PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG

)
MOD PENDIDIKAN JARAK JAUH

IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN KEPUJIANKEPUJIAN

MODUL PENDIDIKAN JASMANI PJM3103

OLAHRAGA

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ARAS 1, ENTERPRISE BUILDING 3, BLOK 2200, PERSIARAN APEC, CYBER 6, 63000 CYBERJAYA Berkuat kuasa pada Jun 2011

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Jun 2011 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Falsafah Pendidikan Kebangsaan Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi, dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat, dan negara.

Falsafah Pendidikan Guru Guru yang berpekerti mulia, berpandangan progresif dan saintifik, bersedia menjunjung aspirasi negara serta menyanjung warisan kebudayaan negara, menjamin perkembangan individu, dan memelihara suatu masyarakat yang bersatu padu, demokratik, progresif, dan berdisiplin.

Cetakan Jun 2011 Kementerian Pelajaran Malaysia
Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Rektor Institut Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

i

Cetakan Jun 2011 Institut Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia ii . KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAGI MENGIKUTI PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN. MODUL INI HANYA DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BAGI PROGRAM-PROGRAM TERSEBUT.MODUL INI DIEDARKAN UNTUK KEGUNAAN PELAJAR-PELAJAR YANG BERDAFTAR DENGAN BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU.

KANDUNGAN MUKA SURAT Falsafah Pendidikan Kebangsaan Falsafah Pendidikan Guru Panduan Pelajar Pengenalan Agihan Tajuk Tajuk Pembelajaran Tajuk 1 : Pengenalan Olahraga Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 1.iv v vi Tajuk 2 : Acara Balapan Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 2.3 Lari Berpagar 2.1 Lari Pecut 2.1 Lakaran Balapan 200 meter 3.2 Lakaran Balapan 300 meter 3.2 Acara-acara Olahraga 1–3 i i iii .1 Sejarah Olahraga 1.2 Lari Berganti-ganti 2.4 Lari Jarak Sederhana dan Jauh 4 – 14 Tajuk 3 : Kemahiran Teknik Menyediakan Balapan Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 3.3 Lakaran Balapan 400 meter 15 – 23 .

2 Fasa Lontaran 24 – 28 Tajuk 5 : Acara Padang – Lompatan Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 5.42 Tajuk 7 : Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 7.Tajuk 4 :Acara Padang – Lontaran / Balingan Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 4.1 Pembinaan Gelanggang / Sektor 37 .1 Lompat Jauh 5.2 Garis Panduan Persediaan RPH 7.1 Gaya Lontaran 4.1 Strategi Penyampaian 7.3. Penyediaan Rancangan Pengajaran Harian 43 – 51 .2 Lompat Tinggi 29 – 36 Tajuk 6 : Kemahiran Teknik Menyediakan Gelanggang Sinopsis Hasil Pembelajaran Kerangka Tajuk Kandungan 6.

Tajuk 8 : Kaedah Penilaian 8.1 Spesifikasi Penilaian dan Rubrik Pemarkahan Rujukan Panel Penulis Modul Panel Pemurnian Ikon Modul 52 .62 .

4. Setelah membaca modul ini teruskan membaca buku-buku dan bahan-bahan rujukan lain yang dicadangkan. Ambil masa untuk memahami pembacaan anda. tutor atau rakan anda melalui email jika terdapat masalah berhubung dengan modul ini. Tarikh dan masa peperiksaan akan diberitahu apabila anda mendaftar. Tip untuk membantu anda melalui kursus ini. Ada di antara latihan ini mempunyai cadangan jawapan. Bagi latihan-latihan yang tiada mempunyai cadangan jawapan adalah lebih membantu jika anda berbincang dengan orang lain seperti rakan anda atau menyediakan sesuatu nota untuk dibincangkan semasa sesi tutorial. Jangka masa untuk melalui sesuatu tajuk bergantung kepada gaya pembelajaran dan sasaran pembelajaran kendiri anda. Lampiran A menerangkan kepada anda makna-makna ikon tersebut. Peperiksaan bertulis ini akan dilaksanakan di tempat yang akan dikenal pasti. Luangkan sebanyak masa yang mungkin untuk tugasan tanpa mengira sasaran pembelajaran anda. 3. Patuhi waktu yang diperuntukkan itu. Adalah lebih berkesan jika anda menentukan sasaran pembelajaran kendiri dan aras pencapaian anda. Pembelajaran arah kendiri memerlukan anda membuat keputusan tentang pembelajaran anda. vi . Latihan-latihan disediakan dalam setiap tajuk untuk membantu anda mengingat semula apa yang anda telah pelajari atau membuatkan anda memikirkan tentang apa yang anda telah baca.PANDUAN PELAJAR Modul ini disediakan untuk membantu anda menguruskan pembelajaran anda agar anda boleh belajar dengan lebih berkesan. Cari sudut pembelajaran yang sunyi agar anda boleh meletakkan buku dan diri anda untuk belajar. Semak dan ulangkaji pembacaan anda. Anda perlu memahami corak dan gaya pembelajaran anda. Anda akan mendapati bahawa ikon digunakan untuk menarik perhatian anda agar pada sekali imbas anda akan tahu apa yang harus dibuat. Modul ini ditulis dalam susunan tajuk. Anda juga mungkin tidak biasa dengan mod pembelajaran arah kendiri ini. Memohon bantuan apabila diperlukan hendaklah dipertimbangkan sebagai peluang baru untuk pembelajaran dan ia bukannya tanda kelemahan diri. sumber-sumber pembelajaran. Modul ini memberi peluang kepada anda untuk menguruskan corak pembelajaran. Anda boleh berbincang dengan pensyarah. Peruntukkan satu masa setiap hari untuk memulakan dan mengakhiri pembelajaran anda. dan masa anda. Anda juga diperlukan untuk menduduki peperiksaan bertulis pada akhir kursus. 1. Anda mungkin kembali semula untuk belajar secara formal selepas beberapa tahun meninggalkannya. Dengan cara begini anda akan dapat melalui kursus ini dengan mudah. 2. Buat perkara yang sama apabila anda pergi ke perpustakaan.

Rujuk sumber-sumber lain daripada apa yang telah diberikan kepada anda. vii . 6.5. Mulakan dengan sistem fail agar anda tahu di mana anda menyimpan bahanbahan yang bermakna. 7. Cari kawan yang boleh membantu pembelanjaran anda. Teliti maklumat yang diterima.

Acara Lompatan. v . Semoga kursus ini dapat meningkatkan minat dan komitmen anda dalam profesion perguruan. Diharapkan modul ini dapat memberi segala informasi dan latihan yang anda perlukan untuk berjaya dalam kursus ini. anda juga dikehendaki membuat rujukan dan panduan dari sumber-sumber lain untuk kefahaman lanjut. Pada setiap akhir tajuk. Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran dan tajuk lapan Kaedah Penilaian Olahraga. soalan-soalan berbentuk refleksi.Pengenalan Modul yang telah dirancang meliputi keseluruhan kurikulum kursus PJM3103 Olahraga. tajuk tujuh. tajuk dua Acara-acara Balapan. Kemahiran Teknikal Menyediakan Gelanggang (Sektor). Tajuk satu. latihan-latihan dan soalan-soalan tutorial disertakan untuk menguji kefahaman anda. Selain daripada belajar sendiri melaui bahan-bahan modul ini. Modul ini mengandungi 8 tajuk. Kemahiran Teknikal Menyediakan Balapan. tajuk tiga. tajuk enam. Anda di kehendaki mencari dan mendapatkan jawapan bagi soalan-soalan dan latihanlatihan tersebut untuk dibawa berbincang bersama pensyarah dan rakan-rakan sekumpulan anda. tajuk empat. Modul ini dirancang mengikut tajuk-tajuk Pro Forma Setiap tajuk mengandungi beberapa sub tajuk yang meliputi semua aspek kandungan kurikulum olahraga. Acara Balingan. Pengenalan Olahraga. Kursus. Major Pendidikan Jasmani Program Pensiswazahan Guru (PPG). Ia disediakan sebagai modul pembelajaran untuk membantu anda dalam pembelajaran kendiri. tajuk lima.

2 Kaedah Penilaian Interaksi Bersemuka (jam) 3 Modul (Jam) 7 Jum.1 Kemahiran Teknik Menyediakan Balapan 2. Jadual di bawah menjelaskan agihan tajuk-tajuk untuk interaksi bersemuka atau pembelajaran melalui modul.1 Acara Lompatan 4.2 Acara-acara Balapan 2.1 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran 5.1 Pengenalan Olahraga 1.AGIHAN TAJUK Kod & Nama Kursus: PJM3103.2 Acara Balingan 3. Jam 10 1 2 3 4 5 3 3 3 3 15 13 5 7 13 45 16 8 10 16 60  NOTA : Ujian amali akan dijalankan diluar jam intraksi vi .1 Kemahiran Teknikal Menyediakan Gelanggang 5.Olahraga Kandungan modul ini dibahagi kepada lapan (8) tajuk. (Agihan Tajuk Interaksi Bersemuka dan Modul Mengikut Kursus Pro Forma) Bil Tajuk/Topik 1.

diharap anda dapat: 1. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. menjelaskan sejarah perkembangkan olahraga menjelaskan asal usul pertandingan olahraga menyatakan dan menjelaskan acara-acara olahraga Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Pengenalan Olahraga Sejarah Olahraga Acara-acara Olahraga 1 . Modul ini juga dibekalkan dengan soalan latihan dan senarai bahan rujukan.TAJUK 1 : PENGENALAN OLAHRAGA Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi sejarah olahraga dan acara-acara yang terdapat dalam olahraga. 3. 2.

iv. Sukan Komanwealth dan Sukan Asia. 5000 m dan 10000 m : 4 x 100m. Pengelolaan kejohanan olahraga secara tersusun dikatakan telah bermula pada zaman klasik lagi terutamanya Sukan Olimpik Kuno. vi. 200 m dan 400 m : 800 m . Sub Tajuk 2 : Acara-acara Olahraga Anda biasa mendengar dan melihat banyak acara-acara dalam olahraga. iii. Mungkin anda telah mengetahui bahawa olahraga bermula dari Sukan Olimpik Moden pertama yang telah dijalankan di Athens dalam tahun 1896 dan tertubuhnya Persatuan Olahraga Amatur Antarabangsa (IAAF) pada tahun 1912. Acara lari pecut (jarak dekat) Acara lari jarak sederhana Acara lari jarak jauh Acara lari berganti-ganti Acara lari berpagar Acara lari berhalangan : 100 m. Semua ini merupakan elemen yang penting dalam Sukan Olimpik Moden dan dipraktikkan di semua negara kerana nilai pendidikan dan peranannya dalam meningkatkan keadaan fizikal individu. membaling dan melompat.Sub Tajuk 1 :Sejarah Olahraga Tahukah anda bahawa olahraga merangkumi beberapa acara yang berasaskan kepada aktiviti fizikal yang bersifat saingan atau perlumbaan. v.110 m (L) dan 400 m (L& P) : 3000 m 2 . Antara sukan-sukan besar yang mendapat liputan meluas di peringkat antarabangsa adalah Sukan Olimpik. Acara balapan boleh dikategorikan seperti berikut: i. Acara-acara tersebut boleh dibahagikan kepada dua bahagian iatu acara balapan dan acara padang. ii. 1500 m : 3000 m. Ia juga merupakan asas yang diperlukan untuk prestasi optimum dalam sukan lain disamping menawarkan peluang kepada penyelidik untuk mengkaji pergerakan manusia. Bagaimanakah acara olahraga boleh dikategorikan? Ia merangkumi beberapa acara berlainan yang menggunakan pergerakan-pergerakan asas seperti berlari. 4 x 200m dan 4 x 400m : 100 m (P).

jelaskan sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dengan lebih terperinci.melempar cakera. Acara balingan : Merejam lembing. lompat kijang dan lompat bergalah Aktiviti 1. melontar peluru dan membaling tukul besi ii.1 1.Acara padang pula terdiri daripada: i. 2. lompat jauh. Senaraikan acara-acara balapan dan acara padang yang dipertandingkan pada peringkat sekolah rendah dikejohanan Olahraga MSSM. Dengan merujuk maklumat dari buku dan internet. 3 . Acara lompatan : lompat tinggi.

ganti dan lari berpagar. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. menjelaskan undang-undang dan peraturan dalam acara lari pecut. lari berpagar dan penerangan tentang jenis-jenis acara lari jarak sederhana & jauh. LARI BERGANTI – GANTI LARI BERPAGAR. 3. perbincangan.ganti dan lari berpagar.TAJUK 2 : ACARA BALAPAN – LARI PECUT. 6. Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Acara Balapan Lari Pecut Lari Berganti-ganti Lari Berpagar Lari Jarak Sederhana Dan Jarak Jauh 4 . peraturan-peraturan lari pecut. menjelaskan teknik kemahiran asas lari pecut. teknik larian dan peraturanperaturan lari jarak sederhana & jauh. diharap anda dapat: 1. lari berganti . lari berganti . lari berganti . LARI JARAK SEDERHANA DAN JAUH Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan. 5. 2. menyatakan jenis-jenis acara yang terdapat dalam kategori lari jarak sederhana dan jarak jauh. menjelaskan teknik larian jarak sederhana dan jarak jauh dengan cara yang tepat. menyatakan peraturan larian jarak sederhana dan lari jarak jauh. lari berganti-ganti. 4. menjelaskan fasa-fasa dalam lari pecut. ciri-ciri pelari jarak sederhana & jauh.ganti dan lari berpagar dengan cara yang betul. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan.

1 : Lari pecut Lari pecut memerlukan seseorang berlari sepantas mungkin dalam jarak tertentu (dekat) yang memerlukan tenaga yang tinggi iaitu sistem tenaga anaerobik. Di peringkat sekolah. trek mengandungi lapan lorong sejauh 400 meter. Tiap-tiap lorong lebar minima 1. panjang trek boleh diubah suai kepada 200 meter atau 300 meter jika padang sekolah tidak cukup besar untuk trek 400 meter.Pendahuluan Anda tentu dapat mengenali acara-acara trek atau balapan kerana acaranya adalah acaraacara yang berbentuk larian di trek. acara lari pecut menggunakan teknik permulaan gaya dekam. Di peringkat antarabangsa. pertandingan.25 meter . Faktor yang Dalam mempengaruhi kepantasan ialah kekerapan langkah dan panjang langkah. Sub Tajuk 2.22 meter dan maksima 1. 5 .

v. Blok hadapan diletak 2 tapak dari gaaris permulaan dan blok belakang 3 tapak dari bahagian hadapan blok hadapan b. Ibu jari dan jari penunjuk dibuka luas dengan jari-jari lain rapat di antara satu sama lain. Lutut tapak kaki belakang segaris dengan hujung tumit kaki Hadapan c. Berdiri di blok. Letakkan kaki di blok Lutut kaki belakang segaris dengan tumit tapak kaki hadapan Ruang seluas buku penumbuk Permulaan Gaya Sederhana (Medium) a. diletak di belakang garis permulaan. mata pandang ke hadapan 6 . c. Ruang di antara 2 tapak kaki adalah seluas buku penumbuk Kedudukan tangan. iv. Lutut kaki belakang segaris dengan tumit tapak kaki hadapan Ruang seluas buku penumbuk Permulaan Gaya Panjang (Elongated) a. Kepala dan leher didongak. c. ii. kepala dan leher a. rapat kepada garisan Blok hadapan diletak 2 tapak dari garisan permulaan dan blok belakang setapak dari bahagian hadapan blok hadapan iii. Blok di hadapan berada 2 tapak dari garisan permulaan dan blok belakang 2 tapak dari bahagian hadapan blok hadapan b. Kedua belah tangan lurus dan dibuka seluas bidang bahu.Lari pecut boleh dibahagikan kepada fasa-fasa berikut: i. Fasa permulaan Permulaan Gaya peluru: i. b.

Atlit akan terus memecut serta mengekalkan kelajuan melintasi garisan penamat. secara bergilir-gilir dengan sepantas yang mampu. Jarak langkah juga turut bertambah dalam fasa ini Tahap kelajuan maksima atlet akan ditentukan oleh tahap kuasa dan kekuatan ototnya serta bagaimana kelajuan dapat dikekalkan iv. 7 . kedudukan condong ke hadapan dan akan berubah d. Badan diangkat dan condong ke hadapan Kedua tangan lurus menahan berat badan Kaki belakang hampir lurus Kepala pandang hadapan iii. c. berlari mengikut jarak tertentu. Fasa Berlepas a. Fasa penamat a. Tonjolkan bahagian torso (badan-dada) ke hadapan Bahu diangkat dan tangan ditarik ke belakang Sub Tajuk 2. Kaki hadapan diluruskan sepenuhnya Dimulakan dengan larian /pecutan dalam jarak 30 – 60 meter.Larian untuk larian 100m. Faktor pertukaran baton yang cekap dan licin merupakan faktor penentu kemenangan dalam acara ini. c. d. pelari haruslah berlari untuk 110 m. Contoh :.2 : Lari Berganti-ganti Acara ini memerlukan sekumpulan peserta yang terdiri daripada empat orang. Fasa Sedia a. Pertukaran baton perlu dilakukan dalam zon pertukaran baton iaitu sepanjang 20 meter. b. b.ii. e. c. d. Lutut belakang digerakkan ke hadapan dengan pantas serta tahap rendah b. Faktor yang paling penting untuk menamatkan larian ialah untuk berlari 10 m lebih dari jarak larian sebenar.

8 .

Pelari ketiga dan keempat akan menerima baton mengikut susunan kedudukan di selekoh 200m.Peraturan 170 : Lari berganti-ganti  Garisan-garisan setebal 5sm hendaklah dibuat merentasi balapan bagi menandakan jarak peringkat larian dan menentukan garisan pembahagi. pelari kedua berlari 100m dalam lorong sendiri sehingga ke garisan memotong masuk lorong pertama (cut in line) selepas itu masuk ke lorong pertama.  Baton hendaklah diserahkan di dalam zon sambut. pelari-pelari kecuali pelari pertama sesuatu pasukan itu boleh memulakan lariannya tidak melebihi 10m keluar daripada zon sambutnya. Komposisi dan susunan larian peserta-peserta dalam pasukan hendaklah diisytiharkan secara rasmi sejam sebelum masa panggilan pertama pusingan pertama.  Bagi 4 X 400m. Kedudukan baton yang menjadi penentu bukan kedudukan tubuh.  Zon sambut kedua dan terakhir 4 x 400m ialah garisan 10m di kedua-dua belah garisan permulaan/penamat  Lari berganti-ganti 4 x 100m dan kalau boleh 4 x 200m hendaklah dijalankan dalam lorong sepenuhnya.  Dalam 4 x 100m dan 4 x 200m.  Setiap zon sambut hendaklah sepanjang 20m dengan garisan pembahagi ditengahtengahnya. kaki atau tangan peserta. Setelah pertandingan bermula hanya dua peserta boleh digantikan. Satu tanda yang jelas akan diletakkan pada setiap lorong bagi menandakan had luar zon.  Garisan tengah zon sambut pertama 4 x 400m ( atau zon sambut kedua 4 x 200m) sama dengan garisan permulaan 800m.   Peserta tidak boleh menghalang atau mengganggu peserta lain. Peraturan ini dikuatkuasakan jika terdapat lebih daripada 4 pasukan. 9 . pelari pertama berlari dalam lorong sendiri.

Sub Tajuk 2.3 : Lari berpagar Dalam acara ini. Peraturan 168 : Lari Berpagar ( Rujuk Buku Peraturan Olahraga KOAM ) 10 . ianya memerlukan seseorang membuat larian untuk satu jarak yang mempunyai halangan dengan sepantas yang terdaya terdiri daripada beberapa kategori dan jarak ( 100 meter – wanita. 110 meter – lelaki dan 400 meter – lelaki & wanita ).

2000 meter berhalangan.  Larian Jarak Sederhana . Antara ciri-ciri adalah seperti berikut:     Pelari jarak sederhana dan jarak jauh harus mempunyai keupayaan fizikal dan mental yang tinggi.4 : Lari Jarak Sederhana dan jarak jauh Larian jarak sederhana dan jarak jauh sama dengan lari pecut. cuma berbeza dari segi teknik dan perlakuan sahaja. 11 . Pelari memerlukan taktik. dayatahan kelajuan dan kelajuan terutama semasa menghampiri garisan penamat. halangan dan peraturan larian.Sub Tajuk 2. Larian jarak sederhana dan jarak jauh mempunyai persamaan dari segi teknik berlari. 5000 meter. strategi dan psikologi yang tinggi semasa mengambil bahagian dalam larian. Perbezaannya cuma dari segi jarak.3000 meter. Larian jarak sederhana dan jauh memerlukan daya tahan.1500 meter  Larian Jarak Jauh . separuh marathon dan marathon  Ciri-ciri Pelari Jarak Sederhana dan Jarak Jauh Pelari yang mengambil bahagian dalam acara-acara jarak sederhana dan jauh perlu mempunyai ciri-ciri tertentu. Pelari bijak mewujudkan pendekatan terbaik untuk lariannya tanpa banyak terpengaruh dengan larian peserta lain. Mempunyai keseimbangan yang tinggi antara kelajuan. 3000 meter berhalagan .Merentas desa. 10. Bentuk dan pendekatan latihan lari jarak sederhana dan jarak jauh sedikit berbeza dengan lari pecut terutama dari segi jenis-jenis latihan dan juga intensiti latihan. ketahanan kelajuan dan dayatahan semasa berlari.000 meter .800 meter . 10 km.

 Semasa Larian Teknik-teknik larian bergantung kepada bentuk badan serta kekuatan ayunan kaki dan tangan pelari. pelari akan berlari dipermulaan ’mess start’ iaitu bermula di garisan lengkung secara beramairamai dan terus masuk ke lorong sebelah dalam. Bagaimana pun latihan sistematik adalah penting bagi penyesuaian diri pelari tersebut dengan acara yang disertainya. Permulaan larian dilakukan oleh pelepas di tempat permulaan dengan arahan ’ Ke garisan!!. Dalam semua acara larian jarak sederhana dan jarak jauh. pelari akan bermula larian dengan cara ’mess start’ iaitu bermula di garisan lengkung beramai-ramai. Jika peserta 8 orang dan kurang. dan tembakan pistol dilepaskan’. Kombinasi keseluruhan badan akan memberi kelebihan dan kekuatan untuk bergerak dengan lebih pantas.  Permulaan Larian Semua permulaan bagi lari jarak sederhana dan jarak jauh adalah sama iaitu dengan cara berdiri. Teknik Larian Teknik larian bermaksud cara pelari melakukan larian dari permulaan larian sehingga ke penamat larian. 12 . pelari akan bermula larian dengan dua cara iaitu:   Jika peserta lebih dari 8 orang. pelari akan bermula di garisan permulaan satu setengah ’stagger’ dengan pelari akan berlari di lorong masing-masing sehingga selepas 100 meter barulah pelari memotong masuk ke lorong sebelah dalam. Bagi acara 800 meter.

kedudukan badan pelari hendaklah dalam keadaan lurus dengan kepala pada kedudukan selari dengan torso serta dalam situasi menegak dan seimbang. jika keadaan cuaca memerlukan ia disediakan. peserta akan berlari mengikut lorong masing-masing sehingga ke 100 meter pertama dan selepas melintasi satu garisan lengkung yang ditanda dengan bendera diluar balapan. Pelari tidak dibenarkan mengambil minuman dari mana-mana tempat yang bukan dikhaskan Bagi acara 800 meter dengan garis permulaan satu setengah ’stagger’.  Berlari mengikut rentak keupayaan sendiri  Meningkatkan dan mengekalkan kelajuan sepanjang larian.  Mata pelari hendaklah ditumpukan pada satu titik lebih kurang tiga meter dihadapannya.  Elak memotong pelari lain di bahagian selekoh balapan  Menamatkan Larian Cara menamatkan larian adalah sama dengan acara-acara larian yang lain iaitu dengan menghampiri bahagian torso ke garisan penamat.Teknik berlari dengan betul:  Semasa berlari.  Pelari hendaklah mengelak dari menoleh ke belakang atau ke sebelah. peserta bebas memasuki lorong yang dikehendaki.  Peraturan Larian Jarak Sederhana dan Jarak Jauh     Permulaan larian menggunakan gaya berdiri Bagi acara-acara sehingga dan termasuk 10km.  Perlakuan menghalang pelari lain dikira satu kesalahan dan larian pelari tersebut dibatalkan.  Berlari di lorong paling dalam. minuman/pembasahan hendaklah disediakan. 13 .

3. 4. 2. Senaraikan kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pelari-pelari jarak sederhana dan jarak jauh semasa bertanding. Nyatakan kesalahan yang sering dilakukan oleh pelari-pelari dalam acara lari berpagar. 14 . Lakarkan satu balapan 400 meter dan tunjukan tempat-tempat permulaan 800 meter serta tempat garisan memotong 100 meter pertama.1 1. Apakah panduan yang boleh digunakan untuk menyusun pelari dalam acara lari berganti-ganti? 5.Aktiviti 2. Apakah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi larian seorang pelari pecut.

2. menjelaskan perkara-perkara penting sebelum menyediakan sesebuah balapan. 300m dan 400m. 3. Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Penyediaan Balapan 200 Meter 300 Meter 400 Meter 15 .TAJUK 3 : TEKNIK MENYEDIAKAN BALAPAN Sinopsis Tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan dan perbincangan cara-cara menyediakan balapan 200m. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan. melaksanakan penyediaan sesebuah balapan dengan ukuran yang tepat. menjelaskan langkah-langkah yang perlu diambil semasa menyediakan sesebuah balapan. diharap anda dapat: 1.

Di peringkat sekolah. 300 Meter Dan 200 Meter ) 3.710.36 m2 > 5.804.1 Tentukan keluasan padang untuk menentukan . Sub Tajuk 3.    Balapan 400 meter dengan 8 lorong atau 6 lorong Balapan 300 meter dengan 8 lorong atau 6 lorong Balapan 200 meter dengan 8 lorong atau 6 lorong A B A m x B m = AB m2 ( luas ) 3.22 meter dan maksima 1. Lorong 8 6 8 6 8 6 Keluasan > 16.18 m2 16 .219. trek mengandungi lapan lorong sejauh 400 meter.1: Pembinaan Balapan ( 400 Meter. bergantung kepada keluasan sesuatu kawasan. Tiaptiap lorong lebar minima 1.1.86 m2 > 9. 300 meter dan 400 meter.86 m2 > 4. Di peringkat antarabangsa.2 Keluasan sebenar padang dan keupayaan lorong Balapan 400 meter 300 meter 200 meter Bil.1.17 m2 > 15.25 meter .1.248.82 m2 > 10.1 Keperluan Awal 3. panjang trek boleh diubah suai kepada 200 meter atau 300 meter jika padang sekolah tidak cukup besar untuk trek 400 meter. Panjang balapan biasanya dibina sepanjang 200 meter.448.Pendahuluan Untuk menjalankan sesuatu kejohanan olahraga sebuah trek atau balapan perlu diadakan samada di atas padang rumput mahupun padang tiruan.1.482. Dengan adanya balapan larian sesuatu acara balapan dapat dijalankan dengan sempurna.1.

Disyorkan untuk mengelakkan berlakunya pita ukur mengembang. Panjang padang = x meter Lebar padang = y meter Jumlah lorong = 8 / 6 / 4 lorong Lebar lorong = 1. Pita besi .3 Pelan balapan mengikut ukuran yang telah dipilih berdasarkan keupayaan padang. Penggunaan pita ukur berbeza panjang adalah untuk memudahkan kerja mengukur di jarak yang bersesuaian. 2 Keperluan Alatan  Besi penanda ( 15 batang )  Pita ukur ( fibre glass tahan panas ) 100 meter  Pita ukur ( steel ) 50 meter  Pita ukur ( steel ) 30 meter  Kabel / Dawai 3mm ( 60 meter )  Tali ( 7mm – 10mm ) 120 meter  Paku 20sm ( 20 batang )  Kereta minyak / cat  “Roller” atau berus cat ( 5sm )  Tukul besi Nota:  Penanda perlu menggunakan besi yang panjangnya antara 30sm – 50 sm  Pita ukur. Pita ukur plastik atau fibre bermutu rendah akan mudah mengembang pada suhu tinggi dan mengecut pada suhu rendah. Pita fibre .1.3. 17 .Ketahanan pada panas yang tidak akan berubah pada suhu padang.21 m – 1.1.23 m Lebar/Tebal garisan = 5 sm 3.1.

Tiang penamat.Tinggi tiang = 1.Tinggi tiang = 1.23 meter ( maksimum) P ialah kawasan bahagian dalam balapan. Garisan memotong ( cut-in ) 5 sm.00 – 3.1.00 sm Lebar tiang = 5 sm Bendera Memotong ( Cut-in ) .21 meter ( minimum ) hingga 1. Garisan permulaan dan garisan penamat.3. lebar garisan ialah 5 sm. .3 Panduan Membuat Garisan y x f p f1    Jarak f ke f1 ialah antara 1.50 m Tebal tiang = 2. Tiap garisan lebarnya ialah 5 sm.50 m Bendera = 30 sm x 40 sm         18 . Lebar lorong dikira daripada bahagian dalam garisan ( tepi bahagian dalam garisan seperti di “f” ) ke “ f1”.

3.1.00 m 10.  Zon Pertukaran Baton Zon Menerima baton Zon Menunggu 10.00 m  Garisan memotong ( cut-in ) 19 .00 m 10.4 Zon-zon di balapan.

0m dan 200m = 10. Segitiga hendaklah dibuat ditengah-tengah garisan padang. Beberapa perkara perlu dipertimbangkan semasa merancang dan seterusnya melaksanakan pembinaan sesebuah balapan larian. 3. anda akan didedahkan cara-cara membina balapan sepanjang 400 meter. . pengetahuan serta kemahiran perlu ditagih dari kumpulan guru terutama guru sukan atau guru Pendidikan Jasmani.2.0m.1 Membina Balapan 400 M  Cari keluasan padang ( panjang & lebar padang )  Kenalpasti jenis trek yang boleh dimasukkan mengikut keluasan padang  Lebar padang di bahagikan kepada 3 bahagian dan memanjang padang dibahagi kepada 5 bahagian. CMEB + DNPA bahagi 2.0m. 300m =15. D N C M F J H K E P E G A B . Anggaran panjang segitiga adalah dicadangkan bagi trek 400m =20.HJK dan GEF adalah segitiga sama dengan sudut 60o .Sekiranya untuk trek 400m. Panjang garisan lurus AB/DC= 400m tolak panjang lengkok 20 .2 : Balapan 400 Meter Untuk membina sesebuah balapan.Sub Tajuk 3. Dalam sub tajuk ini.

693 + 112.527 = 233.635 =227. KJ =20.22m Lengkok AP + ND = 60/360 x 2(3.83 Lengkok PN = 60/360 x 2(3.5m.386 Lorong 2 + 1.054 – 225.64 = 54.792 + 51.72 – 225.72 + 52.142) x 52.192 + 124.42 = 31.843 = 113.20m.83 + 55.64 = 33.5 = 51.792 Panjang lengkok PN = 60/360 x 2(3.22m Lengkok AP + ND = 60/360 x 2(3.5 = 30.635 + 113.142) x 51.0m.276 Lengkok PN = 60/360 x 2(3.084 Lengkok APND + BEMC = 66.36 + 120.386 = 15.86 x 2 = 63.529 = 112.142) x 29. .142) x 49.693 = 225.Bagi garisan dalam yang dipasang bendul panjang KA/JD dan HP/HN ditolak 0.582 x 2 = 61.386 = 7.415 x 2 = 68.843 Panjang lengkok APND + BEMC = 61.142) x 50.276 + 54.67m Jarak lengkok APND + BEMC lorong 3 tolak jarak APND + BEMC lorong 2 Stagger lorong 3 = 240.73.30m dan lebar lorong 1.142) x 49.Sekiranya ditolak 0.27 = 172.20 = 51.22m Lengkok AP + ND = 60/360 x 2(3.142) x 31.164 Lengkok PN = 60/360 x 2(3.5m Panjang lengkok AP+ND = 60/360 x 2(3.72 Lorong 4 + 1.164 + 51.72 Lengkok PN = 60/360 x 2(3.896 = 61. 21 .142) x 32.42 = 52.896 + 30.807 = 116. ( panjang garis segitiga tidak perlu diubah ) .807 Lengkok APND + BEMC = 63.30m dan sekiranya tidak berbendul ditolak 0.334m Stagger lorong 4 dan seterusnya juga dikira sebagaimana jadual di atas.138 x 2 = 66.362 = 124..27 Panjang garis lurus AB/DC = 400m – 227.20 = 30. JD = 29.22m Lorong 1: Lengkok AP + ND = 60/360 x 2(3.384 Tambahan lorong seterusnya dibuat mengikut kiraan seperti jadual diatas  Permulaan 400m dan 4x100m Stagger lorong 1 = 0 Jarak lengkok APND + BEMC lorong 2 tolak jarak APND + BEMC lorong 1 Stagger lorong 2 = 233.36 = 240.142) x 30.192 = 248.Contoh : sekiranya panjang AK = 29.362 Lengkok APND + BEMC = 68.527 +116.365m .142) x 29.529 Lengkok APND + BEMC = 61.054 Lorong 3 + 1.86 = 55.86 = 34. = 86.084 = 120.

505m ( 1½ stagger ) = 3.67m ( 1 stagger ) Pelari kedua = 3. Contoh: Zon menunggu  Arah larian 10m 10m 10m Zon pertukaran baton  Stagger 4 x 400m Garis tengah Pelari pertama Pelari kedua Pelari ketiga Pelari keempat Zon pertukaran baton = 11.83m (1/2 stagger ) Pelari keempat = 1.835m ( ½ stagger ) = 10m dari di belakang garis penamat = 10m dari belakang garis penamat = 20m ( tambah 10m di belakang dan hadapan garis )  Stagger 4 x 200m Garis tengah Pelari pertama Pelari kedua Pelari ketiga Pelari keempat Zon pertukaran bato = 11.83m Pelari ketiga = 3.92m Zon pertukaran baton = tambah 10m hadapan dan 10m belakang dari tengah Zon menunggu tambah 10m di belakang zon pertukaran.67m ( 1 stagger ) = 3.83 ( ½ stagger ) = 0m ( pelari pertama 200m ) = 20m ( tambah 10m di belakang dan hadapan garis ) 22 .505m (1½ stagger ) = 7. Stagger 4x100m Garis tengah flaoting Pelari pertama = 7.

Garis lurus (GL) a. Rumus Mencari Lengkungan Balapan 1. Bincang dalam kumpulan dan rancang pembinaan sebuah balapan sepanjang 200 meter. 23 .142 x a1. 200m – L m ( untuk balapan 400 m ) c.288x w /y)] Aktiviti 3.142 x b1 – b2 Jumlah L = a+b+c 2. a=b b. c. Stagger L m Lorong 2 – L m Lorong 1 = ½ stagger 4. 2. Lengkung a=1/3 x 3. 100m – L m ( untuk balapan 200 m ) 3. GR = √2y2[ 1-kos(57. 150m – L m ( untuk balapan 300 m ) d.a2 b= 1/3 x 3. b. Garisan rentas ( kawasan lengkung zon pertukaran baton dan stagger. Bincang dan senaraikan perkara-perkara yang perlu sebelum anda hendak merancang pembinaan sesebuah balapan.1 1. Hasil tugasan perlu dinyatakan bersama grafik dan ditulis dengan ukuran yang tepat. a.

Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan.TAJUK 4 : ACARA PADANG – LONTARAN / BALINGAN Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan. menjelaskan teknik dan cara yang tepat semasa lakukan acara lontaran menjelaskan peraturan am dalam acara lontaran Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Acara Lontaran Gaya Lontaran Fasa Lontaran 24 . Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. 2. 3. diharap anda dapat: 1. menjelaskan fasa-fasa dalam acara lontaran. perbincangan tentang gaya lontaran dan teknik lontaran serta peraturan-peraturan dalam acara lontar peluru.

iv.Sub Tajuk 4. v. i. 25 . iii.1 : Gaya Lontaran Di sekolah rendah. Peluru dipegang dengan tiga jari tengah dan disokong oleh ibu jari dan jari kelingking. ii. Secara amnya terdapat tiga gaya lontaran iaitu:    Lontaran gaya berdiri Gaya melungsur selangkah dan Gaya Parry O’ Brien Acara ini Sub Tajuk 4. Pegangan peluru Lakuan sedia (Preparation) Lungsuran (Glide) Lontaran (Delevery) Pulihan (Recovery) Pegangan peluru Cara memegang peluru adalah sama bagi ketiga-tiga cara balingan. menggunakan kekuatan tangan.2 : Fasa-Fasa Lontaran Acara lontar peluru boleh dibahagikan kepada fasa-fasa perlakuan seperti yang berikut: i. acara balingan yang diajar hanyalah acara lontar peluru. Peluru boleh dipegang dengan dua cara iaitu dengan menggunakan lima jari atau memegang dengan tiga jari.

Kaki kanan dibengkokkan dan kaki kiri dihayun ke hadapan dan ditendang ke belakang. Lakuan sedia Bagi lontaran gaya berdiri. pelontar berdiri di bahagian hadapan bulatan dengan bahu mengadap arah lontaran. iii. membelakang sektor lontaran. Lengan tangan diangkat hampir mendatar dan siku keluar. Peluru diletak rapat ke leher di bawah telinga. Kaki kanan melungsur ke tengah bulatan. Gaya Parry O’ Brien pula kedudukan badan dalam keadaan condong.bermula dengan berat badan pada kaki kiri. 26 . Peluru diletak hampir leher dan bawah telinga. Lungsuran Tiada lungsuran bagi gaya lontar berdiri. Lengan diangkat hampir mendatar dan siku mengarah ke luar. Bagi gaya lungsur selangkah.ii. Bagi gaya lungsur selangkah dan Parry O’ Brien. kaki kanan pula digerakkan ke bahagian tengah bulatan. pelontar berdiri di bahagian belakang bulatan.

Secara serentak tangan kiri dihayun ke belakang dan luruskan kedua belah kaki. Kilaskan pinggang dan tangan kanan ditolak ke hadapan menyilang badan. Tangan kanan mengikut arah lontaran. Pulihan Langkah pulihan dilakukan dengan membawa kaki kanan ke hadapan bulatan dan pada masa yang sama kaki kiri digerakkan ke belakang secara tergantung untuk membantu imbangan badan. Peraturan 188 : Lontar Peluru     Dilontar dari bahu dengan sebelah tangan sahaja. v. Lontaran Rendahkan kaki kanan. peluru mesti menyentuh atau rapat dengan leher/pipi dan tangan tidak boleh direndahkan daripada paras bahu. Tidak boleh dibawa ke belakang dari garis bahu. siku sentiasa di luar dan jauh dari badan. Memulakan lontaran.iv. Rujuk buku undang-undang KOAM 27 .

Kenalpasti kesalahan-kesalahan yang sering berlaku dalam acara lontar peluru dan nyatakan jenis-jenis aktiviti ansur maju yang boleh meningkatkan prestasi peserta. Nyatakan teknik-teknik yang digunakan dalam acara lontar peluru dan nyatakan perbezaan bagi setiap teknik tersebut.Aktiviti 4.1 1. 28 . 2.

menjelaskan fasa-fasa dalam acara lompatan. 3.LOMPATAN Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan dan perbincangan tentang gaya lompat tinggi dan teknik lompat jauh serta peraturan-peraturan dalam acara lompatan. diharap anda dapat: 1. menjelaskan teknik dan cara yang tepat bagi acara-acara lompatan menjelaskan peraturan-peraturan am dalam acara lompatan Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Acara Lompatan Lompat Tinggi Lompat Jauh 29 . 2.TAJUK 5 : ACARA PADANG . Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini.

30 . lompat kijang. Acara-acara ini boleh dipertandingkan serentak Acara-acara padang dengan acara trek kerana ia dijalankan di bahagian dalam trek. melontar peluru dan membaling tukul besi. lompat jauh. melempar cakera. merejam lembing.1 : Lompat Jauh Terdapat tiga gaya yang biasa digunakan dalam acara lompat jauh iaitu gaya layar. lombol bergalah. Antara acara-acara padang yang dipertandingkan adalah acara lompat tinggi.Pendahuluan Selain dari acara-acara trek. gaya gantung dan gaya tendang kayuh. memerlukan peralatan dan kawasan tertentu. kelenturan dan kuasa yang Acara Lompatan Acara lompatan dalam tajuk ini ialah lompat jauh dan lompat tinggi. Kebanyakan acara lompatan memerlukan aspek tinggi. anda juga perlu tahu acara-acara padang. kepantasan. koordinasi. Acara padang terdiri daripada acara lompatan dan balingan. Sub Tajuk 5.

Fasa lari landas (Approach) Fasa lonjakan (Takeoff) Fasa penerbangan/layangan (Flight) Fasa pendaratan (Landing) Fasa Lari Landas Anda bermula dengan berlari pantas secara optimum dan terkawal dari tempat permulaan ke papan lonjak. 31 . 17 – 19 langkah (pelompat wanita pakar) dan 23 langkah (pelompat lelaki pakar). ii. i. Langkah pertama mestilah bermula dengan kaki lonjak. iii. Bilangan langkah ke papan lonjak biasanya 11 – 14 langkah (pelompat novis).Acara lompat jauh bolah dibahagikan kepada empat fasa seperti yang berikut: i. iv.

tangan digerakkan ke belakang dan kemudian ke hadapan semula. sama ada membuat larian tanpa melompat atau semasa membuat lompatan    melonjak dari luar hujung papan lonjakan. Fasa penerbangan/layangan Gaya badan dan pergerakan anda bergantung kepada gaya yang digunakan. Fasa Lonjakan Semasa tiba di papan lonjak. Mendarat dengan tumit dahulu mencecah pasir. sama ada selepas atau sebelum garisan lonjakan menyentuh tanah di antara papan lonjakan dan kawasan pendaratan melakukan apa jenis balik kuang (‘somersault’) semasa membuat larian atau semasa melompat 32 . Bagi gaya gantung pula.ii. tangan dan kaki dirapatkan dan digerakkan ke hadapan. iii. Bagi gaya tendang kayuh. Fasa pendaratan Apabila badan mula jatuh. angkat kedua-dua belah tangan ke atas seolah-olah bergantung diudara di mana kedua-dua belah kaki diangkat ke belakang. Melonjak dengan menggunakan kaki lonjak. Kaki bebas dihayun tinggi ke atas untuk mendapatkan lonjakan yang tinggi. pelompat seharusnya mencapai kelajuan maksimum. Peraturan 185: Lompat Jauh  Seseorang peserta itu gagal sekiranya :  menyentuh bumi selepas garisan lonjakan dengan mana-mana bahagian badannya. anda mestilah melunjurkan kedua-dua belah kaki ke hadapan dengan badan condong ke hadapan dan tangan dihulur ke hadapan hingga ke hujung kaki. Apabila tangan mencecah tumit. kaki digerakkan seperti mengayuh basikal. iv. Bagi gaya layar.

2 : Lompat Tinggi: Terdapat lima gaya yang biasa digunakan dalam acara lompat tinggi iaitu gaya gunting.   semasa mendarat.  Rujuk buku undang-undang KOAM Sub Tajuk 5. menyentuh bumi di luar kawasan mendarat di antara tapak lonjakan dan bahagian kesan jatuh yang paling hampir tidak kira batal sekiranya seseorang peserta itu berlari di luar mana-mana bahagian luar garisan putih yang menandakan landasan lari.  semua lompatan hendaklah diukur bermula dari tanda mendarat yang paling hampir yang dibuat oleh mana-mana bahagian badan. kaki atau tangan ke garisan lonjakan atau lanjuran garisan lonjakan. Hanya gaya Fosbury Flop ini akan dibincangkan dalam tajuk ini. iv. Lompat tinggi boleh dibahagikan kepada empat fasa seperti berikut: i. gaya barat. gaya pelana. Fasa lari landas/penujuan Fasa lonjakan Fasa penerbangan/layangan Fasa pendaratan 33 . tidak dikira batal sekiranya seseorang peserta itu berjalan balik di atas kawasan mendarat setelah meninggalkan kawasan mendarat dengan cara yang betul. Ukuran hendaklah dibuat serenjang (bersudut tepat) dengan garisan lonjakan atau lanjurannya. ii. gaya timur dan gaya Fosbury Flop. iii.

adalah pemenang. Peserta yang kurang kegagalan di sepanjang pertandingan adalah pemenang. Untuk tempat pertama.Petaruran 182: Lompat Tinggi  Palang :   Panjang : L/Tinggi 4. L/Bergalah 4. 34 . peserta diberi 1 percubaan ketinggian paling rendah yang tidak dapat melepasi sehingga dapat pemenang.00m.25kg  Seri :    Peserta membuat lompatan kurang di ketinggian seri.50m Berat : L/Tinggi 2kg. L/Bergalah 2.

 Melonjak dengan sebelah kaki  Kegagalan :   Palang jatuh Peserta sentuh bumi sama ada di luar atau di antara tiang, sebelum melepasi palang.  Landas Lari dan Kawasan Lonjak      Jarak minimum : 15 m ( 20 m bagi kejohanan mengikut P 12.1(a), (b) dan (c) Jika keadaan mengizinkan : 25 m Keceruman maksimum keseluruhan landas lari dan kawasan lonjak TIDAK melebihi 1:250 ke arah palang Kawasan lonjak hendaklah rata

 Tiang :      Apa jua bentuk yang tegap Mempunyai sangga untuk menompang palang Cukup tinggi melebihi 10 sm drpd. paras sebenar palang dinaikkan Jarak antara tiang TIDAK kurang 4 m dan TIDAK lebih 4.04 m TIDAK boleh dianjak, melainkan Refri merasakan landas lari dan kawasan mendarat sudah tidak sesuai lagi. Ini hanya boleh dilakukan selepas satu pusingan  Sangga Palang :    Rata, berbentuk empat segi bujur : 4 sm x 6 sm Ruang di antara hujung palang dengan tiang sekurangnya 1 sm.

Kawasan Mendarat  Tidak kurang 5 m x 3 m ( Bagi pertandingan di bawah P 12.1, kawasan mendarat disarankan TIDAK kecil dari 6m x 4m x 0.7m )

NOTA : Ruang antara Tiang dan Kawasan Mendarat sekurangnya 10 sm

35

Aktiviti 5.1

1. 2.

Nyatakan dan senaraikan aktiviti-aktiviti ansur maju yang sesuai bagi acara lompat tinggi. Senaraikan kesalahan yang sering berlaku dalam acara lompat jauh dan jelaskan jenis aktiviti latihan yang sesuai untuk mengatasinya.

36

TAJUK 6 : KEMAHIRAN TEKNIK MENYEDIAKAN GELANGGANG/SEKTOR

Sinopsis Tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan dan perbincangan cara-cara menyediakan gelanggang / sektor lompat jauh / kijang / lompat tinggi, lontar peluru, lempar cakera dan rejam lembing. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan.

Hasil Pembelajaran

Setelah selesai membaca modul ini, diharap anda dapat: 1. 2. 3. menjelaskan perkara-perkara penting sebelum menyediakan sesebuah gelanggang / sektor. menjelaskan langkah-langkah yang perlu diambil semasa menyediakan sesebuah gelanggang / sektor. melaksanakan penyediaan sesebuah gelanggang / sektor dengan ukuran yang tepat.

Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini

Penyediaan Gelanggang

Lompat Jauh & Kijang

Lontar Peluru

Merejam Lembing

Lempar Cakera

37

1.Pendahuluan Untuk menjalankan suatu aktiviti atau pertandingan acara lompatan dan lontaran.3 Menyediakan keperluan alatan asas seperti.1: Pembinaan Gelanggang/Sektor 6.1.1. Sub Tajuk 6. penyediaan gelanggang / sektor boleh diubah suai berdasarkan keperluan dan kawasan yang ada. suatu gelanggang / sektor perlu diadakan samada di atas padang rumput mahupun padang tiruan. Pembinaan gelanggang / sektor yang piawai.1.1.1.1.1 Tentukan keluasan kawasan yang mencukupi jarak minima piawaian ukuran gelanggang / sektor. sesuatu acara padang dapat dijalankan dengan sempurna dan disamping memberi peluang kepada peserta mematuhi peraturan acara yang ditetapkan.1.  Besi penanda  Pita ukur ( steel ) 50 meter  Tali ( 7mm – 10mm ) 60 meter  Pancang Kayu 20sm  “Roller” atau berus cat ( 5sm )  Tukul besi  Cat ”spray” 6. Dengan adanya gelanggang / sektor.4 Menyediakan pasukan bertugas yang ada kemahiran 38 . bergantung kepada keluasan sesuatu kawasan dan kesesuaian tempat dari segi faktor keselamatan.1.2 Tentukan ukuran piawaian mengikut sumber ukuran yang tepat berdasarkan buku / rujukan undang-undang olahraga IAAF atau KOAM 6. kebanyakan gelanggang / sektor disediakan disuatu tempat yang telah diatur mengikut pelan yang dirancang seperti contoh sebuah stadium. Di peringkat antarabangsa dan kebangsaan. Bagaimana pun di peringkat sekolah. 6.1 Keperluan Awal 6.

Papan dicadangkan cat dengan warna putih Papan lonjak perlu ditempatkan berjarak tertentu ( mengikut kategori jantina & umur ) dari kawasan mendarat Terdapat kawasan mendarat yang berukuran 2. Papan dicadangkan cat dengan warna putih Terdapat kawasan mendarat yang berukuran 2.1 Sektor / Gelanggang Lompat Jauh Spesifikasi Penyediaan Sektor.22 meter dan lebar 300 mm.00 m Kawasan mendarat perlu diletakkan dengan bahan yang lembut seperti pasir   6.6.1.2.1.1.   Terdapat landas lari yang berjarak tidak kurang dari 45 meter Terdapat papan lonjak yang mempunyai panjang minima 1.2.22 meter dan lebar 300 mm.75 m x 9.00 m Kawasan mendarat perlu diletakkan dengan bahan yang lembut    39 .2 Panduan Membina Sektor / Gelanggang 6.75 m x 9.2 Sektor / Gelanggang Lompat Kijang Spesifikasi Penyediaan Sektor.   Terdapat landas lari yang berjarak tidak kurang dari 45 meter Terdapat papan lonjak yang mempunyai panjang minima 1.

2.3 Gelanggang Lompat Tinggi Spesifikasi Penyediaan Kawasan.     Terdapat kawasan landas lari yang berbentuk kipas berjejari 25 meter ke tempat mendarat (Lihat rajah di atas) Terdapat dua batang tiang yang diletak kiri kanan berjarak 4.4 Sektor Lontar Peluru BLOK D EPAN LONTAR PELURU 40 .00 – 4.2.04 meter Terdapat tilam mendarat yang berukuran 3.00 m x 5.00 m x sekurang-kurangnya 75 sm 6.04 meter Terdapat sebatang palang ( ‘fiber’ ) yang berjarak 4.1.00 – 4.1.6.

2.5 Sektor Merejam Lembing Spesifikasi Penyediaan Kawasan.    Terdapat bulatan lontaran yang bergaris pusat 2.Spesifikasi Penyediaan Kawasan Lontar Peluru.1.135 meter (Lihat rajah di atas) Terdapat dua garis lurus bersudut 34.92 darjah mengunjur keluar dari pusat bulatan yang dikenali kawasan mendarat lontaran Terdapat satu bungkah penghadang yang diletak diatas garisan dibahagian bulatan bersudut ( seperti rajah ) 6.    Terdapat kawasan landas lari berjarak tidak kurang 30 meter ke lengkungan rejaman (Lihat rajah di atas) Kawasan landas lari dibentuk oleh dua garisan berjarak 4 meter Terdapat dua garis lurus bersudut 29 darjah mengunjur keluar dari bahagian tengah kawasan landas lari yang berjejari 8 meter ( Lihat rajah di atas ) 41 .

92 darjah mengunjur keluar dari pusat bulatan yang dikenali kawasan mendarat lemparan Kebiasaannya terdapat sebuah sangkar berjaring dengan ketinggian sekurang-kurangnya 4 meter ( seperti rajah di atas ) Aktiviti 6.    Terdapat bulatan lemparan yang bergaris pusat 2.2.50 meter (Lihat rajah di atas) Terdapat dua garis lurus bersudut 34. 4. Bincang dan senaraikan perkara-perkara yang perlu sebelum anda hendak merancang pembinaan sesebuah gelanggang / sektor acara lontaran dan lompatan.6 Sektor Melempar Cakera Spesifikasi Penyediaan Kawasan. Dalam kumpulan rancang pembinaan sebuah model gelanggang / sektor acara padang berdasarkan bentuk dan skala ukuran piawaian yang tepat.1. 42 .6.1 3.

2.TAJUK 7 : KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan dan perbincangan tentang strategi penyampaian. memahami keperluan RPH dan menulis satu Rancangan Pengajaran Harian ( RPH ) bagi satu sesi pengajaran olahraga Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Kaedah Pengajaran Dan Pembelajaran Strategi Penyampaian Garis Panduan Persediaan RPH Penyediaan Rancangan Pengajaran Harian 43 . diharap anda dapat: 1. mengenalpasti kaedah dan strategi pengajaran pembelajaran Pendidikan Jasmani yang berkaitan dengan tajuk olahraga. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. garis panduan persediaan RPH dan penyediaan rancangan pengajaran harian.

Kaedah kumpulan .Rancang penyelesaian P3.Pendahuluan Kaedah merupakan satu tatacara atau organisasi bagaimana aktiviti pengajaran pembelajaran dapat dilaksanakan dengan berkesan.main peranan . a. Merupakan satu siri tindakan guru yang sistematik untuk mencapai objektf pembelajaran khusus dalam jangka pendek.perbincangan kumpulan .1 : Strategi Penyampaian Jenis kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sering digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran Pendididikan Jasmani bagi tajuk yang berkaitan olahraga adalah .Kumpul maklumat P4.Buat kesimpulan b. Sub Tajuk 7.kerja bersama-sama . “Merujuk kepada satu ikhtiar keseluruhan yang dikehendaki dalam satu set prosedur yang tersusun berdasarkan kepada sesuatu pendekatan yang dipilih (Edward M. Anthony 1963).sumbangsaran 44 .Buat tafsiran P5. Kaedah Kaedah Inkuiri (Penemuan) Kaedah Inkuiri (Penemuan) yang menekankan kepada 5 prosedur iaitu: P1.Kenal pasti masalah P2. Ianya juga adalah sebagai satu cara mendekati sesuatu objektif pelajaran dan langkah-langkah penyampaian yang tersusun.

d. .bimbingan rakan sebaya . murid belajar secara aktif dan bukan hanya bergantung kepada guru.projek .tunjukcara atau demonstrasi . Kaedah Kolaboratif Ia meliputi.pemerhatian . memberi penjelasan untuk membolehkan kumpulan berfungsi dengan efektif. . ahli harus menguasai dan mengamalkan kemahiran sosial seperti ikut giliran. ahli kumpulan menilai kembali usaha mereka serta kemajuan dari segi pencapaian matlamat. Kaedah penyelesaian masalah Ia meliputi.lawatan e. Kaedah Koperatif Unsur.eksperimen .memberi pertolongan.mendengar.memberi galakan.permuafakatan .kepimpinan f. 45 .unsur pembelajaran koperatif ialah ahli berintraksi diantara satu sama lain untuk mewujudkan persefahaman dan kemajuan murid bekerja sebagai satu kumpulan untuk menyelesaikan satu masalah.

Fasa Perkembangan ( Gerakerja Kelas & Kumpulan )  Gerakerja Kelas bermaksud kemahiran/ tajuk yang hendak diajar pada hari tersebut dan semua pelajar/murid terlibat melakukannya.penerapan semangat berpasukan .Sub Tajuk 7.Mudah ke lebih kompleks .arahan jelas  Ansur maju terkawal posisi penunjuk cara & murid fokus pengajaran & pembelajaran .Statik ke dinamik . Biasanya dijalankan secara station.2 : Garis Panduan Persediaan RPH Fasa Permulaan  Aktiviti harus mengikut / bersesuaian kemahiran yang akan diajar  Aktiviti memanaskan badan harus ada kesinambungan dengan kemahiran yang akan diajar  Peralatan yang digunakan haruslah berkait dengan kemahiran yang hendak diajar.berkait kemahiran yang diajar .Jarak ( Dekat ke jauh ) . ( Dijalankan jika masa mencukupi )  Tunjuk Cara (Demontrasi) .menampakkan cirri-ciri keseronokan .ada perbezaan antara pasukan .  Gerakerja kumpulan bermaksud beberapa kemahiran lain serta kemahiran yang diajar pada hari tersebut dijalankan dalam kumpulan kecil.suasana aktif & penglibatan ramai 46 .Tanpa rintangan kepada ada rintangan Kemuncak (Permainan Kecil)  Berunsur pertandingan .

45 Pagi – 8.Penutup  Proses mengingat semula  Penilaian  Aktiviti gerak kendur  Refleksi Sub Tajuk 7. batang penyapu : Peka pada situasi. patuh kepada arahan. bersungguhsungguh BBM Penerapan nilai Kemahiran Generik : Membanding beza dan menyatakan teknik berlari pecut yang tepat dengan berjalan pantas. Murid Tunjang 2 Tajuk Sub-tajuk : Pendidikan Jasmani : 2/7/2008 : 4 Arif : 7. : bekerjasama dan bersungguh – sungguh melakukan aktiviti pembelajaran.15 Pagi : 30 Orang : Kemahiran : Olahraga : Lari Pecut Objektif Pengajaran Dan Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran.3 : Penyediaan Rancangan Pengajaran Harian Pelajaran Tarikh Tahun Masa Bil. : menyatakan empat jenis aktiviti ansur maju lari pecut yang dilakukan. murid akan dapat: Psikomotor : melakukan 4 aktiviti ansur maju lari pecut sebanyak 5 kali percubaan bagi setiap satu gaya pada pelbagai jarak. Sains. Matematik. sabar. Kognitif Afektif Penggabungjalinan : Bahasa Melayu. : Penanda. 47 . bahasa Inggeris PSA : Pelajar pernah berlari dengan pelbagai gaya dan pelbagai kelajuan. tali.

 Tunjuk cara 2. lakukan rotasi ikut arah jam dalam 12 kiraan (Kaki) • Tangan cekak pinggang.TAJUK/ BAHAGIAN / MASA AKTIVITI FOKUS PEMBELAJARAN/ BUTIR MENGAJAR ORGANISASI/ PENGELOLAAN STRATEGI/ CATATAN PERMULAAN (5 MINIT)  Berlari Bebas  Berlari bebas dalam kawasan  Masuk ke dalam Gelung bila guru tepuk tangan.  Semasa berlari. lentikan badan kesisi dalam 10 ulangan (Pinggang).  Arahan Contoh: • Angkat sebelah kaki. Berlari lutut diangkat tinggi  Dilakukan pada garis lurus  Pada jarak 20m dan 30m  Diulang 5 kali 48 .  Lompat dengan sebelah atau dua belah kaki kedalam gelung.tumit diangkat dan sentuh punggung  Tangan dihayun kedepan kebelakang  Mata pandang 5 – 10 meter kehadapan  Semasa berlari.  Aktiviti regangan dan kelonggaran  Kaki  Pinggang  Bahu  Kepala  Berlari atas hujung kaki. lutut diangkat separas pinggang  Guna hujung kaki  Tangan dihayun kedepan kebelakang  Dilakukan pada garis lurus  Pada jarak 20m dan 30m  Diulang 5 kali  Tunjuk cara PERKEMBANGAN P&P (12 MINIT) 1. Berlari dengan tumit sentuh punggung sejauh 20 meter dengan tangan.

Berlari dengan langkah panjang  Berlari dengan hujung kaki  Lutut diangkat tinggi  Langkah dipanjangkan  Tangan dihayun kedepan dan kebelakang  Mata pandang 5 – 10 meter kedepan  Melonjak menggunakan hujung kaki dengan lutut ditinggikan  Tumit kaki bebas sentuh ke punggung  Kedua-dua kaki berada diudara seketika  Langkah dipanjangkan  Tangan dihayun kedepan dan kebelakang  Mata pandang 5 – 10 meter kedepan ‘Tiru Macam Saya’  Dijalankan mengikut station.  Di lakukan pada garis lurus  Pada jarak 20m dan 30m  Diulang 5 kali 4.  Syaratnya apabila sampai pada suatu station. Mata pandang 5 – 10 meter ke hadapan 3. ‘Bounding’  Di lakukan pada garis lurus  Pada jarak 20m dan 30m  Diulang 5 kali KEMUNCAK (8 MINIT)  Tunjuk cara  Intrapersonal 49 . pelajar akan meniru satu gaya aktiviti.

lahan sambil membuka pelukan. • Peluk badan sekecil-kecilnya. Berlari lutut tinggi 2. Berlari tumit sentuh punggung 3. Dijalankan lebih kepada persembahan dan kerjasama ahli dalam kumpulan  Gunakan bunyibunyian sebagai rangsangan  Station: 1. Berlari langkah panjang PENUTUP (5 MINIT) • Gerak Kendur  Aktiviti regangan dan kelonggaran Contoh:  Membesar dan Mengecilkan badan • Mengembang badan di atas hujung kaki. • Bangun perlahan. • Soal jawab cara hantaran dan menyambut bola dengan teknik yang betul  Kemahiran Generik  Rumusan 50 . Lakukan aktiviti ‘bounding’ 4.

Berdasarkan RPH di atas. jalankan satu sesi pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. 51 . Nyatakan dan terangkan 4 kaedah pengajaran pembelajaran yang berkesan dalam pengajaran Pendidikan Jasmani untuk tajuk olahraga. Rancang dan tulis satu rancangan pengajaran harian untuk acara lontar peluru bagi pelajar tahun 5 untuk jangka masa 30 minit. Nyatakan dan jelaskan 5 aktiviti ansur maju yang sesuai untuk pengajaran tersebut.1 1.Latihan 7. 3. Anda dikehendaki merakamkan aktiviti tersebut dalam bentuk audio visual. 2. Tugasan ini perlu dibawa semasa intraksi berikut.

2. diharap anda dapat: 1. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan.TAJUK 8 : KAEDAH PENILAIAN Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan tentang spesifikasi penilaian dan rubrik pemarkahan bagi beberapa acara olahraga serta menyatakan cara melaksanakan penilaian sesuatu acara. merancang dan menyenaraikan kriteria – kriteria penilaian memahami dan melaksanakan cara membuat penilaian dalam pengajaran olahraga Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Kaedah Penilaian Spesifikasi Penilaian dan Rubrik Pemarkahan 52 .

Tujuan penilaian ialah untuk mengetahui sejauh manakah murid telah menguasai kemahiran yang telah di ajar. lompat jauh dan lontar peluru. Seorang guru Pendidikan Jasmani perlu tahu bagaimana membuat penilaian bagi acaraacara olahraga yang diajarnya. Penilaian yang dijalankan adalah untuk mendapatkan maklumat tentang keberkesanan pengajaran guru dan proses pembelajaran murid. berasaskan tumpuan kepada acara-acara tertentu yang menekan aspek yang berikut:  Kecergasan fizikal  Tahap umur  Jantina  Kemampuan pelajar Sub Tajuk 8. Penilaian pengajaran dan pembelajaran olahraga hendaklah dijalankan secara berterusan. berikut contoh beberapa spesifikasi dan rubrik pemarkahan bagi 3 acara dalam olahraga iaitu lari berganti-ganti. Selain daripada itu. 53 . penilaian juga dapat memberi maklumbalas kepada guru tentang keberkesanan ia mengajar.1 : Spesifikasi Penilaian dan Rubrik Pemarkahan Untuk mendapat keputusan penilaian yang ada kesahannya.Pendahuluan Para guru menjalankan penilaian dari masa ke semasa adalah untuk memastikan bahawa segala usaha guru dan murid adalah menuju ke arah matlamat yang dirancang. spesifikasi dan rubrik pemarkahan acara yang hendak dinilai harus dirancang secara teliti dan hendaklah dinyatakan secara khusus serta tepat. Sebagai panduan.

tangan dibuka seluas bahu di belakang garisan dan bahu selari dengan garisan. baton berlaku dalam zon pertukaran.mata pandang ‘check-mark’ Angkat tangan menerima ke belakang sebaik sahaja mendengar isyarak dari rakan.       Gerakan tangan dari atas ke bawah Siku bengkok 90°. d. Teknik pegang baton  Pegang di ⅓ bahagian belakang baton. b. Peserta diberi 2 kali percubaan.  Tolakkan kaki belakang untuk melangkah. Tangan diluruskan semasa memberi baton Kedudukan pemberi berselang seli Memberi baton 1/3 bahagian hadapan kepada penerima. Mula  Masa tindak balas selepas isyarat mula diberikan. LARI BERGANTIGANTI 4 X 100 METER Menguji teknik memberi dan menerima baton 4 x 100 Meter Teknik Permulaan Sedia  Punggung tinggi daripada aras kepala  Berat badan dibawa ke hadapan.  Bahu melepasi garisan. Genggam baton dengan kemas di belakang hujung baton.  Posisi dan kedudukan dekam. Buat ‘check-mark’ Kedudukan sedia .  Peserta melangkah ke garisan setelah isyarat diberikan.  Hujung hadapan baton tidak mencecah trek. Pelari pertama bersedia di tempat permulaan.  Mata memandang ke hadapan lebih kurang 1m. Balapan Baton .4 Blok permulaan Alatan : Penguji :Sekurangkurangnya 2 Orang Teknik Memberi Baton 10 markah Teknik Menerima Baton    10 markah   54 .  Koordinasi tangan dan kaki. a. Penerima baton membuat ‘check-mark’ 10 markah Hasil Pembelajaran Indikator Prestasi Prosedur Markah c. Peserta berlari di lorong sendiri. Pemberian baton berlaku dalam zon pertukaran.  Ayunan tangan maksimum.  Kedua-dua kaki bersudut. Peserta mula berlari apabila isyarat diberikan.  Badan bersudut sepanjang 30m pertama. e.Spesifikasi Acara Lari Berganti-ganti Pelaksanaan Pentaksiran Komponen Ke garisan  Kemahiran memasang blok permulaan.

Koordinasi tangan dan kaki betul Ayunan tangan maksimum. Teknik mula yang betul dan perlu diperbaiki.  Mata tidak memandang ke hadapan lebih kurang 1m. imbangan serta daya semasa menamatkan larian. Rubrik Pemarkahan Acara Lari Berganti-ganti INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN Cemerlang Sederhana Lemah (8 .  Kedua-dua kaki bersudut.  Posisi dan kedudukan dekam.  Mata memandang ke hadapan lebih kurang 1m.  Tolakkan kaki belakang untuk melangkah.  Kedua-dua kaki bersudut.  Teknik perlakuan betul dan perlu diperbaiki.  Peserta melangkah ke garisan setelah isyarat diberikan.  Bahu melepasi garisan.  Dapat melakukan teknik sedia dengan betul dan tepat Ke garisan  Kemahiran memasang blok permulaan. Ke garisan  Kemahiran memasang blok permulaan salah. Mengekalkan kepantasan.Teknik Penamat    lari terus ke garisan melintasi garisan penamat dengan didahului bahagian ‘Torso’ tangan dihayun ke belakang semasa membuat ‘dipping’. Tiada koordinasi tangan dan kaki. Dapat melakukan teknik mula dengan betul dan tepat Mula  Masa tindak balas selepas isyarat mula diberikan.3 Markah) Ke garisan  Dapat memasang blok permulaan dengan teknik yang betul  Peserta melangkah ke garisan setelah isyarat diberikan.  Tolakkan kaki belakang untuk melangkah.  Peserta tidak melangkah ke garisan setelah isyarat diberikan.  Teknik melakukan kemahiran kegarisan salah.  Posisi dan kedudukan dekam. Sedia  Punggung tidak tinggi daripada aras kepala  Berat badan tidak dibawa ke hadapan.  Mata memandang ke hadapan lebih kurang 1m. tangan dibuka seluas bahu di belakang garisan dan bahu selari dengan garisan  Dapat melakukan teknik ke garisan dengan betul dan tepat Sedia  Punggung tinggi daripada aras kepala  Berat badan dibawa ke hadapan.  Tiada tolakkan kaki belakang untuk melangkah.     Badan bersudut sepanjang 30m pertama. tangan dibuka seluas bahu di belakang garisan dan bahu selari dengan garisan.  Bahu tidak melepasi garisan.     Badan bersudut sepanjang 30m pertama. KEMAHIRAN YANG DIUJI TEKNIK PERMULAAN Sedia  Punggung tinggi daripada aras kepala  Berat badan dibawa ke hadapan. Ayunan tangan maksimum. Teknik mula yang salah. Mula  Masa tindak balas selepas isyarat mula diberikan. Koordinasi tangan dan kaki kurang sempurna Ayunan tangan kurang maksimum.  Posisi dan kedudukan dekam.10 Markah) (4 – 7 Markah) ( 1.  Kedua-dua kaki tidak bersudut.  Bahu melepasi garisan. Mula  Masa tindak balas selepas isyarat mula diberikan.  Teknik perlakuan betul dan perlu diperbaiki.  Teknik melakukan kemahiran kegarisan salah. 55 .     Badan tidak bersudut sepanjang 30m pertama. tangan dibuka seluas bahu di belakang garisan dan bahu selari dengan garisan.

      Gerakan tangan dari atas ke bawah. Mengekalkan kepantasan. Kedudukan pemberi tidak berselang seli. 56 . Dapat melakukan teknik sedia dengan betul dan tepat     Berhenti di garisan melintasi garisan penamat dengan didahului bahagian ‘Torso’ tangan dihayun ke belakang semasa membuat ‘dipping’. Penerimaan baton berlaku dalam zon pertukaran. Kedudukan pemberi berselang seli. Tiada hayunan tangan ke belakang semasa membuat ‘dipping’. TEKNIK PENAMAT     lari terus ke garisan melintasi garisan penamat dengan didahului bahagian ‘Torso’ tangan dihayun ke belakang semasa membuat ‘dipping’. Genggam baton dengan kemas di tengah baton. Hujung hadapan baton tidak mencecah trek Teknik Pegang baton   Pegang di ½ bahagian belakang baton. Teknik penamat salah. Memberi baton ⅓ bahagian hadapan kepada penerima Pemberian baton berlaku dalam zon pertukaran... imbangan serta daya semasa menamatkan larian. Tidak dapat mengekalkan kepantasan. Penerimaan baton berlaku diluar zon pertukaran.Teknik Pegang baton   Pegang di ⅓ bahagian belakang baton. Genggam baton dengan kemas di belakang hujung baton. TEKNIK MENERIMA BATON      Buat ‘check-mark’ Kedudukan sedia – mata pandang ‘check mark’ Angkat tangan menerima ke belakang sebaik sahaja mendengar isyarat dari rakan. Penerimaan baton berlaku dalam zon pertukaran. Siku bengkok 90° Tangan tidak diluruskan semasa memberi baton.      Buat ‘check-mark’ Kedudukan sedia – mata tidak memandang ‘check mark’ Angkat tangan menerima ke belakang sebaik sahaja mendengar isyarat dari rakan. Memberi baton ⅓ bahagian hadapan kepada penerima Pemberian baton berlaku dalam zon pertukaran. Siku bengkok 90° Tangan tidak diluruskan semasa memberi baton. Kedudukan pemberi tidak berselang seli. imbangan serta daya semasa menamatkan larian. Hujung hadapan baton mencecah trek TEKNIK MEMBERI BATON       Gerakan tangan dari atas ke bawah. Mengekalkan kepantasan. Siku bengkok 90° Tangan diluruskan semasa memberi baton. Memberi baton ½ bahagian hadapan kepada penerima Pemberian baton berlaku diluar zon pertukaran..      Tidak membuat ‘check-mark’ Kedudukan sedia – mata tidak memandang ‘check mark’ Angkat tangan menerima ke belakang sebaik sahaja mendengar isyarat dari rakan. Hujung hadapan baton tidak mencecah trek Teknik Pegang baton   Pegang di ⅔ bahagian belakang baton. Genggam baton dengan kemas di tengah baton.     Tidak menamatkan larian. imbangan serta daya semasa menamatkan larian. Teknik penamat betul dan perlu diperbaiki.       Gerakan tangan dari atas ke bawah.

Prosedur: a. Lari di atas bebola kaki. Teknik Penerbangan. Mendarat dengan kedua-dua belah kaki. Kaki lonjakan memijak papan lonjakan. Lutut dibengkokkan untuk menyerap daya. Teknik Mendarat. Jika peserta dapat melakukan gaya lain. Kaki dihulur ke hadapan semasa mendarat (tumit kaki dahulu). Kaki lonjakan diluruskan semasa membuat lonjakan.Spesifikasi Penilaian Acara Lompat Jauh Pelaksanaan Pentaksiran Hasil Pembelajaran Indikator Prestasi Lari Landas   Teknik Permulaan Bersedia untuk memulakan larian(konsentrasi). Tumpuan ke sasaran papan lonjakan. Prosedur Markah 10 markah LOMPAT JAUH Menguji teknik lompat jauh. Kaki bebas dihayun dengan kencang. d. Peserta mesti mengikut semua fasa yang perlu diikuti. Teknik Lonjakan. Kedua-dua tangan berada di hadapan. Kedua-dua kaki dilunjurkan ke hadapan. boleh diterima. Bawa tangan dan pinggang ke hadapan dan ke bawah. b. Berlari dengan kelajuan yang terkawal. c. Kaki lonjakan bersudut pada langkah terakhir sebelum membuat lonjakan.     e. Peserta mesti mengikut teknik larian yang betul. Hujung kaki lonjakan tidak melebihi papan. Peserta bersedia di tempat bermula Peserta mula apabila arahan diberi. (rujuk penekanan teknik yang diuji) 10 markah Lonjakan     Alatan : Wisel 1 cangkul kon Bendera (putih dan merah) 1 perata pasir Penguji : 3 orang 10 markah  Penerbangan (Gaya Layar)     Mendarat   10 markah    57 .

Teknik mendarat yang salah 58 . Kaki lonjakan bersudut pada langkah terakhir sebelum membuat lonjakan. Jika peserta dapat melakukan gaya lain. Teknik mendarat betul dan perlu diperbaiki.        LONJAKAN           Kaki lonjakan memijak papan lonjakan. Tumpuan ke sasaran papan lonjakan. Kaki lonjakan bersudut pada langkah terakhir sebelum membuat lonjakan Dapat melakukan teknik lari landas dengan betul dan tepat.  Tidak bersedia untuk memulakan larian(konsentrasi). Teknik lonjakan betul dan perlu diperbaiki. Kaki lonjakan bersudut pada langkah terakhir sebelum membuat lonjakan. Teknik lari lantas yang salah.10 Markah) (4 – 7 Markah) ( 1. boleh diterima.Rubrik Pemarkahan Acara Lompat Jauh KEMAHIRAN YANG DIUJI LARI LANDAS      INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN Cemerlang Sederhana Lemah (8 . PENERBANGAN         Kedua-dua tangan berada di hadapan Kedua-dua kaki dilunjurkan ke hadapan. Kedua-dua tangan berada di hadapan Kedua-dua kaki dilunjurkan ke hadapan. Mendarat dengan kedua-dua belah kaki. Tiada Tumpuan ke sasaran papan lonjakan.     Kaki lonjakan tidak memijak papan lonjakan. Berlari dengan kelajuan yang terkawal. Kaki bebas tidak dihayun dengan kencang. Dapat melakukan teknik mendarat dengan betul dan tepat. Teknik lari lantas betul dan perlu diperbaiki. Tidak berjaya mengawal kelajuan larian. Mendarat dengan kedua-dua belah kaki.3 Markah) Bersedia untuk memulakan larian(konsentrasi). Teknik penerbangan yang salah. Kaki lonjakan diluruskan semasa membuat lonjakan. boleh diterima. Bawa tangan dan pinggang ke hadapan dan ke bawah.      Kaki dihulur ke hadapan semasa mendarat (tumit kaki dahulu). Jika peserta dapat melakukan gaya lain. Lari di atas bebola kaki. Teknik lonjakan yang salah. Lutut dibengkokkan untuk menyerap daya.      Kaki tida dihulur ke hadapan semasa mendarat (tumit kaki dahulu) Tidak mawa tangan dan pinggang ke hadapan dan ke bawah Tidak berjaya mendarat dengan kedua-dua belah kaki Lutut tidak dibengkokkan untuk menyerap daya. Kaki bebas dihayun dengan kencang. boleh diterima. Kaki bebas dihayun dengan kencang Dapat melakukan teknik lonjakan dengan betul dan tepat. Kaki lonjakan memijak papan lonjakan. Jika peserta dapat melakukan gaya lain. Bawa tangan dan pinggang ke hadapan dan ke bawah.     Kedua-dua tangan tidak berada di hadapan Kedua-dua kaki tidak dilunjurkan ke hadapan. MENDARAT      Kaki dihulur ke hadapan semasa mendarat (tumit kaki dahulu). Kaki lonjakan tidak diluruskan semasa membuat lonjakan. Hujung kaki lonjakan tidak melebihi papan. Lari di atas bebola kaki.      Kurang bersedia untuk memulakan larian(konsentrasi). Lutut dibengkokkan untuk menyerap daya. Tumpuan ke sasaran papan lonjakan. Teknik penerbangan betul dan perlu diperbaiki. Dapat melakukan teknik penerbangan dengan betul dan tepat. Lari di atas bebola kaki. Hujung kaki lonjakan melebihi papan Kaki lonjakan kurang diluruskan semasa membuat lonjakan. Kurang berjaya mengawal kelajuan larian.

Peserta mesti mengikut semua fasa semasa melontar. (rujuk penekanan teknik yang diuji) Setiap peserta di beri dua kali percubaan.  Ikut lajak 10 markah Teknik Pulihan Teknik Pulihan  Imbang badan dari terjatuh di kawasan hadapan selepas melontar. 10 peluru 2 set Merah putih Kawasan lontaran Wisel Stop Board 4 kon 3 orang 10 markah Hasil Pembelajaran Indikator Prestasi Prosedur Markah d.   Menguji teknik melontar peluru Gaya Lungsuran Peserta bersedia di tempat lontaran. Peserta mula apabila arahan diberi.dibengkok sedikit pada masa yg. Berdiri membelakangkan kawasan lontaran dibahagian belakang bulatan.  Pergerakan bermula di bahagian bahu dengan tangan memegang peluru. Memegang peluru di pangkal tiga atau lima jari. bawah telinga. Prosedur: a. Kedua-dua kaki berada di dalam bulatan Lungsuran dilakukan secara pantas dan licin.   Permulaan  Persediaan Teknik Pegangan Peluru Peluru tidak menyentuh tapak tangan. LONTAR PELURU  e. sama.  Pergerakan ini adalah sebahagian ikut lajak  Kaki kanan dibawa ke hadapan .   Teknik Lungsuran Teknik Lungsuran Lungsurkan kedua belah kaki ke belakang serentak.Spesifikasi Penilaian Acara Lontar Peluru Pelaksanaan Pentaksiran Komponen a. Bendera   Penguji: Teknik Lontaran Teknik Kilasan Badan  Melentik sambil pinggul kanan dipusingkan ke kiri dan ke atas serentak. Teknik Sedia Kedudukan peluru menyentuh sisi leher.  Teknik Lontaran  Menolak sambil meluruskan siku sehingga badan menjadi terangkat dan melentik. b. Peserta mesti mengikut semua fasa yang perlu diikuti. 10 markah 59 . c.  Pindah berat badan. Alatan : b.  Bahu dan tangan kanan masih menghala ke belakang.

60 .Rubrik Pemarkahan Acara Lontar Peluru KEMAHIRAN YANG DIUJI PERMULAAN  PERSEDIAAN INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN Cemerlang (8 .  Bahu dan tangan kanan menghala ke belakang.  Memegang peluru di pangkal tiga atau lima jari. Teknik Kilasan Badan  Pinggul kanan tidak dipusingkan ke kiri dan ke atas serentak dengan kilasan badan.  Pergerakan bermula di bahagian bahu dengan tangan memegang peluru.  Ikut lajak.  Bahu dan tangan kanan menghala ke belakang. Kedua-dua kaki berada di dalam bulatan Lungsuran dilakukan secara pantas dan licin. Teknik lunsuran salah. Teknik Sedia  Kedudukan peluru menyentuh sisi leher. Teknik lunsuran betul dan perlu diperbaiki.  Tidak memegang peluru di pangkal tiga atau lima jari. Dapat melakukan teknik lunsuran dengan betul dan tepat     Lungsurkan kedua belah kaki ke belakang supaya kaki serentak.  Kurang pemindahan berat badan.  Pindah berat badan.  Tidak pemindahan berat badan.  Dapat melakukan teknik lontaran dengan betul dan tepat Teknik Kilasan Badan  Pinggul kanan kurang dipusingkan ke kiri dan ke atas serentak dengan kilasan badan.  Pergerakan bermula di bahagian bahu dengan tangan memegang peluru.  Tidak berdiri membelakangkan kawasan lontaran di mana-mana bahagian bulatan.  Teknik lontaran betul dan perlu diperbaiki.3 Markah) Teknik Kilasan Badan  Pinggul kanan dipusingkan ke kiri dan ke atas serentak dengan kilasan badan. bawah telinga. bawah telinga.  Berdiri membelakangkan kawasan lontaran dibahagian belakang bulatan.3 Markah) Teknik Pegangan Peluru  Peluru tidak menyentuh tapak tangan.  Teknik lontaran salah. KEMAHIRAN YANG DIUJI TEKNIK LONTARAN INDIKATOR PRESTASI DAN PEMARKAHAN Cemerlang Sederhana Lemah (8 .   TEKNIK LUNGSUR    Lungsurkan kedua belah kaki ke belakang supaya kaki serentak. Kedua-dua kaki berada di dalam bulatan Lungsuran dilakukan kurang pantas dan licin.  Bahu dan tangan kanan masih menghala ke belakang.  Berdiri membelakangkan kawasan lontaran dibahagian belakang bulatan.  Ikut lajak.  Ikut lajak.10 Markah) Teknik Pegangan Peluru  Peluru tidak menyentuh tapak tangan. Teknik Sedia  Kedudukan peluru menyentuh sisi leher.10 Markah) (4 – 7 Markah) ( 1. Lemah ( 1. Teknik Lontaran  Kurang menolak dan meluruskan lutut sewaktu memulakan lontaran.  Pergerakan bermula di bahagian bahu dengan tangan memegang peluru.  Dapat melakukan teknik persediaan dengan betul dan tepat Sederhana (4 – 7 Markah) Teknik Pegangan Peluru  Peluru tidak menyentuh tapak tangan.  Teknik persediaan betul dan perlu diperbaiki. Kedua-dua kaki tidak berada di dalam bulatan Lungsuran dilakukan tidak pantas dan licin. bawah telinga.  Teknik persediaan salah.     Tidak melungsurkan kedua belah kaki ke belakang. Teknik Lontaran  Menolak sambil meluruskan lutut sehingga badan menjadi terangkat dan melentik. Teknik Lontaran  Tidak menolak dan meluruskan lutut sewaktu memulakan lontaran.  Memegang peluru di pangkal tiga atau lima jari. Teknik Sedia  Kedudukan peluru tidak menyentuh sisi leher.

TEKNIK PULIHAN    Imbang badan dari terjatuh di kawasan hadapan selepas melontar. Buat satu penilaian untuk satu acara olahraga dikalangan murid anda dan buat rumusan prestasi mereka. Tidak Pergerakan ikut lajak Kaki kanan dibawa ke hadapan dan dibengkokkan sedikit pada masa yang sama Teknik Pulihan betul salah. Latihan 1 Rancang dan sediakan satu pelan trek 200 meter dan 400 meter mengikut skala piawaian IAAF. 61 .1 1. Kurang Pergerakan ikut lajak Kaki kanan dibawa ke hadapan dan dibengkokkan sedikit pada masa yang sama Teknik Pulihan betul dan perlu diperbaiki.     Tidak berjaya menimbangi badan di kawasan hadapan selepas melontar. Terangkan dan jelaskan bagaimana cara penyediaan pelan tersebut. Aktiviti 8. Pergerakan ini adalah sebahagian ikut lajak Kaki kanan dibawa ke hadapan dan dibengkokkan sedikit pada masa yang sama     Kurang berjaya menimbangi badan di kawasan hadapan selepas melontar. Sediakan satu prosedur penilaian bagi satu jenis acara padang 2.

Acara lari pecut dan lari berganti-ganti merupakan acara utama yang dipertandingkan di sekolah. Jika keseluruhan fasa-fasa dalam melakukan lontaran dapat dilakukan dengan licin dan berkesan. Olahraga. maka jarak lontaran yang baik boleh dicapai oleh seseorang. Olahraga – Padang. Acara-acara olahraga ini telah di pertandingkan sejak zaman kuno lagi hinggalah sekarang. Kuala Lumpur. Pengetahuan mengenai acara ini sangat penting agar pelajar dapat menyampaikan kemahiran ini secara berkesan. Bacaan Asas Ahmad Wafi (1996). Pustaka Cita Tinggi. Gayagaya lontaran peluru adalah gaya berdiri. Kuala Lumpur: Goodmark Enterprise Hanif Hanafi (1995). Kemahiran menggunakan teknik melontar peluru boleh menentukan jarak lontaran selain daripada komponen kekuatan dan ketangkasan. Acara Lontar peluru memerlukan kekuatan terutama tangan dan kemahiran untuk melontar dari kawasan bulatan kecil. gaya melungsur selangkah dan gaya Perry O’ Brien. Acara ini berasaskan kepada aktiviti fizikal seperti berlari. 62 . melompat. membaling dan melontar.Rumusan Acara-acara olahraga terdiri daripada acara-acara trek dan padang.

diharap anda dapat: 1. 2. menjelaskan sejarah perkembangkan olahraga menjelaskan asal usul pertandingan olahraga menyatakan dan menjelaskan acara-acara olahraga Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Pengenalan Olahraga Sejarah Olahraga Acara-acara Olahraga 1 .TAJUK 1 : PENGENALAN OLAHRAGA Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi sejarah olahraga dan acara-acara yang terdapat dalam olahraga. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan latihan dan senarai bahan rujukan. 3.

5000 m dan 10000 m : 4 x 100m. vi. Sub Tajuk 2 : Acara-acara Olahraga Anda biasa mendengar dan melihat banyak acara-acara dalam olahraga. Sukan Komanwealth dan Sukan Asia. 200 m dan 400 m : 800 m . 4 x 200m dan 4 x 400m : 100 m (P). Bagaimanakah acara olahraga boleh dikategorikan? Ia merangkumi beberapa acara berlainan yang menggunakan pergerakan-pergerakan asas seperti berlari. 1500 m : 3000 m. Acara lari pecut (jarak dekat) Acara lari jarak sederhana Acara lari jarak jauh Acara lari berganti-ganti Acara lari berpagar Acara lari berhalangan : 100 m. Semua ini merupakan elemen yang penting dalam Sukan Olimpik Moden dan dipraktikkan di semua negara kerana nilai pendidikan dan peranannya dalam meningkatkan keadaan fizikal individu.110 m (L) dan 400 m (L& P) : 3000 m 2 . Ia juga merupakan asas yang diperlukan untuk prestasi optimum dalam sukan lain disamping menawarkan peluang kepada penyelidik untuk mengkaji pergerakan manusia. Acara balapan boleh dikategorikan seperti berikut: i. Pengelolaan kejohanan olahraga secara tersusun dikatakan telah bermula pada zaman klasik lagi terutamanya Sukan Olimpik Kuno. Acara-acara tersebut boleh dibahagikan kepada dua bahagian iatu acara balapan dan acara padang. membaling dan melompat. iii. ii. Mungkin anda telah mengetahui bahawa olahraga bermula dari Sukan Olimpik Moden pertama yang telah dijalankan di Athens dalam tahun 1896 dan tertubuhnya Persatuan Olahraga Amatur Antarabangsa (IAAF) pada tahun 1912. iv.Sub Tajuk 1 :Sejarah Olahraga Tahukah anda bahawa olahraga merangkumi beberapa acara yang berasaskan kepada aktiviti fizikal yang bersifat saingan atau perlumbaan. Antara sukan-sukan besar yang mendapat liputan meluas di peringkat antarabangsa adalah Sukan Olimpik. v.

jelaskan sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dengan lebih terperinci. Dengan merujuk maklumat dari buku dan internet. melontar peluru dan membaling tukul besi ii. 2. lompat jauh.melempar cakera. Senaraikan acara-acara balapan dan acara padang yang dipertandingkan pada peringkat sekolah rendah dikejohanan Olahraga MSSM. Acara lompatan : lompat tinggi.Acara padang pula terdiri daripada: i. Acara balingan : Merejam lembing. lompat kijang dan lompat bergalah Aktiviti 1. 3 .1 1.

menjelaskan teknik larian jarak sederhana dan jarak jauh dengan cara yang tepat. 5. perbincangan.ganti dan lari berpagar. Modul ini juga dibekalkan dengan soalan aktiviti dan senarai bahan rujukan. lari berganti . menjelaskan undang-undang dan peraturan dalam acara lari pecut. lari berganti . menjelaskan teknik kemahiran asas lari pecut. 6. LARI JARAK SEDERHANA DAN JAUH Sinopsis Tajuk-tajuk dalam modul ini merangkumi penerangan. LARI BERGANTI – GANTI LARI BERPAGAR. ciri-ciri pelari jarak sederhana & jauh. lari berpagar dan penerangan tentang jenis-jenis acara lari jarak sederhana & jauh.TAJUK 2 : ACARA BALAPAN – LARI PECUT. menjelaskan fasa-fasa dalam lari pecut. menyatakan peraturan larian jarak sederhana dan lari jarak jauh. Hasil Pembelajaran Setelah selesai membaca modul ini. 3. 2. 4. teknik larian dan peraturanperaturan lari jarak sederhana & jauh. diharap anda dapat: 1. Kerangka konsep tajuk-tajuk modul ini Acara Balapan Lari Pecut Lari Berganti-ganti Lari Berpagar Lari Jarak Sederhana Dan Jarak Jauh 4 . peraturan-peraturan lari pecut.ganti dan lari berpagar dengan cara yang betul. lari berganti . menyatakan jenis-jenis acara yang terdapat dalam kategori lari jarak sederhana dan jarak jauh.ganti dan lari berpagar. lari berganti-ganti.

Di peringkat sekolah. panjang trek boleh diubah suai kepada 200 meter atau 300 meter jika padang sekolah tidak cukup besar untuk trek 400 meter. Tiap-tiap lorong lebar minima 1.22 meter dan maksima 1.Pendahuluan Anda tentu dapat mengenali acara-acara trek atau balapan kerana acaranya adalah acaraacara yang berbentuk larian di trek. 5 .25 meter . Sub Tajuk 2. pertandingan. Di peringkat antarabangsa. Faktor yang Dalam mempengaruhi kepantasan ialah kekerapan langkah dan panjang langkah. trek mengandungi lapan lorong sejauh 400 meter.1 : Lari pecut Lari pecut memerlukan seseorang berlari sepantas mungkin dalam jarak tertentu (dekat) yang memerlukan tenaga yang tinggi iaitu sistem tenaga anaerobik. acara lari pecut menggunakan teknik permulaan gaya dekam.

Blok hadapan diletak 2 tapak dari gaaris permulaan dan blok belakang 3 tapak dari bahagian hadapan blok hadapan b. v. c. mata pandang ke hadapan 6 . Lutut kaki belakang segaris dengan tumit tapak kaki hadapan Ruang seluas buku penumbuk Permulaan Gaya Panjang (Elongated) a. Letakkan kaki di blok Lutut kaki belakang segaris dengan tumit tapak kaki hadapan Ruang seluas buku penumbuk Permulaan Gaya Sederhana (Medium) a. rapat kepada garisan Blok hadapan diletak 2 tapak dari garisan permulaan dan blok belakang setapak dari bahagian hadapan blok hadapan iii. Ibu jari dan jari penunjuk dibuka luas dengan jari-jari lain rapat di antara satu sama lain. iv. kepala dan leher a. b. Fasa permulaan Permulaan Gaya peluru: i. Blok di hadapan berada 2 tapak dari garisan permulaan dan blok belakang 2 tapak dari bahagian hadapan blok hadapan b. Berdiri di blok. ii. diletak di belakang garis permulaan. Kedua belah tangan lurus dan dibuka seluas bidang bahu.Lari pecut boleh dibahagikan kepada fasa-fasa berikut: i. Lutut tapak kaki belakang segaris dengan hujung tumit kaki Hadapan c. Kepala dan leher didongak. c. Ruang di antara 2 tapak kaki adalah seluas buku penumbuk Kedudukan tangan.

e. c. Atlit akan terus memecut serta mengekalkan kelajuan melintasi garisan penamat. Faktor yang paling penting untuk menamatkan larian ialah untuk berlari 10 m lebih dari jarak larian sebenar. d. secara bergilir-gilir dengan sepantas yang mampu. b. berlari mengikut jarak tertentu. Pertukaran baton perlu dilakukan dalam zon pertukaran baton iaitu sepanjang 20 meter. Badan diangkat dan condong ke hadapan Kedua tangan lurus menahan berat badan Kaki belakang hampir lurus Kepala pandang hadapan iii. pelari haruslah berlari untuk 110 m. kedudukan condong ke hadapan dan akan berubah d.Larian untuk larian 100m. Lutut belakang digerakkan ke hadapan dengan pantas serta tahap rendah b. Faktor pertukaran baton yang cekap dan licin merupakan faktor penentu kemenangan dalam acara ini. Fasa penamat a. b. c. Fasa Berlepas a. Kaki hadapan diluruskan sepenuhnya Dimulakan dengan larian /pecutan dalam jarak 30 – 60 meter. Jarak langkah juga turut bertambah dalam fasa ini Tahap kelajuan maksima atlet akan ditentukan oleh tahap kuasa dan kekuatan ototnya serta bagaimana kelajuan dapat dikekalkan iv. Fasa Sedia a.2 : Lari Berganti-ganti Acara ini memerlukan sekumpulan peserta yang terdiri daripada empat orang. Contoh :.ii. 7 . Tonjolkan bahagian torso (badan-dada) ke hadapan Bahu diangkat dan tangan ditarik ke belakang Sub Tajuk 2. c. d.

8 .

   Baton hendaklah diserahkan di dalam zon sambut. Kedudukan baton yang menjadi penentu bukan kedudukan tubuh. Setiap zon sambut hendaklah sepanjang 20m dengan garisan pembahagi ditengahtengahnya. Dalam 4 x 100m dan 4 x 200m.Peraturan 170 : Lari berganti-ganti       Garisan-garisan setebal 5sm hendaklah dibuat merentasi balapan bagi menandakan jarak peringkat larian dan menentukan garisan pembahagi. pelari pertama berlari dalam lorong sendiri. Peserta tidak boleh menghalang atau mengganggu peserta lain. Komposisi dan susunan larian peserta-peserta dalam pasukan hendaklah diisytiharkan secara rasmi sejam sebelum masa panggilan pertama pusingan pertama. pelari kedua berlari 100m dalam lorong sendiri sehingga ke garisan memotong masuk lorong pertama (cut in line) selepas itu masuk ke lorong pertama. kaki atau tangan peserta. Peraturan ini dikuatkuasakan jika terdapat lebih daripada 4 pasukan. Setelah pertandingan bermula hanya dua peserta boleh digantikan.  Bagi 4 X 400m. 9 . Zon sambut kedua dan terakhir 4 x 400m ialah garisan 10m di kedua-dua belah garisan permulaan/penamat Lari berganti-ganti 4 x 100m dan kalau boleh 4 x 200m hendaklah dijalankan dalam lorong sepenuhnya. Satu tanda yang jelas akan diletakkan pada setiap lorong bagi menandakan had luar zon. Garisan tengah zon sambut pertama 4 x 400m ( atau zon sambut kedua 4 x 200m) sama dengan garisan permulaan 800m.Pelari ketiga dan keempat akan menerima baton mengikut susunan kedudukan di selekoh 200m. pelari-pelari kecuali pelari pertama sesuatu pasukan itu boleh memulakan lariannya tidak melebihi 10m keluar daripada zon sambutnya.

3 : Lari berpagar Dalam acara ini.Sub Tajuk 2. 110 meter – lelaki dan 400 meter – lelaki & wanita ). ianya memerlukan seseorang membuat larian untuk satu jarak yang mempunyai halangan dengan sepantas yang terdaya terdiri daripada beberapa kategori dan jarak ( 100 meter – wanita. Peraturan 168 : Lari Berpagar ( Rujuk Buku Peraturan Olahraga KOAM ) 10 .

Mempunyai keseimbangan yang tinggi antara kelajuan.3000 meter. strategi dan psikologi yang tinggi semasa mengambil bahagian dalam larian. Larian jarak sederhana dan jarak jauh mempunyai persamaan dari segi teknik berlari. Perbezaannya cuma dari segi jarak. Pelari memerlukan taktik.  Larian Jarak Sederhana . halangan dan peraturan larian. Antara ciri-ciri adalah seperti berikut:     Pelari jarak sederhana dan jarak jauh harus mempunyai keupayaan fizikal dan mental yang tinggi.800 meter . 11 . ketahanan kelajuan dan dayatahan semasa berlari. cuma berbeza dari segi teknik dan perlakuan sahaja. 10.000 meter . 5000 meter. Pelari bijak mewujudkan pendekatan terbaik untuk lariannya tanpa banyak terpengaruh dengan larian peserta lain. Bentuk dan pendekatan latihan lari jarak sederhana dan jarak jauh sedikit berbeza dengan lari pecut terutama dari segi jenis-jenis latihan dan juga intensiti latihan.Sub Tajuk 2.4 : Lari Jarak Sederhana dan jarak jauh Larian jarak sederhana dan jarak jauh sama dengan lari pecut. dayatahan kelajuan dan kelajuan terutama semasa menghampiri garisan penamat. 3000 meter berhalagan . separuh marathon dan marathon  Ciri-ciri Pelari Jarak Sederhana dan Jarak Jauh Pelari yang mengambil bahagian dalam acara-acara jarak sederhana dan jauh perlu mempunyai ciri-ciri tertentu. 10 km.2000 meter berhalangan.1500 meter  Larian Jarak Jauh . Larian jarak sederhana dan jauh memerlukan daya tahan.Merentas desa.

dan tembakan pistol dilepaskan’. Teknik Larian Teknik larian bermaksud cara pelari melakukan larian dari permulaan larian sehingga ke penamat larian. Jika peserta 8 orang dan kurang. Dalam semua acara larian jarak sederhana dan jarak jauh.  Semasa Larian Teknik-teknik larian bergantung kepada bentuk badan serta kekuatan ayunan kaki dan tangan pelari.  Permulaan Larian Semua permulaan bagi lari jarak sederhana dan jarak jauh adalah sama iaitu dengan cara berdiri. Kombinasi keseluruhan badan akan memberi kelebihan dan kekuatan untuk bergerak dengan lebih pantas. pelari akan bermula larian dengan cara ’mess start’ iaitu bermula di garisan lengkung beramai-ramai. pelari akan bermula larian dengan dua cara iaitu:   Jika peserta lebih dari 8 orang. Bagi acara 800 meter. Permulaan larian dilakukan oleh pelepas di tempat permulaan dengan arahan ’ Ke garisan!!. Bagaimana pun latihan sistematik adalah penting bagi penyesuaian diri pelari tersebut dengan acara yang disertainya. 12 . pelari akan bermula di garisan permulaan satu setengah ’stagger’ dengan pelari akan berlari di lorong masing-masing sehingga selepas 100 meter barulah pelari memotong masuk ke lorong sebelah dalam. pelari akan berlari dipermulaan ’mess start’ iaitu bermula di garisan lengkung secara beramairamai dan terus masuk ke lorong sebelah dalam.

 Elak memotong pelari lain di bahagian selekoh balapan  Menamatkan Larian Cara menamatkan larian adalah sama dengan acara-acara larian yang lain iaitu dengan menghampiri bahagian torso ke garisan penamat.Teknik berlari dengan betul:  Semasa berlari. Pelari tidak dibenarkan mengambil minuman dari mana-mana tempat yang bukan dikhaskan Bagi acara 800 meter dengan garis permulaan satu setengah ’stagger’.  Peraturan Larian Jarak Sederhana dan Jarak Jauh     Permulaan larian menggunakan gaya berdiri Bagi acara-acara sehingga dan termasuk 10km. kedudukan badan pelari hendaklah dalam keadaan lurus dengan kepala pada kedudukan selari dengan torso serta dalam situasi menegak dan seimbang.  Berlari mengikut rentak keupayaan sendiri  Meningkatkan dan mengekalkan kelajuan sepanjang larian.  Pelari hendaklah mengelak dari menoleh ke belakang atau ke sebelah.  Mata pelari hendaklah ditumpukan pada satu titik lebih kurang tiga meter dihadapannya.  Berlari di lorong paling dalam. peserta bebas memasuki lorong yang dikehendaki. 13 . minuman/pembasahan hendaklah disediakan.  Perlakuan menghalang pelari lain dikira satu kesalahan dan larian pelari tersebut dibatalkan. peserta akan berlari mengikut lorong masing-masing sehingga ke 100 meter pertama dan selepas melintasi satu garisan lengkung yang ditanda dengan bendera diluar balapan. jika keadaan cuaca memerlukan ia disediakan.

Apakah faktor-faktor yang dapat mempengaruhi larian seorang pelari pecut. 3.1 1. Lakarkan satu balapan 400 meter dan tunjukan tempat-tempat permulaan 800 meter serta tempat garisan memotong 100 meter pertama. Nyatakan kesalahan yang sering dilakukan oleh pelari-pelari dalam acara lari berpagar. 4. Senaraikan kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan oleh pelari-pelari jarak sederhana dan jarak jauh semasa bertanding. Apakah panduan yang boleh digunakan untuk menyusun pelari dalam acara lari berganti-ganti? 5.Aktiviti 2. 2. 14 .

15 .

(2002).. Lee. A. Penerbit Open University Malaysia (OUM). ____________.L.).Bibliografi / Rujukan  Borhan Yusof. Thomas. Successful track and field. & Ashworth. Champaign. Bhd. Mosston. Kuala Lumpur :Karisma Publication Sdn. R. Kesatuan Olahraga Amatur Malaysia. Manual Olahraga. Helen Ten (1997). Panduan Pengajaran Olahraga. (2004). (2003). & Donnelly. The primary physical education handbook (2th ed. Teng Boon Tong (1989/1994). San Francisco. Hasbullah (2007).R. IL: Human Kinetics. K. . Kementerian Pelajaran Malaysia. ____________. CA: Benjamin Cummings.T. Dubuque. Petaling Jaya: Junjuara Publications. Brown. Mod Latihan Perguruan Berasakan sekolah. IL: Human Kinetics.C. Physical education method for elementary teachers (2nd edition). Teaching physical education (5th ed. Mohamed @ Mohd Sadek Mustaffa. Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Kegiatan Profesional Olahraga. J.      . Wee Eng Hoe (1995). D. Ltd. Taman Serdang Raya. Champaign. & Thomas. London: A & C Black Pub. Clarke. Shah Alam: Fajar Bakti. Developmental physical education for all children (4th ed. (1978). (2005) Siri Modul Kursus Diploma Perguruan Malaysia. & Boyle R. Peraturan dan Undang-undang Kejohanan Olahraga.). Petaling Jaya: Longman Malaysia. Wee Eng Hoe (2002).      Gallahue. (2003). (2005). J.M. F. Bahagian Pendidikan Guru. Panduan pengajaran olahraga : Kepegawaian dan kejurulatihan.). Iowa: William C. M. Hall. S.

UPM Bac.IPSMB (5 tahun) Pensyarah Sambilan UiTM Cawangan Jengka (3 tahun) Penolong Kanan KoKurikulum (4 tahun) Guru Pendidikan Jasmani (16 tahun) Kelulusan: M. zzakari97@yahoo. MPTI Pengalaman: Pensyarah Jabatan Pend.UPM Sijil Perguruan Asas (KH – Pertanian). Pend.com .(Pendidikan Teknik Vokesional). Cyberjaya Dr.UM Kelulusan: PhD.A. UPM Sijil Perguruan Khas (PJ).(Geografi & Bahasa Melayu). (Sains Pertanian). Cyberjaya nordin.PANEL PENULISAN PANDUAN PEMBELAJARAN PROGRAM PENSISWAZAHAN GURU (PPG) (PJM3103 OLAHRAGA) NAMA Dr. MPIK Sijil Perguruan Asas (PJK). UPSI Sijil Perguruan Khas(Pendidikan Jasmani). ZAKARI BIN ZAKARIA Pensyarah IPG Kampus Tengku Ampuan Afzan 27200 Kuala Lipis. UM B. UM Dip. Hons. Jasmani (10 tahun) Tutor OUM Pusat Pembelajaran Timur. jalil_osman@yahoo.Ed ( Pentadbiran Pendidikan ). Edu. (Pend.goy. NORIATI BINTI A. Jasmani). Jasmani (6 tahun) Penyelia Kejurulatihan Pusat Kokurikulum (2 tahun ) Guru Pendidikan Jasmani (18 tahun) EN. (Pendidikan Jasmani). UPM Bac. MPIK Sijil Perguruan (Pendidikan Jasmani). UM Sarjana Pendidikan (Sosiologi Pendidikan).Edu. Pahang Darul Makmur.com KELAYAKAN Kelulusan: PhD. UKM Master Sains (Pentadbiran Pendidikan).com Kelulusan: M Scs.my nordinabubakar@yahoo. Pendidikan (Geografi & Bahasa Melayu). (Sains Sukan).UPM Bac. JALIL BIN OSMAN Pensyarah IPG Kampus Raja Melewar 70990 Seremban Negeri Sembilan.(Sosiolinguistik). RASHID Ketua Pengarah Penolong Pengarah Pusat Pembangunan Akademik Institut Pendidikan Guru Malaysia.MPSAH Pengalaman: Pensyarah Jabatan Pend.MPTI Pengalaman: Penolong Pengarah Pusat Pembangunan Akademik EN. MOHD NORDIN BIN ABU BAKAR Penolong Pengarah Pusat Pembangunan Akademik Institut Pendidikan Guru Malaysia.bakar@moe.

LAMPIRAN A IKON Rehat Perbincangan Bahan Bacaan Buku Rujukan Latihan Membuat Nota Senarai Semakan Layari Internet Panduan Pengguna Mengumpul Maklumat Tutorial Memikir Tamat .

. 4. This course stress on rules and regulations. the evaluation and how to implement these skills in the teaching strategies. Menguasai serta dapat mengaplikasikan kemahiran olahraga dalam situasi sebenar. Sinopsis Kursus ini meliputi sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dan antarabangsa. the acquiring of skills in the track and field event. 5. 3. Berkerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan. kemahiran acara balapan. This course include the history and developmental of athletics internationally and in Malaysia. 6. Meningkatkan kemahiran teknikal menyediakan balapan dan gelanggang dalam bidang olahraga. 2. Kursus ini juga menekankan kepada peraturan dan undang-undang olahraga. Meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. Students will also be involved in preparing the track and field technically for organizing athletics meet. Menghuraikan teori pembelajaran yang memperkukuh kandungan pengetahuan pedagogi. Kursus ini juga menekankan kemahiran teknikal menyediakan balapan dan gelanggang dalam kejohanan olahraga. kaedah pengajaran dan pembelajaran dan penilaian kemahiran.Pro Forma Kursus Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Jasmani – Pendidikan Rendah) Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran Olahraga (Athletics) PJM3103 2(0+2) 60 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama –Tahun 1 1. Membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjanakan idea baru untuk penambahbaikan yang berterusan. kemahiran acara padang.

Tajuk Teori 1 Olahraga     Kandungan Jam 2 Sejarah perkembangan olahraga Asal usul pertandingan olahraga Perkembangan olahraga peringkat antarabangsa Perkembangan olahraga di Malaysia 2 Jumlah Amali Acara Balapan 1       2 Undang-undang dan peraturan Kemahiran asas lari pecut Kemahiran larian jarak sederhana Kemahiran larian jarak jauh Acara lari berpagar/berhalangan Acara lari berganti-ganti 8 Kemahiran teknikal menyediakan balapan    Lakaran balapan 200 meter Lakaran balapan 300 meter Lakaran balapan 400 meter 8 3 Acara Balingan     Undang-undang dan peraturan Lontar peluru Lempar cakera Rejam lembing 8 4 Acara Lompatan     Undang-undang dan peraturannya Lompat jauh Lompat tinggi Lompat kijang 8 5 Kemahiran teknikal menyediakan gelanggang    Lompat jauh dan lompat kijang Lompat tinggi Lontar peluru 10 .

  6

Rejam lembing Lempar cakera 12

Kaedah pengajaran dan pembelajaran    Strategi penyampaian Penyediaan Rancangan Pengajaran Pengajaran Mikro

7

Kaedah penilaian   Prosedur penilaian Aplikasi Spesifikasi dan Rubrik Penilaian

4

Jumlah Jumlah keseluruhan

58 60

Pentaksiran

Kerja kursus Peperiksaan Akhir

70% 30%

Rujukan Asas

Clarke, R. , & Boyle R. (1978). Successful track and field. Dubuque, Iowa: William C. Brown. Hall, J. (2004). The primary physical education handbook (2th ed.). London: A & C Black Pub. Ltd. ____________, (2005), Peraturan dan Undang-undang Kejohanan Olahraga. Kesatuan Olahraga Amatur Malaysia.

Rujukan Tambahan

Gallahue, D.L. & Donnelly, F.C. (2003). Developmental physical education for all children (4th ed.). Champaign, IL: Human Kinetics. Mosston, M. & Ashworth, S. (2002). Teaching physical education (5th ed.). San Francisco, CA: Benjamin Cummings. Thomas, K.T., Lee, A.M. & Thomas, J.R. (2003). Physical education method for elementary teachers (2nd edition). Champaign, IL: Human Kinetics. Wee Eng Hoe (2002). Panduan pengajaran olahraga : Kepegawaian dan kejurulatihan. Kuala Lumpur :Karisma Publication Sdn. Bhd.

PJM3103 : OLAHRAGA – ( Pengenalan Olahraga Dan Acara Balapan ) Aktiviti: 1. Dengan merujuk maklumat dari buku dan internet, jelaskan sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dengan lebih terperinci. Kongsi maklumat yang diperolehi dan bincangkan dalam forum. 2. Kejohanan Olahraga MSSM telah diadakan setiapa tahun. Sebagai seorang guru Pendidikan Jasmani dan guru sukan sekolah, apa pandangan anda tentang acara-acara yang dipertandingkan. Kongsikan pandangan anda dan bincangkan dalam forum. 3. Dalam satu kejohanan olahraga, didapati ada peserta larian jarak sederhana dan jauh telah dibatalkan lariannya. Sebagai guru sukan dan guru PJ, nyatakan kesalahan-kasalahan yang sering dilakukan oleh pelari jarak sederhana dan jarak jauh semasa mereka bertanding. Kongsi pandangan anda dalam forum. 4. Larian berganti-ganti merupakan satu acara mementingkan teknikal larian. Berdasarkan pengalaman anda sebagai jurulatih, apakah panduan yang anda gunakan untuk menyusun pelari-pelari dalam acara larian tersebut? Dalam kejohanan olahraga sekolah anda, seorang pelari berpagar telah dibatalkan lariannya. Pada pandangan anda sebagai guru sukan, nyatakan kesalahan yang sering dilakukan oleh pelari-pelari dalam acara lari berpagar. Kongsikan pandangan anda ini dengan rakan-rakan lain dalam forum.

5.

PJM3103 : OLAHRAGA – ( Acara Balingan ) 1. . PJM3103 : OLAHRAGA – ( Kaedah Pengajaran Dan Kaedah Penilaian ) 1. 4. Sediakan satu prosedur penilaian bagi satu jenis acara padang yang anda pernah jalankan disekolah anda. Senaraikan kesalahan yang sering berlaku dalam acara lompat jauh dan jelaskan jenis aktiviti latihan yang sesuai untuk mengatasinya. 2. 2. Bincangkan pengalaman anda dengan rakan-rakan dalam forum. Nyatakan dan jelaskan 5 aktiviti ansur maju yang sesuai untuk pengajaran tersebut. Berdasarkan pengalaman anda disekolah. Nyatakan dan terangkan 4 kaedah pengajaran pembelajaran yang berkesan dalam pengajaran Pendidikan Jasmani untuk tajuk olahraga.PJM3103 : OLAHRAGA – ( Acara Lompatan ) 1. nyatakan aktiviti-aktiviti ansur maju yang sesuai bagi acara lompat tinggi. 3. Buat satu penilaian untuk satu acara olahraga dikalangan murid anda dan buat rumusan prestasi mereka. 2. Ramai peserta sering kali dibatalkan lompatan mereka semasa melakukan lompatan. Nyatakan teknik-teknik yang digunakan dalam acara lontar peluru dan nyatakan perbezaan bagi setiap teknik tersebut. Bincang maklumat yang diperolehi dengan rakan-rakan anda. Kongsi maklumat yang telah anda ada dan bincangkan dengan rakanrakan dalam forum. Sebagai seorang guru PJ kebolehan merancang adalah elemen yang sangat penting untuk keberkesanan P@P. Kenalpasti kesalahan-kesalahan yang sering berlaku dalam acara lontar peluru dan nyatakan jenis-jenis aktiviti ansur maju yang boleh meningkatkan prestasi peserta. Rancang dan tulis satu rancangan pengajaran harian untuk acara lontar peluru bagi pelajar tahun 5 untuk jangka masa 30 minit.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful