SULIT

Laporan ini untuk(tanda “x”)
i. makluman( )
ii. tindakan( )
iii. Siasatan( )

Borang Aduan Disiplin
Nama Pengadu:_________________________________________________________________
Kelas:__________________________________________________________________________
Tarikh Aduan:__________________________________________________________________
Masa Aduan:____________________________________________________________________

Tanda
tangan
pengadu

Aduan (Sila masukkan secara terperinci).
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Tanda
tangan
pencatat

Dicatatkan Oleh:_________________________

(Kegunaan Unit Disiplin)
What?

Who?

Where?

When?

Tindakan Awal

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful