CATEDRA DE CONSTRUCTII CIVILE, INGINERIE URBANA SI TEHNOLGIE

TEMA PROIECTULUI DE CONSTRUCTII CIVILE III ANUL V - ING.ZI – FCCIA - SEMESTRUL I _2008-2009 Numele studentului: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Se cere sa se intocmeasca proiectul unei cladiri civile conform datelor care urmeaza: I.Funcţiunea (destinaţia) clădirii :……………………………… II.Amplasamentul cladirii: 1. Localitatea : . . . . . . . . . . . . . . . . Nota: Pe baza acestei date de tema se vor satbili, cf. reglementarilor tehnice in vigoare, zonele in care se incadreaza localitatea, din punct de vedere: • .Zona climatică . . . . . . . . ……………….. • Actiunea seimica: ……………. . . . . • Actiunea zapezii…………………………… 2. Terenul de fundare . . . . . . . . . . . . . . cu pconv.= . . . . . . . . daN/cm2 Nota: - terenul natural se consideră practic orizontal; - nivelul pânzei de apă subterană se află la mare adâncime. III. Conformarea de ansamblu a cladirii : 1. Tipul partiului de arhitectură ........................................... 2. Numărul de niveluri: . . . . ............................................ 3. Inălţimea totală a nivelului curent: . . . .................... . . m 4. Acoperişul: a. terasa necirculabilă cu alcătuire normală si protectie grea din pietris; b. terasa circulabilă cu protecţie din dale de beton mozaicate, pozate într-un strat de nisip; c. terasa circulabilă cu protecţie din dale de beton mozaicate, pozate pe un strat de mortar de ciment; d. terasa circulabilă cu alcatuire normala, cu protecţie din dale de beton mozaicate, pozate pe ploturi reglabile. e. erasa necirculabilă cu alcătuire ranversată si protectie grea din pietris; f. terasa grădină. Obs: termoizolaţia va fi din polistiren sau vata minerala de mare densitate, cu grosimea aleasă astfel încât Rt = ...................... 5.Pereţii exteriori a. zidărie din cărămidă eficienta (tip GVP) placată la exterior cu polistiren expandat tencuit subţire; b. zidărie din blocuri de beton celular autoclavizat de tip Ytong, realizată cu rosturi subţiri; c. zidarie din blocuri Porotherm. 6. Pereţi interiori nestructurali. a. zidărie din cărămidă de 7.5 cm, 12.5 cm, 15 cm; b. schelet metalic şi feţe din gips-carton; c. zidarie din porotherm; d. panouri din lemn sau inlocuitori.

având înălţimea liberă de . Clădirea este prevazută cu subsol tehnic general sau subsol functional.2 7. 3. tencuieli. Sectiune verticala (partiala) prin nivelul curent (1:20).. IV. Conţinutul proiectului: A.. Plan partial de montaj pentru predale (1:50) şi detaliile caracteristice de rezemare şi monolitizare ale acestora (1:10). Plan etaj curent şi detaliul de intrare la parter (1:50). Sistemul structural al cladirii va fi realizat cu urmatoarele subsisteme structurale: A.. B. -planşeu terasă. 4. Tema proiectului 2.. 8. 2. Piese desenate 1...) se aleg din gama soluţiilor eficiente curent utilizate în prezent. Calcul (la nivel de predimensionare) pentru conformarea termohigroenergetica a principalelor elemente de anvelopa.. 6. a principalelor elemente de compartimentare 4.. Scara: din beton armat monolit B. secţiuni şi detalii caracteristice pentru un perete structural din beton armat monolit (1:20). fundaţii. Suprastructura (elemente verticale de rezistenta) de tip dual din beton armat: 1. Planşeele: predale şi suprabetonare din beton armat. placaje etc. clădirea fiind racordată la reţeaua de termoficare.. 5. Conformarea acustica la zgomot aerian si de impact. 2. 7. pereţi structurali (calcul la acţiunea seismică). Infrastructura se realizează ca un ansamblu de tip rigid şi rezistent V. . 4. Plan cofraj şi armare pentru scară (1:20). m. Incălzirea se realizează cu radiatoare. canalizarea şi alimentarea cu energie electrică se realizează prin legarea la reţelele edilitare respective.Piese scrise 1. Detaliile se vor intocmi pentru: -planşeu de nivel curent. Plan (1:50) şi detalii caracteristice (1:20) pentru fundaţii.. Alimentarea cu apă. 9.. Memoriu tehnic cu justificarea soluţiilor adoptate. Elevaţie şi armare (1:50).. Plan acoperis terasă (1:50) şi detalii caracteristice (1:10). Finisajele (pardoseli.Note de calcul pentru dimensionarea elementelor structurale precizate individual: scară. 3.

plan partial intrare parter. soluţii de pereţi nestructurali (interiori şi exteriori). 2. a principalelor elemente de compartimentare. Evaluare de incarcari si dimensionarea elementelor componente. Plan montaj predale şi detalii de monolitizare . obligatorie. detalii de monolitizare. Conformare scara: plan cofraj si detalii. Calculul rigidităţilor pereţilor structurali. La stabilirea dimensiunilor elementelor structurale si nestructurale vor fi respectate regulile de conformare si predimensionare prezentate in sedintele 1. Conformare casa de lift. 3 4 Conformare la nivel de “predimensionare” termohidroenergetica a principalelor elemente de anvelopa: pereti exteriori. Conformare acustica. detaliu de intrare la parter. la nivel de “predimensionare”. Plan terasa si detalii. a principalelor elemente de compartimentare. Corectura - 2 Partiul de arhitectură. 3. . plan partial intrare parter. Programul de elaborare al proiectului: S. 5 6 7 Conformare scara: plan cofraj si detalii. -plan terasa cu detalii.sectiune transversala partiala prin etaj curent. Evaluare incarcari.3 VI. detalii de pardoseli. Predimensionare elemente structurale.partiu. Detalii pardoseli. Calculul eforturilor secţionale în pereţii structurali - . Predare partiala I. 1 Explicaţii Tema: Explicaţii generale privind alcătuirea clădirii. distribuţia încărcării seismice la pereţii structurali. Plan terasa si detalii. la zgomot aerian si de impact. Detalii pardoseli. Conformare la nivel de “predimensionare” termohigroenergetica a principalelor elemente de anvelopa: pereti exteriori. Evaluare de incarcari si dimensionarea elementelor componente. Conformare casa de lift. Alcătuire planşeu. Evaluare incarcari. cu notare: . Evaluarea încărcărilor seismice. Alcătuire planşeu. Plan montaj predale şi Sectiune verticala prin nivelul curent. la zgomot aerian si de impact. Sectiune verticala prin nivelul curent. partiul de arhitectură. Conformare acustica. la nivel de “predimensionare”. Predimensionare elemente structurale. terasa in camp curent. terasa in camp curent.

Predare partiala II. 10 11 . 13 Corectura generala 14 Predarea proiectului cu susţinere . Disciplina proiectului de Constructii civile şi modul de evaluare: An şcolar 2008-2009 Respectarea datelor impuse prin temă fiecărui student. întocmirea tuturor pieselor scrise şi desenate ale proiectului sunt obligatorii.plansele desenate pot fi predate integral in tus sau creion (cu cartuş obligatoriu în cerneală sau tuş) sau AUTOCAD. plan si detalii de fundatii. • Prezenta minima la orele de proiect: 8 sedinte din totalul celor 14 (57%). a planificării proiectului. .stabilirea starii de eforturi dintr-un element structural se poate realiza prin calcul automat (SAP. Verificarea de ansamblu a fundatiilor. Pt 5…6 sedinte absente se va diminua nota la proiect cu 20% .planseu: plan. Calculul eforturilor secţionale în pereţii structurali Antemasuratoare pentru un element de Dimensionarea pereţilor structurali constructie. • Nota finala va fi afectata cu un procent cuprins intre 0-30% in functie de numarul de sedinte absentate . detalii si evaluare incarcari. . Proiectul se va preda astfel: .scara: plan.VII. Predimensionare talpi fundatii Alcatuire. plan si detalii de fundatii. sectiuni. Alcatuire. sectiune. distribuţia încărcării seismice la pereţii structurali. ETABS). obligatorie. tema de proiect a studentului va fi schimbata (conform deciziei Consiliului profesoral al FCCIA).4 8 9 . evaluare incarcari si dimensionare. Notarea proiectului: • Cele doua predari partiale vor avea o pondere de 60% din nota finala. • In cazul in care studentul nu intruneste numarul minim de prezente. Pt 3…4 sedinte absente se va diminua nota la proiect cu 10 % . dupa cum urmeaza: Pt 1…2 sedinte absente se va diminua nota la proiect cu 0 % . 12 Verificarea ansamblului fundatiilor. VIII. cu notare: elevatie. detalii perete structural rezultate in urma dimensionarii Predimensionare talpi fundatii. seismice. Evaluarea încărcărilor pentru pereţii structurali din beton armat. . Dimensionarea pereţilor structurali Calculul rigidităţilor pereţilor Alcătuire constructivă şi detalii de armare structurali. Alcătuire constructivă şi detalii de armare pentru pereţii structurali din beton armat. • Procentul de 40% din nota finala va fi alocat predarii si sustinerii finale din sedinta 14.