You are on page 1of 3

15

SRIJEDA, 25. VELJAČE 2009. sportske novosti


NAŠA DJECA

www.skolski-sport.hr

POLUZAVRŠNICA U PLIVANJU ZA DJEČAKE I DJEVOJČICE OŠ U OSIJEKU

FILIPOVIĆKA
I FRANKOPAN POREDAK
DJEČACI
1. ŠŠD Frankopan (OŠ Frana Krste
Frankopana Osijek), voditelj Vlatka Čalu-
šić, 188 bodova
2. ŠŠD Filipovićka (OŠ Ivana Filipovića
Osijek), voditelj Zvonimir Čeč, 183 boda
3. ŠŠD Pomladak (OŠ Ivan Goran
Kovačić Vinkovci), voditelj Marko Simon,
151 bod
4. ŠŠD Vihor (OŠ Vladimir Nazor Vin-
kovci), voditelj Vladimir Matijević, 85
bodova
Za pobjednički su sastav Frankopana
plivali: Matej Grgić, Andrej Vukelić,
Zvonimir Grizelj, Toni Radić, Kruno

NAJBOLJI U OBJE
Kadović, Patrik Debeljak, Sven Lati-
nović i Ervin Gabela.
DJEVOJČICE
1. ŠŠD Filipovićka, voditelj Zvonimir
Čeč, 189 bodova
2. ŠŠD Frankopan, voditeljica Vlatka
Čalušić, 185 bodova
3. ŠŠD Pomladak, voditelj Marko

KATEGORIJE
Simon, 112 bodova
Za najuspješniju ekipu natjecanja, Fili-
povićku, nastupile su: Elena Šokac, Tesa
Vranješ, Barbara Prša, Karla Moč-
ković, Lea Atlagić, Mihaela Lubina,
Rebeka Prša i Barbara Žuro.

Napisao: Darko Ružić MFQSB[OF[CPHOFEPMBTLBPOJILPKJ


Snimio: Igor Sambolec/CROPIX TVCJMJOBKBWMKFOJ QBKFTWFPLPO
ÃBOP[BNBOKFPETBUWSFNFOB/P 
(SBETLJCB[FOJV0TJKFLVCJMJTV CJMPKF[BOJNMKJWPJVQPKFEJOJN
QPQSJuUFQPMV[BWSuOJDFVQMJWBOKV EJTDJQMJOBNBVPCKFLPOLVSFODJKF
[BEKFWPKÃJDFJEKFÃBLFPTOPWOJI V[CVEMKJWPJOFJ[WKFTOP
uLPMB5FNQFSBUVSBWPEFPE /BKCPMKJTVCJMJQMJWBÃJJQMJ
TUVQOKFWB [SBLBTBNPEWBTUVQOKB WBÃJDFPTKFÃLJI0g'SBOB,STUF
NBOKF yBNPS SBEPTU TNJKFI DJLB  'SBOLPQBOBUF0g*WBOB'JMJ
WSJTLB CPESFOKFPOJILPKJOJTVCJMJ QPWJÁB,PEEKFÃBLBOBKCPMKJTV
VTUB[JWFÁTVTUSQMKJWPÃFLBMJEBJ CJMJ'SBOLPQBOJ ESVHPQMBTJSBOJ
OBOKJIEPËFSFEEB[BNBTJNBV VVLVQOPNQPSFULVQBLQMJWB
WPEJCSBOFCPKFTWPKJIuLPMTLJI ÃJ'JMJQPWJÁLF,PEEKFWPKÃJDB
TQPSUTLJIESVuUBWB CJMJTVP[SBÃKF KFCJMPPCSOVUP OBKCPMKFTVCJMF
VLPKFNTFOBUKFDBOKFPEWJKBMP ÃMBOJDF'JMJQPWJÁLF BESVHPQMB
*TUJOB NBMPKFCJMPTVEJPOJLBV TJSBOF'SBOLPQBOLF
QPMV[BWSuOJDJ OFLFTVTUB[FPTUBKB 1P[BWSuFULVOBUKFDBOKBOBKCP
MKJNB BMJKFEOBLPUBLPJCBuTWJN
TVEJPOJDJNBQFIBSFJNFEBMKF
VSVÃJPKFSBWOBUFMKuLPMFEPNB
ÁJOBPWFQMJWBÃLFQPMV[BWSuOJDF
[BEKFWPKÃJDFJEKFÃBLF;MBULP
,SBMKFWJÁ BPOEBKFTWFPLPOÃBOP
[BKFEOJÃLJNSVÃLPNV0g'SBOB
,STUF'SBOLPQBOB

NAGRADE
‘SVI SU DOBILI OSMISLI SLOGAN
MEDALJE I Hrvatski školski športski savez pokrenuo je na internetskim stranicama natječaj
PEHARE, A zamasovnijem
izbor slogana državnog prvenstva školskih športskih društava. Riječ je o naj-
školskom sportskom natjecanju koje okuplja oko 120.000 djece
DRUŽENJE JE nastupi ih čak 2.200.natjecanja. Na završnim natjecanjima državnog prvenstva
na svim razinama

OKONČANO Tako velik i važan projekt zaslužuje slogan. Stoga posjetite internetsku stranicu
Hrvatskoga školskog športskog saveza i pošaljite prijedlog slogana. Autora
ZAJEDNIČKIM slogana koji bude izabran, Hrvatski školski športski savez bogato će nagraditi.
RUČKOM Internetska adresa: www.skolski-sport.hr
16 17
sportske novosti SRIJEDA, 25. VELJAČE 2009. SRIJEDA, 25. VELJAČE 2009. sportske novosti
NAŠA DJECA NAŠA DJECA

natjecanje u malom nogometu Finale PRVENSTVA


FINALE prvenstva U
u ODBOJCI
odbojci ZA
za OSNOVNOŠKOLKE
osnovnoškolke MEĐIMURSKE
međimurske ŽUPANIJE
županije

U Međimurju Brodsko-posavske županije

se opet budi
zanimanje za
žensku
Malonogometaši odbojku
koji treniraju Napisao: Josip Freiler
Snimio: Zlatko Premuž

gLPMTLJuQPSUTLJLMVC1POPT
0g1PEUVSFOCJPKFPEMJÃBOPSHB
OŠ Nedelišće REZULTATI
Skupina A
ŠŠK Pume (OŠ Nedelišće) - ŠŠK
Vihor (OŠ Strahoninec) 2:1 (25:14,

veliki nogomet
OJ[BUPSGJOBMOPHUVSOJSBPTOPW 19:25, 17:15), OŠ Orlić (III OŠ Čakovec)
OJIuLPMB.FËJNVSTLFyVQBOJKF - ŠŠK Vihor 2:0 (25:13, 25:15), ŠŠK
VPECPKDJ[BEKFWPKÃJDFVOPWPK Pume - ŠŠK Orlići 2:0 (25:12, 25:19)
uLPMTLPTQPSUTLPKEWPSBOJ LPKPK Poredak: ŠŠK Pume, ŠŠK Orlići,
KFUPCJMPoWBUSFOPLSuUFOKFp ŠŠK Vihor.
3JKFÃKFPWSMPMJKFQPNJGVOL Skupina B
DJPOBMOPNPCKFLUVVLPKFNKF ŠŠK Vidra (OŠ Kuršanec) - ŠŠK
OBTUVQJMPuFTUFLJQBQPEJKFMKFOJI Čak (II OŠ Čakovec) 2:0 (25:15,
VEWJKFTLVQJOF 25:7), ŠŠK Pribislav (OŠ Pribisla-
Napisao i snimio:  1PTMJKFNOPHPV[CVËFOKB BMJ vec) - ŠŠK Čak 0:2 (19:25, 19:25)
Ivan Salantić REZULTATI JLWBMJUFUOFPECPKLF[BPWVEPC ŠŠK Vidra - ŠŠK Pribislav 2:1
Skupina A, Nova Gradiška JLBUFHPSJKVEKFWPKÃJDB QPCKFE (25:14, 21:25, 15:6)
Prvi krug: Gimnazija (NG) - Elektrotehnička 2:2, Industrij- Poredak: ŠŠK Vidra, ŠŠK Čak,
1SFEOBUKFDBOKFVNBMPN sko-obrtnička - Gimnazija 4:3, Elektrotehnička - Industrijsko- OJDFTVQPTUBMFVÃFOJDFgLPM
OPHPNFUVTSFEOKPuLPMDJ obrtnička 2:1 TLPHuQPSUTLPHLMVCB7JESB0g ŠŠK Priblsav.
TVPEJHSBMJVUSJTLVQJOF Drugi krug: Industrijsko-obrtnička - Gimnazija 5:4, Elektro- ,VSuBOFD1PLB[BMFTVOBKWJuF  Utakmica za 3. mjesto: ŠŠK
4LVQJOB"PEOPTJMBTF[B tehnička - Industrijsko-obrtnička 2:2, Elektrotehnička -Gimnazija JNBMFTVOBKVKFEOBÃFOJKVFLJQV  Orlići - ŠŠK Čak 2:1 (22:25, 25:22
QPESVÃKF/PWF(SBEJuLF B 4:3 EVyFWSJKFNFTVOBPLVQV uUP 15:10)
TLVQJOF#J$OBQPESVÃKF Poredak: Elektrotehnička 8, Industrijsko-obratnička 7, KFOBLSBKVPEMVÃJMPQPCKFEOJDF Utakmica za 1. mjesto: ŠŠK
Gimnazija 1 bod. Vidra - ŠŠK Pume 2:1 (25:15,
4MBWPOTLPH#SPEB4VEFÁJ Skupina B, Slavonski Brod .FËVOKJNBKFJOFLPMJLPWSMP
QPSF[VMUBUJNBQSWPHLSVHB  Prvi krug: Obrtnička - Tehnička 0:3, Industrijsko-obrtnička UBMFOUJSBOJIEKFWPKÃJDB UPWSJKFEJ 27:29, 15:8)
OBK[BOJNMKJWJKFKFUSFCBMP - M. A. Reljković 2:5, Industrijsko-obrtnička - Obrtnička 1:4, M. A. J[BJHSBÃJDFJ[PTUBMJIFLJQBTVEJ Sve utakmice sudio je Mario
CJUJVTLVQJOJ$VLPKPKTV Reljković - Tehnička 2:3, Obrtnička - M. A. Reljković 1:8, Tehnička POJDBGJOBMB TLPKJNB TPC[JSPN Grubišić (Čakovec).
NSUWVVUSLVWPEJMJ(JN
OB[JKB.BUJKB.FTJÁJNMB
- Industrijsko-obrtnička 4:0
Drugi krug: Industrijsko-obrtnička - Obrtnička 7:1, Tehnička
OB[BOJNBOKFLPKFNFËVOKJNB
WMBEB[BCBWMKFOKFPECPKLPN 
‘NEKADA JE ODBOJKA BILA SPORT WPEJUFMKESVHPQMBTJSBOFFLJQF .FËJNVSKVVQSBWMKB.FËJ SASTAVI
EJÁJJ[4SFEOKFNFEJDJOTLF
uLPMF
- M. A. Reljković 0:2, Tehnička - Obrtnička 5:1, Industrijsko-obrt-
nička - M. A. Reljković 2:2, Obrtnička - M. A. Reljković 1:8, Tehnička
- Industrijsko-obrtnička 2:5
USFCBuUPQSJKFJTLPSJTUJUJJQPÃF
UJPSHBOJ[JSBOPTOKJNBSBEJUJ
BROJ JEDAN U MEĐIMURJU, A gg,1VNB0g/FEFMJuÁF
/BUKFDBOKFKFCJMPWSMP
NVSTLJPECPKLBuLJTBWF[ LPKJ
KFQSPuMFHPEJOFQSPTMBWJP
ŠŠK Vidra (OŠ Kuršanec):
Remar, Ma. Ivanuša, Mo. Ivanuša,
%SVHJLSVH PEJHSBO
WFMKBÃFV4MBWPOTLPN#SPEV
Poredak: M. A. Reljković 13, Tehnička 12, Industrijsko-
obrtnička 7, Obrtnička 3 boda.
3F[VMUBUJOFÁFJ[PTUBUJ
5BLPSB[NJuMKBJ3BKLP,PMB
ČAKOVEC NADALEKO POZNATI I PRI- LWBMJUFUOP WSJKFEJUPJ[BPSHB
OJ[BDJKV;BOJNBOKFLPEEKF
HPEJOBSBEB0ECPKLB NFËV
UJN JNBEVyVUSBEJDJKV 
Jalušić, Tkalec, Gal, Lešnjak, Đur-
kin, Hlapčić, Grabar, Črep. Voditelj:
VEWPSBOJ(JNOB[JKF.BUJKB
.FTJÁ QPOVEJPKFQPUQVOP
Skupina C, Slavonski Brod
Prvi krug: Klasična gimnazija - Srednja medicinska 3:4,
Gimnazija Matija Mesić - Ekonomsko-birotehnička 9:0, Srednja
SFL QP[OBUJPECPKLBuLJEKFMBU
OJL USFOFSJTVEBD OBUVSOJSV
ZNATI ODBOJKAŠKI CENTAR WPKÃJDB[BPECPKLBuLJTQPSUKF
QSJTVUOPJUPUSFCBJTLPSJTUJUJ
HPEJOBSBEB
;BPSHBOJ[BDJKVUSFCBQPIWB
Biserka Štebih.
ŠŠK Pume (OŠ Nedelišće):
Horvat, Podvezanec, Bistrović,
OFPÃFLJWBOSBTQMFU%PNB medicinska - Ekonomsko-birotehnička 6:2, Gimnazija Matija 1PCKFEBEKFWPKÃJDBJ[0g,VS MJUJQSPGFTPSFUKFMFTOP[ESBWTUWF
ÁJOBUKFDBUFMKJJ[(JNOB uBOFDKF[BTMVyFOB UBNPTF OFLVMUVSF0g1PEUVSFO"MFOB Ceilinger, Marciuš, Vibovec, Baksa,
Mesić - Klasična gimnazija 9:5, Srednja medicinska - Gimnazija
[JKF.BUJKB.FTJÁCJMJTV[B WFMJLJOPHPNFUVTMBWPO NFUBuJVOFJ[WKFTOPKCPSCJT Matija Mesić 3:3, Ekonomsko-birotehnička - Klasična gimnazija III OŠ Čakovec EVyFWSJKFNFSBEJTOKJNB B #FMLBJ%BWPSB7BSHV QP[OBUFJ Hajdinjak, Krnjak, Srša, Novak, Hro-
LPQMKFLWBMJUFUOJKJPETWJI
NPNÃBEJJTUSJVWKFSMKJWF
TLPCSPETLJNLMVCPWJNB
JLPKJTVQSPuMJOPHPNFUOV
ČMELJEšEVIĆ *OEVTUSJKTLPNPCSUOJÃLPN
uLPMPNVTQKFMJTVPTWPKJUJ
3:2
Drugi krug: Gimnazija Matija Mesić - Klasična gimnazija
5:0, Ekonomsko-birotehnička - Srednja medicinska 5:1, Klasična
UPKFEBMPJSF[VMUBUF,PMJLPKF
NFOJQP[OBUP V.FËJNVSTLPK
QSJ[OBUFSVLPNFUBuF šoci, Kraljić, Filipan. Voditelj: Rajko
Kolarek.
QPCKFEFTWFMJLPNQSFE uLPMV%SyJNEBÁFOBNV ‘U žUpanijskoj QSWPNKFTUPJQMBTJSBUJTFOB yVQBOJKJÁFTFPESyBUJJGJOBMF ŠŠK Orlići (III OŠ Čakovec):
gimnazija - Srednja medicinska 8:3, Gimnazija Matija Mesić - Eko- Obadić, Dudek, Hranilović, Koprivec,
OPuÁVPTWPKJMJQSWPNKFTUP yVQBOJKTLPK[BWSuOJDJCJUJ završnici će nam yVQBOJKTLV[BWSuOJDV nomsko-birotehnička 9:2, Klasična gimnazija - Ekonomsko-biro- SFHJKF HEKFEKFWPKÃJDFJ[,VS
JQMBTJSBMJTFOByVQBOJKTLV CJUOPUFyF BMJOBEBNP 6TLVQJOJ#WPËFOBKF uBOFDBUBLPËFSJNBKVJ[HMFEB Hudić, Bogomolec, Remenar, Kri-
biti mnogo teže, ali tehnička 1:2, Gimnazija Matija Mesić - Srednja medicinska 8:0
štofić, Škvoc, Turopoljac, Vrbančić,
[BWSuOJDV TFEBÁFNPJQBLVTQKFUJ nadamo se plasma- NSUWBVUSLBJ[NFËV4SFEOKF Poredak: Gimnazija Matija Mesić 16, Ekonomsko-biroteh- [BOBKWJuJQMBTNBO
.PSBNQSJ[OBUJEB [BCJMKFyJUJQMBTNBOLPKJ uLPMF.BUJKB"OUVO3FMKLP nička 9, Srednja medicinska 7, Klasična gimnazija 3 boda. ,PMBSFLKFEPEBPOFLPMJLPQPE Sanjković. Voditelj: Zlatko Zlatarek.
TNPEPyVQBOJKTLF[BWS ÁFOBTPEWFTUJOBSFHJP
nU na regionalno WJÁJ5FIOJÃLFuLPMF0EMV BUBLBPNFËJNVSTLPKPECPKDJ ŠŠK Čak (II OŠ Čakovec):
uOJDFEPuMJ[OBUOPMBLuF OBMOPOBUKFDBOKF%BTBEB natjecanje ÃJPKFESVHJLSVH VLPKFNKF
SASTAVI /FLBEKFUPCJPTQPSUCSPK Držanić-Vukina, Korent, Ritoja,
GIMNAZIJA MATIJA MESIĆ: Miroslav Stefanović, Viktor Žvorc, Mesarić, Vlahek, Dasović,
OFHPuUPTNPPÃFLJWBMJ CJMPuUPESVHPPÃFLVKFNP  NFËVTPCOPNPHMFEVTMBWJMB Golemović, Matej Došlić, Igor Deanović, Miron Dulj, Pero Vukoje, KFEBOV.FËJNVSKV B£BLPWFD
;OBMJTNPEBOBTÃFLB PEOPTOPEBTFOBEBNP OFQSFQP[OBUMKJWPJEPyJ 4SFEOKBuLPMB.BUJKB"OUVO Tomislav Živić, Domagoj Nejašmić, Vinko Novaković, Tihomir OBEBMFLPQP[OBUJPECPKLBuLJ Sabolić, Zogaković, Šalamon, Sezet,
OFJ[WKFTOBVUBLNJDBT ESyBWOPK[BWSuOJDJ QSF WKFMJUSJVWKFSMKJWBQPSB[BJ 3FMKLPWJÁJTCPEPNQSFE Miličić, Saša Štrbac. DFOUBS/ByBMPTU V£BLPWDV Horvat. Voditelj: Predrag Silaj.
.FEJDJOBSJNB BMJPOJTV SBOPKFPUPNFHPWPSJUJ OBLSBKV[BV[FMJUFLUSFÁF OPTUJJTQSFE5FIOJÃLFPTWP EKONOMSKO-BIROTEHNIČKA: Josip Odobašić, Davor WJuFOFNBPECPKLF NJTMJNOB ŠŠK Pribislav (OŠ Pribisla-
VESVHPNLSVHVQPUQVOP JTUJÃFWPEJUFMKNBMPOPHP NKFTUP KJMBQSWPNKFTUPJQMBTJSBMB
Maričević, Matej Čukušić, Tomislav Filajdić, Ivan Begić, Eugen
NVuLV TBEBKFOPTJUFMKLWBMJ vec): Bajkovec, Žunić, I. Škula, V.
Mihalj, Hrvoje Šarić, Boris Tuličić, Denis Kljajić. Škula, Novak, Bašek, Marčec, Pintar,
QBMJJWFÁQSJKFOBuFNFËV NFUBuB(JNOB[JKF.BUJKB gUPTFUJÃFPTUBMJITLV TFOByVQBOJKTLV[BWSuOJDV  SREDNJA MEDICINSKA: Hrvoje Jaredić, Ivan Stojak, UFUF0,$FOUSPNFUBM£SFÃBO 
TPCOFVUBLNJDFQSBLUJÃLJ .FTJÁ QSPGFTPSUKFMFTOPH QJOBJHSBOJIV4MBWPOTLPN OBLPKPKÁFTFEPCJUJQVUOJL VTSFEJOJUBCMJDF1SWFISWBU Jurinec, Mesarić, Vojvoda, Prprović.
Marko Tomičić, Dominik Živić, Marko Kruljac, Kristijan Kopeti,
J[HVCJMJTWFuBOTF[BQSWP PEHPKB"MFO£NFMKFuFWJÁ #SPEVJTLVQJOF"LPKBKF [BSFHJPOBMOPOBUKFDBOKF Zvonimir Magdić, Ivan Jurić, Vedran Marinić, Ivan Kruljac. TLFMJHF4WFTFWJuFSB[WJKBJ Voditelj: Željko Domjanić.
NKFTUP6OBuPKFLJQJ .BMPOPHPNFUBuJ4SFEOKF PEJHSBOBVEWPSBOJ&MFLUSP 5PÁFOBUKFDBOKFCJUJPES KLASIČNA GIMNAZIJA: Alojzije Tolić, Marko Perković, yFOTLBPECPKLB B[BOJNBOKF ŠŠK Vihor (OŠ Strahoninec):
JHSBKVVHMBWOPNNBMP NFEJDJOTLFuLPMFVESVHPN UFIOJÃLFuLPMFV/PWPK(SB yBOPPyVKLBOBKWKFSPKBU Mislav Jaić, Marko Mirković, Andrej Sivrić, Ivan Tipurić, Josip OŠ Kuršanec KFWFMJLPJUPUSFCBJTLPSJTUJ S. Posavec, L. Posavec, P. Posavec,
Jaredić, Danijel Župan, Matija Vidaković, Ante Stojanac. Zdolec, Patafta, Tompoš, Vinković.
OPHPNFUBuJLPKJJHSBKV LSVHVPEJHSBMJTVQPUQVOP EJuLJ EPNBÁJNBMPOPHP OJKFV0TJKFLV UJ0ECPKLBuLJNTQPSUPNV
Voditelj: Siniša Trajber.
18
sportske novosti SRIJEDA, 25. VELJAČE 2009.
NAŠA DJECA

NATJECANJE U RUKOMETU ZA DJEVOJČICE OŠ BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE

Favoriti su se
Napisao i snimio:
Ivan Salantić
znali unaprijed OBWSJKFNF BMJTNPJQBLVTQKFMJ
PEJHSBUJJEPLB[BUJEBTNPOBK
LWBMJUFUOJKJJTUJÃF(PSBO7FMFÃ
REZULTATI
6OBUKFDBOKVVSVLPNFUV[B LJ LPKJKFVESVHPNLSVHVWPEJP
SKUPINA A
Prvi krug:
EKFWPKÃJDFOBTUVQJMPKFVLVQOP FLJQVTLMVQF Ivan Meštrović - Sikirevci 17:1, Ivan
EFWFUPTOPWOJIuLPMBQPEJKFMKF *OBÃF EKFWPKÃJDFVOBTUBWOPN Filipović - Sikirevci 11:3, Ivan Filipović
OJIVUSJTLVQJOF6TLVQJOJ"V QSPDFTVWPEJQSPGFTPSUKFMFTOPH - Ivan Meštrović 7:25
7FMJLPK,PQBOJDJTOBHFTVPENKF PEHPKB.BSJP.BUJÁ Drugi krug:
SJMFEKFWPKÃJDFPTOPWOJIuLPMB*WBO Ivan Filipović - Ivan Meštrović 10:13,
.FuUSPWJÁ 7SQPMKF
4JLJSFWDJ Čudno kašnjenje Ivan Meštrović - Sikirevci 18:11, Ivan
4JLJSFWDJ
*WBO'JMJQPWJÁ 7FMJLB /BKWFÁFHLPOLVSFOUBJNBMJTVV Filipović - Sikirevci 20:2
,PQBOJDB
6TLVQJOJ#V(BSÃJOV 0g*WBO.ByVSBOJÁ JVQSWPNJV Poredak: Ivan Meštrović 8, Ivan
OBUKFDBMFTVTFEKFWPKÃJDFPTOPW ESVHPNLSVHVOKJIPWFNFËVTPCOF Filipović 4, Sikirevci bez bodova.
OJIuLPMB*WBO.ByVSBOJÁ 4JCJOK
 VUBLNJDFCJMFTVEPQPTMKFEOKF
"VHVTUgFOPB (VOEJODJ
J7KFLP NJOVUFOFJ[WKFTOF0CBQVUBEKF SKUPINA B
TMBW,MBKJÁ (BSÃJO
BVTLVQJOJ$ WPKÃJDFJ[(BSÃJOBTVTMBWJMFTBNP Prvi krug:
V/PWPK,BQFMJPTOPWOFuLPMF-KV TKFEOJNHPMPNSB[MJLF August Šenoa - Ivan Mažuranić 1:17,
EFWJU(BK /PWB(SBEJuLB
.BUP ;BJTUBKFÃVEOPEBNJJ[ Vjekoslav Klajić - Ivan Mažuranić 14:13,
Vjekoslav Klajić - August Šenoa 15:4
-PWSBL /PWB(SBEJuLB
J"OUVO VEBMKFOJKJINKFTUBEPËFNP Drugi krug:
.JIBOPWJÁ /PWB,BQFMB
 V(BSÃJO BEBTFEPNBÁFOF August Šenoa - Ivan Mažuranić 2:19,
PEB[PWVOBWSJKFNF.JTNP Vjekoslav Klajić - August Šenoa 27:3,
Zanimljivo u sve tri dvorane TFQPMBTBUB[BHSJKBWBMJJJHSBMJ Vjekoslav Klajić - Ivan Mažuranić 9:8
7FÁVOBQSJKFETVTF[OBMJGBWP VUBLNJDV BPOFTVTFQPKBWJMF Poredak: Vjekoslav Klajić 8, Ivan
SJUJ BMJUPOF[OBÃJEBOJKFCJMP OBLSBKV OP NPSBNQSJ[OBUJ  Mažuranić 4, August Šenoa bez bodova.
[BOJNMKJWPVTWFUSJEWPSBOF [BTMVyFOPTVOBTQPCJKFEJMF
/BLPOEWBPEJHSBOBLSVHBVTWB 6OBuPKuLPMJV4JCJOKVEPTUB SKUPINA C
LPKTLVQJOJ V[BWSuOPyVQBOJKTLP QP[PSOPTUJQPTWFÁVKFNPTQPS Prvi krug:
OBUKFDBOKFQMBTJSBMJTVTFPTOPWOF UVJOBQSFEBLÁFKFEOPHEBOB Antun Mihanović - Mato Lovrak 17:7,
uLPMF*WBO.FuUSPWJÁ 7KFLPTMBW VTQKFMFPTWPKJUJQSWPNKFTUP TJHVSOPEPOJKFUJSF[VMUBUFJTUJÃF Antun Mihanović - Ljudevit Gaj 17:13,
,MBKJÁJ"OUVO.JIBOPWJÁ;BOJN ‘ZANIMLJIVO JE BILO U SKUPINI B /BuFEKFWPKÃJDFUSFOJSBKV QSPGFTPSUKFMFTOPHPEHPKB.BSJKBO Mato Lovrak - Ljudevit Gaj 12:12
MKJWPKFCJMPVTLVQJOJ#V(BSÃJOV  ODIGRANOJ U GARČINU GDJE SE U [BKFEOPVyVQBOJKTLPNMJHBuV *CSJuJNPWJÁ Drugi krug:
Antun Mihanović - Mato Lovrak
VOPWPKGVOLDJPOBMOPKTQPSUTLPK (BSÃJOVJOJKFÃVEPuUPTVCJMF ;BWSuOPyVQBOJKTLPOBUKFDBOKF 
EWPSBOJVEWBLSVHBWPEJMFTVTF OBJE UTAKMICE DOMAĆA EKIPA OBKCPMKFV[BWSuOJDJyVQBOJK VLPKFNÁFTFTQPNFOVUJNUSJNB 15:12, Antun Mihanović - Ljudevit Gaj
LWBMJUFUOFCPSCF0CBQVUBEPNBÁB TLPHOBUKFDBOKB/F[OBN[CPH FLJQBNBQSJLMKVÃJUJJOBKCPMKBTMB 12:9, Mato Lovrak - Ljudevit Gaj 15:17
FLJQBOJKFOBWSJKFNFEPuMB TLVQ
SKUPLJALA ZBRDA-ZDOLA, ALI SU ÃFHBTVCJMJPSHBOJ[BDJKTLJQSP WPOTLPCSPETLBPTOPWOBuLPMB  Poredak: Antun Mihanović 8, Ljude-
MKBMFTVTF[CSEB[EPMB BMJTVJQBL IPAK USPJELE OSVOJITI PRVO MJESTO CMFNJQBTFOJTNPNPHMJTLVQJUJ PESyBUÁFTFPyVKLB vit Gaj 3, Mato Lovrak 1 bod.
SASTAVI
VJEKOSLAV KLAJIĆ: Vlatka Kvolik,
Magdalena Grgić, Marina Štefanac,
Mateja Ivanišić, Romana Blaževac, Iva
Grgić, Irena Perković, Barbara Mladar.
IVAN MAŽURANIĆ: Valentina Marić,
Andrea Vrljić, Kristina Farena, Edita Alar,
Tea Lukičević, Lucija Novak, Marinela
Galetić, Marija Grgurević, Lucija Sarić, Eva
Katinić, Marija Jurić, Tatjana Mikešić.
AUGUST ŠENOA: Ena Lutring,
Terezija Lučić, Ana Mimić, Valentina
Kadić, Tamara Lutring, Marija Užare-
vić, Nikolina Nađ, Ružica Kokanović,
Ema Lutring, Ruža Kadić, Tena Mihić,
Kristina Kriko.

Fotografije polaznika univer-


zalnih sportskih škola možete
pogledati na internetskim
stranicama Hrvatskoga škol-
skog športskog saveza. Upišite
sljedeću adresu u web-pregled-
niku: http://www.skolski-sport.
hr/odjeljenja-univerzalne-sport-
ske-skole-342.html, odaberite
svoju županiju, pa svoju školu.

Plivač paraolimpijac
Kristijan Vincetić je osamnaestogo- Na web-stranicama Plivačkog
dišnji učenik, plivač i vrhunski spor- kluba Dubrava pogledajte sjajnu
taš - paraolimpijac. Kristijan nema tehniku plivanja Kristijana Vince-
desnu nogu od rođenja, no, to ga tića. Na podvodnim snimkama
ne sprečava da se bavi vrhunskim lijepo možete vidjeti da Kristijan
plivanjem i da ujedno bude uzoran suvereno demonstrira sve četiri
učenik. Na Paraolimpijskim igrama plivačke tehnike, iako nema desnu
u Pekingu postigao je zapažene nogu.
rezultate i bio najmlađi natjecatelj http://www.pkdubrava.hr/?chap-
naše reprezentacije. ter=kiki_teh
Na sve portale možete ući
izravno preko stranice
www.skolski-sport.hr
Prilog pripremio: Goran Jukić, uredio: Zlatko Karlo, grafika: Štefica Zgorelec

Related Interests