You are on page 1of 1

Escola Sagrada Famlia

Full de calcul

Empresa

Articles
Pantalla 19 TFT
Porttil
Ratolins
Teclats
Cablejat de xarxa
Altaveus
Escner
Impressora Lser
Impressora Injecci
T Grfica 256Mb
DVD-RW/W+
Disc dur 750 GB

quantitat

preu

8
4
15
15
25
5
2
2
4
1
8
2

150
789
11
15
5
35
105
295
95
59
32
129

Subtotat
1,200.00
3,156.00
165.00
225.00
125.00
175.00
210.00
590.00
380.00
59.00
256.00
258.00

Tfol & Co.

tipus client
B
C
A
A
A
B
C
C
C
C
B
C

descompte
Subtotat
client
sense IVA
240.00
960.00
157.80
2,998.20
57.75
107.25
78.75
146.25
43.75
81.25
35.00
140.00
10.50
199.50
29.50
560.50
19.00
361.00
2.95
56.05
51.20
204.80
12.90
245.10
TOTAL

IVA 21%
201.60
629.62
22.52
30.71
17.06
29.40
41.90
117.71
75.81
11.77
43.01
51.47

Totals
1,161.60
3,627.82
129.77
176.96
98.31
169.40
241.40
678.21
436.81
67.82
247.81
296.57
7,332.48

Tipus de Client
Tipus
Descompte
A
35%
B
20%
C
5%
Clients per quantitat
Quantitat comprada
Tipus
<5
C
Entre 5 i 10
B
ms de 10
A

Pedro Carrin

Pg.1