AYAT TUNGGAL DAN AYAT MAJMUK

Ayat Tunggal 1. Ayat tunggal terdiri daripada satu subjek dan satu predikat. 2. Ayat ini juga dikenali sebagai ayat mudah atau ayat selapis. Contoh : Lelaki gemuk itu \ sedang menembak burung. Subjek = Lelaki gemuk itu Predikat = sedang menembak burung. Ayat Majmuk 1. Ayat Majmuk ialah ayat yang mengandungi dua atau lebih ayat - ayat tunggal disambungkan oleh perkataan Kata Hubung seperti dan, atau, kecuali, tetapi, sambil, seraya dan lain-lain. 2. Ayat ini juga dikenali sebagai ayat Selapis. Contoh : A) Razak mengambil sebuah buku cerita. ( Ayat Tunggal ) B) Razak membaca buku itu. ( Ayat Tunggal ) C) Razak mengambil sebuah buku cerita lalu membaca buku itu. ( Ayat Majmuk ) PEMAJMUKAN Kata Majmuk 1. Dua atau lebih daripada dua patah dasar dapat digabungkan untuk membentuk satu kata baru yang padu atau sebati maknanya. 2. Kata paduan atau sebatian yang demikian dikenal sebagai kata majmuk. 3. Setiap kata yang menjadi komponen kata majmuk mempunyai maknanya sendirisendiri. 4. Misalnya, wang dan saku yang menjadi komponen kata majmuk wang saku mempunyai maknanya masing-masing. Makna wang saku ialah wang dibawa untuk digunakan apabila diperlukan. 5. Ada juga kata majmuk yang terbentuk daripada dua patah kata yang berbeza tetapi maknanya sama atau hampir-hampir sama. Beberapa contohnya ialah cantik jelita, hancur lebur, dan sunyi sepi. 6. Dua patah kata yang sama atau hampir sama maknanya itu dimaksudkan untuk menyatakan makna kesangatan. Misalnya, cantik jelita bererti sangat cantik, hancur lebur bererti hancur sama sekali, dan sunyi sepi bererti sangat sunyi. Bentuknya 7. Kata majmuk ada yang dieja tercantum dan ada yang dieja terpisah tetapi tidak ada yang bersempang. 8. Dengan itu, dapatlah dibezakan bentuk kata majmuk daripada bentuk kata ganda yang dieja bersempang kecuali kata ganda separa seperti bebawang, jejari, kekuda, dan sebagainya. 9. Beberapa contoh kata majmuk yang dieja tercantum ialah apabila, bumiputera, daripada, jurumudi, kadangkala, dan walaupun. 10. Beberapa contoh kata majmuk yang dieja terpisah ialah air mata, buah pinggang, campur tangan, daun pintu, ganti rugi, dan hak cipta. 11. Dari segi bentuknya, kata majmuk ter­bahagi kepada beberapa kelas seperti yang berikut:

ialah aman damai. yakni tidak terikat pada sebarang imbuhan. Kata kerja majmuk ada yang bebas. Kata majmuk wajar ialah kata majmuk yang sebenarnya. 15. berdiam diri. dan dua ratus lima puluh. daun telinga. 19 Kata hubung majmuk. sambil lalu. ialah tiga puluh. dan bertungkus lumus. buta huruf. cantik jelita. dan sekali sekala. dan gulung tikar. Contoh kata nama majmuk. air (kata nama) + mata (kata nama) air mata (kata nama) lemah (kata adjektif) + lembut (kata adjektif) lemah lembut (kata adjektif) mogok (kata kerja) + duduk (kata kerja) mogok duduk (kata kerja) dari (kata sendi) + pada (kata sendi) daripada (kata sendi) (b) mengubah kelas kata dasar. 13. Kata adjektif majmuk. mengangkat sembah. Contohnya: apa (kata ganti tanya) + bila (kata keterangan apabila (kata nama) tanya) alim (kata adjektif) + ulama (kata nama) alim utama (kata nama) gulung (kata kerja) + tikar (kata nama) gulung tikar (kata kerja) tumbuk (kata kerja) + rusuk (kata nama) tumbuk rusuk (kata nama) cerdik (kata adjektif) + pandai (kata adjektif) cerdik pandai (kata nama) lalu (kata kerja) + lintas (kata kerja) lalu lintas (kata nama) banyak (kata adjektif) + mulut (kata nama) banyak mulut (kata adjektif) lambat (kata adjektif) + laun (kata adjektif) lambat laun (kata keterangan) Maknanya 21. buang air. (e) kata sendi majmuk. kata majmuk dapat dibahagi kepada dua jenis seperti yang berikut: (a) kata majmuk wajar. campur tangan. dan hak cipta. menembak mati. 14. iaitu darihal. manakala. mengambil alih. ialah air mata. ialah acap kali. (b) kata majmuk kiasan 22. dua pertiga. cita rasa. membanting tulang. 18 Kata keterangan majmuk. mengambil berat. antara yang lainlain. 17 Kata sendi majmuk pula tidak seberapa jumlahnya. gagah perkasa. dan meskipun.(a) kata nama majmuk. pertama kali. antara yang lain-lain. merah jambu. dan kelam kabut. (d) kata kerja majmuk. bercerai susu. Dari segi maknanya. daripada. Contohnya: mengadu domba. dan sedari. . demikian. antara yang lain-lain. Contohnya: angkat kaki. ialah apabila. (c) kata adjektif majmuk. Kata bilangan majmuk. antara yang lain-lain. Kata majmuk mempunyai dua tugas seperti yang berikut: (a) menetapkan kelas kata dasar. ganti rugi. buah mulut. (f) kata keterangan majmuk. 16. lambat laun. Contohnya. yang maknanya dapat diketahui daripada makna katakata yang menjadi komponennya. mencari gali. (g) Kata hubung majmuk. membalas budi. antara yang lainlain. kadangkala. Tugasnya 20. menyalahgunakan. kepada. (b) kata bilangan majmuk. boleh jadi. menganggap sepi. Kata kerja majmuk ada juga yang terikat. datang bulan. 12 Sebahagian besar daripada kata majmuk dalam bahasa Melayu tergolong dalam kelas kata nama. iri hati.

bukan buah yang bernama hati. Kata majmuk kiasan pula ialah kata majmuk yang maknanya lain daripada makna yang ada pada kata-kata yang menjadi komponennya. 23. 24. Berikut ialah beberapa contoh kata majmuk wajar. Makna buah hati ialah kekasih yang dicintai. buah anggur ialah kata majmuk wajar kerana maknanya tidak lain daripada buah yang bernama anggur.Misalnya. Misalnya buah hati ialah kata majmuk kiasan kerana maknanya tidak kenamengena dengan buah ataupun hati. adat istiadat gunung api kongsi gelap alih bahasa hancurlebur lampu duduk bahasa pasar harga borong lipat ganda bakul sampah hitam manis lubang hidung batang hidung ikan parang mabuk taut cakera padat inti sari merah jambu cantik jelita isi perut minyak makan daya cipta juling air naik takhta dengki hati kaca mata nenek moyang emas putih kerak bumi orang gaji esok hari otak depan tuan rumah gagah berani olah raga udang galah galah canggah pagar duri uji kaji rendah hati pindah tangan wang saku sabun mandi rabun jauh warta berita sihat akal tahan lasak zat air .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful