BAB 1 : SEJARAH DAN KITA

1. Pengertian sejarah berikut dikemukakan oleh seseorang tokoh cendekiawan. Sejarah membicarakan tentang masyarakat manusia atau peradaban manusia, tentang perubahan yang berlaku pada sifat masyarakat itu.

Tokoh yang dimaksudkan ialah? A Herodotus B Ibn Khaldun

C Tun Sri Lanang D Muhd. Yusof Ibrahim

2. Apakah maksud sejarah yang diberikan oleh Herodotus?

A Catatan tentang sikap manusia masa lampau B Peristiwa yang benar-benar berlaku pada masa dahulu

C Penceritaan tentang tindakan manusia dan sebab-sebab mereka melakukannya D Kisah perubahan yang berlaku pada sifat-sifat masyarakat zaman dahulu

3. Antara yang berikut, manakah ciri-ciri sejarah? I II III Fakta yang benar Penting dan bermakna Direka berdasarkan pengalaman

IV Boleh ditafsir dan ditokok tambah

A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV ©hak cipta JPN Kelantan: cikgusejarah.blogspot.com Page 1

Batu bersurat Sumber Pertama Fail rasmi jabatan X Apakah X? A Majalah B Akhbar C Diari D Buku ©hak cipta JPN Kelantan: cikgusejarah.com Page 2 .4. Maklumat berikut berkaitan dengan kejayaan negara Malaysia Pelancaran kereta Proton Waja Pelancaran motosikal Jaguh Mengapakah peristiwa di atas dianggap peristiwa bersejarah kepada negara? A Membuka era baru dalam industri pemotoran negara B Menunjukkan negara sudah merdeka dan tidak dijajah lagi C Membolehkan negara diiktiraf sebagai negara industri D Membuktikan negara mempunyai kemampuan mengatasi negara maju 6. Rajah berikut merujuk kepada sumber sejarah.blogspot. Setiap peristiwa sejarah yang berlaku mestilah mempunyai ? A Sebab dan akibat B Cerita menarik C Ada gambar D Gaya bahasa 5.

kulit kerang.blogspot. Sumber lisan tidak dianggap sebagai fakta sejarah. Mengapakah kaedah arkeologi sangat penting untuk mengkaji kehidupan masyarakat zaman prasejarah? A Kaedah arkeologi mudah dan murah B Kaedah arkeologi diperoleh melalui proses cari gali C Bahan-bahan arkeologi tahan lama dan tidak mudah rosak D Masyarakat prasejarah tidak merekod apa-apa tentang kehidupan mereka ©hak cipta JPN Kelantan: cikgusejarah.7. beliung. dan tulang mawas Senarai tersebut boleh dikategorikan sebagai? I II III Sumber primer Sumber sekunder Sumber sejarah IV Sumber arkeologi A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 9. Sumber Serpihan tembikar. Apakah kelemahan sumber tersebut? A Sumber ini diperoleh melalui kaedah lisan B Sumber ini tidak mempunyai tarikh dan nama tokoh C Terdapat unsur tokok tambah seperti dongeng dan mitos D Fakta ini tidak dinilai oleh sejarawan dan tidak dibukukan 8.com Page 3 . Senarai berikut merupakan bahan penting dalam pengkajian sejarah tempatan.

10. Kaedah pengkajian sejarah Kaedah arkeologi Kaedah X Kaedah bertulis Apakah kelemahan kaedah X? I Mudah didapati II Senang di tokok tambah III Mempunyai unsur mitos dan dongeng IV Tidak dikaji oleh sejarawan sebelumnya ©hak cipta JPN Kelantan: cikgusejarah.com Page 4 . Apakah kaedah pengkajian sejarah yang digunakan untuk mendapatkan maklumat daripada bahan berikut? Lakaran Kaedah pengkajian sejarah pada batu dinding gua Batu bersurat Catatan kayu pada kulit A Kaedah lisan B Kaedah lakaran C Kaedah bertulis D Kaedah catatan 11. Rajah berikut merupakan cara mendapatkan sumber sejarah.blogspot.

A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 12.blogspot. Bahan-bahan berikut berkaitan dengan sumber tinggalan sejarah. Apakah punca yang menyebabkan berlakunya perbezaan pendapat antara sejarawan Barat dengan sejarawan tempatan? A Perbezaan tafsiran sejarah B Perbezaan latar belakang pendidikan C Perbezaan sumber sejarah yang digunakan D Sejarawan Barat dan sejarawam tempatan tidak bekerjasama 13.com Page 5 . manakah sebab wujudnya tafsiran yang berbeza dalam kalangan ahli sejarawan? I Kepentingan berbeza II Kekurangan sumber III Pengetahuan yang cetek IV Kepelbagaian sumber A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV ©hak cipta JPN Kelantan: cikgusejarah. Antara yang berikut. Kulit siput Peralatan logam Ketepatan usia sumber tersebut dapat disahkan melalui kaedah? A pentarikhan radiokarbon B penilaian C tafsiran D cari gali 14.

com Page 6 . ini akan menyebabkan? A berlaku tafsiran yang berbeza B terpaksa menggunakan kaedah lisan C wujud unsur-unsur tokok tambah D tidak mendapat pengajaran berdasarkan peristiwa sejarah 16 Apakah tujuan utama kita mempelajari sejarah? A Melahirkan perpaduan dan suasana harmonis B Membolehkan kita mendapat iktibar dan pengajaran C Mewujudkan rasa bangga terhadap kekuatan kuasa Barat D Membentuk masyarakat yang bersikap aktif dalam politik Soalan 17 berdasarkan maklumat di bawah. 17 Apakah kesan penemuan tersebut? A Membentuk keperibadian bangsa dengan mengurangkan rasa rendah diri B Mengajar kita supaya tidak mengulangi kesilapan lalu C Menggalakkan kita berusaha memajukan diri dan negara D Menghargai dan memelihara kedaulatan negara ©hak cipta JPN Kelantan: cikgusejarah.blogspot.15. Penemuan Zaman Paleolitik di Kota Tampan membuktikan Malaysia antara Negara terawal melalui zaman Prasejarah Dunia. Sekiranya anda tidak mendapat maklumat tepat tentang sesuatu peristiwa yang dikaji.

Apakah pengajaran peristiwa berikut kepada penduduk Malaysia? Peristiwa rusuhan kaum telah berlaku pada 13 Mei 1969.18. Mengapakah mata pelajaran sejarah diberi penekanan dalam Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah? I Menghargai kemerdekaan dan kedaulatan negara II Mengelakkan generasi muda ketinggalan zaman III Mewujudkan rasa benci kepada penjajah Barat IV Melahirkan semangat patriotisme dan bangga akan negara sendiri A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 19. bangsa.blogspot. dan negara kita sendiri D Menyedari kepentingan sejarah ©hak cipta JPN Kelantan: cikgusejarah.com Page 7 . A Kita patut mementingkan diri sendiri B Kita mesti mengekalkan perpaduan antara kaum C Kita hendaklah patuh dan taat kepada arahan kerajaan D Kita mesti mempertahankan kebudayaan masing-masing 20. Bagaimanakah perasaan patriotisme dapat dipupuk? A Mengetahui kaedah mencari gali artifak B Melihat batu bersurat C Mengetahui siapa diri.

blogspot.com Page 8 .JAWAPAN BAB 1 NO.SOALAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 JAWAPAN B C A A A C B D D C C A A B C B A B B C MUKA SURAT 4 4 5 8 5 9 10 12 12 11 10 12 13 13 13 14 15 17 17 17 ©hak cipta JPN Kelantan: cikgusejarah.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.