniauja ir veikia. kad jie lietė ir rasines nuostatas (Myers ir Bishop. Kanados verslo studentai įsivaizdavo. kad jis sulauks pasisekimo. Nagrinėjant bylas JAV federaliniame apeliaciniame teisme. Pastebėtas būdingas poveikis: 72 procentai studentų nutarė vėl investuoti. 100 proc? Kai tai nuspręsite. penki ar daugiau eksperimento dalyvių juos aptardavo ir kiekvienu atveju priimdavo bendrą sprendimą. Berniukai. jog „per daug investuota. 70. balsuoja kur kas konservatyviau. kad turi nuspręsti.40.60. Svarstant šį sprendimą grupėje. kad polinkis į riziką pasireiškia ne visada. Glenas Whyte (1993) rašė. Ką jūs patartumėte tokioje situacijoje: Helena yra rašytoja. ji būtų veltui iššvaisčiusi daug laiko ir energijos. ar reikia investuoti daugiau. ką patartų šios knygos „vidutinis" skaitytojas.30. kad riziką skatina ne tik grupės vieningumas . Po kelerių tyrimų metų pastebėta. kiek jie turėtų rizikuoti. Nedidelis poslinkis rizikingesnio sprendimo link buvo netikėtas. kad grupės skatina galvoti. Užfiksuoti ir atvejai. jei Helenai nepavyktų įgyvendinti savo sumanymo arba romanas patirtų nesėkmę. pateiktos probleminės užduotys. taip pat pakeičia savo nuomonę. kad diskusijos tarp panašiai mąstančių moksleivių iš tiesų padidino pradinį atotrūkį tarp dviejų grupių. pastebėjo Davidas Schkade ir Cassas Sunsteinas (2003). „Polinkio į riziką" atvejis patikrintas visuotinai paplitęs įsitikinimas. siekiant apsaugoti ankstesnę investiciją). dėl to daugelis bendrovių praranda dideles pinigų sumas. Dėl savaiminio berniukų ir mergaičių susiskirstymo į berniukų ir mergaičių grupes laikui bėgant išryškėja jų prieš tai buvę nežymūs lyčių skirtumai. 90. nei posėdžiaudamas bent su vienu demokratų 8 . kurių požiūriai panašūs į jų pačių. kad Helenai duodate patarimą. Tačiau šios tendencijos išryškėja tik tarp bendraminčių teisėjų. kaip įdomus atradimas paskatina mokslininkus daryti skubotas ir klaidingas išvadas. grupių sprendimai dažniausiai būdavo rizikingesni.kaip demokratai". jei tikimybė.20. būdami su kitais berniukais. Tai vadinama grupės poliarizacija – diskusija dažniausiai sustiprina vidutinį grupės narių polinkį. Grupė turi tendenciją sustiprinti pradinius jos narių požiūrius. Kitiems eksperimentams buvo pasirenkami klausimai. kurias atlikdami eksperimento dalyviai privalėjo patarti menamiems veikėjams. Kasdieniame gyvenime žmonės daugiausia bendrauja su tais. tačiau iki šiol pragyvenimui užsidirba rašydama pigius nuotykių romanus. 1970). kai grupėje aptarė neigiamus įspūdžius. Įsivaizduokite.į taip suformuluotus klausimus apie nuosavybės teisę ir neaptvertas namų valdas. yra ne mažesnė kaip 10.50. jis reikšmingai paveiktų literatūrinį gyvenimą ir stipriai prisidėtų prie jos karjeros.po trumpos diskusijos dalyviai. kad būtų galima nutraukti verslą". Pastebėta. Antra vertus. Helena turėtų pamėginti rašyti romaną. Vėliau tų pačių pažiūrų žmonės būdavo izoliuojami. Įsivaizduokite. Grupės poliarizacijos tyrimas iliustruoja. viliantis išvengti nuostolių tęsiant žlungančius projektus (pavyzdžiui. pastebi. 94 procentai studentų pritarė papildomam investavimui. kad grupėse žmonės būna atsargesni nei pavieniui. jog esate šio eksperimento dalyvis. nors jei jie būtų vieni mąstę apie naują investiciją. ir ne iš karto paaiškinamas. posėdžiaudamas kartu su dar dviem respublikonais. kurią jūs laikytumėte priimtina. dėl kurių grupės nuomonės skyrėsi. Vidurinių mokyklų moksleivių grupių buvo paprašyta atsakyti . „respublikonų partijos paskirti teisėjai linkę balsuoti kaip respublikonai. Jei Helena jį parašytų ir romanas būtų palankiai sutiktas. kai žmonės tapdavo atsargesni. „Respublikonų partijos paskirtas teisėjas. o mergaitėms vis svarbesni tampa tarpusavio santykiai. 80. vargu ar būtų nusprendę tai daryti. Visų nuostabai.Mažų grupių tyrimai padėjo išsiaiškinti gero ir blogo grupės poveikio priežastis: dažnai grupėje vykstančios diskusijos sustiprina pradinį jos narių polinkį. kad prancūzų studentai ėmė dar labiau nemėgti tam tikrų žmonių. kurie parodė. ar imti rizikingą paskolą. kaip teigiama. kad Helena pamėgintų rašyti šį romaną. Atsakę į dvylika panašių klausimų.prieš diskusiją ir po jos . Nurodykite mažiausią tikimybę. pamėginkite spėti. Neseniai jai kilo mintis parašyti gerą romaną. Pasirodo. yra stipri tendencija diskutuojant laikytis pradinio nusistatymo. priimdami sprendimą individualiai. o demokratų paskirti teisėjai . yra talentinga.

. kuriai socialiai teikiama pirmenybė. kur nuomonės rikošetu atsimuša nuo vienminčių. Diskutuodami dauguma žmonių įsitikina. Arba gal prisimenate. kiek 9 . ar kiti remia tendenciją. Nevaržomi klaidingai suprastos grupės normos. o ir nepaminėtos jos daro poveikį diskusijai." Kaimynijos virsta aidinčiais rūmais. Tuo tarpu demokratų paskirtas teisėjas elgiasi panašiai. ir tai ne naujiena nė vienam mokslininkui. Vos porą minučių pagalvojus kuriuo nors klausimu. pasirinkus pagrindinį įtikinėjimo būdą darosi nepaprastai svarbu. kad kiti taip pat pritaria mūsų požiūriui. jie dažniausiai demonstruoja pliuralistinį neišmanymą: jie nesuvokia. Kitos mintys taip pat gali būti grindžiamos įtikinamais faktais. Be to. nes žmonės patys atsiskiria. .tai naujos galimybės panašiai mąstantiems žmonėms rasti vieniems kitus ir telktis į grupes. sustiprindami bendras tendencijas.. tik renkasi priešingą ideologinę kryptį. Universitetiniuose miesteliuose studentų telkimasis į „baltųjų" draugijas bei brolijas ir etninių mažumų būrimasis į savas organizacijas stiprina socialinius tapatumus ir didina socialinių grupių antagonizmą (Sidanius ir kiti. kad taip yra iš dalies dėl to. ką žmonės galvoja išgirdę informaciją. Aktyvus dalyvavimas diskusijoje labiau keičia požiūrį nei pasyvus klausymasis. Elektroninis paštas bei internetinės pokalbių svetainės . tiriančiam grupės poliarizaciją. traukia kuklius ir tampa dar kuklesnės. kol kažkas nepralaužė ledų.. Grupės poliarizacija bendruomenėse. Antrasis poliarizacijos aiškinimas apima savęs lyginimą su kitais.. Mes stengiamės įvertinti savo nuomonę bei gebėjimus ir tai galime padaryti lygindami save su kitais. Net ir ketinimas diskutuoti kokiu nors klausimu su tokios pat kompetencijos. Elektroninis paštas. išryškėja tam tikra požiūrių poliarizacija. sakydamas: „Ką gi. Diskutuojant paprastai iškeliamos visai grupei žinomos idėjos. Žmonių protai nėra tuščios lentelės. Kuklios vietos . Šis faktas primena šališką palankumą sau: visi mano išreiškią daugiau socialiai pageidautinų bruožų bei nuostatų negu vidutinis žmogus. nuomonė gali sutvirtėti. Poliarizacija taip pat vyksta ir bendruomenėse. kas jiems patinka. Mokslininkai mano. kuriuos individai paprastai demonstruoja žaisdami tarpusavyje. Poliarizacijos aiškinimas Informacinė įtaka. tačiau įvardydami jas dalyviai tarsi įsipareigoja nekeisti nuomonės. Dalyviai ir stebėtojai girdi tas pačias idėjas. norėdami būti mėgstami ir pastebėję. kuriose įtikinėtojai gali rašyti. Kitą realaus gyvenimo atitikmenį laboratorijoje stebimam reiškiniui edukologai pavadino akcentuacijos („išryškinimo") reiškiniu: laikui bėgant pradiniai skirtumai tarp aukštųjų mokyklų studentų grupių dar labiau išryškėja. kaip tikėjosi. su kuriomis tapatiname save. Diskusija grupėje gimdo idėjas. padaugėja nusikaltimų. dauguma kurių sustiprina vyraujantį požiūrį." Netrukus visi nustebote suvokę. kaip jūs ir kiti grupės nariai elgėtės atsargiai ir santūriai. Normatyvinė įtaka. Laboratoriniuose tyrimuose rungtyniavimo dvasia ir nepasitikėjimas. Juo dažniau grupės nariai kartoja vienas kito idėjas. interneto paieškos sistema Google ir pokalbių svetainės „labai padeda mažoms grupėms suburti bendraminčius ir pavienę neapykantą sutelkti į pavojingą jėgą". jog jie nepajėgia. juo labiau jie jas įsimena ir joms pritaria. galime jį tvirčiau išreikšti. pranokti kitų. aš manau. Tie kiti dažnai yra juos pralenkę ir laikosi tvirtesnės nuomonės. dar sustiprėja. jog grupių nariai sustiprina bendrus polinkius." Besimokančios grupės poliarizacija. 2004). jei atvirai. Argumentai yra svarbūs patys savaime. Nusikalsti linkusiems paaugliams susibūrus su kitais nusikaltėliais. „Triukšmingos vietos traukia triukšmingus tipus ir tampa dar triukšmingesnės. Mus labiausiai įtikina „referentinės grupės" . panašiai mąstantys jos nariai ir toliau bendrauja vieni su kitais.pastebi Robertas Wrightas (2003). Grupės poliarizacija internete. Kai prašome žmonių atspėti. jie tampa laisvi dar tvirčiau reikšti savo prioritetus. kaip kiti reaguos į kokius nors klausimus. Tačiau kad požiūris pasikeistų nepakanka vien tik išgirsti argumentus. į kuriuos ne visi grupės nariai prieš tai bus atkreipę dėmesį. jei žaidžia grupė prieš grupę. bet kitaip manančiu žmogumi gali paskatinti surikiuoti savo argumentus ir užimti dar konkretesnę poziciją. Vien tik užrašius savo idėjas besiruošiant diskusijai virtualioje erdvėje.partijos paskirtu teisėju. Kilus konfliktui bendruomenėje.tokios.

Socialinis palyginimas visada būna susijęs su vertę nusakančiais sprendimais. GRUPINIS MĄSTYMAS Irvingas Janisas (1971. Nuostoliai: nuskandinta 18 laivų. kokias dainas parsisiuntė ankstesni dalyviai. kad žmonės ne paprasčiausiai prisitaiko prie grupės. amerikiečiai tapo supriešinti. Priimant sprendimus darnios grupės gali atnešti nuostolių. Kartais. turinčių ir faktinį. Aplinkai. Vietnamo karas. 10 . būdingi šie požymiai: • draugiškumas. Netrukus beveik visi įsiveržusieji žuvo arba buvo paimti į nelaisvę. susidarė milžiniškas biudžeto deficitas. ir šį reiškinį pavadino grupiniu mąstymu. Per 1941 metų pabaigoje įvykdytą Pearl Harboro uosto antpuolį (dėl kurio Jungtinės Valstijos įsitraukė į Antrąjį pasaulinį karą) Havajuose esantys kariuomenės vadai gaudavo informaciją apie Japonijos rengimąsi kažkuriame Ramiojo vandenyno regione pulti Jungtines Valstijas. ar yra klausimų. Nuo 1964-jų iki 1967-jų prezidentas Lyndonas Johnsonas ir jo „antradienio priešpiečiuose" dalyvaujantys politikos patarėjai eskalavo Vietnamo karą. • direktyvinio lyderio. ir kiekvienas studentas įsivaizduoja. Sociologas M. Jungtinės Valstijos pažemintos. kokius sprendimus jis vertina palankiai. prezidentas buvo priverstas atsistatydinti. aštuntojo dešimtmečio kuro kainų infliacijos. Tarp šią informaciją gavusiųjų populiarios dainos tapo dar populiaresnės. Ir štai rezultatas: nenuskambėjo joks pavojaus signalas. prisidėjęs prie XX a. Žinojimas. Daugeliu klausimų. o žengia vieną žingsnį toliau. buvimas. ir vertybinį aspektus. išpopuliarinančio pasirenkamas dainas. sutelktumas • santykinis grupės izoliavimasis nuo priešingai manančių. Įsiveržimas į Kiaulių įlanką. Tačiau stebina tai. kurioje mezgasi grupinis mąstymas. kad viską suprato. Šios klaidos atsirado pasireiškus tendencijai užgniaužti nuomonių skirtumus dėl harmonijos grupėje. ir visiškai nepasiruošusi gintis karinė bazė buvo užpulta. augmenijos naikinimas ir priešo paieškų bei sunaikinimo misijos privers Šiaurės Vietnamą sėsti prie derybų stalo. randami argumentai (informacinė įtaka) tam. knygas ir filmus. nekreipdami dėmesio į vyriausybės žvalgybos ekspertų ir beveik visų JAV sąjungininkų perspėjimus. Jie paprašė 14 341 interneto vartotojų pasiklausyti ir . abu veiksniai reiškiasi kartu. Norint įveikti šitokį pliuralistinį neišmanymą reikia. rezultatą dažnai nulemia daugiau nei vienas veiksnys. ir tam supratingai pritars Pietų Vietnamo gyventojai. Grupės diskusijose dominuoja įtikinantys argumentai. ką renkasi kiti. Pastebėjus. 1982) išanalizavo sprendimų priėmimo procedūras. Kiekvienas mano. o nepopuliarios – dar nepopuliaresnės. kad kiti jaučia tą patį (socialinis palyginimas).jei patiks . Kai kuriems atsitiktinai parinktiems dalyviams tyrėjai leido pamatyti. kad JAV vykdomi bombardavimai iš oro. numušta 170 lėktuvų ir žuvo 2400 žmonių. ką slapta palaiko visi. o Kuba tapo dar artimesne tuometinės SSRS sąjungininke. kurie ėmė skristi tiesiai į Havajus. Grupės poliarizacijos analizė parodo. Salganikas ir jo kolegos (2006) atliko šio reiškinio eksperimentus. taip pat prisideda prie bandos jausmo. atvedusias į keletą didelių nesėkmių: Pearl Harboras. Likus dar kelioms minutėms oro žvalgybos lėktuvai galėjo pastebėti lėktuvnešius arba perspėti apie pavojų. 1961 metais prezidentas Johnas Kennedy ir jo patarėjai nusprendė nuversti Fidelį Castro įsiverždami į Kubą su 1400 CŽV apmokytų kubiečių pabėgėlių. o kiti tyli todėl. Kadangi žmonės yra sudėtingos būtybės. Tačiau pernelyg savimi pasitikintys kariuomenės vadai nesiėmė šių atsargumo priemonių. kai aptariamas klausimas susijęs su faktais. kokie sudėtingi yra socialiniai-psichologiniai tyrimai. jog jį tylėti verčia drovumas. Dėl palyginimo atsiradusi poliarizacija paprastai būna silpnesnė nei išprovokuota diskusijos. niekas neatsiliepia. remdamiesi prielaida.parsisiųsti iki tol jiems negirdėtas dainas. kuris leidžias suprasti.daug bendro tarp jūsų. kad tik jam vienam ne viskas aišku. kai dėstytojas pasitikslina. Po to karinė žvalgyba prarado radijo ryšį su japonų lėktuvnešiais. Dėl to žuvo beveik 5000 amerikiečių ir milijonas vietnamiečių. kad šalia atsirastų galintis pralaužti ledus ir atskleisti bei sustiprinti bendrą reakciją. Jie tęsė karą.

kad dirbdami pavieniui žmonės pateikia daugiau gerų idėjų nei dirbdami grupėje.neremkite nė vienos pozicijos. Kad kelios galvos geriau nei viena patvirtino nusikaltimo liudininkų parodymų ir darbo atrankos pokalbių vaizdo įrašų tyrimas. Kai imamasi tokių veiksmų. darnios grupės (tarkime.• • • • • • • • • • Grupinio mąstymo požymiai: Nepažeidžiamumo iliuzija. Grupės atmeta iššūkius. „Idėjų generavimas" bendraujant internetu suteikia erdvės kūrybinei minčiai. gali paskatinti priimti nevykusius sprendimus. nariai savo priešus laiko pernelyg blogais. o Vieningumo iliuzija. • Palankiai išklausykite ekspertų ir kolegų kritiką. kuriems būdingas grupinis mąstymas. palankiai priimkite nuoširdžiai prieštaraujančiojo siūlymus. • Prieš įgyvendindami sprendimą sušaukite „paskutinio šanso" posėdį. galinčios priversti suabejoti bendro nutarimo efektyvumu ar moralumu. Laisvos dvasios atmosfera taip pat skatina vaisingą sutelktos grupės darbą. Negebėjimas dirbti atsižvelgiant į aplinkybes. Kai kurie grupės nariai saugo ją nuo informacijos. Mokslininkai dažnai pastebi. Visuotinis tikėjimas grupės moralumu. Keletas oponentų. kritikuojantys vienas kitą. kuris veda į grupinį mąstymą. Jie pradeda suprasti. ginčai skatina kurti idėjas. tai užgauliojimus. o Proto sargai. • Skatinkite kritišką vertinimą. kad būtų galima leistis su jais į diskusijas Ir galiausiai. Neišsami tikslų apžvalga. Silpna pasirinktų sprendimų rizikos analizė. Atrankos paklaida apdorojant turimą informaciją. Kolektyvų. gali padėti grupei išvengti kai kurių pažintinių paklaidų ir pasiūlyti puikių idėjų. Sutelktoje grupėje vyraujančios normos gali skatinti konsensą. Tai dar labiau skatins originaliai mąstyti ir padės komandai įsiklausyti į skirtingus požiūrius. kad išgirstumėte visas dar likusias dvejones. Savicenzūra ir spaudimas nesuardyti konsenso sukuria vieningumo iliuziją. Apklausiami visi kartu. kad išgirstumėte skirtingas nuomones. Grupių nariai užsidaro savame minčių rate: o Racionalizavimas. Tačiau draugystė nebūtinai privalo peraugti į grupinį mąstymą. • Retkarčiais suskirstykite grupę į pogrupius ir vėl sujunkite. Prasta informacijos paieška. kai lyderis pritaria idėjai ir kai grupė atsiriboja nuo priešingų požiūrių. Priešingai paplitusiai nuomonei. Saugios. o Stereotipiškas požiūris į oponentą. sprendimo priėmimas gali užtrukti. jos nariai duodavo griežtą atkirtį pasitelkdami tai argumentus. kai dalyviai įspėjami „nekritikuoti". Situacija. o Savicenzūra. kurie suabejodavo grupės nuomone ir planais. Negebėjimas iš naujo įvertinti kitas alternatyvas. kolektyviai pateisindamos savo sprendimus. Nevykusių sprendimų ženklai: Neišsami alternatyvų apžvalga. kad idėjų generavimas veiksmingiausias. Grupinis mąstymas gali kliudyti ieškoti priešingos informacijos. Tačiau mokslininkai prieštarauja paplitusiai nuo įmonei. grupė jaučia spaudimą būti vieninga: o Spaudimas elgtis konformistiškai. šeima) gali netrukdyti kiekvienam turėti savo nuomonę. Normaliomis aplinkybėmis nuo realybės atitrūkusius žmones atsitokėti priverčia aplinkinių pašaipa ir kritika. liudininkai suteikdavo daug tikslesnę informaciją nei apklausiami individualiai. 11 . Kaip išvengti grupinio mąstymo? • Būkite objektyvūs . kad bendraujant akis į akį mąstoma kūrybiškiau ir sukuriama daugiau idėjų nei dirbant pavieniui. arba nuo to apsaugančią kritinę analizę. Tiems. tačiau jis bus kokybiškesnis ir naudingesnis. ir tada kūrybinis mąstymas peržengia vienos problemos sprendimo ribas. kad jais nepasitiki. ją aptarti ir svarstyti kitas galimybes.

Kai kurios sėkmingai dirbančios bendrovės įvertina kūrybiškumą bei novatoriškumą. kuriuos Paryžiuje pradėjo Serge Moscovici. • Taikykite elektroninį idėjų generavimo būdą. niekas kitas niekada nesutiks su teiginiu. Nenukrypstanti nuo savo pozicijos mažuma yra įtaigesnė už svyruojančią. likusieji retkarčiais gali su tuo sutikti. kad grupės nariai bendrautų raštu. Mažumos įtaka: kaip paskiri žmonės veikia grupę? Žinoma. dažnai priverčia daugumą susimąstyti. kuri palaipsniui gali tapti dauguma. Iš tikrųjų. pateikiančių naujas idėjas ir skatinančių kolegas naujoviškai mąstyti. kad „vertina asmeninę iniciatyvą". istorija būtų statiška ir nekintanti. Nesutinkantieji su grupės nuomone surenka daugiau informacijos. Valingas ir tvirtas mažumos pasitikėjimas savimi gali paskatinti daugumą iš naujo apsvarstyti savo poziciją. Jei mažuma mėlynas skaidres nuolatos vadina žaliomis. Tačiau visi pripažino. Dėl to atsiranda „gamybos blokavimas" idėjos prarandamos laukiant eilės pasisakyti Dviejų oponentų pokalbis gali aktyvinti kūrybišką mąstymą. Dar vienas būdas pasinaudoti grupės privalumais išvengiant taisyklės kalbėti paeiliui . Nors prisiekusiųjų kambaryje toks reiškinys pasitaiko retai. atsisėdimas į svarbiausią vietą prie stalo. Aptarėme filmą „12 piktų vyrų". Pasak normatyvinės įtakos teorijos. Be to. Kai grupės nariai sujungia savo idėjas ir skirtingas įžvalgas. ypač ilgalaikis. kad grupės nariai užsirašytų savo mintis ir paskui jas perskaitytų. atsirandančios sprendžiant problemas didesnėse grupėse galima leidžiant žmonėms formuluoti idėjas ir dalintis jomis kompiuterių tinkle.pareikalauti. padėjo išsiaiškinti kelis mažumos įtakos veiksnius: nuoseklumą. Tačiau jei mažuma svyruoja ir vieną trečdalį mėlynų skaidrių vadina mėlynomis. tačiau jis taip pat gali ugdyti individualumą ir laisvės pojūtį. Kolegos kitokią nuomonę gali aiškinti psichologinėmis ypatybėmis ir pan. jie verčia kitus jaustis nedrąsiai siūlant originalias idėjas. pavyzdžiui. gyvenančių kitų sąskaita. o grupinis problemų sprendimas. kad: • mus formuoja kultūra. • spaudimas elgtis konformistiškai kartais užgniaužia išmintingus sprendimus. Tai padeda paaiškinti mažumos lėtumo efektą . dažnai turi skausmingas pasekmes. Kai grupėje iškeliamos naujos idėjos. kuriame vienas prisiekusysis palenkia į savo pusę 11 kitų. Kai Charlan Nemeth (1979) į tariamų prisiekusiųjų grupę įtraukė dar du žmones. • Reikalaukite. Būdai. Eksperimentai. bet ne atvirkščiai ir ne vien tik individualų. asmeninės idėjos gali kilti nepriklauomai nuo grupės taisyklės vienu metu leisti kalbėti tik vienam žmogui. kiekvienas apie pasitikėjimą savimi bylojantis mažumos poelgis. jei mažumos požiūris niekada nebūtų nugalėjęs. kad šių dviejų žmonių atkaklumas privertė juos dar kartą apgalvoti savo poziciją. kaip patobulinti grupinį problemų sprendimo darbą: • Derinkite grupinį ir individualų idėjų generavimą. o buvimas mažuma yra nemalonus. kurie turėjo prieštarauti daugumos nuomonei. skatina savo darbuotojus gaišti laiką fantastiškoms idėjoms. dažnai rezultatas būna ne grupinis mąstymas. 12 . Nuoseklumas. Pasitikėjimas savimi. o likusias žaliomis. daugumą socialinių judėjimų pradeda nedidelė mažuma. Nuoseklumas ir atkaklumas byloja apie pasitikėjimą savimi. • įtikinimas iš tiesų turi galios. kad skaidrės žalios. tačiau mums neuždrausta priešintis įtikinėjimui viešai įsipareigojant ir numatant įtikinimo poveikį. visuomet atsiranda dykinėtojų. pasitikėjimą savimi ir atsiribojimą nuo daugumos. Ypač kai dalykas susijęs ne su faktais. Tyrimų duomenys siūlo pradžioje taikyti grupinį problemų sprendimą. naujoviškiau svarsto ir priima teisingesnius sprendimus. o paskui individualų. dauguma ėmė jų nemėgti. Nonkonformizmas. požiūris.Didelės idėjų generavimo grupės būna ypač neefektyvios: kaip teigia socialinio dykinėjimo teorija. Korporacija 3M išgarsėjo tuo. Išvengti žodžių lavinos. o su nuomone. o ne kalbėtų ir klausytų.savo požiūriui ištikimos mažumos neskubėjimą pasisakyti. kurį paskatino mažumų. tačiau mes taip pat kuriame kultūrą ir renkamės kultūrines situacijas. Šitaip elgdamasi mažuma gali skatinti kritinį mąstymą.

tai yra organizuoti darbą. Tiek daugumos. Įsitvirtinusieji pajunta turį didesnes galimybes prieštarauti ir lyderiauti. pasitraukiančiųjų pavyzdžiu greitai paseka ir kiti. ir socialinės lyderystės testus. Mažumos atstovas. Dabar žinome. Informacinė (įtikinamų argumentų) bei normatyvinė (socialinio palyginimo) įtaka skatina ir grupę skaidytis į priešingus polius bei sudaro sąlygas mažumos įtakai. kurio sulaukia. siekia aukštų standartų. Galėdami dalyvauti priimant sprendimus. Išanalizavus grupių raidą matoma. jei lyderis duoda tinkamus nurodymus. Tokie vadovai ir aktyviai domisi. siekiančių pereiti prie dalyvaujančio valdymo. kiti iškyla neformaliai. Lyderio sėkmė dažnai priklauso nuo aplinkybių – puikus inžinierių grupės vadovas nebūtinai taip pat sėkmingai vadovautų pardavimų agentams. kad veiksminga laboratorinių grupių. kurlink ji traukia. padeda išvengti grupinio mąstymo. sukeldami sniego lavinos efektą. darbo komandų ir didelių korporacijų lyderių elgsena padeda mažumos požiūrį paversti įtikinamu. tiek mažumos pozicijos socialinis poveikis priklauso nuo ją palaikančių galios. Tokia transformacinė lyderystė skatina susitapatinti su grupės užduotimis ir jai įsipareigoti. Todėl vertinančius vidinį grupės klimatą ir jaučiančius pasididžiavimą laimėjimais palankiau veikia socialinis lyderis. Socialinio tipo lyderis palankiai veikia bendrą kolektyvo klimatą. spręsti konfliktus ir palaikyti kolektyvo narius. Užduoties lyderių stilius dažnai būna direktyvinis . Tyrimai taip pat parodė. Toks valdymo stilius paplitęs Švedijoje ir Japonijoje. Socialinių lyderių stilius dažnai būna demokratiškas . gebėjimą bendrauti su kitais aiškia ir paprasta kalba. bankų ir valstybinių įstaigų vadovų rezultatai būna aukšti atliekant ir užduoties. kokių galime rasti daugelyje bendrovių.priešingai negu „12 piktų vyrų" scenarijuje . savimi pasitikintys ekstravertai. Politikai žino. Gabių anglies šachtų. jie geba taip sutelkti grupę. Atlikdama imitacinius teismo prisiekusiųjų eksperimentus Nemeth pastebėjo. iš grupės tarpo. tie patys kintamieji stiprina ir daugumą. nuosekliai laikydamiesi savo tikslų. daugelis kurių yra charizmatiški. kad grupės taip pat daro įtaką lyderiams. kaip sekasi dirbti. Jei nuoseklumas. kuris visą laiką gynė mažumos nuomonę. tuo tarpu neišmanantys gali būti jam palankūs. kokios savybės būdingos geram lyderiui.sutelkti grupę darbui.tokie lyderiai deleguoja valdžią kitiems.Pasitraukimas iš daugumos. Vieniems žmonėms puikiai sekasi būti užduoties lyderiais . Tačiau pastaruoju metu socialiniai psichologai vėl ėmė domėtis. kad efektyvūs lyderystės stiliai kinta priklausomai nuo situacijos. Grupės nariai būna labiau patenkinti. skiria jiems asmeninį dėmesį. kuriose vadovai skatino kolegas „paaukoti asmeninius interesus kolektyvo labui". kaip matėme. Kitiems puikiai sekasi socialinė lyderystė . ir jautriai reaguoja į pavaldinių poreikius. Reikia pasakyti. Tie patys socialiniai veiksniai tarnauja ir daugumoms. Kai darbuotojams deleguojama užduočių kontrolė. pasitraukęs iš daugumos. žmonės labiau pritaria sprendimui. Transformaciniai lyderiai. nustatyti standartus ir sutelkti dėmesį į tikslą. energingi. Įkvepiantys lyderiai dažniausiai turi patrauklią veiklos viziją. jei dalyvauja priimant sprendimus. Moterys lyderės būna demokratiškesnės nei vyrai. netgi labiau įtikindavo nei tas. ir senbuvių sąmoningumu. Aukščiausia morale pasižymėjo tos. ir mažumoms. pernelyg 13 .šis stilius būna vaisingas. pasitikinčias. yra pakankamai optimistiški ir pasitikintys. užsispyrimo ir skaičiaus. Ar lyderystė yra mažumos įtaka Vieni lyderiai paskiriami arba išrenkami oficialiai. Tokie lyderiai kelia pasitikėjimą. palankiai vertina komandos narių indėlį ir. Jie keri pasitikėjimu savimi. kaip interpretuoti visuomenės nuomonių tyrimus. Atkakli mažuma paneigia vieningumo iliuziją. ir tai žadina greta esančių pasitikėjimą. veiksmingas komandas. pasitikėjimas savimi ir pasitraukimas iš kitaip manančių tarpo stiprina mažumą. kad įkvėptų kitus. didėja jų suinteresuotumas siekti gerų rezultatų.kai tik dauguma ima irti. be to. kad nauji nariai kaip mažuma kitaip veikia grupę nei senbuviai. Kai mažuma nuolat abejoja daugumos išmintingumu. įkvepia žmones priimti jų viziją. Kartais esantys minios priekyje paprasčiausiai pajunta. Naujokai daro įtaką pasinaudodami dėmesiu. pastaroji dažniau ima dvejoti ir netgi gali perimti mažumos poziciją. Gebantis įkūnyti grupės požiūrį greičiau taps lyderiu. kad ji įgyvendintų savo misiją. kad . Kadangi šie lyderiai orientuojasi į tikslą. Gerai išmanantys darbą gali nepakęsti užduoties lyderio. Organizacijose tokie lyderiai dažnai sukuria angažuotas.

14 . pažymi.radikaliai nuo grupės standartų nukrypstantis lyderis gali būti atmestas. Išmintingi lyderiai dažniausiai laikosi daugumos ir protingai naudoja savo įtaką. Retais atvejais sutapus aplinkybėms lyderio savybės pagimdo istorinio masto asmenybę.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->