STRATEGI PENGAJARAN

1. 2. 3. 4.

PEMUSATAN GURU PEMUSATAN MURID BERASASKAN SUMBER BERASASKAN TUGASAN

 Strategi ini menggunakan persembahan bahan dalam langkah-langkah kecil dan sistematik dengan hentian untuk menyemak pemahaman murid. .  Strategi pemusatan guru meletakkan guru di tengah-tengah aktiviti bilik darjah. PEMUSATAN GURU:  Strategi pemusatan guru juga dikenali sebagai pembelajaran eksplisit.STRATEGI PENGAJARAN 1.

STRATEGI PENGAJARAN 1. membimbing murid pada sesi awal latihan amali.  Peranan guru ialah menyampaikan bahan. dan membekalkan setiap murid dengan latihan amali yang lebih tinggi dan kerap. PEMUSATAN GURU:  Strategi pemusatan guru mengandungi pengajaran yang mempunyai langkah yang kecil yang menegaskan latihan amali murid selepas setiap langkah. .

 Strategi ini mungkin lebih sesuai apabila maklumat tidak dapat disampaikan dengan berkesan melalui strategi pemusatan guru dan apabila matlamat pengajaran merangkumi kemahiran kreatif dan kritikal. PEMUSATAN MURID:  Aktiviti pemusatan murid menjadikan murid fokus utama dalam proses pembelajaran.  Pengajaran dalam bilik darjah pemusatan murid menggalakkan lebih banyak penglibatan murid dalam aktiviti bilik darjah. .STRATEGI PENGAJARAN 2.

menggalakkan motivasi.STRATEGI PENGAJARAN 2. PEMUSATAN MURID:  Guru mengamanahkan tanggungjawab yang lebih kepada murid.  Strategi ini didapati lebih berkesan dalam mengembangkan kebolehan murid dalam mengaplikasikan konsep dan sikap yang positif. mengembangkan penyuburan diri dan menggalakkan kemahiran sosial berkumpulan. .

 Strategi pemusatan murid ini termasuk menimbulkan dan mewujudkan persekitaran kelas yang membolehkan murid dapat berinterasi dengan guru dan murid lain. dan beberapa bentuk perbincangan. . inkuiri dan penemuan.STRATEGI PENGAJARAN 2. PEMUSATAN MURID:  Beberapa contoh strategi pemusatan murid ialah penerokaan.

STRATEGI PENGAJARAN Strategi pemusatan murid 1 2 3 Banyak penglibatan murid. 4 Kumpulan murid menentukan bagaimana hendak meneruskan dengan tugasan pembelajaran. Strategi pemusatan guru Banyak penglibatan guru. memperbetul. Penerimaan dan penggunaan idea murid. Interaksi murid dengan murid. atau menolak idea murid. Guru mungkin mengkritik. Guru membuat keputusan dan menentukan aktiviti pembelajaran. Interaksi guru-murid. .

Guru sahaja yang berperanan dalam penilaian. 7 Murid mengongsi peranan dan tanggungjawab dalam penilaian. Ujian dan gred digunakan secara tradisi sebagai produk utama pembelajaran.STRATEGI PENGAJARAN Strategi pemusatan murid 5 Perbincangan tentang pengalaman peribadi digalakkan. 6 Ujian dan gred bukan merupakan produk utama pembelajaran. Strategi pemusatan guru Perbincangan ditumpukan kepada kandungan kursus. .

Teknik pengajaran . Murid dilibatkan dalam menetapkan matlamat kelas.STRATEGI PENGAJARAN Strategi pemusatan murid 8 Guru menekankan perubahan sikap. 11 Teknik pengajaran : perbincangan. . 9 10 Usaha dibuat untuk mewujudkan kesepaduan kelas. Matlamat ditentukan oleh guru. syarahan. Strategi pemusatan guru Penekanan adalah pada perubahan intelektual. induksi. inkuiri. hafazan. deduktif. Tiada usaha dibuat untuk mewujudkan kesepaduan kelas.

Berasaskan Sumber  Strategi ini meliputi penggunaan sumber yang luas seperti buku. cakera padat interaktif. dan perakam pita. komputer multimedia. persidangan-tele dan persidangan-video.STRATEGI PENGAJARAN 3. video. . bahan daripada internet. buku kerja. panduan belajar.  Bahan lain yang lebih canggih adalah pakej pembelajaran berasaskan komputer. buku teks. CDROM.

STRATEGI PENGAJARAN  Pembelajaran berasaskan sumber sangat berguna dalam membantu guru menghadapi murid pelbagai keperluan. .  Strategi ini menyediakan pelbagai wahana untuk murid belajar mengikut kadar masing-masing. pada setiap masa dan di tempat pilihan mereka.

Berasaskan Tugasan  Guru yang menggunakan strategi berasaskan tugasan melibatkan murid dalam aktiviti atau tugasan yang memberi peluang kepada mereka untuk mengamalkan dan mengaplikasikan apa yang sedang mereka belajar. .STRATEGI PENGAJARAN 4.

STRATEGI PENGAJARAN 4. . pelbagai strategi mempermudahkan tugasan. Berasaskan Tugasan  Aktiviti atau tugasan tersebut juga membuka peluang kepada murid menerima bimbingan. atau scaffolding bentuk lain yang diperlukan untuk membolehkan mereka melaksanakan tugasan mereka dengan jayanya.

memberi bimbingan dan maklum balas semasa aktiviti. guru perlu terlebih dahulu menyediakan murid menghadapi sesuatu aktiviti.STRATEGI PENGAJARAN 4. dipantau.  Untuk itu. dan diteruskan sekiranya inginkan kesan maksimum. . Berasaskan Tugasan  Aktiviti yang dipilih dengan bijak perlu disampaikan dengan berkesan. dan menstruktur refleksi pasca aktiviti selepas sesuatu aktiviti.

.  Guru boleh scaffold dengan membekalkan maklumat yang diperlukan atau membantu tentang bagaimana memenuhi kehendak tugasan. guru perlu menekankan tujuannya dengan cara yang boleh membantu murid melibatkan diri dalam aktiviti tersebut dengan idea jelas akan matlamat yang ingin dicapai mereka.STRATEGI PENGAJARAN 4. Berasaskan Tugasan  Semasa memperkenalkan sesuatu aktiviti.

guru mungkin boleh meringkaskan idea utama. atau membekalkan mereka bahan yang boleh membantu mereka mempelajari bahan bacaan dengan cara yang betul. Berasaskan Tugasan  Sekiranya bacaan ialah sebahagian daripada tugasan.STRATEGI PENGAJARAN 4. mengingatkan murid tentang strategi-strategi yang dapat memperkembangkan dan memantau kefahaman semasa mereka membaca. .

guru seharusnya memantau kemajuan mereka dan memberi bantuan sekiranya perlu.  Kebanyakan tugasan tidak akan mempunyai kesan sepenuhnya kecuali diikuti dengan refleksi atau debriefing . Berasaskan Tugasan  Setelah murid mula melaksanakan aktiviti dan tugasan. .STRATEGI PENGAJARAN 4.

memberi maklum balas umum tentang persembahan mereka. dan mengukuhkan idea utama dengan mengaitkannya kepada matlamat keseluruhan. Berasaskan Tugasan  Guru mengkaji semula tugasan bersama-sama dengan murid.STRATEGI PENGAJARAN 4. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful