PIAWAIAN AKADEMIK SEKOLAH-SEKOLAH NEGERI JOHOR PIAWAIAN LATIHAN AKADEMIK NEGERI JOHOR (PLAN-J) Mata Pelajaran Tingkatan

: GEOGRAFI :4
ARAS SOALAN KUANTITI PIAWAIAN JPN PIAWAIAN SEKOLAH
PENGUKUHAN PENGUKUHAN PENGAYAAN PENGAYAAN PEMULIHAN PEMULIHAN

MINGGU

TAJUK

JENIS LATIHAN

KPI

PENCAPAIAN SEBENAR

CATATAN

Minggu 1 [orentasi ] 2 hari 1. Kedudukan Tarikh 4-8 JAN

OBJEKTIF

1 2 3
JUMLAH

5 2 1
8

5 2 1
8

5 2 1
8

5 2 1 5 2 1

STRUKTUR

1 2 3
JUMLAH

5 2 1 8 16

5 2 1 8 16

5 2 1 8 16

JUMLAH KESELURUHAN

1

Arah OBJEKTIF 1 2 3 JUMLAH 5 2 1 8 5 2 1 8 5 2 1 8 5 2 1 5 2 1 Tarikh 11-15JAN STRUKTUR 1 2 3 JUMLAH 5 2 1 8 16 5 2 1 8 16 5 2 1 8 16 JUMLAH KESELURUHAN Minggu 3 Tarikh 18-22 JAN 3.Skala & Jarak OBJEKTIF 1 2 3 JUMLAH 8 5 2 15 8 5 2 15 8 5 2 15 8 5 2 5 3 2 STRUKTUR 1 2 3 JUMLAH 5 3 2 10 25 5 3 2 10 25 5 3 2 10 25 JUMLAH KESELURUHAN 2 .Minggu 2 2.

Minggu 4 Tarikh 26-30 JAN 4. Pentafsiran Peta Topografi. Ketinggian & Keratan Rentas OBJEKTIF 1 2 3 JUMLAH 8 5 2 15 8 5 2 15 8 5 2 15 8 5 2 8 3 2 STRUKTUR 1 2 3 JUMLAH 5 3 2 10 25 5 3 2 10 25 5 3 2 10 25 JUMLAH KESELURUHAN 1 2 3 JUMLAH Minggu 5 Tarikh 1-5 FEB OBJEKTIF 5. 8 5 2 15 8 5 2 15 8 5 2 15 8 5 2 5 3 2 STRUKTUR 1 2 3 JUMLAH 5 3 2 10 25 5 3 2 10 25 5 3 2 10 25 JUMLAH KESELURUHAN 3 .

Peta Tematik STRUKTUR Minggu 7 Tarikh 22-26 FEB OBJEKTIF 8 5 5 18 8 5 5 18 8 5 5 18 8 5 5 3 2 1 1 2 3 JUMLAH 3 2 1 6 3 2 1 6 3 2 1 6 JUMLAH KESELURUHAN 24 24 24 4 .Minggu 6 Tarikh 8-12 FEB 6. OBJEKTIF 1 2 3 JUMLAH 8 5 5 18 8 5 5 18 8 5 5 18 8 5 5 3 2 1 STRUKTUR 1 2 3 JUMLAH 3 2 1 6 3 2 1 6 3 2 1 6 JUMLAH KESELURUHAN 15-19 FEB 24 24 24 CUTI TAHUN BARU CINA 1 2 3 JUMLAH 7. Graf & Carta.

Minggu 8 Tarikh 1-5 MAC 8. Rajah & Foto OBJEKTIF 1 2 3 JUMLAH 8 5 5 18 8 5 5 18 8 5 5 18 8 5 5 5 3 2 STRUKTUR 1 2 3 JUMLAH 5 3 2 10 5 3 2 20 5 3 2 20 JUMLAH KESELURUHAN 28 28 28 Minggu 9 Minggu 10 Stuktur Bumi OBJEKTIF 1 2 3 JUMLAH 10 5 5 20 10 5 5 20 10 5 5 20 10 5 5 3 2 1 2 1 1 STRUKTUR 1 2 3 JUMLAH Tarikh 8-12 MAC 22-26 MAC ESEI 1 2 3 JUMLAH 3 2 1 6 2 1 1 4 3 2 1 6 2 1 1 4 3 2 1 6 2 1 1 4 JUMLAH KESELURUHAN 30 30 30 *CUTI PERTENGAHAN PENGGAL PERTAMA [15-19 MAC 2010] 5 .

Pergerakan plat tektonik Pembentuka n Gunung Berapi. OBJEKTIF 10 5 5 20 10 5 5 20 10 5 5 20 10 5 5 3 2 1 5 2 2 STRUKTUR 1 2 3 JUMLAH ESEI 1 2 3 JUMLAH 3 2 1 6 5 2 2 9 3 2 1 6 5 2 2 9 3 2 1 6 5 2 2 9 JUMLAH KESELURUHAN 35 35 35 6 .OBJEKTIF Minggu 11 Tarikh 29 MAC – 2 APRIL Jenis Batuan & Kepentingan nya. taburan dan kaitan antaranya. 1 2 3 JUMLAH 10 5 5 20 10 5 5 20 10 5 5 20 10 5 5 3 2 1 2 1 1 STRUKTUR 1 2 3 JUMLAH ESEI 1 2 3 JUMLAH 3 2 1 6 2 1 1 4 3 2 1 6 2 1 1 4 3 2 1 6 2 1 1 4 JUMLAH KESELURUHAN 1 2 3 JUMLAH 30 30 30 Minggu 12 Tarikh 5-9 APRIL Proses pembentuka n BMB.

10 5 5 20 10 5 5 20 10 5 5 20 10 5 5 3 2 1 2 1 1 STRUKTUR 1 2 3 JUMLAH ESEI 1 2 3 JUMLAH 3 2 1 6 2 1 1 4 3 2 1 6 2 1 1 4 3 2 1 6 2 1 1 4 JUMLAH KESELURUHAN 30 30 30 7 . 1 2 3 JUMLAH 10 5 5 20 10 5 5 20 10 5 5 20 10 5 5 3 2 1 2 1 1 STRUKTUR 1 2 3 JUMLAH ESEI 1 2 3 JUMLAH 3 2 1 6 2 1 1 4 3 2 1 6 2 1 1 4 3 2 1 6 2 1 1 4 JUMLAH KESELURUHAN 1 2 3 JUMLAH 26 26 26 OBJEKTIF Minggu 15 Tarikh 26-30 APRIL c]Tindakan air mengalir dan tindakan ombak. d]Kesan tindakan air mengalir dan tindakan ombak.Minggu 13 & 14 Tarikh 1216APRIL 19-23 APRIL OBJEKTIF Perubahan Pandang Darat Fizikal a]Luluhawa b]Gerakan Jisim.

b]Kepentinga n potensi laut dan lautan. c]Kesan kegiatan manusia terhadap laut dan lautan. 1 2 3 JUMLAH 10 5 5 20 10 5 5 20 10 5 5 20 10 5 5 2 1 1 2 1 1 STRUKTUR 1 2 3 JUMLAH 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1 1 4 ESEI 1 2 3 JUMLAH 2 1 1 4 2 1 1 4 2 1 1 4 JUMLAH KESELURUHAN 28 28 28 M17 M18 M19 M20 5-20 JUN Ulang kaji Peperiksaan Pertengahan Tahun 2010 Peperiksaan Pertengahan Tahun 2010 [ 3 minggu ] Cuti Penggal Persekolahan 5-20 Jun 2010 8 .OBJEKTIF Minggu 16 Tarikh 3-7 MEI Laut &lautan a]Terumbu karang.

B]Zon waktu OBJEKTIF 1 2 3 JUMLAH 10 5 5 20 10 5 5 20 10 5 5 20 10 5 5 3 2 1 2 1 1 STRUKTUR 1 2 3 JUMLAH ESEI 1 2 3 JUMLAH 3 2 1 6 2 1 1 4 3 2 1 6 2 1 1 4 3 2 1 6 2 1 1 4 JUMLAH KESELURUHAN 30 30 30 9 .Minggu 21 & 22 Tarikh 21 – 25 JUN 28 JUN – 2JULAI Sistem Suria a] Pergerakan Bumi dan kesankesannya.

2 Unsurunsur Cuaca dan Iklim 1 2 3 JUMLAH 10 5 5 20 10 5 5 20 10 5 5 20 10 5 5 3 2 1 2 1 1 STRUKTUR 1 2 3 JUMLAH ESEI 1 2 3 JUMLAH 3 2 1 6 2 1 1 4 3 2 1 6 2 1 1 4 3 2 1 6 2 1 1 4 JUMLAH KESELURUHAN 30 30 30 Minggu 24&25 Tarikh 12-16 JULAI 19-23 JULAI Pengaruh cuaca dan iklim terhadap kegiatan manusia dan sebaliknya.OBJEKTIF Minggu 23 Tarikh 5-9 JULAI 2. OBJEKTIF 1 2 3 JUMLAH 10 5 5 20 10 5 5 20 10 5 5 20 10 5 5 3 2 1 2 1 1 STRUKTUR 1 2 3 JUMLAH ESEI 1 2 3 JUMLAH 3 2 1 6 2 1 1 4 3 2 1 6 2 1 1 4 3 2 1 6 2 1 1 4 JUMLAH KESELURUHAN 30 30 30 10 .

32 32 32 Minggu 28-29 Tarikh 19-13 OGOS 16-20 OGOS OBJEKTIF 10 5 5 20 10 5 5 20 10 5 5 20 10 5 5 3 2 1 3 2 1 STRUKTUR 1 2 3 JUMLAH ESEI 1 2 3 JUMLAH 3 2 1 6 3 2 1 6 3 2 1 6 3 2 1 6 3 2 1 6 3 2 1 6 JUMLAH KESELURUHAN 32 32 32 11 . 1 2 3 JUMLAH 10 5 5 20 10 5 5 20 10 5 5 20 10 5 5 3 2 1 3 2 1 STRUKTUR 1 2 3 JUMLAH ESEI 1 2 3 JUMLAH 3 2 1 6 3 2 1 6 3 2 1 6 3 2 1 6 3 2 1 6 3 2 1 6 JUMLAH KESELURUHAN 1 2 3 JUMLAH Kerja Kursus Geografi & Kepentingan Tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar.OBJEKTIF Minggu 26 &27 Tarikh 26-30 JULAI 2-6 OGOS Jenis dan Taburan Tumbuhtumbuhan semula jadi dan hidupan liar.

1 2 3 JUMLAH 10 5 5 20 10 5 5 20 10 5 5 20 10 5 5 3 2 1 3 2 1 STRUKTUR 1 2 3 JUMLAH ESEI 1 2 3 JUMLAH 3 2 1 6 3 2 1 6 3 2 1 6 3 2 1 6 3 2 1 6 3 2 1 6 JUMLAH KESELURUHAN 1 2 3 JUMLAH Pemeliharaan & Pemuliharaan tumbuhan semula jadi dan hidupan liar 32 32 32 OBJEKTIF Minggu 31 Tarikh 30 OGOS3 SEPT 10 5 5 20 10 5 5 20 10 5 5 20 10 5 5 3 2 1 3 2 1 STRUKTUR 1 2 3 JUMLAH ESEI 1 2 3 JUMLAH 3 2 1 6 3 2 1 6 3 2 1 6 3 2 1 6 3 2 1 6 3 2 1 6 JUMLAH KESELURUHAN 32 32 32 12 .OBJEKTIF Minggu 30 Tarikh 23-27 OGOS Kesan kegiatan Manusia Terhadap Tumbuhan Semula Jadi dan Hidupan Liar.

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA Ulangkaji Sebelum Peperiksaan Akhir Tahun 2010 Peperiksaan Akhir Tahun 2010 Semakan Kertas Peperiksaan dan Perbincangan 13 .OBJEKTIF Minggu 27 Tarikh 2-6 OGOS 1 2 3 JUMLAH 10 5 5 20 10 5 5 20 10 5 5 20 10 5 5 3 2 1 1 1 1 Kepentingan Kerjasama Ekonomi Antarabangsa STRUKTUR 1 2 3 JUMLAH ESEI 1 2 3 JUMLAH 3 2 1 6 1 1 1 3 3 2 1 6 1 1 1 3 3 2 1 6 1 1 1 3 JUMLAH KESELURUHAN 29 29 29 4-12 SEPT 13-1 OKT 4 OKT23OKT 27OKT -12 NOV • Tertakluk kepada pindaan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful