You are on page 1of 1

Meno: Matej

Priezvisko: Kmeť
Dátum narodenia: 26.10.1988 , Trnava
Adresa: Koperníkova 2/A
920 01 Hlohovec
Slovenská republika
Stav: Slobodný
Kontakt: 0908746941
matej.kmet@gmail.com

Vzdelanie: 1995-1999 2.ZŠ v Hlohovci


1995-2004 Základná Umelecká škola v Hlohovci (klavír,
hudobná teória), absolvent r.2004
1999-2007 Gymnázium, Hlohovec (zameranie matematika, -
fyzika)
Maturita: 31.5.2007 – Matematika – A, Slovenský jazyk – B,
Anglický jazyyk – A, Ekonomika.
2007-2008 STU FCHPT odbor biotechnológia – trvalé
prerušenie štúdia

Pracovné skúsenosti: 2006-2007, stúdio exponent, technický zvukový asistent pre


Gladiator a PS tour 2006/2007
2008 rozvoz pizze, pizza La stella Štúrova 1 Hlohovec,
2008 Nahrávacie štúdio Exponent, asistent producenta,
tlmočník, Hájska ulica, Šulekovo
2008 PR staff, Chrystal bar, Bridge street Aberdeen, Scotland
2008-2009 Bar staff/Bar support, Pearllounge, dee street
Aberdeen, Scontland

Znalosti a skúsenosti: Základná práca vo Windowse a Linuxe, Open office. Základné


znalosti strihania a mixovania hudby, anglický jazyk, skúsenosti
aj v hovorovej forme. Hudobné znalosti hry na klavír, gitaru,
bassgitaru, bicie a spev.

Osobnostný profil: O sebe môžem povedať, že som skôr liberálny človek s vlastným
názorom na svet a jeho chyby. Od malička sa venujem hudbe,
aké také skusenosti mám aj s herectvom, ako mladý som
uvádzal hudobno-zábavnú reláciu pre deti “Šmyklavka”.
Posedný rok žijem v škótskom meste Aberdeen, pretože minulý
rok som sa nedostal na vysokú školu. Venoval som sa tu hlavne
Anglickému jazyku a nadalej aj ked v menšom množstve hudbe.
A preto by som rád pokračoval v tomto aj na vysokej škole.
Myslim si že učenie hudby alebo anglického jazyka je pre mna
ta najlepšia volba pretože mám dobrý vstah k deťom a mládeži
a mám pocit že by ma toto povolanie napĺňalo.

Dátum: Podpis: