Mircea Eliade

INCOGNITO LA BUCHENWALD
Pentru Sibylle Se adunaseră toţi în faţa ferestrei. Tăceau, ca şi cum s-ar fi silit să pară indiferenţi, privind ninsoarea. Şi deodată tresărind, Maria da Maria începu să şteargă geamul cu palma stângă, apropiindu-şi fruntea şi clipind repede din pleoape ca să vadă mai bine. Cineva se trudea să deschidă poarta. Atunci o văzu şi Făgădău. Călcând anevoie, dar fără şovăială, printre troiene, înainta o femeie îmbrăcată într-o manta de ploaie, cu cizmele înalte până aproape de genunchi. Un şal a cărui culoare nu se mai putea distinge îi acoperea aproape în întregime figura. Curând o auziră pe verandă, ciocnin-du-şi cizmele milităreşte, ca să le scuture de zăpadă. Ieronim deschise larg uşa şi, pentru că necunoscuta rămăsese nehotărâtă în prag, îi apucă braţul şi o trase înăuntru. Apoi închise uşa împingând-o cu piciorul. Femeia îl privi zâmbind, cu o neaşteptată lumină în ochi. — Dumneata eşti Ieronim Thanase? întrebă. — Eu sunt. — E adevărat că ai un câine savant? Ieronim începu să râdă. — Nu unul, spuse. Am doi! — Atunci, ştiu cine eşti, reluă femeia şi începu să-şi scoată atent, fără grabă, mănuşile. Astă-vară veneai la Spitalul Colentina, la pavilionul copiilor, ca să-i distrezi... — Aşa e. Ba chiar, o dată... — Ieronim! îl întrerupse Maria, apucându-i braţul. Nu e nevoie să intri în amănunte... — Purgare non est necesse! adăugă cineva. Necunoscuta îşi scutură de câteva ori, cu gesturi scurte, pletele şi zâmbi din nou. — Te cunosc bine, spuse. De aceea am îndrăznit să te caut pe o vreme ca asta, deşi nu ştii cine sunt. Eu sunt Marina Darvari. — Nu. Nu cred că ne-am cunoscut. — Dar nu e vorba de mine. E vorba de o fetiţă, un fel de nepoată de-a mea. O fetiţă bolnavă, într-o odăiţă întunecată şi umedă, şi nici o păpuşă, nici un ursuleţ, nici o jucărie, din toate câte i-au dăruit rudele şi vecinii, nu o mai face să râdă... Numai rouă dacă-ar bea, Cu cenuşă, scrum de stea... recită melancolic un tânăr cu fruntea larg descoperită. Apoi, înclinându-se, adăugă: Numele meu e Petru Lorinţ. Student în anul III. Conservator şi Facultatea de Litere. Marina îl privi adânc, cu gravitate, ca şi cum şi-ar fi cumpănit bine

absentă. — E adevărat. pironindu-şi privirile în tavan. — Doamnă. la fereastră. Singurul Cor autentic pe care-l avem azi în Bucureşti. să încercăm. chiar acolo. luându-i mâna. vă scuturaţi cizmele ca şi cum le-aţi scutura de zăpadă. apoi îşi plecă fruntea.. ci de altceva. spuse. Şi spectatorii ar descoperi... că e vorba de... — Ai auzit ce-a spus? A spus: când e vorba de viaţăl Am putea începe aşa.. aritmică. nici măcar nu ştiu ce are. şi apoi să găsesc o sanie sau vreo maşină. Dar nici măcar ninsoarea. Deşi nu va dura mai mult de un minut. — Am sigur dreptate. Se întrerupse brusc. Ieşiţi pe verandă.. şi tinerii nu se înşală niciodată atunci când e vorba de viaţă. nu era decât respiraţia ei curioasă. Dar voi? Voi credeţi că va scăpa cu viaţă? Se strânseră şi mai aproape unul în altul şi izbucniră toţi.. întretăiată de pauze lungi. ar părea prea frumos. în care parcă şi-ar fi reţinut răsuflarea.. În orice caz. sau poate un camion de la teatru. ca o singură voce. deci. apoi întrebă: — Dar voi ce credeţi? Doctorii. — Ce fel de întrebări? . — Ar fi prea frumos. profundă: — Va trăi! Va trăi! Va trăi! Maria întoarse capul spre Ieronim. — Să nu răciţi. stranie. Poate că nici nu-ţi dai seama cât este de adevărat!. Ei alcătuiesc Corul. îndreptându-se spre uşă. Stă. Sunteţi toţi tineri. puternică. spuse Făgădău. stă cu ochii deschişi.. spuse. Doar o clipă. În clipa următoare se afla lângă Marina. întrebător. Nici o lacrimă. Şi când Ieronim vă deschide uşa. — Vă cred. treptat. E prea frig.. spuse. oarecum la întâmplare. exclamă Maria. Pe zăpada asta. adăugă după o clipă de tăcere. spuse aşezându-se. apoi intraţi. Ar trebui. infinit mai grav.. — Ar putea avea dreptate.. spuse. Apoi se hotărî..răspunsul. nu o mai impresionează. Dintr-o singură privire. Îi privi pe rând. îi omor sigur. chiar aşa cum s-a întâmplat. roşind vinovată. — Corul! exclamă solemn Ieronim.. rezemat de perete. Marina începu să-şi descheie. să mă duc să-i iau. Ceilalţi se strânseră din nou lângă el. ei. O clipă. Se îndreptase spre jilţul cu spătar înalt. îi puneţi aceleaşi întrebări. Vreţi să ne faceţi un serviciu? Un foarte mare serviciu? O să vă explic îndată despre ce este vorba. O trase uşor după ea. că nu e vorba de o fetiţă bolnavă. îşi dădură seama. şi-i omor degeaba. Câinii nu-i ţin aici. nasturii de sus de la manta. şi n-am ce să le dau de mâncare. În câteva zile va împlini opt ani. O ajută să-şi încheie nasturii de sus ai mantalei şi îi înfăşură şalul deasupra capului.. Ieronim înălţă din umeri. Maria apucă iar braţul lui Ieronim.. uscaţi. Singurul care ar putea fi comparat cu Corul tragediilor greceşti. Marina păru că luptă să-şi înece un suspin.. de zile şi nopţi.. Ieronim îi cercetă pe toţi. Adică. — Va fi greu. Ieronim.. turburaţi şi totodată însufleţiţi. dar. începu.

scurt şi concis. îl ameninţă Maria. zâmbindu-i cu neaşteptată căldură. îngroşat de tutun şi alcool. eu sunt muzicantă. — N-are nici o importanţă. Închipuiţi-vă că. apoi se întoarse brusc. Deschise uşa şi o împinse cu emoţie pe verandă. — Eu. Dar. înfigându-şi pumnii în şolduri. dar mi se spune Maria da Maria. la pavilionul copiilor. aproape cu dragoste. unul care se pretinde făcător de minuni? — N-a spus niciodată că e făcător de minuni. — Băieţaş. reluă Făgădău. ştiu ce s-a întâmplat... aproape în şoaptă. — Atunci ştiu cine eşti. Ieronim ridică exasperat amândouă braţele în sus: — Nu! Nu! Nu! Pur şi simplu.. — Eu sunt. şi apoi încercăm altceva. Iritat... Scoţându-şi absentă şalul. încruntat. N-are nici un sens! Corul rosti încet. pentru că Marina rămăsese în prag. aşa şi pe dincolo?! strigă el cu un glas sălbatec. Continuaţi!.. purgare non est necesse! Spune ce ai de spus. Nu sunt multe... uităm tot. — Dar atunci ce mă-sa pretinde că este? Fakir? îmblânzitor de şerpi? — El spune că e Boddhisattva.. Am trecut şi eu pe-acolo. către Ieronim: Acum.. o încurajă Maria. personal. dacă vom şti. Sensul îl revelăm noi. Dar mă fascinează ideea lui.. la numărul 18. Ieronim. — Şi mai precis: dacă vom izbuti să înţelegem ce s-a întâmplat acolo. continuă Maria. şi totuşi. Când o deschise. cu o privire sălbatecă. dar mustrător: Sensul îl creăm noi. fii gata. Ieronim îi apucă braţul şi o trase înăuntru.. — Aşa începe şi acolo. — Dumneata eşti Ieronim Thanase? — Eu sunt. nu poate începe aşa! Deocamdată. Eu nu fac parte din trupa lui Ieronim. Prin Spectacol. Marina îl privi. Astă-vară veneai la Spitalul Colentina. .. Părea un alt om. Ieronim. — E adevărat că ai doi câini savanţi? Pardon! E adevărat că. răspunse Lorinţ. — Numele meu este Maria Daria Maria. Şi celelalte. — Este adevărat că aveţi aici. Mai precis: aşa ar putea începe şi acolo. Ieronim începu să râdă: — Aţi ghicit că e vorba de începutul unui spectacol experimental. Violoncelistă.. parcă silindu-se să-şi păstreze o anumită gravitate.— Ce-aţi spus adineaori: Dumneata eşti Ieronim Thanase? E adevărat că ai un câine savant?. fără început şi fără sfârşit! Întorcându-se către Marina. — Tu eşti ăla care. Maria o ajutase să-şi descheie nasturii de sus ai mantalei. ninsoarea răbufni cu putere în odaie.. — E absurd! izbucni Ieronim. Arată-ne! Făgădău se depărtă câţiva paşi. Uşa!.... Apoi.. spuse Ieronim.... — Tăcere! şopti fără să întoarcă capul. prin spectacol. izbucnit parcă din gâtlej. silind-o apoi să se aşeze în jilţ. Ieronim. îl întrerupse Făgădău. — E adevărat.

— Eu sunt Valerian şi mi se spune că sunt cel mai înţelept. apoi îşi netezi prelung fruntea cu palma dreaptă. reluă Ieronim. libertatea nu poate fi decât interioară. Blonziu spălăcit. a camuflat-o sub un termen exotic: Boddhisattva. Buchenwald. interveni Fă-gădău. căutându-şi unul altuia privirea.. Doamnă. aproape imposibil de verificat de ceilalţi din jur. Şi ca să nu spună de la început că este nouă. trebuie să precizăm modalitatea libertăţii de care dispun. să-i spunem. numai spactacolul poate arăta că oamenii din zilele noastre nu sunt în situaţia şoarecilor prinşi în cursă. numai prin spectacol am putea izbuti să arătăm că. Ieronim. spune înainte. Ieronim. Maria da Maria întoarse brusc capul către ceilalţi şi-i privi speriată. Câţiva începură să râdă. Ieronim s-a gândit la Boddhisattva pentru că a voit să detaşeze problema libertăţii din contextele în care a fost dezbătută până acum — iudeo-creştin. Ieronim? — Cam aşa. Dar mi se pare evident: gesturile. noi.. — Dar cum aţi ghicit? Aţi aflat de la cineva? Marina îşi scutură din nou pletele. o întrerupse Marina. adăugă. Deşi am un nume frumos: Sofia Speranţia. corul). — Fiind cea mai tânără. vorbi cel mai vârstnic dintre ei. Acum. tonul vocii. că într-o situaţie-limită. marxist — şi s-o plaseze într-o altă perspectivă. bunăoară. adică prin spectacol (incluzând. tinereşte. Aşadar. căci Buchenwald asta înseamnă: locul unde oamenii au fost prinşi şi carbonizaţi ca şoarecii într-o cuşcă stropită din belşug cu gaz. vocabularul. am ajuns mai demult la concluzia că numai prin teatru. ca şi contemporanii noştri din celelalte ţări şi continente. fericiţi. Pentru că. să-i spunem? îi întrebă Ieronim. nu suntem asemenea şoarecilor prinşi în cursă. Dar dacă. — Aţi auzit? Aţi auzit? strigă Făgădău. deşi condiţionaţi şi îngrădiţi din toate părţile...— Cred că am înţeles ceva. adăugă Marina. — I-am spus deja esenţialul. Scena se petrece într-un lagăr de concentrare şi de exterminare. Dar. — Dar nu înţeleg ce-are a face Buchenwaldul cu Boddhisattva. — Şi vă rugăm să păstraţi această imagine.. se adresă Marinei.. continuă întorcându-se către Marina... sunt considerată şi cea mai nepricepută. mult prea lung pentru statura lui. câţiva. noi.. Iartă-mă. coregrafia. Fata se apropie şi-l bătu pe umăr. — Chiar dacă cineva e gata să ne stropească cu gaz şi să ne dea foc. existenţialist. Este evident. Aşa este. bunăoară evadând dintr-o închisoare modernă. cucerirea ei este tot atât de dificilă pe cât este cucerirea libertăţii exterioare. Nu mi-a spus nimeni nimic.. era îmbrăcat cu un palton vechi. ca la Buchenwald. cu mici pete roşietice pe obraz.. Pe de altă parte.. aşa cum credem noi. adăugă. evident. — Ar fi multe de spus. mimul. răspunse Ieronim. adăugă Valerian. într-o perspectivă nouă.. — Dacă doamna ne asigură că va fi discretă. — Nu.. În fond. zâmbind melancolic. . acea libertate interioară absolută nu se dobândeşte uşor.

e admirabil. când s-a întors Generăleasa şi a dat cu ochii de tablou. Dar nu văd ce-ar mai putea schimba. în tinereţea mea.... Şi. nu mi-e cald. totuşi. — Destul de departe. ce-ar mai putea adăuga. aşa ne-am cunoscut. care părea o uşă blocată cu scânduri. — E cel mai frumos corp de femeie pe care l-am văzut vreodată. Şi îndată ce se va potoli ninsoarea. după obiceiul ei.. spunea. continuă Manole. pentru că vorbim de libertate şi afirmăm că nu suntem asemenea şoarecilor prinşi în cursă.. Nu ştiam ce să credem: îi place. O femeie necunoscută. — Aşa spunea şi ea. Şi-atunci. Zamfira. evident.. Se întrerupse pe neaşteptate şi-şi opri privirile în fundul sălii. aproape . când vin rudele şi copiii. Şi." Într-un fel. de unde vii tu. — Trebuie să sosească dintr-un moment într-altul. nu-i place? Şi deodată a exclamat: „E foarte frumos. în salon îşi are locul. — În fond. apoi începu din nou să râdă: De altfel. să acoperim tabloul cu o perdea. Dacă ţi-e cald. Am deschis eu. Ştiu. şi atât cât cunosc eu. uite. avea dreptate. de vreo cincizeci de ani.adăugă repede. şi auzim soneria. — Nu. Dar nu-l putem ţine aici. un perete curios reparat. aşa cum nu m-am speriat.. eu nu mă sperii de un cur de femeie. ce ne facem acum. Stă departe. A spus că vine exact după un an.. scoate-ţi haina. numai pentru că ninge întruna de aseară. nu mă îndoiesc că va veni. te rog să mai ai puţină răbdare.. Pentru că e un nud de femeie?" Ea s-a uitat curios la mine. acum că nu se va întâmpla nimic. — Ca să fiu foarte sincer. eu nu mă pricep în pictură. acum vin de la Zürich.. adică foarte puţin... Dar nu vă mai gândiţi la ea. bătute una peste alta. spuse. doamnă? întrebă întorcând capul. Condurachi se apropiase de tablou. E mai degrabă un corp de zeiţă. Dar ştii că pe-aici se vântură atâţia copii. îl întrerupse Manole. Generăleasa? Cum de l-a acceptat? Manole începu să râdă: — La asta nu ne gândisem. chiar dacă ţi se va da camionul teatrului.. spuse Manole subliniind cu înţeles cuvântul. nu putem face nimic! Iar dacă va ninge toată noaptea asta. adăugă ridicându-se din jilţ. Evident. ne-am înţeles ca de sărbători. Ce folos să-l fi atârnat într-una din odăile noastre.. cu Luchian. — Dacă nu e vorba de o întâlnire cu adevărat importantă. şi poate i-ar grăbi însănătoşirea. Eram aici. în sculptură sau în realitate... Este pur şi simplu perfect. unde nu intră nimeni? Ei bine. a înlemnit. numai aici. — Nici eu. Dar m-a fermecat îndată ce-am dat cu ochii de el. când mi l-a arătat. tot nu vei mai putea ajunge până la ea. îl întrerupse Condurachi. „Vă aduc o zeiţă în casă".." „De ce? am întrebat-o. adăugă Manole. spuse Condurachi. în cazul acesta: e vorba de o fetiţă bolnavă pe care câinii tăi ar face-o să râdă... Aşa ceva n-ai să întâlneşti pe acolo. Se întoarse către Manole şi-l întrebă zâmbind: Dar ce-a spus. nici de un cur de bărbat!. şi mi-a spus: „Manolache. unde se distingea. aşa cum acoperim oglinda. aproape că nu mai poţi spune că e un nud de femeie. pe la Charlottenburg. adăugă... oarecum la întâmplare.. răspunse Marina. în pictură. M-aţi liniştit voi. anevoie. Rămase o clipă pe gânduri.

Preţul era cam tot atâta cât trebuie să fi fost costul ramei. ne-a asigurat. nu ştiu cum să spun. aşa cum îşi inventase nu ştiu câte nume şi pseudonime. a pus această condiţie: că va veni după un an. scris chiar de mâna ei: 12 iulie 1930. Am auzit că sunteţi oameni cu stare şi că vă plac lucrurile frumoase. — Bănuiesc că o cheamă. că la expoziţii îşi semnează operele cu fel de fel de nume sau pseudonime. ne salută timid şi. — Evident că nu. Şi totuşi avea ceva nobil şi.. restul. . Condurachi clătină neâncrezător din cap: — N-am auzit niciodată de o sculptoriţă sau o pictoriţă cu acest nume. parcă ar fi vrut să-şi ascundă nervozitatea. Nu vreţi o zeiţă? Nu e vorba de o zeiţă din Antichitate. mă rog. că adevărata ei vocaţie e sculptura.. Când am văzut-o ultima oară. „E cu câţiva centimetri mai scundă decât originalul. evident. . am aflat mai târziu. dar nu colecţionari de meserie." — Adevărat? exclamă Condurachi.. Atunci de ce-a venit să vă ofere Zeiţa? Manole începu să se plimbe. Şi cum nu prea vrea să vândă — nu vinde decât la străini. ne-a oferit Zeiţa. Tânărul intră. încât n-a avut nici o dificultate. Acum zece ani. a recunoscut în faţa noastră că-l minţise — l-a asigurat că avea de încasat nu ştiu câte mii de lei de la nişte comenzi mai vechi şi că nu are de făcut altceva decât să ceară clienţilor să elibereze cecurile pe numele lui. proptindu-şi tabloul de genunchi. dar prietenii îi spuneau Marina. nu e pictoriţă. Vărul ei. „enigmatic" în figura ei. am fost la nunta ei. Zamfira. ne-a spus. de fapt. începu să-i desfacă sforile. astea făceau parte din. — Uite. cum să spun. Părea suferindă. obosită. de-abia izbutea să zâmbească. bref. Ea pretindea că. de oameni cu stare. că cineva din familia ei cunoscuse pe nu ştiu cine din familia noastră. zeiţa împlinise optsprezece ani şi avea doi metri patruzeci şi cinci.E de necrezut! exclamă Condurachi.. Şi azi suntem în 12 iulie 1931. Şi." Făcu semn unui tânăr care rămăsese afară şi pe care nu-l văzusem când deschisesem uşa.. — Nu. Apoi a scos pânza cu care fusese acoperit şi s-a dus să rezeme tabloul de jilţul Generălesei. preţurile erau atât de derizorii. sau în oraşele de provincie — e necunoscută. evident.. singurul tablou. cu mâinile la spate. — Dacă e adevărat ce ne-a spus. avea nevoie urgentă. să zicem „misterul" ei. Dragomir.sărăcăcios îmbrăcată şi totuşi. — Zamfira şi mai cum? îl întrerupse Condurachi. — Dar. O chema.. de altfel cu totul întâmplător. Pretindea că ştia de noi. „Maestrul Manole Antim? întrebă. Inventa tot felul de întâmplări stranii. cu mult gust. de fapt.. adică în două. de o anumită sumă. Se îndreptă grăbit spre tablou şi din spatele ramei desprinse cu grijă o hârtiuţă. Ea l-a asigurat — evident. — Curios! exclamă Condurachi apropiindu-se din nou de tablou.. Pentru că.. sau a chemat-o. Îţi repet ce mi-a spus ea: că s-a suit în trăsură cu vreo patru-cinci lucrări — acesta era. Luchian şi cu mine am împietrit. ci una din zilele noastre. sculptură — şi s-a dus la câteva adrese. trei zile. Darvari. lucrurile s-ar fi petrecut aşa. Nu ştiu ce-a crezut şi cât a crezut acest Dragomir.

. Iar în pod a mai rămas câte ceva. pe sub uşă.. Se îndreptă încet către cămin şi-l privi cu atenţie. Are vreo patru. Acolo. Condurachi se aşeză resemnat în fotoliu şi-şi căută tabachera. Peretele era tot atât de zdrenţuit ca şi restul sălii. vedeţi.. — Aici nu mai locuieşte nimeni.. Mândria Generălesei!. înălţându-se către tavan. ajungea până aici viscolul. vin eu cu o maşină bine încălzită. — Şi. — Mai sunt destule lucruri prin celelalte încăperi. Doar câteva crăpături adânci.. cu marginile aproape regulate. ne-a mai rămas dulapul. — Dar până atunci? întrebă. Ieronim începu să râdă. reluă Marina privind melancolic în jurul ei. —.Văzându-l că se uită nervos la ceas. Cel mai gros cuier din tot cartierul. Apoi porni mai departe.. de colţul din stânga. acolo. adăugă coborând glasul. Dar Marina nu-l mai asculta. v-am spus. şi arăta vag cu braţul în jurul lui. neaşteptat de gros. Şi chiar aici. cârpită pe alocuri cu cartoane şi jurnale nepriceput lipite. L-a adus un unchi al meu din Bavaria. şi-şi încheie nasturii mantalei. când. Nu.. Dar s-au ivit anumite încurcături. Numai când se apropie la câţiva paşi.. diferite obiecte combustibile.. în gura căminului rămase. pentru repetiţii. casa ar fi trebuit să fie dărâmată astă-toamnă. spuse. Picioarele de masă le-am ars săptămâna trecută. Parcă de-abia acum îşi dădu seama cât e de vastă şi de ruinată sala. cu un glas . un picior de lemn. Ştiţi. Sub cenuşă. Ne încălzeşte cel puţin o săptămână. Maşina unui prieten din corpul diplomatic. Nu puteţi arde şi aceste câteva scaune care v-au mai rămas!. grăbind uşor pasul. câte un pat cald.. În orice caz. Ieronim ridică din umeri. la răstimpuri. — Numai de s-ar ţine de cuvânt şi ar veni. E un dulap cum nu s-a mai făcut altul de o sută de ani. doar pe jumătate carbonizat. cinci sute de kilograme.. Şi. Venim doar pentru repetiţii. — Dar de ce Buchenwald? întrebă ea pe neaşteptate. îşi dădu seama că se înşelase. Până atunci.. repetă Marina absentă. la primăvară nu mai scapă. Acesta e picior de cuier. trebuie să vă adunaţi aici. Marina îl ascultase fascinată. N-are să-ţi pară rău. până sus. pe unde a dat Dumnezeu. părea deodată foarte bine dispus. totuşi.. Au de gând să construiască aici un imobil de douăsprezece etaje. fără să-şi poată desprinde privirile de buzele lui. se mai zăreau resturi din jăratic. zece minute. peretele părea mai bine conservat. Manole adăugă: — Fă un efort şi mai stai încă cinci. pachete cu cărţi şi ziare. — Dar ce-o să faceţi într-o zi. în mijloc. — Credeţi că e picior de masă? întrebă. parcă ar fi pătruns-o deodată frigul. ce-o să faceţi? Iarna de-abia a început. Ieronim zâmbi. două? Nu mai aveţi nimic de ars. lăzi vechi şi alte nimicuri. pâlpâind brusc. — Mai avem. Când întoarse mirată capul. Fiecare dintre noi avem. o suprafaţă mai puţin decolorată.. de-a lungul pereţilor goi.. Se apropiase. cu zugrăveala căzută... Îndată ce se va potoli ninsoarea. Marina tresări. de lângă uşă. uite..

fă minunea. când. dar va muri liber. parcă ar fi avut cizme de campanie. Dar dacă doamna a fost acceptată în secretele spectacolului nostru. pentru el se alesese pedeapsa maximă: incinerarea de viu — după ce-i spuse asta. căci mă gâdil. din scena de-adineaori: după ce-i spune că lui îi va fi frig în crematoriu — căci. din nefericire. îl mustră Maria da Maria.. dacă n-ar fi fost un Boddhisattva. Ieronim se apropie de ei şi-i întrerupse cu blândeţe: — De-ajuns pentru azi. Cum aţi ghicit? Asta făcea parte. ce spunea Ieronim: că libertatea interioară este aproape întotdeauna irecognoscibilă. — şi au acceptat. cum şi-ar fi putut arăta altfel libertatea pe care. doamnă! o întrerupse Marcian. Nu simţeam fierul roşu. Şi. lui Isus sau unui .. grav. până de curând. bunăoară. şi când mi-au curăţat una din coaste cu bisturiul le-am spus să fie atenţi. înţelegem esenţa şi mesajul Buchenwaldului. condiţia celorlalţi. Vă rog să-mi iertaţi tonul. ziceai că eşti fachir? — Poţi fi şi fachir. aparent. cu ochii adânciţi în orbite. măcar să afle esenţialul. nu. slab. astăzi. a intervenit cine nu trebuia să intervină. reluă Făgădău... Se opri în faţa unui tânăr înalt. trimişi special de la Centrală. S-au convins şi ei. evident. — În orice caz. în chip public: bunăoară. mi-ar fi spus Boddhisattva. să sperăm. Oricare dintre noi. va înţelege.. Anume. Şi e probabil că. — Am înţeles mai mult decât vă închipuiţi voi. din dragoste pentru semenii lor au refuzat soluţia. şi-ar fi dovedit libertatea şi altfel. — Este extraordinar! exclamă Ieronim. Dar nu asta e problema. să mă vezi cum am să tremur. Atunci. fii atent la ce spui. — Ba ştiu foarte bine: crematoriul. bunăoară. dar aşa sunt eu. arţăgos din fire. martiri. îl scuipă în obraz. — Minunea e. vorbi grav Marina. scuipând în obraz pe comandantul lagărului. în Japonia. zgâlţâit de frig. O dată ce. a miracolului — porţi deschise ca prin farmec. Dar ne-am dat seama că asemenea reacţie. să-i spunem magică. eroică. Doamna va vedea restul la premieră. Boddhisattva numiţi-i cum veţi voi. — Ia priviţi! întrerupse Maria da Maria. În India. ziduri abolite etc.. — Tu eşti ăla care. Să ne închipuim că se aflau acolo.. dar asta nu mă mai interesează. nici măcar pe limbă. Făgădău îl plesni cu cravaşa. cu mâinile în şolduri. şi tânărul începu să-şi şteargă liniştit sângele de pe obraz. Nu suntem singuri. Făgădău călcă apăsat. invizibilă. Problema începuse să v-o explice Ieronim. Ce ştiţi voi de Buchenwald? — Nu. — Băieţaş.. după cum nu s-ar fi potrivit. — Cer iertare celor în drept. din caritate. ridicând braţul. aşa şi pe dincolo. Ultima oară erau doi doctori acolo. făcător de minuni. Dar ce folos. că cel căruia voi îi spuneţi Boddhisattva va muri carbonizat.. Am înţeles. în China. că nu ştii ce te aşteaptă. dacă nu vei fi şi dumneata acolo. continuă Marcian scoţându-şi brusc ochelarii şi aşezându-i în buzunarul de sus al paltonului. sfinţi. şi o să-mi suflu în pumni ca să mă încălzesc. nu se potriveşte unui Boddhisattva. printre condamnaţii la incinerare.surprinzător de puternic. s-o văd şi eu. adineauri.. — Am făcut-o. şi de mai multe ori.

rezemându-l de o enormă scoică de mare. Manole îşi dădu seama că nu făcuse prezentările.. — Încă nu. Se îndreptă spre el agale. Doamna Zamfira Darvari. cu privirile aţintite asupra tabloului. eroismul sau sfinţenia anumitor victime. vorbi.. Manole făcu câţiva paşi spre ea şi o întrebă. De când a plecat din ţară. spuse. cu obrajii îmbujoraţi.. tânărul înalt şi slab. Sunt poet. pe care n-am avut încă plăcerea s-o cunosc.. Ştim toţi ce s-a petrecut la Buchenwald. chiar dacă nu ştim.. n-am mai primit nici o veste. încurcat. După cât am înţeles. entuziasmaţi. nu putem să-i spunem!. încercând să fie solemn. parcă atunci ar fi dat cu ochii de el. continuă Marina. Ieronim se întoarse către ei: — Să-i spunem? exclamă. Fericit. timid: — Dar soţul dumneavoastră? L-aţi regăsit? Marina încercă să-şi ascundă zâmbetul. pronunţă el rar. Manole roşi şi începu să-şi frece mâinile. Marina îl ascultase cu o neaşteptată emoţie. Marina se întoarse şi-l privi surprinsă. Era îmbrăcată tinereşte şi totuşi sobru. vorbind şi scriind perfect româneşte. există. aşa cum înţelege Ieronim că trebuie să fie adevăratul actor. Dar nu mai avem veşti de la ea. — Inginerul Ştefan Condurachi. spectacolul îşi propune să reveleze spectatorilor nu numai scopul suprem — cucerirea libertăţii interioare — dar şi mijloacele prin care această libertate poate fi cucerită. Nu. acum unsprezece ani. şi nu vom şti niciodată.. Din prag. Numele meu este Petru Petrovan. .. îi zâmbi Marina. Dar când v-am întrebat: De ce Buchenwald? mă gândeam la altceva. — Ea trebuie să fie. emoţionat. aşezase buchetul pe una din măsuţe. — Dar atunci v-aţi ales episodul cel mai greu de ilustrat. dar soţul ei era un filolog desăvârşit. privindu-l adânc în ochi.. — Îmi place de voi că vă trudiţi să respectaţi adevărul istoric.martir creştin. Tot atâta am să-l aştept şi eu. începu Condurachi. intimidat. cu o senină gravitate. — Exact! spuse Ieronim.. aşa cum fără îndoială fusese ea cu cincisprezece. El m-a aşteptat zece ani. adăugă adre-sându-se Marinei. Marina zâmbi absentă. pentru Ieronim. Locuieşte mai mult în străinătate. — E cu adevărat o zeiţă.. Evident. În mână avea un buchet de trandafiri roşii. E drept că nu prea ştia să scrie. oprindu-se la răstimpuri ca să-l contemple. am devenit actor. Dar din deznădejde. şi pentru voi toţi. — Pentru stăpâna casei.. Dar cum o să arătaţi mijloacele prin care a fost cucerită libertatea interioară? Toţi începură să aplaude. Nu ţi-am spus eu că vine? Deschise uşa şi nu-şi putu ascunde surpriza. şopti Manole când auzi soneria. Şi după câte mi-a povestit Manole. — Nu avem dreptul. — Sper că mai trăieşte încă. melancolic şi totuşi amuzat.. De-abia după ce. spuse. căci sunt şi tuberculos. în carne şi oase. douăzeci de ani mai înainte.

Ca de obicei. aproape singurele pe care le-a făcut.. cu Zeiţa.. — Un dulap. bradul. spuse Marina. Vi-l înapoiez la anul. Treptat.. o întrerupse Ieronim.. nici nu arătăm. Şi de-aceea nu ne reuşeşte nimic. îl întrerupse Marina. nu văd ce-aţi mai putea adăuga sau schimba. nu ne-a cerut nimic. Traversă repede salonul. Priveau ninsoarea. Ne va lipsi. Ne-a spus doar atât: că dacă am şti cum să privim petele acestea. de altfel.. ca şi cum ar fi vrut să spună: „Vă pierdeţi tinereţea cu himere. la un moment dat. unul după altul. Manole o privea stânjenit. Am venit doar să schimb tabloul. — Eu ştiu la ce vă gândiţi. nimic de încercat. Dar. tustrei.. la alegere... Este o capodoperă! — Mulţumesc. doar atât! şoptise. în faţa . se strânseseră toţi în faţa ferestrei. mângâindu-le. un nud de Bonnard... după câteva minute. se întoarse însoţită de o foarte tânără pereche. doamnă. — Cum să le privim şi să le înţelegem.. fără să întoarcă capul.. completă Făgădău. câţiva metri mai departe. Vă tot întrebaţi de ce ne-a cerut ea să privim petele astea? — Nu ne-a cerut.. altul de Pătraşcu şi câteva marine de Iser. blând.. abil. apropiindu-se de cămin." Ieronim îl sfărâmase cu mare pricepere.. neştiind ce să facă cu mâinile. vorbi ea deodată.. aşa cum făceau de câte ori simţeau că nu mai e nimic de spus. poate chiar sarcastic. încercase chiar un început de poem. — Nu. Nu vă e mintea la spectacol. cu mare grijă. unul câte unul. Am nevoie de Zeiţă. adăugă coborând uşor glasul. poate cu oarecare milă. Nu se mai distingeau decât stâlpii verandei şi.. Valerian. când aveţi aici. continuă Ieronim. Dar nu cred că voi schimba ceva. concentrat. să ne ceară ceva. aproape de stradă. Este pur şi simplu perfect. să vă ofer ceva? O cafea? O dulceaţă? Îmi pare atât de rău că nici de data aceasta Generăleasa nu este acasă. începură să desfacă sforile şi să scoată tablourile. Nici nu i-am fi îngăduit. cel dintâi care îşi scosese paltonul. — Dar nu vi-l iau de tot! exclamă. interveni Condurachi. îi prezentă ea. Dar nu îndrăznea nimeni să plece. vă riscaţi talentul încercând tot felul de experienţe. din pânzele cu care fuseseră acoperite. — Petele acestea decolorate de soare şi adâncite de umezeală. mulţumesc foarte sincer. V-am adus. — Ne-am învăţat cu ea. bătrân şi obosit sau.. Când întoarse din nou capul şi-l văzu pe Manole. Apoi. izbucni în râs. Şi când veţi vedea ce vă aduc în loc!. deschise uşa şi. Maria da Mana îşi întinse mâinile cât putu mai aproape de flăcări. — Şi totuşi. sala se încălzise din nou şi. — Un an trece repede. o nevoie personală. Un vechi. am avut impresia că mă priveşte ironic. spuse în cele din urmă. nici nu spunem. în chip savant. înţelept? — dulap. frecându-le. Când începuse să se înfierbânte căminul. — Proaspăt logodiţi. mulţumesc. poate.— Atunci. — A spus altfel: „sensibilitate" de umezeală. mânuind aproape cu dragoste toporişca. — În orice caz. se întorceau de la fereastră.

dar faptul acesta nu mă emoţionează.." Se apropiaseră de zid.. Atunci am înţeles. a vrut să spună altceva. Se dusese s-o caute nu mai ştiu unde. enigma aceasta mă obsedează. că. — Dar vezi că a reuşit. reluă Ieronim. surprinşi. sub cenuşa căminului.. şi până la urmă descoperă comoara chiar la el acasă. când spre dreapta. dar eu n-am fost dăruit cu asemenea credinţă. Marina înaintă încet către ei. începu Făgădău. nu mă interesează.voastră. dacă voi aţi şti cum să le priviţi. de a trăi exclusiv în prezent? O priveau toţi. cum prea bine spui. Doar crăpătura care se înălţa aproape în diagonală către tavan îşi păstra direcţia şi adâncimea. adică Apa şi Focul. etcetera. Îl ascultaseră toţi cu frunţile sus. Sunt singurul — sau ultimul. pentru că fără libertate n-aş putea trăi. repetă visător Lorinţ. — Eu evit termenul „mântuire". — Am citit odată o poveste cu un rabin din Cracovia. ca să surprindă toate nuanţele posibile. Respect. Trebuie să fie altceva. — O ştie toată lumea. spuse Petru Petrovan. Nu există altă cale de mântuire. mai înalt şi mai creator.. Asta a vrut să ne spună: aveţi aici modelul exemplar al uniunii contrariilor. care visa mereu o comoară. umezeala şi soarele. născută din nenoroc şi ursită deznădejdii. privindu-l atent.. poate la Varşovia. v-am vorbit eu despre trecut astfel decât un mijloc. repetă. Nu recunoaştem. nedumeriţi. Orice tip de mântuire presupune credinţa într-un mântuitor. Marina Darvari. îl întrerupse Ieronim. Doamna aceasta. a vrut să pară cât mai enigmatică şi mai oracular-misterioasă: „Dacă aţi şti voi. poate ca să se răzbune că nu am introdus-o în anumite secrete ale spectacolului. etcetera. aşa cum cred eu că-l putem împlini trăind liber orice epifanie a prezentului. oricât ar fi de absurd. O cunoaşte toată lumea. Erau pete fără forme precise care-şi modificau contururile după unghiul din care erau privite. Le cunosc toate câte s-au întâmplat şi. — Ar fi fost prea banal. Puţin îmi pasă de enigmele sau nostalgiile care se leagă de trecutul acestei case.. pentru că ar putea da loc la confuzii. şi chiar invidiez pe cei care cred într-un mântuitor. dar fiecare din noi numai la asta ne gândim: enigmatică şi oracular-miraculoasă. nu mă interesează. Dacă a făcut vreo aluzie la trecutul mai mult sau mai puţin misterios al casei acesteia sau la trecutul familiei mele. dar ce-a vrut să spună? — Eu recunosc foarte sincer. ca un personaj dintr-un film mut de la începutul veacului. pe alt plan.. deşi le păstrez amintirea. mişcându-şi încet capetele când spre stânga. — Asta am învăţat şi noi. învăţând să ne închipuim închişi la Buchenwald. „descălecare" Antim-Calomfir-Thanase. — Decolorate de soare şi de igrasie. Nu mă interesează decât viitorul. Dacă nu i-ar fi .. îmbrăcată cu o blană de astrahan. emoţionaţi. Ieronim. Dar. cât s-ar dovedi ea de tragică. oricum ar fi fost privită. cu un buchet de violete în mână. Mă consider primul dintr-o nouă dinastie. — Dar. exclamă Marina. Cu mine începe o nouă istorie. îl întrerupse Maria da Maria. concentrat.. îl întrerupse melancolic Ieronim.. cum vreţi să spuneţi — supravieţuitor al familiilor Antim-Calomfir-Thanase. clipind uneori din ochi. cum să priviţi petalele acestea" etcetera. povestea rabinului din Cracovia. şi cel mai la îndemână. sau de trecutul familiei mele. aceste pete decolorate de soare şi de igrasie. A doua. Şi atunci a trebuit să caut altceva.

v-am propus o altă variantă a spectacolului vostru cu libertatea care se poate cuceri chiar la Buchenwald. pur şi simplu aşa cum sunt ele în clipa de faţă. a îmbătrânit îngrozitor.. spuse Manole. continuă Marina. adăugă melancolic.. — Nu ne-a înapoiat-o. chiar acolo. preocupat. pictoriţa. — Era de aşteptat. Marina. ea e sculptoriţă. Se apropie de Maria da Maria şi. Îşi opri o clipă ochii asupra Mariei. era o babă! Eleazar se opri brusc în mijlocul odăii. răspunse Condurachi absent. — Ca toată lumea. aşa cum nu mai văzuseră până atunci.. n-am vrut să spun decât atât: învăţaţi să le priviţi aşa cum sunt acum. — Mon cher.recunoscut glasul. — Zamfira Darvari sau cam aşa ceva. — Am prea multe pe cap.. n-ai să mă crezi. şi o să stăm de vorbă. Am trecut să vă spun doar că fetiţa noastră râde şi se joacă. Era. boli. parcă s-ar fi întristat deodată. îl întrerupse Condurachi. când am zărit-o ultima oară.. o dată.. — Ai mai întâlnit-o? Manole clătină din nou din cap. Dar să lăsăm asta. în faţa ferestrei. fără voia lui. Necazuri. E drept. căci sunt aşteptată. neîndrăznind să-l miroasă. cu un zâmbet. Voi cum o mai duceţi? Manole ridică din umeri. dar nu m-a văzut sau s-a făcut că nu mă vede. îi oferi buchetul de violete. — Eu v-am vorbit exclusiv de prezent. Acuma trebuie să mă duc... adăugă Marina. —Tot atât de tânără şi frumoasă? îl întrerupse Condurachi. — Am întâlnit-o de câteva ori.. greutăţi. în primul rând. Manole îi puse mina pe umăr. — Dar pe ea. şi ar vrea să-i facem un om de zăpadă. — Dar cum aţi intrat? o întrebă Ieronim izbutind să nu-şi trădeze emoţia. o variantă mai puţin spectaculară. care rămăsese cu buchetul de violete în mână. — Când te-ai întors? îl întrebă Manole.. — În fond. Ai auzit? A declarat şi Franţa război. —Apropos. cu un grup întreg. Şi când v-am spus să învăţaţi a privi petele acestea. Pretindea că. Şi i-am făgăduit că o să i-l facem. şi nici nu mai sperăm să ne-o înapoieze vreodată. reluă Marina. Tot nu v-a înapoiat Zeiţa? Manole clătină din cap.. atât părea de tânără. . Ni s-au oferit trei milioane. avea o pereche de şoşoni îmblăniţi.. Şi în locul cizmelor milităreşti. n-ar fi crezut că este ea. — O să mai vin pe la voi. E de nerecunoscut! Ce mai încolo şi-ncoace. Dar ce ai? Pari obosit. încercând să zâmbească. primăvara trecută. şi atunci veţi înţelege. — Acum câteva zile.. Dacă nu cumva îl vom vinde. Va trebui să ne mulţumim cu Bonnard..

evident cu majusculă. Totul a pornit de la petrecerea aceea. exclamând: „Aşa s-a întâmplat şi cu prinţul Siddharta!" — Ce-l apucase? întrebă amuzat Lorinţ. Niciodată toamna nu fu mai frumoasă. palatul şi haremul. tremurând uşor de emoţie. nu mai ştiu cine era. şi apoi. rostogolindu-se provocatoare. — Atunci. un bolnav. tăvălindu-se pe covor. cu rochiile lor scurte şi subţiri.. care era lângă el la masă. .. cum a văzut toate concubinele dormind dezgolite. voind să se ducă undeva au alunecat şi au căzut în mijlocul salonului şi încercând zadarnic să se ridice. din toţi prietenii şi colegii lui? ne-a repetat-o până la exasperare. traversând gineceul.. iar Vera i-a strigat: „Siddharta! s-au împlinit scripturile. Şi e probabil că şi-au adus aminte de gravitatea cu care ne povestea Elefterescu — oh! de câte ori. şi de-atunci. hai în grădină. mă interesează. să-şi împlinească destinul!" strigau fetele de pe covor. — Nu fac nici o confuzie. pentru că ne-o povestise de nenumărate ori. ori eu nu înţeleg nimic.. ţi-am spus foarte sincer. să vorbim despre altceva. tot pentru întâia oară. Mai ales că şi ceilalţi.— Mă asculţi. Pentru că. ştii povestea. pentru întâia oară. în altă zi. şi acum nu mai îndrăznea nimeni să le ajute. la birou sau la petreceri. într-o zi." „Ba să plece. ori tu faci.. şi aproape întotdeauna cu aceleaşi cuvinte — şi-au adus aminte de gravitatea cu care ne povestea „Marea Plecare".. dar nu mă pot reţine să nu privesc pe fereastră. un mort.. Acum e momentul să laşi totul şi s-o porneşti spre Himalaya!". încercând să pară lubrice. — Văd că ţi-a rămas şi ţie bine întipărită în minte viaţa lui Buddha. Viki a voit să le ajute. — Şi fetele de pe covor? — Asta începusem şi eu să-ţi povestesc. pe mine nu mă laşi!. destul de ameţită şi ea. îl întrerupse Lorinţ. Noi o ştiam toţi. s-a împiedicat şi au căzut grămadă. o ştiau şi fetele.. spuse Lorinţ. Foarte probabil că şi-au amintit şi ele „Marea Plecare" şi scena din gineceu. nu. reluă Eleazar. Cum a văzut el atunci. — Dar cui nu i-a rămas. noi toţi — cu excepţia lui Adrian şi a Leanei — eram mai mult sau mai puţin beţi. vreo confuzie. de câte ori avea prilejul. — Citise o viaţă a lui Buddha. Şi apoi Elvira. supremă viziune a Eternului Feminin i-a fost de mare folos lui Siddharta. când două din fete s-au îmbătat. Lorinţ se reaşeză în fotoliu. toate trei. sau preferi să te uiţi pe fereastră? — Te ascult. trebuie să plece.. undeva.. a început să plângă şi i-a strigat: „Siddharta! Eu sunt soţia ta. prea iubita Yasodharta. Cineva din capul mesei. numai de asta ne vorbea: Cum a văzut el. palid. Şi atunci au început să râdă şi mai isteric. pentru că ele se prăpădeau de râs rostogolindu-se pe covor. Ţi-am citit şi fragmentele din scrisoarea lui Adrian. şi această ultimă. jucând puţin teatru. când prinţul a devenit ascetul Gautama. îţi dai seama ce-a fost şi ce s-a văzut. prinţul Siddharta. — Nu. şi. dar ameţită cum era şi. Elefterescu rămăsese în picioare. şi cine ştie ce-ar fi urmat dacă Elefterescu nu s-ar fi ridicat brusc în picioare. încercând să le ridice pe amândouă deodată. a voit să intensifice spectacolul şi s-a dus repede să stingă luminile. în fel de fel de posturi groteşti şi impudice. noaptea în care Siddharta şi-a părăsit familia. ca o statuie.. doar buzele îi tremurau.. tot atât de palid.

şi deci antinazist. În ce sens? — Simţea. Siddharta. a încercat să râdă. Eleazar începu să se plimbe cu paşi mari prin odaie. Ţi-am spus: citise viaţa lui Buddha. Ori îşi urmează modelul. şi atunci e strivit!. la masă. dar am simţit că e ceva schimbat în el. şi toate celelalte. Cunoşti povestea lui. printre curve şi bucureşteni?" Evident. — Nu văd legătura cu ce vrem să facem noi. Nu ştiu cum a auzit el. nu e nimic. ca şi atâţia alţii. nu asta voiam să-ţi spun acum. — Atunci n-ai ascultat bine când ţi-am citit fragmente din scrisoarea lui Adrian. Dar nu văd legătura cu ce facem noi. — Schimbat? se miră Lorinţ.. este un fost inginer. E vorba de ce spune Adrian în scrisoarea de astă-vară. şi el foarte palid. îl întrerupse nerăbdător Lorinţ.." — Bine. mai precis. dar îl cunoaştem toţi pe Adrian.. îl întrerupse Lorinţ. ori îi rezistă. spunea. căci părea speriată. Elefterescu dispăruse. căci larma nu s-a potolit. Cel căruia i se spune Boddhisattva. la Buchenwald. am început să-l tachinăm: „Tot pe-aici. nici măcar o aluzie. El e poet.. şi ne bucurasem toţi auzind că scrisese din nou." Toate acestea n-au durat mai mult de două. Adrian s-a ridicat. şi traduce tot ce se întâmplă în jurul lui prin mitul lui personal.. când s-au reaprins luminile şi ne-am dat seama că Elefterescu dispăruse. — Bine. să strige. Încerca să ne convingă de gravitatea întâmplării.. dar ştiu ce înseamnă să ţi se reveleze mesajul unui mit. Dar eu l-am auzit bine.. şi ne-a făcut semn cu braţele. în legătură cu Siddharta. — Dar nu e vorba numai de asta. când ne-am întâlnit cu Elefterescu. bine. trei minute.. la birou. cu Orfeu şi Euridice? — O cunosc. — Într-un anumit fel. poate. e vorba şi de asta. să râdă.. Se opri brusc în faţa lui Lorinţ. Lorinţ îşi îndreptă din nou privirile pe fereastră. bineânţeles. dar Adrian a recunoscut imediat legătura: totul a pornit de-acolo.Toţi au început să exclame. de spectacolul vostru. eram destul de aproape.. apoi ridică din umeri. pentru că n-avem cum să-i spunem altfel — îţi repet. . de cât a fost el de impresionat de dispariţia lui Elefterescu. Pentru că a doua zi. În sfârşit. că ce se întâmplase cu o noapte mai înainte ar fi putut avea o anumită semnificaţie. dar zadarnic. Voiam să-ţi spun că l-am auzit pe Adrian. „Eu rămân occidental. ca şi cum ar fi încercat să-şi potolească exasperarea. Dar Ieronim prezintă lucrurile cu totul altfel. eu am mitologia care mi-a fost ursită. reluă Eleazar. Dacă Elefterescu şi-a relevat secretul mitului care-l obsedează. din care ţi-am citit fragmente. să cânte. cu riscurile pe care le implică. am uitat să adaug. legătura cu spectacolul lui Ieronim. Pentru că.. Unii strigau: „Lumină! Să se facă lumină!" Alţii repetau refrenul: „Apoil! A poil!. Şi aşa a început. de la petrecerea aceea. tot pe-aici. — Nu e vorba acolo de un Boddhisattva şi de Buchenwald? Celălalt ridică din umeri. — Adrian se afla acum într-una din perioadele lui de luciditate. pacifist. care a devenit Gautama Buddha. şi mi-era milă de Leana. închis. deznădăjduită. Parcă ar fi fost o „orgie" din acelea pe care le citeau părinţii noştri prin romane. nu mai scapă. acolo unde era. nu vrem să facem din el un sfânt sau un martir în sensul creştin al termenului — cel căruia i se spune Boddhisattva. adică a lor. În primul rând.. Dar când s-au aprins luminile.

— Dar ideea că un nou Boddhisattva va fi fatalmente camuflat şi. creaţiile artistice contemporane? Eleazar ridică încurcat din umeri. nu se ştia nimic de Buchenwald. să-şi proclame. — Foarte interesant. va fi silit. Atunci. atunci când va începe să predice. deşi o fi auzit de el. ne-am convins că Elefterescu luase în serios buddhismul. — După atâţia ani. — Eram sigur că.. oricât de mult ar semăna el cu oricare dintre noi. Mă rog. — Ce fel de teorii? — Teoriile lui buddhiste. Tăcu brusc. Va face armata. Citea orice carte care-i cădea în mână şi începuse să ne exaspereze cu teoriile lui.Eleazar îl ascultase impasibil. — Încerc să mă rezum. un Boddhisattva. începu el când celălalt îşi întoarse iarăşi capul spre fereastra deschisă. sau al eliberării. să presupunem. prin iulie 1941. ştiu. Dar eşti sigur că menţiona. ce citise el în cărţi. nu mai pot repeta exact vorbele sau expresiile lui. cu timpul. Spectacolul e construit într-o perspectivă cu totul diferită. Era în toamna lui 1939. adăugă. reîncarnându-se ca să aducă mesajul salvării. ridicându-se brusc din fotoliu.. şi aici îl încurcam noi cu întrebările noastre. ai să vezi imediat legătura. formulată. Teza lui era că poate — recunosc că spunea întotdeauna: poate — poate una din filozofiile. spunea. — Ei. deci. în primele zile ale războiului. formulată pentru epoca noastră şi în termeni accesibili culturii noastre. când s-au întâmplat toate astea.. alături de filozofii şi gnoze religioase. Era un om interesant. va trăi şi el ca toţi ceilalţi. cu un zâmbet sarcastic în colţul buzelor. chiar aşa în glumă. să presupunem că un nou Buddha. dacă ai să mă asculţi cu atenţie. îşi va revela identitatea. chiar dacă auzise de ideea lui Elefterescu. s-ar afla printre noi. Spectacolul este altfel construit şi urmăreşte altceva... . şi nici nu va părea de la început un geniu sau un sfânt. el citea mai mult filozofie şi istoria religiilor. — Şi ce vă răspundea? — Nu prea ştia ce să răspundă. Dar. — Păcat! exclamă Lorinţ. I-ar fi plăcut lui Ieronim. gnozele sau sectele religioase. la un moment dat. îndreptându-se către fereastra deschisă. proclamată. Deci.. Ieronim nu s-a inspirat din „cazul" lui. să predice. spune-i cum vrei. Va fi deci recunoscut ca un Boddhisattva. anonim? Asta de unde a luat-o? Ţi-am citit adineauri fragmente din scrisoarea lui Adrian. Ce s-a întâmplat cu el? — Cu Elefterescu? A murit pe front. Va fi un om ca toţi oamenii. — Ştiu. evident. Să auzim mai departe. spuse Lorinţ. spunea. căzând pe gânduri. repet. — Şi acum spune mai departe. de imposibilitatea de a recunoaşte un Boddhisattva contemporan. camuflează noua versiune a salvării. Dar mai ales asta: că. apoi se întoarse şi se opri în faţa lui Lorinţ. Dar. Dar. Războiul abia începuse... de un Boddhisattva. cum l-am recunoaşte? Pentru că nu se va reîncarna într-o familie princiară. în chip public. îi spuneam. continuă Lorenţ. Dar vreau să te asigur că. va avea o meserie. sau creaţiile artistice contemporane. Cum l-am recunoaşte? — Începe să devină interesant! exclamă Lorinţ. şi chiar dacă nu se va căsători. Evident. de acest Elefterescu. mesajul.

. De câteva zile. Se pregătea de plecare. Ce ţi se spune.. Dar spune-mi măcar cum începe. în cizmele ei milităreşti.— Anume ce? îl întrerupse iritat Eleazar. Se întâlniră în faţa verandei. fără nici un efort. — Ah! dacă aş şti să răspund la întrebarea aceasta. dansul.. banal în sensul că ne lovim la tot pasul de el şi în fiecare zi? Dar. vreţi să fie marea surpriză a sezonului. Dar adevărul este că nu există început! Eleazar izbucni în râs. Spune că de data aceasta. Marina îşi şterse fără grabă fulgii care i se aşezau molatec pe obraji şi zâmbi. ţi se arată. Pot adăuga numai un lucru : corul. Când o văzu de departe.. Îşi potrivi bascul. şi ieşi s-o întâmpine. în sfârşit. aproape pătrate. călcând apăsat şi totuşi cu eleganţă. — Doamnă. vă rog să nu intraţi acum. — Nu am dezlegarea să-ţi spun. şi acest fel de spectacol este cu totul nou. mohorât. ca printr-o ceaţă fumurie. e de nerecunoscut. privind cum cei trei lucrători de pe acoperiş se pregăteau să zvârle în curte fâşiile mari. cu un zâmbet enigmatic. şopti Maria. şi Ieronim e nebun de fericire. Pentru că plâng sau pentru că ţi se pare c-am îmbătrânit peste noapte? Nu-i lăsă timp să răspundă. dar dacă nu l-am găsit. trăgându-l uşor pe frunte. Lorinţ îl privi mirat. nici nu ştiu dacă îl mai putem numi „spectacol" în sensul curent al cuvântului. că de-abia a început repetiţia. de tablă ruginită. — Îţi spun şi totuşi ai să crezi că nu-ţi spun adevărul. printre băltoace şi noroiul amestecat cu ulei negru pe care-l lăsaseră . ploua mărunt. dar parcă nu se îndura să se despartă de grădina pe care o vedea prin fereastră. — Niciodată toamna. printre troiene. pentru că îl va găsi de la sine. sub ninsoarea care cădea necontenit de trei zile. muzica. continuă Lorinţ. gânditor.. — De aceea venisem şi eu. reluă după o pauză. Dar cum să recunoşti adevăratul început. — Îţi baţi joc de mine! — Sau poate există. Ieronim se opri pe trotuarul din faţa casei şi-şi scoase absent bascul din buzunarul macferlanului. încă o dată. Îl căutăm şi acuma. şi apoi încă o dată. De-abia atunci Maria da Maria îşi dădu seama că plânge. — Bine. Apoi căută cu ochii un loc pe unde ar putea traversa strada. — De ce te uiţi aşa la mine? o întrebă Marina. să-i spun doar atât: că nu e nevoie să caute începutul. murmură el încet. Maria da Maria îşi înfăşură fularul în jurul capului.. vorbi calm Eleazar. Să nu crezi că nu l-am căutat. înţeleg. În fond. când spectacolul se întemeiază pe cel mai banal mister.. câte alte răspunsuri nu ne-ar cere să le mai întrebăm o dată.. ca un turban. Rămase câteva clipe cu bascul în mână. ar fi prea multe de spus!. luminile sunt tot atât de importante pe cât sunt dialogurile.

Orice viaţă. etcetera. Cred că nu-ţi pare rău. cât de departe izbuti să pătrundă cu privirile prin ploaia măruntă. Se întrerupse. dar şi din anumite romane. cu faţa luminată de o bucurie copilărească. dar mi-e teamă că deşi ai înţeles. Era de mult o ruină. deşi fără succes.. Trecutul. la etaj. zâmbind. Doar când ajunse. la un moment dat.camioanele.. ca să-l poată vedea.. stingher. vorbi Ieronim. să-i smulgă rădăcinile. ştiu unde duce acest fel de înţelegere. — De ce să-mi pară rău? spuse întorcând capul spre casă. parcă i-ar fi făcut o farsă. etcetera. enervat. — Dar.. Grăbise atunci pasul. înecăcioasă. — Să nu-ţi mai fie teamă.. dar nu întâlni decât aceeaşi stradă îngropată în noroi.. îngropate pentru totdeauna.. cum am învăţat la şcoală. îl întâmpinase. Ploaia se înteţise. la colţul străzii. — O parte din viaţa mea care se duce. oricât ar fi ea de nobilă. şi ceaţa începu să semene cu o negură. cu puţine minute mai înainte. praful răzbătea încet. Şi pentru că îl vedea că priveşte visător braţul macaralei care se pregătea să lovească peretele cu tapetul albăstrui. — Eram sigură că am să te găsesc aici. când tăiau bradul. pe alocuri înecată în băltoace. fără urme etcetera. — Suntem de perfect acord.. Aproape că nu auzi zgomotul bucăţilor de tablă: căzuseră pe molozul din curte. — Cum ai ştiut? o întrebă. Cu toate că ploaia se înteţise din nou. îşi dădu seama că odăile din fund dispăruseră. până la ei. cu gust de fum. se poate rezuma. întrebă repede. copilăria şi adolescenţa mea. Alte două camioane goale se opriră. restul scării de lemn care ducea în pod. Marina îl privea în ochi. aşteptând să se risipească ecoul prăvălirii unui zid întreg. Ce nu înţelesesem încă era legătura. Urmele sfinte ale trecutului. Marina se hotărî să-şi deschidă umbrela. Dar se linişti de departe. — Întrebam aşa. zâmbind. dar se trezi. cu un aer vinovat în priviri. totuşi nu-ţi dai seama unde trebuie să ducă această înţelegere. persistent. fără voia lui. parcă tot . fumegând. Marina adăugă: — Etcetera. fierărie şi blocuri de piatră.. etcetera! Ai dreptate. Până şi şoarecii o părăsiseră. spuse. un perete cu tapetul albăstrui. în faţa casei.. deşi fără treptele scării de la intrarea principală. o întrerupse Ieronim. Câţiva lucrători cu căşti de metal apăruseră din spatele casei. chiar în faţa porţii. prin această formulă: etcetera. Ieronim ridică din umeri. şi Ieronim căută un alt loc.. crezând că va ajunge prea târziu. de unică. Dar în clipa următoare îşi dădu seama că bradul fusese retezat şi că încercaseră chiar. Mai cercetă o dată. Întoarse brusc capul. Ieronim începu să tuşească şi. râzând. reluă Marina după o lungă tăcere. lăsând să se vadă. auzi chiar în spatele lui glasul Marinei. fără uşi şi cu ferestrele ca nişte mari orbite speriate. încărcat cu giurgiuvele. Ştiam asta de mult. care luase cu el jumătate din încăperile rămase încă în picioare. şi sus. Casa părea încă întreagă. de mult zdrenţuit. spuse Ieronim continuând să urmărească manevra macaralei.. pe trotuar. ca să poată privi mai bine. Ultimul camion. dar o ţinea mult aplecată spre stânga. apoi îşi apăsă bascul pe frunte. — Am trecut pe aici azi-dimineaţă.

nici de prezenţe nobile şi înălţătoare. mai sclipitoare.mai bine dispus. acolo. Inima începu să i se bată tot mai repede. legătura între lucruri şi evenimente. ca şi oriunde în altă parte. ca şi cum oraşul ar fi fost incendiat de o nefirească incandescenţă de gheaţă. acum cred că încep să înţeleg. continuă Ieronim. înălţându-se şi parcă totodată adâncindu-se. cu o voce caldă.. Camionul se urni brusc. — Ieronim! şopti Marina. — În fond. spontani. Aici. Îl orbea acum.. Ieronim! Nu simţise când încetase ploaia şi se ridicase negura înecăcioasă.. toate câte se întâmplă în jurul nostru. şi totuşi nu clipea din ochi. — Lecţia era prea simplă. — Sunt nebuni! se auzi exclamând când dădu cu ochii de câţiva trecători zgribuliţi. Nu e nevoie de peisaje paradisiace. — Numai atât? îl întrerupse Marina. Multă vreme n-am înţeles ce voiai să spui. oricând. la Buchenwald. ascunşi sub umbrele. Nu mă întrerupe. de aceea mi-au trebuit două luni ca s-o înţeleg.. Ce i-a apucat? Nedumerit. Atunci Marina îl . îl ştiam de mult.. făceam doar istoria descoperirii mele. — E adevărat! murmură Ieronim fără să-şi dea seama că vorbeşte singur. în toate lucrurile. stropii de noroi de pe bărbie. — Legătura? întrebă târziu Marina.. Cristalele se înălţau. Numai să înţelegi? — Aşteaptă. dar fără să simtă că se cufundă pierzându-se într-o albă. înjură şi făcu semn cu braţul unui lucrător din curte. contopindu-şi pe nesimţite vâlvătaia. te rog. Cum să le arăt că este aceeaşi lumină ascunsă pretutindeni. Ai vrut să ne spui un lucru pe care. asemenea unor nesfârşite flăcări de aur şi de pietre scumpe. şi înţelese. care se răspândea deasupra oraşului. Acolo. apoi... Ai vrut să ne spui că oricând şi oriunde putem fi fericiţi. Privea înfrigurat lumina. Şoferul îşi zvârli mucul de ţigară pe care îl păstrase în colţul gurii. petele pe care ni le-ai arătat astă-iarnă. —. îl orbea lumina. ridicând brusc glasul.. atunci. în ceea ce mă priveşte. dar nu făcusem încă legătura cu petele de igrasie de pe zid. îşi căută batista. schimbată. pe neaşteptate. apropiindu-se unul de altul. de muzică angelică şi celelalte. Dar. creatori. întoarse capul ca să-i urmărească. continuă Ieronim zâmbind.. şi cerul se limpezise. hotărându-se brusc să închidă umbrela. Dar cum să le-o arăţi şi celorlalţi?! exclamă deodată. prefăcând clădirile în imense cristale.. şi înţelegem. cât ar fi ele de urâte? În orice pată de igrasie pe un perete în orice împroşcătură de noroi? Îşi auzi atunci glasul şi zâmbi încurcat. — Da. cu o bruscă exaltare în glas. în orice împrejurare. cu o copilărească încântare.. suprafirească incandescenţă. Camionul se împotmolise chiar în faţa lor. tot mai puternică. adică liberi. privim şi de data aceasta petele de pe zid. Ştiam că e adevărat! Aşa au văzut şi ei. dacă ştim cum să privim.. se opri.. şi Ieronim începu să-şi şteargă. izbucnit parcă din toate părţile deodată. şi în acea clipă îl asurzi un trăsnet nesfârşit. Ştiam că aşa au văzut şi ei. adăugă precipitat.

martie 1974 . O privea amuţit. Ştiam că într-o zi am să te regăsesc! Chicago. — Ieronim! şopti Marina. cum nu întâlnise nici în vis. neînchipuit de frumoasă. Lui Ieronim i se păru că întâlneşte pentru întâia oară această femeie tânără.cuprinse în braţe şi-l sărută pe amândoi obrajii. aşa cum nu mai întâlnise niciodată în viaţă.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful