Metode de amortizare a mijloacelor fixe - preluare revista capital Articol de Liliana Ionescu, accounting office manager, Contexpert Consulting

Ce reprezinta amortizarea fiscala si care sunt reglementarile legale referitoare la aceasta (in vigoare, in prezent)? Care sunt limitele deductibilitatii fiscale la diferite categorii de imobilizari la care se calculeaza amortizarea?

Amortizarea fiscala reprezinta recuperarea din punct de vedere fiscal prin deducerea amortizarii cheltuielilor aferente achizitionarii, producerii, construirii, asamblarii, instalarii sau imbunatatirii mijloacelor fixe amortizabile potrivit prevederilor Codului fiscal. Durata de utilizare in care se recupereaza, din punct de vedere fiscal, valoarea de intrare a mijloacelor fixe pe calea amortizarii reprezinta durata normala de functionare. In consecinta, durata normala de functionare este mai redusa decat durata de viata fizica a mijlocului fix respectiv. Prevederile Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale si necorporale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare nu se aplica la calculul profitului impozabil, cu exceptia acelor prevederi prin care se stipuleaza ca stabilirea valorii de intrare, a duratelor normale de functionare, precum si clasificatia mijloacelor fixe se face prin hotarari ale Guvernului. Ultima actualizare a valorii de intrare a mijloacelor fixe a fost prevazuta de Hotararea nr. 1553/2003, prin care se stabilea ca incepand cu data de 1 ianuarie 2004 valoarea de intrare a mijloacelor fixe este de 1.500 lei (RON). Mijloacele fixe a caror valoare de intrare era mai mica decat limita stabilita prin hotararea guvernului trebuiau mentinute in evidenta contabila ca mijloace fixe de natura obiectelor de inventar. Valoarea ramasa neamortizata se recupereaza prin includerea in cheltuielile de exploatare intr-o perioada de maximum trei ani, cu aprobarea consiliului de administratie. Dupa amortizarea completa, acestea se scot din evidenta mijloacelor fixe si se trec la categoria de obiecte de inventar, urmand ca la scoaterea lor din folosinta sa se aplice regulile de casare a obiectelor de inventar. Nu se trec la categoria de obiecte de inventar mijloacele fixe care nu au insusiri comune obiectelor de inventar, cum ar fi: cladirile, constructiile, mijloacele de transport etc. Acestea raman in evidenta ca mijloace fixe de natura obiectelor de inventar si urmeaza regimul de scoatere din folosinta si de casare a mijloacelor fixe. Incepand cu 1 ianurie 2005, prin Hotararea nr. 2.139/2004 care aproba noul catalog privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, pentru fiecare mijloc fix nou achizitionat se utilizeaza sistemul unor plaje de ani cuprinse intre o valoare minima si una maxima, existand astfel posibilitatea alegerii duratei normale de functionare cuprinsa intre aceste limite. Astfel stabilita, durata normala de functionare a mijlocului fix ramane neschimbata pana la recuperarea integrala a valorii de intrare a acestuia sau scoaterea sa din functiune. Duratele normale de functionare din acest catalog corespund cu duratele de amortizare in ani, aferente regimului de amortizare liniar. Potrivit reglementarilor Codului fiscal, mijlocul fix amortizabil este orice imobilizare corporala care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

liniara. pentru care nu s-au intocmit formele de inregistrare ca imobilizare corporala. c) in cazul oricarui alt mijloc fix. fie prin majorarea duratei normale de utilizare cu pana la 10% sau in cazul institutiilor publice pana la 20%. de substante minerale utile. lot sau set. pentru a fi inchiriat tertilor sau in scopuri administrative. amortizabil. Amortizarea acestor investitii se face fie pe durata normala de utilizare ramasa. seturi sau care formeaza un singur corp. respectiv al masinilor. precum si in dezvoltari si modernizari ale bunurilor aflate in proprietate publica. b) mijloacele fixe puse in functiune partial. lot sau set. prin majorarea valorii mijlocului fix. b) are o valoare de intrare mai mare decat limita stabilita prin hotarare a guvernului. livrarea de bunuri sau in prestarea de servicii. concretizate in bunuri noi. Cheltuielile aferente achizitionarii de brevete. Pentru imobilizarile corporale care sunt folosite in loturi. Daca cheltuielile ulterioare se fac dupa expirarea duratei normale. d) investitiile efectuate la mijloacele fixe existente. precum si pentru computere si echipamente periferice ale acestora. c) are o durata normala de utilizare mai mare de un an. precum si pentru lucrarile de deschidere si pregatire a extractiei in subteran si la suprafata. Sunt. degresiva sau accelerata. care din punct de vedere contabil reprezinta imobilizari necorporale. precum si cheltuielile de dezvoltare. marci de comert sau fabrica si alte valori similare. sub forma cheltuielilor ulterioare realizate in scopul imbunatatirii parametrilor tehnici initiali si care conduc la obtinerea de beneficii economice viitoare. accelerata -. f) amenajarile de terenuri. sunt acceptate oricare dintre metodele de amortizare . acestea se cuprind in grupele in care urmeaza a se inregistra. licente. . a caror durata normala de utilizare difera de cea a activului rezultat. contribuabilul poate opta pentru metoda de amortizare liniara sau degresiva. considerate mijloace fixe amortizabile: a) investitiile efectuate la mijloacele fixe care fac obiectul unor contracte de inchiriere. fara a mai fi necesara vreo notificare sau aprobare din partea organelor fiscale. contribuabilul poate opta pentru metoda de amortizare liniara. In cazul cladirilor. concesiune. e) investitiile efectuate din surse proprii. de asemenea. drepturi de autor. Cheltuielile care se fac la mijloacele fixe ce au ca scop restabilirea starii initiale sunt considerate cheltuieli de reparatii. uneltelor si instalatiilor. se recupereaza prin intermediul deducerilor de amortizare liniara pe perioada contractului sau pe durata de utilizare. b) in cazul echipamentelor tehnologice. investitiile efectuate trebuie sa asigure protectia valorilor umane si materiale si imbunatatirea gradului de confort si ambient sau reabilitarea si modernizarea termica a acestora.a) este detinut si utilizat in productia. Trebuie tinut cont insa de urmatoarele reguli: a) in cazul constructiilor. Cheltuielile aferente achizitionarii sau producerii programelor informatice se recupereaza prin intermediul deducerilor de amortizare liniara pe o perioada de trei ani. amortizarea se determina pentru fiecare componenta in parte. Din punct de vedere fiscal. locatie de gestiune sau altele asemenea. la determinarea amortizarii se are in vedere valoarea intregului corp. Pentru componentele care intra in structura unui activ corporal. de natura celor apartinand domeniului public. la valoarea rezultata prin insumarea cheltuielilor efective ocazionate de realizarea lor. se aplica doar metoda de amortizare liniara. Obtinerea de beneficii se poate realiza fie direct prin cresterea veniturilor. in vederea valorificarii. fie indirect prin reducerea cheltuielilor de intretinere si functionare. se va stabili o noua durata normala de catre o comisie tehnica sau expert tehnic independent. dupa caz. degresiva. Pentru brevetele de inventie se poate utiliza si metoda de amortizare degresiva sau accelerata. c) investitiile efectuate pentru descoperirea.

pe o perioada de zece ani. amortizarea fiscala se calculeaza pe perioada contractului sau pe durata normala de utilizare. potrivit legii. prin valoarea fiscala ramasa neamortizata. intermediaza instrainarea de proprietati imobiliare si a altor mijloace fixe. inchiriate sau luate in locatie de gestiune de cel care a efectuat investitia. In acest caz. liniar. care reprezinta valoarea fiscala de intrare a mijloacelor fixe diminuata cu amortizarea fiscala. Pentru cheltuielile cu investitiile efectuate la mijloacele fixe concesionate. durata normala de functionare se stabileste de catre o comisie tehnica sau expert tehnic independent. De asemenea. folosindu-se metodele de amortizare aplicate pana la aceasta data. dupa caz. limitat la cel mult un singur autoturism aferent fiecarei persoane fizice cu astfel de atributii. in cazul acestor mijloacelor fixe. amortizarea se calculeaza in baza valorii ramase neamortizate. pentru care se cunosc datele de identificare (data punerii in functiune. Valoarea ramasa neamortizata. pe durata normala de utilizare ramasa. in valoarea de intrare fiscala se includ si reevaluarile efectuate. In cazul mijloacelor fixe achizitionate cu durata normala de functionare expirata sau pentru care nu se cunosc datele de identificare. durata normala de utilizare ramasa). impozitul pe profit se recalculeaza si se stabilesc dobanzi si penalitati de intarziere de la data aplicarii facilitatii respective. Cheltuielile cu investitiile efectuate pentru amenajarea terenurilor se vor amortiza. In cazul in care nu sunt respectate aceste prevederi. Pentru mijloacele fixe cu valoarea contabila evidentiata in sold la 31 decembrie 2003. In cazul mijloacelor fixe achizitionate cu durata normala de utilizare neconsumata. pana la acea data. Amortizarea lunara se determina prin inmultirea numarului de kilometri parcursi sau a numarului de ore de functionare efectuate in fiecare luna cu amortizarea/km sau pe ora de functionare. Pentru determinarea valorii ramase neamortizate. Castigurile sau pierderile rezultate din vanzarea sau din scoaterea din functiune a acestor mijloace fixe se calculeaza pe baza valorii fiscale a acestora. Potrivit Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal. se intelege diferenta dintre valoarea de . este deductibila la calculul profitului impozabil in situatia in care acestea sunt valorificate prin unitati specializate sau prin licitatie organizata potrivit legii. departamentele specializate aflate in structura organizatorica a contribuabililor si alte unitati cu activitati similare. deducerile de amortizare se determina fara a lua in calcul amortizarea contabila si orice reevaluare contabila a acestora. in cazul mijloacelor fixe amortizabile vandute. Contribuabilii care au investit in mijloace fixe amortizabile sau in brevete de inventie amortizabile si care au dedus la data punerii in functiune a acestora cheltuieli de amortizare reprezentand 20% din valoarea de intrare a acestora. potrivit obiectului de activitate. cheltuielile cu amortizarea sunt deductibile. Mijloacele de transport achizitionate dupa data de 1 ianuarie 2004 pot fi amortizate si in functie de numarul de kilometri sau numarul de ore de functionare prevazut in cartile tehnice. Pentru mijloacele fixe amortizabile. au obligatia sa pastreze in patrimoniu aceste mijloace fixe amortizabile cel putin o perioada egala cu jumatate din durata lor normala de utilizare. In cazul autoturismelor folosite de angajatii cu functii de conducere si de administrare ai persoanei juridice. conform prevederilor legale in vigoare pana la data de 30 aprilie 2005 inclusiv. cu modificarile si completarile ulterioare. in categoria unitatilor specializate se incadreaza persoanele juridice care.Amortizarea fiscala se calculeaza incepand cu luna urmatoare celei in care mijlocul fix amortizabil se pune in functiune. In situatia in care durata normala de utilizare ramasa este mai mica decat perioada contractului recuperarea cheltuielilor de investitii se face pe durata normala de utilizare ramasa. recuperarea valorii de intrare se face pe durata normala de functionare ramasa. in cazul mijloacelor fixe amortizabile vandute. rezultand astfel amortizarea/km sau pe ora de functionare. amortizarea se determina prin raportarea valorii de intrare a mijlocului fix la numarul de kilometri sau numarul de ore de functionare prevazute in cartile tehnice.

Prin casarea unui mijloc fix se intelege operatia de scoatere din functiune a activului respectiv. din care se scad sumele rezultate in urma valorificarii acestora. In cazul casarii unui mijloc fix cu valoarea de intrare incomplet amortizata.myforum.intrare fiscala si valoarea amortizarii fiscale. urmata de dezmembrarea acestuia si valorificarea partilor componente rezultate. prin vanzare sau prin folosirea in activitatea curenta a contribuabilului.html . adica deductibile la calculul impozitului pe profit.ro/-vp225. http://contabilitate. cheltuielile inregistrate cu aceasta ocazie sunt considerate cheltuieli efectuate in scopul realizarii de venituri impozabile.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful