BORANG PELAPORAN PRAUJIAN/PASCA UJIAN KEMAHIRAN MENGIRA PROTIM 2009 / TAHUN

:

BRG 1 : SEK BORANG RUMUSAN SERAHKAN KEPADA PPD 4 √ 5 6

Nama Sekolah : SEK. KEB (2) JALAN BATU TIGA, KLANG 6. Keputusan Praujian/Pasca Ujian

Kategori Sekolah :

Bandar

L. Bandar

Jenis Sekolah

SK √

SJKC

SJKT

Praujian/Pascaujian (Basic Operation)
Addition
Skor lebih 80% Lel Bil. Murid Jumlah 9 14 Per 5 Skor Kurang 80% Lel 6 10 Per 4

Subtraction
Skor lebih 80% Lel 9 11 Per 2 Skor Kurang 80% Lel 8 14 Per 6

Multiplication
Skor lebih 80% Lel 5 7 Per 2 Skor Kurang 80% Lel 12 18 Per 6

Division
Skor lebih 80% Lel 5 7 Per 2 Skor Kurang 80% Lel 12 18 Per 6

Jumlah Lulus Jumlah Gagal

Lelaki Lelaki

5 12

Perempuan Perempuan

2 6

Jumlah Besar Lulus Jumlah Besar Gagal

7 18

Perhatian Sila serahkan borang yang lengkap diisi kepada PPD Simpan sesalinan untukk fail sekolah

Tarikh : Tandatangan

Cop :

PROTIM TAHUN 4 *PRAUJIAN / * PASCA Nama murid dan skor Nama Murid Vishnu Vincent Matthew Sasikumar Goh Kui Peng Norhamizah Divya Dasrshini Noor Azzad Mohd Aiman Hakim Nurul Diyanah Nor Artikah Mohd Amir Nadzrin Lectumy Devi Chong Chun Siong Logeswaran Mohd Amerrul Aizad Tean Tza Hwa Mohd Fatoni Alwi Kelvinraj Muhammad Faiz Ruhveeshwar a/l P.Sivam Rathindra Nanthakumaran a/l Arumugam Keerthiga Mohd Izzat Nurul Ainatasha Jantina(*) 1 1 1 2 2 2 1 1 2 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 Kaum(*) 3 4 3 2 1 3 1 1 1 1 1 3 2 3 1 2 1 3 1 3 3 3 3 1 1 Addition (%) 10 20 50 40 60 50 50 60 80 60 80 100 100 100 70 100 100 80 100 90 100 100 100 80 100 Subtraction (%) 10 10 10 10 0 0 40 50 30 0 10 40 50 60 90 90 80 100 90 90 80 100 80 80 80 Multiplication (%) 10 20 0 10 0 10 10 10 10 40 20 0 40 40 10 40 30 70 80 80 80 80 80 80 80 Division (%) 0 0 10 0 0 10 0 0 0 40 30 10 10 20 50 0 40 0 80 80 80 80 80 80 80 *1 - Melayu /Bumiputera *2 - Cina *3 - India

BRG SEK : 2A Borang Kawalan ke PPD

*1 Lulus/ *0 Gagal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1

Nama Sekolah: Sekolah Kebangsaan (2) Jalan Batu Tiga

*1 - Lelaki *2 -Perempuan

*4 -Kaum Lain

Gunakan borang lain jika tidak cukup

SENARAI NAMA CALON MURID - PRA UJIAN PROTIM 2009 MATEMATIK TAHUN 4 Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Nama Murid Vishnu Vincent Matthew Sasikumar Goh Kui Peng Norhamizah Divya Dasrshini Noor Azzad Mohd Aiman Hakim Nurul Diyanah Nor Artikah Mohd Amir Nadzrin Lectumy Devi Chong Chun Siong Logeswaran Mohd Amerrul Aizad Tean Tz3 Hwa Mohd Fatoni Alwi Kelvinraj Muhammad Faiz Ruhveeshwar a/l P.Sivam Rathindra Nanthakumaran a/l Arumugam Keerthiga Mohd Izzat Nurul Ainatasha

SENARAI NAMA MURID - PASCAUJIAN PROTIM 2009 MATEMATIK TAHUN 4 Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Nama Murid Vishnu Vincent Matthew Sasikumar Goh Kui Peng Norhamizah Divya Dasrshini Noor Azzad Mohd Aiman Hakim Nurul Diyanah Nor Artikah Mohd Amir Nadzrin Lectumy Devi Chong Chun Siong Logeswaran Mohd Amerrul Aizad Tean Tz3 Hwa Mohd Fatoni Alwi Kelvinraj Muhammad Faiz Ruhveeshwar a/l P.Sivam Rathindra Nanthakumaran a/l Arumugam Keerthiga Mohd Izzat Nurul Ainatasha

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful