Repere bibliografice

(disponibile la Biblioteca ASE)

Zaharia, O., Danciu A., Roman M., - Statistica întreprinderii, Editura ASE, Bucureşti, 2005 Colibaba, D., Antonescu C., Grădinaru G., - Instrumente statistice ale firmei , Editura Tribuna economică, Bucureşti, 2007 Niculescu I., Grădinaru G., - Analiza statistică microeconomică (cazuistică), Editura ASE, Bucureşti, 2005 Niculescu I., Grădinaru G., - Modele de analiză statistică a activităţii economice a întreprinderii , Editura ASE, Bucureşti, 2002 Bodo F. V., Grădinaru G. - Model financiar pentru evaluarea întreprinderii, Editura ASE, Bucureşti, 2000 www.insse.ro http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Evaluare Examinare finală 70% 2 subiecte teoretice (20%) 3 aplicaţii practice punctuale (30%) 1 aplicaţie practică de sinteză (20%) Pe parcursul semestrului 30% Test de verificare pe parcurs (5%) Elaborare şi susţinere proiect (15 %) Prezenţa şi activitatea la orele de curs şi seminar (10 %) .

de diagnosticare şi de îmbunătăţire sau de corectare a activităţii economico-financiare a întreprinderii .eurostat. de analiză. tehnici şi modele de investigare.jsp?page=tempo2&lang=ro&context=55  Analiza statistică a fenomenelor şi proceselor economicofinanciare din cadrul întreprinderii reprezintă ansamblul de metode.insse.ro/shop/index.ec.eu/portal/page/portal/short_term_business_statisti cs/data/database) şi https://statistici.Obiective Cunoaşterea şi analiza indicatorilor pentru a obţine informaţia necesară fundamentării deciziilor la nivel microeconomic Analiza corelaţiilor între indicatorii statistici Aplicarea metodelor statistice utilizate în analiza indicatorilor pe termen scurt (Short-Term business Statistics – STS – vezi http://epp.europa.

Cunoştinţe prealabile Statistică Economie Finanţele întreprinderii .

Ţinta analizei statistice microeconomice: AGENŢII ECONOMICI Întreprinderi Gospodării (menaje) Instituţii de credit şi societăţi de asigurări Administraţii publice şi private .

– acestea sunt agenţi economici având calitatea de consumatori de bunuri personale. alcătuind sectorul productiv al economiei de piaţă.GRUPAREA AGENŢILOR ECONOMICI    întreprinderi – acestea grupează toate unităţile instituţionale având ca funcţie principală producerea de bunuri materiale şi servicii destinate pieţei. gospodării (menaje) reprezentate de familii. fermieri. instituţii de credit şi societăţi de asigurări (private. diferite comunităţi consumatoare etc. Veniturile acestor agenţi economici provin din vânzarea producţiei. . din titluri de proprietate. mixte) – acestea sunt agenţi economici ce au ca funcţie principală pe aceea de intermediar financiar între ceilalţi agenţi economici. Veniturile menajelor provin din salarizarea persoanelor. scopul fiind obţinerea de profit. precum şi din transferurile efectuate de celelalte sectoare. publice.

administraţii private reprezintă agentul economic care grupează organismele private fără scop speculativ (organizaţii. în principal. cotizaţii. Veniturile acestor agenţi economici provin din vărsămintele obligatorii efectuate de către unităţile care aparţin celorlalte categorii de agenţi economici.GRUPAREA AGENŢILOR ECONOMICI   administraţii publice reprezintă acel agent economic care exercită funcţia de redistribuire a veniturilor pe baza serviciilor nonmarfare prestate. venituri din proprietăţi etc. din contribuţii voluntare. fundaţii etc. . Veniturile acestora provin. asociaţii. primite direct sau indirect.).

Resurse umane         Calificarea forţei de muncă Mişcarea forţei de muncă Îndeplinirea planului Folosirea timpului de muncă Productivitatea muncii Analiza corelată a productivităţii muncii cu indicatorii folosirii timpului de lucru Analiza corelată a salariului mediu şi a fondului de salarii cu indicatorii folosirii timpului de lucru Analiza îndeplinirii planului fondului de salarii şi a corelaţiei dintre salariul mediu şi productivitatea muncii .

Capitalul    analiza comparată a indicatorilor de nivel ai capitalului fix analiza consumului de materiale analiza statistică a vitezei de rotaţie a capitalului circulant .

influenţa utilizării factorilor de producţie asupra rezultatelor activităţii economice .Producţia     Producţia de bunuri şi servicii Cuantificarea producţiei Principalii indicatori ai producţiei Analiza comparată a producţiei.

eficienţă. rentabilitate     Definire.Costuri. cheltuieli. risc financiar . tipologie Cheltuieli la 1000 lei producţie Analiza comparată a rezultatelor financiare structurate pe produse Indicatori financiari.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful