P. 1
Ghid-Ludoterapie

Ghid-Ludoterapie

|Views: 33|Likes:
Published by Schiopu Gabriela

More info:

Published by: Schiopu Gabriela on Mar 04, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/22/2014

pdf

text

original

Ghid Practic

Colaboratori: Tatiana Lungu, preşedinte Asociaţia „Prietenii copiilor” Angela Pruss, asistent de proiecte Asociaţia „Prietenii Copiilor” Tatiana Potapov, animator, specialist origami Asociaţia „Prietenii Copiilor” Elena Creţu, animator, specialist în arte plastice Asociaţia „Prietenii Copiilor” Echipa Ludotecii „Labirintul Magic” din Gimnaziul Internat Leova: Maia Gospodinov Raisa Bujoreanu Gemma Caradjov Lilia Gîrneţ Svetlana Ciobanu Angela Prepeliţă Lucreţia Corobceanu Oxana Beşan Natalia Diaconu

Acest ghid a fost elaborat de Asociaţia „Prietenii Copiilor” cu sprijinul Agenţiei Suedeze de Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida) şi al Fundaţiei Soros-Moldova (FSM)” în cadrul proiectului „Vin-o cu noi nu sta deoparte!”. Asociaţia “Prietenii Copiilor” Republica Moldova Mun. Chisinau MD-2069 Str. Calea Iesilor 13, oficiu 82 Tel: (+373 22) 59-59-31 Fax: (+373 22) 74-98-54 www.prieteniicopiilor.md office@prieteniicopiilor.md voluntariat@prieteniicopiilor.md

CUPRINS Introducere Conceptul de joc. Rolul jocului în viaţa copilului. Teorii despre joc Ludoterapia: noţiuni, istoric şi valoareaterapiei Ludoterapia dereglărilor emoţionale şi de comportament la copii: - Agresivitatea - Hiperactivitatea - Anxietatea Ludoteca – resursă de valoare a unei comunităţi sănătoase BIBLIOGRAFIA 2

4 10

12

38 42

INTRODUCERE
Ideeea dezvoltării conceptului de ludoterapie în acest ghid cuprinde următoarele noţiuni cheie: joc, dificultăţi emoţionale, sociale şi de comportament, terapie/recuperare prin joc. Structura ghidului cuprinde capitole cu noţiuni teoretice, recomandări practice şi tehnici concrete de lucru cu copiii – jocuri şi exerciţii ludice. Capitolul I este dedicat analizei conceptului de joc şi numeroaselor teorii despre joc elaborate pe parcursul timpului care vin să ne răspundă la un şir de întrebări din cele mai complexe şi dificile: Ce este jocul ca atare? Pentru ce simte copilul o nevoie atât de imperioasă de a se juca? Ce fel de funcţii formative îndeplineşte jocul în dezvoltarea psihică şi multilaterală a copilului? Care sunt şi cum se explică particularităţile caracteristice ale jocurilor copiilor? Este jocul, cu adevărat, o activitate simplă? Acest capitol ne va demonstra că jocul copiilor poate constitui un teren important de descifrare a capacităţilor psihologice, inclusiv a celor intelectuale şi a trăsăturilor de personalitate, a aspectelor mai importante ale sociabilităţii lui: aici copilul învaţă să înţeleagă şi să aprecieze conduita celor din jurul lui, cunoaşte valoarea socială a acţiunilor umane şi prezintă contagiuni importante în conduită (prin imitare activă şi pasivă), însuşindu-şi numeroase modalităţi de a reacţiona, proprii mediului în care se află (familia, şcoala, comunitatea). Jocul este o activitate complexă, specifică copiilor în toate timpurile (copiii s-au jucat, se joacă şi se vor juca). Capitolul II cuprinde dezvoltarea conceptului de ludoterapie: noţiuni, orientări de bază şi valoarea terapiei prin joc. Jocul reprezintă sursa dar şi resursele energetice ale copilului, şi este calea minunată de a explora experienţele traumatizante sau ameninţătoare. Ludoterapia, ca şi orice alt demers terapeutic, reprezintă un proces de optimizare, de suport sau de recuperare a potenţialului atât de divers al copilului. Însoţită de pasiune şi conştiinciozitate, libertate şi fantezie, ludoterapia oferă rezultate uimitoare. Capitolul III este adresat descrierii valorii terapeutice a jocului în relaţia cu copiii agresivi, hiperactivi şi anxioşi. La început este prezentată o abordare teoretică a noţiunilor, a cauzelor apariţiei dificultăţilor emoţionale şi de comportare. Apoi se prezintă portretul psihologic al copilului cu probleme, indicatorii de identificare a lui şi tehnici ludice concrete de depăşire a dificultăţilor emoţionale şi de comportament. În ultimul capitol, vorbim despre „Ludoteca” ca resursă valoroasă a comunităţii ce permite găsirea unor soluţii alternative şi participative pentru organizarea şi administrarea timpului liber al copiilor şi adulţilor, responsabilizarea şi consolidarea relaţiilor din comunitate într-un cadru pozitiv şi relaxant. De asemeni, ludoteca este o

2

nu ne putem imagina copilărie fără râsetele şi jocurile sale. economic şi cultural pentru copii şi adulţi. social. cît şi din punct de vedere pedagogic. care îi va ajuta să înţeleagă mai bine „copiii dificili” şi să utilizeze tehnica jocului ca un remediu pentru o bună adaptare şi corectare a dificultăţi emoţionale şi de comportare la copii. “Jocul este singura atmosferă în care fiinţa sa psihologică poate să respire şi în consecinţă poate să acţioneze. Acest ghid este recomandat tuturor persoanelor implicate în procesul de educare a copiilor: pedagogi. favorizează comunicarea. permit corectarea într-o manieră lejeră a anumitor carenţe ale personalităţii copilului reducând într-o anumită măsură (sau chiar depăşind) aşa-zisele„deficienţe sau handicapuri culturale”.” Eduard Claparède 3 . Activităţile centrului ludic reprezintă pentru fiecare o modalitate de integrare şi de adaptare. A ne întreba de ce se joacă copilul înseamnă a ne întreba de ce este copil. constituindu-se într-un punct de referinţă atât ca spaţiu. psihologi şi părinţi.„fereastră” pentru comunităţile sociale defavorizate.

cuvântul„joc” a început să se extindă asupra unei largi sfere de acţiuni umane. iar pe de altă parte oferă oamenilor veselie şi satisfacţie. riscul (a se juca cu viaţa). Renumitul biolog şi psiholog F. în sens figurat poate desemna simularea (a juca o comedie). „ludo” desemna bucuria. În epoca contemporană. în timp ce la romani. exprimând în principal. nechibzuită faţă de ceva (a se juca cu focul). deconectare sau de interpretare a rolului într-o piesă. manifestări de o deosebită voiciune şi strălucire (soarele joacă pe apă). Astfel. Un fenomen antropologic complex. Cu toate că o serie întreagă de cercetători au încercat să găsească elemente comune între acţiunile cele mai variate şi calitativ diferite desemnate prin cuvântul „joc”. aleatoriu cum e„jocul destinului”. ceea ce noi numim acum„a face năzbâtii. Noţiunea de „joc” a reprezentat iniţial anumite particularităţi la diferite popoare. constituie una din modalităţile esenţiale de manifestare a spiritului uman. au multiple sensuri. nu presupune o muncă grea.” 4 . de la jocul copiilor pe surprizele de la pacheţelele de gumă. a început să cuprindă totul. în toate civilizaţiile. o atitudine uşuratică. la vechii greci. copilării”. un sens figurat ca de exemplu „jocul cu focul”. încercând să releve notele caracteristice ale proceselor desemnate prin acest termen. cuvântul „joc”. ocuparea unei anumite poziţii ierarhice (a juca un rol conducător). inclusiv a termenului „joc” care-i departe de a fi o noţiune ştiinţifică a acestui cuvânt. În această sferă atotcuprinzătoare. TEORII DESPRE JOC. o acţiune excitantă (a juca pe nervi). care în forme şi conţinuturi specifice se afirmă la toate vârstele. nici astăzi nu dispunem de o delimitare satisfăcătoare a acestor comportamente şi nici deo explicare logică a diferitelor forme de joc. La evrei. de la jocul copilului „de-a soldaţii” până la interpretarea eroilor tragici pe scena teatrului. cuvântul „joc” corespunde noţiunii de glumă şi haz. El recomandă celor ce studiază fenomenul jocului. Conceptul de joc. ROLUL JOCULUI ÎN VIAŢA COPILULUI.Buytendijk. cuvântul „joc” poate avea sensuri de amuzament. „jocul naturii”. ori ceva întâmplător. să ia în consideraţie accepţiunea pe care termenul respectiv o are pentru copiii înşişi. veselia. „Jocul ca desfăşurare liberă şi ca plăcere a individului.CONCEPTUL DE JOC. oferă o analiză etimologică a cuvântului „joc”. desemna acţiuni proprii copiilor. ci mai curând un ansamblu de modalităţi de manifestare care au fost denumite conduite de joc sau ludice. până la jocul de bursă. noţiunile de „joc” şi „ a se juca”. poate semnifica un lucru ieşit din comun. care pe de-o parte. astfel. noţiunea modernă de “joc”. Conform dicţionarului Enciclopedic al Limbii Române. Verbul „a se juca” este folosit în sensul de amuzament. Rolul jocului în viaţa copilului. apreciind că cel ce deosebeşte cel mai bine ce este joc de ceea ce nu merită această denumire este tocmai copilul.

pe de o parte şi a diversificării acţiunilor mintale. La vârsta preşcolară copiii sunt foarte activi şi activitatea lor desfăşurată prin joc este foarte necesară pentru dezvoltarea lor fizică şi psihică. Din pricina aceasta. fără a altera plăcerea elementului distractiv.(J. Prin joc dezvoltarea intelectuală este puternic influenţată în sensul dobândirii de noi cunoştinţe. trăiesc aceleaşi bucurii ca urmare a succeselor obţinute în colectiv. Începând cu vârsta preşcolară copilul imită în jocurile sale într-un mod specific. pregătindu-l pe copil atât pentru învăţătură cît şi pentru viaţa reală. Prin toate jocurile dar mai ales prin cele de mişcare. realizând multe dintre sarcinile speciale ale educaţiei fizice. cu informaţii complexe şi elemente simbolistice numeroase. dorinţe. etc. De aceea unii psihologi consideră jocul ca o activitate de preînvăţare. a capacităţilor de creare a unor sisteme de imagini generalizate despre obiecte şi fenomene. Încă de timpuriu copilul simte nevoia unei comunicări active cu cei din jur – cu părinţii. Jocul favorizează dezvoltarea atitudinilor imaginative. tendinţele specifice preşcolarului. jucându-se el cunoaşte şi descoperă şi lumea şi viaţa într-o formă accesibilă şi atractivă . conţinutul jocurilor se extinde cuprinzând şi realităţile sociale dintre oameni. pe de altă parte. se oferă posibilităţi multiple de dezvoltare armonioasă a organismului. Jocul este prilejul realizării educaţiei estetice a preşcolarului. Esenţa lui constă în reflectarea şi transformarea pe plan imaginar a realităţii înconjurătoare. viaţa şi activitatea adulţilor. În realizarea subiectului unui joc. Prin joc copiii îşi satisfac dorinţa firească de manifestare şi independenţă. multiple sarcini revin jocului. îndrumarea şi controlul acestuia de către adult este absolut necesar.Huizinga) Jocul satisface în cel mai înalt grad nevoia de activitate a copilului generată de trebuinţe. învăţător. posibilitatea de a opera mintal cu reprezentări după modelul acţiunilor concrete cu obiectele în timpul jocului. mai complete. copiii îşi imaginează că muncesc şi imită relaţiile de ajutor. personală şi socială. copilul îşi realizează tendinţe şi dorinţe nerealizate – astfel în joc îşi imaginează că este doctor. poziţie care se opune total teoriei educaţiei libere a neintervenţiei adultului în jocul copilului. O altă caracteristică a jocului o constituie faptul că el reflectă relaţiile determinate ce se stabilesc între oameni. de aceea această formă de manifestare se întâlneşte la toţi copiii tuturor popoarelor. Centrul de greutate al dirijării jocului este însă procesul transformării jocului în muncă. create prin joc. Jocul nu constituie pentru copil o simplă distracţie. În situaţii imaginate. Realitatea înconjurătoare este foarte complexă şi copilul nu poate să o cunoască decât prin intermediul jocului. aviator. Rolurile interpretate de către copiii reflectă funcţiile realizate de maturii ce-i înconjoară. Pe măsură ce înaintează în vârstă şi se dezvoltă. care se iniţiază în tainele frumosului şi învaţă să-l creeze. Intervenţia adultului în jocul copilului determină transformarea jocului simplu în jocuri mai bogate. 5 .

această activitate este tot atât de necesară dezvoltării fizice şi psihice a copilului ca şi lumina soarelui. A. Astfel. dobândeşte încredere în propriile puteri. El reprezintă o cale către socializarea copilului. cu organismul în creştere. În acest mod acţiunea lui educativă se va răsfrânge asupra copilului ca membru al societăţii de copii. Această mişcare trebuie stimulată atât prin diverse ocupaţii cât mai ales prin joc. Preşcolarul este o fiinţă deosebit de activă. asupra colectivului de copii. ci trebuie să i se asigure atâta mişcare cât îi este necesară. copilul nu trebuie supus învăţării şi nici unei munci aspre. Cum să o cunoască. este tovarăşul de nedespărţit al copilăriei şi constituie una dintre formele cele mai importante de activitate a preşcolarului. pentru că prin acestea să nu dăuneze creşterii. Prin aceasta înţelegem valorificarea jocului atât ca pondere în educaţie cât şi ca durată efectivă a procesului pedagogic. întreaga copilărie mică până la intrarea în şcoală realizează un astfel proces de instruire în care modalitatea de bază o constituie jocul. nu poate să nu se joace. Îmbrăcând forma jocului. unele contradictorii. folosind expresia „învăţătura prin joc”. acţionând asupra obiectelor din jur. „Numeroase teorii despre joc elaborate pe parcursul timpului. îşi satisface nevoia de mişcare şi înţelegere.Teorii despre joc Pentru elaborarea unei teorii ştiinţifice despre joc o însemnată contribuţie au adus vederile unor pedagogi. să se orienteze în mediul înconjurător? Jocul este tocmai una dintre activităţile prin care copilul învaţă să cunoască lumea reală. Autoarea menţionează că în acest context jocul constituie un principiu de educaţie. constituie o formă de manifestare întâlnită la copiii pe tot parcursul istoriei.” Aristotel arată că până la al cincilea an de viaţă. „Jocul deţine un rol atât de însemnat în viaţa copilului pentru că-i satisface dorinţa firească de manifestare şi independenţă. 6 . se conturează pentru prima oară ideea folosirii jocului ca mijloc de educare. iar altele completându-se reciproc. Beatrice Tudor Bart în lucrarea sa demonstrează posibilităţile uriaşe ale jocului ca metodă educativă. de aceea unii pedagogii afirmă că jocul este o activitate de pre-învăţare. Jocul satisface în cel mai înalt grad nevoia de activitate a copilului. Realitatea care-l înconjoară este mult prea complexă. De fapt. vin să răspundă la o seamă de întrebări din cele mai complexe şi dificile : Pentru ce simte copilul o nevoie atât de imperioasă de a se juca? Ce fel de funcţii formative îndeplineşte jocul în dezvoltarea psihică a copilului? Constituie jocul o formă predominantă sau numai conducătoare de activitate a copilului preşcolar? Care sunt şi cum se explică particularităţile caracteristice ale jocurilor de vârstă preşcolară? ” Acestea sunt câteva întrebări la care pedagogii şi psihologii pe baza datelor observaţiei şi ale cercetărilor experimentale au dat răspunsuri diferite. nu numai un mijloc oarecare.P. a-l opri să facă acest lucru înseamnă a-i frâna dezvoltarea fizică şi psihică. Usova se referă la joc ca o formă de organizare a întregii vieţi şi activităţi a copilului în grădiniţă. un copil sănătos.

jocul devine pasiv. De aceea. încorporarea ei ca act de trăire. El are funcţii formative care sunt în principiu educative. cu atât se face mai sprinten la corp şi minte. Jocul apare ca o activitate complexă a copiilor în care ei reflectă şi reproduc lumea şi societatea. pasiunea copilului pentru joc sunt 7 . Claparède se referă la universalul joc cu păpuşile şi susţine că în acest joc nu se exercită la copii instinctul matern. Fără acest efort. aleargă şi trudeşte mai mult. Totuşi influenţa condiţiilor generale de tutelă şi de muncă. nu poate mobiliza forţele fizice şi psihice ale copilului. fapt ce determină asimilarea realităţii. de disponibilităţi nuanţate subtil şi de trăiri necesare în procesul adaptării. care duce la rezultatul prevăzut. să li se arate cum se pot juca fără pericol. Prin joc se realizează educaţia viitorului om de acţiune. Lazarus subliniază faptul că „jocul constituie tipul fundamental de activitate. în timp ce la animale jocul rămâne un fenomen pur biologic. adică forma de activitate ce susţine în cea mai mare măsură dezvoltarea psihică prin antrenarea psihomotorie. intelectuală şi afectivă. nici munca nu dă randament dacă este lipsită de efort fizic şi intelectual. jocul realizează un pre-exerciţiu mai mult mental. Makarenko a atribuit jocului o importanţă considerabilă în viaţa copilului. „În realitate. Aşa cum se comportă copilul în joc. senzorială. generate de factori de natură biologică(instinctele).Comenski a arătat de asemenea în „Informatorul şcolii materne” necesitatea jocului în viaţa copilului ca mijloc de dezvoltare fizică şi psihică : „Cu cât copilul lucrează.” E. K. De asemenea. ci o infinitate de stări afective.S. Jocul şi munca produce în egală măsură plăcere. Claparède interesat de jocurile copiilor a atras atenţia asupra faptului că ele reproduc ceea ce impresionează copilul. tot aşa se va comporta şi în muncă în perioada maturităţii. s-ar putea spune că plăcerea în joc. sensibilitatea faţă de acestea vor determina valoarea educativă a jocului. consideră că acesta ar fi un exerciţiu pregătitor pentru viaţa profesională de mai târziu a adultului în sensul că ar fi un mijloc de exersare a„predispoziţiilor” instructive. cu atât doarme. structura condiţiilor de contact. stabileşte asemănările dintre joc şi muncă care constau în următoarele trei elemente comune : „a) atât în joc cât şi în muncă avem de-a face cu un efort fizic şi intelectual. b) a doua trăsătură comună constă în coloritul emotiv pozitiv propriu unui joc reuşit. În istoria dezvoltării umane instinctele se transformă sub influenţa condiţiilor sociale. în scopul maturizării lor. De asemenea.” V. emancipare de tutela strânsă a adultului. jocurile copiilor se deosebesc calitativ de jocurile animalelor. psihologic. la o tensiune cu totul specifică. Vîgotski susţine că în perioada preşcolară jocul alimentează foarte mult tendinţa spre libertate. numai dacă băgăm de seamă să nu i se întâmple ceva rău. Gross tratează jocul din punct de vedere strict biologic. ce prezintă pentru procesul creşterii şi dezvoltării psihice o importanţă tot atât de mare ca şi activitatea de instruire din anii de şcoală. fapt ce va constitui treptat un vast bagaj de posibilităţi şi disponibilităţi de a reacţiona.” A. la fel ca şi al muncii. la om el devine un fenomen de esenţă socială. În mod similar. creşte şi digeră mai bine. De aceea trebuie să li se pună la îndemână locuri anumite şi sigure pentru alergări şi exerciţii. asimilându-le şi prin aceasta adaptându-se la dimensiunile lor multiple.S.

dimpotrivă. Adler întăreşte ideea că : „Jocul constituie forma specifică de activitate prin care copilul se afirmă. dimpotrivă. copiii adesea depun eforturi. Prin joc copilul nu numai că nu se îndepărtează de realitate. dar nu numai plăcere. la fel ca şi plăcerea pe care o simte omul în desfăşurarea muncii productive. şi anume furnizarea materialului pentru construcţii de care copilul se va ocupa însă independent. al insuccesului. învaţă să se orienteze în ea şi dobândeşte încredere în propriile puterile. nici un alt mijloc nu favorizează mai deplin integrarea copilului în viaţa cotidiană. prin respectarea cerinţelor şi a regulilor jocului. cunoaşte lumea. în care copilul îşi oglindeşte propriile impresii şi le derulează de această dată ca participant direct şi nu numai ca spectator. Dar şi în muncă simţul de răspundere se manifestă în grija pentru bunul obştesc. Or. Adulţii nu pot avea decât o singură influenţă asupra jocului. nici o altă cale nu este mai propice înţelegerii vieţii decât participarea directă la fluxul ei. simţul de răspundere se manifestă prin grija copilului faţă de jucării. încearcă sentimentul dezamăgirii. plastica.” Problema educativă care se pune este aceea a dirijării şi orientării diverselor surse de inspiraţie ale jocurilor copiilor. de aceea orice amestec al adultului în joc îi răpeşte forţa reală de dezvoltare. deoarece jocul este calea care reproduce viaţa reală sub forma ei cea mai directă – acţiunea. nu vizează producerea unor asemenea bunuri. Bühler arată că : „Jocul constituie o activitate care produce plăcere copilului. de aplicare creatoare a cunoştinţelor dobândite. În joc. în care copilul se încadrează treptat. M. cât şi în muncă. Taiban afirmă că : „Jocul reprezintă un mijloc de familiarizare a copiilor cu viaţa înconjurătore. Jocul.D. 8 . fără să distingă caracterul lui de joc. În timpul jocului. „Jocul este asemenea unui film retrospectiv.Piaget susţine ideea că : „Însuşirea şi respectare regulilor are o influenţă puternică în formarea judecăţii morale a copiilor. plăcerea resimţită de copil este adesea rezultatul final al eforturilor pe care el le depune în desfăşurarea jocului.” Munca este o formă de activitate prin care omul participă la producţia socială. creează valori materiale şi culturale.” Asigură înţelegerea anumitor legături interne.elemente intrinsece ale jocului. Uşinski arată că : „Jocul e joc tocmai pentru că în el copilul e de sine stătător. pentru gospodărirea lui raţională.” K. dar şi o formă de activitate care să-l apropie pe copil de adevărata muncă. Pe de altă parte. teatrul. a semnificaţiei activităţii umane.” A. Jocurile copiilor trebuie să fie astfel organizate şi îndrumate de către adulţi. se apropie tot mai mult de ea. cu toate aceste stări emotiv negative.” J. în evoluţia lor morală bazată cooperare”. K. jocul îl deprinde pe copil cu eforturile fizice şi intelectuale şi în felul acesta îl pregăteşte pentru munca de mai târziu. încât să constituie nu numai o treaptă premergătoare. c) a treia trăsătură comună o formează simţul de răspundere. în primul rând a surselor indirecte ca literatura. constituie un mijloc de valorificare. cu toate acestea. ei nu renunţă la joc. inclusiv teatrul de păpuşi. care apare atât în joc.

fiecare moment. cu pasiune. a aspectelor mai importante ale sociabilităţii copilului. este un fel de anticameră vastă şi bogat ornată a muncii.” 9 . Ele pot surprinde prin modul în care se joacă. ponderea elementului de joc scade. o relaxare. Jocul didactic este un valoros mijloc de instruire şi educare. pe măsură ce se depăşeşte copilăria. iar munca are aceleaşi caracteristici. Trecerea de la joc la lecţie se face printr-o formă intermediară (lecţia sub formă de joc sau jocul didactic).” De asemenea. pe când munca se realizează printr-un important consum de energie care trebuie refăcut. jocul prilejuieşte o refacere energetică. având funcţia de o mare şi complexă şcoală a vieţii. modelează inteligenţa. dar pe de altă parte permite să se surprindă numeroase din caracteristicile ei. din ce în ce mai pregnante. Ursula Şchiopu susţine ideea că: „Jocul apare ca o activitate fundamentală formativă şi dominantă în copilărie. Procesul de instruire se realizează în acest nou context în cadrul lecţiilor. Aşadar jocul trebuie privit drept activitate care formează. Jocul copiilor poate constitui un teren important de descifrare a capacităţilor psihologice.Cu cât copii evoluează pe plan fizic şi psihic. organizând tensiunea proprie acţiunilor cu finalitate. de asemenea poate fi utilizat ca procedeu însoţind alte metode educative şi în sfârşit poate să constituire o formă de organizare a activităţii şi vieţii copiilor. „Jocul – consideră Ursula Şchiopu – stimulează creşterea capacităţii de a trăi din plin. el poate fi însă şi o metodă eficientă în procesul instructiv-educativ. o odihnă activă evidentă. inclusiv a celor intelectuale şi a trăsăturilor de personalitate.

Toţi copiii sănătoşi se joacă. Scurt istoric al orientărilor de bază în ludoterapie. în lucrul cu ei nu putea fi administrată metoda asociaţiilor libere. ci . care desigur cer mai mult timp şi implicare personală mai mare. trăirile şi propriile sentimentele. Jocul este un proces de învăţare care oferă un larg evantai de posibilităţi prin care copiii şi adolescenţii îşi manifestă şi îşi dezvoltă fantezia şi aptitudinile. familiarizarea cu spaţiul 10 . Astfel.„Desenul Familiei”). dar nu să trăieşti.Copac . Jocul. D. mai ales. Deoarece copiii nu erau preocupaţi de propriul trecut. trăirile şi sentimentele proprii. atunci jocul devine un mijloc accesibil de exprimare. şedinţa de ludoterapie constă din 3 etape: 1. pentru a comunica la nivelul lui. Levi dezvoltă ideea legată de manifestarea/trăirea conflictelor emoţionale în cadrul jocului şi propune conceptul de „ludoterapie structurată” în lucrul cu copiii ce au suferit o traumă psihică. Conform teoriei lui D. nu doar privind reacţiile şi comportamentul normal al copiilor. Astfel. În 1940. ISTORIC ŞI VALOAREA TERAPIEI. Psihologia copilului consacra pagini lungi în ceea ce priveşte terapia prin joc. considerate drept mijloacele de bază ale comunicării copilului.Omuleţ”. privind stările emoţionale şi psihice în diferite condiţii speciale. Jocul devenind un mijloc de exteriorizare a traumei reuşeşte să-i diminueze intensitatea şi să-l facă pe copil să se simtă mai bine.Levi. În această etapă jocul şi desenul erau percepute doar ca instrumente de diagnosticare. Există foarte multe opinii şi orientări. Hag-Helmut introduc jocul ca metodă în psihoterapie . preocuparea activă. terapeutul/pedagogul are nevoie de cunoştinţe vaste. începând cu anul 1920. pentru a le da acestora siguranţă. Stabilirea contactului: prevede jocul liber al copilului. aceasta este forma lor de auto-terapie.Freid şi M. anxietăţilor şi conflictelor lor. Este posibil să supravieţuieşti fără joc. Mulţi copii nu sunt capabili să exprime nevoile. fapt ce se datorează incapacităţii copiilor de a exprima nevoile. Terapeutul/pedagogul trebuie să înţeleagă şi să interpreteze acest limbaj al copilului. Klain.LUDOTERAPIA: NOŢIUNI. modul în care lucrează asupra confuziilor. Aria ludoterapiei este special adaptată diferitelor nevoi ale copiilor. sentimentul căminului şi posibilitatea unui contact normal cu cei din jur. psihanaliştii A. care au statutat că ludoterapia îşi atinge eficienţa şi scopul în condiţii de aplicabilitate constantă şi angajată în standarde de calitate. fapt ce a favorizat introducerea a două metode noi în psihoterapie: observarea jocului şi analiza desenelor copiilor („Casă . ajută şi influenţează pozitiv psihicul copilului aflat în dificultate şi tocmai de aceea este un real mijloc terapeutic adjuvant al tratamentului medical. Cel mai bun lucru în viaţa copiilor este jocul. Jocul aduce copiilor ocazia de a asimila ceea ce în viaţa reală ar putea fi dificil să înţeleagă. G.

reuşind astfel să asigure un studiu multiaspectual şi profund al problemelor emoţionale şi de comportament al copiilor şi o maximă depăşire a lor. asemănătoare celei trăite de copil. considerând că jocul este mijlocul de maximă auto-manifestare a copilului. Cercetând reacţiile emoţionale şi de comportament ale copilului în diverse condiţii de joc.. ce stil de comportare adoptă. Ludoterapia lui Levi utilizează atât jocul liber al copilului cît şi jocurile pe roluri. În procesul de reactualizarea a situaţiei traumante copilul conduce jocul. reuşind astfel să treacă din poziţie pasivă de victimă. care permite exteriorizarea totalmente a emoţiilor fără o eventuală implicare din partea adultului în procesul de joc. ce alege. Axline identifică următoarele sarcini/roluri ale psihoterapeutului: · Observarea procesului de joc: cum se joacă copilul. îi este dificil să treacă de la o stare la alta. Introducerea în jocul copilului a situaţiei psihotraumante.. Ludoterapia. agresiv. jocul reprezintă sursa dar şi resursele energetice ale copilului. ca şi orice alt demers terapeutic . şi este calea minunată de a explora experienţele traumatizante sau ameninţătoare. Deci. psihoterapeutul poate interveni cu întrebări ce fac referinţă la viaţa reală a copilului (de ex.)? · Aprecierea abilităţilor de comunicare a copilului: se simte contactul cu copilul. 2. care este nivelul de implicare a acestuia în joc? · Stabilirea contactului cu copilul pe parcursul jocului: dacă în timpul jocului se repetă una şi aceeaşi situaţie. Continuarea jocului liber al copilului.fapt ce generează tratarea. ludoterapia foloseşte principiul combinat de abordare: · Psihanalitică a Anei Freid şi Melani Klain · Direcţionată a lui D. în caz de necesitate să aştepte o anumită perioadă de timp. şi intervine cu anumite restricţii doar în cazul în care acesta iese din limitele admisibilului. psihoterapeutul încearcă să înţeleagă trăsăturile lui de personalitate. În 1947. V. D. ce ignoră. · Atragerea atenţiei copilului asupra propriilor stări emoţionale pe parcursul jocului : de ex. situaţii de accident.„Îmi pare că păpuşa – mamă nu este mulţumită de propriul copil?” · Orientează copilul spre situaţii reale din viaţa lui: de ex. Levi propune principiul direcţionat al ludoterapiei. 3. de suport sau de 11 . În acest sens.. reprezintă un proces de optimizare.„Dar tu te-ai bătut vreo dată ca aceşti doi soldaţi?” · Să nu întrerupă evoluţia jocului copilului. Levi · Nedirecţionată a Virginiei Axline..? · Analiza conţinutului jocului: ce subiect stă la bază (de singurătate. Virginia Axline introduce metoda „ludoterapiei nedirecţionate”.de joc şi cunoaşterea psihoterapeutului. conform căruia iniţiativele din cadrul jocului revin psihoterapeutului presupunând o bună pregătire tehnică şi metodică a şedinţelor de ludoterapie. „Dar acasă ţie îţi place să aşezi lucrurile la loc?”) . în cea activă de conducător. În prezent. cum manevrează obiectele. prin intermediul jucăriilor.

există şi diferenţe importante. se evaluează două aspecte majore: riscul de rănire a propriei persoane şi riscul de rănire a celorlalţi. Pentru a determina dacă un anumit comportament prezintă riscuri pentru un copil. însă interviurile cu părinţii şi cadrele didactice pot furniza date suplimentare. Perspectivele teoretice pot ajuta la distingerea compotamentului normal de cel deviant şi la selectarea intervenţiilor terapeutice adecvate stadiului de dezvoltare al 12 . Odată identificată o tulburare. Ludoterapeuţii trebuie să ţină cont de faptul că multe afecţiuni au caracteristici comune şi că. Un element strîns legat de disfuncţie este gradul de detresă pe care-l cauzează tulburarea. Însoţit de pasiune şi conştiinciozitate. În trecut accentul se punea pe victimizarea şi maltratarea copiilor (abuz sau neglijenţă). LUDOTERAPIA DEREGLĂRILOR EMOŢIONALE ŞI DE COMPORTAMENT LA COPII Distingerea comportamentului normal de cel deviant Deşi ludoterapeuţii care se ocupă de copii împărtăşesc aceleaşi abilităţi şi competenţe profesionale necesare distingerii comportamentului normal de cel anormal. sau pe evaluarea riscului de rănire a propriei persoane (intenţie de suicid). observări. Impactul abordărilor teoretice asupra acestor comportamente. distress (detresă) şi danger (pericol). este esenţial să înţelegem foarte bine manifestările fireşti şi comportamentale care definesc în linii mari limitele conduitei medii sau normale. Devianţa. Pentru a putea aprecia dacă un compotament e deviant sau nu. astfel. oferă rezultate uimitoare. unele tulburări apar mai frecvent concomitent. Pericolul. Difuncţia. Un mijloc de a compara comportamentul normal cu cel deviant este metoda de evaluare a celor „Patru D”: deviance (devianţă). adesea. trebuie determinat impactul său relativ asupra vieţii copilului. Detresa. Adesea. Determinarea gradului de abatere de la normal a unui comportament se poate face printr-o evaluare informală (interviuri. trebuie să culeagă date suplimentare pentru a exclude sau a confirma existenţa unei anumite tulburări. de libertate şi fantezie. În plus. disfunction (disfuncţie).recuperare a potenţialului atât de divers al copilului. scale de evaluare a simptomelor). îi oferă ludoterapeutului prea puţine informaţii ca să-l ajute să evalueze acest aspect. copiii întîmpină dificultăţi în a-şi exprima sentimentele şi.

nedepăşite. Teoriile biologice şi fiziologice analizează impactul factorilor biologici şi genetici asupra diferenţelor individuale. Se observă o recunoaştere tot mai largă a contribuţiei pe care o au influenţele de mediu (sănătate. ereditatea. Stadiile dezvoltării psihosexuale pe care le identifică el pun în lumină porniri şi conflicte inconştiente ce pot influenţa dinamica anumitor patologii. Teorii psiho-dinamice. Teorii cognitive. Specialiştii în domeniul psihilogiei cognitive sunt interesaţi în primul rînd de relaţia dintre gînduri şi comportamente şi de modul în care anumite 13 . Teorii bio-medicale. fie.„dacă terminaţi ce aveţi de lucru în clasă. de pildă negarea sau umorul. Un model bio-medical va încerca să determine care părţi ale corpului sau ale creierului nu funcţionează corespunzător. Rolul mecanismelor de apărare inconştiente este de a proteja Eul vulnerabil de conflictele dintre sine (principiul plăcerii primitive) şi supra eu (conştiinţa morală). cum ar fi imagistica. Teorii comportamentale.copilului. Erik Erikson susţine şi el ideea stadiilor de dezvoltare. Aceste mecanisme ne ajută să înţelegem mai bine modurile de apărare mai primitive ale copilului. sress) şi genetice.. iar acest lucru sporeşte sentimentul de competenţă prin opoziţie cu cel de inferioritate.. au contribuit şi ele la identificarea unor modificări cerebrale relevante la pacienţii cu anumite tulburări. structura şi funcţia creierului. Consecinţele sunt pozitive dacă: • aduc un beneficiu (. iar abordările neurologice. aveţi 10 minute de pauză”). • înlătură sau contribuie la evitarea unei consecinţe pozitive (penalizarea). Preşcolarul dezvoltă un sentiment mai pregnant de autonomie. Aceste teorii pun accentul pe factori precum temperamentul. nu mai trebuie să rămîneţi în şcoală după ore”). Teoria comportamentală se bazează pe ideea fundamentală conform căreia orice comportament este determinat de asocieri ce rezultă din consecinţe pozitive şi negative. nutriţire. însă etapele psiho-sociale pe care le identifică se bazează pe sarcinile socio-emoţionale ce trebuie stăpînite pentru a fi posibilă o dezvoltare de-a lungul vieţii. • înlătură o consecinţă negativă sau ajută la evitarea ei („dacă terminaţi ce aveţi de lucru în clasă. Conform lui Erikson în primul an de viaţă principala sarcină este dobîndirea unui sentiment de încredere primară/neîncredere. Freud a considerat comportamentul anormal ca fiind rezultatul fixaţiilor sau al regreselor cauzate de etapele de conflict anterioare. Studiile pe gemeni au oferit informaţii esenţiale asupra rolului pe care-l joacă eriditatea. Consecinţele sunt negative dacă: • determină o consecinţă negativă (pedeapsă). În adolescenţă sarcina priveşte identitatea/confuzia rolurilor. dacă este nesigur va fi descurajat de aceste experienţe generînd sentimente de ruşine şi îndoială de sine. Şcolarul stăpîneşte subiectele legate de şcoală şi socializarea cu semenii.

instituţie. Cel mai important însă este faptul că la originea problemelor copiilor stă modul cum aceştia sunt crescuţi şi educaţi în familie. Părinţii fermi asigură condiţii de creştere optime. depresie. orientat spre umilirea. În legătură cu fiinţa umană. Acesta defineşte că “agresiunea” e o acţiune intenţionată. În felul acesta. stimă de sine şi autocontrol. chiar dacă a văzut că în amîndouă s-a turnat aceeaşi cantitate. frică. nemotivat. deoarece nu au capacitatea de a se concentra asupra a două aspecte simultan. ofensiv. copiii lor au comportamente ce denotă nivelul ridicat de încredere în sine. să se teamă de pedeapsă şi să aibă un nivel scăzut al spiritului de iniţiativă. de agresie. Un copil de vîrstă mică va spune că e mai mult lichid într-un pahar înalt şi îngust. El considera că relaţiile de ataşament din copilărie au o influenţă puternică de-a lungul întregii vieţi. dezvoltând stări şi emoţii negative: încordare. Alţi psihologi. decît în unul scund.A. minimalizarea şi chiar suprimarea fizică a celorlalţi. Comportamentul agresiv poate fi orientat şi contra propriei personae (autoagresivitate). care provoacă daune fizice şi morale celor asupra cărora este direcţionată agresivitatea. atacul verbal şi 14 . John Bowlby a fost influenţat de teoria evoluţiei a lui Darwin. ca în cazul unor tulburări psihice. eventual. Teoriile lui Jean Piaget au jucat un rol foarte important. În schimb cei cu ataşament puternic erau adesea supăraţi la despărţire şi încearcă să reţină persoanele îndrăgite. relevă următoarele determinative principale ale “agresiunii”: de natură socială (frustrarea. acţiunile de intervenţie. ţară sau animale.presupuneri greşite pot influenţa în mod negativ relaţiile sociale şi autoatribuirile. Teorii privind ataşamentul şi stilul educaţional al părinţilor . “agresia” este o acţiune. Copiii mici care manifestă un ataşament evitant faţă de persoanele ce-i îngrijesc par rareori supăraţi atunci cînd urmau a fi separaţi de ele. dar cu un diametru mai mare. cum ar fi Beron şi Riceardson. grup. Ce este agresivitatea ? Agresivitatea este un termen de origine latină: agressio – atac. să lezeze o altă persoană. ş. îndreptată să facă pagube. În opinia lui copiii de la 2 la 7 ani pot fi uşor induşi în eroare de elementele vizuale dominante. Agresiunea este un comportament verbal sau acţional. şcoală. “agresivitatea” – pregătirea de a săvârşi atacul. Copiii crescuţi de părinţi permisivi adesea nu reuşesc să-şi dezvolte simţul responsabilităţii şi autocontrolului. agresiunea. care vine în contradicţie cu normele şi regulile oamenilor din societate. Rean propune să nu se identifice noţiunile: “agresiune” şi “agresivitate”. simptom. agresiunea înseamnă un comportament negativ (distructiv).a. “agresiunea” însă este o calitate a individualităţii umane ce se exprimă prin pregătire de atac. Copiii crescuţi de părinţi autoritari tind să fie agresivi şi necooperanţi. A.

Diversele particularităţi ale mediului. În direcţia aceasta. totuşi. externe (zăpuşeala. agresiunea e o reacţie în urma unor frustraţii (lipsire de drepturi. Lorenţ). atunci ele devin fireşti în comportamentul individului. De obicei.A. Freuid corelează comportamentul agresiv al copilului cu etapele de dezvoltare sexuală (1989). în interioarele în care se simt mirosuri neplăcute. controlată. prin propriul exemplu. A. cu caracter distructiv. După părerea lui Bercoviţ. teoria instructajului social (A. el poate numai s-o îndrepte spre albia necesară. diversiunea. ea poate apărea în rezultatul diferitor relaţii între persoane. malignă – agresivitate exprimată prin cruzime. agresiune fizică (acţiune fizică îndreptată împotriva altei personae). dorinţa de a se evidenţia. de asemenea. demonstrează că în anumite situaţii agresivitatea poate fi impulsivă şi se supune greu unui control raţional. şi provocarea verbală şi cea neverbală poate pricinui acţiuni fizice (violul. ajută omului să-şi minimalizeze agresivitatea. decât într-un interior bine aerisit. Lorenţ. alertă şi are caracter de protecţie. Asfel de oameni într-o mai mare măsură sunt afectaţi de bolile cardiovasculare. care. fără să conştientizeze. agresiunea nu apare pe neaşteptate. Z. dimpotrivă. teoria transferului de excitabilitate (Zilmann). care pot fi definite schematic în felul următir: 1.fizic. pentru cei agresivi sunt caracteristice următoarele particularităţi individuale: insistenţa. purtarea poate fi. ostilitatea accentuată. socot că dacă acţiunile de agresivitate sunt săvârşite cât mai des. Zilmann. Adepţii teoriei instructajului social.Freuid. Miller). După J. aerul poluat). influienţa). ridică sau coboară probabilitatea apariţiei acţiunilor agresive. nerăbdarea. Efectul Katarsisului. cu predispoziţie duşmănoasă. Printre persoanele “normale” devin agresive cele impulsive. Reprezentantul teoriei instinctelor. nivelul agresiunii va fi mai mare. socoate că omului nu îi este dat să-şi stăpânească agresivitatea. 15 . modele cognitive ale comportamentului agresiv (Bercoveţ). persoanele cu un nivel scăzut sau ridicat al autocontrolului. individuale (personalitatea. apare spontan şi este corelată structural cu personalitatea. În afară de aceasta. De fapt. un rol important îl au părinţii. zgomotul. Dollard. K. utilă. de asemenea. tranşante. teoria agresiei frustraţionale (Dollard. ca şi Freuid. De altfel. Bass şi A. invazia…). se pronunţă aceştia.Bandura). mulţimea. a provocaţiilor. Tipurile agresiunii E. Rean deosebeşte cinci direcţii de bază: teoria agresiei instinctuale (Z. Există mai multe ipoteze de elucidare a fenomenului agresivităţii. şantajul). Fromm presupune existenţa a 2 tipuri de agresivitate: benignă –agresivitate manifestată doar în momente de primejdie. pot învăţa copilul să devină agresiv. predispoziţia spre concurenţă. De exemplu. în schimb. Darki deosebesc 5 tipuri de agresivitate. K. de bunuri). Acelaşi A. un mare rol în determinarea reacţiilor agresive îl joacă particularităţile individuale ale omului.

strigăte). În cazul părinţilor despotici scenariul se desfăşoară după schema: “răul naşte răul”. îl socoate ca mod de comportament adecvat. Copilul agresiv deseori se simte respins. glume răutăcioase). de mulţi factori sociali. de exemplu. au apărut multe publicaţii bazate pe cercetări ştiinţifice care ar demonstra impactul cu scenele de groază. nu-şi ating scopul. cât şi în familiile cu părinţi prea duri (despotici): la părinţii prea blânzi cu timpul copilul agresiv. “Cum să devin iubit şi util”. aceste tentative. în primul rând pentru că agresivitatea este o reflectare a disconfortului psihoemoţional al copilului. probând agresiunea ca mod de comportament ce nu întâlneşte obstacole. b) nedirecţionată (strigăte în mulţime. între copil şi adult. ajutorul nostru. probat.2. este o corelaţie directă între agresivitatea copilului şi tipul de educaţie acceptat în familie. Spre regret. tropăit cu picioarele). singuratic. Cât n-ar părea de paradoxal. 5. Portretul copilului agresiv Ca şi oricare altul copilul are nevoie de dragostea. În ultimul timp. deseori greu acceptabile. Toate aceste tipuri de agresivitate se pot observa în toate varietăţile de vîrstă. Mulţi factori influenţează formarea (stabilirea) tipului agresiv de comportament. agresiune indirectă: a) direcţionată (bârfe. negativism (comportament de opoziţie). pot fi provocate de unele dereglări somatice ori maladii a SNC. iritare (irascibilitate.este problema nesoluţionată cu care se confruntă şi-l face să acceseze diferite metode pentru a atrage atenţia. răbdarea. de asemenea. violenţa de pe ecranele televizoarelor care măresc nivelul agresivităţii spectatorilor. totodată. 3. Numai în familiile unde se găseşte compromisul raţional. Bineînţeles. grosolănie). Copiii agresivi nu sunt îndeajuns de bogaţi emoţional. incapacitatea reacţionării adecvate la mediul înconjurător. este convins că nu este iubit. copiii nu se pot privi dintr-o parte pentru a clasifica obiectiv propriile reacţii. 16 . copilul se învaţă a-şi controla agresivitatea. iar cîte o dată se manifestă din copilăria fragedă. copiii agresivi se întâlnesc destul de des în familiile cu părinţi prea blânzi. agresivitate verbală (cuvinte necenzurate. înjurături. s-a observat că copilul pedepsit pentru manifestarea agresiei se învaţă a o ascunde faţă de părinţii ce nu garantează anularea agresiei în orice alte împrejurări. reacţionând în diapazonul agresiv ca unicul cunoscut. de multe ori agresivitatea este unica formă cunoscută de copil de a se apăra şi el primeşte acest tip de comportament ca un stereotip selectat din reacţiile comportamentale din familie. dificultăţi intercomunicative între semeni. 4.

dar asupra celui care îi cade sub mână. Nereacţionând imediat. care poate provoca pericole. 2. mai devreme sau mai târziu. În cazul dat stările negative se vor depozita treptat şi vor cauza stresul. care demonstrează că dacă omul permanent îşi frânează furia. ele fiind încă manifestate şi două săptămîni mai tîrziu. este una importantă pentru cei maturi. urticăria. şi care să i se pară celui indignat nepericulos. după care primul grup va urmări desene animate violente şi grupul al doilea va viziona desene animate non-violente. cum ar fi: artrita reumatică. între timp omul îşi oferă timp să-şi explice cauza furiei şi s-o îndepărteze cât mai repede.Comportamentul copiilor agresiv Studiu de caz: 100 de băieţi de 4 ani. provenind dintr-un mediu cu nivel socio-economic scăzut. După părerea lui Holt. problema învăţării lor. distructiv. dar în special emoţii şi stări neprevăzute. Din cauza aceasta. hipertensiunea arterială. psoriazul. Să se reţină emoţia negativă până în momentul invaziei acesteia. Mulţi autori socot că unul din cele mai 17 . care e întreţinut de pierderea controlului de sine. ca să-şi exprime prin forme compatibile furia. Exprimarea indirectă a furiei. 4. De fapt. prin aceasta interioritatea umană se eliberează de emoţiile negative. care e mai slab şi nu poate da replica. indignarea neexprimată poate cauza astfel de boli. deranjamentelor psihosomatice. Rezultatele arată că la copiii din grupul 1. însă nu asupra celui care a provocat-o. Exprimarea directă a sentimentelor (verbal sau nonverbal). există patru mijloace de exprimare a indignării: 1. omul respectiv. Evaluatorii notează comportamentul agresiv/neagresiv al fiecărui copil într-un interval de 15 minute. Sinonimul acestei stări este furia. neoferindu-i posibilitatea să se dezlănţuie. După părerea lui Kevin. atunci acesta e mai supus stresului. alungând-o în interior. Personajul principal al desenului animat urmărit de grupul al doilea este ursuleţul Winni Pooh. ce este furia? Este un sentiment de indignare puternică. Este reuşită practica de a învăţa copiii să-şi anunţe sentimentele şi emoţiile şi să-şi exprime indirect furia prin intermediul jocului. numărul gesturilor violente a crescut considerabil în al doilea interval de joacă. poate să simtă necesitatea de a arunca din el furia. K. 3. înverşunarea. migrena. transferând-o asupra unui alt om sau asupra unui obiect. O astfel de exprimare a indignării a fost numită transfer. Izard a făcut un tablou clinic. Comportamentul copiilor agresivi deseori este neadecvat. sunt împărţiţi aleator în 2 grupuri a cîte 50 de persoane. După vizionare este evaluat comportamentul fiecărui copil din punctul de vedere al nivelului de agresivitate. Personajul principal al desenului animat urmărit de primul grup este implicat în mai multe scene de luptă cu săbii şi pistoale. Să se înfrâneze furia.

. nu se poate de acumulat. Ca să-i ajuţi unui asemenea copil. ulcerului gastric. depozitat emoţiile negative care într-o bună zi pot plesni şi afecta: în cazul exteriorizării – o persoană nevinovată. aceasta va fi un indicator al corectări. migrenei. psoriasului. de ex. sex. sau finisa în isterie. narcotice şi alte forme de expresie a comportamentului agresiv – pasiv. compasiunea. În momentul confruntării cu un astfel de comportament e necesar a stabili cu copilul un contact visual. cu atât va fi mai bine. anunţă la un moment dat stările sale agresive. fără să-l observe nimeni. · Formarea aptitudinilor empatice: încrederea. ca să şocheze învăţătoarea. de accentuat cât de urât şi fioros este omul la mânie – motivaţie pentu a-şi controla şi a-şi dirija emoţiile. · Tendinţa de a găsi o rezolvare constructivă. Cu cât mai multă furie va scoate din sinele său. într-o formă respectabilă poate fi: ”Scara indignării” de Kempbell. 18 . emoţia. folosind sudalme şi jargoane. atunci ar fi bine să se ajungă la împăcare şi înţelegere cu partenerul de comunicare. printr-o formă verbală amabilă. sensibilizarea. prin care să învăţăm copilul să-şi exprime furia în mod verbal. în cazul interiorizării pot duce la derglări somatice – cefalee. să-l priveşti liniştit şi să-i dai voie să vorbească. Copilul pasiv – agresiv nu-şi va exprima deschis nemulţumirea după o convorbire neplăcută cu mama. Dacă copilul. furt. Pe treapta de jos se situează una din cele mai necoapte forme ale comportamentului agresiv – agresiunea pasivă. Cum ajutăm copilul agresiv În procesul programelor de corecţie se poate de explicat copiilor ce este furia şi care sânt consecinţele distructive. care înseamnă o modalitate ascunsă oamenilor pentru a-ţi atinge scopurile personale. Copilul. confesiunea faţă de cel care este izvorul acestei indignări. maturii. să-i povesteşti cum trebuia să procedeze corect. După aceasta. Kempbell sfătuie să se exprime furia direct.bune mijloace de exprimare a indignării este exteriorizarea verbală directă. trebuie să-l înveţi să-şi exteriorizeze furia. el poate simplu să tacă. dereglări ale aparatului cardiovascular. Mijloacele de exprimare pozitivă a furiei sunt: · Capacitatea de a îndrepta furia spre un obiect. Holt: date clinice care demonstrează că sublimarea furiei este cauza artritelor reumatoide. · Amabilitatea în comunicare/adresare. în ospeţie). aceasta va rămâne mai puţină ca să se încadreze în minciună. Dacă lucrul acesta e imposibil. care a acţionat pe ascuns. după ce s-a exprimat vulgar. pot să-şi împărtăşească sentimentele prietenilor. sau în strigăte. Pentru ca furia sau obida să nu rămână neexteriorizate. iar mai târziu va începe să-şi demonstreze capriciile în cele mai nepotrivite locuri (în rand la magazine. să-şi exprime furia într-o formă potrivită. să distrugă jucăria în cabinetul psihologului. se poate îmbrăca ţipător. Un asfel de copil poate în mod special. să uite să-şi însemne teme pe acasă. într-un fel. a păşit pe treapta a doua a scării indignării. iar copiii–părinţilor. digestive. În acelaşi timp. urticăriilor. O tehnologie pertinentă.

romane şi alte specii literare. Empatia Copiii agresivi. nu “TU” în anumite situaţii. va fi mai moderată.hiprtensiunii arteriale. nu-i atinge suferinţa celor din jur. Nu e importantă poziţia în cazul dat. de fapt. se pot pune în pielea lor. fără a da vina pe alţii. ar fi bine să folosească pronumele “EU”. ei. emoţiile altora. iar vântuleţul uşor le poartă departe de copil. atenuare a conflictului. uşor ca vântuleţul”: copilul închide ochii şi-şi imaginează o zi caldă şi însorită. pe cerul albastru–albastru pluteşte un nouraş pe care-s plasate toate necazurile copilului. inspiră adânc. şi nu: ”Tu de ce nu ai pus jucăriile la locul lor!” (incorect). Astfel de exerciţii îl vor ajuta pe copil să înţeleagă importanţa de a fi în locul celui vinovat sau a celui ofensat. din aceste considerente sunt binevenite orice exerciţii relaxante. dar faptul că aceştia pot trăi sentimentele. cum ar fi jocul de roluri. O contribuţie însemnată. nici nu-şi pot închipui că altor oameni le poate fi greu. Motivul e în faptul că ei mai puţin se emoţionează. Astfel. atunci se poate de rezolvat situaţia prin următorul scenariu: se invită în ospeţie. povestiri. Se socoate că dacă un agresiv poate să-şi compătimească jertfa. o aduce literatura prin poveşti. dacă în grupă sau în clasă a avut loc o ceartă sau o bătaie. Persoana care are în faţă copilul agresiv. expirând. după care ceilalţi copii sunt rugaţi să-i împace. un pisoi şi un tigru. să zicem. dezvoltarea sentimentală şi emotivă a agresivilor este foarte importantă. Copiii sunt nedirijaţi în alegerea poziţiei şi în apărarea intereselor. data viitoare. 19 . De exemplu: “Eu mă deranjez că nu ai pus jucăriile la locul lor” (corect). neplăcut. cu înscenarea situaţiilor de conflict şi propuneri de a soluţiona situaţia cu punerea în discuţie a oricărei propuneri. În consecinţă se va învăţa să răspundă pentru faptele săvârşite. copilul poate ţine în buzunar un mic indicator de circulaţie (STOP!). au un nivel empatic scăzut. chiar şi a celei agresive. alta din numele pisoiului. de regulă. De exemplu. Aceştia vor propune diferite modalităţi de rezolvare. agresiunea lui.jocuri care favorizează relaxarea muşchilor masticatori (relaxare maxilară caracteristică pentru copiii agresivi). În procesul disciţiei. în acest sens. în cazul când simte dorinţa de a agresa pe cineva va scoate din buzunar indicatorul şi în gând sau în şoaptă va spune de câteva ori: stop! Un alt exerciţiu ar fi “Cald ca soarele. Din cauza aceasta. În faţa copiilor se joacă scena care s-a petrecut. Alt exerciţiu ar fi: “Închide ochii. zâmbeşte de câteva ori”. Pentru copiii agresivi sunt caracteristice contracţiile musculare în regiunea feţei şi mâinilor. Se pot folosi ocupaţii în grup. Se poate de împărţit grupul de copii în două părţi: una va vorbi din numele tigrului. copiii aleg cea mai efectivă variantă (Ce trebuie să facă Pinochio pentru a nu nimeri în cămară? Ce trebie să facă iezii ca să nu-i mănânce lupul?).

totodată comparând starea emoţională anterioară a copilului cu cea prezentă. flori etc. ciuperci. iar apoi a mai percepe cuvinte plăcute/de încurajare la adresa propriei persoane diminuează dorinţa de a acţiona agresiv.” Toate exemplele din viaţă prezentate de copil adultul le notează pe o foaie. Fiecare adresare trebuie obligatoriu să înceapă cu cuvintele: “Dar tu eşti…. de ex. La semnalul meu (lovitură din 20 . Conţinutul: Copiii transmit pe cerc mingea concomitent poreclindu-se cu cuvinte neofensatoare/blânde. Conţinutul: “Copii! Acum noi vom deveni “stafii” mici şi binevoitoare. Jocul “Micuţa stafie” Scopul: Însuşirea formelor acceptabile de manifestare a agresivităţii/furie. legume. Acestea pot fi denumiri de fructe. Experienţa demonstrează faptul că oferind posibilitate copiilor de a exterioriza emoţiile negative la permisiunea adultului. Nouă ne-a venit un dor de şotii: uşurel să ne speriem unul pe celălalt. Conţinutul: Copilului i se prezintă un set de fişe cu feţe ce redau diferite stări emoţionale şi i se adresează întrebarea: ”Ce stări emoţionale sunt reprezentate pe cartonaşe?”. “Tu eşti o dulceaţă!” Recomandare: jocul va fi mai eficient dacă se va organiza în tempou rapid. Se poate răspunde la următoarele întrebări: “Ce fel de stări predominau 2-3 săptămâni în urmă: negative sau pozitive? Dar ce poţi face tu pentru a trăi mai multe emoţii pozitive? ”. din prealabil preîntâmpinând copiii că este doar un joc şi nu e bine să se supere unul pe celălalt. Acest joc este util nu doar copiilor agresivi dar şi pentru cei supărăcioşi. “Dar tu eşti o păpădie!”) La final participanţii neapărat vor spune ceva plăcut. Jocul “Poreclele” Scopul: Însuşirea tehnicilor ludice de descărcare acceptabilă a furiei cu ajutorul mijloacelor verbale şi recepţionarea pozitivă a mesajului agresiv. copaci. Peste 2-3 săptămâni jocul poate fi repetat. Ce simţea în starea dată? Ar dori el să se întoarcă în acea stare? Dar poate această expresie a feţei să redea altă stare a omului? În ce alte stări redate în fişe tu ai mai fost? Hai să le desenăm. Apoi copilului i se propune să-şi amintească când el a simţit o stare similară celei din fişă.Tehnici ludice de recuperare a copiilor agresivi Jocul “Vocabularul emoţional” Scopul: Dezvoltarea sferei emoţionale a copilului.” (de ex.

Copiii propun să vorbească cu el gingaş. sentimentele care v-au cuprins în timpul exerciţiului. Conţinutul: 21 . blocuri de construit etc. Jocul e bine să fie organizat în tempou moderat.palme) voi veţi imita stafiile prin mişcări şi sunet: veţi rosti cu voce înfiorătoare sunetul “U”. trece printre obstacole( acestea pot fi scaune. primind jucăria. Sarcina de bază a participanţilor – e să nu rupă “lanţul”. să se joace…Adultul atent oferă cuiva jucăria de pluş ”Papagalul”. suflaţi aer cald în ea. La comanda conducătorului “Miriapodul” începe să se deplaseze înainte. Cum credeţi ce trebuie să facem ca el să se simtă bine la noi şi să mai dorească să vină?”.) şi execută alte sarcini. Jocul “Miriapod” Scopul: Dezvoltarea deprinderilor de relaţionare cu semenii şi crearea atmosferei pozitive şi de coeziune a grupului . oferiţi-i o parte din căldură şi mângâierea voastră. Adultul îi roagă să închidă ochii şi să construiască din palme o bărcuţă unde introduce fiecărui copil câte o biluţă de sticlă şi înaintează instrucţia: ”Luaţi biluţa în palme. să-i spună ceva frumos. Conţinutul: Câţiva copii (5-10) se aşează unul după celălalt. încălziţi-o. să o mângâie pe cap. El doreşte să facă cunoştinţă cu noi şi să se joace. Adultul spune: “Copii! La noi în ospeţie a venit un papagal. Atunci când eu lovesc încet din palme. Deschideţi ochişorii şi uitaţi-vă la biluţă. Conţinutul: Copiii stau în cerc. Jocul “Emoţiile eroilor” Scopul: Dezvoltarea empatiei la copii şi formarea aptitudinilor de apreciere a situaţiei şi comportamentului celor din jur. Iar acum pe rând povestiţi despre emoţiile. să o dezmierde după care să o dea altcuiva. voi o să rostiţi încet sunetul “U”. Dar nu uitaţi că noi suntem stafii bune şi vrem să speriem în glumă” La sfârşit îi lăudăm şi-i rugăm să revină la starea “copil”. ţinându-se de talia celui din faţă. sare pe un picior. Conţinutul: Copiii stau în cerc. să păstreze Miriapodul întreg. apoi se aşează. Jocul “Biluţe magice” Scopul: Înlăturarea tensiunii emoţionale la copiii agresivi. trebuie să o strângă la piept. rostogoliţi-o în palme.” Jocul “Papagalul meu drag” Scopul: Dezvoltarea empatiei la copii şi formarea aptitudinilor de lucru în grup. dacă eu lovesc tare şi voi veţi “speria” pe cei din jur tare. Copilul.

încearcă să prindă colegii. Cu toate că lumea nu vede aceste monede. Recomandare: Acest joc poate deveni un ritual de grup în colectivul de copii. Jocul “Copita de argint” Scopul: Diminuarea tensiunii musculare . Jocul “Lipiciul” Scopul: Dezvoltarea abilităţilor de relaţionare cu semenii. care după părerea lui. favorizarea coeziunii grupului. ţinându-se de mână.Adultul citeşte copiilor o poveste. aleargă prin cameră pe un fon muzical. ea simte bunătatea. ei sub o muzică lentă dansează pe cerc. apar monede de argint. Fiecare copil prins “lipiciii” îl iau de mână. concomitent rostind: “Eu sunt lipici şi vreau să te prind!”. Ea vine către tine. exprimă/redau stările emoţionale ale eroilor în diferite situaţii. Când toţi copiii vor deveni “lipici”. Textul poveştii nu trebuie să fie prea lung şi trebuie să corespundă volumului de memorie şi atenţie a copiilor de anumită vârstă . o posibilitate de soluţionare a conflictelor. Conţinutul: Toţi copiii se mişcă. cu voce tare. căldura şi gingăşia emanată de tine. dezvoltarea încrederii în lumea înconjurătoare. puternic. gingaş. diminuarea tensiunii musculare şi dezvoltarea coeziunii grupului. La finalul citirii. fiecare copil explică în ce situaţie şi de ce lui îi pare că eroul era vesel. frumos. liniştit/blând. ea te iubeşte şi te place din ce în ce mai mult. mai blând. Copiilor preventiv le-au fost distribuite cartonaşe mici cu diverse stări emoţionale. Conţinutul: Imaginează-ţi că eşti: un cerb mândru. Mijloace de exprimare (exteriorizare) a furiei · · · · · · Interpretarea. epuizat… Acest joc se recomandă să fie organizat individual sau în grupuri mici. trist. La piciorul tău stâng ai o copită de argint. Apoi toţi împreună îi prind pe ceilalţi. a cântecului preferat Aruncarea în ţintă (DARTS) Exerciţii cu coarda Folosirea păhăruţului sau săculeţului pentru strigăte Baia caldă în cada plină Baloane de săpun 22 . Doi copii. alăturându-l la gaşca lor. Când loveşti de trei ori cu copita. zvelt. înţelept. Pe parcursul citirii copilul aşează pe masă câteva cartonaşe. Aceste monedele sunt fermecate şi cu fiecare nouă apărută tu devii mai bun. ţinându-se de mână. mai tandru.

întîmpină dificultăţi în procesul de învăţare. se subiestimează. şifoneaz-l. după care rupe-l. impulsivităţii şi hiperactivităţii. voleibalului. Mototolirea unui ziar şi azvârlirea lui cât mai departe Modelarea din plastelină sau lut a persoanei care te-a obijduit(apoi faci ce vrei din ea) Desenează-ţi furia Frământarea aluatului ori modelarea lutului Ruperea ziarului în bucăţele mici – mici Înflă un balon. geamurilor. Spălarea veselei.· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · Sprint pe coridor Udarea florilor Ştergerea rapidă. Baterea covoarelor. denotă depăşirea normei) se manifestă printr-o dezvoltare (nespecifică vârstei) a neatenţiei. maximal posibil. cu mâna. Primele observări de hiperactivitate se depistează la vârsta de până la şapte ani. mai frecvent la băieţi. etc. Totuşi . Numai acest lucru nu indică existenta unei anomalii sau dereglări. a tablei Folosirea„foii indignării” Alergarea (câteva cercuri ) în jurul şcolii Fugărirea pisicii sau câinelui Schimbarea mobilierului de interior Exersarea baschetului. într-un mod lipsit de finalitate. ”hyper” . Deseori hiperactivii sunt însoţiţi de astfel de probleme ca neînţelegerea cu cei din jur. tenisului de masă Baterea cuielor într-o scândură Organizarea întrecerilor:„Cine mai tare strigă”. studiu sau alte activităţi. comparativ cu alte persoane de aceeaşi vârstă. etc. excesiv. Hiperactivul pare mereu in mişcare. Prin hiperactiv se înţelege o persoana mai activă în general. „activus” –activ.. în timpul mesei.”Cine mai sus sare”. 23 . şi întreabă-te: Văd ceva în afară de propria -mi furie? Bate perna Scrie scrisoare persoanei care te-a obijduit şi arde-o Alternează contracţiile musculare şi relaxarea (a pumnilor şi a feţei) Exerciţii respiratorii (reţine suflarea la expiraţie) Spală-te cu apă rece Desenează portretul persoanei ce te-a supărat. Ce este hiperactivitatea? Hiperactivitate – (lat. podelei.. instabilităţii. nivelul de dezvoltare la copii nu depinde de gradul hiperactivităţii şi poate depăşi indicii caracteristici vârstei lor. somn. grec. lectură.prea.

deasemeni fiind imposibilă supunerea regulilor unui joc si luarea în considerare a sentimentelor prietenilor. totuşi nu trebuie să uităm. şi nu pentru că nu vrea. ş. Odată ce o persoană şi-a finisat studiile. boli infecţioase pe care le-a suportat copilul în primele luni de viaţă. Ei vorbesc prea mult în timpul orelor de clasă. că. e necesar: -Să nu i se ceară să fie cuminte şi ascultător. -Să se găsească un limbaj prietenos. Fiecare profesor. învăţători. ei distrug repede hainele şi jucăriile. ocupaţii care necisită multă energie fizică. Pentru a obţine unele succese în relaţia cu copiii hiperactivi. Hiperactivitatea este o problemă serioasă. el poate deveni atlet. care deseori dispare de la sine pe parcursul adolescenţei şi necesită forme particulare de tratament în această perioadă. se ciocneşte de o serie de probleme şi dificultăţi. o serie de deficienţe cerebrale. cîntăreţ de rock. 24 . care lucrează nemijlocit cu părinţii. Le este greu sa-şi planifice dinainte munca sau joaca. regulile devin mult mai flexibile şi individul are mai multe oportunităţi de integrare în societate. -Să se creeze relaţii de colaborare. profesori sau prieteni – pentru orice eşec. asistent medical. de înţelegere. pompier. În mod invariabil. rude. traume în timpul naşterii. În toate aceste situaţii nu pot fi influenţaţi prin judecata logica. au o putere de concentrare redusă. iar comportarea lor nu se schimbă în cazul aplicării unei pedepse. la baza hiperactivităţii stă disfuncţia cerebrală minimală (DCM). Ca regulă.a. se bat în mod frecvent sau îşi provoacă colegii. tratamentul copilului hiperactiv şi adaptarea lui în colectiv depinde de mai multe persoane: educatori. în primul rând suferă însăşi copilul. În toate aceste situaţii nu pot fi influenţaţi prin judecată logică. fapt ce derivă o activitate neglijentă la şcoală şi senzaţii de intensă frustrare în timpul jocului şi în cercul prietenilor.Aceşti copii sunt deseori foarte impulsivi şi se angajează în orice activitate fără să o gândească. Însă. dau vina pe alţii – părinţi. Copii despre care vorbim pot sta doar câteva minute într-un loc şi chiar în acest timp prezintă un neastâmpăr excesiv. La necesitate sunt indicate tratamente cu preparate medicamentoase. ei pot să înveţe copilul metode efective de comunicare cu colegii şi maturii. pe care o depistează medicul neurolog după efectuarea unei diagnosticări. El nu poate să se comporte cum vor maturii. lucrînd cu copilul hiperactiv. dar din cauza problemelor fiziologice. Există diverse opinii vis-a-vis de cauzele apariţiei hiperactivităţii: acestea pot fi legate de factorii genetici. iar comportarea lor nu se schimbă în cazul aplicării unei pedepse. psihologi.

Ionel este aproape opusul colegului său. învăţătoarea a început să bănuiască faptul că problema lui era de altă natură. Sunt neîndemnatici. ei atrăgînd atentia prin: I. Uşor se deconcentrează. În momentul în care îi vin. Acest elev pur şi simplu pare sa nu fie pe aceeaşi mărime de undă cu restul clasei. Nu ascultă cînd i se adresează. Renumitul psiholog american V. fie că sunt bune sau nu. În acest caz Ionel şi Vasile au în comun mai mult decît aceeaşi clasă şi aceeaşi învăţătoare. se agită pe scaun şi nu doar activitatea motorie îl diferenţiază de restul clasei. Îi vine greu să-şi menţină atenţia. Băiatul se poartă de parcă ar avea arcuri la picioare. doar atunci cînd subiectul îl interesează întradevăr. în fiecare clasă se găsesc copii cărora le vine greu să stea mult timp locului. ocazire cu care a fost surprinsă de cunoştinţele sofisticate şi de priceperea de care dă dovadă băieţelul în acest domeniu. Oricît de greu ar fi de crezut. Ionel strigă răspunsurilre la întrebări. să tacă. Nu merge. dar şi-a schimbat părerea cînd în clasă sa purtat o discuţie despre diferite programe de calculator. îvăţătoarea a trebuit să-i spună lui Ionel. Înaintează multe întrebări. Sunt foarte supărăcioşi . menţionînd. cei cu hiperactivitate prezintă manifestări mai intense în cel puţin trei domenii importante. Cum depistăm copilul hiperactiv? Spre deosebire de copii de aceeasi vîrsta. dar foarte rar aşteaptă răspunsuri. Vasile îşi petrece cea mai mare parte a timpului privind fix pe fereasteră sau în gol : „visează cu ochii deschişi”. este posibil ca ei să manifeste simptome diferite ale aceleiaşi tulburări: Hiperactivitate şi deficit de atenţie. trebuie să i se atragă atenţia pentru a reveni cu picioarele pe pămînt. 2. agitaţi şi fără nici o răspundere. învăţătoarea a crezut că Vasile învaţă mai încet. ci şi cea verbală. La început.Portretul copilului hiperactiv Probabil. Rezultatele sale şcolare sunt slabe. îşi împing colegii. dar nu ţin pică. au un control muscular insuficient. care este foarte tăcut şi participă arareori la discuţiile din clasă. În acel moment. în fiecare grup din grădiniţă. Unui astfel de copil îi este greu să-şi controleze atenţia. El pare întotdeauna să fie cel puţin cu un pas în urma tuturor celorlalţi şi reuşeşte de piuţine ori să urmeze instrucţiunile. de exemplu: varsă laptele. Deficitul atenţiei active 1. deranjează clasa şi e un factor de stress considerabil pentru învăţătoare a cărei activitate este deja dificilă. nu rezistă tentiei de a-şi împărtăşi ideile. Copiii hiperactivi nu sunt atenţi şi scapă diferite obiecte. nu stă jos. creînd situaţii de conflict. Vorbeşte în permanenţă. sare. să se supună sarcinilor maturilor. 25 . că aceşti copii deseori au o coordonare defectuoasă a mişcărilor. Studiu de caz: Pentru a treia oară în ultimile 5 minute. împrăştie sau scapă lucrurile. Ei complică lucrul educatorilor şi profesorilor deoarece sunt foarte activi. să stea la locul lui şi să-si stăpînească mîinile. elev în clasa a 4-a.Vasile. Oclender comletează aceste caracteristici. impulsivi.

3. 11. Îi vine greu să se organizeze. 18. Hiperactivitatea motorică Se poartă obraznic. La agresiune raspunde cu agresiune. 20. 4. De multe ori e deconcentrat de la lecţii. Ii place lucrul pe care îl indeplineste repede. activităţi. 8. 14. ce nu poate gîndi si nici nu doreşte s-o facă. III. Poate fi brutal cu parinţii. Criterii ale impulsivităţii 1. 17. Este vorbareţ. 15. este vorba despre o 26 . 19. Des pierde lucrurile personale. (anchetă) Raspunde rapid la întrebari. 1. Nu-i capabil sa-şi aştepte rîndul. Cere atenţie şi nu vrea sa aştepte. dar nu ţine pică. Este copilul hotarit. 2. Greu se concentrează. II. Cîte o dată pare a fi supraîncărcat de energie. Multe lucruri îl erită. 9. se amestecă în vorba altora. 4. 5. 3. 16. 3. Prezintă semne de nelinişte (bate cu degetul pe masă. Des îşi schimbă dispozitia. 6. 5. Decide repede fară a tărăgăna. Se înfurie în timpul discuţiilor. mereu ridică vocea. fără să gîndească. 13. 10. dă din picior). 6. este încrezut că se descurcă în orice situaţie. 2. 7. se ia cu joaca. 12. Deobicei. Doarme puţin. Jucindu-se nu respectă regulile. În timpul îndeplinirii sarcinilor are un comportament şi rezultate diferite. Ii place să organizeze şi să conducă. Deseori uită. Daca în rubrica “DA” sunt acumulate 15-20 de raspunsuri. chiar din fragedă copilărie. 4. îl scot din sarite. 4. Se fereşte de ocupaţii complicate şi migăloase. Nu poate sa-şi controleze şi dirijeze coordonarea. pedagogii. 5. 6. Este supărăcios. 2. Laudele si recompensele acţionează mult asupra lui. 3. Nu poate să aştepte recompensele mult timp. 7. Uşor uită de indicatiile/sarcinile maturilor. Uşor se plictiseste. Poate refuza fară să-i pese. Se apuca cu entuziasm de un lucru fară a-l duce la bun sfirşit. Impulsivitatea Începe să răspundă fară a asculta întrebarea pînă la urmă. 1.

7. Pentru fiecare copil hiperactiv obisnuit trebuie gasită modalitatea de a-i asigura progresul necesar la invatatura. ci pur şi simplu informîndu-l. comportare în contrast cu cea a copiilor obisnuiţi. 6. Pînă la urmă copilul va înţelege.grad mediu. A nu se citi notaţii.grad mic. în caz cînd nu este auzit. 12. dar să fie rugat. A da copilului posibilitatea să-şi expună gîndurile. 0-5puncte . Tehnici de liniştire: Ritmul bătăilor din palme Voce tare – şoaptă Gimnastica degetelor Scaunul cu întrebări Cum ajutăm copilul hiperactiv? Ajutorul de urgenţă pentru copilul hiperactiv: 1. 4. A reacţiona într-un mod neobisnuit p/u copil (prin glume sau pantomime). 10. o bomboană. Dacă nu li se ofera prompt o forma oarecare de recompensă. copiii îsi vor pierde rapid interesul pentru muncă şi vor trage concluzia că nu au lucrat bine. nu prin cearta sau reproş. A repeta cu aceeaşi tonalitate a vocii şi de mai multe ori rugamintea. A nu se insista să-şi ceară scuze. sau pur si simplu aprecierea «bine» sau «corect») dupa fiecare sarcină îndeplinită. O astfel de laudă sau recompensă trebuie să urmeze cît mai repede posibil după ce copilul a facut bine un lucru. daca 27 . o Copiii hiperactivi au nevoie de mai multe explicaţii la fiecare element nou pînă ce îl asimilează. Aceasta înseamnă că trebuie să oferim copilului o recompensă (care poate fi un cuvint de laudă. Să nu i se comande. care în mod normal continuă să lucreze chiar daca nu sunt lăudaţi. 11. 8. A-l aduce în faţa oglinzii sau de fotografiat copilul cînd este capricios. pentru ca acesta să facă legatura logica dintre cele doua elemente şi să ştie ca-l recompensam pentru rezultatul bun şi nu pentru urletul victorios pe care l-a scos la un minut dupa rezolvare. copilul nu percepe.impulsivitate de grad mare. 9. fie şi foarte mică. 5. A-l provoca cu o întrebare. 3. A da posibilitate copilului să aleagă (o altă activitate la moment). Tot aşa copilul trebuie sa afle şi cînd nu a facut bine ceva. 7-14 puncte . Acest stil de învăţătură prezintă trei caracteristici: o Copiii hiperactivi au nevoie de o încurajare constantă. 2. Aceasta explică felul exasperant de lent în care aceşti copii înţeleg elementele simple din viaţa curentă. A nu interzice copilului acţiunea într-o formă categorică. A-l lăsa singur în cameră dacă nu este periculos. A sustrage copilul de la capriciile sale.

3. Avem în acelasi timp avantajul ca el uită şi ne iartă repede dacă din cînd în cînd ne pierdem răbdarea. De minimalizat cerintele asupra acurateţei. 4. Conţinutul: Copilul agitat este invitat să depene un ghem din aţă viu colorată. oboist sau agitat. ei nu citesc instructiunile înainte de a construi o macheta. Această lipsă de premeditare şi o proasta planificare dau rezultate slabe mai ales atunci cind sarcina este complexă. o Copiii hiperactivi au un mod de a lucra impulsiv. De simplificat sarcina copilului. ci o abordeaza în mod impulsiv. pentru a obţine rezultate mai bune. 13. ci fermecat…Odată ce fetiţa sau băieţelul începe să-l depene. netezire). Reguli de comportare cu copiii hiperactivi sau cum ajutăm copilul hiperactiv 1. De făcut întrevederi împreună cu copilul despre ocupaţiile viitoare. 9. 8. De aşezat copilul în timpul activitaţilor lînga persoana matură. A-i oferi copilului libera alegere. 5. Dimensiunea ghemului de fiecare dată devine tot mai mare şi mai mare. 12. cu mai multe recreaţii. De exemplu. 7. el desinestătător va cere de la adult “aţele fermecate” ori de câte ori va simţi că este supărat. Adultul anunţă copilul că ghemul nu este unul simplu. Tehnici ludice de recuperare a copiilor hiperactivi Jocul “Ghemul de aţă” Scopul: Dezvoltarea abilităţilor de autocontrol. Jocul “Căsuţa iepuraşului” Scopul: Dezvoltarea reacţiei de răspuns şi antrenarea abilităţilor de 28 . 11. De a fi un dascăl corect si explicit.eforturile noastre persistă suficient de mult timp. De dat instructiuni scurte. cu alternarea exerciţiilor fizice. De folosit o sistemă variată a remunerării şi a pedepsirii. De lucrat cu copilul ziua şi nu seara. A-l menţine într-o atmosferă calmă. 2. 6. 10. De împartit ocupaţiile în perioade mai scurte. clare. De lăudat copilul la moment. De folosit contactul tactil (masaj. Atunci cind sînt confruntaţi cu o problemă ei nu se gîndesc anterior cum trebuie rezolvată. imediat devine liniştit… Când asemenea joc se transformă la copil în deprindere. a nu acţiona asupra lui dur şi categoric (fără priorităţi).

şoldurile. ştiu să facă multe lucruri 29 . Apoi iniţiem o discuţie cu mâinile. “Cum voi sunteţi?” Dacă copilul nu intră în discuţie. Conţinutul: Toţi participanţii se aşează în cerc. Pe rând. Cu cât mai mult durează jocul. Conţinutul: Adultul desenează pe tablă orice figură geometrică. Remarcă: Dacă conducătorul jocului nu reuşeşte mult timp să iasă din “plasă” atunci adultul roagă copiii să acorde ajutor “peştişorului de aur”. Distanţa dintre cercuri să nu fie mai mică de unu-doi metri. Aceasta este o plasă. a stricat ceva sau a provocat cuiva durere.comunicare non-verbală în timpul relaţiilor cu copiii. gesturi) să se înţeleagă vis-à-vis de “schimbul căsuţelor” şi să treacă în fugă din căsuţă în căsuţă. antrenarea memoriei şi gândirii la copii hiperactivi. guriţe. “Ce vă place să faceţi?”. Jocul “Peştişorul de aur” (joc dinamic) Scopul: Dezvoltarea reacţiei de răspuns şi antrenarea coordonării mişcărilor. “Iepuraşii ” trebuie pe neobservate (prin mimică. În timp ce un copil se află la tablă. Conţinutul: La joc participă de la 3 -10 persoane. “Ce nu vă place să faceţi?”. Conţinutul: Dacă copilul s-a bătut. putem să-i propunem următorul joc: să deseneze pe o foaie amprenta mâinilor (palmele). Sarcina celorlalţi este să nu lase peştele să iasă din cerc. cu atât mai dificilă devine identificarea noilor detalii. strâns lipind unul de celălalt umerii. având drept sarcină – ieşirea din cerc. Apoi îl rugăm să însufleţească palmele: să le deseneze ochişori. Jocul “Dialog cu mâinile” Scopul: Dezvoltarea capacităţii de control asupra propriului comportament. Conducătorul “peştişorul de aur” stă în cerc. Un iepuraş nu are căsuţă. Fiecare participant “iepure” desenează cu creta în jurul său un cerc cu diametrul de 50 cm. picioarele şi ţinându-se de mâini. să coloreze degetele cu creioane colorate. copiii se apropie de tablă şi desenează/adaugă diverse detalii creând astfel un tablou. Jocul„Ce e nou?” Scopul: Dezvoltarea capacităţii de concentrare a atenţiei asupra detaliilor. Cel ce a rămas fără casă conduce în continuare. el conduce jocul. ceilalţi trebuie să închidă ochii. Întrebaţi-le: “Cine sunteţi. cum vă numiţi?”. Sarcina conducătorului constă în ocuparea unei căsuţe libere în timpul schimbului. atunci dialogaţi desinestătător accentuând că mâinile sunt bune. şi deschizându-i la semnalul adultului vor spune ce s-a schimbat. formarea deprinderilor de autoreglare a comportamentului.

” JOCURI CU APĂ ŞI NISIP Specialiştii consideră că jocurile cu apă şi nisip sunt foarte necesare pentru copiii hiperactivi. Jocul trebuie finisat cu întocmirea “unui acord” între mâini şi stăpân. bucăţi de stofă. 30 . Dacă copilul a acceptat condiţiile date.(enumeraţi concret ce). care preventiv va fi supusă dezinfectării termice. în curte etc. Mâinile trebuie să promită că pe parcursul a 2-3 zile( iar în cazul copilului hiperactiv. Cu ce culoare ai dori să colorăm mâinile. Conţinutul: Adultul introduce mâna copilului în vasul cu nisip sau crupe şi o acoperă. Apoi împreună cu copilul studiază silueta şi adresează întrebări: ”Aceasta e silueta ta? Dacă doreşti o putem colora. dar uneori nu ascultă stăpânul. La început este nevoie ca adultul să ajute copilul în organizarea acestor jocuri. Adultul cu un creion conturează figura copilului. să se salute. Totodată nu se permite atingerea mâinii. picioarele. Copilul atent “descoperă” mina – imitând săpăturile arheologice. un termen încă mai mic) se vor strădui să facă doar lucruri bune: să construiască/confecţioneze. el poate fi înlocuit cu diverse crupe. să se joace şi să nu supere pe nimeni. Jocul “Dialog cu corpul” (variantă modificată a jocului “Dialog cu mâinile”) Scopul: A învăţa copilul să-şi stăpânească corpul. Conţinutul: Copilul se culcă pe o coală mare de hârtie sau o bucată de tapet. de ex: când te fereşti de un pericol? Ce părţi ale corpului îndeosebi te ajută? Dar sunt situaţii când corpul tău te dezamăgeşte. reuşind să apreciem /lăudăm stăpânul şi mânuţele sale ascultătoare.Dacă cineva nu preferă nisipul. Aceste jocuri relaxează foarte mult copiii.. Jocul “Lupta baloanelor” Scopul: Dezvoltarea coordonării mişcărilor. atunci peste o perioadă de timp este necesar de a reveni la acest joc unde se va încheia un acord pe un termen mai mare. el imediat cedează rolul adultului. În momentul când copilul şi-a atins mina. pe care le putem organiza nu doar vara în jurul lacului dar şi acasă. trunchiul? Cum crezi. Jocul “Arheologia” Scopul: Dezvoltarea controlului muscular. nu te ascultă? Ce faci în acest caz? Cum tu poţi să faci propriul corp să devină mai ascultător? Hai să ne înţelegem că tu şi corpul tău vă veţi strădui să vă înţelegeţi mai bine unul pe celălalt.. bastonaşe. te ajută propriul corp în anumite situaţii. mingi. Este de dorit ca ei să aleagă jucării/obiecte corespunzătoare: bărcuţe.

Apoi adultul anunţă instrucţiunea: ”La semnal meu toţi copiii se vor apropia de masa şi vor lua câte un cartonaş. copilul loveşte mingile “umede” cu cele “uscate”. Dar va trebui să răspundeţi la ele doar după ce eu voi da comanda :”Spune!” Haideţi să facem o probă: “Ce anotimp e acum?”(pedagogul face o pauză) “Spune!”. să strige etc. Deplasându-se la distanţă de 0.stăpânire. Jocul “Fă aşa.” La nr. “ Cât va fi 2 plus 2 ?” etc. dezvoltarea capacităţii de auto-control şi conştientizarea a propriului corp. La semnalul doi ei trebuie repede să se aşeze la locurile sale şi să asculte atent ce se întâmplă în jur. 31 .stăpânire. Jocul “Capra calcă piatra tare. ” De ce culoare este cerul?” . Conţinutul: La primul semnal al clopoţelului copiii încep să alerge prin cameră. se va aşeza. Jocul poate fi repetat de mai multe ori.. Jocul “Spune!” Scopul: Dezvoltarea abilităţilor de control a reacţiilor impulsive. Conţinutul: Pe masa adultului se află fişe cu imaginea omuleţilor în diverse poziţii. iar la cine va nimeri omuleţul dansator va trebui să danseze etc. Conţinutul: Participanţii sunt aşezaţi în cerc. Jocul se finisează când vasul rămâne gol. Fiecare pe rând.”Spune!”.5 – 1 m de vas.”10 “ toţi încetează mişcările şi schimbă cartonaşele sau iau altele de pe masă.. Dacă mingea “umedă” este lovită.“ Jocul poate fi organizat individual şi în grup. iar voi în acest timp o să executaţi acţiunea omuleţului din fişă.. atunci ea este scoasă din apă.Conţinutul: Adultul introduce în vasul cu apă câteva mingi de cauciuc. Adultul demonstrează copiilor şi le explică acţiunile de pe fiecare fişă. cronometrând timpul. De ex. Jocul “Ascultă liniştea” Scopul: Dezvoltarea deprinderii de concentrare a atenţiei şi de auto. antrenarea coordonării mişcărilor. Apoi copiii pe cerc (sau la dorinţă ) povestesc ce sunete au auzit. Conţinutul: Adultul indică următoarele: ”Copii eu am să vă adresez întrebări simple şi complicate. dacă nu acea “uscată” rămâne în apă.. Eu voi număra de la 1 la 10. cine va lua fişa cu figura şezândă. În continuare copilul îşi poate perfecţiona rezultatele.” Scopul: Însuşirea deprinderii de concentrare a atenţiei. Aceeaşi cantitate de mingi copilul ţine în mână. începând cu conducătorul.” Scopul: Dezvoltarea controlului muscular şi deprinderii de auto.

tensiune musculară. mai ales când este dus la culcare. Caracteristic anxietăţii este asocierea cu stările psihice. se plâng că sunt asupriţi. fraza se repetă din nou. nervozitate. · Un nivel moderat de anxietate se manifestă prin tensiune. spaimă şi panică indică un nivel foarte â ridicat de anxietate. mănâncă şi digeră dificil. Respectând consecutivitatea. Are nevoie să fie liniştit. cât şi foarte adesea ca o anxietate liberă fără obiect. Ultima oară copiii doar prin gesturi vor demonstra întreaga frază. pericol şi anxietate ca trăsătură a personalităţii. atât fizică cât şi psihică. transpiraţie. Copilul anxios poate să-şi sugă degetul . Unele 32 . Îi este teamă uneori să meargă în clasă şi poate chiar să refuze acest lucru. În această din urmă calitate . S-ar spune că aşteaptă mereu un pericol: ei dorm rău. Următoarea dată se înlocuiesc deja 2 cuvinte: “capra” şi “calcă”.rostesc câte un cuvânt din fraza: ”Capra calcă piatra tare. · Sentimentele interne de frică. În timpul nopţii. Anxietatea se referă la copiii care îşi fac sânge rău din nimic şi nu reuşesc să se relaxeze. se plâng că-i doare capul sau stomacul. anxietatea reprezintă o tendinţă de a reacţiona în mod accentuat anxios la situaţiile de viaţă. uscarea gurii. se bâlbâie. În psihologie se face distincţie între anxietate ca reacţie inevitabilă la o situaţie particulară de ameninţare. Ce este Anxietatea? Anxietatea – stare afectivă caracterizată printr-un sentiment de nelinişte. nelinişte. Ea apare ca o reacţie la stres. de teamă. Nu au încredere în ei înşişi. indiferent de situaţiile de viaţă concrete. Sunt îngrijoraţi tot timpul şi pentru orice. agitaţie. La şcoală anxietatea îl face instabil şi tulburat: se agită tot timpul pentru a ascunde faptul că este neliniştit. palpitaţii. care caracterizează starea psihică a unei persoane. doar că copiii cărora le-a nimerit cuvântul “Capra” nu îl mai rostesc ci îl înlocuiesc printr-un gest. de aşteptare a unui pericol nedeterminat despre care sunt multe incertitudini. adesea are coşmaruri şi este foarte înspăimântat. fiindu-i teamă că nu va fi capabil să reuşească sau pentru că nu se poate decide să-şi părăsească mama. să-şi roadă unghiile ca să se liniştească. dilatarea pupilelor. de tulburare difuză. nesiguranţă. Se îndoieşte de el însăşi. de fiecare dată se va rosti cu un cuvânt mai puţin dar se va “demonstra” cu unu mai mult. Nu suportă să fie singur. Respectiv: · Calmul şi seninătatea indică absenţa anxietăţii. a unor reacţii fiziologice specifice: tahicardie. nu se simte în siguranţă. să răsucească părul în jurul degetului.” A doua oară.

ş. inc a pa c ita te pe rs is te ntă de a vorbi. Îng rijora re e xc e s ivă privind de s pă rţire a de o pe rs oa nă iubită s a u de c a s ă . ne voia de a s e a fla m e re u lîng ă pe rs oa na c a re le ofe ră îng rijire . c a re a c a pa re a ză g îndurile . şc oa la . e s te o c a ra c te ris tic ă a de pe nde nţe i de s ubs ta nţe . im puls ul de a a c ţiona pe ntru a o ne utra liza ). D ure a ză c e l puţin o lună . surmenaj). c e i c u fobii s oc ia le s unt în g e ne ra l m a i m a ri. e vorba de o anxietate după un şoc . C ons um a re a une i a num ite s ubs ta nţe toxic e în m od re pe ta t în c iuda e fe c te lor a dve rs e . A c e a s ta s e c a ra c te rize a ză prin inc a pa c ita te a de a înde plini o oblig a ţie m a joră (a bs e nte is m re pe ta t. în care copilul reuşeşte să se exprime şi să se facă înţeles: părinţii trebuie să-şi facă timp să-l asculte şi să-l liniştească. anxietatea generalizată şi temerile fizice.Anxietatea foarte severă este ameliorată prin relaxare. şi înaintea unui examen. s e bă nuie şte c ă a c e a s tă tulbura re s e tra ns m ite de la pă rinte la c opil. a. vorbim de o anxietate anticipativă. dar pot fi utile pe perioade scurte. E le s unt bruşte şi a c ute în jur de 1 0 m inute . s e ntim e nte s a u a une i de tre s e a s oc ia te c u un e ve nim e nt e xtre m de tra um a tiza nt c a re de te rm ină o e xc ita ţie s porită de a m orţire (bloc a j). s us pe nda re . Împotriva anxietăţii se luptă prin crearea unui climat familial de încredere. dar este vorba adesea despre o ambianţă familiară tensionată (enervare. în s pe c ia l g înd pe rs oa na e s te s ing ură . După o intervenţie chirurgicală. Există mai multe tipuri de anxietate: poate fi vorba de anxietate atunci când părinţii se despart de el. psihanaliză. S-a c ons ta ta Fobiile s pe c ific e A nxie ta te a şi fric a s pe c ific e . despre un eveniment traumatizant recent (divorţ. indus e de o s ubs ta nţă m e dic a m e nte . c ople şitoa re . Există „naturi” anxioase. produs e de un obie c t s a u o s itua ţie şi a vînd dre pt c ons e c inţă c om porta m e nt de e vita re . Ea se manifestă . Calmantele sunt administrate cu mare prudenţă (risc de dependenţă şi de somnolenţă). respiră cu dificultate şi are palpitaţii. s ă nă ta te a şi pe rform a nţa lor în g e ne ra l. A c e a s tă tulbura re a pa re în te rm e n de tre i luni şi nu pe rs is tă m a i m ult Sindrom ul de s tre s pos t tra um a tic T ulbura re a obs e s iv Pre oc upa re a pe ntru obs e s ii (g înduri/dorinţe c e prova c ă a nxie ta te . acesta plânge isteric. prie te niii. C opiii c u a c e s t tip de c om porta m e nt pot s ă fie foa rte c um inţi şi s ă e zite s ă pa rtic ipe la dive rs e a c tivită ţi. s tim ule nte . c om puls ivă T ulbură rile a nxioa s e Sim ptom e de a nxie ta te c e re zută dire c t din c ons um ul une i s ubs ta nţe : de e xe m plu inha la nţi.crize de angoasă sunt crize de panică în care copilul este într-adevăr îngrozit. a lc ool. L a a dulţi a ta c urile de pa nic ă s unt fre c ve nt c onfiunda te c u o c riză c a rdia c D in punc t de ve de re g og nitiv pot a pă re a te a m a de pie rde re a c ontrolului şi o pute rnic ă dorinţă de a fug i. D in c a A ta c ul de pa nic ă A ta c urile de pa nic ă pot fi g e ne ra te de o te a m ă inte ns ă . mutare) sau despre o disciplină extrem de strictă. şi a num e inc a pa c ita te a de a c ontrola îng rijora re a re s im ţită . Fobia s oc ia lă Spre de os e bire de c opiii c u fobii s im ple s a u s pe c ific e . În cazul dat. L a a c e s te c a ra c te ris tic i s e a da ug ă o a ltă tră s ă tură de finitorie a tulbură rii. de asemenea . terapie comportamentală. c a re zulta t a pa re o inc a pa c ita te a func ţionă rii s oc ia le şi şc ola re . A c e şti c opiii m a nife s tă o ne linişte pe rm a ne ntă în le g ă tură c u fa m ilia . e xm a tric u 33 . R e tră ire a unor g înduri. doliu. anxietate de separare. T ip d e t u lb u ra re A g ora fobia Ca ra c t e rist ic i g e n e ra le T e a m a de s itua ţiile s a u loc uri c a re a r pute a a m inti/între ţine un a ta c de pa nic ă . accidente de maşină. dar corelate la copii: Panica însoţită de agorafobie spaţii fobia socială. pre zintă o form ă m a i g ra vă a tulbură rii şi s unt m a i e xpuşi ris c ului de a s ufe ri ulte rior de de pre s ie . Pă rinţii de s c ope ră c ă c opiii c u un a s tfe l de c A nxie ta te a de s e pa ra re A nxie ta te a g e ne ra liza tă L a c opiii c u a nxie ta te g e ne ra liza tă îng rijoră rile nu s e c onc e ntre a ză a s upra unui obie c t a num e . s e ntim e nte le şi s e nza ţiile pe rs oa ne i. Psihologul Spence (1997) a verificat existenţa a şase forme de anxietate distincte. te a m a pe ntru loc uri public e .

4. De multe ori. iar învăţătoarea crede despre ea că este genul care învaţă încet şi că e depăşită uşor de cerinţele şcolare. dar are un comportament distructiv şi el este un elev de nota 7. 5. 19. 10. Carolina este o fetiţă foarte liniştită şi o elevă mediocră. 5. Nu au poftă de mâncare. 17. de obicei. 7. Iritare. 2.14 puncte anxietate scăzută: 1 . din cauza că nu se simte bine. 18. Neliniştea sufletească permanentă. 11. Este neliniştit. (test) Nu poate să lucreze timp îndelungat. 4. Se teme să confrunte greutăţile. 3. Greutate sufletească. Muşchii încordaţi în regiunea feţei. Nu-i place să înceapă un lucru nou. 13. 2. Dănuţ este în aceeaşi clasă. Doarme neliniştit.Criteriile de apreciere a copiilor anxioşi 1. gâtului. Dănuţ este cîteodată autoritar şi se-ntîmplă frecvent ca el 34 . 16. Se sumează punctele: anxietate înaltă: 15 – 20 puncte anxietate medie: 7 . uneori nici nu pot să se concentreze. Carolina se plînge uneori de dureri de stomac şi de cap şi pierde cam 4 zile de şcolă pe lună. Se plâng des de vise straşnice. În timpul îndeplinirii sarcinii este încordat. uşor se indispune. când se emoţionează. 3. Transpiră mult. 8. Dereglări ale somnului. 20. Orice încercare trezeşte nelinişte. de nota 7. De regulă se înroşesc în situaţii necunoscute. 14. Des vorbeşte situaţii încordate. Suportă greu aşteptările. Deseori nu-şi stăpâneşte lacrimile. dar învăţătoarea crede că ar putea obţine note mai bune dacă sar concentra asupra lucrului. adoarme că greu. Îi este greu să se concentreze. 12. 15.6 puncte Studiu de caz. Indicii copiilor anxioşi 1. sunt reci şi umede. 9. Mâinile. Nu e încrezut în sine şi în puterile sale. 6. Este speriat şi îl sperie totul în jur. gîndirile îi zboară de la activitatea de curs. Se emoţionează mai mult ca altul. Este fecventă dereglarea scaunului.

Evaluarea făcută în acest moment arată că. temeri şi de sentimentul propriei inadaptări. Cum ajutăm copilul anxios Lucrul asupra copiilor anxioşi necesită un timp mai îndelungat. iar apoi. Scoaterea încordării musculare. dacă copilul anunţă maturul că el nu se teme de nimic. 3. În plus ea şi-a dezvoltat o serie de comportamente evitante din cauza anxietăţii şi depresiei sporite şi. Ar fi bine ca copilul să spună cu voce de cine sau de ce se teme. de a-l dezmierda pentru că îl ajută să se cunoască pe sine de la cei din jur. de folosit jocuri cu contact tactil. Sunt binevenite exerciţii de relaxare prin tehnica expiraţie-inspiraţie. Li se permite să se organizeze un bal – mascat. acuzele somatice şi apsenteismul. În nici un caz nu facem situaţii competitive. de fapt. Doi ani mai tîrziu. în lucru . deoarece copilul . ea se gîndeşte imediat la Dănuţ şi la alţi doi băieţi care deranjează orele. E de dorit ca acestor copii să li se facă complimente. să se povestească despre el. îmbracă haine deosebite. trebuie să vorbiţi la acelaşi nivel. masaje. Specialiştii recomandă de organizat lucrul cu anxioşii în trei direcţii: 1. Nu-i comparăm pe unii copii cu alţii. astfel relaxându-se. De aceea. Carolina este o fată isteaţă dar copleşită de îngrijorări. uneori le ascund. · Formarea deprinderilor de autoconducere în situaţii concrete De regulă. nu doreşte să recunoască. prin urmare. Cel mai bine când copiii discută în cerc despre emoţiile şi trăirile în situaţii de nelinişte. Carolina ajunge la psihologul şcolii pentru că este în pericol să repete anul. aceasta nu înseamnă că cuvintele lui sunt adevărate. arătând în cerc desenul. pur şi simplu . Cînd învăţătoarei i se cere să precizeze numele elevilor a căror situaţie trebuie să fie discutată la următoarea şedinţă. Adresându-vă la aceşti copii. lăudaţi-l şi pentru succesele cele mai mici în faţa altor copii şi spuneţi concret pentru ce l-aţi lăudat. 35 . Ridicarea autoaprecierii. 2. copiii anxioşi nu comunică despre problemele lor deschis. · Diminuarea încordării musculare E de dorit. i s-au accentuat temerile. Nu e vorba de o alarmare. Se poate de propus ca copiii să-şi deseneze frica. Astfel înţelege că mulţi copii au această frică şi o rezolvă. Numele Carolinei nici nu-i trece prin minte. Unde copiii se vopsesc cu rujul mamei. De a forma deprinderi de autoconducere în situaţii concrete. În acest caz e de dorit să-l implicăm în discuţii comune în rezolvarea problemei. · Ridicarea autoaprecierii Numiţi copilul pe nume.să întrerupă lecţiile şi activităţile uzuale. E bine de comparat rezultatele finale.

Lăsaţi-i mai întâi să facă cunoştinţă cu regulile jocului. · Jocurile cu ochii închişi se recomandă a fi organizate numai după un lucru îndelungat şi numai atunci când el singur va hotărî că va face faţă acestor sarcini. Conţinutul: Copiii sunt aşezaţi în cerc. Dacă însă nimeni nu se alătură celui din cerc. după părerea lui. Conducătorul iese în mijlocul cercului şi spune: “Eu fac bine……. iniţiativa.sporirea procesului de comunicare în cadrul grupului. “Odată eu am ajutat prietenului să facă tema…”). Conţinutul: Copiii sunt aşezaţi în cerc. talente şi de aceea trebuie să avem o atitudine binevoitoare.(numai dacă însăşi doreşte). Fiecare mesaj trebuie să înceapă cu cuvintele: “Odată eu…” (de ex. Se poate folosi o parte din regulile unui joc în care copiii s-au jucat anterior. creşterea nivelului de autoaprecierea a lor. pe o anumită perioadă de timp.Cum ne jucăm cu copiii anxioşi? · Includerea copiilor în orice joc nou trebuie să se efectueze pe etape. este preluată de adult. apoi fiecare copil prezintă mesajul său despre cât de bine el a realizat sarcina sau fapta menţionată în fişă. să se uite cum se joacă alţi copii şi numai după aceasta să devină un participant al jocului. Jocul “Complimentele” (varianta II) Scopul: A favoriza cunoaşterea participanţilor. din start. Acest joc contribuie la crearea unei atmosfere pozitive în grup şi la perceperea.”. · Tehnici ludice de recuperare a copiilor anxioşi Jocul “Complimentele” Scopul: Creşterea nivelului de autoapreciere a fiecărui participant. un element foarte 36 . După ce s-au manifestat toţi copiii. deoarece copii anxioşi se vor simţi în primejdie . În continuare în mijlocul cercului ies copiii doritori. · De exclus momentele competitive (de ex. Fiecare primeşte câte un cartonaş ce conţine o acţiune aprobată de cei din jur pe care copilul trebuie să o exprime în glas. Dacă cineva din cerc de asemeni face bine acest lucru. cel mai bine este de a organiza jocul cu materiale ştiute deja de copii. a fiecărui participant drept o persoană de succes. cine e primul) · Dacă introduceţi o nouă joacă. îl face cel mai bine. Pentru gândire/pregătire se oferă 2-3 min..” numind lucrul pe care. să nu fie total necunoscută. ea trebuie să nu-i surpriză. tot grupul aplaudă şi spun: “ Bravo!” sau “ Foarte bine! ”. în cazul prezenţei în grup a copiilor timizi. adultul poate face o concluzie: fiecare copil posedă anumite calităţi pozitive. grijulie faţă de cei din jur. el face un pas înainte rostind: “Eu tot fac bine…. mobilizarea participanţilor. cine mai repede.

Subiectele pentru sculptură pot fi propuse de adult sau alese de copii. pe rând iese. Inspiraţi adânc aer. Conţinutul: Copiii sunt divizaţi în perechi: unul este “sculptorul”. Apoi copiii pot să se schimbe cu rolurile sau este posibilă varianta sculpturii în grup. Gândiţi-vă: “Dar poate nu merită să ne batem?!” Expiraţi şi relaxaţi-vă. mâinilor. mâinile în pumn. La sfârşitul jocului este binevenit să discutăm cu copiii ce emoţii/sentimente au trăit în momentul prezentării. în mijlocul cercului şi cântă numele pe melodia unui cântec cunoscut. ”. Conţinutul: Copiii formează un cerc. Pentru câteva secunde rămâneţi nemişcat. “sculptura” sau care din figuri era plăcut să o reprezinţi şi care – nu. încleştaţi tare-tare dinţii. picioarelor etc. Jocul “Eu sunt Lenuţa” Scopul: Creşterea nivelului de autoapreciere. diminuarea tensiunii emoţionale şi musculare la copii anxioşi. strângeţi tare-tare. Ceilalţi din cerc trebuie să recunoască melodia interpretată. sentimentele ce le-au avut pe parcursul identificării cu rolurile de “sculptor”. 37 . de ex. Fiecare. La indicaţia conducătorului “sculptorul” modelează din “lut” sculptura: · Copilului care nu se teme de nimic · Copilului care este mulţumit de tot cel înconjoară · Copilului care executat o sarcină dificilă etc. Conţinutul: “Imaginaţi-vă că v-aţi certat zdravăn cu prietenul. Aţi simţit o descătuşare/eliberare? Recomandare: acest joc se poate organiza şi cu copiii agresivi. La sfârşitul jocului este binevenit să discutăm cu copiii senzaţiile. până la durere. Jocul “Bataia” Scopul: Relaxarea muşchilor părţii de jos a feţei şi a mâinilor. îndată începe bătaia. dezvoltarea deprinderilor de reacţionare rapidă la situaţia nou creată. Leee-nuuuţaaaaa! …. cu respiraţia oprită.important în procesul de comunicare cu copiii hiperactivi. URA! Neplăcerile sunt depăşite! Scuturaţi mâinile. Jocul “Sculptura” Scopul: Antrenarea abilităţilor de control a muşchilor feţei. “Eu sunt Leee-nuuu-ţaaaaa. celălalt – “sculptura”. diminuarea tensiunii emoţionale şi musculare la copii anxioşi.

prin resursele informaţionale de care dispun şi prin personalul de specialitate pot oferi modele viabile pentru personalităţile în formare a copiilor. O atenţie deosebită trebuie acordată rolului mediilor extraşcolare. de structurile şi serviciile existente. “ludo” – a se juca. bătrâni. Mijloacele de informare în masă. de conversare) ceea ce înseamnă loc de întâlnire pentru a se juca. statut. instrumente. a acţiona într-un fel şi grec. Un exemplu în acest sens îl constituie LUDOTECA ( lat. fiind situat într-un anumit teritoriu. Structura Ludotecii Ludoteca este un loc dotat cu utilaje. jucării. de resursele. poate dezvolta acţiunea sa în întreaga comunitate. ea este deschisă pentru copii. stimulant pentru toţi. Aceste medii. “theca” – loc de întâlnire . un serviciu care ia naştere dintr-o analiză bine structurată a teritoriului. religie. va trebui să ţină cont de potenţialul. ludoteca: · este un serviciu integrat într-o reţea de servicii din teritoriu · promovează iniţiative în teritoriu · este un posibil observator asupra tuturor categoriilor de beneficiari. 38 . Ludoteca este un: a) serviciu social b) serviciu educativ c) serviciu cultural a) Serviciu Social Serviciul său nu are limită de vârstă. de o bază de referinţă mai mult sau mai puţin structurată. Este deci. ca serviciu. care contribuie în paralel cu activităţile şcolare la dezvoltarea şi formarea tinerii generaţii. bibliotecile. adolescenţi. diversele tipuri de centre. În acest sens. favorizează comunicarea şi promovează informarea pentru toţi. care. b) Serviciu educativ Este un mediu structurat în modul corespunzător pentru a răspunde exigenţelor specifice.LUDOTECA – RESURSA DE VALOARE A UNEI COMUNITĂŢI SĂNĂTOASE. cercuri structurate pe domenii de interese au o importanţă modelatoare considerabilă. sex. de modelele culturale pe care ludoteca îşi va construi bazele. şi este o structură care are nevoie de un sediu fix. materiale de consum care sunt puse la dispoziţia beneficiarilor. câştigarea autonomiei din partea copiilor. Este un spaţiu de agrement care. dar şi de lipsurile pe care acest teritoriu le prezintă. mai ales. a exersa. un loc care favorizează. care ar ţine cont de situaţia socio-economică. rasă. persoane cu probleme.

este un loc de întâlnire. obiecte şi jucării care favorizează libertatea de a experimenta. Oferă: Celor mici. un loc unde universităţile. În acelaşi timp. Pentru elevi şi studenţi. dar şi de vârste diferite. nu rămâne legată de trecut. cerceta pe teme despre dezvoltarea copilului. Este un spaţiu unde jocul şi jucăria sunt mijloace de exprimare. este un spaţiu unde se pot simţi vitali prin intermediul propriei trăiri şi prin intermediul activităţilor („a face”) drept confirmare a potenţialului şi a creşterii continue. activităţilor adecvate care au scopul să consolideze personalitatea. mijloacelor. informare. jucăriilor.Este un mediu favorabil convieţuirii dintre persoanele de aceeaşi vârstă. un mediu în care să găsească confirmarea propriilor valori sau unde să poată găsi alte valori prin intermediul activităţilor spontane. pot colabora. cărţile. învăţării. În concluzie Ludoteca . locuri. Pentru adulţi şi părinţi. competenţelor şi intereselor acestora. dar şi posibilitatea de a face faţă. ludoteca este o structură unde există un „spaţiu” în care ajutorul gândit pentru ei nu este doar unul tehnic sau de recuperare directă. unde există figuri de referinţă sigure şi stabile. complexului de probleme mai mult sau mai puţin grave care apar în dezvoltarea existenţei umane şi în diferite contexte sociale. este un loc unde aceştia pot sta împreună cu copii lor sau pot trăi într-un context motivat de schimburi sociale în formă de joc. îmbunătăţirii stării generale. şi constituie un intermediant dintre mediul înconjurător (persoane. a jocului şi a jucăriei. ci unul care le-ar oferi posibilitatea de a trăi şi exercita. Pentru bătrâni. lucruri. ca pe o etapă a dezvoltării. unde trăieşte experienţe de viaţă adecvate necesităţilor sale. Pentru persoanele cu dizabilităţi sau cu probleme. În ludotecă.) şi copii. în colectiv. dar care tinde să valorifice potenţialul fiecăruia. c) Serviciu cultural Ludoteca este un serviciu care nu neagă propriile tradiţii populare. Celor de vârstă şcolară mică şi medie. instituţiile şi agenţii de cercetare. Pentru adolescenţi. valorificarea jocului în sens educativ. etc. comunicare. prin intermediul jocului şi a persoanelor care-i sunt aproape. precum şi participarea activă în baza potenţialului. cultura foloseşte astfel de mijloace precum jocul. jucăriile. studia. de informare pe diferite teme care corespund intereselor lor. experimenta. 39 . schimb. spaţii adecvate pentru autonomia primelor mişcări şi a primelor funcţii elementare. ci găseşte în viitor energia pentru a da beneficiarilor posibilitatea de a creşte prin intermediul cunoaşterii. unde pot găsi siguranţă prin intermediul jocurilor. unde schimbul de informaţii se efectuează în dependenţă de interese. nu doar din punct de vedere instructiv. ci ajută să le regăsească şi transforme potenţialul fiecăruia într-o adevărată comoară.serviciu educativ este un mediu care oferă posibilitatea de a trăi pozitiv schimbările.

etc. social. urmărindu-se: · Oferirea serviciilor de ludoterapie pentru copiii instituţionalizaţi pentru dezvoltarea psihomotorie. de relaţionare . părinţi. activităţi de artă dramatică. consolidarea relaţiilor din comunitate într-un cadru pozitiv şi relaxant.exprimarea. Activităţile centrului ludic reprezintă pentru fiecare o modalitate de integrare şi de adaptare. Astfel. povestirea. cât şi din punct de vedere pedagogic. libere şi coordonate.. care ar contribui la schimbarea atitudinii faţă de propriul „Eu” (faţă de imaginea de sine). organizarea variatelor ateliere de creaţie. afectivă şi socială a copiilor. · Promovarea educaţiei alternative. ea devine un spaţiu generos de promovare a creaţiilor proprii ale copiilor. de respectare a celor din jur şi compătimire a lor. complementar programului şcolar. diverse tipuri de joc: de inteligenţă şi distractive. individuale şi de grup. economic şi cultural pentru copii şi adulţi. abilităţilor de colaborare. la creşterea nivelului de încredere şi auto-acceptare. materie primă etc. activităţi de relaxare: audiţii muzicale. favorizează comunicarea.. tineri) 40 . Un alt aspect foarte important ţine de faptul că ludoteca este o „fereastră” pentru comunităţile sociale defavorizate. cognitivă. sportive si de ambient. activităţi culturale.. până se obişnuiesc cu ele şi le acceptă ca fiind normale. iar în 2005-2007 alte cinci ludoteci au venit în întâmpinarea copiilor aflaţi în situaţie de risc. proiectându-le asupra diverselor obiecte. naţionale şi internaţionale. muzica. observare. în jocurile sale revin mereu la situaţiile stresante trăite anterior pe care le reproduc în continuu. în cadrul întregii comunităţi în care funcţionează ludoteca (de la copiii la cadre didactice. 1 Chişinău .Ludoteca „Abracadabra” în cadrul Gimnaziului Internat nr. Proiectul „Ludoteca centru ludico-educativ” al Asociaţiei „Prietenii Copiilor” este primul proiect de acest gen în Republica Moldova. permit corectarea într-o manieră lejeră a anumitor carenţe ale personalităţii copilului reducând într-o anumită măsură (sau chiar depăşind) aşa-zisele„deficienţe sau handicapuri culturale”.. Scopul ludotecii ţine de dezvoltarea multilaterală a personalităţii copiilor instituţionalizaţi prin activităţi de educaţie non-formală. În concluzie: · Cultura este expresia personală a potenţialului fiecărui beneficiar „aşa cum este el”. vizionări de filme. constituindu-se într-un punct de referinţă atât ca spaţiu. atât ca orar cât şi ca metodă de lucru. la dezvoltarea abilităţii de luare a deciziilor. Copiii din instituţiile de tip rezidenţial. Prima ludotecă a fost deschisă în anul 2004 .. Deci. De aceea ludotecarii/psihologii trebuie să-i înveţe pe copiii modalităţi noi şi acceptabile de comportare şi manifestare a emoţiilor.. ludoteca pune la dispoziţia micilor beneficiari un bogat şi fascinant material formativ: colecţii de carte. mijloace de comunicare. permite găsirea unor soluţii alternative şi participative pentru organizarea şi administrarea timpului liber şi responsabilizarea.

prin alegerea liberă şi folosirea liberă a jocului şi a jucăriei. ci a alimenta o flacără”. o înţelegem aşa cum a văzut-o Socrate: „A educa nu înseamnă a umple un vas. autoeducare. Pentru a avea o ludotecă bună este nevoie de o dotare bună cu jucării şi materiale variate. Huizinga că „Jocurile fondează civilizaţia şi sunt în fruntea convenţiilor care generează culturi . fie că nu vrem. dacă nu cumva putem privi viaţa însăşi un joc. Universităţii Pedagogice de Stat „I. distracţie. şi atunci când vorbim despre educaţie. trebuie să colaboreze cu alte două agenţii care determină educaţia copilului: familia şi şcoala. Universităţii Libere Internaţionale din Moldova. o logică. altruism. implicaţi cu toţii. Voluntarii implicaţi în proiectul „Ludoteca centru ludico-educativ” au fost recrutaţi din cadrul studenţilor de la diverse facultăţi a Universităţii de Stat din Moldova. aceasta va permite o folosire cât mai eficientă a acestui patrimoniu. în care suntem. promovează dezvoltarea autonomiei şi a educaţiei copilului. încredere. ludoteca trebuie să fie deschisă pentru toţi. echipă.. Ludoteca este în stare să explice clar ce înseamnă a fi un„bun părinte”. „Marele joc”. forţă. îi dă un sens. considerându-se a fi cei mai în măsură pentru realizarea obiectivelor proiectului. având o incidenţă efectivă (reală) asupra procesului de dezvoltare. 41 . Creangă”. curaj. Educaţia unui copil este foarte complexă şi doar foarte puţini părinţi ştiu să intervină competent.” Concluzii: Ludoteca este un serviciu care. perseverenţă. Ludoteca este un serviciu care. În ludotecă jocul înseamnă confruntare.. fie că vrem. Universităţii Tehnice din Moldova. Adevărat spunea J. în stare să satisfacă toate necesităţile copilului. autodepăşire. şi lista ar putea continua la nesfârşit pentru că jocul ne îmbogăţeşte viaţa.· Responsabilizarea comunităţii faţă de educaţia copiilor prin promovarea voluntariatului. Dar pentru a avea un impact pozitiv asupra vieţii comunitare.

1976 U.” ЭКСМО»М. 2005 I. Evolutia psihologica a copilului.C. Bucuresti.D. M. Davîdova “Literaturnîie igrî dlea detei”. H. 1995 T. 2000 Giorgio Bartolucci „La Ludoteca”.. ed.Sanct-Petersburg 2003 E. 2001 Wallon. Monina “ Trening efectivnogo vzaimodeistvia s detimi”. Psihologia varstelor. Francoise Parot “Dicţionar de psihologie” ed. Cluj-Napoca.Agapova. edit.P. Verzea. E. Костинa «Игровая терапия с тревожными детьми». Liutova.P. М. Didactica modernă. Editura Polirom. Credis. Liutova. Bucureşti. revistă semestrială nr.D. 2003 В. Ionescu Miron. Davîdova “Igrî i zadania dlea ciudo-vospitania”.ed. Constantin. G. ed. Bucuresti. Damian„Ludoteca . Schiopu. Sanct-Petersburg 2005 T. 2006 Roland Doron. ed. Psihologia varstelor.N.BIBLIOGRAFIA · · · · · · · · · · · · · · · · P. “LADA” M.Agapova. Cretu.1.Iaşi. G. B 2006 Л. Radu Ioan. E. Obrazţova “Psihologhiceschie igrî dlea detei”. 2001 E. 2 anul 2005 A. “Reci”. Osterrieth. Monina “Şpargalca dlea vzroslîh”..D.B. Editura Dacia. E. M. 1975 Cucoş. “LADA” M. С-Пб.”Reci”.C. Экслайн 'Игровая терапия”.de la joacă la educaţia prin joc”. E. Bucuresti.. ed. «Речь».. “LADA” M. Pedagogie . 2005 42 . Introducere in psihologia copilului. Humanitas. Bucuresti.B. 1996. 2006 I.P.

.

Calea Iesilor 13.prieteniicopiilor. Chisinau MD-2069 Str.md CHIŞINĂU 2009 .md voluntariat@prieteniicopiilor.md office@prieteniicopiilor. oficiu 82 Tel: (+373 22) 59-59-31 Fax: (+373 22) 74-98-54 www.Asociaţia “Prietenii Copiilor” Republica Moldova Mun.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->