P. 1
olahraga6

olahraga6

|Views: 25|Likes:
Published by nur_ainzati
pismp sem 5 olahraga-gerko
pismp sem 5 olahraga-gerko

More info:

Published by: nur_ainzati on Mar 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/10/2013

pdf

text

original

Sections

  • TAJUK 3 : TEKNIK MENYEDIAKAN BALAPAN
  • TAJUK 4 : ACARA PADANG – LONTARAN / BALINGAN
  • TAJUK 5 : ACARA PADANG - LOMPATAN
  • TAJUK 6 : KEMAHIRAN TEKNIK MENYEDIAKAN GELANGGANG/SEKTOR
  • TAJUK 7 : KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
  • TAJUK 8 : KAEDAH PENILAIAN

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG

)
MOD PENDIDIKAN JARAK JAUH

IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN KEPUJIANKEPUJIAN

MODUL PENDIDIKAN JASMANI PJM3103

OLAHRAGA

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ARAS 1, ENTERPRISE BUILDING 3, BLOK 2200, PERSIARAN APEC, CYBER 6, 63000 CYBERJAYA Berkuat kuasa pada Jun 2011

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Jun 2011 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Jun 2011 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

i

Cetakan Jun 2011 Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia ii .MODUL INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU. MODUL INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT. KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN.

3 Lakaran Balapan 400 meter 15 – 23 .3 Lari Berpagar 2.1 Lakaran Balapan 200 meter 3.2 Lari Berganti-ganti 2.4 Lari Jarak Sederhana dan Jauh 4 – 14 Tajuk 3 : Kemahiran Teknik Menyediakan Balapan Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 3.1 Sejarah Olahraga 1.1 Lari Pecut 2.2 Acara-acara Olahraga 1–3 i i iii .2 Lakaran Balapan 300 meter 3.iv v vi Tajuk 2 : Acara Balapan Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 2.KANDUNGAN MUKA SURAT Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Panduan Pelajar Pengenalan Agihan Tajuk Tajuk Pembelajaran Tajuk 1 : Pengenalan Olahraga Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 1.

Tajuk 4 :Acara Padang – Lontaran / Balingan Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 4.1 Lompat Jauh 5. Penyediaan Rancangan Pengajaran Harian 43 – 51 .2 Garis Panduan Persediaan RPH 7.3.1 Gaya Lontaran 4.2 Lompat Tinggi 29 – 36 Tajuk 6 : Kemahiran Teknik Menyediakan Gelanggang Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 6.42 Tajuk 7 : Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 7.2 Fasa Lontaran 24 – 28 Tajuk 5 : Acara Padang – Lompatan Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 5.1 Pembinaan Gelanggang / Sektor 37 .1 Strategi Penyampaian 7.

62 .1 Spesifikasi Penilaian dan Rubrik Pemarkahan Rujukan Panel Penulis Modul Panel Pemurnian Ikon Modul 52 .Tajuk 8 : Kaedah Penilaian 8.

vi . tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. Anda boleh berbincang dengan pensyarah.PANDUAN PELAJAR Modul ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. sumber-sumber pembelajaran. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. Semak dan ulangkaji pembacaan anda. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti. dan masa anda. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda. Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. Modul ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran. 4. Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan. Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. Lampiran A menerangkan kepada anda makna-makna ikon tersebut. Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. 2. Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial. Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. Ambil masa untuk memahami pembacaan anda. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. 3. Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. 1.

Teliti maklumat yang diterima. 7. Cari kawan yang boleh membantu pembelanjaran anda. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahanbahan yang bermakna. 6. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda.5. vii .

Kemahiran Teknikal Menyediakan Balapan. latihan-latihan dan soalan-soalan tutorial disertakan untuk menguji kefahaman anda. tajuk enam. Acara Balingan. tajuk tujuh. tajuk dua Acara-acara Balapan. Ia disediakan sebagai modul pembelajaran untuk membantu anda dalam pembelajaran kendiri. anda juga dikehendaki membuat rujukan dan panduan dari sumber-sumber lain untuk kefahaman lanjut. tajuk empat. soalan-soalan berbentuk refleksi. Diharapkan modul ini dapat memberi segala informasi dan latihan yang anda perlukan untuk berjaya dalam kursus ini. Modul ini mengandungi 8 tajuk. Acara Lompatan. Selain daripada belajar sendiri melaui bahan-bahan modul ini. tajuk lima. Semoga kursus ini dapat meningkatkan minat dan komitmen anda dalam profesion perguruan. Anda di kehendaki mencari dan mendapatkan jawapan bagi soalan-soalan dan latihanlatihan tersebut untuk dibawa berbincang bersama pensyarah dan rakan-rakan sekumpulan anda. v . Modul ini dirancang mengikut tajuk-tajuk Pro Forma Setiap tajuk mengandungi beberapa sub tajuk yang meliputi semua aspek kandungan kurikulum olahraga. tajuk tiga. Pengenalan Olahraga.Pengenalan Modul yang telah dirancang meliputi keseluruhan kurikulum kursus PJM3103 Olahraga. Major Pendidikan Jasmani Program Pensiswazahan Guru (PPG). Kursus. Pada setiap akhir tajuk. Kemahiran Teknikal Menyediakan Gelanggang (Sektor). Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran dan tajuk lapan Kaedah Penilaian Olahraga. Tajuk satu.

Olahraga Kandungan modul ini dibahagi kepada lapan (8) tajuk. Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui modul.2 Kaedah Penilaian Interaksi Bersemuka (jam) 3 Modul (Jam) 7 Jum. Jam 10 1 2 3 4 5 3 3 3 3 15 13 5 7 13 45 16 8 10 16 60  NOTA : Ujian amali akan dijalankan diluar jam intraksi vi .1 Kemahiran Teknik Menyediakan Balapan 2.1 Pengenalan Olahraga 1.1 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran 5. (Agihan Tajuk Interaksi Bersemuka dan Modul Mengikut Kursus Pro Forma) Bil Tajuk/Topik 1.AGIHAN TAJUK Kod & Nama Kursus: PJM3103.1 Kemahiran Teknikal Menyediakan Gelanggang 5.2 Acara Balingan 3.1 Acara Lompatan 4.2 Acara-acara Balapan 2.

Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini.TAJUK 1 : PENGENALAN OLAHRAGA Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi sejarah olahraga dan acara-acara yang terdapat dalam olahraga. menjelaskan sejarah perkembangkan olahraga menjelaskan asal usul pertandingan olahraga menyatakan dan menjelaskan acara-acara olahraga Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Pengenalan Olahraga Sejarah Olahraga Acara-acara Olahraga 1 . 2. diharap anda dapat: 1. 3. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan latihan dan senarai bahan rujukan.

110 m (L) dan 400 m (L& P) : 3000 m 2 . 200 m dan 400 m : 800 m . Acara-acara tersebut boleh dibahagikan kepada dua bahagian iatu acara balapan dan acara padang.Sub Tajuk 1 :Sejarah Olahraga Tahukah anda bahawa olahraga merangkumi beberapa acara yang berasaskan kepada aktiviti fizikal yang bersifat saingan atau perlumbaan. Mungkin anda telah mengetahui bahawa olahraga bermula dari Sukan Olimpik Moden pertama yang telah dijalankan di Athens dalam tahun 1896 dan tertubuhnya Persatuan Olahraga Amatur Antarabangsa (IAAF) pada tahun 1912. vi. Pengelolaan kejohanan olahraga secara tersusun dikatakan telah bermula pada zaman klasik lagi terutamanya Sukan Olimpik Kuno. Semua ini merupakan elemen yang penting dalam Sukan Olimpik Moden dan dipraktikkan di semua negara kerana nilai pendidikan dan peranannya dalam meningkatkan keadaan fizikal individu. 4 x 200m dan 4 x 400m : 100 m (P). v. Antara sukan-sukan besar yang mendapat liputan meluas di peringkat antarabangsa adalah Sukan Olimpik. 1500 m : 3000 m. Bagaimanakah acara olahraga boleh dikategorikan? Ia merangkumi beberapa acara berlainan yang menggunakan pergerakan-pergerakan asas seperti berlari. Ia juga merupakan asas yang diperlukan untuk prestasi optimum dalam sukan lain disamping menawarkan peluang kepada penyelidik untuk mengkaji pergerakan manusia. 5000 m dan 10000 m : 4 x 100m. iv. Acara lari pecut (jarak dekat) Acara lari jarak sederhana Acara lari jarak jauh Acara lari berganti-ganti Acara lari berpagar Acara lari berhalangan : 100 m. membaling dan melompat. ii. Acara balapan boleh dikategorikan seperti berikut: i. Sub Tajuk 2 : Acara-acara Olahraga Anda biasa mendengar dan melihat banyak acara-acara dalam olahraga. iii. Sukan Komanwealth dan Sukan Asia.

2. lompat kijang dan lompat bergalah Aktiviti 1. 3 . Dengan merujuk maklumat dari buku dan internet.melempar cakera. Acara lompatan : lompat tinggi.Acara padang pula terdiri daripada: i. jelaskan sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dengan lebih terperinci. Acara balingan : Merejam lembing. Senaraikan acara-acara balapan dan acara padang yang dipertandingkan pada peringkat sekolah rendah dikejohanan Olahraga MSSM. melontar peluru dan membaling tukul besi ii.1 1. lompat jauh.

menyatakan jenis-jenis acara yang terdapat dalam kategori lari jarak sederhana dan jarak jauh. 3. 5. lari berpagar dan penerangan tentang jenis-jenis acara lari jarak sederhana & jauh.ganti dan lari berpagar. teknik larian dan peraturanperaturan lari jarak sederhana & jauh. lari berganti . menyatakan peraturan larian jarak sederhana dan lari jarak jauh. diharap anda dapat: 1. 4. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan.ganti dan lari berpagar dengan cara yang betul. ciri-ciri pelari jarak sederhana & jauh. perbincangan. lari berganti-ganti. lari berganti . 2. LARI BERGANTI – GANTI LARI BERPAGAR.TAJUK 2 : ACARA BALAPAN – LARI PECUT. LARI JARAK SEDERHANA DAN JAUH Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan. menjelaskan undang-undang dan peraturan dalam acara lari pecut. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Acara Balapan Lari Pecut Lari Berganti-ganti Lari Berpagar Lari Jarak Sederhana Dan Jarak Jauh 4 . menjelaskan teknik larian jarak sederhana dan jarak jauh dengan cara yang tepat. menjelaskan fasa-fasa dalam lari pecut. menjelaskan teknik kemahiran asas lari pecut. peraturan-peraturan lari pecut.ganti dan lari berpagar. lari berganti . 6.

1 : Lari pecut Lari pecut memerlukan seseorang berlari sepantas mungkin dalam jarak tertentu (dekat) yang memerlukan tenaga yang tinggi iaitu sistem tenaga anaerobik.22 meter dan maksima 1. Tiap-tiap lorong lebar minima 1. trek mengandungi lapan lorong sejauh 400 meter. Sub Tajuk 2. panjang trek boleh diubah suai kepada 200 meter atau 300 meter jika padang sekolah tidak cukup besar untuk trek 400 meter. Di peringkat antarabangsa. pertandingan.Pendahuluan Anda tentu dapat mengenali acara-acara trek atau balapan kerana acaranya adalah acaraacara yang berbentuk larian di trek. 5 .25 meter . acara lari pecut menggunakan teknik permulaan gaya dekam. Faktor yang Dalam mempengaruhi kepantasan ialah kekerapan langkah dan panjang langkah. Di peringkat sekolah.

Lutut tapak kaki belakang segaris dengan hujung tumit kaki Hadapan c. Ibu jari dan jari penunjuk dibuka luas dengan jari-jari lain rapat di antara satu sama lain. rapat kepada garisan Blok hadapan diletak 2 tapak dari garisan permulaan dan blok belakang setapak dari bahagian hadapan blok hadapan iii. Ruang di antara 2 tapak kaki adalah seluas buku penumbuk Kedudukan tangan. diletak di belakang garis permulaan. ii. Berdiri di blok. mata pandang ke hadapan 6 . Blok hadapan diletak 2 tapak dari gaaris permulaan dan blok belakang 3 tapak dari bahagian hadapan blok hadapan b.Lari pecut boleh dibahagikan kepada fasa-fasa berikut: i. kepala dan leher a. Lutut kaki belakang segaris dengan tumit tapak kaki hadapan Ruang seluas buku penumbuk Permulaan Gaya Panjang (Elongated) a. Kedua belah tangan lurus dan dibuka seluas bidang bahu. v. Kepala dan leher didongak. Letakkan kaki di blok Lutut kaki belakang segaris dengan tumit tapak kaki hadapan Ruang seluas buku penumbuk Permulaan Gaya Sederhana (Medium) a. iv. c. c. Fasa permulaan Permulaan Gaya peluru: i. Blok di hadapan berada 2 tapak dari garisan permulaan dan blok belakang 2 tapak dari bahagian hadapan blok hadapan b. b.

b. c. Jarak langkah juga turut bertambah dalam fasa ini Tahap kelajuan maksima atlet akan ditentukan oleh tahap kuasa dan kekuatan ototnya serta bagaimana kelajuan dapat dikekalkan iv.2 : Lari Berganti-ganti Acara ini memerlukan sekumpulan peserta yang terdiri daripada empat orang. pelari haruslah berlari untuk 110 m. berlari mengikut jarak tertentu. Tonjolkan bahagian torso (badan-dada) ke hadapan Bahu diangkat dan tangan ditarik ke belakang Sub Tajuk 2. Faktor pertukaran baton yang cekap dan licin merupakan faktor penentu kemenangan dalam acara ini. d. c. Pertukaran baton perlu dilakukan dalam zon pertukaran baton iaitu sepanjang 20 meter. 7 . e. Kaki hadapan diluruskan sepenuhnya Dimulakan dengan larian /pecutan dalam jarak 30 – 60 meter. secara bergilir-gilir dengan sepantas yang mampu. Fasa Berlepas a. Fasa Sedia a. kedudukan condong ke hadapan dan akan berubah d. Lutut belakang digerakkan ke hadapan dengan pantas serta tahap rendah b. Fasa penamat a. Contoh :. Faktor yang paling penting untuk menamatkan larian ialah untuk berlari 10 m lebih dari jarak larian sebenar. b.Larian untuk larian 100m. d.ii. c. Atlit akan terus memecut serta mengekalkan kelajuan melintasi garisan penamat. Badan diangkat dan condong ke hadapan Kedua tangan lurus menahan berat badan Kaki belakang hampir lurus Kepala pandang hadapan iii.

8 .

  Peserta tidak boleh menghalang atau mengganggu peserta lain. pelari pertama berlari dalam lorong sendiri.Pelari ketiga dan keempat akan menerima baton mengikut susunan kedudukan di selekoh 200m. Peraturan ini dikuatkuasakan jika terdapat lebih daripada 4 pasukan.  Zon sambut kedua dan terakhir 4 x 400m ialah garisan 10m di kedua-dua belah garisan permulaan/penamat  Lari berganti-ganti 4 x 100m dan kalau boleh 4 x 200m hendaklah dijalankan dalam lorong sepenuhnya. pelari kedua berlari 100m dalam lorong sendiri sehingga ke garisan memotong masuk lorong pertama (cut in line) selepas itu masuk ke lorong pertama.  Bagi 4 X 400m. pelari-pelari kecuali pelari pertama sesuatu pasukan itu boleh memulakan lariannya tidak melebihi 10m keluar daripada zon sambutnya. Kedudukan baton yang menjadi penentu bukan kedudukan tubuh. 9 . Komposisi dan susunan larian peserta-peserta dalam pasukan hendaklah diisytiharkan secara rasmi sejam sebelum masa panggilan pertama pusingan pertama.  Baton hendaklah diserahkan di dalam zon sambut.Peraturan 170 : Lari berganti-ganti  Garisan-garisan setebal 5sm hendaklah dibuat merentasi balapan bagi menandakan jarak peringkat larian dan menentukan garisan pembahagi.  Dalam 4 x 100m dan 4 x 200m. Setelah pertandingan bermula hanya dua peserta boleh digantikan. Satu tanda yang jelas akan diletakkan pada setiap lorong bagi menandakan had luar zon.  Garisan tengah zon sambut pertama 4 x 400m ( atau zon sambut kedua 4 x 200m) sama dengan garisan permulaan 800m.  Setiap zon sambut hendaklah sepanjang 20m dengan garisan pembahagi ditengahtengahnya. kaki atau tangan peserta.

Peraturan 168 : Lari Berpagar ( Rujuk Buku Peraturan Olahraga KOAM ) 10 .3 : Lari berpagar Dalam acara ini.Sub Tajuk 2. 110 meter – lelaki dan 400 meter – lelaki & wanita ). ianya memerlukan seseorang membuat larian untuk satu jarak yang mempunyai halangan dengan sepantas yang terdaya terdiri daripada beberapa kategori dan jarak ( 100 meter – wanita.

3000 meter. dayatahan kelajuan dan kelajuan terutama semasa menghampiri garisan penamat. 5000 meter.4 : Lari Jarak Sederhana dan jarak jauh Larian jarak sederhana dan jarak jauh sama dengan lari pecut. Pelari bijak mewujudkan pendekatan terbaik untuk lariannya tanpa banyak terpengaruh dengan larian peserta lain. strategi dan psikologi yang tinggi semasa mengambil bahagian dalam larian. ketahanan kelajuan dan dayatahan semasa berlari. halangan dan peraturan larian.1500 meter  Larian Jarak Jauh .800 meter . 3000 meter berhalagan . Bentuk dan pendekatan latihan lari jarak sederhana dan jarak jauh sedikit berbeza dengan lari pecut terutama dari segi jenis-jenis latihan dan juga intensiti latihan. 11 . Pelari memerlukan taktik.Merentas desa. Larian jarak sederhana dan jarak jauh mempunyai persamaan dari segi teknik berlari. Mempunyai keseimbangan yang tinggi antara kelajuan. separuh marathon dan marathon  Ciri-ciri Pelari Jarak Sederhana dan Jarak Jauh Pelari yang mengambil bahagian dalam acara-acara jarak sederhana dan jauh perlu mempunyai ciri-ciri tertentu.Sub Tajuk 2.000 meter . 10 km. cuma berbeza dari segi teknik dan perlakuan sahaja.2000 meter berhalangan. 10. Antara ciri-ciri adalah seperti berikut:     Pelari jarak sederhana dan jarak jauh harus mempunyai keupayaan fizikal dan mental yang tinggi. Larian jarak sederhana dan jauh memerlukan daya tahan.  Larian Jarak Sederhana . Perbezaannya cuma dari segi jarak.

Bagi acara 800 meter. Permulaan larian dilakukan oleh pelepas di tempat permulaan dengan arahan ’ Ke garisan!!. pelari akan bermula di garisan permulaan satu setengah ’stagger’ dengan pelari akan berlari di lorong masing-masing sehingga selepas 100 meter barulah pelari memotong masuk ke lorong sebelah dalam. pelari akan berlari dipermulaan ’mess start’ iaitu bermula di garisan lengkung secara beramairamai dan terus masuk ke lorong sebelah dalam.  Permulaan Larian Semua permulaan bagi lari jarak sederhana dan jarak jauh adalah sama iaitu dengan cara berdiri. 12 . Dalam semua acara larian jarak sederhana dan jarak jauh. Bagaimana pun latihan sistematik adalah penting bagi penyesuaian diri pelari tersebut dengan acara yang disertainya.  Semasa Larian Teknik-teknik larian bergantung kepada bentuk badan serta kekuatan ayunan kaki dan tangan pelari. Kombinasi keseluruhan badan akan memberi kelebihan dan kekuatan untuk bergerak dengan lebih pantas. pelari akan bermula larian dengan cara ’mess start’ iaitu bermula di garisan lengkung beramai-ramai. Jika peserta 8 orang dan kurang. pelari akan bermula larian dengan dua cara iaitu:   Jika peserta lebih dari 8 orang. dan tembakan pistol dilepaskan’. Teknik Larian Teknik larian bermaksud cara pelari melakukan larian dari permulaan larian sehingga ke penamat larian.

Pelari tidak dibenarkan mengambil minuman dari mana-mana tempat yang bukan dikhaskan Bagi acara 800 meter dengan garis permulaan satu setengah ’stagger’.  Elak memotong pelari lain di bahagian selekoh balapan  Menamatkan Larian Cara menamatkan larian adalah sama dengan acara-acara larian yang lain iaitu dengan menghampiri bahagian torso ke garisan penamat. kedudukan badan pelari hendaklah dalam keadaan lurus dengan kepala pada kedudukan selari dengan torso serta dalam situasi menegak dan seimbang.  Berlari di lorong paling dalam.  Berlari mengikut rentak keupayaan sendiri  Meningkatkan dan mengekalkan kelajuan sepanjang larian. peserta bebas memasuki lorong yang dikehendaki. peserta akan berlari mengikut lorong masing-masing sehingga ke 100 meter pertama dan selepas melintasi satu garisan lengkung yang ditanda dengan bendera diluar balapan.  Peraturan Larian Jarak Sederhana dan Jarak Jauh     Permulaan larian menggunakan gaya berdiri Bagi acara-acara sehingga dan termasuk 10km. jika keadaan cuaca memerlukan ia disediakan.Teknik berlari dengan betul:  Semasa berlari.  Perlakuan menghalang pelari lain dikira satu kesalahan dan larian pelari tersebut dibatalkan. 13 . minuman/pembasahan hendaklah disediakan.  Pelari hendaklah mengelak dari menoleh ke belakang atau ke sebelah.  Mata pelari hendaklah ditumpukan pada satu titik lebih kurang tiga meter dihadapannya.

Apakah panduan yang boleh digunakan untuk menyusun pelari dalam acara lari berganti-ganti? 5. 2. Lakarkan satu balapan 400 meter dan tunjukan tempat-tempat permulaan 800 meter serta tempat garisan memotong 100 meter pertama.Aktiviti 2. 3. Nyatakan kesalahan yang sering dilakukan oleh pelari-pelari dalam acara lari berpagar. Apakah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi larian seorang pelari pecut.1 1. 14 . Senaraikan kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pelari-pelari jarak sederhana dan jarak jauh semasa bertanding. 4.

300m dan 400m. diharap anda dapat: 1. 2. 3. melaksanakan penyediaan sesebuah balapan dengan ukuran yang tepat. menjelaskan langkah-langkah yang perlu diambil semasa menyediakan sesebuah balapan. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini.TAJUK 3 : TEKNIK MENYEDIAKAN BALAPAN Sinopsis Tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan dan perbincangan cara-cara menyediakan balapan 200m. menjelaskan perkara-perkara penting sebelum menyediakan sesebuah balapan. Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Penyediaan Balapan 200 Meter 300 Meter 400 Meter 15 . Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan.

248.    Balapan 400 meter dengan 8 lorong atau 6 lorong Balapan 300 meter dengan 8 lorong atau 6 lorong Balapan 200 meter dengan 8 lorong atau 6 lorong A B A m x B m = AB m2 ( luas ) 3.1 Tentukan keluasan padang untuk menentukan . bergantung kepada keluasan sesuatu kawasan. trek mengandungi lapan lorong sejauh 400 meter.1. Dengan adanya balapan larian sesuatu acara balapan dapat dijalankan dengan sempurna. Tiaptiap lorong lebar minima 1.18 m2 16 .219.17 m2 > 15.86 m2 > 4.1.36 m2 > 5.1.448. Panjang balapan biasanya dibina sepanjang 200 meter. Sub Tajuk 3.2 Keluasan sebenar padang dan keupayaan lorong Balapan 400 meter 300 meter 200 meter Bil. Di peringkat sekolah.1: Pembinaan Balapan ( 400 Meter.710.82 m2 > 10.22 meter dan maksima 1.804.25 meter .1.86 m2 > 9. Lorong 8 6 8 6 8 6 Keluasan > 16.1. Di peringkat antarabangsa. panjang trek boleh diubah suai kepada 200 meter atau 300 meter jika padang sekolah tidak cukup besar untuk trek 400 meter. 300 meter dan 400 meter. 300 Meter Dan 200 Meter ) 3.Pendahuluan Untuk menjalankan sesuatu kejohanan olahraga sebuah trek atau balapan perlu diadakan samada di atas padang rumput mahupun padang tiruan.1 Keperluan Awal 3.482.

Panjang padang = x meter Lebar padang = y meter Jumlah lorong = 8 / 6 / 4 lorong Lebar lorong = 1.23 m Lebar/Tebal garisan = 5 sm 3. 2 Keperluan Alatan  Besi penanda ( 15 batang )  Pita ukur ( fibre glass tahan panas ) 100 meter  Pita ukur ( steel ) 50 meter  Pita ukur ( steel ) 30 meter  Kabel / Dawai 3mm ( 60 meter )  Tali ( 7mm – 10mm ) 120 meter  Paku 20sm ( 20 batang )  Kereta minyak / cat  “Roller” atau berus cat ( 5sm )  Tukul besi Nota:  Penanda perlu menggunakan besi yang panjangnya antara 30sm – 50 sm  Pita ukur.1. Pita fibre . Pita ukur plastik atau fibre bermutu rendah akan mudah mengembang pada suhu tinggi dan mengecut pada suhu rendah.Ketahanan pada panas yang tidak akan berubah pada suhu padang. 17 .Disyorkan untuk mengelakkan berlakunya pita ukur mengembang. Pita besi .21 m – 1.1.3. Penggunaan pita ukur berbeza panjang adalah untuk memudahkan kerja mengukur di jarak yang bersesuaian.3 Pelan balapan mengikut ukuran yang telah dipilih berdasarkan keupayaan padang.1.

Tinggi tiang = 1.1.50 m Tebal tiang = 2.3.00 – 3.50 m Bendera = 30 sm x 40 sm         18 .21 meter ( minimum ) hingga 1.23 meter ( maksimum) P ialah kawasan bahagian dalam balapan. Lebar lorong dikira daripada bahagian dalam garisan ( tepi bahagian dalam garisan seperti di “f” ) ke “ f1”. . Tiang penamat.3 Panduan Membuat Garisan y x f p f1    Jarak f ke f1 ialah antara 1. lebar garisan ialah 5 sm. Tiap garisan lebarnya ialah 5 sm.00 sm Lebar tiang = 5 sm Bendera Memotong ( Cut-in ) .Tinggi tiang = 1. Garisan permulaan dan garisan penamat. Garisan memotong ( cut-in ) 5 sm.

00 m  Garisan memotong ( cut-in ) 19 .  Zon Pertukaran Baton Zon Menerima baton Zon Menunggu 10.1.00 m 10.3.4 Zon-zon di balapan.00 m 10.

300m =15. 3.2 : Balapan 400 Meter Untuk membina sesebuah balapan. . Segitiga hendaklah dibuat ditengah-tengah garisan padang. pengetahuan serta kemahiran perlu ditagih dari kumpulan guru terutama guru sukan atau guru Pendidikan Jasmani. CMEB + DNPA bahagi 2.HJK dan GEF adalah segitiga sama dengan sudut 60o . D N C M F J H K E P E G A B .0m. Dalam sub tajuk ini. Anggaran panjang segitiga adalah dicadangkan bagi trek 400m =20. anda akan didedahkan cara-cara membina balapan sepanjang 400 meter.2.Sub Tajuk 3. Beberapa perkara perlu dipertimbangkan semasa merancang dan seterusnya melaksanakan pembinaan sesebuah balapan larian.0m dan 200m = 10.1 Membina Balapan 400 M  Cari keluasan padang ( panjang & lebar padang )  Kenalpasti jenis trek yang boleh dimasukkan mengikut keluasan padang  Lebar padang di bahagikan kepada 3 bahagian dan memanjang padang dibahagi kepada 5 bahagian.Sekiranya untuk trek 400m.0m. Panjang garisan lurus AB/DC= 400m tolak panjang lengkok 20 .

72 Lengkok PN = 60/360 x 2(3.054 – 225.693 + 112.73.Sekiranya ditolak 0.27 Panjang garis lurus AB/DC = 400m – 227.5m.22m Lengkok AP + ND = 60/360 x 2(3.142) x 49.164 Lengkok PN = 60/360 x 2(3. 21 .529 = 112.20m. .529 Lengkok APND + BEMC = 61.362 = 124.384 Tambahan lorong seterusnya dibuat mengikut kiraan seperti jadual diatas  Permulaan 400m dan 4x100m Stagger lorong 1 = 0 Jarak lengkok APND + BEMC lorong 2 tolak jarak APND + BEMC lorong 1 Stagger lorong 2 = 233.86 = 55.843 = 113.084 = 120.635 + 113.27 = 172.86 = 34. KJ =20.142) x 29.30m dan lebar lorong 1. = 86.527 +116.792 Panjang lengkok PN = 60/360 x 2(3.30m dan sekiranya tidak berbendul ditolak 0.42 = 31.64 = 54.527 = 233.5m Panjang lengkok AP+ND = 60/360 x 2(3.5 = 30.365m .362 Lengkok APND + BEMC = 68..054 Lorong 3 + 1.192 = 248.192 + 124.142) x 29.142) x 52.276 Lengkok PN = 60/360 x 2(3.Contoh : sekiranya panjang AK = 29. JD = 29.142) x 30.386 Lorong 2 + 1.142) x 50.72 – 225.415 x 2 = 68.22m Lengkok AP + ND = 60/360 x 2(3.22m Lorong 1: Lengkok AP + ND = 60/360 x 2(3.142) x 32.0m.896 = 61.Bagi garisan dalam yang dipasang bendul panjang KA/JD dan HP/HN ditolak 0.36 + 120.72 + 52.20 = 51.792 + 51.386 = 15.22m Lengkok AP + ND = 60/360 x 2(3.334m Stagger lorong 4 dan seterusnya juga dikira sebagaimana jadual di atas.42 = 52.5 = 51.276 + 54.386 = 7.807 Lengkok APND + BEMC = 63. ( panjang garis segitiga tidak perlu diubah ) .164 + 51.142) x 31.67m Jarak lengkok APND + BEMC lorong 3 tolak jarak APND + BEMC lorong 2 Stagger lorong 3 = 240.36 = 240.86 x 2 = 63.896 + 30.084 Lengkok APND + BEMC = 66.138 x 2 = 66.142) x 49.582 x 2 = 61.843 Panjang lengkok APND + BEMC = 61.807 = 116.72 Lorong 4 + 1.20 = 30.693 = 225.83 + 55.635 =227.64 = 33.142) x 51.83 Lengkok PN = 60/360 x 2(3.

83m (1/2 stagger ) Pelari keempat = 1.835m ( ½ stagger ) = 10m dari di belakang garis penamat = 10m dari belakang garis penamat = 20m ( tambah 10m di belakang dan hadapan garis )  Stagger 4 x 200m Garis tengah Pelari pertama Pelari kedua Pelari ketiga Pelari keempat Zon pertukaran bato = 11.83m Pelari ketiga = 3.92m Zon pertukaran baton = tambah 10m hadapan dan 10m belakang dari tengah Zon menunggu tambah 10m di belakang zon pertukaran.67m ( 1 stagger ) = 3.67m ( 1 stagger ) Pelari kedua = 3.505m (1½ stagger ) = 7. Contoh: Zon menunggu  Arah larian 10m 10m 10m Zon pertukaran baton  Stagger 4 x 400m Garis tengah Pelari pertama Pelari kedua Pelari ketiga Pelari keempat Zon pertukaran baton = 11. Stagger 4x100m Garis tengah flaoting Pelari pertama = 7.83 ( ½ stagger ) = 0m ( pelari pertama 200m ) = 20m ( tambah 10m di belakang dan hadapan garis ) 22 .505m ( 1½ stagger ) = 3.

200m – L m ( untuk balapan 400 m ) c.142 x b1 – b2 Jumlah L = a+b+c 2. 100m – L m ( untuk balapan 200 m ) 3. 150m – L m ( untuk balapan 300 m ) d. Stagger L m Lorong 2 – L m Lorong 1 = ½ stagger 4.a2 b= 1/3 x 3. c. 2. a. GR = √2y2[ 1-kos(57. Hasil tugasan perlu dinyatakan bersama grafik dan ditulis dengan ukuran yang tepat. Garisan rentas ( kawasan lengkung zon pertukaran baton dan stagger. b. 23 . Rumus Mencari Lengkungan Balapan 1.142 x a1. Lengkung a=1/3 x 3. Bincang dalam kumpulan dan rancang pembinaan sebuah balapan sepanjang 200 meter. a=b b. Garis lurus (GL) a.288x w /y)] Aktiviti 3.1 1. Bincang dan senaraikan perkara-perkara yang perlu sebelum anda hendak merancang pembinaan sesebuah balapan.

diharap anda dapat: 1. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan. perbincangan tentang gaya lontaran dan teknik lontaran serta peraturan-peraturan dalam acara lontar peluru. 3. menjelaskan teknik dan cara yang tepat semasa lakukan acara lontaran menjelaskan peraturan am dalam acara lontaran Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Acara Lontaran Gaya Lontaran Fasa Lontaran 24 . menjelaskan fasa-fasa dalam acara lontaran. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini.TAJUK 4 : ACARA PADANG – LONTARAN / BALINGAN Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan. 2.

v. iv. Peluru dipegang dengan tiga jari tengah dan disokong oleh ibu jari dan jari kelingking. Peluru boleh dipegang dengan dua cara iaitu dengan menggunakan lima jari atau memegang dengan tiga jari. Secara amnya terdapat tiga gaya lontaran iaitu:    Lontaran gaya berdiri Gaya melungsur selangkah dan Gaya Parry O’ Brien Acara ini Sub Tajuk 4.Sub Tajuk 4.1 : Gaya Lontaran Di sekolah rendah.2 : Fasa-Fasa Lontaran Acara lontar peluru boleh dibahagikan kepada fasa-fasa perlakuan seperti yang berikut: i. menggunakan kekuatan tangan. 25 . Pegangan peluru Lakuan sedia (Preparation) Lungsuran (Glide) Lontaran (Delevery) Pulihan (Recovery) Pegangan peluru Cara memegang peluru adalah sama bagi ketiga-tiga cara balingan. iii. ii. i. acara balingan yang diajar hanyalah acara lontar peluru.

bermula dengan berat badan pada kaki kiri. Lengan diangkat hampir mendatar dan siku mengarah ke luar. Bagi gaya lungsur selangkah dan Parry O’ Brien. Kaki kanan dibengkokkan dan kaki kiri dihayun ke hadapan dan ditendang ke belakang. membelakang sektor lontaran. pelontar berdiri di bahagian hadapan bulatan dengan bahu mengadap arah lontaran. Lengan tangan diangkat hampir mendatar dan siku keluar.ii. Peluru diletak hampir leher dan bawah telinga. 26 . Peluru diletak rapat ke leher di bawah telinga. Gaya Parry O’ Brien pula kedudukan badan dalam keadaan condong. Lakuan sedia Bagi lontaran gaya berdiri. pelontar berdiri di bahagian belakang bulatan. Lungsuran Tiada lungsuran bagi gaya lontar berdiri. Kaki kanan melungsur ke tengah bulatan. iii. Bagi gaya lungsur selangkah. kaki kanan pula digerakkan ke bahagian tengah bulatan.

Memulakan lontaran. Kilaskan pinggang dan tangan kanan ditolak ke hadapan menyilang badan. Peraturan 188 : Lontar Peluru     Dilontar dari bahu dengan sebelah tangan sahaja. v. Pulihan Langkah pulihan dilakukan dengan membawa kaki kanan ke hadapan bulatan dan pada masa yang sama kaki kiri digerakkan ke belakang secara tergantung untuk membantu imbangan badan.iv. siku sentiasa di luar dan jauh dari badan. peluru mesti menyentuh atau rapat dengan leher/pipi dan tangan tidak boleh direndahkan daripada paras bahu. Tangan kanan mengikut arah lontaran. Secara serentak tangan kiri dihayun ke belakang dan luruskan kedua belah kaki. Tidak boleh dibawa ke belakang dari garis bahu. Lontaran Rendahkan kaki kanan. Rujuk buku undang-undang KOAM 27 .

1 1. 28 .Aktiviti 4. Kenalpasti kesalahan-kesalahan yang sering berlaku dalam acara lontar peluru dan nyatakan jenis-jenis aktiviti ansur maju yang boleh meningkatkan prestasi peserta. 2. Nyatakan teknik-teknik yang digunakan dalam acara lontar peluru dan nyatakan perbezaan bagi setiap teknik tersebut.

diharap anda dapat: 1.LOMPATAN Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan dan perbincangan tentang gaya lompat tinggi dan teknik lompat jauh serta peraturan-peraturan dalam acara lompatan. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan. 2.TAJUK 5 : ACARA PADANG . Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. menjelaskan fasa-fasa dalam acara lompatan. menjelaskan teknik dan cara yang tepat bagi acara-acara lompatan menjelaskan peraturan-peraturan am dalam acara lompatan Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Acara Lompatan Lompat Tinggi Lompat Jauh 29 . 3.

merejam lembing. lompat jauh. Acara-acara ini boleh dipertandingkan serentak Acara-acara padang dengan acara trek kerana ia dijalankan di bahagian dalam trek. Sub Tajuk 5.1 : Lompat Jauh Terdapat tiga gaya yang biasa digunakan dalam acara lompat jauh iaitu gaya layar. 30 . kelenturan dan kuasa yang Acara Lompatan Acara lompatan dalam tajuk ini ialah lompat jauh dan lompat tinggi. anda juga perlu tahu acara-acara padang. melempar cakera. lombol bergalah. memerlukan peralatan dan kawasan tertentu. melontar peluru dan membaling tukul besi. lompat kijang.Pendahuluan Selain dari acara-acara trek. gaya gantung dan gaya tendang kayuh. koordinasi. kepantasan. Acara padang terdiri daripada acara lompatan dan balingan. Antara acara-acara padang yang dipertandingkan adalah acara lompat tinggi. Kebanyakan acara lompatan memerlukan aspek tinggi.

iii.Acara lompat jauh bolah dibahagikan kepada empat fasa seperti yang berikut: i. 17 – 19 langkah (pelompat wanita pakar) dan 23 langkah (pelompat lelaki pakar). 31 . Langkah pertama mestilah bermula dengan kaki lonjak. Bilangan langkah ke papan lonjak biasanya 11 – 14 langkah (pelompat novis). Fasa lari landas (Approach) Fasa lonjakan (Takeoff) Fasa penerbangan/layangan (Flight) Fasa pendaratan (Landing) Fasa Lari Landas Anda bermula dengan berlari pantas secara optimum dan terkawal dari tempat permulaan ke papan lonjak. i. iv. ii.

Fasa penerbangan/layangan Gaya badan dan pergerakan anda bergantung kepada gaya yang digunakan. Kaki bebas dihayun tinggi ke atas untuk mendapatkan lonjakan yang tinggi. sama ada membuat larian tanpa melompat atau semasa membuat lompatan    melonjak dari luar hujung papan lonjakan. pelompat seharusnya mencapai kelajuan maksimum. Mendarat dengan tumit dahulu mencecah pasir.ii. Peraturan 185: Lompat Jauh  Seseorang peserta itu gagal sekiranya :  menyentuh bumi selepas garisan lonjakan dengan mana-mana bahagian badannya. kaki digerakkan seperti mengayuh basikal. tangan dan kaki dirapatkan dan digerakkan ke hadapan. tangan digerakkan ke belakang dan kemudian ke hadapan semula. Bagi gaya layar. Fasa Lonjakan Semasa tiba di papan lonjak. sama ada selepas atau sebelum garisan lonjakan menyentuh tanah di antara papan lonjakan dan kawasan pendaratan melakukan apa jenis balik kuang (‘somersault’) semasa membuat larian atau semasa melompat 32 . Apabila tangan mencecah tumit. anda mestilah melunjurkan kedua-dua belah kaki ke hadapan dengan badan condong ke hadapan dan tangan dihulur ke hadapan hingga ke hujung kaki. Melonjak dengan menggunakan kaki lonjak. angkat kedua-dua belah tangan ke atas seolah-olah bergantung diudara di mana kedua-dua belah kaki diangkat ke belakang. Bagi gaya tendang kayuh. iv. Fasa pendaratan Apabila badan mula jatuh. iii. Bagi gaya gantung pula.

gaya pelana. ii. menyentuh bumi di luar kawasan mendarat di antara tapak lonjakan dan bahagian kesan jatuh yang paling hampir tidak kira batal sekiranya seseorang peserta itu berlari di luar mana-mana bahagian luar garisan putih yang menandakan landasan lari. Hanya gaya Fosbury Flop ini akan dibincangkan dalam tajuk ini. tidak dikira batal sekiranya seseorang peserta itu berjalan balik di atas kawasan mendarat setelah meninggalkan kawasan mendarat dengan cara yang betul. Ukuran hendaklah dibuat serenjang (bersudut tepat) dengan garisan lonjakan atau lanjurannya.  Rujuk buku undang-undang KOAM Sub Tajuk 5.2 : Lompat Tinggi: Terdapat lima gaya yang biasa digunakan dalam acara lompat tinggi iaitu gaya gunting.   semasa mendarat. Lompat tinggi boleh dibahagikan kepada empat fasa seperti berikut: i. iii. iv. gaya timur dan gaya Fosbury Flop. Fasa lari landas/penujuan Fasa lonjakan Fasa penerbangan/layangan Fasa pendaratan 33 . kaki atau tangan ke garisan lonjakan atau lanjuran garisan lonjakan.  semua lompatan hendaklah diukur bermula dari tanda mendarat yang paling hampir yang dibuat oleh mana-mana bahagian badan. gaya barat.

Untuk tempat pertama.50m Berat : L/Tinggi 2kg. L/Bergalah 4. peserta diberi 1 percubaan ketinggian paling rendah yang tidak dapat melepasi sehingga dapat pemenang. 34 . Peserta yang kurang kegagalan di sepanjang pertandingan adalah pemenang.25kg  Seri :    Peserta membuat lompatan kurang di ketinggian seri. adalah pemenang.00m.Petaruran 182: Lompat Tinggi  Palang :   Panjang : L/Tinggi 4. L/Bergalah 2.

 Melonjak dengan sebelah kaki  Kegagalan :   Palang jatuh Peserta sentuh bumi sama ada di luar atau di antara tiang, sebelum melepasi palang.  Landas Lari dan Kawasan Lonjak      Jarak minimum : 15 m ( 20 m bagi kejohanan mengikut P 12.1(a), (b) dan (c) Jika keadaan mengizinkan : 25 m Keceruman maksimum keseluruhan landas lari dan kawasan lonjak TIDAK melebihi 1:250 ke arah palang Kawasan lonjak hendaklah rata

 Tiang :      Apa jua bentuk yang tegap Mempunyai sangga untuk menompang palang Cukup tinggi melebihi 10 sm drpd. paras sebenar palang dinaikkan Jarak antara tiang TIDAK kurang 4 m dan TIDAK lebih 4.04 m TIDAK boleh dianjak, melainkan Refri merasakan landas lari dan kawasan mendarat sudah tidak sesuai lagi. Ini hanya boleh dilakukan selepas satu pusingan  Sangga Palang :    Rata, berbentuk empat segi bujur : 4 sm x 6 sm Ruang di antara hujung palang dengan tiang sekurangnya 1 sm.

Kawasan Mendarat  Tidak kurang 5 m x 3 m ( Bagi pertandingan di bawah P 12.1, kawasan mendarat disarankan TIDAK kecil dari 6m x 4m x 0.7m )

NOTA : Ruang antara Tiang dan Kawasan Mendarat sekurangnya 10 sm

35

Aktiviti 5.1

1. 2.

Nyatakan dan senaraikan aktiviti-aktiviti ansur maju yang sesuai bagi acara lompat tinggi. Senaraikan kesalahan yang sering berlaku dalam acara lompat jauh dan jelaskan jenis aktiviti latihan yang sesuai untuk mengatasinya.

36

TAJUK 6 : KEMAHIRAN TEKNIK MENYEDIAKAN GELANGGANG/SEKTOR

Sinopsis Tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan dan perbincangan cara-cara menyediakan gelanggang / sektor lompat jauh / kijang / lompat tinggi, lontar peluru, lempar cakera dan rejam lembing. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan.

Hasil Pembelajaran

Setelah selesai membaca modul ini, diharap anda dapat: 1. 2. 3. menjelaskan perkara-perkara penting sebelum menyediakan sesebuah gelanggang / sektor. menjelaskan langkah-langkah yang perlu diambil semasa menyediakan sesebuah gelanggang / sektor. melaksanakan penyediaan sesebuah gelanggang / sektor dengan ukuran yang tepat.

Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini

Penyediaan Gelanggang

Lompat Jauh & Kijang

Lontar Peluru

Merejam Lembing

Lempar Cakera

37

Pendahuluan Untuk menjalankan suatu aktiviti atau pertandingan acara lompatan dan lontaran. kebanyakan gelanggang / sektor disediakan disuatu tempat yang telah diatur mengikut pelan yang dirancang seperti contoh sebuah stadium.2 Tentukan ukuran piawaian mengikut sumber ukuran yang tepat berdasarkan buku / rujukan undang-undang olahraga IAAF atau KOAM 6.  Besi penanda  Pita ukur ( steel ) 50 meter  Tali ( 7mm – 10mm ) 60 meter  Pancang Kayu 20sm  “Roller” atau berus cat ( 5sm )  Tukul besi  Cat ”spray” 6. 6. Di peringkat antarabangsa dan kebangsaan.1.1 Tentukan keluasan kawasan yang mencukupi jarak minima piawaian ukuran gelanggang / sektor.1. Pembinaan gelanggang / sektor yang piawai. Bagaimana pun di peringkat sekolah. sesuatu acara padang dapat dijalankan dengan sempurna dan disamping memberi peluang kepada peserta mematuhi peraturan acara yang ditetapkan.4 Menyediakan pasukan bertugas yang ada kemahiran 38 . bergantung kepada keluasan sesuatu kawasan dan kesesuaian tempat dari segi faktor keselamatan. penyediaan gelanggang / sektor boleh diubah suai berdasarkan keperluan dan kawasan yang ada.1.1. suatu gelanggang / sektor perlu diadakan samada di atas padang rumput mahupun padang tiruan.3 Menyediakan keperluan alatan asas seperti.1 Keperluan Awal 6.1. Dengan adanya gelanggang / sektor.1.1.1: Pembinaan Gelanggang/Sektor 6.1. Sub Tajuk 6.1.

2 Panduan Membina Sektor / Gelanggang 6.22 meter dan lebar 300 mm.00 m Kawasan mendarat perlu diletakkan dengan bahan yang lembut    39 . Papan dicadangkan cat dengan warna putih Terdapat kawasan mendarat yang berukuran 2.1.1.   Terdapat landas lari yang berjarak tidak kurang dari 45 meter Terdapat papan lonjak yang mempunyai panjang minima 1.22 meter dan lebar 300 mm.2. Papan dicadangkan cat dengan warna putih Papan lonjak perlu ditempatkan berjarak tertentu ( mengikut kategori jantina & umur ) dari kawasan mendarat Terdapat kawasan mendarat yang berukuran 2.75 m x 9.1.2 Sektor / Gelanggang Lompat Kijang Spesifikasi Penyediaan Sektor.1 Sektor / Gelanggang Lompat Jauh Spesifikasi Penyediaan Sektor.   Terdapat landas lari yang berjarak tidak kurang dari 45 meter Terdapat papan lonjak yang mempunyai panjang minima 1.75 m x 9.2.6.00 m Kawasan mendarat perlu diletakkan dengan bahan yang lembut seperti pasir   6.

1.00 – 4.4 Sektor Lontar Peluru BLOK D EPAN LONTAR PELURU 40 .1.     Terdapat kawasan landas lari yang berbentuk kipas berjejari 25 meter ke tempat mendarat (Lihat rajah di atas) Terdapat dua batang tiang yang diletak kiri kanan berjarak 4.2.00 m x sekurang-kurangnya 75 sm 6.3 Gelanggang Lompat Tinggi Spesifikasi Penyediaan Kawasan.00 m x 5.6.04 meter Terdapat tilam mendarat yang berukuran 3.2.00 – 4.04 meter Terdapat sebatang palang ( ‘fiber’ ) yang berjarak 4.

   Terdapat bulatan lontaran yang bergaris pusat 2.1.5 Sektor Merejam Lembing Spesifikasi Penyediaan Kawasan.Spesifikasi Penyediaan Kawasan Lontar Peluru.135 meter (Lihat rajah di atas) Terdapat dua garis lurus bersudut 34.2.    Terdapat kawasan landas lari berjarak tidak kurang 30 meter ke lengkungan rejaman (Lihat rajah di atas) Kawasan landas lari dibentuk oleh dua garisan berjarak 4 meter Terdapat dua garis lurus bersudut 29 darjah mengunjur keluar dari bahagian tengah kawasan landas lari yang berjejari 8 meter ( Lihat rajah di atas ) 41 .92 darjah mengunjur keluar dari pusat bulatan yang dikenali kawasan mendarat lontaran Terdapat satu bungkah penghadang yang diletak diatas garisan dibahagian bulatan bersudut ( seperti rajah ) 6.

42 . Bincang dan senaraikan perkara-perkara yang perlu sebelum anda hendak merancang pembinaan sesebuah gelanggang / sektor acara lontaran dan lompatan.92 darjah mengunjur keluar dari pusat bulatan yang dikenali kawasan mendarat lemparan Kebiasaannya terdapat sebuah sangkar berjaring dengan ketinggian sekurang-kurangnya 4 meter ( seperti rajah di atas ) Aktiviti 6.1 3.2.6 Sektor Melempar Cakera Spesifikasi Penyediaan Kawasan.6.1. Dalam kumpulan rancang pembinaan sebuah model gelanggang / sektor acara padang berdasarkan bentuk dan skala ukuran piawaian yang tepat.50 meter (Lihat rajah di atas) Terdapat dua garis lurus bersudut 34. 4.    Terdapat bulatan lemparan yang bergaris pusat 2.

TAJUK 7 : KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan dan perbincangan tentang strategi penyampaian. mengenalpasti kaedah dan strategi pengajaran pembelajaran Pendidikan Jasmani yang berkaitan dengan tajuk olahraga. garis panduan persediaan RPH dan penyediaan rancangan pengajaran harian. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. 2. diharap anda dapat: 1. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan. memahami keperluan RPH dan menulis satu Rancangan Pengajaran Harian ( RPH ) bagi satu sesi pengajaran olahraga Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Strategi Penyampaian Garis Panduan Persediaan RPH Penyediaan Rancangan Pengajaran Harian 43 .

“Merujuk kepada satu ikhtiar keseluruhan yang dikehendaki dalam satu set prosedur yang tersusun berdasarkan kepada sesuatu pendekatan yang dipilih (Edward M. Merupakan satu siri tindakan guru yang sistematik untuk mencapai objektf pembelajaran khusus dalam jangka pendek. Kaedah kumpulan .perbincangan kumpulan . a.Buat kesimpulan b.main peranan .Rancang penyelesaian P3. Anthony 1963).Pendahuluan Kaedah merupakan satu tatacara atau organisasi bagaimana aktiviti pengajaran pembelajaran dapat dilaksanakan dengan berkesan.Buat tafsiran P5.sumbangsaran 44 .Kenal pasti masalah P2.kerja bersama-sama . Sub Tajuk 7. Ianya juga adalah sebagai satu cara mendekati sesuatu objektif pelajaran dan langkah-langkah penyampaian yang tersusun. Kaedah Kaedah Inkuiri (Penemuan) Kaedah Inkuiri (Penemuan) yang menekankan kepada 5 prosedur iaitu: P1.1 : Strategi Penyampaian Jenis kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sering digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Pendididikan Jasmani bagi tajuk yang berkaitan olahraga adalah .Kumpul maklumat P4.

bimbingan rakan sebaya .kepimpinan f. .permuafakatan . Kaedah penyelesaian masalah Ia meliputi.lawatan e. murid belajar secara aktif dan bukan hanya bergantung kepada guru.tunjukcara atau demonstrasi . .d.projek . 45 . ahli harus menguasai dan mengamalkan kemahiran sosial seperti ikut giliran.memberi pertolongan.eksperimen .unsur pembelajaran koperatif ialah ahli berintraksi diantara satu sama lain untuk mewujudkan persefahaman dan kemajuan murid bekerja sebagai satu kumpulan untuk menyelesaikan satu masalah.pemerhatian . Kaedah Kolaboratif Ia meliputi. Kaedah Koperatif Unsur.mendengar.memberi galakan. memberi penjelasan untuk membolehkan kumpulan berfungsi dengan efektif. ahli kumpulan menilai kembali usaha mereka serta kemajuan dari segi pencapaian matlamat.

Biasanya dijalankan secara station. ( Dijalankan jika masa mencukupi )  Tunjuk Cara (Demontrasi) .2 : Garis Panduan Persediaan RPH Fasa Permulaan  Aktiviti harus mengikut / bersesuaian kemahiran yang akan diajar  Aktiviti memanaskan badan harus ada kesinambungan dengan kemahiran yang akan diajar  Peralatan yang digunakan haruslah berkait dengan kemahiran yang hendak diajar.Tanpa rintangan kepada ada rintangan Kemuncak (Permainan Kecil)  Berunsur pertandingan .penerapan semangat berpasukan . Fasa Perkembangan ( Gerakerja Kelas & Kumpulan )  Gerakerja Kelas bermaksud kemahiran/ tajuk yang hendak diajar pada hari tersebut dan semua pelajar/murid terlibat melakukannya.suasana aktif & penglibatan ramai 46 .Sub Tajuk 7.arahan jelas  Ansur maju terkawal posisi penunjuk cara & murid fokus pengajaran & pembelajaran .menampakkan cirri-ciri keseronokan .Jarak ( Dekat ke jauh ) .Statik ke dinamik .ada perbezaan antara pasukan .berkait kemahiran yang diajar .  Gerakerja kumpulan bermaksud beberapa kemahiran lain serta kemahiran yang diajar pada hari tersebut dijalankan dalam kumpulan kecil.Mudah ke lebih kompleks .

45 Pagi – 8. batang penyapu : Peka pada situasi.Penutup  Proses mengingat semula  Penilaian  Aktiviti gerak kendur  Refleksi Sub Tajuk 7.3 : Penyediaan Rancangan Pengajaran Harian Pelajaran Tarikh Tahun Masa Bil.15 Pagi : 30 Orang : Kemahiran : Olahraga : Lari Pecut Objektif Pengajaran Dan Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran. : Penanda. : menyatakan empat jenis aktiviti ansur maju lari pecut yang dilakukan. bersungguhsungguh BBM Penerapan nilai Kemahiran Generik : Membanding beza dan menyatakan teknik berlari pecut yang tepat dengan berjalan pantas. bahasa Inggeris PSA : Pelajar pernah berlari dengan pelbagai gaya dan pelbagai kelajuan. Kognitif Afektif Penggabungjalinan : Bahasa Melayu. tali. Sains. Matematik. Murid Tunjang 2 Tajuk Sub-tajuk : Pendidikan Jasmani : 2/7/2008 : 4 Arif : 7. 47 . : bekerjasama dan bersungguh – sungguh melakukan aktiviti pembelajaran. murid akan dapat: Psikomotor : melakukan 4 aktiviti ansur maju lari pecut sebanyak 5 kali percubaan bagi setiap satu gaya pada pelbagai jarak. sabar. patuh kepada arahan.

Berlari dengan tumit sentuh punggung sejauh 20 meter dengan tangan.  Semasa berlari.TAJUK/ BAHAGIAN / MASA AKTIVITI FOKUS PEMBELAJARAN/ BUTIR MENGAJAR ORGANISASI/ PENGELOLAAN STRATEGI/ CATATAN PERMULAAN (5 MINIT)  Berlari Bebas  Berlari bebas dalam kawasan  Masuk ke dalam Gelung bila guru tepuk tangan.tumit diangkat dan sentuh punggung  Tangan dihayun kedepan kebelakang  Mata pandang 5 – 10 meter kehadapan  Semasa berlari.  Aktiviti regangan dan kelonggaran  Kaki  Pinggang  Bahu  Kepala  Berlari atas hujung kaki.  Tunjuk cara 2. lentikan badan kesisi dalam 10 ulangan (Pinggang). Berlari lutut diangkat tinggi  Dilakukan pada garis lurus  Pada jarak 20m dan 30m  Diulang 5 kali 48 . lakukan rotasi ikut arah jam dalam 12 kiraan (Kaki) • Tangan cekak pinggang.  Arahan Contoh: • Angkat sebelah kaki. lutut diangkat separas pinggang  Guna hujung kaki  Tangan dihayun kedepan kebelakang  Dilakukan pada garis lurus  Pada jarak 20m dan 30m  Diulang 5 kali  Tunjuk cara PERKEMBANGAN P&P (12 MINIT) 1.  Lompat dengan sebelah atau dua belah kaki kedalam gelung.

Berlari dengan langkah panjang  Berlari dengan hujung kaki  Lutut diangkat tinggi  Langkah dipanjangkan  Tangan dihayun kedepan dan kebelakang  Mata pandang 5 – 10 meter kedepan  Melonjak menggunakan hujung kaki dengan lutut ditinggikan  Tumit kaki bebas sentuh ke punggung  Kedua-dua kaki berada diudara seketika  Langkah dipanjangkan  Tangan dihayun kedepan dan kebelakang  Mata pandang 5 – 10 meter kedepan ‘Tiru Macam Saya’  Dijalankan mengikut station.  Syaratnya apabila sampai pada suatu station. pelajar akan meniru satu gaya aktiviti. ‘Bounding’  Di lakukan pada garis lurus  Pada jarak 20m dan 30m  Diulang 5 kali KEMUNCAK (8 MINIT)  Tunjuk cara  Intrapersonal 49 . Mata pandang 5 – 10 meter ke hadapan 3.  Di lakukan pada garis lurus  Pada jarak 20m dan 30m  Diulang 5 kali 4.

• Soal jawab cara hantaran dan menyambut bola dengan teknik yang betul  Kemahiran Generik  Rumusan 50 . Berlari lutut tinggi 2.lahan sambil membuka pelukan. Dijalankan lebih kepada persembahan dan kerjasama ahli dalam kumpulan  Gunakan bunyibunyian sebagai rangsangan  Station: 1. • Peluk badan sekecil-kecilnya. Berlari langkah panjang PENUTUP (5 MINIT) • Gerak Kendur  Aktiviti regangan dan kelonggaran Contoh:  Membesar dan Mengecilkan badan • Mengembang badan di atas hujung kaki. Berlari tumit sentuh punggung 3. Lakukan aktiviti ‘bounding’ 4. • Bangun perlahan.

1 1.Latihan 7. Rancang dan tulis satu rancangan pengajaran harian untuk acara lontar peluru bagi pelajar tahun 5 untuk jangka masa 30 minit. 51 . 3. Tugasan ini perlu dibawa semasa intraksi berikut. Nyatakan dan terangkan 4 kaedah pengajaran pembelajaran yang berkesan dalam pengajaran Pendidikan Jasmani untuk tajuk olahraga. 2. Anda dikehendaki merakamkan aktiviti tersebut dalam bentuk audio visual. Berdasarkan RPH di atas. Nyatakan dan jelaskan 5 aktiviti ansur maju yang sesuai untuk pengajaran tersebut. jalankan satu sesi pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran.

Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. 2.TAJUK 8 : KAEDAH PENILAIAN Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan tentang spesifikasi penilaian dan rubrik pemarkahan bagi beberapa acara olahraga serta menyatakan cara melaksanakan penilaian sesuatu acara. merancang dan menyenaraikan kriteria – kriteria penilaian memahami dan melaksanakan cara membuat penilaian dalam pengajaran olahraga Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Kaedah Penilaian Spesifikasi Penilaian dan Rubrik Pemarkahan 52 . diharap anda dapat: 1.

spesifikasi dan rubrik pemarkahan acara yang hendak dinilai harus dirancang secara teliti dan hendaklah dinyatakan secara khusus serta tepat. Penilaian pengajaran dan pembelajaran olahraga hendaklah dijalankan secara berterusan. 53 . berikut contoh beberapa spesifikasi dan rubrik pemarkahan bagi 3 acara dalam olahraga iaitu lari berganti-ganti. lompat jauh dan lontar peluru. Penilaian yang dijalankan adalah untuk mendapatkan maklumat tentang keberkesanan pengajaran guru dan proses pembelajaran murid. Sebagai panduan.1 : Spesifikasi Penilaian dan Rubrik Pemarkahan Untuk mendapat keputusan penilaian yang ada kesahannya. Seorang guru Pendidikan Jasmani perlu tahu bagaimana membuat penilaian bagi acaraacara olahraga yang diajarnya.Pendahuluan Para guru menjalankan penilaian dari masa ke semasa adalah untuk memastikan bahawa segala usaha guru dan murid adalah menuju ke arah matlamat yang dirancang. penilaian juga dapat memberi maklumbalas kepada guru tentang keberkesanan ia mengajar. berasaskan tumpuan kepada acara-acara tertentu yang menekan aspek yang berikut:  Kecergasan fizikal  Tahap umur  Jantina  Kemampuan pelajar Sub Tajuk 8. Tujuan penilaian ialah untuk mengetahui sejauh manakah murid telah menguasai kemahiran yang telah di ajar. Selain daripada itu.

Pelari pertama bersedia di tempat permulaan. Peserta diberi 2 kali percubaan. d. Genggam baton dengan kemas di belakang hujung baton. Teknik pegang baton  Pegang di ⅓ bahagian belakang baton. b.  Peserta melangkah ke garisan setelah isyarat diberikan.  Mata memandang ke hadapan lebih kurang 1m.  Ayunan tangan maksimum.Spesifikasi Acara Lari Berganti-ganti Pelaksanaan Pentaksiran Komponen Ke garisan  Kemahiran memasang blok permulaan.  Badan bersudut sepanjang 30m pertama. Buat ‘check-mark’ Kedudukan sedia . baton berlaku dalam zon pertukaran. Peserta berlari di lorong sendiri.  Hujung hadapan baton tidak mencecah trek. Peserta mula berlari apabila isyarat diberikan.  Posisi dan kedudukan dekam. Penerima baton membuat ‘check-mark’ 10 markah Hasil Pembelajaran Indikator Prestasi Prosedur Markah c. Pemberian baton berlaku dalam zon pertukaran. Mula  Masa tindak balas selepas isyarat mula diberikan.  Koordinasi tangan dan kaki.       Gerakan tangan dari atas ke bawah Siku bengkok 90°. tangan dibuka seluas bahu di belakang garisan dan bahu selari dengan garisan. Balapan Baton . Tangan diluruskan semasa memberi baton Kedudukan pemberi berselang seli Memberi baton 1/3 bahagian hadapan kepada penerima. a.  Tolakkan kaki belakang untuk melangkah. e.  Kedua-dua kaki bersudut.4 Blok permulaan Alatan : Penguji :Sekurangkurangnya 2 Orang Teknik Memberi Baton 10 markah Teknik Menerima Baton    10 markah   54 . LARI BERGANTIGANTI 4 X 100 METER Menguji teknik memberi dan menerima baton 4 x 100 Meter Teknik Permulaan Sedia  Punggung tinggi daripada aras kepala  Berat badan dibawa ke hadapan.  Bahu melepasi garisan.mata pandang ‘check-mark’ Angkat tangan menerima ke belakang sebaik sahaja mendengar isyarak dari rakan.

 Mata memandang ke hadapan lebih kurang 1m. Tiada koordinasi tangan dan kaki. Ayunan tangan maksimum.  Posisi dan kedudukan dekam. Mengekalkan kepantasan.  Kedua-dua kaki bersudut.  Posisi dan kedudukan dekam.  Mata tidak memandang ke hadapan lebih kurang 1m.  Peserta tidak melangkah ke garisan setelah isyarat diberikan. imbangan serta daya semasa menamatkan larian. tangan dibuka seluas bahu di belakang garisan dan bahu selari dengan garisan  Dapat melakukan teknik ke garisan dengan betul dan tepat Sedia  Punggung tinggi daripada aras kepala  Berat badan dibawa ke hadapan.  Bahu tidak melepasi garisan.3 Markah) Ke garisan  Dapat memasang blok permulaan dengan teknik yang betul  Peserta melangkah ke garisan setelah isyarat diberikan. tangan dibuka seluas bahu di belakang garisan dan bahu selari dengan garisan.  Teknik melakukan kemahiran kegarisan salah. Mula  Masa tindak balas selepas isyarat mula diberikan.  Dapat melakukan teknik sedia dengan betul dan tepat Ke garisan  Kemahiran memasang blok permulaan. Rubrik Pemarkahan Acara Lari Berganti-ganti INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN Cemerlang Sederhana Lemah (8 . Ke garisan  Kemahiran memasang blok permulaan salah.     Badan bersudut sepanjang 30m pertama.  Tolakkan kaki belakang untuk melangkah.  Posisi dan kedudukan dekam. 55 .  Bahu melepasi garisan.Teknik Penamat    lari terus ke garisan melintasi garisan penamat dengan didahului bahagian ‘Torso’ tangan dihayun ke belakang semasa membuat ‘dipping’. Sedia  Punggung tidak tinggi daripada aras kepala  Berat badan tidak dibawa ke hadapan. tangan dibuka seluas bahu di belakang garisan dan bahu selari dengan garisan.10 Markah) (4 – 7 Markah) ( 1.  Peserta melangkah ke garisan setelah isyarat diberikan. Mula  Masa tindak balas selepas isyarat mula diberikan.     Badan tidak bersudut sepanjang 30m pertama.  Teknik perlakuan betul dan perlu diperbaiki. Teknik mula yang salah. Koordinasi tangan dan kaki betul Ayunan tangan maksimum. KEMAHIRAN YANG DIUJI TEKNIK PERMULAAN Sedia  Punggung tinggi daripada aras kepala  Berat badan dibawa ke hadapan.  Kedua-dua kaki bersudut.  Bahu melepasi garisan.  Kedua-dua kaki tidak bersudut.  Teknik perlakuan betul dan perlu diperbaiki.  Mata memandang ke hadapan lebih kurang 1m. Koordinasi tangan dan kaki kurang sempurna Ayunan tangan kurang maksimum.  Teknik melakukan kemahiran kegarisan salah. Dapat melakukan teknik mula dengan betul dan tepat Mula  Masa tindak balas selepas isyarat mula diberikan.     Badan bersudut sepanjang 30m pertama.  Tolakkan kaki belakang untuk melangkah.  Tiada tolakkan kaki belakang untuk melangkah. Teknik mula yang betul dan perlu diperbaiki.

Teknik penamat salah. Kedudukan pemberi tidak berselang seli. Mengekalkan kepantasan. imbangan serta daya semasa menamatkan larian.       Gerakan tangan dari atas ke bawah. TEKNIK MENERIMA BATON      Buat ‘check-mark’ Kedudukan sedia – mata pandang ‘check mark’ Angkat tangan menerima ke belakang sebaik sahaja mendengar isyarat dari rakan. Hujung hadapan baton mencecah trek TEKNIK MEMBERI BATON       Gerakan tangan dari atas ke bawah. imbangan serta daya semasa menamatkan larian. Penerimaan baton berlaku diluar zon pertukaran. 56 . Dapat melakukan teknik sedia dengan betul dan tepat     Berhenti di garisan melintasi garisan penamat dengan didahului bahagian ‘Torso’ tangan dihayun ke belakang semasa membuat ‘dipping’. Memberi baton ½ bahagian hadapan kepada penerima Pemberian baton berlaku diluar zon pertukaran. Hujung hadapan baton tidak mencecah trek Teknik Pegang baton   Pegang di ⅔ bahagian belakang baton. imbangan serta daya semasa menamatkan larian. Siku bengkok 90° Tangan tidak diluruskan semasa memberi baton.. Teknik penamat betul dan perlu diperbaiki. Mengekalkan kepantasan..      Tidak membuat ‘check-mark’ Kedudukan sedia – mata tidak memandang ‘check mark’ Angkat tangan menerima ke belakang sebaik sahaja mendengar isyarat dari rakan.     Tidak menamatkan larian. Siku bengkok 90° Tangan tidak diluruskan semasa memberi baton.Teknik Pegang baton   Pegang di ⅓ bahagian belakang baton. Genggam baton dengan kemas di belakang hujung baton. Kedudukan pemberi tidak berselang seli. Penerimaan baton berlaku dalam zon pertukaran.       Gerakan tangan dari atas ke bawah. Memberi baton ⅓ bahagian hadapan kepada penerima Pemberian baton berlaku dalam zon pertukaran. Genggam baton dengan kemas di tengah baton. Kedudukan pemberi berselang seli. Memberi baton ⅓ bahagian hadapan kepada penerima Pemberian baton berlaku dalam zon pertukaran.. TEKNIK PENAMAT     lari terus ke garisan melintasi garisan penamat dengan didahului bahagian ‘Torso’ tangan dihayun ke belakang semasa membuat ‘dipping’. Genggam baton dengan kemas di tengah baton. Penerimaan baton berlaku dalam zon pertukaran. Hujung hadapan baton tidak mencecah trek Teknik Pegang baton   Pegang di ½ bahagian belakang baton. Siku bengkok 90° Tangan diluruskan semasa memberi baton. Tidak dapat mengekalkan kepantasan.      Buat ‘check-mark’ Kedudukan sedia – mata tidak memandang ‘check mark’ Angkat tangan menerima ke belakang sebaik sahaja mendengar isyarat dari rakan. Tiada hayunan tangan ke belakang semasa membuat ‘dipping’.

Peserta bersedia di tempat bermula Peserta mula apabila arahan diberi. Bawa tangan dan pinggang ke hadapan dan ke bawah. Kaki lonjakan diluruskan semasa membuat lonjakan. Prosedur Markah 10 markah LOMPAT JAUH Menguji teknik lompat jauh. Teknik Mendarat. Jika peserta dapat melakukan gaya lain. Teknik Penerbangan. Peserta mesti mengikut semua fasa yang perlu diikuti. Lutut dibengkokkan untuk menyerap daya. Peserta mesti mengikut teknik larian yang betul. Kaki lonjakan bersudut pada langkah terakhir sebelum membuat lonjakan. b. Berlari dengan kelajuan yang terkawal. c. Hujung kaki lonjakan tidak melebihi papan. d. Kaki bebas dihayun dengan kencang. Kedua-dua tangan berada di hadapan. boleh diterima.     e. Kedua-dua kaki dilunjurkan ke hadapan.Spesifikasi Penilaian Acara Lompat Jauh Pelaksanaan Pentaksiran Hasil Pembelajaran Indikator Prestasi Lari Landas   Teknik Permulaan Bersedia untuk memulakan larian(konsentrasi). Kaki dihulur ke hadapan semasa mendarat (tumit kaki dahulu). Mendarat dengan kedua-dua belah kaki. Tumpuan ke sasaran papan lonjakan. (rujuk penekanan teknik yang diuji) 10 markah Lonjakan     Alatan : Wisel 1 cangkul kon Bendera (putih dan merah) 1 perata pasir Penguji : 3 orang 10 markah  Penerbangan (Gaya Layar)     Mendarat   10 markah    57 . Lari di atas bebola kaki. Kaki lonjakan memijak papan lonjakan. Teknik Lonjakan. Prosedur: a.

Hujung kaki lonjakan tidak melebihi papan. Tumpuan ke sasaran papan lonjakan.      Kurang bersedia untuk memulakan larian(konsentrasi). Teknik lari lantas betul dan perlu diperbaiki.  Tidak bersedia untuk memulakan larian(konsentrasi). Lari di atas bebola kaki. PENERBANGAN         Kedua-dua tangan berada di hadapan Kedua-dua kaki dilunjurkan ke hadapan. Jika peserta dapat melakukan gaya lain. Bawa tangan dan pinggang ke hadapan dan ke bawah. Jika peserta dapat melakukan gaya lain. Dapat melakukan teknik penerbangan dengan betul dan tepat.        LONJAKAN           Kaki lonjakan memijak papan lonjakan. Teknik mendarat yang salah 58 .Rubrik Pemarkahan Acara Lompat Jauh KEMAHIRAN YANG DIUJI LARI LANDAS      INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN Cemerlang Sederhana Lemah (8 . boleh diterima. Tiada Tumpuan ke sasaran papan lonjakan. Hujung kaki lonjakan melebihi papan Kaki lonjakan kurang diluruskan semasa membuat lonjakan.3 Markah) Bersedia untuk memulakan larian(konsentrasi). Bawa tangan dan pinggang ke hadapan dan ke bawah. Teknik penerbangan betul dan perlu diperbaiki. Lutut dibengkokkan untuk menyerap daya. boleh diterima. Berlari dengan kelajuan yang terkawal. Kaki lonjakan tidak diluruskan semasa membuat lonjakan. Kaki lonjakan bersudut pada langkah terakhir sebelum membuat lonjakan. Lari di atas bebola kaki. Kurang berjaya mengawal kelajuan larian. Teknik lari lantas yang salah.     Kaki lonjakan tidak memijak papan lonjakan. Kaki lonjakan bersudut pada langkah terakhir sebelum membuat lonjakan Dapat melakukan teknik lari landas dengan betul dan tepat. MENDARAT      Kaki dihulur ke hadapan semasa mendarat (tumit kaki dahulu). Kaki bebas tidak dihayun dengan kencang. Teknik lonjakan yang salah. Teknik lonjakan betul dan perlu diperbaiki. Tidak berjaya mengawal kelajuan larian. Kaki lonjakan bersudut pada langkah terakhir sebelum membuat lonjakan. Dapat melakukan teknik mendarat dengan betul dan tepat.      Kaki dihulur ke hadapan semasa mendarat (tumit kaki dahulu). Tumpuan ke sasaran papan lonjakan. Jika peserta dapat melakukan gaya lain. boleh diterima. Mendarat dengan kedua-dua belah kaki.     Kedua-dua tangan tidak berada di hadapan Kedua-dua kaki tidak dilunjurkan ke hadapan. Mendarat dengan kedua-dua belah kaki. Kedua-dua tangan berada di hadapan Kedua-dua kaki dilunjurkan ke hadapan. Lari di atas bebola kaki.10 Markah) (4 – 7 Markah) ( 1. Teknik penerbangan yang salah. Teknik mendarat betul dan perlu diperbaiki. Lutut dibengkokkan untuk menyerap daya. Kaki lonjakan memijak papan lonjakan. Kaki bebas dihayun dengan kencang. Kaki bebas dihayun dengan kencang Dapat melakukan teknik lonjakan dengan betul dan tepat. Kaki lonjakan diluruskan semasa membuat lonjakan.      Kaki tida dihulur ke hadapan semasa mendarat (tumit kaki dahulu) Tidak mawa tangan dan pinggang ke hadapan dan ke bawah Tidak berjaya mendarat dengan kedua-dua belah kaki Lutut tidak dibengkokkan untuk menyerap daya.

Bendera   Penguji: Teknik Lontaran Teknik Kilasan Badan  Melentik sambil pinggul kanan dipusingkan ke kiri dan ke atas serentak. Peserta mesti mengikut semua fasa semasa melontar. Alatan : b. Peserta mula apabila arahan diberi.   Menguji teknik melontar peluru Gaya Lungsuran Peserta bersedia di tempat lontaran. b. Peserta mesti mengikut semua fasa yang perlu diikuti. (rujuk penekanan teknik yang diuji) Setiap peserta di beri dua kali percubaan. Berdiri membelakangkan kawasan lontaran dibahagian belakang bulatan. c. LONTAR PELURU  e.  Pergerakan bermula di bahagian bahu dengan tangan memegang peluru.   Permulaan  Persediaan Teknik Pegangan Peluru Peluru tidak menyentuh tapak tangan.  Ikut lajak 10 markah Teknik Pulihan Teknik Pulihan  Imbang badan dari terjatuh di kawasan hadapan selepas melontar. sama. Prosedur: a.  Bahu dan tangan kanan masih menghala ke belakang. Memegang peluru di pangkal tiga atau lima jari. 10 peluru 2 set Merah putih Kawasan lontaran Wisel Stop Board 4 kon 3 orang 10 markah Hasil Pembelajaran Indikator Prestasi Prosedur Markah d. Teknik Sedia Kedudukan peluru menyentuh sisi leher. 10 markah 59 .dibengkok sedikit pada masa yg.Spesifikasi Penilaian Acara Lontar Peluru Pelaksanaan Pentaksiran Komponen a. Kedua-dua kaki berada di dalam bulatan Lungsuran dilakukan secara pantas dan licin.  Pergerakan ini adalah sebahagian ikut lajak  Kaki kanan dibawa ke hadapan .  Teknik Lontaran  Menolak sambil meluruskan siku sehingga badan menjadi terangkat dan melentik.  Pindah berat badan. bawah telinga.   Teknik Lungsuran Teknik Lungsuran Lungsurkan kedua belah kaki ke belakang serentak.

Dapat melakukan teknik lunsuran dengan betul dan tepat     Lungsurkan kedua belah kaki ke belakang supaya kaki serentak.  Bahu dan tangan kanan masih menghala ke belakang. Teknik Sedia  Kedudukan peluru menyentuh sisi leher. Teknik Sedia  Kedudukan peluru tidak menyentuh sisi leher.  Dapat melakukan teknik persediaan dengan betul dan tepat Sederhana (4 – 7 Markah) Teknik Pegangan Peluru  Peluru tidak menyentuh tapak tangan.10 Markah) Teknik Pegangan Peluru  Peluru tidak menyentuh tapak tangan. Lemah ( 1. Kedua-dua kaki tidak berada di dalam bulatan Lungsuran dilakukan tidak pantas dan licin.  Pergerakan bermula di bahagian bahu dengan tangan memegang peluru.   TEKNIK LUNGSUR    Lungsurkan kedua belah kaki ke belakang supaya kaki serentak. Teknik Lontaran  Tidak menolak dan meluruskan lutut sewaktu memulakan lontaran. bawah telinga.3 Markah) Teknik Kilasan Badan  Pinggul kanan dipusingkan ke kiri dan ke atas serentak dengan kilasan badan.  Ikut lajak.  Bahu dan tangan kanan menghala ke belakang.Rubrik Pemarkahan Acara Lontar Peluru KEMAHIRAN YANG DIUJI PERMULAAN  PERSEDIAAN INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN Cemerlang (8 .  Tidak berdiri membelakangkan kawasan lontaran di mana-mana bahagian bulatan. Teknik Kilasan Badan  Pinggul kanan tidak dipusingkan ke kiri dan ke atas serentak dengan kilasan badan.  Ikut lajak.  Tidak memegang peluru di pangkal tiga atau lima jari.10 Markah) (4 – 7 Markah) ( 1. Kedua-dua kaki berada di dalam bulatan Lungsuran dilakukan kurang pantas dan licin. 60 .  Teknik persediaan betul dan perlu diperbaiki. Kedua-dua kaki berada di dalam bulatan Lungsuran dilakukan secara pantas dan licin. KEMAHIRAN YANG DIUJI TEKNIK LONTARAN INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN Cemerlang Sederhana Lemah (8 .  Pergerakan bermula di bahagian bahu dengan tangan memegang peluru.  Teknik lontaran betul dan perlu diperbaiki. Teknik Lontaran  Kurang menolak dan meluruskan lutut sewaktu memulakan lontaran. Teknik Sedia  Kedudukan peluru menyentuh sisi leher.  Tidak pemindahan berat badan.  Teknik lontaran salah.  Pergerakan bermula di bahagian bahu dengan tangan memegang peluru.  Dapat melakukan teknik lontaran dengan betul dan tepat Teknik Kilasan Badan  Pinggul kanan kurang dipusingkan ke kiri dan ke atas serentak dengan kilasan badan.  Teknik persediaan salah.3 Markah) Teknik Pegangan Peluru  Peluru tidak menyentuh tapak tangan. Teknik lunsuran betul dan perlu diperbaiki.  Memegang peluru di pangkal tiga atau lima jari.  Memegang peluru di pangkal tiga atau lima jari. Teknik lunsuran salah.  Pindah berat badan. Teknik Lontaran  Menolak sambil meluruskan lutut sehingga badan menjadi terangkat dan melentik.  Berdiri membelakangkan kawasan lontaran dibahagian belakang bulatan.  Berdiri membelakangkan kawasan lontaran dibahagian belakang bulatan.  Ikut lajak.  Kurang pemindahan berat badan.     Tidak melungsurkan kedua belah kaki ke belakang.  Bahu dan tangan kanan menghala ke belakang. bawah telinga. bawah telinga.

Sediakan satu prosedur penilaian bagi satu jenis acara padang 2. Tidak Pergerakan ikut lajak Kaki kanan dibawa ke hadapan dan dibengkokkan sedikit pada masa yang sama Teknik Pulihan betul salah.     Tidak berjaya menimbangi badan di kawasan hadapan selepas melontar.TEKNIK PULIHAN    Imbang badan dari terjatuh di kawasan hadapan selepas melontar. Terangkan dan jelaskan bagaimana cara penyediaan pelan tersebut.1 1. Kurang Pergerakan ikut lajak Kaki kanan dibawa ke hadapan dan dibengkokkan sedikit pada masa yang sama Teknik Pulihan betul dan perlu diperbaiki. Buat satu penilaian untuk satu acara olahraga dikalangan murid anda dan buat rumusan prestasi mereka. Aktiviti 8. Latihan 1 Rancang dan sediakan satu pelan trek 200 meter dan 400 meter mengikut skala piawaian IAAF. 61 . Pergerakan ini adalah sebahagian ikut lajak Kaki kanan dibawa ke hadapan dan dibengkokkan sedikit pada masa yang sama     Kurang berjaya menimbangi badan di kawasan hadapan selepas melontar.

Jika keseluruhan fasa-fasa dalam melakukan lontaran dapat dilakukan dengan licin dan berkesan. Acara-acara olahraga ini telah di pertandingkan sejak zaman kuno lagi hinggalah sekarang. gaya melungsur selangkah dan gaya Perry O’ Brien. Kuala Lumpur. maka jarak lontaran yang baik boleh dicapai oleh seseorang. Acara lari pecut dan lari berganti-ganti merupakan acara utama yang dipertandingkan di sekolah. Kuala Lumpur: Goodmark Enterprise Hanif Hanafi (1995). membaling dan melontar. Acara ini berasaskan kepada aktiviti fizikal seperti berlari. melompat. Bacaan Asas Ahmad Wafi (1996). Pengetahuan mengenai acara ini sangat penting agar pelajar dapat menyampaikan kemahiran ini secara berkesan. Kemahiran menggunakan teknik melontar peluru boleh menentukan jarak lontaran selain daripada komponen kekuatan dan ketangkasan. Pustaka Cita Tinggi. Gayagaya lontaran peluru adalah gaya berdiri.Rumusan Acara-acara olahraga terdiri daripada acara-acara trek dan padang. Olahraga – Padang. Olahraga. 62 . Acara Lontar peluru memerlukan kekuatan terutama tangan dan kemahiran untuk melontar dari kawasan bulatan kecil.

Modul ini juga dibekalkan dengan soalan latihan dan senarai bahan rujukan. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. menjelaskan sejarah perkembangkan olahraga menjelaskan asal usul pertandingan olahraga menyatakan dan menjelaskan acara-acara olahraga Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Pengenalan Olahraga Sejarah Olahraga Acara-acara Olahraga 1 . diharap anda dapat: 1. 2.TAJUK 1 : PENGENALAN OLAHRAGA Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi sejarah olahraga dan acara-acara yang terdapat dalam olahraga. 3.

Pengelolaan kejohanan olahraga secara tersusun dikatakan telah bermula pada zaman klasik lagi terutamanya Sukan Olimpik Kuno. Bagaimanakah acara olahraga boleh dikategorikan? Ia merangkumi beberapa acara berlainan yang menggunakan pergerakan-pergerakan asas seperti berlari. Sukan Komanwealth dan Sukan Asia. 4 x 200m dan 4 x 400m : 100 m (P). iv. Mungkin anda telah mengetahui bahawa olahraga bermula dari Sukan Olimpik Moden pertama yang telah dijalankan di Athens dalam tahun 1896 dan tertubuhnya Persatuan Olahraga Amatur Antarabangsa (IAAF) pada tahun 1912. Acara balapan boleh dikategorikan seperti berikut: i. membaling dan melompat. 5000 m dan 10000 m : 4 x 100m. v. Acara-acara tersebut boleh dibahagikan kepada dua bahagian iatu acara balapan dan acara padang.Sub Tajuk 1 :Sejarah Olahraga Tahukah anda bahawa olahraga merangkumi beberapa acara yang berasaskan kepada aktiviti fizikal yang bersifat saingan atau perlumbaan.110 m (L) dan 400 m (L& P) : 3000 m 2 . ii. Sub Tajuk 2 : Acara-acara Olahraga Anda biasa mendengar dan melihat banyak acara-acara dalam olahraga. iii. vi. Ia juga merupakan asas yang diperlukan untuk prestasi optimum dalam sukan lain disamping menawarkan peluang kepada penyelidik untuk mengkaji pergerakan manusia. Antara sukan-sukan besar yang mendapat liputan meluas di peringkat antarabangsa adalah Sukan Olimpik. 1500 m : 3000 m. Semua ini merupakan elemen yang penting dalam Sukan Olimpik Moden dan dipraktikkan di semua negara kerana nilai pendidikan dan peranannya dalam meningkatkan keadaan fizikal individu. 200 m dan 400 m : 800 m . Acara lari pecut (jarak dekat) Acara lari jarak sederhana Acara lari jarak jauh Acara lari berganti-ganti Acara lari berpagar Acara lari berhalangan : 100 m.

2.melempar cakera. lompat kijang dan lompat bergalah Aktiviti 1. 3 . Senaraikan acara-acara balapan dan acara padang yang dipertandingkan pada peringkat sekolah rendah dikejohanan Olahraga MSSM. Acara lompatan : lompat tinggi. jelaskan sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dengan lebih terperinci.1 1. melontar peluru dan membaling tukul besi ii. lompat jauh. Acara balingan : Merejam lembing. Dengan merujuk maklumat dari buku dan internet.Acara padang pula terdiri daripada: i.

menjelaskan teknik larian jarak sederhana dan jarak jauh dengan cara yang tepat. teknik larian dan peraturanperaturan lari jarak sederhana & jauh. menjelaskan teknik kemahiran asas lari pecut. 4. menyatakan peraturan larian jarak sederhana dan lari jarak jauh. menjelaskan undang-undang dan peraturan dalam acara lari pecut. LARI JARAK SEDERHANA DAN JAUH Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan.TAJUK 2 : ACARA BALAPAN – LARI PECUT.ganti dan lari berpagar dengan cara yang betul. diharap anda dapat: 1. ciri-ciri pelari jarak sederhana & jauh. lari berganti . 5. 3.ganti dan lari berpagar. lari berganti .ganti dan lari berpagar. lari berganti . 6. LARI BERGANTI – GANTI LARI BERPAGAR. lari berganti-ganti. menjelaskan fasa-fasa dalam lari pecut. 2. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Acara Balapan Lari Pecut Lari Berganti-ganti Lari Berpagar Lari Jarak Sederhana Dan Jarak Jauh 4 . perbincangan. peraturan-peraturan lari pecut. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan. lari berpagar dan penerangan tentang jenis-jenis acara lari jarak sederhana & jauh. menyatakan jenis-jenis acara yang terdapat dalam kategori lari jarak sederhana dan jarak jauh.

Faktor yang Dalam mempengaruhi kepantasan ialah kekerapan langkah dan panjang langkah. trek mengandungi lapan lorong sejauh 400 meter.Pendahuluan Anda tentu dapat mengenali acara-acara trek atau balapan kerana acaranya adalah acaraacara yang berbentuk larian di trek.25 meter . pertandingan. Di peringkat antarabangsa. Sub Tajuk 2. 5 . acara lari pecut menggunakan teknik permulaan gaya dekam. panjang trek boleh diubah suai kepada 200 meter atau 300 meter jika padang sekolah tidak cukup besar untuk trek 400 meter. Tiap-tiap lorong lebar minima 1.22 meter dan maksima 1. Di peringkat sekolah.1 : Lari pecut Lari pecut memerlukan seseorang berlari sepantas mungkin dalam jarak tertentu (dekat) yang memerlukan tenaga yang tinggi iaitu sistem tenaga anaerobik.

Ibu jari dan jari penunjuk dibuka luas dengan jari-jari lain rapat di antara satu sama lain. Kedua belah tangan lurus dan dibuka seluas bidang bahu. Fasa permulaan Permulaan Gaya peluru: i. kepala dan leher a. mata pandang ke hadapan 6 . Kepala dan leher didongak. Letakkan kaki di blok Lutut kaki belakang segaris dengan tumit tapak kaki hadapan Ruang seluas buku penumbuk Permulaan Gaya Sederhana (Medium) a. Blok di hadapan berada 2 tapak dari garisan permulaan dan blok belakang 2 tapak dari bahagian hadapan blok hadapan b. v. Berdiri di blok.Lari pecut boleh dibahagikan kepada fasa-fasa berikut: i. c. rapat kepada garisan Blok hadapan diletak 2 tapak dari garisan permulaan dan blok belakang setapak dari bahagian hadapan blok hadapan iii. ii. Ruang di antara 2 tapak kaki adalah seluas buku penumbuk Kedudukan tangan. Lutut kaki belakang segaris dengan tumit tapak kaki hadapan Ruang seluas buku penumbuk Permulaan Gaya Panjang (Elongated) a. Blok hadapan diletak 2 tapak dari gaaris permulaan dan blok belakang 3 tapak dari bahagian hadapan blok hadapan b. b. diletak di belakang garis permulaan. c. Lutut tapak kaki belakang segaris dengan hujung tumit kaki Hadapan c. iv.

Fasa Sedia a. Contoh :. c. kedudukan condong ke hadapan dan akan berubah d. berlari mengikut jarak tertentu. pelari haruslah berlari untuk 110 m. Kaki hadapan diluruskan sepenuhnya Dimulakan dengan larian /pecutan dalam jarak 30 – 60 meter.Larian untuk larian 100m. b. secara bergilir-gilir dengan sepantas yang mampu. b.2 : Lari Berganti-ganti Acara ini memerlukan sekumpulan peserta yang terdiri daripada empat orang. Faktor yang paling penting untuk menamatkan larian ialah untuk berlari 10 m lebih dari jarak larian sebenar. c. c. Tonjolkan bahagian torso (badan-dada) ke hadapan Bahu diangkat dan tangan ditarik ke belakang Sub Tajuk 2. Lutut belakang digerakkan ke hadapan dengan pantas serta tahap rendah b.ii. 7 . Fasa penamat a. Badan diangkat dan condong ke hadapan Kedua tangan lurus menahan berat badan Kaki belakang hampir lurus Kepala pandang hadapan iii. Faktor pertukaran baton yang cekap dan licin merupakan faktor penentu kemenangan dalam acara ini. d. e. Fasa Berlepas a. Atlit akan terus memecut serta mengekalkan kelajuan melintasi garisan penamat. Jarak langkah juga turut bertambah dalam fasa ini Tahap kelajuan maksima atlet akan ditentukan oleh tahap kuasa dan kekuatan ototnya serta bagaimana kelajuan dapat dikekalkan iv. Pertukaran baton perlu dilakukan dalam zon pertukaran baton iaitu sepanjang 20 meter. d.

8 .

Satu tanda yang jelas akan diletakkan pada setiap lorong bagi menandakan had luar zon. 9 . Komposisi dan susunan larian peserta-peserta dalam pasukan hendaklah diisytiharkan secara rasmi sejam sebelum masa panggilan pertama pusingan pertama. Dalam 4 x 100m dan 4 x 200m. Peserta tidak boleh menghalang atau mengganggu peserta lain. Setelah pertandingan bermula hanya dua peserta boleh digantikan. Setiap zon sambut hendaklah sepanjang 20m dengan garisan pembahagi ditengahtengahnya. Peraturan ini dikuatkuasakan jika terdapat lebih daripada 4 pasukan.    Baton hendaklah diserahkan di dalam zon sambut.Pelari ketiga dan keempat akan menerima baton mengikut susunan kedudukan di selekoh 200m. pelari kedua berlari 100m dalam lorong sendiri sehingga ke garisan memotong masuk lorong pertama (cut in line) selepas itu masuk ke lorong pertama.  Bagi 4 X 400m. Zon sambut kedua dan terakhir 4 x 400m ialah garisan 10m di kedua-dua belah garisan permulaan/penamat Lari berganti-ganti 4 x 100m dan kalau boleh 4 x 200m hendaklah dijalankan dalam lorong sepenuhnya. pelari pertama berlari dalam lorong sendiri. pelari-pelari kecuali pelari pertama sesuatu pasukan itu boleh memulakan lariannya tidak melebihi 10m keluar daripada zon sambutnya. Kedudukan baton yang menjadi penentu bukan kedudukan tubuh. Garisan tengah zon sambut pertama 4 x 400m ( atau zon sambut kedua 4 x 200m) sama dengan garisan permulaan 800m.Peraturan 170 : Lari berganti-ganti       Garisan-garisan setebal 5sm hendaklah dibuat merentasi balapan bagi menandakan jarak peringkat larian dan menentukan garisan pembahagi. kaki atau tangan peserta.

110 meter – lelaki dan 400 meter – lelaki & wanita ). ianya memerlukan seseorang membuat larian untuk satu jarak yang mempunyai halangan dengan sepantas yang terdaya terdiri daripada beberapa kategori dan jarak ( 100 meter – wanita.Sub Tajuk 2.3 : Lari berpagar Dalam acara ini. Peraturan 168 : Lari Berpagar ( Rujuk Buku Peraturan Olahraga KOAM ) 10 .

cuma berbeza dari segi teknik dan perlakuan sahaja. Pelari memerlukan taktik.  Larian Jarak Sederhana . 10.2000 meter berhalangan. 3000 meter berhalagan . 5000 meter. Larian jarak sederhana dan jauh memerlukan daya tahan. Bentuk dan pendekatan latihan lari jarak sederhana dan jarak jauh sedikit berbeza dengan lari pecut terutama dari segi jenis-jenis latihan dan juga intensiti latihan. strategi dan psikologi yang tinggi semasa mengambil bahagian dalam larian.Sub Tajuk 2.000 meter . Larian jarak sederhana dan jarak jauh mempunyai persamaan dari segi teknik berlari.800 meter .4 : Lari Jarak Sederhana dan jarak jauh Larian jarak sederhana dan jarak jauh sama dengan lari pecut. 11 . Antara ciri-ciri adalah seperti berikut:     Pelari jarak sederhana dan jarak jauh harus mempunyai keupayaan fizikal dan mental yang tinggi. separuh marathon dan marathon  Ciri-ciri Pelari Jarak Sederhana dan Jarak Jauh Pelari yang mengambil bahagian dalam acara-acara jarak sederhana dan jauh perlu mempunyai ciri-ciri tertentu. Mempunyai keseimbangan yang tinggi antara kelajuan. halangan dan peraturan larian. Pelari bijak mewujudkan pendekatan terbaik untuk lariannya tanpa banyak terpengaruh dengan larian peserta lain. dayatahan kelajuan dan kelajuan terutama semasa menghampiri garisan penamat. 10 km.3000 meter. Perbezaannya cuma dari segi jarak. ketahanan kelajuan dan dayatahan semasa berlari.Merentas desa.1500 meter  Larian Jarak Jauh .

 Semasa Larian Teknik-teknik larian bergantung kepada bentuk badan serta kekuatan ayunan kaki dan tangan pelari. dan tembakan pistol dilepaskan’. Bagi acara 800 meter. Jika peserta 8 orang dan kurang. Kombinasi keseluruhan badan akan memberi kelebihan dan kekuatan untuk bergerak dengan lebih pantas. pelari akan berlari dipermulaan ’mess start’ iaitu bermula di garisan lengkung secara beramairamai dan terus masuk ke lorong sebelah dalam. pelari akan bermula di garisan permulaan satu setengah ’stagger’ dengan pelari akan berlari di lorong masing-masing sehingga selepas 100 meter barulah pelari memotong masuk ke lorong sebelah dalam. Permulaan larian dilakukan oleh pelepas di tempat permulaan dengan arahan ’ Ke garisan!!. Bagaimana pun latihan sistematik adalah penting bagi penyesuaian diri pelari tersebut dengan acara yang disertainya. pelari akan bermula larian dengan dua cara iaitu:   Jika peserta lebih dari 8 orang. Teknik Larian Teknik larian bermaksud cara pelari melakukan larian dari permulaan larian sehingga ke penamat larian. Dalam semua acara larian jarak sederhana dan jarak jauh. 12 . pelari akan bermula larian dengan cara ’mess start’ iaitu bermula di garisan lengkung beramai-ramai.  Permulaan Larian Semua permulaan bagi lari jarak sederhana dan jarak jauh adalah sama iaitu dengan cara berdiri.

peserta bebas memasuki lorong yang dikehendaki.  Berlari mengikut rentak keupayaan sendiri  Meningkatkan dan mengekalkan kelajuan sepanjang larian. minuman/pembasahan hendaklah disediakan.  Perlakuan menghalang pelari lain dikira satu kesalahan dan larian pelari tersebut dibatalkan. peserta akan berlari mengikut lorong masing-masing sehingga ke 100 meter pertama dan selepas melintasi satu garisan lengkung yang ditanda dengan bendera diluar balapan. jika keadaan cuaca memerlukan ia disediakan.  Peraturan Larian Jarak Sederhana dan Jarak Jauh     Permulaan larian menggunakan gaya berdiri Bagi acara-acara sehingga dan termasuk 10km.Teknik berlari dengan betul:  Semasa berlari. kedudukan badan pelari hendaklah dalam keadaan lurus dengan kepala pada kedudukan selari dengan torso serta dalam situasi menegak dan seimbang.  Mata pelari hendaklah ditumpukan pada satu titik lebih kurang tiga meter dihadapannya.  Pelari hendaklah mengelak dari menoleh ke belakang atau ke sebelah. 13 .  Elak memotong pelari lain di bahagian selekoh balapan  Menamatkan Larian Cara menamatkan larian adalah sama dengan acara-acara larian yang lain iaitu dengan menghampiri bahagian torso ke garisan penamat. Pelari tidak dibenarkan mengambil minuman dari mana-mana tempat yang bukan dikhaskan Bagi acara 800 meter dengan garis permulaan satu setengah ’stagger’.  Berlari di lorong paling dalam.

3. Apakah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi larian seorang pelari pecut. Apakah panduan yang boleh digunakan untuk menyusun pelari dalam acara lari berganti-ganti? 5.Aktiviti 2. Lakarkan satu balapan 400 meter dan tunjukan tempat-tempat permulaan 800 meter serta tempat garisan memotong 100 meter pertama. Nyatakan kesalahan yang sering dilakukan oleh pelari-pelari dalam acara lari berpagar.1 1. 4. Senaraikan kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pelari-pelari jarak sederhana dan jarak jauh semasa bertanding. 2. 14 .

15 .

Dubuque. Successful track and field. Bhd. (2004). Manual Olahraga. & Donnelly. Peraturan dan Undang-undang Kejohanan Olahraga.Bibliografi / Rujukan  Borhan Yusof. Iowa: William C. (2003). Developmental physical education for all children (4th ed.L. Mosston. (1978). (2002).. Wee Eng Hoe (1995). The primary physical education handbook (2th ed. J. Champaign. San Francisco. IL: Human Kinetics. Panduan pengajaran olahraga : Kepegawaian dan kejurulatihan. (2003). S. F. Bahagian Pendidikan Guru.      . M. Kegiatan Profesional Olahraga. Hall. Kementerian Pelajaran Malaysia. (2005). D. . A. Mod Latihan Perguruan Berasakan sekolah. ____________. Mohamed @ Mohd Sadek Mustaffa. (2005) Siri Modul Kursus Diploma Perguruan Malaysia. Brown.). Panduan Pengajaran Olahraga.). Petaling Jaya: Junjuara Publications. Champaign.). Helen Ten (1997). ____________. Clarke. R. Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Kuala Lumpur :Karisma Publication Sdn.C. Penerbit Open University Malaysia (OUM). Thomas. Wee Eng Hoe (2002). London: A & C Black Pub. & Ashworth. CA: Benjamin Cummings. J. Teaching physical education (5th ed. Ltd. Physical education method for elementary teachers (2nd edition). Petaling Jaya: Longman Malaysia. Shah Alam: Fajar Bakti. Lee. & Thomas. Teng Boon Tong (1989/1994). K.M. Taman Serdang Raya. Hasbullah (2007). Kesatuan Olahraga Amatur Malaysia.      Gallahue. & Boyle R.R.T. IL: Human Kinetics.

com Kelulusan: M Scs.UPM Sijil Perguruan Asas (KH – Pertanian). NORIATI BINTI A. UPM Bac.MPTI Pengalaman: Penolong Pengarah Pusat Pembangunan Akademik EN. zzakari97@yahoo. RASHID Ketua Pengarah Penolong Pengarah Pusat Pembangunan Akademik Institut Pendidikan Guru Malaysia. Jasmani). Pendidikan (Geografi & Bahasa Melayu).(Sosiolinguistik). (Sains Pertanian). Edu. ZAKARI BIN ZAKARIA Pensyarah IPG Kampus Tengku Ampuan Afzan 27200 Kuala Lipis.bakar@moe. UKM Master Sains (Pentadbiran Pendidikan). jalil_osman@yahoo. (Pendidikan Jasmani). Cyberjaya Dr. MPIK Sijil Perguruan (Pendidikan Jasmani). MPIK Sijil Perguruan Asas (PJK).A. UM B. (Pend.com KELAYAKAN Kelulusan: PhD.com . UM Dip. Pahang Darul Makmur.goy. Jasmani (10 tahun) Tutor OUM Pusat Pembelajaran Timur.(Geografi & Bahasa Melayu).Ed ( Pentadbiran Pendidikan ). UPSI Sijil Perguruan Khas(Pendidikan Jasmani).UM Kelulusan: PhD.MPSAH Pengalaman: Pensyarah Jabatan Pend.my nordinabubakar@yahoo. Hons.IPSMB (5 tahun) Pensyarah Sambilan UiTM Cawangan Jengka (3 tahun) Penolong Kanan KoKurikulum (4 tahun) Guru Pendidikan Jasmani (16 tahun) Kelulusan: M. MPTI Pengalaman: Pensyarah Jabatan Pend. MOHD NORDIN BIN ABU BAKAR Penolong Pengarah Pusat Pembangunan Akademik Institut Pendidikan Guru Malaysia.PANEL PENULISAN PANDUAN PEMBELAJARAN PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) (PJM3103 OLAHRAGA) NAMA Dr. Cyberjaya nordin. Jasmani (6 tahun) Penyelia Kejurulatihan Pusat Kokurikulum (2 tahun ) Guru Pendidikan Jasmani (18 tahun) EN. UPM Sijil Perguruan Khas (PJ).UPM Bac. UM Sarjana Pendidikan (Sosiologi Pendidikan). UPM Bac.(Pendidikan Teknik Vokesional). (Sains Sukan). Pend. JALIL BIN OSMAN Pensyarah IPG Kampus Raja Melewar 70990 Seremban Negeri Sembilan.Edu.

LAMPIRAN A IKON Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir Tamat .

Membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjanakan idea baru untuk penambahbaikan yang berterusan. 3. Students will also be involved in preparing the track and field technically for organizing athletics meet. 6. This course include the history and developmental of athletics internationally and in Malaysia. kemahiran acara balapan. Menguasai serta dapat mengaplikasikan kemahiran olahraga dalam situasi sebenar. 2. 5. This course stress on rules and regulations. Berkerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan.Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Jasmani – Pendidikan Rendah) Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Olahraga (Athletics) PJM3103 2(0+2) 60 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama –Tahun 1 1. kaedah pengajaran dan pembelajaran dan penilaian kemahiran. Kursus ini juga menekankan kemahiran teknikal menyediakan balapan dan gelanggang dalam kejohanan olahraga. Sinopsis Kursus ini meliputi sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dan antarabangsa. kemahiran acara padang. Meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. Meningkatkan kemahiran teknikal menyediakan balapan dan gelanggang dalam bidang olahraga. 4. Menghuraikan teori pembelajaran yang memperkukuh kandungan pengetahuan pedagogi. Kursus ini juga menekankan kepada peraturan dan undang-undang olahraga. . the evaluation and how to implement these skills in the teaching strategies. the acquiring of skills in the track and field event.

Tajuk Teori 1 Olahraga     Kandungan Jam 2 Sejarah perkembangan olahraga Asal usul pertandingan olahraga Perkembangan olahraga peringkat antarabangsa Perkembangan olahraga di Malaysia 2 Jumlah Amali Acara Balapan 1       2 Undang-undang dan peraturan Kemahiran asas lari pecut Kemahiran larian jarak sederhana Kemahiran larian jarak jauh Acara lari berpagar/berhalangan Acara lari berganti-ganti 8 Kemahiran teknikal menyediakan balapan    Lakaran balapan 200 meter Lakaran balapan 300 meter Lakaran balapan 400 meter 8 3 Acara Balingan     Undang-undang dan peraturan Lontar peluru Lempar cakera Rejam lembing 8 4 Acara Lompatan     Undang-undang dan peraturannya Lompat jauh Lompat tinggi Lompat kijang 8 5 Kemahiran teknikal menyediakan gelanggang    Lompat jauh dan lompat kijang Lompat tinggi Lontar peluru 10 .

  6

Rejam lembing Lempar cakera 12

Kaedah pengajaran dan pembelajaran    Strategi penyampaian Penyediaan Rancangan Pengajaran Pengajaran Mikro

7

Kaedah penilaian   Prosedur penilaian Aplikasi Spesifikasi dan Rubrik Penilaian

4

Jumlah Jumlah keseluruhan

58 60

Pentaksiran

Kerja kursus Peperiksaan Akhir

70% 30%

Rujukan Asas

Clarke, R. , & Boyle R. (1978). Successful track and field. Dubuque, Iowa: William C. Brown. Hall, J. (2004). The primary physical education handbook (2th ed.). London: A & C Black Pub. Ltd. ____________, (2005), Peraturan dan Undang-undang Kejohanan Olahraga. Kesatuan Olahraga Amatur Malaysia.

Rujukan Tambahan

Gallahue, D.L. & Donnelly, F.C. (2003). Developmental physical education for all children (4th ed.). Champaign, IL: Human Kinetics. Mosston, M. & Ashworth, S. (2002). Teaching physical education (5th ed.). San Francisco, CA: Benjamin Cummings. Thomas, K.T., Lee, A.M. & Thomas, J.R. (2003). Physical education method for elementary teachers (2nd edition). Champaign, IL: Human Kinetics. Wee Eng Hoe (2002). Panduan pengajaran olahraga : Kepegawaian dan kejurulatihan. Kuala Lumpur :Karisma Publication Sdn. Bhd.

PJM3103 : OLAHRAGA – ( Pengenalan Olahraga Dan Acara Balapan ) Aktiviti: 1. Dengan merujuk maklumat dari buku dan internet, jelaskan sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dengan lebih terperinci. Kongsi maklumat yang diperolehi dan bincangkan dalam forum. 2. Kejohanan Olahraga MSSM telah diadakan setiapa tahun. Sebagai seorang guru Pendidikan Jasmani dan guru sukan sekolah, apa pandangan anda tentang acara-acara yang dipertandingkan. Kongsikan pandangan anda dan bincangkan dalam forum. 3. Dalam satu kejohanan olahraga, didapati ada peserta larian jarak sederhana dan jauh telah dibatalkan lariannya. Sebagai guru sukan dan guru PJ, nyatakan kesalahan-kasalahan yang sering dilakukan oleh pelari jarak sederhana dan jarak jauh semasa mereka bertanding. Kongsi pandangan anda dalam forum. 4. Larian berganti-ganti merupakan satu acara mementingkan teknikal larian. Berdasarkan pengalaman anda sebagai jurulatih, apakah panduan yang anda gunakan untuk menyusun pelari-pelari dalam acara larian tersebut? Dalam kejohanan olahraga sekolah anda, seorang pelari berpagar telah dibatalkan lariannya. Pada pandangan anda sebagai guru sukan, nyatakan kesalahan yang sering dilakukan oleh pelari-pelari dalam acara lari berpagar. Kongsikan pandangan anda ini dengan rakan-rakan lain dalam forum.

5.

PJM3103 : OLAHRAGA – ( Acara Lompatan ) 1. . Berdasarkan pengalaman anda disekolah. 2. 2. 2. Sediakan satu prosedur penilaian bagi satu jenis acara padang yang anda pernah jalankan disekolah anda. Rancang dan tulis satu rancangan pengajaran harian untuk acara lontar peluru bagi pelajar tahun 5 untuk jangka masa 30 minit. Kenalpasti kesalahan-kesalahan yang sering berlaku dalam acara lontar peluru dan nyatakan jenis-jenis aktiviti ansur maju yang boleh meningkatkan prestasi peserta. Kongsi maklumat yang telah anda ada dan bincangkan dengan rakanrakan dalam forum. Sebagai seorang guru PJ kebolehan merancang adalah elemen yang sangat penting untuk keberkesanan P@P. Bincangkan pengalaman anda dengan rakan-rakan dalam forum. Bincang maklumat yang diperolehi dengan rakan-rakan anda. 4. Senaraikan kesalahan yang sering berlaku dalam acara lompat jauh dan jelaskan jenis aktiviti latihan yang sesuai untuk mengatasinya. PJM3103 : OLAHRAGA – ( Acara Balingan ) 1. Ramai peserta sering kali dibatalkan lompatan mereka semasa melakukan lompatan. Nyatakan dan jelaskan 5 aktiviti ansur maju yang sesuai untuk pengajaran tersebut. 3. Buat satu penilaian untuk satu acara olahraga dikalangan murid anda dan buat rumusan prestasi mereka. Nyatakan teknik-teknik yang digunakan dalam acara lontar peluru dan nyatakan perbezaan bagi setiap teknik tersebut. nyatakan aktiviti-aktiviti ansur maju yang sesuai bagi acara lompat tinggi. Nyatakan dan terangkan 4 kaedah pengajaran pembelajaran yang berkesan dalam pengajaran Pendidikan Jasmani untuk tajuk olahraga. PJM3103 : OLAHRAGA – ( Kaedah Pengajaran Dan Kaedah Penilaian ) 1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->