www.staidenshomeschool.

com

A diller, a dollar,
A ten o' clock scholar,
What makes you come so soon?
You used to come at ten o'clock,
But now you come at noon.

www.staidenshomeschool.com

www.staidenshomeschool.com

_________________________________________
-------------------------------------------------------------_________________________________________
-------------------------------------------------------------_________________________________________
-------------------------------------------------------------_________________________________________
-------------------------------------------------------------_________________________________________
-------------------------------------------------------------_________________________________________
-------------------------------------------------------------_________________________________________
-------------------------------------------------------------_________________________________________
-------------------------------------------------------------_________________________________________
-------------------------------------------------------------_________________________________________
-------------------------------------------------------------_________________________________________
www.staidenshomeschool.com

www.staidenshomeschool.com

_________________________________________
-------------------------------------------------------------_________________________________________
-------------------------------------------------------------_________________________________________
-------------------------------------------------------------_________________________________________
-------------------------------------------------------------_________________________________________
-------------------------------------------------------------_________________________________________
-------------------------------------------------------------_________________________________________
-------------------------------------------------------------_________________________________________
-------------------------------------------------------------_________________________________________
-------------------------------------------------------------_________________________________________
-------------------------------------------------------------_________________________________________
www.staidenshomeschool.com

www.staidenshomeschool.com

Draw a Picture of this Nursery Rhyme

www.staidenshomeschool.com

www.staidenshomeschool.com