You are on page 1of 8

SEJARAH DAN KITA

PENGERTIAN

Salasilah
Asal usul
Riwayat
CIRI-CIRI SUMBER
Keturunan
1.Penting & bermakna
2.Fakta tepat dan benar
Pertama
-belum diolah
3.Sebab dan akibat

Kedua
PENDAPAT -sudah diolah

Ibnu Khaldun
-peradaban&perubahan sifat manusia

Herodatus
-tentang tindakan dan sebab manusia melakukannya

Mohd.Yusof
-catatan peristiwa pada masa lalu
KAEDAH PENGKAJIAN SEJARAH

1.Kaedah lisan
2.Kaedah bertulis
3.Kaedah arkeologi

SEJARAH DAN KITA

FAEDAH MEMPELAJARI
PENTAFSIRAN
-iktibar
-ulasan terhadap peristiwa bersejarah -inspirasi
-patriotisme
-memburu binatang
-memungut hasil hutan
-hidup sara diri
-menggunakan alat batu

-hidup pindah-randah
-tinggal di kawasan terbuka

-animisme
-upacara perkuburan

ZAMAN PALEOLITIK

-bukit jawa,kota tampan dan bukit bunuh.perak


-bermula 200 000-300 000 -gua niah.sarawak
Tahun dahulu -tingkayu.sabah
-wujud sistem bermasyarakat -mencipta tembikar dengan tanah liat
-membuat pembahagian kerja -bercucuk tanam,menangkap ikan,
-tinggal di gua berhampiran sungai menternak binatang,
memungut hasil laut & berdagang
Mencipta barang kemas dengan batu

NEOLITIK

-animisme
-percaya setiap benda mempunyai -bermula 7000 tahun dahulu
Semangat orang mati -bukit tengkorak.sabah
-gua cha.kelantan
-Bercucuk tanam,menangkap ikan,
-hidup menetap berburu,menternak
-mempunyai adat resam binatang,berdagang barter
-tinggal digua & berhampiran -menghasil alat logam
sungai

ZAMAN LOGAM

-menjalankan pengebumian
menggunakan batu -bermula4000 tahun dahulu
-mempunyai kepercayaan & -sungai tembeling.pahang
pegangan hidup Gua harimau,changkat menteri.perak
KERAJAAN AGRARIA

-berasaskan pertanian
-kerajaan angkor & funan

Kerajaan maritim & agraria

KERAJAAN MARITIM

-berasaskan perdagangan
-kerajaan champa,chih-tu,srivijaya,majapahit,kedah tua