Bahayanya impak AJARAN SESAT kepada Malaysiasekarang dan akan datang!

Banteras sekarang sebelum mereka buat porak peranda pada Generasi Muda kita khususnya!
Posted: February 20, 2011 in All about Islam, All about Malaysia Tags: AGAMA, AJARAN SESAT, Benar, islam, jakim, mualaf, mufti, muslim, SALAH, ustaz

0 Ajaran Sesat di Malaysia Sumber: JAKIM Pendahuluan Suatu ancaman besar kepada agama dan umat Islam di Malaysia masa kini ialah penyebaran ajaran-ajaran sesat dikalangan umat Islam yang terus berjalan dari masa ke semasa. Ajaranajaran ini dapat bertapak apabila saja ianya diperkenalkan. Sehingga kini hampir seluruh pelusuk rantau negara ini diresapi oleh berbagai-bagai bentuk ajaran sesat, yang datang dari berbagai-bagai tempat. Sebilangan daripada ajaran-ajaran tersebut terangterang boleh mengheret pengikutnya keluar dari akidah dan syariah agama Islam tetapi tidak disedari oleh pengikutnya putus hubungan dengan saudara-saudara Islamnya yang lain di dalam masyarakat. Ada pula ajaran-ajaran di mana pengikutnya sanggup keluar dari agama Islam kerana mempercayai bahawa ajaran itu betul, dan pula yang sanggup menceraikan isteri, meninggalkan rumahtangga dan seterusnya melakukan kekejaman ke atas orang lain dan kadang-kadang melakukan pembunuhan. Keadaan-keadaan beginilah yang benar-benar mengancam agama dan keselamatan umat Islam di negara ini dan amat sukar diatasi sekiranya tindakan yang betul-betul berkesan tidak diambil dengan segera.

Latar Belakang Sejarah kelahiran ajaran sesat atau penyelewengan akidah Islamiah ini bukanlah suatu perkara baru tapi ianya telah bermula sejak sebelum wafat Nabi Muhammad s.aw di mana telah lahir beberapa orang mendakwa dirinya sebagai Nabi selepas Rasulullah s.a.w. dan menyebarkan ajaran-ajarannya kepada umat Islam pada masa itu seperti Musailamatul Kazab, Talhah al-Asady dari Kabilah Bani Asad dan al-Aswad al-Anusi di Yaman. Pada masa ini di negara kita sudah banyak terdapat ajaran-ajaran sesat yang muncul dari semasa ke semasa di mana hampir keseluruhannya tidak dapat dihapuskan oleh pihak-pihak tertentu. Jika ditinjau masalah ajaran sesat ini ianya bukan sahaja lahir dalam masyarakat umat Islam sahaja bahkan semua agama dan semua bangsa menghadapi cabaran dengan

Setelah Haji Ahmad Matahari meninggal ajaran ini dipimpin oleh anaknya dan setelah meninggal ia telah dipimpin oleh cucunya dan setelah cucunya juga meninggal maka ia telah dipimpinoleh orang-orang kanannya hingga ajaran ini merebak ke seluruh negeri-negeri diSemenanjung. Qadariah. Dengan ini meraka menggunakan nama-nama tarikat ini seperti Ahmadiah. Takrif Ajaran Sesat Ajaran sesat ialah sebarang ajaran atau amalan yang dibawa oleh orang-orang Islam atau orang-orang bukan Islam yang didakwanya berdasarkan kepada ajaran Islam. tetapi sebenarnya ajaran atau amalan tersebut adalah berlawanan dengan akidah dan syariah Islam berdasarkan al-Quran dan al-Sunnah. Bentuk-bentuk Ajaran Sesat Pada masa ini terdapat beberapa jenis ajaran sesat yang dapat dibahagikan kepada tiga bentuk utama iaitu: Bentuk Ajaran Ajaran ini biasanya lahir melalui ajaran-ajaran yang direka atau dicipta oleh seorang guru atau penganjur ajaran sesat yang menggunakan berbagai-bagai nama atau pengamalan tertentu. Di kalangan umat Islam Malaysia ajaran-ajaran sesat yang telah dikesan dan dipercayai paling lama usianya ialah ajaran Taslim yang telah diasaskan oleh Tuan Haji Ahmad Matahari pada akhir abad ke-17 di Kampung Seronok Bayan Lepas Pulau Pinang. Samaniah. Muffaridiah dan berbagai-berbagai lagi. . Kadang-kadang nama-nama tarikat ini diciptakan mengikut ajaran tarikat ini.kelahiran ajaran yang menyeleweng daripada ajaran asal seperti tragedy Guyana di mana pengikut-pengikutnya seramai 912 orang telah sanggup membunuh diri dengan meminum racun di bawah pimpinan Jim Jones. Sabah dan Sarawak. Bentuk Tarikat Melalui bentuk tarikat ini biasanya mereka menggunakan nama-nama tarikat yang masyhur di kalangan umat Islam kerana tarikat ini telah pun diamalkan oleh ulama-ulama yang mana mereka ini mengamalkan amalan-amalan tarikat ini dengan berpandukan kepada al-Quran dan sunnah. Naqsyabandiah Sazaliah.

maka krisis akidah umat Islam makin meruncingkan. Ajaran-ajaran sesat yang telah diwartakan oleh JAKIM: 1. Pemujaan kepada tempat-tempat yang dianggap keramat. Jika dilihat daripada bentuk-bentuk yang disebutkan di atas adalah menunjukkan bahawa orang-orang Islam di negara ini masih mencampuradukkan di antara pola-pola kepercayaan tradisi mereka dengan unsur-unsur agama Islam dan sekiranya pola-pola yang sedemikian tidak dapat dipisahkan dengan kepercayaan umat Islam pada hari ini. Last edited by Abang Chik. Budi Suci 3. c. Melalui kepercayaan dan amalan tradisi yang berhubungan dengan amalan mistik dan kultus.Walaupun terdapat nama-nama yang bersamaan antara tarikat-tarikat yang direka dengan tarikat asal tetapi ternyata daripada ajaran-ajaran yang diamalkan oleh mereka dan konsep yang terdapat dalam ajaran tarikat itu terdapat unsur-unsur ataupun bahan-bahan yang boleh membawa penyelewengan akidah Islamiah dan boleh membawa pengikut-pengikutnya terpesong daripada ajaran Islam yang sebenar. Ilmu Kebatinan 9. Jawa Faradin 6. Silat Sunda Pukulan Ghaib 7. Al-Watan 4. 26-09-2008 at 11:46 PM. Nasrul Haq 2. Kepercayaan terhadap dukun-dukun atau bomoh-bomoh yang mendakwa mendapat ilmu kedukunan daripada mimpi-mimpi atau orang-orang halus (bunian ataupun sampingan) melalui amalan cara menurun dan sebagainya. b. Tusuk Hikmat 8. d. Kepercayaan kepada kuasa-kuasa kesaktian melalui amalan-amalan seni mempertahankan diri dan sebagainya. Pemujaan kepada orang-orang yang dianggap wali dan mempunyai kelebihan. Potong Maya 10. Bentuk kepercayaan ini telah menjadi satu perkara lumrah dikalangan orang-orang Melayu Islam di negara ini kerana ianya bersifat: a. Naluri . Budi Suci Sejati 5.

Ilmu Tenaga Dalam Hikmat 18. Golongan Anti Hadis 37. Abdul Manan bin Harun. Ajaran Ilmu Hakikat Hassan bin Jonit 50. Ajaran Ayah Pin 53. Ajaran Martabat Tujuh 47. Rampai 14. Khatijah binti Ali @ Puan Tijah 33. “Trancendentel Meditation”.Tolak Hadis 24. Kaula 12. Ajaran Bahai 54. Nasrun S. Haqqullah Syahadah 13. Al-Arqam 36. Zikir Sha`ban Islam Haq 19. Tarikat Mufaridiah 44.Qahar 25. Wali Sembilan 32. Ajaran yang disampaikan oleh Juruzon bin Abdul Latif atau dikenali juga sebagai (Hj) Ahmad al-Walidie (Pak Su) 38. Kumpulan Ikhwan/al-Mas 26.T. Ajaran ilmu Hakikat@ Jahar Dumin Hulu Langat 43. Ilmu Mentauhidkan Allah oleh Nasrun S. Ajaran Hassan Anak Rimau 45. Ajaran Mohd Seman Al-Banjari 35.T. Al-Ma`zat 21. Ajaran Sulaiman ( Bahtera Nabi Noh) 49. Ilmu Kebatinan 23. Ajaran Hj. Roslan Katimun atau Ajaran Wali Sembilan 30. Tarikat Samaniah Ibrahim Bonjol 48.Qahar 29. Al-Ma`unah 55 Ajaran Azhar Wahab 56. Tariqat Naqsyabandiyah Kadirun Yahya 31. Kuasa Ghaib ( Tahan Diri) 27. Syiah 39. Ajaran Ahmadiah/ Qadiani 51. Ajaran Hj.11. Tarikat Aurad Ismailiah 46. Ajaran Ilmu Tajalli Ahmad Laksamana 42. Kalimat Sakti 16. Syed Mutalib bin Syed Mohd Nordin 34.Banuar .Kadar Ahmad 41. Silat Pukulan Jarak Jauh 17. Ghazali Othman Hulu Kelang 40. Mohd Nordin Putih 28. Asal Wujud Garis Laksmana 20. Ajaran Mohd Nor Seman 52. Ajaran Hj. Wali Suci 15.Maharisi Mahish Yugi 22.

1980 yang telah meragut 6 orang dari kumpulan penyerang danmencederakan 23 orang awam.Walau bagaimanapun kemunculan ajaran sesat ini diambil perhatian berat setelah berlaku peristiwa yang menumpahkan darah iaitu penyerangan kumpulan ajaran sesat yang bertopengkan “Tarikat Nurul Zaman” keatas balai polis Batu Pahat Johor pada hariKhamis 16hb Oktober. Mereka yang cuba menilai ajaran tidak mengetahui betul-betul ajaran berkenaan. Orang yang memperkatakan tentang ajaran itu mempunyai sikap dan niat tertentu. Ajaran sesat ialah sebarang ajaran atau amalan yang di bawa oleh orang-orang Islam atau bukan Islam yang mendakwa bahawa ajaran dan amalan tersebut adalah ajaran Islam atau berdasarkan kepada ajaran Islam.AJARAN SESAT DI MALAYSIA (Ust Ishak AR: Usuluddin & Falsafah UKM) PENDAHULUAN Timbulnya ajaran-ajaran sesat dan amalan-amalan sesat di dalam masyarakat Islam di Malaysia bukanlah satu perkara baru dan tidak disedari tetapi kadang-kadang ajaran sesat itu tidak dapat dikatakan sesat keseluruhannya kerana ada bercampur aduk diantara benar dan yang salah. Yang paling rumit dan kritikal sekali ialah di dalam ajaran-ajaran berkenaan dikatakan betul oleh satu golongan dan dikatakan salah oleh golongan yang lain. iv. ii. sedangkan hakikatnya ajaran dan amalan yang dibawa itu bertantangan daripada Islam yang berdasarkan kepada Al-Quran dan Al-Sunnah serta .rasul. Ajaran-ajaran berkenaan kebanyakannya tidak disebarkan secara terbuka. Rasul. Malaikat. Aliran atau ajaran dari kumpulan berkenaan mempunyai cara-cara pengajarannya mengikut peringkat-peringkat tertentu seperti pada peringkat awal menonjolkan kebenaran tetapi akhirnya mengandungi ajaran dan kepercayaan yang mengelirukan bahkan mempunyai unsur yang bertentangan dengan ajaran Ahli Sunnah Wal Jamaah. dan percaya kepada hari akhirat. Namun begitu masalah perselisihan pendapat ini adalah disebabkan oleh beberapa faktor berikut: i. Qada’dan Qadar. TAKRIF AJARAN SESAT. Oleh itu tidak dapat dibincang dan dinilai oleh umum secara terus atau terperinci.Kitab. iii. malah kemunculannya dinegara ini adalah merupakan adunan dari pengaruh sebelum Islam dan kepercayaan animisma sertadaya rekacipta kuno yang tidak berlandaskan Syariat Islam.Akidah Islam adalah berpusat kepada kepercayaan kepada Allah.Ajaran sesat bukanlah suatu perkara baru bagi kita.Sehingga kini hampir setiap buah negeri di Malaysia terdapat ajaran-ajaran yangdisebarkan secara senyap-senyap dan adakalanya mendapat sokongan daripada tokoh-tokoh agama tempatan.

ii. oleh Mokhtar Hassan di Klang Selangor. Mempercayai wahyu masih lagi turun selepas wafatnya Rasulullah SAW. Bentuk Tarikat. Mendakwa bahawa semua agama adalah sama. 2. Mendakwa pengikut-pengikut ajarannya sahaja akan masuk syurga. Mempercayai bahawa orang yang telah mati boleh memberi pertolongan kepada orang yang menyeru namanya.Ciri-ciri ajaran sesat yang didapati dalam ajaran-ajaran sesat di Malaysia adalah seperti berikut. 11. 19.bertentangan dengan Ahli Sunnah Wal Jamaah. Mengaku dirinya sebagai Nabi dan mendakwa menerima wahyu Mempercayai ada Nabi-nabi lain selepas Nabi Muhammad SAW. Mendakwa atau mengaku dirinya sebagai wakil Nabi yang boleh memberi syafaat kepada muridnya. Mempercayai gurunya boleh menebus dosa dengan wang. 9. Meninggalkan sembahyang jemaah kerana mengamalkan Suluk. BENTUK-BENTUK AJARAN SESAT Bentuk ajaran sesat yang terdapat di Malaysia boleh dibahagikan kepada tiga bentuk:i. Mendakwa bahawa Ibadat Haji tidak semestinya ditunaikan di Mekah. nikah dan sebagainya ada batinnya. Dumin. 20. 16. 15. 12. 18. Memansukhkan syariat-syariat Islam seperti sembahyang. Bentuk Ajaran Baru. Melakukan penyerahan rohani dan jasmani kepada guru melalui nikah batin dengan tujuan mendapatkan anak yang soleh. 5. Memohon kepada benda-benda tertentu seperti batu. 6. 14. Ada juga Tarikat itu diciptakan sendiri oleh pengasasnya seperti Tarikat . zakat. Ajaran bentuk Tarikat ini biasanya menggunakan nama-nama Tarikat yang masyhur.Melalui bentuk ini guru-gurunya menggunakan cara-cara yang berbeza dengan yang asal atau diubah suai. 17. 13. 10. haji. 8. Mengubah dengan sengaja ayat Al-Quran dan maksudnya. Ajaran bentuk tarikat ini biasanya menggunakan berbagai-bagai nama seperti ajaran Crypto. Mengaku dan mempercayai bahawa seseorang itu boleh berhubung dengan Allah melalui Nur Muhammad yang berada di dalam dirinya dan dengan demikian didakwa pasti masuk syurga. 4. puasa. 3. 21. haji dan membuat syariat baru. Mengakui dirinya atau gurunya sebagai Imam Mahdi atau mempercayai bahawa orang-orang tertentu tidak mati dan akan muncul sebagai manusia yang istimewa seperti Imam Mahdi dan sebagainya. Ajaran Ilmu Hakikat oleh Jahar @ Jara b. tetapi boleh ditunaikan di tempat-tempat lain. Mendakwa gurunya memegang pintu syurga. cincin dan sebagainya untuk sampai kepada tuhan. Mendakwa bahawa setiap yang zahir ada batinnya dan setiap ayat yang diturunkan ada takwilnya seperti puasa.:1. 7. Mengaku Allah menjelma dalam dirinya. Mempercayai bahawa roh orang yang mati menjelma semula kedalam jasad orang yang masih hidup. Mendakwa ajaran dan Tarikatnya yang diamal sekarang diambil terus dari Rasulullah saw secara jaga.

kerana ianya diperkembangkan secara sulit dan rahsia. zakat dan haji sebagaimanayang telah dinyatakan.Firman Allah S. maka pengakuan itu adalah sesatdan tidak benar. tetapi sembahyang di mekah. Menyentuh amalan: Sekiranya terdapat apa-apa amalan.Zikrullah oleh Hasan Anak Rimau / Ayah Pin di Kelantan. Asar Maghrib danIsyak. atau pembawa ilmu tertentu samaada melalui menurundan sebagainya. Contoh: Memansuhkan beberapa rukun Islam seperti sembahyang. . puasa. dengan alasan:a) Mereka sembahyang dengan cara ghaib iaitu dengan para Wali Allah. maka tidak berhajat lagi pada menjaga kulitnya.Semua bentuk ajaran ini adalah jelas membawa penyelewengan dari segi akidah yang boleh menjerumuskan pengamalnya kepada kesesatan. c) Kononnya dia sudah mempunyai taraf yang tinggi maka tidak layak lagi berimamkan orang-orang awam yang tidak setaraf dengannya dalam sembahyang. FAKTOR LAHIRNYA AJARAN SESAT Jika dikaji masyarakat Islam di negara ini dapat dikatakan bahawa punca yang membawa kepada lahirnya berbagai jenis ajaran dan amalan sesat pada umumnya adalah berpunca dari dua faktor utama:-1. yang bermaksud:Tetapi ia adalah Rasulullah dan kesudahan segala Nabi-Nabi. Bentuk Kepercayaan dan Amalan Tradisi.Ada juga menolak kewajipan sembahyang Jumaat.Contoh: Pengakuan Menjadi Nabi Dan Rasul Dalam sesuatu ajaran itu apabila didapati samaada pengakuan dari guru atau pengakuan dari murid atau pengikutnya yang beranggapan bahawa gurunya adalah Nabidan Rasul atau wakil Nabi atau Rasul secara langsung. Lalu mereka katakan bahawa sekiranya sudah tahu ibadat-ibadat tersebut dari segi batinnya maka tidak perlu lagi mengerjakannya secara zahir.Bentuk ini lumrahnya diamalkan oleh orang yang dianggap Wali kepercayaan kepadadukun-dukun.W. Rukun-rukun tersebut dikatakan zahir dan batinnya. Faktor Luar ( External Factors ) Faktor Dalaman Pada kebiasaannya jenis ajaran seumpama ini telah bertapak dan tersebar secara sulit dantersembunyi didaerah-daerah pedalaman di negara ini. keyakinan kepercayaan yang bertentangan dengan akidah Islam adalah dikira sesat. pawang. Orang-orang biasa tidak mengetahui secara mendalam bagaimana bentuk ajaran atau amalan ilmu-ilmu ini. II. Bagi orang yang sudah menikmati isinya. upacara dan adat istiadat yang bertentangan dengan syariat Islam adalah dikira amalan sesat. CIRI-CIRI AJARAN DAN AMALAN YANG SESAT Bagi menentukan sesuatu ajaran dan amalan itu sesat ia didasarkan kepada: I.T. Golongan yang mempelopori ajaran dan amalan ini adalah terdiri dari tokoh-tokoh tempatan yang terpengaruh dan sangat disegani oleh masyarakat sekitar. Zohor. Menyentuh akidah: Sekiranya terdapat apa-apa pegangan. Faktor Dalaman ( Internal Factors ) 2. ataupun cukup dengan menyebut perkataan alhamdu sahaja kerana perkataan itu sudah merangkumi sembahyang Subuh. bomoh. perlakuan.Golongan ini mempunyai beberapa kebolehan dan keistimewaan yang luar biasa yang dipergunakan sebagai sakti dan daya tarikan utama untuk mempengaruhi masyarakat umum. iii. Tarikat Khalid dan lain-lain. kerana amalan zahir ituadalah kulit sahaja. b) Kononnya mereka tidak sembahyang disini.

Mencaci Alim Ulama dan Fuqaha Islam. maka penganut ajaran sesat ini menolak segala zahir syariat Islam. Penganut ajaran sesat adalah merupakan golongan munafik dalam masyarakat Islam: Berikutan dengan kefahaman mengenai syariat Zahir sebagai kulit dan hakikat sebagai isi. Mengatakan Syariat Islam itu ada Zahir dan Batin : Dalam hal-hal yang bersangkutan dengan syariat Islam seperti Al-Quran . seringkali golongan ini mengambil kesempatan dengan melantik pemimpin-pemimpin tertentu sebagai khalifah atau Mahaguru. samaada disegi rupa paras. dengan cara ini juga mereka mengharapkan hilang dan merosotnya pengaruh Alim Ulama’dan Fuqaha’Islam itu merosot. sembahyang. menggunakan ayat-ayat suci al-Quran dan mengangkat al-Quran sebagai saksi. Manakala mereka yang sudah mendapat isidengan sendirinya kulit tidak perlu lagi. disamping tidak mempunyai pengetahuan yang luas dan mendalam dalam mengenai ajaran Islam yang sebenarnya. bersuci dan lain-lainnya merekamengatakan ada zahir dan ada batin atau digunakan istilah zahir syariat dan Hakikat. Sebaliknya mestilah dirahsiakan. maka mudahlah bagi mereka untuk memasukan ajaran sesat kepada orang ramai. Jika diberitahu juga kononnya ilmu ini tidak mujarab atau tidak menjadi lagi. Penganut ajaran sesat selalunya mencaci dan menjatuhkan maruah para Alim Ulama dan Fuqaha’ Islam iaitu dengan melemparkan tuduhan kepada para Alim Ulama dan Fuqaha Islam bahawa mereka telah menyembunyikan ajaran Islam sebenar demi kepentingan periuk nasi mereka.Untuk menguatkan lagi perjanjian tadi. tamak haloba. Tujuan mereka melemparkan cacian keatas para Alim Ulama dan Fuqaha’ Islam. maka setiap pengikutnya dikehendaki mengangkat sumpah dengan menyebutkan nama Allah.Alim Ulama’ dan Fuqaha’ Islam yang ada sekarang ini hanyalah mengetahui zahir syariatatau kulit sahaja dan mereka tidak mengetahui Ilmu Hakikat dan Ilmu Isi. haji. puasa.Bagi penganjur ilmu kebatinan yang berunsurkan seni mempertahankan diri. Kumpulan ajaran sesat ini biasanya mendakwa kalangan merekalah yang mempelajari danmengetahui Ilmu Hakikat dan Ilmu Isi. Syahadah. manakala mereka yang sudah sampai kepadailmu hakikat maka dengan sendirinya zahir syariat tidak perlu lagi. bentuk pakaian dan tingkah laku. Masyarakat Islam di negara ini adalah merupakan masyarakat yang terbuka. kalaupun dikerjakan apa- .Kenabian. penipu. ii. iii. CIRI –CIRI ASAS PENGANUT AJARAN SESAT i.Faktor luaran. Mereka ini menggelarkan diri mereka sebagai tokoh-tokoh agama serta mempunyai ciri-ciri personaliti yang agak berbeza dengan orang awam.Kebanyakan pengikut-pengikut yang terlibat dengan ajaran sesat dan ilmu kebatinan iniadalah terdiri dari golongan yang tidak mempunyai asas yang kuat didalam aspek akidah Islam. Dengan hal demikian berbagai pengaruh luar begitu senang sekali mempengaruhi keadaan sekitar masyarakat Islam. nikah kahwin. ialah supaya alim ulama’ dan fuqaha’ islam itu dipandang hina oleh masyarakat. Oleh kerana itu manifesto ilmu yang dikembangkan itu disesuaikan dengan kehendak masa dan suasana. manakala mereka yang sudah mendapat isidengan sendirinya kulit tidak perlu lagi.Oleh kerana itu setiap pengikut ilmu-ilmu ini dikehendaki mengikat perjanjian dengan gurunya bahawa ilmu ini tidak boleh diberitahu oleh orang lain. Guru-guru yang menganjurkan sesuatu ilmu atau amalan ini selain dari anak tempatan adalah juga datang dari luar negeri.

Aktiviti yang dijalankan adalah rahsia dan hanya untuk ahli sahaja dan disyaratkan “baiah” serta bersumpah menyimpan rahsia. Gerakan Mereka adalah Rahsia.T CARA-CARA PERKEMBANGAN AJARAN SESAT. iv.bererti yang disetubuhkan yang dikahwinkan . maskahwin. kebal dan lain-lain bagi .apa Syariat Zahir ini sebagai menjaga adat dan peraturan didunia sahaja.Malaikat Kiraman Katibin Juru nikah .seperti melepaskan ayam putih. Kemudian disogokkan pula kepada murid-murid dengan beberapa keistimewaan kononnya akan mudah mendapat ketinggian darjat.Ada juga yang melakukan pemujaan keatas roh. iaitu menziarahikubur orang yang dianggap Wali dan Keramat serta melakukan upacara tradisional. ijab qabul semua itukulit sahaja. II. Biasanya mereka menentukan masa yang tertentu untuk belajar dan mengajar mengenai ilmu hakikat @ ilmu isi yang dimaksudkan itu dan mendakwa orang yang mempelajari dan mengamalkan ilmunya itu akan beroleh apa yang dihajati danterbukalah segala rahsia dan tersingkaplah Hijab mereka dengan Allah S. pangkat.Saksi .Terdapat juga mereka yang melakukan pertapaan iaitu dengan menyembunyikan diriditempat yang sunyi seperti di bukit. Sakti. bertih dan penyembelihan binatangternakan keatas kubur itu serta menyeru roh para Wali dan Keramat itu agar dapatmemberi pertolongan kepada mereka bagi menyampaikan apa-apa hajat mereka danapakala beroleh kejayaan.W. dan Af’al Allah kepadanya. I.Seperti nikah kahwin dihadapan Kadhi. para Wali dan Keramat. Mufarridiyah.maka dilakukan upacara pemujaan. jembalang. Melalui Ajaran: Penyusupan ajaran sesat melalui cara tersebut adalah lahir dari guru-guru yang membawa sesuatu ajaran dengan tujuan mencari pengaruh dan kepentingan diri dengan mengemukakan ajaran dan amalan yang didakwa beramal dengan ajaran beliau kononnya akan mendapat sesuatu yang Ghaib seperti Kasyaf dan Laduni iaitu mengetahui alam ghaib dan mendapat limpahan ilmu Allah dan Tajalli iaitu penjelmaan hakikat zat.Wali . damn kebesaran serta disanjung tinggi dan mulia oleh orang ramai. Syazaliyah. jin.Ialah nabi Muhammad SAW. atau gunung atau gua tertentu dengan tujuan untuk mendapat ilmu Ghaib. Melalui Kepercayaan dan Amalan Tradisi. mereka akan membayar nazar diatas kubur orang yang dianggap Wali dan Keramat atau mereka membayar nazar ditempat yang menjadi pujaanmereka.maksudnya perempuan yang dinikahkan . Ahmadiah dan lain-lain lagi dengan ditokok tambah oleh gurunya mengikut kesesuaian tempatan dan kepentingan dirinya yang mendakwa sebagai “ Guru Mursyid” yang mendapat tauliah dari guru asalnya serta boleh mentauliahkan orang lain. III. pulut kuning. Atau iman tertinggi atau iman ajaran ini.Ma’anikam .ialah mani yang dimaksudkan juga dengannya ialah Seorang penganut lelaki yang boleh mengeluarkan mani bila bersetubuh dengan perempuan itu. Setelah pengakuan murid sanggup menyimpan rahsia maka barulah di buka rahsia ilmu hakikat @ ilmu isi yang mereka maksudkan itu.bermaksud Allah yang menjadi Wali. Cara ini adalah merupakan cara biasa dan mudah diterima oleh masyarakat melayu Islam di negara ini kerana ianya bersifat kepercayaan terhadap kuasa sakti. Bagi mereka ada nikah batin yang mengandungi pengertian seperti berikut. dua orang saksi. dan penunggu tersebut supaya mereka tidak mengganggu penduduk disesuatu tempat itu. Melalui cara Tarikat ini selalunya menggunakan nama Tarikat yang masyhur seperti Naqsyabandiah. Melalui Tarikat. gagah perkasa. sifat.

kononnya selain seorang yang soleh. Ajaran Tok Ayah Selamat ( Kota Bharu pada tahun 1989 ) 9. iaitu satu rumpun dengan . ii. Al-Arqam diasaskan oleh Ashaari Muhammad. Ajaran Empat Sahabat ( Kota Bharu pada tahun 1974) 2. Penyelewengan akidah Al-Arqam adalah berpunca dari pengajaran Ashaari Muhammad dan pegangan pengikut-pengikutnya terhadap Aurad Muhammadiah yang di antara lain memberi ajaran dan fahaman seperti berikut: i. Ia juga dikenali sebagai Jamaah Aurad Muhammadiah dan telah mengembangkan pengaruhnya di kalangan berbagai lapisan masyarakat Islam di seluruh negara ini. vi. ( Seluruh negeri 1988 ) 10. Ajaran-ajaran Al-Arqam mendapat sambutan sebilangan masyarakat yang dikelirukan dan menganggapnya sebagai sebuah badan dakwah yang unggul. perusahaan.Arqam. pengasas Aurad Muhammadiah. Tarikat Zikrullah ( Hasan Anak Rimau / Ayah Pin. Di negara ini sahaja terdapat 46 jenis ajaran yang telah dikenalpasti sesat. Syeikh Muhammad As-Suhaimi adalah Khalifah Rasulullah saw dan meletakkan setaraf dengan Khulafa’ Al-Rasyidin. CONTOH-CONTOH AJARAN SESAT DI MALAYSIA 1. Kumpulan ini menyebarkan kegiatan dakyah melalui bidang pendidikan. Kota Bharu.Ashaari Muhammad dipercayai. v. Ajaran Haji Mohd Yamin Ab. penerbitan. Golongan Anti Hadis ( wilayah Persekutuan 1992 ) Bukan sedikit ajaran sesat yang tumbuh dikalangan masyarakat Islam. Syeikh Muhammad As-Suhaimi tidak mati. perniagaan. Penggunaan Gambar Ashaari secara meluas di kalangan pengikut kerana di percayai akan membawa Barakah dan mempunyai Karamahnya. para sahabat dan para aulia didakwa boleh ditemui secara jaga(yaqazah) selain melalui mimpi. viii. Mereka datang kononnya untuk mengesahkan sesuatuyang diperlukan oleh pengikut-pengikut Al-Arqam umpamanya mengenali siapa yangtaat dan siapa yang tidak taat kepada Al-Arqam dan pemimpinnya. Al-Arqam. Syeikh Muhammad As-Suhaimi dipercayai kononnya boleh datang menolong apabila diseru namanya. Rasulullah saw. dan pertanian.1983 ) 7. adalah seorang Mujaddid akhir zaman dan Sayyidul-Mujaddidin. Syeikh Muhammad As-Suhaimi.tujuan kehebatan diri dan kepentingan diri serta untuk mendapat tempat yang istimewa dalam masyarakat. wali yang mempunyai karamah. Namun begitu terdapat banyak lagi yang bercambah disana sini yang sukar diselidiki secara dekat kerana kekurangan matlumat yang lengkap. perubatan. Ajaran Husin Ali ( Kuala Terengganu pada tahun 1976 ) 4. Di sini diberi dua contoh ajaran sesat yang besar dinegara ini:1. Al. Ashaari mendakwa dirinya dari keturunan Bani Tamim. Tarikat Aurad Islamiah ( Kedah pada tahun 1979 ) 6. Ajaran Cerang melilin ( Terengganu pada tahun 1976 ) 3. iv. berjumpa Rasulullah saw dalam jaga dan menerima Aurad Muhammadiah daripada Baginda Rasulullah saw di dalam Ka’abah. Rahman ( Kota Bharu Pada tahun 1990 ) 8. tetapi ghaib dan akan muncul semula sebagai Imam Al-Mahdi iii. vii. penerangan. Ajaran Crypto ( Kluang Selangor pada tahun 1978 ) 5.

yang diterbitkan oleh Syarikat Renaissance Production International. bahkan ianya juga adalah sebahagian dari unsur-unsur yang membawa kepada perpecahan dikalangan umat Islam sendiri. kerana Rasulullah SAW telah menyatakan bahawa Mukmin yang kuat ialah mukmin yang mempunyai kekuatan iman yang lahir dari peningkatan ketakwaan kepada Allah SWT. Akan timbul dalam masyarakat Islam beberapa kumpulan yang mengamalkan beberapa kumpulan yang mengamalkan beberapa jenis ilmu yang berbeza dari segi nama tetapi mempunyai motif yang hampir-hampir sama. Pertumbuhan serta perkembangan ilmu atau amalan sesat di dalam masyarakat Islam di negara ini. inidiperkuatkan lagi dengan terbitnya buku Kasim Ahmad. Sabda Rasulullah saw. Golongan Anti Hadis. Masingmasing kumpulan akan berusaha mencari pengikut seberapa banyak yang mungkin.keturunan Nabi Muhammad saw yang memegang panji-panji Al-Mahdi.Dan yang lebih membimbangkan lagi sepertimana yang dibayangkan oleh Rasulullah bahawa di suatu masa kelak umatnya akan berpecah kepada tujuh puluh tiga puak. Implikasi dari keadaan seumpama ini akan membawa kepada lenyapnya perasaan persaudaraan sesama Islam yang sangat-sangat dititikberatkan oleh Allah SWT sebagai senjata kekuatan dan keutuhan umat Islam. PENUTUP. Lantaran itu pihak Kerajaan telah mengambil satu ketetapan mengharamkan buku tersebut dari pengedarannya. kesemuanya didalam neraka kecuali satu sahaja. iaitu puak yang mengikut sunnahku dan sunnah sahabat-sahabatku” Umat-umat Islam benar-benar beriman dengan Allah SWT haruslah memahami bahawa sesungguhnya tidak ada ilmu kebal dalam Islam. Rashad Khalif. 2. Jika ada kekebalan dalam Islam sudah tentu Rasulullah SAW dan para sahabat tidak akan cedera dalam peperangan. Beliau berpendapat Hadis dan Sunnahlah yang menjadi salah satu penyebab punca kekeliruan dan perpecahan terbesar di kalangan umat Islam selama lebih seribu tahun. Amerika pada tahun1981. supaya dengan ini keimanan serta . Di Malaysia golongan anti Hadis telah dapat dikesan sekitar tahun 1984.Pendekatan Kasim Ahmad mengenai teori Anti Hadis banyak terpengaruh dengan pendekatan yang digunakan oleh Dr.Kasim Ahmad mempelopori kumpulan ini kerana dipercayai terpengaruh dengan sebuah buku Dr. Beliau telah mempersoalkan autoriti Hadis dan memberi beberapa gambaran yang mengelirukan mengenainya. bukan sahaja boleh menyebabkan Akidah umat Islam menyeleweng dari tuntutan Allah SWT. suasana masyarakat Islam amnya kurang menyenangkan. Oleh itu untuk mengatasi dan membasmi segala ajaran atau amalan sesat yang terdapat di dalam masyarakat Islam maka setiap umat Islam haruslah bertanggungjawab serta mengkaji sesuatu ajaran atau amalan itu secara terperinci dengan berlandaskan kepada ajaran Islam yang maha suci sebelum menyertai sesuatu ajaran. bertajuk The Computer Speaks: God’s Message To The World. Bukti bahawa tidak ada kekebalan dalam Islam ialah Rasulullah SAW sendiri telah cedera parah dalam peperangan Uhud. Dengan tersiarnya akhbar dan terbitnya buku Kasim Ahmad mengenai pandangan beliau tentang Hadis. Malah beliau menuduh bahawa hadis adalah ajaran-ajaran palsu dan rekaan semata-mata sertasekaligus beliau menolak kewibawaan ulamak-ulamak hadis. Hadis: Satu Penilaian Semula. Maksudnya: “ Akan berpecah umatku kepada tujuh puluh tiga puak. Rashad Khalifa.

Kuala Lumpur. Ajaran Sesat.keyakinan umat Islam terhadap kebesaran kekuasaan Allah SWT tetap terpelihara dan juga dapat mengelakkan umat-umat Islam dinegara ini daripada terpedaya dan terperangkap dengan golongan-golongan yang mencari pengaruh di sebalik tabir Islam. Prof Dr Abdulfatah Haron Ibrahim. . 1. Ajaran sesat. Kementerian Pertahanan Malaysia. 31 ( thn 3 ) Jamadilawal 1413h ( November 1992) muka surat 11-22. Bil. RUJUKAN. Dewan Bahasa dan Pustaka. 1993. 3. Kementerian pendidikan Malaysia Kuala Lumpur. 2. Satu Ancaman Terhadap Keselamatan Negara. Kor Agama AngkatanTentera. Suara Persatuan Ulama’ Malaysia. 1995.

......jumpa lah saya. klau ahli2 nie masih takut nk pegi......omments  Saila Damha 2 months ago nnt bila dh ramai ahli tapediri nie...... · 7 in reply to Saila Damha (Show the comment) All Comments (120) Sign in now to post a comment!  sch724 16 hours ago salam ilmu ne ada ke kat kawasan selangor??? ·  PAPIM30 21 hours ago .hati ke hati.Insyaallah...kalau saudara ikhlas..biar kita jumpa bertentang mata. klau dh brubat melalui gambar je pon dh bleh. jd makrifatkn aje nuklear antar g sna bleh x? · 10 in reply to Syafik Yahya (Show the comment)  harith iskandar 2 months ago wahai alias ahmad dah lama saya melihat gelagat anda..boleh jumpa saya di pusat rawatan islam TAPEDIRI di sikamat seremban..saya ikhlas ingin berjumpa dengan saudara..saya akan sampai...beginilah saudara saya duduk di seremban.... kita akan hantar diaorg ke palestine untk berjihad krana sorg pon xkn mati sbb dh ada ilmu nie......bgtahu dimana.....soalan soalan anda itu banyak menggunakan hukum akal. smua ahli kumpul duit hantar pengasas ilmu nie pegi palestine biar dia setelkn israel tu dgn jurus2nye...ataupun saya pergi ke tempat saudara.

..... sy dah ade dlm ni dari 2007 lagi. cuma teringin nk tgk kalau pkai pump gun ke...3 hari kenal tp tak yah sembang pasal fitnah.kenapa ianya tdk dikatakan sesat? Sedangkan 'PARANG TERBANG. rumah asal semua sy tao kat mane. haha... Spt ilmu SELENDANG MERAH. kami dah telan lame fitnah tp pada kami.. Dan TAPEDIRI tdk mengamalkan benda spt ini. so aku xleh nk comment lebih2...... Adakah ilmu ini masih dikatakan menggunakan JIN? Ilmu ini berfungsi atas amalan dilakukan selepas solat.. TP ni asal mane..???? ha pandai sgt jawab. Cuba jawab wahai saudara2 yg 'tinggi ilmu' sekalian :) ·  jai kiri 4 days ago . tdk pernah berlaku zaman nabi dulu.... ·  jai kiri 4 days ago Pantang larang dlm pengambilan KHADAM atau JIN ialah tdk blh memakan makanan daripada binatang selama 44 hari. · in reply to jai kiri (Show the comment)  SangKUtIaNG 3 days ago kat penang ada x? ·  CodeGenerall 4 days ago aku tak tahu pape.saudara kalau baru 2. Dan ia berfungsi dgn izin ALLAH.ha pokok pangkal nya kami semua bersama dari awal.kete asal pon sy tao... hahaa...

Kalau tak percaya pergi JAKIM atau mana-mana Jabatan Agama Islam yg berdekatan. Sbb dosa fitnah ini terlalu besar :) · in reply to PAPIM30 (Show the comment)  jai kiri 4 days ago . Tapi kenapa manusia menjualnya dgn harga yg berlainan? Ada sesape blh jawab? Tolong bagi orang berilmu yg jawab soalan saya ini sbb bila orang yg tak berilmu jawab mereka tdk tahu apa yg mereka ckp :) ·  jai kiri 4 days ago Ilmu ini ilmu Allah. 'carilah ilmu sebanyak mungkin'. Pantang larang nya ialah meninggalkan suruhan Allah dan buat perkara yg dilarang. Ilmu ini begitu banyak. Sangat-sangat banyak. Tiada sesatnya.bukalah minda. ·  jai kiri 4 days ago Duit yg di kenakan bkn sbb pengasasnya nak tipu. Tanya mereka pasal TAPEDIRI ini tergolong dlm ajaran sesat ke tdk. Dlm Al-Quran pun ckp benda yg sama. Cuba saudara fikir. Mcm inikah ilmu yg dikatakan menggunakan JIN? Subhanallah saudara. Nabi pernah berkata.TAPEDIRI tiada pantang larang. ·  jai kiri 4 days ago Lebih baik saudara meminta maaf kpd orang yg saudara fitnah itu sebelum saudara sampai ajal.Al-Quran itu benda yg baik.

tahniah.. ..tidak perlu 1 ranting ke 1 ranting yg perlu dibayar setiap ranting. Saya dah masuk TAPEDIRI ni.kenapa awk begitu bodoh sekali? Harun Din PENGASAS AS-SYIFA' pun kenakan bayaran sebanyak 3 ratus lebih kalau nk masuk AS-SYIFFA'..ini yg ditinggalkn oleh guru kami. Ciri-cirinya org mcm awk lah... =) · in reply to nur fitri (Show the comment)  PAPIM30 1 week ago dan penjualan air penawar yg di isi dengan robbi naj ni minnal kaumil zholimin dan beberapa ayat lain di jual dengan sekadar ikhlas. Nampak sgt awk tulis tanpa berfikir. .syahid juga..skrang bermewah2 hasil MLM korang..dan kami teruskn sehingga hari ini. Tidak suruh mkn atau minum apa2. Ilmu ni kalau kita bawa ke medan perang pun kalau nak syahid... · in reply to Saila Damha (Show the comment)  amirul syazrin 1 week ago benda ni sunnah ke ? ·  PAPIM30 1 week ago jihad ape ni. Inilah punca-punca perpecahan umat Islam.ilmu budi suci sama skali tidak terlibat dengan TP. Dan zikirnya tiada guna unsur MANTERA atau SERU.bkn mencari income meletak tanda harga. .. dlu kate pakai ape yg ade jgn membazir. mahar RM210 pengisian dan 4 ranting sekaligus. . . Sbb semuanya berlaku dgn kuasa Allah.?? bg big boss pakai kete besar2..??? jihad jual ilmu. =) ·  PAPIM30 1 week ago .

seperti yg kita ketahui ilmu adalah ilmu tidak perlu di samakn dengan perjalanan baju/30. . ·  PAPIM30 1 week ago sedikit pembetulan. kami sendiri dalam perguruan budi suci malaysia termasuk guru utama hukama sendri tidak bersetuju dgn penubuhan tapediri yg dilihat lebih kepada MARKETING income. ilmu tape diri ini jika di tanya pada pengasasnya mungkin tiada asal usulnya atau dari mana datangnya... . kami juga tidak bersetuju bila guru guru diberi gelaran AYAH.jika di kata tidak kena kami anak murid perguruan asal budi suci atau SIPAHIT ada kunci pembukanya.pengunaan AYAH di tapis semula.penjualan koka juga di pikirkn supaya akidah mereka yg membeli koka tidak terpesong kerana percaya kepada koka yg harga beratus2 padahal boleh beli lambak je koka. jadi sy wakil dari perguruan asal yg pernah di fitnah sebagai SESAT oleh TP berharap agar ilmu tidak diperdagang kan seperti mlm.. .. . dan semua ahli sudah dibekalkn ilmu pembuka kunci ini. =) ..=) ·  PAPIM30 1 week ago ilmu di jaja di pertayangkn sehingga menimbulkn FITNAH. ..fitnah tu sape cakap dari nabi?????ini ilmu Allah xbaik rasanya kalau kita persendakan ilmu Allah nie. . . kerana pada awal penglibatan pengasas ini beliau adalah anak murid kepada BUYA HUKAMA (budi suci indonesia) anak murid ke tiga atau ke empat yg mane proses pengambilan di buat di negeri sembilan. . · in reply to Syafik Yahya (Show the comment) . ... ·  nur fitri 2 weeks ago xtau jangan cakap bang. .kerana kami percaya ini adalah satu cara marketing untuk menarik ahli berbaiah 30 untuk bersama jemaah TP. .. semasa pelantikkan menjadi guru dan ayahanda 30 (PAPIM) sy berada di sana..

...lau xtau pape jangan komen...malu kat orang.. nur fitri 2 weeks ago gelanggang terdapat di pahang iaitu di jengka 16 itu sahaja gelanggang tapediri 65 ini yang saya tahu.jangan salah sangka. · in reply to Saila Damha (Show the comment)  Comment removed Author withheld · in reply to Saila Damha (Show the comment)  nur fitri 2 weeks ago yang botol untuk khianat ko.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful