Psihologia educaţiei

Psihologia formării şi dezvoltării fiinţei umane pe întreg parcursul vieţii

7. 6. 5. 11.Subiectul nr. 8. 12. 10. 4. 3. . 9. Concepţia personală cu privire la raportul ereditate-mediu în influenţarea dezvoltării psihice Concepţia personală cu privire la stadialitatea dezvoltării psihice Concepţia personală cu privire la influenţa dezvoltării socio-afective asupra învăţării în şcoală Concepţia personală cu privire la influenţa dezvoltării morale asupra învăţării în şcoală Concepţia personală cu privire la influenţa dezvoltării eului şi imaginii de sine asupra învăţării în şcoală Concepţia personală cu privire la raportul mecanisme psihice cognitive / mecansime psihice stimulator-energizante în învăţarea şcolară Concepţia personală cu privire la raportul temperament / aptitudini în învăţarea şcolară Concepţia personală cu privire la raportul aptitudini / caracter în învăţarea şcolară Concepţia personală cu privire la raportul inteligenţă /creativitate în învăţarea şcolară Concepţia personală cu privire la raportul dependenţă / independenţă (autonomie) în învăţarea şcolară Analizaţi fenomenele legate de efectul grupului asupra comportamentului individual întâlnite cel mai frecvent în experienţa personală Conturaţi (în funcţie de criteriile cunoscute) portretul profesorului apreciat ca maximal eficient pentru învăţarea academică de nivel superior. 2.1 (la alegere) Precizaţi şi comentaţi: 1.

din experienţa personală sau a persoanelor cunoscute pentru fundamentarea concepţiei personale. Exemplificarea cu un caz concret.1:      Succintă prezentare a concepţiei specialiştilor (literatura de specialitate) cu privire la problema aleasa.Barem pentru subiectul nr. . Argumentarea convergenţei sau divergenţei opiniei personale în raport cu opiniile specialiştilor. Analiza efectelor în planul comportamentului profesional a concepţiei personale cu privire la problema aleasă. Precizarea concepţiei personale şi a convergenţei sau divergenţei acesteia în raport cu opiniile specialiştilor.

EXEMPLU DE ABORDARE Precizaţi şi comentaţi: Concepţia personală cu privire la……… (implicarea familiei în procesul educaţional) – ATENTIE:nu se va regăsi printre subiecte!!!! .

Studiile pe această temă se focalizează fie pe opiniile şi atitudinile familiei. care ulterior poate fi greu de înlăturat. Autorii prezintă diferite mijloace pe care şcolile şi familiile ar trebui să le folosească pentru a creşte nivelul comunicării între ele. De exemplu..) fără a fi şi personal implicaţi întrun proces de participare activ şi constructiv. Succintă prezentare a concepţiei specialiştilor (literatura de specialitate) cu privire la implicarea familiei în procesul educaţional În teoria şi practica educaţiei se identifică opinii şi atitudini foarte diferite în legătură cu această problemă. fie pe opiniile şi atitudinile şcolii asupra acestei probleme. Articolele publicate pe tema rolului familiei în sprijinirea educaţiei realizate în sistemul instituţionalizat de educaţie par să confirme „evoluţia” (de fapt – involuţia) climatului familial înspre incomunicare şi dezangajare afectivă în raport cu educaţia copiilor. Studiile cu privire la opiniile şi atitudinile specialiştilor din şcoală scot în evidenţă faptul că aceştia consideră că implicarea părinţilor în educaţia copiilor trebuie accentuată. Apreciez că în literatura de specialitate este dominantă opinia că familia trebuie să se implice) şi trebuie să i se creeze condiţii pentru aceasta în întreg procesul instructiv –educativ al copilului. riscă să creeze o ruptură între generaţii. Telleri observă că în societatea contemporană se poate sesiza tendinţa părinţilor de a încredinţa în exclusivitate şcolii educaţia copiilor (. ..1. Joyce Epstein (2003) a identificat o serie de factori care exprimă implicarea părinţilor în educaţia şi instruirea copiilor şi o serie de caracteristici ale familiilor ai căror copii obţin rezultate bune în şcoală. în momentele cele mai semnificative.

Precizarea concepţiei personale şi a convergenţei sau divergenţei acesteia în raport cu opiniile specialiştilor Părera mea este într-o anumită măsură divergentă faţă de opiniile prezentate. Consider că familia nu poate şi nici nu este necesar să se implice în întreg procesul instructiv – educativ al copilului.2. .

devenind tot mai puţin implicaţi pe măsură ce copii. . materiile studiate sunt mai diverse şi vehiculează mai multe informaţii care pot lipsi părinţilor astfel că aceştia ar perpetua un model de raportare la cunoaştere care nu ar mai fi eficient pentru copil. Chiar copiii pe măsură ce cresc încep să afişeze nevoia separării şi independenţei faţă de părinţi: pleacă la şcoli mai mari şi mult mai departe de casă. Un alt argument pentru opinia mea se bazează pe cercetările care au investigat diferenţele dintre modelul parental tradiţional şi cel modern în implicarea familiei în educaţia copiilor. S-a observat că părinţii tind să se implice mult mai mult în etapa studiilor preşcolar şi în clasele primare decât în anii de gimnaziu. Viaţa socială se transformă de aşa manieră încât părinţii nu se mai pot implica în toate fazele şi etapele procesului educativ.Argumentarea convergenţei sau divergenţei opiniei personale în raport cu opiniile specialiştilor Îmi susţin această opinie cu observaţiile prezentate în anumite studii asupra nivelului diferit de implicare a familiei în educaţia copilului în raport cu vârsta acestuia.

Exemplificarea cu un caz concret...Efectul a fost că prietena mea avea toate cărţile recomandate. Cel puţin unul dintre părinţii ei (cel mai frecvent amândoi) veneau foarte des la şcoală. din experienţa personală sau a persoanelor cunoscute pentru fundamentarea concepţiei personale. avea foarte multe preocupări extraşcolare care nu ii făceau plăcere şi nu mai avea timp să rezolve probleme de matematică (lucru care cu adevărat îi plăcea). Am avut în liceu o prietenă a cărei familie se implica ( în sens tradiţional) foarte mult în educaţia ei. sugestii cu privire la activităţile extraşcolare în care să o implice.. cereau informaţii despre prietenii ei de şcoală. discutau cu fiecare dintre profesorii noştri – le cereau liste cu cărţi pe care să i le cumpere.. Se simţea sufocată şi a început să aibă reacţii de blamare a părinţilor ei. .4.. În experienţa mea personală am întâlnit o situaţie care îmi susţine opinia.

climatul şi modelul parental al familiei sale. Analiza efectelor în planul comportamentului profesional a concepţiei personale cu privire la problema aleasă. cu efecte benefice asupra evoluţiei acestuia mă poate face să neglijez sau chiar să încerc să limitez relaţiile cu familia copiilor de care mă ocup. valorile. . Faptul că nu consider că familia se poate implica în întreg procesul instructiv – educativ al copilului. Conştientizarea acestui risc mă ajută să îmi analizez critic-constructiv reacţiile la iniţiativele părinţilor de implicare în ansamblul influenţelor instructiv-formative pe care le voi exercita asupra copiilor. Riscul este să încurajez dezinteresul familiei faţă de evoluţia şcolară a copilului sau detaşarea copilului de opiniile.5.

.MULTUMESC NE VEDEM LA.. EXAMEN Succes!!! ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful