Şcoala gimnazială Ciprian Porumbescu Prof.înv.

primar Căilean Ancuţa An şcolar 2012 – 2013

PLANIFICARE CALENDARISTICĂ
Aria curriculară: Om şi societate Disciplina de invăţământ: Educaţie civică Clasa: a IV-a B Număr de ore pe săptămână: 1 Manual folosit : autori Tudor Piţilă, Cleopatra Mihăilescu. Editura Aramis, 2006

NR. CRT.

UNITATEA DE INVATARE

O.R.

CONTINUTURI

NR. ORE

SAPTAMAN A

OBS.

1.

Raporturi 1.1, 1.2 2.1, 2.2 le 3.1, noastre 4.1 cu ceilalti oameni

• • • • • • • •

2.

3.

Manifest area relatiilor dintre oameni in situatii diferite Drepturil 1.1, 1.2 2.1, e 2.2 copilului
3.2, 4.1

1.1, 1.2 2.1, 2.2 3.1, 4.1


• • •

Eu şi grupurile din care fac parte Relaţiile mele cu familia si rudele Relaţiile mele cu prietenii Relaţiile de colaborare şi competiţie Despre grup şi conducătorul grupului Despre supunere şi revoltă Despre apreciere şi invidie Despre admitere şi respingere în cadul unui grup Recapitulare Evaluare Relatii dintre oameni in situatii obisnuite Relaţii dintre oameni în situaţii dificile Recapitulare- Evaluare

S1 10

17.0929.11.12

3

0321.12.12

• • • • •

Despre drepturile şi îndatoririle copilului(1) Despre drepturile şi îndatoririle copilului(2) Despre respectarea şi încălcarea dreptului copilului Recapitulare Evaluare

S2 7

14.0101.03.13

2 3.13 5 20. 2.1.4. 3.1. 2. Comunita tea 1.05.0521. 1. Societate a de stat • • • • • • • • • • • • Comunitatea locală Poporul Natiunea Comunitatea internaţională Mândria de a fi român Recapitulare Evaluare Statul-formă de organizare Instituţiile democratice ale statului român Simbolurile statului român Recapitulare finală Evaluare 9 04.1.1.2 4.2 2.06.2 4.1 5.2 3.13 . 1.2 2.1 1. 3.1.1.0317.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful