www.sajt.com.

hr

Literatura: Said, E. (1999) Orijentalizam. Zagreb: Konzor, str. 7-39. Amerikanci Orijent povezuju s Dalekim istokom (Kinom i Japanom poglavito). Za razliku od Amerikanaca, Francuzi i Britanci-manje Nijemci, Rusi, Španjolci, Portugalci, talijani i Švicarci imaju dugu tradiciju orijentalizma, tradiciju načina sporazumjevanja s Orijentom koja se temelji na posebnome mjestu štoga Orijent zauzima u europskom zapadnom iskustvu. Orijent nije samo susjedan europi, on je isto tako i mjjesto najvećih, najbogatijih i najstarijih europskih kolonija, izvor bnjezinih civilizacija i jezika, njezin kulturni suparnik, jeda od njezinih najprodubljenijih i najpovratnijih predodžaba o drugome. Orijent je sastavni dio europske materijalne civilizacije i kulture. Orijentalizam je oblik diskursa koji izražava i predstavlja taj dio kulturno pa čak i ideološki i on ima svoje potporne ustanove, vokabular, znanost, slikovlje, doktrine, čak i kolonijalno stanovništvo i kolonijalne stilove. Stručnjaci danas manje cijene naziv orijentalizam i zato što je odveć neodređen i općenit i zato što u sebi razumijeva nadmeno egzekutivno stajalište europskog kolonijalizma 19og i ranog 20og stoljeća. Orijentalizam i dalje živi na akademskoj razini u svojim doktrinama i tezama o Orijentu i orijentalcu. Orijentalizam je način mišljenja zasnovan na ontološkoj i epistemološkoj distinkciji između Orijenta i Okcidenta. Temeljna distinkcija između Istoka i Zapada kao polazište za u tančine razrađene teorije, za epove, romane za društvene i političke prikaze Orijenta, njegovih naroda, običaja, njegova ''uma'', usuda i tako dalje. O orijentalizmu se može raspravljati i analizirati ga kao združenu ustanovu koja se bavi Orijentom-bavi se njime tako da o njemu iznosi stajališta i autorizira gledišta, prikazuje ga, tako što ga proučava, naseljava i njime vlada: ukratko, orijentalizam kao zapadni način da se dominira Orijentom, da ga se rekonstruira i ima nad njime vlast. Govoriti o Orijentalizmu znači govoriti uglavnom prmda ne i isključivo o britanksom i francuskom kulturnom pothvatu, o projektu koji obuhvaća tako nespojiva područja kao što su sama imaginacija, cijela Indija i levant, biblijski tekstovi i biblijske zemlje, trgovine začinima itd. Orijentalizam potječe iz osobite bliskosti koju su ostvarile Britanija i Francuska s Orijentom koji je do ranog devetnaestog stoljeća označavao samo Indiju u biblijske zemlje. Nakon drugog svjetskog rata Amerika dominira Orijentom i pristupa mu onako kako su mu pristupali Francuska i Britanija. Orijent je ideja koja ima svoju povijest i tradiciju mišljenja, slikovlja i vokabulara, povijest i tradiciju koje su mu podarile zbilju i nazočnost na Zapadu i an Zapad. Tako se ta dva zemljopisna entiteta međusobno podupiru i do određene mjere zrcale. Fenomen orijentalizma kojim se Said bavi je unutrašnja dosljednost orijentalizma i njegovih ideja o

(orijentalizam i njegova značenja, stranica 7-9)

(Orijent, Okcident, str. 9)

13) (hegemonija. Ta tri aspekta njegove suvremene stvarnosti su redom: -distinkcija između čistog i političkog znanja -pitanje metode -osobna dimenzija Prvi aspekt: distinkcija između čistog i političkog znanja .16) . Čvrstu unutarnju snagu orijentalističkog diskursa.sajt. Hegemonija europskih ideja o Orijentu koje uporno ponavljaju priču o europskoj nadmoći nad orijentalnom zaostalošću. Kontinuirano ulaganje učinilo je orijentalizam kao sustav znanja o Orijentu prihvaćenim filtrom kroz koji je Orijent prodirao u zaapdnu svijest. Said se bavi trima glavnim aspektima vlastite suvremen zbilje koji pokazuju izlaz iz metodloških poteškoća ili poteškoća u određivanju perspektive. koji se mogu shvatiti kao pojedinačni primjeri autora koji se bave Orijentom.ako je istinito da nijedno stvaranje znanja u sklopu humanističkih (odnos moći i dominacije. str. Čovjek se uvijek iznova mora pitati je li u orijentalizmu važnija opća skupina ideja što nadilazi mnoštvenost građe ili su važnija razna djela što su ih stvorili gotovo neizbrojivi pojedinačni pisci. Rezultat kulturne hegemonije na dijelu daje orijentalizmu izdržljivost i snagu kakvu smo već naveli u dnevniku čitanja od strane samog saida. str. njegove bliske veze s društveno-ekonomskim i političkim institucijama vlasti i njegovu nedvojbenu izdržljivost moramo ipak poštovati i pokušati razumjeti. nego stvoren korpus teorije i prakse u koji se naraštajima znatno materiojalno ulagalo. opća kultura.14) (metodološki problemi. Orijentalizam je važan kao znak euro-atlantske moći nad Orijentom nego kao vjerodostojni diskurs o Orijentu.u nastojanju da se bavi tim i drugim porblemima. Orijent i Okcident. Oblik te kulturne prevlasti ono je što Gramsci zove hegemonija.www. baš kao što je isto to ulaganje umnožilo tvrdnje što su se raširile iz orijentalizma u opću kulturu.com. odnos dominacije. str. str. U vsakom netotalitarnom društvu određeni kulturni oblici imaju prevlast nad drugima. Odnos Orijenta i Okcidenta odnos je moći. Orijent nije orijentaliziran samo zato što je prosječni europljanin devetnaestoga stoljeća otkrio da je on orijntalan u svakom pogledu nego i zato što ga se može učiniti orijentalnim ili ga podvrgnuti tome da to bude. Orijentalizam nije nestvarna europska fantazija o Orijentu.hr Orijentu (o Istoku kao karijeri) bez obzira na bilo kakvu podudarnost sa ''stvarnim'' Orijentom ili bez obzira na manjak podudarnosti sa ''stvarnim'' Orijentom. odnos različitih stupnjeva složene hegemonije. 12) ( orijentalizam kao znak.

Bavi se povijesnom i intelektualnom pozadinom koja je omogućila britansko. on je oblikovan.problem je kako smanjiti golem arhiv na dimenzije kojima se može rukovati i kako u toj skupini tekstova istaknuti nešto prema intelektualnom redua da se nistodobno ne slijedi pomno kronološki red. Načelna metodološka sredstva su mu strategijska lokacija što je prikaz autorovoga stajališta u tesktu s obzirom na orijentalnu građu o kojoj piše. On je prije raspodjela geopolitičke svijesti u zanstvene. Možemo bolje razumjeti postojanost i izdržljivost hegemonijskih sustava poput kulture ako shvatimo da su njihova unutarnja ograničenja koja zadaju piscima i misliocima bila produktivna a ne jednostavno sprječavajuća. Zato se orijentalizam kod Saida proučava kao dinamična razmjena između individualnih autora i velikih političkih koncerna što su ih oblikovala tri velika carstva na čijem su imaginativnom i intelektualnom području tesktovi nastali. To ej za njega značilo i znači biti svjestan.hr znanosti ne može zanemariti ili zatajiti uključenost svojega autora kao ljudskog subjekta u vlastite životne okolnosti.sajt. Europsko i američko zanimanje za Orijent političko je. Taj autoritet je velikim dijelom predmetom svakog prikaza Orijentalizma. freudovski Orijent.23) . Nadalje opisuje poglavlja te ciljanu šaroliku publiku kojoj su namjenjena. štoviše. ima status. zgusnutosti i referecijalnoj snazi u sebi i u kulturi općenito ( startegijska lokacija.29) Orjentalizam je posuđivao snažne ideje doktrine i trendove vladajuće kulture što su mu često bili izvor informacija. Orijentalizam nije puka politička tema. str. tipovi tekstova čak i tekstualni žanrovi dobivaju na množini. darwinovski Orijent itd. rasprostire. ma kako maglovito da pripada sili čiji su interesi na Orijentu jasni i. Intelektualni autoritet koji ima zapadna kultura nad Orijentom. povijesne i filološke tesktove. da pripada onom dijelu svijeta koji je vrlo očito prisutan na Orijentu još od Homerova doba. francusko i američko iskustvo te na kraju kakve su osobine i značajke tog iskustva. Treći aspekt: osobna dimenzija. Orijentalizam je stoga kulturna i politička činjenica.com. Pa je tako postojao (i postoji) lingvistički Orijent. Mora se analizirati. ekonomske. Nema ničega tajanstvenoga ili prirodnoga u tom autoritetu.www. Drugi aspekt: pitanje metode . i ono što bi se moglo nazvati strategijska formacija što je analiza tekstova i načina koji skupine tekstova. (hegemonija omogućila produktivnost. str. šrir se. tada isto tako mora biti istinito da Europljanin ili amerikanac koji proučava Orijent ne može zatajiti glavne okolnosti svoje stvarnosti: on ne može zatajiti da Orijentu pristupa prije svega kao amerikanac ili europljanin a tek zatim kao pojedinac.

www. S ovom knjigom je Said htio pridonijeti boljem razumijevanju načina n na koji je kulturna dominacija djelovala. ako to posve dokida ''Orijent'' i ''Okcident'' tad ćemo donekle napredovati u procesu ''odučavanja od inherentnog dominantnog stila''. To ponajviše vrijedi za način na koji se shvaća Bliski istok. kako ga je Raymond Williams nazivao. (stereotipiziranje str. 37) .hr -ni u jednom trenutku autor nije izgubio vezu s kulturnom stvarnošću jednog orijentalca i s osobnom činjenicom da je konstruiran i sam kao orijentalac. Standardizacija i kulturno stereotipiziranje ojačali su moć akademske i imaginativne demonologije ''tajanstvenoga Orijenta'' iz 19og stoljeća.com. Ako to potiče nov način da se bavimo orijentom.sajt.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful