CADANGAN PERANCANGAN TAHUNAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING TAHUN 2012

BIL BULAN

PROGRAM Pengurusan dan perkhidmatan B&K Mesyuarat Unit Kaunseling 1

TARIKH/ TEMPAT

SASARAN

PERSONALIA

KOS RM

1

Januari

Sepanjang minggu Minggu 1

Perkhidmatan B&K Ahli berkaitan

GBKSM

50.00

2

GBKSM PK HEM GBKSM Guru Tingkatan

Tiada

3

Kajian keperluan Perkhidmatan B&K Reachout & kain rentang Program Orientasi Peralihan, Tingkatan 1 dan Tingkatan 4

Minggu 2

Semua pelajar

Tiada

4 5

Minggu 3 5-6 Jan 2012

Semua pelajar Peralihan Tingkatan 1

GBKSM GBKSM Panitia

85.00 Tiada

Tingkatan 4 Guru Tingkatan 6 Merancang aktiviti tahunan Pengagihan kad 001 Minggu 1 – 3 Minggu 4 AJK Semua pelajar GBKSM GBKSM Guru Ting. Ketua Ting. 7 Bacaan yassin / motivasi Setiap Jumaat Semua pelajar GBKSM Guru Agama Guru Sivik Tiada Tiada Tiada

Guru Moral 8 Februari Pengurusan dan perkhidmatan B&K Sesi kaunseling individu dan kelompok Bimbingan individu dan kelompok Pelantikan ahli baru PRS Program cuma 5 minit anti dadah Ujian Air Kencing Sepanjang minggu Sepanjang minggu Sepanjang minggu 13 Feb 2012 Perkhidmatan B&K Pelajar Pelajar Ting. 1 -5 GBKSM GBKSM GBKSM GBKSM Semua guru 13 Minggu 2 Pelajar berisiko Semua ahli Tingkatan 1 GBKSM Guru Disiplin GBKSM GBKSM Guru Projek Guru Kelas Bacaan yassin / motivasi Setiap Jumaat Semua pelajar GBKSM Guru Agama Guru Sivik Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada Tiada 85.00 GBKSM 50.00

9 10 11 12

1-29 Feb 2012 Semua pelajar

14 15

Aktiviti Kelab B&K Aktiviti kemahiran belajar (Max Recall)

Jadual koko Minggu 2

Guru Moral

BIL BULAN

PROGRAM Sesi kaunseling individu dan kelompok Bimbingan individu dan kelompok Aktiviti Kemahiran belajar

TARIKH/ TEMPAT

SASARAN

PERSONALIA

KOS RM

16 17 18

Mac

Sepanjang minggu Sepanjang minggu Minggu 2

Pelajar Pelajar Tingkatan 2

GBKSM GBKSM GBKSM Guru Projek Guru Kelas

Tiada Tiada Tiada

19

Hari informasi kerjaya IPTA

21 Mac 2012

Ting 4 Ting 5

GBKSM

200.00

20

Hari informasi kerjaya IPTS

22 Mac 2012

Ting 4 Ting 5

GBKSM

Tiada

21

Kursus PRS

10 Mac 2012 SMKPI

Ahli PRS

GBKSM

600.00

22

Mesyuarat Mentor Mentee

Minggu 4

Guru-guru

Pentadbir GBKSM

Tiada

23 24

Aktiviti Kelab B&K Bacaan yassin / motivasi

Jadual koko

Semua ahli

GBKSM GBKSM Guru Agama Guru Sivik Guru Moral

Tiada Tiada

Setiap Jumaat Semua pelajar

25

April

Pengurusan dan perkhidmatan B&K Sesi kaunseling individu dan kelompok Bimbingan individu dan kelompok Aktiviti Kelab B&K Perjumpaan Mentor-Mentee

Sepanjang minggu Sepanjang minggu Sepanjang minggu Jadual koko Minggu 1 Minggu 3

Perkhidmatan B&K Pelajar Pelajar Semua ahli Semua mentee

GBKSM

50.00

26 27 28 29

GBKSM GBKSM GBKSM Guru-Guru

Tiada Tiada Tiada Tiada

30

Kaunseling Berfokus

Minggu 1 Minggu 3

Pelajar tertentu

GBKSM

Tiada

31

Kem Kesejahteraan Diri (Pelajar Berisiko) Bengkel Belajar Cemerlang

27-29 April 2012 PLKN, Kulim

40 pelajar

GBKSM Guru Disiplin

4000.00

32

Minggu 2

Ting 3

GBKSM

50.00

00 Tiada Tiada 100.00 39 GBKSM Tiada .guru PK HEM J/K Disiplin GBKSM 34 35 Aktiviti PRS Perlaksanaan Program Sekolah Selamat Ceramah Keibubapaan Bacaan yassin / motivasi Minggu 2 Minggu 4 Ahli PRS Semua Pelajar GBKSM J/K Disiplin GBKSM 36 37 Minggu 3 Waris Ting 5 GBKSM GBKSM Guru Agama Guru Sivik Guru Moral 600.00 Tiada Setiap Jumaat Semua pelajar BIL BULAN PROGRAM Pengurusan dan perkhidmatan B&K Sesi kaunseling individu dan kelompok TARIKH/ TEMPAT SASARAN PERSONALIA KOS RM 38 Mei Sepanjang minggu Sepanjang minggu Perkhidmatan B&K Pelajar GBKSM 50.Kolej 33 Mesyuarat J/K Program Sekolah Selamat Minggu 1 Guru.

00 47 48 49 Minggu 2 24.40 41 42 Bimbingan individu dan kelompok Aktiviti Kelab B&K Perjumpaan Mentor-Mentee Sepanjang minggu Jadual koko Minggu 1 Minggu 3 Pelajar Semua ahli Semua mentee GBKSM GBKSM Guru-Guru Tiada Tiada Tiada 43 Kaunseling Berfokus Minggu 1 Minggu 3 Pelajar tertentu GBKSM Tiada 44 Bengkel Belajar Cemerlang Minggu 1 Ting 4 dan 5 GBKSM Kolej 50.00 45 46 Aktiviti PRS Program Kecemerlangan Insan(Dalam Bahasa Cina dan Tamil) Program Kecemerlangan Insan(Dalam Bahasa Melayu) Lawatan ke UiTM Bacaan yassin / motivasi Minggu 2 Minggu 1 Ahli PRS Pelajar Cina Pelajar India GBKSM GBKSM Tiada 250.2012 Pelajar Melayu Pelajar Ting 5 GBKSM GBKSM GBKSM Guru Agama Guru Sivik Guru Moral 250.5.00 Tiada Setiap Jumaat Semua pelajar .00 50.

00 51 52 53 54 GBKSM GBKSM GBKSM Guru-Guru Tiada Tiada Tiada Tiada 55 Kaunseling Berfokus Minggu 1 Minggu 3 Pelajar tertentu GBKSM Tiada 56 57 Aktiviti PRS Ceramah Motivasi Pemegang Biasiswa Seminar Teknik Menjawab Soalan PMR Minggu 2 14.50 Jun Pengurusan dan perkhidmatan B&K Sesi kaunseling individu dan kelompok Bimbingan individu dan kelompok Aktiviti Kelab B&K Perjumpaan Mentor-Mentee Sepanjang minggu Sepanjang minggu Sepanjang minggu Jadual koko Minggu 1 Minggu 3 Perkhidmatan B&K Pelajar Pelajar Semua ahli Semua mentee GBKSM 50.6.2012 Ahli PRS Pemegang Biasiswa GBKSM Tiada Guru Biasiswa 100.6.00 GBKSM Guru Kanan Guru Panitia GBKSM Dibayar oelh Panitia 50.00 Tiada 58 Sepanjang Bulan Calon PMR 59 60 Lawatan Ke AUCMS Bacaan yassin / motivasi 19.2012 Pelajar Ting 5 GBKSM GBKSM Guru Agama Setiap Jumaat Semua pelajar .

00 150.00 62 63 64 65 GBKSM GBKSM GBKSM Guru-Guru Tiada Tiada Tiada Tiada 66 Kaunseling Berfokus Minggu 1 Minggu 3 Pelajar tertentu GBKSM Tiada 67 68 69 Aktiviti PRS Ceramah Kesihatan (Program Anti Dadah 2) Seminar Persediaan Mental Calon PMR Minggu 2 Minggu 2 12.Guru Sivik Guru Moral BIL BULAN PROGRAM Pengurusan dan perkhidmatan B&K Sesi kaunseling individu dan kelompok Bimbingan individu dan kelompok Aktiviti Kelab B&K Perjumpaan Mentor-Mentee TARIKH/ TEMPAT SASARAN PERSONALIA KOS RM 61 Julai Sepanjang minggu Sepanjang minggu Sepanjang minggu Jadual koko Minggu 1 Minggu 3 Perkhidmatan B&K Pelajar Pelajar Semua ahli Semua mentee GBKSM 50.7.2012 Ahli PRS Pelajat Ting 2 dan 4 Calon PMR GBKSM GBKSM GBKSM Tiada 50.00 .

00 75 76 77 78 GBKSM GBKSM GBKSM Guru-Guru Tiada Tiada Tiada Tiada .00 I200.7.70 71 Lawatan Ke IKBN Program RIMUP 17.00 72 Kem Lulus Belajar PMR (Galus) Bacaan yassin / motivasi Minggu 2 Minggu 3 Pelajar galus Panitia GBKSM GBKSM Guru Agama Guru Sivik Guru Moral Tiada 73 Setiap Jumaat Semua pelajar Tiada 74 Ogos Pengurusan dan perkhidmatan B&K Sesi kaunseling individu dan kelompok Bimbingan individu dan kelompok Aktiviti Kelab B&K Perjumpaan Mentor-Mentee Sepanjang minggu Sepanjang minggu Sepanjang minggu Jadual koko Minggu 1 Perkhidmatan B&K Pelajar Pelajar Semua ahli Semua mentee GBKSM 50.7.2012 28.2012 Pelajar Ting 5 Pelajar pelbagai Kaum GBKSM GBKSM Penasihat Kelab Bahasa Penyelaras Tingkatan 50.

8.2012 Ahli PRS Pelajar Ting 5 Calon SPM GBKSM GBKSM GBKSM GBKSM Guru Agama Guru Sivik Guru Moral Tiada 50.00 150.Minggu 3 79 Kaunseling Berfokus Minggu 1 Minggu 3 80 81 82 83 Aktiviti PRS Lawatan Ke Politeknik Seminar Persediaan Mental Calon SPM Bacaan yassin / motivasi Minggu 2 9.7.00 85 86 GBKSM GBKSM Tiada Tiada .00 Tiada Pelajar tertentu GBKSM Tiada Setiap Jumaat Semua pelajar BIL BULAN PROGRAM Pengurusan dan perkhidmatan B&K Sesi kaunseling individu dan kelompok Bimbingan individu dan kelompok TARIKH/ TEMPAT SASARAN PERSONALIA KOS RM 84 September Sepanjang minggu Sepanjang minggu Sepanjang minggu Perkhidmatan B&K Pelajar Pelajar GBKSM 50.2012 12.

87 88 Aktiviti Kelab B&K Perjumpaan Mentor-Mentee Jadual koko Minggu 1 Minggu 3 Semua ahli Semua mentee GBKSM Guru-Guru Tiada Tiada 89 Kaunseling Berfokus Minggu 1 Minggu 3 Pelajar tertentu GBKSM Tiada 90 91 Aktiviti PRS Seminar Teknik Menjawab Soalan SPM Minggu 2 Sepanjang Bulan Ahli PRS Calon SPM GBKSM Guru Kanan Guru Panitia GBKSM Tiada Dibayar oelh Panitia Tiada 92 Bacaan yassin / motivasi Setiap Jumaat Semua pelajar GBKSM Guru Agama Guru Sivik Guru Moral 93 Oktober Pengurusan dan perkhidmatan B&K Sesi kaunseling individu dan kelompok Bimbingan individu dan kelompok Sepanjang minggu Sepanjang minggu Sepanjang minggu Perkhidmatan B&K Pelajar Pelajar GBKSM 50.00 94 95 GBKSM GBKSM Tiada Tiada .

5 Ting 3 GBKSM GBKSM Tiada Tiada BIL BULAN PROGRAM TARIKH/ SASARAN PERSONALIA KOS .96 Perjumpaan Mentor-Mentee Minggu 1 Minggu 3 Semua mentee Guru-Guru Tiada 97 Kaunseling Berfokus Minggu 1 Minggu 3 Pelajar tertentu GBKSM Tiada 98 99 100 Aktiviti Kelab B&K Aktiviti PRS Sejenak Bersama Pengetua Jadual koko Minggu 2 Minggu 1 Semua ahli Ahli PRS Pelajar Ting 3 Pelajar Ting 5 GBKSM GBKSM Pengetua GBKSM Guru Tingkatan Penyelaras Tingkatan Tiada Tiada Tiada 101 Bacaan yassin / motivasi Setiap Jumaat Semua pelajar GBKSM Guru Agama Guru Sivik Guru Moral Tiada 102 103 Pengurusan Kemasukkan IPTA/Matrikulasi Program Pasca PMR Minggu 3 Selepas PMR Ting.

GBKSM GBKSM RM Minggu 1 dan 2 Perkhidmatan B&K SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PERMAI INDAH BUKIT MERTAJAM. PULAU PINANG RANCANGAN TAHUNAN UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING TAHUN 2012 .TEMPAT 104 November Disember 105 Kajian Keperluan Perkhidmatan Auditan Hasilan dan Perancangan Tahunan Minggu 1 Semua Ting.

3. perbincangan dan bimbingan daripada orang yang berkebolehan bagi memenuhi keperluan dan kesejahteraan hidupnya. perhubungan dan pengurusan berteraskan konsep perkhidmatan berkualiti secara menyeluruh dan berkesan demi kecemerlangan pelajar dan sekolah.PENDAHULUAN Istilah kaunseling bukanlah perkara baru tetapi telah digunakan dengan meluas dalam berbagai-bagai bidang perkhidmatan manusia. Sebagai seorang manusia tidak kira siapa memang ada masa dan ketikanya memerlukan pertolongan. 5. Dalam konteks kehidupan masa kini. 4. kaunseling. MISI PERKHIDMATAN Membangun dan menyediakan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling yang professional dan berkualiti agar dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh warga pendidik di sekolah. Menolong individu berasa lebih yakin dengan kekuatan dirinya dan sanggup untuk merancang sesuatu. terapiutik dan efektif dari aspek fizikal. Mengajar individu dengan kemahiran tertentu dan membantu memperkembangkan minat dan bakat. TUJUAN 1. Penglibatan ini memang penting bagi membolehkan setiap individu berkomunikasi dengan baik sesama manusia dan seterusnya dapat hidup dalam keadaan yang menggembirakan. Membantu klien memahami diri sendiri dan menyesuaikan dirinya dengan persekitaran serta orang lain. MOTO PERKHIDMATAN . Memperkembangkan personaliti individu kea rah yang positif untuk menyelesaikan kerumitan-kerumitan dalam hidupnya dengan lebih berkesan. VISI PERKHIDMATAN Mewujudkan iklim pendidikan yang kondusif. Menolong individu untuk mewujudkan hubungan yang baikdengan orang lain. aktiviti dan penglibatan kaunseling bukan sahaja terdiri daripada golongan professional tetapi juga golongan bukan professional. Kaunseling merangkumi semua aktiviti dan kaedah menolong dan menasihati individu yang menghadapi masalah. 2.

JAMIL BIN CHE MAT PK HEM HAJI MOHAMAD SHARIF BIN ZAKARIA PK PENTADBIRAN EN. Kesejahteraan ALIRAN PERHUBUNGAN GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEPENUH MASA DALAM ORGANISASI SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA PENGETUA HAJI SHAMSUDIN BIN MAT PK PETANG HAJI MOHD NASIR BIN AHMAD PK KOKO EN. Kecemerlangan.Informasi. ABUL HALIM BIN HUSSIN .

TANG HUNG HUAT PN. FARINI MALINNA BT ABD GHAFAR PN. NORHAYATI BT MD SHARIFF JAWATANKUASA UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING SMK PERMAI INDAH PENGERUSI HJ SHAMSUDIN BIN MAT .KAUNSELOR PELAJAR EN.

TIMBALAN PENGERUSI EN. ABUL HALIM BIN HUSSIN NAIB-NAIBPENGERUSI HJ MOHAMAD SHARIF B ZAKARIA EN JAMIL B CHE MAT HJ MOHD NASIR B AHMAD SETIAUSAHA EN TANG HUNG HUAT .

FARINI MALINNA BT ABD. GHAFAR AHLI JAWATANKUASA KETUA BIDANG SAINS DAN MATEMATIK KETUA BIDANG BAHASA KETUA GURU DISIPLIN GURU BIASISWA GURU PENYELARAS KOKURIKULIM PENYELARAS TING 4 PENYELARAS TING 5 .PENOLONG SETIAUSAHA PN NORHAYATI BT MD SHARIFF BENDAHARI PN.

2 PENYELARAS TING 3 CADANGAN PERANCANGAN TAHUNAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING TAHUN 2012 BIL BULAN PROGRAM Pengurusan dan perkhidmatan B&K TARIKH/ TEMPAT SASARAN PERSONALIA KOS RM 1 Januari Sepanjang minggu Perkhidmatan B&K GBKSM 50. 1 PENYELARAS TING.KETUA BIDANG KEMANUSIAAN KETUA BIDANG TEKNIK & VOKASIONAL GURU PENDIDIKAN ISLAM/MORAL PENYELARAS PERALIHAN PENYELARAS TING.00 .

00 Tiada Tingkatan 4 Guru Tingkatan 6 Merancang aktiviti tahunan Pengagihan kad 001 Minggu 1 – 3 Minggu 4 AJK Semua pelajar GBKSM GBKSM Guru Ting. Ketua Ting. Tingkatan 1 dan Tingkatan 4 Minggu 2 Semua pelajar Tiada 4 5 Minggu 3 5-6 Jan 2012 Semua pelajar Peralihan Tingkatan 1 GBKSM GBKSM Panitia 85.00 Tiada Tiada Tiada .2 Mesyuarat Unit Kaunseling 1 Minggu 1 Ahli berkaitan GBKSM PK HEM GBKSM Guru Tingkatan Tiada 3 Kajian keperluan Perkhidmatan B&K Reachout & kain rentang Program Orientasi Peralihan. 7 Bacaan yassin / motivasi Setiap Jumaat Semua pelajar GBKSM Guru Agama Guru Sivik Guru Moral 8 Februari Pengurusan dan perkhidmatan B&K Sepanjang minggu Perkhidmatan B&K GBKSM 50.

00 Tiada 1-29 Feb 2012 Semua pelajar 13 Minggu 2 Pelajar berisiko Semua ahli Tingkatan 1 GBKSM Guru Disiplin GBKSM GBKSM Guru Projek Guru Kelas 14 15 Aktiviti Kelab B&K Aktiviti kemahiran belajar (Max Recall) Jadual koko Minggu 2 Tiada Tiada Bacaan yassin / motivasi Setiap Jumaat Semua pelajar GBKSM Guru Agama Guru Sivik Guru Moral Tiada BIL BULAN PROGRAM TARIKH/ SASARAN PERSONALIA KOS .9 10 11 12 Sesi kaunseling individu dan kelompok Bimbingan individu dan kelompok Pelantikan ahli baru PRS Program cuma 5 minit anti dadah Ujian Air Kencing Sepanjang minggu Sepanjang minggu 13 Feb 2012 Pelajar Pelajar Ting. 1 -5 GBKSM GBKSM GBKSM GBKSM Semua guru Tiada Tiada Tiada 85.

00 Tiada 600.TEMPAT 16 17 18 Mac Sesi kaunseling individu dan kelompok Bimbingan individu dan kelompok Aktiviti Kemahiran belajar Sepanjang minggu Sepanjang minggu Minggu 2 Pelajar Pelajar Tingkatan 2 GBKSM GBKSM GBKSM Guru Projek Guru Kelas 19 Hari informasi kerjaya IPTA 21 Mac 2012 Ting 4 Ting 5 20 Hari informasi kerjaya IPTS 22 Mac 2012 Ting 4 Ting 5 21 Kursus PRS 10 Mac 2012 SMKPI 22 Mesyuarat Mentor Mentee Minggu 4 Guru-guru Pentadbir GBKSM 23 24 Aktiviti Kelab B&K Bacaan yassin / motivasi Jadual koko Semua ahli GBKSM GBKSM Guru Agama Guru Sivik Ahli PRS GBKSM GBKSM GBKSM RM Tiada Tiada Tiada 200.00 Tiada Tiada Tiada Setiap Jumaat Semua pelajar .

guru PK HEM J/K Disiplin GBKSM Tiada 50.00 Pelajar tertentu GBKSM Tiada Perkhidmatan B&K Pelajar Pelajar Semua ahli Semua mentee GBKSM GBKSM GBKSM Guru-Guru Tiada Tiada Tiada Tiada GBKSM 50.00 26 27 28 29 . Kulim 32 Minggu 2 Ting 3 40 pelajar GBKSM Guru Disiplin GBKSM Kolej 33 Mesyuarat J/K Program Sekolah Selamat Minggu 1 Guru.Guru Moral 25 April Pengurusan dan perkhidmatan B&K Sesi kaunseling individu dan kelompok Bimbingan individu dan kelompok Aktiviti Kelab B&K Perjumpaan Mentor-Mentee Sepanjang minggu Sepanjang minggu Sepanjang minggu Jadual koko Minggu 1 Minggu 3 30 Kaunseling Berfokus Minggu 1 Minggu 3 31 Kem Kesejahteraan Diri (Pelajar Berisiko) Bengkel Belajar Cemerlang 27-29 April 2012 PLKN.00 4000.

34 35 Aktiviti PRS Perlaksanaan Program Sekolah Selamat Ceramah Keibubapaan Bacaan yassin / motivasi Minggu 2 Minggu 4 Ahli PRS Semua Pelajar GBKSM J/K Disiplin GBKSM Tiada 100.00 Tiada Setiap Jumaat Semua pelajar BIL BULAN PROGRAM Pengurusan dan perkhidmatan B&K Sesi kaunseling individu dan kelompok Bimbingan individu dan kelompok Aktiviti Kelab B&K Perjumpaan Mentor-Mentee TARIKH/ TEMPAT SASARAN PERSONALIA KOS RM 38 Mei Sepanjang minggu Sepanjang minggu Sepanjang minggu Jadual koko Minggu 1 Minggu 3 Perkhidmatan B&K Pelajar Pelajar Semua ahli Semua mentee GBKSM 50.00 39 40 41 42 GBKSM GBKSM GBKSM Guru-Guru Tiada Tiada Tiada Tiada .00 36 37 Minggu 3 Waris Ting 5 GBKSM GBKSM Guru Agama Guru Sivik Guru Moral 600.

5.00 47 48 49 Minggu 2 24.00 45 46 Aktiviti PRS Program Kecemerlangan Insan(Dalam Bahasa Cina dan Tamil) Program Kecemerlangan Insan(Dalam Bahasa Melayu) Lawatan ke UiTM Bacaan yassin / motivasi Minggu 2 Minggu 1 Ahli PRS Pelajar Cina Pelajar India GBKSM GBKSM Tiada 250.00 50.00 Tiada Setiap Jumaat Semua pelajar 50 Jun Pengurusan dan perkhidmatan B&K Sesi kaunseling individu dan kelompok Bimbingan individu dan kelompok Sepanjang minggu Sepanjang minggu Sepanjang minggu Perkhidmatan B&K Pelajar Pelajar GBKSM 50.43 Kaunseling Berfokus Minggu 1 Minggu 3 Pelajar tertentu GBKSM Tiada 44 Bengkel Belajar Cemerlang Minggu 1 Ting 4 dan 5 GBKSM Kolej 50.2012 Pelajar Melayu Pelajar Ting 5 GBKSM GBKSM GBKSM Guru Agama Guru Sivik Guru Moral 250.00 51 52 GBKSM GBKSM Tiada Tiada .

00 GBKSM Guru Kanan Guru Panitia GBKSM Dibayar oelh Panitia 50.2012 Pelajar Ting 5 GBKSM GBKSM Guru Agama Guru Sivik Guru Moral Setiap Jumaat Semua pelajar BIL BULAN PROGRAM TARIKH/ TEMPAT SASARAN PERSONALIA KOS RM .2012 Ahli PRS Pemegang Biasiswa GBKSM Tiada Guru Biasiswa 100.53 54 Aktiviti Kelab B&K Perjumpaan Mentor-Mentee Jadual koko Minggu 1 Minggu 3 Semua ahli Semua mentee GBKSM Guru-Guru Tiada Tiada 55 Kaunseling Berfokus Minggu 1 Minggu 3 Pelajar tertentu GBKSM Tiada 56 57 Aktiviti PRS Ceramah Motivasi Pemegang Biasiswa Seminar Teknik Menjawab Soalan PMR Minggu 2 14.6.00 Tiada 58 Sepanjang Bulan Calon PMR 59 60 Lawatan Ke AUCMS Bacaan yassin / motivasi 19.6.

00 .7.2012 Ahli PRS Pelajat Ting 2 dan 4 Calon PMR Pelajar Ting 5 Pelajar pelbagai Kaum GBKSM GBKSM GBKSM GBKSM GBKSM Penasihat Kelab Bahasa Penyelaras Tiada 50.2012 17.00 150.2012 28.00 I200.7.61 Julai Pengurusan dan perkhidmatan B&K Sesi kaunseling individu dan kelompok Bimbingan individu dan kelompok Aktiviti Kelab B&K Perjumpaan Mentor-Mentee Sepanjang minggu Sepanjang minggu Sepanjang minggu Jadual koko Minggu 1 Minggu 3 Perkhidmatan B&K Pelajar Pelajar Semua ahli Semua mentee GBKSM 50.00 62 63 64 65 GBKSM GBKSM GBKSM Guru-Guru Tiada Tiada Tiada Tiada 66 Kaunseling Berfokus Minggu 1 Minggu 3 Pelajar tertentu GBKSM Tiada 67 68 69 70 71 Aktiviti PRS Ceramah Kesihatan (Program Anti Dadah 2) Seminar Persediaan Mental Calon PMR Lawatan Ke IKBN Program RIMUP Minggu 2 Minggu 2 12.7.00 50.

00 Tiada Tiada 75 76 77 78 .Tingkatan 72 Kem Lulus Belajar PMR (Galus) Bacaan yassin / motivasi Minggu 2 Minggu 3 73 Setiap Jumaat Semua pelajar Pelajar galus Panitia GBKSM GBKSM Guru Agama Guru Sivik Guru Moral 74 Ogos Pengurusan dan perkhidmatan B&K Sesi kaunseling individu dan kelompok Bimbingan individu dan kelompok Aktiviti Kelab B&K Perjumpaan Mentor-Mentee Sepanjang minggu Sepanjang minggu Sepanjang minggu Jadual koko Minggu 1 Minggu 3 79 Kaunseling Berfokus Minggu 1 Minggu 3 80 Aktiviti PRS Minggu 2 Ahli PRS GBKSM Tiada Pelajar tertentu GBKSM Tiada Perkhidmatan B&K Pelajar Pelajar Semua ahli Semua mentee GBKSM GBKSM GBKSM Guru-Guru Tiada Tiada Tiada Tiada GBKSM 50.

00 85 86 87 88 GBKSM GBKSM GBKSM Guru-Guru Tiada Tiada Tiada Tiada 89 Kaunseling Berfokus Minggu 1 Pelajar tertentu GBKSM Tiada .00 Tiada Setiap Jumaat Semua pelajar BIL BULAN PROGRAM Pengurusan dan perkhidmatan B&K Sesi kaunseling individu dan kelompok Bimbingan individu dan kelompok Aktiviti Kelab B&K Perjumpaan Mentor-Mentee TARIKH/ TEMPAT SASARAN PERSONALIA KOS RM 84 September Sepanjang minggu Sepanjang minggu Sepanjang minggu Jadual koko Minggu 1 Minggu 3 Perkhidmatan B&K Pelajar Pelajar Semua ahli Semua mentee GBKSM 50.00 150.2012 12.7.8.2012 Pelajar Ting 5 Calon SPM GBKSM GBKSM GBKSM Guru Agama Guru Sivik Guru Moral 50.81 82 83 Lawatan Ke Politeknik Seminar Persediaan Mental Calon SPM Bacaan yassin / motivasi 9.

00 Tiada Tiada Dibayar oelh Panitia 94 95 96 .Minggu 3 90 91 Aktiviti PRS Seminar Teknik Menjawab Soalan SPM Minggu 2 Sepanjang Bulan Ahli PRS Calon SPM GBKSM Guru Kanan Guru Panitia GBKSM 92 Bacaan yassin / motivasi Setiap Jumaat Semua pelajar GBKSM Guru Agama Guru Sivik Guru Moral 93 Oktober Pengurusan dan perkhidmatan B&K Sesi kaunseling individu dan kelompok Bimbingan individu dan kelompok Perjumpaan Mentor-Mentee Sepanjang minggu Sepanjang minggu Sepanjang minggu Minggu 1 Minggu 3 97 Kaunseling Berfokus Minggu 1 Minggu 3 Pelajar tertentu GBKSM Tiada Perkhidmatan B&K Pelajar Pelajar Semua mentee GBKSM GBKSM Guru-Guru Tiada Tiada Tiada GBKSM 50.

98 99 100 Aktiviti Kelab B&K Aktiviti PRS Sejenak Bersama Pengetua Jadual koko Minggu 2 Minggu 1 Semua ahli Ahli PRS Pelajar Ting 3 Pelajar Ting 5 GBKSM GBKSM Pengetua GBKSM Guru Tingkatan Penyelaras Tingkatan Tiada Tiada Tiada 101 Bacaan yassin / motivasi Setiap Jumaat Semua pelajar GBKSM Guru Agama Guru Sivik Guru Moral Tiada 102 103 Pengurusan Kemasukkan IPTA/Matrikulasi Program Pasca PMR Minggu 3 Selepas PMR Ting. GBKSM GBKSM Minggu 1 dan 2 Perkhidmatan B&K .5 Ting 3 GBKSM GBKSM Tiada Tiada BIL BULAN PROGRAM TARIKH/ TEMPAT SASARAN PERSONALIA KOS RM 104 November Disember 105 Kajian Keperluan Perkhidmatan Auditan Hasilan dan Perancangan Tahunan Minggu 1 Semua Ting.

keluarga. disiplin dan sebagainya. kerjaya.PROGRAM SEPANJANG TAHUN JANUARI – NOVEMBER 2011 Sesi Kaunseling Individu Membantu pelajar membuat penyelesaian masalah sama ada akademik. • Setiap Hari . • Setiap hari Bimbingan Individu Bimbingan secara tidak formal melalui nasihat. tunjuk ajar dan perbincangan dengan pelajar. psikososial. • Setiap hari Sesi Kaunseling Kelompok Sebagai pemudahcara menyelesaikan masalah pelajar melalui kelompok yang sama.

• Setiap Hari Mengemaskini Papan Kenyataan UBK Menghebahkan kepada pelajar tentang maklumatmaklumat yang terkini sama ada tentang kaunseling ataupun kejayaan dalam dunia pendidikan.Bimbingan Kelompok Menyampaikan bimbingan motivasi. nasihat. tunjuk ajar. perbincangan dan latihan ketika waktu ganti kelas. • Sebulan sekali Membimbing PRS mempunyai jati diri yang lebih cemerlang. • PERANCANGAN PROGRAM PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH SMK PERMAI INDAH Tahun 2011 . • Seminggu sekali Perjumpaan PRS Mendapatkan maklum balas terkini daripada PRS berkaitan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling.

berpotensi. 2. K. Pelajar menonjolkan potensi Pelajar yang Pertandingan melukis diri masing-masing. buku skrap. Saringan peserta untuk mengikuti Karnival Seni Pendidikan Pencegahan Dadah. nasyid mengikuti sebarang aktiviti yang bercorak pertandingan. Sebagai galakan untuk sajak. 3.SASARAN AKTIVITI PERSONALIA 8 Feb 2011 21 – 25 Feb 2011 Program Anti Dadah Pertama Semua Pelajar Program 5 minit Pameran Antidadah Ujian Air Kencing GBKSM AJK UBK 8 Feb 2011 Pertandingan Seni Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Sekolah 1. 5. Memberikan informasi kepada pelajar tentang bahaya dadah dalam aktiviti bukan bercorak pengajaran dan pembelajaran. Mengembangkan potensi pelajar dalam aktiviti yang bercorak kesenian.TARIKH PERKARA OBJEKTIF FEBRUARI 2011 1. Mengembangkan potensi pelajar dalam aktiviti yang bercorak kesenian. poster. 2. JULAI 2011 4. Memberikan informasi kepada pelajar tentang bahaya dadah dalam aktiviti bukan bercorak pengajaran dan GBKSM AJK UBK 5 Julai 2011 Program Anti Dadah Kedua Semua Pelajar Program 5 minit Ceramah Antidadah GBKSM AJK UBK .

UBK Keceriaan GBKSM . • K.pembelajaran. Memberikan maklumat lengkap tentang pengurusan sekolah dan pihak-pihak yang terbabit. • • Ceramah Taklimat GBKSM Guru Tingkatan Guru Subjek yang berkenaan Jan – Dis 2011 Pengurusan Bilik Meninjau Keperluan bilik. Saringan peserta untuk mengikuti Karnival Seni Pendidikan Pencegahan Dadah. JANUARI 2011 CADANGAN TARIKH/BULAN 4 & 5 Jan 2011 PERKARA Program Orientasi Pelajar Peralihan dan Tingkatan 1 Tahun 2011 • • OBJEKTIF Memberi pendedahan tentang latar belakang sekolah. 6. Membantu pelajar baru menyesuaikan diri dengan iklim sekolah.SASARAN Pelajar-pelajar Peralihan dan Tingkatan 1 Tahun 2011 AKTIVITI Ceramah LDK Taklimat PERSONALIA GBKSM Guru Tingkatan Guru Subjek yang berkenaan 5 & 6 Jan 2011 Taklimat Pakej Kemasukan ke Tingkatan 4 Membuat pemilihan yang Pelajar Tingkatan tepat tentang pakej yang akan 4 diambil dengan membandingkan pencapaian yang diperolehi dengan minat pelajar.

K.Kaunseling • • Keceriaan dan Kebersihan. Fail Modal Insan • GBKSM Guru Mata Pelajaran GBKSM Pengurusan dan Jumaat Minggu perjalanan Program kedua dan Modal Insan Keempat Setiap Bulan Pemilihan PRS 14 Jan 2011 Memilih pelajar yang layak menjadi PRS. 2 (1B & 1F). Kump 4 (1D) • Pengurusan dan pentadbiran Semua Pelajar Modul bahan-bahan program Modal Insan Bukan Islam bagi pelajar bukan Islam. 12 Jan 2011 Perjalanan Program Max Recall untuk pelajar Tingkatan 1.SASARAN Pelajar berisiko AKTIVITI Ujian air kencing PERSONALIA GBKSM Guru Disiplin ADK . Kump yang bijak. • Pelajar yang layak Temuduga Ujian Personaliti Ujian Minat GBKSM FEBRUARI 2011 CADANGAN TARIKH/BULAN 8 Feb 2011 PERKARA Ujian Air Kencing • OBJEKTIF Mengenalpasti pelajarpelajar yang berisiko terlibat dengan dadah. Mengemaskini maklumat yang mencerminkan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. Pelajar mendapat Tingkatan Kump 1 Bengkel pendedahan tentang teknik belajar (1A & 1G). Kump 3 (1C & 1E).

• . • 28 Feb 2011 Program Sekolah Selamat Semua pelajar Penyampaian mesej dan penerangan setiap polisi ketika pelancaran program.9 Feb 2011 Mesyuarat Unit Bimbingan dan Kaunseling kali ke-1 Memantau masalah-masalah Semua pelajar berbangkit. Pelajar memahami polisi sekolah selamat dan berusaha untuk mencapainya. Taklimat GBKSM PK HEM AJK UBK 21-25 Feb 2011 Program Cuma 5 Minit Anti dadah Memberi pendedahan yang Semua Pelajar menyeluruh kepada pelajar tentang bahaya dadah. • Pameran GBKSM PRS Menanam perasaan benci pelajar terhadap dadah. • GBKSM Semua Guru Memastikan semua pelajar SMKPI bebas daripada dadah. • • Memastikan semua guru tahu tentang bahaya najis dadah dan komited dalam program PPDa di sekolah 23 & 24 Feb 2011 Pameran Anti Dadah Melahirkan warga sekolah Semua Pelajar yang prihatin dan bermuafakat sebagai satu pasukan dalam usaha mencegah dadah di sekolah. • • Mesyuarat GBKSM AJK UBK Membuat postmortem program-program yang dijalankan pada tahun lepas.

26 Feb 2011 Program Kepimpinan PRS Melatih sikap kepimpinan di Semua PRS kalangan para PRS.SASARAN AKTIVITI Mesyuarat PERSONALIA GBKSM AJK UBK Memantau masalah-masalah Ajk Unit B&K berbangkit. • • Ceramah Bengkel LDK Sukaneka GBKSM AJK PRS Menyemai sikap bertanggungjawab dan amanah terhadap tugas yang diberi. MAC 2011 CADANGAN TARIKH/BULAN 1 MAC 2011 PERKARA Mesyuarat AJK Bimbingan dan Kaunseling kali ke-1 • • OBJEKTIF K. Perbincangan program peningkatan akedemik dan sahsiah pelajar. .

Mengenalpasti rintangan dan menyebabkan pelajar tidak • K. Pelajar didedahkan dengan teknik belajar yang berkesan. • • Tingkatan 4 dan 5 Kaunter informasi GBKSM IPTA/IPTS PRS Menanam sikap ingin Berjaya seperti tokoh-tokoh yang dikagumi pelajar. Mac – Dis 2011 Kaunseling Berfokus Pelajar cemerlang Tingkatan 20 orang pelajar 3 dan 5 yang terpilih dapat skor cemerlang dalam peperiksaan. • Bengkel /Taklimat/ ceramah/ LDK GBKSM Mac – Dis 2011 Program Mentormentee Pemegang Biasiswa Pelajar dapat tumpuan yang sepenuhnya supaya dapat memperbaiki dari segi akademik dan sahsiah • 160 orang Sesi pemegang kaunseling/ biasiswa BKN dan taklimat/ BKP LDK GBKSM Guru-Guru APRIL 2011 CADANGAN TARIKH/BULAN 5 April 2011 PERKARA Program motivasi PMR • • • OBJEKTIF Persediaan awal untuk menghadapi PMR.23 Mac 2011 Hari Informasi Kerjaya Mengenali dunia kerjaya dengan mendalam. 25 orang pelajar • Pelajar berisiko yang terpilih merokok dapat kurang masalah disiplin. Menjana potensi dan kekuatan minda untuk mencapai sasaran.SASARAN Semua pelajar Tingkatan 3. AKTIVITI Ceramah Bengkel PERSONALIA GBKSM Penyelia Tingkatan Motivator Jemputan .

berjaya /cemerlang. GBKSM Latihan ketahanan AJK UBK . • 13 April 2011 Program Motivasi Pemegang Biasiswa Pelajar-pelajar yang mendapat biasiswa memperoleh motivasi yang tinggi untuk terus berjaya dan cemerlang. Mengenalpasti rintangan dan menyebabkan pelajar tidak berjaya /cemerlang. Menjana potensi dan kekuatan minda untuk mencapai sasaran. • • • Semua pelajar Tingkatan 5. • 12 April 2011 Program Motivasi SPM Persediaan awal untuk menghadapi SPM. mulia. Ceramah Bengkel GBKSM Penyelia Tingkatan Motivator Jemputan Pelajar didedahkan dengan teknik belajar yang berkesan. • Melipatgandakan semangat dan kemahuan yang tinggi untuk mencapai matlamat tanpa berputus asa. Melipatgandakan semangat dan kemahuan yang tinggi untuk mencapai matlamat tanpa berputus asa. • • Pemegang biasiswa Ceramah Motivasi GBKSM Guru Biasiswa 26 April 2011 Program Pembangunan Insan Memantapkan peribadi Pelajar berisiko pelajar berisiko dengan akhlak yang tinggi.

Oktober 2011 Tingkatan 3 & 5. Kump 4 (1D) • Pelajar dapat Tingkatan 3 mencapai kejayaan dan 5. dalam peperiksaan setelah latih tubi dan pelbagai latihan diberikan.Mengurangkan gejala sosial di kalangan pelajar sekolah. menerokai peluangpeluang kerjaya selepas tamat SPM. MEI 2011 CADANGAN TARIKH/BULAN 3 Mei 2011 PERKARA Perjalanan Program Max Recall untuk pelajar Tingkatan 1. • Latih tubi Soalan Skor Untuk Peperiksaan GBKSM Panitia setiap Subjek Peperiksaan GBKSM Penyelaras Tingkatan 7 Mei 2011 Lawatan Kerjaya Lawatan Pelajar akan membuat pilihan kerjaya yang tepat dan • .SASARAN AKTIVITI Bengkel PERSONALIA GBKSM Guru Mata Pelajaran Perjalanan Kem Lulus Mei 2011 – Belajar. Pelajar diberi Pelajar peluang meninjau dan Tingkatan 5. • fizikal dan Guru Disiplin mental. Pelajar mendapatTingkatan pendedahan tentang Kump 1 (1A & teknik belajar yang 1G). • OBJEKTIF K. Kump 2 bijak. Kump 3 (1C & 1E). (1B & 1F).

• PERSONALIA GBKSM Penyelaras Tingkatan Ibu bapa dan Semua waris guru sama-sama pelajar. Pengurusan dan Sepanjang Mei Pentadbiran 2011 Aktiviti program Semua pelajar tahunan Unit Bimbingan dan Kaunseling berjalan lancar.SASARAN • AKTIVITI Menandatangani Buku Laporan Prestasi Pelajar. Menjadi saksi pengakuan anak-anak Guru Tingkatan .sesuai mengikut personality masingmasing. • Maklumat kerjaya • • • • • • GBKSM Maklumat pendidikan dan latihan Kertas kerja program Buku rekod perkhidmatan Maklumat Murid Laporan Program / Dokumentasi Keceriaan Bilik Kaunseling • JUN 2011 CADANGAN TARIKH/BULAN Jun 2011 PERKARA Program Mesra Waris Guru • OBJEKTIF K. berbincang untuk meningkatkan prestasi anak-anak.

Proses menandatangani kad kemajuan anak-anak. K.SASARAN Semua pelajar berisiko AKTIVITI Ceramah Bengkel PERSONALIA GBKSM Pegawai Polis/NGO . • GBKSM Maklumat pendidikan dan latihan Kertas kerja program Buku rekod perkhidmatan Maklumat Murid Laporan Program / Dokumentasi Keceriaan Bilik Kaunseling JULAI 2011 CADANGAN TARIKH/BULAN 1 Julai 2011 PERKARA Program Rakan AntiJenayah • OBJEKTIF Pelajar dapat pendedahan tentang akibat buruk daripada kes jenayah serta berusaha menghindarinya. Maklumat kerjaya • • • • • • • Pengurusan dan Sepanjang Jun Pentadbiran 2011 Aktiviti program Semua pelajar tahunan Unit Bimbingan dan Kaunseling berjalan lancar. • melalui surat aku janji cemerlang akademik.

• 18 – 29 Julai 2011 Teknik Menjawab Soalan SPM Pelajar-pelajar Semua pelajar didedahkan dengan SPM teknik menjawab soalan SPM dengan betul.5 Julai 2011 Program Antidadah 2 Pelajar mendapat Semua pelajar pendedahan tentang bahaya najis dadah. • GBKSM Penyelaras Tingkatan Guru subjek 18 – 29 Julai 2011 Teknik Menjawab Soalan PMR Pelajar-pelajar Semua pelajar didedahkan dengan PMR teknik menjawab soalan PMR dengan betul. • . • Pameran Pertandingan Kuiz Ceramah/ Taklimat GBKSM 6 Julai 2011 Program Motivasi PMR peringkat kedua. • Ceramah GBKSM Penyelaras Tingkatan Guru Panitia Subjek Pelajar berkongsi maklumat soalan ramalan dari sekolahsekolah lain. • Ceramah GBKSM Penyelaras Tingkatan Guru Panitia Subjek Pelajar berkongsi maklumat soalan ramalan dari sekolahsekolah lain. Pelajar dapat Semua pelajar persediaan dari segi PMR mental dan fizikal untuk menghadapi PMR.

Keceriaan bilik Kaunseling 9. Maklumat HIV / AIDS 5. Maklumat pendidikan dan latihan 3. K. Maklumat bahaya Rokok dan Kesihatan 6. Laporan program 8. 4.OGOS 2011 CADANGAN TARIKH/BULAN Sepanjang Ogos 2011 PERKARA Pengurusan dan Pentadbiran 1. Maklumat kerjaya 2.SASARAN AKTIVITI PERSONALIA GBKSM Semua pelajar Pengurusan system fail Paparan Sebaran Browser / Pamplet Poster . Papan Kenyataan Perkhidmatan Bimbingan dan • OBJEKTIF Aktiviti tahunan unit bimbingan dan kaunseling berjalan dengan lancar. Maklumat dadah. Kertas Kerja Program 7.

dan rohani untuk PMR dan SPM menghadapi peperiksaan. sehari.Kaunseling 10. Memohon restu dan memohon kemaafan daripada semua guru. • 8 Sept 2011 Majlis Bacaan Yasin Pelajar PMR dan SPM Persiapan emosi Semua pelajar Bacaan Yasin beramai-ramai.SASARAN AKTIVITI Ceramah ringkas Mohon restu PERSONALIA GBKSM Setiausaha Peperiksaan Penyelaras Tingkatan Motivasi akhir Semua pelajar sebagai ingatan kepada PMR dan SPM poelajar tentang perkara-perkara yang perlu dilakukan sebulan. pada masa dan selepas peperiksaan. seminggu. • GBKSM Penyelaras Tingkatan Memohon kesihatan sepanjang hari peperiksaan dan kejayaan yang • . Laporan dan Rekod SEPTEMBER 2011 CADANGAN TARIKH/BULAN 6 Sept 2011 PERKARA Pelancaran Program Pecutan Terakhir PMR dan SPM • OBJEKTIF K.

cemerlang dalam PMR dan SPM. OKTOBER 2011 CADANGAN TARIKH/BULAN 3 Okt 2011 PERKARA Rancangan Aktiviti Selepas PMR

OBJEKTIF Merancang aktiviti untuk pelajar selepas PMR. Merancang Program UBK 2012.
• •

K.SASARAN Semuja pelajar Tingkatan 3.

AKTIVITI Permainan Pertandingan Lawatan

PERSONALIA GBKSM Penyelaras Tingkatan Kaunselor AJK UBK

4 Okt 2011

Mesyuarat AJK Kaunseling Kali ke-3.

Penilaian keseluruhan Program dan Perkhidmatan UBK 2011. Merancang aktiviti mengikut keperluan pelajar.

Perjalanan Aktiviti 13 Okt 2011 – Selepas PMR 18 Nov 2011

Menjalankan aktiviti seperti yang dirancang.

Semua pelajar Tingkatan 3.

Permainan Pertandingan Lawatan

GBKSM Penyelaras Tingkatan

Mengisi masa lapang pelajar dengan aktiviti yang berfaedah.

NOVEMBER 2011

CADANGAN TARIKH/BULAN 3 Okt 2011

PERKARA Rancangan Aktiviti Selepas PMR

OBJEKTIF Merancang aktiviti untuk pelajar selepas PMR. Merancang Program UBK 2012.
• •

K.SASARAN Semuja pelajar Tingkatan 3.

AKTIVITI Permainan Pertandingan Lawatan

PERSONALIA GBKSM Penyelaras Tingkatan Kaunselor AJK UBK

4 Okt 2011

Mesyuarat AJK Kaunseling Kali ke-3.

Penilaian keseluruhan Program dan Perkhidmatan UBK 2011. Merancang aktiviti mengikut keperluan pelajar.

Perjalanan Aktiviti 13 Okt 2011 – Selepas PMR 18 Nov 2011

Menjalankan aktiviti seperti yang dirancang.

Semua pelajar Tingkatan 3.

Permainan Pertandingan Lawatan

GBKSM Penyelaras Tingkatan

Mengisi masa lapang pelajar dengan aktiviti yang berfaedah.

28 Feb 2011

Anugerah Sijil Kehadiran Penuh

Memupuk semangat cintakan sekolah.

Semua pelajar

Penyampaian sijil penghargaan

GBKSM PK HEM AJK UBK

Merangsang pelajar untuk terus berusaha dan berjaya.

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN PERMAI INDAH BUKIT MERTAJAM, PULAU PINANG

RANCANGAN TAHUNAN UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING TAHUN 2012

PENDAHULUAN Istilah kaunseling bukanlah perkara baru tetapi telah digunakan dengan meluas dalam berbagai-bagai bidang perkhidmatan manusia. Kaunseling merangkumi semua aktiviti dan kaedah menolong dan menasihati individu yang menghadapi masalah. Sebagai seorang manusia tidak kira siapa memang ada masa dan ketikanya memerlukan

pertolongan, kaunseling, perbincangan dan bimbingan daripada orang yang berkebolehan bagi memenuhi keperluan dan kesejahteraan hidupnya. Dalam konteks kehidupan masa kini, aktiviti dan penglibatan kaunseling bukan sahaja terdiri daripada golongan professional tetapi juga golongan bukan professional. Penglibatan ini memang penting bagi membolehkan setiap individu berkomunikasi dengan baik sesama manusia dan seterusnya dapat hidup dalam keadaan yang menggembirakan.

TUJUAN 1. 2. 3. 4. 5. Menolong individu berasa lebih yakin dengan kekuatan dirinya dan sanggup untuk merancang sesuatu. Menolong individu untuk mewujudkan hubungan yang baikdengan orang lain. Mengajar individu dengan kemahiran tertentu dan membantu memperkembangkan minat dan bakat. Memperkembangkan personaliti individu kea rah yang positif untuk menyelesaikan kerumitan-kerumitan dalam hidupnya dengan lebih berkesan. Membantu klien memahami diri sendiri dan menyesuaikan dirinya dengan persekitaran serta orang lain.

VISI PERKHIDMATAN Mewujudkan iklim pendidikan yang kondusif, terapiutik dan efektif dari aspek fizikal, perhubungan dan pengurusan berteraskan konsep perkhidmatan berkualiti secara menyeluruh dan berkesan demi kecemerlangan pelajar dan sekolah.

MISI PERKHIDMATAN Membangun dan menyediakan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling yang professional dan berkualiti agar dapat dimanfaatkan sepenuhnya oleh warga pendidik di sekolah.

MOTO PERKHIDMATAN Informasi, Kecemerlangan, Kesejahteraan

ABUL HALIM BIN HUSSIN . JAMIL BIN CHE MAT PK HEM HAJI MOHAMAD SHARIF BIN ZAKARIA PK PENTADBIRAN EN.ALIRAN PERHUBUNGAN GURU BIMBINGAN DAN KAUNSELING SEPENUH MASA DALAM ORGANISASI SEKOLAH-SEKOLAH MALAYSIA PENGETUA HAJI SHAMSUDIN BIN MAT PK PETANG HAJI MOHD NASIR BIN AHMAD PK KOKO EN.

TANG HUNG HUAT PN. FARINI MALINNA BT ABD GHAFAR PN. NORHAYATI BT MD SHARIFF JAWATANKUASA UNIT BIMBINGAN DAN KAUNSELING SMK PERMAI INDAH PENGERUSI HJ SHAMSUDIN BIN MAT TIMBALAN PENGERUSI .KAUNSELOR PELAJAR EN.

ABUL HALIM BIN HUSSIN NAIB-NAIBPENGERUSI HJ MOHAMAD SHARIF B ZAKARIA EN JAMIL B CHE MAT HJ MOHD NASIR B AHMAD SETIAUSAHA EN TANG HUNG HUAT PENOLONG SETIAUSAHA PN NORHAYATI BT MD SHARIFF .EN.

FARINI MALINNA BT ABD.BENDAHARI PN. GHAFAR AHLI JAWATANKUASA KETUA BIDANG SAINS DAN MATEMATIK KETUA BIDANG BAHASA KETUA GURU DISIPLIN GURU BIASISWA GURU PENYELARAS KOKURIKULIM PENYELARAS TING 4 PENYELARAS TING 5 KETUA BIDANG KEMANUSIAAN KETUA BIDANG TEKNIK & VOKASIONAL .

GURU PENDIDIKAN ISLAM/MORAL PENYELARAS PERALIHAN PENYELARAS TING. 1 PENYELARAS TING.00 2 GBKSM PK HEM GBKSM Tiada 3 Kajian keperluan Perkhidmatan B&K Minggu 2 Semua pelajar Tiada . 2 PENYELARAS TING 3 CADANGAN PERANCANGAN TAHUNAN PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING TAHUN 2012 BIL BULAN PROGRAM Pengurusan dan perkhidmatan B&K Mesyuarat Unit Kaunseling 1 TARIKH/ TEMPAT SASARAN PERSONALIA KOS RM 1 Januari Sepanjang minggu Minggu 1 Perkhidmatan B&K Ahli berkaitan GBKSM 50.

Tingkatan 1 dan Tingkatan 4 Minggu 3 5-6 Jan 2012 Semua pelajar Peralihan Tingkatan 1 Merancang aktiviti tahunan Pengagihan kad 001 GBKSM GBKSM Panitia 85. 7 Bacaan yassin / motivasi Setiap Jumaat Semua pelajar GBKSM Guru Agama Guru Sivik Guru Moral 8 Februari Pengurusan dan perkhidmatan B&K Sesi kaunseling individu dan kelompok Bimbingan individu dan kelompok Sepanjang minggu Sepanjang minggu Sepanjang minggu Perkhidmatan B&K Pelajar Pelajar GBKSM GBKSM Tiada Tiada GBKSM 50.00 Tiada Tiada Tiada 9 10 .Guru Tingkatan 4 5 Reachout & kain rentang Program Orientasi Peralihan.00 Tiada Tingkatan 4 Guru Tingkatan 6 Minggu 1 – 3 Minggu 4 AJK Semua pelajar GBKSM GBKSM Guru Ting. Ketua Ting.

00 Tiada 1-29 Feb 2012 Semua pelajar 13 Minggu 2 Pelajar berisiko Semua ahli Tingkatan 1 GBKSM Guru Disiplin GBKSM GBKSM Guru Projek Guru Kelas 14 15 Aktiviti Kelab B&K Aktiviti kemahiran belajar (Max Recall) Jadual koko Minggu 2 Tiada Tiada Bacaan yassin / motivasi Setiap Jumaat Semua pelajar GBKSM Guru Agama Guru Sivik Guru Moral Tiada BIL BULAN PROGRAM Sesi kaunseling individu dan kelompok Bimbingan individu dan TARIKH/ TEMPAT SASARAN PERSONALIA KOS RM 16 17 Mac Sepanjang minggu Sepanjang Pelajar Pelajar GBKSM GBKSM Tiada Tiada .11 12 Pelantikan ahli baru PRS Program cuma 5 minit anti dadah Ujian Air Kencing 13 Feb 2012 Ting. 1 -5 GBKSM GBKSM Semua guru Tiada 85.

00 22 Mesyuarat Mentor Mentee Minggu 4 Guru-guru Pentadbir GBKSM Tiada 23 24 Aktiviti Kelab B&K Bacaan yassin / motivasi Jadual koko Semua ahli GBKSM GBKSM Guru Agama Guru Sivik Guru Moral Tiada Tiada Setiap Jumaat Semua pelajar 25 April Pengurusan dan perkhidmatan B&K Sepanjang minggu Perkhidmatan GBKSM 50.kelompok 18 Aktiviti Kemahiran belajar minggu Minggu 2 Tingkatan 2 GBKSM Guru Projek Guru Kelas Tiada 19 Hari informasi kerjaya IPTA 21 Mac 2012 Ting 4 Ting 5 GBKSM 200.00 20 Hari informasi kerjaya IPTS 22 Mac 2012 Ting 4 Ting 5 GBKSM Tiada 21 Kursus PRS 10 Mac 2012 SMKPI Ahli PRS GBKSM 600.00 .

00 Pelajar tertentu GBKSM Tiada Pelajar Pelajar Semua ahli Semua mentee GBKSM GBKSM GBKSM Guru-Guru Tiada Tiada Tiada Tiada . Kulim 32 Minggu 2 Ting 3 40 pelajar GBKSM Guru Disiplin GBKSM Kolej 33 Mesyuarat J/K Program Sekolah Selamat Minggu 1 Guru.00 4000.00 Tiada 50.B&K 26 27 28 29 Sesi kaunseling individu dan kelompok Bimbingan individu dan kelompok Aktiviti Kelab B&K Perjumpaan Mentor-Mentee Sepanjang minggu Sepanjang minggu Jadual koko Minggu 1 Minggu 3 30 Kaunseling Berfokus Minggu 1 Minggu 3 31 Kem Kesejahteraan Diri (Pelajar Berisiko) Bengkel Belajar Cemerlang 27-29 April 2012 PLKN.guru PK HEM J/K Disiplin GBKSM 34 35 Aktiviti PRS Perlaksanaan Program Sekolah Selamat Minggu 2 Minggu 4 Ahli PRS Semua Pelajar GBKSM J/K Disiplin GBKSM Tiada 100.

00 Tiada Setiap Jumaat Semua pelajar BIL BULAN PROGRAM Pengurusan dan perkhidmatan B&K Sesi kaunseling individu dan kelompok Bimbingan individu dan kelompok Aktiviti Kelab B&K Perjumpaan Mentor-Mentee TARIKH/ TEMPAT SASARAN PERSONALIA KOS RM 38 Mei Sepanjang minggu Sepanjang minggu Sepanjang minggu Jadual koko Minggu 1 Minggu 3 Perkhidmatan B&K Pelajar Pelajar Semua ahli Semua mentee GBKSM 50.36 37 Ceramah Keibubapaan Bacaan yassin / motivasi Minggu 3 Waris Ting 5 GBKSM GBKSM Guru Agama Guru Sivik Guru Moral 600.00 .00 39 40 41 42 GBKSM GBKSM GBKSM Guru-Guru Tiada Tiada Tiada Tiada 43 Kaunseling Berfokus Minggu 1 Minggu 3 Pelajar tertentu GBKSM Tiada 44 Bengkel Belajar Cemerlang Minggu 1 Ting 4 dan 5 GBKSM 50.

00 Tiada GBKSM GBKSM Tiada 250.00 250.00 47 48 49 Setiap Jumaat Semua pelajar 51 52 53 54 .5.2012 Pelajar Melayu Pelajar Ting 5 GBKSM GBKSM GBKSM Guru Agama Guru Sivik Guru Moral 50 Jun Pengurusan dan perkhidmatan B&K Sesi kaunseling individu dan kelompok Bimbingan individu dan kelompok Aktiviti Kelab B&K Perjumpaan Mentor-Mentee Sepanjang minggu Sepanjang minggu Sepanjang minggu Jadual koko Minggu 1 Perkhidmatan B&K Pelajar Pelajar Semua ahli Semua mentee GBKSM GBKSM GBKSM Guru-Guru Tiada Tiada Tiada Tiada GBKSM 50.Kolej 45 46 Aktiviti PRS Program Kecemerlangan Insan(Dalam Bahasa Cina dan Tamil) Program Kecemerlangan Insan(Dalam Bahasa Melayu) Lawatan ke UiTM Bacaan yassin / motivasi Minggu 2 Minggu 1 Ahli PRS Pelajar Cina Pelajar India Minggu 2 24.00 50.

6.2012 Pelajar Ting 5 GBKSM GBKSM Guru Agama Guru Sivik Guru Moral Setiap Jumaat Semua pelajar BIL BULAN PROGRAM Pengurusan dan perkhidmatan B&K TARIKH/ TEMPAT SASARAN PERSONALIA KOS RM 61 Julai Sepanjang minggu Perkhidmatan B&K GBKSM 50.00 Tiada 58 Sepanjang Bulan Calon PMR 59 60 Lawatan Ke AUCMS Bacaan yassin / motivasi 19.6.2012 Ahli PRS Pemegang Biasiswa GBKSM Tiada Pelajar tertentu GBKSM Tiada Guru Biasiswa 100.00 .Minggu 3 55 Kaunseling Berfokus Minggu 1 Minggu 3 56 57 Aktiviti PRS Ceramah Motivasi Pemegang Biasiswa Seminar Teknik Menjawab Soalan PMR Minggu 2 14.00 GBKSM Guru Kanan Guru Panitia GBKSM Dibayar oelh Panitia 50.

7.2012 Ahli PRS Pelajat Ting 2 dan 4 Calon PMR Pelajar Ting 5 Pelajar pelbagai Kaum GBKSM GBKSM GBKSM GBKSM GBKSM Penasihat Kelab Bahasa Penyelaras Tingkatan Tiada 50.00 150.2012 28.7.7.00 I200.00 50.00 72 Kem Lulus Belajar PMR (Galus) Minggu 2 Pelajar galus Panitia Tiada .2012 17.62 63 64 65 Sesi kaunseling individu dan kelompok Bimbingan individu dan kelompok Aktiviti Kelab B&K Perjumpaan Mentor-Mentee Sepanjang minggu Sepanjang minggu Jadual koko Minggu 1 Minggu 3 Pelajar Pelajar Semua ahli Semua mentee GBKSM GBKSM GBKSM Guru-Guru Tiada Tiada Tiada Tiada 66 Kaunseling Berfokus Minggu 1 Minggu 3 Pelajar tertentu GBKSM Tiada 67 68 69 70 71 Aktiviti PRS Ceramah Kesihatan (Program Anti Dadah 2) Seminar Persediaan Mental Calon PMR Lawatan Ke IKBN Program RIMUP Minggu 2 Minggu 2 12.

00 75 76 77 78 GBKSM GBKSM GBKSM Guru-Guru Tiada Tiada Tiada Tiada 79 Kaunseling Berfokus Minggu 1 Minggu 3 Pelajar tertentu GBKSM Tiada 80 81 82 Aktiviti PRS Lawatan Ke Politeknik Seminar Persediaan Mental Minggu 2 9.2012 12.00 150.Minggu 3 73 Bacaan yassin / motivasi Setiap Jumaat Semua pelajar GBKSM GBKSM Guru Agama Guru Sivik Guru Moral Tiada 74 Ogos Pengurusan dan perkhidmatan B&K Sesi kaunseling individu dan kelompok Bimbingan individu dan kelompok Aktiviti Kelab B&K Perjumpaan Mentor-Mentee Sepanjang minggu Sepanjang minggu Sepanjang minggu Jadual koko Minggu 1 Minggu 3 Perkhidmatan B&K Pelajar Pelajar Semua ahli Semua mentee GBKSM 50.2012 Ahli PRS Pelajar Ting 5 Calon SPM GBKSM GBKSM GBKSM Tiada 50.8.00 .7.

83 Calon SPM Bacaan yassin / motivasi Setiap Jumaat Semua pelajar GBKSM Guru Agama Guru Sivik Guru Moral Tiada BIL BULAN PROGRAM Pengurusan dan perkhidmatan B&K Sesi kaunseling individu dan kelompok Bimbingan individu dan kelompok Aktiviti Kelab B&K Perjumpaan Mentor-Mentee TARIKH/ TEMPAT SASARAN PERSONALIA KOS RM 84 September Sepanjang minggu Sepanjang minggu Sepanjang minggu Jadual koko Minggu 1 Minggu 3 Perkhidmatan B&K Pelajar Pelajar Semua ahli Semua mentee GBKSM 50.00 85 86 87 88 GBKSM GBKSM GBKSM Guru-Guru Tiada Tiada Tiada Tiada 89 Kaunseling Berfokus Minggu 1 Minggu 3 Pelajar tertentu GBKSM Tiada 90 Aktiviti PRS Minggu 2 Ahli PRS GBKSM Tiada .

91 Seminar Teknik Menjawab Soalan SPM Sepanjang Bulan Calon SPM Guru Kanan Guru Panitia GBKSM Dibayar oelh Panitia Tiada 92 Bacaan yassin / motivasi Setiap Jumaat Semua pelajar GBKSM Guru Agama Guru Sivik Guru Moral 93 Oktober Pengurusan dan perkhidmatan B&K Sesi kaunseling individu dan kelompok Bimbingan individu dan kelompok Perjumpaan Mentor-Mentee Sepanjang minggu Sepanjang minggu Sepanjang minggu Minggu 1 Minggu 3 Perkhidmatan B&K Pelajar Pelajar Semua mentee GBKSM 50.00 94 95 96 GBKSM GBKSM Guru-Guru Tiada Tiada Tiada 97 Kaunseling Berfokus Minggu 1 Minggu 3 Pelajar tertentu GBKSM Tiada 98 99 Aktiviti Kelab B&K Aktiviti PRS Jadual koko Minggu 2 Semua ahli Ahli PRS GBKSM GBKSM Tiada Tiada .

100 Sejenak Bersama Pengetua Minggu 1 Pelajar Ting 3 Pelajar Ting 5 Pengetua GBKSM Guru Tingkatan Penyelaras Tingkatan Tiada 101 Bacaan yassin / motivasi Setiap Jumaat Semua pelajar GBKSM Guru Agama Guru Sivik Guru Moral Tiada 102 103 Pengurusan Kemasukkan IPTA/Matrikulasi Program Pasca PMR Minggu 3 Selepas PMR Ting. GBKSM GBKSM Minggu 1 dan 2 Perkhidmatan B&K .5 Ting 3 GBKSM GBKSM Tiada Tiada BIL BULAN PROGRAM TARIKH/ TEMPAT SASARAN PERSONALIA KOS RM 104 November Disember 105 Kajian Keperluan Perkhidmatan Auditan Hasilan dan Perancangan Tahunan Minggu 1 Semua Ting.

tunjuk ajar dan perbincangan dengan pelajar. • Setiap hari Bimbingan Individu Bimbingan secara tidak formal melalui nasihat. nasihat. keluarga. kerjaya. • Setiap Hari Bimbingan Kelompok Menyampaikan bimbingan motivasi. • Setiap hari Sesi Kaunseling Kelompok Sebagai pemudahcara menyelesaikan masalah pelajar melalui kelompok yang sama.PROGRAM SEPANJANG TAHUN JANUARI – NOVEMBER 2011 Sesi Kaunseling Individu Membantu pelajar membuat penyelesaian masalah sama ada akademik. psikososial. disiplin dan sebagainya. perbincangan dan latihan ketika • Setiap Hari . tunjuk ajar.

SASARAN AKTIVITI PERSONALIA . • PERANCANGAN PROGRAM PENDIDIKAN PENCEGAHAN DADAH SMK PERMAI INDAH Tahun 2011 TARIKH PERKARA OBJEKTIF FEBRUARI 2011 K. Mengemaskini Papan Kenyataan UBK Menghebahkan kepada pelajar tentang maklumatmaklumat yang terkini sama ada tentang kaunseling ataupun kejayaan dalam dunia pendidikan. • Seminggu sekali Perjumpaan PRS Mendapatkan maklum balas terkini daripada PRS berkaitan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. • Sebulan sekali Membimbing PRS mempunyai jati diri yang lebih cemerlang.waktu ganti kelas.

berpotensi. Saringan peserta untuk mengikuti Karnival Seni Pendidikan Pencegahan Dadah. 3. Mengembangkan potensi pelajar dalam aktiviti yang bercorak kesenian. poster. nasyid mengikuti sebarang aktiviti yang bercorak pertandingan. 2. GBKSM AJK UBK 5 Julai 2011 Program Anti Dadah Kedua Semua Pelajar Program 5 minit Ceramah Antidadah GBKSM AJK UBK . Semua Pelajar Program 5 minit Pameran Antidadah Ujian Air Kencing GBKSM AJK UBK 8 Feb 2011 Pertandingan Seni Pendidikan Pencegahan Dadah Peringkat Sekolah 1. 6. Memberikan informasi kepada pelajar tentang bahaya dadah dalam aktiviti bukan bercorak pengajaran dan pembelajaran. 2. buku skrap. 5. Memberikan informasi kepada pelajar tentang bahaya dadah dalam aktiviti bukan bercorak pengajaran dan pembelajaran. Sebagai galakan untuk sajak. JULAI 2011 4. Saringan peserta untuk mengikuti Karnival Seni Pendidikan Pencegahan Dadah.8 Feb 2011 21 – 25 Feb 2011 Program Anti Dadah Pertama 1. Pelajar menonjolkan potensi Pelajar yang Pertandingan melukis diri masing-masing. Mengembangkan potensi pelajar dalam aktiviti yang bercorak kesenian.

UBK Keceriaan GBKSM Mengemaskini maklumat yang mencerminkan perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling. Keceriaan dan Kebersihan.SASARAN Pelajar-pelajar Peralihan dan Tingkatan 1 Tahun 2011 AKTIVITI Ceramah LDK Taklimat PERSONALIA GBKSM Guru Tingkatan Guru Subjek yang berkenaan 5 & 6 Jan 2011 Taklimat Pakej Kemasukan ke Tingkatan 4 Membuat pemilihan yang Pelajar Tingkatan tepat tentang pakej yang akan 4 diambil dengan membandingkan pencapaian yang diperolehi dengan minat pelajar. Memberikan maklumat lengkap tentang pengurusan sekolah dan pihak-pihak yang terbabit. • K. Membantu pelajar baru menyesuaikan diri dengan iklim sekolah.JANUARI 2011 CADANGAN TARIKH/BULAN 4 & 5 Jan 2011 PERKARA Program Orientasi Pelajar Peralihan dan Tingkatan 1 Tahun 2011 • • OBJEKTIF Memberi pendedahan tentang latar belakang sekolah. • • • • Ceramah Taklimat GBKSM Guru Tingkatan Guru Subjek yang berkenaan Jan – Dis 2011 Pengurusan Bilik Kaunseling Meninjau Keperluan bilik. .

Fail Modal Insan • GBKSM Guru Mata Pelajaran GBKSM Memilih pelajar yang layak menjadi PRS. Kump 4 (1D) • Pengurusan dan pentadbiran Semua Pelajar Modul bahan-bahan program Modal Insan Bukan Islam bagi pelajar bukan Islam. Kump yang bijak.12 Jan 2011 Perjalanan Program Max Recall untuk pelajar Tingkatan 1.SASARAN Pelajar berisiko AKTIVITI Ujian air kencing PERSONALIA GBKSM Guru Disiplin ADK 9 Feb 2011 Mesyuarat Unit Bimbingan dan Kaunseling kali ke-1 Memantau masalah-masalah Semua pelajar berbangkit. • Pelajar yang layak Temuduga Ujian Personaliti Ujian Minat GBKSM FEBRUARI 2011 CADANGAN TARIKH/BULAN 8 Feb 2011 PERKARA Ujian Air Kencing • OBJEKTIF Mengenalpasti pelajarpelajar yang berisiko terlibat dengan dadah. • • K. 2 (1B & 1F). Kump 3 (1C & 1E). Membuat postmortem program-program yang dijalankan Mesyuarat GBKSM AJK UBK . Pengurusan dan Jumaat Minggu perjalanan Program kedua dan Modal Insan Keempat Setiap Bulan Pemilihan PRS 14 Jan 2011 Pelajar mendapat Tingkatan Kump 1 Bengkel pendedahan tentang teknik belajar (1A & 1G).

• • Memastikan semua guru tahu tentang bahaya najis dadah dan komited dalam program PPDa di sekolah 23 & 24 Feb 2011 Pameran Anti Dadah Melahirkan warga sekolah Semua Pelajar yang prihatin dan bermuafakat sebagai satu pasukan dalam usaha mencegah dadah di sekolah. • Pameran GBKSM PRS Menanam perasaan benci pelajar terhadap dadah. Ceramah Bengkel LDK GBKSM AJK PRS . • Semua pelajar Penyampaian mesej dan penerangan setiap polisi ketika pelancaran program. 28 Feb 2011 Program Sekolah Selamat Pelajar memahami polisi sekolah selamat dan berusaha untuk mencapainya. • GBKSM Semua Guru Memastikan semua pelajar SMKPI bebas daripada dadah. Taklimat GBKSM PK HEM AJK UBK 21-25 Feb 2011 Program Cuma 5 Minit Anti dadah Memberi pendedahan yang Semua Pelajar menyeluruh kepada pelajar tentang bahaya dadah. • • • 26 Feb 2011 Program Kepimpinan PRS Melatih sikap kepimpinan di Semua PRS kalangan para PRS. Menyemai sikap bertanggungjawab dan amanah terhadap tugas yang diberi.pada tahun lepas.

Sukaneka MAC 2011 CADANGAN TARIKH/BULAN 1 MAC 2011 PERKARA Mesyuarat AJK Bimbingan dan Kaunseling kali ke-1 • • OBJEKTIF K. Perbincangan program peningkatan akedemik dan sahsiah pelajar. Mengenali dunia kerjaya dengan mendalam. • • 23 Mac 2011 Hari Informasi Kerjaya Tingkatan 4 dan 5 Kaunter informasi GBKSM IPTA/IPTS PRS GBKSM Menanam sikap ingin Berjaya seperti tokoh-tokoh yang dikagumi pelajar. 25 orang pelajar ceramah/ • Pelajar berisiko yang terpilih merokok • .SASARAN AKTIVITI Mesyuarat PERSONALIA GBKSM AJK UBK Memantau masalah-masalah Ajk Unit B&K berbangkit. Mac – Dis 2011 Kaunseling Berfokus Pelajar cemerlang Tingkatan 20 orang pelajar Bengkel 3 dan 5 yang terpilih dapat skor cemerlang /Taklimat/ dalam peperiksaan.

Pelajar didedahkan dengan teknik belajar yang berkesan. Mengenalpasti rintangan dan menyebabkan pelajar tidak berjaya /cemerlang. AKTIVITI Ceramah Bengkel PERSONALIA GBKSM Penyelia Tingkatan Motivator Jemputan Melipatgandakan semangat dan kemahuan yang tinggi untuk mencapai matlamat tanpa berputus asa.SASARAN Semua pelajar Tingkatan 3. • Semua pelajar Tingkatan 5. Menjana potensi dan kekuatan minda untuk mencapai sasaran. Ceramah Bengkel GBKSM Penyelia . • K. • 12 April 2011 Program Motivasi SPM Persediaan awal untuk menghadapi SPM.dapat kurang masalah disiplin. Mac – Dis 2011 Program Mentormentee Pemegang Biasiswa Pelajar dapat tumpuan yang sepenuhnya supaya dapat memperbaiki dari segi akademik dan sahsiah • 160 orang pemegang biasiswa BKN dan taklimat/ BKP LDK LDK Sesi kaunseling/ GBKSM Guru-Guru APRIL 2011 CADANGAN TARIKH/BULAN 5 April 2011 PERKARA Program motivasi PMR • • • OBJEKTIF Persediaan awal untuk menghadapi PMR.

• 13 April 2011 Program Motivasi Pemegang Biasiswa Pelajar-pelajar yang mendapat biasiswa memperoleh motivasi yang tinggi untuk terus berjaya dan cemerlang. • GBKSM Latihan ketahanan AJK UBK fizikal dan Guru Disiplin mental.SASARAN AKTIVITI PERSONALIA . mulia. • • Tingkatan Motivator Jemputan Menjana potensi dan kekuatan minda untuk mencapai sasaran. Mengurangkan gejala sosial di kalangan pelajar sekolah. • Melipatgandakan semangat dan kemahuan yang tinggi untuk mencapai matlamat tanpa berputus asa.Pelajar didedahkan dengan teknik belajar yang berkesan. MEI 2011 CADANGAN PERKARA OBJEKTIF K. Mengenalpasti rintangan dan menyebabkan pelajar tidak berjaya /cemerlang. • • Pemegang biasiswa Ceramah Motivasi GBKSM Guru Biasiswa 26 April 2011 Program Pembangunan Insan Memantapkan peribadi Pelajar berisiko pelajar berisiko dengan akhlak yang tinggi.

Latih tubi Soalan Skor Untuk Peperiksaan GBKSM Panitia setiap Subjek Peperiksaan GBKSM Penyelaras Tingkatan 7 Mei 2011 Lawatan Kerjaya Pelajar diberi Pelajar peluang meninjau dan Tingkatan 5. Kump 3 (1C & 1E). • Maklumat kerjaya • • GBKSM Maklumat . Kump 4 (1D) • Pelajar dapat Tingkatan 3 mencapai kejayaan dan 5. • Pengurusan dan Sepanjang Mei Pentadbiran 2011 Aktiviti program Semua pelajar tahunan Unit Bimbingan dan Kaunseling berjalan lancar. dalam peperiksaan setelah latih tubi dan pelbagai latihan diberikan. menerokai peluangpeluang kerjaya selepas tamat SPM. • Lawatan Pelajar akan membuat pilihan kerjaya yang tepat dan sesuai mengikut personality masingmasing. Kump 2 bijak.TARIKH/BULAN 3 Mei 2011 Perjalanan Program Max Recall untuk pelajar Tingkatan 1. (1B & 1F). Oktober 2011 Tingkatan 3 & 5. Pelajar mendapatTingkatan pendedahan tentang Kump 1 (1A & teknik belajar yang 1G). • Bengkel GBKSM Guru Mata Pelajaran Perjalanan Kem Lulus Mei 2011 – Belajar.

• PERSONALIA GBKSM Penyelaras Tingkatan Ibu bapa dan Semua waris guru sama-sama pelajar.SASARAN • AKTIVITI Menandatangani Buku Laporan Prestasi Pelajar. • GBKSM Maklumat . berbincang untuk meningkatkan prestasi anak-anak.pendidikan dan latihan Kertas kerja program • • • • Buku rekod perkhidmatan Maklumat Murid Laporan Program / Dokumentasi Keceriaan Bilik Kaunseling • JUN 2011 CADANGAN TARIKH/BULAN Jun 2011 PERKARA Program Mesra Waris Guru • OBJEKTIF K. Proses menandatangani kad kemajuan anak-anak. • Menjadi saksi pengakuan anak-anak Guru Tingkatan melalui surat aku janji cemerlang akademik. Maklumat kerjaya • • Pengurusan dan Sepanjang Jun Pentadbiran 2011 Aktiviti program Semua pelajar tahunan Unit Bimbingan dan Kaunseling berjalan lancar.

SASARAN Semua pelajar berisiko AKTIVITI Ceramah Bengkel PERSONALIA GBKSM Pegawai Polis/NGO 5 Julai 2011 Program Antidadah 2 Pelajar mendapat Semua pelajar pendedahan tentang bahaya najis dadah. Pelajar dapat Semua pelajar persediaan dari segi PMR mental dan fizikal untuk • Pameran Pertandingan Kuiz Ceramah/ Taklimat GBKSM 6 Julai 2011 Program Motivasi PMR peringkat kedua. • K.pendidikan dan latihan Kertas kerja program • • • • • Buku rekod perkhidmatan Maklumat Murid Laporan Program / Dokumentasi Keceriaan Bilik Kaunseling JULAI 2011 CADANGAN TARIKH/BULAN 1 Julai 2011 PERKARA Program Rakan AntiJenayah • OBJEKTIF Pelajar dapat pendedahan tentang akibat buruk daripada kes jenayah serta berusaha menghindarinya. GBKSM Penyelaras .

• 18 – 29 Julai 2011 Teknik Menjawab Soalan SPM Pelajar-pelajar Semua pelajar didedahkan dengan SPM teknik menjawab soalan SPM dengan betul.menghadapi PMR. Tingkatan Guru subjek 18 – 29 Julai 2011 Teknik Menjawab Soalan PMR Pelajar-pelajar Semua pelajar didedahkan dengan PMR teknik menjawab soalan PMR dengan betul.SASARAN AKTIVITI PERSONALIA GBKSM Semua pelajar Pengurusan system fail . • Ceramah GBKSM Penyelaras Tingkatan Guru Panitia Subjek Pelajar berkongsi maklumat soalan ramalan dari sekolahsekolah lain. • Ceramah GBKSM Penyelaras Tingkatan Guru Panitia Subjek Pelajar berkongsi maklumat soalan ramalan dari sekolahsekolah lain. • OGOS 2011 CADANGAN TARIKH/BULAN Sepanjang PERKARA Pengurusan dan Pentadbiran • OBJEKTIF Aktiviti tahunan unit bimbingan dan K.

4. Papan Kenyataan Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling 10. Maklumat dadah. Kertas Kerja Program 7. Maklumat kerjaya 2. Laporan dan Rekod kaunseling berjalan dengan lancar. Maklumat pendidikan dan latihan 3. Maklumat HIV / AIDS 5. Keceriaan bilik Kaunseling 9. Laporan program 8. Paparan Sebaran Browser / Pamplet Poster SEPTEMBER 2011 . Maklumat bahaya Rokok dan Kesihatan 6.Ogos 2011 1.

seminggu. Memohon restu dan memohon kemaafan daripada semua guru. • 8 Sept 2011 Majlis Bacaan Yasin Pelajar PMR dan SPM Persiapan emosi Semua pelajar Bacaan Yasin beramai-ramai. • GBKSM Penyelaras Tingkatan Memohon kesihatan sepanjang hari peperiksaan dan kejayaan yang cemerlang dalam PMR dan SPM.CADANGAN TARIKH/BULAN 6 Sept 2011 PERKARA Pelancaran Program Pecutan Terakhir PMR dan SPM • OBJEKTIF K. sehari. pada masa dan selepas peperiksaan. dan rohani untuk PMR dan SPM menghadapi peperiksaan.SASARAN AKTIVITI PERSONALIA . • OKTOBER 2011 CADANGAN TARIKH/BULAN PERKARA OBJEKTIF K.SASARAN AKTIVITI Ceramah ringkas Mohon restu PERSONALIA GBKSM Setiausaha Peperiksaan Penyelaras Tingkatan Motivasi akhir Semua pelajar sebagai ingatan kepada PMR dan SPM poelajar tentang perkara-perkara yang perlu dilakukan sebulan.

Merancang aktiviti mengikut keperluan pelajar.SASARAN Semuja pelajar Tingkatan 3. AKTIVITI Permainan Pertandingan Lawatan PERSONALIA GBKSM Penyelaras Tingkatan .3 Okt 2011 Rancangan Aktiviti Selepas PMR Merancang aktiviti untuk pelajar selepas PMR. Permainan Pertandingan Lawatan GBKSM Penyelaras Tingkatan Mengisi masa lapang pelajar dengan aktiviti yang berfaedah. • NOVEMBER 2011 CADANGAN TARIKH/BULAN 3 Okt 2011 PERKARA Rancangan Aktiviti Selepas PMR • OBJEKTIF Merancang aktiviti untuk pelajar selepas PMR. Permainan Pertandingan Lawatan GBKSM Penyelaras Tingkatan Kaunselor AJK UBK 4 Okt 2011 Mesyuarat AJK Kaunseling Kali ke-3. • Semua pelajar Tingkatan 3. Merancang Program UBK 2012. • Semuja pelajar Tingkatan 3. • Perjalanan Aktiviti 13 Okt 2011 – Selepas PMR 18 Nov 2011 Menjalankan aktiviti seperti yang dirancang. • • Penilaian keseluruhan Program dan Perkhidmatan UBK 2011. K.

• Semua pelajar Penyampaian sijil penghargaan GBKSM PK HEM AJK UBK Merangsang pelajar untuk terus berusaha dan berjaya. • Semua pelajar Tingkatan 3. • . • • Kaunselor AJK UBK Penilaian keseluruhan Program dan Perkhidmatan UBK 2011. Permainan Pertandingan Lawatan GBKSM Penyelaras Tingkatan Mengisi masa lapang pelajar dengan aktiviti yang berfaedah. • Perjalanan Aktiviti 13 Okt 2011 – Selepas PMR 18 Nov 2011 Menjalankan aktiviti seperti yang dirancang. • 28 Feb 2011 Anugerah Sijil Kehadiran Penuh Memupuk semangat cintakan sekolah.4 Okt 2011 Mesyuarat AJK Kaunseling Kali ke-3. Merancang Program UBK 2012. Merancang aktiviti mengikut keperluan pelajar.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful