P. 1
Tarih-i Üngürüsz

Tarih-i Üngürüsz

|Views: 8|Likes:
Published by Bea Hegyi
Tarih-i Üngürüsz
Tarih-i Üngürüsz

More info:

Published by: Bea Hegyi on Mar 03, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/30/2015

pdf

text

original

Sections

 • A műről
 • Tárih-i Üngürüsz
 • ATILUSZ KIRÁLY PADISAHSÁGÁRÓL SZÓLÓ ELBESZÉLÉS
 • RÍM TÖRTÉNELMÉNEK ELBESZÉLÉSE ÉS [TOVÁBBI] TÖRTÉNETEI
 • VENEDIK TÖRTÉNETÉRŐL SZÓLÓ ELBESZÉLÉSEK
 • ARRŐL SZÓL, HOGY PETRUSZ LETT A KIRÁLY
 • A MÁSODIK KIRÁLYRÓL SZÓL /A KRÓNIKA/
 • ARRÓL SZÓL, HOGY ABA LETT A KIRÁLY ÉS AZ Ő TÖRTÉNETÉRŐL
 • A HARMADIK KIRÁLY TÖRTÉNETÉRŐL SZÓL
 • ARRÓL SZÓL, HOGY ÜNGÜRÜSZ TRÓNJÁN GEJZA LETT A KIRÁLY
 • EZ AZ ELBESZÉLÉS ARRÓL SZÓL, HOGY LADISZLAUSZ KIRÁLY LETT ÉS AZ Ő TÖRTÉNETÉRŐL
 • KOLOMANUSZ KIRÁLYRÓL SZÓL
 • ISZTEFÁN LETT A KIRÁLY
 • LADISZLAUS LETT A KIRÁLY
 • Mahmud Terdzsüman Ungürüsz történetéhez

Tarih-i Üngürüsz

Üngürüsz igék üzenete az emelkedő nemzethez egy új kor hajnalán A műről Minden új kor kialakulásának esélye az abban a korban élők tudásában és belső lelki kultúráltságuk mélyreható, minőségi megváltozása lehetőségében rejlik. Minden ilyen új kor alapkövéül az az ismeretanyag szolgál, amely egy adott társadalom ösztönös életigényére alapozva, annak mindenkor jelenlévő tehetségei révén képes létrehozni az újabb korok szellemi, lelki és anyagi természetű értékeinek minőségiekben különböző megjelenési formáit: az irodalomban, építészetben, művészetekben, gazdasági életben, államszervezésben, igazságszolgáltatásban, seb. Mindezt tehát az alapok megalkotásával kezdődően. Egyáltalában véve elmondható, hogy csakis azon társadalmak alkalmasak a belülről, önmagukból kiinduló, minőségileg jellemezhető átalakulásra, melyek hajlandók, érettek arra, hogy szellemi és lelki örökségük mélységes ismertében mindezt képesek legyenek újjáteremteni. Olyan kifejezési, megjelenési formákban, hogy a társadalom széles rétegei számára, annak minőségi átalakítását célzón, közérthetően, harmóniát biztosító közegként és erkölcsi mértékegységként szolgáljanak. Egyúttal közvetítsék és magukba foglalják azokat a legmélyebb, legősibb és legbecsesebb értékeket, melyek az adott környezetet, népet, nemzetet, fajtát/fajt jellemzik. Egy társadalom csakis saját gyökerein át újulhat meg. Hasonlóképpen, mint-egy növény, melyet letarolt idejének vihara. Az a társadalom, amely belső viszályoktól korlátozva működésképtelenné vált, rendszerint és bizonyíthatóan, idegen befolyás és hamis igék tisztelete következtében pusztul. Nemhogy maga a nép, de az iskolázott réteg számottevő hányada is, mégpedig az iskolarendszerbe beszűrődő értéktelen, idegen ideológiák átvétele miatt. Az ilyen egyén rendszerint csak nyelvében marad (magyarnak), sokszor szégyellvén azt is, mint "alsórendűt". Ilyen idegen irányzat pl. az ún. "urbánus", melynek két, esetleg három dimenziós ideológiai rendszere van, s mely közvetlen jelenben és mennyiségi kategóriákban gondolkodik. Számára a nép tömeg csupán, melyben a minőség az osztályharc révén pusztítható el, s ahol minden múltba nyúló gyökér elvágatik, kiirtatik. Az egyetlen, a nyelv a "közvetlen érintkezés" szükségszerű technikai eszközévé alacsonyodik. Igaz, magyar viszonylatban ez az osztályharc kiirtotta a "labanc-idők" idegen osztályát, mely az ősi népet nyúzta. Viszont kiirtotta a még megmaradt nemzeti arisztokráciát, mely együtt élt-halt a nemzettel. S most szellemi arisztokráciánkat irtja ez a racionalizmus. Azt a kultúrahordozó réteget, amely ősi hagyományunk felkutatója, feltárója és helyrehozója. Ennek a kialakuló szellemi elitnek, csoportnak az a feladata, hogy egy olyan sokdimenziós

1

nemzettudatot dolgozzon ki, mely tükrözi szellemiségünket, lelkiségünket. Felismerje, értse történelmi ismereteink alapján küldetésünket a múlt és jövő között. Mindez megindult, elsősorban népismeretünkből kiindulóan, majd történelmi értékeink felkutatása irányában. A baj az, hogy mindez főleg ösztönös és nem tudatos tevékenység, hiszen a tudatosság ezen folyamat értését és alkalmazását teszi lehetővé, ezzel egyidejűleg a minőségi fejlődés lehetőségének kialakítását biztosítva a nép számára. Tehát egy keretre van szükség, melyben mindez érthetővé és elérhetővé tehető. Ezért fontos jelenség, esemény egy olyan mű felbukkanása, mint a TÁRIH-I ÜNGÜRÜSZ, melyről meg legnagyobb (racionalista) ellenzői is elismerik, hogy "van benne rendszer". Tanulmányozva történelmünket, sokszor kimutatható, hogy hazafias, de szellemiségünket nem kielégítően ismerő vezetőink, legyenek bár arisztokrata, vagy köznépből származóak, súlyos hibákat követtek el. Bizony nincs veszedelmesebb, mint a tudatlanságban, műveletlenségben, elidegenedettségben, kozmopolitizmusban fogamzott cselekvőképesség. Ezt felismerve nem véletlen, hogy annyi kérdés merül fel bennünk. "Kik vagyunk", "honnét jöttünk", "merre tartunk""? Mi a nép, nemzet, haza, őshaza, faj (fajta) értelme, jelentése, fogalma? A kérdés a nép szintjén kerül elő, érthetően. Hiszen a nép a minőségi átalakulás közege. A nép önmagában már egy csoport különbözősége a környezetben. Van egy gondolat hordozó, szellemi , lelki rétege, mely ennek a különbözőségnek az elmélyítésén dolgozik annak minőségi jellemzői kifejlesztése, elmélyítése, általánosítása érdekében. Ez a gondolat nemzetté változtatja a csoportot, kultúrát alakit, mely magaskultúrába fejlődhet. Kultúrszellemének kiteljesedése az életfolyamat hosszában virágzik fel. Tehát a nemzet ezen kultúra méhében alakul. A kultúra viszont hitből és misztikából születik, melynek gondolkodási rendszere és hatósugara van. Mindez rendszerint valamely dinasztiával összefüggésben, hiszen a dinasztia által a rendszert képező résztörténetek közti időbeli szakadékok áthidalhatók. Ugyanakkor a dinasztia gondoskodik arról, hogy a mindezt jellemző lelkiséget, érzéseket szenvedélyes jelképrendszerré fejlessze. A dinasztia egyúttal a folytonosság jelképe, mely elősegíti a társadalom számára életfontosságú ösztönrendszer kialakítását, amelyre különösen akkor van szükség, amikor a dinasztia kihalásával kialakuló politikai, ideológiai szakadékot a társadalom fennmaradása érdekében át kell hidalni. Vagyis problémáink megoldását a helyes hagyományrendszer fel- és megismerése nagymértékben elősegíti. Ugyanakkor a faji kérdés helyes megítélése mindezt geopolitikai értelemben tárja fel. A faj (fajta) ugyanis azon népcsoportok, népek áramlatainak összessége, közege, melyeknek azonos, vagy rokon, szellemi, történelmi, politikai öröksége van. Mi magyarok azért találunk rokon népeket szerte Eurázsiában, mert a kultúra, mely mindannyiunk irányába kisugárzott, azonos vezető gondolat örökségét őrzi. S mindez a TÁRIH-I ÜNGÜRÜSZBEN (TÜ) nyomon követhető.

2

1971 nyarán dr. Zakar András bizalmasan közölte velem, hogy tudomására jutott egy feldolgozatlan, ősi irat holléte. Csak azt nem tudta, hogy az Akadémiánál, illetve az Isztambulban őrzött kézirat azonos-e. Ezért számtalan kísérletet tettünk, hogy a kézirat másolatát Isztambulból beszerezzük. Ez azonban nehéz feladatnak bizonyult. Az Akadémia bennfentesei ugyanis Isztambulban elintézték, hogy ottani barátaik zárolják az anyagot. A Pozsonyi Egyetemi Könyvtárban azonban ismertem valakit (korábban ott dolgoztam). Ők megkérték az anyagot Törökországból, de a filmeket így sem engedték továbbítani. Azonban dr. Zakarnak volt egy barátja az UNESCO római irodájában, aki repülőre ült, és amikor ez az angliai úr belépett Isztambulban a levéltárba (Tárih-i Üngürüs, Nur-i Osmaniye Kütüphancsi No 3386, 63-101 yapraklari), az elképedt levéltáros az UNESCO képviselőjének elmondta, hogy "itt hever a filmmásolat már régóta, és nem értik, mi ez a felfordulás!" Bezzeg mi tudtuk! Az Akadémia eme fura gyülekezete ugyanis nem tudta eldönteni, hogy a pesti kézirat és az isztambuli egyezik-e. És ez a legjobb bizonyíték arra nézve is, hogy nem az zavarta őket, hogy a pesti kéziratot lefordítjuk - elolvasni persze ők sem tudták hanem az, hogy meg voltak rémülve annak puszta gondolatától is, hogy egy ilyen ősi irat tartalma a magyar nép kezébe kerül, annak mindennapi olvasmányos Bibliájává válik, írók, művészek gyönyörködjenek benne, kutassák, stb. Ráadásul Budenz József, az ő Nagy Haynauista Szentjük eredetileg zárolta az anyagot. Mivel dr. Zakar András nem akarta, hogy neve előforduljon az Akadémián, barátját, a visszavonultan élő dr. Sárkány Kálmánt kérte meg (mindezt megelőzően), hogy filmmásolatot kérjen ki az Akadémia Keleti Gyűjteményében lévő TÜ kéziratáról. Mivel senki sem értett az anyaghoz, a nemtörődöm alkalmazottak rendes könyvtári kölcsönzés keretében kiadták a filmet a kéziratról. Azonban mi sem tudtuk lefordítani; és ekkor dr. Lakat megkérdezte, vajon ismerek-e olyan turkológust, aki kitűnően beszél magyarul és törökül is. Nos, készen voltam a válasszal, mivel a prágai Ady Endre Diákkör révén volt tudomásom dr. Blaskovics Józsefről, aki értékes pályafutása révén a Károly Egyetemen és a magyarok között nagy tiszteletnek örvendett. A diákok csak Józsi bácsinak szólították, mert szerénysége nem engedte a vég nélküli címismétlést. (Hosszú lenne még a lista is, felsorolni az egyetemek, intézmények nevét, amelyek taggá, díszdoktorrá választották.) Tehát rendes felvidéki magyar kezébe került a TÜ ügye, ami nagy szerencse. Más aligha vállalta volna, hogy ezt a rendkívül nehéz szöveget lefordítsa, gyönyörű magyar nyelvezetbe illessze, mely párosulva a rokon török nép színes; keleties kifejező világával, eredeti környezetben szólaltatja meg a TÜ ősi igéit; történetét. Ebből tanítsuk gyermekeinket a magyar nyelv, kultúra szeretetére! Amikor Pesten kiderült, hogy kezünkben a szöveg, a Magyar Nemzet cikke nyomán, (Józsi bácsi Lévára küldte a fordított részeket szüleim házához, onnan hordtuk át egyenkint a részeket Pestre), kitört az idegesség az Akadémián. Azonban Illyés Gyula mellénk állott, s

3

K. hogy a Felvidékre vonatkozó török adóösszeírások anyagát. Sárkánynak vissza kellett adnom a filmet. Majd felajánlotta. hogy majd külföldön kiadják. Sárkányt. az meg fog jelenni. mert tudta. ő megígéri. Gondolatot. aki időközben hangadó turkológus és fő cenzor lett. Józsi bácsi a támadások következtében időnként el volt keseredve. hiszen őt eredetileg nem jelentettem be. emelkedő nemzet szemében. hogy a teljes kézirat nálam van. hogy van tanú. Endréé megjelent az írószövetség lapjában. hogy a világszerte csapatokban élő magyarság megismerje és elterjessze a könyvet. dr. hogy a TÜ értéke. s a nyilvánosság segít.vele az Írószövetség tekintélye. Viszont egyre szélesebb körben tárgyalták az ügyet. Igen fontos az is. Fontos esemény volt Az ősi Chorezm kiadása is. Jóllehet. hogy ha hazajön. a filmet nem adtuk vissza. U. érző. hiszen ébren tartotta a TÜ iránti lelkesedést. és egy idő után neki csak a jó híreket engedtem elmondani. és amikor dr. 1982 tavaszán. hogy alig fél év elteltével az eredetileg 35 forintos könyvet 800 forintért árulták. sőt a pozsonyi Madách kiadót is. Erre közöltem. és a Szittyakürtben egy rövid közleményt adtam közre. Ráadásul egy hasonlóan elszabotált ügy rendezése volt. Ezzel kitűnt az is. ellenben másolatokat készítettünk róla. Ligeti Alajost. letartóztatásoktól félt. ami külön szemtelenség volt. Nyilván zavarta. a Kortársban. segít kiadni. hogy Kolozsvári Grandpierre Endrével meg látogattuk az Akadémia alelnökét. Viszont Illyés támogatása révén az első nagy tanulmány. aki kifogásolta. Ekkor történt. Erre dühösen kiabálni kezdett: "Akkor véres fejjel fognak visszavonulni!" Közben kihátráltunk az ajtó felé. már minden biztonságba volt helyezve. és azt mondta: "hát az baj". hogy a TÜ ügyében nincs alku. mert a Magvető nagyon korlátozott példányszámban. Dr. Korábban számos kiadót letiltottak. és ez "nem helyes". Ez idő tájt a Magvető részéről Szalay Károly kezdett foglalkozni a kiadással. hiszen otthon is azt remélik. Hazai korábban Berlinben volt vendégtanár. mert Aczél György megtiltotta. s akkor haza fog szivárogni. A Helikont. a könyvnapon az is órák leforgása alatt kelt el. Prága messze van. Ez sokat segített. Józsi bácsi lelkesedése leírhatatlan volt a könyv kiadása alkalmával. és akkor még azt üzente Pestre. egy hatalmas munkát. hogy ez a TÜ kiadásának előkészítése. Mikor ennek ellenére kijelentettem. Közben kiérkeztem Clevelandba. hogy Józsi bácsi eddig 34 kéziratát nem tudta kiadni ebben a környezetben. de szerencsére elkészült a kézirat teljes magyar fordítása. Hiába fenyegette az Akadémia levélben dr. Nyugaton rendkívül fontos a megjelentetése. de megjelentette az anyagot. Blaskovicsot. hogy Józsi bácsi egyszer a Mátyás pincében elmulatott 100 forintot. és az írók javarésze is. ezúttal Hazai Györggyel szemben. G. "vér fog 4 . Ezekre az állapotokra jellemző.i. Mi igyekszünk olcsón kaphatóvá tenni. hogy az sem helyes. tartalma valóban rendkívüli az értő. időközben újabb csatát vesztett. elgondolkozott. ha a TÜ kiadásától elállunk. Azonban a második rész már nem jelenhetett meg. Sárkány perektől. Ligeti kifogásolta Endre jelenlétét.

Az AN szót lehet a szóban felismerni. aki önmagát teremtette és képes önmagából nemzeni és szülni önmaga képét. fiatalasszony. Az első város és templom Erech lett. hogy Pannónia római neve a kenyértermelésre utal. mintha azok egy nemzetközi rendőrszervezet részei. Később Enlil kezdte birtokolni atyja szerepét. hogy ez utóbbi levél számos törvénytelenséget tartalmaz. Könyvtárban más számára is szabad kölcsönözni a törvény szerint. a teremtő és a teremtett. az élet forrása. és az élet maga. Egy filmmásolatot nem érdemes kéziratként forgalmazni külföldön.AN. PI. hogy minden fordítás önálló alkotói terméknek számít. írói álnevén Apor Éva levelét is.Anya és a Föld. A rómaiaknak újdonság lehetett a kenyér és a 5 . Sárkány a másolás (tetemes) költségeit pedig kifizette. A levél úgy tünteti fel a két nevezett akadémiát. átvéve az AN nevet. a napsugarak kibocsátója a gondolkodó és a gondolat. vagy KI. amelyet így is neveztek Gi-pr-z. vagy hálózat lennének. hogy dr. vagy menyasszony . így AN . Meg kell jegyeznem. Ramman és Istár. és AN/ KI . amit az égen látott. mely felé a Nimród hagyományt követve eljuthatunk. s kizárólag akkor támadható. aki egyik legnagyobb hősünk. Az istenek nevei pedig követnek bennünket. Sérti a könyvtárak alakításával és használatával kapcsolatos rendelkezéseket. melyet az Akadémia nevében írt. Innen származik tehát Hunor és Magyar. Első tette az volt. az ősi és annak mása.folyni". vagyis önnönmagát. ég. Elfelejti.same). Anu. Bel. Enlil . az alany és a tárgy.Fiú és a természet erői. vagyis É-An-na. A fordítónak tehát a fordítás szövegére szerzői joga van. vele együtt Szeidovitz Éva. AN-Isten a sumérok első és legrégibb istene. Sin. amely végre elvezetett a TÜ legzseniálisabb adatainak megértéséhez.AN. Kattar főpap és népét vezető bölcs szerint. Erről azonban szó sincs. A sumérok történelem előtti időkben egy hármasságban hittek: az Atya . és ami a "kezdet kezdete' az emberiség történetében. Nem hiszem. az említett török adóösszeírás kéziratának kiadását megakadályozta. amerre népünk jár. másolatot is szabad készíteni. aki magában foglalja a két nemet. Az AN-KI-SZA ugyanis az a kiindulópont. Ister a Duna neve. Blaskovics válaszát az Akadémiai Kiadó elutasító levelére a Függelékben közlöm. vagyis legalábbis Anu istenét. Utódairól sem tudunk.sat AN-KI) és ő maga a minden (An . fiát. Dr. Sok keresgélés után bukkantam Hugo Radau könyvére. Vagyis AN az alkotója mindkettőnek (mindennek . Dr. Ea. Blaskovics József Nagy Defterjének. Minden hármasság és szentháromság Erekhből származik. Kattar szerint a testvérpár édesanyja ANKISZA volt. mégpedig Enlilen keresztül. háromszög szentháromsággá vált. ha a fordítás minősége kifogásolható. stb. Hét isten örökölte tulajdonságaikat. a Fiú ENLIL és az anya. Ő az. Bal neve megtalálható Decebal nevében.Atya.sa Kis. aki a fény forrása. Samas. sőt. Mahmud tolmács szerzői joga is lejárt 50 évvel halála után. mert az Akadémiai Kiadó igazgatójává tették meg. Ezáltal azonban a hármasság. vagy a menny. Tehát az utód fokozatosan a földön kezdte alkalmazni azt. Ezzel el is érhette a "legnagyobb elismerést".

Tudjuk. melyet el kellett sajátítaniok. ismeretek. amint Attila megjelenésekor (110. Így Kína ősi földrajzi neveiben mindenhol megtalálható az AN. ezért figyelemre méltó kísérlet. míg a bonyolultabb állattenyésztés térhódítása is késztető erő. sztyeppés világa a magas fejlettségű mezőgazdasági kultúrára épült. Endre javaslata Hunor népét illetően 12. Valószínűleg Eurázsia füves.medencében. Ez magyarázat arra nézve is. és érdekes. miért változik meg a hurok és Hunor neve Hüngürüszrc. mentés. A magyar szellemi réteg. Méd a napot imádót jelöli. A TÜ tehát a honvisszafoglalások különböző eseteit kíséri figyelemmel. hiszen azok támadják. Akkor sem "helyeselhető" még a "világi élet iránti vágy". Az ősi hagyomány kifelé mutat Mahmud Perzsiájából. Nos. ezüst és acél karosszékeken Üngürüsz fejedelmei. hiszen a vízözön előtti és Gilgamessel jellemzett hagyomány misztériumon túlmutató anyagát ismeri fel a TÜ ezen ősi rétegében. A csodálatos színek a Napot jellemzik. stb. A vadat Nimród környezetében" szaglászta" a testvérpár. és mikor megérkezett. Tehát a Hunor névvel. hogy Mahmud tolmács különbséget tesz a Madzsar népnév. Gilgames is építkezik. tisztelték. majd földi hősére emlékeztet." Vagyis nemhogy Árpádéket. öt évet vett igénybe. fólia) ezt írja: "Jobb és bal oldalán arany. mint a két folyó vidékéé. és ez Lurisztánnak felel meg. Ezután azonban a Szkítia felé való vonulás kezdődik. a Maga. az éggel szembenálló földet jelölő szótag. mint ősi közeget. ugyancsak jogos. Mada. illetve Hunor és Magor neve között. hiszen Mahmud tolmács szerencsénkre kora elnevezéseit alkalmazta a földrajzi nevekre. Nem csoda. mégpedig fejlettebb írásbeliséggel. hogy az emberiség első mezőgazdasági forradalmát a szumeroidák indították. akik el akarják pusztítani a TÜ és a magyar nép ősi emlékezését. Érdekes az is. illetve az Üngürüsz névvel a népet jellemezték.medencében tehát nem túlzott. amely Mezopotámia. s némelyikük karba tett kézzel szolgálatára késen állt. hogy gyűlölködő és vad támadások érték. Magor neve a vallás. A TÜ testvérpárja is monostorba vonul tanulni. A monostor építését azonban a "csodálatos színekben pompázott"-ként jellemzett vad feltűnése ösztönözte. Kolozsvári Grandpierre Endre említett tanulmánya. és a KI. 6 . de Attilát és már Hunort is így várták Üngürüsz urai. Az egymással vadászó testvérpár a Gilgames mondakör két égi eredetű.fennsíkot. A tatárlaki ugyanis ezer évvel korábbi annál. A monostort Adzsem határán építik.fejlett mezőgazdasággal való találkozásuk. hősei és főurai ültek. Ugyanis uralmi változás következtében mások kerülnek ott a trónra. Azon ne csodálkozzunk.8 ezer évvel ezelőtt a Kárpát. mely a Pannonijja felé mutató ősi jeleket elemzi. Attila a közös ős fia volt. Az Üngürüsz népet a meghatározatlan ősidőbe datálni. És ilyenkor égi jelként számba vehető az ősi hagyomány. ha várták. és a tudomány. tehát a hagyományt követve. Vagy nem magyar írók. templomot épít. Borisz Perlov szumerológus joggal hívta fel a figyelmet Tatárlakával kapcsolatban a szumeroidák 7 ezer évvel ezelőtti jelenlétére a Kárpát. az írók kötelessége a számontartás.

M. mert erre alapozza a jogot. Országát sohasem foglalták el. (Levelét a Függelékben közlöm. aki eredeti értelemben földi "bálvány". a Párthus dinasztiából származott. Ezért "Dahabalnak" mint Gilgameshez hasonló hősnek emléket kell állítanunk !!! Szinte kétévenként indítottak a rómaiak hadjáratot. mely behatol egészen Kínába. Különösen Diakonoff végzett alapos munkát. hogy vajon Trója története miért került az anyagba.nek ejtik. Macedoniának Róma által történő meghódítása után valószínű. és azt is. rómaiasított név. A TÜ ennek is emléket állit. mely tanítást és a Shambhala mondakört a tibetiek őrizték meg. A régi brit iratok viszont ismertetik Merlin mágus és médiai pap tevékenységét. vagy Szkítia kultúrája. és ebben a trójaiakat a hittita-hurri birodalmi együttes részeként ismerteti. aki figyelmeztet (Shakya).. az Üngürüszök támadtak.szkíta). hogy a görög birodalom oly soká fenntartotta magát Bactriában!!!" ( I. Buda szkíta eredetére. de napjainkban I.) Csorna az.. Nagy Sándor maga a párthus nemzetből származott. és régi gyűlöletük folytán meg nem szűntek a római birodalmat portyázó hadaikkal zaklatni. A hettita problémát már Tolsztov is ismerteti. Róma azért érte el ekkor legnagyobb 7 . azaz mágus pap lehetett...) Kattar vezér tehát nagyon jó és hiteles történész. Amikor ők nyugton voltak. Ezenkívül a" lus" végződés latin. hogy mindezt ilyen zseniális logikai sorrendben tartotta és mondta el. 373. Ugyanúgy. Ez Dzsiddija. hogy a trójaiak Üngürüsz felé menekültek. Marson tárgyalja részletesen. Kattar azért mondja el ezeknek a hettita korban. Ez tiszta szumeroid hagyomány és Csorna ezt felismerte a magyar nyelv révén a szanszkrit ősi rétegében. a parthusok barátai voltak a görögöknek. hiszen a rómaiak 400 év véres harcai révén csak a Dunántúlt és Erdély egyes részeit hódították meg. mint a Daha.. főleg észak-Mezópotámiából kiáramló rokonnépeknek a történetét. könnyen megérthetjük sikeres hadjáratait Ázsiában. azonkívül az Altyn-depe feltárása révén híressé vált V. a Pekingi Egyetem professzora jellemzett a dnyeperi bronz kultúra terjedésével. aki a rómaiak ellen harcolt (Daca. amely a "GÉTA" név alatt szerepelt. o.) Sok a vita arról. M. Decebalus. amelyet Chen Moon Geum asszony. tekintve hogy azok is valamennyien trójai eredetűek voltak. vagy dák. ők ugyanazon híres nép. (Pl. vagyis Dekabal-lal van dolgunk. Nagy Sándor terjedelmes történetéről nem is beszélve. hogy a parthus vezérek a Duna felé vonultak vissza rokonaikhoz.. Mithriades pl.magyar vallást jelenthette. Nem véletlen. A "c"-t cs. fiatal hős volt. hogy a Chorezm birtokában lévő Hunor népe Panonijjából "a tőle keletre és nyugatra fekvő országokat" elfoglalja. Ennek a függőlegesen ható kultúrának van egy vízszintes iránya is. Diakonoff professzor. Az említett Geta népnév tehát az Üngürüsz népre vonatkozik. Attila temetése és a Csorna által leírt Buddháé teljesen egyezik. sőt kapcsolatteremtésüket Párizs népével. Nagy Sándorról viszont Körösi Csorna Sándor írja a következőket: "A párthusok négy évszázadon át Róma hatalmának vetélytársai voltak. Nos.saka.

Jézus ugyanis Melkizedekrend szerinti pap volt. Szellemi életünk egyik súlyos hibája. Sumér bukását követően vált vallási központtá. Zakar kutatta. stb. Bebizonyította azt is ez a római kultúra. amelyet a sumír Gilgames mágus papjai terjesztettek el Egyiptomig és onnan Rómába. és a magyar szellemi életnek tárgyilagos képet kell adnia a magyarságról: Szellemóriásaink ezt megértették. Ez a szellemi "önmagunk rövidre zárása" méreteiben a középkortól megfigyelhetően a racionalista irányzatok elterjedésével egyenes arányban erősödött. Ezek a nagyszerű egyének hidalják át a történelmi szakadékokat egy nemzet életében. igazolva a fenti szabályok helyességét. mely kultúrája és történelmi jellegét tekintve sajátosai egyedi tünemény. Attila Róma megtörésével a rabszolgatartó rendszer (a beszélő szerszám) rendszerét szüntette meg Európában. politikai gondolkodásban. amin nincs mit csodálkozni. és fő oka jelen állapotainknak. Decebal. Széchenyi. Hunor. Árpád. A hagyomány és géniusz. Az élet és a nemzeti távlat kiteljesedése a Blaskovics Józsefeket igazolja. így válik az egyén névtelenül a történelem részévé. hogy a Melkizedek papi rend Ábrám sumér vezér korában a termékeny félholddal jellemzett terület nyugati ágának központjában. Ezt dr. lelki életből. Az örökösen jelenlévő tehetséget a hagyomány önti új formába. Ezért nevezik Attilát annyi nép hagyományában hősnek. művészetben. Mao-tun. Reformokat kell bevezetni minden téren: vallásban. mert beleütközött a párthus-hun-szkíta falba. majd mindennek közös megvalósítása. hogy lényegesen alacsonyabbrendű. De egyúttal ezért is bosszantó. Komolyabb írók megírják. ezzel új korszaknak nyitva utat. Attila. nemzeti jellegű önépítés magyar programjának szempontjai. a Zrínyiek. és ezeket az elemeket ki kell gyomlálni a magyar szellemi. teremti meg egy szerves környezet életösztönét. Szumeroid mágus pap. míg a rómaiak átkozzák. a sikert igénylő. Németh László. és új. Nimród. Európa különben is két 8 . a közösségi szellem kialakulása által. Róbert Károly. A kultúra szelleme mindig ez a szerves életfolyamat. A történelem folyamata nem áll meg. Ennek szigorúan véget kell vetni. Vele legfrissebb szellemi embereink gyülekeznek olyan kérdések meghatározása érdekében. és a gondolat hordozójává. Vagyis a történelem saját tulajdonunkká kell váljon. mely megvalósítja az eredeti gondolatot az új körülmények között. mint a politikától független ember életstratégiája. A megmaradt szellemi mag stratégiáját. hogy történelmi ítélőképességünket gátolja "európaiságunk" üres ismételgetése. minőségileg jellemezhető hagyományt teremt. hogy Rómából hozzák nekünk azt a hitet. A történelem nem hoz létre tökéletes rendszereket. de lehetővé teszi a történelmi küldetés teljesítését és ez meghatározza a kimagasló egyéniségek feladatait.kiterjedését. irodalomban. a hagyomány megalapozásával és átmentésével a jövő nemzedékei számára. Baján. Mátyás király. mely örökletes. melynek bizonygatásában egy többre hivatott szellemiség bénul meg. Illyés Gyula. minőségi jellemző. és biztosítja az életfolyamat örök tisztaságát. Csurka István például az önépítés lehetőségeit kutatja.

programja. A TÜ ugyanis mindvégig a szellemi mag küzdelmének története is egyben. melynek volt egy meghatározó ideológiája. Új időket élünk. vagy félracionalista hatalom között van megosztva. ami mindannyiunkra vár." Vagyis ezen a "csodálatos hadseregen" belül volt egy szumeroid mag. fólián így erről ezt olvashatjuk: "Hunor népéből tízezer ember gyűlt össze. [melyet) a nagy Teremtő. minden nagy várost egy padisah parancsa alá rendeli. s ezen "szent mondás" kegyes értelmébe: foglalta: "mindegyikünk pásztor. Utána mind. A vezető. és mint kultúra. és mindegyikünk felelős a nyájáért. mivel a környezet hagyomány értése révén helyreigazította. A szumeroidák és utódaik egy központi mag hagyományművelése segítségével egy új. A középkori magyar királyság különösen a nemzetalkotó dinasztia ezen örökség ismerete birtokában volt képes a társadalom érdekeit megvédeni. S ezzel az előszószerű vázlattal kívántam bevezetni azt a harcot. A hagyomány jelenléte olyan erő volt.széles körben. hogy vannak törpe idők és törpe generációk. Magor. Nagy. "melyhez hasonló nincs a világban". Csak szűkített dimenziók vannak. fel kell zárkózni. sőt geopolitikai értelemben. a Nagyság és Szépség 9 .racionalista. de vezető szerepbe kerülő egyén teljesítményeit is sikerrel koronázta. hogy az maga a vezetésre is alkalmatlan. amit a véletlenszerűség elrontott volna. illetve azt fejleszteni." Vers: Nézd a világot. Nem hiszem. és a kiút ebből a zsákutcából mindennek felismerése . A II. valamint szellemi életünk átszervezése és a minőségi jellemzők kifejlesztésében egy mély hagyomány alapján kultúrálisan. aki az "elemek világát"' vidékekkel és városokkal töltötte meg. és nehéz munka volt a TÁRIH-I ÜNGÜRÜSZ ügyét idáig fejleszteni. minőségiekben jelentkező fejlettségi szintet voltak képesek létrehozni. hogy egy halott földrész összes civilizációs betegségét végigszenvedjük. és azokból a szellem embereinek kell először kitörni. éppen ezért megszűnt hatni.. és az Üngürüszök "csodálatos népe. Geönczeöl Gyula Tárih-i Üngürüsz Határtalan köszönet és megszámlálhatatlan dicsőség a feltétlenül létező Padisahnak! 1 Annak.. mindezt önostorozóan. kultúrahordozó réteg. s mindegyik élére olyan teremtményt állított. Megengedhetetlen. Ezen dinasztia és a hagyomány racionalista szellemű összezavarása vezetett mai romlott állapotukhoz. politikailag. szelleme. és a nem rendkívüli teremtményekből is kétszáznyolcvanezer férfi gyülekezett össze. Megszámlálhatatlan ima annak az "Uralkodónak". Hunor. aki.

Ki ez a sah. aki a hitetlenség sötétje elleni (harcban] nem kíméli a fáradságot. megjelöltük és lábjegyzetben a helyesbített szöveget közöltük. tengernyi hadat 10 . adj hosszú életet a mi sahunknak. fiai és társai számára legyen [adományozva a dicsőség]. Ó. amiért az iszlám vallást a serc-reh (11) tették [olyan] világossá. Istenem. De folytassuk: a boldogság naphoz hasonló trónjának fejedelmes (13) és a kalifátus trónjának korona viselője. javított kiadásban a Magvető Kiadó anyagától eltérő helyeken a szöveget áthúztuk. Mivel ezek [a várak] nem hódoltak meg. Továbbá: népe. aki igazsága fényével beragyogja a világot. A teremtett [világ]-a és a teremtett [lények) dicsőségének dicséretére a szellő jázminszóró üdvözlete töméntelen és a rózsaillatú imádságok parfümjének illatozása töméntelen.ajándékozott [nekünk]. aki az ellenség földjét felperzseli. a világ-országnak és (igaz] vallásnak padisahja. tiszteletreméltó [olvasó] a világ hét sávjának (15) uralkodója. "Adja áldását rájuk Allah. egyeseket igazhivőkké tett az Isten. s fejükre különféle büntetést szab. és az ő összes segítő társaira! (12) *** Ezen első. Vers: A föld felszínén levő területek lovagja. aki prófétaságának eljövetelével a megvetendő hitetlenség műveit és a pogányságot elűzvén eltávolította. amikor Ő (16) kardjának csapásával elfoglalta Üngürüsz tartományának várait. korszakunk Szülejmán szultánja. fordulj hozzám. másokat hitetlenséggel büntetett. aki éjjel-nappal győzedelmeskedik az ellenségen. Allah próféta ragyogó virágoskertjének legyen adományozva és ajándékozva [az ima és hála]. őexcellenciája. ó. és szépítsd meg minden napját! Próza: Abban az időben. és nem vetették alá magukat a padisah parancsának. ha kérdezed. korszakunk Szülejmán szultánja (14) korunkban a világ ura. Kérjük a szöveget ennek alapján követni. mint a nappal. aki a hitetleneknek szűkké teszi a világot. néhány vár népe [még] Pícs királyának hódolt. hallgasd meg szavamat. A próféták pecsétjének.

hogy mitevők legyenek. A hatodik év kezdetén azonban a két legény elméjét megragadta a világ [örömeinek az] íze. és a világ népétől visszavonulva saját gondjukkal foglalkozhatnak. a másikat Hunornak hívták. mennyi ideig uralkodtak. Fiai is mindenfelé vadat kémleltek. Sem a nevét. és parancsot adott. Mindezt nyilvánosságra igyekezvén hozni. a szomorúság és a bánat tengerébe merült. és arra kérték. egy nap egy titokzatos személy érkezett 11 . és üldözni kezdte. amelyben lemondva a világról lakhatnak. miért és mi módon lett a neve Üngürüsz. Budin nevű fővárosát miért nevezték Budinnak. nem találta meg. hogy saját hitvallásuk szerinti imádságokkal foglalkozva jó ideig ott töltsék életüket. Szívük rejtekében felébredt a hatalom utáni vágy. Azután azon tanácskoztak. Mikor ezek ilyen [lelki]állapotban voltak. és [engem). Vadászat közben Nemród egy elejtendő vadra bukkant. Önkéntelenül is a vad után fordultak lovaikkal vágtában. A régi időkben e Madzsar törzs nemzetsége Nemród gyermekeitől származott. (18) Terdzsüman lelkesen elhatároztam. amely csodálatos színekben pompázott. ennek a szegénynek és hitványnak az ajándékát nemes tekintetére méltatná. s ettől a feleségétől két fia született. imádsággal és alázatossággal. és a [Korán) harminc fejezetének (17) a jegyében legyőzte. s a világ örömeiről lemondtak. s régi fővárosuknak mi volt a neve. Egy nap Nemród vadászatra ment. és Adzsem [tartomány] (21) határán a hegyek közé érve eltűnt. kik voltak a királyaik egymás után. Nemród kérésüket meghallgatta.vont össze ellenük. [elmélkedéssel] foglalkoztak. [én] a szegény és nyomorult szolga. Miután a monostor felépült és elkészült. Majd visszatértek atyjukhoz. és magával vitte a fiait is. hagy) Üngürüsz tartományának a régi időktől fogva való történelmét tartalmazza. A két királyfi. Azonnal nyomába eredt. megtámadta őket. Ők voltak Nemród első fiai. Bárcsak eljönne az ideje annak. és állandóan atyjuk palotájában tartózkodtak. hogy azon a helyen egy monostort építsenek. hogy korunk padisahja és jelen korszakunkban a világ ura (nekem]. Az évszázadok hírnökei és a hírek elmondói ilyenképpen adták elő. a két királyfi beleköltözött. Ily módon öt évig laktak a monostorban. s egyszer csak egy csodálatos vad tűnt fel előttük. hogy [ezt] a könyvet lefordítom. és hogyan töltötték életüket. A két királyfi gyorsan elfáradt. Usztolni Belgirád nevű várban egy latin nyelvű könyv került a kezembe. Hogyan virágzott fel. Midőn megtekintettem. [láttam. bármily soká kereste a vadat. szolgáját kegyeiben méltóztatna részesíteni. mikor és kik ellen harcoltak és háborúskodtak. Ők azután azon a helyen sok hónapon és éven keresztül laktak. hogy Adzsem határán. sem a fajtáját nem ismerték. A vad azonban elmenekült. azon a hegyes vidéken egy monostort építtessen számukra. A világi néppel nem érintkeztek. Nemródnak volt egy Ankisza nevű felesége. Az egyiket Magornak. és ott nyugodtan éltek.

Elmagyarázta nekik a világi hatalom [lényegét] és az uralkodás utáni vágyat. húszezer katonát gyűjtött össze. Pannonija királya pedig örült. Dzsiddija tartományába [az ott maradt] Hunor népéhez és bégjeihez ügyes kémeket küldtek. hogy a monostort elhagyja. Hunor népének bégjeihez az említett kém. Az egész ország Hunornak. Dzsiddija fejedelme segítségül Hunor népéből. Amikor abba e tartományba érkeztek. és Pannonija tartományába költözött. azzal [a megbízással). a hírmondó szavai azt bizonyítják. s [ezzel] őket megrendítette. és jöjjenek be [ide). Azok pedig megértették. és Adzsem szomszédságában egy egész ország fejedelemségét adományozta neki. látták. Dzsiddija tartománynak nevezték. Ennél az oknál fogva Hunor népe [békés] megegyezéssel annak az országnak a királyához ment. Néhány bég [azonban) nem akart [Hunor) alattvalója lenni. Amikor Adzsem padisahja is Kosztantinije ellen ment. az említett Hunor népét támadás érte. hogy Üngürüsz népe Hunor nemzetségéből származott. akik tatárok voltak. Abban az időben Adzsem országának közelében egy bégnek két csodaszép lánya volt. mint Pannonija. és hírül hozta Pannonija tartományának tulajdonságait. Miután ez így történt. és emiatt Dzsiddija országának uralkodójától segítséget kért. 12 . hogy nincs több olyan bővelkedő tartomány. a tatár kánhoz(22) folyamodott. Tatár tartomány volt. hogy az ő alattvalóivá váltak. alattvalójává vált. más (független] bégségeket alakítottak. Mivel Hunor neve később Hüngürüszre változott. hogy csodálatosan bőséges folyamai vannak nagy számban. A kán is megtisztelte őt. A két legény ennek a személynek megtévesztő [elbeszélése következtében] elhatározta. sok gyümölcse és bő termése van annak az országnak. Egy nap Adzsem országának padisahja Konsztantinije fejedelme ellen hadjáratot indított. és az ő nyelvükön [azaz Hunor népének a nyelvén) beszélnek [az ottani népek].hozzájuk. Magor és Hunor ezt e két lányt feleségül vette. és őnála telepedett le. és az ország különféle helyein letelepedett. Ez oknál fogva Dzsidijja és Hunor népének bégjei nagy hadsereget gyűjtöttek. s [ebből) megértette. hogy Hunor népe Panonijja ellen jött. "Mikor kerül a kezünkbe ennél jobb ország?" . Midőn Nemród meghalt. [melynek Hunor volt a fejedelme]. mert [elméjük] a hatalom utáni vággyal volt elfoglalva. De mihelyt Hunor népe itt letelepedett. Nemród fiának alattvalója lett. ebbe a gazdag országba. Adzsem trónjára egy másik fejedelem került. hogy az ottani Hunor-bégek gyűjtsenek katonákat. mely aztán ily módon elvált Adzsem padisahjától. mely Szamarkandtól a Fekete-tengerig terjed. és ez volt az oka annak is.mondták [Hunorék]. hogy az ő keze alatt telepedtek le. Eközben a kán meghalt. és Adzsem padisahjához küldte [ezt a sereget]. Azt a vidéket pedig. De abban az időben megérkezett Dzsidijjába. Nemród halála után Hunor egész népével apósához.

aki mélyen tudott gondolkozni. és tanácsot tartottak. meghódítanunk. nem tudta. tekintetét a bégekre és a katonanépre vetette. Látták. Mikor Hunor ezt a csodálatos óriási hadsereget összegyűjtötte. élete nem lett hozzá hű. A bégek javaslatait egyáltalában nem találta elfogadhatóknak. de azon a helyen. és sok tartományt kell legyőznünk és alattvalónkká tennünk. Hunor már-már megközelítette. melyek megértették.mondta. De Hunor rokonai között volt egy hatalmas bégfi. Vadászat közben egy hegyhát mögül váratlanul egy vad tűnt fel előttük. De azután még sok idő telt el. hogy más országban kell letelepednünk" . hogy [Hunornak] ellenállni nem képesek. Kattar fővezér tanácsülésére összejöttek az összes bégek. hogy saját hatalmuk alá hajtják Pannonija tartományát és a nyugati országokat. nevét Kattarnak mondták. A hadsereg bégjei közül mindegyik szót emelt és beszédet mondott. Az itt kifejtett okoknál fogva Nemród fia. így szólt a mellette levő előkelőségekhez: "Ez nem a véletlen dolga. hogy Hunor népéből tízezer ember gyűlt össze. akkor a tőle keletre és nyugatra fekvő országokat is el kell foglalnunk. mely csodálatos színekben pompázott. hogy menjünk és székhelyünkké tegyük az elfoglalandó [általatok javasolt) országot. A vad pedig menekült. sorsszerűen el kell foglalnunk Pannonija tartományát. egy kis idő múlva azonban felemelte a fejét. Mikor [Hunor a vadat] megpillantotta. azonnal megragadta a szívét ez a szerencsés jel. Mikor Hunor népe összegyűlt. Így szólt: "Ha ezt a vadat elejtem. nem élt velük barátságban. és vadászatra indult. Mikor Hunor ezt a helyzetet látta. Most azonban az a szükséges. melyik vidékre fognak vonulni. Ez jel és utalás nekem és népemnek. Hunor katonaságot kezdett gyűjteni. megszámlálták és összeírták. hogy végül is ebben az országban nem élhetünk. a vad eltűnt a szeme elől. sokat tapasztalt személyiség. melyről [kedvező] híreket kaptunk!" így határozott. ebben az országban sikerül elérnünk a nyugalmat. Kattar kán azonban nagyon értelmes és okos ember volt. Hogy hívják és mi fajta. és Így szólt: "Ha akarjátok. de ha nem sikerül elejtenem. ahol zsákmányul kellett volna esnie. A szomszédos országokat is megtámadta.Egy másik elbeszélés szerint így szól a történet: Egy napon Hunor összegyűjtötte törzsének tekintélyes előkelőit. és közben eltávozott ebből a világból. hogy Hunor Dzsiddija népével nem volt igazi [békés] kapcsolatban. [amiért Hunor más országban akart letelepedni] az volt. s amint egy másik törzs [tartományának) határához értek. és a nem rendkívüli teremtményekből (23) is kétszáznyolcvanezer férfi gyülekezett össze. Hunor utódául őt választották meg a hadsereg fővezérévé. de egy másik törzs [tartománya] felé elmenekült. Ők [Hunorék] pedig azon gondolkoztak. A másik ok. hogy Pannonija tartománya ellen menjünk!" 13 . s ezzel a gondolattal azonnal a vad után vágtatott. sok országot harccal és erőszakkal leigázott. Ennek az az orvossága és gyógyszere.

a gondolkozás tengerébe merültek. és álmának értelmét kérdezte tőlük. Firenk és sok más tartomány bégjeit sebesítette meg.mondta. Abban az időben Filibe és Kavala között három. kitől származott. hogy nekünk ezt a történetet elbeszélted. és ezt a székhelyet szerencsésnek tartotta. Ezért Iszkender elindult. hasonlóan Venedik bégjeihez. mindnyájan megcsodálták Kattar szavait. ki volt az apja és anyja? Mely tartományok ellen indult először. Azután Pécs székhelye ellen indult. és felesküdött [neki]. Azok pedig. Azután Kattar fővezér Hunor népe bégjeinek nagy ékesszólással elmondta Pannonija tartományának tulajdonságait. egy-egy darab vidéken uralkodtak. Végül is az adzsem katonaság kudarcot vallott. Budinnak és azoknak a vidékeknek elfoglalását és székhelyévé tevését tartotta szerencsésnek. melyik padisahot győzte le és tette le trónjáról? Kegyeskedjél nekünk elmondani." Amikor Hunor bégjei Kattar fővezérnek ezt az elbeszélését hallották. [és azt is] elfoglalta. és a [következőket] mondta: Iszkender Rúm padisahjainak tizenegyedik [ős-] atyjától származott. Végül is közös véleményre jutottak. és helyeselték tervét. és ezt mondták: 14 .mondták -. legelőször Panonijja tartományának elfoglalását rajzolta meg szívében. Rúm székhelye a régi időkben Macsje-Donja tartományában volt.Amikor a hét világsáv és [minden) idők örökké győzedelmes padisahja [Iszkender] elhatározta.négy királyság is volt. hogy Pannonija ellen indult? Ennek a titkát magyarázd el nekünk alaposan Mivel Kattar fővezér Hunor népének bégjeitől ilyen unszolást látott. noha mindegyikük okos és bölcs férfiú volt. Karalunak hívták. mi volt az oka annak. Mivelhogy annak előtte Rúm tartományának várai mind különálló bégségek voltak. Atina és Szelenik és az azon a vidéken levő nagy városok bégjei. Vajon Iszkender hol született. Királyaik nem voltak. hogy először a keleti tartományok alapos leigázása után a nyugati tartományok ellen vonul. De az egész Arnavud és Mora tartománynak voltak királyaik. De azokban az időkben Mora tartományában volt egy nagyon kiváló bégfi. "Milyen csodálatos . Sok katonájuk és a tenger színén hajóhaduk volt. Ennek a két székhelynek az elfoglalása következtében a Nimcse. és a Rúm tartományokból ismét országukba futott. Egy nap álmot látott. Úgyhogy amikor két ízben Adzsem padisahjai Rúm tartományának elfoglalására hadjáratot indítottak.Valamennyi bég helyeselte Kattar szavait. A Filibétől Kavaláig elterülő tartományt Macsedonjának hívják. harccal és erővel parancsának engedelmességére és meghódolásra kényszerítette. Cseh. "Az említett tartomány elleni elhatározásunknak az oka a következő . Leh. belekezdett Iszkender történetének elbeszélésébe. Atina bégjei sok katonával szembefordultak velük. Kezdetben innét származtak Rúm padisahjai. Összehívatta tehát a város csillagjósait. elfoglalta [Pannoniját]. Azokban az időkben Atina és Szelanik bégjei nagyon gazdagok voltak. . mely csodálkozásba és ámulatba ejtette. és a harcban Adzsem padisahjainak sok katonáját leverték.

ez a világ. De akármelyik vár ellen indul. Isztambul és Edrene bégjeivel is barátságot és jó szomszédságot tartott fenn. Így szokott lenni ezen a világon Az ünneplés gyásszal végződik. Amikor a királyfi a csillagjósoktól ezt a jóslatot hallotta. hogy Adissza tartomány. De Atina és Szelanik és az azon a vidéken levő néhány nagy város bégjeivel barátságot tartott fenn. esős napon induljon el. és trónra lépett. ezek is az összes Rúm tartományoknak székes váraivá lettek. azután egy nap a végzet vánkosára tette le a fejét. győzött."Hatalmas királyfi. és a Mora tartományban fekvő Korint nevű székesváros. Ádám próféta (26) időszámítása szerinti négyezer -háromszázkilencvenegyedik évben (27) abban a városban nagy ünnepi összejövetelt tartott. Korint trónjára." Ennyit mondtak. Azután Moréban összegyűjtött egy csomó hozzá hű bégfit és katonaságot. melyet Törökországban (--. 15 . hogy azt ostrom alá vegye. csalódni fogsz Oh ember. aki foglalja el ezeket a többi tartományokat. [Ezért] ne légy büszke a világ dicsőségére. (-. és harccal elfoglalta Szerezt és Diramát. és ostrom alá vette. Azoknak a vidékeknek a királyait is legyőzte. Aztán Filibét és Gömildzsint foglalta el. úgyhogy ez az alkalom az Öné legyen. nagyon megörült. hogy Rúm padisahsága Filibétől egészen Kavaláig és Arnavud tartományig terjedjen. De hogy a Rúm tartományok padisahsága Öntől jöjjön létre. és az is szükséges. Alattvalói meggyászolták és eltemették át az anyaföldbe. s tőle származzon egy padisah. Ilyen módon huszonhét évig uralkodott. hogy az Ön után jövő padisahok sírjai Adissza várában legyenek [elhelyezve].lakóhely egy madár [fészek). és tartományaikat elfoglalta. Háromféle koronát csináltatott: egyet vasból. hogy az utána következő padisahokat [is] abban a várban temessék el. Mert ha egy padisah ezt az elrendezést megbontaná. álmának a jelentése a következő: Ön az okozója annak. Azután az Avluna környéki királyokat tette le trónjukról. Mivel esős napon indult hadba. [és fennálljon] egészen a tizedik atyáig (25) [leszármazottig]. aztán visszament Mora tartományába. s aztán elhallgattak.)-nak hívnak. egyet búzaszalmából és egyet aranyból. Több napot időzött a várban. és katonaságot gyűjtött. Sok madár repült ki [már) ebből az ódon fészekből. Aztán [----] vára ellen indult. és azt a végrendeletet hagyta. azoknak a tartományoknak a trónja attól a padisahtól átszállana egy más világtáj uralkodójára. mert azok abban az időben katonailag erősebbek voltak nála.) tartományába ment. Ne hódolj a világ örömeinek. melyet Törökországban [--]-nak (24) hívnak. [ahhoz) először az kellene. Azután a testének fészkéből kirepülő Lélek-madár (28) elrepült a Kaf Adenre.

De nem talált a megöletésére semmi okot. Ez az a sah. [akinek) igazságossága tüzes vashoz hasonló. Oh. De ez egy másik asszonytól volt.. Szüntelenül fúj a Végzet szele a világon. mindenki. Könnyeivel a földet tulipánszínűvé teszi. Pertika került a trónra Ádám próféta időszámítása szerint négyezer-négyszáztizenhatban. aki él A végén mindenkit elnyel ez a föld. ajkai gyöngyök. Végül is a sors köve eltalálja korodat (életedet]. Akárhova futok. Oh. Sok idő telt el közben. (mely) nem tűr ellenmondást. A szava cukor.(30) Neki is volt egy fia. egyszer hozzája ér utam. szemét pedig lezárta a világ elől. 16 . diadalmas halál. hallgasd meg. Sok-sok sahnak elvágja az életét. Sahokat taszít le trónjukról. végül erre az uralkodóra is rászegezte sebező szemét a halál.. mivelhogy az a padisah a világ mulandósága elől lezárta szemét. Pertikának hívták. élj akár ezer évig! Így szólnak az elbeszélő szavai. koldus és dervis. A Ser egén ő a Hold. fia. Több ízben is elhatározta. Ádám próféta időszámítása szerint négyezernégyszázötvenháromban ő került a trónra. és a törvények szerint eltemették abban a várban. keserves halál. Tele vágyakozással bárhogy is cselekszünk. és sok fia volt. Végül is a padisah meghalt. Mihelyt apja meghalt. Mihelyt a padisah meghalt. csak egy fia maradt. Apja azonban ezt a fiát nem szerette.(29) Végül is beleesett a végzet kútjába. akit [ ]-nak hívtak.Így szól a krónikás szava. hadd teljen Sah. Volt azonban egy fia. halál. s a végzet vihara elsüllyesztvén testének hajóját. De ha kegyét adja. és lemondott az élet vizéről. De valamennyi meghalt. hogy megöleti. akit Filiposznak hívtak. milyen a világi helyzet: Állandóan fúj a Végzet szele. félek. mennyei [fényességű) Ezüst testű szépség ez. Nem mondja: Hadd éljen a világ ölén! Nem mondja: Életed folyása hadd menjen. átadta a halálnak. Felforgatja azt a Végzet katonája. Ötvenöt évig uralkodott.

Az egyiket Iszkendernek. Harmincnyolc évig igazságosan uralkodott. Azután bégjei ellen hadjáratot indított. Egy felnőtt fia maradt. és testét semmivé tette. mihelyt apja elköltözött a világból. Harmincnyolc évig padisahoskodott. és Adám próféta időszámítása szerint a négyezer-hatszáztizedik évben lépett a trónra. a legkisebbet pedig Filiposznak hívták. Mindkét sereg kikiáltói kihirdették. Iszkender lett a padisah. Egy nap azonban Filiposz is megbetegedett. egy morai herceg. és Arnavud tartomány királyának a lányát vette feleségül. Tizenhárom évig padisahoskodott. Éjjelre a két sereg egymással szemben ütött tábort. akitől három fia született. Ő is egy ideig időzött az ország trónján. és a 17 . Iszkendert. Filiposzt pedig Tebe város biztosává és parancsnokává nevezte ki. Mikor reggel lett. lett a padisah. Filiposz az Ádám próféta időszámítása szerinti négyezer-ötszáznyolcadik évben lett padisah. A kikiáltás reggelig folyt. Egy nap. és padisah lett Ádám próféta időszámítása szerint négyezerötszázhatvanháromban. Mivel nem maradt utódul fia. aki Kirobo padisah dinasztiájából származott és [ ]nak hívták. azután a seregek szétváltak. végül ő is a túlvilágra költözött. Ennek a padisahnak nem volt fia. és a föld mélyét jelölte ki [neki] lakóhelyéül. de egy nap őt is leterítette az Idők Aggastyánja a sors pisztolylövésével. Utána Ádám próféta időszámítása szerint a négyezer-ötszázötvenedik évben a fia került a trónra. felugráltak lovaikra. a két fél előcsapatai összecsaptak. Végül is az idő pohárnoka átnyújtotta neki a végzet poharát. aki Iszkender-i Rúminak (32) volt az apja. Mindkét oldalon sok ember esett el. Amikor Amintam meghalt. kisebbik fiát. Iszkender. és nagyszámú katonaságot gyűjtött tört össze. hogy a szultáni harc másnap lesz. Mikor az apja meghalt. Adám próféta időszámítása szerint a négyezerötszázhetvenkettedik évben. Mindkét oldalon erős őrséget állítottak fel. és lehunyta szemét a világ elől.Fia. amikor Iszkender seregével behatolt tartományaikba. de volt egy lánya. és lépett apja trónjára. legnagyobbik fia. azután kiitta a halál borát. Ez az Amintasz pedig a világ evés-ivásától. Annak a tartománynak a bégjei azonban értesültek jöveteléről. csókjaitól és ölelésétő1 elcsábítva tizenkilenc évig könnyelműen padisahoskodott. helyette padisah lett. s ez lépett a szultáni trónra. negyvenkét évi uralkodás után egy fia született. Apja még életében őt. Apjuk halála után [tehát] Iszkender lett a padisah. Neki is volt egy fia. Ennek a királyi lánynak volt egy fia. Ő maga Korint városába ment. a másikat Pertikasznak. a legnagyobbik fiát jelölte ki utódjának. aki aztán testvérét Tebe város helytartóságában megerősítette. akit [Amintasz]-nak hívtak. ott tanácsülést tartott. ők is hadsereget gyűjtöttek és készenlétben várták. és padisah lett. akit [ ]-nak hívtak. fia [Amintasz] lépett a trónra. és Ádám próféta időszámítása szerint négyezerhatszázhuszonnyolcban a trónra lépett. megperdültek a kis és nagy dobok. és meghalt. Ő is hosszú ideig volt sah. akit Iszkendernek hívtak.

De a csillagjósok közül néhányan többször figyelmeztették a padisahot. hogy [fiát] megmérgezi. ezt sohasem tudta végrehajtani. az általuk említett Ajesztesz nem én vagyok. hogy árulási szándéka van. A lódobogástól. Az asszony a vezírrel egyetértésben elhatározta.csatatérre vágtattak. úgyhogy a lovak lába alól felszálló por mindkét sereget porfelhőbe burkolta. hogy azt a fiatalembert veszélybe keverje és elveszejtse. Olyan hír is érkezett onnan. mert nagyon félt tőle. Ki a kardját rántotta elő ki a pajzsát kapta kézbe. Iszkender a legyőzött bégeknek és hadseregüknek vagyonát zsákmányul ejtette. az országot adófizetésre kötelezte. hogy azt leírni sem lehet. aki most a padisahnak vezíre. hogy az ellenséget letörje.mondta neki. hogy a jósok mit mondtak a padisahnak. Ez a vezír a padisah anyjával szeretkezett. íme. ezt a bégfit. Ezért elhatározta. s azután visszatért trónjára. Mihelyt megjön. A nagy porból nem lehetett megkülönböztetni a fehér lovat a feketétől. nem méltó hozzánk. mert a padisah nagyon óvatos volt. hogy a padisah elé járul. [amit mondanak]. Annak az oka. és rárontottak az ellenfélre. sokan pedig elmenekültek. félt. Mihelyt a két fél katonái meg tudták egymást különböztetni. és jelentette.Irígylik." 18 . azonnal tudni fogjuk. a padisahhoz jött és sírva fakadt. teszi meg helyette padisahhá. anélkül hogy találkozna a padisahhal. hogy annak a vezírnek Ajesztesz volt a neve. hogy fiát megöli. Egy idő múlva hirtelen heves szél kerekedett s mindkét seregről elfújta a port. hogy kegyeidben vagyok. . hogy ettől az Ajesztesz nevű egyéntől óvakodjon. Erről a vezírről azonban senki sem tételezte ezt az alávalóságot. mivel. "Hatalmas padisah . Közben eltelt néhány nap. hogy kiderül az igazság. és tudtára adták a helyzetet. a haldoklók ordításától a csatatérnek ítéletnapi képe volt. a vezír ismét a padisah elé járult. melyet hatalmas padisahom elfoglalt. A padisah rögtön parancsot adott: "Azonnal vezessétek elém!" Küldöttek mentek a fiatalemberhez. íme. hogy áll a helyzet. azonnal egymásra támadtak. Közben a padisahnak volt egy kedves vezíre aki egy atinai bég családjából származott. pedig az. így szólt: "hatalmas padisah. hogy a bég el fog jármi. hogy az () [nevű] bég [tényleg] lázadó lett. akik mihelyt megérkeznek. Végül is az Isten alkalmat adott Iszkendernek. Sok bég hányatott kardélre. az ügyet szükséges befejezni. Mivel a vezír tudta. Mikor azonban [Ajesztesz] meghallotta. hanem [) tartományban." Szívében pedig az volt a szándéka. hogy ezt eddig nem terjesztettem fel hatalmas padisahomnak. ha tőlem valami alávalóságot tapasztalt. Így [borzalmasan) folyt a csata. és a trónra ülteti. hogy az ilyen árulót a színe előtt fogadja. hogy ennek [a dolognak] a kifürkészésére embereket küldtem. Az az ártatlan pedig a padisah parancsa szerint elindult. a saját helyébe kinevezett Ajesztesz nevű helytartó. mihelyt a bég találkozik a padisahhal. azért beszélnek így Hatalmas padisahom. Már többször elhatározta. itt a kardja! De ha az igaz. hogy [a padisah) küszöbéhez jöjjön. itt a nyakam.

Egy titkos helyen összejöttek. és ennek a kalandnak milyen véget vessenek. hogy szükség esetén támogatói legyenek. és [arra kérték őket). aki most Tebe városának a biztosa. tudták. Ennek az volt az oka. A padisah is volt néhányszor abban a kertben. mert ha ezek nem lesznek [a birtokában]. Egy nap a vezír a padisah anyjának a segítségével kertjében nagy vendégséget rendezett a padisah számára. és s vezír felesége lett. 19 . és ott majd alkalmat találnak [a meggyilkolására]. De Filiposzt nem tudták megnyerni. hogy nincs más megoldás. maga elé sem bocsátotta azt az ártatlant. Mikor ezt a tervét az ország bégjei és előkelői meghallották. oh. mivel az elmélkedés tengerébe el voltak merülve. hanem kivégeztette. tiszteletreméltó (olvasó). és a padisahot megölte. ezt mondták: "Ennek az országnak a trónöröklődési jogát Amintam padisah nemzetsége biztosíthatja. Másrészt a padisah anyja is alkalmat talált azon az éjjelen. Filiposzt [kell trónra juttatni]. Azután a vezír saját csatlósai közül őrparancsnokokat nevezett ki a padisah kapujához [testőrségül ). [FiliposzJ Atina bégjeivel egyetértésben elhatározta. s mihelyt az a szerencsétlen megérkezett. Ami azt jelenti. Ekkor hét éve volt annak. és Pertika nevű fiát megölette. Azok pedig. Annak a vezírnek volt egy nagyon szép kertje. hogy a padisahot meghívják abba a kertbe. A vezír és a padisah anyja ismét (összebeszéltek. hogy Amintam padisahnak a saját fia lép a trónra. és a három év óta uralkodó padisahot megölték. Ami jót-rosszat tett az ember. és] elhatározták. mivelhogy a vezír került a trónra. Csatlós parancsnokai és több bég segítettek neki. és ő lett a padisah. hogy az alkalom és Isten segítsége az ő kezében legyen. szeretője szerelméért a saját szemefényeit [szeretteit] elpusztította. és azután visszatértek a királyi palotába. Azonnal meg is esküdtek a bégek mindnyájan. akkor a trónörökség biztosan kicsúszik a kezünkből. hogy a trónra került bégfit megölik. Miután ez a világ boszorkánya a saját szenvedélyének lett a rabja. ott alkalmat talált. ahova meghívták az akkori előkelőségeket és a csillagjósokat.A padisah a vezír szavának hitelt adott. hogy a világi szultánságot elnyerhesse." Mikor az ország bégjei a csillagjósoktól ezt a hírt hallották. Sok bég pedig Filiposz okosságát és hősiességét dicsérte. aki alávalóan elárulta saját jótevőjét. hogy azt az országot és a trónörökséget megszegi Atina bégjeinek. hogy ennek a dolognak a végét kutassák ki. Atina bégjeinek ellenségeivé váltak. Azután a vezír került a trónra. nem mutatott [komoly) hajlandóságot a padisahság támogatására. aki [valódi] királyfi. azt megtalálja. Néhány napon belül alkalmat találtak. hogy Tebe város biztosa volt. Ez az én szavam hozzád. és sok tudomány gyöngyeinek a birtokában voltak. Azután ez a boszorkány lakodalmat rendezett. hogy a padisah a trónra lépett.

Ha rosszat teszel.keletkezett. Azon a helyen találták alkalmasnak a vár építését. magadhoz csatolva melletted marad. Azután ------------. Összehívta [ismét] a csillagjósokat. Azután [) vára ellen indult. ismét eléri lelkedet. azt is bevette. Mint az árnyék. Azután az ottani tartományok népéből nagy hadsereget gyűjtött. Azután annak a tartománynak a fővárosa ellen indult. Néhány napon belül azt is elfoglalta. Azután. egy nap az utadba kerül.Amit tettél. hogy Filiposz padisah ellenük jön. A padisah is alkalmasnak és megfelelőnek találta azt a helyet. hadjáratot indított ellenük. Szelanik és más legyőzött bégek vagyonát zsákmányul ejtve visszatért Koront trónjára. és sok ezer kiváló katonát hányatott kardélre. hogy egy hatalmas várost fog alapítani. Ezzel a gondolattal összehívta korának csillagjósait. De a padisah nagyon okos és tettre kész ember volt. de most az [a kérdés]. Annak a bégjei is hadsereget gyűjtöttek. A harc folyamán sok sebesült béget ejtett fogságba. hol építsük és mikor kezdjük el az építkezést?" . amely majd székhely lesz. oh. Mivel a legmagasztosabb Isten ennyi segítséget és alkalmat adott neki. De azok hírül vették. hogy] azon a helyen egy hegy tetejére. Filiposz azért lett padisah. de a végén szabadon bocsátotta őket. a végét figyelni kell. készenlétbe helyezték hadseregüket. és Így szólt hozzájuk: "Egy várat akarok építtetni. igyekezz jót tenni. Próza: Azután Filiposzt Ádám próféta időszámítása szerint négyezer-hatszáznegyvenben trónra léptették és padisahhá választották. [és azt mondták. és mindnyájukkal kibékült. Hagyd abba a dolgot. de a végén azokat is legyőzte. mert onnan minden irányban könnyű lesz hadjáratot indítani. A csillagjósok pedig a tudomány tengerébe merültek. hogy állapítsák meg az építkezés megkezdésére alkalmas időpontot. Hatalmas csata.. Azután az azon a környéken fekvő várakat és tartományokat foglalta el. elhatározta. melyet Larisszának hívnak.kérdezte tőlük. Akármi történik. Ha rosszat akartál tenni.tartománya ellen indul. Ezt ajánlották a padisahnak. és ostrom alá fogta. s ebben a csatában megverte és megsebesítette Atina bégjeit. A csillagjósok pedig az Ádám próféta időszámítása szerinti négyezerhatszázötvenharmadik évben egy napot szerencsés időpontnak találtak a vár építésének a 20 . és szembeszálltak vele. ember. hogy bosszút álljon Atina bégjein. és szembeszálltak vele. mert az ország szerette őt. A szomszédos ellenségekkel szemben barátságot színlelt. Atina. ahol ma Filibe városa terül el.

és kivájta. mit jelentsen ez a lófej?" A padisah így válaszolt nekik "Ez a lófej azt jelenti. az azon vidéken levő bégeket is leigázta. és sereggel indult ellene. és így szóltak a padisahhoz "Hatalmas padisah. melyet ma Isztambulnak neveznek. azon a helyen egy város [épült fel]. mivelhogy az ő neve Filiposz volt. mert helyén virágzó város fog épülni.tartományába ment.vidékére ment. Azután ------------. látván Filiposz padisah hatalmát és tekintélyét.városa ellen indult. [. végül is mindnyájukat kardélre hányva tartományaikat elfoglalta. A padisah azonnal megparancsolta. ezért Filiposz padisah ------------padisahjától a [másik] lányát kérte. Annak a padisahnak azonban két csodaszép lánya volt. a másiknak Olimpia volt a neve. és kegyelmet kért. Azon a napon elkezdték ásni az alapokat. egy nap váratlanul egy kilőtt nyíl a várból Filiposz padisah jobb szemébe fúródott.bégek kezéből ------------. és ostrom alá fogta. Néhány napon belül azonban a várőrség kimerült. Filipo padisah azonban nem állt bosszút jobb szemének megvakításáért.padisahjának egy követtel gazdag ajándékokat küldött. egy lófejet találtak [a földben]. Azután ------------. Azután ------------.megkezdésére. azt is meghódította. és Olimpia [nevű] lányát feleségül adta hozzá. Őfényességének. nagyon gazdag zsákmányt ejtett. Mivel Türüadesz nevű lányát már Epiro tartománya padisahjának adták feleségül. az ottani tartomány bégjeivel is nagy csatározásokat folytatott. Azután ------------vidékére ment. rövid időn belül. kérését teljesítette. Az egyiknek Türüadesz. Azután ------------. A vezérek és az ország bégjei a padisah tervén nagyon csodálkoztak. Ádám próféta időszámítása szerint a négyezer-ötszáznegyvenkettedik esztendőben alapították. Azután a tatár tartomány ellen indult. És az azon a vidéken levő többi országot is kardjával és eszének erejével meghódolásra kényszerítette. Azután valami oknál fogva ellenséges viszonyba került Erija padisahjával. Iszkender-i Rúmi ettől [az asszonytól] született. mint most. a világoltalmazó (35) 21 . melyet Burdzsubárnak neveztek. mely körülvette. és mind valamennyiüknek kegyelmet adott. Az pedig Filiposz padisah elől elmenekült. az ottani bégeket is legyőzte. aki felesége testvérének volt a férje.] padisahja volt. hogy az [itt építendő] vár miatt az embert [azaz: engem] az ítélet napjáig meg fogják emlegetni. Ma ennek Törökországban Filibe a neve. ha az építendő vár leomlik. Filipre változtatták. Miközben néhány nap óta folyt az ostrom. Amikor az alapokat ásták. és ez a város a hét világöv padisahjainak a kezében lesz még akkor is. De abban az időben nem olyan volt. és a várat. És annak a vidéknek a székhelyvárát földig lerombol Azután ------------. Azután Filiposz Epiro tartományának székhelye ellen indult.elvette. Az pedig." Jóslata után. és feleségül kérte annak a padisahnak a lányát. hogy azon a helyen az ő számára építsenek egy palotát.

De [elterjedt] az a rossz hír. Hatalmas csata kezdődött. a padisah haragra lobbant. és ellenük indult. hogy a padisah ellenük jön.és fiúfoglyot ejtett. azonnal összegyűjtötték seregeiket. Időközben. Roppant heves küzdelem kezdődött. Közben Kosztantinije városa belefáradt az ostromba. meghódolt Filiposz padisahnak. és nagyon magas hadisarcot fizetett. Ezüst és arany azonban semmi sem került a kezére. Vártornyai és erődítményei roppant erősek voltak. Innen szerencsésen felkerekedett. és ostrom alá fogta. őt magát pedig megsebesítette. és szembeszállt a padisahhal. Amikor azonban el akarta hagyni azt a------------. Filiposz padisah azonban saját sebesülését eltitkolta. míg maga pedig Ker[ ] tartományába ment. mely a Madzsar tartományból Erdel határán a Tunába folyik. eltávozott a világból. Ebben a csatában Filiposz nagyon 22 . Ő pedig hét évig ostromolta a várat. és Szidijja tartományában szerzett zsákmányának nagy részét is elvette. Miután Filiposz azt az országot felperzselte é: lerombolta. vágyakozva indult vissza trónjára. Mivel Filiposz ennek a padisahnak a nemzetvégéből származott. vagy nem eresztünk útra!" Mikor ezt mondták. Annak a tartománynak a népe azonban sereget gyűjtött.padisahnak. az alatta levő lovat is megölte. és szembeszálltak vele.annak a tartománynak a bégjei Filiposz zsákmányából részesedést kértek. és átkelt az Eszter folyón. azonnal összevonta seregeit. végül azonban Filiposz padisah legyőzte őket. szultán Szülejmán sah palotájának a székhelye volt. A várnak mostani erődítményeit sok évszázaddal később Konsztantin nevű padisah építtette. Annak az országnak a bégjei összevonták katonáikat. Abból az országból húszezer asszony. és Szidijja tartományába érkezett. úgyhogy Kosztantinije városának elfoglalása ezzel egyidejűleg van megemlítve. Eközben Adzsem padisahjának támogatásában bízva Atina bégjei Szelanik bégjeivel együtt fellázadtak. vagy adsz nekünk részt [a zsákmányból]. és harcra határozta el magát. A padisah a trónján ülve hallgatta ezeket a híreket. hogy a padisah Szidijja tartományában megsebesült. anélkül hogy bevette volna. és Rúm tartományában meghalt. Ebből a hadisarcból Ádám próféta időszámítása szerinti négyezer-hatszázötvenötödik évben (36) Filiposz építette fel a Kavala melletti Dirama kerületben fekvő Filibét. "Mivel még folyton nem adtál nekünk részesedést . katonáinak nagy részét az ellenség lekaszabolta. Néhány napi ostromlás után (ostromzárként) őrségül egy csomó kiváló katonát hagyott ott. ezért bosszúból a vár ellen indult. Mivel Filiposz padisah saját magában elbizakodva lebecsülte ellenfeleit.így szóltak -. és szembeszálltak Filiposz padsahhal. és sok várat elfoglalt. vidáman és frissen tért vissza székhelyére. Valami miatt a vár népe fellázadt [saját] padisahja ellen. és állatokból is hatalmas zsákmányt szerzett. Mihelyt azok hírül vették.

lélek. Hány embernek a tervét megváltoztatta. amikor a legfelső tanács ülésezett. Amit Allah elrendelt. Nem hajolt meg Isten rendelésének Filiposz. [mert] Így szólt bégjeihez: "Ej. az ellen tervet szőni nagy bűn. tudjátok meg. hogy: "Vigyázzatok. hogy aztán Adzsem padisahja. aztán visszaküldte a saját országukba azzal a paranccsal. Közben [Filiposz] vadászaton volt. [és felszólította őket. és egy másik padisahnak a lányát vette el feleségül. és bégjeiknek előterjesztették a padisah parancsát. Ekkor látták. aki tervez. és kénytelen volt velük kibékülni. lásd Isten rendelését: 23 . hogy] a várak és államok bégjei követeket küldjenek hozzá [Korontba]. összeírták és (Koromba] küldték. mert azt hitte. Dáráb ellen hadjáratra indulhassanak. mert a tervet a sors rendelése megváltoztatja. hogy Adzsem padisahja ellen hadjáratra indul. egy nap. és csak azután [a lakodalom után] szándékozott elindulni Adzsem padisahja ellen. mert attól féltek. Isikender pedig abban az időben jött a világra. mert időközben Filiposz már elhatározta. Azok pedig a padisah parancsa szerint összegyűjtötték katonáikat. (mert) ő nem az én fiam. hogy gyűjtsenek katonaságot. Miközben így intézkedtek. Azután Filiposz Koront nevű székvárába ment. és mindig intette bégjeit. Akárki is az az ember. hogy Filiposz padisah most nekik barátjuk lett. A padisah [további] parancsát várták. Filiposz mindegyiküket illő módon megtisztelte. hogy mi lett Allah végzése. Ezért pompás ajándékokat készítettek elő. akkor saját magatok közül válasszatok egy alkalmas bégfit a szultánságra. Onnan Rúm bégjeinek leveleket küldött. és helyemen padisah legyen!" "De gyere és lásd (kedves olvasó]. nehogy Isikender lépjen az én trónomra.kimerült. Atina bégjei ennek roppant megörültek." Lásd te tehát Isten rendelését. a szultanátust félteni [kell] tőle. híre jött. nehogy az én helyembe őt tegyétek a trónra. s eszerint cselekedjetek!" Végül is. ha meghalok! Mert ha másik fiam nem lesz. kiváló követekkel Filiposzhoz küldték. Filiposz azonban egyáltalában nem szerette Isikendert. hogy a követek már mind összejöttek. oh. nemzetem összessége! Utánam Iszkendert [nem szabad] sahhá tenni. Szerfölött örültek annak. hogy kétszázezer gyalogos és tizenötezer lovas gyűlt össze. hogy ismét hadsereggel jön majd ellenük. és mindnyájan küldjenek a padisahnak bizonyos számú katonát [is]. A követek visszatértek országukba. és kapcsolataikat megerősítették. Ugyanis [Filiposz] Iszkender anyját elhagyta. hogy [Iszkender] nem az ő fia. Az [isteni] rendelés a tervét meghiúsítja.

hogy Iszkender került a trónra sahnak: ------------. Filiposz padisah egy másik padisah lányát vette el [feleségül]. aki] később Iszkender parancsára hadseregével a nyugati országok ellen viselt hadjáratot. hogy apjával mi a helyzet. mikor Iszkender és anyja meghallották ezt a hírt. hogy az e világi kincsektől elkápráztatva jótevőjének életére tört. az anyja állandóan arra bujtogatta testvérét. Iszkender. az említett bégfinek Iszkender anyja titokban óriási [értékű] kincseket küldött. amikor aludtam. Mikor álmomból felriadtam. Azon a napon a padisah tiszteletére különféle ünnepségeket rendeztek. hogy találjon alkalmat a lakodalmi ünnepség alatt a padisah meggyilkolására. Eközben elérkezett a padisah lakodalmának a napja is. Azonnal az a gondolata támadt. fiát. mindenféle gondolatai támadtak. A lakodalom előkészületei éppen befejeződtek. agyon voltam izzadva. Cseh-. és [kihirdettette. és éjjel-nappal azzal a gondolattal foglalkozott. Meghódította egész Leh-. Abban az időben a padisah szolgálatában volt egy bégfi. Arnavud tartományában a mai Iszkenderijje [városát] ez az Iszkender alapította. Filiposz ellen. Mikor ezt a tervet megszőtte. hogy ölje meg a padisahot. hogy a padisahot megöli. és éppen készülődtek a lakodalomra. Filiposz leveleket és vőfélyeket küldött széjjel. és fiam. egy súlyos valami nehezedett rám. nem a padisahtól van. hogy Filiposz padisah ne érje el a célját. Teljes világosan tudom. mert az összes bégek előtt ezt mondta: "A fiam. Anyjának volt egy testvére. s végül Firenk tartományában a Firencsi király cselvetése következtében seregestül elpusztult. Ehhez mentek. Mivel apja nagyon indulatos ember volt. anyjával tanácsot tartott fejük (. Iszkender akkor fogantatott. mert egy éjjel.életük] sorsa felett. Iszkender anyja ennek a bégfinek olyan [hatalmas] összeget küldött. és teljesen össze voltam törődve. hogy attól kezdve voltam teherben. A gondolkodás tengerébe merültek.Kétségtelen. és azt mondták. Mikor Iszkender és anyja megérkeztek [az asszony] testvéréhez. hogy valamit tenni kell. De a vezírek ettől eltanácsolták: Lássuk meg.Mi gyerünk tovább: (Ezt] Iszkender anyja (is elismerte]. Ezt Iszkender anyja tudta. hogy annak a bégfinek hatalmas vagyont fizet. hogy Filiposz elhagyta Olimpia asszonyt. hogy indítson hadjáratot férje. Miközben ezek ezt tervezték. hogy Iszkendert megöli. aki valami miatt nem kedvelte. [Ő volt az. azt is Iszkendernek hívták. hogy] "Ezen és ezen a napon lesz Rúm padisahjának a lakodalma". és Alamanországot. Iszkendert is magával vitte Epi-Kajir tartományába melyet török nyelven Arnavud tartományának [neveznek]. hanem szívből gyűlölte a padisahot. Egy nap anyja váratlanul felkerekedett. A padisah is 24 . Mikor látta. mit hoz majd az idő!" Ez volt az oka annak. végül is indulatában elhatározta. (Ő volt annak az egész vidéknek a padisahja. Időközben Iszkender a tizenhetedik életévébe lépett. Vizinutun nevű.

ezt a határozatot ésszerűnek találták. Abban az időben Iszkender éppen betöltötte a huszonötödik életévét. és hadsereget kezdtek gyűjteni. hogy jöjjön a trónra. és Rúm tartományába ment. és a padisah után lopódzott. Azután az előkelő bégek hírvivőt küldtek Iszkenderhez. és a körülöttük levő szomszédok is ellenségek voltak.lelkesedni kezdett a lakodalmi ünnepségek és az elveendő lány utáni vágyakozás következtében. és megtárgyalták. hogy ennek nem lesz jó vége. "Ennél jobb alkalmam nem lesz". s padisahnak teszik meg. az ország bégjei és a vezírek mind egymásnak estek. hogy Iszkendert ültetik a trónra. s hogy a lakodalmi estén az összes népet és az ünnepséget feszélyezetlenül szemlélhesse.Mivel Iszkender apja. Aközben a bégfi észrevette. nem lehet az embereket megismerni. Mivel az ország népe nem volt egységes. hogy a padisah álruhába öltözött. anélkül. Az Idők Korszaka elfordította arcát Filiposz padisahtól. hogyha nem tudnak megegyezni abban. mondta [magában]. álruhába öltözött. Mikor ezt a padisahtól maradt öreg vezírek és bégek látták. a padisahhal megitatta a halál borát. Azonnal elhatározták. mindegyikük Rúm trónját akarta (megkaparintani]. tudták. mivel az ellenségtől való félelem is gyötörte őket. 25 . A végén látták. Abban az időben azonban Adzsem országában volt egy padisah. mert igazságossága. akit Dárjusznak neveztek. Filiposz huszonöt éven keresztül viselte az uralkodói koronát és töltötte uralkodásának időszakát. végül is a sors kancsója teletöltötte élete poharát. padisahsága alá hajtat Az azokon a területeken levő összes bégek alávették magukat parancsainak. Törökországban Dáráb sah néven emlegetnek. ------------. hősiessége. és Ádám próféta időszámítása szerint a négyezernyolcszázhatvanharmadik évben " szerencsésen a trónra lépett és padisah lett. leste a megfelelő pillanatot. Mivel éjszaka van. okossága és bőkezűsége mindenfelé ismeretes volt. Emiatt határozták el Iszkendernek trónra ültetését. gondolta a bégfi. lesték az alkalmat. s Rúm trónja iránt sem viselkedett nagy szeretettel. éppen negyvenhét évet élt. Ő is azonnal átöltözött. A bégek mind valamennyien. A harcban nagy hős volt. Halála után a padisahnak Iszkenderen kívül más fia is maradt. kit válasszanak padisahul. Ezért tanácskozásra jöttek össze. A nép közé vegyült. egészen Burszáig. adzsem és az anatóliai tartományokat. az ország [feletti hatalom] kicsúszik a kezükből. kit tegyenek a trónra. és elfogadták. és ki használva az alkalmat. úgyhogy kardjával és bátorságával az arab. az pedig egy másik ország padisahja mellett tartózkodott. hogy elérte volna célját [a lakodalmat]. Mihelyt Iszkender a Rúm tartományok eseményeit meghallotta édesanyja testvérétől segítségül egy csomó katonát vett maga mellé. Időközben a szomszédos bégek. elveszejtvén őt. és Ő is kiitta a halál borát.

mert Adzsem padisahjainak bujtogatásai következtében állandó volt a háborúskodás és veszekedés Rúm tartományában. Először Atina bégjeire sújtott le. látta. Sokan közülük mikor látták Iszkender rettenthetetlenségét. s ez oknál fogva Atina bégjei ellen támadt. És ilyen reménnyel abban a segítségben bízva Iszkender elől váraik tornyait és erődjeit elhagyták. és vétőkkel vörös színűre festette a földet. és Törökországban ------------.évben trónját és kapuját feldíszítve katonaságot gyűjtött. és nem ismerték el Iszkendert [padisahnak]. s e célból Dáráb sahhoz titokban Dornosztenesz nevű előkelő béget küldték követségbe. Iszkender lépett a trónra. annyian elhatározták. amikor Isikender trónra lépett sok vár és ország bégje. és meghódoltak neki. mivel Isikender trónra lépése után Atina. hogy Iszkender és Dátráb sah között főleg azért tört ki az ellenségeskedés és háború. a másikkal színlelt barátságot kell kötni. Ez oknál fogva Iszkender idejében is a távolabb fekvő országrészek bégjei abban reménykedtek hogy Adzsem padisahjának serege siet majd segítségére. és [csak] azután nyújtotta át a sahnak. bevette kapuikat. és magas dívánt tartott. sokuknak a várát is elvette. lemondott az Adisem padisahja elleni hadba indulásról. mivel Filiposz padisah meghalt. Iszkender pedig vezíreivel úgy határozott.várának hívják. hogy apja ellenségén. Dáráb sahon bosszút álljon. de ha kettő lesz. mit tartalmaz a levél. Ebben a dívánban sok fellázadt Rúm bég főnemesei és követei tiszteletüket tették Iszkendernek. mely Mora legfőbb vára. De közben sok kiváló atinai bég [minden] vagyonával hajóra szállt. eljöttek hozzá. Iszkender azonban tudomást szerzett intézkedéseikről. és egy előkelő emberrel elküldte neki. Iszkender levelét megcsókolta. és függetlenítik magukat. hogy saját akaratuk szerint [fognak uralkodni]. hogy egy ellenségből ne legyen kettő. és megtekintette. azután a környékbeli lázadó ellenséget is leverte. s Dáráb sah oltalmához folyamodva elmenekült. Iszkender azonnal levelet írt Dáráb sahnak. Ez oknál fogva Iszkender Korint nevű várba. és elfogadták őt a padisahságra. a [saját] fejére tette. hogy Iszkendert eltávolítják. lement. és lázadók lettek. A hírmondók úgy beszélik. Ezek szövetkeztek. hogy segítségét kérjék. Ezután Ádám próféta időszámítása szerint ------------. halotti leplet öltöttek magukra. Mihelyt Iszkender követe megérkezett Dáráb sahhoz. Ez oknál fogva sok bég fellázadt. Mivel Iszkender tudomást szerzett a körülötte levő ellenség mozdulatairól. és sok béggel színlelt barátságot kötött. akkor amíg az egyiket eltávolítja. Amint Dáráb sah Iszkender levelét átvette. Szelanik és az azon a vidéken levő nevezetes várak bégjei elfordították arcukat Iszkendertől.Másrészt pedig. mert a menekülő atinai bégek vagyonukat magukkal vitték Dáráb sahhoz. fellázadtak Iszkender ellen. akiket apja legyőzött engedelmességre szorított. és meghódoltak neki. hogy először Isten neve van 26 .

akiknek az elméjében uralkodási vágy volt." Fejezte be levelét [Iszkender]. Mihelyt hozzád érkezik levelem. ő pedig csak szolga. Közben ennek a katonaságnak körülbelül száznyolcvan hajót készíttetett. az csak egy levélbéli hír. A többi hajó parancsnokainak azonban megparancsolta. és az volt a terve. és saját rokonai közül is azokat. akik engedelmesek maradtak neki. hogy őrizzék az országot. és küldd el őket az én küszöbömhöz. és hozzád menekültek. mit tartalmaz a levél. Sok más helyre pedig embereket nevezett ki. rendkívül szeget ütött a fejébe. Ő maga pedig katonaságával egy áldott napon és egy boldog órában hajóra szállt. Iszkender pedig a lázasan összegyűjtött katonaságot összeíratta. Valamennyiüket verd bilincsekbe. szolgáljon tudomásul. hogy ha a hajók szárazföldet érnek. megírta a válaszlevelet. és elhatározta. akit az apja vett el. hogy atinai szolgáim közül néhányan lázadók lettek. és engedélyt adott [a távozásra]. Te az Arab és Adzsem [országainak] uralkodója vagy. látta. aki nem tehet semmiről. a katonákat behajózta. Azután az ellenség földjének határait kémlelve Anadoli irányában elindult. se egy órát ne késlekedj. megnézte. átadta a követnek. Mihelyt Dáráb sah levele megérkezett Iszkenderhez. aki jelen parancsomat vitte. vagyonukat magukkal vitték. de egytől egyig kiváló legények. mert ő élőszóval semmiféle sértő feleletet Önnek nem adott. ismerj el engem korunk legyőzhetetlen hősének és a hét földöv padisahjának. de vezírei ettől visszatartották. hogy harminckétezer gyalogos és ötezer-ötszáz lovas gyűlt egybe. Isten kegyelméből Rúm padisahja. Ekkor azt az asszonyt. Se egy pillanatot. Ami történt. karjának ereje kifogyhatatlan. És egyúttal mondj le a legyőzhetetlenség eszméjéről. akit Anti Petirnek hívtak. és országaik elfoglalása céljából a maga helyére helytartónak kinevezte egyik kiváló rokonát. Egyúttal a levele őt [Iszkendert] szidalmazó szót tartalmazott. mit tartalmaz a levél. Az öklét vasból képzeli. és a hozzá tartozó rokonságot megölette. korszakunk legyőzhetetlen hőse lettem.odaírva. hogy azt átadja Iszkendernek. mindnyájukat arra a hadjáratra magával vitte. azt hiszi és abban ringatja magát. tudta. mert ahogy egy hüvelyben nem fér el két kard." A padisahnak megtetszett a vezírek jó tanácsa és éleselméjűsége. hogy Adzsem uralkodóját ellenséges kéz még nem sebesítette meg. egy korszakban [egyidejűleg] nem fér el két legyőzhetetlen hős. add át őket a hozzád küldött szolgámnak. hogy rajta kívül nincs más legyőzhetetlen hős. Mindnyájukat kardélre hányatta. és azután így szól [a levél] "Én Iszkender vagyok. hogy Iszkender követét megalázza. Mihelyt Dáráb sah figyelmesen végighallgatta. Hatalmas padisah! Ősi szokás szerint a követnek bántódása nem lehet. hogy áthajóz az anatóliai partokhoz. senkit se 27 . Azokat pedig.

csupán egy szerencsés napra és boldog órára várnak. Az én további szándékom az. Adzsem padisahjának jelentették. arcát az ég felé fordította. katonaságot vonhassanak össze. A bégek pedig azokat a kémeket Dáráb sahhoz küldték. az Isten. hogy'] elfoglaljuk. hogy Dáráb sahhal találkozzam. hadd lássuk. Azután Iszkender megparancsolta. és megtiltotta nekik. hogy őt a helyzetről tudósítsák.. aki legyen felmagasztalva. sebtében visszasiettek a határ menti bégekhez. [hanem az." Iszkender szívében [őszintén vallotta] az ima állandó szükségességét.engedjenek partra szállni.. és hírül adták nekik a történteket. Abban a pillanatban. hogy ezeket az országokat pusztulásba döntsük." Dáráb sah pedig üzenetet küldött a határszéli bégeknek. "Bárcsak már meghozná a sors Dáráb sahhal a csatát!" Ilyen gondolatokkal és elképzeléssel hatoltak be azokba az országokba. És az összes katonanép csodálkozással gondolt az Adzsem padisahjától zsákmányolandó kincsekre. Alattvalók nélküli ország semmit sem ér. amikor a hajót kikötötték. Azután a szárazföldre engedte népét. hogy a napkeleti tartományok elfoglalását könnyítse meg neki. Ezeket mondta: 55 "Nem az a szándékom. vele megküzdjek. másrészt nekik semmi bűnük sincs. és az Istenhez. És mindegyikük [megfogadta}. Amikor a kémek ezt látták. és ha valami parancsot küldene az ellenségre vonatkozólag. hogy a saját hajóját vontassák közel a szárazföldhöz. Egy nap a határszéli bégek Iszkender felé kémeket küldtek. Iszkender azonnal magára vette páncélzatát. és Iszkender minden intézkedéséről hírt szereztek. kinek rendeli sorsául a győzhetetlenséget és a hét földöv padisahságát. 28 . Amikor a kémek Iszkender közelébe érkeztek. De az azon a vidéken levő határszéli bégek Dáráb sahnak. hogy nagy figyelemmel kísérjék Iszkender [hadmozdulatait]. Iszkenderért lelküket és fejüket adják. A parancsnokok a padisah parancsa szerint a tilalomra ügyelve horgonyt vetettek. hogy: "Iszkender a te elpusztításodra katonaságot vont össze. mint ahogy éhes farkasok törnek a juhokra. felövezte kardját. és feltartóztathassák az ellenfelet. látták. hogy a harc napjain becsületesen fog dolgozni. és hajói készen állnak. és boldogságos lábával elsőnek lépett ki a szárazföldre: Mivel Isikender Anadoli partján Dáráb sah tartományának a határára lépett boldogságos lábával. Az összes katonanépség is szívből elrepeste az imát és győzelmet kértek [Istentől]. hogy az alattvalókat bántsák és országukat pusztítsák. aki legyen felmagasztalva. hogy hajóikkal Anadoli tartományában partra szálljanak. kezébe vette pajzsát. hogy Iszkender intézkedéseiről hírt szerezzenek és Dáráb sahnak jelentsék. hogy a hajók készen állnak. hogy Anadoli partjain kikössenek. fohászkodott.

"Ki az. a várostromot hagyd abba most pedig készülj fel. Útközben néhány várhoz érkezett." De Dáráb sah mérhetetlen vagyonában és kincseiben. A vezírek pedig ezt mondták: "Hatalmas padisah. "Ilyen maroknyi katonasággal semmit sem tehet" . Közben Dáráb sah is összegyűjtötte katonaságát. A férfiasság az. de mihelyt katonaságát kihajózza és a szárazföldre lép. aki tengernyi sereggel közeledik megsemmisítésedre. véleményüket és tanácsaikat kérte. és katonaságával kiszállt a szárazföldre. Ezzel a hatalmas sereggel Edresztesz síkságára vonult. Ezekben a napokban Iszkendernek Dáráb e udvarában volt egy előkelő kémje. útra kelt. ne álljatok ellen. ahol Iszkender hajóinak kell kikötniük. némelyiküket bevette. rövid időn belül hatszor százezer arab. és így szólt: "Oh. mire várakozol? Íme. és ne engedjék őket kihajózni. 29 . ha csak hangya nagyságú lenne is az ellenség. De a vezírek így szóltak "Hatalmas padisah.mondván. semmit sem kell tennünk. [szabad] utat adjatok neki !" Amikor ez a parancs megérkezett a határszéli bégekhez. Iszkender nevét kitörüljük a világból. másokat ostrom alá fogott. adzsem és tatár katonát gyűjtött össze. hogy te ép egészséges lévén. körülvesszük. és amikor a katonaság letáborozott. s amikor az ellenség behatol országba. az ország alattvalóit az ellenség lábbal tapossa ?" Akkor a sah azonnal haragra gerjedt. Tovább [aztán már ott] nem időzött. és milyen ember a hét világsáv padisahja?" . szállják meg azokat a partokat. minden intézkedéséről tudomást szerzett.Mikor a kémek Dáráb sahhoz érkeztek. Ez a kém pedig Dáráb sahhal Edresztesz síkságára érkezett. Méltó dolog-e ez. Iszkender egy csomó várat ostromol. majd vezíreivel tanácskozott. a rajtam kívül győzhetetlen. akkor sem szabad semmibe venni !" De Dáráb sah egyáltalában nem akarta elfogadni vezírei tanácsát. és mindnyájukat lekaszaboljuk. valamint megszámlálhatatlan katonaságában bízva más véleményen volt. és letáborozott. és elpusztítjuk!" Ezzel az elhatározással azonnal parancsot küldött az ország összes bégjeinek: "Katonáitokkal gyorsan jöjjetek kapumhoz! És valamennyi határszéli béghez: "Összes hadi felszereléstekkel és a parancsnokságtok alatt álló katonasággal készenlétben legyetek. némelyiküket már be is vett. hogy csatamezőn ütközz meg Dáráb sahhal. azok ennek a padisahi parancsnak nem tulajdonítottak fontosságot.mondogatta. Iszkender. elindult. kibontotta zászlait és lobogóit. Ekkor a következő hír érkezett: "Hatalmas padisah. és elmondták az Iszkenderről szerzett híreket. Iszkender a saját vérére szomjazik. Ezenközben Iszkender is hajóival megérkezett arra a vidékre. ostrom alá fogta. és [saját] magán kívül senkit sem akart elismerni padisahul ezen a világon." így szólt. így szólt vezéreihez "Úgy látszik. és minden dolgáról hírt adott. hogy amíg az ellenségünk nem lép az országunkba. s rövidesen Iszkenderhez érkezett. tanácsunk a következő: küldjünk parancsot a határszéli bégeknek. hogy vonják össze seregeiket. meghallgatta őket.

Abban a pillanatban az a személy eltűnt. azok élők lesznek. hogy ebből a vendégházból (37) hősiességgel távozzál. minden gondjától és a fájdalmától megszabadult. amilyenek ezen a földön nincsenek !" [-----------------] "Azután. a láb állva nem marad Azután. szembeszállt. mert ha elmegy a fej. Ebben a pillanatban hirtelen [a semmiből] egy személy jelent meg előttük." Amikor Iszkender végighallgatta ennek a személynek a híradását. Azután lóra pattant. De. ne késlekedj. azon az oldalon az adzsem katonaság Iszkender katonáira rabló módon rárontott lovaikkal. és imát mondott. hogy hatalmas sereg. megszólaltak a sípok és harci kürtök. a tennivaló a következő: a vár ostromot és az ország elfoglalását halaszd el. míg fent volt a nap. 30 . és vele szemben letáborozott. és megálltak egymással szemben. katonanépem. Menj és szállj szembe Dáráb sahhal. hogy az ellenség [elleni] teendőket tanácskozzák meg. és elharsogták a végzet dalát. folyt a bőszült csata. úgy dolgozzál. óriási kaszabolás kezdődött. Másnap reggel. Iszkender. [mintha azzal] dicsekednének. vezíreire vetette tekintetét. Iszkender. katonái között járva biztatta őket: "Ej. csapatait hullámzó menetoszlopaival Dáráb sah ellen indította. és [másnap] reggeltől egész délig harcoltak. Másrészt Iszkender katonái is Dáráb sah katonáira néztek. Látták. hogy milyen kevesen vannak. Mindaddig. de kitűnő katonák. az emberhez férfiasság illik! Akik ezen a világon jó nevet hagyva eltávoznak. katonanépem! Ne nézz az adzsem nép cicomájára. mindkét fél katonái lovaikra pattantak. oh. harcolj meg vele és ejtsd fogságba. mert az Isten. (38) aki legyen megdicsőítve és felmagasztalva. hogy neved hősiességét még a világtörténelemben is olvashassák!" Mikor Iszkender ilyen (buzdító] szavakkal volt elfoglalva.Iszkender pedig a gondolkozás tengerébe merült. vasból való várhoz hasonlítanak. Mindegyikük állig aranyban és ezüstben szállt lóra oldalvást. Iszkender. hogy "[látod. ki] vagyok én!" Olyan [öntudatosan feszítettek]. azután az összes vár a tied lesz. jókedvre derült. [akkor sem] hátrálnának meg. aztán kibontották zászlaikat. Ebben a pillanatban az adzsem katonaság Iszkender katonáira tekintett. De ezer adzsem katonára csak egy Iszkender-katona esik. nem okos dolog. az adzsem sereg megveretett és megfutamodott. Végül is az Igazság. Iszkender arccal a földre borult. hogy katonanépedet a várakon hagyod pusztulni. hanem kardot rántanának. megperdültek a kis és nagy dobok. Eközben Iszkender is lovára ült. hogy ha a hét világsáv katonaságával [is] állnának szemben. Iszkender katonáinak kapuját megnyitotta. oh. amíg ilyen nagy ellenség létezik. és hogyha összetömörülnek. [amikor] a nap beragyogta fényével a világot. látták. aki legyen felmagasztalva sok ilyen nagy ellenség legyőzésében megsegít téged. Egy nap Iszkender szerencsésen Dáráb sah seregéhez érkezett. oh. és így szólt: "Oh. Iszkender serege is hirtelen támadásba lendült.

kegyeivel és pártfogásával Iszkender kerekedett felül. melyeket (közben] elvettek tőle. Iszkender! A várakat. és azonnal visszavonult azokból a tartományokból. hogy ezek számára a saját fejedelmi sátrai közül egyet üssenek fel. és rövid időn belül háromszázezer gyalogost és százezer lovast gyűjtött össze. Ezekbe a várakba kiváló embereket rakott [várőrségül]. 31 . és nagy csatát vívott. Onnan leveleket írt vissza a szomszéd bégeknek. és katonaságával Dáráb sah ellen tört. ha lemondasz ezeknek az országoknak az óhajtásáról. Dáráb sah parancsainak engedelmeskednek.. neve és hírneve (emlékezete] semmivé vált. sokat már vissza is foglalt és a bennük levő kiváló embereidet kardélre hányatta. és meghódoltak Dáráb sahnak. Iszkender seregéből pedig az összes gyalogságból nyolc ember és a lovasságból [csak] százhúsz személy pusztult el. Dáráb sah [egymás után] foglalja vissza. Azután ezt az öt foglyot ebben a sátorban helyezte el. és a bennük találtakat kardélre hányatta. s alkalma nyílt Dáráb sah [közelébe férkőznie]. Ezeket a foglyokat átadták Iszkendernek. Azután Iszkender jókedvűen elindult. Azután néhány jelentős várat ostromoltak és foglaltak el. Ekkor Iszkender megparancsolta." Ekkor így szóltak Iszkender vezírei: "Hatalmas padisah! Az lesz hozzád méltó. és tizennégyezer kiváló embere és rokona esett fogságba. Iszkender ezalatt újból ostrom alá fogta azokat a várakat. Mihelyt azok Iszkendert meglátták. Ebben a csatában az Igazság. árulók lettek. kiváló őröket rendelt szolgálatukra. Kiváló Rúm váraid is Dáráb sah hamis híradása következtében számodra elvesztek. A foglyok között volt Dáráb sah anyja. Rajtuk kívül mérhetetlen vagyon és kincs esett zsákmányul. sokukat visszafoglalt. s Dáráb sah zászlait felgyújtotta és hadseregét széjjelszórta. Ebben a csatában Dáráb sah hadseregéből hatvanegyezer gyalogos és tízezer lovas esett el. és amíg Dáráb sahot félre nem állítod. Annába és az azon a környéken fekvő sok város bégjeinek híradást küldött: tudják meg igazán. hogy Iszkender összes katonáival elpusztult. aki legyen felmagasztalva. maga pedig végezetül a Gürdzsi tartományba vonult. egy nővére és két lánya. Ennek a megtévesztő híresztelésnek alapján sok rúmi vár bégje [gondolván]. [amiért] hálát adtak az Istennek. Dáráb sah megsebesülve Bagdadba menekült. és ezt mondták: Ah. A két sereg rövidesen találkozott.Iszkender okos irányítása és katonáinak hősiessége következtében az adzsem hadseregnek sok kiváló embere fogyott el és esett le a földre. Mikor azonban menekültek érkeztek Iszkenderhez. hogy megvigasztalja őket. nehogy valaki őket bánthassa. ne nyúlj a többi tartományok után. Mikor azt is elfoglalta." Iszkender ezt a tanácsot jónak találta. felesége. hogy most jött meg az alkalmas pillanat. melyeket elfoglaltál Adzsem padisahjától. Iszkender ellen fellázadtak. Közben zsákmányul esett Adzsem padisahjának a kincse. Ezenkívül Rúm vilájetébe. és elment lábaikhoz a sátorba.

a mellette levő vezéreire és bégjeire díszköpenyt öltetett. egészen Mekkáig. mivel tudták. Azután a Miszir környéki tartományokat egészen Hind tartományáig elfoglalta. Azután ellenőrizte saját hadseregét. A napkeleti és Hind tartományok bégjei. Abban az időben azon a helyen egy hatalmas dzsámi állt. (akinek) Iszkender a Herkulosz nevet adta. és ezt mondta: "Ne féljetek. meghagyta őket a maguk helyén (és méltóságában]. Mikor Iszkerder látta. Ezenkívül mindegyikük kiváló fiait és rokonait saját szolgálatába fogadta és magával vitte. még egyszer találkozunk. fia született. kegyes jóakaratot tanúsított [irántuk]. s elmenekültek országukból. ha őt mind a hét világsáv padisahjának elismerik. hanem a 32 . Az [asszony] Iszkendertől teherbe esett. és arccal a földre borult. Hogy az egész világ [teremtményei] Iszkender kegyességét. "Nem az arany és az ezüst a kincs . Ennél az oknál fogva sokan elhagyták trónjukat és koronájukat. aki Rúmban egy kertész fia volt. és számos kegyben részesítette őket. és Abartanosznak hívták." És sok kegyben részesítette őket. Az ezekhez hasonlókat Iszkender különféle megtisztelésben részesítette. azon az ünnepségen Iszkender őt magáévá tett. majd összegyűjtötték Dáráb sah kincseit. Ebben kincseket katonanépének küldte. és a következő napokban a napkeleti furcsa és különös tartományokat hódította meg. hogy a Rúm seregből százharminc gyalogos és százötven lovas esett el: Iszkender imát mondott értük. bőkezűségét.nagyon féltek. mivel Dáráb sah felesége nagyon szép volt. tetszettek neki Dáráb sah kincsei. mihelyt meghallották Iszkender félelmetes nagyságát.igy szólt hozzájuk -. Sokan pedig zsinórt akasztva nyakukba Iszkendernek meghódoltak. azzal [a paranccsal]. hogy sírnak. melyet Iszkenderijánek neveznek. hősiességét és igazságosságát mondhassák el. Végezetül is az azon a vidéken levő tartományok bégjei. és hálás köszönetet mondott az alkalmat és győzelmet adó Istennek. Ezután Iszkender Rodosz szigetét foglalta el. Ezek fölé egy alantas szolgáját nevezte ki szultánul. Azután a zsákmányolt katona!" Továbbá. emberiességét. Azután fejedelmi lakomát rendezett. és parancsainak engedelmeskedjenek. Látták. Iszkender lábai elé borultak. és sírva fakadtak. és alávetették magukat parancsainak. mindegyiküknek díszköpenyt ajándékozott. Amikor Iszkender ezt a vagyont látta. azzal a feltétellel. Azután arra a vidékre ment. Isten is úgy akarja. mindnyájan alattvalói lettek. uratok épségben van. Száztizenegyezer kantar arany és ötvenháromezer kantar ezüst lett átvéve. és megszámlálták. hogy Iszkender kardjával nem mérhetik össze erejüket. hogy az összes ottani tartományok bégjei az ő keze alatt legyenek. Azután Iszkender nagy pompával felkerekedett. s megszámlálták az elesetteket. vigasztalni akarta őket. Ha. megtelt a szívük félelemmel és rettegéssel.

Mikor azokat [a főpapokat] megkérdezte. és így szólt: "Nekem nincs szükségem 33 .a dzsámiban tartózkodtak az akkori idők főpapjai és aggastyánjai [bölcsei]. aki így szólt: "Ah. Ez Iszkendernek kinyilatkoztatás volt. Mostanáig az ellenség annyi alkalmat és győzelmet talált ellenünk. Ebben a katonai gyülekezetben azt mondták a bégek és vezírek a sahnak: "Hatalmas padisah. hogy ott tornyos erődítményes várat építsenek. hogy nem szabad az ellenséget lekicsinyellni. Iszkender. és aztán Iszkendernek egy pecsétgyűrűt adott át. Iszkender szerfölött vágyakozott arra a vidékre menni. kitől származik a valóság [azaz ő saját maga]. Ez Iszkendert nagyon meg örvendeztette. bocsásd szabadon foglyaidat. Iszkender! . hogy ha mostanáig semmi sikerünk sem volt Iszkender ellen. amikor majd felénk közeledik. Az lesz most a helyes. hogy bemenjen abba [a dzsámiba]. így szólván hozzájuk: -Atyám gyilkosát nekem kell. s nyugtalansága is elmúlt. Némelyikük katonákat adott. "Ah. hogy annyi katonája leveretett és annyi kincse-vagyona elvétetett. ő is azon a helyen a vallásfő tiszteletére parancsot adott. Iszkender. Azután a környék szomszédos bégjeinek leveleket küldött segítségért könyörögve." Iszkender válaszolt a követnek.mondták. mert őt senki sem képes megölni!" . és szentjeik is itt szoktak lenni. most volna sikerünk? És Iszkendertől való félelmükben nem küldtek segítségére katonaságot. Ez a főpap ott Iszkenderért imádkozott. hogy Filiposz padisah nem volt az ő atyja. [azok] eloszlatták kétségeit. és hogy megtudja.'I'ávolitsd el szívedből a nyugtalanságot és zavart. megadom. hanem Isten hatalmából lett fogantatva. és találkozott a főpapokkal.így szólt. Ez oknál fogva padisah parancsa szerint felépült Iszkenderijje vára Ádám próféta időszámításának négyezer-nyolcszázhetvenegyedik évében. némelyikük pedig katonáival maga jött Dáráb sahhoz. [elmondta. . Ezzel a céllal indult el Iszkender abba az irányba. hisz a legyőzhetetlenség és a hét világsáv padisahsága a tied. hogy a mi katonanépünk szíve teljesen elkeseredett. s miután annyi kiváló katonanépünk letöretett. Azután Iszkender bölcsen megkérdezte a szenteket. s emiatt nyugtalanság van a szívében. és szükséges lesz az ellenséggel színlelni a barátságot. bármennyi kincset akarsz értük. Tizenhét nap alatt készült el. atyádat senki sem ölte meg. hogy] sok kétsége van.e meggyilkolnom ?" A főpapok így feleltek neki "Ah. és azt mondta." A sah ezt a tanácsot helyesnek találta. ha megvárjuk azt az időt. hogy küldjenek megsegítésére katonaságot. és a várfalának kerülete hatezer lépésnyi volt. Mialatt Iszkender azokon a vidékeken tartózkodott. Mikor oda megérkezett. és sok rejtett titkot kérdezzen meg tőlük. a sebesült Dáráb sah Bagdadba jött. meglátogassa azokat a szenteket. és egy alkalmas követet küldött Iszkenderhez. Némelyikük azonban gondolkozott. Szégyen és gyalázat. elsősorban az szükséges. Mivel Iszkendernek ezen a helyen ilyen rejtett titkok lettek felfedve.

hogy béküljünk ki. Dáráb sah már bizonyosan tudta. Ellenben mondjon le a legyőzhetetlenség [utáni] szerelemről. és Iszkender üzenetét teljességgel elmondta. akinek a Herkulosz nevet adta. ne tedd magad nevetségessé az ellenség előtt! Most az lesz a legjobb. Iszkender! Ezért a maholnapi életért. elismer engem az összesek legyőzhetetlenjének és padisahjának. hogy mérgezzék meg. akkor bosszút állhatunk. ha meghódol nekem. vagy pedig holnap készüljön fel a csatára. és előadta mindazt. Mihelyt reggel lett. és ezt üzente: "Oh. (49) azután [halotti] leplet borítva vállára eljön. és bocsásd szabadon a foglyokat. és kérjen tőlem bűnbocsánatot. s harckészen állottak. Hajtson fejet előttem. és ezenkívül a nálatok levő foglyaimért harmincezer kantai aranyat adok. és tőlem bűnének bocsánatát kéri. ha követet küldesz Iszkenderhez. egymással szemben elrendelték soraikat és csapataikat. szépszerével nektek adom a félig elfoglalt országaimat. és alkalmunk tesz rá. Eközben elérkezett Dáráb sahhoz az a hír." Amikor a követ Iszkender válaszával visszaérkezett Dáráb sahhoz. csupán csak azért." Szegény Dáráb sahnak ezek a hírek egészen megzavarták az elméjét. és a nálatok fogságban levő lányomat is neked adom feleségül. Amíg ők velem lesznek. Majd ha megjön annak az ideje. egész testében remegni kezdete. ismerje el. A barátságról és a kegyelem reményéről lemondott. és ezt mondta "Én Dáráb sahnak összes kívánságát teljesítem azzal a feltétellel. hogy felesége Iszkendertől teherbe esett. mert aminthogy két helyen nem kel fel a nap. ismerjen cl engem az egész világ padisahjának. elismeri.kincsekre. azután engedélyt adott neki [a távozásra]. Ezt ma gondolja meg. amit Iszkender mondott neki." Iszkender pedig válaszolt a követnek. Azután a követ ezzel az üzenettel Dáráb sahhoz érkezett. Mivel ezt az országot óhajtjátok. hogy a dolognak nem lesz jó vége. kincsekre nincs szükségem. és felkészítette katonaságát a másnapi csatára. hogy fogadj engem barátságodba. mulandó padisahságért és szultánságért sokat harcoltunk és küzdöttünk. hogy alábbvaló nálam. végső elkeseredéssel négyszázötvenezer gyalogos és százezer lovas katonát gyűjtött össze. hogy kardon kívül nincs más orvosság. és ha a hibáját bevallja. a világon két legyőzhetetlen [hős] és padisah sem fér el. Dáráb sah most már tudta. Amikor Dáráb sah ezeket a híreket hallotta. De vezérei ezt a tanácsot adták neki: "Hatalmas padisah. isteni fényével beragyogta a világot. mint én. foglyait visszaadom. és a nap Kaf várából felemelte a fejét. és a bánat tengerébe merülve azt kérte. Az én kincsem az én kiváló katonanépem. Követet küldött tehát Iszkenderhez. és egy fiúgyermeket hozott a világra. alattvalóm lesz. a két sereg mozgolódni kezdett. 34 . idejére készüljön fel!"' Ezt a választ adta a követnek. hogy alábbvaló. és elküldte. [sok] embert áldoztunk ! Ennek a világnak a szultánsága majdnem [csak] egy keszkenőhöz hasonlít. én pedig az elfoglalt országokat visszaadom neki. de ha [ajánlatomat] nem fogadja el.

alkalmat nyújtott neki a győzelemre. A vezír leborulva így szólt: "Padisahom.aki legyen felmagasztalva . maga elé sem engedte 35 . [ -------------------] Minthogy Iszkender uralkodásának ötödik évében annyi hatalmas csatát vívott. s a harcmezőt emberi vér borította el teljesen. Ez oknál fogva az volt a gondolatuk. Ezenközben Iszkender színe elé hozták Dáráb sah fejét. Volt azonban Iszkendernek egy nagyvezíre. hogy elismerést nyerjenek nála. vereséget szenvedett és megfutamodott. ezen csaták következtében elnyerte a legyőzhetetlenséget. ami történt. hogy a sahot magukkal viszik egy helyre. Azután Dáráb sahot néhány menzilnyi (42) távolságra megszöktették. és az Isten . Ez nagyon megörvendeztetett !" Azonnal felöltötte harci fegyverzetét. megtörtént. körüllovagolta seregét. és eljöttek. melyben megtalálta Dáráb sahnak kilencvenezer kantar aranyát. hogy öljék meg őt ebben a csatában. és kardom csapásától két darabra hullott. Iszkender azonnal nagy haragra lobbant azok ellen. és az Arab. mindmostanáig szembeszállt az ellenséggel. és elhozták Iszkendernek. Dáráb sah is seregének minden részén dübörgést és lelkesedést keltett. Hatalmas öldöklés kezdődött. s amint belépett.(41) Dáráb sah is azt kívánta. hogy végül is saját maguknak sem maradt annyi erejük. Mivel mindegyikük félt Iszkender vitézségétől. Adzsem és a többi napkeleti országok padisahja lett. Azután ez a két tengernyi sereg kardot rántva egymás életére tört. és még egyszer sem aludt el. akit [------]nak hívtak. Iszkender is felocsúdott. hogy kegyelmet kérjenek és hódoljanak. Azután pedig a Hind tartományban a napkelete területeken lévő bégek. hogy Iszkender kardjával össze nem mérhetik erejüket. imát mondott az Istennek. Most pedig a mai csata előtt elaludt." Aztán megszöktették őt. akik egy-egy szultánság birtokosai voltak. hogy az adzsem hadsereg vereséget szenvedett. de álmomban láttam. buzdította népét és csatára szólította. Ez látta. arcát a földre hajtotta. noha tudták. Azon a napon reggeltől délutánig verekedtek. Iszkender pedig a fejedelmi sátorban alszik. s arcuknak "a vizét a földre szórták. és elküldik Iszkendernek. még egyszer sereget gyűjtünk. A vezír azonnal a padisah sátrába ment. felbomlott. felismerték. Mi ennek az oka ?" "Túlságos gondokkal [terhelve[ és fölzaklatva mentem aludni. hogy mindkét fél katonasága harcra készen áll. és elaludt.De azon a napon Iszkendert nagy gondjai miatt elnyomta az álom. levágják a fejét. Aztán Iszkender [--------] várába vonult. végül is Dáráb serege Iszkender katonái kardjának nem tudott ellenállni. akik hozták. de a kíséretében levő több kiváló rokona azt mondta neki "Hatalmas sah. hogy szembeszálljanak [Iszkenderrel] egy [újabb] hadsereggel. aztán felugrott a lovára. levágták a fejét. leplet borítottak magukra. hogy ezáltal Iszkender előtt megbecsülést szerezzenek. országodat visszafoglaljuk.

Cseh és Alaman [tartományokat] foglalta el. Közben váratlanul napnyugati irányból egy csomó menekült jött." Erre a szövetségre [támaszkodva] egy nap alkalmat talált. mert én őt tőrbe csalom. Látta. anyjának testvérét. több Firenk bég és fejedelem jött hozzánk. [még] rokonai és ismerősei [is] ellenségeivé válnak. három egész napon át gyászt tartott. akik saját jótevőjükkel ilyen gyalázatosan bántak?" . Firenk tartományában egész seregével elpusztult. megkérdezte tőlük "Hát ti milyen módon menekültetek meg?" így feleltek: "Hatalmas padisah. és sokat sírt. De még mielőtt Iszkender ebbe a várba jött volna. testvér lettem.--] Azután Iszkender parancsára Dáráb sahot fejedelmi szertartás szerint [ünnepélyesen] eltemették. nagyon elszomorodott. Abban a várban is negyvenezer kantar aranyat és ezüstöt. hogy induljon el azok ellen a padisahok ellen. Mikor azonban a Firenk tartomány ellen vonultunk. és elmondták. s alkalmat találva teljes seregével megsemmisítjük. vagy [akárki] másnak az ilyen személyek. Mikor Iszkender ezt a hírt meghallotta. Iszkender pedig elmélkedett a világ mulandósága felett. útközben egy tóban megtalálta Dáráb sah holttestét. elmondta ezt [az alábbi] verset. "Mi jót tehetnek nekem. melyet most Firendzsi tartománynak hívnak. [------------] [-----. Onnan tovább haladva Polját hódítottuk meg. és nagy barátságot mutatott. akikhez embert küldött [ezzel az üzenettel]: Én Iszkenderrel egy lettem. és legyetek készen. hogy] amikor ő először sebesítette meg Dáráb sahot és a Kürd és Gürdzsi tartományok ellen vonult. [mert] tudta. örömmel és vidáman ült trónjára. 36 . hogy Iszkender anyjának a testvére. hogy mihelyt az Idő [sors] elfordítja arcát az embertől. ami mind Adzsem padisahjának a kincse volt. Mikor Iszkender a menekült panaszkodóktól ezt a hírt hallotta. [Ekkor eszébe jutott. hogy rokonai a testet összevissza metélték. hanem parancsot adott. Ebben a várban nyolcszáz derék Rúm foglyot is talált. hogy börtönözzék be valamennyiüket. Iszkender pedig az Ön [ uralkodásának] boldog napjaiban felkerekedett seregével. Iszkendert negyvenezer katonájával a napnyugaton levő szultánsággal rendelkező bégek legyőzésére küldte. Iszkendernek meghódolt. [------] az ellenség cselvetésétől ne érezd magad biztonságban. háromezerháromszáz kantar ezüstöt talált. és azt harccal elfoglalta. először a Tatár.] ellen. Ő maga [Iszkender] nagy pompával Bagdadba ment. amikor Ön parancsot küldött Iszkendernek. Leh. Azután Iszkender seregével elindult Adzsem tartomány fővárosa [-------. vele testvériséget kötött. és Iszkendert összes katonáival megsemmisítették. Iszkender vezérei mindig azt tanácsolták és mondogatták neki: Hatalmas padisah. De annak a Firenk tartománynak a királya. mindezt higgyétek el nekem. és meghódoltak. akit szintén Iszkendernek hívtak.őket. De titokban azután szövetkezett Firenk és Nimcse bégjeivel.mondta.

azután a hét világsáv is a te parancsodnak lesz alárendelve" . a csodálkozás tengerébe merültek." Sokszor így szóltak hozzá. hogy Iszkender vérét nem bocsátja meg Firenk bégjeinek. ezt a hírt közölte.Ha nem vigyázol. hogy váratlanul és észrevétlenül meg jelent egy személy. Azután Iszkendernek a szíve a dolgok ilyen állapota következtében vidám és örvendező lett. most már távolítsd el elmédből a gondot és szívedből a kétséget. " Nemcse és a Firenk tartományokat?" Mikor ezt kérdezte. úgyhogy oldalpáncéljaik és vértjeik csupa aranyból és ezüstből voltak. Cseh. s hogy Iszkendert megbosszuljuk. És ezzel a buzgó [elhatározással] az Adzsem padisahjától elvett kincseket katonanépének küldötte [ajándékul]. uralkodó. [onnan] az összes tartományok leigázásara kinyújthatjátok kezeteket. de nem használt semmit. nagyon elszomorodott. Ennél jobb hely és székhely nincs. mivel hogy az összes katonaság ebből készítette el fegyverzetét. és így szólt: "Ha volna egy székhelynek megfelelő városunk. [mi a véleményetek]: könnyű lenne-e [onnan] leigázni a Leh.mondván. és. fejére tette az uralkodói koronát. minden gond eltávozott szíve talajából. mert azt az országot [a sors] neked rendelte. Azonnal parancsot adott. Bal és jobb oldalán arany és ezüst karosszékeken ültek a vezírek és az ilyen megtiszteltetésre méltó királyfiak. és Tireben eltemettett." [---------] Amikor Iszkender ezeket a híreket meghallotta. Ekkor látták. és így szólt "Oh. és senki sem adott feleletet. Ezenközben Iszkender egy nap magas divánt tartott. hogy Panonija országának van egy fővárosa. és szerette volna megkérdezni ettől a hírt és kinyilatkoztatást hozott személytől a világi dolgok néhány rejtett titkot és több más 37 . hogy az összes katonanép a szükséges módon készüljön fel a napnyugati tartományok elleni hadjáratra. az ország összes fő emírjei lehajtották fejüket. Ha szükségetek lesz rá. mindaddig míg ez [a cselvetés] el nem érte. Oh. Azután Iszkenderre nagyon ránehezedtek a gondok. Lakmároztak. trónjára ült. váratlanul meglep. s végezetül befestette a vére a földet. (43) Azután Iszkender felállt. azután rátennénk a kezünket a körülötte levő országokra. és teljesen belefáradt a hosszú gondolkozásba. és Adzsem öltözetet vettek fel. " azt székesfővárosunkká tennénk. Iszkender színe elé jött. Firenk bégjei pedig Iszkendertől való félelmükben [a holttestet] kiadták. számotokra nagyon alkalmas és megfelelő. Azután Iszkender a holttestet fejedelmi módon megmosatta. uralkodó. és egy embert küldött Firenk tartományába Iszkender testéért. és részesültek a sah kegyeiben. és a teljes padisahi szertartás szerint trónját feldíszítette. Azután Iszkender megesküdött. Lovaikat és magukat [valósággal] aranyba fullasztották. a jobb és bal oldalán levő vezíreire tekintett. úgyhogy a legalacsonyabb [rangú] szpáhi is szemkápráztatóan ragyogott az aranytól és ezüsttől. szolgáljon tudomásul. majd köszönetet mondtak. Azután a katonák levetették a rúmi ruházatot.

hogy Üngürüsz tartományánál jobb tartomány nincs. madárdalos. Mikor erre a pompás helyre néztek. Minden tája különféle gyümölcsökkel tele. akit Paradisznak hívtak. Azután egy Elejna nevű asszony miatt egy hatalmas ellenség támadta meg. s a várat rontás döntötte és elpusztította. Kattar. A kanyargó patakok egyik kerten át a másikba folydogálnak az élet örömére teremtett virágok rózsáskertben (felütött) fejedelmi sátorokhoz (hasonlítanak). Széltében-hosszában bejárták azt a vidéket. Azután. és belekezdett annak a történetnek az elbeszélésébe. sétálva tették meg az utat.állapotát. mindnyájan tetszésüket nyilvánították. látták. hogy szerfölött kellemes. ami latin nyelven "kenyeret" jelent. Amikor atyja. mely Szikara néven volt ismeretes. hogy olyan nagy székhelynek mondják?" Amikor ezt kérdezték. Azután annak a várnak egy padisahja volt. ittak. Mivel szerfölött gazdag és terményekben bővelkedő tartomány volt. úgyhogy minden tekintetben bővelkedő tartomány. Ezen háború folyamán keletkezett a Tug. levegője kellemes. Paradisz elfoglalta a trónt. Ezt a paradicsomi vidéket ő azonnal megkedvelte.fejezte be elbeszélését Kattar kán. Némelyik bég felkelvén ezt mondta "Ej. De az a személy azonnal eltűnt . áldása [terményei] és kenyere bőséges. és megparancsolta. hogy Szikamberiját története elején milyen nemzetségből származó és miféle egyén építtette. ettek. abba [a Pannonija felé vezető] irányba. Ezt a tartományt kellemesnek találták. Kattar fővezér végignézett bégjein. füves. minden tája jól bejárható. és felkészülődött a hadjáratra. Firanko egy csomó katonájával elindult Panonijja tartományába. minden oldalon színes gyümölcsökben bővelkedik. így szólt: A régi időkben a tenger partján egy Trója nevű híres és hatalmas vár volt. mert annak hegynek Szikara volt a neve. Mikor Hunor népe Kattar kántól megtudta Iszkender dicső történetét és Iszkender legyőzhetetlenségét és hősiességét. Közben Szikamberijja székhely helyzetéről kezdtek el beszélgetni. végül is [a vár] készen lett. és lakomáztak. hogy a Szikan hegy tetejére egy hatalmas várat építsenek. Az egész nép örvendezett. Ekkor Hunor népe és katonái megértették. akinek Firanko volt a neve. melyet a mai hadjáratok alkalmával is hordoznak. Jó ideig dolgoztak. ez oknál fogva nevezték el Pannonijának. Ennek a Paradisznak volt egy fia. Egy nap a Duna folyó partján egy hegy tetejére értek. madarai kellemes dalolással énekelnek. azt találta 38 . mivel Firanko azt a várost a Szikara hegy tetején építette fel. úgyhogy mindenfelé virággal van díszítve és körös-körül virágdísszel ékeskedik. Azután Kattar kán Hunor bégjeinek nagyjaival összeült egy nap. vajon Szikamberija székhelyet eredetileg melyik nemzet és melyik fejedelem építtette. Azután egy szerencsés órában felhúzták a várfalakat és tornyokat.

a tartomány népe is meghódolt neki. Azok a kémek pedig odalopakodva Iszkender seregéhez csatlakoztak. "Gyorsan vezessetek a padisah elé. elmondani való hírem van!" Mikor ezt mondta. és az a személy így szólt: "Hatalmas király. és Firanko színe elé járultak. és ott uralkodott. Várta a szerencsés pillanatot és a boldog órát. hogy a katonaság gyűljön össze. a felépített 88. hogy fürkésszék ki [az igazságot]. S mivel meghallotta. és hogy a világon a hírét-nevét megemlegessék. Vándorolva-megpihenve egy nap Firancsijja tartományába érkezett. megrajzolta szívében. [hol talál] egy másik árnyékot [=védelmet] nyújtó tartományt. Firenk tartományában megöletett. Nagnyugat irányában egy másik országba ment. Ha magához hasonló ellenfél lenne. Azonnal visszatértek. Firanko a trónra lépett. hogy egy alkalmasnak való és kellemes helyen egy nagy várost építsenek. Azonnal előkészítette fegyvereit. nem mérheti össze az erejét. hogy a városnak Szikamberijja nevet adja. Azután egy nap Iszkender kiadta a parancsot. Rövid időn belül megszámlálhatatlan katonaság gyűlt össze. (akkor) merne ellenállni.megfelelőnek. Ezt a tartományt lakatlanul találta és elfoglalta. amikor napkelet felél egy személy érkezett. Iszkender. ennek a névnek a tiszteletére. hogy napkelet irányában Iszkender legyőzte Adzsem padisahját. s elhagyta székhelyét. hogy anyjának testvére. Firanko nagy rémületbe esett. Egy idő múlva Iszkender is. a hírhozók szavának nem adott hitelt. Ne légy figyelmetlen !" Mikor ezt a hírt elmondta. és egy áldott pillanatban elindultak Pannonija tartománya elleni hadjáratra. azon oknál fogva. és az abban az irányban fekvő összes országokat elfoglalta és a maga hatalma alá hajtorta. Szikamberija székhely és Panonijja tartománya iránti szerelmét kidobta elméjéből. amikor Iszkender a napkeleti tartományokat elfoglalta a Rúm határon [túli] szomszédok is állandóan figyelemmel kísérték. Egy szívet örvendeztető jó levegőjű helyen [a várost] életre keltve befejezték. mint Iszkender. Leírták neki Iszkender roppant rettenthetetlenségét és hatalmasságát. mert abban az időben. Amikor ilyen hírek érkeztek a királyhoz. ahogy Dáráb sah tette. hogy olyan világ [hódító] hőssel. Mivel apjának Paradisz volt a neve. Azonnal parancsot adott. Firankónak inába szállt a bátorsága. 39 . Firanko színe elé vezették. "vajon eljön-e mihozzánk is?" kérdezgették. De ott. azonnal kémeket küldött arra a vidékre. és elfoglalja. és megtudták annak az utazását és történetét. szolgáljon tudomásul. hogy anyjának testvére. Találtak is a városnak egy alkalmas helyet. összehordatta minden kincsét. és azon gondolkozott. Iszkender elpusztult. Adzsem és a legyőzött [országok] népéből [szervezett] megszámlálhatatlan és mérhetetlen seregével ellened jön. hogy [Szikamberijja ] ellen megy. Amikor Szikamberijja városa régi alakjában teljesen felépült. Arab. Szikamberijja székhelyen még Firanko ült. mert tudta. éppen lakmározásban lévén.

és látta. és a napnyugati tartományokat magának szerezze meg. [először] Szikambrija székhelyet foglalta el. mint amilyen Iszkender [volt]. megszámlálhatatlan és töméntelen vassal felövezett katonájával Pícs irányába indulva elmenetelt. egyik pihenőtől a másikig menetelve betették lábukat Szikamberijjába. Parancsa szerint az összes katonai alakzatok felkészültek. A krónikás szerint ekkor Kattar fővezér a következőket mondta bégjeinek "Ha a hét világöv padisahja. hogy a hadjáratra fegyvereiket készítsék elő. hogy gyerünk. és Tatárország 40 . Innen vándorolva-megpihenve. És sok kárt és rosszat tettek benne. megpihentek. Kattar tervét és szép bölcsességét roppantul megcsodálták. és Iszkender előtt leborultak. ismét túláradó lelkesedéssel. [mint] abban a boldog időben. vértjeiket és a sodronyingeket. amikor Szikambrijja székhely felé elindult. Ezt a tartományt megtámadták. összes fegyverzetüket előkészítették. Egy nap azonban parancsot adott. És [először] hódítsuk meg ezt az országot. és igazságtételt kért. megszólaltatták a kis és nagy dobokat. Mikor azt elfoglalta.városnak a Pariz nevet adta. És abban a pillanatban megesküdtek. és mivel a saját neve Firanko volt. mindnyájan eljöttek. Itten a mi történetünk Iszkenderhez érkezett. [engedték]. evésselivással. és elfoglalhatjuk azokat!" Amikor Kattar fővezérnek ezeket a szavait a bégek hallották. és egy nap a Tatár tartomány határára érkeztek. Mivel közben megérkezett a tavaszi időszak. egy szerencsés és boldog órában kibontotta zászlait. [ahol] nagy vidámság és öröm közepette (Iszkender] a trónra ült. és Iszá próféta (Jézus Krisztus]. "Hol vagy. és megéljenezték őt. Innen most visszaérkeztünk Kattar kán történetéhez. hogy annak a tartománynak az elfoglalására azonnal elindulnak. Azon a télen Iszkender ott mulatozott. hogy anyja test véréért bosszút álljon. hadd menjen a Firenk tartományok ellen. Attól a kortól a mostani időkig Pariz városa Firandzsijja tartományának székesfővárosa. [mivel] az összes Leh. A hírmondók a következőképpen mondják el: Egy nap Iszkender azzal a céllal. Cseh és Alaman gyengék voltak. ittak. azzal a hatalmas seregével menetelve Panonijja tartományának a határára érkezett. akkor mihozzánk is az az illő és méltó. aki legyen megdicsőítve és felmagasztalva. s fulladásig (öltöztek] aranyba és ezüstbe. A Tatár tartomány népe a [sok] szenvedés miatt a kánhoz fordult segítségért. háromszáz hetvenharmadik évében csapataik egymás után elindultak. hogy teljesen fel van dúlva. a világot sokszínű díszbe öltöztette. [és csak azután] folytatta tovább útját. onnan aztán mi is sok ország után kinyújthatjuk kezünket. A körülöttük levő szomszédos bégek féltvén fejüket. Iszkender azonnal. annak az országnak a Firandzsijja nevet adta. Meneteltek. Pannonija tartománya!" kiáltással kibontották zászlaikat. A tatár kán pedig felfigyelt arra a vidékre. ettek.

s azt is elfoglalták. Azután elözönlötték Erdeit. károkat okozott és zsákmányolt. minden táján magas ciprusok tűnnek elő. Miután a tatár kánt legyőzték. rettentő félelem szállta meg -. Végül Kattar fővezér népe felülkerekedett. akik A szintén tatárok.teljesen fel van forgatva. elhagyták tartományokat. A tatár sereg sok katonája kardélre hányva elesett. amelyik Adzsem padisahjával erre a tájra költözött és itt telepedett le. minden oldalról folyóvizek csobogva folydogálnak. karjuk erejével Erdelt is bevették és elfoglalták. engem pedig rendkívül megsértettek. és elfoglalták Kara Bugdan és Iflah tartományokat. barátságra vidéken megszakítás nélkül háromhónapnyi ideig pihentek. Azon a napon hajnaltól estig bőszült csatát vívtak. Ilyen módon sokszor átkelvén [a Tiszán] Pannonijja tartományát megtámadták. A kán maradék seregével megfutamodott és elmenekült. Végül is a Tiszán átkelő Hunor népe egyesült Hunornak azzal a népével. A végén az a gondolat telepedett meg az elméjében. kirabolták és érkeztek. és annak az országnak sok kárt és veszteséget okoztak. Mivel Hunor népe Erdelből gyakran betört Panonijjába. az megtekintette. Ennek a katonanépe különféle nemzetek keverékéből állt. hogy minden zuga a paradicsomkerteknek és az édenkert rózsásberkeinek egy-egy mutatványpéldánya. Mikor [ezt az] említett tartományt széltében hosszában bejárták. Mikor letelt a három hónap. Pídzs királyának egy levelet fogalmazott.így szólt a [levél] -. A jelen pillanatban a fegyverük ellenem van irányítva. kizsákmányolták. melyeken országukat. és a síkság tele gyümölccsel. Ezek a királyok barátságban és jó viszonyban éltek. s mint egy tengeráramlat rázúdult Erdel tartományára. mit tartalmaz. Amikor a levél Tetrikosz királyhoz érkezett. A Nemese tartomány fővárosának. láttán. hogy levelet küld Pedzs királyának segítségért. és néhányszor az én országomba is küldtek katonákat. hogy a Dzsidijja országbeli Hunor tartományához népe. De ebben az időben Pannonijának volt egy királya. úgyhogy a minden oldalról 41 . "Végül is ellenem jönnek . "Legyen tudomásul . és mi lesz ennek a vége?" Súlyos gondok tengerébe merült. Tartományomban töméntelen kárt okoztak. holnap neked! Mivel ez így van. Most szolgáljon tudomásodra [az a mondás. a neve Metrinusz volt. A két fél felsorakoztatta katonaságát egymással szemben. és ellenük ment (a támadóknak]. és ott megpihentek. De azután onnan is felkerekedtek. aztán Erdel átvonultak. hogy] ha ma nekem. és kiváló embereivel elküldte neki. Metrinusz király szíve megtelt nyugtalansággal és panasszal. akit Tetrikosznak hívtak. A kán azonnal összegyűjtötte a tatár sereget.mondván. és felkészültek a harcra. és legyőzte a tatár kán seregét. Erdel népének lehetőséget sem adtak [a védekezésre]. Ezt a gondolatot szükségesnek és fontosnak találta. körös-körül tele virágokkal. egy napon Hunor népe hirtelen lóra termett. Pecsnek is volt egy királya. egy ideig nyugodtan maradtak.

sok kárt és rosszat tett. Azután a környékbeli [jelentős] embereknek leveleket küldött szét. amennyi a többi tartományokban összesen sincs. Légy szíves. betört [Pannonijjába]. A színes nárcisznak fekete szeme. A gerlice és fülemüle keserves dalt búgnak. Itt most a mi történetünk Kattar kánnak a királlyal való csatájáról szól.mondván. kérését elfogadta. sürgősen gyere segítségemre. Önkéntelenül megkedvelték Erdelt. de azt is meggondolták. vagy saját magad. [a levél] szavait befejezte. Vers: Lengeti ágait a ciprus és puszpáng. A Tisza folyót azonban állandóan átlépték. A rózsáskertnek bódító esküvőjét tartja. akkor Erdelben telepedett le. ahol mindenféle kárt és veszteséget okoz és jó viszonyra most van szükségünk. de a Tisza partján telepedett le és uralkodott. hogy Kattar fővezér Dzsidijja tartományából azzal a szándékkal indult el. és annak minden állapotáról tudomást szerezzen. Sokszor átkelt a Tisza folyón. s melynek leírására a nyelv nem képes. [S] a bégeknek sok levelet írtak. és kincsek gyűjtésével foglalkozott. és támadásokat intéztek Panonijja tartományába. tartományban. mely paradicsomkerthez hasonló. vagy pedig küldj katonaságot" . Hunor népe a Tisza neve híres folyóvíz partján azonnal hazát alapított.árnyékot vető fák a kaméleon színeiben mutatkoztak. teljes fegyverzetüket és felszerelésüket előkészítette. Azon a vidéken annyi arany. Mikor Tetrikosz ezt a hírt tudomásul vette. Egy nap Kattar fővezér [hadi]tanácsot tartott. Amikor elindult. De a krónikások úgy adják elő. Vers: Kezükbe vették a [levél]írók a tollat. hogy az arany. és parancsot adott a Szikamberija 42 .és ezüstbánya van. hogy onnan Pannonijja tartományát alaposan kikémleltesse.és ezüstbányák révén [itt] kincseket lehet szerezni. mivelhogy Hunor népe az erdeli. sehol sem lehet annyit látni és annyiról hallani. (hogy) parancsukat és kormányzásukat rá kiterjesszék. és azonnal parancsot adott. hogy Pannonijja tartományába menjen. Nemcse és Firancsija népből rövid időn belül megszámlálhatatlan katonaságot toborzott össze. Egy síkság ez.

Az Üngürüsz nép panasztevői [menekültjei] pedig a királyhoz mentek. de Kattar fővezér nem pihent le. [Ekkor] mind a két tengernyi seregben kihirdették a készültséget. De ezenközben Kattar fővezér Hunor népével behatolt Panonijjába. és merre szándékozik menni. Onnan felkerekedtek. s miután az ellenség minden tervéről értesültek. Ő is összegyűjtötte Panonijja tartományának hatalmas seregét. Közben azonban beesteledett. Metrinusz király pedig három nap. hogy] Tolna közelében fog átvonulni [átkelni]. Szikamberija?" kiáltással útnak indult. Amikor menetelve megpihenve Szikamberijjához közeli helyre értek. s evés-ivással foglalkoztak. és a hitetlenek seregével szemben a Tuna innenső oldalán tábort ütött. az egész helyzetről beszámoltak (a királynak]. hogy a Tuna [túlsó] partján fekvő Tolna néven ismert városnál az említett folyón átkel. A király szolgálatába siettek. Gondtalanul és az ellenségtől való félelem nélkül időztek ott. és előkelő bégjeivel eléjük ment fogadásukra. és parancsot adott nekik. és mihelyt megtudták. és Pedzsből elindult. A tengernyi tatár átkelt a Tuna 43 . Azután összejöttek. hogy (az ellenfél] a bővelkedő Tolnában gondtalanul időzik. Ezenközben megérkeztek Kattar kémjei is. rátört néhány helyre. ott letáboroznak. De a királyok is azzal a hatalmas nagy hitvány sereggel (44) megérkeztek a[ bővelkedő] Tolnába. mikor fogja Kattar a Tuna folyót átlépni. A terve az volt. hanem Hunor népének bégjeit színe elé hívatta. és kifosztotta. és a helyzet miatt panaszkodtak. Azok pedig tanácsot tartottak. Ezenközben Pedzs királya is [Szikamberija királyának] megsegítésére számtalan katonaságot gyűjtött össze. Hunor népe egyszeriben lóra termett. s arról (is. ott szállnak majd szembe Hunor népével. hogy [a helyzetet] kémleljék ki azonnal. és "Hol vagy. Egy nap a Tisza vidékéről elérkezett a Tuna folyó mellé arra a helyre. mi a helyzet Kattar fővezérrel. de mozdulataikat nem vette észre a [többi] világ. De Kattar kán is kémeket küldött a hitetlenek seregéhez. és hírül adták. Ezzel a tervvel indult el Tolna felé. és tábort vertek. és a [sötétség] elfedte őket a többi [földi] teremtmények elől. s úgy döntöttek. és a Tuna partján egy kellemes füves-mezőn síkság megtetszett nekik. nagyon megörült. Roppant katonaságot gyűjtött össze. hogy Tolna elé vonulnak. mivelhogy nem tudták. hogy nyergeljenek fel. melyet csatatérnek alkalmasnak találtak. három éjjel tartó hatalmas lakomát rendezett. és Metrinusz király ezt hírül vitte. A király pedig gyorsan kémeket küldött Hunor népéhez. és Szikamberijja alatt letáboroztak. Közben Kattar fővezér is nap mint nap előrenyomult. s ott legyen a csatatér.székhely elleni támadásra. és tanácsot tartottak. azonnal visszafordultak. A kémek elmentek.

mert a nap felsiklott az ég boltozatára. amelyik az Éjjeli rajtaütést végezte. és a szem láthatta a szemet. egymást meg tudták különböztetni. hogy azt leírni nem lehet. s megparancsolta nekik. de az ellenség nem vette őket észre. alkalmat sem nyújtva [nekik a védekezésre]. és olyan hatalmas csata kezdődött. Azután megindult a harc. Mikor a királyok ezt a váratlan szerencsétlenséget látták. hogy éjjeli rajtaütéssel rohanják meg annak a [két] királynak a seregét. s ellenség az ellenséget megkülönböztethette. s mivel az ellenséget [a sötétségben] nem tudták megkülönböztetni. Amikor Kattar ezt az állapotot látta. [Kattar] seregét két részre osztotta. A királyok pedig haragra gyúltak: "[Ezeket] ne hagyjátok! (46) . azonnal jelt adott. erejük a harcban fogyni [kezdett]. A két tengernyi sereg összekeveredett. rájuk zúdult. még jobban elszomorodtak és elkeseredtek. És Hunor népe estétől nyeregben lévén. Amikor reggel lett.és a rajtaütő seregre mutattak. és sokukat kardélre hányták. mivelhogy [közben] az átkozott sereg (47) támadást intézett. rátámadtak arra a katonaságra. még jobban elkeseredtek és elszomorodtak.: [úgyhogy] nem lehetett őket egymástól megkülönböztetni. hogy azt elszámlálni és elbeszélni nem lehet. talpra ugráltak. s Kattar seregéből Hunor népe is hatalmasan felvonult. csapatait [csata]sorba állította. Egymásra annyira megharagudtak. Kattar seregét visszaszorította.folyón. 44 . s nekilendülve a két fél egymásnak rontott. aggodalommal a tépelődés tengerébe merültek. és hősies támadásba lendült. estétől egészen reggelig szörnyű kaszabolást műveltek [egymás soraiban]. nézték és látták. és azon a helyen sok kiváló emberük esett el vagy sebesült meg. úgyhogy helyzetük nagyon súlyosra fordult. hogy ott nincs ellenség. és kiválasztott egy alakulatot. Miután reggel lett. Az a nyomorult katonaság az éjjeli rohamtól megrémült. a két király serege egymásnak rohant. Amint azonban körülnéztek. hogy az ellenséges sereg éjjeli támadása következtében sok katonájuk lett a földdel egyenlővé. s vajon mitevők legyenek. Igyekeztek harci rendbe sorakoztatni csapataikat. Kattar serege kissé hátrálva hatalmasan küzdött. Ilyen állapotban egészen reggelig tartott a harc. és látta. az ellenség ellen felsorakoztatta. és elgyengültek. Vers A két sereg összekeveredve csatázott. s mivel nem is értették egymás [nyelvét]. [Ezek azonnal] minden oldalról rátámadtak a [két] király seregére. de a hitetlenek serege kerekedett felül. és most ez a nyomorult sereg egymást felismerte. hogy Kattar fővezér szép rendben felsorakoztatta csapatait. E miatt az öldöklés miatt a két király nagyon megrémült. látták.

Végezetül az Igazság aki legyen felmagasztalva. hogy azt elmondani nem lehet. A lovak lába alól az égig verődött fel a por. késedelem nélkül megölték. Vers Megnyargalt Tetrikusz egy kiváló paripát menekült és nem nézett sem előre sem hátra az ellenség kezétől megmentette életét átnyargalva hegyen-völgyön s pusztaságon. és csodálatosan csatáztak. Az éj is leszállt. hogy egymástól nem lehetett őket megkülönböztetni. Közben leszállt az éj is. Pícs királya. mint a tigris. Mindkét fél megszámlálta és össze írta az elesetteket. az elesetteket sirassák meg. egymástól [a felek] elváltak és letelepedtek. Amikor ezt a királyok látták. de Hunor népe még akkor is oly hevesen rontott az ellenségre és csatázott. Amikor a csatatéren minden elrendeződött. Ilyen képét alakították ki a csatának: A vértől tulipánszínűre vált a hegy és síkság. Azon az éjjelen mindkét fél nyugalomban volt Reggel azonban. fejvesztetten elmenekült. mihelyt a világot beragyogó nap fényével bevilágította és fényessé tette az egész természetet. két oldalról egyszerre támadásba kezdtek. alkalmat adott [Hunor népének]. Metrinuszt keresték. Azon az éjjelen mindkét sereg parancsot kapott. 45 . és egymással szemben fel állították csapataikat és elrendezték soraikat. Azon a helyen hatalmas harcot és jajgatást okoztak. Miután beesteledett. A két sereg összekavarodott. A két sereg lóhátra ugrott. amíg a nap nyugovóra le nem hanyatlott Minthogy ily módon folyt a harc. Mind a két sereg nagyon elfáradt és kimerült. a két sereg kis és nagy dobjainak hangja az Égbolt csúcspontjáig felhangzott. megindultak a csapatok egymás után. Kattar fővezér jelt adott azonnal. Próza: Azon a napon így folyt a harc estig. melyben a hitetlenek seregének túlnyomó részét lekaszabolták. Amikor ezt a hitetlenek serege látta. Azon a helyen olyan hatalmas csata kezdődött. és csatateret harcra feldíszítették.A kiváló hősök ordítottak. hogy elérjék a királyok seregének középpontját. és az egész térséget vörösre festették. Kattar népéből pedig százhuszonötezer személy hányatott kardélre. zászlaikat és lobogóikat elragadták s ebben a harcban Szikambrijja királyát. hogy a sebesülteket kötözzék be. Tetrikusz az alkalmat megragadva egy csomó emberével az Éj sötétjében megfutamodván elmenekült. A panonijjai és a Nemcse seregből kétszáztízezer személy. Az öldöklés egészen addig tartott. mindkét félen megperdítették a pihenés nagydobját. Alkalmat találván. és elindult.

(Kattar) a sebesülteket kezelésben részesítette. a trónra ültetnénk. . hogy Hunor népéből negyvenhétezren estek el. tanácskoztak. Az az (igazi] férfi. hogy meg fog halni. s szerfölött alkalmasnak látták őt a királyságra. a másikat Budának hívták. és így szóltak: "Ennek a tartománynak a megszerzéséért annyi időn keresztül olyan sok fáradságot és nehézséget viseltünk el.mondván. és igyekezettel arra törekedtek. ATILUSZ KIRÁLY PADISAHSÁGÁRÓL SZÓLÓ ELBESZÉLÉS A hírmondók így beszélik: Hunor nemzetségéből két testvér volt közöttük az egyiket Atilusznak. Összes kincsét szétosztotta népének. Szikambrija trónjára ült. Jó idő múltán a kor [szellem] elfordította arcát Kattartól. és letették a föld mélyébe. Végül is az összes bégek és a többi előkelőségek összejöttek és 46 . és így jó nevet hagyott hátra. A hadizsákmány és a királyi sátor is a kezére került. míg Allah kegyéből alkalmat találtunk [elfoglalására]. bátor. drága testét rózsavízben megmosták.mondván. alattvalói és bégjei mindnyájan meggyászolták. feketébe öltöztek. döntő pillanathoz érkeztünk. parancsot adott. és látta. Az ellenség bosszúságára evésselivással kellemesen töltötte idejét. és egy nap megérkezett. Próza: Mikor Kattar fővezér meghalt. hogy nyissák ki a kincstárát.Próza: Ezek után Kattar kán pedig köszönetet mondott ax Istennek. és egy nap lehajtotta fejét a végzet párnájára. Mikor rosszra fordult az állapota. hogy Atiluszt a trónra juttassák. Azután még néhány nap betegeskedett. ha egy előkelő neves egyént szívvel-lélekkel megválasztanánk. az elesetteket megszámláltatta. s nagy öröm és vidámsággal lakomázott. a gondok tengerébe merültek és elmélkedtek. és meghalt. s nem kellene félnünk. s ez megörvendeztette. Kattar bégjei és előkelő emberei összegyűltek. és most. éles eszű és okos ember volt. Vers: Ha ad is boldogságot néhány napra valakinek ez az alsó [földi] sors A végén eltaszítja őt a Végzet poharától. Erről a helyről azonnal Szikarnbrija ellen indult. hogy az országot elveszítjük . végül is lehunyta a világ elől szemét.És hogy miféle egyént válasszunk" . Ebben a pillanatban tehát nekünk az volna a jó. és tudta. Ezek után Szikambrija trónja megürült. akit a világi szerencse nem tesz dölyfössé S nem örvendezik [csupán] e múlandó Rózsáskertben való mulatozásnak. Atilusz jó természetű. amikor elfoglaltuk.

hogy Atilusz már elhatározta a hadjáratot. Fentebb említettük. és elfoglalod azt a vidéket. az említett folyó partján egy magas helyre ért. Budát erdeli bánná nevezte ki. Nazret-i Iszá születése után a háromszázkilencvenkilencedik évben egy szerencsés óra tiszteletére azt a helyet felépítették. Ezt a helyet nagyon kellemesnek találta és megszerette. mindnyájan meghódoltak. és elindult. és körös-körül kellemes. és ezt a helyet jelölték ki székvárosnak. Így tehát Atilusz lett a király. Atiluszt méltónak látták a királyságra. amíg befejezték. és a 'Tiszát jelölte ki [a bánság] határául. és abban a harcban Panonijja királya elesett. hogy megsértették. Arra a helyre [vonatkozólag pedig]. mivelhogy Atilusz már felkészült a hadjáratra. 'Mivel az ő neve Atilusz volt.tanácsot tartottak. és ez a mostani Budin [nevű] székváros. Azonnal megragadta szívét. az lesz a szükséges. hogy az összes építészek legyenek készültségben." Ezt a tanácsot adta. Panaszkodott rájuk. Egy nap lóra ült. Egy bizonyos idő múlva meg nem értés keletkezett közte és bégjei között. parancsot adott. ahonnan az egész környéket megszemlélhette. és engedelmességet fogadtak [neki]. ha először Szolvin ellen indulsz. hogy onnan nagyon szép kilátás nyílik [a vidékre]. okosan és igazságosan kezdett uralkodni. és az építéshez szükséges dolgokat készítsék elő. Állandóan ezzel a gondolattal foglalkozott. mely megragadta a szívét. üdítő és gyönyörű részei vannak. Atilusz király a tanácsot nem utasította 47 . az volt a kívánsága. hogy azon a helyen székhelynek alkalmas hatalmas palotát épít. Ezért amikor Pedzs királya [Atilusszal] tanácskozott. hogy ezt ő maga tervezte el. hogy bosszút áll a lázadó bégjein. hogy Panonijja és Pécs országainak királyai Kattar fővezérrel csatát vívtak Tolna városában. hogy hadjáratot indítson a nimcse és a firancsija országok ellen. és várják meg a szerencsés órát [az építés megkezdésére]. Ezért Pecs királya most Atiluszhoz jött. a szultáni trónra ültették. [s elhatározta]. Mivel Atilusz király ennyi dicsőséget és nagyságot szerzett. Ez volt a [titkos] gondolata. és királlyá választották. és a régi székhelyet átköltöztették erre a helyre. Pidzs királya azonban egy csapat emberével elmenekült. A trónra és a koronára érdemesnek találták. Hosszú ideig fáradoztak. testvérét. a felépített [szék]helynek Atil nevet adta. és visszatért székhelyére. hogy körülnézzen [a környéken]. de nem akarta. barátságot kötöttek. és az volt a szándéka. [Onnan] könnyű lesz megtámadni némely Nimcse országbeli barátomat. Egy nap. A Tuna mellett felüdülve. és Nazret-i Iszá (48) időszámítása szerint a háromszáznyolcvanhetedik évben Atiluszt megkoronázták. Látta. De egyúttal azt is meghallotta. így szólt hozzá: "Felséges király. hogy elterjedjen ennek a híre. Mikor azonban király lett.

előkészítette fegyverzetét. De nekünk most azt kellene [tudnunk]. hanem visszatért. s némelyikük karba tett kézzel szolgálatára készen állt." Amikor ezt mondta. akit Perszevüznek hívtak. most a Nimcse tartomány ellen akarunk indulni. hogy először Pídzs vára ellen indulj. Azután Atilusz király azon a helyen Budát a helyére helytartónak nevezte ki. és a Nimcse országok ellen indult. hogy hírneved és hatalmad a nyugati és keleti (országokban) elterjedjen. De a király ott nem időzött. Éppen úgy. Ebből a célból dicsőségesen először Budin székvárosából indult el Pídzs ellen. a többi tartomány feltétlenül kezedre kerül. hogy az nekünk hasznos legyen. összesen négyszáznegyvenezer katona gyűlt össze. Ha ezt beveszed és elfoglalod. a régi nimcse király Atilusz jobb oldalára ment. Akkor aztán megkezdték a tanácskozást. a saját helyére helytartónak kinevezi. minél gyorsabban gyere ide!" S egy előkelő emberével elküldte. amíg a hadjáratról vissza nem tér. és Hazret-i Iszának négyszázkettedik évében Szolvin vidéke ellen indult. Vedd ostrom alá. hogy amikor Atilusz király a Nimcse tartomány ellen indult. az egyik táborhelyen tanácsot tartott. és ezenkívül az az előny is származzék ebből. ha azt akarod. hanem elfogadta. Tetrikusz király így válaszolt: "Hatalmas király. mivel ez az összes tartományok népeinek a székesfővárosa és egyúttal a kulcsa is. és a hadjáratot elhatározta. Tetrikisz. és útra kelt. ezüst és acél karosszékeken Üngürüsz fejedelmei. Atilusz király megkérdezte Tetrikusz királytól: "íme. félelmetességed és rettenthetetlenséged betöltse az összes tartományokat. tudomásul vette a helyzetet. és fejedelmi sátrában díszes trónusát felékesítette. A hírmondók és a történetek elbeszélői úgy adják elő [tovább]. Az volt a kívánsága. hogy fontos hadjárata van. s rettegjenek az összes bégek. fejére tette a szultanátus koronáját. látták. Volt egy vezíre. [teljes] fegyverzetükkel jöjjenek szolgálatára. A környékbeli alattvaló bégekhez is embert küldött.vissza. szükséges. aki később Szakíz szigetét tette 48 . és foglald el. Amikor a levél (Budához) érkezett. melyet elfoglalt és hatalma alá hajtott. hogy nevünk és hírnevünk azokban a tartományokban elterjedjen. hogy testvérét. aki Erdel tartományának a bánja. és azt foglalta el. és helyet foglalt. mivelhogy velük ellenségek lettünk és országuk ellen támadtunk. mint a régi időkben. trónjára lépett és leült. Amikor az eltévelyedett katonaságot (50) összeírták. Azonnal levelet irt neki: "Nagy hadjáratra megyek. amikor Iszkender padisah Szikamberija fővárosából elindult. Jobb és bal oldalán arany. hősei és főurai ültek. hogy háromszáztizenegyezer a vértezett lovas és száztízezer gyalogos. és megadják magukat. vajon először melyik város vagy tartomány ellen induljunk és foglaljuk el. hogy a többi országok elfoglalása és legyőzése ez oknál fogva könnyű legyen. Budát. hogy seregével elfoglalja az egész világot. Ennek a parancsnak az értelmében töméntelen alázatos katona (49) érkezett csapatosan Szikamberijába.

virágzóvá és ott egy várat építtetett. Ez tapasztalt és okos ember volt, és ezért Pidzs várában hagyta őt hátra [mint helytartóját], és katonaságából az idősebbeket és öregeket melléje rendelte. Azután ő a többi derék és bátor [embereivel] nyugati irányba indult el, hogy a firenk bégeken és a firancsi királyon megbosszulja [nagybátyját ] Iszkendert. Amikor Iszkender bevette Pídzset, és győzelme híre tartományról tartományra elterjedt az e világon, s miután az összes ország királyainak és bégjeinek a füléhez jutott, s ez oknál fogva gondba, aggodalomba és kétségbe estek, s mindegyikük valami mentő ötlettel volt elfoglalva. Némely halotti leplet borított a fejére, kardját fogai közé véve (51) Iszkender elé ment, és meghódolt neki. Némelyikük koronáját és székhelyét elhagyta, [s elmenekült], némelyek pedig összefogtak, összegyűjtötték hősi seregüket, s közös erővel Iszkender ellen vonultak, nagy öldöklést és kaszabolást végeztek. De az ezekhez hasonlók nem menekültek meg, elvesztvén fejüket és vagyonukat, vérükkel festették be a földet. Vers: Abban az időben bevette Iszkender Pícset, irgalom nélkül letörte az összes ellenséget, elterjedt a világon ennek a híre, a bégek közt elterjedtek a rémhírek, mindegyikük rettegett és szomorkodott, félelmükben mindnyájan jajveszékeltek, a gond tengerébe merült mindegyik király, s azt mondták: Mikor lesz vége ennek a helyzetnek Akkor mindegyikük egy tervet gondolt ki, ki jót, ki rosszat gondolt ki, némelyikük összegyűjtötte összes kincseit és Iszkender sah elé szórta. Némelyikük halotti leplet öltött a fejére, némelyikük kardját fogai közé vette, mindenhonnan összejöttek a bég,.k, oh, lélek, kegyelmet kértek Iszkender sahtól. Némelyikük összegyűjtötte seregét, oh, barátom, kegyelmet kértek Iszkender sahtól. de ezek nem értek el győzelmet, némelyiküknek a pokolban lett a helye, Iszkender sah pedig örvendezett a győzelemnek Ezer köszönetet mondott Neked, a szolgák urának: "Aki nekem Pícs (elfoglalását] sikeressé tetted

49

S a világ főbánjává tettél." Meghallgattad ezt a történetet, mely világos, ez volt az én célom rögtön. Az állam, a hit és vallás napja: korunk felséges szultán Szülejmánja, *** az összes templomok mind mecsetekké legyenek [átalakítva], fáilátün fáilátün fáilát (52) mondj imát az igaz útra térés kertjére. Próza: Így tehát a hatalmas király, Iszkender először azt a székvárost foglalta el, ezért rettenthetetlenségének a híre bejárta az egész világot, s híre és dicsősége a napnál világosabb lett, és nyilvánvalóvá vált az egész Föld színén. Emiatt a világ összes bégjeinek a lelkébe szállt a félelem, és testüket elfogta a remegés. Ez oknál fogva [Iszkender] könnyűszerrel elfoglalta az összes tartományokat. *** Hozzá is, mint sahhoz, az volna méltó, ha elindulna és Pídzs felett győzelmet aratna, a hitetlen néptől azt a vidéket megtisztítaná. templomaikat lerombolná, s a földdel tenné egyenlővé, hogy féljenek hitetlen imát mondani (Most) tehát, felséges király, nektek is az lesz a szükséges, hogy azonnal Pídzs ellen induljatok, és foglaljátok el, mert akkor az összes hitetlen tartományokban nevetek híressé lesz, és az összes városok fejedelmei félni fognak tőletek, és így a többi tartományok [elfoglalására] könnyen alkalmat találtok." Amikor ezt a tanácsot adták, Atilusz nagyon megörült szavaiknak. Azonnal kiadta a parancsot, hogy Tetrikusz királyra öltsék fel a fejedelmi palástot. Felnyittatta kincstárát, egy csomó rubint és drágakövet adott neki és egy arany szerszámú lovat. Azon az éjjelen fejedelmi lakomát rendeztek, ettek, ittak, s egész világos reggelig mulatoztak. Amikor reggel lett és a nap felbukkant a Kaf hegy csúcsán, és isteni fényével bevilágította a világot, Atilusz megkérdezte Tetrikuszt, s így szólt hozzá: "Vajon Pícs várát hajdanta ki és miért alapította, és ki lehetett az, aki létrehozta?" Amikor ezt kérdezte, Tetrikusz király így válaszolt: "A régi időkben összegyűltek a Nimcse, Firenk, Rúm, Cseh és több más tartományok királyai, előkelő bégjei és hősei, s elhatározták, hogy közösen találnak egy helyet, s ott egy hatalmas várost építenek, amelyik majd az összes tartományok kulcsa lesz, és az legyen majd az összes Nimcse tartományok székesfővárosa. Miután ezt megtárgyalták, elméjük búvárját a gondolkozás tengerébe vetették. Vajon hol építsék fel azt a várost? Volt azonban abban a társaságban egy öreg, világlátott és tapasztalt rími bég, akit

50

Vij-Annusznak hívtak. Nagyon híres és tiszteletre méltó személy volt, akit az [említett] országok szultánjai sokra becsültek. Szólásra emelkedett, és így szólt: Hatalmas királyok és bégek! Ha elfogadjátok tanácsomat, egy ajánlatom van számotokra, előterjesztem. "Parancsolj! " szóltak mindnyájan, és [csupa] fül és szem lettek. "A Nimcse, Cseh és Panonijja területeinek határvidékén, a Duna folyó partján van egy hely. Nincs a föld színén annál kellemesebb és alkalmasabb hely. Ha azt a hatalmas várost ott építik fel, szerfölött szép lesz, és szerfölött ésszerű dolog lesz, ha az összes tartományok kulcsául fog szolgálni. A régi időkben a Nimcse tartomány fejedelmei itt gyűjtötték össze számtalan katonaságukat Panonijja királya elleni támadásra. Abban az időben Panonijja urai a rómaiak voltak. Amikor ennek ők [a rómaiak] hírét vették, sereget gyűjtöttek, azon a helyen szembeszálltak velük, és hatalmas csatát vívtak. És azon az áldott helyen a nimcse katonaság alkalmat talált a rómaiak legyőzésére. Onnan aztán felkerekedtek, és Panonija székhely tartománya ellen indultak, és azt elfoglalták. Hosszú ideig, több korszakon keresztül hatalmukban tartották. Így tehát hozzátok az lesz a méltó és célotokhoz illő, ha a szerencsés jóslat alapján azon a helyen egy hatalmas várat építetek, és azt a várost székhellyé teszitek, hogy hatalmatok szilárd és trónotok tartós legyen." Miután ezt [a történetet] elmondta, a gyülekezet nagyjai és bégjei nagyon csodálkoztak, és mindnyájan helyeselték [az öreg] szavait. Elfogadták ajánlatát, és javaslatát megéljenezték. Azután elküldték a tapasztalt nagy bégeket, némely római béget és Vij-Annuszt, aki azt a helyet ismertette, hogy menjenek oda, és tegyék virágzóvá azt a helyet. Amikor odaértek, megtekintették és bejárták azt a helyet, [látták, hogy] nagyon kellemes és kívánatos hely. Azonnal előkészítették a várépítéshez szükséges dolgokat, összehívták az építészeket, és egy szerencsés pillanatban megkezdték az építkezést. Sok napon keresztül fáradoztak, végül az idő múlásával elkészült a vár. Mivel az építtető bégnek Vij- Annusz volt a neve, az erődöt utána Vij-Janának nevezték, [amelyet ma] Pícs vára [néven ismerünk]." Amikor Atilusz király Tetrikusztól ezt a feleletet hallotta, azonnal Pídzs ellen indult, ostrom alá fogta, és rövid időn belül bevette. Azon a környéken nagy kaszabolást végzett, sok országot legyőzött és parancsa alá hajtott. Így lettek tehát elfoglalva a Nimcse tartományok. Azután Firandzsijja tartománya ellen indult. Abban az időben azonban Firandzsijja tartományának volt egy királya, akit [----]nak hívtak. Amikor Atilusz király ellene indult, elhagyta országát és elmenekült. Azután Atilusz kardjának csapásaival elfoglalta azokat az országokat, hogy elfoglalásuk után a Firenk tartományok elleni hadjáratra indulhasson. Ekkor Pídzs királya, Tetrikusz ezt mondta neki "Hatalmas király, ha elhatároztad, hogy a Firenk tartomány ellen indulsz először Marcsiija városa ellen menj. Azt kell elfoglalnod, mielőtt a

51

Mivel azok a [kiküldött] bégek a Firandzsijja tartományban [kiküldetésük] parancsát szabályosan végrehajtották. [mert] a saját lányát akarta férjhez adni. és mondják el értesüléseiket. innen Firandzsijja tartományát elfoglalhatják. oly módon. hogy] az semmihez sem hasonlítható hely [kellemesség tekintetében]. s előadta kívánságukat. akit Szananusznak hívtak. Marcsiija városának tulajdonságait oly mértékben magyarázta el. (és elmondták. ahol megpihentek. ahogy tudjátok. majd visszatértek Róm tartományába. Utazásuk végén a Rodan nevű híres folyóhoz értek. Egy nap Róm követe Firandzsijja királyának a színe elé járult. találjanak egy alkalmas helyet. hogy roppant kellemes hely. kellemes levegőjét. Az egyiket Perjánusznak. Róm fejedelmei gazdag ajándékok kíséretében Szananusznak egy kérő levelet írtak. Abban az időben az egyik legérdekesebb szokás az volt. vizét és levegőjét is megízlelték.többi tartomány felé kinyújtod a kezedet. hogy jó nevű építészeket szerezzenek nekik. De titokban az volt a szándékuk. és az említett tartományt alaposan bejárták. hogy kiküldenek arra a tájra néhány alkalmas személyt. hogy ha férjhez akarták adni 52 . Azt a helyet rendkívül megszerették. hogy a királytól egy vár építésére alkalmas helyet kérnek a Firandzsijja ország határán. hogy a Rómból tengeri úton jövő kereskedők abban megpihenjenek. Azok el is mentek. mivel ez á Firenk tartomány legfőbb vára. Abban az időben Firandzsijja tartományának volt egy királya. ügyes és kiváló bégfi élt Róm vidékén. hogy ha majd elérkezik az alkalmas pillanat. Útra készítették [az ajándékot] vivő bégeket és az összes építészeket. és ki volt az indítványozója az építésének? Mondd el (az eseményeket] úgy. s látták. A tenger partjához közel egy helyt találtak. elhatározták. hogy Atilusz király csodálkozásba esett. hogy ott egy várat építsenek. Mikor ezt mondta. Azután majd Firandzsijja királyának kérő levelet küldenek. Véletlenül éppen akkor volt Firandzsijja királyánál lakodalom [A király] összehívta udvarába a szomszédos bégeket és a tartomány népét. Mivelhogy ezzel a tervvel foglalkoztak. a másikat Furijusznak hívták. hogy a város a tenger partján legyen. MARCSILJA VÁROS TÖRTÉNETÉNEK ELBESZÉLÉSE Tetrikusz király pedig állva ezeket mondotta: "A régi időkben a Róm vidékek fejedelmei együttesen elhatározták. Ez a két bégfi az építészet tudományában tökéletesen jártas embereket küldött Firandzsijja tartományába. hajóra ültették [mindnyájukat].mondta. Abban az időben két becsületes. és így szólt: "Vajon ezt a tartományt kik alapították. járják be a vidéket. és a tengeren Firandzsijja királyához küldték őket. Róm bégjeinek teljes részletességgel elmagyarázták annak a helynek a tulajdonságait. azután térjenek vissza. hadd halljuk!" .

túláradó öröm töltötte el Pirjanuszt. mint a Nap homloka fénye bevilágította a világot. Mivel Pirjanusznak adta a poharat. és a székre ültették. mert most ez az ezüst tisztaságú. elbűvölő báj ragyogott a szemében. amikor a gyülekezetben levő bégfiakat szemének mérlegére tette és értékelte. arra székre ültették. olyan nagyszerű tisztelettel. és ahhoz adták feleségül. Méltónak találta őt magához. A lány pedig. mint amikor a menyasszonyi szobába vezetik. s nem akarta az alkalmat elszalasztani. ahányszor az a hold-arcú meglibben [olyan] mintha a paradicsomi Tuba lengetné [ágát] üdvözlésre. a férjhez adandó lányt. a kezében levő aranypoharat ezernyi kedvességgel és bájjal a római Pirjanusznak adta. Amikor a széket a téren elhelyezték. Régi hagyományaik szerint a lányt elhalmozták ezernyi tisztelettel és kedvességgel. hogy adja annak akit férjéül kiválaszt. hallgasd [a történetet. cukor ajakú [lány] a karosszéken ülve elhatározta már magát. A krónikás szavai szerint aztán egy vízzel teli aranypoharat adtak a kezébe. ahol étel. mint egy a lakodalomban. vagy ahogy a Hold tizennegyedike (53) tündöklik a hegyek csúcsa felett. megvendégelte és azután szokásaik szerint meghívta a lakodalomba a követet. [A király] tisztelettel fogadta. Szavai a halottakba is lelket öntöttek. hatalmas lakodalmat rendeztek. A (lány) a gyönyörűséges karosszékben napként ragyogott a világra.a tartomány királyának lányát. és helyet foglalt a pompás gyülekezetben. tisztelettel és bájjal. s mint egy paradicsomkerti pávát ciprushoz hasonló hajlongó termetével bevezették.] oh. a szeme hirtelen megakadt a [római] követen. szemöldökét irigyelve a Hold sarlóvá változott szegény és gazdag látni akarta az arcát. de a vőlegényt nem jelölték ki. Az eljött. egy nagy tér közepén felállítottak egy aranyosdrágaköves [karos]-széket. te nemeslelkű [olvasó] Ezernyi udvariassággal vette át azonnal a poharat. Éppen a lakodalom napjaiban hozta a királynak az ajándékokat a római követ. hallgasd meg most milyen hír terjedt el: Abban a nagy gyülekezetben azonban 53 . akinek akarta. oly szépséggel ragyogott. A szomszédos előkelő bégek azon a téren gyülekeztek úgyhogy mindegyikük szerencsét próbálhatott. ital és különféle ünnepségek voltak. A lány a kezében lévő vízzel telt poharat annak adta. A követ is ebben a társa: ült és szórakozott. Azután a király [a lány] kezébe vízzel telt poharat adott. Amikor a lakodalom elő volt készítve. Karosszékben ülve úgy [ragyogott].

Az emberiség és minden. Tisztelettel üdvözölték. ha Marcsilja városához vonulnál. és leültek. aki hosszú idő óta élt abban a hegységben. hogy) az a magas Tengri. ami van. s annyi embert. a Tuna (55) [folyó] mellett Marcsilja városa [néven] felépítették. és onnan aztán a többi tartományokra is kiterjeszthetnéd a hatalmadat. ej.töprengett. 54 . azt elfoglalnád. (57) aki az egész világot a semmiből teremtette meg. A krónikás szavai szerint : mivel a szerencse Pirjanusznak nyújtotta a kezét. hogy átkel a (---------------) folyón. sok hasznot húztak belőle és hatalomra tettek szert" fejezte be szavait. és azt a várost a tenger partjához közel. Ha a nemzet sahja akarsz lenni. helyet mutatott nekik. ahova emberfia nem jutott el. s az élet folyásával nagyon elaggott. Akiknek a vak sors nem juttatta ezt a boldogságot. és közel jutott az elmúláshoz. Atilusz. vadállatot. Azután. hogy nagy kort ért meg az öreg. madarat és a dzsinneket. Azután [a király] teljesítette a követek kérését. elszomorodtak. felséges király. régi szokás szerint azonnal megkötötték a lánnyal a házasságot. mint Iszkender.sok királyfi várta szerencséjét. Ennek a szentnek a hírét elhozták a királyhoz. végül megtalál téged. és megalázkodva az Igazság előtt könyörgéssel töltötte idejét. az lenne a jó. és engedelmével betértek hozzá. akinek keresve sem találod párját. az örökké való. az aggastyán fogadta az üdvözletet. testvér. Ha a vak sorsod a sötétség [világában] is van. hogy felkeresi és beszél vele. az emiatt sok rossz fájdalmat érzett. mert eszeveszetten beleszerettek abba a lányba. Az jó tanácsként így felelt: Vers: Azt mondta neki az aggastyán: "Ej. Atilusz aztán úgy határozott. Mivel a római bégek építették fel azt a várost. ott imádkozott. annak a remetének a színe elé mentek. az ő parancsa alapján létezik. Atilusz ránézett. Abban az időben élt ott egy nagy hegységben egy tapasztalt vallási nagyság (56). (gondolkozz el azon. A király azonnal elhatározta. azonnal összetoborozta seregét. Marcsilja ellen indult és elfoglalta. Miután ezt a helyzetet látták. sikerül-e nekem is megtalálnom a hírnevet ?" . Azután a király előadta a régi kívánságát: Vajon ha én bejárom s világot. és előnyomul egészen Firenk tartományáig. Néhány belső előkelő emberével felkerekedett. mindegyikük szeretett volna kedvesével találkozni. [Azután] burkoltan kérdezte attól a ragyogószívű aggastyántól. Mikor Atilusz ezt a feleletet hallotta. Ez az a padisah. és látta.

hogy azoknak a tartományoknak az elfoglalása katonaságod sokaságának [köszönhető]. Atilusz. minél több alkalmat és győzelmet juttasson neked. a tökéletesség. a te vitézségeddel a saját nagyságát és felségét akarja a világ népének tudomására adni. az Igazság hosszú életet. a vagyon [nekem csak] annyit ér. és amíg élsz. mint mellettem ezek a kövek. de az aggastyán nem fogadott el semmit. ne bizakodj el hatalmadban. ez az örökké való padisah a mostani pillanatban a te kezedbe helyezte a győzelem kardját. Amikor Atilusz király a remetétől ezeket a tanácsokat hallotta. aki legyen felmagasztalva. hogy egy marék porból teremtett egyénnek milyen hatalmat és tökéletességet adott. nincs szükségem vagyonra és kegyre. [jól] gondold meg. és mindig aszerint cselekedj. ajándékozott. sah. azt kívánom tőled. Talán az Igazság." Vers: Ekkor így szólt az aggastyán: oh. és bármi után kinyújtod a kezed. Sohase távolítsd el szívedből a köszönetet. ne légy öntelt és lázadó. egy pillanatra se űzd ki szívedből a köszönetet az Igazságnak. de oh. Az Ő akarata nélkül még egy porszemecske sem mozdulhat. ezen kívül semmi óhajom nincs. amit neked pillanatnyilag az Igazság. menj és végezd a dolgodat. légy figyelmes. Adjon neked. hogy a nép között az arcod mindig becsületben maradjon. világ sahja. hogy hagyj engem békében. hagyj engem a helyemen [békében].tartsd be az ő parancsát. s hogy az egész világ népei tudják meg. és sok más tanácsot [is] adott neki. Azt az aggastyánt pedig kegyeivel és jótéteményeivel elhalmozta. Semmi más kívánságom nincs. hogy Isten." Próza: A krónikás szavai szerint az aggastyán ezeket mondta: "Ej. és ne zavarj. Teremtőd ellen ne lázadj fel. ez az én szavam először is hozzád. hogy a végén mivé leszel. úgyhogy a világban célodat elérjed. mert ez kegy. sok köszönetet mondott annak a küszöbnek [azaz Isten trónusának]. ismerd el." Ezt mondta. De ne gondold. hogy minden hatalom és bölcsesség az Övé. azt elérjed. Így tehát. és így szólt: "Oh. senkinek se maradj adósa. oh. sah. Atilusz. ez az én tanácsom neked. Atilusz. hallgasd meg szavamat. óh. padisah. aki legyen felmagasztalva. 55 . ne bizakodj el ennek a mulandó szultánságnak a kedvéért. légy mindig teljesen igazságos. Most pedig. oh.

hogy Atilusz király Firandzsijja királyának vétkét megbocsátotta. Ez a szó aztán a katonák fülébe jutott. kénytelen-kelletlen ő is eljött. és a saját állapotával kezdett foglalkozni. és ezt mondta neki: "Hatalmas király! Jó nem származhat az olyan ellenségtől. De a krónikások úgy beszélik. Az összes Firenk tartományok fejedelmeinek és a római pápának titokban hírt küldött. az most lesz. és szívének rejtekében felébredt a túlvilág óhajtása. és gonoszságától a világot megszabadítsuk. és így szólt: "Hatalmas király! Mivel annyi országot sikerült legyőznöd. végül is összegyűjtötték Firenk és Rim katonaságát. én tovább színlelem a vele való barátságot. és támadjatok ellene. De Tetrikusz király óva intette Atilusz királyt. nehogy aztán életeddel fizess. hogy attól megmenekülj Próza: A krónikás szavai szerint Atilusz király látta. és Atilusz ellen indultak. hogy a megvénhedt aggastyán elméjéből kiveszett a világ örömei iránti vágy. Ily módin Atilusz király őt maga mellé fogadta. aki a kardtól való félelmében hódolt meg és baráttá vált. bűneinek bocsánatát kérte. nagyon vidám és örvendező lett. hogy villámkorbácsú vagy!" És meghódolt neki. Az összes tartományok népének nyelvében [ezután] ismeretessé vált a villámkorbácsú név. minden erődet feszítsd meg. ne hidd. Ha tehát győzelem lesz. [Tervük] meghiúsítására [Atilusz] Firandzsijja (58) királyával tanácskozott." Vers: Óvakodj mindig az ellenségtől.miután a testedet a lélek-madár kalitkává tette. s hozzád az lesz a méltó. hogy milyen intézkedéseket tegyen. de miután [Atilusz] Marcsilját elfoglalta. és közeli [emberévé] tette. Ha akarjátok az alkalmat [megragadni]. mivel a Firenk tartományok helyzetét ő jobban ismerte. akik elhíresztelték Atilusznak [ezt] a villámkorbácsú [mellék]nevét. ha az ehhez hasonló barátoktól óvakodni fogsz. Ekkor elvált a vallás szolgájától. hogy az ellenségből barát lesz. óvakodj az ellenség cselszövésétől. arról Atilusz is értesült. Atilusz királlyal állandóan színlelt barátságban vagyok. Végül azonban Szananusz király cselszövéshez folyamodott. akkor vele kell egyesülnöm. Ezenközben Firandzsijja királya elmenekült. hogy foglalja el [méltó] helyét országában. megértettem. 56 . melyben a következőket izente: "Én. Atilusz lába elé borult. hogy át innen eltávolítsuk. De amikor a Firenk bégek a római pápával összefogva hatalmas hadsereget gyűjtöttek. De ha nem sikerül alkalmat találnotok." Ezekkel a szavakkal zavarba ejtette őket. Gyűjtsetek gyorsan katonaságot. Állandóan lesi az alkalmat. és azt kívánta.

gondolta. "Hatalmas király!" . Onnan azonnal visszatért székhelyére. Firandzsijja királya azt mondta. Három nap. Atilusz király azonban e miatt nem szomorkodott. a Nimcse és Firandzsijja tartományokat és számtalan sok országot a hatalma alá hajtott. jaj.így szólt Atilusz királyhoz . Ezzel akarom [önnek] értésére adni. utólag megbánod [s bánatodban] ne harapd meg a kezedet." Ezzel a cselvetéssel Firandzsijja tartományának neves és előkelő bégjei közül sok személyt és nagyon sok más országbeli béget maga alá rendelve megszöktek. 57 . Megtudná. Hadseregét azonnal teljesen felkészítette. a föld színe a vértől piros lett. sok kiváló és neves béget legyőzött. de mivel a király minden tekintetben óvatos volt. Mivel Firandzsijja királya ismét ellenséggé vált. mert bátor ember volt. [ezáltal] katonanépének hatalmas zsákmányt szerzett. A két oldalon száznyolcvanezer katona esett el. Azoknak a tartományoknak a legyőzésével hosszú ideig bíbelődött. hogy a parancsom alatti katonanéppel felkerekedjek és ellenség hátába támadjak. hogy Atilusz király ellen indulnak. Atilusz királlyal szembeszállva harcba bocsátkoztak. sok hónapot és évszakot töltött el. hogy tőrbe kellene Atilusz királyt ejteni. A csatában levert Firenk és Rím bégek ismét katonaságot akartak gyűjteni. és oly rettenthetetlenül harcolt. s Tetrikusz tanácsára mindig a gondolkozás tengerébe merült. s ezért inkább cselszövéshez folyamodott.az ellenség [szavára] hallgatva rosszat ne tegyél. Atilusz király [villám] gyorsan betört Firandzsijja országába."Adjon nekem engedélyt. kardjának csapásával legyőzte. Kiabáltak. három éjjel így folyt a csata. és a Firenk sereghez csatlakoztak. amilyent még szem nem látott. hogy nem talál rá módot. mint a hímoroszlánok. és Firandzsi királyától óvakodott. (59) Próza: A krónikás szavai szerint Atilusz bölcs és okos ember volt. ordítoztak: húj-haj. Azonnal el is kezdték toborozni a katonaságot. egymás életére törtek. és feldúlta. az igaz hősök bőszülten [harcoltak]. a sebesültek jajgattak: jaj. Atilusz haragra gyúlt. Ahogy Firenk és Rím bégjei ismét sereget kezdtek gyűjteni. mindegyikük megmutatta ügyességét és erényét. hogy az [ön] szolgája [vagyis én] őszinteségével milyen módon dolgozik az (ön sikereinek az] útján. Végül is Firandzsijja országa ellen indult. és vele megütköznek. de Atilusz király értesült erről a kalandjukról. Miközben a Firenk sereg szemben állt Atillusszal. végül is Atilusz király alkalmat talált [a győzelemre] A firenk és rím sereget kardélre hányta. látta. Próza: A krónikás szavai szerint három nap három éjjel tartott a harc és öldöklés. elfoglalta. Vers A két sereg akkor összekeveredett.

aki pedig a hatalmat elnyeri és gyakorolja. elmondom neked sorjában. Budát a helyére helytartónak kinevezte. oh. újból útra kelt és megint visszatért. van. Próza: Röviden. Buda barátságban volt vele. Szikamberija székhelynek a nevét. az az esztelen a sok mulatozás miatt azt gondolta. és ezt az alávalóságot is annak a bujtogatására tette. és hadjáratra ment. Hallgasd meg. megváltoztatta. a fiút az apja ellenségévé teszi. hogy Atilusz király visszatérjen ezekbe [a hazai] tartományokba. hogy immár elmúlt az ideje annak. de újonnan visszatér. de sok ezer éve gondolkodik [az emberiség]. lélek.Vers Amikor Atilusz király újból visszatért és megérkezett a trónjára. [áruló] cselekedetét megbánta. hogy azokban az időkben Kosztantinijjének volt egy padisahja. Innen térjünk vissza: Ezenközben Atilusz király hazatért. oh. mivel legyőzte a Firandzsi tartományt. nyisd ki egy pillanatra a szemed és láss. egy-két napig tart csak egy ember élete. Ha vissza akart volna jönni. mi ennek az értelme? Van. A figyelmetlenséget tedd félre. miután azokat [az ellenségeket] elűzte. bárhol is leszel. A király megérkezését Buda is hírül vette. akit Szekiz-Muduznak hívtak. 58 . Vers A világ állapota furcsa volt mindig. és az országot magának akarta megkaparintani. úgy beszélik. [ami most] Ó-Budin. hogyan alakult a helyzet. gondolta [magában]. és tudtára adták neki Buda cselekedetét. s ezek a mai napig is Ó-Buda [Eszkil Buda] és Új-Buda [Jeni-Buda] néven ismertek. aki az uralkodás után vágyódik. Atilusz hívei közül néhányan titokban a király elé terjesztették. Szívét megragadta az uralom utáni vágy. és saját országa földjére lépett. mindig lefordul. az fellázad. lelkesen hallgasd meg szavamat. hogy fényes [-becsületes] legyen az arcod. ilyen a szerencse kerekének a forgása. széparcú. hogy amikor Atilusz király testvérét. Ha valakit valamire kényszerítenek. mindkét székhelynek a Buda nevet adta. aki a világi vagyonra törekszik. A krónikások és hírmondók úgy adják elő. Mivel az ő neve Buda volt. annyi idő óta már visszajött volna. nincs tekintettel a testvér a testvérre.

Azután megtiltotta az országban [az új városnevek használatát. Ezért. Sőt az egész ország népe a királytól való félelmében vért vizelt. [Atilusz] ezalatt vándorolva. hiába is menne a király elé. majd így szólt: "Most számunkra egyetlen megoldás a-képmutatás Azonnal parancsot adott. Különböző díszes. és nagy távolságokat gyűrtek le. Sok napon keresztül meneteltek. és Csorlu néven ismeretes helyen Atilusz királlyal találkoztak. az ország népe nem tartotta meg a parancsát. padisahjának. hogy mind a két székhelynek a nevét a saját nevére. hogy fogadja. [vagyis Budára] változtatta. De bármennyire is tiltotta a király. vagy meghódolunk neki. Firenk és Rím bégjei újból hadsereget gyűjtöttek. Ez oknál fogva Budát egy nap a színe elé hívatta. hogy katonaságot gyűjt. hogy üssék le a fejét. Mihelyt megjött. és testvérével szembeszáll. Kosztantinijje!" kiáltással elindult. mind az új székhelyet Budának hívják.A király pedig a híradókat elkergette és elűzte. Azonnal leveleket küldött szét a környező országokba. Kosztantinijje felajánlották. hogy nyissák ki a kincstárát. Szekizmunduz. Végül egy nap seregének előcsapatai Csorlu környékére érkeztek. Azok pedig elindultak. hogy ellene támadnak. Nem volt nagy kedve szembeszállni és harcba bocsátkozni. mert a mai napig mind a régi. trónja és élete ellen tört. és elhatározta. és megszámlálhatatlan katonaságot gyűjtött össze. és trónjára ült. Buda. táborozva egy nap megérkezett a városba. Emiatt Atilusz gyűlölte őket. és az országot elveszítjük. és testét vessék a Dunába. Az is nagyon nehezére esett. abban az órában késedelem nélkül parancsot adott. egy táborhelyen találkozzanak és beszéljen vele. Azután elhatározta. Szekizmunduz ellen hadjáratot indít. De látta. végül is Szekizmunduz király aggodalma folytonosan szaporodott. hogy közelre érkezett. tiszteletre méltó vezírével Atilusz királynak küldte. a következő teljes öt éven keresztül trónján békében ült és uralkodott. nagyon elszomorodott. s amint hírét vette. Azonnal összehívta a dívánt. Szekizmunduz azonban sokat hallott Atilusz király kilétéről és hősiességéről. Mivel testvére.drágaköves kincseiből ajándékot állított össze. De miután a Nimcse tartományt és Firandzsát elfoglalta. hogy az ország népéből senki sem jön segítségére. és két kiváló. és vezéreivel tanácskozást tartott. és elhatározták. és [valami] megoldáson gondolkozott." Szekizmunduz király pedig a gond tengerébe merült. Emiatt azonban Kosztantinijje padisahja. Azok pedig ezt mondták: "A tennivaló a következő: vagy ellenállunk. [úgy gondolta]. Egy tavasszal "hol vagy. Szekizmunduznak embereit és ajándékait [Atilusznak] 59 . s parancsainak alávetjük magunkat. hogy Kosztantinijje fejedelme. hogy ezentúl a két székhelyet ismét a régi nevükön nevezzék. E két eshetőségen kívül más orvosság nincs. óvatos lett. Másrészt Buda tanácstalan volt. és elrendelte].

Ha azt sikerül elfoglalnod. Mivel azonban Firenk és Rím bégjeivel régóta ellenséges viszonyban volt. nehézségeiket nem oldotta meg. hogy Firenk tartománya ellen indul. és örök barátságot kötöttek. vajon kezdetben ki építette fel. ajkai mint az olvasztott rubin.így szólt Tetrikusz -. cukorajkú. teljesen tökéletes. Így aztán ott megbékéltek. Szekizmunduz szépség. szemöldöke újhold. pézsmaillatú. Atilusz király így szólt: "Mivelhogy megemlítetted Rímet. A régi Nimcse királlyal. tokája úgy tűnt fel. Atilusz a következő választ adta: "Mindaddig. Tetrikusz királlyal Atilusz tanácskozást tartott. ezüstszínű tokájú. amikor Atilusz megkérdezte Tetrikusztól Rím királynak volt egy szépséges lánya. holdsarló-szemöldökfa. Szekizmunduz most már tudta." Miután ezt a feleletet adta. mintha a paradicsomkertben állna és imádkozna. Közben megkötötték a teljes békét. Próza: Ezt a lányát Atilusz királynak adta feleségül. ahogy fentebb említettem. mert a hét égövnek az a székhelye. és mi módon lett virágzóvá?" RÍM TÖRTÉNELMÉNEK ELBESZÉLÉSE ÉS [TOVÁBBI] TÖRTÉNETEI A krónikások elbeszélése szerint. tökéletes arányú. senki sem lesz képes neked ellenállni. és vállalta az engedelmességet. ha Szidre termetét látod. mivel elhatároztad a Firenkország elleni hadjáratot. s azután [Atilusz] Szekizmunduztól elbúcsúzott és visszatért. nárcisz színű szeme mattot adott. mint a délibáb. mondd el. az arca [olyan] volt. gyönyörűséges 60 . nem vonulok vissza !" Mikor ezt kijelentette. hadd halljuk. "Hatalmas király . mint a telihold.Ez alkalommal Atilusz király határozott választ nem adott. önként beleegyezett a hadisarcba. termete ciprussal versenyez. azonnal elhatározta. hogy egyszerűen. Szekizmunduz emberei ezt az ügyet részletesen megírták és Szekizmunduz tudomására hozták. ciprus termetű. Atilusz királynak Szekizmunduz lányától egy Kaba nevű fia született. Vers: Az Igazság adta neki ezt a gyönyörű szépséget. míg Szekizmunduz nekem meg nem hódol és parancsomnak nem engedelmeskedik. Szóval barátságot kötöttek. az lesz a szükséges. Nem volt más hátra. barátságszínleléssel ez a dolog nem ér véget. hogy először Rím ellen menj. Amikor ismételten a színe elé járultak.

akit Fausztulusznak hívtak. Az egyiket Nomitornak. Amikor ezt Emulusz király [mégis megtudta] [égi] figyelmeztetésnek vette. hogy ha ennek lánynak fia születne. A pásztor az egyiknek a Rómusz. mivel azon a helyen nagyon sűrű tölgyfacserjés volt. Mindig a pásztorokhoz ment. és eltette láb alól. Nomitornak azonban volt egy lánya. és vad után kérdezősködött. Ez a pásztor azon a környéken szokta juhait legeltetni Egy nap váratlanul egy tölgyes ligetben. és vadászterület után kérdezősködött. a másiknak Remulusz nevet adta. mely elvesztette kölykeit. meggyilkolták. A pásztornépség azután a királyt a sűrű tölgyes felé kalauzolta és odavezette. felébredt benne az [anyai] szeretet. De az emberi történelem krónikásai és a világ eseményeinek hírmondói úgy beszélik. azt mondták. és táplálta. hogy a csöppségeket vigyék el. helyére Emulusz lépett. amikor egy nap hozzájuk jött a király. hogy azokat táplálni kezdte. Amikor a világ népe előtt elterjedt a legények átélt 61 . Tövétől hegyéig elmondtak nekik történetüket. kivette őket az odúból. de ezt az isteni titkot senki tudta meg. Abban [a könyvben] a következőképpen van [mindez] elmondva: Egy időben Firenk földjén volt. és egy rejtett [helyen] fogházba zárta. nagyapja vérét megbosszulná rajta. a hét világövnek.történetét. A király állandóan vadászatra szokott járni. és ezeket mondta: "Jusztin részletesen megírta könyvében. Aztán megszokták a pásztorok népét. királyainak és nagy városaik alapításának történetét. hogy ragadják meg az alkalmat a vadászaton. és így tudomást szereztek erről a titokról. Egy [kis] idő telt el. amikor a börtönben volt. Egy nap rábukkant csöppnyi fiúcskákra. De mit [tett] az isteni bölcsesség? Annak a lánynak. eszébe jutott a kalandjuk mivel a történetükről hallott valamit. egy nagy padisah. amíg fel nem nőttek. a régmúlt idők padisahjainak. Azután egy nap a két legény összeszövetkezett a pásztornéppel. s alkalmat sem adva [a védekezésre]. és padisah lett. és eltette láb alól. hogy ott pusztuljanak el. s az isteni hatalom és végtelen bölcsesség [úgy rendelte]. akit Reának hívtak. Amikor atyjuk elköltözött a világból. és öljék meg a királyt Ennek a szövetségnek [az alapján] aztán. Aztán parancsot adott. iker fiúi gyermekei születtek. hogy amikor a csöppnyi fiúcskákat a vad vidékre kivitték azon a vad tájon bódultan egy anyafarkas kóborolt. Amikor [a legény a királyt abban [a tölgyesben] egyedül látták azonnal rátámadtak. az anyafarkas odújában rábukkant a fiúcskákra. mert attól félt. Azon vidék tulajdonosának volt egy pásztora. hogy ebben a tölgyfacserjésben tökéletesen megfelelő hely van a vadászatra. nagyon megijedt és így szólt: "Ez nem jó jel [számomra]!" A lánynak mérget adott. Elfogatta őt. Amikor megpillantotta őket. és dobják ki a pusztaságba. [Tetrikusz] beszélni kezdett. a másikat Emulusznak hívták. Két fia volt neki. Azután mérget adott testvérének. hiánytalanul és nem túlozva.

és most hatalmas hadsereget vont össze. eltávozott [ebből] a világból. hogy Atilusz ellenük fog jönni. mert tudták. ránk támad. találkozott Atilusszal. Egy nap a gondolkodás tengerébe merült. Volt neki egy szép lánya. Egy nap. mely Akbalija néven volt ismeretes. Emiatt Atilusz király. és tanácsot tartottak.szett neki. majd egyesült vele. létezett egy hatalmas várszékhely. Egyszer már találkoztunk vele. ha ő maga megy Atilusz király elé. és kénytelen volt beleegyezni hadisarc fizetésébe. és egy ideig csak evéssel. ország népe egyiküket. találkozik vele. ahonnan kiterjeszthették hatalmukat a környező világ[sávokra]. a lakodalmi (ünnepségen] részt vevő 62 . Rómusz tehát trónra lépett." S ezt a levelet elküldték. Maholnap ideér. hogy Firenk és Rím ellen hadjáratra induljanak. A krónikás elbeszélése szerint azonban amikor (Atilusz) a Rím és Firenk országokat meghódította. akit Szivatapoludnak hívtak. és megindultak Firenk ellen.kalandjainak a híre. s mi hasznát láttuk? Most kegyeskedjék." Amikor Tetrikusz király ezt a történetet így előadta. hogy e miatt őt az ítélet napjáig megemlegessék. Ezt a tervét mindnyájan jónak találták. hisz "villámkorbácsúnak" nevezik. behódoltatta őt. Bégjeivel azon tanácskozott. beletekintett. Ily módon a Firenk bégek Atilusz királlyal megkötötték a békét azzal [a feltétellel]. Ezenközben Atilusz király felesége. De Firenk bégjei is összejöttek. Ezért aztán a világ népei meghajoltak Rím előtt. Azután Ádám próféta őfényességének korától [számított] négyezernégyszáznegyvenharmadik évben(60) megvetették Rímnek az alapjait. Arról a táborhelyről [a mai] Herszek tartománya felé vették útjukat. és kieszközli tőle a békét és biztonságot. hogy egy hatalmas virágzó [várost] fog építeni. és tudomásul vette a titkos üzenetet. akit Rómusznak hívtak trónra ültette. mert bajunkra írt és orvosságot csak öntől remélhetünk. Végül is a helyzetet megírták és a Rím pápának tudomására juttatták: "Atilusz Kosztantinije uralkodója ellen viselt hadjáratot. és felépítették [a várost]. Atilusz király ezt a lányt vette el. Volt azonban a Nimcse bégek között egy hatalmas bég. majd hosszú időre a gondolkodás tengerébe merült. s ennek más fejedelme volt. Amikor a levél a Rím pápa színe elé jutott.ivással töltötte idejét. mint erről tudomása van. Ez sohasem akart Atilusz királlyal kibékülni. hogy az összes Firenk országok bégjei Atilusznak meghódolnak. Atilusz király azonnal parancsot adott. Azonnal útra kelt Rímből. Végül is azt tartotta helyesnek. hogy ellenünk jöjjön. Rímet aztán a Firenk országok székhelyévé tették. és az összes tartományok népe engedelmeskedett neki. s legtöbbször innen ejtették hatalmukba [mind] a hét világövet. s tőle egy Aladorinusz nevű fia született. hogy ott egy hatalmas várost épít. aki Kosztantinijje uralkodójának a lánya volt. egy hely nagyon megtett. mihelyt lakodalmat ült és elvette azt a lányt. amint a tenger partján sétált. és elhatározta.

Néhány várost felgyújtott. A vár fejedelmei azonban alaposan megerősítették várukat. akik a ti seregetekben vannak.így válaszoltak -. Végül is a várat [Atilusz serege] bevette. néhány napig betegeskedett. s titokban a királynak sok katonáját tették el láb alól. végül is egész lényével megízlelvén a halált. és a történtek miatt rendkívül éberen figyelték. nem a mi [embereink] közül valók. Egy nap megérkeztek. és ostrom alá fogta a várat. s romhalmazzá vált. hogy onnan Venedik ellen megy. Ennek pedig az volt az oka. befestette lobogóit. harci eszközökkel tökéletesen ellátták és felszerelték. Amikor Atilusz király Akóalja várát elfoglalta. kibontotta zászlait. hogy az említett vár fejedelmeinek [ellenállását] megtörte. úgy határozott. elindította seregének csapatait. A név a mienk. és az ellen a vár ellen indult. és bőséges kincseit elzsákmányolták. Egyszer csak megjöttek a kémek.katonaságot azonnal összegyűjtötte. Atilusz király ezekről a dolgaikról egyszerkétszer tudomást is szerzett. és kérdést intézett hozzájuk. fejükre omlott. amiből károtok származna. "Azok a bujtogatók . VENEDIK TÖRTÉNETÉRŐL SZÓLÓ ELBESZÉLÉSEK A krónikások és a titkok tudósai a következőképpen beszélik: Abban az időben Venedik városa a tengertől nagy távolságban feküdt. és gyászzenével temessék el a föld mélyébe. Megtagadták. Parancsot adott. de Isten ments. de a szívük tele volt lenézéssel és gyűlölettel. De annak a bégnek az emberei őket [a venedikieket] megfutamították. jön-e Atilusz. hogy amikor Atilusz király ennek előtte behatolt a Firenk tartományba. hogy mi olyan gyalázatosságot követnénk el ellened. Mikor Atilusz ezt látta. Oly hevesen folyt a harc. Atilusz király azonban olyan hősiesen és oroszlán módra harcolt. Ebből Atilusz kétségbevonhatatlanul meggyőződött alávalóságukról. megszólaltatta a kis és nagy dobokat. Tetrikusz király egészsége megrendült. De a venediki bégek kémei állandóan kémkedtek Atilusz környezetében. lerombolt. hogy: "Atilusz kardjának csapásával az egész környéket elfoglalta. csak a mi nevünkkel takaródznak. Venedik bégjei nagy barátsággal viselkedtek vele szemben. A király pedig egy embert küldött hozzájuk. és jelentették. és ostrom alá fogja [a várost]. és a fogoly kiadatását kérte. hogy Tetrikuszt fejedelmi szertartás szerint mossák meg. sőt mostanában 63 . hogy meglepi őket. fekete atlasz halotti lepelbe burkolják be. hogy kő kövön nem maradt. néhányat meghódított." Amikor ezek történtek. Eközben a végzet szele újból fújni kezdett. és mindenünnen híreket küldözgettek neki. és Atilusz királynak [a történteket] hírül adták. Abban a korszakban a Firenk országok többnyire a Venedik bégek fennhatósága alatt állottak. és elhatározta. elhunyt és a másvilágra költözött. nagyon elszomorodott. vajon ellenük. Venedik bégjei elfogták Atilusz királynak egyik előkelő bégjét.

háromnapi gondolkodási időt kértek. és táborozva-menetelve visszatért székhelyére. Atilusz király azután egy jó ideig székhelyén tartózkodott. elhatározta. A célja az volt. Mihelyt [ennek híre] Venedik bégjeinek a fülébe jutott. Így aztán visszafordult. és ezt a feleletet adták: "Sorsotok rendkívül szerencsétlen. és a tengerre menekültek. és Venedik ellen indult.Ezen kívül más orvosság nincs. A lakodalmi ünnepségre meghívták a környező 64 . elpanaszolták nekik szerencsétlen helyzetüket. hogy a deszkavár [nem más]. Pedzs régi királyának. semmi más gyógyszerre szükségtek nem lesz. lehajózik a Fekete-tengerre. parancsot adott. volt egy gyönyörű szépséges lánya. hogy a tengerre kel." Ezt a feleletet adták. Most az a célja. . és kézre keríti a tengerparti tartományokat. Ezenkívül az volt a szándéka. amit jósoltok. Mivel a felesége meghalt. fiaikat. A kémek ecsetelése következtében Venedik bégjeinek inukba szállt a bátorságuk. és a gondok tengerébe merültek." Ezt a hírt hozták. s megkérdezték tőlük. Egy nap azonban elhatározta. de hogy megmeneküljetek az ellenség gonoszságától. majd a Földközi-tengerre. akivel Atilusz király a Firenk országok ellen viselt hadjáratot és aki a hadjárat folyamán elhalálozott. a deszkavár gondolatán ámulatba és csodálkozásba estek.így szóltak a bégekhez. hogy Venedik népe a tengerre menekült. egy várra van szükségtek. s rögtön hajóra szálltak. melynek a kapuja és falai deszkából vannak építve. Atilusz király ezt a lányt vette el. Amikor Venedik bégjei ezt a választ hallották. azonnal összeszedték vagyonukat. hogy újból megnősül. kifeszítették vitorláikat. hogy tulajdonképpen mi az?" Ekkor azonban a csillagjósok jöttek zavarba. "A deszkavárnak a jelentése hajó . lányaikat. Közben Atilusz király is hírét vette annak. Mondjátok meg nekünk. Mind a mai napig ott vannak letelepedve. Azonnal összehívták a környezetükben található csillagjósokat. hogy hajóhadat építsenek a Duna folyón. és nagy aggodalomba estek. A krónikás énekek szerint abban az időben azonban meghalt a felesége. aki a Szivatapolu nevű nímcse bégnek volt a lánya. előttünk teljesen érthetetlen. Ha ti abban lesztek. Venedik városát aztán felépítették a tengeren.Akbalija várát is elpusztította. hogy a tengert széltében-hosszában bejárja. Tetrikusz királynak. Végül kitalálták. Azonnal szálljunk hajókra. hogy ellenetek jön. mert roppantul fel van bőszülve. mint a hajó. hogy a baj elhárítására mi az orvosság." Innen [térjünk vissza Atiluszhoz] Ezenközben Atilusz király is felkerekedett Akbalijából. Amikor ez az elhatározás megérett a szívében. és tengerszínén találjunk magunknak hazát. A csillagjósok pedig az asztrológiába tekintettek. Azután így szóltak a csillagjósokhoz: "Az a deszkavár. De a végső és legfontosabb célja az volt. hogy a Duna folyón hajóhadat építtet. hogy bosszút álljon a venedikieken.

kezében a sors dárdája. Nézd Atiluszt. Egy idő múlva álom függönye ellebbent szeméről. A lakodalmi gyülekezetben jelen volt Kosztantinije fejedelmének lányától származó fia. De abban az időben Atilusz király már túlhaladt életének a százhuszonnegyedik évét. Gazel (81) Bosszúálló katonáját a sors szultánja leküldte a világra az alsó világban újra divánt tartott a végzet. amit ezen a világon tölt az ember tudd meg. és a nászéjszakán magánkívüli részegségben feküdt eszméletlen állapotban magára maradva megindult az orra vére. hogy a sírás semmit se használ. Ekkor huszonnégy éve ült a királyi méltóságban. életünket. 65 . Lóra szállt bőszülten a halál lovasa. Rémületében elkezdett jajveszékelni. Amikor meglátták. fekete atlasz halotti lepelbe csavarták és Budin székvárosában eltemették. és bégnek. Barátaim.tartományok bégjeit. és felocsúdott. A menyasszonynak erről a váratlan szerencsétlenségről nem volt tudomása. hogy a sors elfordította tőle az arcát. hogy csak ennyi a kegyes sors ajándéka bármily beteg. mely csak utazás. mindnyájan elcsodálkoztak és sírva fakadtak. mindenki meghalt. Figyelmesen megnézte. mivel szultán volt. Szivatopulónak lányától származó Aladorinusz is. nagyon megöregedett és elvénült. Mivel azon az éjjelen a mámortól teljesen el volt bódulva. Látta. királyi szertartás szerint rózsavízben a megmosták testét. s a fejeket célba vette A trónra ült uralkodni. Látták azonban. Mikor melléje lépett. és életének deftere befejeződött. egy rossz áradat elpusztítja. meggyőződött. és annyira folyt. Kaba. Azután Atilusz királyhoz vezették Tetrikusz király lányát. gyengélkedő és jelentéktelen vagy minden bajodra a sors írja: a halál serbetje. oh. aki ennek az épületébe jött s a véget vendége lett Ez az öt-tíz napnyi élet. és testének fészkéből a lélek-madár kirepült. ez a világ egy vendégfogadó hán. hogy lelke elvált a testétől. A lakodalom egyik napján a lány után való vágyódástól annyira elbódult. és látta. és hatalmas lakodalmat rendeztek. hogy részegre itta le magát. ivásba és mulatozásba kezdtek. hogy [általa] mily sok áldozata lett a sorsnak. hogy a patakzó vértől király megfulladt. Sírására és jajgatására összefutott a palota népe. mi történt. hogy a király meg sem mozdul.

hogy megtudják. Hunor népétől vereséget szenvedtek. és egymás ellen fordultak. A krónikások és hírek tudói a következőképpen beszélik Amikor Atilusz király a Nimcse tartományt elfoglalta. és tudtára adta az eseményeket. csatába szállunk!" Aztán mind a két fél lóra pattant.Nem szalajtjuk el ezt az alkalmat. és Aladorinusz segítségére sietett. Innen [térjünk vissza] : Amikor Kaba és Aladorinusz egy nap ismét nyeregbe szálltak és a két párt ismét összecsapott. melyet meg nem ríkatna a sors. 66 . mi ennek az oka. nem sok híja. Aladorinuszhoz pedig. látta. Nimcse tartomány nagy bégjeinek és előkelő híres embereinek legnagyobb része Atilusz királynak lett az alattvalója. Trónviszály alakult ki köztük. hogy az ég csúcspontja felé oszlopokban száll a por. mindkét oldalon töméntelen ember pusztult el. melynek híre szájról szájra járt. Mindkét hadseregből [embereket] küldtek abba az irányba. melyet a sors meg nem égetett Ha a tanulság szemével nézel erre a mulandó rózsáskertre. Amikor Vincse Laos odaérkezett és szemügyre vette a csatát. A krónikás elbeszélése szerint a nimcse pártiakat Kaba annyira megtörte. és egy helyen összegyűltek. az összes nimcse bég és nép hozzája pártolt. és van-e oly kebel. Tetrikusznak a lányát vette el. "A világon többet ilyen alkalmunk nem lesz mondták. ennek levelet irt. Végül is Üngürüsz népe pártokra szakadt. mert a nászéjszakán elöntötte arcát a vér és meghalt. nincs olyan szem. A nimcsepártiak kifáradtak és elgyengültek. mivel Kaba a kosztantinijjei fejedelem lányától származott. melyet meg nem perzselt a vágy tüze. Amikor a király eltávozott ebből a világból. hogy a nimcsepártiak egymásba vannak keveredve. Ekkor már Kaba teljesen ki volt merülve. A nimcse seregben azonnal megperdült a hírdob. és [az üngürüszök] Kabát ismerték el uruknak. ámbár nem érte el vágyát. nincs egy szív se. kevés híja. és a szultánság elnyeréséért tizenöt nap csatáztak. mivel nimcse nemzetségből származott. . hogy csaknem [teljesen] legyőzettek. hogy az ország a nimese-pártiak kezére kerüljön. hogy futásnak eredjenek. De mivel Atilusz király a Nimcse királynak.állandóan esik a világra a sors esője. Ekkor azon a helyen azt látták. Vincse Laos pedig testvére kedvéért sereget gyűjtött. másrészt látta. akinek a környezetében szerfölött sok nimcse nép volt. Volt ugyanis annak [az asszonynak] a Nimcse tartományban egy Vincse Laos nevű testvére. és kezdtek megfutamodni. Kaba és Aladorinusz nevű fiai a szultanátus [megszerzése] miatt azonnal ellenségekké és ellenfelekké váltak. A nimcse-pártiak szövetkeztek. a lánynak az volt az óhaja.

Szekizmunduznak a lányától származott. nyújts most nekem. Kosztantin fejedelem a Rúm tartományokban egy jó helyet [területet] ajándékozott nekik. és éjjel-nappal megállás nélkül folytatta útját. Végül a nimcse sereg győzött. hogy engedélyt kérjen a távozásra. ajándékozd nekem. és nagy megbecsüléssel a [császár elé] kísérték. hogy mivel Kaba Kosztantin fejedelmének. vagy ezüstkincs és állatok. ej. s gőzével az ég arcát ködbe burkolta. hogy eljussak egészen Szidijja tartományába 67 . mert tudta. Szóval azt kívánta. De Kaba rokonsága Kabának állandóan emlegette. Ezt mondta: Vers: Ah. maradék hőseivel útra kelt Kosztantinijje felé. legyen az arany-. De innen gyerünk vissza Kabához. Abban időben az ő népét Szikulinak hívták. és a szíve megtört. Kosztantinijje császárának bölcs előkelői és bégjei fogadására eléje mentek. azt kívánom tőled. A két sereg egész napnyugtáig olyan szörnyű öldöklést művelt. hogy Dzsidijja tartományában volt atyjaiknak azelőtt hazája. Konstantin császár éberen figyelte [sorsát]. De a trón és a korona Aladorinuszt illette volna. lábadnak pora szálljon a fejemre. szívem trónján szultánom vagy s lelkem mélyéből szeretlek téged.hogy Kaba seregének a közepébe intéznek támadást. szolgádnak. [mint] királyi korona. és amikor Kaba már közelre jött. és ajándékokkal halmozta el őket. Panaszkodott neki. Pannonija tartománya a nimcse pártiaké lett. ej. segítséget. és az ott levő rokonság után vágyódott. Amikor Kaba elmenekült és elindult Kosztanonijjébe. szolgádnak. hogy Kaba mint legyőzött jön hozzá. Ez oknál fogva Kabában is felébredt a vágy és szeretet az után a tartomány után. [védve] a világi viszályoktól. Figyelte érkezését. A krónikások és hírmondók úgy adják elő tovább. nagyapó. világ sahja. A Rúm tartományban tizenhárom évig éltek nyugodtan. ah. ezért őt találták méltónak a trónra. ezért őt [kárpótlásul] Erdel tartománya bánjává nevezték ki. és Kaba serege legyőzetve futásnak eredt. hogy a vér patakokban folyt. Innen [térjünk vissza] : Mivelhogy Kaba vereséget szenvedett és elmenekült. és elmondta a szükséges teendőket. Vincse Laos megérkezése okozta Kaba vereségét. de akinek a kapujára [oltalmára] rászorulnak még a sahok is. Végül is egy nap Kosztantinije uralkodójának színe elé járult. és a trónra ültették. kedves. hogy költözzenek vissza Szidijja tartományába. Emiatt szerfölött bánkódott.

" Állandóan ilyen rágalmazásokra panaszkodtak. ezüstöt. Árpádnak hívták.Azután Bendekusz királyi lakomákat rendezett. Atilusz király nővérének a fia volt. és[lelke] a mulandó világból az örökké tartó világba röppent. és sok segítségben részesítette. Bendekusz jól tudta. s így Kabának rokona volt. Végül is Szidijja tartományához közel eső helyre érve megtelepedtek. és tisztelettel kísérjék el őt hozzája. Azok pedig ott családtagjaikkal letelepedtek. hogy Kaba az útba (esőtartományok] fejedelmeivel lakmározott és barátságot kötött. és hosszú időn keresztül ott laktak. akiket abban az időben kapudánoknak neveztek. és panaszkodva elmondták a nép célzatos beszédét. "Kell-e nekünk ezt a 68 . aki Kabának egyenes leszármazottja volt. ahol maradhattak. hisz Kaba kalandos életét és végső célját Bendekusznak levélben már tudomására hozta. és egy nap útra kelt. A krónikás elbeszélése szerint abban az időben Szidijja tartományának volt egy uralkodója. Bendekusznak részletesen elbeszélték. hol nevettek. töméntelen aranyat. [Aztán Kaba] Bendekusz királlyal találkozott. Emiatt aztán Szidijja népe nem jó szemmel nézte őket. azonnal engedélyt adott. Bendekusz pedig megparancsolta bégjeinek. Egy nap a hét kapudán közül hatan önként. és az irigység tüze hamuvá égette őket. Kaba gyermekei és hozzátartozói azon a vidéken megsokasodtak. és ezzel romba dőlt szíveiket virágzóvá tette. Próza: A krónikások a következőképpen adják elő: amikor Kosztantin császár ezt a hírt megtudta. végül is a rágalmazás nyila a szívükbe fúródott. Amikor a tartomány népének ezeket a célzatos beszédeit hallotta. aki Hunor fiainak a nemzetségéből származott.A krónikás azt mondja. Hajóra szálltak. Ezeknek volt egy vezérük.és abban a tartományban járhassak szemlélődve.Amikor Kaba Szidijja tartományának a határára érkezett. és így beszéltek:"Ezeknek az atyjaik és öregatyjaik Üngürüsz országában hősiesen éltek. majd Kabának és előkelő kíséretének [letelepedésre kitűnő] helyet ajándékozott. hogy menjenek Kaba elé. fogadják őt. az irigység tüze és a rágalmazás baja megtették rá a hatásukat. Közben egy év múlt el felettük. és jó hírnevet szereztek maguknak. Kaba nemzetségéből abban a tartományban volt hét bégzáde. Bendekusznak hívták. hogy Kaba rokona neki. és "Merre vagy. Ily módon éjjel-nappal vándorolva táborozva nagy távolságot győzött le [népével]. egymás hogyléte felől tudakozódtak.Egy nap Kaba letette fejét a végzet párnájára. rubint és drágakövet adott neki. bánatosan és megtörten Árpád kapudán színe elé jöttek. Szidijja tartománya?" kiáltással a tengeren elhajóztak. hol pedig sírtak örömükben. Kosztantin császártól elbúcsúzott. Azután (Kaba] felkészült az útra. de ők gyávaságuk következtében a mi tartományunkon kívül nem találtak más helyet. a határ menti bégek Kaba érkezését és kalandos történetét Dzsidija uralkodójának.

bánkódva. ittak. melyet őseik karddal megszereztek. ő is arrafelé vette a menetirányt. és látták. és ha lehetséges. és visszafoglalják azt az országot. légy benne boldog. Az így [megalakult] szövetség értelmében aztán felkerekedtek. Rossz szándékunk a te tartományod ellen nincs. Ők pedig összegyűjtötték a hozzájuk tartozó összes népet számba vették. Vándoroltak. hogy ősapánk. adj nekünk élelmet. Amikor Szidijja uralkodója tudomást szerzett helyzetükről. s onnan a tatár kán országa felé csapatonként elindultak. Hova lett szemérmünk és lelkesedésünk. kérésüket nem utasította vissza. Kattar fővezér [hajdan] Üngürüsz országának elfoglalására indult. táboroztak. Iszá őkegyességének hétszáznegyvenötödik esztendejében Szidijja padisahjától elbúcsúztak. ha egy ilyen félreeső helyen levő népnek az ostoba szavai szívünket elkeserítik?" Mondták hangosan siránkozva. és segítséget is nyújtott nekik. [Először] ezt a [te] országodat győzte le kardjával. Azután Szidijja uralkodója dívánt tartott. s kardjának csapásával azt [az országot] elfoglalta. és csak azután foglalta el Kara Bugdan tartományát. amikor a hat kapudén ily módon panaszkodott. vagy pedig azon az úton mindnyájan pusztulnak. de ha makacskodsz. és forróság öntötte el. és tanácskoztak. harcba bocsátkozott a (tatár) kánnal. azután [azt] tőlük (az ellenségeik] elvették. [úgyhogy még] ma is szól erről széles e világon a hősi ének. Mivel nagyon régen eltávoztak ők ebből a világból. A kán átvette a levelet. és látta. és egy vitéz emberrel elküldték neki. hogy ez állt a levélben: "Te. amikor Kattar fővezér elindult. és egyúttal segítségét is kérték. Levelet Írtak a kánnak. Atilusz király halála után háromszáz év elmúltával. abban az időben. A krónikások elbeszélését és a hírmondók beszédét úgy lehet magyarázni. Emiatt titokban a szíve mélyén el volt keseredve. hogy éppen kétszáztizenhétezer ember gyűlt össze. Azután Szidijja uralkodójától engedélyt kaptak. beletekintett. Így tehát azt kívánjuk tőled. most elindultunk. Az pedig a levelet a kán színe elé vitte. s egy nap a tatár tartomány határára érkeztek. Amikor Árpád kapudán ezt a beszédet hallotta elszomorodott. Szidijja országának uralkodójától kérték. elengedte őket. aki a tatár kán vagy. tudd meg. az országot elvesztettük Azokra a tartományokra nekünk van jogunk.népet és lekicsinylő szavait hallgatnunk?" Így szóltak. Mivel régen. hogy onnan felkerekednek. hogy bocsássa el őket. Ott néhány napra megálltak. s ez a dívánon Árpádot tették meg az összegyűlt hat kapudán és a vitéz hadsereg fővezérének. "Az egész terem lett világon őseink és nemzetségünk hősiességgel szerepeltek a történelem alakításán. hogy szépszerével mutass [nekünk] utat ezen [a te] tartományodon keresztül. és egy nap boldog órájában. és 69 . Erdelt és [végül] Üngürüsz vidékeit. hogy akkor azon a helyen szövetséget kötöttek. vezér is ezen az útvonalon indult útnak. Árpád . ettek. hogy azokat az országokat vissza követeljük.

hogy nem tudtad. ami annyit jelent: "Hét vár. széltében-hosszában. rossz vége lesz a dolognak.azt mondod." Azután mindegyik kapudán a saját maga épített várba költözött. hogy ha szépszerével nem enged. és elindult. és tudta. hogy egyetlen embernek sem okoznak kárt vagy veszteséget. hogy azt az országot járja be széltében-hosszában. De abban az időben Üngürüsz országának volt egy királya. melynek Zibin nevet adta. járja be minden szegletét keresztül-kasul. és minden tekintetben virágzó. Tulajdonságainak elbeszélését [a hírszerzők] olyan fokban és mértékben adták elő. akit [---]nak hívtak. "Mivel ez a vidék ennyire híres és ismeretes mondták -. és Üngürüsz tartományának tulajdonságairól kezdtek beszélni." Amikor a tatár kán tudomásul vette a levél tartalmát. ha ezt az óhajtásunkat kielégíthetnénk. rendben átvonult a kán tartományán. akkor azonnal készülj fel. Emiatt azt a vidéket Zibin Burugnak hívták. [Ekkor] az erdeli vidékek ellen indult. Állandóan azt hallották. Megparancsolták neki. A krónikások elbeszélése szerint azzal a feltétellel vonultak az országon keresztül. aztán elküldjük őt abba a tartományba. vajon olyan-e. Vágy és kívánság fogta el őket az után a tartomány után. olyan embert kell találnunk. akit rögtön elküldtek arra a vidékre. úgyhogy Erdel tartományában hét erőd készült el. Ezzel az ígérettel Árpád fővezér egy nap onnan [a halálról] elvonult. Végül is a kapudánok összejöttek. minden szeglete kert és' szőlőskert. Ott hosszabb ideig megpihent. Végül is a kán-jó akarattal utat engedélyezett a tatár tartományon keresztül. s tökéletesen felszerelte. Az a személy pedig engedelmeskedett a parancsnak. Közben Üngürüsz tartományát alaposan szemmel tartották." Ebben megegyeztek. most az lenne a jó. rét. felkészült az útra. A többi hat kapudán is választott magának egy-egy vidéket. ott hosszú ideig éltek és uralkodtak. és nyugodtan áteresztette őket tartományán. megértette. mert aztán ne mondd. és hozzon kielégítő választ. aki azt a vidéket ismeri. minden állapotát és tulajdonságát kifürkészték. mint amilyennek ezek elbeszélték. mező. hogy dicséretükön nem győztek csodálkozni. amennyit csak tudott. De hogyan indokoljuk meg a tartomány elnyerésére [irányuló] óhajtásunkat?" 70 . Amikor Árpád szerdár és a többi kapudán Erdelt elfoglalták. ahol lakmározással töltötték ez időt. és hozzon nekünk igaz híreket annak a vidéknek a tulajdonságairól. Közben Árpád fővezér ott egy várat építtetett. azokat foglalta el. és az ország határára annyi ennivalót küldött. amennyire csak tőlünk telik. és épségben. hogy Üngürüsz minden tekintetben bővelkedő tartomány. és ezzel a szándékkal azonnal találtak egy személyt. és ezért a vidékért jöttünk ide. és kívánságuk szerinti helyen egy-egy várat építtettek. hogy nem. Ezenközben a kapudámok így szóltak: "Mivel őseink és mi is annak a vidéknek az elnyeréséért a világ haragját vállaltuk magunkra.

A mezőkön csurdogál a csobogó víz. hogy Allahon kívül nincs más isten. Nyugalmasan hajlong a ciprus és puszpáng. Ezt a csalfa tervet szőtték. aki vigyen ajándékul egy fehér lovat. hogy a fehér ló az [ország] területének az ára.A gondolkodás tengerébe merültek. Csendben örvendezők lettek a mezők. Az éghajlat is vidámította ezt a képet." De ők azon a véleményen voltak. (64) Próza: A krónikások és hírmondók így beszélik tovább Az a személy aztán ezzel a megbízatással széltében-hosszában. véges-végig bejárta és megszemlélte azt az országot. hogy minden vidéke olyan. Rózsákkal a tövisek barátkoznak. Az ősz félelmétől mentesek. A Kegyszerhez (62) a hasonló patak folyik bennük. minden helyén hatalmas szálfák. Az a személy pedig a parancs szerint elment. Csodálatos és pompás zöldellő vidékeket. mint valami fejedelmi ültetvények. Ágaikon feslenek a virágok. Mely éjjel-nappal mécseshez hasonlóan [virított]. Zöld mezőre vetik árnyukat a szálfák. Ezért küldték ki azt az illetőt annak a vidéknek a kikémlelésére. A paradicsomkertre hasonlított minden kert. Zöld ruhában nevető rózsák nyílnak. Felüdülni mindenki a rózsáskertbe megy S kezében fél narancsot tart mindenki. Virágokkal díszesek a sziklák és földek. Bimbóikat ég felé nyújtják a jázminok. városról városra. minden tája tündérkerthez hasonló díszes dalosmadár-liget. Akik ezt látták. hogy ez az ajándék annak a vidéknek a vételára legyen és az ellenségeskedés megkezdésére ürügyül szolgáljon. A tulipán kebelén pecsét (63) volt. Sokféle madár hancúrozik rajtuk. mindnyájan megadták magukat. és a drágaköves kantár a különféle gyümölcsökért és a fűért legyen. faluról falura bejárta és megszemlélte azt az országot. szép és 71 . ezüstnyerget. mint egy tulipános kert. Azt csobogja. az ezüstnyereg a folyóvizekért legyen. végül is a következő ürügyet találták az ellenségeskedés és viszály [megkezdésére] "Küldjünk egy követet. drágakövekkel díszített kantárt és más ajándékokat. Az volt a csalfa gondolatuk. Látta. minden szeglete a paradicsomkerthez hasonló képet mutat.

kellemes rózsás-berkeket, kellemes kerteket látott [mindenütt]. A táj, melyen végigsétált, tökéletes volt. Üdítő és szívét megragadó helyei és vidékei nagy számban voltak, úgyhogy azokhoz hasonlót korszakunk szemtanúja nem látott. Végigjárta tehát azt a tartományt, és a vers [szerint] "szívébe véste annak képét". Egy idő múlva azt a vidéket elhagyta, és saját hazájába tért vissza. Amikor hazaért, Árpád szerdár színe elé járult, és a kapudámok jelenlétében töviről hegyire részletesen elbeszélte, hogyan járta végig azt a tartományt. Amikor a kapudámok ezt az elbeszélést hallották, szívvel-lélekkel vágyódni kezdtek az után a vidék után, és rájuk nehezedett [megszerzésének] a gondja. Azután azonnal elhatározták, hogy Csopolug királyhoz követet küldenek. Rögtön ezüstnyereggel felnyergeltek és drágaköves kantárral felkantároztak egy fehér lovat, és Csopolug királyhoz küldték. Abban az időpontban, [amikor a követ az ajándékokkal megérkezett], a király a trónján ült, és a hatalma alatt álló országok felett kiterjesztette árnyékát (65), vagyis uralkodott, azon a napon bégjei jelentették neki, hogy Erdelből követ érkezett. A király engedélyt adott, hogy a követet színe elé bocsássák és ültessék le. Illően megvendégelték, és mivel aznap tanácsülés volt, a követ kérését előadták a királynak, aki megparancsolta, hogy lépjen a színe elé, csókoljon kezet, adja át az ajándékokat és a levelet. Azután a levélbe tekintettek, melyben ez állt: "Hatalmas király! Szolgáljon tudomásodra, hogy az a ló, melyet kiválóságodnak ajándékba küldtünk, az [az országod] földjéért legyen, az a nyereg a folyóvizekért legyen, és az a drágakövekkel díszített kantár pedig országod különféle növényeiért legyen. Vedd át és fogadd el!" Így szólt [a levél]. Amikor a király a levél szövegét hallgatta, a gondolkozás világába merült. Végül a levél tartalmából azt értette ki, hogy azok [a kapudámok] tőle (letelepülésre] hazát akarnak, és az ő oltalma alatt az ő alattvalói akarnak lenni. A király aztán értékes köpennyel ajándékozta meg a követet, és ezt a választ adta: "Mivel ők [a kapudánok] hazát óhajtanak, íme, királyságom bármelyik szögletét akarják, legyen [kívánságuk szerint] !" Azután az [elbocsátási] engedély palástját átadta a követnek, aki elindult Erdelbe. Egy nap Árpád szerdár színe elé érkezett, és előadta neki a dolgok állását. Ugyanis Árpád szerdár és a kapudámok már várakoztak rá, s mihelyt a követ válaszát megtudták, azonnal közösen leveleket küldtek a környező tartományokba, és összegyűjtötték katonáikat. Rövid időn belül közel háromszázezer katona gyűlt össze. Árpád szerdár és a hat kapudán elhagyva a síkságot Csopolug király ellen indultak. Tovább haladva átkeltek a Tisza folyón, és a Szegedin néven ismert helyhez érkeztek, [ahol] letáboroztak. Az abban a tartományban lakó nép közül azonban senkinek sem okoztak kárt és senkit sem bántottak.

72

Mihelyt Szegedin városába értek, hírét vette ennek Csopolug király is. Ennek a hírnek [a hallatára] azonban nagyon megharagudott és elkomorodott. Azonnal elhatározta, hogy a mellette készenlétben levő katonasággal átkel a Dunán, és szembeszáll a kapudámokkal, de vezírei és bégjei ettől eltanácsolták. Azonnal kémeket küldtek az ellenség irányába. A környező bégekhez és a többi helyekbe leveleket küldött, hogy teljes hadi felszerelésükkel minél gyorsabban jöjjenek kapujához. A katonaság toborzását tovább folytatta. Ezalatt a kémek is eljutottak arra a vidékre, [ahol az ellenség tartózkodott]. Bejárták és megszemlélték azt, s látták, hogy a kapudámok töméntelen katonaságot vontak össze, [mellyel ellenük mennek. Kifürkészvén a [sereg] helyzetét-állapotát, biztos hírét vették annak, hogy céljuk a király ellen [irányul], és az országot akarják [elfoglalni] Ekkor azonnal visszafordultak, és gyorsan a király színe elé járultak. Tudomására hozták annak a tévelygő katonaságnak a helyzetét és valódi történetét. A király is rövid idén belül töméntelen katonaságot gyűjtött össze. Úgy beszélik [a krónikások], hogy ezalatt Árpád fővezér a kapudámokkal és a többi előkelőségekkel tanácskozást tartott, s azon a helyen egy levelet írnak a királynak, és elküldték neki. Mihelyt a levél megérkezett a királyhoz, elolvasta. A levél Így szólt "Te, aki Üngürüsz királya, Csopolug vagy, vedd tudomásul, hogy azt a vidéket a régi időkben a mi ősünk, Kattar karddal elfoglalta, sok ideig uralkodott, aztán meghalt, és eltávozott a világból. Így csúszott ki kezünkből az a tartomány, de az ország a mi örökségünk. Ezenkívül mi azért tartományért ellenérték gyanánt egy [lovat], nyerget, drágaköves kantárt és egy csomó rubin-drágaságot adtunk neked, és te ezeket köszönettel elfogadtad. Most tehát az a kívánságunk, hogy, minden vagyonodat és kincsedet tartsd meg magadnak, ebbe nem avatkozunk, de a tartományt add át nekünk. Ha azt mondod, hogy nem, tudd meg, hogy mi most azért a vidékért kardot öltöttünk és lóra szálltunk. Add át nekünk szépszerével és beleegyezéssel. Ha nem adod, időre kész. légy!" Amikor a király a levelet elolvasta, hirtelen haragra gyúlt, darabokra tépte, és parancsot adott hogy a sereg azonnal induljon el. Nagy haragban a követet is különféle sérelmekkel illette, azt maga is átkelt a Tuna folyón, és megindult Árpád fővezér ellen. De Árpád kémei is megjöttek, és hírt hoztak a királynak [és seregének] a mozdulatairól. Árpád azonnal előkészítette összes harci felszerelését [még ott] Szegedin térségében, kibontotta zászlait, felkerekedett, és elindult arról a helyről. Néhány napi menettávolságnyira egy helyen szembekerült a királlyal, [ahol] a király a Duna partján táborozott. Árpád vele szemben szállt meg [seregével]. Mindkét fél kiküldte előőrseit, és várakozott. Azon éjjelen nem feküdtek le és nem aludtak, amíg reggel nem lett és ki nem világosodott. Akkor a két megszámlálhatatlan sereg tetőtől talpig felfegyverkezve lóhátra ugrott, rendezett sorokba felsorakozva egymásra rohant. Mindkét fél bőszült nagy kaszabolást

73

végzett. A csata folytonosan hevessé vált, végül is a királynak egyik vezére, aki a balján szokott ülni, a csatatérre rontott karddal kaszabolta a csatatéren az [ellenséges] katonákat, és Árpád seregét egy pihenőhelynyi(66) távolságra visszavetette. Amikor ezt Árpád hat kapudámja látta, kettejük rárontott [az ellenségre], a két sereg összekeveredett, és hatalmas harcot vívtak. Annyira áttörték egymás sorait, hogy csata közben [az ellenség] a két kapudám közelébe rontott, leteperték őket, és vérükkel vörösre festették a földet. Amikor ezt Árpád fővezér látta, azt parancsolta, hogy egy bőszült általános támadást indítsanak. A megmaradt kapudámok tehát támadásba lendültek, a két sereget [még jobban] összebonyolították, és a húj-haj ordítások az égbolt csúcspontjáig felhallatszottak. Végül is az történt, hogy harc közben a király vezírével szemtől szembe kerültek, egy alkalmas pillanatban azonnal leterítették, és vérét a földre folyatták. Amikor ezt a király serege látta, hátat fordított a királynak, és megfutamodott. Mihelyt a király ezt a helyzetet látta, azonnal haragra lobbant, kirántotta kardját hüvelyéből, és támadásra indult. Ekkor azonban Árpád fővezér is támadásba lendült, a két sereg összekeveredett, és oly hevesen kezdtek harcolni, hogy a csatatér tele lett holttestekkel, és a Tuna folyó vize a vértől zavarossá vált. Azonnal egymásba keveredett a két sereg, Fejek hullottak le és vér folyt a földre, Hújt-hajt ordítoztak és kiabáltak, Az ellenség összevonta szemöldökét, mint az íjat, Szárnyra keltek, s repkedtek a nyilak mindenhova, Mindegyiket a végzet madarának képzelheted, Nyelvüket kiöltötték a lándzsák hegyei, Az ellenség szívét átütötték a kis vasak, A lovak lába alól az égig szállt a por, Meghaltak minden, akár fiatalok, akár idősebbek voltak. A krónikások szavai szerint az a két sereg hatalmas csatát vívott, és mindkét oldalon rengeteg ember pusztult el. Végre a király seregét megbontották és legyőzték, s bégjeinek előkelő neves embereinek nagy része kardélre hányva elpusztult. Amikor a király ezt látta, azt hitte, hogy mindennek vége. Ezzel a gondolattal elmenekült, és Peste felett át akart kelni a Tuna folyón, hogy majd Budin várát harci eszközökkel megerősíti és felszereli. De Árpád fővezér katonái a környéket elfoglalták, minden oldalról körülvették, és elzárták az utakat. Amikor a király ezt a szerencsétlen helyzetet látta, azonnal az a gondolata támadt,

74

hogy történt ez. [Eljött] a napja. Néhányan így szóltak: "íme. s a várban menedékhelyet talál. melyet a bégek közreműködésével tettek a királyok fejére. nem akarva. ivással kellemesen töltötte idejét. A krónikások szavai szerint [így szól tovább a történet]: Miután Csopolug király a Duna folyóban megfulladt. Végül is tanácskozás közben az a vélemény alakult ki. ah. életének defterét megállította. Csakhogy abban az időben még nem volt királyi korona. másokat dervissé. milyen ez a történet. Vagy koldussá tesz a világ szultánja [Allah]. és szemét betakarta földjével. A fájdalom [után] örvendezésre ismét talál okot. megfulladt. hogy napról napra fennálljon. csodálatos. Annak ellenére hosszú ideig élt. Ezzel a csalóka gondolattal. Azután átkelt a Duna folyón. hogy a folyóból kiszabaduljon. Minden ember az ő parancsának van alávetve. de ez sehogy sem sikerült neki. hallgasd meg. Mivel abban az időben ilyen királyi (címet biztosító] korona nem volt. és [megkezdte] az uralkodást. hogy ez a trón nagy királyokhoz (méltó) trón és uralkodói szék. de egy idő múlva az is elköltözött a világból. Megfulladt a vízben. nem nyerhette el a királyi rangot. Sokat szultánná tesz. akarva. az igazság értelmének beváltója. megbetegedett. a kor végzetének a nyila eltalálta őt és megölte. Árpád fővezér fejedelmi címmel lépett a trónra. a király trónjára ült. sok hónapot és évet élt át a szív nyugalmával. lehanyatlását nem lehet (megengedni]. átúsztat és megmenekül. A végzet tövise megsebzi a lelket.hogy lovastul a Tuna folyóba veti magát. Összejöttek tehát a többi bégek és országnagyok. Egyeseknek trónon a helye e korszakban. elgyengült. és nem találván menekvést. Az ő nyelvükön "koronának" hívták azt a királyi jelvényt. s amíg meg nem koronázták. a szíve megtört. De azon a helyen életének folyását [a sors] összetiporta. senki sem támadt ellene. s híre-neve feledésbe merült. azon a helyen Csopolug király ruhástul-lovastul. Szükséges. végül is el kellett fogynia élete magjának. és átvette az említett ország feletti uralmat. tanácskoztak és a (helyzet] megoldásán tanakodtak. Csodálatos a világ állapota. Gyere. Helyére egyik fiát ültették. mint a fáraó. és a fejedelmi trón üres maradt. 75 . Árpád fővezér a hadizsákmánnyal felkerekedett. alap és támaszpont. [majd] Peste mellett letáborozott. vagyis elhalálozott. és azt elfoglalta. megöregedett. ámbár annyira igyekezett és törekedett. lova fejét visszafordította. s lett a földdel egyenlővé. és az említett folyóba vetette magát. evéssel. a korszak elfordította tőle arcát. ellenségei közül senki sem bántotta.

s hadsereget kezdett gyűjteni. Lovaik hátára vetették magukat. és meghalt. és elindult a király ellen. eseményt [és ezzel] a királyi méltóság feltételeit teljesítették és az ezzel az üggyel [kapcsolatos] szokásnak eleget tettek. műve semmivé vált. Isztefán király pedig összehívta a végtelen Üngürüsz valamennyi bégjét. és abban a csatában kézre került. Azután elfoglalta a [bolgár] tartomány többi részét is. ez az uralkodói szék megüresedett. Azonnal leveleket küldött szét a környékbeli bégeknek és a többieknek. Azonnal leveleket küldött az összes bolgár katonaságnak. [Keán] rendkívül bőkezű és dúsgazdag ember volt. Amikor eltelt a három év. Keánnak a fülébe. Aztán mindnyájan nagy örömmel mulatoztak. Keán vojvodával ellenségeskedés keletkezett. hogy szerencsét próbáljanak. engedelmességet fogadtak. s hatalmas rohammal megkezdődött az öldöklés. és leverte a bolgár sereget. Megtalálta Keán kincseit is. de súlyos sebei miatt nem sikerült felépülnie. úgy határoztak. és nem félt a királytól. A bégek és kiválóságok titokban összejöttek. Három éven keresztül igazságosan uralkodott és igazságot szolgáltatott. és hódolatuk jeléül fejet hajtottak neki. Közben az egész tartomány beleegyezésével a főpapok és a többi előkelőségek együttesen jóváhagyták a koronás állam létrehozását. mert megsértette őt. és hadsereget kezdett gyűjteni. s ennek következtében a mi tekintélyünk is napról napra emelkedni fog." így tehát a bégeknek megtetszett ez a javaslat. A krónikások következőképp adják ezt elő: Amikor a bégek összejöttek és tanácskoztak. Keán is hírüket vette. A bolgár fejedelem. hogy ebből a nemzetségből [Árpádéból] Isztefánt ültessük a trónra. és készenlétbe helyezte. és [azokat is] zsákmányul ejtette. Aztán tisztelettel felemelték helyéről. megpergette a kis és nagy dobokat. tegyük fejére a hatalom koronáját. kitűzte a harci jelvényeket. Elhatározta. s megszámlálhatatlan fegyveres seregével elindult Keán ellen. Azután tehát Isztefán lett a király. a Bulgár tartomány királyával. 76 .évében Isztefán fejére tették a hatalom koronáját. Isztefán színe elé járultak. és ezáltal a királyi méltóság feltételét is teljesítjük. Iszá őfényességének ------------. Keán is súlyosan megsebesült. de mivel a király kezétől elpusztult. hogy hadjáratot indít Bulgária ellen. Rendkívül jónak találták. összevonta a bolgárok bátrait. a királyi székhez vezették és a trónra ültették. Miután sok útszakaszt és állomáshelyet hagytak hátra. Végül is a király kerekedett felül. aki túlságosan makacs hitetlen volt.ez a korona és trón. mert őt látjuk erre alkalmasnak. kibontotta zászlait. hogy Isztefánt ültetik a trónra és teszik meg királlyá. Hatalmas [mennyiségű] harci eszközről gondoskodott. Keán és bolgár népe Isztefán királlyal a [saját] tartományuk területén kerültek szembe. A király az egész bolgár tartományt kifosztotta. De eközben ennek a híre eljutott a Bulgár tartomány uralkodójának. és megtették az előkészületeket a királyság ( megalapozására). tehát most az a szükséges.

hogy amikor a király összegyűjtötte seregét és a bolgár nép ellen indult. A várba embereket rakott és kinevezte a várparancsnokot is. és néhány bennfentes alávaló emberével nyeregbe ült. Marcsijánus fejét magával vitte. Végül az az elképzelés ötlött az eszébe. abba a várba ment.Közben Isztefán király haladva-megpihenve egy nap Marcsijánus székesvárához érkezett és megtalálta benne annak hátrahagyott kincseit is melyeket zsákmányul] ejtett. Azután a politika sakktábláján mattot adtak neki. Közben Isztefán király Keánt megölte és a bolgár tartományt elfoglalta. hogy büntessék meg. Ez a hír haragra lobbantotta és azonnal parancsot adott. és a király színe elé ment vele. A király mindkettejük várát elfoglalta. így szólt: "Ha valaki a saját jótevőjének az életére tör s ilyen cselekedetet művel. megragadva az alkalmat levágja a fejét. A krónikás úgy adja elő tovább. és az aggodalom tengerébe merülve a gond iszapjába süllyedt. hogy Iszlavin fejedelme. hogy [serege] Marcsijánus ellen induljon. és hírét vette. Egy nap egyedül találta őt álomba merülve. irgalom nélkül elválasztotta a fejét a törzsétől. és elmenekült. A király mozdulatait figyelmesen kísérte. hogy ezt meg sem említette Marcsijánusnak. és leste az alkalmat. és (saját) embereit tette beléjük. s tökéletes készenlétbe helyezte. mintha sétára menne. s aztán Isztefán király felkerekedett arról a helyről és nagy örömmel visszatért székhelyére. azonnal Marcsijánus színe elé járultak.A krónikában azonban úgy áll. és azt választotta menedékhelyül. Mikor azonban a király elejétől végéig megtudta. Volt egy megbízható kiváló bégzáde alattvalója. mely Uszlovin országhoz tartozik. hogy az igazságot kikutassa.gondolta. Marcsijánus hadsereget gyűjtött össze. abban az időben Ilirija tartományának. Azután szemmel kísérte a tartomány környékét. annak volt egy erős vára. "Hátha rám fog támadni!" . Összegyűjtötte tehát az iszlavin katonaságot. Azután ezzel a galád gondolattal Marcsijánushoz jött. Összes kincseiket elvette.gondolta. Marcsijánus megrémült. megijedt. Aztán hírét vette Marcsijánus [tartózkodási helyének] és elindult megbüntetésére. miért vágta le a fejét és hozta el. a katonaságot eltávolította onnan. és kiküldte kémeit. hogy a király ellene fordult és jön. és elküldi a királynak.. mit hoz az idő és mi fog történni" . mihelyt meghallotta. és hírül adták neki ezt az eseményt. és a földre ontották vérét. melyek őt nagy 77 . hogy amikor majd Marcsijánus elalszik. fejét vették. annyira megijedt ettől a hírtől. akit Marcsijánusnak hívtak.gondolta. Amikor ez meghallotta. "Ebben [megvárhatom]. volt egy fejedelme. mi hasznot tudna az nekem hajtani?" Haragra gyúlt a bégzáde iránt és megparancsolta. s keblét sáncul neki feszítette a sors nyilának. "Mi legyen az ír ennek [a bajnak] az elhárítására?" . Mihelyt a kémek ezt megtudták. hogy Isztefán király sereget gyűjt. Megelégedett első hadjáratának győzelmeivel. Kihasználva az alkalmat. hogy az a bégzáde. aki a vár tulajdonosa volt. s ezáltal elnyeri a király kegyét.

Azon tűnődött. Az építkezéseket folytatta. Mikor ezekbe a gondolatokba merülve üldögélt. oh. akik attól az időtől kezdve a mai napig [itt] uralkodtak. egy hang érkezett a fülébe: "A zsákmányul ejtett kincseken építtess egy nagy várat. azonnal megkezdte a vár építtetését. Ez lett a székesfővárosa és temetkezőhelye mindazoknak a királyoknak. Megszakítás nélkül embereket szül ez a világ. Volt neki egy fia. mely az utánad következő királyoknak legyen a székhelye és az eltávozottaknak temetési helyül szolgáljon !" Amikor ezt a hangot hallotta. Ebben az időben Aba Erdel tartományának volt a bánja. hova lett Dárá és Dzsem. HOGY PETRUSZ LETT A KIRÁLY Az ő defterét is megállította az ég. Hol van Dzsemsíd és hol van a lovag Szám? Azokat is megette a föld. Amikor Petrusz király lett. és idők múlásával felépült egy hatalmas vár és egy nagy templom. megtalálta az örökkévalót. s megemlegessék ennek a hadjáratnak a történetét. barátom! Senkihez sem marad hű ez az alanti sors (68) [Családi]fészket és keblet lisztté őröl. Közös megegyezéssel Petruszt királlyá választották. Elhagyta e mulandó világot. Isztolni Belgirád nevet adta neki. A MÁSODIK KIRÁLYRÓL SZÓL /A KRÓNIKA/ A krónikások és hírmondók a következőképpen beszélik tovább: Tehát a király eltávozott a világból. melyet ő maga építetett Isztolni Belgirádban. az ország népe felett annyira zsarnokoskodott. Isztefán tetteit [is megállította] a pokol.örömmel töltötték el. Miután Isztefán király ennek az ünnepélyes városnak az építését befejezte. és mulatozást rendezett. ARRŐL SZÓL. annak is volt egy fia. Annak is a halál angyala (67) szabta meg az útját. és abba a templomba temették él. hogy az ország összes bégjei és a többi alattvalók is nagyon 78 . Hová lett Iszkender. De Isztefán királynak volt egy nővére. Fészkéből ismét kirepült a paradicsomi madár. és a trónra ültették. Iszá őfényességének ezernyolcvanadik évében Isztefán király is elhalálozott. A hőst is gyávává tette. De senkinek sem. Mindegyikük semmivé tette a korszakuk. hogy neve emlékezetessé váljék a világon. Petrusznak hívták. egy léleknek sem kegyelmez. akit Abának hívtak. hogy a sors által kezére került kincsekkel milyen művet alkosson.

és hódolatukat nyilvánították neki. hogy élete fáját kivágják. egy helyen összejöttek. arról a helyről elűzetve és megcsalatva elmenekült. ami nem más. Eközben Petrusz király is hírt szerzett a dolgokról. és sokan közülük elmenekültek. Amikor ezt a királyhoz hű bégek megtudták. Előrehaladtak." Úgy beszélték meg. hogy Isztefán király nővérének a fiát. Végül is titokban Abához mentek. (70) és részletesen elbeszélte s bőségesen elpanaszolta sorsa kegyetlenségét. elmenekültek és szétfutottak. és egy nap 'Üngürüsz tartományába érkeztek. Petrusz király ellen indultak. és a császár színe elé járult. és nem engedelmeskedett parancsának. értesítették őt [határozatukról]. ittak. hogy mindnyájan utálják őt és elfordították tőle arcukat. [elhatározta. őszintén Aba alattvalóivá váltak. Arcát a földhöz súrolta. Mindnyájan. Azért jöttek össze. hogy Petrusz király ellen sírva-ríva panaszt emeljenek. elfogadta [ajánlatukat]. ami miatt az ország apraja. HOGY ABA LETT A KIRÁLY ÉS AZ Ő TÖRTÉNETÉRŐL 79 . Azt akarta. meghívják és királlyá választják. Mivel mindnyájan megunták zsarnokoskodását. Közben azonban Petrusz király is megérkezett bánatos szívvel. Ezenközben Aba zavartalanul megérkezett Üngürüsz székesvárosába. ARRÓL SZÓL. Ebből Petrusz is megértette. Azután Abát fővezérnek választották. a tartomány apraja-nagyja. összetört szívvel és síró szemmel Kizil Elma városa felé vette útját.panaszkodtak rá. ettek. hogyan törtek életére Üngürüsz bégjei. és Petrusz király ellen összevonták a katonaságot. hogy gyűljön össze a katonaság. és megrémült. nagyon elszomorodott. és így szóltak: "A mai naptól kezdve nem hajtunk fejet [neki] !" S ott ezt esküvel megfogadták. megpihentek. és hatalmas hadsereget gyűjtvén össze. Leveleket írt [és küldött széjjel] az egész országba.nagyja elfordította tőle az arcát. Így szóltak: "Mi mostantól kezdve megszakítjuk a vele való ( kapcsolatainkat). s mivel az uralkodás vágya felé hajlott. Előadta annak a történetét. de amikor a levelek megérkeztek a bégekhez. Mihelyt ezt Petrusz király látta. és menjenek Aba ellen. Ezenközben Aba is elindult. (69) így tehát Petrusz király koronáját és trónját elhagyva. Abát. senki sem vette azokat figyelembe. Mikor a császár meghallgatta Petrusz király történetét és látta szerencsétlenségét. [miközben] zokogó sírásban [tört ki]. hogy számtalan seregével a király életére törjön. [mint] Kizil Elma. Méregbe jött és tépelődött. néhány hű emberével a Nimcse tartományba menekült. amiért annyira zsarnok és igazságtalan. Mivel Aba jól ismerte a helyzetet. aki Erdel tartományának a bánja. Azután ezeknek a szavaknak [az értelmében] szívvel-lélekkel alávetették magukat Abának. megaláztatva és megalázkodva Kizil Elma városába. szemében keserű könnyekkel. s mindnyájan ellenségeivé váltak és az alkalmat várták. hogy) Petrusz király élete ellen tör. hogyan zaklatták őt. és elmondták Petrusz király elleni panaszaikat. és vigasztalta őt. Abban az időben a Nimcseország császára Kolonijja városában tartózkodott.

Én már elindultam. Végül is egy nap néhány előkelő béget gonosz szándékkal megrágalmazott. vagyonukat elzsákmányolták. A császár is hatalmas nimcse sereget gyűjtött össze. hogy amikor Üngürüsz bégjei Abát a trónra ültették. és hova ment el. haragra gyulladt. se egy pillanatot. hogy törjön be a Nimcse tartományba. és gyertek Üngürüsz fejedelme. A nimcse parancsnokok is összegyűjtvén katonáikat. a másik felének parancsot adott. [Aba] megkérdezte. Sok családot foglyul ejtettek. Üngürüsz királya eközben összekülönbözött néhány emberével. bosszút állok rajtuk !" Abban az időben a cseh tartomány is a császár uralma alatt állott. az egyik felével átkelt a Dunán. hogy Kizil Elma császárnak szolgálatába állott. A HARMADIK KIRÁLY TÖRTÉNETÉRŐL SZÓL A krónikások úgy adják elő. A menekültek egy nap a császárhoz érkeztek. Amikor a császár látta az állapotát. és így szólt "Amíg én ezen a világon leszek. és olyan nagy károkat tettek a Nimcse tartományban. A Nimcseország népe pedig sok helyen rémületbe esett. kibontották zászlaikat. Amikor a császár ezeket a baljóslatú híreket hallotta. Tudomására hozták neki a tartományban történt fosztogatást és zsákmányolást. [Aba] a jelen levő sereget azonnal kétfelé osztotta. és csapatonként elindultak Üngürüsz irányába. készítsétek elő az összes harci felszerelésteket. megkötözve és megalázva a politika 80 . néhányat ok nélkül elfogatott. családjaik s a foglyul ejtett bégek sorsát. [s emiatt] titokban gyűlöletet táplált ellenük." Ezen hír vétele után a cseh bégek azonnal összegyűjtötték katonáikat. s ezért a cseh tartomány fejedelmeinek minden irányba leveleket küldött. Tudatták vele. se egy órát ne késsetek. Aba ellen. A vágy körmével megtépte arcát. [Ott] sok vidéket feldúltak. zsákmányoltak és károkat okoztak. és segítségét kérték. Szeméből véres könny folyt. Kezével a térdét verte. és megtették Petrusz helyére királynak. gyűjtsétek össze gyorsan seregeiteket. melyekben ez állt: "Ti. hogy azt elmondani sem lehet. Kellemes szavával sokat beszélt neki S a szívét egy kissé megvigasztalta. kiváló bégeket fogtak el és láncra vertek. Rászórta szavainak drágaköveit. Aztán visszatértek saját országukba. Csehország főurai és hősei! Mihelyt hozzátok érkezik parancsom.Sírt ott akkor Petrusz. Némelyeket kardélre hánytak. mi történt Petrusz királlyal. Elpanaszolták országuk. a cseh hadsereg után elindultak Üngürüsz ellen.

a bégektől nem származik számomra semmi jó. s a titokban a császárnak levelet küldtek. és Kizil Elmába ment. s találgatta. amikor ezeket a bégeket legyilkolta birtokaikat és vagyonukat eladományozta olyan idegen [országbeli] földtelen és szegény rája osztálybeli egyéneknek. De mihelyt tudomására jutott. Barátodnak barátja. elkövettem ezt a dolgot. hanem valami más romlott gondolat született a szívében. tartalma őt megvigasztalta. és végeredményben mi volt a szándéka? Ha az ilyenféle aljasságnak semmi oka sem lenne. egy helyett tízet adok. Barátságot színlelve könyörgő levelet írt a császárnak. Azután." Amikor ez a levelük megérkezett a császár mivel annak a haragja már lecsillapodott. nehogy életek elpusztulásának légy az okozója. látjuk. Ha kár származott vagyonban vagy másban. és mostantól kezdve nem fogunk neki engedelmeskedni.így szóltak. A hatalmas lakmározás néhány napig tartott. [Neked]. hogy a nimcse császár hatalmas sereget vont össze és elindult ellene. így szólt "Lám. és [ráadásul] a bégek fölé feljebbvalókul nevezte ki őket. s fejüket leüttetve elpusztította őket. mi fog történni!" De Aba is hírül vette azoknak a bégeknek a cselekedetét. elgondolkozott. [mely így hangzik] "Hatalmas császár! Anélkül hogy tudatában lettem volna. s a pusztulás szakadékába taszította. tanácskozott a helyzet felett. kegyes. Ezeket azonnal valami cselvetéssel el kell távolítani !" A gondolkozás tengerébe merült. Mihelyt a levél megérkezett a császárhoz. akik hozzá húztak. megrémült és a képmutatáshoz folyamodott. hamis ürüggyel mind az ötven béget és bégzádét lefejeztette. akkor ez rossz jel (számunkra] és gonosz előjel!! Mert azokat a bégzádékat ártatlanul ölette 81 . Légy most. ellenségednek ellensége leszek. "Mi is alávetjük magunkat parancsodnak.(sakk]táblájára térdepeltette. haragja is lecsendesedett visszafordult onnan. a hatalmas császár parancsainak vetjük alá magunkat. Aba királyt megutálták. mi lesz ennek a vége. "Vajon mi lehetett a célja azzal ." Ezt a levelet elküldte gyorsan a császárnak.hogy annyi ártatlan béget gyilkoltatott le és tett láb alól? Mi volt ennek az oka. Amikor a megmaradt bégek és bégzádék ezt a helyzetet látták. "Hatalmas császár!" Így szólt a levél. Ema cselekedete miatt azok is. akik őszinte alattvalói és barátai voltak. Emiatt Üngürüsz bégjei nagyon elkeseredtek. és a foglyokat is sértetlenül szolgálatodra bocsátom. [mint valami] győzelmi lakoma A vendégeskedés végén azonban azokat a bégeket akik titokban a császárnak levelet küldtek. néhány napig legyünk türelemmel. szüntesd meg az ellenségeskedést. végül is egy nap a tartomány összes bégjeit és bégzádéit meghívta lakomára. mert meguntuk ennek az Aba királynak a haszontalan cselekedeteit. De a madzsar bégek az [Aba által] meggyilkolt bégek miatt nagy aggodalomban voltak. és így szólt [magában]: "Végül is ezektől. néhány neves előkelőségük összejött.

hogy nemrég betört a nimcse tartományba.így szóltak -. hogy ezek nagy bajt fognak okozni. az ő [Nimcse] tartományába is betört. A színe elé járultak. gonoszul viselkedett saját tartományában. megijedt. aggodalom és nyugtalanság kínozta. továbbá ezeknek a bégeknek a szavai is hatással voltak a császárra. [eszébe jutott. esküt tett arra. "A hatalmas császárnak tudomása van arról . hogy a császár hadjáratra készülődik. miután közösen elmenekültek. hogy a bégek. s a levágott fej nem nő ki újonnan!" A megmaradt bégek egy nap aztán felkerekedtek. úgyhogy a legkisebb reményt sem fűzhetjük hozzá. Tudta. s emiatt állandó gond. hogy a bégek a császárhoz menekültek. Emiatt nagyon el volt keseredve. hogy a végén ezek miatt ellenségeskedés származik számára. hogy Aba] Petrusz királyt is kikergette hazájából. Mélységes fájdalmukban jajveszékeltek és könnyeiket hullatták. hogy megmentsük fejünket. Amikor Aba király hírét vette. rabolt és pusztított. A kémek elmentek. és látták. gondolkozóba esett. Már azelőtt is kereste az okot [ennek az áldatlan állapotnak] a befejezésére. vagyonukat idegenből jött hazátlan [vagyontalan] egyéneknek osztotta szét. holnap nekünk. akik mostanáig a kezében vannak bebörtönözve. és hírt 82 . a foglyul ejtett rabokat a császár trónusához küldi és a létrejött károsodás váltságdíját megfizeti. szenvedéseiket és a rájuk nehezedő bajokat. Célját is megértették: bizonyosan Aba király ellen indul. Ekkor néhány kém visszatért. mert ma nekik. megesett a szíve rajtuk. és siessenek szolgálatára. hogy a legnagyobb gyorsasággal szereljék fel és készítsék elő seregeiket. siránkozva panaszkodtak Aba királyra. Ennek következtében a mi számunkra nem lesz jó reménység és nyugalom. és a hatalmas császár ellen is állandóan lesi az alkalmat. Sok rabot s köztük néhány béget is foglyul ejtett. amikor a hatalmas császárnak megérkezett a parancsa. Megundorodva a gond és aggodalom tengerébe merült. hogy bégjei elmenekültek. ha azzal törődünk." így adták elő a történteket. Ezenközben Aba király is hírül vette. pénzüket-vagyonukat hátrahagyva a császárhoz menekültek. kémkedtek. De mindenáron igyekezett ezt elodázni. egy nap a császár palotája elé érkeztek. késő bánat ebgondolat. Azonkívül kémeket küldött a császárhoz Kizil Elmába. és a fejére elháríthatatlan nagy veszedelem szakad. és ezeket a bégeket is üldözte. és előadták helyzetüket. hogy a nimcse tartományban (okozott] kárt [megtéríti].meg. sajnálta a lakmározást és amit utána elkövetett. Ezenkívül ezelőtt. Azonnal leveleket küldött szét minden irányba a nimcse parancsnokoknak. Az üdvös dolog számunkra az lesz. trónja előtt illendően hódoltak. vagyonukat idegen földteleneknek adományozta. mert Petrusz királyt is kiűzte az országból. Amikor a császár ezeknek a történetét és panaszát hallgatta. szenvedések és siralmak közepette. A krónikás úgy beszéli tovább. Ezenkívül Üngürüsz tartományának előkelőségeit ártatlanul legyilkoltatta.

A levélvivő pedig pihenés és megállás nélkül. Az említett folyó partján letelepedtek és megpihentek. Amikor ez a személy ezt az óriási gyülekezetet látta. Itt szállt szembe és állt ellen a császárnak. Ezenközben a császár is haditanácsot tartott. és küldd el őket küszöbömhöz. s akiknek nem volt fegyvere. akik megszöktek [tőlünk] és szolgálatodba szegődtek. minden zugban zsúfolva. körülnézett. hogy készen legyetek!" Az a személy pedig nagy sietve Aba királyhoz érkezett. akiknek nem volt lova. haragra lobbant. ittak. az a roppant nyomorult hitetlen sereg hullámokban csapatonként elindult. [melyben] ezt mondta: "Hatalmas császár! Azok az illetők. Halálfélelmükben megszöktek és szolgálatodba álltak. Verd őket bilincsekbe. ha rágalmaiktól nem hagyod magad félrevezetni. Haditanácsot tartott. Meneteltek. miután kirobbant az ellenségeskedés. hírhedt árulók és rablók. koronáját elmenekült és a császárhoz 83 . Azt szerette volna.adtak Aba királynak. és a katonaság között kihirdették. sorjában kibontotta zászlait. és egyáltalában nem törődve a császárral. és nem adsz hitelt szavaiknak. fegyvert. és elindult. A király azonnal levelet !rt a császárnak. A király [azután] a tartomány minden irányába leveleket küldött. összegyűjtötte katonaságát. A császár vezíreihez ment. és a király levelét darabokra tépte. éjt is nappallá téve megérkezett Kizil Elmába. lovat adott. ha sikerülne megakadályoznia a császárt abban. melyet Akszunak neveznek. és átadta a király levelét. hogy megbüntethessem őket A levelet befejezte. hogy a folyón átkeljen. hogy "Holnap lesz az indulás!". lepecsételte. a császári sátor előtt kibontották a zászlókat. járóföldeket hagytak hátra. és részletesen tudatta vele a valódi helyzetet. és ezt a választ adta: "Itt az ideje. ettek. a kis és nagy dobok és a trombiták hangja az égbolt csúcsáig felhangzott. és minden egyes [katonát] bátorított. [csodálkozásában] az ujját a szájában [felejtette]. nekilátott a fegyverek és harci eszközök előkészítésének és [a felszerelés] tökéletesítésének. hogy megszámlálhatatlan tömegű katonaság gyűlt össze. A krónikás a következőképpen beszéli és adja elő [a történteket] Amikor Petrusz király hátrahagyva trónját. Hatalmas császár! Az országodhoz illő eljárás tehát az lesz. Aztán a katonanépnek indulj-t vezényeltek. Amikor reggel lett. és látta. megpihentek. Sok napi utat és állomást hagytak maguk után. és a világ napja isteni fényével beragyogta a világot. és egy alkalmas egyénnel gyorsan a császárnak küldte. s ámulatában-bámulatában ezernyi dicsérettel adózott. (A király] szolgáját nem fogadta. Egy nap Aba király is lóra ült. Amikor a császár elé terjesztették a levelet és elolvasta. és eljutottak Nimcseország határára a Ribad folyóhoz. Közben Aba király is. Gonosz szándékuk nyilvánvaló: teljes ellenségeskedést akarnak [köztünk] létrehozni. lázadók és makacsfejű kocafiak. és katonaságot kezdett gyűjteni.

azonnal nyeregbe szállt az egész Üngürüsz sereggel. és oly csodálatos hősiességgel harcoltak. A császár serege pedig ebben a gyilkos csatában ismét felülkerekedett. és többségüket kardélre hányták. sűrűn felsorakoztatták csapataikat. fia az atyját nem tudta megkülönböztetni. Amikor a király ezt észrevette. csodás lendülettel oly hatalmasan csatáztak. Azután a császár Aba király megbüntetésére hadjáratra indult ellene. és összecsaptak. mint a pamut[felleg]. egymással szemben elrendezték soraikat. majd amikor heves és bőszült roham kezdődött. Petrusz király és az említett bégek is a császárral együtt mentek a hadjáratra. akkor mi tovább nem élhetünk. máskülönben letehetünk arról a reményről. 84 . A császár azonban három helyen is talált gázlót. így szóltak: "Ha most itt mi nem állunk bosszút. A két sereg lovainak a lába alól felverődött a föld pora. melyekből egészen pontosan megtudták a királynak azt a tervét és igyekezetét. és el kell menekülnünk. hogy a császárt nem engedi átkelni az Akszu folyón. Mikorra tartogatjuk az alkalmat?" Mikor ezt mondták. Az ordítozás. akik a császárhoz menekültek. számtalan nimcse sereget hánytak kardélre. De eközben a császár néhány kiváló embere a király katonáitól értékes híreket hallott. Egyszer csak az Üngürüsz sereg áttörte a császár sorait. az öldöklés folytonosan hevesedett. hogy életben maradunk ezen a világon. s a vér párája felhőként borította be az eget. a pártfogását és támogatását kérő Üngürüsz főurak. teljesen összebonyolódtak. és az említett folyón átkelt a túlsó partra. majd Üngürüsz tartományának néhány kiváló hőse Aba király zaklatása következtében [szintén] elmenekült és a császár szolgálatába szegődött. mert kiűztek hazánkból és elűztek népünktől. Most tehát az a szükséges. észrevették ezt Petrusz király és azok. Bekerítették a királyi sereg szívét letépték a (királyi] zászlót. és Üngürüsz bégjei az embervértől tigrissé változtak. A túloldalról megjött maga a császár is.(71) Nem sok híja volt. mert a császár és Aba közötti elhidegülésnek és ennek a furcsa [oktalan] háborúnak mi vagyunk az okai. jajgatás és jajveszékelés felharsogott az ég boltozatáig. a csata és tusakodás mértéke azonban egyenlő volt. és szűkké tették fejüknek a világot. és elállta a császár útját. Szégyenben maradtunk. kardot markolva rátámadtak a királyra. De amikor a nimcse sereg már majdnem megfutamodott. hogy bosszút álljunk. mert elhagytuk szülőföldünket. a császár [seregének] egyik szárnyán hirtelen támadásba lendültek. tisztességünk nem lesz. hogy a mezőt nem lehetett látni a holttestektől és a [levágott] fejektől. a csatasor felbomlott.folyamodott. a sereget teljesen szétverték. Másodszor azért. a fehér ló és fekete ló egyszínűvé vált. minden becsületünket elvesztjük. hogy atya a fiát. s ha életben maradunk is. s mihelyt hírül vette a király intézkedését. Ha tehát most ebben [a csatában] vereséget szenvedünk. A csatatéren egyenlő eséllyel küzdöttek. hogy a nimcse sereg legyőzetett és megalázva menekülni kényszerült. Először azért. leterítették a zászlótartót.

Üngürüsz bégjeinek okozott és a császár országi [elkövetett]. becsületét elvesztve megfutamodott. Mielőtt azonban maga visszafordult volna Kizil Elma irányába. hogy Abát a meggyilkolja. a trónra ültették. s azonnal levágom a fejét. A történetírók úgy beszélik. és a háborúban való legyőzetésének történetét is részben hallotta. s azon is átkelt. azonnal a futásban keresett menedéket. levágta a fejét. a korona vagyon és a kincs is. mint ha most [kihasználom] a kínálkozó alkalmat. Ezenközben az a bégzáde. a császár elleni ellenségeskedéséről. hogy ezért a teremtett világon hírneve legyen és egyúttal belekerüljön a történelembe. a fala tövében [gödröt] ásott. egy bégzáde tulajdona volt. Onnan tovább futva a Tisza folyóhoz ért. Ennél nagyobb ajándékot és nagyszerűbb adományt nem adhatok a császár és királynak. A vár tulajdonosa semmit kérdezett. hogy elnyerem kedvezésüket és kegyüket. és [Aba] testét abba tett el. még Petrusz királlyal találkozott. A bégzáde. s megfosztván őt életétől. aki levágta Aba királynak a fejét. Volt abban a várban egy nagy monostor. Amikor Petrusz király az ország gyékényére (72) lépett. de (mindenről] tudott. és átkelt a Tuna folyón. s [Petrusz] királynak ajándékul hozta. elbúcsúzott és [csak] aztán indult el Kizil Elmába. elhatározta. újból fejére tették az uralkodói koronát. és gyorsan elindult a császárhoz. mivel [a király] megbízott benne. [lelkét] a szélnek eresztette. ő pedig nyerje el a büntetést mindazokért az igazságtalanságokért és károkért. Vagyishogy Aba király abban a várban megpihent de nem árulta el magát. azon az éjjelen szállást adott neki. Fejét magával vitte. s tudomása volt a királynak néhány [más] titkáról is. hogy egy nagy várost fog építeni. hogy amikor Aba király a Ribád folyó mellett vereséget szenvedett és megfutamodott. Az ország előkelőségei is összegyűltek a színe előtt. Onnan azután Petrusz király is megérkezett Üsztüni Belgrád várába. Attól az időtől kezdve a későbbi királyok is [mind] abban [a várban] léptek a trónra.Amikor a király ezt látta. a császár Petrusz királyt vissza küldte Üngürüsz tartományába. Ekkor ez a bégzáde így szólt magában: "Ennek most kicsúszott a kezéből a trón is. S ezenfelül nem fér hozzá kétség. Üngürüsz bégjei elleni rút viselkedéséről. Volt azon a vidéken egy erős vár. egy nap a király küszöbéhez érkezett. aki a vár tulajdonosa volt. amelyeket a királynak. megcsókolta a 85 . Bárcsak sikerülne a császárnak a koronával és trónnal [együtt] az országot is elnyernie! Vagy pedig szálljon vissza [mindez] Petrusz királyra! Így tehát a császár és [Petrusz] király előtt nagyobb érdem nem lehet. akiben megbízott. mert értesülve volt Petrusz király elleni cselekedeteiről. Még azon az éjjelen megragadta az alkalmat. vérét bőségesen a földre ontotta. dívánja elé járult." Ezzel a gondolattal elhatározta. s Üngürüsz tartományának a királya lett.

Mivel az a méreg gyilkos méreg volt. átadta és a trónhoz küldte. melyben egy hatalmas kolostort állíttatott fel. Annak a kolostorában temették el. kezébe vette a bíborszínű bort. Amikor Petrusz király azt a nagy várost megalapította. Szolgái jajgatva megsiratták. és ivott. benne egy hatalmas kolostort is építtetett. Mikor Petrusz meglátta Aba fejét. ezüstöt és rubin-drágakövet adott neki. Aztán azt a fejet [Petrusz] elküldte a császárnak. Hallgasd meg. elővette Aba király fejét. így szólt: "Veszítsem el a császárságomat. A világ hamis csillogása elől behunyta a szemét. és szerfölött bánkódott. Megölte őt a gyilkos zsarnokság. Ámbár amit mondok. s [így] megölte. [Mely] senkihez sem hőséges és folyása nem szabályos. az csak elbeszélés És csak panasz a világ állapota ellen. az értelem tengerének búvára. Mivel tele pohár mérget akkor megivott. Oh barátom. amikkel nagyon megörvendeztette. a király ételébe mérget kevert. hogy a király életére tör. Mindenkihez elmegy és valahogy eléri. akit Andrijásnak hívtak. és hívévé tette. Amikor Petrusz már hat éve uralkodott. ha Petrusz király vérét meg nem bosszulom!". oh te. fejedelmi palástot öltetett. Gyere. és keble táját szívrepeső öröm töltötte el. Abban az időben azonban a saját nemzetségéből volt egy magas rangú vezíre. [hálából] egy nagy várat építtetett. azonnal a levegőbe emelte koronáját. mi történt Petrusszal. aki elhozta a lenyesett fejet. ennek az Andrijás vezírnek az az alávaló terve [támadt]. eltemették őt Púcsevíben.földet. rengeteg aranyat. Próza: A világtörténelem krónikásai és Ádám fiai (73) kalandjainak elbeszélői Ádám fiairól és az alsó világ történetéről a következőket adják elő: Miután Andrijás vezír Petrusz királynak mérget adott és gyalázatosan megölte. nagy haragra lobbant. imát mondott a királyért. Azután egy nap ez a hír a nimcse császár fülébe jutott. a helyére trónra lépett és uralkodott. 86 . [Ennek a városnak] a Pécsova nevet adta. Fehér testét fekete földbe temették. mert elfogta őt az uralkodás utáni vágy. Még aznap nagy fejedelmi lakomát rendezett. Arra a bégzádéra. Mivel így az ég kupolája az ő kívánsága szerint fordult. Hallgass meg figyelmesen egy pillanatra engem. Végül is egy nap alkalmat talált.

és a császár ezt az eseményt tudomásul vette. és Iszkender. A vár népéből sok katonát kiküldtek. Maga pedig mérhetetlen lovas és gyalogos seregével. parancsot adott. hogy az összes tartományokból szállítsanak gabonát [a hadsereg élelmezésére]. Parancsot adott tehát. oly nagy számban. de ha parancsommal 87 . mi történt a gabonaszállító hajókkal. hogy a király színe elé jöjjenek velük. és elmehettek. hogy a nimcse tartományok ismét küldjenek gabonát. hogy menjenek Pozson vára ellen. hogy ha jóakarattal átadjátok nekem a várat. Maga a császár is [annyi] katonával jön. hogy az élelmiszert szállító hajók induljanak el Pozson felé. Az volt a szándéka. hogy gabonaszállítási parancsok. nagyon elszomorodott és elkeseredett. hogy a föld nem bírja el őket!" De a vár urai is el voltak foglalva a készülődéssel. Azonnal egy másik parancsot írtak a császár nevében. és titokban a nimcse tartományba küldték. Az itteni gabona évekig elégséges lesz. hogy elindultam. azonnal parancsokat íratott. Nagyon megharagudott a [hajóhad] kapudánjára. fejetek és vagyonotok üdvösséget nyer. Maga pedig összegyűjtötte a cseh és nimcse katonaságot. akik a vár parancsnokai és bégjei vagytok. dobjaival.[Azonnal] leveleket küldött széjjel az országba. azt körülzárja. hogy rakják hajókra. és futáraival elküldte. Vegyétek tudomásul. Ámbár halálosan el volt keseredve. Azok pedig egy embert küldtek a királyhoz ezzel az üzenettel: "A császár hajóhada jön ellenünk. zászlaival elindult Pozson vára irányába. Rábeszélték őket arra. Azután megérkezett a császár is az említett várhoz. azon az éjjel a várbeliek harci szerszámaikkal sok gabonaszállító hajót kiluggattak és elsüllyesztettek. és megparancsolta." Ezt a parancsot lepecsételték. [Közben] gyűjtötte a sereget. mely puskával vagy nyíllal felszerelt gyalogosokból és vértes lovasságból állt. és becsukatta őt. Amikor a gabonát beszállították. hogy azt leírni nem lehet és szóval sem lehet elmondani. és a gabonaszállítást [sürgető] parancsokat vivőkhöz csatlakoztak. míg el nem fogy. Amikor elmondták neki. [mely így szólt]: "A Duna folyón levő és útnak indított hajókat azonnal térítsétek vissza és tartalékoljátok. Amikor ez a parancs a nimcse fejedelmekhez érkezett. hogy maga is Pozson vára ellen megy. Amikor a náluk levő parancsokba belenéztek.hídnál fogok telelni. látták. A hajókra számtalan katonát ültetett. és ostrom alá fogta. A várparancsnokoknak ezt a levelet írta: "Ti. Amikor az élelmiszert szállító hajókkal Pozsonhoz értek. Közben azonban Pozson uraihoz jutott ez a hír. hogy keveredjenek el az ellenség katonái között. és az élelmiszert szállító hajókat [a Dunán] leúsztatja. a többi gabonaszállító hajót visszatérítették és lehorgonyozva hagyták Közben a császár Pozson várát ostromolta. [A leveleket] lepecsételte. akik éppen akkor érkeztek arra a tájra. A krónikás szavai szerint Andrijás király abban az időben erre a vidékre tolmácsokat [kémeket] küldött. tudjátok meg.

szolgálatra készen várakoztak. és az volt a jól megfontolt szándéka. A végén belátta. amivel beverjed a fejedet! Ne fukarkodj megtenni. ami tőled kitelik!" Ezenközben a császár seregében felütötte a fejét a nélkülözés. Indulását elhalasztotta. és a sereg az éhezés következtében ínséges helyzetbe került. amit a király (a császár nevében] hozzájuk intézett. hogy ez színlelés. bal. [melyet a király cselvetésként írt]. Akkor lepecsételték. akkor én követ kövön nem hagyok. Volt azonban Andrijás királynak egy kis fia. hogy nyoma sincs a gabonának. hogy [most]. Amikor [a futárok] odaértek. Azonnal barátságos levelet írt Andrijás királynak. aztán Andrijás király is [teljes királyi] díszben a trónteremben trónjára ült. s (rögtön] tudta. hogy a gabonáért küldött szolgának is nyoma veszett. és szívében tudta.és jobboldalt arany. hogy jön a császár tiszteletbeli [nagy]követe. melynek szállítására parancsot adott. és a szíve tája megtelt örömmel. hogy az ő terve és gondolata nem valósul meg.ellenkeztek. A király eközben figyelte a császár mozdulatait. hogy kezdtek szétszóródni. s a császár levelét és ajándékait (szívesen] elfogadta. vagy álltak.gondolta. azután átadta a levelet. kezüket [mellükön] összekulcsolva. hogy ez az ellenség cselvetésének a bizonyítéka. Azután a császár követe engedélyt nyert és belépett a tanács[terem]be. mivel a császár seregét az éhezés megtörte. hadseregét jól felszerelve készenlétben tartotta. Amikor elolvasták. Helyet foglalt a trón előtt. Másrészt pedig a király csapatai megakadályozták a gabonaszállítókat. A király ennek nagyon megörült. hogy (a császár] békét és örök barátságot kíván. A (császár] belepillantott a levélbe.és ezüstszékeken ültek. akit Szalamonnak hívtak. hogy megküldik a császárnak azt a levelet. látták. Válogatott ételekkel vendégelték meg. és beveszem a várat. Szafije volt a neve. "Vajon most mi lesz?" . hogy egy követ sem adunk. ellene támad. A császárnak is volt egy lánya. futárokat küldött a gabonáért. Egyúttal sok és különféle drágaságokat küldött neki ajándékba. fejére tette az ország koronáját. 88 . Összevonta tehát seregét. hogy a császár ellen indul. és ámulatból bámulatba esett. de még kiskorú volt. s megvárta az érkező követet. azzal a paranccsal. Egy nap a követ tényleg megérkezett. és kiváló követekkel elküldte neki. Amikor a császár ezt látta. és nem adjátok át. De a szíve mélyén nem hitte el az eljárás [őszinteségét]. Üngürüsz bégjei és hősei is jelen voltak ezen az ülésen. mert a gabonát mind elvették. Mivel az a futár látta. hogy a nimcse tartományból megérkezik majd a szállítmány. tárták. és előadta a valóságos helyzetet. nagy gyorsasággal a császár színe elé járult. Az éhínség következtében a ragály oly nagy fokban terjedt közöttük. és ülést tartott. felöltötte a díszpalástot. és imát mondott a királyért." Azok pedig a válaszlevélben ezt írták: "Tudd meg. Abban az egyben reménykedtek. Eközben meghallotta. s a király vendégházában szállásolták el.

Fejét engedelmesség jeléül lehajtotta. fogj kézen. de a király ezt színlelésnek vette s [ezért] így szólt a követhez "Mivel a császárnak barátság és kibékülés szándéka. mert [őszintén] kibékülési szándéka volt. hódolattal a császár kapujához járult. Pozson várától visszavonult. hogy a császár lányát eljegyeztesse fiának és elnyerje a kezét. s ebben az alkalmas pillanatban támogatást és segítséget kért. késedelem nélkül légy kegyes és irgalmas. hatalmas császár. hogy a királynak az a szándéka. A világtörténelem krónikásai és Ádám fiai kalandjainak a hírmondói úgy beszélik és adják elő. hogy lányát Szalamonnak adja. felfigyelt. "Gyorsan szedjétek össze fegyvereiteket és harci eszközeiteket. hogy ha azt akarod. Ez az én elhatározott akaratom. felkerekedett. legyetek figyelmesek és körültekintők. és elejétől végig elolvasta. Szalamon javára. se egy órát ne késlekedjetek. Látta. és légy éber. se egy percet. akit annak előtte királlyá választottak. s ebben az alkalmas pillanatban légy támogatóm. Szalamon. majd visszatért saját birodalmát. Aztán átadták a császárnak azt az okiratot. s töméntelen ajándékkal egy emberév elküldette a követeknek. és add át neki én pedig óhajtásodnak és összes kívánságodnak eleget teszek. először mondj le a koronádról és trónodról fiad. és Szalamon régi kíséretének bégjei és főurai is fegyveresen csatlakoztak a sereghez A császár akkor kinyitotta a kincstárát. A császár méltónak és alkalmasnak találta kérését." Ezzel a feltétellel a király egy okiratot írt. de azzal a feltétellel. hogy adja jelét a barátságnak. hogy amikor Bejla király eltávozott a világból. [s ezáltal] véget vetett az ellenségeskedésnek. feltörte a pecsétet. Részletesen beszámoltak a király seregéről és helyzetéről. a császár elé terjesztette a szükséges teendőket. (hanem] jöjjetek szolgálatomra!" Néhány ezer nimcse katona és kiváló bátor vértes lovas jött össze. Azután kezét szakállára téve gondolkodás tengerébe merült. Ebben a nehéz pillanatban légy hozzám barátsággal. hogy kívánságod célhoz érjen. Tulajdonképpen az a trón jogosan nekem adatott a hatalmas császár segítségével." Ezt adta [a király] tudomására. úgyhogy köztünk örök barátság jöhessen létre. s ezért a következő levelet írta királynak: "Hatalmas király. Most szolgáljon tudomásodra.A császár azért küldte a barátságot és kibékülést óhajtó levelet. Azután a császár elhatározta. s leveleket küldött szét a tartomány oszlopaihoz (77) mind a négy [világ-] táj irányában. lepecsételte. ezt elfogadjuk. hogy miután Bejla király eltávozott a világból. és emelj fel engem a megaláztatás és nyomorúság porából!" Így könyörgött és esdekelt. Üngürüsz országa üresen maradt. Egy nap a követek vándorolva-megpihenve megérkeztek a császár székvárosába. [A császár] átvette. mindegyiküknek bőségesen osztotta szét a császári palástokat és 89 . Így tehát. és ezt mondta: "Hatalmas császár! Tudd meg. amikor atyám életben volt. Andrijás királynak a fia. óhajtásodat és kívánságod tökéletes mértékben megértettem.

ajándékokat, (s ezzel) jó nevet szerzett (magának]. Aztán hatalmas lakomát rendezett, Szalamonra felöltötte az "engedély- palástot", (78) rengeteg aranyat, ezüstöt, rubint és drágakövet ajándékozott neki, és töméntelen nimcse seregét kíséretül adta melléje. Azután a császár kapujának [szolgálatára] áldozván fejét, egy nap onnan nyeregbe pattanva elindult, és Üngürüsz székhelye irányában útra kelt. De Bejla királynak Gejza és Ladiszlaus nevű két fia maradt. Közben ezek is hevesen vágyódtak a királyság elnyerése után. Ezek élénken figyelték Szalamon minden mozdulatát és titkos cselekedetét a császár környezetében, és megtudták, hogy seregével elindult, tudták, hogy mi a véleménye és nézete róluk, s számukra ebből semmi jó nem származhatott. Abban az időben azonban volt egy nővérük, aki a cseh királynak volt a felesége. Végül is összegyűjtötték Bejla királynak minden kincsét-vagyonát, felmálházták, és néhány ezer emberrel Lehország irányába vették útjukat. Sehol sem időztek, sem nem pihentek, éjjel-nappal haladva egy nap a leh uralkodó kapujához ének, lába elé borultak, arcukat a földre hajtották, és előadták helyzetüket. A leh uralkodó így szólt hozzájuk: "Nos, várjunk néhány napot, s meglátjuk, mit mutatnak korszakunk és időnk napjai!" Szívélyesen fogadta őket, és a leh tartományban helyet jelölt ki nekik. Ők aztán a leh uralkodó védelme alatt jól töltötték életüket, evésben, ivásban, szórakozásban, mulatásban nem volt hiányuk. De állandóan kínozta őket a vágy és óhajtás a királyság elnyerése iránt. Egy idő múlva a leh királynak nővérüktől fia született. A királlyal együtt egy ideig nagy őrömmel és vidáman a szórakozásnak és mulatozásnak szentelték magukat. Egy nap Így szóltak a királyhoz: "Hatalmas király! Rajtatok kívül más támaszunk és menedékhelyünk nincs. Tőled magas kegyet és óvó szeretetet remélünk. Atyánk helyét add nekünk vissza, hogy életed folyamán barátaink örvendezők, ellenségeink siránkozók legyenek!" Esdekelve kívánták ezt a királytól. "Bárcsak úgy lenne!" - válaszolt a király. A krónikások és hírmondók úgy beszélik [tovább], hogy Szalamon egy nap megérkezett Üngürüsz trónjához, s azt üresen találva azonnal a trónra ült, fejére tette a királyi koronát, és uralkodni (kezdett] Üngürüsz országában. Közben éberen figyelt Valadiszlaus felé. Tudomást szerzett annak minden cselekedetéről, dolgáról. Gejza és Valadiszlaus pedig igyekeztek az ország megszerzésére, s végül a leh királytól kértek segítséget. Ez oknál fogva a király segítséget nyújtott, és sereget gyűjtött nekik. Onnan aztán felkerekedtek, és a sereggel elindultak Erdel tartományába. Eközben azonban Szalamon királynak, amikor tudomást szerzett arról, hogy sereget vontak össze és elindultak Erdel irányába, kétségei merültek fel, és így szólt "Mivel ezek a leh királyhoz pártoltak, végül is ebből valami baj származik. Ez ellen most az az orvosság, ha

90

fáradságot nem kímélve barátságot színlelünk, hogy [tervük] ne sikerüljön, és ne húzzanak belőle hasznot. Ez megéri a fáradságot." Azonnal levelet irt, lepecsételte, és elküldte a két testvérnek. Amikor a levél hozzájuk érkezett, feltörték a pecsétet, megnézték a tartalmát, mely így szólt: "Mostanában sereget vontatok össze, és elindultatok Erdelbe. Mi ezzel a célotok? Hisz ti az én igazi testvéreim vagytok, véretek ugyanabból a vérből, testetek ugyanabból a testből van, amint az enyém. Kegyeskedjetek elűzni közülünk az ellenségeskedést, és gyertek az én trónusomhoz. A királyságon kívül bármit kívántok, teljesítjük." Amikor a király levelét elolvasták és megtudták szándékát, habozás nélkül elfogadták és helyeselték. De mivel közben Erdel tartománya közelében telepedtek meg, és rendbe kellett hozni birtokaikat, csak egy idő múlva szedelődzködtek össze és indultak el a királyhoz. Egy nap megérkeztek a (király] kapujához, s találkoztak egymással. Egymás hogyléte felől kérdezősködtek, és hatalmas lakomát csaptak, s örök barátságot fogadtak. Azután a király ajándékokkal halmozta el őket, Gejzát kinevezte Erdel tartománya bánjává, Valadiszlausnak is egy bánságot adott. [Ezzel] szívüket felvidámította és megörvendeztette. Ilyen körülmények között hosszú ideig biztonságban és kellemesen töltötték életüket. De Szalamon király idejében maga a király és az üngürüsz bégek valahogy rossz viszonyba kerültek Kosztantin császárral, s elhidegültek egymástól. Erdel tartományának a bánja, Gejza azonban Kosztantin császárral barátságban volt s mivel nagy szimpátiával és barátsággal viselkedtek egymás iránt, követeik állandóan jöttek- mentek. Abban az időben Szalamon királynak a bolgár uralkodó fiai közül volt egy vezíre, akit Rodannak hívtak. Ez roppant álnok, kétszínű, kegyetlen és gonosz személy volt. Ez hírét vette, hogy Gejza és Kosztantin császár között barátság áll fenn. Emiatt gyűlölte őket, és mindig azon járt az esze, hogy a királlyal meggyilkoltatja Gejzát azután Erdel tartományának bánságát magának kéri. Végül is egyszer a királyhoz ment, és így szólt: "Hatalmas király! Tudd meg, hogy Gejza Lehország és Rosztantin fejedelmeivel szövetkezett, és az igazi szándéka és valódi elhatározása.az, hogy [téged] eltegyen (az útból]." [Ezzel] a valótlan állítással a királyt megtévesztette. A királynak kétsége támadt, és így szólt: "Hogyan lehetne védekezni ez ellen a baj ellen?" "Hatalmas király !" Válaszolt a vezír. "A helyes eljárás az lesz, ha most, amíg [Gejza] semmit sem gyanít, hadsereggel ellene indulsz, kézre keríted őt, hogy gonoszságától megmeneküljünk." A király pedig kiadta a parancsot, hogy gyűljön össze a sereg. Aztán Radvan vezír, leveleket küldött szét az országba. Volt Erdel tartományában néhány bég és főúr, akik hozzá húztak azoknak is titokban leveleket küldött, és tudomásukra adta a történteket. Ezektől aztán a hír, hogy valóban igaz, Gejza fülébe jutott. Mivel testvérének Ladiszlausnak [a bánsága alatt álló] terület a cseh tartományokkal volt határos, melynek fejedelmeivel jó

91

barátságban volt, ezért Gejza is levelet küldött testvérének. "A mostani helyzetben - írta -a királynak az a szándéka, hogy éket verjen közénk. Szolgáljon tudomásodra, hogy már gyűjti a seregét. Elérkezett tehát a testvéri [segítség] ideje. Légy szíves és menj gyorsan Csehország fejedelmeihez és kérj tőlük segítséget. Azután menj Lehországba és mondd el nekik helyzetünket. Te pedig annyi sereget gyűjts, amennyit csak tudsz. Ami velem történt az, veled is megesik, ezt valahogy el ne felejtsd." Amikor a levél Valadiszlaushoz érkezett egy pillanatot sem késlelkedett, a cseh fejedelemhez ment, könyörgött neki, és segítséget kért. Azok pedig sok ezer lovast, gyalogos puskásokból és íjas vértesekből álló sereget adtak neki. Ezen felül saját csapatait is összeszedte. Közben Gejza leh királyának is könyörgő levelet küldött, és részletesen tudomására adta a kialakult helyzetet. Leh királya is azonnal parancsot adott, hogy gyűljön össze a leh hadsereg. [Valadiszlaus] csakhamar hatalmas sereget gyűjtött össze. A krónikás úgy adja elő, hogy amikor Ladiszlaus a cseh tartományba érkezett, hogy segítséget kérjen, ez Radovan vezírnek a fülébe jutott. Azonnal a király elé ment, és így szólt: "Hatalmas király, tudd meg és légy éber, mert most Gejza testvére, Ladiszlaus a cseh fejedelmekhez ment segítséget kérni. Megszámlálhatatlan sereget gyűjtött össze, s maholnap találkozik Gejzával, aztán a veszély megnövekszik." Ezekkel a szavakkal a királyban kétséget ébresztett. "Mielőtt az a sereg [Gejzához] megérkezik, el kell indulnunk, és a Gejza dolgát be kell fejeznünk." Így sürgette a királyt. "Gyorsan készítsétek elő a hadi felszerelést és a sereget!" Adta ki a parancsot a király. De most a mi elbeszélésünk Erdel tartományába, Gejza bánhoz érkezett. Ő pedig összetoborozta Erdel tartománya seregét, tanácsot tartott az erdeli főurakkal, és így szólt: "Vajon mi lehet az oka annak, hogy a király életünk ellen tőr? Micsoda dolog ez? Miféle hibát követtetek el ti és mi, hogy ez méltó lenne az elítélésre? Mi ennek az oka?" Tanácskozás közben a királyhoz húzó néhány bég így szólt "Hatalmas bán, tudd meg, hogy a királynak semmiféle rossz szándéka nincs. Ez nem igaz." De ezeknek a bégeknek az volt a szándéka, hogy Gejzát, anélkül hogy észrevenné, kiszolgáltassák a királynak. "Ez a sors rendelése - válaszolt Gejza -, de ha nekem sikerül megragadnom egy alkalmas napot, akkor olyan dolgot fogok neki elkövetni, hogy az egész világon meg fogják azt emlegetni." Ezek után Gejza megértette a királyhoz húzó bégek azon szavaiból, hogy "a királynak nincs szándéka ellened törni, ez nem lehet igaz", hogy nekik van gonosz szándékuk, s ezért így szólt: "Aki engem akar, az jöjjön velem. Aki mást gondol, az maradjon meg magának! [Ezek után Gejza] elindult onnan, és amikor a Tisza folyóhoz ért, a király irányába kémeket küldött. Közben ő maga figyelemmel kísérte testvérét, Ladiszlaust, és várakozott rá. [Ott] időzött [egy ideig], vajon mi a helyzet Lehországban. A leh király is töméntelen lovasból,

92

Őt nevezte ki a leh király fővezérnek. színe elé járult. lovat és ruhát adott. és értesítette őt a király minden mozdulatáról. Közben a király töméntelen katonájával átkelt a Duna vizén. színe elé járult. Ezenközben Gejza szívében már megadta magát sorsának. hogy Gejza nővérétől a leh uralkodónak egy fia született. Tudd meg. tudd meg. átadta a levelet. A lovak patkói alól a föld pora pamutgomolyagként 93 . A király [seregének] bal. Otonusznak. és megütköztek a királyi sereggel. Néhány állomásnyi utat megtettek. és elindult Erdel felé. aki testvérem. s elindult szembe a királlyal. akinek nem volt harci eszköze. Amikor a futár megérkezett Ladiszlaushoz. hogy az összecsapás elkerülhetetlen. A király pedig közeledett. Felsorakoztak a királlyal szemben. haragra gyulladt. akkor tegyél le a rólam való reményről. fegyvert. ezek menetelnek. Mihelyt Gejza katonái megpillantották a király töméntelen seregét. Íme. kinyittatta a kincstárát. A király azonnal parancsot adott. és néhány ezer emberrel Gejzára rontott. és Gejza segélykérését tudomására adta. és rábízta a hatalmas leh sereget. mérgesen Radovan vezérre nézett. hogy testvérének [hadi] jelvényei vajon mikor tűnnek majd elő. Azután Gejza a Lehországban [időző] testvérének levelet írt. rögtön siess segítségemre. Ladiszlaus bepillantott a levélbe. és rövid időn belül ideér. és figyelte. és látta. Amikor a király ezt látta. és Valadiszlausnak kiadták az engedélypalástokat. A kém ekkor azonnal visszafordult.gyalogos puskásokból és íjászokból álló sereget gyűjtött össze. hogy le nem gyűrt bennünket. Vladiszlaus vagy. Ha nem jössz és nem csatlakozol hozzám. hogy a király végtelen seregével átkelt a Duna vizén és [tovább] halad. lába elé borult. és dühösen így szólt hozzá: "Hát még egy bánnal sem bírunk? Kis híja.és jobbszárnyát megtámadták és leverték. lova nyakába hajolva vágtatott Gejza elé. Kinyitotta kincstárát. [mert] hozzám hasonló testvért hol találsz. amikor kora hajnalban szembekerültek egymással. hogy most ezen a helyen várakozok rád. de nem akartak [gyáván] meghátrálni. fiának. megcsókolta a földet. azonnal nagy gyorsasággal sietett a leh uralkodóhoz. [Gejza] azonnal átkelt ott a Tisza folyón. Azután az a hatalmas leh és cseh hadsereg lóra kapott és elindult. Ha hű barátom vagy. Ezalatt Gejza kéme a király seregéhez érkezett. Csekély és gyenge seregét buzdította. annak harci eszközt. és futárral Ladiszlaushoz küldte. félelmükben elsápadtak. A két porral egyenlő sereg (79) összegomolyodva tusakodott. és szóval is előadta a történteket. De a király megszámlálhatatlan sereggel vágtatva jön ellenem. de eközben a király is éjjelt nappallá téve Gejza ellen menetelt. és testünket a megsemmisülésbe taszította!" Radvan méregbe jött." Amikor testvére ezt az értesítést elolvasta. Fentebb említettük. Gejza megsegítésére mentek. mely így szólt: "Te. akit Otonusznak hívtak.

a leh tartomány felé vette útját. Először szerezzünk híreket !" Gyorsan kémeket választottak. hogy Szalamon király felé nyújtottad ki a kezedet. végül is eléred célodat. A földre borultak. de milyen különös. Gejza seregének a szívéhez hatolt. és távolról embereket küldött ahhoz a sereghez. és meg fognak a királlyal ütközni. Amikor elmúlt az éj és megérkezett a nappal.Most ő megmenekült a karmainkból. hogy a király ellen mennek. Otonusz. és az ő testvére. és oly rettenetes csatározást és ordítozást csaptak. Amikor Gejza ezt látta. barát vagy ellenség? Nézzük meg!" . és Lehország irányában elvágtatott. visszafordult és a király ellen jön.mondta. a vereség után. csapatait széjjelverték. Helyzete miatt nagyon elszomorodtak és csodálkoztak. örömében álmából felriadt.Végül is bizonyára sikerül majd elnyerned a királyságot.válaszolt a vezír. mint ahány csillag van az égen. a leh 94 . És ha majd megjön a győzelem napja. amint kinyújtotta kezét. Így társalogtak bizalmasan azon az éjjelen. Közben Gejza. zászlaikat letépték. majd Otonuszhoz és Vladiszlaushoz mentek. Üngürüsz országából egy sereg közeledik. Amikor ezt az álmot látta. és a sereg irányába vette útját. és Gejza akkor megfogadta. Közben azonban Gejza is odaért. és így szóltak: "Íme. s neki hozták ezt a nagy segítséget. Gejza azonnal megfordult. akkor nincs lehetőség a [győzelmes] csatára. hogy azt leírni sem lehet.így szólt Ladiszlaus. hogy ez a sereg nem hasonlít egy megvert sereghez. Annyi sátor díszítette a térséget. . hogy ezek barátok. azonnal hírt adtak Gejzának." Egész éjjel bizalmasan társalogtak. "Vajon milyen sereg ez. . s megindultak a király ellen. és elküldték őket. és a saját fejedre tetted. felkerekedtek onnan. A király Gejza veresége után roppant jókedvű lett. De közben hír érkezett. Gejzát vigasztalták. Azonnal ellene kell fordulnunk. váratlanul egy helyen látta. és a saját fejére tette. félelmében elmenekült. és amint ment. Szalamon király fejéről levette a koronát. Annak a töméntelen katonának a tulajdonosa a leh király fia. mert álmomban láttam. Ezenközben Ladiszlaus egy éjjel álmában testvérét. mert ha megállunk. és elmagyarázta nekik az átélt eseményeket. Ez a hír nagyon megijesztette a királyt. Gejzát látta. A kémek aztán elmentek. "Ne szomorkodj . akkor egy hatalmas várat és egy nagy székesegyházat fog építtetni. Végezetül is a király serege kerekedett felül. Amikor [az előre küldött emberek] megtudták.szállt fel. átkeltek a Tisza folyón. levetted a koronáját. Most tehát ne búsulj. és így szólt Radovan vezírhez "Gondoskodj és tedd meg a [szükséges] intézkedést !" "Hatalmas király" . Eközben [Gejza] seregéből az [előre küldött] csapatnyi katona odaért [a sereghez]. hogy Gejza segítséget kapott. Ladiszlaus volt. hogy egy hatalmas sereg táborozik." Mondták kétségeskedve.

rendben felsorakoztak a harcmezőn. a király Gejza és Ladiszlaus csapatait szemlélve megértette. l. hogy a leh király fia. a leh uralkodó fia. bal oldalán pedig Ladiszlaus. Ekkor azonban ez a két sereg megütközött. Mindkét oldalon nagy volt a veszteség túlságos volt a jajgatás és ordítozás. melyek többnyire puskásokból és gyalogosokból álltak leh király fiának. ő is egy sor katonájával támadásba lendült és oly mértékben csatáztak. felültették a nyeregbe és azonnal elmenekült Pozson vára felé. Otonusznak a leh katonái Gejza erdeli serege lovasokból állott. késedelem nélkül leterítette. Mikor a két sereg a csatamezőn harcba bocsátkozott. A harc addig tartott. Otonusz vasból [készült] várhoz hasonló csapataival körülvéve. Mielőtt azonban erre a hadjáratra elindult feleségét Pozson várába küldte. hogy a világ a megsemmisülés felé sodródott. A király seregének legnagyobb részét lekaszabolták. kipuhatolták helyzetüket. hogy harcba bocsátkozzanak. Ekkor azonban Radován is támadásba lendült. és vérét a fekete földre folyatta. míg a nap az égen le nem hanyatlott A király az [egész] csatát végignézte. Látta. reszketni kezdett. a feje is forgott. Amikor ezt látta. nagyon elcsüggedtek. látta. hogy a király fia. mellyel meg kell ütköznie. és a két sereg összekeveredve verekedett.torkán] akadt. Egymás után váltakozva f olytak a heves támadások. Otonusz sem tétlenkedett. és a királyhoz közeli helyre érkezett. Csapatával egyszerre felkerekedett. A király csatasorba állította és felsorakoztatta seregét s készenlétben figyelte az ellenséget. mint ez a világ. Radovan vezír így szólt a királyhoz: "Hatalmas király. Eközben Gejza [a leh sereggel] nagy távolságot tett meg. Néhányan sebesülve 95 . Az igyekezet hurkába és az aggodalom béklyójába keveredett. lelkét elfogta a félelem. fejeket vágtak le. Elkezdődött a csat. rögtön elővezettek egy paripát. Ekkor a király csatasorait teljesen szétverték. és vért fröcsköltek széjjel. Amikor a két sereg összekeveredve kaszabolta egymást. hogy Ladiszlaus seregére rácsapjon. hogy a föld is nyögött és a mellek döngtek. Ebben a csatában pedig a király teljes vereséget szenvedett. szemére pedig az éj sötétje szállott. és oly szörnyű volt a csata. hogy a csatatér a vereség képét mutatja. Fegyvereiket csörtetve égig felhatoló zajt csaptak Mikor a király ezt a csodálni való felsorakozást és ezt a bámulatos sereget látta. Ladiszlaus seregében voltak a cseh csapatok. sok kiváló bégjét és hősies vezérét kardélre hányták. azonnal mennünk kell" Mikor ezt mondta. és egész testében reszketett. A harc folyamán a vezír Radovanra rontott. Mikor [emberei őt] ebben az állapotban látták. hogy hamis tanáccsal őt félrevezette. melyek tetőtől talpig acélból voltak öltözve. s amikor megtudták. Otonusz is ott van. jobb oldalán Gejza. Mihelyt megindult és alighogy rácsapott Ladiszlaus seregére. a lélegzete is elfulladt szó is a nyelvén [. azonnal megfordult és Gejza ellen támadt.seregről értesüléseket szereztek.

Üngürüsz trónját üresnek és elhagyottnak találta. Ott aztán megpihent. hogy a bégek közül kik mentek el. Mivel a hegyek közt élő híres Vács nevű szenttől is ilyen tanácsot kapott látogatása alkalmával. koronáját a fejére tette. Végre amikor reggel lett. Amint továbbment. a csata színhelyén egy várat és benne egy hatalmas templomot építtetett. HOGY ÜNGÜRÜSZ TRÓNJÁN GEJZA LETT A KIRÁLY Az elbeszélő szavai szerint: Amikor Gejza megjött és Üngürüsz trónjához érkezett. és uralkodni kezdett. bement hozzá. ARRÓL SZÓL. Amikor az elesett [fővezért] látta. akkor megesküdött. összes kincsei. 96 . Ezután Gejza azt szerette volna tudni. és elfogta a bánat. hogy ha majd megjön a sikeres alkalom. De amikor (Szalamon] király ellen harcolt. A csatatér másik oldalán hegyes vidék terült el. Szerfölött elszomorodott. Az említett ország királya lett. a csata helyén egy várat és egy hatalmas templomot fog építeni. egy helyen megpillantotta a cseh sereg fővezérének a holttestét az elesettek között. Amikor őt ebben az állapotban látta.elmenekültek. és tanácsát kérte. Volt egy nagyon kedvelt és tiszteletre méltó bizalmi embere. esküje szerint. és egy helyen meglátta a király vezírjének a holttestét. eszméletét vesztve lefordult a lováról. fejedelmi sátra és mindene [az ellenségnek] esett zsákmányául. nagyon elszomorodott. Az elesett katonák közé ment. Aztán így szólt: "A hatalomvágytól ösztönözve cselvetéssel foglalkoztál. Elkeseredve ment tovább. eljött ez az atkalom is. most elhatározta. eltöltötte az öröm. A hegyeken egy tapasztalt agg remete élt. és ez nagy örömmel töltötte el. hogy esküjét megvalósítja. aki nagy hírt és nevezetességet szerzett magának. gonosz szándékkal ellenségeskedést szítottál közöttünk. vérbe fojtva a megvetés porába volt lesújtva a feje. és Peste mellett átkelt a Dunán. és akit Szevenbutolognak hívtak. fejére tették az uralkodói koronát. Onnan aztán visszatért. Mivelhogy a király elmenekült. Peste városát pedig a templom részére alapítványul adományozta. A neve Vács volt. Ez egy gyenge aggastyán volt. Aztán ott hagyta és tovább folytatta útját pihenőhelyéig." Amikor ellenségét megalázottan porba sújtott fejjel látta. és hálát adott az Istennek. A cselszövő és makacs Radovan is a bosszú áldozata lett. látta. de tovább folytatta útját. és nyugalomba helyezte magát másnap reggelig. Mivel a háborút (megnyerte). amikor azt is megpillantotta az elesettek sorában. hogy a király seregéből számtalan kiválóság esett el. Gejza ennek a szentnek a tartózkodási helyére ment. Mikor erre az elszomorító szemlére indult. Ezért azon a puszta hegyen egy nagy templomot és kolostort építtetett. Irigyelted az én báni méltóságomat. s a király bégjei közül kik estek el. Azután. teljesen megvigasztalódott. Most ez a hatalomvágy és az irigységed ezt a szerencsétlenséget hozta a fejedre. aki neki segítségére jött.

és a leh uralkodó is útra kél seregével. Mi pedig megyünk. a császár környezetében volt egy Gejza királyhoz húzó egyén. ha ellenem jöttök. Mivel ez a könyörgés őszintének látszott. hogy saját magam jószántából [az országot] nektek adom. Ladiszlauszt erdélyi bánná nevezte ki. a trónra ültetted.Miután Üngürüsz trónjára került és király lett. Míg az előkészületek folytak. A király pedig a császár vezíreinek a következő levelet küldte: "Szolgáljon tudomástokra. Amikor a császár vezíres ezt az értesítést elolvasták." [Erre] esküt tett (a király]. Határozatunkban nem mutatkozik szerencse országunk számára. De némelyik bég nem mutatott beleegyezést. mások pedig így szóltak: "Hatalmas császár! Szalamon királynak segítettél. olyan nincs. Abban az esetben." Így könyörgött. elhatároztam. hogy egy országát vesztett személy miatt mennyi harcnak. hogy Lehország királya az a pártján van. a császár összehívta a dívánt. és az országot Szalamon királynak visszaadjátok. Cselekedetetek szerint részesültök majd ellenértékben. és a szemem látni fog. és harcolni fogunk egy olyan személyért. és segítséget nyújt neki. Nem tudjuk. hogy az ország [visszaszerzéséért] katonaságot gyűjtötök. úgy tűnik fel. ők meg jönnek ellenünk. aki rangjavesztett és koronáját szélnek eresztette. Az igazság azonban az. hogy Szalamon király egy országát vesztett egyén. Az erdeli tartomány bánja pedig testvére neki. az egész Üngürüsz tartományának seregeit összegyűjti. aki csatavesztetten Pozson várába menekült. Aztán ha most ellene megyünk. ez a sérelem. csatának és pusztulásnak lesztek okozói. hogy a szerencse kinek fog kedvezni. hogy magát a hatalmas császárt érinti. Most pedig az a hír terjedt el. Most tehát a hatalmas császártól a kérésünk a következő: szíveskedjél nekünk segítséget nyújtani és engem támogatni. De ha mégis az összegyűjtött katonasággal ellenem jöttök. A döntés [ebben az ügyben] a császáré!" . amíg ép egészségben leszek. menjenek a király segítségére. aki ezekről a történtekről részletesen értesítette Gejza királyt.mondták. hogy erőinket összemérjük. a király pártjára hajlottak. Íme. testvérét. és ültessék vissza trónjára. a fejemre. hogy gyűjtsenek katonaságot. a császár színe elé járultak. A parancs 97 . De most történetünkkel megérkeztünk Szalamon királyhoz. hogy ellenem támadjatok. és így szóltak: "Hatalmas császár! Leveleket küldtél a tartományok bégjeinek azzal a paranccsal. Igyekezzetek valamilyen módon lebeszélni a császárt. Az is szolgáljon tudomásodra. Azután egy nap a következő levelet írta a császárnak: "Hatalmas császár! Tudomásod van arról. hogy a király azt az országot kardjának csapásával szerezte. s eltelve keserűséggel ott-tartózkodott. hogy összevonja Dimiskár és Szebis seregeit is. hogy milyen szerencsétlenség és baj szakadt. hogy én ezt az országot a kardommal szereztem. Ez után a tanácskozás után azt a parancsot adta vezíresnek. hogy gyűjtsenek katonaságot. De szíveskedjetek [tudomásul venni]. ami őt érte. a katonaság összegyűlt. és a bégekkel tanácskozó tárgyalást kezdett. és (ellenünk] hozza. s biztos. A helyzet azonban az.

és így az egész hadi készülődés semmivé vált. s [elindult] a szárazföldön sereggel.[azonban] a hatalmas császáré!" Így válaszoltak. [egyszer] útra kel. egy részt Szalamonnak adtak. hogy gyerünk és rohanjuk meg Pozson várát. Ekkor Szalamon király látta. akár kiváló [ember] az. és a következő üzenetet küldte Gejzának "Egész életemben tudtam. melyet Vács várának építésekor emeltetett. Ezért mostantól kezdve saját magam [elhatározásából] véglegesen lemondtam a hatalom utáni vágyról. oh tiszteletre méltó [olvasó]. Mindenki. A mi sérelmünk is felejthetetlen. és felépítik a barátság épületét. aki erre a világra jön. mi a vádatok és kívánságtok ?" Miután ezt a választ küldte. A világtörténelem krónikásai és Ádám fiai kalandjainak mesteri elbeszélése és 98 . Ezek után a király azt hitte. és örök barátok lettek. Ott Üngürüsz országát három részre osztották. Miután a császárt hadjárat indításáról lebeszélték. a Dunán hajóhaddal. és meghalt. Azután az idők királya lezárta szemét. hanem állandóan lesi ellenünk az alkalmat. és lemondott a hadjáratról. Végül is megnyugodott. EZ AZ ELBESZÉLÉS ARRÓL SZÓL. hogy kérése ne maradjon eredménytelen" . esküvel megfogadták [Gejzával].így szólt egy nap -. eltávozott ebből a világból. a képmutatás [gondolatával] kezdett foglalkozni. Gejza király pedig bevonult székvárosába. Mit akartok még tőlem. és ezekről a tájakról levettem valóban a kezem. Gejza a gondok tengerébe merült. Szalamon visszatért Pozson várába. nem vesztegeti az idejét. ezért erre a bajra az az orvosság. vegyük ostrom alá. és egy nap hirtelenül körülzárta a várat. "Legalább egy kevés katonaságot [testőrséget] adjunk neki. hogy a császár vezírei saját maguk határoztak így. hogy rosszra fordult a dolog. hogy ebből a dologból a végén nagy baj és óriási pusztulás lehet. hogy egy barátom sincs és hogy senki sem lesz hű társam. két részt pedig Gejzának. megköszönte nekik. HOGY LADISZLAUSZ KIRÁLY LETT ÉS AZ Ő TÖRTÉNETÉRŐL. Azután eltávoztak onnan. Vers Lehunyta a szemét a világ elől Gejza is. Mindkét oldalról megszólaltak az ágyúk. és Szekszárd várába mentek. és az erődöt ostrom alá vette. vajon a végén Szalamon királlyal hogyan alakul a helyzet. hogy rosszaságától és gonoszságától megszabaduljunk!" Azonnal katonaságot gyűjtött. Azután az említett vártól felkerekedtek. aminek beláthatatlan vége lesz. ő magát kerítsük kézre. "Mivel Szalamon király épségben van . De végül azok sem mutattak hajlandóságot Szalamon iránt. Akár alávaló. Ekkor a császár is meggondolta. Abban a templomban temették el.adta ki a parancsot néhány bégnek. ahol még három évig élt. Senkivel sem köt barátságot a világi elmúlás. hogy megsemmisítik a közöttük levő ellenségeskedést.

senkitől sem várhat segítséget. és mardosta a bánat. hogy maga esik majd bele abba a verembe. közös akarattal Ladiszlausz színe elé járultak. [Még akkor is. Üngürüsz bégjei és magas rangú emírjei együttesen Ladiszlauszhoz mentek felajánlották neki a királyságot. hogy mennyi szorongattatás között élte életét. darócot és a szegénységet választotta. Ladiszlaus kényszerű barátságban volt vele és amikor Üngürüsz trónjára lépett. s mivel a király meghalt. Visegrád várába záratta. hogy amikor Gejza király eltávozott a világból. mely tűzként égett elméjében. és senki sincs. idegen vidékre költözött és az elválás tengerébe vetette magát. Végül is ennek a híre egy nap Ladiszlaus király fülébe jutott. hogy nem fogadják el az ő véleményét. akiben megbízhat. De a bégek azt kívánták. Üngürüsz országa király nélkül maradt. hogyan távolíthatná el Ladiszlausz királyt. hogy megkezdje az uralkodást. és mindig kereste az alkalmat. a teljes lemondást.(80) Nagy fájdalmában saját hazáját elhagyta. Eszébe jutott a sok átélt esemény számtalan kalandja. és nem fogadta el a (meghívást). s királlyá választották. De Ladiszlaus azt mondta. Ekkor a világ boldogságát elméjéből elűzte. de egy idő múlva mégis szabadon engedte. De Szalamonnak állandóan cselszövésen (járt az esze) és viszály felkeltésére törekedett. De abban az időben a királynak a testvére. Látta. hogy csak a szenvedés társult hozzá. Ugyanis a krónikás úgy beszéli el. hogy a világi szerencse elfordult tőle. és igyekeztek őt rábeszélni. a maga élete ellen tör és remélem." Szalamon azonban napról napra tovább folytatta a fondorkodást. Ladiszlaus nem vette komolyan a dolgot és így szólt "Azzal. a rosszakaratot szívéből kiutasította. (Ismét) összejöttek. és a Pola nevű várban temették el. hogy ellenem tör. melyet [nekem] ásott. és meghívták a trónra. ha] az Igazság sahi rangra emelte életedet.könyvei szerint úgy szól az elbeszélés. A tartomány bégjei és nagyjai azt mondták. ez 99 . a szerencse pedig elkerülte. Ladiszlaus Erdel tartományának bánja volt. hogy neki nincs szüksége a királyságra. Vers: Őt is láthatatlanná tette a világ. Ekkor elfogta a keserűség. mert addig nem egyeznek bele. végül is elfogadta a királyi méltóságot. Végül is (------------) tartományába való utazás közben elérte a végzet. hogy végül is emiatt az ország pusztulásnak indul és az ellenség gonoszsága le fogja taposni őket. [Szalamon] látta. Szalamonnak sok kincset és nagy vagyont ajándékozott. hogy meg legyen koronázva. elfogatta. Emiatt Ladiszlaus egy nap megragadta az alkalmat. Ladiszlausz látta. nem mutatott határozott beleegyezést. és az uralkodás utáni vágyat kebléből kitépte. hogy míg Szalamon király Pozson várában tartózkodott s ámbár kivetette a fejéből az uralkodás utáni vágyat állandóan azon töprengett.

a másikat Almusznak hívták. és a benne épült székesegyház meglátogatására és megtekintésére. [és így Almusznak] nem volt sikere. A látogatást arra akarta felhasználni. senki sem maradhat ebben a házban örökké. végül is a király elhatározta a hadjáratot a cseh főurak ellen. Ezekben az időkben hozzája tartozott Csehország. De valami oknál fogva Valadiszlaus nem volt jó viszonyban a cseh főurakkal. Ladiszlaus király hősiességének a híre az egész országban elterjedt. és nagy nevet szerzett magának. miután visszatért a földbe. Azután annak az országnak a főuraitól erővel elvette kincseiket. Valójában ez [az ország] a leh királyhoz tartozott felesége révén. a másikat Isztefánusnak hívtál. hogy véglegesen megkoronázzák. melynek két kapuja van. Azután fellázadt testvére. s őt tegyék meg Üngürüsz országának királyává. az egyiket Ladiszlausnak. két fia maradt. Próza: A krónikások úgy beszélik. KOLOMANUSZ KIRÁLYRÓL SZÓL Vers: Az idő annak a helyét kijelölte a földben Megtépázván nyakát és karjait. A krónikások tovább így beszélik: Ezenközben Ladiszlaus Üngürüsz trónjára lépett. Kolomanusz király ellen. mire a cseh főurak megrémültek. majd egy látogatásra [búcsújárásra] szánt székesegyházat építtetett benne. A cseh zsarnokok kincseiből egy Várad nevű híres helyen egy nagyszerű várat építtetett. hogy ez alkalmat 100 . és az általa építtetett váradi székesegyházban temették el. Mihelyt Kolomanusz trónra lépett. nem került harcra a sor. Valadiszlaus király ezután még egyfolytában tizenkilenc évig uralkodott. Összevonta hadait. A király még életében úgy végrendelkezett. s felajánlották neki barátságukat és szeretetüket. hogy meghívja Dimiskár megszemlélésére. Almuszt Erdel bánjává nevezte ki. aki neki nővére volt. Ezt a végrendelkezést azonban [a főurak] nem fogadták el. s mivel senki sem állt ellen. melyben egy hatalmas székesegyházat is alapított. és Kolomanuszt választották meg királynak. Ingilija és Bertanija fejedelmeitől baráti követség érkezett hozzá. de nem engedte. nevének és cselekedeteinek dicsőségére. Dimiskárt várfalakkal és tornyokkal vette körül..a világ olyan ház. Ekkor a király behatolt Csehországba. felépítette Dimiskárt. és tökéletes erőddé alakította. hogy Ladiszlaus királynak. de egyikük sem mert vele szembeszállni. Végül is Iszá prófétának ezerkilencvennyolcadik évében eltávozott a világból. De amikor még erdeli bán volt. melyet ő foglalt el. hogy Almusz legyen az utódja. Kolomanusznak is két fia volt. Az egyiket Kolomanusznak. Úgy tervezte. testvérét. majd visszatért saját székhelyére. Abban az időben Firandzsija.

"Ez egy könyörtelen ember . Ott élt Almusz jó ideig. és idegen (földre] menekült. Rúm országában egy helyet adományozott neki. és elrendelte. aztán eltávozott a világból. a híre elérkezett Kolomanuszhoz. megsajnálta. és teljes egészében elbeszélte történetét. hat hónapig és öt napig ült a királyi trónon. és kétség esett a szívébe. Kosztantinijje vidékére ért. nem szalasztotta el az alkalmat. Életének romba dőlt palotáját betakarta. Zsarnoksága és vérszomja hírhedtté tették őt a világon. az egyiket Ladiszlausnak. Vers: 101 . elhagyta az országot. hogy Kolomanusz király (Almusz fiát) Bejlát Dimiskárban megvakíttatta. Mivel Kolomanusz eltávozott a világból. aki Isztefán király idejében is ott lakott és élt. hogy Kolomanusznak két fia maradt. Amikor meghalt. Egy nap Almusz embert küldött a királyhoz. Senki sem veheti el a világi érdemét [?]." Félelem fogta cl a szívét. fejére tették a hatalom koronáját. Próza: A hírmondók azonban úgy beszélik el [a történetet]. szíve mélyén bosszút forralt. Almuszt és fiát. Bélát azonnal elfogatta. Ő maga elment. aki emiatt nagyon megharagudott Almuszra. és egy várat építtetett számára. aztán valami ürügy alatt meggyilkoltat. esdekelve borult Kosztantin uralkodói trónjához.így szól [magában] -. és elkezdett uralkodni. amikor odaért. A meghívás után a király felfegyverkezve elindult Dimiskárba. Ő is megrémült Isztefán király kegyetlen zsarnokságától és vérszomjától.szolgáltat majd neki [a király] meggyilkolására. megmaradt utána a neve. és félelmében [még] a nevét is megváltoztatta. és meghívta őt. a másikat Isztefánusnak hívták. Isztefanust ültették a trónra. Váradon temették el. Kolomanusz király pedig még huszonöt évig. vakságomra való tekintettel sem fog nekem irgalmazni. megbecsüléssel [fogadta]. Azután életfogytiglani járadékot biztosított nekik. Abban az órában. hogy amíg élnek. Kosztantin Almusz állapotáról tudomást szerzett. melynek Kosztantinijje nevet adott. Amikor ennek a gyilkosságnak a tervét szőtte. Vers: Kolomanuszt a kor [szelleme] megsemmisítette. De Isztefánus király bizonyos mértékben zsarnok és vérszomjas egyén volt. és figyelemmel hallgatta [testvére] aljas cselszövésének és romlott gondolatának hírét. s mindkettejüket megvakíttatta. De fentebb említették. Miután a király tudott Almusz szándékáról. Dimiskárban lakjanak.

aki Almusznak atyja volt. Végül is Bejlát ültették a trónra. Vers: Ha valakit a világ forgása meg is örvendeztetett. ez a bégfi azt állította. leh és a többi tartományokban sereget gyűjtött. aki Boruh néven volt ismeretes. Kolomanusz király pedig Dimiskárban Almuszt és Bejla fiát megvakíttatta. akinek Szaul volt a neve. őt is Üsztüni Belgirád székesegyházában helyezték örök nyugalomba. és a végzet szabója életének ruháját darabokra tépte. Úgy. hogy Kolomanusz 102 . Öröktől fogva [így] szokott lenni a világon. Szaulra hagyományozta. és hazavitték holttestét. Rövid időn belül azonban ő is eltávozott a világból. Mivel atyja ráhagyományozta a királyságot. Bejla királynak négy fia volt. királyhoz illő halotti szertartással temették el. Miután Isztefánusz király elől elmenekült és Rúm tartományában halt meg. és a sors az ő országának koronáját a szélnek eresztette. mert testvérének. Mivel Bejla király vak volt. helyére nővérének fiát. Szault rendelte. mint a többi királyokat. hogy Isztefán király trónját halála [előtt] nővérének fiára. eljöttek érte. Majd Bejla királynak levelet küldött. hogy ő Kolomanusz királynak a fia. Próza: Fentebb meg van írva. Annak volt egy fia. de nem nyerte el. Miután Isztefánusz király tizennyolc évig uralkodott. hogy Valadiszlaus király. de a végrendelkezését [a főurak] nem fogadták el. Ezt a vádat emelte [Bejla ellen]. A regös elbeszélése [tovább] arról szól. és királlyá koronázták. Abban az időben azonban Lehországnak a határán élt egy hatalmas bégfi. Bejlát azonban Üngürüsz bégjei Isztefán király gonoszságától megakarták védeni. a harmadikat Isztefánnak. Ami azt az elbeszélést illeti. és az ország őt illeti. a negyediket Alamusznak hívták. hogy Isztefánusz királynak nem volt sem fia. sem lánya. életében Almuszra hagyományozta trónját. a másodikat Vladiszlausnak. Utoljára mégis jajkiáltás lett a vége. de volt egy nővére. Kolomanusznak volt sikere [a trón elnyerésében]. és átlépte Erdel tartományának a határát. hogy Isztefánusz király trónját testvérének fiára. akit Szafijének hívtak. Azután a rusz. mivelhogy vak volt. Mivel elgyengült és életének végére ért. mert nem találták [Szault] alkalmasnak a királyi méltóságra. Átadta a lelkét ezernyi bajával. Szaulra hagyományozta. Próza: De a hírmondó szavai arról értesítenek. Minden tavasz végezetül őszre fordul. nagyon elaggott. [melyben] ezt írta: "Ismerd el és vedd tudomásul. Az egyiket Gejzának."Ő is útra kelt nagy sóvárgással.

(mert] őt tették meg királlyá. hogy Boruhhoz mennek vele szövetkeznek. koronája és trónja őrá szállott. se nem látó. vagyonuk zsákmányul és martalékul esett. Erről nem tudunk. Ennek ellenére viszály keletkezett az országban. hogy ha tényleg Kolomanusz királynak a fia lenne. és elrendelte. A halál végez. "Mi magának Kolomanusz királynak a szolgái vagyunk. A hírmondó [továbbá] úgy beszéli el. De Boruh is közeledett Erdel tartománya felől. tizenegy hónapig és két napig uralkodott. se nem sokat. Mihelyt értesültek [a császár] 103 . [mely] se nem vak. Ti mit tudtok erről?" Kérdezte tőlük. "Egy Borh nevű személy azt mondja. egy hamissággal teli romlott ember. Atyjának minden kincse-vagyona. és ennek híre a királyhoz érkezett. számunkra figyelmeztetés. Most sereget gyűjtött és az országot akarja. sokuk fogságba jutott. Így lévén [a helyzet]. és eltávolítják a királyt. Üngürüsz tartományának néhány jeles bégje és fondorkodó embere titokban azt kezdte tervezni. és ezt mondta nekik.királynak valódi vérbeli fia vagyok. Ekkor a királynak néhány kémje császárhoz érkezett. Ezzel a gondolattal parancsot küldött tartománya minden részébe. sem származását nem ismerjük. Ennek a keblében az a szándék csírázott ki. hogy ott fürkésszenek. hogy Bejla király kilenc évig. az]. se nem keveset A sors ez. seregével ellene indult. azután meghalt." Ez volt a kívánsága. Amikor egymással találkozott a (két] sereg. végül is Boruh seregét legyőzték. Azután Bejla király visszatért trónjára és a zsákmányolt kincsekből felépítette a Tata néven ismert várat és egy templomot. Hatalmas ütközet folyt le. minden kincsük. Mivel közben gonoszságuk kitudódott. Azután kiadta a parancsot hogy gyűljön össze a hadsereg. és elfoglalja Üngürüsz tartományát. többségét kardélre hányták. A hírnök szava és a krónikás előadása a következő: Mihelyt Gejza lett a király és trónra lépett a szomszédos világ oszlopaihoz (81) kémeket küldött. A legidősebbet Gejzának hívták. [ami történt. hogy Bidzs környékére hatalmas sereget vonjanak össze. Mihelyt Bejla meghallotta. hogy ő Kolomanusz fia. A tapasztalt bégek így feleltek. Azután Bejla király Üngürüsz országának tapasztalt bégjeit trónjához hívatta. amikor Bejla király meghalt a nimcse tartomány császára Konradur volt. hogy közeledik. de azt tudjuk." Ezt a feleletet adták. Abban az időben. hogy összevonja seregét. A hírmondó szavai szerint tehát Bejla elköltözött a világból. Fentebb meg volt említve. sokukat (a király] elfogatott és lemészároltatott. hogy nem méltó egyén a kormányzásra. Nagyon sok kiváló leh és rusz bég esett el. és Usztolni Belgirádban temették el. harcba bocsátkoztak. ennélfogva az ország engem illet. hogy négy fia volt.

helyzetéről azonnal visszatértek a királyhoz. mint az éhes farkasok a juhokra. Aztán tanácsot tartott. Amikor reggel lett. miközben a hirvát parancsnokok kardot rántva úgy rohantak a császárra. Aztán megparancsolta. Azon a vidéken híres-neves ember volt. A heves harc közben látták. hogy az üngürüsz oldalon por száll fel. A király is a csatatérre vágtatott. amíg az ellenséget el nem űzöm. hogy a sereg induljon el. én a császártól nem félek. A nemcse katonák is megérkeztek. és elindult Üngürüsz felé. de azt nem tudták áttörni. Ebben az időben azonban Gejza királynak volt egy nővére és annak egy fia. ki tudja. és kevés híján összeütköztünk. és tudatták vele a császár szándékát és tervét. a ló hátáról le nem szállok. s a nimcse sereget összebonyolították. [A király] azonnal leveleket küldött szét Üngürüsz minden irányába parancsnokainak: "Mihelyt parancsom hozzátok érkezik. és foglalja el Üngürüsz országát. akit Avoroznak hívtak. mely így szólt: "Hatalmas király. haragra gerjedt. aztán ő is felugrott a lovára. A császár beglerbégje. mert a közelgő ellenség megszámlálhatatlan. A császár őt nevezte ki a nagy sereg fővezérévé és saját maga helyettesévé. és légy elővigyázatos. összegyűjtötte az összes hirvát sereget. és Bidzs irányába menetelt. s miután tudomást szerzett az ellenség állapotáról. hogy a csatatér földjét tulipánhoz hasonló vörös színűre festették. tudd meg. Egy nap Avaroz. Abban az időben Pécsnek volt egy bánja. De Gejza király az eseményeket éberen figyelte. Azután ő maga is elindult. és megajándékozta őket. se egy órát ne késlekedjetek. és olyan sokáig. Akit Herrikusznak hívtak. hogy a világot beragyogó nap is már lehanyatlott. és így szólt: "A ti baráti hűségtek ebben a súlyos helyzetben fog megmutatkozni. értesült Herrikusz seregéről." Aztán díszköpenybe öltöztette. és habozás nélkül lovasrohamot intéztek a sereg éle ellen. hogy a király és a császár között mi történt. s ezzel mindenki előtt jó nevet szerzett magának. Avaroz azonnal parancsot adott a fegyverek készenlétbe helyezésére. Oly hősiesen. melyen bégjeit buzdította. s a 104 . azonnal üzenetet küldött a királynak." De közben az ellenség is nagy utat megtéve közeledett. a helyzet mivé fog alakulni. Szíveskedj teljes erőfeszítésemet figyelembe venni. se egy pillanatot. Híres nyomorult (82) volt. és egy pihenőhelynyi távolságra előreküldte. hatalmasan és nagyszerűen harcoltak. Herrikusz is megszámlálhatatlan nemcse seregével felkerekedett Pécsből. fel volt készülve [a csatára]. aki a hirvát tartomány bánja volt és egy-két pihenőhelynyi távolságban járt a király előtt. A hirvát és üngürüsz katonák harci felszereléseikkel állig felfegyverkeztek. A király azonnal fővezérnek nevezte ki őt. Az említett időben a hirvát tartománynak volt a bánja. és a király segítségére ment. Légy fegyvereiddel készenlétben. Amikor meghallotta. összegyűjtvén Üngürüsz seregeit. katonaságotokkal és fegyverzetetekkel azonnal jöjjetek elé !" És az egész Üngürüsz seregeit mind összegyűjtötte.

Aztán a megsemmisülés birodalmába távozott. de ez egy zsarnok ember volt. Vers: Fájdalommal átadva lelkét e világból [eltávozott]. tizenöt napig ült a fejedelmi trónon és uralkodott. Békésen tizenegy évig. Vers: Nézd az időt. és azonnal visszatértek hazájukba. 28 ISZTEFÁN LETT A KIRÁLY A regösök tovább úgy magyarázzák. Atyja után ő került a trónra. és amikor a fővezér Avaroz őt meglátta. [aztán] eltávozott a világból. Vedd úgy. 105 . mit tett Isztefánnal. Az ország összes nagy és kis bégjei panaszkodtak rá. A végén bekövetkezik az utolsó rossz. Az ég neki sem adott kegyelmet. de csak hat hónapig uralkodott. mintha nem is jött volna a világra. A porfelhőből töméntelen vértes katona és a király zászlai tűntek elő. A bégek. A császár töméntelen vagyonát zsákmányul ejtették. párthíveivel egyetértve. hogy Gejza király még húsz évig. Az élet alapja nem szilárd és rendíthetetlen. hogy Gejza királynak volt egy fia.porfelhő. Amikor Gejza király meghalt. és a múltban báni méltósága volt. az ország bégjei és bölcsei Ladiszlaust találták alkalmasnak és megfelelőnek az uralkodásra. zsarnokságából és kegyetlenségétől sokat szenvedtek. akit Ladiszlausnak hívtak. még jobban odalett. Állandóan káromkodott. A nemcse bégek és parancsnokok közül nagyon sok személyt kardélre hánytak. kilenc hónapig és három napig ült a királyi trónon. A hírhozók úgy beszélik. a megvakított Bejla királynak volt egy fia. A királyi trónra ültették. három hónapig. végül is kegyetlenségét nem tudták elviselni. reszketni kezdett. Iszá prófétának 1161-ik évében élete végére ért. Amikor Henrikusz ezt látta. A nimcse sereget egy óra alatt szétszórták. De amint fentebb említettük és elbeszéltük. A hírmondó a továbbiakban előadja. Isztefánnak hívták. mint valami oszlop. és Belgirádban temették el. a hátramaradottak pedig megfutamodtak. LADISZLAUS LETT A KIRÁLY A regös szavai szerint őt is Üsztürgonban temették el. az ég csúcspontjáig emelkedik. hogy a Ladiszlaus családjából származó Isztefán nevű személyt tették meg királlyá.

A pusztulás palotájába csukta és rázárta azt. aztán eltávozott a világból.trónra lépése után szövetkeztek. Őt is Belgirád várában temették el. A trónt elfoglalta. Ő lépett a trónra. Ladiszlaus királynak volt egy Anderjás nevű fia. Ő is eltávozott a világból [fájdalmas] vágyódással. és egy belső összejövetel alkalmával borába mérget kevertek. Ezek a kis kánok abban az időben megegyeztek egymás között. Agrim városának templomában temették el. Próza: A hírnök szavai szerint volt Isztefán királynak egy fia. aki atyja koronájának és trónjának padisahja lett. Huszonhárom évig. akit Batusz Akdurnak hívtak. és országa felett uralkodni kezdett. Harminc évig uralta a királyságot. Amikor Andrijás meghalt. Bugdan tartományát feldúlták. egy hónapig és tizenkilenc napig uralkodott. Neki is átnyújtotta az ég az utolsó poharat. Amikor apja meghalt. egy Bejla nevű fia maradt. Abban az időben Batusz Akdur kánnak a tatár tartományban különféle tatár törzsekhez tartozó öt kis kán alattvalója volt. amikor meggyilkolták. Pihenőhelyre szállt le a megsemmisülés földjére s megszűnt létezni. aztán meghalt. De még ezelőtt volt a tatároknak egy kánjuk. Vers: Megmosta homlokát az élet forrásvizében. Őt is az ég tette semmivé. Őt is Belgirádban temették el. Befejezte élete defterét. Próza: A hírmondó szavai szerint Bejlának is volt egy fia. akár szultán. Vers: Furcsa sárkány ez a világ. Őrá szállt a királyság. Öt hónapig volt király. Egrü városában temették el. és gyakran betörtek Kara Bugdan tartományába. akit Ladiszlausnak hívtak. névtelenné tette [őt] élete elmúlt minden bajával és szerencsétlenségével. Emerikusznak hívták. Volt neki egy fia. akit Bejlának hívtak. Lesodorta a megsemmisülés szele a koronát a fejéről. akár szegény. Őt koronázták meg királlyá. Próza: Emerikusz király tehát meghalt. S mivel eltávozott a lelke. öt találták alkalmasnak a trónra és koronára. 106 . A hírhozó elbeszélése szerint Emerikusz király nyolcévi és héthónapi uralkodás után meghalt. Hathónapi és ötnapi élet után meghalt. Lemondott a világ zajáról. Isztefánust is Belgirádban temették el. Elnyel [mindenkit].

" Amikor ezt mondta. nagy részét felperzselte. Azonnal kémeket küldött arra a vidékre. Az egyik elbeszélés szerint a célja az volt. Amikor Bugdan tartományának a népe elhagyta hazáját. Bejla királynak kétségei támadtak. feldúlta és kirabolta. hogy százezer főnyi tatár sereg gyűlt össze. megparancsolta a kánoknak. Azután a tatár sereg Iszá próféta őfényességének 1241-ik esztendejében Ruszcsija tartománya ellen támadt.erőszakoskodtak. majd leveleket küldött szét az egész országba. hogy Batusz Akdur kán sereget gyűjtött össze. öreg és fiatal alattvalóival felkerekedett. Annak a szorosnak Vaskapu a neve. kívánságuk szerint helyet adott nekik az országban. elhagyta hazáját. Emiatt Bugdan népe állandóan szenvedett és végtelenül sínylődött. akit figyelmen kívül [lehet] hagyni. mindegyikük összegyűjtötte seregét. Ez a személy Üngürüsz országába érkezett Bejla király színe elé járult. Emiatt a király ezt a híradást nem vette komolyan. és csodálkozott. hogy Batusz Akdur kán összegyűjtötte az egész tatár tartomány katonáit. és a kán kapuja előtt felsorakoztak. Számba vették. és tanácskozott velük. Volt abban az időben Bugdan tartományában. Amikor azonban Ruszcsija tartományának uralkodója erről a nagy tatár sereg összevonásról értesült. aggodalmai támadtak. Azokban a napokban Ruszcsija tartományából elindult egy kereskedő. és Ruszcsija tartományának egy részét elpusztította. Miután nekik ilyen kegyes engedélyt maga Batusz Akdur kán is magához rendelte a tatár tartomány összes katonaságát. Mivel ebben megegyeztek. és a történtekről tudomása volt. De a király szívében mégis felébredt a gyanú. egy nagy vojvoda. szívesen fogadta és vigasztalta őket. először Ruszcsijja tartománya. majd Üngürüsz [országa] ellen fognak támadni. hogy legyenek készen. Az az öt kán is elindult. mert egy pillanatig sem volt a tatárok gonoszságától biztonságban. Itt a mi történetünk Batusz Akdur kánhoz érkezett. és Üngürüsz földjére menekült. Üngürüsz országa Ruszcsija tartománya között ugyanis egy nagy hegység van. Ezen úton érdemleges sereg nem tud átvonulni. 107 . és a töprengés tengerébe merült. Amikor a király megtudta a történteket. melyekben felszólította [a bégeket]. és egy roppant szűk szoros. "Most biztosan ellened jön. Elbeszélésünk során oda jutottunk. mert annak a személynek a híradását nem hitte el. egész törzsi népével. s nem olyan ellenség. és úgy találták. hogy menjenek és gyűjtsék össze seregeiket. a hatalma alatt levő törzsek kánjait kapujához hívatta. és sok zsákmányt ejtettek. akinek Kuten volt neve. Bugdan vojvodája Bejla király színe elé járult és elpanaszolta helyzetüket. és hírül adta neki. Mivelhogy a tatároktól kíméletet nem remélhetett és nem tudott zsarnokságuktól és kegyetlenkedéseiktől megszabadulni.

a tatár sereg átment a szoroson. és ne engedje azon át a tatárok seregét. Közben Bejla király is összehívta Üngürüsz országának baráti parancsnokait és katonaságukat. és kincseit feleségével együtt a nimcse tartományba küldte. és Üngürüsz földjére lépett. a király nagyon megrémült. és amikor az előcsapataik már a Vaskapuhoz érkeztek. A csatában a palatinusz súlyosan megsebesült. és igaz az. A király köpenyt öltetett rá. Azután összegyűjtötte minden értékes kincsét. hogy lássa mennyire megbecsüli. és megparancsolta neki. ezért Usztolni Belgirád mellől felkerekedett. és katonaság őrzi. Egy nap a kémek is visszatértek. mivel a cseh tartományból segítséget kért. A tatár sereg eleje ekkor meghökkent. A nimcse tartomány császárának leveleket irt. Belgirád vára előtt gyülekeztek össze. hogy elhatározták. A [palatinusz] engedelmeskedett. és a küldöttet megölette. és elmenekült. ott megpihent. és amikor a Vaskapuhoz érkezett. Hogy a Vaskapu szoroshoz menjen. és készenlétben _menetben várakozott. vajon mit fog tenni az ellenség. vajon mit hoz majd a sors. Amikor a palatinusz esetének a híre a királyhoz érkezett. Amikor a csata egyre hevesebb lett. hogy aztán azonnal a király ellen jönnek. meghozták a hírt. melyben nagyszámú tatár katonát gyilkoltak le. Mikor [ezt a hírt elmondták]. Volt azonban abban az időben a király mellett egy hatalmas bégzáde. egy küldött érkezett a kánhoz. A tatár kán átvonulást kért tőle. A krónikás úgy beszéli tovább. és a palatinusz helyzete felé fordította figyelmét. Emiatt a tatároknak az volt a céljuk. hogy menjen. hogy a tatár katonaságnak Kara Bugdan tartománya elleni támadásai miatt az említett tartomány fejedelmei és népe elhagyták hazájukat. s a 108 . hogy az út el van torlaszolva. ahol hazát és földet kaptak. Végül is az egész szorost megtöltötte a tatár nép. hogy Üngürüsz országára támadnak. miközben szemmel tartották a tatár katonaság [mozdulatait]. A torlaszon olyan hatalmas ütközet alakult ki. Előrehaladva egy nap ahhoz a szoroshoz értek. és a torlaszokon megkezdődött a harc. Ő pedig azon töprengett. hogy [a tatárok] a ruszcsik tartományát feldúlták. és őrizze a Vaskapu szorost. hogy azt elmondani sem lehet. és Üngürüsz országába menekültek. Az utat eltorlaszolta. Ezalatt a palatinusz is éjt nappallá téve a szoroshoz menetelt. átkelt a Dunán és Moraván. és azonnal összegyűjtött néhány ezer embert. Mivel a palatinusz elmenekült. Azután a hírmondók úgy beszélik. A kán ekkor támadásra indult. akit palatinusznak hívtak.Azután a király szórakozással töltve idejét a tatárokhoz küldött kémek visszaérkezését várta. Azonnal magához hívatta őt. hogy idejében készen legyen. látták. és reménykedett. de a palatinusz ezt határozottan megtagadta. aztán engedélyt adott neki. hogy közben a király is sereget gyűjtött. és behatolnak földjére. Végül is a tatár sereg győzött.

Éppen akkor érkezett Vács várának közelébe. hogy velük szemben katonai 109 . Ezenközben a kán is megérkezett Üngürüsz földjére. és találkozott a nagy kánnal. amikor a kán elrendelte a támadást. Ebben a csatában Pata kán vereséget szenvedett. A leh király sereget küldött [Pata ellen]. Amikor [a király] feleségét és kincseit a nimcse tartományba küldte. összes katonái kardélre hányattak. és Szegedin mellett tábort ütött. és ellene mentek. Onnan aztán [a tatárok] visszafordultak a nagy kán felé. fosztogatott és rabolt. időben készülj fel. családtagjaikat rabul ejtette. hogy a kardtól megmenekülj. de senki sem tudott adni neki megbízható hírt arról. A környék ellen támadást intézett. hogy megvárja a segítséget. De ha azt mondod. A padisahság engem illet. Pesthez közeli helyhez érkezett. és senkit sem eresztett ki a várból mindaddig.cseh tartományba érkezett. mert íme. a leh tartomány ellen küldi. Kaiká is odaért. A másik tatár Kaikán hívták. [Batusz] őt is elválasztotta (a főseregtől). hogy az egyik kánt. De a király is elindult arról a vidékről. és nyomuk semmivé vált. és bevette. A királyságra nem vagy méltó. Egy sem menekült meg közülük. leverte őket. De amikor az erdeli sereg visszafordult. légy a szolgám. A várat megerősítette. Ehhez érkezett. az egész országot felperzselte és elpusztította. vedd tudomásul. és én neked visszaadom országodat. s néhány ezer lovas katonával Bugdan irányába menesztette. én ellened indultam. és vedd fel vallásunkat. és katonaságával bevonult Peste városába. akit Patának hívtak. Két padisah nem létezhet. és Erdel vidékét elfoglalta. míg a kán is. azonnal összegyülekeztek. és kánjaival való tanácskozás után úgy határoztak. A tatár katonaság meglepetésszerűen hirtelen megrohanta Vács várát. Katonanépét leverte. s elindult a király segítségére. gyere. és a Krako nevű ismert vár közelében a két sereg megütközött. Azután az említett várat felgyújtotta és lerombolta. hogy nem. Ha azt akarod. és azon a helyen megpihent. és átkelt az említett folyón. [A két sereg] találkozott és harcba bocsátkozott. hogy ezt nem tudtad!" Ezt a levelet elküldte a királynak. Ne mondd [aztán]. azután ő is megindult a király ellen. figyelmetlenségüket a kán kihasználta. meglepetésszerűen rájuk támadt. Hogy [egyesüljenek a fősereggel]. hogy vallásod és hited hamis. Amikor [Vácstól] a tatárok visszafordultak. köss kötelet a nyakadra. aki Üngürüsz uralkodója. hol tartózkodik a király. Bejla vagy. és a háborús helyzetről a következő levelet írták a királynak: "Te. látták. Batusz Akdur kán is folytatta útját. Egy nap Kaikán átkelt Erdel nehezen járható hegyein. A lakosságot kardélre hányatta. Zibin vára közelében az Otla nevű ismert folyó mellett egy nagy falu volt. legyűrve a nagy távolságot. [egyúttal] segítséget is kért: A nimcse bégek közül egy kiváló és híres bég sok katonát gyűjtött össze. Ezenközben Erdel népe is hírét vette [érkezésének]. Tanácsot tartottak. és azokban a meredek hegyekben eltűnt. Végül is a tatár sereg megfutamodott.

A sereg elindult. ez volt a segítségül küldött katonaság. és elhatározták. [a király] sereget küldött ellenük.így szóltak -. hogy az országot pusztulásba taszították és így szóltak: "A király kész ellenséget hozott az országba. 110 . Végül is a tatár [veszedelem] növekedésének idején Üngürüsz népe és néhány bég azt hangoztatták. mert vele szövetségben van!" [Ez a] gyanakvás merült fel közöttük. A tatár nép nyílzáport zúdított [az ellenségre]. Amikor ennek a híre elterjedt Bugdan népe között. s neki és népének adományozta. hogy az ellenség [már] az országba hatolt. mert hisz őmiatta jött ránk az ellenség. Megrohanták azt a palotát." A nimcsepártiak egy része igazat adott nekik. harcba bocsátkoztak. De már előbb meg volt említve. Onnan aztán [a rabló tatár csapatok] visszatértek. a királytól egy ember jött hozzájuk. azonnal összeütköztek. amikor [elhatározták]. Mikor a két sereg ott egymást megpillantotta. Emiatt az üngürüsz bégek és a többi alattvalóik elégedetlenkedtek. A Bugdan népet befogadták ugyan. amikor az üngürüsz sereg előretört. körülfogták. Miután ez a követ tudatta a királlyal a helyzetet. mert nagyon szerette őt. hogy a [tatár kánhoz] mennek. széjjelszóródott. De mielőtt még a tatár sereg betört. Elhagyván szállásaikat. és gyűlöletet tápláltak [a király iránt]. és irgalom nélkül lekaszabolták. De éppen akkor. kezüket harcra és öldöklésre nyújtották. Bugdan népe összegyülekezett. Kuten vojvodát lemészárolták. azonnal előretörtek. Üngürüsz országában töméntelen kár keletkezett. Azután [arra a hírre]. és győzött. Kuten vojvoda országát elhagyta. vele egyesülnek. és Bugdan népének adományozta. hogy: "Kuten vojvodát el kell tenni láb alól. de egyáltalában nem vették figyelembe. a [magyar] királytól kértek menedéket. Harci fegyverzettel felszerelve éppen a királyhoz akartak menni. de a király seregének nagyobb részét sikerült letörniük. de palástolt gyűlölet lett úrrá közöttük. hogy a tatárok kegyetlenkedése elől Bugdan tartományának fejedelme. Emiatt sok bégnek. és fejvesztetten elmenekülve felbomlottak.csapatok tűntek elő. Menjen hát Bugdan népével az ellenséghez. s fejedelmüket. aztán széjjelszóródtak. és magával hozta alattvalóit. és az üngürüszökön bosszút állnak. és a tatár kánhoz csatlakoztak. és megtudta egymás kilétét. hogy a tatárok betörnek országunkba.kiabálták. hogy a tatár kánhoz mennek. Végül is alkalmat találva behatoltak a palotába Kuten vojvodához. Mivelhogy a király Nimcseországtól segítséget kért. De amikor a tatár sereg betört az országba. a bégek és a nép [sokat] szenvedett. a király szerfölött törődött és gondoskodott Kuten vojvodáról. s ráadásul a király erőszakkal elvette birtokainkat. és feleljen [neki] !" . melyben Kuten tartózkodott. A nimcse sereg pedig szétmorzsolódott. "Most ez a Bugdan fejedelem az oka . szipáhinak és alattvalóiknak [a király] elvette birtokaikat. és bégjeik fogságba estek.

Végül a nimcse és cseh tartományokból nagyszámú segítség érkezett. Mindkét oldalon sokan elestek. Azon az éjjelen. de aztán lemondott erről [a szándékáról]. és rendbe szedte csapatait. Az üngürüsz sereg állig felfegyverkezve lóra termett. hogy a király seregét csak később kényszeríti harcra. Ekkor [a király] lóra ült. itt a kán!" És egész estig üldözték a tatár sereget. és a csatatéren levő csapatok bőszülten csatáztak. és megszalasztották őket. Azon a napon egész napnyugtáig harcoltak és viaskodtak a tatár sereggel. Aznap is üldözték [a tatárokat]. de alighogy egy pihenőhelynyire ment a tatár sereg a leshelyről előretört. töméntelen nyilat szórtak a magyarok seregére. A kán pedig az említett folyó közelében letáborozott. és nyílzáport zúdítottak rájuk. zavartalanul telt el. és a király lóháton visszafelé indult. hogy. hogy a tatár kán ellen támadjon. és így szólt hozzájuk: "Tudjátok meg. A király azon az éjjelen azon a helyen [nyugodtan] pihent. elhagyta Pestét. De a kán is éber volt. nagyon vigyázzanak. hogy ennél jobb alkalmunk aligha lesz. A király pedig mindenhonnan segítséget remélve várakozott. hogy a Tisza folyó táján Agrija várának környékére érkeztek. majd maga is lóra ült. Amikor reggel lett és kivilágosodott. A nimcse népet is teljesen legyűrték és lemészárolták." 59 Amikor ezt a parancsot adta. "Íme. A kán magához kérette főbb parancsnokait. "Én előremegyek. és megparancsolta nekik. A kán azután lóra pattant." Azután seregét több csapatra osztotta. Olyan messzire mentek. Hevesen folyt a harc. A király seregét minden oldalról körül fogták. 111 . Amikor reggel lett. egészen estig a nyomukban voltak. hogy a király Peste [várában] van. ma éjjeli rajtaütést hajtunk végre. Azon az éjjelen. készen. hogy a tatárok serege megfutamodott. Az az éjjel. nyílzáporukkal sok katonát törtek le. csak távolról figyeljék. Annyi embert és lovat pusztítottak el. egész reggelig. azt hitte. a király is lóra ült. és egy pihenőnyi távolságra hátra vonta seregét. A királynak volt egy testvére. Mindkét fél nyílzáport zúdított egymásra. ellene akart menni. elfáradva letelepedtek és megpihentek. Közben beesteledett. ti gyertek utánam. hogy a kánnal került szembe. Közben hajnal lett. Erre nincs remény. Az egyes csapatokat egy-egy helyen lesbe állította. látták. aki mellette jobboldalt harcolt. hogy ismét felbukkant az ellenség. Végül is az üngürüsz sereg egy részét leverték. hogy azt elmondani sem lehet.De a történetek elbeszélői úgy adják elő. sokukat pedig megsebesítettek. és számtalan katonát sebesítettek meg. és egyesült seregével. saját seregét több csapatra osztotta. az volt a célja. ne ütközzenek meg a király seregével. de szemmel tartotta a király mozdulatait. Bal oldalán a segítségre jött nemcse sereg sorakozott fel. Mivel a tatár sereg több csapatra oszlott. és ne bocsátkozzanak vele harcba. egész hajnalhasadtáig lóháton ülve virrasztottak. Amikor ezt látta. Beszélgetés közben egyesek azt mondták neki. Azonnal legyetek. mivel a király célja nyilvánvaló volt. és kövessétek őt. hogy ezenközben a tatár kán biztos hírét vette.

raboltak és zsákmányoltak. Azután a kán elindult. A király szomorúan menekült. azonnal lóra ültek. Mivel testvérével szökött meg a király. Bugdan fejedelmét meggyilkolták. sokukat lekaszabolták és kardélre hányták. Azon az éjjelen a király és testvére. megharagudott. A menekülést választották habozás nélkül. ó. elhagyván a becsületet és szégyent. Mindenét elhagyta. seregének zöme meg van törve. Ez megtámadta és elfoglalta az (egész környéket]. Amikor a császár panaszukat tudomásul vette. kedves [olvasó]. Volt egy kánja. 112 . Mi lesz majd a sereggel. és Óbudán állapodott meg. hogy a tatárokat nem tudja legyőzni. Ellenségeskedés támadt köztük. mert Bugdan népével az üngürüsz bégek összekülönböztek. meglásd mi következik. és elmenekültek.Végül a király látta. azután a kánokat egy-egy irányba támadásra küldte. Egy ideig ott pihent." Ezt mondták. vagyonát. Mindenki így fut el útjára. a tatárok pedig a legyőzött sereg kincsét. hallgasd meg barátom. Vers: Mi történt ezekkel. amije volt. Próza: Amikor ezt a tatárok megtudták. hogy a vereség után életben maradt császári bégek panaszt emeltek a császárnál a király és bégjei ellen: "Hatalmas császár!" így szóltak. elpusztították. Kincsét. s ezért menekülésre határozta el magát. Azok aztán a környéket kirabolták és elpusztították. családnépüket pedig rabul ejtették. s emiatt a tatárok ezt az alkalmat kihasználva végtelen kárt és veszteséget okoztak nekünk. széjjelszórták [magyar] sereget. sem hátra. hogy [a király] a hadjárat megkezdése előtt feleségét és kincseit Nimcseországba küldte. akit Szafan kánnak hívtak. Senki sem néz sem előre. De már az előzőkben elbeszéltük. Elmenekültek. Kolomanusz lóra ültek. átkelt a Tuna folyón. A krónikás úgy adja elő és úgy beszéli el. "A tatár sereg mindenünket elpusztította. családját s mindenét. és egy erős várban fogságba vetette. Válogatott lovakat nyergeltek fel. még az éjjel támadást intéztek. s a Tisza vizének hajtották. vagyonát zsákmányul ejtették. Bejla királyt elfogatta. Most a csatavesztés után ő is a császárhoz ment. az ország népét lekaszabolták. a széles környéket felperzselték. trónját. és szomorúan siránkoztak.

hogy egy csomó kincsem megsemmisült. A pápa katonaságot gyűjtött. összes katonámat a porba [sírba] taszítottad.Azután a krónikás szavai arról szólnak. megszabadult tőle. Én meghallgattam kérésedet. azután abból is ajándékot fog adni a császárnak. akik mint rabok kerültek a tatár kán hatalmába. tudta. Ezenkívül kézre került a király dívánjához tartozó néhány írnok (titkár]. a király levelet írt neki: "Mi az értelme annak. A király segítségül katonaságot és pénzt kért tőle. Kolomanusz vagy. Miért szálltál szembe az ellenséggel? Emiatt feleslegesen sok kiváló emberem elpusztulását okoztad. amíg a nekem okozott kárt meg nem téríted. és megfogadta. Így tehát légy készen. hogy fejére mennyi csapás. Miután a király látta. azután te segítséget kértél tőlem. és útnak indult. A király népéből néhányan. a következő feleletet küldte neki: "Ellenség támadott meg téged. és a pápához fordult. akik a kán alattvalói lettek. és szolgálatára bocsátotta. hogy aztán megtámadjuk a kánt. amikor a nimcse császár a királyt elfogatta. A király testvére. hogy senki sem fogja őt megsajnálni. és bosszút állunk. Ha tehát irgalmat akarsz a kezemtől. azon a vidéken egy járhatatlan hegységben talált menedéket. és kedvező széllel Rodosz szigetére utazott. A rími pápa is megtiszteléssel fogadta. Kolomanusznak nem sikerült megmenekülnie. hogy elfogattál?" Amikor a levél a császárhoz jutott. Az említett sziget 113 . Néped között régi viszálykodás és régi ellenségeskedés van. hogy ha sikerül az egész országot visszaszereznie. Amikor a levél Kolomanuszhoz érkezett. és Kolomanusz útjába csapdául lesbe állította. hogy amikor a király harcban állt a tatár kánnal. nem fog sikerülni neked tőlem megszabadulnod. tudd meg. Egy percet és egy órát sem időzött tovább azon a környéken. Ebben nyilvánvaló a vétked. Azon kívül. Rím tartományába ment. Amikor a kán erről tudomást szerzett. aki a csatából elmenekült. nagy gyorsan gyere hozzám sereggel. [Kolomanusz] embereit leverte és széjjelszórta. Kolomanusz azonban. szerencsétlenség és ehhez hasonló baj és kaland zúdul. azonnal levelet irt Kolomanusznak a király nevében. segítség címén sok kiváló és hírneves bégemet és katonámat küldtem azonnal neked. kézre került. és azonkívül egy drágakövekkel kirakott eszközt [fegyvert] is adott neki. a tatár sereg megtámadta. Végül is a király összes kincseit a császárnak adta. s közöttük nagyfokú az elhidegülés. és megsajnálta. Miután a király összes kincsét a császárnak adta. Azután [a király] hajóra szállt." Aztán ezt a levelet a király pecsétjével lepecsételte. De akkor. A tatár kán közben néhány ezer emberből sereget választott ki. ezt a levelet elküldték Kolomanusznak. és ezt írta: "Te. aki testvérem." Ezt a feleletet adta. a királyi pecsét a kán hatalmába jutott. hogy én most sereget gyűjtöttem. és figyelte az eseményeket.

Igyekezett állandóan értesüléseket szerezni. és a császár erre alkalmat adott nekik. Miután ezt javasolták. és ott egyesüljenek a királlyal. egyesült erővel a nimcse tartomány ellen akartak támadni. hogy a nimcse néppel való rossz kapcsolat a tatár kán pusztításánál sokkal nagyobb [pusztítást okoz]. néhány kiválóságukat pedig foglyul ejtették. némelyek pedig a határ menti vidéken [találtak menedéket]. parancsot adott. Rodosz szigetének fejedelmeihez ment. rabságba hurcolta. mások széjjelszóródtak a várakba vagy a távolabbi városokba. kiraboltak és elpusztítottak. felkerekedtek és gyorsan elfoglaltak két császárhoz tartozó várat. ahova mentek. Ekkor aztán behatoltak a Hirvát tartományba. hogy bevonuljanak a Hirvát tartományba. Amikor a császár látta. És megmutatták az üngürüsz népnek. kincseiket zsákmányul ejtették. De a császár is értesült cselekedeteikről. hogy leverjék és elpusztítsák. amelyek az ő országuk határaival szomszédosak voltak. Az üngürüsz népből ellenségként kit megöltek. az üngürüsz bégek összejöttek. Azok is szívesen fogadták. Miután a király a római pápától segítséget kapott. Az üngürüsz nép ezek miatt a fosztogatások miatt nagyon sokat szenvedett. hogy őrizzék és erősítsék meg a határvidéki várakat. A nimcse népet legyilkolták. a várakat felgyújtották. milyen hírek jönnek a királytól. hogy a tatárok szakadatlanul pusztítják az országot nehogy felperzseljék és elpusztítsák Üngürüsz országának még nem érintett részét. hogy a tatárok Üngürüsz népét és országát elfoglalták és a népet erőszakkal kiűzték az országból. Mivel a nimcse nép ellenségként pusztította [az országot]. A hírek tudói és a krónikások úgy beszélik. népüket és családjaikat kirabolta. másrészt a tatár kán is gyújtogatta. és így elérkezett az ideje. szorult helyzetükben arra törekedtek. Azonnal sereget gyűjtött. hogy menjenek a nimcsék. elnyerte náluk az irgalom reményét és az emberiesség megnyilvánulását. és legyenek óvatosak. és elpusztították azokat. Elbeszélésünkkel most oda érkeztünk.mondván egyesek ragaszkodnak hazájukhoz. perzselte és pusztította az [üngürüsz] tartományokat. és dúlják fel azokat. a nép nagy részét lemészárolta és elpusztította. és várakozva figyelték.fejedelmeitől is katonaságot és pénzt kért. A csatákból megmenekült bégek némelyike a nimcse tartományban. A háború következtében rossz viszonyba kerültek a nimcse néppel. Így aztán a nimcse nép támadást intézett azok ellen a még el nem pusztított helyek ellen. Azután még sok más helyet is megtámadtak. Azok is sereget adtak neki. Mindegyik (vezére] visszatért arról a vidékről. 114 . és megparancsolta. és kémek útján éberen figyelte mozdulataikat. Azok is adtak katonaságot. hogy ezenközben a tatár kán a bolgár és rúm vidékek ellen támadást intézett. [most] találkoztak a kánnal. hogy visszatérjen [országába]. és a parancs értelmében rengeteg szenvedést (okoztak] és erőszakot követtek el. A várak népét és családjaikat letörték. Amikor a tatár seregek összegyűltek. és azokat a vidékeket is elpusztította. "Lássuk. hogy katonaságot kérjen. mit rajzol majd a jövendő. és tanácsot tartottak. kit kifosztottak.

és azonnal elpusztította Óbudát. akit Bejlának hívtak. akiről fentebb megemlékeztünk. de azok egyáltalán nem voltak erre hajlandók. Teljesen el volt keseredve országa pusztulásán. és kő kövön nem maradt. Égig érő árbocot emeltek. hogy önként adják fel a várat. de nem sikerült neki bevennie. egyrészt a kán.Morva vidék ellen indult és azt is teljesen felperzselte és pusztasággá tette. S elhagyta az elpusztított virágzó világot. Egy nap Üngürüsz földjére érkezett. Mivel hajóra szálltak. hogy [utána] ötödik Isztefán lett a király. hogy a katonaság annyi tűzifát hordjon össze. Atyja után őt ültették 115 . és a Cseh. tönkre tette. A kán a vár urait többször felszólította. s végül eltávozott ebből a világból. Ennek is maradt egy fia. Bejla király közben látta és éberen figyelte. és látta. A katonaságot hajóra ültette. Abban az időben Üsztürgon vára alatt a várral összefüggő hatalmas erődítmény volt. Átkelt a Duna folyón. kellemes természet Abban a percben megfelelő lett a szél. Magasabbra rakatta. Azt is elpusztította. vitorláit szélnek feszítette.Amikor a kán értesült. azonnal lemondott [a nimcsék elleni] lovasrohamról. Hol reménykedett. Az említett vár népe a tűzvész martaléka lett. Próza: A hírnökök úgy beszélik. Aztán egész seregével átkelt a Dunán. amennyit elmondani sem lehet. A szenvedés keserű poharát átnyújtotta neki a halál. hogy a korszak annak minden szögletét megrajzolta. mint a várfalak és tornyok. Eközben Bejla is útnak indult. felgyújtatta. s nagy igyekezettel (ostrom alá fogta). mint s sárkány. A kán azokat a tartományokat három éven keresztül hallatlan módon kirabolta. és vegyék körül a várat fával. a várat körül vette. Aztán Üsztüni Belgirád vára ellen támadt. és azzal a töméntelen sereggel elindult a kán ellen. Végül is ellenük támadt. bevonult és trónjához érkezett. Azután még tizenhat évig élt. olyat. A Duna szigetén levő templomban temették el. A keresztárbocokra hellyel-közzel kötelet kötöttek Az égig dugta csúcsát minden oszlop S a tengerbe csapták a hajók az összes evezőket. Végül is parancsot adott. hogy a császár sereget gyűjtött ellene. (83) Ilyen állapotban [látva az országot]. hol kesergett végül is megegyezett a rodoszi fejedelmekkel. és elindult Tatár ország felé. Próza: A kán is tudomást szerzett erről az eseményről. Közben három év telt el. másrészt a császár perzseli és pusztítja az országot. oh. és az egész környéket pusztasággá változtatta.

összes vagyonuk. Üngürüsz országának a határán találkozott. Ekkor a kémek azonnal visszatértek. Amikor Aldamur ezt látta. ivott. és megkezdődött a csata. Egy bizonyos ideig az uralkodás trónján ült. Ladiszlausnak hívták. Aldamur is felkerekedett a Bugdan sereggel. Bejla király a tatár kánnal háborúskodott. az említett sziget templomában temették el. Keserűen panaszkodott a 116 . amikor öregapja. Ez az Aldamur Ladiszlaus királysága idején Bugdan földjének fejedelme volt. azonnal kémeket küldött Bugdan tartományába. Maradt neki egy fia. s a királyhoz fordult. Vers: Vajon a Teremtő mit tesz a világ népével Sok sahot eltemet a földbe. Bugdan tartományának régi fejedelme. és megfutamodott. A két fél. Két évig uralkodott. Peste városánál összeütköztek. tetőtől talpig vértbe öltözve. De amint fentebb elbeszéltük. és trónra jutásának harmadik évében eltávozott a világból. A nagy sereg összegyűlt. A két sereg lóra szállt. Megparancsolta. amikor Csehország fejedelmei hadsereget gyűjtve ellene törtek. Azok megérkeztek Bugdanba. az ő helye rámaradt. és elpusztítja. Atyja mellé. De őt ellenségként megtámadva meggyilkolták. szórakozott. A király [ezért] úgy határozott. és a valódi hírt töviről hegyire elmondták. abban az időben. a király kémeket küldött. kincsük. hogy Aldamur [tényleg] összegyűjtötte egész Bugdan seregeit. hogy Csehország ellen háborút indít. de (közben] hűtlen lett az életéhez. hogy Bugdan népéről hírt szerezzenek.a trónra. Próza: Annak is maradt egy fia. és eliindult Bugdan irányába. Ez oknál fogva Ladiszlaus király is összegyűjtötte Üngürüsz seregeit. de a cseh katonaság elvesztette a csatát. és elhatározta. félelmében megfutamodott és a tatárok országa felé menekült. hogy Bugdan tartományának összes serege gyűljön össze. kibontotta zászlait. hogy Üngürüsz bégjein atyja vérét megbosszulja. akit Aldamurnak hívtak. és megindult Üngürüsz ellen. evett. Aldamur megfutamodott. Ezenközben azonban Ladiszlaus király erről értesült. fejedelmi sátraik Üngürüsz népének gazdag zsákmányául estek. hogy megtudja a hír valódiságát. Kuten a tatárok támadása miatt elhagyta országát. a király színe elé járultak. Serege a csatamezőn kardélre hányatott. Miután mindkét fél sok útszakaszt és távolságot tett meg. Sok veszedelmet legyűrve a Bugdan seregen a fáradtság jele kezdett mutatkozni. és kipuhatolták. és egy nap a kán színe elé járult. Nagy részüket kardélre hányták. és nagy csata keletkezett. Mivel atyja eltávozott a világból. és az üngürüsz nép szövetkezett a nimcse néppel.

a királyt ez a hír megrendítette. Rengeteg katona esett el. Most az a helyzet." Amikor ezt mondták. azonnal visszatértek a király kapujához. kegyeskedjél megkönyörülni ezen a szerencsétlenen. Amikor már látható volt. és így szóltak: "Hatalmas király! A kémkedés szolgálatát teljesítettük. hogy Aldamur a kánhoz ment. (annak ellenére). Mindkét fél lóra pattant. Ezért azonnal kémeket küldött a kán irányába. ciprustermetű. A király erre a hírre teljesen letörve indult útnak. Akkor aztán [a tatárok] támadást intéztek az egész Üngürüsz ország ellen. mindig ürügyet és alkalmat keresett. Ebben a nehéz helyzetben parancsot adott. harci sorokba rendeződött. hogy engedje őt vissza hazájába. Ladiszlaus királynak azonban nem volt gyermeke. nyújts nekem támogatást és segítséget!" Mivel a tatár kán régóta ellenséges viszonyban volt Üngürüsszel. [göndör] hajfürtű. A kán is elindult katonaságával. Ebben a súlyos pillanatban fogd meg a kezemet. végül is a tatár seregnek sikerült felülkerekednie. hogy a világ is elborzadt. hogy a lány teherbe esett a királytól. Élete épületét lerombolta. [a lány] arra kérte a királyt. hold arcú lánya. és szolgáljon tudomásodra. De a királyt is nyugtalanította. romba döntötték. Legyilkolta akkor őt az ellenség. és így könyörgött neki "Hatalmas kán. hogy Aldamur a kánhoz menekült. hogy fontos hadjáratra készül. hogy az ellen az ország ellen győzedelmes hadjáratot indítok!" Aztán kihirdette az egész Tatárországban. Még régebben Anderjás király valami oknál fogva a Firenk tartományba ment. Végül is hazahozta őt országába. Ez volt tehát az oka. Iszá próféta őfényességének ezerkétszáznegyvenedik (85) évében. és megtévesztően tájékoztatta. és így szólt Aldamurhoz: "Nekem is szándékom volt. hogy a tatár kán megszámlálhatatlan sereget gyűjtött össze. szeretetre méltó. hogy ellened tör. hogy Üngürüsz bégjei és seregei hiánytalanul gyűljenek össze. Nemsokára 117 . népét és családtagjaikat rabságba hurcolták. Majlan városában egy nagy Firenk bégnek helytartója volt. Ennélfogva Aldamur jövetele ürügyül szolgált neki. felperzselték. és elhatározta. és Üngürüsz országát teljesen elpusztították. hogy [a lányt] visszaküldte Firenk tartományába. Amikor az ország határára érkeztek. hogy már volt felesége.királyra. Mivelhogy nem élhettek együtt. A csatatéren a királyt is kézre kerítették és legyilkolták. és az üngürüsz sereget legyűrte. Karaszcsig vára közelében a tatár kánnal találkoztak. és olyan hősies küzdelem indult meg. Ennek volt egy gyönyörű. Mérhetetlen sereg gyülekezett össze. hogy számtalan sereget gyűjtött össze. a király összeveszett a feleségével. Anderjás király fülig szerelmes lett ebbe a lányba. akik mihelyt hírül vették. Aztán visszatértek saját tartományaikba. hogy Üngürüszt megtámadja.

aki végül is erre a világra jött. Amikor az uralkodó tudomást szerzett a (legény] származásáról. abban temették el. Venedik uralkodója azonnal sereget gyűjtött. Amikor a lány erről értesült. Budán egy nagy templom volt. Közben azonban Anderjás király szilárdan kezében tartotta az országot. Anderjás királlyal barátságot színlelve. A rími pápa akkor elhatározta. arcvonásaiból és viselkedéséből azonnal megértette [a valóságot]. anélkül a azonban. aki képes lett volna vele szembeszállni. Amikor a fiú felserdült. ujja a szájában maradt a csodálkozástól. akkor élete fogytáig maradjon a király szolgálatában. es Venedik városába menekült. és uralkodni kezdett. és így Üngürüsz országát a maga hatalma alá hajtja. Mivel apjának neve Anderjás volt. De [titokban] azt tervezték. A legnagyobb előzékenységgel viselkedett vele szemben. és tekintete mindig rajta függött. és magukhoz kaparintják az országot. és hogy a tatárokkal vívott csatában elesett. A hírnök tovább úgy adja elő. Ez oknál fogva egy ellensége sem akadt. Végül is elkeseredve elhatározta. amikor a fejedelem figyelmesen nézegette a legényt. Tizenegy évi uralkodás után eltávozott a világból. hogy a királyt majd valahogy elteszik láb alól." Mindig figyelmesen viselkedett vele szemben. amikor Anderjás megérkezett. hogy a (gyerek) a királytól van. s nem maradt utódja. mintha a saját leszármazottja lenne. Azután Üngürüsz tartományába a király szolgálatára küldte. s megbízta. hogy a gyereket és lányát meggyilkolja. Ha azonban ez a cselvetés nem sikerülne. Egy nap valódi hazájáról kérdezősködött tőle. állandóan Venedik uralkodójának a szolgálatában állott. és engedelmeskedtek neki. oh vándor! 118 . hogy. hogy Üngürüsz trónjára őt ülteti. Üngürüsz trónjára lepett. és Ludovikusz nevet adtak neki. álruhába öltözött. Egy nap. Volt: azokban a napokban Rím pápájának a szolgálatában egy hatalmas bégfi. hogy köztudomású lett Ladiszlaus király gyermektelensége. eltávozott. neki is Anderjás nevet adta. Egy nap [a lány] apjának tudomására jutott. Mivel Ladiszlaus király a tatár harcmezőn elesett.a lánynak fia született. vagy pedig főnemesi (családból]. A fiú pedig elejétől végig elbeszélte neki történetét. és a fiút szolgálatába fogadta. hogy álljon a király szolgálatába. ennek a bégfinek a rími pápa egy csomó katonát és pénzt adott. Elhagyva azt. és [a legényt] Üngürüsz tartományba küldte. és ezt mondta (magában : Egész biztosan királyi vérből származik ez fiú. A bégek is őszintén és lélekkel alávetették magukat. De a hírnök azt is elbeszéli. Vers: Mindenki. Ott élt hosszúideig. akit Karolusznak hívtak. hogy valaki is megtudta volna a valóságos helyzetet.

mivel Karolusz az ország nagyobbik részét hatalmában tartja. Én erről az uralkodásról lemondok. hogy az ország előkelői többségének hajlandósága és tekintete Karoluszon nyugszik. nekem pedig mi szükségem van erre a királyságra? Ha ez a tartomány nem lenne. hozzám jönne. A bégek. A még be nem érkezett seregrészek parancsnokául egy fővezért bízott meg. akik ellenezték [Karoluszt]. hogy a helyzet elrendeződik. hogy Karoluszt. . hogy ez nem látszik szerencsés jelnek. Másrészt. és így szólt: "Óhajtástokat elfogadtam. a trónra ültették. és megparancsolta neki. néhány bég azt kívánta. mivel látta. Viszály 'keletkezett közöttük. Azért jöttünk és kérjük. Így tehát nincs lehetőség arra. Az Üngürüsz nép egy része azonban Karolusz pártján volt. akit a rími pápa küldött. A bégek pedig elkísérték őt. a cseh uralkodónak küldte. Ha tehát azt akarod. Azután a készenlétben levő seregével sem egy pillanatot. De némelyek ezt ellenezték." A király kívánságukat elfogadta. aki közülük hűséges lenne. s az ő parancsa szerint cselekszik. Mihelyt a levél megérkezett. és Csehország császárához fordultak. "Mire való és mire jó nekem ez a nagy torzsalkodás korszakom [életem] szerencsétlensége?" Gondolta [magában]. hogy az ő tör vényeik szerint nem uralkodhat rajtuk olyan ember. a királyságra Vincselaust akarjuk megtenni. aki az egész országot hatalmában tartja. Nekem csak nevem [királyi titulusom] van itt. királlyá koronázták. felkerekedtek. hogy kihez legyenek hűek. mivel a cseh uralkodót volt egy derék fiatal fia akit Vincselausnak hívtak. hogy adja őt nekünk. Az Üngürüsz bégek pedig ennyi idő óta nem tudják." A levelet atyjának. és azzal érveltek. -A vége ennek egy felfordulás lesz. csapataival azonnal jöjjön utána. és azonnal levelet küldött apjának (melyben] ezt írta: "Üngürüsz országának van még egy királya. sem egy órát sem 119 . itt nekem csak [üres királyi] címem van. nehogy az ország (királyság] miatt fiam fejére bajt és szerencsétlenséget okozzatok!" Azonnal sok béget és katonaságot adott melléje. a cseh uralkodó a aggódni kezdett. Közben sok éjjel és nappal telt Egy nap Vincselaus király a gondolkodás tengerébe merülve törte a fejét. Amikor a bégek megérkeztek. de nagyon kell vigyázni. akkor Csehország [gond] és viszály nélkül az enyém lehetne.Így gondolkodott. és vigyél engem haza. Azonnal katonaságot gyűjtött. így szóltak a cseh uralkodóhoz: "Üngürüsz tartománya jelenleg üres. "Ennek a dolognak nem lesz jó vége és következménye." Aztán visszaemlékezett [saját] országára. aki Firenkből jött hozzájuk. ültessék a trónra." Így szólt: "Ez nem jó jel! Két kard nem fér egy hüvelyben. és Üngürüsz tartományának uralkodójává tesszük meg. hogy mihelyt [újabb] parancsát megkapja.Próza: Mivel Anderjás király meghalt. hogy életben maradjak. gyorsan gyere egy csomó katonával.

amik miatt a király is folytonos bizonytalanságban volt. Próza: Emiatt aztán mindig nagyon elővigyázatos volt. mindig magával hordozta a koronát. hogy a végén ez a méltóság nem marad meg neki. hogy veszekedést és vitát támasszak. Beszéd közben [többek között] a cseh király ezt mondta: "Bégek! Nem a mi gondolatunk volt az. Bárkit akartok. Nem volt kapzsi a világi uralom iránt. Azután felfegyverkezett. A fellázadt bégek érte mentek. akit Otonusznak hívtak.késlelkedve elindult. állandósultak a felkelések. és erőszakkal királlyá választották. a tartomány népe elégedetlenkedett. De mivel idegen származású volt. Miért cselekedtetek így az én fiammal ? Nekem nem az a célom. aki azonban nem törekedett a királyság elnyerésére. De aztán elhatározta. Vencselaust. hogy megvárja. Ott találkozott fiával. Az ország előkelői sem egyeztek ebbe bele. Az ország népe is nyugtalankodott. [-------] nak hívták.Tudomást szerzett az ő helyzetéről 120 . Egy napon Peste városához ért. hogy Üngürüsz bégjei egymás közt nem tudtak megegyezni. legyen vele országtok szerencsés. és felkészült az útra. Emiatt maga Otonusz király is elégedetlen és bánatos volt. hogy vadászatra indulás ürügye alatt elmegy Erdelbe." Ezt mondta. Más valaki kerül majd a helyére sahnak. megnyeri őt. az ország többi bégjei sem fogadták el őt [királynak]. s visszaindult országába. és bárhova ment. és a királyság miatt a végén nagy baj és veszedelem zúdul majd rá. Ez volt a terve. Vincselausszal. Végül is megértette. aztán felszedte összes kincseit és fiát. és a fiamat kértétek tőlem. mert nem kívánták Karolusz királyságát. Próza: A hírek tudói úgy beszélik. Végül is egy nap elhatározta. Üngürüsz valamennyi érdemes bégje összejött a cseh király fogadására. ------------. sokan fellázadtak. hanem ti jöttetek hozzám. és Peste mellett letáborozott. mit hoz majd az idő. Volt abban az időben a Bavorija törzsnek egy idegen bánja. ott felkeresi Bejla király fiát. és egyesül vele. Vers: Fiát magával vitte és visszaindult tartományába. Bejla királynak abban az időben élt egy fia. hogy ezt a méltóságot nem fogja tudni szilárdan megtartani. hanem saját birtokain Erdel tartományában visszavonulva nyugodtan élt. Amióta azonban Otonusz király a trónra lépett. noha országotoknak már volt egy uralkodója. Vers: Tudta.

Sorsára az elválás pecsétjét égették. mindjárt visszafordult. Abban [a várban] foglyul ejtve örök rabságba esett. és tudomására hozták. hogy amióta a rími pápa Karoluszt Üngürüsz országába küldte. (az edényt) megtalálta. Mivel Otonusz király rabságba esett. melytől mindig félt. hogy a boros edény eltűnt. a rími pápa is meghallotta. az ország trónja üresen maradt. Amikor erről értesült. a rími pápa fülébe is eljutott. Vers: Börtönbe vetették őt megkötözve. Úgy regélik. akit Ladiszlausnak hívtak.és az ország panaszairól. Volt Erdel tartományában egy meredek (erős) vár. azonnal embereket küldött a királyi udvarba. Amint éjjel-nappal egyfolytában mentek. és mivel aznap azon az úton senki sem haladt át. Őnáluk az volt a szokás. milyen irányban távozott el a király. A királyt meglepve elfogták. a királyi koronát abba a borba rejtette el. Akik (az edényt] látták. abba a királyt fogságba vetette. akinél egy edényből sohasem hiányzott a bor. a hatalom koronáját elvették tőle. s azonnal levelet küldött 121 . A király aztán vadászatra indulás ürügye alatt Erdel tartománya felé vette útját. Azonnal értesítették erről a királyt. hogy Otonusz király teljesen felfegyverkezve vadászatra indult. Amikor ez a hír elterjedt a világon. A hírnökök tovább úgy beszélik el. Amikor ez a hír elterjedt a világon. az illető csak akkor látta. Értesítették arról. az ország [trónja] megüresedett. azt hitték. azután elindult. Mivel Otonusz király rabságba jutott. és eltette. hogy abban az időben volt Erdel tartományának egy nagy bánja. Volt azonban a kíséretében néhány bég a rokonai közül. azonnal vissza siettek a bánhoz. a borászmester figyelmetlenségből nem vette észre. De a királyi koronát állandóan magánál tartotta. hogy abban a király számára bor van (elkészítve). Amikor azok a hírvivők megtudták a király titkát is. hogy a király Erdel tartományának irányában távozott el. hogy az edény véletlenül leesett és elveszett. Amikor reggel lett. Azután széltében-hosszában az országban elterjedt a híre annak. azóta már tíz év telt el. hogy megtudják. Így tehát Otonusz király fejére szakadt a szerencsétlenség. Amikor a király ezt megtudta. Amikor a király indulóban volt. A régi királyok ivadékai közül való volt. hogy rokonaik közül volt egy borászmesterük. Így érkezett meg Bejla király fiához. hogy Otonusz király az uralkodói koronát kivitte az országból. Maga Ladiszlaus vette át [a koronát]. A bán egy csomó katonával a király elé vágtatva útját szegte.

Mostantól kezdve ne mondjátok. A bégek ebből megértették. és Karoluszt nem vártátok meg. hogy szilárdan elhatároztam. Így vedd ezt tudomásul!" Ezt a levelet küldték el a bánnak. Amikor a bán megkapta a levelet. Ezután [további] követet nem küldünk. Nem bocsátok meg addig. vagy becsületes és érdemes embereiddel küldd el. hogy sereggel jön ellenünk. sereggel mennek ellene. megértette tartalmát. Küldd el. és az ország koronáját magad juttasd el hozzánk. felállva fejezték ki tiszteletüket. Amikor a levél Üngürüsz bégjeihez érkezett. akinek ehhez joga van. [s elismerjük]. és újból levelet szerkesztettek a bánnak. melyben ezt írták: "Te. a pápa parancsát elfogadták. hogy várjuk meg Karloszt. akik Üngürüsz országának bégjei és legjobbjai vagytok." Azután a levelet lepecsételte. hogy ezt nem tudtad. mivel ő is a királyi családból származott. és biztos. vajon hogyan alakul majd Üngürüsz országának a sorsa. azonnal készülj fel. amíg kívánságomat nem teljesítitek. mert ha ő [a bán] megmakacsolja magát. levelünket az összes bégek közös megegyezésével küldjük neked. hogy méltó vagy a hatalomra. Nehogy azt mondd. és hallgatták tartalmát. és teljesítsük az á kívánságát. mert ha jóakarattal nem adod át. [és nem adja vissza a koronát]. hogy [ezt] nem tudtuk. Ladiszlaus ejtette hatalmába. hogy az én kívánságom teljesítve legyen.írták -." Mondván haragra gyulladt. Összejöttek és tanácskoztak. és Karolusz királlyá választásával voltak elfoglalva. és sürgősen Üngürüsz bégjeihez küldte. De mivel az ország koronáját Erdel bánja.Üngürüsz bégjeinek. De gyerünk tovább. és megértettük akaratodat. s ha ezt megtagadjátok. Nehogy másképp cselekedjél. aki Erdei tartományának bánja és fejedelme vagy. az én óhajtásomat nem fogadtátok el. Méltók vagytok átkomra. Összejöttek tehát Üngürüsz bégjei. Aztán ezt a levelet azonnal elküldték Erdel tartománya bánjának. hogy te is [a királyi család] leszármazottai közül való vagy. Nehogy másképp cselekedjél!" Amikor a levél a bánhoz érkezett. és az ország koronáját kiváló embereiddel küldd el Üsztüni Belgirádba. A pápa átkától nagyon megijedtek. mert ha nem teljesítjük a parancsát. és nem adta át nekik a koronát. s ezenkívül tudjátok meg. átok alá helyez bennünket. és tudatjuk. azonnal levelet küldtek a bánhoz a királyi korona ügyében. Most tehát légy kegyes. egy futár kezébe adta. "Légy kegyes . és bosszút állanak rajta. szükségesnek tartották. [hát akkor] miért ne követelhessem azt én. hogy parancsát teljesítsék. és megtárgyalták [az ügyet]. Mivel Üngürüsz bégjei meg akarták várni Karoluszt. örömmel fogadták. hogy ő is trónkövetelő. melyben ezt írta: "Ti. Azután az üngürüsz bégek katonaság gyűjtésével voltak elfoglalva. idegennek adtátok. de most a pápának az a kívánsága és parancsa. a következőket mondta: "Én magam is valóban királyi családi vérből való vagyok. Az üngürüsz bégek és a 122 . azonnal készüljetek fel. nagy figyelemmel kezdtek Erdel felé figyelni. Az országot neki. hogy katonasággal személyesen megyünk ellenetek.

Amikor az ország koronája megérkezett. A király is harcba kezdett. azonnal összeszedte Eflah lovas és gyalogos seregeit. és a sziklaszorosban sokan elpusztultak vagy megsebesültek. akit Baszarat vajdának hívtak.. Karlosz király Iszá őfényességének ezerháromszázhuszonhatodik évében a Maros néven ismert folyó melletti Lipovában egy nagy kolostort építtetett. váratlanul egy királyi udvarhoz tartozó ember rátámadt. a lovasság egy részével. nagy utat tettek meg. Azután Budinba mentek. és Iszá próféta őfényességének ezerháromszáztizedik évében megkoronázták. ahol [Karlosz] elfoglalta a királyi trónt. Abban az időben Eflah országának volt egy fejedelme. Mivel ez így történt. a római pápa parancsát teljesítették. Közben a király is elindult seregével Eflak tartománya felé. ahol a sziklaszoros el volt zárva. Mivel aznap összeütköztek 123 . de Baszarat vajda is hírül vette a király készülődését. Ezért aztán néhány kiváló emberével elküldte az ország koronáját Üngürüsz bégjeinek. A gyalogság előretört a lesből. azt a törvényt hozták. a szoros kapuját megszállta. A király közben bevonult hegyszorosba. hogy amikor Karlosz király egyszer Visegrádra ment. Ezek után a hírek tudója úgy adja elő. Vers: A királyi méltóságra ő lett megkoronázva És méltóságteljesen a trónra ült. Az ország összes bégjei meghódoltak neki. ittak. Meneteltek. levágta a királynak négy ujját. és bátran felkészülve figyelte [a király mozdulatait]. Amikor arra helyre ért. abból a várból hozassák el a koronát és aztán vigyék oda vissza megőrzés céljából. Ezenközben Eflah fejedelme az Eflah tartományban levő meredek hegyek szorosait gyalogos puskásokkal és nyilas hadsereggel elállta. 65 A krónikás tovább úgy beszéli el. és megsebesítette. Baszarat vajda Eflah seregével találta magát szemben: Aznap a király seregét teljesen letörték. és köveket hengerítve a sziklaszorosban. Egyszer Karlosz király azt akarta. Üngürüsz tartományának kiválóságát elpusztította. bevárták Karloszt. Ahányszor új királyt választanak majd. és a végén megérkeztek Eflah tartományába. vándoroltak. Ebből a célból hadsereget gyűjtött. A magas sziklákról puskatűz és nyílzápor alá vette. és egyes helyeken lesben állva. és átvették. hogy mivel Erdel bánja az ország koronáját vonakodott visszaadni.római pápa szövetsége alapos meggondolásra kényszerítene őt. körülzárta a [király seregét]. A szorosban élelemhiány és szomjúság következtében sokat szenvedtek. hogy a királyi korona [ezentúl] Visegrádban legyen [egy elhelyezve] és megőrizve. kevés híján köztük kitört a háború. ettek. Meztelen karddal rontott rá. hogy támadjanak ellene és kerítsék kézre.

Anderjásra. A hírek tudója tovább azt beszéli el. azt akarta. és Pulja tartományába küldte. végül is a király seregét leverték. és a hegyek között elmenekült. kincsét fejedelmi sátrát zsákmányul ejtették. Azonnal átöltözött egy alattvalója ruháiba. akit Kaszimirosznak hívtak. hogy ő Karlosz király. és a leh uralkodót szívélyes üdvözlettel hazaeresztette. s hajókat építtetett. Seregét elhagyta és megszökött. Próza: A király seregét leverték és szétszórták A helyettesét elfogták. Amikor a király ezt látta. maradék embereit is megtörték. Abban az időben a cseh tartománynak is volt egy uralkodója. Visegrád várában találkoztak. ami egy hercegi tartomány. hagy Karlosz királynak két fia volt. Azután seregét összevonta. Aztán rábízta a sereget fiára. Sok tartományt legyőzött és adófizetésre kötelezett. Anderjás fiát is magával vitte. Vers A félelemtől sohasem volt nyugta. Abban az időben Lehországnak volt egy uralkodója.helyemben helyettesem. és hódolatukat fejezték ki neki. Ő maga azonban visszatért Visegrád 124 . és elindult Nimcseország ellen. Ő is félt a királytól. Azután a király egy bizonyos idő múlva katonaságot gyűjtött. hogy Karlosz király szolgának átöltözve megmenekült. Nagy barátságot kötöttek. mindkét oldalon heves küzdelem folyt. Iszá őfényességének ezerháromszázötvennyolcadik évében a tartomány különböző részéről híres és neves bégek jöttek [a királyhoz]. A hírek tudója elbeszélése tovább arról szól. különféle kínzásokkal kivégezték Azután a királynak minden vagyonát. és Visegrád várába jött Karlosz király meglátogatására. a másikat Ludovikusznak hívták. s mivel azt hitték. hogy fiát. akit Johannesznek hívtak.Eflah tartomány fejedelmével. Anderjást Pulja vidékének királyává válasszák meg. egy nap azonban visszaérkezett saját tartományába. Az egyiket Anderjásnak. és elindult vele Szagirijja tartományába. nekem abba kell hagynom a csatát!" Aztán elvált a seregtől. Ott három évig tartózkodott. és ezért Iszá próféta 1335. Ez Iszá őfényességnek ezerháromszázharmincnegyedik évében felkerekedett. Több idő elteltével azonban sereget gyűjtött. és a király sok napon keresztül fejedelmi vendéglátást rendezett számára. évében Karlosz királyhoz [látogatásra] jött. Sok veszedelmen esett keresztül. ezt mondta neki: "Légy az én. Azután elbúcsúztak. s mivel ő maga a puljai nemzetségből származott. volt egy kedves udvari embere.

aki a királyi koronát makacskodott visszaadni. megmakacsolták magukat. az Erdel tartományában élő szikali törzs nem akarta őt elismerni királynak. Ezt ürügyül felhasználva Iflah fejedelmén is bosszút akart állni. mivel a királytól nagyon féltek. Aztán elhagyta a mulandóság palotáját. hogy a szejkuli nép ellen hadat indítson. a nép szívélyesen fogadta és üdvözölte. de amikor Erdelbe érkezett. és fia. aki trónra lépett. kincsei pedig zsákmányul estek. Vers: Nézd az eget. Ezenközben Anderjás hajóra szállt. s Üngürüsz kiválóságai közül sokan elestek. és megtekintette azt a vidéket. Miután Anderjás annak a tartománynak a földjére lépett. Mint ahogy előbb már elbeszéltük. s ott megállapodott. Ezenközben azonban Ladiszlaus bán is eltávozott a világból. és Pulja tartomány uralkodójává választották. [s emiatt] nagyon szomorkodtak. ahol [aztán] sokáig uralkodott. nagy tűzvészt okozott. Ezért mindig okot és ürügyet keresett. barátaim. mely szikuli néven volt ismeretes. és elindult. A szejkuli nép azonban hírét vette. és kedvező széllel Pulja közelébe érkezett. ennek a fejedelemnek is legörbítette a termetét. Ez a törzs a királynak volt adófizetője. nem volt uralkodója. Ekkor összejöttek. ne tegyen benneteket dölyfössé a világ íze. Fáklyával meggyújtotta a világot. Baszarat vajda ellen. Végül is a szejkuli nép ellen készülődött. Ludovikuszra maradt. amikor fia. De azelőtt. Egy nap partra értek a hajók. Az említett tartományt pedig a régi törvények betartására szorította. A király elé mentek. felhasználta ezt ürügyül. bosszút akart rajtuk állni. Hűtlen cselekedetüket megbánták. Abban az időben Pulja trónja üresedésben volt. a lázadókat és makacskodókat elfogatta és legyilkoltatta. akit szintén erdeli bánná neveztek ki. a titkok tudói és a hírek elmondói úgy beszélik el és adják elő. az aggodalom tengerébe merültek. Ludovikusz nevű fia is vele volt. Pulja földjére léptek. hogy amikor Karolusz király meghalt. A király ugyan megbocsátotta bűnüket. "Először csak ez ellen a nép ellen indulunk hadjáratra" . (87) Sok lelkes szeretetet osztott szét és sok keserű napot okozott.várába. 125 . Erdelben volt egy törzs. és bocsánatért esedeztek. Ludovikusz lett a király. Azután Karlosz király még negyvenkét évig uralkodott Üngürüsz országában. Oh. és vereséget szenvedett. Próza: Az évszázadok ismerői. az uralkodás fiára. Ő volt az. és fellázadtak. Ludovikusz lett a király.mondta Ludovikusz király. amikor Karlosz király hadat viselt Iflah vajdája. hogy a király ellenük fog jönni. Amikor Karolusz király meghalt. és tanácskoztak. és ezen ürügy alatt katonaságot gyűjtött. lábához borultak. s mivel most a szejkuli törzs fellázadt. (86) és elutazott az örökkévalóság birodalmába. Neki maradt egy fia. ennél az oknál fogva. Parancsainak alávetették magukat.

hogy ha a tatár sereg Bugdan tartományába betörne. Amikor Bugdan fejedelme megtudta szándékukat. és saját seregéből is néhány ezer katonát adott. A király visszaadta neki országát. Fővezérükül Erdel bánját nevezte ki. és alávetette magát parancsainak. hogy a tatár seregnek az a szándéka. De azután azonnal bevonult Bugdan tartományába. A király onnan azután visszatért székhelyére pihenni. és kegyelmet kért tőle. Bugdan tartományának a fejedelme szembeszállt vele." Mivel -így esedeztek. Mindkét fél nyeregbe pattant. aki Erdel tartományának a bánja vagy. Amikor a király Erdel tartományát ismét adófizetőjévé tette. Amikor ez a hír Alekszanderhez érkezett. [a bán] megkötözve azonnal a királyhoz 126 . Kegyeskedjél most [megengedni]. hogy betörjön Bugdan tartományába. Bugdan népe betöréseik elől sohasem volt biztonságban. íme ezzel a hozzád küldött sereggel és az erdeli csapatokkal szállj velük szembe. barátjának barátja. s elindult seregével ellene.]nak hívtak. Alekszander ellen. Bugdan vajdája azonnal értesítette a bánt: "Szolgáljon tudomásodra. hogy abban az időben a tatárok serege rajtaütésszerűen betört Bugdan tartományába. akit [----. A tatár sereg ismét támadásra készült Bugdan ellen. hogy Iflah és Bugdan fejedelmeit megbüntesse. és a következő parancsot küldte neki: "Te. a kán seregét legyőzte és széjjelverte. mihelyt parancsom hozzád érkezik. abban az időben Erdelnek volt egy hősies bánja. hogy Erdel tartományában a bánnak erős hadserege áll készen. legyen tudomásodra. hogy ellenünk támad. gyújtogattak és pusztítottak. hogy beleegyezett az adófizetésbe. Miután azonban a tatár kánhoz megérkezett annak a híre." Amikor ez a parancs megérkezett. hogy ezt a helyzetünket a királynak bejelentsük. és megkezdődött a csata. Mivel a kán kézre került. aki abban az időben Visegrádon tartózkodott. lemondott arról. ellenségének ellensége lesz. Néhány kiváló emberével és az ország előkelőivel lóra ült. Alekszander volt a neve. figyelemmel kísérte a bán cselekedeteit. A krónikások úgy beszélik tovább. Azzal a feltétellel. és készen várta [a tatárok támadását]. melyben rengeteg tatár katona esett el. Az ország határán találkoztak a kán és a bán. Iflah tartományának abban az időben volt egy vajdája. Közben Ludovikusz király. Azonnal felkerekedett a tatár tartományból. de a végén meghódolt neki.De a királynak a valódi célja az volt. a bán a parancs szerint hatalmas sereget gyűjtött össze. Nehogy másképpen cselekedjél. rettentően megrémült. és elindult a bán ellen. hatalmas bán. egy nap hirtelen megindult Iflah fejedelme. Magát a kánt is elevenen kézre keltették és elfogták. Végül is az üngürüsz seregnek kedvezett a szerencse. A király azonnal fegyverbe hívott néhány béget. a bán a helyzetüket a valóság szerint felterjesztette a király trónjához. és büntesd meg őket. és a királyhoz érve lába elé borult. De a bán is értesült [a kán] cselekedetéről és szándékáról.

és csak a kardtól való félelmükben színlelték az engedelmességet. hogy rövid időn belül a király életére törnek. Azoknak az országoknak a fejedelmei nagyon féltek a királytól. és a bánnak s összes bégeknek értékes ajándékokat adott. A királyt pedig ez az esemény nagyon megörvendeztette. mondogatták egymásnak: "Nem akadt egy közülünk való alkalmas bégfi [királyunknak]? Mi értelme van annak. és Üngürüsz kiváló és híres emberei közül sokat legyilkoltak. Egy nap a kánt a király trónjához vezették. azonnal értesítette erről Anderjás király feleségét. Azon a vidéken egy nagy firenk bégnek volt egy szépséges lánya. és elindult a Hirvát és Szalavin országok ellen. Itt a tenger partján időzvén. Azután rövid időn belül a király összegyűjtötte seregét. és a színe elé bocsátották. Anderjás Pulia környékének volt az uralkodója. és vele teljes egyetértésben elhatározták. Közben Anderjás király felesége Ludivikusszal élte világát. Amikor Ludivikusz ilyen választ kapott a római pápától. hogy cselvetéssel teszik el láb alól a királyt. A törték nagy igyekezettel a fejüket. mivel Ludivikusz tetvére." Ezt az ajánlatot tette. s Anderjás király ezt a lányt vette el feleségül. melyet Tarentnek hívtak Annak a városnak volt egy uralkodója. amikor összejöttek. hogy átkeljen Pulia tartományába. majd néhány napig ittak. Aztán megparancsolta. mely hercegi tartomány és Venedikhez tartozik. hogy idegen tartományból őt hozták a nyakunkra?" Állandóan ilyen beszédeket hangoztattak. A hírek ismerője elbeszélése arról szól. Néha. Damacsija tartományába ment. és a király ételébe mérget kevert. Végül is egy nap alkalmat talált az asszony. akkor Kegyelmességednek nagy kincset fizetünk. meghódoltak. akinek Ludivikusz volt a neve. Miután a király ezeknek a tartományoknak az ügyét elrendezte. Volt azon a környéken egy nagy. hirtelen megérkezett a tengeren Venedik hajóhada. és vele szeretkezett Annak a vidéknek a bégjei pedig Anderjás király üngürüszi származása miatt nem szerették. megrohanták a király seregét. A római pápa pedig kincsvágyó lévén ezt mondta: "Barátságot színlelve Anderjással fejezzétek be az ügyét. eléje járultak. Egy nap az a bég [Ludivikusz] a római pápának a következő üzenetet küldte: "Kegyeskedjék Anderjás király helyét [királyságát] és feleségét nekem odaítélni. virágzó város.. hogy Anderjás király felesége ezzel a Ludivikusz a béggel összeszűrte a levet. Ha nekem ezt megadja. A királynak ezzel a hadjárattal az volt a célja. Mi Anderjás helyét és feleségét elvesszük " Ezt a választ adta. Vers: 127 . Sebeniket s ezeken kívül sok várat. adófizetőivé váltak. és így megmenekültek. hogy az egész országot díszítsék fel.küldte. mulattak. Itt elfoglalta Zadrát.

A király azután nem maradt ott. De azután erről a lázadásról a napoljaí bégek is tudomást szereztek. néhányan közülük visszatértek. Azok pedig úgy cselekedtek. Jó ideig figyelték mozdulataikat. vagy verje ki. Mindannyian azt kívánták tőle. s fővezérükké választották. Ha híres is jóságáról és szépségéről. Ludivikuszt Pulja trónjára ültette. és látták. és Duka Verneri színe elé járultak. Azonnal összegyűjtötte minden kincsét feleségét is magával vitte. Volt két kiváló üngürüsz bégje. Megszámlálhatatlan katonaságot hagyott rendelkezésükre. de amelyek nem hódolnak meg. Duka Vernerit állították az élére.Ne higgy az asszonynak mégha huri is. hajóra szállt. és pontos hírt adtak neki arról. Az elmenekült Ludivikusz rokonai közül azon a vidéken volt egy hatalmas bég. hogy Napoljál átadják nekik. a Firenk hajóhad őt megtámadta. Miután azok a bégek egymás közt nem tudtak megegyezni. Ez oknál fogva határozta el Ludivikusz [magyar] király. és reszketni kezdett. Ezért tehát elhagyták az országot. Mivel Napolja városában a régi firenk nép lakott. rabolják és fosszák ki. mindent elmondtak Bolfikardnak. és megesküdtek. hogy Napoljál vegye el az üngürüsz bégektől. összejöttek tehát. Mivel a királynak vissza kellett onnan térnie saját országába. Ludovikusznak. vagy űzze el őket a tartományból. és kedvező széllel elindult Pulia tartománya felé. [elindulásának a] híre fülébe jutott Pulia fejedelmének. hanem közben hajóra szállt. Ezek után egy nap Ludivikusz [magyar] király Pulia tartományának földjére lépett. Lelkét eltöltötte a félelem. őt találván a legalkalmasabbnak. az egyiket Bolfikarnak hívták. Azonnal kémeket küldtek arrafelé. adjanak kegyelmet. melyek önként meghódolnak. megparancsolta. akiket a [magyar] király kinevezett. felszerelte vitorláit. Ezek aztán közös akarattal összegyűjtötték a firenk sereget. hogy azoknak a helyeknek. akiket helytartóknak nevezett ki. és a tengerre szökött. és sok katonáját megölte. azok is szövetkeztek a firenk sereggel. hogy megszámlálhatatlan firenk sereg gyűlt össze. aztán visszatért Üngürűsz tartományába. Egy idő elteltével a firenk bégek nem voltak megelégedve azokkal a helytartókkal. hogy testvére vérét megbosszulja. és a trónt elhagyva találta. Annak a két bégnek pedig. Ludivikusszal eljegyezte magát. és fegyverkezni kezdtek. Mulatozással töltött el ott néhány napot. Amikor a tengerpart vidékén időzött és a Puljába való átkelés előkészületeivel foglalkozott. De még mielőtt odaérkezett volna. Amikor a kémek a helyzetet kifürkészték és híreket szereztek. Azok megérkeztek. Pulia tartományának a székhelyét Napoljának hívták. Próza: Mikor az az átkozott asszony a királyt elpusztította. hogy a firenk sereg ellenük fog jönni. Ezek [a helytartók] pedig az áruló firenkeket a várban 128 . ezeket nevezte ki Pulia trónjára helytartóknak. azokat kíméletlenül verjék le. Duka Verneri volt a neve.

Ti. most mindnyájatok bűnét megbocsátottam. nagy aggodalom töltötte őt el. és amint elolvasta. Ezenközben az üngürüsz bégek is sereget gyűjtöttek. akik üngürüsz bégek vagytok. Oly rettentő méregbe jött.összefogdosták és kivégezték. mert mindnyájatokat. De amikor megérkezett a híre. és majd én megmutatom. aki [a firenkektől] jött. hogy a nép néhány híres és kiváló előkelősége eltávozott. lóra szálltak. hogy a [napoljai] firenk nép segítségével teljes győzelmet fog aratni. [Így van ez] elhatározva. 129 . Aztán így szólt a mellette levő bégekhez: "Ezek a becstelenek a halál fiai lettek! Ezzel a felelettel az a céljuk. és az állig felfegyverkezett gyalogosokkal. mi majd elmegyünk hozzája. és a király színe előtt feltárjuk [az igazságot]. puskásokkal és vértesekkel elindultak Napolja irányába. újból reménykedni kezdett. megmenekültök kardjainktól azzal a feltétellel. Gyertek gyorsan! Halotti leplet öltsetek nyakatokra. Amikor a levél megérkezett. Hírül hozták. és megparancsolta. Végül is [Duka Verneri] kitudakolta a helyzetüket. hogy ez a tartomány annyira erőtlen. és [kegycímet] kérünk számotokra. rettentő haragra gyúlt. Duka Verneri közben levelet írt Napolja bégjeinek. Duka Verneri vagyok. melyben ez állt: "Országotokat nem adjuk vissza. elolvasták. mint a villámcsapás utáni mennydörgés"(88) mintha ez a sérelem saját magát érte volna. ide jöttetek. Duka Verneri pedig abban reménykedett. készüljetek fel utolsó órátokra. és makacskodni fogtok. Ha saját birtokaitokat kívánjátok. hódoljatok meg a mi királyunknak. Közben Bolfikardnak is voltak kémei a firenk seregben. Aztán levelet írt. hogy mihelyt ez a parancsom hozzátok érkezik. lepecsételte és elküldte. hogy a követnek vágják le az orrát és fülét: Ez nagy sértés volt. hogy a lázadók közül néhányat nem sikerült kézre keríteni. Ezt azonnal tudomására adták Napolja urainak. se egy órát se késlekedjetek. s ezért lármáznak. mit teszek majd nekik !" Aztán megesküdtek. de ne gondoljátok. és felkészülve várták [az eseményeket]. hogy majdnem megütötte a guta. Fogta a levelet. de dübörgött. Most az ország saját birtokotok lett. Az pedig megalázva Duka Verneri színe elé érkezett. se egy pillanatot. s tőletek egy szemernyit sem félünk!" Aztán elküldte a levelet azzal a követtel. vegyétek tudomásul !" Mikor a levél tartalmát Bolfikard [megtudta]. rettenetes haragra gyulladt. s kardot tartva fogaitok között. Íme. Az alkalom a mi kezünkben van. és seregük nagy számában bizakodva néhány nap múlva kibontották zászlaikat. (gyertek) és nyugodt szívvel foglaljátok el és vegyétek birtokba. hogy a [városbeli] népet letörték és a porba sújtották. "Jaj. Ellenük kell mennünk. és ezt tartalmazta: "Én a firenk hősök fővezére. az üres tartományt kezetekre kerítettétek és elfoglaltátok. hogy minket megijesszenek. és (megtudta). Akkor majd mi felterjesztjük az ügyet királyunk trónjához. apraját és nagyját kardélre hányatlak. Ha azt mondjátok. de egy részük életben maradt. hogy azt elfoglalva királyi birtoknak tekintsétek. hogy nem.

A mezőn nagy rakásokban feküdtek a halottak. De ekkor már a nap Kaf várából felemelte a fejét. lóra termett.akik valamennyiüket elfogták. hogy közben Bolfikar Napolja várát. ekkor ők a megragadták fegyvereiket. annyi vér ömlött a földre. és eltávozott a várból. S ott nagy pusztítást végeztek. A lándzsákat előre szegezték a gyilkolásra. A vértül tulipánszínűre vált a föld. tornyait és várfalait megerősítette és teljes hadi felszereléssel látta el. Eközben Bolfikard kiadta a parancsot. Próza: A kor ismerői tovább úgy beszélik. hogy a vár kapui nyitva vannak. se célból a vár előtt egy csomó akasztófát állítottak fel. mint a máglya. Duka Verneri pedig eltávozott a vártól. a napoljai bégek pedig tetőtől talpig felfegyverkezve csapataikkal csatasorba rendezve állnak. és az éjszakát nyugalomban töltötte el. hogy vért ontson. hogy jobb lesz. Az ellenségre mérgesen néztek. A sereg nyilat szórt. A két sereg oly rettenetesen harcolt. ha hősiesen kardjukra bízva magukat kirohanást intéznek a várból. és a becsületért folyó küzdelemben tulipánszínűre festették vérrel a földet. Aztán összehívta a haditanácsot. összebonyolódott. Mikor azonban a firenk sereg közelre érkezve látta. Aztán felkészültek és kiadták a parancsot. A 130 . és beragyogta a világot. hogy magukat ártatlanoknak tüntessék fel. és zászlaikat kibontva csatasorba álltak. Mint a patak folyt a vér. A hullák nagy rakásokban feküdtek. úgy döntöttek. A földre terítették a hullákat. és Napolja közelében. hogy a harc egyre hevesebben folyt. a várostól egynapi távolságban letelepedett. A nyilak hegyén jajveszékelés tört ki S mint a villám csapkodtak a kardok. lóra szálltak. Közben Bolfikard hajnalban kinyittatta a vár kapuit. A firenk sereggel szemben csatasorba állította seregét. Ezenközben a firenk sereg Napolja közelébe érkezett. Mint a tenger. hogy az áruló firenk népség előkelőit Duka Verneri szeme láttára fogják majd felakasztani. A hírek tudói és a krónikások úgy adják elő tovább. Aztán ekkor mindkét sereg egymásra rontott. mint ha gyáván bezárkózva a várban pusztulnának el. Vers: A két sereg összekeveredett akkor. hogy az áruló firenk népséget Duka Verneri szeme láttára akasszák fel.

s országuknak Letonija volt a neve. A király hadjáratot akart ellene vezetni. olyan szerencséje volt. átkelt a Duna folyón. Mindkét fél sereg gyűjtésével volt elfoglalva. eltávozott a világból. Azután bármely ország ellen viselt háborút. engedelmességet fogadtak. és alattvalóivá tette. egy hónapig és huszonkét napig uralkodott. Amikor a bolgár fejedelmek megtudták. Duka Vernerit pedig megbilincselve a királyhoz küldték. de Bolfikard erről lebeszélte. A király onnan hazatérve trónjára ült és megpihent. Abban az időben a királynak egy nővére élt Lehországban. Ezek után [gyerünk tovább]. A firenk sereg nagy részét kardélre hányták. azonnal meneküli kezdett. és uralkodott benne. és Letonija ellen indult. Üsztüni Belgirád várában temették el. Amikor a király Cseh. akinek nem volt gyermeke. Ekkor a király sereget gyűjtött. Végül is a tartomány híres bégjei összejöttek. és megvendégelte őt.napoljai bégek között volt egy Birnebard nevezetű. De aztán élete elgyengült. és senkitől sem kérünk segítséget [irgalmat]. Azután a király egy idő múlva felkerekedett. és oly kétségbeesetten harcoltak. Oly bátran és hősiesen forgatták a kardjukat. akire harc közben a firenk hősök rátámadtak és megölték. hogy vonuljanak vissza a várba. és Lehország uralkodó nélkül maradt.és Moravaországot elfoglalta. ha a csatatéren karddal [a kezünkben] halunk meg. Cseh és Morava ellen indult. Vagyonukat. Fejedelmét elfogatta. Ez fellázadt a király ellen. Aztán újból támadást intézett a firenk sereg ellen. Amikor Napolja serege ezt látta. Amikor a firenk sereg ezt látta. ha egy ember elpusztulása miatt csorbát ejtenétek a nevünkön? Az a férfiasság és hősiesség. és alatt valójává tette. és foglyul ejtették. és békeszerződést kötöttek egymással. és ezeket mondta: "Hova! lett az eskütök. Innen aztán a Rusz tartomány ellen folytatott hadjáratot. 131 . hogy a király ellenük indul. A király pedig Visegrádian fogságba vetette. és a két felet egymással kibékítették. és Bolfikarnak gazdag ajándékokat adott. Volt nekik egy fejedelmük. a leh király eltávozott a világból. A lehek és ruszcsik tartománya között egy másik nép lakott. Volt abban az időben egy Bulgárország. Vajon miért jöttünk ide? Most itt kell meghalnunk!" Ezekkel a szavakkal lebeszélte őket. Onnan aztán visszatért országába. hogy azt elfoglalta. miután negyven évig. De a könyv szerzőjének elbeszélése szerint ezután közte és a Nemcseország császára között keletkezett valami oknál fogva elhidegülés és ellenségeskedés. Harc közben a Dukát is letaszították kováról. kincseiket zsákmányul ejtették. Azt is engedelmességre kényszerítve adó fizetőjévé tette. zászlajukat és zászlóvivőjüket a földre tiporták. Ez oknál fogva azt az országot is magáévá tette. azonnal elébe mentek. és adófizetőivé váltak. azt akarták. hogy a firenk sereget összetörték.

A levelet lepecsételték. akit megkoronáztak. De abban az időben a Nemcse tartomány császárának volt egy fia. és foglalja el az országot. ezek a kémek is útra keltek. azonnal kémeket küldött abba a tartományba [a valóság] kifürkészése céljából. Ebben megegyeztek. hagy Ludivikusz királynak volt egy fia [!]. és uralkodni kezdett. Amikor ezt a levelet Napolja uralkodójának elküldték. Ha tehát ennek az országnak a javát akarod. helyenként fel-fellázad. és vedd tudomásul. ha elindulsz. de a mostani helyzet az. Az üngürüsz bégek követe is megjött. Ludovikusz király a világból eltávozott. és kevés híja." Így panaszkodtak. Próza: A krónikások úgy mesélik tovább. hogy az ország népe nincs Marija királyné uralkodásával megelégedve. és már biztos. Marija lépett. Világos tehát. és zavargások keletkeztek az országban. hogy teljesen fellázad és az ország pusztulásnak indul. hogy jöjjön ide. hogy atyja (89) meghalt. Két év telt el azóta. Mihelyt azonban Karlosz hírül vette. hogy Marija királynő lett. hanem virágzóvá teszed. Végül is a tartományok bégjei látták. akit Karlosznak hívtak. hogy a lázadás elharapódzott. Amikor a király eltávozott e világból. hírt küldenek neki. ez a Karlosz Pulia országának volt a fejedelme. Mariját voltak kénytelenek Üngürüsz trónjára ültetni. hogy amióta atyád. Mindenki csak rövid ideig örvendhet e világon. két év telt el. A császár fiát Szekizmundusznak hívták. hajóra szálltak. Még kiskorában annak jegyezték el Mariját. egy becsületes egyénnek a kezébe adták. De még ezelőtt Karlosz király kémeket küldött Üngürüsz tartományába. mivel országuk népe makacskodik. nagy aggodalomba estek. Karlosz az uralkodó. Ez ellen az lesz az orvosság. most az lesz a legjobb. emiatt [apja] a császár mellett tartózkodott. és Karlosznak levelet írtak. Azután abban állapodtak meg. melyben ezt közölték: "Hatalmas király! Légy elővigyázatos.Vers: A megsemmisülés országába tért ő is. és horgonyt vetettek. összejöttek. s mivel a tartomány népe nyugtalankodott. hogy ennek elejét kell venni. és atyád örökségét nem hagyod elpusztulni. felkelt. és a király 132 . azok is tudomást szereztek ezekről a beszédekről. és kedvező szétlel a tengeren elindultak. hogy az asszony uralkodása rossz vért szül. és Karlosz királyhoz küldték. Az idősebbiket Marijának nevezték. Mivel még [kiskorú] gyermek volt. Mikor apja meghalt. Egy nap aztán megérkeztek Napolja kikötőjébe. de az ország népe nem volt megelégedve. Egyes vidékeken az ország népe lázadozott. hogy az ország nem ment tönkre. Ezért tehát az országban minden jó vagy rossz [ügy intézése] egy király becsületéhez illik. ami a helyzetre vonatkozik. hogy Napolja városában testvére. [A királynak] két lánya is volt. és mindenről. és megértették. hogy a királynő alkalmatlan az uralkodásra. és a trónra testvéred.

hogy fürkésszék ki. hogy a lázadókat megbünteti. De mielőtt a király színe elé jutott. lepecsételte és elküldte. [A király] azt válaszolta nekik. hogy vele tanácskozzanak. Végül is belső emberei közül néhányat a király elé küldött. és tudomására hozták. hogy a követet szállásolják el a vendégpalotában. Ezenközben a király találkozott azokkal. Aztán Üngürüsz bégjeinek és Budin főurainak barátságos levelet írt. a király kémei hamarabb jutottak a királyhoz. Karoluszt értesítették Üngürüsz tartományának állapotáról és arról. Kedvező szél keltével felvonta a vitorlákat. kifejezték a királynak jókívánságukat. és megvendégelte. akik üdvözlésére eléje jöttek. De közben a királynő embere is megjött. A követ a következő választ adta: "Hatalmas király! Ha azt az országot nem tiszteled meg látogatásoddal. vajon mi a király szándéka. minden kincsét is magával vitte. a királynő a gondolkodás tengerébe merült. Karlosz megszámlálhatatlan puljai sereggel megérkezett és Üngürüsz földjére lépett. és vendégeljék meg. hogy vajon mi lehet jövetelük célja. A király. hamarosan kitör a lázadás. Aztán megszámlálhatatlan sereget gyűjtött össze. felébredt benne a gyanakvás. Aztán előterjesztették neki a követ levelét. A király azonban újonnan leveleket küldött a bégeknek és Budin várparancsnokának. Ilyen értelembe adta tudtára [jóakaratát]. és a királynőnek szerencsét kíván. Néhány nap múlva kedvező széllel megérkezek a Hirvát tartományhoz tartozó Sebenk várának kikötőjébe. és Üngürüsz határához közel eső helyen tábort ütött. hogy a királynő az üngürüsz bégekkel nincs jó viszonyban és hogy a tartomány népe is fellázadt. A király parancsot adott. és elmondta neki a király szavait. a király pedig fejedelmi palásttal ajándékozta meg a követet. hogy a királynő el van jegyezve a császár fiával. melyekben arra szólította fel őket. és kikérdezték őt a tartomány helyzetéről. Azok pedig a parancsnak engedelmeskedve a király elé mentek. és beszéd közben elmondták. mintha titokban megtudta volna ezek küldetésének a célját. és elindultak Szadra várába. hogy mi az oka a követ érkezésének. és Napolja uralkodóját. és lehorgonyoztak. és a tartomány minden bizonnyal elpusztul. Ott [a király] rendbe szedte seregét. hogy valami megbízható kifogással harc nélkül igyekezzenek a királynő kezéből hatalmukba keríteni [a várost]. amelyben néhány napig megpihentek. Azonnal serege megszervezésébe kezdett. és elhajózott Hirvátország felé. mindnyájan elhallgattak. Szekizmundusszal. s megbízatásuknak eleget tettek. mondta a király. és számtalan seregével hajóra szállt. ezt nekünk is tudnunk kell". hogy testvére. azonnal zászlókat bontottak.színe elé vezették. Azután elbocsátotta őket. De eközben Marija királynő is hírét vette. Amikor elbúcsúzni jöttek a követek. Amint kihajózták a sereget a szárazföldre. Aztán elindult. és a környék bégjeit is magához hívatta." Mikor ezt mondta. Mikor ezt neki hírül adták. "Ez nagyon üdvös dolog. és megbízta őket. A királynő szíve ezeknek a híreknek a 133 .

Helytartóm és katonaságom van ott. mert megérte a szemem. és jóakaród voltam . ~ el akarsz menni. Azt reméltem. hogy vigyázzon. s azok nem fogják ezt tétlenül nézni. hogy a király kiváló emberei közül milyen sokan kerültek be a palotába. azonnal összegyűltek. Volt azonban belső szolgálatában néhány közel álló bég." A valóság az. Palástot öltöttek rájuk. és a te kedvedért sok fáradságot kiállva eljöttem hozzád. hogy most trónomat 134 . és hívják őt hozzá. Összebeszélt tehát néhány béggel és a várőrséggel. A királynő hívei látták.mondta [a király]. hogy hűséges segítőtársam leszel. hogy menjenek a királyhoz. és elfoglalta palotádat.Ne gondold. hogy viszontlássalak téged. "Én bizonyos mértékben vágyódtam utánad. és ivásnak adták magukat.Elhagytam országomat." "Százezer köszönet a magas Teremtőnek . trónodat elvette kezedből. "Menyire tévedtél. A királynő azt kívánta tőlük. és a királynő színe elé járultak. hogy őrizetlenül hagytam országomat. [A királynő] így szólt a királyhoz: "Hatalmas testvérem! Éjjel-nappal benned reménykedtem. hogy szeretett testvéred. és meghagyta nekik. hogy az ügynek vége legyen. Ezért [szándékukról] lemondtak. s egymás egészsége felől kérdezősködtek. Végül is a királyhoz húzó bégek felhasználva [az alkalmat] összebeszéltek. és sétálás ürügye alatt egyesével-kettesével beengedték a palotába. hogy alkalmas órában a lakoma színhelyén gyilkolják meg a királyt. a két sereg [katonái] a város körzetében sétáltak és nézelődtek. Amikor a királynő emberei ezt látták. mert felébredt benne a gyanakvás. . kedves Marija .válaszolt a király. Eközben a királypártiak a király számára elfoglalták a trónt. a királynő elhallgatott. és amikor Budinhoz közeledett. hogy halálveszélybe került.válaszolt tréfásan a királynő -.hallatára elkeseredett. Majd hatalmas lakomát csaptak. Beszéd közben a királynő azt kérdezte tőle: "Hatalmas testvérem. és figyelmeztették. Mit jelentsen az. Aztán Budin fővárosában tisztelettel egy palotát ajánlott fel neki szállásul. azonnal a királynő elé járultak. vajon miért hagytad el országodat és trónodat. A király pedig elindult. hogy mind a ketten barátságosan társalogtak. . A király azonban azon törte a fejét. megijedt. a mi országunkba fáradtál és megtiszteltél bennünket?" "Ej. Mostantól kezdve fejed megmentésével törődj !" Amikor ezt mondták. Szívélyesen üdvözölték egymást." Amikor ezt mondta. De azok meggondolták [a dolgot] mikor látták. A király hírneves emberei közül egy csomó hőst és nevezetes egyént állig felfegyvereztek. hogy az üngürüsz bégek nagy része a király pártján van. Amikor a király ezt a helyzetet látta. akinek hittél. mi módon tudná biztosan kézre keríteni a trónt a királynő kezéből. a királynő elébe sietett. Vendégeskedés és szórakozás ideje lévén. de te egy percet sem szenteltél nekem. és teljesen megtöltötték a palotát a király embereivel. a királynő meglepetésében egy szót sem tudott szólni.

Ez pedig a király kegyéből és iránta való tiszteletből a királynénak állt szolgálatában. a dolgot végre hajtjátok. hogy feltétlenül jöjjön engem megnézni. Ennél jobb tervünk nem volt: Mihelyt a király belép a szobámba. Ez a bégek határozata!" Azután behívatták a bégeket. hogy fáradjon hozzám. Másrészt az egész ország népe ellenséged lett és fellázadt. aki őt [szintén] belső emberévé nevezte ki. s amikor Üsztüni Belgirádba érkeztek. Biztos. [ezzel] a királyi méltóság feltételét megteremtették.cselvetéssel elvetted. Ezt a két embert a királynő magához hívatta. a király így válaszolt: "Én erről a dologról nem tudtam. Aztán néhány napon keresztül lakmároztak majd visszatértek Budinba. és azt a tervet hogy valami cselvetéssel a királyt közösen elteszik láb alól. és párthíveim előtt porig aláztál engem?" Mikor ezeket a szemrehányó szavakat mondta. Az én szobámba. és képmutatással a világ előtt megaláztak. és amióta a trónról letették." 135 . és megharagudtak rá. Ti pedig a lakosztályomban rejtőzködjetek el. hogy egy nő uralkodjék felettünk. ahol [a király] megkezdte uralkodását. így szóltak a királynőhöz és királyhoz "A hatalmas király ezt a határozatot egyáltalában nem helyeselte. hogy szerencsés idejövetele gyógyszerként rám hatni." Ezt beszélték meg. A király pedig. Amikor a bégek összejöttek. hogy Marija királynőt megvigasztalja. megkoronázták és. hogy ő maga fut majd [egyedül]. Így te a hatalmas királytól az a kívánságom. és valami bajt hozott volna fejedre. szánalomra méltó helyzetbe hoztak. és hódolattal fejüket lehajtva szolgálatába állottak. Szekizmunduznak volt a jegyese. Ennek [a határozatunknak] az az oka. akinek Balázs Farkas volt a neve." Azután nagy megtiszteléssel és megbecsüléssel a királyt abból a palotából a trónra kísérték. mert ha én nem jöttem volna ide. hogy megbetegedtem.. légy kegyes. Ez pedig a királynőnek bizalmi embere lett. egy Palatinusznak nevezett híres embert főemberévé és belső [bizalmi] emberévé nevezett ki. most elhíresztelem. Ezt az ország megalázásának lehet [minősíteni]. Aztán küldünk a királynak. Ez oknál fogva a királyt mi hívtuk be hozzánk. és ne aggódjál. amíg a túlvilágra nem térek." "Kihez voltak az üngürüsz bégek ezen a világon hűségesek?" Válaszolt a királynő. Amikor még Ludvikusz király életben volt. A hírek tudói úgy beszélik tovább. és remélem. senkinek sem szabad belépni. "Ami engem és ezt [a dolgot] illeti. hogy elmúltával megunták Karlosz királyt. az ország népe ellenségeddé vált volna. A királynő pedig a császár fiának. Nincs reményem az életben maradásra. Közben [a palatinusz] a királynő szolgálatába egy tehetséges embert küldött. rajta kívül. Aztán ez az álnok [asszony] azonnal üzenetet küldött a királynak "Most súlyos betegség támadott meg engem. a következő üzenetet küldte neki: "Testvérem. hogy sérti hírünket-becsületünket. Azután [a bégek] a királlyal elindultak. állandóan a királynő szolgálatában volt. Végül is a királynő ezt mondta: "A mi sebünkre az az orvosság és ír lesz jó.

Aztán a visegrádi székesegyházba szállították és eltemették Azután a királynő újból elfoglalta trónját. és a két vérszomjas [gyilkos] azonnal kardot rántott. De a királynő még ezelőtt levelet küldött a császárnak és fiának. Johanisz egy csomó kiváló katona kíséretében visszaküldte őt országába. Közben a bán is megbánta cselekedetét. A királynőt is elfogták ebben a csatában. kötelességének tartotta. Amikor a királynő Hirvátországban fogságba került. és darabokra szabdalták. ittak. Mihelyt a király odaérkezett. Aztán a király hívei közül néhányat elfogatott. hogy a királyt már megölette. és elindult a királyné ellen. és megkezdte az uralkodást. "A királynő lakosztályát szabaddá tesszük!" Így szóltak. akkor szabadon bocsátja és visszaküldi országába. a Hirvát tartományhoz tartozó Kurpa várába vittéit. és a királynő serege vereséget szenvedett. Johanisz bég e miatt s cselekedete miatt nagyon megharagudott a királynőre. s mivel a császártól és fiától rendkívül félt. Üsztüni Belgirád várában hatalmas gyülekezet gyűlt össze. és [elhatározta. Azonnal összegyűjtötte a Hirvát tartomány seregeit. 136 . sokan pedig megrémülve futásnak eredtek. tudatták ezt a császárral. engedélyt kért a királynőtől a látogatásra.Azután a palatínust és a Balázs Farkas nevű hitetlenek állig felfegyverkezve elrejtőztek a királynő lakosztályának ablakmélyedéseiben. hogy] a királynő ellen támad. és szigorú fogságba vetették. A császár azonnal összegyűjtötte seregét. akit Jodzsanisznak hívtak. és Üngürüsz országába érkezett. és rátámadt a királyra. Szegizmunduzzal találkoztak. "Mostantól kezdve nincs több ellenségem! " Mondta. A palatinuszt helyettesévé nevezte ki. és egyedül indult el a királynő palotájába így esett tőrbe. Sokukat kardélre hányták. A végén a palatinusz és Balázs Farkas is elestek a csatában. hogy azonnal testvére látogatására menjen. aki sok jót tett neki. Szegizmunduz pedig lóra ült. Miután a hirvát bán. és elvette tőle a trónt. Ha ezt esküvel megfogadja. lakomát és ivászatot csaptak. szórakoztak. Miután a királynő [a királyt] tőrbe csalta és árulással meggyilkoltatta. Borzasztó csatát vívtak. és megbeszélték házasságkötésük feltételeit. hogy mentse meg őt attól a veszedelemtől. a sereg élére fiát. a királynő is összeszedte Üngürüsz seregeit. Felült a lóra. Ez Karlosz királynak régi híve volt. A két cselszövő azonnal előugrott rejtekhelyéről. Amikor az üzenet a királyhoz érkezett. Szekiztnunduzt nevezte ki. és Üngürüsz országába küldte. a királynőnek üzenetet küldött. Johanisz seregével a királynő ellen támadt. és az akkori szokás szerint ettek. mely a császártól és fiától fenyegeti. Irgalom nélkül rárohantak. Amikor a királynő erre megesküdött. A hírek tudói úgy beszélik tovább. Szekizmunduznak. és szembeszállt vele. [és arra kérte]. hogy a Hirvát tartománynak volt egy bégje. és bosszút állt rajtuk. melyet elmondani sem lehet.

és azt a várat is körülzárta. és elindult Dobra vára felé. E célból a bán környezetébe kémeket küldött. a várból egy rejtett kapun kimenekült. hogy a helyzet reménytelen. Ezenközben Pozsega várának népe a várat feladta. meghódoltak neki. mivelhogy egyrészt a törvények szerint ő a férjem. Mivel engem nem találtatok alkalmasnak. A király közben onnan is visszatért. mert elfogatta és fogságban tartotta a királynőt. A király serege nagyszámú és 137 . Most már nincs senki. és lesben állt seregével az Erdel és Bugdan országa határán elterülő hegységben. most a ti intrikáitok következtében a helyemet [királyi jogomat] átadom Szegizmunduznak. Mit szóltok ehhez a határozatomhoz?" Mikor ezt mondta. De Szegizmunduz király nagy gyűlölettel viselkedett a Hirvát tartomány bánja.A királynő egy nap magához idézte a bégeket. Johanisz iránt. és a várvédőket teljesen letörték. és elmondták a királynak. Hirvát és Bulgar tartományok is meghódoltak. a bégek is rendben összegyűjtötték katonaságukat. melyre rákötözték a bánt. és testét darabokra szaggattatva kínhalálra kárhoztatta. Ezért a király elhatározta. Amikor a bán látta. Ott elrendelte a bán megbüntetését. Amikor Szegizmunduz már negyedik éve volt Üngürüsz országának királya. meghódolt. aki ebben az időben Pozson [!] várában tartózkodott. Kara Bugdan tartományának volt egy makacs fejedelme. hogy bosszút áll rajta. Aztán megvárták a királyt. és elindultak Pozsega vára felé. Amikor a király megérkezett. Isztefan vajda is sereget gyűjtött. Közben Boszna. én is már elindultam. és végighordoztatta őt Pícsova városán. Amikor ez a királynak tudomására jutott. mert az ő akaratuk (céljuk) is ez. Körös-körül ágyútűz alá vették. és alávetették magukat parancsainak. hogy onnan is megszökik. hogy: "Menjetek. Megparancsolta nekik. és megbilincselve a király színe elé vezették. és méltó a hatalomra. Aztán a várat is elfoglalták. hogy hadat indít ellene. fejére tették az uralkodói koronát. A Boszna tartományhoz tartozó Dobra néven ismert híres erődbe menekült. Nevét és rangját a világból kitörölte. és vegyétek ostrom alá Pozsega várát. hatalmas sereget gyűjtött össze. és ezt mondta nekik: "Nem akartatok elfogadni engem a királyságra. másrészt ő a császár fia. aki nem akarta őt elismerni királynak. Végül elhatározta. de szökés közben váratlanul elfogták. Felszereltetett egy katapultét. Egy nap megérkeztek. aki rajtam kívül alkalmasabb lenne." Mikor ezt a parancsot küldte. Összevonta seregét és elindult. most azonban a királyság teljesen az enyém lett. és az említett várat körülzárták. a bégek azt felelték. hogy bele egyeznek. és a sereg fővezérévé egy hírneves béget nevezett ki. A bán ismét azt tervezte. hogy a bán alkalmat találva Dobra erődjébe menekült. és Pecsovába érkezett. De Bugdan fejedelme. A király azonnal összevonta seregét. itt-ott összecsaptak.

átkelt a tengeren. rövidesen a hatalmas királyt [azaz téged] is érinthet. az Iszlám Padisahja a türk sereggel átkelt a tengeren. Amikor s levél megérkezett a királyhoz. hogy] Aszja tartományából a türk padisah betört országunkba. Ludovikosz király eltávozott a világból. hogy abban az időben Kosztantinijjének volt egy padisahja. azonnal tanácskozásra hívta össze Üngürüsz bégjeit a Rúm tartomány ügyében." Aztán közösen egy levelet küldtek neki. Most kérjük ezt Üngürüsz országának uralkodójától. és Kosztantin trónja üresen maradt. Most hódítását folytatja. és könyörögjünk neki. bűnének és hibájának megbocsátását kérte. Allah hatalmas árnyéka. Ludvikusz volt a neve. mert ami minket érint. A titkok tudói és a hírek elmondói úgy beszélik tovább. akkor elindulhatunk mondták. A másik pedig az. "Országunk uralkodó nélkül maradt . ami nem jelent jót. az állam és a vallás támasza. és visszaadta neki országát. Amikor ezt Isztefan vajda látta. A király okosnak találta ezt a feleletet. és ahova behatolt. azaz Bajazid szultán kán. és sok területet elfoglalt. gyere és fáradj ide. mert a türk sereg állandóan növekszik. Mindenhol győzedelmeskedik. se egy órát ne időzz azon a tájon. aki nagy és hatalmas király lett Tudassuk vele helyzetünket. hanem növeli [hódítását]. és adófizetésre kötelezte magát. a hitetlenek gyilkosa. de ilyen kevés katonával arra a vidékre menni [hatalmas] ellenség ellen roppant óvatosságra int bennünket. meg nem áll. Hatalmas király! Mi téged nagynak és hatalmasnak ismertünk meg. és a bégek a következő feleletet adták: "Hatalmas király! Mi engedelmeskedünk parancsaidnak. lába elé borult. se egy percet. [hogy hozzája fordulnak]. és senki sem fog tudni nekik ellenállni. A király megbocsátott. 138 . Ezenközben a világ szultánjainak szultánja és korszakunk fejedelmeinek kánja. mint egy hatalmas sárkány. Mivel Szegizmunduz király meghódította Bugdan tartományát. de ekkor eltávozott ebből a világból. és elfoglalta Geliboli várát. légy kegyes." A levelet gyorsan Szekizmunduz királynak küldték. és elfoglalta Geliboli várát. aki megmenti országunkat. Onnan a Rúm tartományok felé nyújtotta ki karját. Aztán kinyújtotta kezét a Rúm tartományra.mondták -. a legnagyobb sahok sahja. Szegizmunduztól. Firanrandzsija és az abban [az irányban] fekvő többi országtól. és győzedelmeskedett. a rúm bégek és fejedelmek összejöttek és tanácskoztak. és a környező [országokból] katonaság gyűjtésébe kezdett. mely tulajdonképpen Anadoli. azonnal a király elé járult. melyben ezt írták: "Hatalmas király! Szolgáljon tudomásodra. és tartományunk [trónja] megürült_ Ez az egyik [bajunk. Nekünk most uralkodóra van szükségünk. A dívánban megkérdezte őket. De abban az időben Aszja tartományából. másrészt a türk padisah behatolt tartományunkba. hogy most Kosztantinijje uralkodója. Muhammed kán fia őfényessége Szelanikot és környékét kardja csapásával legyőzte és elfoglalta. Ha kapunk segítséget a Nimcse.beláthatatlan sokaságú volt. mindent felperzselt és lerombolt.

és a királynak hírül adták mindazt amit láttak. és ellenszegülsz parancsomnak. mert ha nem. Ha van a fejeden szerencse. Szegizmunduz vagy. hogy Rúm tartományának számos nevezetes helyét elfoglalták. (90) gyere [hozzám]. Azután a Nimcse. le voltak telepedve a mezőségen. Az iszlám katonaság felé pedig kémeket menesztett. látták. szolgáljon tudomásodra. Amikor a király a levelet megkapta és elolvasta és értelmét felfogta. kiszáradt 139 . és [az iszlámnak] se vége. Vers: Abban a pillanatban reszketni kezdett. nem hallottam" Csak ennyit!" A levelet aztán elküldte Szegizmunduznak. látták. a félelem tengerébe merült. A segítség meg is érkezett. nem maradt a testében. hogy most Rúm tartományába léptem. mint az őszi falevet. és ezt a tartományt szerencsés 'kardommal elfoglaltam.Eközben az iszlám padisahja levelet küldött Üngürüsz királyának. a sátrak tömege elborította a térséget. a lehető leggyorsabban készüljenek fel seregükkel. hogy végtelen nagy sereg az. A sátrak előtt ki voltak tűzve a kopják. Amikor pedig a kémek megérkeztek az iszlám had sereghez. Firandzsija és a többi országokból segítséget kért. Tölgyfaerdőhöz hasonlított a katonák keble. Aztán figyelmeztető leveleket küldött szét. aki Üngürüsz országának királya. aki ezt látta. Aki ezt hirtelen meglátta. hogy nem tudtam. melyben ezt írta: Te. s nem mutatsz hajlandóságot. Amikor a király ezt a hírt meghallotta rögvest megrémült. Mindegyik férfija ezer férfit volna képes letörni Próza: Amikor a kémek az iszlám seregnek nagyságát meglátták és helyzetüket kifürkészték azonnal visszatértek. a keble darabokra szakadt [az ijedtségtől]. se hossza. akkor készülj fel [utolsó] idődre! Ne mondd aztán. hódolj meg. elájult[az álmélkodástól]. Vers: Amikor pedig a kémeket kiküldték és azok megérkeztek az iszlám katonasághoz. Azonnal leveleket irt Üngürüsz bégjeinek. A vörös lobogók ellepték a zöld (mezőt) Olyan rettenetes volt ez a sereg.

és tábort vertek. Tökéletesen kikémlelték. s készen vártak az [alkalmas] időre. Mura kánnal. a győzedelmessel [gázi] együtt mint az árvíz előrenyomult. amit az [isteni] rendelés írója megirt a te fejedre. Mindkét seregben a kikiáltók kihirdették. Közben a király is elindult Vidin közeléből a nyomorult hitetlen sereggel. éjjel-nappal elindultak győzelmi cél akarásával. mindegyikük rettentő akarással. és amikor látták. Az az éjjel nyugalomban telt el. ott ütöttek [ismét] tábort. ahol az ellenséggel találkozni akartak. azonnal hozzája fordultak: "Hatalmas király! Miért félsz ilyen rettenetesen az ellenségtől? Mi tudjuk a módját. látták. az iszlám [sereg] félelmetessége megtöltötte szívét. arcának a színe földszínűvé vált.a vére. ettek. és a királlyal szemben. aki legyen felmagasztalva. Aztán azon is átmenetelve Vidinhez értek. 140 .. Próza: Amikor közel értek ahhoz a helyhez. akik Firandzsija tartományból segítségül jöttek. A félelem nem használ semmit. Ezenközben az iszlám sereg is kémeket küldött a hitetlenek seregéhez. megálltak. mitevő legyen. mely tartományba szökjön el.vigasztalták őt " "Hatalmas király! . ittak. Az. ettek.Aminek meg kell történnie. ittak. Az iszlám katonák tömegesen elindultak. és figyeltek. vándoroltak. harcra szánva magukat. hogy a király lelkét milyen nagy félelem fogta el. Meneteltek. mit tegyen. Vers: Összevonták katonaságukat. egy nap megérkeztek a Bulgár tartományba. félelem nélkül letelepedett. és Iszá próféta őfényességének ezerháromszázkilencvenhatodik évében Eszki Nigeboli mellett megálltak. Magasabb helyre hágtak. mint a falevél. hogy másnap lesz a csata. mindegyikük állig felfegyverkezve. Egyetlen ellenségtől sem félünk a világon" . Ágyúikat felállították. Próza: Közben azok a bégek. útra indulók! Bőszülten elhatározták. segít barátainak. az megtörténik. milyen harceszközökkel vannak felszerelve. az Ahzer tengerhez hasonló megszámlálhatatlan katonaságukat a király ellen zúdították. megpihentek. nem tudta. félelmében remegett. oh. az ellen nincs orvosság. mi történt. s a királyra [támadtak]. hogy megperdültek a kis és nagy dobok. Így tehát padisahtól mi okunk van félni? Egy király legyen rendíthetetlen !" A királyt rossz sejtelmek közepette útnak indították. megpihentek. Látták. elámult és kicsordult az esze. Egyszer csak egy nap váratlanul meghallották. hogy megnézzék. és letáboroztak. az feltétlenül megtörténik. az úton hullámokban [csapatonként] menetelve. hogy az iszlám hadsereg.mondták az üngürüsz bégek is. hogyan kell [sikeresen] harcolni a türkök ellen. őfényességével. . hogy győzni fognak. Az Isten.

és a király ellen törtek. hogy teret [elsőséget] engedjen nekik. s felállították csapataikat. a köveket is korallszíneire festette. De még mielőtt a király erre a hadjáratra elindult. lélekből fakadó "Allahu akbar!" kiáltással mint a tűz behatoltak a hitetlen katonaság [soraiba]. elfogják. Kibontották zászlaikat. ez a két fogoly bégfi is visszanyerte szabadságát és birtokait. és arra kérték a királyt. és isteni fényével beragyogta a világot. mind a két acélba öltözött tengernyi sereg lóra ült. és azzal dicsekedtek. Az örökkévaló Teremtő az iszlám katonaságnak alkalmat és segítséget nyújtott. akik Siklós várát bírták atyai örökségül. és örök börtönbe záratta. hogy elhagyja Kosztantinijjét. hogy ők tudják. A harcmezőről az ellenséget visszaszorították. hogy az iszlám katonák a hitetlen ellenség szeme láttára szűkké tették nekik a világ bárkáját. a zászlókat és a zászlósokat letiporták. hogy a királynak hat hónap elteltével az volt a terve. A firandzsija bégek. De a hírmondó elbeszélése és a könyv tulajdonosának története tovább arról szól. Annyira. Kosztantinije irányába futva elmenekült. Az üngürüsz csapatok előtt álltak csatasorba. és az [emberi] húsból halmok keletkeztek. Ezek a Firandzsija tartományból a király segítségére jöttek. Rodosz 141 . hogy ha majd a király visszatér Üngürüsz tartományába. [kedves olvasó]. és megkezdődött a csata. hogy a térséget elöntötte az emberi vér. Az ütközet egyre hevesebbé vált. és a világot beragyogó nap Kaf várából felütötte a fejét. Az iszlám csatából megmenekült bégek is hazatérve szövetkeztek. Vers: Hogyan írjam le neked. katonák és lovaik is tetőtől talpig fel voltak vértezve. s Kosztantinije városába érkezett. hogyan kell a türkök ellen sikeresen harcolni. és Kosztantinijje városába menekült. Az iszlám katonák Allah segítségében és Allah prófétájának csodatételében bízva. Aznap oly [hevesen] dúlt az ütközet. azt a napot? Az egekig felhangzott az ordítozás. Amikor a király ezt látta. elfogatta őket. A harcteret ellepték a holttestek és a [levágott] fejek. a huj-huj csatakiáltás felhallatszott az égig. Néhány bég is megmenekült. Üngürüsz tartományában volt két hatalmas bégfi. és a hitetlenek seregét felbomlasztotta. A király valami miatt megharagudott rájuk. [a lelkesedés tüzétől] izzó kardjaikat kirántva. és kiváló harcosainak nagy többségét kardélre hányták. és Üngürüsz tartományába futott. hogy a Végzet aggastyánjának az ezretlátó ( azaz mindent látó) sem látott még olyat. Mivel a király a Nigeboli melletti csatát elvesztette. és olyan öldöklést hajtottak végre. Csakhamar a király zászlaihoz értek.Mihelyt reggel lett. Azonnal szabad teret engedtek nekik. és örök rabságra kárhoztatják. és megesküdtek. becstelenül megfutamodott. elrendezték soraikat.

Egy nap fiai lába elé borult. hogy a király trónra lépésének huszonharmadik évében Rím tartományának a népe. Amikor ezt a bégfiak látták. és Üngürüszbe hozták őt. s a királyt szabadon bocsátották. Azonnal visszatért Erdel tartományába. Csehországnak is volt egy uralkodója. hogy újból indítson hadjáratot az iszlám sereg ellen. azt kívánta tőle. kijelentette. Firenk. a királyt menekülésre kényszerítették. a nimcse és cseh népből sok katonát gyűjtött össze. aki a régi királyok nemzetségéből származott. és a Hirvát tartományba utazott. és a trónra ültették. Ezenközben a Nimcse birodalom császárától kérőlevél érkezett az üngürüsz bégekhez [a király támogatására]. és visszatért. és nem akarták beengedni az országba. ahol trónjára akart volna lépni. Végül is elmentek érte Erdel tartományába. az üngürüsz bégek is sereget gyűjtöttek. Ott egy ideig tartózkodott. mert a király fogságban van. Mivel nem volt fia. és ennek nem lesz jó vége. Ezzel a szándékkal a király ellen támadtak. Abban az időben volt Erdel tartományának egy bánja. s ebben bízva a király visszatért Üngürüsz tartományába. De azon a helyen. szembeszálltak vele.Moravába ment. és csatára került a sor. Sok lázadót és bujtogatót elfogtak és lemészároltak. és a Majlan nevű híres várban hatalmas gyülekezetet rendeztek.és Rimország bégjei és nagyjai és a többi éles eszű emberei. Ott megszakítás nélkül másfél évig tartózkodott. Amikor azonban megtudta. és Siklós várában örök fogságba vetették. hogy őt teszik meg Üngürüsz királyának. hogy visszaül régi állandó báni méltóságába. elfogták a királyt. hogy a királyságot nem fogadhatja el. Ezzel a reménnyel hajóra szállt. Meghódoltak neki. aki aztán átkelt a Dunán. Ladiszlaus volt a neve. Onnan Üngürüsz tartományába akart menni. Csehország népe is (közös] megegyezéssel Szekizmunduzt választotta meg királyává. de eltávozott a világból. Elhatározták. Nimcseország [trónja] is üresen maradt. Mivelhogy a Nimcseország császára is ezután rövid időn belül jelköltözött a világból. hogy Nimcseország császárságára megfelelő és méltó embert kívánnak választani. (A két bégfi) azt akarta. és elhajózott az említett szigetre. és a cseh királyi koronát elhozták és átadták neki. De az üngürüsz bégek többsége és a többi nép mind ellensége volt a királynak. azután ismét hajóra szállt. és elhatározta. de a király leverte és széjjelszórta őket. és megkoronázták. hogy a király fogságban van. és tőlük kér segítséget. és Cseh. 142 . A régebben örök fogságba vetett bégfiak pedig megragadták az alkalmat. A királyt fogságban tartó bégeknek volt azonban egy tapasztalt atyjuk [!]. A bégek nem tudták atyjuk kérését visszautasítani. A tudományok ismerői és a hírek elmondói úgy adják elő tovább. de félt a bégek gonoszságától. E célból megküldték neki Rím vidékének koronáját. de ezt nem merték előtte mutatni. Végezetül összejöttek a Nimcse-.. amely szintén az ő alattvalója volt.szigetére megy az ottani bégekhez. és a király szabadon bocsátását kérte tőlük.

elhidegülés és elégedetlenség keletkezett közöttük. és Szekizmunduznak felajánlották a Nimcseország császárságát. gazdagon megajándékozta. és dorbézoló életet folytatott. Miután helytartókat nevezett ki a hatalma alatt álló területekre. Azután mindnyájan. Jó lesz !" Amikor ezt a feleletet adta. meneteltek. Üngürüsz tartományának helytartója a [cseh] tartomány dolgait a valóság szerint [a császárnak] előadta: "Hatalmas császár' Szolgáljon tudomásodra. vagy [ha nem]. Firenk és Rim nagyjai felkeltek (az asztaltól). Szekizmundus állva hallgatta kitartó esdeklésüket. szívük gyengédséggel töltődött meg. Fejük kegyességgel. kezet csókoltak. melynek császára lett. Üngürüsz tartományában nyugtalanság ütötte fel a fejét és zavargás keletkezett. hogy vagy jöjjön vissza a császár. hogy a király jöjjön el abba a gyülekezetbe. és ott elszállásolták. ettek. megpihentek. és elfelejtették a világ gondjait. hogy régi császári család sarja. és tisztelettel Majlan városába kísérték. és elindult Majlan vára felé. bégjeitek határozatába és nagyjaitok döntésébe beleegyezek. Harmadszor. Ráadásul a Cseh tartomány bégjei a helytartójukkal rossz viszonyba vannak. Mivel annyira esedeztek. ittak.Aztán fontolóra vették. egy helyen letáboroztak. és beszélgettek. szórakoztak. Kevés híja. akkor más királyt választanak. egy idő múlva lóra szállt. aki átadta neki azon gyülekezet bégjeinek pecsétes levelét. Ezenkívül a Cseh tartományba kinevezett helytartója rossz viszonyba került Csehország bégjeivel. Végül is a király Üngürüsz országára terelte szót. és sok hónapot és napot töltöttek mulatozással. hogy annak a tartománynak a népe elégedetlenkedik. "Mivel engem a császári méltóságra méltónak láttok. hogy Szegizmunduz király abban az időben már három ország trónviselő uralkodója. A további [teendőt] a hatalmas császár tudja [azaz intézkedjen]!" Ezt a levelet gyorsan a császár trónjához küldte Amikor a császár ezt a felterjesztést 143 . Azután a Nimcse. hogy fogadják. Néhány napon keresztül fejedelmi lakomát rendeztek számára. Másodszor. mert nekik király kell. Kezükbe vették a júdásfavirág színű (borral telt] poharakat balról és jobbról jázmin lábszárú szolgálók öntötték a kristálypoharakba a rubinszínű [bort]. a király [kérésüket] elfogadta. és mindnyájan méltóságuk szerint helyet foglaltak jobb és bal oldalán. ittak. Ettek. Ily módon jó ideig ettek. és az elmúlás meghazudtolására lakmározással mulatoztak. azonnal fejére tetti a császári koronát. ittak. hogy tapasztalt és érett korú ember. és így szólt. apraja nagyja hódolatukat fejezték ki neki. hogy az országban nem tört ki a lázadás. és egy nap közel érve ahhoz az óhajtott helyhez. A császár mindegyiküket császári palástba öltöztette.. Így tehát senki alkalmasabbat nem találhattak. Azonnal jegy kiváló követet küldtek Szegizmunduzhoz. s azt hangoztatták. melyben esedeztek. Annak a gyülekezetnek összes bégjei és a vallásnagyok [főpapok] elébe jöttek.

hogy ti a cseh bégekkel nem lesztek jóban. megpihentek. a gyengeség ejtett hatalmába. De maradt egy négyéves fia [!] Albertusz király felesége azt akarta. a tiszta [. ittak. A hírek ismerői úgy beszélik tovább. határozottan tudom. A bégek pedig a császárt onnan elvitték. Amikor atyja eltávozott e világból. de aztán eszébe jutott Marija királynő [sorsa]. A király Faraga felé vette útját. ott egy ideig tartózkodott. az ottani gyülekezet bégjeivel megtárgyalta a teendőket. Azonnal előkészíttette fegyverzetét. életem csaknem teljes egészében elmúlt. sajnos. hogy Csehországba megy. Ő is [mint atyja örökségén] a Cseh és Rím országok felett uralkodott. hogy a császárnak is volt egy fia [!]. Életében Nimcseországban neveltette. Üngürüszország trónjának ötven évig volt királya. reményét vesztette az élettől. Ezen a példán okulva szívéből ezt a gondolatot 144 .szent] Mindenható ajándéka lenne. és a cseh-moravai pihenőhelyére szállították. "Íme. s emiatt sok szerencsétlenség és baj zúdult a fejére." Ezt a végrendeletet tette. aki régebben a trónra lépett. ha oda megyünk és megnézzük!" . Kegyeskedjetek engem innen elvinni és kolostoromban elhelyezni. Szemét a föld porával befedték és sírjában eltemették. és elindult Üngürüsz tartománya felé. De már gyenge öreg lett. emiatt az ország pusztulásának lesztek okozói. így szólt: "Valóban. akit Albertusznak hívtak. azóta hatvan év telt el. egy év. azok a területek régóta üresek. és kikutatja az ország [állapotát] a makacskodókat és lázadókat megbünteti. és Üngürüsz bégjeit színe elé hívatta. betegség lett úrrá egészségén. Hogy állapotom jobbra forduljon. és egy nap a trónhoz értek. hogy fia helyett ő legyen királlyá koronázva. kilenc hónap és nyolc nap múlva ő is elhalálozott Üsztüni Belgirádban temették el. Amióta sikerült elnyernie a Rím és Cseh tartományok koronáját. Egy idő múlva [a király] elhatározta. miután az uralkodás trónján teljes hetven évet töltött.tudomásul vette. Albertusz megérkezett egy csomó katonasággal. De az élet nem lett hozzá hűséges. Parancsa szerint Várad városában temették el. Ott életét befejezte. és végéhez közeledik. aztán ott tartózkodtak. és az ország (állapotát] megjavította. Császárrá koronázása után is öt év telt el. és az ország (helyzetét) megjavítja A cseh székesfővárost Faragának hívták. Vers: Lelke eltávozott és itt hagyta ezt a világot. eltávozott a világból. amióta a Cseh tartomány megjavítására ment. Várad városában temették el őt. A legjobb az lesz. De ha én meghalok. és Üngürüsz trónjára lépett. Meneteltek. Várad városában temessetek el. Ha meghalok. ettek.

„Az én akaratom most az . Vuladiszlausnak hívták. Ezek a [makacskodó] bégek titokban Lehországba mentek. Ezért embert küldtek Visegrád várába a koronáért. és segítséget kér tőle. és meghívták őt. hogy Nimcseország császárához fordul. De néhány bég ezt mégsem találta helyesnek. Ott magához vette a hatalom koronáját és az említett vár kulcsait is. fia még kiskorú." A hozzá hű bégek ezt helyesnek találták. A ti hozzájárulástok szükséges ahhoz. Végül is a pártján álló bégeket magához hívatta. és ezt a megoldást nem akarták elfogadni." Ezt a tervet párthívei is jónak találták és elfogadták. Nagyon aggasztotta ez őt. a leh uralkodó testvérét. és tudomásukra hozta a helyzetet. Ez egy súlyos eset !" Aztán azonnal felkerekedett. akik Lehországba mentek." Volt Lehország uralkodójának egy testvére. amíg az ország a kezünkben van.elűzte. Ezzel a gondolattal abban az órában magához hívatta párthíveit. 145 . mit csinált vele. Ezenközben mi megérkeztünk innen a makacskodó bégekhez. és Visegrádba ment. és nem tudják. és így szóltak „Számunkra az lesz a jó.szólt hozzájuk -. hogy fiamat magammal viszem. és így szólt: „Én most elhatároztam. hogy királlyá legyen koronázva. s így szól hozzájuk: „Oh. Vuladiszlavust a Leh tartományból elindítva Üngürüsz országába kísérték. ha nekünk megfelelő királyt választunk. és elindult a nimcse császárhoz. Nekünk feltétlenül királyra van szükségünk!" Mondták makacskodva. hogy a király felesége (a koronát] elvitte. magával vitte Üsztüni Belgirád kulcsait. hogy nem bízhat hűségükben. Azt kívánták. hogy az ország koronáját elviszem a császárhoz.mondták -. és akkor vége mindennek. A leh király okosnak találta ezt a dolgot. örökségét átvegyem én. és a gondolkodás tengerébe merült. Ezenközben ez a hír Albertusz király feleségének a fülébe jutott. Az a gondolata támadt. és tanácsot tartott velük. De Albertusz király felesége az ország koronáját elvitte. De az asszony tudta. országunkba vagy más [császári] tartományba ellenség törhet be. hogy amíg felnő. és katonaság gyűjtésébe fogott. De azok a bégek. bégek! Albertusz király eltávozott a világból. „Amíg Albertusz király fia felnő . mert korona nélküli királyság vadházasságban élő asszonyhoz és zabola nélküli lóhoz hasonlít. Azok [a várbeliek] azt válaszolták neki. és párthívei közül meghatalmazottakat nevezett ki Visegrád várába. és a császár színe elé járulok. Ezek egy helyen összegyűltek.

Aztán erre a sáncokra [havale] ágyúkat vontattak fel. hogy a várfalak magasságáig ért. nagyon elszomorodtak. összeütköztek. De a hitetlenek oldaláról a vár védője. hogy amikor a király állandó háborúskodásban volt népével. Mivel az iszlám sereg közel ért Belgirád várához. Amikor Belgirád közelébe értek és Iszhak pasával találkoztak. királyi részről Janko vajda néhány ezer főnyi serege Iszhak pasa ellen indult. és a vár erődítményeit körülzárta.Amikor az üngürüsz bégek ezt meghallották. mitevők legyenek. Az ország népével is szakadatlanul viszálykodott és háborúskodott. A parancs szerint Iszhak pasa a várat körülzárta. tanácskoztak a főpapokkal. Aztán vártak. Végül is látták. és megütközött az iszlám előcsapatokkal. kívánsága szerint. és ezzel koronázták meg királlyá. de amikor a föld alatti folyosók fölé érkeztek. Amikor elterjedt a híre. és parancsot adott a seregnek. és folytatta az ostromot éjjel-nappal. Ebben az időben Johanisz volt Belgirád várának főparancsnoka. Johanisz a vár kapuit kinyittatta. hogy földdel hányják körül a várat. Azután az iszlám padisahja azt kívánta. Bajezid kán fia őkiválósága összegyűjtötte az iszlám országok katonaságát. Isteni rendelés szerint Iszhak pasa vereséget 146 . hogy a várat nem tudják bevenni. Ő maga pedig visszafordult. hogy a vár elpusztul. A hírek tudói úgy beszélik tovább. és minden oldalról lövetni kezdték a várat. Johanisz is előretört. Ez oknál fogva a világ fejedelme és az iszlám padisahja rettenetesen megharagudott. azok a gonoszok felrobbantották a folyosókat. hogy az iszlám padisahja eltávozott a vártól. s a végén azoknak az engedélyével azt találták jónak. de mivel az ország népe nem egyezett bele. és elindult Belgirád vára ellen. s ezzel az volt a céljuk. és hazatért az iszlám országa tájaira. kitört emiatt köztük az ellenségeskedés. melyen Iszhak pasának. hatalmas rohamot intéztek. Murad szultán kán. és nagyon sok müszlimnek vértanúhalálát okozták. hogy búzakalászokból fonnak koronát. sereget és kegyes parancsot adott. és igazán sohasem hódoltak meg. A várat annyi földdel töltötték körül. hogy amikor a vár népe látta. melyet láporral töltöttek meg. Azelőtt sem voltak hűzek a királyhoz. A király [emiatt) közülük sokat elfogatott és kivégeztetett. hogy a várat őrizze. A tudományok ismerői és a hírek elmondói úgy beszélik tovább. Miután az [igaz) vallás népének katonái hét hónapon keresztül ostromolták a várat. aki a Hirvát. hogy mondjanak le a vár bevételéről. Majd megtartotta a legfelső dívánt. Közben az iszlám padisahja is szerencsével és boldogsággal megérkezett az említett várhoz. s nagy pusztítást vittek végbe. Mivel nem tudták. azonnal föld alatti folyosót kezdtek ásni. és ez a gonosz [alak] éjjeli kirohanással az iszlám katonaságnak rendkívüli kárt okozott. Uszlovin és Bulgár országok bánjainak testvére [!) volt. elbúsultak és gondokba merültek. Végül is a királyt Üsztüni Belgirádba kísérték. akkor az iszlám padisahja. hogy végső támadás esetén a levegőbe repítik az alagutakat az iszlám néppel együtt.

Nagy távolságokat megtéve egy nap. ennek a főpapnak a [hitetlen vallás] szerinti döntései alapján cselekedtek. sok kárt és pusztítást okozott. Megszámlálhatatlan sereget gyűjtött össze. Mivelhogy Iszhak pasa a hitetlen ellenség fogságába került. Abban az időben azonban volt a király mellett egy nagy [tekintélyű] főpap. és félelmetesen letáboroztak a királlyal szemben. felperzselt. Egy nap ez a főpap a király elé járult. az azzal kötött eskü betartása nem kötelező. ezt az alkalmat el ne szalajtsd. ő is megszámlálhatatlan sereget gyűjtött össze. zászlóalj zászlóalj után megindult a hitetlen ellenség ellen. Janko vajda pedig az iszlámhoz tartozó néhány helyet elfoglalt. és a Fekete-tenger partján levő Várna nevű hely közelében letáborozott. Miután a hír valódiságáról értesült. Azon az éjjelen nyugalom volt. Az iszlám hadsereg is. ha te most az ellenséggel eskü alatt megegyezel [azaz békét kötsz]. egy szerencsés pillanatban és boldog órában megérkeztek. Azután Janko vajda a fogoly Iszhak pasával visszatért Üngürüsz országába. Így tehát. és az iszlám sereget széjjelverték. De még ezelőtt az iszlám padisahja Szerrendire környékén a deszpotnak rengeteg birtokát elfoglalta. és váratlan éjjeli megrohanással rátámadt. és éberen figyelte az ellenség felől [érkező] híreket. csapat csapat után. a két sereg lóra szállt. Most pedig. nem szabad elszalajtani ezt az alkalmat!" Ezekkel a szavakkal a királyt teljesen félrevezette. és serege [állandóan] növekszik. Mihelyt reggel lett. mint Janko. hogy országodnak ilyen hős vajdája van. A király és az országnagyok. Iszhak pasa ellen indult. és elindult. hogy aki nem veti magát alá a mi vallásunk [rendelkezéseinek]. akkor ennek a színe előtt oldották azt meg. hatalmas király. Iszhak pasa azonban az iszlám padisahjával való találkozás [megbeszélés] után újból sereget gyűjtött. hogy a deszpot birtokait visszaadja a királynak. Az iszlám [népből] sokan elestek. De ezenközben a királynak ez a szégyenteljes cselekedete az iszlám padisahjának a fülébe jutott. a csatatéren magát Iszhak pasát is elfogták. és rosszakaratú megtévesztése következtében a király elhatározta. Ettől kezdve megszűnt közöttük az ellenségeskedés. és ha valami nehézségük támadt. Azonnal kémeket küldött Üngürüsz vidékeire. és többek közt ezt mondta: „A mi [szent] könyveinkben úgy van megparancsolva.szenvedett. iszlám padisahja elhatározta. A király közben számtalan nyomorult katonájával felkerekedett. De Janko éber volt. Ennek ellenében a király sértetlenül visszaküldte Iszhak pasát a padisah őkiválóságának. és 147 . akit Polaposznak [!] hívtak. és Janko vajda ellen támadt. hogy az iszlám [nép] ellen támad. Előtte nagyon sok tiszteletre méltó főpap meghajolt. mert az ellenség napról napra terjeszkedik. hogy készüljenek fel. Azonnal leveleket küldött széjjel Üngürüsz bégjeinek.

Daragul vajda volt a neve. Szívüket összetörték és megölték. és a király is elesett. Próza: Miután a nyomorult hitetlen sereg vereséget szenvedett és megfutamodott. és elhatározták. Úgy tudta. Ki megsebesült. Vers Az iszlám nép nagy tettet művelt azon a helyen. Janko vajda azonnal Ifiah tartományába menekült. zászlóvivőiket lemészárolták. és „Allahu akbar!" kiáltással a hitetlen seregre rontott. Kinek meg a véres föld lett a helye.megkezdődött a csata. ki elpusztult. és így megmenekült. és irgalmatlanul elválasztották fejét a testétől. A hitetlenekkel ott nagy csatát vívtak. A hitetleneket annyira letörték. hogy egészen a király [vezéreinek a] csoportjához értek. Ekkor azonban a hitetlenek serege elkezdett rabolni és fosztogatni. Az igaz vallás népe karddal kaszabolta őket És a pogányok ellen nem állhattak. Életüket nagy nyomorúságba döntötték. A sereg maradványai félelmükben elmenekültek. Számtalan hitetlent ott letörtek. és nem sok híja. Az arcátlan királyt letaszították lováról. Oly hevesen folyt az ütközet. hogy Iflah fejedelme neki barátja. hogy abban az időben Iflah tartományának volt egy fejedelme. hogy a szultanátus (királyság] 148 . megfutamodtak. újból megmarkolta kardját. Amikor az [igaz] vallás népe ezt látta. De amikor Daragul megtudta a [valóságos] helyzetet. Janko vajdát elfogatta és börtönbe záratta. Mivel Üngürüsz országának uralkodója. Vagyonukat. és számtalan hitetlen katonát kaszaboltak le. [hanem] megfutamodtak. Vuladiszlavus iszlám padisahja kezétől elesett. A hírek tudói úgy beszélik tovább. hogy amióta a világ kereke forog. az iszlám katonaság [kezére] szerfölött nagy hadizsákmány került. összejöttek az ország bégjei. Amikor a hitetlenek ezt látták. Levágták a királynak is a fejét. hogy arcuk vizét a földre szórták. sátraikat hátrahagyva senki sem maradt a csatatéren. Egymást öldökölve összekeveredtek. Jó ideig fogságban volt. Mivel az üngürüsz sereg vereséget szenvedett. Mindegyiküket letaszították lovuk hátáról. de óriási váltságdíj ellenében szabadon bocsátotta. Zászlait letiporták. és olyan őrülten csatáztak. olyan csata még nem volt. hogy az iszlám sereget már-már legyűrték.

Ez az átkozott [Janko vajda] a hadjáratra teljesen felkészült. hogy hadjáratot indít az iszlám kapujának vidékei ellen. és oly csatát és öldöklést vittek végbe három napon keresztül. 149 ." Aztán [a levelet] elküldte. Egy idő múlva [ismét] elhatározta. hogy Iflah fejedelmén. és attól kérdezte meg az utat. Ladiszlavust ezelőtt a nimcse császárhoz vitte. hogy Albertusz király felesége fiát. és közel érkezett az iszlám vidékekhez. Úgyhogy ha mi most másvalakit hozunk ide. Bőséges pénzt adott neki." Ezt a határozatot Janko vajda is helyesnek találta. Darukul vajdát leverte. és kalauzul fogadta fel. Ebben az időben azonban Ladiszlaus még gyermek volt. hogy [annak a dicsősége] szájról szájra járt. „Amíg én felnövök. Az ország bégjeinek egyhangú határozata alapján tehát hírt küldtek Albertusz fiának. de most tengernyi kegyének hullámzása következtében azt neki visszaadta. hogy a császár és miközöttünk kitör az ellenségeskedés. fiával együtt elfogta. Ladiszlavust hozzuk ide. Ki megszökött. Végül is úgy határozott. vagy pedig követet küldünk érte. Ebbe a hegységbe vette be magát. és irányvesztetten bolyongott benne. és szembefordult vele. biztos. és Erdel tartományában kemény fogságba vetette. Egy idő múlva Janko vajda elhatározta. nevezzetek ki valakit helytartómnak. és Janko vajdát találva alkalmasnak a helytartóságra. De közben beesteledett. Így tehát az lesz a jó. s a hitvány hitetlen sereget leverte és letiporta. megválasztották ót. hogy barátságos levelet ír Üngürüsz bégjeinek. Amikor a bégek a levél tartalmát megértették. Menekülés közben véletlenül találkozott két moszlimmal. Még [jóval] ez előtt az iszlám padisahja elvette a deszpot kezéből Szemendirét. iszlám padisahja is azonnal ellene indult. Darukul vajdán bosszút áll. és [az éj leple alatt] elmenekült. az egyik moszlimot vértanúvá tette. és elindult az iszlám vidékek ellen. és meghívták őt [a trónra]. Végül is a Sorsdöntő Király [Allah] kegyelméből az iszlám katonaság kerekedett felül és győzött. Azonnal összegyűjtötte seregét. ha Albertusz király fiát. Amikor Janko vajda Szeverin közelében átkelt a Dunán. Most azonban már felnőtt. a többi bég és a tartomány népe is jónak látta. akik vadászaton voltak. és katonasággal jön ellenünk. és elindult ellene. Iflah tartománya [élére pedig] egy más vajdát nevezett ki. a parancsnak engedelmeskedtek. Közel ahhoz a helyhez zord hegyvidék kezdődött. A császár őt fogja támogatni. Rövid időn belül végeláthatatlan sereg gyűlt össze. Az az átkozott. „Íme tudjátok . akit alkalmasnak találtok.szólt néhány bég -.palotájának felvirágoztatása céljából királyt választanak. felhasználva ezt az alkalmat. kit kardélre hánytak. Mindkét fél lóra szállt. De az iszlám katonaság is készenlétben volt. hogy készüljenek fel erre a fontos hadjáratra. Véletlenül találkozott egy bolgár emberrel. maga Janko vajda is elmenekült. és az üngürüsz bégeknek is levelet küldött. Aztán visszatért Üngürüsz tartományába.

s a végén őt szabadon engedte. aki közben az ifjúság korszakába lépett. Ez akkor volt. Emiatt rettenetesen megharagudott a deszpotra. azonnal sereget gyűjtött. Amikor Jankóhoz érkezett ez az üzenet. és egy nap Budinba érkezett. Janko vajda aztán visszafordult." Egy hűséges emberével ezt a levelet Janko vajdának küldte. Ez a hír az iszlám padisahjának a fülébe jutott. és jóravaló legény lett. felgyújtotta.A hírek tudója tovább úgy beszéli. hogy az a kalauz Janko vajdát Szerrendire várába vezette. és Szegedinbe ment. és azonnal levelet írt Janko vajdának: „Én jót tettem neked. Janko fiát kezesül elfogadta. Jankót azonnal elfogatta és börtönbe vetette. a császár segítséget nyújtott neki. feldúlta és kirabolta. a mi történetünk azonban Albertusz fiához. és legyen az én támogatóm!" Miután így esdekelt. amikor Ladiszlavus Pedzs tartományának határára érkezett. aki aztán őt [Jankót] szabadon bocsátotta. Ő is elindult. és elindult Üngürüsz földjére. azt is elfoglalta és feldúlta. amikor Janko vajdát az iszlám padisahja legyőzte. és rövid időn belül elküldte őt Üngürüsz országába. azonnal átkelt a Dunán. a deszpot [megsegítését] helyénvalónak ítélve. Szabadon tőled származhat. Barátság és baráti hű segítség számomra csak 150 . de azután hatalmas váltságdíjban megegyeztek. megütköztek. elmenekült. Azután visszatért székhelyére. Onnan visszatérve azonnal Csehország ellen indult. és így szólt: „Hatalmas császár ! Fennkölt gondoskodásától kegyet remélek. Amikor Janko vajda ily módon megmenekült. Onnan kapta meg Janko vajda [érkezésének] hírét. s fővezéreit is elfogták. Janko azonnal lóra termett a engedtelek. Emiatt az iszlám padisahja megharagudott. és segítséget kért tőle. Hosszabb ideig fogságban tartotta. mi pedig innen [gyerünk] Janko vajdához. hogy ezelőtt. majd a deszpot kezébe került. a deszpothoz tartozó vidék ellen támadt. seregével elindult. Hát csak hadd menjen. Azután egy helyen szembekerültek az iszlám sereggel. az aggodalom tengerébe merült. Ezek maradjanak ennyiben. Mivel a deszpot az eseményekről értesülve volt. és sereget küldött ellenem. és küldjön el engem anyámtól (örökölt] birtokomba. Amikor a deszpot erről értesült. hogy mostantól kezdve kegyes tekintettel forduljon felém. összegyűjtötte annak a vidéknek a csapatait. Az események elmondói úgy adják elő tovább. Ludovikuszhoz [!] érkezett. és visszafordulva átkelt az említett folyón. A császár trónja előtt [földre] hajtotta fejét. és azonnal sereget küldött ellene. és találkozott a deszpottal. de az Úr bölcsessége és a Teremtő hatalma következtében leverték az iszlám sereget.

amikor Íszá őfényességének ezerháromszázötvenharmadik [!] évében Üngürüsz trónjára lépett. Királyi palásttal ajándékozta meg. Végül is a Mindentudó Király [Allah] kegyelméből az iszlám sereg [sok] éjjeli és nappali harc után [a várost] letörte és elfoglalta. mint egy király iránt. 151 . Attól az időtől a mai napig megszakítatlanul háborúskodtam.tartomány kiválóságaival és előkelőségeivel. a virágzó Kosztantinijje ellen összevonta az iszlám sereget. hogy engem a te helytartódnak kineveztek. Palotájába helyezték és otthagyták őt. hogy Bisztricsa városát néhány várral együtt Erdel tartományához csatolta és neki birtokul adományozta. hogy Ladiszlauvs király tizenhárom éves volt. megtámadta és ostrom alá vette. Pidzs közelében találkoztak a királlyal. és elindult szembe Ladiszlavus fogadására. és leborult előtte. egy pecsétet adott neki. nagy tisztelettel és megbecsüléssel a palotájába kísérték. Vers Nagy tisztelettel a trónjára ültették őt. A tartomány bégjei és aprajanagyja [szívélyesen] fogadták a királyt. s helyükre mecseteket és medreszéket építtetett. Azután sok napot evéssel-ivással töltöttek el. [s ezzel] a királyi hatalom feltételét megadták. Aztán visszaküldte őt Erdel tartományába. hogy Ladiszlavus király idejében nálunk Mehmed szultán kán. Kosztantinijje tartományát elfoglalta. Janko hírnevét és hősiességét a király [jól] ismerte. A hírek tudóinak elbeszélései arról szólnak tovább. a győzedelmes. Azután Janko vajda Íszá próféta őfényességének ezernégyszázötvenkettedik évében Üngürüsz tartományát Ladiszlavusnak átadta. és ajándékokkal halmozta el. Próza: Miután Ladiszlaus király megérkezett. Onnan aztán elindultak. A király szilárd barátságot mutatott Janko vajda iránt. Az ellenséges sereget legyőzte. Ez oknál fogva neve és dicsősége elterjedt az egész világon. hogy olyan tisztelettel viselkedjenek vele szemben. és egy pillanatnyi nyugalmam sem volt !" Ladiszlaus aztán szívélyesen megvendégelte Jankót. és Üngürüsz tartományába érkeztek. Az események ismerői továbbá azt beszélik el. Aztán fejére tette a koronát. s ezért a legnagyobb tisztelettel és megbecsüléssel fogadta. mely oroszlán alakú volt. hogy nyolc év telt el azóta. fejére tették a hatalom koronáját. [Janko] a király elé járult. a kolostorokat felgyújtatta. és a tartomány összes bégjeinek megparancsolta. és kardja csapásától való félelem következtében a hitetlenek szíve reszketett. Beszéd közben ezt mondta neki „Hatalmas király! Tudd meg. és tudatta Jankóval.

Janko vajda azonnal olyan 152 . hogy őkiválósága Muhammed szultán és kán. Az volt a célja. Ezenközben őkiválósága Muhammed szultán Es kán. Az akkor volt. Ennek a hírnek a hallatára a király az aggodalom tengerébe merült. és az ostrom folyamán az igazhivők közül sok vértanú lett. hogy a Tuna folyón hajóhadat építsenek. Közben hírét vették. Amikor a királyhoz érkezett a hír. és az összecsapások folytak. egy ideig Belgirád várát ostrom alatt tartotta. amikor a Tuna folyóhoz érkezett. Az iszlám padisahja elleni hadjáratot mérlegelve azonnal bezáratta Budin kapuit. Mikor a várostrom híre a királyhoz jutott. és Pécs határa felé elmenekült. és az a hitetlen onnan figyelte az [igaz] vallás népének mozdulatait. Es visszatért Budinba. és ott találkoztak. hajóhada is oda [Belgirádhoz] érkezett. hogy az iszlám és a muszlimok padisahja a hitetlenek és pogányok megsemmisítésére az iszlám kardját kirántva Belgirád környékére érkezett. hogy a hajdani Murad szultán és kán az iszlám sereggel Belgirád ellen indult. hogy Muhammed szultán és kán. elindította Belgirád felé. Amikor a hajóhad teljesen elkészült. hogy Allah dicsőségére a hitetlen tartományok ellen győzelmes hadjáratot indít. és egy nap. Egy nap szerencsésen és a [jó] sors irányításával megérkeztek az említett várhoz. A keze alatt levő tartományokba értesítést küldött. Közben valódinak bizonyult az a híresztelés. és elhatározta. Trónja [székvárosa] elzárva. hogy ez ellen a vidék ellen fog győzelmes hadjáratot vezetni. hogy Belgirád várán bosszút áll. és ellene sok hónapon és napon keresztül szent háborút vezetett. ismét felkerekedett seregével. a győzedelmes. A várat azonban nem sikerült bevennie. Egy nap aztán elindult Belgirád várának irányába.(legyen vele Allah] kegyelme és megbocsátása Kosztantinijje bevétele után egy idő múlva elhatározta. ott letáborozott. hogy készüljenek fel a hadjáratra. hogy Belgirád felé útba indítja. Gondokba merülve egy hónapig időzött ott seregével. és körülzárták. azonnal összegyűjtötte Üngürüsz seregét. s azonnal megkezdődött a harc. a győzedelmes. akire szálljon [Allah] áldása és megbocsátása. felszedte seregét. Amikor hallotta. és elkészült a hajóhad is az említett folyón. amikor a király hajóhada odaérkezett. azonnal elhatározta. akinek Kosztantinijje bevétele után a hírneve és a rettenthetetlenségének híre szárnyra kelt az egész világon és megrendítette azt. Rövidesen megérkezett a hajóhad is. A hírek ismerői elbeszélései szerint eközben Erdelben Janko vajda is összegyűjtötte Erdel tartományának seregét. Rövid időn belül számtalan igazhitű katona gyűlt össze. Ott felszerelt egy hajóhadat azzal a céllal. Erdel tartományából seregével felkerekedett. Egy nap aztán parancsot adott. A folyón és a szárazföldön a várat ostrom alá fogták.Miután Muhammed szultán kán . hogy az iszlám népe ellen indul a vár népének megsegítésére.

és ismét sok hajóját elsüllyesztették. Egy idő múlva a (valódi] hajóhad is elindult utána. Ezenközben a király hajóhada közel ért Belgirád várához. boldogságos szívét egy várból kilőtt golyó megsebesítette.rendelkezéseket és intézkedéseket tett. és átrakta a többi hajóra. úgy adják elő [a történetírók]. és egészen Belgirádig lehajóztak. és [az ágyútűz] óriási kárt okozott az [igaz] vallás népének hajóiban. Vers 153 . és ágyúkkal alaposan felszerelte. A kanócgyújtókat gyors járatú csónakokba ültették. nehogy az egész ország népe egyszerre fellázadjon. és Faraga városában eltávozott e világhól. és kanócokkal ellátva készenlétbe helyezték. melyek közül egy csomót elsüllyesztettek. élete pohara is betelt. De a királynak magva nem maradván. Amikor ez történt. A király ezért sokat közülük megöletett. De ezenközben Üngürüsz bégjei összekülönböztek egymással. Az iszlám padisahjával visszatért az iszlám vidékekre. és az éjjeli támadásra így előkészített hajókat a Tuna folyón úszni engedték. bölcs előrelátással egymással összekötözték. és parancsot adott a vár megrohanására. Az egész nemzet népe makacskodni kezdett. elöl az arcvonalban összekötött üres hajókkal. felkerekedett. Amikor az iszlám hadsereg hírül vette. Aztán a valódi hajókra őrséget raktak. Azután megérkezett a hitetlenek [igazi] hajóhada. Saját maga is boldogságos személyével az összecsapáshoz közeli helyre ment. azzal a gonosz céllal. hogy az iszlám hajóhad ellen éjjeli támadást hajtsanak végre. és tartózkodási helyét megváltoztatva a Cseh tartományban levő Faraga városába ment. hogy a hajóhad egyes egységeiből a katonaságot kiürítette. míg az [üres] hajók az éj sötétjében elérték az iszlám hajóhadat. Emiatt azonban a tartomány népe gyűlölte a királyt. Azt látván az iszlám padisahja haragra gyulladt. Az üres hajókat azután félig megtöltötte homokkal. és a többi hajó előtt az éjjeli támadás alkalmával az iszlám hadsereg [hajóhada] ellen leúsztatták. az iszlám nép nem törődött tovább a várral. Az üres hajókat arcvonalba állítva. és mindenhol lázadás és forrongás ütötte fel a fejét. Ezek ellene [akartak] támadni. hogy a király hajóhada közeleg. Amikor a király a forrongásoknak hírét vette. Az iszlám hajóhad [a veszteség következtében márt gyenge volt. és hogy eltávolítsa az ellenségeskedést. A rajtuk levő ágyúkat rendesen megtöltötték [lőporral]. A király pedig nagy örömmel visszatért trónjára. többeket pedig börtönbe vetett. Amint szemlélte a harcot és a vár helyzetét. várakoztak az alkalmas időpontra. de ekkor egyszerre meggyújtották a kanócokat. Ez addig tartott. és vak gyűlölettel intrikáltak egymás ellen a királynál. Az iszlám hajóhad ágyútüze [teljesen] hatástalan volt. és ott is temették el. de nem voltak elkészülve éjjeli támadásra.

Ő is elment. Elfoglalták azokat a birtokokat Allah segítségével S azon a vidéken az iszlám nép lett uralkodó. és királlyá választották. Ezenközben az iszlám sereg felkerekedett. Felperzselték templomaikat és mecseteket emeltek helyükre. Próza: A kor ismerői és a hírek tudói úgy adják elő tovább. eléterjesztették neki Bögürdelen helyzetét. hogy abban az időben élt Erdelben a régi királyok nemzedékéből [származó] bán [!]. hogy az iszlám népe ellen indul. De ezenközben az iszlám nép a világ fejedelmének [Allahnak] a segítségével Bögürdelen várát elfoglalta. Közben a nimcse császár és a király közötti ellenségeskedés kiélesedett. s védtelen tartományai ellen akart támadni. hogy az iszlám hadsereg ellen 154 . hanem barátságot színlelt. Az átkozott népet az Igazság megveti. hogy seregeikkel készüljenek fel. Az elbeszélő szavai szerint Matijás király nem került szembe az iszlám padisahjával. s elfoglalta. [A császár] meg akarta előzni [a királyt]. Vers Elfoglalták ők azt a tartományt. Ezeket is kardja csapásával alattvalóivá tette. Egy nap Matijás király Lehország ellen indított hadat. Az igazhivők elleni gonoszságukat megállítja az Igazság. Amikor Matijás visszatért Üngürüszbe. Amikor ezt a tartományt teljességgel legyőzte. és Bögürdelen vára ellen támadt. A császár rendelkezései és célja azonban a királynak levél útján tudomására jutott. Ezért azonnal szigorú intézkedéseket tett. Íszá próféta őfényességének ezernégyszázötvennyolc évében Matijást a trónra ültették. s jöjjenek színe elé. Mivelhogy a Mindenható alkalmat nyújtott az iszlám [népnek]. Megtisztították azt a vidéket a hitetlenektől. de még ezelőtt közte és a nimcse császár között valami oknál fogva kirobbant az ellenségeskedés. itt hagyván e világot. hogy más országok ellen sok hadjáratot viselt. annak ellenére. amikor éppen elhatározta. és elhozták őt. A tartomány bégjei érte mentek. melyben senki sem maradhat örökké. Ez a hír akkor érkezett a királyhoz. aztán visszatért országába. és elrendelte a Nimcse és Cseh tartományok bégjeinek. s azokat kirabolni. és nagyon elhidegültek egymástól. Elhatározta. akinek Matijás volt a neve. onnan Veltüvanija és a Tatár tartományok ellen indult. Szállásaikat és lakásaikat egyenlővé tették a földdel. A mecsetekben imádságokat mondtak.

akit Ludovikusnak hívtak. hanem azonnal a Nimcse tartomány ellen indult. és visszatért trónjára. a világ szultánjainak vezére. Mivelhogy Ladiszlaus eltávozott a világból. tudd meg. Ilyen a világ állapota.hosszabbítsa meg Allah életét és boldogságát a megbocsátás [=utolsó ítélet] napjáig! Vers Oh. Mivel Matijás király eltávozott ebből a világból. Mivel megtudta. Üsztüni Belgirád várában temették el. az emberi nem nemes lelkű dicsősége. és az ország uralkodójává választották. Boldogsága napjait. azonnal lemondott a Bögürdelen ellen indítandó hadjáratról. Allah. Ő is sok hadjáratot viselt a környező vidékek ellen. Vers Elhagyta ezt a világot és ő is eltávozott. trónja.indul hadjáratra. melyet ostrom alá vett. Sok csatározás után trónra lépésének harminckettedik évében Pécset is elfoglalta. birtokai Ludovikuszra maradtak. Amikor visszatért székhelyére. Íszá próféta őfényességének ezernégyszázkilencvenedik évében Ladiszlaust tették a trónra. A hírek tudója elbeszélése szerint Ladiszlausnak maradt egy fia. Sok helyét legyőzve elfoglalta. és Pedzs vára ellen ment. Trónra lépésének huszonhatodik évében meghalt. oh. oh testvér. s ezért a hatalom koronáját fejére tették. éjjel-nappal azt kívánom tőled. Igazságosságod kegye tartja fenn e világon a rendet. koronája. vagyis őfelsége. Azután visszafordult. hogy Az utolsó Itéletig hosszabbítsd meg ennek a sahnak az életét! Forog a világ kereke éjjel[-nappal] hónapokon. a legnagyobb kán. tartsd meg örökké Hét világtáj padisahját. és Üsztüni Belgirádban temették el. A sors keze elvette erejét S ő is elköltözött ebből a világból. Uram. hogy a császár az ő tartományai ellen készül támadásra. éveken keresztül. nem oszlatta fel seregét. korszakunk Szülejmán szultánja . Annak a korszaknak az ura azonban a leghatalmasabb sahok sahja volt. Három nap múlva azonban Matijás király is eltávozott a világból. 155 . igazságossággal. Allah árnyéka.

A Győzedelmes Király [Allah] kegyelméből azt is elfoglalták. A krónikások így mondták el ezt a dicséneket. melyek a hitetlen nép fejére a halál esőjét szórták. és az egész várat betelepítették iszlám néppel. akár gazdag. Ilyen módon. hogy Allah útján 91 Üngürüsz tartománya ellen vezet hadjáratot. Mivel éppen megkezdődött a tavaszi időszak. Szentélyeiket lerombolták.csodatételével a várat teljesen elfoglalták. vagy éhező. templomaikat lerombolták. és körülzárta. egységeit és csapatait elindította Belgirád vára felé. dervisnek. A Nap aranyból van. Egy nap szerencsésen az említett várhoz ért.kegyelmével és őfényességének. oh sah! Mivelhogy nekem. Allah prófétájának .akinek bőséges imádságok és a legtökéletesebb jókívánságok legyenek szentelve! . A hírek elbeszélője szavai szerint az iszlám nép padisahja az egész földkerekség kalifája volt. a hitetleneket letörték.Kardod csapásaitól való rettegés. ez lett a legfőbb kívánságom. oh. Az említett várnak mind a négy oldalát körülvevő iszlám katonaság egy fejedelmi virágcsokorhoz hasonlított. Mind imát mond boldogságodért. Azután hosszabb ideig nyugalom uralkodott. és megszámlálhatatlan iszlám katonaságot gyűjtött össze. sem egy szemhunyorításnyi. és azonnal megkezdte a támadást. Utolsó ítéletig kifogyhatatlan a dicséreted. Hallgasd meg: ebben az időben ő az emberi nem padisahja. Azon a napon az Igazság . Onnan aztán visszatértek az iszlám területekre mint hősök. Azonnal futárokat küldött szét egész országába. akár előkelő. és a benne talált átkozottak felett győzelmet aratva kardélre hányták őket. Egyszer elhatározta. Majd Rodosz szigete ellen folytattak hadjáratot. és helyettük mecseteket és medreszéket építettek. s [csak) Kaf vidékén állnak meg! Akár szegény. egy-két napon belül a várat minden oldalról a földig lerombolták. helyükre mecseteket építettek. mert dicsőséget szereztek az iszlám országának. és elhatározta. beragyogja konyhádat [!] A telihold a fáklyája a te magas palotádnak. A padisah szíve egy nap kezdett ismét lelkesedni. oh Világ Sahja [Allah] ! Az ellenség katonái megfutamodnak.aki legyen felmagasztalva! . akár köznép. sem egy pillanatnyi kegyelmet sem engedve. akár dervis. hogy Belgirád vára ellen bosszúhadjáratot indít. Az ágyúk füstfelhője az égig emelkedett. Egy szerencsés pillanatban rohamot intéztek. Körös-körül villámoktat szóró ágyúkat szereltetett fel. Belgirád várának elfoglalása úgyis súlyosan 156 .

és ezzel az iszlám Lett a győztes és győzedelmes. és egy nap megérkeztek az említett országba. Azután onnan a győzedelmes hadsereg elindult Budin székesfőváros felé. A legmagasztosabb Teremtő 6fényességének jóváhagyásával és a prófétaság támaszának [azaz Mohamed prófétának] legyenek neki szentelve a legkiválóbb imádságok és legtökéletesebb jókívánságok csodatételében bizakodva elhatározta. Azonnal el is indult Üngürüsz tartományának megbüntetésére. egy nap szerencsés órájában [a szultán] Iszlám városából elindult [seregéve]. Oh. és rövid időn belül halált osztó kardcsapásukkal elfoglalták. Irgalmatlanul kardot rántva. szerencsés [olvasó]. Hogy a hitetlenek felett sikeresek legyenek. Petrevaradin várát és Oszekin várát ostrom alá vették. megpihentek. meneteltek. 157 . és megkezdődött a csata. Azután [a szultán] visszatért székhelyére.megsebezte Ludivikusz király szívét. hogy a világ sahjainak sahja. Mindegyikük gyorsan vértanú akart lenni. letáboroztak. és az összes ellenséget elpusztították. nyújts nekik alkalmat. Mentek. Allah. és megpihent. Eközben Ludovikusz király is megszámlálhatatlan nyomorult katonaságot gyűjtött össze. hogy idejében készen legyen. s azonnal felkerekedett. Ludivikusz király trónra lépésének tizedik évében. [kedves olvasó]. hogy dzsíhádot indít. A hitetlenek katonáit kardélre hányták. Mihács városa néven ismert helyre érkezett. a szultanátus trónjára ült. A hősök mind összejöttek azonnal. Vagyis korszakunk Szülejurán szultánja Elhatározta egy nap. Eközben az iszlám padisahja is megszámlálhatatlan igazhitű seregével az említett helyhez érkezett. Mindvalamennyien kardokat és lándzsákat hoztak S azonnal útra keltek. Vers Hallgasd meg most. Próza: Azután. Ezt kívánta nagy igyekezettel. Agyúit készültségbe helyezte. hogy a hitetlen ellenség zsarnokságát ebből a világból kiirtja. Azon a napon világos reggeltől napnyugtáig olyan csatát vívtak. késedelem nélkül rárohantak a hitetlenek seregére. és megfontolatlanul szembeszállt az iszlám padisahjával. és tábort ütött. hogy a hitetlenek szemének szűkké tették a világot. Végül is a Megsemmisítő Király [azaz Allah] segítségével az átkozott hitetlenek seregét legyőzték. ej.

személyednek tisztelet és megbecsülés. Aki a művészet terén a teljes igazságot nyújthatná. Sikerét. Allah ! Mindegyiküket tedd a világ birtokai sahjának. Mivel kegyét nyújtotta nekem a Népek Ura. E világon tiszteletét és megbecsülését. Allah. Verset. oh. ha majd nagyon erőtlenek leszünk. prózát írtam kellemes szavakkal. tiszteletre méltó [olvasó]. boldogságukat tedd örökkévalóvá. Ezt óhajtom Tőled. [Nincs] olyan ember. aki tökéletes és mindentudó. Az értelem sok árnyalatát fektettem bele. Uram. Beleötvöztem sok finom drágakövet. Légy kegyes az engedetlenek és bűnösök iránt is. győzelmét. Add áldásodat [Allah] mindnyájunknak a holnapi napon is. Ámbár minden dalomban akadhat egy-egy hiba. Halálukig és az utolsó ítélet napjáig. Ezen a helyen végződjék az én előadásom. Aki ezen a világon a Dicsőség [=Allah] árnyéka. Megemlékezés és dicsőség legyen olvasójának és meghallgatójának. befejeződött ez a könyv Az Igazságos [Allah] segítségével. Akkor. Oh. Végtelen sok tulajdonságod iránt tisztelet. Ha valaki tökéletlenségére nem borít fátylat. igazságosságát. boldog [olvasó] Ha nem lett volna irányítóm az Igazságos kegye. Sohasem szabad annak csupán a hibájára tekinteni. Allah.A KÖNYV ZÁRÓSZAVA Hála legyen Allahnak. Oh. oh.oh. 158 . hallgasd meg. Borítson leplet vétkére a Bűnbocsátó [Allah]. Hosszabbítsd meg életét a mi padisahunknak [Szülejmannak]. boríts leplet minden hibájára. Országa és gyermekei számára is [biztosítsd mindezt]. Oh. Üdvösen befejezhettem ezt a könyvet. Oh. ez az utolsó kívánságom. Vajon képes lettem volna-e e szép szavakat [el mondani ]. [világ] padisahja. A Próféta becsülésére és tiszteletére.

Íródeákodra is add áldásodat. oh. Örvendeztesd meg a mestere lelkét is. esdekelve kérje (bűneim bocsánatát) Mert én (Allah] bűnös szolgája vagyok! 159 . ez a perzsa vers található Mindenki. aki értem imádkozik. A pokol kínjai ne adassanak meg ennek a nyomorultnak [=nekem]. Adja áldását mindnyájunkra a Könyörületes ! (Vége) A kézirat 418-ik oldalán a „vége" után margón baloldalt. alul. A Te tiszteletedre. Szolgák Ura [ =az emberiség ura]. Befejeződik most itt ez a költemény.

a Tárih-i Üngürüsz (Magyarország története). mert felszínre került egy*" latinból törökre fordított magyar krónika. csinos. Az irály tiszta keleti. A latinul írt magyar krónikára Szűlejmán szultán tolmácsa. mely Magyarország történetét az ősmondáktól a mohácsi vészig tárgyalja. 1543-ban. könyvtári jelzet alatt található. Ez annyira felkeltette Mahmúd érdeklődését. o. Mahmúd a török olvasóvilág ábrándos-regés olvasmánya iránt táplált hajlamának hódolt. 4. hogy a könyvet lefordította törökre. régi fővárosuknak mi volt a neve. ő Kliót nemigen kímélte. az első oldalon van: Tárih-i Üngürüsz. és Szülejurán szultánnak ajánlotta. olvashatatlan pecsétlenyomat. a krónikák iránt is felébredt az érdeklődés. kik voltak a királyaik egymás után. A 2IO lapos. Budin nevű fővárosát miért nevezték Budinnak. Mahmúd Terdzsüman művét háromszáz év múlva Vámbéry Ármin fedezte fel és hozta haza törökországi útjáról a múlt század ötvenes éveiben. melyben többek között ezeket írja: „Azt hinném. az eredeti szövegre ráismerni. sz. későbbi kézírással bejegyezve. mennyi ideig uralkodtak és hogyan töltötték életüket". nehezen lehetne [a török szerző] művében. amikor a török hódítók hatalmába került a helybéli levéltár is. ahol a Török F. sőt külföldön is.) közzétett egy rövid ismertetést. 57. köt. mely „Üngürüsz tartományának a régi időktől fogva való történelmét tartalmazza. nemcsak tudományos körökben. és számtalan mesével szőtte át a beszéd fonalát. Ez alkalommal jutott kezébe a latin nyelvű krónika. hogyan virágzott fel. 360-362. Alatta alcím Iskendernáme (Nagy Sándor könyve). mikor és kik ellen harcoltak és háborúskodtak. és becses történelmi anyagot tartalmaz. hanem a nemzet széles rétegeiben. Mindkét bejegyzés alatt egy-egy halvány. Mahmúd Terdzsüman bukkant rá Székesfehérvár elfoglalása után. sz. miért és mi módon lett a neve Üngürüsz. hogy Mahmúd művének megítélésénél nemcsak egy „nyugoti tudományos mű" fordításáról. hasonlítás útján is.UTÓSZÓ ÉS JEGYZETEK Mahmud Terdzsüman Ungürüsz történetéhez A TARIH-I ÜNGÜRÜSZRÓL Az utolsó két-három évtized folyamán. nagy érdeklődés mutatkozott a magyarság történeti. szülüsz írástípussal írt kódex címe." Megjegyzi továbbá. ún. főleg őstörténeti kérdései iránt. Ezzel kapcsolatban mint őstörténetünk egyik fontos forráscsoportja. hanem „egészen keleti ruhába való átöltöztetéséről" 160 . A becses kézirat aztán az MTA könyvtárába került. Vámbéry az értékes kéziratról 1860-ban a Magyar Akadémiai Értesítőben (I. A címek alatt két bejegyzés található: „A tulajdonos neve: a nyomorult Mehmed Emin el-Válá Szuad Túszijúnzáde" és „Ex libris Resíd el-Üngürüszí (ez Vámbéry törők neve).

Szerinte nemcsak hogy semmi újat nem nyújt Mahmúd műve.) Vámbéry és Budenz kedvezőtlen ismertetései után a Tárih-i Üngürüsz egy teljes évszázadra feledésbe merült. de még annak műfaját sem. Nem költött tehát új történeteket.) 161 . Nincs is mit csudálkoznunk ezen: hiszen maga mondja.). legalább azokban feltalálhatók. sem Mahmúd célját. Legfőbb vádja az. sz. „A török szerző előadta factumai . hogy Mahmúd nem tudott jól latinul. 71-84. (Erről alább lesz még szó. akármily silány volt legyen is az. ő és Geönczeöl Gyula segítségéve! és a Magvető Kiadó közreműködésével elkészülhetett a török kódex teljes szövegének fordítása. 3. 1861) részletesebb ismertetést (26i-292. nem találhatta volna fölemlítve". és emiatt sok helyen nem értette vagy félreértette a latin krónika szövegét. melyek Mahmúd művében találhatók. Budenz ismertetéséből nyilvánvaló. olyanokat is [!]. majd Grandpierre K. mind ott vannak krónikáinkban. irodalomtörténeti és török nyelvtudományi értékeinek méltatását. 1961-ben Hazai György Notes sur le Tarih-i Ungurus de Terdzuman Mahmud (AOH XIII.folytatja Budenz . nem is használt ismeretlen kútfőket. o." De Budenz ezzel a lesújtó ítélettel sem elégedett meg. és a „török nyelven írt tüzetesen magyar krónikát" a „magyar historikus előtt igen értékes. Vámbéry véleményével ellentétben Budenz dicsérő szavakkal kezdi ismertetését. de még magyar nyelvész előtt is igen becses irodalmi emléknek" minősíti. Endre A csodaszarvas-monda új változatai egy latinból tőrökre fordított magyar ősgesztában (Kortárs. Mátyás király uralkodásának nagy része) egyszerűen kihagyott művéből. hogy latin könyvből merített. Franco Paris fiáról stb. tévedéseket és félreértéseket". és kizárólag történelmi faktográfiai szempontból veszi bírálat alá a kódexet. (Dr. melyhez mutatványokat is csatolt a kódex fordításából (293-3I6. amelyekről legkevésbé sem tehetjük fel. o. köt. hogy nem ismerte fel Mahmúd művének valódi értékét. Mindhármuknak hálás köszönettel tartopunk. Hunor. hanem „nagyon föltetsző az. pp. Még a magyar őstörténeti mesék Nemrod. 1-2. Sicambriáról. több Arpád-házi király kora. Magorról. fontos eseményeket pedig (a fejedelmek kora.mind a latin-magyar kútfők előadásával megegyezők. teszem keletieket. A rákövetkező évben Budenz József tett közzé a Magyar Akadémiai Értesítőben (II. Ezután Budenz részletesen felsorolja azokat a „hiányosságokat. 1979. 12. cikke nyomán felébredt az érdeklődés Mahmud műve iránt. hogy magyar krónikában. Ezzel azonban Budenz kifogyott a dicsérő szavakból.) c.van szó. Sárkány Kálmán kezdeményezésére.). hogy török szerzőnk a magyar történetek némely pontjait egy szóval sem említi.). mellőzve őstörténeti.

hogy az Árpád és Szent István kora közötti időszak eseményei hiányzanak Mahmúd művéből. További kérdés a MAhmúd elbeszélésébe szőtt epizódokkal (Iszkender története.). vagy több szakaszban folytatásokban megírt kódex? Vagy talán óvatosságból és szerénységhól írta. Erre a következtetésre magának Mahmúdnak a szavai bátorítanak fel. nem Kádár. ami a nyugati krónikákban szokás. hogy hiányzanak a legenda keleti motívumai (az élet vizének keresése. Vajon ezek az epizódok benne voltak-e a Mahmúd által forrásul használt „könyvben". A név a török nyelvből értelmezhető. Nehezen képzelhető el. Iszkender történetében szembeötlő. az oszmán-törökök megjelenésétől a mohácsi csatáig maga írta volna meg saját tudása vagy más korabeli források alapján? Nagyobb a valószínűsége annak. hogy csak egy könyv került a kezébe? Ez az egy könyv tartalmazta volna ÍJngürüsz történetét az ősmondáktól a mohácsi csatáig? Vagy a legújabb kort. és a 162 . A törők katigéből szabályosan képzett melléknévi igenév. a sötétség birodalma stb. és több szakaszra tagolódik: a csodaszarvas-legendára. Határozottan csak egy könyvet említ. Először vegyük szemügyre az „egy könyv" kérdését. hogy váltakozva hol egyes. mert ilyen kifejezésekkel támasztja alá elbeszélését: Az emberi történelem krónikásai és a világ eseményeinek elbeszélői úgy beszélik (143.). más a koncepciója. vagy más forrásokból merítette? Az a körülmény. és azt „fordította le". Azonnal felvetődik néhány kérdés. de főleg az a körülmény. azt bizonyítja. hogy az évszámokat „Ádám próféta időszámítása" szerint (vagyis a világ teremtésétől) számítja.).).) stb. mintha itt az alapul vett latin krónika vagy annak első szakasza véget ért volna. az elbeszélő és a könyv tulajdonosának előadása szerint (379). hol többes számban beszél az elbeszélőről. Ezek között kell lenni egy nagyon rögi krónikának. amikor korlátlan lehetősége volt a régi értékes könyvek és kéziratok között válogatni. különböző korú kéziratos mű.) A legfeltűnőbb azonban az. Erre művében gyakran hivatkozik: a krónikás úgy adja elő (137. Róma. mint a királyok korának leírása. nem volt-e az több. (Kattar neve a krónikáinkban Kadar. mert hisz Mahmúd művében az őstörténeti rész részletesebb és terjedelmesebb. Nyugati forrásokra mutatnak az epizód egyes motívumai. Bécs alapítása stb. a könyv szerzőjének szavai szerint (352.. hogy Mahmúd csak egy és éppen a legújabb (tehát legkevésbé értékes) könyvet választotta volna ki. Marseille. az elbeszélő szavai szerint (123. krónikásról. 235. hogy Székesfehérvár elfoglalásakor (1543ban) „egy latin nyelvű könyv" került a kezébe. Kadar történetére Es Attila korára. vagy: a világtörténelem krónikásai és Ádám fiai kalandjainak elbeszélői Ádám fiairól és az alsó világ történetéről a következőket adják elő (212. és azt lefordította törökre. összekapcsoló. hogy Mahmúd műve megírásához több forrást (kódexet) használt fel.) stb. Ezért olybá tűnik.Mahmúd műve bevezetésében csak annyit mond. De ha csak egy könyv volt is az. hogy több forrásból merítette anyagát a Üngürüsz megírásához.. és jelentése „hozzácsatoló. egyesítő".) kapcsolatosan merül fel. 263. o. o. egy kötetbe kötött.

hogy a török szépirodalmi művek egy műfajával mutat közeli rokonságot. De ha Iljasz próféta nem jelenik meg.) a következők 1. akihez bizalommal fordul jó tanácsért. Ezek a művek a rendkívül gazdag török folklór alkotásai. mely tele van tűzdelve verses részekkel. Iszmail Sah. Leiden 1963. V. Júszuf és Zülejha stb. mintsem tudományos munkát akarván nyújtani. 2.további kort egy másik krónika folytatná. és tanácsokkal látja el a nehéz helyzetben levő hőst. Egy titokzatos bölcs aggastyán jelenik meg a „semmiből". oldalán: „Szultánjának inkább kedves olvasmányt. és ebben annyira célt ér. A klasszikus desztánok versben írt művek." Ha figyelembe vesszük a Tárih-i Ü'ngürüsz egész koncepcióját. számos részlet tényleg fordításnak látszik. mely a török irodalomtörténetben népi desztánok vagy népi regények (halk desztánlari) néven ismeretes. A desztánoknak egyik csoportját alkotják az említett népi desztánok. az Iliász vagy Odisszea. Kerem és Aszli. Erre már Budenz is önkéntelenül rátapintott. stílusát. Ilyen például a perzsáknál Firdauszi (934-1021) műve. a bajban levők vagy tanácstalanok támogatója és segítője. Nyelvezetük és stílusuk eltér a klasszikus irodalmi művekéitől: a nép nyelvén. Jellegzetes tulajdonságaik (vö. mely megfelel a nálunk hősi eposznak nevezett műveknek. A desztán klasszikus keleti irodalmi műfaj. a Köroglu. mint Hizir (Iljasz = Éliás) próféta. Prózában vannak írva. melyek sokszor több ezer versnyi terjedelműek. 4. és a legújabb időkig a török nép körében nagy közkedveltségnek örvendett. hanem minket is. 3. Spies Otto: Die türkische Volksliteratur. kellemes és érdekes elbeszélő stílusban mondják el hősük vagy hőseik történetét. az azerbajdzsánoknál Nizámí (1147-1206) Pentalógiája vagy a törököknél Ahmedi (i334-i4I3) Iskendernáméja (Nagy Sándor Könyve) stb. Valamilyen csodálatos eseménnyel kezdődnek. mint pl. egyszerű elbeszélésével gyönyörködtet. Ami a fordítás kérdését illeti. Ásik Garíb. pp. 384-4I7. mint pl. azonban a mű egészét tekintve. rendszerint népdalokkal és romantikus epizódokkal. élénk. szerkezeti felépítését és jellegzetességeit. történelmi anyag szépirodalmi feldolgozásának jellegét viseli magán. szent életű embert). minden tárgybeli fogyatékossága mellett. Ennek a műfajnak a keletkezése a középkorba nyúlik vissza. a Sahnáme (Királyok Kőnyve). 163 . A verseknek fontos szerepük van a népi deszfanokban. Handbuch der Orientalistik. amikor ezt írja cikkének 289. akkor a hős felkeres egy „vallásnagyot" (remetét. előadása lehetőleg könnyű. és tőrök embernek élvezhetővé igyekszik tenni. azonnal feltűnik. hogy nemcsak kortársait. Bd. 5. Ezek legtöbbnyire hét. Ez a titokzatos aggastyán nem más. aztán nyomtalanul eltűnik.

csak egy-egy „tartomány" volt az óriási oszmán birodalom 164 . Lengyelország. mely török nemzeti versforma. Sőt van egy 3o és egy 4o soros is köztük.nyolc vagy tizenegy (tujúg) szótagos négysoros versszakokból álló népdalok „aaba" vagy „aabb" rímeléssel. o. És ez nagy érdem. rávijján. alkalmaznia kellett azokat a XVI. népi elbeszélők (recitátorok. és 81. Ha mindezt figyelembe vesszük. társadalmi légkörhöz. hogy apuliai Károly Nagy Lajos fia volt. mert magának a műfajnak a koncepciójából következnek. o. A csodálatos elem (a csodaszarvas) felbukkan mindjárt a mű elején. a titokzatos bölcs aggastyán is megjelenik a semmiből már Hunornak és Magornak. Üngürüsz. ellentétben a klasszikus versekkel. hogy ha kedves olvasmányt akart nyújtani olvasóinak. de sokszor megelégszik kétsoros verssel. A versek témája sokszor nem függ össze a prózai szöveggel. Attila (125-128. és tanácsot ad nekik./. páros rímelésűek. majd Iszkendernek kétszer is (59. a tujúg. . Németország stb. fogalmakhoz./.. -/. hanem egy nemzet. hogy Mahmúd 'irodalmi értékű művet alkotott. 6. mely méltó helyet foglalhat el a török irodalomtörténetben.hírmondók). később az ásikok (vándor költők. Olyan „hibák és tévedések".) és Géza király pedig (256.. . századi török szokásokhoz. egyhangú rímelésű verssorokból állnak. Mahmúd tehát a népi desztánokat választotta mintául. trubadúrok). A versforma egy-kettő kivételével. teljesen közömbösek a török olvasó számára. de gyakoriak a természet szépségéről vagy valamelyik hatalmasság dicsőségéről szóló versek. melankolikus hangulatot fejeznek ki.)..) egy szent remetétől kérnek tanácsot. o. Írásba foglalásuk csak a legújabb időkben történt meg. bégfiak. o. végül Szent Istvánnak (189. A tujúgnak verslába is van: /. bégek. nákilán) terjesztették évszázadokon keresztül szóbeli úton. azaz a mi skandálásunk szerint tá-ti-tá-tá / tá-ti-tá-tá / tá -ti-tá Mahmúd annyiban gazdagította a népi desztánokat.. pl. művére ezeknek minden sajátsága ráillik.. defter. és a szöveg hangulatához alkalmazva 4-20 sorosak. szokásokat. melyek csak kétsoros versszakokból. mint amilyeneket Budenz is rovására ír. szerdárok. rája stb. páros rímelésű négysoros versszakokból áll. és azt akarta.). és a mű irodalmi értékére semmi befolyással sincsenek. megállapíthatjuk. Bendegusz Attila nővérének a fia volt stb. díván. hogy neki nem egy vagy több személy a hőse. vagy Attilát Budán temették el. Ezért szerepelnek művében padisahok. huri. Legtöbbször szomorú. A kitűnő újkori és modern történelmi regényekben is sokszor közölnek történelmi tényekkel nem egyező adatokat az írók. hogy az idegen fogalmakat. Tizenegy szótagos (4-4-3) verssorokból. Magától értetődő. vezírek. Versei tizenegy szótagosak. időmértékes és nem szótagszámú. Mahmúd műve a keleti irodalom más jellegzetes tulajdonságaival is rendelkezik. A népi desztánokat az ozanok („regösök" . A verseket Mahmúd a népdalok mintájára maga költötte. történeteket megértsék. Egy „mű" népi desztánt alkotott..

Néha egy kis túlzás is előfordul: Attila 124 éves korában halt meg (24. 27. Mahmúd a megalázó gyaur (törőkül kjáfir.) stb. 342. hogy a mohamedán és keresztény társadalmak között éles volt az ellentét századokon keresztül. terjengős klasszikus irodalmi stílussal ellentétben egyszerűbb. Üngürüsz kiváló (vitéz) bégjei (320. noha sokszor teljesen szokatlanok és egzotikus színezetűek. Ezeket számos helyen egyszerűsítenem.). sőt néhol valósággal transzponálnom kellett.). A török irodalomban később is szokás volt idegen irodalmi műveknek ilyetén „adaptálása". a cseh uralkodó fia derék és nemes lelkű (dzsuvánmerd. rászegezte szemét a halál.).). P1. században. egy „átkozott nőszemély" (meI'ún avrat. a nemcse sereg kettőszáztízezer. többes száma küffár) szót sohasem használja általánosítva valamelyik népre vagy a kereszténységre. cseh. 165 . cukorajakú. Nyelvezete közel áll a XVI. több arab szóval zsúfolja szinte végtelen hosszú mondatait. Mindez azonban nem Mahmúd tudatlanságét és tévedéseit bizonyítja. Még Nagy Sándor korában is nemcse.). sőt a szolgálók is jázmin lábszárúak (383. eltévelyedett katonaság (gümráh aszkeri. hanem aktualizálási törekvését.).) vagy a „világ boszorkánya" (adzsúze-i dehr. Mindamellett kifejezései zamatosan keletiek és számunkra is érthetők.). 100. méregkeverőket a legsúlyosabb szavakkal bélyegzi meg: Balázs Farkas és a palatínus két vallástalan (bídin) vérszomjas (húnhór) gyilkos. Mahmúd stílusa a dagályos. a szellő üdvözlete jázminszóró (1. Üngürüsz kiváló hősei (jarar merdánlari.).) stb. a kis és nagy dobok hangja az égbolt csúcspontjáig felhangzott (102. Az ókori és népvándorlás kori hely.) Annak ellenére. a királylány holdsarló szemöldökű. leh.). noha a „keresztény" szót egyszer sem említi. A magyar.). világosabb és gördülékenyebb.lakójának szemében. De a gyilkosokat. hogy a mai olvasó számára érthetők legyenek. az itáliai. hanem csak az ellenséges seregre vagy csapatra : a föld porával egyenlő nyomorult sereg (aszker-i küffár ve hákszár. német vagy francia bégek említésekor azonban nem feledkezik meg az elismerő és dicsérő szavakról. firenk tartományokról beszél. átkozott sereg (lesker-i meláin. mohamedán mezbe való átöltöztetése. római és cseh tartományoknak kiváló hősei és bégjei (jarar begleri ve diláverleri. pézsmaillatú. század neveivel helyettesítette. 115.) voltak stb. a királynő.és személyneveket is a XVI. mely művének műfajából és művészeti törekvéseiből következik. 204). p1. Shakespeare és Moliére műveinek adaptálását a XIX. ciprustermetű. 371. (Vö. 205. mesterkélt és bőbeszédűbb. a Nemcse tartomány kiváló (vitéz) és hírneves (jarar ve námdár) bégjei (133.). Művének második felében azonban már sokszor homályos. és a végzet vihara elsüllyesztvén testének hajóját s szemét lezárta a világ elől (19. a csillagjósok a gondolkodás tengerébe merültek. 109. századi beszélt nyelvhez. sőt Bécset is abban a korban említi. aki férjét megmérgezte. ezüstszínű tokájú gyönyörűséges szépség (140.

Arnavud.és tulajdonneveket Mahmúd törökösen írta: Iszkender. Otonusz. rím.Pícs. Az előzőben a tőrök olvasó az „üsztün" (legfelső).). főleg őstörténeti forrásnak az értéke feltétlenül becses. Visegrád. cseh és a többi tartományok királyai alapították.Karolusz.) 166 . a már említetteken kívül néhányat még felsorolok. Paradisz (Paris.Pidzs . Siklós.Szekizmundusz. ami viszont törökül „teliholdat" jelent. Bolfikard (Wolffhard). Szerinte a nemcse. Azok a tévedések. Szegizmunduz . s nehogy zavarba ejtsék a mai olvasót. Több nevet azonban erősen eltorzított: Belhemuz (Wilhelmus). Attila halála után. az utóbbiban a „szekiz" (nyolc) szót véli felismerni. Szekszár. de lehetőleg hűen követtem a Mahmúd által jelölt kiejtésüket: Dzsidijja. A török nyelvben meghonosodott személy. (A saját korabeli népneveket belevetítette Nagy Sándor korába. Balázs Farkas (Forgách Balázs).) stb. (Attila felesége Honorius császár lánya volt. dervis. Egrü (Egres). Peste. Bursza. Dáráb. Másolási hiba vagy az arab betűs írásban helytelenül kitett diakritikus pontok következtében keletkezett: Polapusz (Julanus. Néhányat kisebb változtatással alkalmazott a török kiejtéshez: Bejla. vagy írni : Karlosz . Venedik stb. Veltüvanja (Litvánia) stb. Britannia). Három névnél azonban -us [!] végzetet ír: Ladiszlavus. Dimiskar (Demes). hozzája fordult Csaba. mint nagyapjához.Usztoní . Napolja. Mahmúd Kosztantinije (Bizánc) császárává teszi Szegizmunduzt. Kolomanusz stb. melyeket Budenz felró Mahmúdnak. Gejza.Pedzs . Árpád.Üsztüni. Berjaaija (Bertanija. hogy némely nevet többféleképpen lehet olvasni.Kattar serege százhuszonötezer katonát vesztett (102. Paridis alakból). karolusz. iszlám. firenk. Paraga. ∗ A Tárih-i Üngürüsznek mint történelmi. Agrim (Eger). Tuna. Néhány név a latin alak helyes olvasatának fel nem ismerése miatt torzult el: Kaba (Csaba). 453-ban!) Bécset Mahmúd már Iszkender korában említi. Kosztantinije. Szivatopolud (Szvatopluk). Noha Honorius 423-ban meghalt.Isztolni . fonetikusan írtam át. szipáhi. gen. szejkuli. A többit úgy írta. Az arab betűs írás hátránya. Bedzs . Vincselaus. Amintam (Amintasz acc. Andarjás Anderjás . Tata. Aba.Becs . Akszu stb. Tolna városa Tolun alakban is előfordul. noha csak néhány száz évvel később alapították a rómaiak Vindobona néven mint határerődöt.Andrijás. a történelmi forrásokkal való összehasonlítás után könnyen felismerhetők. Isztefanusz. Valadiszlaus. Több magyar nevet azonban meghagyott változatlanul: Buda. akinek feleségül vette a lányát. Borh (Borics). és tőle született Csaba nevű fia. ahogy a krónikában találta (latinos alakban): Atilusz. Erdel. A tulajdonneveket és török kölcsönszavakat magyar betűkkel. Usztolní . Julián).

Bajor nemesi családból származott. (Nem nővére. melyekből Mahmúd származását és élettörténetét elég részletesen megtudhatjuk. minden hitváltoztatása mellett.) III. o. hogy Pecseví és Szolakzáde török történetírók említenek egy magyar származású Mahmúd tolmácsot (de pontosabb kormeghatározás nélkül). Péter király Szt.) Albert király (386-388. de leginkább szabadságszeretetét megismertesse". o. hanem veje volt. és a mohácsi csata után török fogságba került. aki azon célt látszott magának kitűzni. László fia volt. Péter templomának csúcsán levő gömbről. Kálmán király lánya. (III. Ezt a nézetét arra építette. (A terdzsüman szó arab eredetű. Lajos magyar király apródja volt. A tanuImány 49-51. apjának. hogy Szolimán országnagyjaival a magyar nemzet dicső múltját. Imre királynak a testvére.) Zsigmond királynak volt a fia. Szafije (271. Szt.) ∗ Mahmúd Terdzsümanról kell még megemlékeznünk.) Béla herceg bátyját. (Nem fia. 193. mint Kizil Elma (Piros alma. hanem nagybátyja. István nővérének volt a fia.) A megvakított Álmus († 1129) Szt. s ebből lett a magyar tolmács szó. 1573-tól portai főtolmács volt haláláig. évi kötetében: Pfortendolmetscher zur Herrschaftszeit Süleymans der Prächtigen. Vámbéry második érve az volt. Mint szokás volt az oszmán birodalomban.A nemcse császár székhelyét Kolonija városába teszi. Kálmán király pedig a testvére. hanem nagynénje volt. oldalain foglalta össze a Mahmúd Terdzsüman életéről szóló adatokat. o. A portai tolmácsok életrajzát legújabban Matuz József.). o. István fia volt (190. (II. Géza fia volt. hogy a fordításról és „keleti ruhába való átöltöztetéséről ítélve a fordítóban.) Szaul anyja. III. o. harczias jellemét. Törökül dilmacs. (Szt. a magasabb rangú szülők gyermekeit a szultáni udvar vette pártfogásába. 1510-ben Passauban született. András királyt kivégeztette (235-254. László a nagybátyja volt.). ami nem más. oly tiszta honfikeblű magyarra találunk. András nem a fia volt. és tolmácsot jelent. 1526-ban II. a freiburgi egyetem tudós turkológus professzora írta meg a Südostforschungen 1975. (I. A törökök régebben Rómát Kizil Elmának nevezték a Szt. és 167 . István a testvére volt.) Bejla király Isztefánusz fia volt (282. András a csatában szerzett sebesüléseibe halt bele.) Mahmúdot Vámbéry magyar származásúnak tartotta.). Lászlónak († 1205) volt egy András nevű fia. Mahmúd 1550-től portai tolmács.). Béla II. Isztefánusz király nővére volt. o. Géza fia volt.) II. Az elmúlt száz év alatt azonban előkerültek olyan történelmi források és okiratok.

prágai diplomáciai kiküldetése alatt halt meg. ahol kitűnő iskoláztatásban és nevelésben részesültek. hogy hűségesen szolgálják a fiatal magyar királyt. A latin könyv elolvasása is. mely művében szórványosan előfordul. hogy velük szemben jóakarattal viselkedett. Mahmúd 1575-ben. Mahmúdot Veronában elfogatták. g-k és a dzs-cs mássalhangzópórokra. hol Pozonnak (213. 4-én Mahmúdot Bécsbe küldték a békeszerződésnek nyolcévi időtartamra való meghosszabbítása tárgyában.). 1553-ban egy lengyelországi. Mahmúd is egy ilyen szerájiskolába került. hogy halála után három szolgája „kiszökött" az oszmán birodalomból a keresztényekhez. 1570-ben pedig egy velencei diplomáciai misszióban vett részt. mint az. A velenceiek azonban a szultán követelését visszautasították. d-t. 1573. Mahmúd anyanyelve tehát a német volt. hogy a németek a beszédben felcserélnek néhány zöngés mássalhangzót zöngétlen párjukkal. 263.).. Kitűnően beszélt latinul. amely akkor az oszmán birodalomhoz tartozott. A Tárih-i Üngürüsz keletkezéséneki időpontjára kell még rámutatni. Bendeguz (162. melyben (a szultán) felhívta őket. Prágát Baragának (385.) ír. Különösen áll ez a b-p. valószínűleg egy-két évvel előbb kellett művével elkészülnie. Elég legyen megemlíteni egy hangtani változást. pl. németül és törökül.). júl. Pozsonyt hol Bozonnak (215. 15544-ben egy magyarországi. vagy fordítva. majd Parágának (385. János Zsigmondot. Hamarosan elnyerte az aga címet. A béke a Magas Porta és Velence között csak 1573 márciusában jött létre.) írja. Velencében Ciprus szigetének a törökök számára való átengedéséről tárgyalt.az udvari tanintézetekben helyezte el. Kadar helyett Kattart.. Minden okiratnál fényesebben bizonyítja ezt az a néhány germanizmus. Holttestét cinkoporsóban Esztergomba szállították. 409. Egyéniségét mi sem jellemzi jobban. és Pigafetta olasz utazó állítása szerint kimagasló nyelvtudással rendelkezett. amiért 1000 tallér ajándékot kapott tőlük. Első külföldi diplomáciai kiküldetése alkalmával. Mivel Mahmúd művét Szülejmán szultánnak ajánlotta. 1559-ben egy franciaországi. Továbbá Detre helyett Tetrikuszt. a bürüme török szót pürümének (377. és kitört a háború.) helyett Bendekuszt (162. 1574. medzsál török szó helyett pedig mecsált (253.). Ismeretes. A császári követek is bizonyították.). később pedig a bég rangfokozatot. 1550-ben egy szultáni fermánt kézbesített az erdélyi szászoknak. és nem akart a mohamedán uraknak szolgálni. aki 1566-ban Szigetvár ostrománál meghalt. 25-én tért vissza Isztambulba. dec. s Mahmúd kiszabadult a fogságból. sok 168 . Még ebben az évben a császári nagykövetekkel való tárgyalásokon vett részt. diplomáciai ügyessége és mérsékelt egyénisége miatt. Kortársai nagyra becsülték nagyszerű ítélőképessége.

más teendője mellett, évekig tarthatott, ezért közel járunk a valósághoz, ha a mű elkészítését az 1550-1560 közti évekre tesszük. Mahmúd műve, keletkezési idejét és egyszerű, tiszta török nyelvezetét tekintve a XVI. századi török nyelvnek, az ún. közép-oszmánlinak becses nyelvemléke. Török nyelvtörténeti szempontból fokozza értékét az a körülmény, hogy a szöveg vokalizálva van, vagyis a magánhangzók jelölve vannak. Ez alkalmassá teszi a nyelvtörténeti feldolgozásra, ami nagyon igényes, kitűnő felkészültséget és szaktudást igénylő, de turkológiai szempontból roppant értékes munka. A műnek török nyelvtudományi szempontból való nagy értékére Hazai György, a kelet-berlini egyetem kiváló turkológus professzora hívta fel a figyelmet és vállalta feldolgozását. A Tárih-i Üngörösz részletes kritikai és nyelvtudományi feldolgozása azonban jelen kiadásunk kereteit meghaladja. Célunk és feladatunk megjsmertetni a művelt olvasóközönséggel Mahmúd művének hű és teljes fordítását és a vele összefüggő alapvető problémákat. Blaskovics József

169

JEGYZETEK
1. Feltétlenül létező = az egy igaz Istennek, Allahnak első és legfontosabb tulajdonsága. A feltétlenül létező Padisah = Allah, a Világmindenség Ura. 2. Elemek világa = az ókori bölcselet szerint a világ négy elembál állt: tűz, víz, levegő és föld. Az elemek világa = a világmindenség. 3. A padisahokat a keleti írók a „világ legtökéletesebb teremtményeinek" nevezték, akikhez hasonló nincs a földön. 4. A világmindenség uralkodója = Allah. 5. Szent mondása, a Hadisz = Mohamed prófétának vagy az első kalifáknak a vallásos élettel kapcsolatos mondásai, kijelentései, melyeket a szájhagyomány őrzött meg, és csak később gyűjtötték össze s foglalták írásba. A több kötetes kanonizált gyűjtemény a Koránon kívül az iszlám vallás legfontosabb forrása és szent könyve. 6. Arab nyelvű Hádisz-idézet. 7. Nagyság és Szépség = Allah állandó jelzői. 8. A teremtett világ dicsősége = Mohamed próféta. 9. A teremtett lények dicsősége = Mohamed próféta. 10. A próféták pecsétje = Mohamed próféta, a próféták sorában az utolsó, aki mint egy „pecsét", lezárja a próféták sorát. 11. A „ser" = az iszlám törvényeinek és eléírásainak összessége. 12. Adja áldását rájuk Allah, és az ő ősszel segítőtársaira = gyakran használt arab szent mondás. 13. A boldogság trónjának fejedelme = Szülejmán szultán, akit a török történelem a „törvényhozó" (kanuni) melléknévvel tisztelt meg. A török történelemben I, az európaiban sokszor II. Szulejmán (1520-1566) vagy Szolimán néven ismeretes. 14.. Szülejrnán = a bibliai Salamon király. A szultánok gyakran használt állandó jelzője. Itt szójáték, Szüiejmán szultán mint Bölcs Salamon. 15. Az ókori csillagászok az északi földgömböt (tehát az akkor ismert világot) hét éghajlati világsávra vagy világövre (iklim) osztották fel. 16. Ő = Szülejurán szultán. 17. A Korán 30 fejezetre (szakaszra = dzsüz), illetőleg 114 szárára tagolódik. 18. Szegény és nyomorult szolga = Allah alázatos (a föld porához hasonló) szolgája, vagyis „Én", Mahmud Terdzsüman. 19. Rubá’i perzsa eredetű négysoros versfajta, aaaa, vagy aaaxa rímeléssel és sajátos verslábbal: mafáilun mafáilun fatlun, azaz /. - . - / . - . - / - - / vagyis ti-tá-ti-tá / ti-tá-ti-tá

170

/ tá-tá. 20. A szúrákat kezdő szavukról (betűjükről) szokták elnevezni. 21. Adzsem szerhaddlari = Perzsia végvidékei, azaz a mai Érszak-Kaukázus. 22. A tatár kán vagy a tatár tartomány bárhol előforduló fogalma történetírói visszavetítés; a XVI. századi Krími Kánság, vagy kán területének jelölését a korábbi évszázadokra, sőt évezredekre is felhasználta, amikor a kán és a kánság nem is létezett. Tehát Mahmúd Terdzsüman a XVI. századi földrajzi elhelyezkedés szerint írta le a hunok, majd a magyarok vándorlását a Duna mellé, a változásokat nem vette figyelembe. 23. A „nem rendkívüli teremtmények"-en a más (közönséges) népeket érti. Ezekkel szemben Hunor népe „rendkívüli", azaz nem közönséges, átlagon felüli, előkelő s vitéz nép. 24. [-------------] = így jelöltem a kéziratban üresen hagyott helyeket. Mahmúd Terdzsüman több helyen a sorokban üres hézagokat hagyott ki a neveknek, hogy folyamatosan írhasson fekete tintával. Az üresen hagyott hézagokba piros tintával utólagosan volt szokás a neveket beírni. Ez azonban valami oknál fogva elmaradt, s így hiányzanak a piros tintás névbeírások. 25. A tizedik atya (leszármazott) makedónisi Nagy Fülöp volt, Nagy Sándor apja. Mahmúd Terdzsüman adatai szerint a „Tíz Atya" a következő: 1. atya = Karalu; Ádám próféta időszámítása szerint a 4391. évben = i. e. 814-ben lépett trónra. Uralkodott 27 évig. 2. atya = Karalu fia, I. Pertika, a 4416. évben = i. e. 789-ben. Uralkodott 37 évig. 3. atya = Argaiosz, I. Perútra fia, a 4453. évben = i. e. 752-ben. Uralkodott 55 évig. 4. atya = I. Filiposz a 4508. évben = i. e. 697-ben. Uralkodott 42 évig. 5. agya = I. Filiposz fia, a 4550 évben = i. e. 655-ben. Uralkodott 13 évig. 6. atya = I. Amintasz, a 4563. évben = i. e. 642-ben. Uralkodott 19 évig. 7. atya = I. Iszkender, a 4572. évben = i. e. 633-ban. Uralkodott 38 évig. 8. atya = II. Amintasz, Karalu ivadéka, a 4610. évben = i. e. 595-ben. Uralkodott 18 évig. 9. atya = II. Iszkender, a 4628. évben = i. e. 577-en. 10. atya = III. Filiposz, Nagy Sándor apja, a 4640. évben = i. e. 565-ben. Nagy Sándor (Iszkender) tehát a II. leszármazott. Több tévedés is van Mahmúd számításában I. Amintasz csak kilenc évig uralkodott, Mahmúd tizenkilencet említ. Nagy Fülöp nem 4640-ben, hanem 4846-ban lépett a trónra (i. e. 359-ben). Nagy Sándor húszéves korában lépett a trónra, Mahmúd huszonöt évesnek mondja. (Szül. i. e. 356-ban = Ádám i. sz. 4849, trónra lépése 4869-ben volt = i. e. 336-ban.) 26. Ádámot, az első embert, a mohamedánok egyúttal első prófétának tisztelik. 27. „Ádám próféta időszámítása" - Ádám teremtésével kezdődik az ómacedón szoláris kalendárium szerint. (i. sz. = 5205)

171

Menzil = országutak állomáshelye.4542 = i. keresztény. átkozott sereg = hitetlen. 36. keresztény. a világ ura. Az összesek legyőzhetetlenje. őexcellenciája.789.képes kifejezés = ez a múlandó világ. 42. Hitvány sereg = hitetlen. e. 663. akit nagy tisztelettel emlegetnek. 31. 35. mely a Kaf hegyén él. A világ oltalmazója (álempenáh) = a bibliai Bölcs Salamon állandó jelzője. Anyját tehát az isteni hatalom ejtette teherbe. 32. sz. 43. 39. Vendég-hán . Ádám i. Idejére legyen felkészülve. e.török szólásmondás. 48. ezért indított hadjáratot Kelet felé. (Karaván-szeráj). Ez volt az az „igazság és valóság". Hán = keleti vendégfogadó-hotel. 38. Rúmi = görögországi. 4416 = i. Nagy Sándornak (Iszkendernek) is az volt a célja. Iszkendert (Nagy Sándort) a keleti irodalomban isteni származásúnak tartják. Nagy Sándor állandó jelzője: Iszkender-i Rúmi. pusztítsátok el. sz . 34. mely tökéletes megelégedettséget fejez ki. azaz a világ legnagyobb hőse. sz. amit a szultán állandó címeként is használtak. Hazret-i Íszá = Jézus őfényessége. a dél-arábiai Ádenben. e. 46. Rúm = az európai Görögország. Ádám i.28. más néven Anka vagy Zümrüd-Anka. 638. 41. A „lélek-madár" keleti mesebeli madár. Lakmároztak. (Ezeket) ne hagyjátok = ne hagyjátok életben. Iljasz) tudta. s ezért a csodaforrást' nem találta meg. főleg a telihold. 33 Ádám i. 37. Arca vizét a földre szórja . De a „sötétség országában" elvesztette kalauzát. 4655 = i. 30. 29. e. keresztény.török szólásmondás . melynek csak vendégei vagyunk. hol van a forrása. Éliás prófétát. 4653 = i. A legenda szerint ez mesebeli forrásvíz. majd köszönetet mondtak. megvetett ember lesz.amit Iszkender keresett: származásának titka. 45. sz. 44. s aki iszik belőle. A Hold képviseli a keleti költészetben a szépség legtökéletesebb fokát. 40. Az iszlám vallás szerint Jézus Krisztus az utolsó előtti próféta volt. 172 . halhatatlanná válik. Egyedül Hizir próféta (Éliás. 47. azaz az „utolsó idejére" (órájára). Ádám próféta i. Az „élet vize" (ábihaját) sokat szerepel a keleti népek irodalmában. 640. Nyomorult katonaság = hitetlen. és ivott is belőle. hogy felkutassa az „élet vizének" forrását.elveszti a becsületét. .

65.. 56. Tetrikusz nem firandzsa. 173 . 73. A kor ellenére = e mulandó korszak (világ). A lelke a szájába ugrott = nagyon megrémült. 52. Vallási „nagyság" = szent ember. keresztény. „Tengri" volt az iszlám felvétele előtt a török népek legfőbb istene. Leggyakoribb versláb a remel: / . 51. azaz hitetlen. év = i. 63.. 71. azaz Allah alázatos szolgája = mohamedán katona. . 54. aki nem találta (vagy nem akarta megtalálni) az egy igaz vallás útját. 76. 60. trónra lépni.49. mely a szépség legtökéletesebb foka a keleti költészetben./ .. Pecsét = azaz olyan folt.. aki a lelkeket vezeti a túlvilágra./ . A../ . Alázatos katona. tujúg versforma verslábát. Ádám próféta időszámítása szerint a 4443./ . A kardot a fogak közé venni = a teljes megalázkodás és megadás jele. pl. 58. Kizil Elma = Piros alma. Megadták magukat = meghódoltak ennyi szépség láttára. e. 57. 59. mintha tüzes vassal rásütötték volna.. Róma). melyben ez a vers íródott. 70. A klasszikus verslábak megjegyzését megkönnyítő. A Szidrében a mennyország hetedik. vagyis a holdtölte. értelem nélküli szócsoport: fáilátün fáilátön fáilát /. .e ország gyékényére lépni = elfoglalni a trónt. -/ Ebben az esetben kifejezi az ún. 55. hanem nimcse (német) császár volt. 762. . 69.. Az alanti sors = ez a földi élet. a királyi hatalom 'jelképe.. . A Hold tizennegyedike. 61. legfelsőbb helyén áll a csodálatos Tubafa. „Szűkké tették fejüknek a világot" = levágták őket. Arcát a földkőz súrolta = a teljes hódolat és alázatosság jele. 53. Bánatában megharapta a kezét = a legnagyobb bánat kifejezése. 64. Mahmúd tévedése. 50. 67. uralkodók városainak megjelölésére is használták. 72. nem moszlim. 68./. 74. Mahmúd téves adata: Tuna folyót Irt Rodan (Rhőne) helyett. Egy pihenőhelynyi = egynapi menettávolság. amely kétsoros versszakokból áll. . A „halál angyala" a mohamedánoknál Rafael. az elmúlás ellenére... Gazel = klasszikus versfajta. mely beárnyékolja az egész Paradicsomot. 75. 66. Eltévelyedett katona. remete. Kevszer = az iszlám szerint a paradicsomi folyó neve. (francia). Azaz : a halála után. Kiterjesztette árnyékát = oltalmába vette. -/ 62. Ádám fiai = az egész emberiség...

milyen állapotban van az ország. A szomszédos világ oszlopai = a szomszédos országok fejedelmei.híres keresztény. 82. A korszak annak minden szögletét megrajzolta = látta. Károly) nem volt Ludovikusz (Nagy Lajos) király fia. yildirim gibi sakidi = török szólás a nagy harag kifejezésére. A világ íze = a világ örömei. V. A mulandóság palotája = ez a világ. Vay ki kakidi. 84. Téves adat. Allah Útján = az igaz vallás érdekében. Téves adat. Hfres nyomorult . Ha van a fejeden szerencse = ha van egy kis eszed.77. 88. A szegénységet választotta = kolostorba vonult. 81. 90. nyomorult. Porral egyenlő sereg = hitvány. A tartomány oszlopai = a főurak. 85. 78. Karlosz (II. Béla fia. Téves évszám: 1240 helyett 1290-nek kellene lennie. 87. 80. 89. 86. 79. azaz keresztény. 91. Engedély-palást = fontos útra induló magas rangú személyeknek távozásukkor palástot adott az uralkodó. 83. 174 . István volt IV.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->