You are on page 1of 9

U.S.A.M.V.

Cluj-Napoca
(Unitatea de învăţământ superior) Sesiunea IAN-FEB. 2009
Facultatea (colegiul)
Zootehnie şi Biotehnologii
Specializarea Piscicultură
Catedra III

BILET DE EXAMEN Nr. 1

Disciplina ACVACULTURA SPECIALA Anul de studii III P

1. Importanţa creşterii broaştelor

2. Tehnici de recoltare şi procesare a scoicilor

Sef de catedră Examinator,


Prof.dr.ing. Grigore Onaciu Conf.dr.ing. Ladoşi Daniela

U.S.A.M.V. Cluj-Napoca
(Unitatea de învăţământ superior) Sesiunea IAN-FEB. 2009
Facultatea (colegiul)
Zootehnie şi Biotehnologii
Specializarea Piscicultură
Catedra III

BILET DE EXAMEN Nr. 2

Disciplina ACVACULTURA SPECIALA Anul de studii III P

1. Organizarea externă şi internă la broaşte: organele de simţ

2. Principalele specii indigene de scoici: Unio crassus- Scoica mică de râu

Şef de catedră, Examinator,


Prof..dr.ing. Grigore Onaciu Conf.dr.ing. Ladoşi Daniela

U.S.A.M.V. Cluj-Napoca
(Unitatea de învăţământ superior) Sesiunea IAN-FEB. 2009
Facultatea (colegiul)
Zootehnie şi Biotehnologii
Specializarea Piscicultură
Catedra III

BILET DE EXAMEN Nr. 3

Disciplina ACVACULTURA SPECIALA Anul de studii III P

1. Particularităţi comportamentale la broaşte: Comportamentul social

2. Principalele specii indigene de scoici: Unio pictorum- Scoica mare de râu

Şef de catedră, Examinator,


Prof.dr.ing. Grigore Onaciu Conf.dr.ing. Ladoşi Daniela

U.S.A.M.V. Cluj-Napoca
(Unitatea de învăţământ superior) Sesiunea IAN-FEB. 2009
Facultatea (colegiul)
Zootehnie şi Biotehnologii
Specializarea Piscicultură
Catedra III

BILET DE EXAMEN Nr. 4

Disciplina ACVACULTURA SPECIALA Anul de studii III P

1. Particularităţi comportamentale la broaşte: Comportament de reproducere

2. Principalele specii indigene de scoici: Pseudoanodonta complanata- Scoica plată de baltă


Şef de catedră, Examinator,
Prof..dr.ing. Grigore Onaciu Conf.dr.ing. Ladoşi Daniela

U.S.A.M.V. Cluj-Napoca
(Unitatea de învăţământ superior) Sesiunea IAN-FEB. 2009
Facultatea (colegiul)
Zootehnie şi Biotehnologii
Specializarea Piscicultură
Catedra III

BILET DE EXAMEN Nr. 5

Disciplina ACVACULTURA SPECIALA Anul de studii III P

1. Particularităţi comportamentale la broaşte: Comportament alimentar

2. Principalele specii indigene de scoici: Anodonta cygnea – Scoica de baltă

Şef de catedră, Examinator,


Prof.dr.ing. Grigore Onaciu Conf.dr.ing. Ladoşi Daniela

U.S.A.M.V. Cluj-Napoca
(Unitatea de învăţământ superior) Sesiunea IAN-FEB. 2009
Facultatea (colegiul)
Zootehnie şi Biotehnologii
Specializarea Piscicultură
Catedra III

BILET DE EXAMEN Nr. 6

Disciplina ACVACULTURA SPECIALA Anul de studii III P

1. Principalele specii de broaşte indigene, comestibile: Rana esculenta


2. Particularităţi reproductive ale scoicilor

Şef de catedră, Examinator,


Prof..dr.ing. Grigore Onaciu Conf.dr.ing. Ladoşi Daniela

U.S.A.M.V. Cluj-Napoca
(Unitatea de învăţământ superior) Sesiunea IAN-FEB. 2009
Facultatea (colegiul)
Zootehnie şi Biotehnologii
Specializarea Piscicultură
Catedra III

BILET DE EXAMEN Nr. 7

Disciplina ACVACULTURA SPECIALA Anul de studii


III P

1. Principalele specii de broaşte indigene, comestibile:Rana ridibunda

2. Morfofiziologia scoicilor indigene de interes acvacol: organizarea externă a


lamelibranhiatelor

Şef de catedră, Examinator,


Prof.dr.ing. Grigore Onaciu Conf.dr.ing. Ladoşi Daniela

U.S.A.M.V. Cluj-Napoca
(Unitatea de învăţământ superior) Sesiunea IAN-FEB. 2009
Facultatea (colegiul)
Zootehnie şi Biotehnologii
Specializarea Piscicultură
Catedra III

BILET DE EXAMEN Nr. 8

Disciplina ACVACULTURA SPECIALA Anul de studii III P

1. Tehnici de cultură dirijată a broaştelor: Recoltarea şi intreţinerea reproducătorilor adulţi


Morfofiziologia scoicilor indigene de interes acvacol: organizarea internă a
2.
lamelibranhiatelor

Şef de catedră, Examinator,


Prof..dr.ing. Grigore Onaciu Conf.dr.ing. Ladoşi Daniela

U.S.A.M.V. Cluj-Napoca
(Unitatea de învăţământ superior) Sesiunea IAN-FEB. 2009
Facultatea (colegiul)
Zootehnie şi Biotehnologii
Specializarea Piscicultură
Catedra III

BILET DE EXAMEN Nr. 9

Disciplina ACVACULTURA SPECIALA Anul de studii III P

1. Tehnici de cultură dirijată a broaştelor:Cultura mormolocilor; Trierea mormolocilor;


Creşterea mormolocilor

2. Importanţa creşterii scoicilor

Şef de catedră, Examinator,


Prof.dr.ing. Grigore Onaciu Conf.dr.ing. Ladoşi Daniela

U.S.A.M.V. Cluj-Napoca
(Unitatea de învăţământ superior) Sesiunea IAN-FEB. 2009
Facultatea (colegiul)
Zootehnie şi Biotehnologii
Specializarea Piscicultură
Catedra III

BILET DE EXAMEN Nr. 10

Disciplina ACVACULTURA SPECIALA Anul de studii III P

1. Tehnici de cultură dirijată a broaştelor: creşterea tineretului


2. Factori limitativi ai exploatarii racilor: Principalele afecţiuni şi profilaxia acestora

Şef de catedră, Examinator,


Prof..dr.ing. Grigore Onaciu Conf.dr.ing. Ladoşi Daniela

U.S.A.M.V. Cluj-Napoca
(Unitatea de învăţământ superior) Sesiunea IAN-FEB. 2009
Facultatea (colegiul)
Zootehnie şi Biotehnologii
Specializarea Piscicultură
Catedra III

BILET DE EXAMEN Nr. 11

Disciplina ACVACULTURA SPECIALA Anul de studii III P

1. Metode de recoltare a broaştelor

2. Stocarea procesarea, transportul şi valorificarea racilor

Şef de catedră, Examinator,


Prof.dr.ing. Grigore Onaciu Conf.dr.ing. Ladoşi Daniela

U.S.A.M.V. Cluj-Napoca
(Unitatea de învăţământ superior) Sesiunea IAN-FEB. 2009
Facultatea (colegiul)
Zootehnie şi Biotehnologii
Specializarea Piscicultură
Catedra III

BILET DE EXAMEN Nr. 12

Disciplina ACVACULTURA SPECIALA Anul de studii III P


1. Factori limitativi ai exploatării broaştelor: principalii pradători; principalele afecţiuni şi
profilaxia acestora

2. Metode de recoltare a racilor

Şef de catedră, Examinator,


Prof..dr.ing. Grigore Onaciu Conf.dr.ing. Ladoşi Daniela

U.S.A.M.V. Cluj-Napoca
(Unitatea de învăţământ superior) Sesiunea IAN-FEB. 2009
Facultatea (colegiul)
Zootehnie şi Biotehnologii
Specializarea Piscicultură
Catedra III

BILET DE EXAMEN Nr. 13

Disciplina ACVACULTURA SPECIALA Anul de studii III P

1. Cultura racilor: morfologia externă

2. Tehnici de cultură a racilor: Popularea bazinelor artificiale

Şef de catedră, Examinator,


Prof.dr.ing. Grigore Onaciu Conf.dr.ing. Ladoşi Daniela

U.S.A.M.V. Cluj-Napoca
(Unitatea de învăţământ superior) Sesiunea IAN-FEB. 2009
Facultatea (colegiul)
Zootehnie şi Biotehnologii
Specializarea Piscicultură
Catedra III
BILET DE EXAMEN Nr. 14

Disciplina ACVACULTURA SPECIALA Anul de studii III P

1. Ciclul reproductiv la raci

2. Tehnici de cultură a racilor: calitatea apei

Şef de catedră, Examinator,


Prof..dr.ing. Grigore Onaciu Conf.dr.ing. Ladoşi Daniela

U.S.A.M.V. Cluj-Napoca
(Unitatea de învăţământ superior) Sesiunea IAN-FEB. 2009
Facultatea (colegiul)
Zootehnie şi Biotehnologii
Specializarea Piscicultură
Catedra III

BILET DE EXAMEN Nr. 15

Disciplina ACVACULTURA SPECIALA Anul de studii III P

1. Recunoaşterea principalelor specii indigene de raci: Racul de râu –Astacus fluviatilis

2. Tehnici de cultură a racilor:Amplasamentul,construcţia şi designul bazinelor artficiale

Şef de catedră, Examinator,


Prof.dr.ing. Grigore Onaciu Conf.dr.ing. Ladoşi Daniela

U.S.A.M.V. Cluj-Napoca
(Unitatea de învăţământ superior) Sesiunea IAN-FEB. 2009
Facultatea (colegiul)
Zootehnie şi Biotehnologii
Specializarea Piscicultură
Catedra III

BILET DE EXAMEN Nr. 16

Disciplina ACVACULTURA SPECIALA Anul de studii III P

1. Recunoaşterea principalelor specii indigene de raci:Racul de piatră- Astacus torrentium

2. Particularităţi comportamentale la raci:Comportament alimentar

Şef de catedră, Examinator,


Prof..dr.ing. Grigore Onaciu Conf.dr.ing. Ladoşi Daniela

U.S.A.M.V. Cluj-Napoca
(Unitatea de învăţământ superior) Sesiunea IAN-FEB. 2009
Facultatea (colegiul)
Zootehnie şi Biotehnologii
Specializarea Piscicultură
Catedra III

BILET DE EXAMEN Nr. 17

Disciplina ACVACULTURA SPECIALA Anul de studii III P

1. Recunoaşterea principalelor specii indigene de raci: racul de baltă- Astacus


leptodactylus

2. Particularităţi comportamentale la raci: Comportament reproductiv

Şef de catedră, Examinator,


Prof.dr.ing. Grigore Onaciu Conf.dr.ing. Ladoşi Daniela