Denumirea postului: Director logistică Departament: Logistică Relaţii ierarhice: - se subordonează directorului general/ directorului economic - are în subordine

: şefi de depozit, gestionari, agenţi de distribuţie Relaţii de colaborare: cu toate departamentele Relaţii funcţionale: aprobă procedurile de importanţă generală pentru organizarea şi derularea proceselor principale la nivel de departament în acest sens, are relaţii cu: şefii de secţie Relaţii de reprezentare: reprezintă firma în relaţia cu furnizorii, clienţii, persoanele/organizaţiile din ţară şi din străinătate cu care intră în contact în interes de serviciu Scopul postului: coordonează departamentul logistic al companiei, asigurând derularea activităţilor legate de achiziţionarea şi distribuţia bunurilor Atribuţiile principale şi sarcinile specifice: - coordonează toate operaţiunile logistice ante şi post producţie: interfaţa cu furnizorii, intrarea comenzilor, planificarea materialelor, inventarul materialelor şi bunurilor finite; - supervizează depozitele, organizează activitatea de expediere către clienţii interni sau externi şi conduce toate operaţiunile de import-export de la/către partenerii străini; - optimizează permanent costurile legate de transport şi formalităţi; - coordonează activitatea echipei sale şi urmăreşte respectarea procedurilor interne; - identifică oportunităţi de aprovizionare şi transport optime pentru companie; - elaborează rapoarte de activitate şi prognoza cheltuielilor aferente activităţilor de logistică şi achiziţii; - întocmeşte bugetele şi analizele periodice şi anuale. Coordonarea activităţii de aprovizionare: - planifică, coordonează, organizează şi controlează activitatea de aprovizionare de la furnizori, asigurându-se că stocurile sunt conforme cerinţelor de producţie şi vânzare; - caută furnizori, negociază oferte, încheie contracte; - menţine legătura cu furnizorii şi urmăreşte comenzile către aceştia; - răspunde de formalităţile de export import; - asigură ritmicitatea aprovizionării; - urmăreşte şi recomandă acţiuni legate de îmbunătăţirea rotaţiei stocurilor; - implementează şi gestionează un sistem eficient care determină necesarul de materiale şi tehnică. Coordonarea activităţii de distribuţie: - asigură necesarul de transport al companiei, urmăreşte menţinerea şi funcţionarea optimă a parcului auto; - planifică şi coordonează procesul de distribuţie optimizând permanent costurile legate de transport şi formalităţi; - urmăreşte şi verifică respectarea timpului orar de distribuţie; - supervizează şi coordonează echipa de agenţi de distribuţie şi gestionarii; - verifică şi confirmă dispoziţiile de livrare zilnice; - verifică şi analizează indicatorii de eficienţă a distribuţiei. Coordonarea activităţii de depozitare: - urmăreşte operaţiile de lucru şi pentru a asigura eficacitatea sistemului de depozitare; - supervizează şi coordonează activitatea depozitelor; - decide asupra închirierii depozitelor.

Legat de funcţiile manageriale. răspunde de: . .urmăreşte ca derularea tuturor activităţilor să se facă cu respectarea normelor legale în domeniu.asigură condiţiile necesare respectării normelor de sănătate şi securitate în muncă. securitate şi igienă în muncă. prevenire şi stingere a incendiilor şi acţiune în caz de urgenţă.îmbunătăţirea permanentă a pregătirii sale profesionale şi de specialitate.utilizarea. prelungirea/încetarea activităţii după perioada de probă a angajaţilor. propune măsuri de prevenire şi protecţie. normelor de protecţie a mediului înconjurător. .aprobă recompense/penalizări. .coordonarea eficientă a personalului din subordine. identifică riscurile şi urmăreşte minimizarea acestora. normelor de prevenire şi stingere a incendiilor şi acţiune în caz de urgenţă. . îşi însuşeşte şi aplică corect legislaţia generală şi specifică de sănătate şi securitate în muncă. . . de prim ajutor. de prevenire şi stingerea incendiilor şi evacuare a lucrătorilor. .păstrarea secretului de serviciu. în utilizarea utilajelor de lucru. răspunde de: .calitatea managementului departamentului.calitatea pregătirii profesionale a angajaţilor din subordine. . răspunde de: .stabileşte prioritatea executării sarcinilor pentru personalul din subordine. . Atribuţii privind respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă. păstrarea şi întreţinerea echipamentelor de protecţie şi a echipamentelor de intervenţie în caz de urgenţă.ia măsuri pentru acordarea primului ajutor rapid şi corect în conformitate cu tipul accidentului produs şi pentru respectarea procedurilor de urgenţă şi de evacuare. utilizarea. . . . întreţinerea.corectitudinea datelor raportate.verifică respectarea normelor de sănătate şi securitate în muncă.calitatea relaţiei cu furnizorii şi clienţii.respectarea prevederilor normativelor interne şi a procedurilor de lucru.utilizează echipamente/consumabile/materiale.utilarea corespunzătoare a subordonaţilor cu echipamentele şi consumabilele necesare.întreaga activitate logistică a companiei. de prevenire şi stingere a incendiilor în zona de responsabilitate. . . realizează analize şi rapoarte către superiori. . de prevenire şi stingere a incendiilor: . Responsabilităţile postului: Legat de activităţile specifice. Autoritatea postului: .optimizarea costurilor şi timpului.solicită rapoarte de activitate şi ia măsurile necesare în vederea creşterii eficienţei activităţii firmei. de prevenire şi stingere a incendiilor de către lucrătorii din subordine şi instruirea corespunzătoare a acestora. . Legat de disciplina muncii.evaluează riscurile pentru securitate şi sănătate în zonele de responsabilitate. păstrarea şi depozitarea echipamentului de protecţie în conformitate cu procedurile specifice locului de muncă. . . maşina şi calculatorul puse la dispoziţie de firmă.folosirea eficientă a resurselor alocate departamentului.asigurarea condiţiilor de respectare a normelor de sănătate.verifică respectarea instrucţiunilor de folosire şi a normelor specifice de securitate a muncii.urmăreşte ca depozitarea bunurilor să se facă în condiţiile respectării normelor de prevenire şi stingere a incendiilor.se implică în vederea soluţionării situaţiilor de criză care afectează firma. derularea activităţilor în condiţii de siguranţă. . .stabileşte bugetele pe termen lung şi scurt. . . .

...... preferabil în domeniul tehnic sau management  Cursuri de pregătire: programe de gestiune.......... Prezentul document se constituie în anexa la contractul individual de muncă şi a fost întocmit în 3 (trei) exemplare originale...bonuri de masă.... Word.... Internet.......în specialitate: 4 ani .... proactiv.. dinamic. Specificaţiile postului:  Nivel de studii: superioare..... . evaluare stocuri. . Data. logistică.../Jud.cunoştinţe de contabilitate primară. de a coordona echipe.../...... disponibilitate pentru deplasări frecvente şi program de muncă prelungit...foarte bune cunoştinţe PC (cunoaşterea foarte bună a unui program de logistică.cunoştinţe de operare programe de gestiune...... costuri..... asigurare medicală...... ....... ..pe post: minim 2 ani pe post asemănător  Cunoştinţe necesare: ......cunoştinţe relevante în domeniul: economic.. ... laptop...... unul pentru dosarul său de personal şi unul pentru Inspectoratul Teritorial de Muncă al Mun......... Întocmit şi avizat de : Director General .. disponibilitate pentru deplasări frecvente şi program prelungit...... ..../200.... .../200.......... depozitarea şi păstrarea materiilor şi materialelor. foarte bune abilităţi de comunicare şi negociere.... Outlook Express) .......cunoştinţe întocmire acte şi proceduri legate de formalităţile vamale...... abilităţi reale de planificare. management general şi de specialitate  Experienţă: . .. .Permis de conducere categoria B... rezistent la stres..... Pachet salarial: .. respectarea termenelor limită. Luat la cunoştinţă : Director de producţie... unul pentru salariat.. purchasing. metode de repartizare. tehnic în general.. analiză şi planificare..- aprobă/respinge cereri ale personalului din subordine... organizare şi viteză de reacţie...... Excel....... cu iniţiativă.. în valoare de …………… ....... Data întocmirii :. capacitate de asimilare rapidă. abilitatea de a lucra cu oamenii.. aptitudini şi deprinderi necesare : excelente abilităţi de organizare. (persuasiune şi prezentare profesională)..maşină şi telefon de serviciu. capabil să găsească soluţii.... .......  Caracteristici de personalitate. legislaţie internă şi internaţională cu privire la transportul./...salariu fix negociat...bonusuri de performanţă.buna cunoaştere a legilor cu privire la gestiune...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful