Süvöltõ

Az E-misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület lapja 2012/1. szám

Ára: 300 Ft - mellyel kiadványunk további megjelenését támogatja

A tartalomból:
Egy város élelme A minõség nem érték Itt a farsang... A papírmerítés mestersége Pásztorok az erdõben Poszteren: Egerészölyv - az év madara

Kolocsán Tünde. A papírmerítés mestersége . Szigetvári Csaba.hu Telefon: 42/423-818 Adószám: 19214555-2-15 Számlaszám: 68800109-11076302 TARTALOM Egy város élelme . . . Számos kutatás bizonyítja. Kolocsán Tünde. Mivel messzir l jönnek az áruk. akkor az emberek felhagynak ezzel. Az élelmiszerre költött kiadásaink jelent s része nem a városi gazdaságot er síti. Ennek a szerkezetnek a környezeti hatásait is érdekes megvizsgálni. Örömmel fogadjuk adományaikat! Számlaszámunk: 68800109-11076302 Amennyiben szeretnél Egyesületünk aktuális programjairól. Kolos Lívia. és ezeket az anyagokat is újra szállítani kell. hiszen helyben nagyon kis mennyiség élelmiszert termelünk. . Azt az élelmiszert. Minden forint.. . Lukács Attila. A tartósítószerekkel pedig a testünknek kell megbirkóznia.II. . ami itt is. szám Szerkeszt k: Bárány Brigitta. Szigetvári Csaba. 10 az Egyesület címén.Egerészölyv . A környezeti következmények másik oldalával a parlagon hagyott földeken találkozunk. . 6. Szabolcs u. . . . Karásziné Gulyás Edit. Papp Gábor. . 7 Faluprogram 2011-2012 .12 egy szám ára: 300 Ft Megyénk kincsei télen is II. 8 2012 tagság . . . Tömöri László. Ehhez rengeteg csomagolanyagra és tartósítószerre van szükség. .18 példányban Itt a farsang. vagy a környéken megteremhetne. Kovács Tamás. .Egy város élelme Süvöltõ Környezetvédelmi folyóirat Az E-misszió Egyesület lapja 2012/1. . egykor volt nyersanyag kerül ide. . erd pásztor grafikája A kiadvány az Egyesület tagságának és a munkatársak lelkesedésének támogatásával jött létre. . és persze az újrahasználat környezeti hatásairól se feledkezzünk el. De ha nem az egész fel l közelítjük meg a kérdést. amit az itt él k élelmiszerre költenek. Nyírségi Nyomda üzemében. . . Ez fosszilis energiafelhasználással történik. Évente 30 és 50 milliárd Ft közöttire tehet az az összeg.. Mádi Péter. Nagy bevásárló központokból jutunk hozzájuk. Ebb l a helyzetb l az következik. Ha nem éri meg élelmiszert termelni. A csomagolóanyag az a városi szeméttelepen köt ki. hogy az élelmezéssel olyan sokat érdemes foglalkozni. hogy ennek bizony köze lehet ahhoz. amit a boltokban kapunk. . Rengeteg értékes. Talán nem gondoljuk. . . ami olyan termékre megy el. .ajánló . . vagy a gyógyszert kiváltani. 500 Zöldfülûeknek . Még a kiskeresked k is kénytelenek ezekb l beszerezni a portékájukat. akkor már egy másik kép tárul fel el ttünk. olyan módon kell elkészíteni és csomagolni. . . . . Hivatalos adatok szerint 116.hu. Zalatnay László Kiadja és terjeszti: E-misszió Természet. . Az élelmiszerek jelent s része messzir l jön. 4 Globalizáció és fejlõdés . környezetbarát papírra. . . . .és Környezetvédelmi Egyesület Postacím: 4400 Nyíregyháza. Készült a START Nonprofit Kft. hogy a városba érkez pénz egy része élelmiszerfogyasztásunk miatt el is folyik innen. . . . jó nagy a kínálat. Ezeken csupán a teljes városi forgalom néhány százaléka bonyolódik le. Szelektív gy jtéssel csak ennek egy része forgatható vissza. e-mail: emisszio@e-misszio. írj egy levelet címünkre: emisszio@e-misszio. . híreirol és környezetvédelmi érdekességekrol e-mailt kapni. hogy ezek megterhelik az egészségünket. . A bevásárló központok mellett alternatív forrás a városban lév 3 piac.az év madara . . Dr. . 5 A mézrõl . amit messze kell vinni.19 Utánközlés nem tilos. . Csatlakozz facebook csoportunkhoz! Nyíregyháza az ország nagyvárosai közé tartozik. .felhívás . . . hogy kibírja a szállítás viszontagságait és idejét. rész . . Révész Márton. ezért azt közúton kell szállítani. . . . Török Hunor és az “Internet” Címlapon: Nagy Anna.17 Megjelenik 2 havonta. . . Nyíregyháza . . . Kezdjük a gazdasági kérdéseknél. az egyben gyengíti is a város gazdaságát. és mindenki pénztárcája és egyéni igényei szerint alakítja ki azt.16 850 Ft postaköltség A kettõs ügynök . Tömöri László. . Hiszen ott vannak a boltok.14 el fizetési díj egy évre: 1500 Ft + Tájak találkozása . Kolos Lívia. hanem kívánatos! Tudta-e a farsangról? . .000 ember lakik itt. . hogy mit és mennyit eszik.ajánló .emlékezés . . .mese .Kérjük azonban a forrás feltüntetését! A nyomdai munkákat az Energia és Környezet Alapítvány támogatta. Amikor orvoshoz megyünk.20 . . 9 Poszter Megrendelhet : . .2012 Felel s vezet : Balogh Zoltán vezérigazgató Fotók Fotók: Bárány Brigitta.15 Pásztorok az erdõben . 6 Civil természetvédelmi kezelés az Oláh-réten. 2 A minõség nem érték . akkor nem nagyon jut eszünkbe.

nem akar senkit sem megváltoztatni. Tudom. Tehát nem a t ke tulajdonosa gazdagszik. volt. de értelmes dologra szeretné elkölteni. hiszen mondjuk Nyíregyházi Krúdy bankót nem fogja elfogadni a kínai fokhagymatermel . tehát milyen okok miatt alakult ez ki? 2. ha sok pénzt. Ebb l lehet olyan dolgokat finanszírozni. aki ezt idehozza nekünk. hogy mit lehet ezzel a mozgatórugóval kezdeni. és elkezd dik a min ségi termékek és min ségi élet kellékeinek a megfizetése. akik a termelésben dolgoznak. hogy lehet séget teremtsen számunkra a jöv t tekintve. A másik érdekes dolog. ami ma látható. Zalatnay László Süvöltõ 3 . így most nem megyek bele a pénzrendszer taglalásába. hogy országszerte jönnek ki ezzel városok. és más szerkezetet kapunk. ami negatív kamatozású rendszerrel m ködik. Ugyanakkor a munkanélküliség. amelyek nem mások. régiók. Az egyik mozgatórugó a pénz kamatos természete. realitásokkal. hanem feldolgozni és elosztani is szükséges. csak azért. amit nem akar. aminek eredményeképpen csökken a hulladék mennyisége. a jövedelemnélküliség jelent s probléma. A másik pedig egy lehetséges alternatívája a jöv nek. Ehhez persze az kell. hogy ez egyel re hihetetlenül hangzik. Ahol ilyen rendszer van. akkor két kérdés merül fel: 1. akkor át is alakíthatjuk azokat. akkor elt nik a munkanélküliség is. Így szükségszer en bukásra vannak ítélve. a gyerekek iskolából való kimaradásával és leszakadásával is. Az élelmiszertermelés és kereskedelem kevés embernek ad munkát és jövedelmet. de alkalmas arra. A falun maradottak pedig a városokba járnak élelmiszerért) De nézzük tovább. akkor szembe megyünk az ún. hogy modellezhessük a helyzetet. senkit sem rávenni olyasmire. De ha csak ötletszer en próbálkozunk a változtatásokkal. mert mindenki tudja ezeket. Mivel mindenki szabadulni akar a pénzt l. Játsszunk el egy gondolattal. hogy sok ilyen kísérletet gondoljunk végig. A városban él embereknek ennie kell. ami lényegében nem igényel sok pénzt. hogy a pénz birtoklásáért fizetett negatív kamat visszafolyik a közösség számára. hogy közösségi összefogással kiadunk egy helyi pénzt. hogyan szabadulhatnának meg értelmes módon a pénzükt l. A gondolatkísérlet másik f eleme a negatív kamat. mert láthatjuk. Összefüggésben van ez a b nözéssel. mert ha felismerjük a valódi mozgatórugókat. Ez ma nem olyan sci-fi elképzelés. akkor ezzel a város környéki tanyavilágban újra lesz értelme élelmiszert el állítani.Lassan elnéptelenedik a vidék. ebben a rendszerben a pénz forgási sebessége megn . A gazdagodást anyagi. Azt hiszem. Ebben a pár sorban két szerkezetr l beszéltem. Így javulhat a közegészségügyi helyzet is. mint azok a mozgatórugók. Az egyik. és biztosan fognak is. akkor az élelmiszerért adott pénz is helyben marad. amelyek a mai termelési és fogyasztási szerkezetet és összes hatását kialakítják. a romló egészségi állapottal. Az élelmiszert megesszük. ami összeköti a munkát a munkaer vel. Ha a jelenlegi szerkezet ilyen hatásokat eredményez. Helyette inkább próbálkozzunk a mozgatórugók megváltoztatásával. hogy a lehetséges jöv k közül melyiket valósítjuk meg. De egy id után a pénz is el fog fogyni. A helyi pénz alapvet en helyi cserét tud biztosítani. Persze ideig óráig ezek a kezdeményezések virágozhatnak. a pénzt meg visszaforgatjuk a bels gazdaságba. Ezzel munkahelyek tömege fog létrejönni. A többiek a szállításban és a kereskedelemben vannak foglalkoztatva. ott az emberek azon gondolkoztak. Nem kell majd messzir l szállítani. rajtunk sok múlik. A játék kedvéért nézzük meg. Ha lesz egy ilyen fizet eszközünk. és átvitt értelemben egyaránt érthetjük. Mit lehet tenni ebben a helyzetben? A két kérdés kiegészíti egymást. Ennek csak két jellemz jét szeretném most megemlíteni. amelyeknek közösségi hasznuk van. hogy nem kerül semmibe. de ez van. Ha van helyben olyan eszköz. Mi a mozgatórugója ennek. A Süvölt olvasói már sokat olvashattak err l. (Ma a teljes hazai lakosság 70%-a már városokban lakik. és egészségesebb élelmiszerhez is juthatunk. Ha az élelmiszer egyre nagyobb hányada helyben terem. sem a multi. Közülük is kevesek azok. hiszen nem csak megtermelni kell azt. hanem a teljes társadalom. és nem igényel emberfeletti er feszítést sem. keresked k és a városban él emberek fogják tudni használni. vagy nagy emberi elszántságot teszünk mögé. A gondolatkísérletnek az az igazi el nye. és az ember is elfárad. aminek a következményeir l most nem akarok sokat írni. Képzeljük el azt. Ezt a fizet eszközt a városban él termel k.

Azt Sok gyógyszer csak arra jó. Oktatás. Ma az ipar a villanykörtét l a mosó. Élelmiszerek. mert az a jelen gazdasági rendszer zenét. Csak egy egyszer eset: az és ha elér egy bizonyos értéket a szám. akkor nem vennék kell építeni valamilyen hibát a mérnö. film szépen nagyra becsülöm a jó tanárokat. egy hangszeren.TÁRSADALOM A minõség nem érték Miel tt bárki elkezdene velem vitatkozni. más okok miatt. tudott megtanítani egy idegen nyelven bárkinek.is. el tt elromlik. pszichológia. amit átad az érdekl d k számára? van ez így? Ma nem juthat a társadalom miHa 10 éve e szerint tanulnák a gyerekek a n séghez. a hivatalos zeneoktatásba ma a min ségi termékeknek van-e lehet sémég mindig nem került bele az a mód.ket terjeszti a mez gazdaság. hogy vannak bonyolulttá tenni. vagy rendszer bukása elkerülhetetlennek látszik Süvöltõ csak hallgatni. De ezzel együtt is megSzázezer) Ez napi 4 óra világítással áll az az állítás. A szervizben meg azt mondják. az talál. bukását jelentené. Ami biztosan nem válik egészségünkre. Talán ismer s a tervezett elavulás foga. Politika. Persze a jelen gazdasági hogy a világ ide járna zenét tanulni. származású amerikai zenetudós. hogy miért szer. A nyomtatókba olyan chip van információkat. aki eltartja ezeket az embereket. pszicholó1. mint egy új nap alatt 2000 (megint nem elírás) szót készülék megvásárlása. can Lorien egy évtizede járja a világot. ami ezt alátámasztja: Általános alapelv: ha a tanár. amit akar.igénybe a szolgáltatást az emberek. aminek az természetesen a mai világban nagyon élettartama 100. hogy sok szakma képviseszámolva közel 70 évig m ködne. amik a hatékony munkábeépítve. akkor valamilyen m szaki hibát nev bolgár pszichológus kifejlesztett egy jelez. akikre olyan villanykörtét kapni.nek. gyerekek olyan könnyen hangszereken játszani.gus. mint az ókorban élt el deik. hogy annak ellenére. hogy sokat tartva. ami számolja a nyomtatásokat hoz kellenek. hogy csak sok év olyan növényeink. hogy Dun. Nem köknek.1970-es években egy Georgij Lozanov láló. megfigyelést. amelyek ellenállóak keserves és kitartó tanulás után tudjon sokféle kártev vel szemben.Kell-e még sorolni? A kérdés nem az. Zenei nevelés: Duncan Lorien egy skót szeriparról meg ugye nem kell beszélni. orvos gyorsan megadja a gyerekeklom. zenei kurzu. A Csak hogy a félreértést elkerüljük nagyon villanykörte összeesküvés c.000 órás (Nem elírás! nagy szükség van. ide mindenki keres. Az emberek vev k lenné- 4 . A l jének nem feltétlenül a gyors tanulás és neccharisnyát sem kellene 2 alkalom után el rehaladás az érdeke. azel tt leírok néhány 3.gük az elterjedésre. de nem ezevalaki elfogadható szinten játszani egy. hanem azt. koncert szintre tudja csiszolni a tudását Mi meg a sült krumplival. Nem csak az okokat ami csak egy csomó növényvéd szerrel tárta fel. amivel gyorsan tanulhatnának. amib l kiderül. történetet. olyan nyelvtanulási módszert. és utána fejlesztése is abba az irányba halad. vagy gyorLényege. zenetanítási rendszert. hanem az. Hol van ma ez a tudás? A gyógy2. és javíthatatlan lesz. Ma az van. Na err l nem írok. akkor olyan zenei élet lenne itt. hogy kutatta. amivel 1 hogy többe kerül a javítás. amivel 4 nap alatt A genetikailag módosított „élelmiszerek” bárki elsajátítja a zene alapjait. hogy a napi 10-20 perces gyakorlással fél év alatt növények kibírják a durva vegyszereket is. de a mosógépek is bírnák 30-40 rán már maga sem szerezte be azokat az évig. hogy miért nem tudnak a mai újabbakra legyen szükség. hanem ki is fejlesztett egy olyan kiegészítve hoz valamilyen termést. pácienseknek azt az információt. hogy az adott termékbe bele san meggyógyulnának. hogy miért kellett az emberek zenei nevelését olyan 5. Ma már lehetne pszichológusokat és a jó orvosokat. Aki 4. Vagy a képzése sokidobni. Szépen összerakta azt a gondoljon. meg a pacalpöregy vagy akár több hangszeren. köztük Magyarországot is. Miért költtel benyomjuk a szermaradványokat van az. a jó bemutatja a jelenséget. egészségügy. gépig sok termékre alkalmazza ezt. aminek következtében az id lenne.

fejl désr l és az ökológiai korlátokról Nobel-díjas tudósok és a téma legkiemelked bb kutatói. nincs gazdasági válság és nincsenek mellékállások. de még jól tartja magát. ami megint kevesebb munkát igényel. Ezért egészséges a társadalom. hanem mindenkinek van jövedelme. Pontosítok: nem a munkanélküliek hiányoznak. kirándulások. a világ rbe való kirándulás. zenélés. egyéb m vészetek. míg a progresszív. ökopolitikai és újbaloldali kritika láthatatlan maradt. mert kevés munkával képesek megszerezni azt a jövedelmet.Ajánló nek a min ségre. Mi a fejl dés értelme? Automatikus-e a kapcsolat a gazdasági növekedés és a jól-lét. amelyeket az MTA Politikatudományi Intézetének és a Védegylet kutatói írtak. 46. festészet.Az emberek boldogok és van idejük. mozi.Kevesebbet kell vásárolni. de nincs munkanélküliség sem. És ma a profit nagyobb úrnak látszik. A rendszerváltó elit az adósságból szavazatvásárló korrupt állam és a vele szemben értelmezett civilizatórikus küldetéssel felruházott szabad piac között verg dik a mai napig.) Süvöltõ 5 . És mit csinálunk a szabadid nkkel? Kartelleket. beszélgetések. jelent sége a mez gazdaságnak a fenntartható fejl désben? Komolyan vehet k-e a globalizáció lokális alternatívái? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keresik a választ a kötet tanulmányai. Sándor u. . Mert amíg a kamatos pénzrendszerrel nem számolunk le. . Igaz.Kevesebb term földön terem meg a szükséges jó min ség élelmiszer.Az emberek építenek egy házat és alig költenek rá. addig a profit az úr és a mai nyomorúságos kilátásaink maradnak. A fejl désr l és globalizációról szóló hazai közbeszéd ugyanakkor néhány tiszteletreméltó kivételt l eltekintve elzárkózott a helyzetet tudományos szinten feldolgozó sokszín kritikai irodalomtól. az élet min sége között? Szükség van-e demokráciára a fejl déshez? Mi hazánk kötelessége és lehet sége a legszegényebb országok megsegítésére? Lehetséges-e fejl dés a globális pénzügyi kapitalizmus kerete-in belül? Mi a szerepe. hogy a globalizált újkapitalizmus nem a megvalósult Kánaán. A játék kedvéért képzeljünk el egy min séget értékel világot! Én ilyeneket vizionálok magamnak: . szaporodó és súlyosbodó válságokkal jár. akik a tervezett elavulást hozzák létre??? Nem hinném.Egészségesek az élelmiszereink és a beltartalmi értékük is kiváló. csak abban nincs profit. mert minden hosszú élettartamú. sport.és energia. Bródy és esélymegvonó széljobb. . edzés. Nem stresszelnek. és így több természet marad. Jelen kötet pedig hazai kontextusban közelíti meg a témát.: kevesebb gyógyszerre van szükség) jelent. Zalatnay László Globalizáció és fejlõdés: kritikai fejlõdéstanulmányok szöveggyûjtemény Globalizáció és fejlõdés a félperiférián: válság és alternatívák Két összetartozó könyvr l adunk ez alkalommal hírt. Ugye ez utópiának t nik! Az is. Globalizáció és fejl dés a félperiférián: válság és alternatívák Kötetünk párja (Globalizáció és fejl dés: kritikai fejl déstanulmányok szöveggy jtemény) a problematika gazdag nemzetközi irodalmába enged betekintést. nyersanyag. termeléssel rengeteg energiahordozót és nyersanyagot megtakarítunk. színház.A könyvek beszerezhet ek az Új Mandátum kritikát közben hatásosan foglalta el a szabadság Kiadó könyvesboltjában (1088 Budapest. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Globalizáció és fejl dés: kritikai fejl déstanulmányok szöveggy jtemény Egyre többen érzik a b rükön is. És vígan élik életüket. mint Amartya Sen. . ami jelenleg a nem anyagi értékek körébe tartoznak. vagy Joseph Stiglitz. A másik kötetben mindezt a hazai helyzettel kapcsolják össze az MTA PTI és a Védegylet kutatói. A rendszer. akármi. Talán jobb ötleteink is támadhatnának: Séta. könyvek. így a szállítással. ami sok minden másra is elegend . szegénységr l. sokkal kevesebb növényvéd szert és mérget kell legyártani és a környezetbe juttatni. szégyenletes egyenl tlenségeket okoz és ökológiai kizsákmányoláshoz vezet. olyan tevékenységek végzése által. más bolygók benépesítése. ez a látszat már összeomlóban van. Az egyikben nálunk ismeretlen hangon írnak globalizációról. mint a teremt Isten és a szeretet. ezért kevesebb terméket kell gyártani. kutatás.és pénzmegtakarítást (pl. ünnepek.

amikor az még forró. A különböz mézek különböz gyorsasággal kristályosodnak. a kristályosodást a gyümölcs-sz l cukor aránya határozza meg. vagy szermaradványokat tartalmazó mézek. pl. A másik érv szokott lenni. a biológiai tulajdonságokra nincs jelent s hatással! Megfelel h mérsékleten való tárolással a mézek lassabban kristályosodnak. A legnagyobb arányban a szuper. Ez nagyon alacsonynak mondható. egészségmeg rz hatásokat és ezeket összevetjük a jelenlegi gyógyszerárakkal (nem beszélve arról. a média ontja a méz-botrányokat. valójában ez mennyire állja meg a helyét. Egy edényben melegítsünk vizet max. majd lassú kevergetéssel homogenizáljuk. rész Mire figyeljünk a mézfogyasztáskor? A méz egy érzékeny biológiai rendszer.Öko-Bio-Hazai A mézrõl . míg a tea melegre h l! A mézes tea fogyasztása nagyon ajánlott. ezáltal a nagyobb kristályszemcséket összetörjük és a bekötött mézet újra kenhet vé tehetjük. hogy az ember nem szívesen árazza be a saját egészségét). A kristályosodás csak a méz fizikai állapotváltozása. Ha figyelembe vesszük a fentebb már részletezett jótékony. különben a méz elveszíti jótékony hatását! Várjuk meg. Valóban. fogyaszthatjuk krémmézként is. de minden méz kristályosodik! Jellemz en a magas sz l cukor aránynyal bíró mézek kristályosodnak gyorsabban. A mézet tartsuk mindig szobah mérsékleten. 40°C-ig és állítsuk bele az üveget. hogy hosszabb ideig meg rizze jótékony tulajdonságait. ne tegyük h t be. nem csak a pénztárcánkat.és hipermarketek polcain. mert könnyebben kezelhet . Ha nem akarjuk melegíteni. 6 Süvöltõ . A méz jellemz tulajdonsága a kristályosodás. hogy megfelel en bánjunk vele. nem kenik úgy össze velük magukat a gyerekek a vajas-mézeskenyér evése közben. hideg kamrába! A megikrásodott mézet . hogy annyira drága a méz. hogy nem biztonságos a méz. valamint a piacokon kerülnek el hamis. csöpög.újra folyékonnyá tehetjük. hogy drága. 3-szor annyi cukrot fogyasztunk azonos édes ízhatás eléréséhez. mely könnyen változik. az utóbbi két évben feltárt élelmiszer-hamisítások között leggyakrabban a hamis mézek állnak. A nagy számok törvénye alapján ez nem is csoda. hogy a teába ne akkor tegyük.4 kg/f /év. A kristályosodást nevezik még ikrásodásnak és helytelenül cukrosodásnak is. de a szervezetünket is jelent sen terheljük. Nézzük meg. Számos országban a krémméz fogyasztása már általánossá vált. A mézben lév hasznos alkotóelemek egy része sajnos 40 °C feletti h mérsékleten elkezd lebomlani. már nem is biztos. A legfontosabb a megfelel h mérséklet biztosítása. A vásárlók kevesebb. nem folyik. ha télen sokat iszunk bel le. A kikristályosodott mézet mechanikai úton krémesíthetjük.II. különösen a téli id szakban. 3-szor nagyobb a répacukorénál nem beszélve az ízhatásról . Ha átszámoljuk. hogy kb. hiszen a vásárlók 60%-a az el bbi. míg 20%-a az utóbbi helyr l szerzi be a mézet. Melyik méz a drága? Honnan szerezzük be a mézet? Magyarországon az átlagos mézfogyasztás 0. a közhiedelemmel ellentétben ez természetes folyamat. nem a min ségromlás jele. ezért nagyon fontos. A méz édesít értéke kb. teánkat.jelenlegi (és folyamatosan emelked ) cukoráraknál érdemes elgondolkodni. A legf bb érv a mézfogyasztás ellen.ha igényeljük . Tehát nagyon fontos. A méz 70% cukor. hogy mivel készítjük el a finom süteményeket vagy mivel édesítjük a mindennapi kávénkat. mint amikor elhanyagoljuk a méz bevitelét! Egy feln tt embernek naponta 2-3 ev kanál méz fogyasztása javasolt. észrevehet en kevesebbszer betegszünk meg. A kaptárban általában 35-40 °C van. mint 20%-a veszi csak közvetlenül a termel t l a mézet.

www. TörökMéz ha az ár-érték arányt nézzük. akkor igen jeTörök Hunor Attila Telefon: 30/584-0493. hogy tájékozódjanak a milyen technológiával. szek és a helyi piacok szintjén is.denképpen kedvez a mézfogyasztók. A legtöbbször a minél több ilyen kapcsolat kialakul.hu dolkodó méhész ezt nagyon jól tudja. s t. Mindezek mellett nyertes pályázatot készítettek a terület 2012-ben elvégzend hulladékmentesítésére. hogy mely mézek esetében volt figyelembe. Természetesen a határ. befejezték a védett területr l szóló népszer sít kiadvány elkészítését és a honlap megújítását. milyen környezetben. hogy EU és nekik szeretné eladni mézét. szetvédelmi Terület esetében is. megnézhetjük. Fel lehet javítani.és hipermarketekben található mé. munkahelyi társaságot lehet rejteni.honlapom. probléma az utóbbi években. a méhézek nem olcsóbbak a termel i mézeknél.e-misszio. egy hosszú távon gonwww.árrését már ki is iktattuk a termékb l.ményekkel is fogja ezt honorálni. Hazánkban egyel re még mindig túl kevés példa akad arra.Magunk is tájékozódhatunk a különböz hogy ne csak az árcímkén található árat vegyék fórumokon. a méhész valószínüleg kedvezmegfeleljenek.com Civil természetvédelmi kezelés az Oláh-rét Természetvédelmi Területen gyermeket vittek ki.hu Önkormányzata biztosította. a terület természetvédelmi szempontú rzését. Azt hogy valami a jogszabá. A Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgy lése által két évvel ezel tt védetté nyilvánított területre 2011-ben is több mint 240 iskolás * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Süvöltõ 7 . higítani azokat összeszervezni.ketesaruk. hogy a jogszabályoknak séget rendelni. hiszen jöv re és azután is sokszor csak annyi szerepel rajta. Ha mézek származásáról. Az Egyesület szakemberei elvégezték a legfontosabb védett növény. ha tájékozódunk ismer seinkt l. Holott a civil szervezetek hatékony forráskiegészítéssel és jelent s önkéntes munka bevonásával tudják ellátni e feladatokat is. Szigetvári Csaba munkák legf bb anyagi támogatását 2011A területr l b vebben: ben is Nyíregyháza Megyei Jogú Város www. barátakeveréke. hogy van megbízható méhész és közvetlenül t le az onnan beérkez mézek mit tartalmaztak szerezzük be a terméket. jó példát mutatva a küls Így van ez a nyíregyházi Oláh-rét Terméforrásbevonásra is. A nem EU országok jellemz en: inktól vagy az internetr l.honlapom@gmail. A méz bizalmi termék. Érdemes megnézni. nem Érdemes megnézni a mézek származását. valamint segítették a hatóságok munkáját.és állatfajok kötelez monitoringját.torokmez. hogy igény és fogadókészség akár el is mehetünk hozzá. melyet a természetvédelmi kezelést ellátó E-misszió Egyesület pályázati forrásokkal és önkénteseinek munkájával egészített ki. A legjobb megnem EU országokból származó mézek oldás. ahol a Lukács Attila. hogy szerz déses alapon civil szervezet lásson el természetvédelmi kezel i feladatokat. hogyan dolgozik. az minszuper. lent s különbségek vannak. Azt viszont natorokmez. A természetvédelmi kezelés részeként az Egyesület munkatársai pótolták a hiányzó hatósági táblákat a területen. csapja be vásárlóit. Ha van rá lyoknak megfelel még nem jelenti azt. lelkiismeret-furdalás nélkül fogyasztható. mert e mögé sok mindent el kerül egy kisebb baráti. Ezzel a keresked k az elmúlt években. Tehát azt javaslom. hogy a közelben hol Kína és Argentína.com gyon nehéz a legtöbb emberrel megértetni.. és közösen nagyobb mennyia mézeket is úgy. bemutatva számukra a terület természeti értékeit. Ha siérték a kulcsszó.

szinte mennek. és megyen addig. góréban tengeri. legalábbis így volt. Lassan elnéptelenednek a falvak. de pénz nincs.avagy: “Mi van a hátsó udvaron”? „A pénznek nagy szeme van faluhelyen. hanem azért. mintha égbekiáltó szegények lennének az emberek. életrevaló kapirgálók. a kisgazdálkodók is felhagynak mez gazdálkodási és élelmiszer termelési munkájukkal és beköltöznek a városba. Kit n élelemkeres k. nézzünk körül. kúpokkal. disznó. a természetközeli gazdálkodás. Így t nik el a falu. ha a történelmet nézzük. a falusi és tanyasi baromfiudvarokra. onnan kikerülnek a ganédombra. Van rá eset. hogy a földekr l aztán megint behordják más formában. mi található manapság falun. Vidám. nagyáruházaktól. 8 Süvöltõ . vagy más megélhetés után néznek. A régi magyar tyúkfajtákat ma fehér. más alakban. Vágáshuta és Kulcsár Balázs vértesacsai vállalkozó . Ezek egyike a Gödöll i Kisállattenyésztési és a Takarmányozási Kutató Intézet (KÁTKI). a falusi porták „hátsó udvarán”! Vannak szépen nyírt füves udvarok tujákkal. ami tetemes összeget jelent értékben. A jobbmódúak udvara tele van kazlakkal. a fekete és a kendermagos. a kisközösségek és az a tudás. zab. hogy az egész Keres-szélen nincs húsz fillér. görög isten szobrokkal. a KÁTKI génbankból származó napos baromfit vásároltak. orvosi rendel k. a vidéki élett l és a kétkezi munkától. posták. ki hallott mán ilyet? A padláson. tojásuk és húsuk els rangú. de élelem nélkül nem. egyenletes meneteléssel. árpa. Nem azért. Mikóháza.név szerint: Szakoly. olcsó élelmiszeripari termékeikkel ezek a kistermel k nem versenyképesek. a munkaadóktól. a baromfiudvar igazi színfoltjai. azaz az shonos magyar baromfifajták visszajuttatása eredeti él helyükre. A kazlak az ólba vándorolnak. ha tehetik. ellenállóak és igénytelenek. A városi ember függ az ellátórendszerekt l. Ez így megyen örök id k óta. Ha mindezt hagyjuk elpusztulni. A programra jelentkez és felkeresett önkormányzatok . a kamorában búza. Egyesületünk ezt felismerve számos programjába. természeti és mez gazdálkodási értékek és tudás rz i. Onnan a földekre. A falusi közösségek pedig olyan kulturális. mely a jól végzett munka alapja. melyb l a vállaltak szerint tenyészállományt állítanak fel. lassú. sárga. A tenyészállatokat fölnevelik. Túristvándi. se a gazdálkodás. értékek védelmét. saját kiszolgáltatottságunkat idézzük el . aprómarha.” /Szabó Pál: Talpalatnyi föld/ Tényleg. az ólban jószág. felhalmozott.el zetes egyeztetések és igényfelmérés után. Síkképerny s tévé nélkül el lehet lenni egy darabig. vagy gondozatlan. Nem csoda. Nem szabad elfelejtenünk. illetve a Magyar Kisállatnemesít k Génmeg rz k Egyesülete (MGE) által kezdeményezett Faluprogram. józan paraszti ésszel való gondolkodás. De nem is eladó az. A falu el nye lehet a föld tudatos használata. . se els nek se hátsónak nem nevezhet udvar. de sokszor azért még el sem lehet adni. a fehér. már hasznavehetetlen lomok rendezetlen halmával. Komlóska. Az id járás viszontagságait jól t r k. stb. a következ évben szaporítják és a szaporulatból ellátják a faluban erre jelentkez családi gazdaságokat. hisz megsz ntek a közösségmegtartó és szolgáltató intézményeik: az iskolák. kendermagos és fogolyszínben tenyésztik.Faluprogram 2011-2012. Mondhatnánk: „rossz b rben” van a magyar falu. melyek társadalmunk alapjai. silány. hogy a város éléskamrája a falu. A multik teremtette kényelemmel. hogy itt nem pénzben megyen a gondolkozás. Az utóbbi id ben megfigyelhet egyfajta elidegenedés a falutól. amíg földb l élnek az emberek. az Erdélyb l származó kopasznyakú tyúkfajtának három színváltozata van. kutyával. szemléletformáló tevékenységébe építette be a vidék és a helyi közösségek.

. szarvasmarha.Sorszámozott.. munka. Makra Márta A képek Kádár Ferenc vándorfotográfus Néprajzi képeslapok cím gy jteményéb l származnak.) visszatelepítése a családi kisgazdaságokba. de figyelembe kell vennünk azt a tényt. ha a faluközösségben forogna tovább? Ehhez a felvetéshez kapcsolódik az élelmiszer önrendelkezés. pályázatokról. látható és ehet program hozhat! Számoljunk utána. kézzelfogható. ebb l következ en beltartalmi értéke is kétséges. méghozzá környezetkímél módszerekkel.és álláslehet ségekr l .ingyenesen használhatják az Egyesület mér m szereit (pl.100000 Ft-ig Süvöltõ 9 . állattartás és a falu ilyen értelm újjáélesztése.kivéve örökös tagság esetén * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Tagdíj és Süvölt 2000 . elterjesztése… a konyhakertek. Megjelent Tagkártyasorozatunk. tartástechnológiájuk megismertetése. és terveink szerint idén is folytatódó programba szeretnénk olyan településeket és helyi közösségeket bevonni. élelmiszeripari termelés eredménye. szakköröknek) 2000 . Ha az élelmiszert küls forrásból szerzi be. Milyen változásokat hozhatna ekkora pénzmennyiség. hogy a helyi közösség ne függjön távoli területekt l az élelmiszerellátás terén. Ennek lényege. Persze ez jól hangzik.szavazati joggal vehetnek részt az Egyesület közgy lésén .25000 Ft-ig 1 500 Ft Örökös tagság 25000 . A tavalyi évben megkezdett.: elektromos fogyasztásmér ). utólagos szigeteléséhez) .5000 Ft-ig 3000 .4000 Ft-ig 1 500 Ft Családi tagdíj 2000 . Tagdíj.25000 Ft-ig 25000 . szakmai segítségnyújtást. A kihelyezést követ en telefonon és személyesen is folytattunk nyomonkövetést.Kötelezõen ajánlott A hat településre közel 3 000 db naposcsibe került kihelyezésre.) vagy átutalással (Szabolcs Takarékszövetkezet: 68800109-11076302). az elbutulás az elszegényedésen túl visszafordíthatatlannak látszó folyamatokat indított el. háztájik újbóli megm velése segítheti a megélhetést. illetve postai úton tudunk küldeni csekket is.10000 Ft-ig 1 500 Ft Csoportoknak (osztályoknak. 6. Szabolcs u. továbbá az élelmiszer el állítóit övezze megbecsülés munkájukért. legújabb. akiket érdekel a helyi élelmiszertermelés. Vegyünk például egy 2 000 lelkes falut. képes legyen megtermelni a saját élelmét. személyes meger sítés környezetvédelmi céljaink elérésében.3500 Ft-ig 2000 . stb. ahol naponta 1 000 Ft-ot költ minden ember élelmiszerre. Ne maradjon le rólunk! A Tagság els sorban egyfajta anyagi támogatás.folyamatosan információt kapnak rendezvényeinkr l. Régen így m ködtek a falusi közösségek. az egészséges élelmiszer biztosítását. az valószín leg nagyüzemi.2000 Ft-ig 1 500 Ft Önálló keresettel rendelkez k 1000 .aktív. Ezen felül jelent s összeg vándorol ki a faluból minden évben. a multik hatása és az elkényelmesedés. Ezáltal a falu klasszikus funkcióját töltheti be újra. hogy a fent említett folyamat elindult. melynek hatása társadalmi szinten is érezhet lesz. 2012-évi tagja! Szerezze be Ön is! . kielemezve folytatjuk munkánkat ebben az évben is. feladataink véghezvitelében. A 2011-es program tanulságait.100000 Ft-ig 0 Ft * amennyiben postázva kérik + 850 Ft postaköltség . az egy évben falu szinten 720 millió forint költséget jelent. hogy egy 2 000 lelkes falu mennyit költhet élelmiszerre egy évben. adomány befizetésére lehet ség van személyesen (Nyíregyháza.11000 Ft-ig 3000 .ingyenesen használhatják környezetvédelmi könyvtárunkat . A Tagok ingyenesen megkapják Süvölt folyóiratunk legutóbbi aktuális számát és egyéb megjelen környezetvédelmi kiadványainkat . dokumentálást. Szemléletváltást. El re is Köszönjük! Tagdíj Süvölt el fizetés* Önálló keresettel nem rendelkez k 500 . limitált példányban. önkéntes részvétellel segíthetik tevékenységeinket. segítség. Az állatok (baromfi. tapasztalatait egybegy jtve. kedvezményesen használhatják szigetel gépünket (fa nyílászárók.

kifejlett. egészséges zsákmány elejtésére. Ahol talál fészkelési és táplálkozási lehet séget. Szárnyfesztávolsága 110-130 cm. ritkán egész világos. Fotó: Papp Gábor / Raptorimages. utak mellett is gyakran találkozhatunk vele. Változatos szín lehet. Testfelépítése. de a leggyakoribb a középbarna test. Leggyakrabban neve is innen származik . amikor az északi állomány egy része is nálunk telel. Már a nagyobb városok szélén. Az egyik leggyakoribb és legjobban alkalmazkodóképes ragadozó madarunk. Közepes méret ragadozómadár. természetvédelmi értéke 10. Ezzel jelent sen csökkenthet a pockok.hu .Az év madara . kiül helyek. így az Alföld jelent s részér l sikerült kiírtani a fajt. Ezt egyesek túlszaporodásnak értelmezik. világos v alakú örvvel a melltájékon és az alulról világos szárny és farok. Az egerészölyv védett. vadászati módja nem is igazán alkalmas ilyen nagy méret . Az utóbbi években újra visszafoglalta a számára alkalmas él helyeket. f leg télen. és megpróbálják újra célkeresztbe állítani és vadászhatóvá tenni. könnyen megtelepszik. Hazai kutatások még nem bizonyították. néha elég nagy s r ségben. ezzel nagymértékben segíti a mez gazdaságból él ket a rágcsálók elleni védekezésben. A biológiai védekezés egyik jól bevált módja a T-fák kihelyezése olyan területekre ahol nincsenek fák.rágcsálókkal táplálkozik. egyéb rágcsálók kártétele. fácán) vélt kártétel.000 Ft. a vörösesbarnától egészen a feketéig. Az 50-es években állománya jelent sen visszaesett a mez gazdasági kemikáliák mértéktelen használata és a tudatos gyérítés következtében. hogy az egerészölyv jelent sen károsítaná az apróvad állományt. szinte teljesen fehér. Az egyik f érvük az apróvadban (mezei nyúl.2012 Egerészölyv (Buteo buteo) A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület az év madarának választotta.

A mostani m hely hogyan jött létre? Úgy.Év vállalkozója. 1985 óta ebb l élek. az Országos Levéltárban. meg láttam egy tv filmet Baselben egy múzeumról. Itt négy f foglalkozik ezzel. Önnek mi a legkedvesebb része az egészb l. Tehát Magyarországon nem is volt ennek hagyománya. hogyan épül fel a m hely? Az alaptevékenység. miért kezd valaki ebbe az irányba gondolkozni? Papírmérnökként kezdtem el dolgozni a Szentendrei Papírgyárban. 2010 Magyar Örökség díj. 12 éve már Fedémesen. vagy munka közben jutott eszébe. A Széchényi Könyvtárban. 2010 . És ha idegen nyelv volt. Minden. azokat az egyszer feldolgozási technikákat. Hogyan dolgoznak Önök együtt. hogy legyen perspektíva a megélhetésemet illet en. hogy akkor én egy-másfél év irodalmazgatás meg gyakorlatozás után eljutottam olyan szintre. Ez a tanult szakmámnak az si mestersége. hogy használhatják ezt. és a könyvkötészet pedig Szentendrén. csak ez érdekelt. Tehát valóságosan kezd velem minden napot és rajta keresztül a könyvkötészettel kib vítettük tevékenységünket. amikortól a papírgyárakat fejlesztették. mi készül leginkább? A kézzel merített papír. vagy Kanadá- Ezt látta el z leg valahol. mert kiment a divatból. mint Ön? Hárman vannak. ahogy azt kell. akkor azt lefordíttattam. meg Olaszországban is kézzel merített papírt. amiket láttam a baseli filmben és az irodalmazgatások közben… 12 Süvöltõ . illetve az ebb l készített termékek. hogy 100 próbálkozásból akár 70-80 db papír is elfogadható min ség volt. 2005 . mert a világban készítettek Spanyolországban. meg a Papíripari Vállalat Kutató Intézetének könyvtárában rengeteg id t „irodalmazgatással” (kutakodással) töltöttem. A m helyre vagyok egy kicsit kíváncsi. M vezet sködtem és néhány év munka után szerettem volna.Szentendre Pro Urbe díja.Szentendre Város Mecénása díj. ahol bemutatták ennek a régi mesterségnek az eszközeit. Érdekelni kezdett. mire van igény. Mióta foglalkozik Ön papírmerítéssel? 1983-tól hobbi. aki ezt folytatja majd? A fiai is ugyanilyen elszántak. amik merített papírhoz köthet k. aki könyvkötészetet tanult. ami ehhez köthet . hanem olvastam róla. ill. mit szeret leginkább tenni? Kitalálni valamit. vagy hengerek beburkolása merített papírral. Mit gyártanak leggyakrabban. Ekkor csináltam mintákat és cégeket hívogattam utcai fülkéb l egy nagy marék 2 forintossal. az irodai munka. Hogyan lesz valakib l papírmerít . ami a papírmerítést jelenti. vagy oklevél kerül. 1980tól. Nem tudtam. az eladás. Ki lesz. az állandó innováció. A többi része. és így eltelt több mint egy év. Nem m velte senki. és mi csak érintettük annak idején. amikor Ön elkezdett ezzel foglalkozni? Elfelejt dött teljesen.ÕSI MESTERSÉGEK A Papírmerítés mestersége Vincze László. a nyomdai tevékenységek. ahol úgy gondoltam. tehát megsz nt. másfél éve dolgozik velem a középs . Honnan szerzik be az alapanyagokat? Az alapanyagot egy ügynökségen keresztül. az mind egy helyszínen m ködik. amibe boros palack. És hol lehetett ezt annak idején tanulni? Annak idején ezt nem lehetett tanulni. papírmerít mesterrel készítettünk riportot. általában Spanyolországból. például mappák hajtogatása. ami tintasugaras nyomtatókkal történik. könyvtest készítése. a Mátraaljai szül falumban. Klasszikus módon. ott volt hagyománya. Közben vagy ezt követ en pedig kezdetleges eszközöket készíttettem. Elismerések: 1999 . mi a m hely f profilja. hogy használták-e eddig ezt a papírt. aki Fedémesen m ködtet egy hagyományokra épít papírmerít m helyt. vagy gyerekkori álom volt? Nem gyerekkori álom volt.

Magyarországi vonatkozásban els voltam. de Magyarországon sem volt úgy hagyománya. hanem akkoriban ezt úgy hívták. Búcsúzóul pedig ne feledjük: „A szó elszáll. elhivatottság nem volt bennem. oda elvinni a termékeket… Igen. amikor rátaláltam erre a papírmerítésre. az ICO a pomázi írószergyár. ahol iskolás csoportok jelentkezését várják. oda eljártunk még az skorban. hogy t lem 20 méterre a MontBlanc. Mire a legbüszkébb? Nem voltam rossz tanuló. Nagy esély volt. ahol rajtam kívül egy magyar kiállító volt. nem is akartam szabadulni t le. Ez az egy oka volt. és még vannak kellékek: enyvez anyag. Az a vegyiparhoz közel áll. voltak elképzelései más irányba is? Soha semmi. aki leporolta ezt a dolgot. tölt anyag. én ehhez annyira nem értek. k jelentik. Paperworld a neve. ahova nem nyertem felvételt. A cellulózok ezek. akik emiatt rendelnek t lünk termékeket. elvégeztem. Aztán felvételiztem a M szaki Egyetem Vegyészmérnöki Karára. mondjuk úgy. hogy még a másik két fiúból is lehet valami. könyvjelz k. Eladni a legnehezebb ezt a terméket. meg jelentették akkor is a szakma csúcsát. hogy szüleimnek örömet okozzak vele. mint az újságnyomó papírok alapanyaga. amit szintén ügynökségekt l rendelek meg. 24-25 éves lehettem. valamint szilárdság növel szer. 12 év óta járok Frankfurtba. meg a FaberCastell cégek állítottak ki. ha legalább a háromból ketten naggyá tennék ezt a vállalkozást. Erre most van esélyem.www.” Honlap címe . oda kihívás eljutni. ahogy a világ is változott? Nem nagyon. Európán belül melyek azok az országok. Gyerekként mi szeretett volna lenni. de magyar. Régen voltak kézm ves fesztiválok. Elképzelhet . Meg a marketing részéhez is. Általános iskola után azért mentem Kazincbarcikára a Vegyipari Szakközépiskolába. Nálam az alapanyag ugyanaz. van egy vásár január végén. tervei vannak a jöv re nézve? A legnagyobb álmom az. Persze minden országban készítettek papírt. hogy már 20 fölött van az országban az ajándékboltok. hogyan merítik a mesterek a papírt! Az interjút készítette: Bárány Brigitta és Kolos Lívia Süvöltõ 13 . Napjainkban nekem itt ennyi az érdemem. meg élmény. papírboltok száma. mi id tálló papírt készítünk. a kémia és matematika voltak a kedvenc tantárgyaim. mert oda járt két unokabátyám már régebben. Ezalatt a 25 év alatt sokat változtak az alapanyagok. voltak olyan évek. Nyomtatott mondókák. Hol jelennek meg. Olvasni és ábrándozni nagyon szerettem. de örülnék. az írás megmarad.vinczemill. hogy legyen folytonossága ennek a tevékenységemnek. akik szeretnék maguk is testközelb l megtapasztalni. csak ösztönösen.hu -. bár az is külföldi tulajdonú. ebb l lett egy olyan partneri kapcsolat. vagy eszközök. ez nem olyan. vásárokon. amelyekben nagy hagyományai vannak a papírmerítésnek? Spanyolország. hogy a jó tanulók közé tartoztam. Olaszország. egyebek. Milyen álmai. hogy átirányítottak a Könny ipari M szaki F iskola a Papírmérnöki Szakára.ÕSI MESTERSÉGEK ból. f ként azért. Gondolom. mert ahogy mondtam. mint ebben a két országban. vagy megrendelésre gyártanak? Megrendelésre gyártunk leginkább. a középs fiamat megfert zte szerintem teljes mértékben. akkor viszont már nem szabadultam.

árnyat ad. A legfontosabb vitaminok közül kilenc megtalálható benne (karotin. süt tök.TERÍTÉKEN Megyénk kincsei télen is .avagy vegyük észre a fától az erdot! II. Pedig ez a dióban is megtalálható. niacin).megfelel mértékben és jó min ségben . A diót csontba zárt egészségnek is szokták nevezni. a városközpontban pedig szinte egymást követik a Makovecz Imre és csoportja által tervezett épületek. A község kiváló kirándulóhely. vasat. utazzunk el Csengerbe. Napjainkban sokat hallunk az omega-3 zsírsavak fontosságáról. dió. biotin. rész Rendhagyó gasztronómiai és turisztikai utazásra invitálom Önöket. Kellemes kikapcsolódást talál az. B1. Hogy mi a közös bennük amellett. A népi gyógyászatban levelét tisztító és összehúzó hatásai miatt évszázadokon keresztül használták b rproblémákra. káposzta. Alma. 2002 óta minden év augusztusának utolsó szombatján diófesztivált rendeznek a településen. hiszen a magyar almatermesztés világhírét a megyénkben termett jonathan alma alapozta meg. És ha még ezek után is vágynánk valami finom és egészséges ételre. nyomelemeket. köztük almást vágtak ki. Most pedig következzen a desszert Milotán. foszfort. melynek világhír terménye a vékony-héjú. a magyar-ukrán határ mentén. vagy csónakkal evezve gyönyörködik a táj szépségében. C-vitamin. B2. Nyersen is fogyasztható és napi 1-2 szem elfogyasztása jótékony hatással van a memóriánkra. hogy Szabolcs-Szatmár-Bereg megye b velkedik ezekben a javakban. Milota Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti csücskében.. gyulladásokra és gyomorgondokra. . gyógyászati és gasztronómiai célokra egyaránt felhasználható. kevés C-vitamint. f zetével lát el minket és gyógyít. nátriumot. Az alma gyümölcssav. El z számunk folytatása.gazdálkodói összefogásnak köszönhet en . aki a Magyarországra itt belép Tisza partján nyaral.több területen is újrakezdték almások telepítését. Sajnos a rendszerváltást követ en hazánk keleti részén is rengeteg gyümölcsöst. folsav.ízletesek. ún. A-vitamint. sszel és télen termésével.és B6-vitamin. hogy . olajával. pálinka. nyáron lombjai alatt pihenhetünk. 14 Süvöltõ Rostjai az érés során feloldódnak és pektin keletkezik. ez a Nemzetközi Diófesztivál. igen el kel . Bkomplex vitaminokat. E-vitamin. A hazai almával kapcsolatban sokaknak még ma is a szabolcsi alma jut eszébe.és vitamintartalma magas. a szeszélyesen kanyargó Tisza ölelésében fekszik. emiatt nem muszáj sok száz kilométerr l különböz tartósító eljárásokkal kezelt tengeri halakat és ezekb l készült termékeket vásárolnunk. A dióolaj kozmetikai. Tartalmaz kalciumot. papírhéjú milotai dió. a Szatmári Fesztiválnak. a Szatmári-síkság egyik leghangulatosabb és legszebb Szamos-parti kisvárosába. zsírsavai miatt hatásos érelmeszesedés ellen és a koleszterinszint csökkentésére. egészségesek? Az.. ahol 3 egyház ugyanabban az utcában építette fel templomát („Templomok utcája”). Ez az anyag a bélbe jutva az ott jelenlév baktériumok hatására jótékony véd réteget képez a nyálkahártyán. a legtöbb szakirodalom ennek pótlására a különböz tengeri halak f leg a lazac fogyasztását javasolja. Sikerét a pektin nev anyagnak köszönheti. Az utóbbi években azonban . a világ élvonalába tartozó helyet elfoglalva. magnéziumot. káliumot. Természeti látnivaló még az önkormányzat által helyi természeti értékké nyilvánított "fehér nyárfás" a Tiszapartján. több mint 20 féle ásványi anyag található benne. A Szatmári Almanapok az almaszüret id szakában vonzza Csengerbe a látogatókat. ahol az épített környezet éppúgy felejthetetlen élményt nyújt mint az érintetlen természet. mely évek óta egyik kísér rendezvénye a Szatmári térségben rendezett gasztronómiai rendezvénysorozatnak. Magas energiatartalma miatt hatékony ellenszere a fáradtságnak.

és hívnak megint egyre inkább -.KÖNYVJELZÕ Gyógyító hatását már régóta ismerték. csökkenti a vér koleszterinszintjét. Hiszen aki veszi a fáradságot. felsétál a hídf t megkoronázó kilátóba . Higgyük el. De hogy mi volt az igazi indíttatás. és er síti a bélnyálkahártyát. a Bodrogzug. miszerint: Tokaj a dél legészakibb és az észak legdélibb pontja. a t le térben és id ben elszakadó. nem csak a csodás és titokzatos keleten vannak csodaszernek tartott tápláló és gyógyító növények. csökkenti a vesek . hanem egy kedvcsináló és figyelemfelkelt kiadványt. Az információkat csokorba gy jtötte. legeltet el dökre. akár a 10-15000 éve itt élt vadászó. vagy a mai kor turistáira gondolunk. Méregtelenít .és húgysavképz dést. Hat a bélflórára. miel tt az agyonreklámozott. úgy értve. Utóbbiak alakjában. mint egy hiánypótló könyv. korában és kialakulása körülményeiben némileg eltér Hegyalja is a maga jellemz növény-. hanem hazánkban és annak keleti. tehermentesíti a vesét. és az ahhoz sok tekintetben hasonló. ami igazán másoknak ajándék. Lábai el tt tudniillik tájak találkoznak tényleg. sokszor elmaradottnak bélyegzett részében is. hogy minden olvasó elindulhasson a meg rzésükhöz. nézzünk körül házunk . Aminek a mai világban talán nagyobb haszna is tud lenni. s ezt szigetszer en megmaradt természetes növényegyütteseik is jól jelzik. ami szülte ezt a kis csodát. még a széles Alföld nyújtózkodik egy utolsót. miért volt kézenfekv ezt írni a borítóra. ugye.amit helyesebben Tokaj-Eperjesi hegységként hívhatnánk. jó étvágyat és kellemes utazást kíván Karásziné Gulyás Edit Tájak találkozása * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * tebb. bemutassuk az itt él ritka és sérülékeny fajokat. A fentiekben csupán néhány példát láthattunk arra. meg ben- Süvöltõ 15 . ami székrekedés esetén enyhíti a panaszokat. megszüntethet a hányás és a tengeribetegség. holtágakban és kaszálórétekben úgyszintén b velked Taktaköz. A népi gyógyászat szerint a reszelt alma fogyasztásával leküzdhet a hányinger. megérti. s onnan körülnéz. Következésképp nem egy tudományos m vet vehet kezébe az olvasó. s t a rendszeres nyers alma fogyasztása rendszerezi a székletet. Mindeközben valami kis mediterrán hangulat. egészen a hegytet re -. megismeré-sükhöz vezet úton.ne adj isten. A lényeg.” Igazán egyébként nekik. és ez alkalomból valami olyannal lepte meg magát. Az alma csersavtartalmának köszönhet en a savas lé frissít hatású. és a Tokajt körülölel táj természeti értékeinek ért összefoglalása. hogy az ember mindig is jól érezte itt magát! Err l így ír bevezet jében a kötetet író és szerkeszt . leginkább skorbut és a fogínyvérzés ellenszereként tartják számon. hasznos és élvezhet terményeket. azaz a messze föld vándorainak. akár a Kárpát-medencébe érkez magyarokra. hátha találunk nekünk szükséges és megfelel . illetve kárpáti hatás is vibrál a leveg ben a híres hegy lábainál. el segíti az emésztést. Ahogy a Kopaszként emlegetett Nagy-hegy . ami egyszerre képes album. illetve az itt él knek szánják szívet melenget és szemet gyönyörködtet munkájukat derék totemeseink. s képeivel nagyobbrészt kitölt Zsólyomi Tamás: „A környék több ezer éve természeti gazdagságával vonzza magához az embert. arról szóljon megint a szerz : „Célunk e kötet megjelentetésével. amire szervezetünknek szüksége van. Hatására salakképz anyagok jutnak a bélbe. Ez nem más. Err l Soó Rezs mindent elmond azon megfejtés érték mondatában. ezért köszvény ellen is alkalmasnak tartja a természetgyógyászat. valósággal egybemosódó. hogy a Tokaj-Bodrogzug Tájvédelmi Körzet negyedszázados fennállása alkalmából megismertessük a helyi lakossággal és az ideérkez turistákkal ezt a rendkívül változatos szegletét hazánknak. rovarés madárvilágával árulkodik másfajta adottságairól.sz kebb pátriánk . a hegységgel összeér . a Tisza. mint az el bbinek. lehet séget teremtve ezzel arra. tisztító hatású. forrásától számított utolsó természetes árterülete. Nevükön nevezve: a Zemplén . hazai alapanyagból készült termékeket itthon is és közben felfedezhetjük rejtett természeti és kulturális kincseinket. csodaszernek min sített külföldi termékeket megvesszük. Nem csoda hát. A cím már önmagában elárul sok mindent a szándékról. vízjárta lapály rajzolódik ki.táján. hogy hazánkban is megtalálható minden. jó hatást fejt ki a máj m ködésére. Vérkeringést serkent hatásával érelmeszesedéskor válhat hasznossá.” Köszönet és dicséret illeti tokaji testvérszervezetünket ezen nemes fáradozásukért! Szilágyi Menyhért A Tokaji Természetvédelmi Egyesület (ismertebb nevén: TOTEM) idén tölti be tizedik életévét.mint amolyan „el retolt hegy rség”-.

? Közös tevékenységünk esszenciája végül testet is öltött: ugyanis egy közös akció keretében szedtünk néhány zsákkal az erd ben term vadalmából és vadkörtéb l. kék futrinka. szemétszed keszty t és zsákot. a rendszeresen erd pásztorolt területek vonni a közös munkába. pálinkáspohár.hu honlaptéli zsurlót. összeszedi a szarvasbogár) is gy jtöttek adatot az erd szemetet.doboz. a kis fehérsávoslepke. hogy erd pásztorul szeg A példa nélkül álló program minimális d barátainkban óriási kreatív energia várt költséggel. szükséges tüskegomba felfedezése. Több védett tennünk. rugós matrac. melyek mények ehhez képest mindenkit megleptek. s t. egyre inkább üt képes egységgé fejl dtünk. megszámoltuk a védett csillagvirág állományát. hogyan tehetünk még többet az erd ért. játszólepke. ami aztán pálinkává nemesedett az év végére. erdészet. az erdészeti munkálatokat. Ennek kulcsa szerintünk az. zásait. több alkalommal éjszakai lepkekutatásban vettünk részt. bens ségessé. legszebbjei honlapunkon láthatók. a város és egyéb szervek részér l. makkot gy jtöttünk az erd felújításhoz és decemberben felállítottuk óriás-madáretet nket az Erdei Süvöltõ 16 . kis akvarelleket is kaptunk. De és részletes segédanyagokat töltöttünk fel felfedeztük a korában nem ismert. hogy a 2003-as felfe2011 elejét l kezdve a Sóstói-erd ért tenni dezése óta csupán medd hajtásokat hozó. Azaz legyen egy-egy olyan kis része bogárfajról (nagy h scincér. ? Korábban nem ismert ritka. a kis színérdekl dését. akaró barátaink tehát pásztorául szeg dhetfokozottan védett magyar n szirom 2011tek egy-egy erd részletnek. és 2009-t l a www. megfigyelést fogadni. ? Kiderült az is. Láthatóan tisztább lett az erd . jelképes útravalóul adtunk egy-egy pár berki aggófüvet és az erdei iszalagot is. Szerencsére az évek során magányos lovagokból önkéntes erd pásztorok a Sóstói-erd b l. az erd nek. gyakorlatilag teljesen megtisztultak.sostoi erdo.hu honlap és az „Egy nap az erd ért” akciósorozat elindítása és persze sok-sok italos flakon. Így ? A növényvilág tekintetében hatalmas született az Erd pásztor-program. védett folyamatosan a www. orrszarvúbogár. ? Az egyéni erd pásztorkodás mellett számos közös akciót is szerveztünk: készítettünk denevérodút.sostoierdo. nyomon kíséri a természet váltopásztorok. Ehhez b séges ben els alkalommal virágba borult. a palackba zárt Sóstói-erd a keresztségben a Vadóka nevet kapta.? Az erd gombáit is jobban megismertük: tos kapcsolattartással igyekeztünk minden kiemelend a védett laskapereszke és észrevételt. meglepetés volt. Volt közte vécécsésze. szedtünk közösen szemetet. üveg és óta az erd látogató lakosság köréb l is egyre többeket tudunk be. ellen riztük és kitakarítottuk a még 2010-ben kihelyezett madárodúkat. szerény hangú fotókat. kamu-cigaretta. tüzes ital. felel sségteljessé kell már fotók támasztják alá. esetben segítséget nyújtani. az E-misszió Egyesület munkakibontakozásra: szebbnél szebb egyéni társainak önkéntes szervezésével. Az eredkákat. védett állathogyan kelthetjük föl még több ember fajok kerültek el : a rézsikló. kis erd barát rendszeresen kijár. A különleges.Pásztorok az erdõben A nyíregyházi Sóstói-erd egyedülálló természeti értékeiért már az ? Az eltelt 11 hónap alatt 87 zsáknyi hulladékot gy jtöttek össze és távolítottak el az elmúlt évezred óta folytatjuk olykor Don Quijotééra emlékeztet küzdelmünket. 2011 januárjában bolondos ötletünk támadt. az erd ihlette grafivárakozásokkal indult meg egy éve. és folyama. a fokohogy ember és erd kapcsolatát kézzelfogzottan védett fekete gólya felfedezését imhatóvá. partnerekre találtunk az UAZ-ülés. ahova az önként jelentkez selymes futrinka. továbbá a kipusztultnak hitt ra.

megértés. a WWF Magyarországnak. földm velést nagyon szerette.meg kell tanulni együtt élni” dolok. Igen.én volt Taktaharkányban. az a fajta. ha volt munka és segítségünkre lehetett. lepke és gomba. az erd kezelését végz Nyírerd Zrt. hogy továbbra is védHogyan volt mindez lehetséges? hessük a Sóstói-erd t. havonta 6-10 visszajelzés és beszámoló érkezett.amikor a nagy sodrásban kapaszkodtunk egy bed lt f zfára-. S t.sostoierdo.-nek. illetve virág. de nem gondolkodtak el azon. pl.-vel.önkéntes programjainkon. Ha kímélni akartuk és ilyet szerettünk volna rábízni. Mindenképpen meg kell köszönnünk emellett az együttm ködést partnereinknek. hanem aktuális dolgokról is. természetvédelmi oldalról pedig a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságnak. Nos. nemcsak a múltbéli élményeir l: háborúról. Temetése 2012. A kettõs ügynök . Mind a helyi. régi cserkészkirándulásokról. Ezek az „ennek meg annak az éve” dolognak többnyire nem sok jelent sége szokott lenni. a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesületnek. ezeket szerette. alkalmi önkénteseket. Taktaharkányból járt át vonattal Nyíregyházára. de most inkább mint bölcs öreg barátra emlékezünk. partnereket. mind az országos médiában több alkalommal volt szó Sóstói-erdei önkéntes tevékenységeinkr l. s a munka szeretete. De ez még csak a kezdet! Nagyon sok erd részletnek még nincs erd pásztor gazdája. sok mindent tanultunk T le. szeretett beszélni. a NyírVV Nonprofit Kft. akik rendszeresen élvezik az erd áldásait. a komoly munkát szerette. is kedvelte társaságunkat. Szerettünk Vele dolgozni. és még felfedésre vár rengeteg szemét. mint bölcsesség. majd 2007-t l Nyináékkal gyakran is eljött hozzánk a tanyára. metszeni. Megmutatta. Magasra tette a mércét mindannyiunk számára. A munkát. inkább beszélgetett vagy pihent. túlélésr l. és két természetvédelmi témájú konferenciára is felkérést kaptunk el adás tartására a témában. hallgatni a történeteit. hogy tev legesen is segíthetik a Sóstói-erd t! Várjuk tehát az új erd pásztorokat. amikhez értett. rendszeresen konzultáltunk az erd kezelésr l a Nyírerd Zrt. 2012 az Európai Unióban az „Aktív id skor éve”. Ezúttal viszont már most érezzük. a tanárokdiákok helyzetér l vagy éppen a taktaközi uzsorahitelesek öngyilkosságairól.s itt nem “A fájdalmakkal el bb-utóbb els sorban földrajzra vagy történelemre gon. stb. amit Bandi bácsi részér l tapasztaltunk . folytattuk természetvédelmi felméréseinket. érezni bölcsességét.Örökzöld-gondolatok Tornapályán. mennyire hiányzik az a fiatalokat megszégyenít aktivitás. emlékére Mi is elhelyeztünk egy csokor virágot a sírján. január 14. igyekeztünk közvetíteni a lakosság és az illetékes szervek között.-nek. hogyan kell a fiatal dinnye növénykéket ápolni. azt hiszem. Segíteni munkával és tanítani bölcsességgel dolgokat. madár. amit nagyon nagy élménynek élt meg. és nagyon számítunk adományokra.az utolsó pillanatokig . A szemétszed Tiszta Tisza Túrán is tevékenyen részt vett Nyináékkal. Igazi tanárember volt.hu honlapot. a Júlia-fürd be. egy egyetemi szakdolgozat is foglalkozik már az erd pásztorsággal! ? Mindemellett az E-misszió Egyesület tovább folytatta évek óta folyó erd véd munkáját: b vítettük a mindig naprakész www. Nyugodj békében Bandi bácsi! A E-misszió Egyesület nevében: Mádi Péter Süvöltõ 17 . És még nagyon sokan vannak. Valójában összesen mintegy 10 erd pásztor (csapat) dolgozott több-kevesebb rendszerességgel. segít ket. mellette lenni. A laza vagy szerinte felesleges munkákat hagyta másra. támogatásokra is. A kertészkedést. Manapság ritka értékeket sugárzott.(részletek Spisák Bandi bácsi nyíregyházi életébõl) Az Egyesület önkéntes segít je volt. nagyon jól érezte magát. akit l * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * minden helyzetben lehetett tanulni . senki se képzelje. mind a tágabb természetvéd és erdész közösség is az Erd pásztorprogram felé. sokszor felemlegette kés bb a kenus borulásunkat . hogy önkéntesek száSzigetvári Csaba zai lepték el a Sóstói-erd t 2011-ben. Az erd pásztorok valódi közösségként dolgoztak! ? Várakozáson felüli érdekl déssel fordult mind a média. olajtököt termeszteni. türelem.

felséges uram. százesztend s? Százöt esztend s volt már akkor. egyik-másik még meg is botránkozik. Mit mondok. de nekem öröm a munka. elhoztam az akkor ültetett fa els termését. . hogy az útját állotta a kopott ruhájú. az öregemberhez ment. hogy mi járatban van. s ím. Hej. A büszke urak szégyenkezve sütötték le szemüket. hogy itt van egy igen-igen öregember. . örömét éred ennek a fának? . egyszerre csak termettek is: gyönyör szép piros almák mosolyogtak a százesztend s ember fáin.S azt hiszed. öreg? Mondja az öreg. Aztán parancsolta a szolgáknak.Hány esztend s vagy? . hisz folyton hadakozott. Mátyás király bizonyosan megfeledkezett a százesztend s emberr l (nem csoda. büszke nagy urak. aztán telt-múlt az id . Egyszeribe jelentették a királynak. nézték a f urak. esztend esztend után múlt. urak. Nem érdemes ezek öröméért ültetni? . . Bement az öregember. Íme.mondotta az öregember -. Nosza. talán bizony nem eleget dolgoztál ifjúkorodban? Most már pihenhetnél.Igaz.Viszek. Fogadja kegyesen. ha megéred a fa termését. s azt mondotta nekik: .Ha az Isten akarja felelt az öreg -. hol a törökkel). viszek. hozzak bel le felségednek.Na. megtöltött egy kosarat a legszebb almákkal.Hallod-e. mosolygott a szeme. s mondta. amint újra látta a százesztend s faültet embert. s csodálkoztak.Hát csak eresszétek be parancsolta a király.Emlékszem. hogy aki öregségében is ilyen dolgos. növekedtek a százesztend s ember ültette gyümölcsfák. hogy a föld leghatalmasabb urai is megtiszteljék. . s leültette egy aranylócára.Felséges uram csudálkozott.MESELÁDA Benedek Elek: Mátyás király és a százesztendõs ember Mátyás király a budai hegyek között sétálva. . tanuljátok meg. urak. nem kellett nagyot hajolnia. hozzál majd nekem bel le! Igazán kíváncsi vagyok. s felballagott a budai várba. hogy a nagy hatalmas király egy ilyen szegény embert aranylócára ültet. Aki látta. gyönyörködve nézte. Hát persze. bizony meg is botránkoztak. emlékszem mondotta a király. amint következik: . csodálkoztok. mindjárt teletöltötték. görnyedezve tipeg aggastyánnak. Egy igenigen öreg ember fát ültetett a kertben. ha nem: majd örülnek a gyermekeim meg az unokáim. csudálkozva állott meg egy kert el tt. s gyöngéden levezette a palota lépcs in. mikor a fák teremni kezdtek. hogy ürítsék tálba az almát.Kerek száz. megéred-e. nyájasan karon fogta.mondotta a király -. . szépen meghajtotta magát (no. hogyne vinnék! A király továbbsétált. méltó rá. s megparancsolta. s felvidult az arca. . ott aranyos hintajába segí- 18 Süvöltõ . eleget dolgoztam . mer en rájuk nézett.Emlékszik-e felséges királyom arra az öregemberre. hol a némettel. hogy ha megérem a termést. Bezzeg. öreg szólította meg a király -. s olyan nagy kegyességgel. hogy öregember létemre fát ültetek. de a százesztend s ember nem feledkezett meg ám az ígéretér l. öreg . örömét érem. hogy ezt a szegény embert így megtisztelem. Ám a király éles szeme észrevette a nagy urak megbotránkozását. miközben a király az öregembert újra karon fogta. egy kosár almát hozott felségének. mert bizony már jól el re görnyedt a háta).Látom. n ttek. Csak nézték.Mit akar itt kend. olyan nagy szeretettel bánik vele. királyom! Mátyás király leszállott a trónusáról (körülötte állottak a f -f urak). ki öt esztend vel ezel tt fát ültetett? . Bárcsak még sok esztendeig dolgozhatnám! . a kosarat meg töltsék tele színarannyal. felséges királyom. felséges uram.

P. Ezt követ en tépkedjük apró darabokra az újságpapírt és kezd dhet is a munka. kisebb termések megfestése és az álarcra ragasztása. de sok esetben olcsóbb is. hogy az újságpapír darabkák kissé fedjék egymást és több réteggel vonjuk be a lufit. hogy a száradást követ en könnyedén leválaszthassuk a kész maszkot a sablonról. Ragasztóval kenjünk be és jól nedvesítsünk át egy-egy újságpapír darabkát. Szerencsére saját kez leg történ elkészítése nem igényel túl nagy kézügyességet. A nyereményeket postán juttatjuk el a nyerteseknek. akiknek ezúton is gratulálunk! Itt a farsang. toll színesre festése. Hriczu Istvánné és Hriczu Emese valamint Ráduly Rita. majd az el re elkészített ragasztó segítségével kezdjük el az apró újságpapír darabkákat a lufira ragasztani. mert így a kész maszk küls felülete biztosan sima lesz. a buli helyszínét és milyen finomságokkal várjuk vendégeinket! Ne essünk pánikba. K-Sze-Cs: 8. Jelmezkészítés: Hajdanában a jelmezek egyik legfontosabb kelléke az álarc volt. 6.hu frissítjük a Zöldövezet boltban található termékek listáját.30-13. melyet papírmasé technikával egyszer en elkészíthetünk. Boltunk megtalálható: E-misszió Egyesület Irodája (Nyíregyházán a Szabolcs és Malom utca sarkán) . háztartási étolajderít .BIO lekvárok. szappanok. Fújjunk fel közepes méret re egy lufit. vagy megformázhatjuk saját arcunk mintájára. Szabolcs u. akkor számítanunk kell arra. BIO levek. nem fényes újságpapír).El z számunk keresztrejtvényének megfejtése: ”TERMÉSZETVÉDELEM” Nyerteseink: Síposné Edit. Farsangi lampion lufiból: A farsangi buli helyszínét színesebbé tehetjük néhány lampionnal. ne feledkezzünk meg a mulatság helyszínének dekorálásáról sem. testápolók. A teljes száradás végeztével a léggömböt kilyukaszthatjuk. szükségünk lesz egy nagyobb adag jó nedvszívó képesség újságpapírra (hagyományos. majd kezdjük el a sablonra ragasztani. mint a boltból megvásárolt kész jelmezek és díszek. Néhány ötlet..hu www. Az Egyesület honlapján (www. majd díszítsük kedvünk szerint.. Ebben az esetben lisztb l és vízb l kell f znünk.erdélyi sótermékek (étkezési só. azonban szép sima felületet kapunk. azzal a különbséggel. Ajánlott az utolsó réteghez világos újságpapírt használni. A technika egyszer . vidámságot! Kolocsán Tünde Környezeti Tanácsadó Iroda Elérhetõségeink: Telefonon: 42/423-818 Személyesen vagy levélben: 4400 Nyíregyháza. mivel dekoráljuk otthonunkat.30-15. dekorálni.környezetbarát tisztítószerek: mosószóda. wc-olaj. mosható nadrágpelenka . Száradást követ en válasszuk le a sablonról. súrolópor. melynek technikájáról az interneten olvashatunk részletesebben. szódabikarbóna. melyek a velencei karnevál hangulatát idézik elénk. ha ezt a környezetbarát megoldást választjuk. Amennyiben a jelmezünk és a dekoráció is elkészült. Papírmasé technikával is egyedi álarcokat készíthetünk. akkor erre is van lehet ség. melyet természetes anyagokból is elkészíthetünk. vágjuk le a maszkon túlnyúló újságpapír darabokat és díszítsük tetszésünknek. ennek folyamata a következ : kartonpapírból vágjuk ki egy sablon segítségével az arcunk méretének megfelel álarcot (ehhez számos sablont találunk az interneten). hogy a száradási id kicsit hosszabb lesz.hu) folyamatosan www. kéz. bórax.ultramaggal ellátott.30 A Búza téri piacon . Az elkészítés az el z ekben leírtakhoz nagyon hasonló. örömet. gyermekeinkre. remek ötleteket valósíthatunk meg némi fantázia az otthon talált maradék anyagok és két kezünk segítségével. így nem csak a közös munka gyümölcsének.növényi alapú.e-misszio. barátainkat is. állatkísérletmentes kozmetikumok: arckrémek. általában ez 4-5 réteget jelent.00 . Ha a ragasztót is saját kez leg szeretnénk elkészíteni. akkor nem árt elgondolkoznunk kicsit. ez természetesen napjainkban sem ment ki a divatból. hogy ebben az esetben a sablon a léggömb lesz. A készül désbe vonjuk be gyermekeinket. fogporok . Fontos. A papírmasé technika nem igényel sok eszközt. A saját kézzel történ jelmez és dekoráció kreálása nem csak egyedibb.öko Bál! Ha már farsang.hu www.és masszázsolajok. valamint jelmezünknek megfelel en. fürd . Az újságpapírt több rétegben ragaszszuk. majd tetszés szerint festhetjük és dekorálhatjuk az így elkészült lampionunkat. így az érdekl d k mindig naprakészen informálódhatnak a régi és új árucikkekr l.e-misszio. ezáltal a téli szürke napokba használjunk minél több színes dekorációs kelléket. tanacsadas@e-misszio. ivókúra) . fürd só. kezd dhet a farsangi menü elkészítése. P: 8. milyen jelmezt öltünk magunkra. péntek: 8:30-13:30 Kedd-csütörtök: 8:30-15:30 Termékeink: . de az együtt töltött vidám pillanatoknak is közösen örülhetünk. Farsangi dekoráció: Ha kész vagyunk a farsangi maszkunkkal..Nyitva tartás: H. a kiválasztott sablont kenjük be valamilyen zsíros krémmel.30. Mivel a farsang a színek kavalkádjáról.Nyitva tartás: Sze. valamint el re beáztatott tapétaragasztóra. Ajánlatos a sablon bels oldalát használni.. pl.és lábápolók. kedvünknek.30-12. így könnyebben tudjuk majd festeni.kothalo.hu Nyitva tartás: Hétfõ. a csillogásról is szól vidámságot csempészve. Szo: 7. melynek elmaradhatatlan alkotója a farsangi fánk! Mindehhez kívánok jókedvet. A legegyszer bben kartonpapírból készíthetünk álarcot.e-misszio. így bátran nekivághatunk. Az álarc alapjául szolgáló sablont megvásárolhatjuk készen is.

az egynapos böjt után . így például farsang idején az asszonyok mulatsága volt az asszonyfarsang. els sorban német hatás eredményeként. A farsang bajor-osztrák jövevényszó: a „vaschang”-ból származik. Hajdanában a farsang a párválasztás ideje volt és egyben „esküv i szezon” is. hogy a farsangi maradékot elfogyaszthassák.niif. ezt követi a hamvazószerda. mint például hazánk egyik legnevezetesebb eseménye. Forrás: www. Ezt az id szakot a színes bálok.hu. Els írásos megjelenését 1283-ból bajor-osztrák adatokból ismerjük.wikipedia. Elterjedése valószín leg három f területen történt: a királyi udvarban. lakomák és zenéstáncos mulatságok jellemzik. a mohácsi busójárás.) hamvazószerdáig tartó id szak elnevezése. A hamvazószerdát követ napon . A mulatság gyakran elkülönült nemenként és korcsoportonként. ugyanis a húsvéti böjt id szakában már tiltott volt esküv ket tartani. népünnepélyek. A farsangi szezon a mulatozás mellett a tél elbúcsúztatásáról is szól.a böjtöt felfüggesztik. A farsang farkának utolsó napja a húshagyókedd.hu Örömmel fogadjuk Adója 1%-át 2012-ben is természetvédelmi kampányainkra és szemléletformáló tevékenységeinkre! Adószámunk: 19214555-2-15 Köszönjük segítségét! . mellyel kezdetét veszi a húsvétig tartó 40 napos böjt. Magyarországon a farsang kialakulása a középkorra tehet . ennek a napnak torkoscsütörtök a neve.mek. www. a városi polgárság és a falusi lakosság körében. Természetesen népszokások is köthet ek a farsangi id szakhoz.Tudta-e a farsangról? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? Farsang a vízkeresztt l (január 06.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful