P. 1
olahraga6

olahraga6

|Views: 25|Likes:
Published by nur_ainzati
pismp sem 5 olahraga-gerko
pismp sem 5 olahraga-gerko

More info:

Published by: nur_ainzati on Mar 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/10/2013

pdf

text

original

Sections

  • TAJUK 3 : TEKNIK MENYEDIAKAN BALAPAN
  • TAJUK 4 : ACARA PADANG – LONTARAN / BALINGAN
  • TAJUK 5 : ACARA PADANG - LOMPATAN
  • TAJUK 6 : KEMAHIRAN TEKNIK MENYEDIAKAN GELANGGANG/SEKTOR
  • TAJUK 7 : KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN
  • TAJUK 8 : KAEDAH PENILAIAN

PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG

)
MOD PENDIDIKAN JARAK JAUH

IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN KEPUJIANKEPUJIAN

MODUL PENDIDIKAN JASMANI PJM3103

OLAHRAGA

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ARAS 1, ENTERPRISE BUILDING 3, BLOK 2200, PERSIARAN APEC, CYBER 6, 63000 CYBERJAYA Berkuat kuasa pada Jun 2011

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Jun 2011 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Jun 2011 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

i

KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN. Cetakan Jun 2011 Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia ii .MODUL INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU. MODUL INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.

1 Sejarah Olahraga 1.1 Lari Pecut 2.2 Lakaran Balapan 300 meter 3.iv v vi Tajuk 2 : Acara Balapan Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 2.4 Lari Jarak Sederhana dan Jauh 4 – 14 Tajuk 3 : Kemahiran Teknik Menyediakan Balapan Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 3.2 Lari Berganti-ganti 2.3 Lari Berpagar 2.1 Lakaran Balapan 200 meter 3.KANDUNGAN MUKA SURAT Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Panduan Pelajar Pengenalan Agihan Tajuk Tajuk Pembelajaran Tajuk 1 : Pengenalan Olahraga Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 1.2 Acara-acara Olahraga 1–3 i i iii .3 Lakaran Balapan 400 meter 15 – 23 .

1 Pembinaan Gelanggang / Sektor 37 . Penyediaan Rancangan Pengajaran Harian 43 – 51 .2 Fasa Lontaran 24 – 28 Tajuk 5 : Acara Padang – Lompatan Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 5.1 Lompat Jauh 5.42 Tajuk 7 : Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 7.2 Garis Panduan Persediaan RPH 7.2 Lompat Tinggi 29 – 36 Tajuk 6 : Kemahiran Teknik Menyediakan Gelanggang Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 6.3.1 Strategi Penyampaian 7.1 Gaya Lontaran 4.Tajuk 4 :Acara Padang – Lontaran / Balingan Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 4.

1 Spesifikasi Penilaian dan Rubrik Pemarkahan Rujukan Panel Penulis Modul Panel Pemurnian Ikon Modul 52 .Tajuk 8 : Kaedah Penilaian 8.62 .

Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan. tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. 4. Anda boleh berbincang dengan pensyarah. Ambil masa untuk memahami pembacaan anda. Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda. dan masa anda. 2. Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca. 1. 3. Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. Semak dan ulangkaji pembacaan anda. vi . Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti. Modul ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran. Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial. Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. sumber-sumber pembelajaran. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu.PANDUAN PELAJAR Modul ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Lampiran A menerangkan kepada anda makna-makna ikon tersebut. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan.

Cari kawan yang boleh membantu pembelanjaran anda. 6. Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda. 7. vii .5. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahanbahan yang bermakna. Teliti maklumat yang diterima.

Ia disediakan sebagai modul pembelajaran untuk membantu anda dalam pembelajaran kendiri. Modul ini dirancang mengikut tajuk-tajuk Pro Forma Setiap tajuk mengandungi beberapa sub tajuk yang meliputi semua aspek kandungan kurikulum olahraga. tajuk lima. Modul ini mengandungi 8 tajuk. latihan-latihan dan soalan-soalan tutorial disertakan untuk menguji kefahaman anda.Pengenalan Modul yang telah dirancang meliputi keseluruhan kurikulum kursus PJM3103 Olahraga. tajuk enam. Major Pendidikan Jasmani Program Pensiswazahan Guru (PPG). v . Pengenalan Olahraga. tajuk empat. Kemahiran Teknikal Menyediakan Balapan. Kemahiran Teknikal Menyediakan Gelanggang (Sektor). Diharapkan modul ini dapat memberi segala informasi dan latihan yang anda perlukan untuk berjaya dalam kursus ini. tajuk dua Acara-acara Balapan. Anda di kehendaki mencari dan mendapatkan jawapan bagi soalan-soalan dan latihanlatihan tersebut untuk dibawa berbincang bersama pensyarah dan rakan-rakan sekumpulan anda. Semoga kursus ini dapat meningkatkan minat dan komitmen anda dalam profesion perguruan. Kursus. anda juga dikehendaki membuat rujukan dan panduan dari sumber-sumber lain untuk kefahaman lanjut. tajuk tiga. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran dan tajuk lapan Kaedah Penilaian Olahraga. Tajuk satu. Pada setiap akhir tajuk. soalan-soalan berbentuk refleksi. Acara Lompatan. Selain daripada belajar sendiri melaui bahan-bahan modul ini. Acara Balingan. tajuk tujuh.

1 Kemahiran Teknikal Menyediakan Gelanggang 5.Olahraga Kandungan modul ini dibahagi kepada lapan (8) tajuk.2 Acara Balingan 3. Jam 10 1 2 3 4 5 3 3 3 3 15 13 5 7 13 45 16 8 10 16 60  NOTA : Ujian amali akan dijalankan diluar jam intraksi vi .1 Acara Lompatan 4.2 Acara-acara Balapan 2.1 Pengenalan Olahraga 1.1 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran 5.AGIHAN TAJUK Kod & Nama Kursus: PJM3103.1 Kemahiran Teknik Menyediakan Balapan 2.2 Kaedah Penilaian Interaksi Bersemuka (jam) 3 Modul (Jam) 7 Jum. Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui modul. (Agihan Tajuk Interaksi Bersemuka dan Modul Mengikut Kursus Pro Forma) Bil Tajuk/Topik 1.

TAJUK 1 : PENGENALAN OLAHRAGA Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi sejarah olahraga dan acara-acara yang terdapat dalam olahraga. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. diharap anda dapat: 1. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan latihan dan senarai bahan rujukan. 2. 3. menjelaskan sejarah perkembangkan olahraga menjelaskan asal usul pertandingan olahraga menyatakan dan menjelaskan acara-acara olahraga Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Pengenalan Olahraga Sejarah Olahraga Acara-acara Olahraga 1 .

4 x 200m dan 4 x 400m : 100 m (P). Acara-acara tersebut boleh dibahagikan kepada dua bahagian iatu acara balapan dan acara padang. Semua ini merupakan elemen yang penting dalam Sukan Olimpik Moden dan dipraktikkan di semua negara kerana nilai pendidikan dan peranannya dalam meningkatkan keadaan fizikal individu. Pengelolaan kejohanan olahraga secara tersusun dikatakan telah bermula pada zaman klasik lagi terutamanya Sukan Olimpik Kuno. vi. ii. Acara lari pecut (jarak dekat) Acara lari jarak sederhana Acara lari jarak jauh Acara lari berganti-ganti Acara lari berpagar Acara lari berhalangan : 100 m. Ia juga merupakan asas yang diperlukan untuk prestasi optimum dalam sukan lain disamping menawarkan peluang kepada penyelidik untuk mengkaji pergerakan manusia. Mungkin anda telah mengetahui bahawa olahraga bermula dari Sukan Olimpik Moden pertama yang telah dijalankan di Athens dalam tahun 1896 dan tertubuhnya Persatuan Olahraga Amatur Antarabangsa (IAAF) pada tahun 1912.Sub Tajuk 1 :Sejarah Olahraga Tahukah anda bahawa olahraga merangkumi beberapa acara yang berasaskan kepada aktiviti fizikal yang bersifat saingan atau perlumbaan. Sukan Komanwealth dan Sukan Asia. membaling dan melompat. Acara balapan boleh dikategorikan seperti berikut: i. v. 200 m dan 400 m : 800 m . 1500 m : 3000 m.110 m (L) dan 400 m (L& P) : 3000 m 2 . iii. 5000 m dan 10000 m : 4 x 100m. Bagaimanakah acara olahraga boleh dikategorikan? Ia merangkumi beberapa acara berlainan yang menggunakan pergerakan-pergerakan asas seperti berlari. Sub Tajuk 2 : Acara-acara Olahraga Anda biasa mendengar dan melihat banyak acara-acara dalam olahraga. Antara sukan-sukan besar yang mendapat liputan meluas di peringkat antarabangsa adalah Sukan Olimpik. iv.

Acara padang pula terdiri daripada: i. melontar peluru dan membaling tukul besi ii. Acara balingan : Merejam lembing.melempar cakera. Senaraikan acara-acara balapan dan acara padang yang dipertandingkan pada peringkat sekolah rendah dikejohanan Olahraga MSSM. lompat kijang dan lompat bergalah Aktiviti 1. lompat jauh. 2.1 1. Dengan merujuk maklumat dari buku dan internet. Acara lompatan : lompat tinggi. 3 . jelaskan sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dengan lebih terperinci.

6. 5. LARI JARAK SEDERHANA DAN JAUH Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan. lari berganti . menyatakan jenis-jenis acara yang terdapat dalam kategori lari jarak sederhana dan jarak jauh. menjelaskan teknik kemahiran asas lari pecut. menjelaskan teknik larian jarak sederhana dan jarak jauh dengan cara yang tepat. 4.ganti dan lari berpagar.TAJUK 2 : ACARA BALAPAN – LARI PECUT. Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Acara Balapan Lari Pecut Lari Berganti-ganti Lari Berpagar Lari Jarak Sederhana Dan Jarak Jauh 4 . ciri-ciri pelari jarak sederhana & jauh. 2. diharap anda dapat: 1. 3. LARI BERGANTI – GANTI LARI BERPAGAR. lari berpagar dan penerangan tentang jenis-jenis acara lari jarak sederhana & jauh. lari berganti . lari berganti-ganti. peraturan-peraturan lari pecut. menyatakan peraturan larian jarak sederhana dan lari jarak jauh. teknik larian dan peraturanperaturan lari jarak sederhana & jauh.ganti dan lari berpagar dengan cara yang betul. lari berganti . Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. menjelaskan undang-undang dan peraturan dalam acara lari pecut. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan. menjelaskan fasa-fasa dalam lari pecut.ganti dan lari berpagar. perbincangan.

panjang trek boleh diubah suai kepada 200 meter atau 300 meter jika padang sekolah tidak cukup besar untuk trek 400 meter. 5 . acara lari pecut menggunakan teknik permulaan gaya dekam. Faktor yang Dalam mempengaruhi kepantasan ialah kekerapan langkah dan panjang langkah. pertandingan. trek mengandungi lapan lorong sejauh 400 meter. Di peringkat sekolah.Pendahuluan Anda tentu dapat mengenali acara-acara trek atau balapan kerana acaranya adalah acaraacara yang berbentuk larian di trek. Di peringkat antarabangsa. Sub Tajuk 2.22 meter dan maksima 1. Tiap-tiap lorong lebar minima 1.25 meter .1 : Lari pecut Lari pecut memerlukan seseorang berlari sepantas mungkin dalam jarak tertentu (dekat) yang memerlukan tenaga yang tinggi iaitu sistem tenaga anaerobik.

Fasa permulaan Permulaan Gaya peluru: i. Lutut kaki belakang segaris dengan tumit tapak kaki hadapan Ruang seluas buku penumbuk Permulaan Gaya Panjang (Elongated) a. ii. c. Kepala dan leher didongak. Lutut tapak kaki belakang segaris dengan hujung tumit kaki Hadapan c. v. diletak di belakang garis permulaan. Berdiri di blok.Lari pecut boleh dibahagikan kepada fasa-fasa berikut: i. mata pandang ke hadapan 6 . Blok di hadapan berada 2 tapak dari garisan permulaan dan blok belakang 2 tapak dari bahagian hadapan blok hadapan b. Kedua belah tangan lurus dan dibuka seluas bidang bahu. b. Ibu jari dan jari penunjuk dibuka luas dengan jari-jari lain rapat di antara satu sama lain. Letakkan kaki di blok Lutut kaki belakang segaris dengan tumit tapak kaki hadapan Ruang seluas buku penumbuk Permulaan Gaya Sederhana (Medium) a. c. iv. Ruang di antara 2 tapak kaki adalah seluas buku penumbuk Kedudukan tangan. kepala dan leher a. Blok hadapan diletak 2 tapak dari gaaris permulaan dan blok belakang 3 tapak dari bahagian hadapan blok hadapan b. rapat kepada garisan Blok hadapan diletak 2 tapak dari garisan permulaan dan blok belakang setapak dari bahagian hadapan blok hadapan iii.

e. c. d. Pertukaran baton perlu dilakukan dalam zon pertukaran baton iaitu sepanjang 20 meter. Atlit akan terus memecut serta mengekalkan kelajuan melintasi garisan penamat.ii. Fasa Sedia a. Contoh :. b.2 : Lari Berganti-ganti Acara ini memerlukan sekumpulan peserta yang terdiri daripada empat orang. Faktor pertukaran baton yang cekap dan licin merupakan faktor penentu kemenangan dalam acara ini. d. secara bergilir-gilir dengan sepantas yang mampu. c. Fasa Berlepas a. Kaki hadapan diluruskan sepenuhnya Dimulakan dengan larian /pecutan dalam jarak 30 – 60 meter. 7 . b. Fasa penamat a.Larian untuk larian 100m. Faktor yang paling penting untuk menamatkan larian ialah untuk berlari 10 m lebih dari jarak larian sebenar. Jarak langkah juga turut bertambah dalam fasa ini Tahap kelajuan maksima atlet akan ditentukan oleh tahap kuasa dan kekuatan ototnya serta bagaimana kelajuan dapat dikekalkan iv. pelari haruslah berlari untuk 110 m. Tonjolkan bahagian torso (badan-dada) ke hadapan Bahu diangkat dan tangan ditarik ke belakang Sub Tajuk 2. Badan diangkat dan condong ke hadapan Kedua tangan lurus menahan berat badan Kaki belakang hampir lurus Kepala pandang hadapan iii. kedudukan condong ke hadapan dan akan berubah d. Lutut belakang digerakkan ke hadapan dengan pantas serta tahap rendah b. berlari mengikut jarak tertentu. c.

8 .

 Garisan tengah zon sambut pertama 4 x 400m ( atau zon sambut kedua 4 x 200m) sama dengan garisan permulaan 800m. kaki atau tangan peserta. Kedudukan baton yang menjadi penentu bukan kedudukan tubuh.  Setiap zon sambut hendaklah sepanjang 20m dengan garisan pembahagi ditengahtengahnya. pelari kedua berlari 100m dalam lorong sendiri sehingga ke garisan memotong masuk lorong pertama (cut in line) selepas itu masuk ke lorong pertama. pelari-pelari kecuali pelari pertama sesuatu pasukan itu boleh memulakan lariannya tidak melebihi 10m keluar daripada zon sambutnya.  Baton hendaklah diserahkan di dalam zon sambut.Pelari ketiga dan keempat akan menerima baton mengikut susunan kedudukan di selekoh 200m. Satu tanda yang jelas akan diletakkan pada setiap lorong bagi menandakan had luar zon.  Bagi 4 X 400m.Peraturan 170 : Lari berganti-ganti  Garisan-garisan setebal 5sm hendaklah dibuat merentasi balapan bagi menandakan jarak peringkat larian dan menentukan garisan pembahagi.  Dalam 4 x 100m dan 4 x 200m. Komposisi dan susunan larian peserta-peserta dalam pasukan hendaklah diisytiharkan secara rasmi sejam sebelum masa panggilan pertama pusingan pertama. Setelah pertandingan bermula hanya dua peserta boleh digantikan. pelari pertama berlari dalam lorong sendiri.   Peserta tidak boleh menghalang atau mengganggu peserta lain. 9 .  Zon sambut kedua dan terakhir 4 x 400m ialah garisan 10m di kedua-dua belah garisan permulaan/penamat  Lari berganti-ganti 4 x 100m dan kalau boleh 4 x 200m hendaklah dijalankan dalam lorong sepenuhnya. Peraturan ini dikuatkuasakan jika terdapat lebih daripada 4 pasukan.

ianya memerlukan seseorang membuat larian untuk satu jarak yang mempunyai halangan dengan sepantas yang terdaya terdiri daripada beberapa kategori dan jarak ( 100 meter – wanita. Peraturan 168 : Lari Berpagar ( Rujuk Buku Peraturan Olahraga KOAM ) 10 .3 : Lari berpagar Dalam acara ini. 110 meter – lelaki dan 400 meter – lelaki & wanita ).Sub Tajuk 2.

 Larian Jarak Sederhana . Larian jarak sederhana dan jarak jauh mempunyai persamaan dari segi teknik berlari. 5000 meter. Pelari memerlukan taktik.Sub Tajuk 2. separuh marathon dan marathon  Ciri-ciri Pelari Jarak Sederhana dan Jarak Jauh Pelari yang mengambil bahagian dalam acara-acara jarak sederhana dan jauh perlu mempunyai ciri-ciri tertentu. Bentuk dan pendekatan latihan lari jarak sederhana dan jarak jauh sedikit berbeza dengan lari pecut terutama dari segi jenis-jenis latihan dan juga intensiti latihan. Antara ciri-ciri adalah seperti berikut:     Pelari jarak sederhana dan jarak jauh harus mempunyai keupayaan fizikal dan mental yang tinggi. halangan dan peraturan larian.2000 meter berhalangan. 10. Larian jarak sederhana dan jauh memerlukan daya tahan. strategi dan psikologi yang tinggi semasa mengambil bahagian dalam larian. Perbezaannya cuma dari segi jarak. cuma berbeza dari segi teknik dan perlakuan sahaja.Merentas desa. Mempunyai keseimbangan yang tinggi antara kelajuan. 11 .800 meter . 10 km. ketahanan kelajuan dan dayatahan semasa berlari. dayatahan kelajuan dan kelajuan terutama semasa menghampiri garisan penamat.1500 meter  Larian Jarak Jauh .3000 meter. Pelari bijak mewujudkan pendekatan terbaik untuk lariannya tanpa banyak terpengaruh dengan larian peserta lain. 3000 meter berhalagan .4 : Lari Jarak Sederhana dan jarak jauh Larian jarak sederhana dan jarak jauh sama dengan lari pecut.000 meter .

Dalam semua acara larian jarak sederhana dan jarak jauh. Kombinasi keseluruhan badan akan memberi kelebihan dan kekuatan untuk bergerak dengan lebih pantas. 12 . pelari akan berlari dipermulaan ’mess start’ iaitu bermula di garisan lengkung secara beramairamai dan terus masuk ke lorong sebelah dalam. pelari akan bermula larian dengan cara ’mess start’ iaitu bermula di garisan lengkung beramai-ramai. Bagaimana pun latihan sistematik adalah penting bagi penyesuaian diri pelari tersebut dengan acara yang disertainya. Bagi acara 800 meter. dan tembakan pistol dilepaskan’.  Permulaan Larian Semua permulaan bagi lari jarak sederhana dan jarak jauh adalah sama iaitu dengan cara berdiri. pelari akan bermula larian dengan dua cara iaitu:   Jika peserta lebih dari 8 orang. pelari akan bermula di garisan permulaan satu setengah ’stagger’ dengan pelari akan berlari di lorong masing-masing sehingga selepas 100 meter barulah pelari memotong masuk ke lorong sebelah dalam. Jika peserta 8 orang dan kurang. Permulaan larian dilakukan oleh pelepas di tempat permulaan dengan arahan ’ Ke garisan!!.  Semasa Larian Teknik-teknik larian bergantung kepada bentuk badan serta kekuatan ayunan kaki dan tangan pelari. Teknik Larian Teknik larian bermaksud cara pelari melakukan larian dari permulaan larian sehingga ke penamat larian.

 Elak memotong pelari lain di bahagian selekoh balapan  Menamatkan Larian Cara menamatkan larian adalah sama dengan acara-acara larian yang lain iaitu dengan menghampiri bahagian torso ke garisan penamat.  Berlari mengikut rentak keupayaan sendiri  Meningkatkan dan mengekalkan kelajuan sepanjang larian. kedudukan badan pelari hendaklah dalam keadaan lurus dengan kepala pada kedudukan selari dengan torso serta dalam situasi menegak dan seimbang. jika keadaan cuaca memerlukan ia disediakan. minuman/pembasahan hendaklah disediakan. peserta bebas memasuki lorong yang dikehendaki.Teknik berlari dengan betul:  Semasa berlari. 13 .  Perlakuan menghalang pelari lain dikira satu kesalahan dan larian pelari tersebut dibatalkan.  Berlari di lorong paling dalam.  Mata pelari hendaklah ditumpukan pada satu titik lebih kurang tiga meter dihadapannya.  Pelari hendaklah mengelak dari menoleh ke belakang atau ke sebelah.  Peraturan Larian Jarak Sederhana dan Jarak Jauh     Permulaan larian menggunakan gaya berdiri Bagi acara-acara sehingga dan termasuk 10km. peserta akan berlari mengikut lorong masing-masing sehingga ke 100 meter pertama dan selepas melintasi satu garisan lengkung yang ditanda dengan bendera diluar balapan. Pelari tidak dibenarkan mengambil minuman dari mana-mana tempat yang bukan dikhaskan Bagi acara 800 meter dengan garis permulaan satu setengah ’stagger’.

Apakah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi larian seorang pelari pecut. 2. Apakah panduan yang boleh digunakan untuk menyusun pelari dalam acara lari berganti-ganti? 5. Nyatakan kesalahan yang sering dilakukan oleh pelari-pelari dalam acara lari berpagar.Aktiviti 2. 4. 3. 14 . Senaraikan kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pelari-pelari jarak sederhana dan jarak jauh semasa bertanding. Lakarkan satu balapan 400 meter dan tunjukan tempat-tempat permulaan 800 meter serta tempat garisan memotong 100 meter pertama.1 1.

menjelaskan perkara-perkara penting sebelum menyediakan sesebuah balapan. diharap anda dapat: 1. menjelaskan langkah-langkah yang perlu diambil semasa menyediakan sesebuah balapan. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan. melaksanakan penyediaan sesebuah balapan dengan ukuran yang tepat. Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Penyediaan Balapan 200 Meter 300 Meter 400 Meter 15 . 3.TAJUK 3 : TEKNIK MENYEDIAKAN BALAPAN Sinopsis Tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan dan perbincangan cara-cara menyediakan balapan 200m. 2. 300m dan 400m. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini.

Di peringkat sekolah. 300 meter dan 400 meter.Pendahuluan Untuk menjalankan sesuatu kejohanan olahraga sebuah trek atau balapan perlu diadakan samada di atas padang rumput mahupun padang tiruan.25 meter . bergantung kepada keluasan sesuatu kawasan.82 m2 > 10. panjang trek boleh diubah suai kepada 200 meter atau 300 meter jika padang sekolah tidak cukup besar untuk trek 400 meter. trek mengandungi lapan lorong sejauh 400 meter.1.86 m2 > 4.22 meter dan maksima 1. Dengan adanya balapan larian sesuatu acara balapan dapat dijalankan dengan sempurna.1. Di peringkat antarabangsa.1 Keperluan Awal 3. Lorong 8 6 8 6 8 6 Keluasan > 16.448.1.248.219.482.1: Pembinaan Balapan ( 400 Meter.1.36 m2 > 5.2 Keluasan sebenar padang dan keupayaan lorong Balapan 400 meter 300 meter 200 meter Bil.804. Sub Tajuk 3.1. 300 Meter Dan 200 Meter ) 3.1 Tentukan keluasan padang untuk menentukan . Panjang balapan biasanya dibina sepanjang 200 meter.18 m2 16 .    Balapan 400 meter dengan 8 lorong atau 6 lorong Balapan 300 meter dengan 8 lorong atau 6 lorong Balapan 200 meter dengan 8 lorong atau 6 lorong A B A m x B m = AB m2 ( luas ) 3. Tiaptiap lorong lebar minima 1.86 m2 > 9.17 m2 > 15.710.

Pita fibre . Penggunaan pita ukur berbeza panjang adalah untuk memudahkan kerja mengukur di jarak yang bersesuaian.21 m – 1.3 Pelan balapan mengikut ukuran yang telah dipilih berdasarkan keupayaan padang. Panjang padang = x meter Lebar padang = y meter Jumlah lorong = 8 / 6 / 4 lorong Lebar lorong = 1.1.1.Ketahanan pada panas yang tidak akan berubah pada suhu padang. Pita besi . 2 Keperluan Alatan  Besi penanda ( 15 batang )  Pita ukur ( fibre glass tahan panas ) 100 meter  Pita ukur ( steel ) 50 meter  Pita ukur ( steel ) 30 meter  Kabel / Dawai 3mm ( 60 meter )  Tali ( 7mm – 10mm ) 120 meter  Paku 20sm ( 20 batang )  Kereta minyak / cat  “Roller” atau berus cat ( 5sm )  Tukul besi Nota:  Penanda perlu menggunakan besi yang panjangnya antara 30sm – 50 sm  Pita ukur.3. 17 .1.23 m Lebar/Tebal garisan = 5 sm 3. Pita ukur plastik atau fibre bermutu rendah akan mudah mengembang pada suhu tinggi dan mengecut pada suhu rendah.Disyorkan untuk mengelakkan berlakunya pita ukur mengembang.

Tinggi tiang = 1. Lebar lorong dikira daripada bahagian dalam garisan ( tepi bahagian dalam garisan seperti di “f” ) ke “ f1”.3 Panduan Membuat Garisan y x f p f1    Jarak f ke f1 ialah antara 1.Tinggi tiang = 1.50 m Tebal tiang = 2. lebar garisan ialah 5 sm.1. Tiang penamat.3. .21 meter ( minimum ) hingga 1. Tiap garisan lebarnya ialah 5 sm.00 sm Lebar tiang = 5 sm Bendera Memotong ( Cut-in ) . Garisan memotong ( cut-in ) 5 sm.50 m Bendera = 30 sm x 40 sm         18 . Garisan permulaan dan garisan penamat.00 – 3.23 meter ( maksimum) P ialah kawasan bahagian dalam balapan.

00 m  Garisan memotong ( cut-in ) 19 .3.00 m 10.4 Zon-zon di balapan.1.  Zon Pertukaran Baton Zon Menerima baton Zon Menunggu 10.00 m 10.

2. CMEB + DNPA bahagi 2. 3. Segitiga hendaklah dibuat ditengah-tengah garisan padang.2 : Balapan 400 Meter Untuk membina sesebuah balapan. .Sub Tajuk 3. Anggaran panjang segitiga adalah dicadangkan bagi trek 400m =20.0m dan 200m = 10.0m. anda akan didedahkan cara-cara membina balapan sepanjang 400 meter. pengetahuan serta kemahiran perlu ditagih dari kumpulan guru terutama guru sukan atau guru Pendidikan Jasmani.HJK dan GEF adalah segitiga sama dengan sudut 60o . Dalam sub tajuk ini.1 Membina Balapan 400 M  Cari keluasan padang ( panjang & lebar padang )  Kenalpasti jenis trek yang boleh dimasukkan mengikut keluasan padang  Lebar padang di bahagikan kepada 3 bahagian dan memanjang padang dibahagi kepada 5 bahagian.0m. 300m =15. D N C M F J H K E P E G A B .Sekiranya untuk trek 400m. Panjang garisan lurus AB/DC= 400m tolak panjang lengkok 20 . Beberapa perkara perlu dipertimbangkan semasa merancang dan seterusnya melaksanakan pembinaan sesebuah balapan larian.

164 Lengkok PN = 60/360 x 2(3.20 = 30.896 + 30.138 x 2 = 66.86 = 55.362 = 124. JD = 29.83 Lengkok PN = 60/360 x 2(3.529 Lengkok APND + BEMC = 61.27 = 172.30m dan lebar lorong 1.084 = 120.22m Lengkok AP + ND = 60/360 x 2(3.365m . 21 .192 = 248.Bagi garisan dalam yang dipasang bendul panjang KA/JD dan HP/HN ditolak 0.843 = 113.20 = 51.635 + 113.142) x 49.276 Lengkok PN = 60/360 x 2(3.67m Jarak lengkok APND + BEMC lorong 3 tolak jarak APND + BEMC lorong 2 Stagger lorong 3 = 240.22m Lorong 1: Lengkok AP + ND = 60/360 x 2(3.64 = 54.22m Lengkok AP + ND = 60/360 x 2(3.054 – 225.142) x 29. ( panjang garis segitiga tidak perlu diubah ) .527 = 233..693 = 225.30m dan sekiranya tidak berbendul ditolak 0.843 Panjang lengkok APND + BEMC = 61.896 = 61.386 = 7.72 Lengkok PN = 60/360 x 2(3.Contoh : sekiranya panjang AK = 29.384 Tambahan lorong seterusnya dibuat mengikut kiraan seperti jadual diatas  Permulaan 400m dan 4x100m Stagger lorong 1 = 0 Jarak lengkok APND + BEMC lorong 2 tolak jarak APND + BEMC lorong 1 Stagger lorong 2 = 233.36 = 240.86 = 34.72 – 225.72 + 52.20m.792 Panjang lengkok PN = 60/360 x 2(3.27 Panjang garis lurus AB/DC = 400m – 227.386 Lorong 2 + 1.42 = 31.42 = 52.36 + 120.142) x 31.276 + 54.22m Lengkok AP + ND = 60/360 x 2(3.635 =227.529 = 112.5m.142) x 32.142) x 52.386 = 15.334m Stagger lorong 4 dan seterusnya juga dikira sebagaimana jadual di atas.5 = 30.582 x 2 = 61. .Sekiranya ditolak 0.807 Lengkok APND + BEMC = 63.164 + 51.142) x 29.084 Lengkok APND + BEMC = 66.693 + 112.142) x 49.142) x 51.5 = 51.142) x 50.72 Lorong 4 + 1. = 86.192 + 124.73.792 + 51.64 = 33.362 Lengkok APND + BEMC = 68.83 + 55.807 = 116.527 +116.054 Lorong 3 + 1.86 x 2 = 63. KJ =20.142) x 30.5m Panjang lengkok AP+ND = 60/360 x 2(3.415 x 2 = 68.0m.

505m (1½ stagger ) = 7.67m ( 1 stagger ) Pelari kedua = 3.505m ( 1½ stagger ) = 3.83 ( ½ stagger ) = 0m ( pelari pertama 200m ) = 20m ( tambah 10m di belakang dan hadapan garis ) 22 .835m ( ½ stagger ) = 10m dari di belakang garis penamat = 10m dari belakang garis penamat = 20m ( tambah 10m di belakang dan hadapan garis )  Stagger 4 x 200m Garis tengah Pelari pertama Pelari kedua Pelari ketiga Pelari keempat Zon pertukaran bato = 11.67m ( 1 stagger ) = 3.83m (1/2 stagger ) Pelari keempat = 1. Contoh: Zon menunggu  Arah larian 10m 10m 10m Zon pertukaran baton  Stagger 4 x 400m Garis tengah Pelari pertama Pelari kedua Pelari ketiga Pelari keempat Zon pertukaran baton = 11. Stagger 4x100m Garis tengah flaoting Pelari pertama = 7.92m Zon pertukaran baton = tambah 10m hadapan dan 10m belakang dari tengah Zon menunggu tambah 10m di belakang zon pertukaran.83m Pelari ketiga = 3.

200m – L m ( untuk balapan 400 m ) c. 23 . Garis lurus (GL) a. Garisan rentas ( kawasan lengkung zon pertukaran baton dan stagger.288x w /y)] Aktiviti 3.142 x b1 – b2 Jumlah L = a+b+c 2. 150m – L m ( untuk balapan 300 m ) d.a2 b= 1/3 x 3. Lengkung a=1/3 x 3. Hasil tugasan perlu dinyatakan bersama grafik dan ditulis dengan ukuran yang tepat. GR = √2y2[ 1-kos(57. a. 2. c.142 x a1. a=b b. b. Bincang dan senaraikan perkara-perkara yang perlu sebelum anda hendak merancang pembinaan sesebuah balapan.1 1. Rumus Mencari Lengkungan Balapan 1. 100m – L m ( untuk balapan 200 m ) 3. Stagger L m Lorong 2 – L m Lorong 1 = ½ stagger 4. Bincang dalam kumpulan dan rancang pembinaan sebuah balapan sepanjang 200 meter.

TAJUK 4 : ACARA PADANG – LONTARAN / BALINGAN Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan. menjelaskan teknik dan cara yang tepat semasa lakukan acara lontaran menjelaskan peraturan am dalam acara lontaran Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Acara Lontaran Gaya Lontaran Fasa Lontaran 24 . Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. diharap anda dapat: 1. perbincangan tentang gaya lontaran dan teknik lontaran serta peraturan-peraturan dalam acara lontar peluru. 2. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan. 3. menjelaskan fasa-fasa dalam acara lontaran.

menggunakan kekuatan tangan.1 : Gaya Lontaran Di sekolah rendah. Peluru boleh dipegang dengan dua cara iaitu dengan menggunakan lima jari atau memegang dengan tiga jari.Sub Tajuk 4. ii. v. Secara amnya terdapat tiga gaya lontaran iaitu:    Lontaran gaya berdiri Gaya melungsur selangkah dan Gaya Parry O’ Brien Acara ini Sub Tajuk 4.2 : Fasa-Fasa Lontaran Acara lontar peluru boleh dibahagikan kepada fasa-fasa perlakuan seperti yang berikut: i. Peluru dipegang dengan tiga jari tengah dan disokong oleh ibu jari dan jari kelingking. acara balingan yang diajar hanyalah acara lontar peluru. iii. 25 . iv. Pegangan peluru Lakuan sedia (Preparation) Lungsuran (Glide) Lontaran (Delevery) Pulihan (Recovery) Pegangan peluru Cara memegang peluru adalah sama bagi ketiga-tiga cara balingan. i.

Lakuan sedia Bagi lontaran gaya berdiri. membelakang sektor lontaran. kaki kanan pula digerakkan ke bahagian tengah bulatan. Peluru diletak rapat ke leher di bawah telinga. Lengan diangkat hampir mendatar dan siku mengarah ke luar.ii. Kaki kanan melungsur ke tengah bulatan. pelontar berdiri di bahagian hadapan bulatan dengan bahu mengadap arah lontaran.bermula dengan berat badan pada kaki kiri. Peluru diletak hampir leher dan bawah telinga. pelontar berdiri di bahagian belakang bulatan. Bagi gaya lungsur selangkah dan Parry O’ Brien. Lengan tangan diangkat hampir mendatar dan siku keluar. Kaki kanan dibengkokkan dan kaki kiri dihayun ke hadapan dan ditendang ke belakang. Bagi gaya lungsur selangkah. Lungsuran Tiada lungsuran bagi gaya lontar berdiri. Gaya Parry O’ Brien pula kedudukan badan dalam keadaan condong. iii. 26 .

v. Tidak boleh dibawa ke belakang dari garis bahu. Pulihan Langkah pulihan dilakukan dengan membawa kaki kanan ke hadapan bulatan dan pada masa yang sama kaki kiri digerakkan ke belakang secara tergantung untuk membantu imbangan badan. Lontaran Rendahkan kaki kanan. siku sentiasa di luar dan jauh dari badan. Memulakan lontaran. peluru mesti menyentuh atau rapat dengan leher/pipi dan tangan tidak boleh direndahkan daripada paras bahu.iv. Kilaskan pinggang dan tangan kanan ditolak ke hadapan menyilang badan. Tangan kanan mengikut arah lontaran. Peraturan 188 : Lontar Peluru     Dilontar dari bahu dengan sebelah tangan sahaja. Secara serentak tangan kiri dihayun ke belakang dan luruskan kedua belah kaki. Rujuk buku undang-undang KOAM 27 .

28 .Aktiviti 4. Nyatakan teknik-teknik yang digunakan dalam acara lontar peluru dan nyatakan perbezaan bagi setiap teknik tersebut.1 1. 2. Kenalpasti kesalahan-kesalahan yang sering berlaku dalam acara lontar peluru dan nyatakan jenis-jenis aktiviti ansur maju yang boleh meningkatkan prestasi peserta.

diharap anda dapat: 1.TAJUK 5 : ACARA PADANG .LOMPATAN Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan dan perbincangan tentang gaya lompat tinggi dan teknik lompat jauh serta peraturan-peraturan dalam acara lompatan. 2. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan. menjelaskan teknik dan cara yang tepat bagi acara-acara lompatan menjelaskan peraturan-peraturan am dalam acara lompatan Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Acara Lompatan Lompat Tinggi Lompat Jauh 29 . menjelaskan fasa-fasa dalam acara lompatan. 3. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini.

gaya gantung dan gaya tendang kayuh.Pendahuluan Selain dari acara-acara trek. kelenturan dan kuasa yang Acara Lompatan Acara lompatan dalam tajuk ini ialah lompat jauh dan lompat tinggi. memerlukan peralatan dan kawasan tertentu. kepantasan. melempar cakera. lombol bergalah.1 : Lompat Jauh Terdapat tiga gaya yang biasa digunakan dalam acara lompat jauh iaitu gaya layar. merejam lembing. Kebanyakan acara lompatan memerlukan aspek tinggi. Acara-acara ini boleh dipertandingkan serentak Acara-acara padang dengan acara trek kerana ia dijalankan di bahagian dalam trek. koordinasi. anda juga perlu tahu acara-acara padang. melontar peluru dan membaling tukul besi. Acara padang terdiri daripada acara lompatan dan balingan. Antara acara-acara padang yang dipertandingkan adalah acara lompat tinggi. lompat kijang. lompat jauh. Sub Tajuk 5. 30 .

17 – 19 langkah (pelompat wanita pakar) dan 23 langkah (pelompat lelaki pakar). ii. Fasa lari landas (Approach) Fasa lonjakan (Takeoff) Fasa penerbangan/layangan (Flight) Fasa pendaratan (Landing) Fasa Lari Landas Anda bermula dengan berlari pantas secara optimum dan terkawal dari tempat permulaan ke papan lonjak. Bilangan langkah ke papan lonjak biasanya 11 – 14 langkah (pelompat novis). i.Acara lompat jauh bolah dibahagikan kepada empat fasa seperti yang berikut: i. iii. Langkah pertama mestilah bermula dengan kaki lonjak. 31 . iv.

Melonjak dengan menggunakan kaki lonjak. Apabila tangan mencecah tumit. Bagi gaya tendang kayuh.ii. Fasa pendaratan Apabila badan mula jatuh. Bagi gaya gantung pula. Kaki bebas dihayun tinggi ke atas untuk mendapatkan lonjakan yang tinggi. Mendarat dengan tumit dahulu mencecah pasir. iii. Fasa penerbangan/layangan Gaya badan dan pergerakan anda bergantung kepada gaya yang digunakan. pelompat seharusnya mencapai kelajuan maksimum. Peraturan 185: Lompat Jauh  Seseorang peserta itu gagal sekiranya :  menyentuh bumi selepas garisan lonjakan dengan mana-mana bahagian badannya. sama ada selepas atau sebelum garisan lonjakan menyentuh tanah di antara papan lonjakan dan kawasan pendaratan melakukan apa jenis balik kuang (‘somersault’) semasa membuat larian atau semasa melompat 32 . tangan dan kaki dirapatkan dan digerakkan ke hadapan. angkat kedua-dua belah tangan ke atas seolah-olah bergantung diudara di mana kedua-dua belah kaki diangkat ke belakang. anda mestilah melunjurkan kedua-dua belah kaki ke hadapan dengan badan condong ke hadapan dan tangan dihulur ke hadapan hingga ke hujung kaki. iv. kaki digerakkan seperti mengayuh basikal. Fasa Lonjakan Semasa tiba di papan lonjak. sama ada membuat larian tanpa melompat atau semasa membuat lompatan    melonjak dari luar hujung papan lonjakan. Bagi gaya layar. tangan digerakkan ke belakang dan kemudian ke hadapan semula.

2 : Lompat Tinggi: Terdapat lima gaya yang biasa digunakan dalam acara lompat tinggi iaitu gaya gunting. Lompat tinggi boleh dibahagikan kepada empat fasa seperti berikut: i. Hanya gaya Fosbury Flop ini akan dibincangkan dalam tajuk ini. iv. iii. Fasa lari landas/penujuan Fasa lonjakan Fasa penerbangan/layangan Fasa pendaratan 33 . gaya timur dan gaya Fosbury Flop.  Rujuk buku undang-undang KOAM Sub Tajuk 5. gaya pelana. ii. menyentuh bumi di luar kawasan mendarat di antara tapak lonjakan dan bahagian kesan jatuh yang paling hampir tidak kira batal sekiranya seseorang peserta itu berlari di luar mana-mana bahagian luar garisan putih yang menandakan landasan lari.   semasa mendarat. Ukuran hendaklah dibuat serenjang (bersudut tepat) dengan garisan lonjakan atau lanjurannya.  semua lompatan hendaklah diukur bermula dari tanda mendarat yang paling hampir yang dibuat oleh mana-mana bahagian badan. kaki atau tangan ke garisan lonjakan atau lanjuran garisan lonjakan. tidak dikira batal sekiranya seseorang peserta itu berjalan balik di atas kawasan mendarat setelah meninggalkan kawasan mendarat dengan cara yang betul. gaya barat.

25kg  Seri :    Peserta membuat lompatan kurang di ketinggian seri. adalah pemenang. 34 .50m Berat : L/Tinggi 2kg. L/Bergalah 4.00m. Untuk tempat pertama. Peserta yang kurang kegagalan di sepanjang pertandingan adalah pemenang. L/Bergalah 2. peserta diberi 1 percubaan ketinggian paling rendah yang tidak dapat melepasi sehingga dapat pemenang.Petaruran 182: Lompat Tinggi  Palang :   Panjang : L/Tinggi 4.

 Melonjak dengan sebelah kaki  Kegagalan :   Palang jatuh Peserta sentuh bumi sama ada di luar atau di antara tiang, sebelum melepasi palang.  Landas Lari dan Kawasan Lonjak      Jarak minimum : 15 m ( 20 m bagi kejohanan mengikut P 12.1(a), (b) dan (c) Jika keadaan mengizinkan : 25 m Keceruman maksimum keseluruhan landas lari dan kawasan lonjak TIDAK melebihi 1:250 ke arah palang Kawasan lonjak hendaklah rata

 Tiang :      Apa jua bentuk yang tegap Mempunyai sangga untuk menompang palang Cukup tinggi melebihi 10 sm drpd. paras sebenar palang dinaikkan Jarak antara tiang TIDAK kurang 4 m dan TIDAK lebih 4.04 m TIDAK boleh dianjak, melainkan Refri merasakan landas lari dan kawasan mendarat sudah tidak sesuai lagi. Ini hanya boleh dilakukan selepas satu pusingan  Sangga Palang :    Rata, berbentuk empat segi bujur : 4 sm x 6 sm Ruang di antara hujung palang dengan tiang sekurangnya 1 sm.

Kawasan Mendarat  Tidak kurang 5 m x 3 m ( Bagi pertandingan di bawah P 12.1, kawasan mendarat disarankan TIDAK kecil dari 6m x 4m x 0.7m )

NOTA : Ruang antara Tiang dan Kawasan Mendarat sekurangnya 10 sm

35

Aktiviti 5.1

1. 2.

Nyatakan dan senaraikan aktiviti-aktiviti ansur maju yang sesuai bagi acara lompat tinggi. Senaraikan kesalahan yang sering berlaku dalam acara lompat jauh dan jelaskan jenis aktiviti latihan yang sesuai untuk mengatasinya.

36

TAJUK 6 : KEMAHIRAN TEKNIK MENYEDIAKAN GELANGGANG/SEKTOR

Sinopsis Tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan dan perbincangan cara-cara menyediakan gelanggang / sektor lompat jauh / kijang / lompat tinggi, lontar peluru, lempar cakera dan rejam lembing. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan.

Hasil Pembelajaran

Setelah selesai membaca modul ini, diharap anda dapat: 1. 2. 3. menjelaskan perkara-perkara penting sebelum menyediakan sesebuah gelanggang / sektor. menjelaskan langkah-langkah yang perlu diambil semasa menyediakan sesebuah gelanggang / sektor. melaksanakan penyediaan sesebuah gelanggang / sektor dengan ukuran yang tepat.

Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini

Penyediaan Gelanggang

Lompat Jauh & Kijang

Lontar Peluru

Merejam Lembing

Lempar Cakera

37

bergantung kepada keluasan sesuatu kawasan dan kesesuaian tempat dari segi faktor keselamatan.1: Pembinaan Gelanggang/Sektor 6. sesuatu acara padang dapat dijalankan dengan sempurna dan disamping memberi peluang kepada peserta mematuhi peraturan acara yang ditetapkan. kebanyakan gelanggang / sektor disediakan disuatu tempat yang telah diatur mengikut pelan yang dirancang seperti contoh sebuah stadium.1.1.1.1 Tentukan keluasan kawasan yang mencukupi jarak minima piawaian ukuran gelanggang / sektor. Di peringkat antarabangsa dan kebangsaan.1.1.1. suatu gelanggang / sektor perlu diadakan samada di atas padang rumput mahupun padang tiruan. Dengan adanya gelanggang / sektor. Pembinaan gelanggang / sektor yang piawai. Bagaimana pun di peringkat sekolah.2 Tentukan ukuran piawaian mengikut sumber ukuran yang tepat berdasarkan buku / rujukan undang-undang olahraga IAAF atau KOAM 6. Sub Tajuk 6.  Besi penanda  Pita ukur ( steel ) 50 meter  Tali ( 7mm – 10mm ) 60 meter  Pancang Kayu 20sm  “Roller” atau berus cat ( 5sm )  Tukul besi  Cat ”spray” 6.1 Keperluan Awal 6.4 Menyediakan pasukan bertugas yang ada kemahiran 38 . penyediaan gelanggang / sektor boleh diubah suai berdasarkan keperluan dan kawasan yang ada.1.1. 6.1.Pendahuluan Untuk menjalankan suatu aktiviti atau pertandingan acara lompatan dan lontaran.3 Menyediakan keperluan alatan asas seperti.

75 m x 9.2 Panduan Membina Sektor / Gelanggang 6.6.00 m Kawasan mendarat perlu diletakkan dengan bahan yang lembut    39 .   Terdapat landas lari yang berjarak tidak kurang dari 45 meter Terdapat papan lonjak yang mempunyai panjang minima 1. Papan dicadangkan cat dengan warna putih Papan lonjak perlu ditempatkan berjarak tertentu ( mengikut kategori jantina & umur ) dari kawasan mendarat Terdapat kawasan mendarat yang berukuran 2.22 meter dan lebar 300 mm. Papan dicadangkan cat dengan warna putih Terdapat kawasan mendarat yang berukuran 2.2.1 Sektor / Gelanggang Lompat Jauh Spesifikasi Penyediaan Sektor.1.2 Sektor / Gelanggang Lompat Kijang Spesifikasi Penyediaan Sektor.1.75 m x 9.2.00 m Kawasan mendarat perlu diletakkan dengan bahan yang lembut seperti pasir   6.22 meter dan lebar 300 mm.1.   Terdapat landas lari yang berjarak tidak kurang dari 45 meter Terdapat papan lonjak yang mempunyai panjang minima 1.

3 Gelanggang Lompat Tinggi Spesifikasi Penyediaan Kawasan.00 m x sekurang-kurangnya 75 sm 6.00 m x 5.00 – 4.04 meter Terdapat sebatang palang ( ‘fiber’ ) yang berjarak 4.2.04 meter Terdapat tilam mendarat yang berukuran 3.6.2.00 – 4.1.1.4 Sektor Lontar Peluru BLOK D EPAN LONTAR PELURU 40 .     Terdapat kawasan landas lari yang berbentuk kipas berjejari 25 meter ke tempat mendarat (Lihat rajah di atas) Terdapat dua batang tiang yang diletak kiri kanan berjarak 4.

92 darjah mengunjur keluar dari pusat bulatan yang dikenali kawasan mendarat lontaran Terdapat satu bungkah penghadang yang diletak diatas garisan dibahagian bulatan bersudut ( seperti rajah ) 6.Spesifikasi Penyediaan Kawasan Lontar Peluru.1.135 meter (Lihat rajah di atas) Terdapat dua garis lurus bersudut 34.2.    Terdapat bulatan lontaran yang bergaris pusat 2.    Terdapat kawasan landas lari berjarak tidak kurang 30 meter ke lengkungan rejaman (Lihat rajah di atas) Kawasan landas lari dibentuk oleh dua garisan berjarak 4 meter Terdapat dua garis lurus bersudut 29 darjah mengunjur keluar dari bahagian tengah kawasan landas lari yang berjejari 8 meter ( Lihat rajah di atas ) 41 .5 Sektor Merejam Lembing Spesifikasi Penyediaan Kawasan.

42 . Bincang dan senaraikan perkara-perkara yang perlu sebelum anda hendak merancang pembinaan sesebuah gelanggang / sektor acara lontaran dan lompatan.92 darjah mengunjur keluar dari pusat bulatan yang dikenali kawasan mendarat lemparan Kebiasaannya terdapat sebuah sangkar berjaring dengan ketinggian sekurang-kurangnya 4 meter ( seperti rajah di atas ) Aktiviti 6.2.50 meter (Lihat rajah di atas) Terdapat dua garis lurus bersudut 34.6.1 3.6 Sektor Melempar Cakera Spesifikasi Penyediaan Kawasan.1. Dalam kumpulan rancang pembinaan sebuah model gelanggang / sektor acara padang berdasarkan bentuk dan skala ukuran piawaian yang tepat. 4.    Terdapat bulatan lemparan yang bergaris pusat 2.

2. garis panduan persediaan RPH dan penyediaan rancangan pengajaran harian. diharap anda dapat: 1.TAJUK 7 : KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan dan perbincangan tentang strategi penyampaian. memahami keperluan RPH dan menulis satu Rancangan Pengajaran Harian ( RPH ) bagi satu sesi pengajaran olahraga Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Strategi Penyampaian Garis Panduan Persediaan RPH Penyediaan Rancangan Pengajaran Harian 43 . Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. mengenalpasti kaedah dan strategi pengajaran pembelajaran Pendidikan Jasmani yang berkaitan dengan tajuk olahraga. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan.

a. Merupakan satu siri tindakan guru yang sistematik untuk mencapai objektf pembelajaran khusus dalam jangka pendek.Buat kesimpulan b. “Merujuk kepada satu ikhtiar keseluruhan yang dikehendaki dalam satu set prosedur yang tersusun berdasarkan kepada sesuatu pendekatan yang dipilih (Edward M. Sub Tajuk 7.Kenal pasti masalah P2.sumbangsaran 44 .Buat tafsiran P5. Anthony 1963).Pendahuluan Kaedah merupakan satu tatacara atau organisasi bagaimana aktiviti pengajaran pembelajaran dapat dilaksanakan dengan berkesan.1 : Strategi Penyampaian Jenis kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sering digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Pendididikan Jasmani bagi tajuk yang berkaitan olahraga adalah . Kaedah kumpulan .Rancang penyelesaian P3.kerja bersama-sama .perbincangan kumpulan .Kumpul maklumat P4.main peranan . Ianya juga adalah sebagai satu cara mendekati sesuatu objektif pelajaran dan langkah-langkah penyampaian yang tersusun. Kaedah Kaedah Inkuiri (Penemuan) Kaedah Inkuiri (Penemuan) yang menekankan kepada 5 prosedur iaitu: P1.

bimbingan rakan sebaya .lawatan e.memberi pertolongan. Kaedah penyelesaian masalah Ia meliputi.pemerhatian .kepimpinan f. ahli harus menguasai dan mengamalkan kemahiran sosial seperti ikut giliran.d. Kaedah Koperatif Unsur.memberi galakan.permuafakatan . .unsur pembelajaran koperatif ialah ahli berintraksi diantara satu sama lain untuk mewujudkan persefahaman dan kemajuan murid bekerja sebagai satu kumpulan untuk menyelesaikan satu masalah. memberi penjelasan untuk membolehkan kumpulan berfungsi dengan efektif.projek . Kaedah Kolaboratif Ia meliputi. ahli kumpulan menilai kembali usaha mereka serta kemajuan dari segi pencapaian matlamat. murid belajar secara aktif dan bukan hanya bergantung kepada guru. 45 .tunjukcara atau demonstrasi .eksperimen .mendengar. .

ada perbezaan antara pasukan .berkait kemahiran yang diajar .Tanpa rintangan kepada ada rintangan Kemuncak (Permainan Kecil)  Berunsur pertandingan .Mudah ke lebih kompleks .  Gerakerja kumpulan bermaksud beberapa kemahiran lain serta kemahiran yang diajar pada hari tersebut dijalankan dalam kumpulan kecil.Sub Tajuk 7.2 : Garis Panduan Persediaan RPH Fasa Permulaan  Aktiviti harus mengikut / bersesuaian kemahiran yang akan diajar  Aktiviti memanaskan badan harus ada kesinambungan dengan kemahiran yang akan diajar  Peralatan yang digunakan haruslah berkait dengan kemahiran yang hendak diajar. ( Dijalankan jika masa mencukupi )  Tunjuk Cara (Demontrasi) .menampakkan cirri-ciri keseronokan . Fasa Perkembangan ( Gerakerja Kelas & Kumpulan )  Gerakerja Kelas bermaksud kemahiran/ tajuk yang hendak diajar pada hari tersebut dan semua pelajar/murid terlibat melakukannya.suasana aktif & penglibatan ramai 46 .arahan jelas  Ansur maju terkawal posisi penunjuk cara & murid fokus pengajaran & pembelajaran .penerapan semangat berpasukan .Statik ke dinamik . Biasanya dijalankan secara station.Jarak ( Dekat ke jauh ) .

15 Pagi : 30 Orang : Kemahiran : Olahraga : Lari Pecut Objektif Pengajaran Dan Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran. Matematik. Murid Tunjang 2 Tajuk Sub-tajuk : Pendidikan Jasmani : 2/7/2008 : 4 Arif : 7. : menyatakan empat jenis aktiviti ansur maju lari pecut yang dilakukan. murid akan dapat: Psikomotor : melakukan 4 aktiviti ansur maju lari pecut sebanyak 5 kali percubaan bagi setiap satu gaya pada pelbagai jarak. patuh kepada arahan.Penutup  Proses mengingat semula  Penilaian  Aktiviti gerak kendur  Refleksi Sub Tajuk 7. 47 . bersungguhsungguh BBM Penerapan nilai Kemahiran Generik : Membanding beza dan menyatakan teknik berlari pecut yang tepat dengan berjalan pantas. batang penyapu : Peka pada situasi. : bekerjasama dan bersungguh – sungguh melakukan aktiviti pembelajaran. Sains. bahasa Inggeris PSA : Pelajar pernah berlari dengan pelbagai gaya dan pelbagai kelajuan.3 : Penyediaan Rancangan Pengajaran Harian Pelajaran Tarikh Tahun Masa Bil. sabar. : Penanda. Kognitif Afektif Penggabungjalinan : Bahasa Melayu.45 Pagi – 8. tali.

 Lompat dengan sebelah atau dua belah kaki kedalam gelung.tumit diangkat dan sentuh punggung  Tangan dihayun kedepan kebelakang  Mata pandang 5 – 10 meter kehadapan  Semasa berlari. lutut diangkat separas pinggang  Guna hujung kaki  Tangan dihayun kedepan kebelakang  Dilakukan pada garis lurus  Pada jarak 20m dan 30m  Diulang 5 kali  Tunjuk cara PERKEMBANGAN P&P (12 MINIT) 1.  Semasa berlari. lentikan badan kesisi dalam 10 ulangan (Pinggang).  Aktiviti regangan dan kelonggaran  Kaki  Pinggang  Bahu  Kepala  Berlari atas hujung kaki. Berlari lutut diangkat tinggi  Dilakukan pada garis lurus  Pada jarak 20m dan 30m  Diulang 5 kali 48 . lakukan rotasi ikut arah jam dalam 12 kiraan (Kaki) • Tangan cekak pinggang. Berlari dengan tumit sentuh punggung sejauh 20 meter dengan tangan.TAJUK/ BAHAGIAN / MASA AKTIVITI FOKUS PEMBELAJARAN/ BUTIR MENGAJAR ORGANISASI/ PENGELOLAAN STRATEGI/ CATATAN PERMULAAN (5 MINIT)  Berlari Bebas  Berlari bebas dalam kawasan  Masuk ke dalam Gelung bila guru tepuk tangan.  Arahan Contoh: • Angkat sebelah kaki.  Tunjuk cara 2.

 Syaratnya apabila sampai pada suatu station.  Di lakukan pada garis lurus  Pada jarak 20m dan 30m  Diulang 5 kali 4. pelajar akan meniru satu gaya aktiviti. Berlari dengan langkah panjang  Berlari dengan hujung kaki  Lutut diangkat tinggi  Langkah dipanjangkan  Tangan dihayun kedepan dan kebelakang  Mata pandang 5 – 10 meter kedepan  Melonjak menggunakan hujung kaki dengan lutut ditinggikan  Tumit kaki bebas sentuh ke punggung  Kedua-dua kaki berada diudara seketika  Langkah dipanjangkan  Tangan dihayun kedepan dan kebelakang  Mata pandang 5 – 10 meter kedepan ‘Tiru Macam Saya’  Dijalankan mengikut station. Mata pandang 5 – 10 meter ke hadapan 3. ‘Bounding’  Di lakukan pada garis lurus  Pada jarak 20m dan 30m  Diulang 5 kali KEMUNCAK (8 MINIT)  Tunjuk cara  Intrapersonal 49 .

 Dijalankan lebih kepada persembahan dan kerjasama ahli dalam kumpulan  Gunakan bunyibunyian sebagai rangsangan  Station: 1. • Soal jawab cara hantaran dan menyambut bola dengan teknik yang betul  Kemahiran Generik  Rumusan 50 . Berlari lutut tinggi 2. • Bangun perlahan. • Peluk badan sekecil-kecilnya. Berlari langkah panjang PENUTUP (5 MINIT) • Gerak Kendur  Aktiviti regangan dan kelonggaran Contoh:  Membesar dan Mengecilkan badan • Mengembang badan di atas hujung kaki. Berlari tumit sentuh punggung 3. Lakukan aktiviti ‘bounding’ 4.lahan sambil membuka pelukan.

2. 3.1 1. jalankan satu sesi pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. 51 . Nyatakan dan terangkan 4 kaedah pengajaran pembelajaran yang berkesan dalam pengajaran Pendidikan Jasmani untuk tajuk olahraga. Tugasan ini perlu dibawa semasa intraksi berikut. Anda dikehendaki merakamkan aktiviti tersebut dalam bentuk audio visual.Latihan 7. Nyatakan dan jelaskan 5 aktiviti ansur maju yang sesuai untuk pengajaran tersebut. Rancang dan tulis satu rancangan pengajaran harian untuk acara lontar peluru bagi pelajar tahun 5 untuk jangka masa 30 minit. Berdasarkan RPH di atas.

Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. merancang dan menyenaraikan kriteria – kriteria penilaian memahami dan melaksanakan cara membuat penilaian dalam pengajaran olahraga Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Kaedah Penilaian Spesifikasi Penilaian dan Rubrik Pemarkahan 52 . 2.TAJUK 8 : KAEDAH PENILAIAN Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan tentang spesifikasi penilaian dan rubrik pemarkahan bagi beberapa acara olahraga serta menyatakan cara melaksanakan penilaian sesuatu acara. diharap anda dapat: 1. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan.

1 : Spesifikasi Penilaian dan Rubrik Pemarkahan Untuk mendapat keputusan penilaian yang ada kesahannya. Tujuan penilaian ialah untuk mengetahui sejauh manakah murid telah menguasai kemahiran yang telah di ajar. penilaian juga dapat memberi maklumbalas kepada guru tentang keberkesanan ia mengajar. berasaskan tumpuan kepada acara-acara tertentu yang menekan aspek yang berikut:  Kecergasan fizikal  Tahap umur  Jantina  Kemampuan pelajar Sub Tajuk 8.Pendahuluan Para guru menjalankan penilaian dari masa ke semasa adalah untuk memastikan bahawa segala usaha guru dan murid adalah menuju ke arah matlamat yang dirancang. Penilaian pengajaran dan pembelajaran olahraga hendaklah dijalankan secara berterusan. Penilaian yang dijalankan adalah untuk mendapatkan maklumat tentang keberkesanan pengajaran guru dan proses pembelajaran murid. Sebagai panduan. Selain daripada itu. lompat jauh dan lontar peluru. 53 . spesifikasi dan rubrik pemarkahan acara yang hendak dinilai harus dirancang secara teliti dan hendaklah dinyatakan secara khusus serta tepat. berikut contoh beberapa spesifikasi dan rubrik pemarkahan bagi 3 acara dalam olahraga iaitu lari berganti-ganti. Seorang guru Pendidikan Jasmani perlu tahu bagaimana membuat penilaian bagi acaraacara olahraga yang diajarnya.

 Koordinasi tangan dan kaki. baton berlaku dalam zon pertukaran.  Posisi dan kedudukan dekam. Mula  Masa tindak balas selepas isyarat mula diberikan. Teknik pegang baton  Pegang di ⅓ bahagian belakang baton.  Peserta melangkah ke garisan setelah isyarat diberikan. LARI BERGANTIGANTI 4 X 100 METER Menguji teknik memberi dan menerima baton 4 x 100 Meter Teknik Permulaan Sedia  Punggung tinggi daripada aras kepala  Berat badan dibawa ke hadapan. Balapan Baton . b. Peserta mula berlari apabila isyarat diberikan. Penerima baton membuat ‘check-mark’ 10 markah Hasil Pembelajaran Indikator Prestasi Prosedur Markah c. a. Peserta diberi 2 kali percubaan. tangan dibuka seluas bahu di belakang garisan dan bahu selari dengan garisan.  Ayunan tangan maksimum. Pemberian baton berlaku dalam zon pertukaran.       Gerakan tangan dari atas ke bawah Siku bengkok 90°. Genggam baton dengan kemas di belakang hujung baton.  Tolakkan kaki belakang untuk melangkah. d.mata pandang ‘check-mark’ Angkat tangan menerima ke belakang sebaik sahaja mendengar isyarak dari rakan.  Kedua-dua kaki bersudut. e.  Hujung hadapan baton tidak mencecah trek.Spesifikasi Acara Lari Berganti-ganti Pelaksanaan Pentaksiran Komponen Ke garisan  Kemahiran memasang blok permulaan.4 Blok permulaan Alatan : Penguji :Sekurangkurangnya 2 Orang Teknik Memberi Baton 10 markah Teknik Menerima Baton    10 markah   54 . Buat ‘check-mark’ Kedudukan sedia .  Mata memandang ke hadapan lebih kurang 1m. Peserta berlari di lorong sendiri.  Badan bersudut sepanjang 30m pertama. Tangan diluruskan semasa memberi baton Kedudukan pemberi berselang seli Memberi baton 1/3 bahagian hadapan kepada penerima.  Bahu melepasi garisan. Pelari pertama bersedia di tempat permulaan.

 Tolakkan kaki belakang untuk melangkah.     Badan tidak bersudut sepanjang 30m pertama.  Posisi dan kedudukan dekam. Teknik mula yang betul dan perlu diperbaiki.  Teknik melakukan kemahiran kegarisan salah. Tiada koordinasi tangan dan kaki.  Peserta melangkah ke garisan setelah isyarat diberikan.  Posisi dan kedudukan dekam.  Kedua-dua kaki bersudut. Dapat melakukan teknik mula dengan betul dan tepat Mula  Masa tindak balas selepas isyarat mula diberikan. 55 . Rubrik Pemarkahan Acara Lari Berganti-ganti INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN Cemerlang Sederhana Lemah (8 . Mula  Masa tindak balas selepas isyarat mula diberikan.  Mata memandang ke hadapan lebih kurang 1m.  Bahu melepasi garisan.  Posisi dan kedudukan dekam. tangan dibuka seluas bahu di belakang garisan dan bahu selari dengan garisan.  Mata memandang ke hadapan lebih kurang 1m. imbangan serta daya semasa menamatkan larian.  Teknik perlakuan betul dan perlu diperbaiki.     Badan bersudut sepanjang 30m pertama. Sedia  Punggung tidak tinggi daripada aras kepala  Berat badan tidak dibawa ke hadapan. Mula  Masa tindak balas selepas isyarat mula diberikan. tangan dibuka seluas bahu di belakang garisan dan bahu selari dengan garisan  Dapat melakukan teknik ke garisan dengan betul dan tepat Sedia  Punggung tinggi daripada aras kepala  Berat badan dibawa ke hadapan.  Dapat melakukan teknik sedia dengan betul dan tepat Ke garisan  Kemahiran memasang blok permulaan. Ke garisan  Kemahiran memasang blok permulaan salah.  Teknik melakukan kemahiran kegarisan salah.  Kedua-dua kaki bersudut.  Tiada tolakkan kaki belakang untuk melangkah. Koordinasi tangan dan kaki kurang sempurna Ayunan tangan kurang maksimum.10 Markah) (4 – 7 Markah) ( 1. Koordinasi tangan dan kaki betul Ayunan tangan maksimum. Mengekalkan kepantasan.3 Markah) Ke garisan  Dapat memasang blok permulaan dengan teknik yang betul  Peserta melangkah ke garisan setelah isyarat diberikan. Ayunan tangan maksimum. Teknik mula yang salah.  Bahu tidak melepasi garisan.  Tolakkan kaki belakang untuk melangkah. KEMAHIRAN YANG DIUJI TEKNIK PERMULAAN Sedia  Punggung tinggi daripada aras kepala  Berat badan dibawa ke hadapan.  Bahu melepasi garisan.Teknik Penamat    lari terus ke garisan melintasi garisan penamat dengan didahului bahagian ‘Torso’ tangan dihayun ke belakang semasa membuat ‘dipping’.  Kedua-dua kaki tidak bersudut.  Peserta tidak melangkah ke garisan setelah isyarat diberikan.     Badan bersudut sepanjang 30m pertama.  Teknik perlakuan betul dan perlu diperbaiki.  Mata tidak memandang ke hadapan lebih kurang 1m. tangan dibuka seluas bahu di belakang garisan dan bahu selari dengan garisan.

. Tidak dapat mengekalkan kepantasan. Teknik penamat salah. imbangan serta daya semasa menamatkan larian. TEKNIK PENAMAT     lari terus ke garisan melintasi garisan penamat dengan didahului bahagian ‘Torso’ tangan dihayun ke belakang semasa membuat ‘dipping’. Siku bengkok 90° Tangan diluruskan semasa memberi baton. Memberi baton ⅓ bahagian hadapan kepada penerima Pemberian baton berlaku dalam zon pertukaran.       Gerakan tangan dari atas ke bawah. Genggam baton dengan kemas di tengah baton. Genggam baton dengan kemas di tengah baton. imbangan serta daya semasa menamatkan larian. Hujung hadapan baton mencecah trek TEKNIK MEMBERI BATON       Gerakan tangan dari atas ke bawah. Memberi baton ½ bahagian hadapan kepada penerima Pemberian baton berlaku diluar zon pertukaran. TEKNIK MENERIMA BATON      Buat ‘check-mark’ Kedudukan sedia – mata pandang ‘check mark’ Angkat tangan menerima ke belakang sebaik sahaja mendengar isyarat dari rakan.      Buat ‘check-mark’ Kedudukan sedia – mata tidak memandang ‘check mark’ Angkat tangan menerima ke belakang sebaik sahaja mendengar isyarat dari rakan.. Penerimaan baton berlaku dalam zon pertukaran. Dapat melakukan teknik sedia dengan betul dan tepat     Berhenti di garisan melintasi garisan penamat dengan didahului bahagian ‘Torso’ tangan dihayun ke belakang semasa membuat ‘dipping’.      Tidak membuat ‘check-mark’ Kedudukan sedia – mata tidak memandang ‘check mark’ Angkat tangan menerima ke belakang sebaik sahaja mendengar isyarat dari rakan. Hujung hadapan baton tidak mencecah trek Teknik Pegang baton   Pegang di ½ bahagian belakang baton. Siku bengkok 90° Tangan tidak diluruskan semasa memberi baton. Memberi baton ⅓ bahagian hadapan kepada penerima Pemberian baton berlaku dalam zon pertukaran.. imbangan serta daya semasa menamatkan larian. Penerimaan baton berlaku dalam zon pertukaran. Kedudukan pemberi tidak berselang seli. Mengekalkan kepantasan.       Gerakan tangan dari atas ke bawah. Genggam baton dengan kemas di belakang hujung baton. Penerimaan baton berlaku diluar zon pertukaran. Siku bengkok 90° Tangan tidak diluruskan semasa memberi baton. Mengekalkan kepantasan. Tiada hayunan tangan ke belakang semasa membuat ‘dipping’.     Tidak menamatkan larian. Teknik penamat betul dan perlu diperbaiki. 56 . Hujung hadapan baton tidak mencecah trek Teknik Pegang baton   Pegang di ⅔ bahagian belakang baton. Kedudukan pemberi berselang seli.Teknik Pegang baton   Pegang di ⅓ bahagian belakang baton. Kedudukan pemberi tidak berselang seli.

Lutut dibengkokkan untuk menyerap daya.Spesifikasi Penilaian Acara Lompat Jauh Pelaksanaan Pentaksiran Hasil Pembelajaran Indikator Prestasi Lari Landas   Teknik Permulaan Bersedia untuk memulakan larian(konsentrasi). Prosedur Markah 10 markah LOMPAT JAUH Menguji teknik lompat jauh. Teknik Lonjakan. b. d. Hujung kaki lonjakan tidak melebihi papan. Tumpuan ke sasaran papan lonjakan. boleh diterima. Peserta mesti mengikut teknik larian yang betul. Jika peserta dapat melakukan gaya lain.     e. Bawa tangan dan pinggang ke hadapan dan ke bawah. c. Kaki dihulur ke hadapan semasa mendarat (tumit kaki dahulu). Kedua-dua tangan berada di hadapan. Kaki lonjakan diluruskan semasa membuat lonjakan. Kedua-dua kaki dilunjurkan ke hadapan. Mendarat dengan kedua-dua belah kaki. Peserta bersedia di tempat bermula Peserta mula apabila arahan diberi. Kaki bebas dihayun dengan kencang. Kaki lonjakan bersudut pada langkah terakhir sebelum membuat lonjakan. Berlari dengan kelajuan yang terkawal. (rujuk penekanan teknik yang diuji) 10 markah Lonjakan     Alatan : Wisel 1 cangkul kon Bendera (putih dan merah) 1 perata pasir Penguji : 3 orang 10 markah  Penerbangan (Gaya Layar)     Mendarat   10 markah    57 . Teknik Mendarat. Teknik Penerbangan. Lari di atas bebola kaki. Peserta mesti mengikut semua fasa yang perlu diikuti. Kaki lonjakan memijak papan lonjakan. Prosedur: a.

3 Markah) Bersedia untuk memulakan larian(konsentrasi). Hujung kaki lonjakan tidak melebihi papan. Dapat melakukan teknik penerbangan dengan betul dan tepat. Kaki lonjakan memijak papan lonjakan. Tiada Tumpuan ke sasaran papan lonjakan. Kaki bebas dihayun dengan kencang. Kaki lonjakan bersudut pada langkah terakhir sebelum membuat lonjakan Dapat melakukan teknik lari landas dengan betul dan tepat. Bawa tangan dan pinggang ke hadapan dan ke bawah. Tidak berjaya mengawal kelajuan larian. boleh diterima. Kedua-dua tangan berada di hadapan Kedua-dua kaki dilunjurkan ke hadapan. Teknik lonjakan yang salah. Lutut dibengkokkan untuk menyerap daya. Teknik lari lantas yang salah.10 Markah) (4 – 7 Markah) ( 1. Tumpuan ke sasaran papan lonjakan. Berlari dengan kelajuan yang terkawal.      Kaki tida dihulur ke hadapan semasa mendarat (tumit kaki dahulu) Tidak mawa tangan dan pinggang ke hadapan dan ke bawah Tidak berjaya mendarat dengan kedua-dua belah kaki Lutut tidak dibengkokkan untuk menyerap daya. Kaki lonjakan bersudut pada langkah terakhir sebelum membuat lonjakan. Jika peserta dapat melakukan gaya lain. Jika peserta dapat melakukan gaya lain. Mendarat dengan kedua-dua belah kaki. Teknik penerbangan yang salah. Mendarat dengan kedua-dua belah kaki. MENDARAT      Kaki dihulur ke hadapan semasa mendarat (tumit kaki dahulu). Teknik lari lantas betul dan perlu diperbaiki.     Kedua-dua tangan tidak berada di hadapan Kedua-dua kaki tidak dilunjurkan ke hadapan. Teknik lonjakan betul dan perlu diperbaiki. Kaki lonjakan bersudut pada langkah terakhir sebelum membuat lonjakan. boleh diterima. Kaki bebas tidak dihayun dengan kencang. Hujung kaki lonjakan melebihi papan Kaki lonjakan kurang diluruskan semasa membuat lonjakan.      Kaki dihulur ke hadapan semasa mendarat (tumit kaki dahulu).     Kaki lonjakan tidak memijak papan lonjakan. Lari di atas bebola kaki.Rubrik Pemarkahan Acara Lompat Jauh KEMAHIRAN YANG DIUJI LARI LANDAS      INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN Cemerlang Sederhana Lemah (8 . Lari di atas bebola kaki. Kaki lonjakan tidak diluruskan semasa membuat lonjakan. Teknik mendarat yang salah 58 . Kaki lonjakan diluruskan semasa membuat lonjakan. Lutut dibengkokkan untuk menyerap daya. PENERBANGAN         Kedua-dua tangan berada di hadapan Kedua-dua kaki dilunjurkan ke hadapan. Dapat melakukan teknik mendarat dengan betul dan tepat. Kaki bebas dihayun dengan kencang Dapat melakukan teknik lonjakan dengan betul dan tepat. boleh diterima. Bawa tangan dan pinggang ke hadapan dan ke bawah.      Kurang bersedia untuk memulakan larian(konsentrasi). Tumpuan ke sasaran papan lonjakan. Lari di atas bebola kaki. Jika peserta dapat melakukan gaya lain. Kurang berjaya mengawal kelajuan larian.        LONJAKAN           Kaki lonjakan memijak papan lonjakan. Teknik mendarat betul dan perlu diperbaiki. Teknik penerbangan betul dan perlu diperbaiki.  Tidak bersedia untuk memulakan larian(konsentrasi).

  Teknik Lungsuran Teknik Lungsuran Lungsurkan kedua belah kaki ke belakang serentak.Spesifikasi Penilaian Acara Lontar Peluru Pelaksanaan Pentaksiran Komponen a. Berdiri membelakangkan kawasan lontaran dibahagian belakang bulatan. LONTAR PELURU  e.  Teknik Lontaran  Menolak sambil meluruskan siku sehingga badan menjadi terangkat dan melentik.  Pindah berat badan.  Pergerakan ini adalah sebahagian ikut lajak  Kaki kanan dibawa ke hadapan . 10 markah 59 . Bendera   Penguji: Teknik Lontaran Teknik Kilasan Badan  Melentik sambil pinggul kanan dipusingkan ke kiri dan ke atas serentak.  Bahu dan tangan kanan masih menghala ke belakang. 10 peluru 2 set Merah putih Kawasan lontaran Wisel Stop Board 4 kon 3 orang 10 markah Hasil Pembelajaran Indikator Prestasi Prosedur Markah d. c.   Permulaan  Persediaan Teknik Pegangan Peluru Peluru tidak menyentuh tapak tangan. bawah telinga. Peserta mula apabila arahan diberi. Alatan : b.dibengkok sedikit pada masa yg.  Ikut lajak 10 markah Teknik Pulihan Teknik Pulihan  Imbang badan dari terjatuh di kawasan hadapan selepas melontar. b.   Menguji teknik melontar peluru Gaya Lungsuran Peserta bersedia di tempat lontaran. Teknik Sedia Kedudukan peluru menyentuh sisi leher.  Pergerakan bermula di bahagian bahu dengan tangan memegang peluru. Prosedur: a. sama. Kedua-dua kaki berada di dalam bulatan Lungsuran dilakukan secara pantas dan licin. Memegang peluru di pangkal tiga atau lima jari. (rujuk penekanan teknik yang diuji) Setiap peserta di beri dua kali percubaan. Peserta mesti mengikut semua fasa yang perlu diikuti. Peserta mesti mengikut semua fasa semasa melontar.

Teknik Kilasan Badan  Pinggul kanan tidak dipusingkan ke kiri dan ke atas serentak dengan kilasan badan. Teknik lunsuran salah.  Teknik persediaan salah.3 Markah) Teknik Pegangan Peluru  Peluru tidak menyentuh tapak tangan.  Pindah berat badan.  Tidak pemindahan berat badan.   TEKNIK LUNGSUR    Lungsurkan kedua belah kaki ke belakang supaya kaki serentak.  Pergerakan bermula di bahagian bahu dengan tangan memegang peluru. Kedua-dua kaki berada di dalam bulatan Lungsuran dilakukan secara pantas dan licin. Dapat melakukan teknik lunsuran dengan betul dan tepat     Lungsurkan kedua belah kaki ke belakang supaya kaki serentak.  Memegang peluru di pangkal tiga atau lima jari.  Ikut lajak.Rubrik Pemarkahan Acara Lontar Peluru KEMAHIRAN YANG DIUJI PERMULAAN  PERSEDIAAN INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN Cemerlang (8 . Teknik Sedia  Kedudukan peluru menyentuh sisi leher.  Pergerakan bermula di bahagian bahu dengan tangan memegang peluru.  Bahu dan tangan kanan menghala ke belakang.     Tidak melungsurkan kedua belah kaki ke belakang. Teknik Sedia  Kedudukan peluru menyentuh sisi leher.10 Markah) (4 – 7 Markah) ( 1.  Berdiri membelakangkan kawasan lontaran dibahagian belakang bulatan.  Kurang pemindahan berat badan. Teknik Lontaran  Tidak menolak dan meluruskan lutut sewaktu memulakan lontaran. bawah telinga.  Ikut lajak.  Dapat melakukan teknik lontaran dengan betul dan tepat Teknik Kilasan Badan  Pinggul kanan kurang dipusingkan ke kiri dan ke atas serentak dengan kilasan badan.  Teknik lontaran betul dan perlu diperbaiki. Lemah ( 1. bawah telinga.  Bahu dan tangan kanan masih menghala ke belakang. Teknik Lontaran  Menolak sambil meluruskan lutut sehingga badan menjadi terangkat dan melentik.  Tidak berdiri membelakangkan kawasan lontaran di mana-mana bahagian bulatan.10 Markah) Teknik Pegangan Peluru  Peluru tidak menyentuh tapak tangan.  Teknik persediaan betul dan perlu diperbaiki.  Bahu dan tangan kanan menghala ke belakang. Teknik Sedia  Kedudukan peluru tidak menyentuh sisi leher. bawah telinga.  Berdiri membelakangkan kawasan lontaran dibahagian belakang bulatan. Teknik Lontaran  Kurang menolak dan meluruskan lutut sewaktu memulakan lontaran.  Memegang peluru di pangkal tiga atau lima jari. Kedua-dua kaki tidak berada di dalam bulatan Lungsuran dilakukan tidak pantas dan licin. 60 .  Dapat melakukan teknik persediaan dengan betul dan tepat Sederhana (4 – 7 Markah) Teknik Pegangan Peluru  Peluru tidak menyentuh tapak tangan.  Tidak memegang peluru di pangkal tiga atau lima jari. Teknik lunsuran betul dan perlu diperbaiki. Kedua-dua kaki berada di dalam bulatan Lungsuran dilakukan kurang pantas dan licin.  Ikut lajak.  Pergerakan bermula di bahagian bahu dengan tangan memegang peluru.3 Markah) Teknik Kilasan Badan  Pinggul kanan dipusingkan ke kiri dan ke atas serentak dengan kilasan badan.  Teknik lontaran salah. KEMAHIRAN YANG DIUJI TEKNIK LONTARAN INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN Cemerlang Sederhana Lemah (8 .

Latihan 1 Rancang dan sediakan satu pelan trek 200 meter dan 400 meter mengikut skala piawaian IAAF. Pergerakan ini adalah sebahagian ikut lajak Kaki kanan dibawa ke hadapan dan dibengkokkan sedikit pada masa yang sama     Kurang berjaya menimbangi badan di kawasan hadapan selepas melontar. Terangkan dan jelaskan bagaimana cara penyediaan pelan tersebut. Buat satu penilaian untuk satu acara olahraga dikalangan murid anda dan buat rumusan prestasi mereka.TEKNIK PULIHAN    Imbang badan dari terjatuh di kawasan hadapan selepas melontar.1 1. Aktiviti 8. Sediakan satu prosedur penilaian bagi satu jenis acara padang 2. 61 . Kurang Pergerakan ikut lajak Kaki kanan dibawa ke hadapan dan dibengkokkan sedikit pada masa yang sama Teknik Pulihan betul dan perlu diperbaiki.     Tidak berjaya menimbangi badan di kawasan hadapan selepas melontar. Tidak Pergerakan ikut lajak Kaki kanan dibawa ke hadapan dan dibengkokkan sedikit pada masa yang sama Teknik Pulihan betul salah.

Pengetahuan mengenai acara ini sangat penting agar pelajar dapat menyampaikan kemahiran ini secara berkesan. melompat. Gayagaya lontaran peluru adalah gaya berdiri. Kemahiran menggunakan teknik melontar peluru boleh menentukan jarak lontaran selain daripada komponen kekuatan dan ketangkasan. Kuala Lumpur. Bacaan Asas Ahmad Wafi (1996). Acara Lontar peluru memerlukan kekuatan terutama tangan dan kemahiran untuk melontar dari kawasan bulatan kecil.Rumusan Acara-acara olahraga terdiri daripada acara-acara trek dan padang. maka jarak lontaran yang baik boleh dicapai oleh seseorang. Acara ini berasaskan kepada aktiviti fizikal seperti berlari. Olahraga. Olahraga – Padang. 62 . gaya melungsur selangkah dan gaya Perry O’ Brien. Pustaka Cita Tinggi. Kuala Lumpur: Goodmark Enterprise Hanif Hanafi (1995). Acara lari pecut dan lari berganti-ganti merupakan acara utama yang dipertandingkan di sekolah. membaling dan melontar. Acara-acara olahraga ini telah di pertandingkan sejak zaman kuno lagi hinggalah sekarang. Jika keseluruhan fasa-fasa dalam melakukan lontaran dapat dilakukan dengan licin dan berkesan.

Modul ini juga dibekalkan dengan soalan latihan dan senarai bahan rujukan.TAJUK 1 : PENGENALAN OLAHRAGA Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi sejarah olahraga dan acara-acara yang terdapat dalam olahraga. 2. 3. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. diharap anda dapat: 1. menjelaskan sejarah perkembangkan olahraga menjelaskan asal usul pertandingan olahraga menyatakan dan menjelaskan acara-acara olahraga Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Pengenalan Olahraga Sejarah Olahraga Acara-acara Olahraga 1 .

Bagaimanakah acara olahraga boleh dikategorikan? Ia merangkumi beberapa acara berlainan yang menggunakan pergerakan-pergerakan asas seperti berlari. iii. iv. vi. Acara-acara tersebut boleh dibahagikan kepada dua bahagian iatu acara balapan dan acara padang. Antara sukan-sukan besar yang mendapat liputan meluas di peringkat antarabangsa adalah Sukan Olimpik. Acara balapan boleh dikategorikan seperti berikut: i. Sukan Komanwealth dan Sukan Asia. Mungkin anda telah mengetahui bahawa olahraga bermula dari Sukan Olimpik Moden pertama yang telah dijalankan di Athens dalam tahun 1896 dan tertubuhnya Persatuan Olahraga Amatur Antarabangsa (IAAF) pada tahun 1912. Ia juga merupakan asas yang diperlukan untuk prestasi optimum dalam sukan lain disamping menawarkan peluang kepada penyelidik untuk mengkaji pergerakan manusia.110 m (L) dan 400 m (L& P) : 3000 m 2 . 5000 m dan 10000 m : 4 x 100m. ii. 200 m dan 400 m : 800 m . Pengelolaan kejohanan olahraga secara tersusun dikatakan telah bermula pada zaman klasik lagi terutamanya Sukan Olimpik Kuno.Sub Tajuk 1 :Sejarah Olahraga Tahukah anda bahawa olahraga merangkumi beberapa acara yang berasaskan kepada aktiviti fizikal yang bersifat saingan atau perlumbaan. v. 1500 m : 3000 m. membaling dan melompat. Acara lari pecut (jarak dekat) Acara lari jarak sederhana Acara lari jarak jauh Acara lari berganti-ganti Acara lari berpagar Acara lari berhalangan : 100 m. Semua ini merupakan elemen yang penting dalam Sukan Olimpik Moden dan dipraktikkan di semua negara kerana nilai pendidikan dan peranannya dalam meningkatkan keadaan fizikal individu. Sub Tajuk 2 : Acara-acara Olahraga Anda biasa mendengar dan melihat banyak acara-acara dalam olahraga. 4 x 200m dan 4 x 400m : 100 m (P).

3 . Acara balingan : Merejam lembing. jelaskan sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dengan lebih terperinci. Acara lompatan : lompat tinggi. lompat jauh.Acara padang pula terdiri daripada: i. melontar peluru dan membaling tukul besi ii. Dengan merujuk maklumat dari buku dan internet.1 1.melempar cakera. lompat kijang dan lompat bergalah Aktiviti 1. Senaraikan acara-acara balapan dan acara padang yang dipertandingkan pada peringkat sekolah rendah dikejohanan Olahraga MSSM. 2.

menjelaskan teknik kemahiran asas lari pecut. 5. lari berganti . diharap anda dapat: 1. menyatakan peraturan larian jarak sederhana dan lari jarak jauh. lari berganti . 4. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. menyatakan jenis-jenis acara yang terdapat dalam kategori lari jarak sederhana dan jarak jauh.ganti dan lari berpagar. lari berpagar dan penerangan tentang jenis-jenis acara lari jarak sederhana & jauh. 6. lari berganti . menjelaskan fasa-fasa dalam lari pecut. Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Acara Balapan Lari Pecut Lari Berganti-ganti Lari Berpagar Lari Jarak Sederhana Dan Jarak Jauh 4 . 3. LARI JARAK SEDERHANA DAN JAUH Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan.ganti dan lari berpagar.TAJUK 2 : ACARA BALAPAN – LARI PECUT.ganti dan lari berpagar dengan cara yang betul. peraturan-peraturan lari pecut. 2. teknik larian dan peraturanperaturan lari jarak sederhana & jauh. menjelaskan undang-undang dan peraturan dalam acara lari pecut. ciri-ciri pelari jarak sederhana & jauh. perbincangan. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan. menjelaskan teknik larian jarak sederhana dan jarak jauh dengan cara yang tepat. LARI BERGANTI – GANTI LARI BERPAGAR. lari berganti-ganti.

trek mengandungi lapan lorong sejauh 400 meter.25 meter .1 : Lari pecut Lari pecut memerlukan seseorang berlari sepantas mungkin dalam jarak tertentu (dekat) yang memerlukan tenaga yang tinggi iaitu sistem tenaga anaerobik.22 meter dan maksima 1. Faktor yang Dalam mempengaruhi kepantasan ialah kekerapan langkah dan panjang langkah. pertandingan.Pendahuluan Anda tentu dapat mengenali acara-acara trek atau balapan kerana acaranya adalah acaraacara yang berbentuk larian di trek. Di peringkat antarabangsa. Di peringkat sekolah. 5 . acara lari pecut menggunakan teknik permulaan gaya dekam. Sub Tajuk 2. Tiap-tiap lorong lebar minima 1. panjang trek boleh diubah suai kepada 200 meter atau 300 meter jika padang sekolah tidak cukup besar untuk trek 400 meter.

kepala dan leher a. Blok di hadapan berada 2 tapak dari garisan permulaan dan blok belakang 2 tapak dari bahagian hadapan blok hadapan b. Ruang di antara 2 tapak kaki adalah seluas buku penumbuk Kedudukan tangan. Berdiri di blok. diletak di belakang garis permulaan. Kepala dan leher didongak. Lutut kaki belakang segaris dengan tumit tapak kaki hadapan Ruang seluas buku penumbuk Permulaan Gaya Panjang (Elongated) a. Ibu jari dan jari penunjuk dibuka luas dengan jari-jari lain rapat di antara satu sama lain. rapat kepada garisan Blok hadapan diletak 2 tapak dari garisan permulaan dan blok belakang setapak dari bahagian hadapan blok hadapan iii. mata pandang ke hadapan 6 . c. ii. iv. Kedua belah tangan lurus dan dibuka seluas bidang bahu. c. b. Letakkan kaki di blok Lutut kaki belakang segaris dengan tumit tapak kaki hadapan Ruang seluas buku penumbuk Permulaan Gaya Sederhana (Medium) a. Lutut tapak kaki belakang segaris dengan hujung tumit kaki Hadapan c. v. Blok hadapan diletak 2 tapak dari gaaris permulaan dan blok belakang 3 tapak dari bahagian hadapan blok hadapan b.Lari pecut boleh dibahagikan kepada fasa-fasa berikut: i. Fasa permulaan Permulaan Gaya peluru: i.

Faktor pertukaran baton yang cekap dan licin merupakan faktor penentu kemenangan dalam acara ini. Lutut belakang digerakkan ke hadapan dengan pantas serta tahap rendah b. Jarak langkah juga turut bertambah dalam fasa ini Tahap kelajuan maksima atlet akan ditentukan oleh tahap kuasa dan kekuatan ototnya serta bagaimana kelajuan dapat dikekalkan iv. berlari mengikut jarak tertentu. d. c.ii. b. d. pelari haruslah berlari untuk 110 m. Fasa Berlepas a. Tonjolkan bahagian torso (badan-dada) ke hadapan Bahu diangkat dan tangan ditarik ke belakang Sub Tajuk 2. Atlit akan terus memecut serta mengekalkan kelajuan melintasi garisan penamat. Fasa penamat a. e. Kaki hadapan diluruskan sepenuhnya Dimulakan dengan larian /pecutan dalam jarak 30 – 60 meter. kedudukan condong ke hadapan dan akan berubah d. 7 . Pertukaran baton perlu dilakukan dalam zon pertukaran baton iaitu sepanjang 20 meter. Fasa Sedia a.Larian untuk larian 100m. Contoh :. Faktor yang paling penting untuk menamatkan larian ialah untuk berlari 10 m lebih dari jarak larian sebenar. c. b.2 : Lari Berganti-ganti Acara ini memerlukan sekumpulan peserta yang terdiri daripada empat orang. c. secara bergilir-gilir dengan sepantas yang mampu. Badan diangkat dan condong ke hadapan Kedua tangan lurus menahan berat badan Kaki belakang hampir lurus Kepala pandang hadapan iii.

8 .

Pelari ketiga dan keempat akan menerima baton mengikut susunan kedudukan di selekoh 200m. Kedudukan baton yang menjadi penentu bukan kedudukan tubuh. Garisan tengah zon sambut pertama 4 x 400m ( atau zon sambut kedua 4 x 200m) sama dengan garisan permulaan 800m.    Baton hendaklah diserahkan di dalam zon sambut. pelari pertama berlari dalam lorong sendiri. Komposisi dan susunan larian peserta-peserta dalam pasukan hendaklah diisytiharkan secara rasmi sejam sebelum masa panggilan pertama pusingan pertama. pelari-pelari kecuali pelari pertama sesuatu pasukan itu boleh memulakan lariannya tidak melebihi 10m keluar daripada zon sambutnya.  Bagi 4 X 400m.Peraturan 170 : Lari berganti-ganti       Garisan-garisan setebal 5sm hendaklah dibuat merentasi balapan bagi menandakan jarak peringkat larian dan menentukan garisan pembahagi. Setelah pertandingan bermula hanya dua peserta boleh digantikan. pelari kedua berlari 100m dalam lorong sendiri sehingga ke garisan memotong masuk lorong pertama (cut in line) selepas itu masuk ke lorong pertama. Dalam 4 x 100m dan 4 x 200m. Peserta tidak boleh menghalang atau mengganggu peserta lain. Zon sambut kedua dan terakhir 4 x 400m ialah garisan 10m di kedua-dua belah garisan permulaan/penamat Lari berganti-ganti 4 x 100m dan kalau boleh 4 x 200m hendaklah dijalankan dalam lorong sepenuhnya. Setiap zon sambut hendaklah sepanjang 20m dengan garisan pembahagi ditengahtengahnya. Satu tanda yang jelas akan diletakkan pada setiap lorong bagi menandakan had luar zon. 9 . kaki atau tangan peserta. Peraturan ini dikuatkuasakan jika terdapat lebih daripada 4 pasukan.

Sub Tajuk 2. ianya memerlukan seseorang membuat larian untuk satu jarak yang mempunyai halangan dengan sepantas yang terdaya terdiri daripada beberapa kategori dan jarak ( 100 meter – wanita. 110 meter – lelaki dan 400 meter – lelaki & wanita ).3 : Lari berpagar Dalam acara ini. Peraturan 168 : Lari Berpagar ( Rujuk Buku Peraturan Olahraga KOAM ) 10 .

Larian jarak sederhana dan jauh memerlukan daya tahan. Antara ciri-ciri adalah seperti berikut:     Pelari jarak sederhana dan jarak jauh harus mempunyai keupayaan fizikal dan mental yang tinggi.800 meter . ketahanan kelajuan dan dayatahan semasa berlari.4 : Lari Jarak Sederhana dan jarak jauh Larian jarak sederhana dan jarak jauh sama dengan lari pecut.Merentas desa. Larian jarak sederhana dan jarak jauh mempunyai persamaan dari segi teknik berlari.  Larian Jarak Sederhana . dayatahan kelajuan dan kelajuan terutama semasa menghampiri garisan penamat. Perbezaannya cuma dari segi jarak.2000 meter berhalangan. 10.Sub Tajuk 2. Mempunyai keseimbangan yang tinggi antara kelajuan. Pelari bijak mewujudkan pendekatan terbaik untuk lariannya tanpa banyak terpengaruh dengan larian peserta lain. separuh marathon dan marathon  Ciri-ciri Pelari Jarak Sederhana dan Jarak Jauh Pelari yang mengambil bahagian dalam acara-acara jarak sederhana dan jauh perlu mempunyai ciri-ciri tertentu. Bentuk dan pendekatan latihan lari jarak sederhana dan jarak jauh sedikit berbeza dengan lari pecut terutama dari segi jenis-jenis latihan dan juga intensiti latihan. halangan dan peraturan larian. 11 . 3000 meter berhalagan . Pelari memerlukan taktik.000 meter . 5000 meter.3000 meter.1500 meter  Larian Jarak Jauh . strategi dan psikologi yang tinggi semasa mengambil bahagian dalam larian. cuma berbeza dari segi teknik dan perlakuan sahaja. 10 km.

Kombinasi keseluruhan badan akan memberi kelebihan dan kekuatan untuk bergerak dengan lebih pantas. pelari akan bermula larian dengan dua cara iaitu:   Jika peserta lebih dari 8 orang. pelari akan berlari dipermulaan ’mess start’ iaitu bermula di garisan lengkung secara beramairamai dan terus masuk ke lorong sebelah dalam. Jika peserta 8 orang dan kurang. Permulaan larian dilakukan oleh pelepas di tempat permulaan dengan arahan ’ Ke garisan!!. Teknik Larian Teknik larian bermaksud cara pelari melakukan larian dari permulaan larian sehingga ke penamat larian. Dalam semua acara larian jarak sederhana dan jarak jauh. pelari akan bermula di garisan permulaan satu setengah ’stagger’ dengan pelari akan berlari di lorong masing-masing sehingga selepas 100 meter barulah pelari memotong masuk ke lorong sebelah dalam. dan tembakan pistol dilepaskan’. pelari akan bermula larian dengan cara ’mess start’ iaitu bermula di garisan lengkung beramai-ramai. 12 .  Semasa Larian Teknik-teknik larian bergantung kepada bentuk badan serta kekuatan ayunan kaki dan tangan pelari. Bagaimana pun latihan sistematik adalah penting bagi penyesuaian diri pelari tersebut dengan acara yang disertainya. Bagi acara 800 meter.  Permulaan Larian Semua permulaan bagi lari jarak sederhana dan jarak jauh adalah sama iaitu dengan cara berdiri.

 Pelari hendaklah mengelak dari menoleh ke belakang atau ke sebelah.  Perlakuan menghalang pelari lain dikira satu kesalahan dan larian pelari tersebut dibatalkan. peserta akan berlari mengikut lorong masing-masing sehingga ke 100 meter pertama dan selepas melintasi satu garisan lengkung yang ditanda dengan bendera diluar balapan. jika keadaan cuaca memerlukan ia disediakan. 13 . minuman/pembasahan hendaklah disediakan.  Berlari mengikut rentak keupayaan sendiri  Meningkatkan dan mengekalkan kelajuan sepanjang larian.  Peraturan Larian Jarak Sederhana dan Jarak Jauh     Permulaan larian menggunakan gaya berdiri Bagi acara-acara sehingga dan termasuk 10km. Pelari tidak dibenarkan mengambil minuman dari mana-mana tempat yang bukan dikhaskan Bagi acara 800 meter dengan garis permulaan satu setengah ’stagger’.  Mata pelari hendaklah ditumpukan pada satu titik lebih kurang tiga meter dihadapannya.Teknik berlari dengan betul:  Semasa berlari.  Elak memotong pelari lain di bahagian selekoh balapan  Menamatkan Larian Cara menamatkan larian adalah sama dengan acara-acara larian yang lain iaitu dengan menghampiri bahagian torso ke garisan penamat.  Berlari di lorong paling dalam. kedudukan badan pelari hendaklah dalam keadaan lurus dengan kepala pada kedudukan selari dengan torso serta dalam situasi menegak dan seimbang. peserta bebas memasuki lorong yang dikehendaki.

1 1.Aktiviti 2. 2. 14 . Apakah panduan yang boleh digunakan untuk menyusun pelari dalam acara lari berganti-ganti? 5. Nyatakan kesalahan yang sering dilakukan oleh pelari-pelari dalam acara lari berpagar. Apakah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi larian seorang pelari pecut. Lakarkan satu balapan 400 meter dan tunjukan tempat-tempat permulaan 800 meter serta tempat garisan memotong 100 meter pertama. 4. Senaraikan kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pelari-pelari jarak sederhana dan jarak jauh semasa bertanding. 3.

15 .

Kegiatan Profesional Olahraga. & Donnelly. Lee. S. Iowa: William C. R. Champaign. Panduan Pengajaran Olahraga. Ltd. Kesatuan Olahraga Amatur Malaysia.C. Bhd.). Petaling Jaya: Longman Malaysia. Kuala Lumpur :Karisma Publication Sdn.).L. Peraturan dan Undang-undang Kejohanan Olahraga. K. ____________. San Francisco. (2003). Thomas. Teng Boon Tong (1989/1994). J. (2004).      . Helen Ten (1997). Panduan pengajaran olahraga : Kepegawaian dan kejurulatihan. M. IL: Human Kinetics. Mosston. Taman Serdang Raya.). The primary physical education handbook (2th ed. Dubuque. A. Shah Alam: Fajar Bakti. ____________..M. Hall. Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan.      Gallahue. (2002). Mohamed @ Mohd Sadek Mustaffa. Mod Latihan Perguruan Berasakan sekolah. CA: Benjamin Cummings. (1978). Physical education method for elementary teachers (2nd edition). Teaching physical education (5th ed.Bibliografi / Rujukan  Borhan Yusof. (2005) Siri Modul Kursus Diploma Perguruan Malaysia. IL: Human Kinetics. Wee Eng Hoe (2002). Bahagian Pendidikan Guru. Champaign. Successful track and field. & Thomas. (2005). Kementerian Pelajaran Malaysia. & Ashworth. Hasbullah (2007). J. Clarke. Wee Eng Hoe (1995). & Boyle R. Brown. F. D. Penerbit Open University Malaysia (OUM). Developmental physical education for all children (4th ed. (2003).R. Manual Olahraga. Petaling Jaya: Junjuara Publications. .T. London: A & C Black Pub.

UPM Sijil Perguruan Asas (KH – Pertanian). UM Dip. JALIL BIN OSMAN Pensyarah IPG Kampus Raja Melewar 70990 Seremban Negeri Sembilan. Pend.UPM Bac.Ed ( Pentadbiran Pendidikan ).MPSAH Pengalaman: Pensyarah Jabatan Pend. UPSI Sijil Perguruan Khas(Pendidikan Jasmani). (Sains Pertanian). MPTI Pengalaman: Pensyarah Jabatan Pend. Jasmani (10 tahun) Tutor OUM Pusat Pembelajaran Timur. Pahang Darul Makmur. UPM Bac.Edu. ZAKARI BIN ZAKARIA Pensyarah IPG Kampus Tengku Ampuan Afzan 27200 Kuala Lipis. UM Sarjana Pendidikan (Sosiologi Pendidikan). UPM Sijil Perguruan Khas (PJ). MPIK Sijil Perguruan (Pendidikan Jasmani). Jasmani (6 tahun) Penyelia Kejurulatihan Pusat Kokurikulum (2 tahun ) Guru Pendidikan Jasmani (18 tahun) EN. RASHID Ketua Pengarah Penolong Pengarah Pusat Pembangunan Akademik Institut Pendidikan Guru Malaysia.(Pendidikan Teknik Vokesional).bakar@moe.A. (Pend. jalil_osman@yahoo.com KELAYAKAN Kelulusan: PhD. Hons.(Geografi & Bahasa Melayu). (Sains Sukan). MPIK Sijil Perguruan Asas (PJK).MPTI Pengalaman: Penolong Pengarah Pusat Pembangunan Akademik EN. zzakari97@yahoo. Cyberjaya nordin. UM B. UPM Bac. Edu. UKM Master Sains (Pentadbiran Pendidikan).IPSMB (5 tahun) Pensyarah Sambilan UiTM Cawangan Jengka (3 tahun) Penolong Kanan KoKurikulum (4 tahun) Guru Pendidikan Jasmani (16 tahun) Kelulusan: M.com Kelulusan: M Scs.PANEL PENULISAN PANDUAN PEMBELAJARAN PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) (PJM3103 OLAHRAGA) NAMA Dr. NORIATI BINTI A. MOHD NORDIN BIN ABU BAKAR Penolong Pengarah Pusat Pembangunan Akademik Institut Pendidikan Guru Malaysia.goy.com . (Pendidikan Jasmani).UM Kelulusan: PhD. Pendidikan (Geografi & Bahasa Melayu). Cyberjaya Dr. Jasmani).(Sosiolinguistik).my nordinabubakar@yahoo.

LAMPIRAN A IKON Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir Tamat .

the evaluation and how to implement these skills in the teaching strategies. Berkerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan. Menghuraikan teori pembelajaran yang memperkukuh kandungan pengetahuan pedagogi. Meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. 3. Menguasai serta dapat mengaplikasikan kemahiran olahraga dalam situasi sebenar. Sinopsis Kursus ini meliputi sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dan antarabangsa. 2. kaedah pengajaran dan pembelajaran dan penilaian kemahiran. kemahiran acara balapan. kemahiran acara padang. 5. 6. Membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjanakan idea baru untuk penambahbaikan yang berterusan. Kursus ini juga menekankan kemahiran teknikal menyediakan balapan dan gelanggang dalam kejohanan olahraga.Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Jasmani – Pendidikan Rendah) Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Olahraga (Athletics) PJM3103 2(0+2) 60 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama –Tahun 1 1. the acquiring of skills in the track and field event. This course include the history and developmental of athletics internationally and in Malaysia. Kursus ini juga menekankan kepada peraturan dan undang-undang olahraga. Students will also be involved in preparing the track and field technically for organizing athletics meet. . 4. Meningkatkan kemahiran teknikal menyediakan balapan dan gelanggang dalam bidang olahraga. This course stress on rules and regulations.

Tajuk Teori 1 Olahraga     Kandungan Jam 2 Sejarah perkembangan olahraga Asal usul pertandingan olahraga Perkembangan olahraga peringkat antarabangsa Perkembangan olahraga di Malaysia 2 Jumlah Amali Acara Balapan 1       2 Undang-undang dan peraturan Kemahiran asas lari pecut Kemahiran larian jarak sederhana Kemahiran larian jarak jauh Acara lari berpagar/berhalangan Acara lari berganti-ganti 8 Kemahiran teknikal menyediakan balapan    Lakaran balapan 200 meter Lakaran balapan 300 meter Lakaran balapan 400 meter 8 3 Acara Balingan     Undang-undang dan peraturan Lontar peluru Lempar cakera Rejam lembing 8 4 Acara Lompatan     Undang-undang dan peraturannya Lompat jauh Lompat tinggi Lompat kijang 8 5 Kemahiran teknikal menyediakan gelanggang    Lompat jauh dan lompat kijang Lompat tinggi Lontar peluru 10 .

  6

Rejam lembing Lempar cakera 12

Kaedah pengajaran dan pembelajaran    Strategi penyampaian Penyediaan Rancangan Pengajaran Pengajaran Mikro

7

Kaedah penilaian   Prosedur penilaian Aplikasi Spesifikasi dan Rubrik Penilaian

4

Jumlah Jumlah keseluruhan

58 60

Pentaksiran

Kerja kursus Peperiksaan Akhir

70% 30%

Rujukan Asas

Clarke, R. , & Boyle R. (1978). Successful track and field. Dubuque, Iowa: William C. Brown. Hall, J. (2004). The primary physical education handbook (2th ed.). London: A & C Black Pub. Ltd. ____________, (2005), Peraturan dan Undang-undang Kejohanan Olahraga. Kesatuan Olahraga Amatur Malaysia.

Rujukan Tambahan

Gallahue, D.L. & Donnelly, F.C. (2003). Developmental physical education for all children (4th ed.). Champaign, IL: Human Kinetics. Mosston, M. & Ashworth, S. (2002). Teaching physical education (5th ed.). San Francisco, CA: Benjamin Cummings. Thomas, K.T., Lee, A.M. & Thomas, J.R. (2003). Physical education method for elementary teachers (2nd edition). Champaign, IL: Human Kinetics. Wee Eng Hoe (2002). Panduan pengajaran olahraga : Kepegawaian dan kejurulatihan. Kuala Lumpur :Karisma Publication Sdn. Bhd.

PJM3103 : OLAHRAGA – ( Pengenalan Olahraga Dan Acara Balapan ) Aktiviti: 1. Dengan merujuk maklumat dari buku dan internet, jelaskan sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dengan lebih terperinci. Kongsi maklumat yang diperolehi dan bincangkan dalam forum. 2. Kejohanan Olahraga MSSM telah diadakan setiapa tahun. Sebagai seorang guru Pendidikan Jasmani dan guru sukan sekolah, apa pandangan anda tentang acara-acara yang dipertandingkan. Kongsikan pandangan anda dan bincangkan dalam forum. 3. Dalam satu kejohanan olahraga, didapati ada peserta larian jarak sederhana dan jauh telah dibatalkan lariannya. Sebagai guru sukan dan guru PJ, nyatakan kesalahan-kasalahan yang sering dilakukan oleh pelari jarak sederhana dan jarak jauh semasa mereka bertanding. Kongsi pandangan anda dalam forum. 4. Larian berganti-ganti merupakan satu acara mementingkan teknikal larian. Berdasarkan pengalaman anda sebagai jurulatih, apakah panduan yang anda gunakan untuk menyusun pelari-pelari dalam acara larian tersebut? Dalam kejohanan olahraga sekolah anda, seorang pelari berpagar telah dibatalkan lariannya. Pada pandangan anda sebagai guru sukan, nyatakan kesalahan yang sering dilakukan oleh pelari-pelari dalam acara lari berpagar. Kongsikan pandangan anda ini dengan rakan-rakan lain dalam forum.

5.

Nyatakan teknik-teknik yang digunakan dalam acara lontar peluru dan nyatakan perbezaan bagi setiap teknik tersebut. Sebagai seorang guru PJ kebolehan merancang adalah elemen yang sangat penting untuk keberkesanan P@P. PJM3103 : OLAHRAGA – ( Kaedah Pengajaran Dan Kaedah Penilaian ) 1. Berdasarkan pengalaman anda disekolah. Bincang maklumat yang diperolehi dengan rakan-rakan anda. 3. Nyatakan dan jelaskan 5 aktiviti ansur maju yang sesuai untuk pengajaran tersebut. Ramai peserta sering kali dibatalkan lompatan mereka semasa melakukan lompatan. Nyatakan dan terangkan 4 kaedah pengajaran pembelajaran yang berkesan dalam pengajaran Pendidikan Jasmani untuk tajuk olahraga. 4. Bincangkan pengalaman anda dengan rakan-rakan dalam forum. . Senaraikan kesalahan yang sering berlaku dalam acara lompat jauh dan jelaskan jenis aktiviti latihan yang sesuai untuk mengatasinya. 2. Sediakan satu prosedur penilaian bagi satu jenis acara padang yang anda pernah jalankan disekolah anda. Rancang dan tulis satu rancangan pengajaran harian untuk acara lontar peluru bagi pelajar tahun 5 untuk jangka masa 30 minit. 2. Buat satu penilaian untuk satu acara olahraga dikalangan murid anda dan buat rumusan prestasi mereka. Kongsi maklumat yang telah anda ada dan bincangkan dengan rakanrakan dalam forum. PJM3103 : OLAHRAGA – ( Acara Balingan ) 1. nyatakan aktiviti-aktiviti ansur maju yang sesuai bagi acara lompat tinggi.PJM3103 : OLAHRAGA – ( Acara Lompatan ) 1. Kenalpasti kesalahan-kesalahan yang sering berlaku dalam acara lontar peluru dan nyatakan jenis-jenis aktiviti ansur maju yang boleh meningkatkan prestasi peserta. 2.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->