Prezint in fata d-voastra proiectul pentru o cladire cu destiantia vila de locuit.

Cladirea este
amplasata in localitatea Galati cu un regim de inaltime parter+etaj+pod cu înălţimea totală H = 8,70 m
 D.p.d.v al actiunii seismice confor normativ P100/1-2006 avem:
- ag=0.24*g ( acceleratia terenului pentru proiectare) g=9,81
2
s m .acceleratia
gravitationala
- T
c
=1,00 s perioada de colt
- u = factor de reducere care ţine seama de perioada de revenire mai scurtă a
acţiunii seismice. Valoarea factorului v este
0.5 pentru clădirile încadrate in clasele III si IV de importanta
- c = coeficient de amplificare al deplasărilor, care ţine seama că pentru T<T
c

- Valorile c se aleg conform relaţiei (3).

¦
¹
¦
´
¦
· < <
· >
s
=
c c
c
c
T 8 , 0 T 3 T pentru liniară erpolare int
T 8 , 0 T pentru 1
3 T T pentru 5 , 2
c
(3)
T=0,271 s = perioada proprie de vibrare a structurii,deci c =2,
Clasa de ductilitate inalta deoarece ag> 0.16g
- q=5 factorul de comportare ( se ia in functie de clasa de ducilitate )
clădiri cu mai multe niveluri şi mai multe deschideri: α
u

1
= 1.35
α
u

1
introduce influenţa unora dintre factorii cărora li se datorează
suprarezistenţa structurii, în special a redundanţei construcţiei
 D.p.d.v al actiunii vantului datorita gradului scazut de expunere al cladirii actiunea vantului
asupra structcurii sa considerat nesemnificativa
 D.p.d.v al actunii zapezii conform normative SR EN 1991-1-3-2005
÷ S0k=2.0kN/m
2
valoarea inc. caract. la sol a zapezii ;
÷ Ce=0.8 coeficient de expunere (exp. Complecta);
÷ Ct=1.0 coeficient termic ;
÷ μ1=0,67 pentru zona de acoperiş cu α=35°
- S
k
= μ · ct · ce · s
0,k

 D.p.d.v. al calcului izolarii termice conform C107/1-2005
- Galati se afla in zona climatica II;
- T
e
= - 15C temperature pe timpul ierni;
- T
i
= 20°C
 Functiunle cladirii :
- Parter:
- Living: 35.20 mp
- Baie 2.70 mp
- Spalatorie 1.70 mp
- Bucatarie 15.80 mp
- Camara 3.00 mp
- Hol 19.50 mp
- Etaj:
- 2 x Dormitor 16.00 mp
- Dormitor 19.30 mp
- Baie 7.00 mp
- Baie 3.50 mp
- Spalatorie 4.20 mp
- Hol 8.60 mp
- Aria construită: 102,34 mp
- Aria desfăşurată: 222,37 mp
 D.p.d.v al caracteristicilor terenului FUNDATII:
- Se va adopta, pentru infrastructură,varianta fundaţiilor izolat elastice pe care
vor rezema simplu grinzile de soclu,care vor susţine greutatea pereţilor
Porotherm de la parter
- În urma execuţiei forajelor necesare intocmirii studiului geotehnic, s-a
constatat prezenţa unui loess macroporic sensibil la umezire cu
conv
p =100kPa
- S-a prevăzut că, obiectivul şi anume locuinţa unifamilială avînd un regim de
înălţime : P+1E+Pod, să fie fundat pe orizontul eolian loessoid,prin
intermediul unei perne din balast cu grosimea de 0.7-0.8 m,avînd în bază un
blocaj din piatră spartă supraciuruită si resturi de betoane,cu grosime de cca.
0,2-0,3 m,parte din aceasta împlîntîdu-se în terenul de fundare.
Blocajul,a fost necesar în vederea asigurării accesului în săpătura generală a
mijloacelor terasiere mecanice de compactare,avînd în vedere faptul că la cota
săpăturii generale efectuate pe amplasament,terenul de fundare prezintă
consistenţă redusă si compresibilitate ridicată.

- Perna de balast s-a realizat prin compactare în strate elementare cu grosimea
de cca. 0,20-0,25 m,cu mijloace terasiere mecanice (cilindru compresor lestat)
- Dimensionarea se face la starea limita de deformaţie a terenului de fundare.
-
conv
p =
conv
p
÷
+ Cb + Cd
- adancimea de inghet conform STAS 504 in zona Galati este de 80-100 cm
-
conv
p
÷
- presiunea convectional de baza care se ia din Normativ
- Calculul terenului de fundare se face la starea limita de deformaţie conform
STAS 3300/2 – 85.
- Eforturile transmise la teren sa îndeplinească condiţia: Pefmax ≤ Ppl

- Pefmax – efort unitar maxim transmis de fundaţie la teren ( KPA );
- Ppl – capacitatea portanta a terenului de fundare determinata conform

 STRUCTURA DE REZISTENTA:
- structura de rezistenţă a clădirii este o structură pe cadre din beton
armat care a fost proiectată ţinându-se cont de prevederile „ Codului de
proiectare seismica a construcţiilor de locuinţe indicativ – P 100 - 2006 iar
elementele structurii, stâlpii si riglele, au fost dimensionate conform STAS
10107/0-90;
Structura de rezistenţă se compune din:
- fundaţii izolat elastice cu grinzi de soclu din beton armat ce susţin
pereţii din cărămidă Porotherm de la parter;
- cadre beton armat monolite la parter şi etaj ;
- planşee beton armat monolite;
- deasupra golurilor de uşi si ferestre au fost amplasaţi buiandrugi de
beton armat monolit ancoraţi 25 cm ( sau L/5 din deschiderea golului );
- scară elicoidală din beton armat;
- şarpantă din lemn cu termoizolaţie P.E.X de 20 cm la pod şi învelitoare
LINDAB.

 Calculul static
- calculul static sa efectuat automat cu programul de calcul Axisvm8
- Introducerea datelor se face in trei etape bine determinate:
- GEOMETRIE:
- in prima etapă se desenează geometria structurii intr-o reţea de linii (in plan sau in
spaţiu)
ELEMENTE:
- in etapa a doua se definesc: materialele, secţiunile, elementele finite si reazemele
modelului obţinându-se schema statică a structurii
ÎNCĂRCĂRI
- in etapa a treia pe structura deja definită se introduc încărcările in diferite ipoteze,
după care se fac combinaţiile si grupările de încărcări
- se pot rezolva următoarele modele:
- cadru plan
- grindă cu zăbrele in plan
- şaibă
- placă plană
- analiza seismică
 Calculul sarpantei : elementele sarpantei:
- astereala , sipci, pane –sol la incovoiere oblica
- capriorii –sol la incovoiere simpla
- popi compresiune
- şarpantă din lemn cu termoizolaţie P.E.X de 20 cm la pod şi învelitoare LINDAB.
- greutate proprie sarpanta g
a
= 65 daN/m
2

 Planseu din beton armat monolit:
- Planşeele sunt elemente de construcţii care îndeplinesc rolul de
compartimentare a clădirii pe verticală.
- Planşeele sunt elemente portante care preiau încărcările permanente (din
greutatea proprie), temporare (din zăpadă în cazul acoperişurilor terasă),
cvasipermanente (din greutatea pereţilor despărţitori) şi din încărcarea utilă pe
care le transmit structurii de rezistenţă
- Pentru panourile cu raportul laturilor mai mare ca doi armarea se va face pe o
singura direcţie iar pentru celelalte panouri cu raportul laturilor mai mic decât
doi armarea se va face pe ambele direcţii.
- Pentru armare se foloseşte oţel OB 37 şi PC52

- Determinarea solicitărilor din plăcile planşeelor curente se va efectua în
domeniu elastic, folosind metoda de calcul prezentata în STAS 10107/2 -77
- Se va calcula planşeul de la cota + 5,90 m