You are on page 1of 6

LAPORAN Pada 22 ogos 2011 sehingga 26 ogos 2011, saya telah menjalani aktiviti

Pengalaman berasaskan Sekolah (PBS) bagi fasa yang keempat. Pada fasa ini saya dikehendaki untuk melaksanakan tugasan melibatkan subjek Matematik yang merupakan minor kursus saya. Tugasan yang diberikan adalah menyediakan satu rancangan pengajaran harian mengikut tahap kelas dan topik yang diajar berdasarkan kedua-dua teori pembelajaran iaitu Teori Pembelajaran Behaviorisme dan Teori Pembelajaran Konstruktivisme serta melaksanakan strategi dan kaedah pengajaran yang sesuai. Oleh yang demikian, semasa saya melaksanakan aktiviti PBS ini, saya telah berjumpa dengan guru pembimbing saya iaitu, Puan Maizatoljasnim yang merupakan ketua panitia Matematik untuk meminta kebenaran untuk mengajar subjek Matematik di bawah kelas jagaan beliau. Beliau memberikan kebenaran dan beliau juga telah banyak memberikan tunjuk ajar kepada saya bagaimana cara untuk mengajar subjek Matematik dengan cara yang betul dan berkesan. Penggunaan teori pembelajaran Semasa melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas beliau, saya telah menggunakan Teori Pembelajaran Konstruktivisme. Teori ini banyak menekankan pembelajaran berdasarkan pengalaman atau situasi sebenar yang boleh dirasai oleh murid-murid. Ini boleh dilihat semasa melaksanakan aktiviti mengukur panjang senyuman dalam kumpulan. Sebagaimana yang diketahui umum, semua orang mampu untuk melakukan senyuman kerana mereka mempunyai pengalaman sedia ada untuk melaksanakan perbuatan tersebut. Perkara yang berbeza di sini adalah murid-murid diminta untuk mengukur senyuman dalam kumpulan. Tambahan pula, aktiviti kotak beracun merupakan satu permainan yang sering digunakan oleh para pelajar dan aktiviti ini telah diubahsuai menjadi aktiviti yang mempunyai kaitan dengan pembelajaran Matematik. Selain itu, teori ini juga menekankan aktiviti secara koperatif dan kolaboratif dalam kalangan murid dan guru hanya bertindak sebagai fasilitator kepada pergerakan murid. Sebagai contoh, aktiviti mengukur senyuman dilakukan secara berkumpulan dan mereka secara tidak langsung akan bekerjasama untuk menyiapkan tugasan tersebut manakala peranan saya sebagai guru pula hanya memerhatikan perjalanan aktiviti tersebut dan

Sebagai contoh. Secara keseluruhannya semua pelajar di dalam kelas tersebut dapat melaksanakan aktiviti yang telah saya rancang dengan baik dan segala proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan secara lancar dan berkesan. teknik soal jawab. Terdapat juga kesalahan yang sering dilakukan semasa saya mengajar topik ukuran panjang seperti kesalahan melakukan operasi penambahan dan penolakan. Murid-murid di dalam kelas tersebut mempunyai tahap kognitif yang tinggi dan mereka mampu untuk menerima serta memahami arahan yang diberikan dengan cepat dan berkesan. Strategi pengajaran yang dilaksanakan Kelas 4 Baiduri merupakan kelas yang pertama dalam tahun 4. aktiviti mengukur senyuman yang dilakukan secara berkumpulan dan aktiviti kotak beracun banyak menggunakan kemahiran-kemahiran asas muridmurid serta banyak juga nilai-nilai moral yang boleh diterapkan dalam aktiviti ini. Pada pendapat saya.memberikan bantuan kepada murid-murid sekiranya perlu. . saya juga menggunakan teknik penyelesaian masalah yang mana teknik ini selalu digunakan dalam subjek Matematik.tugasan yang diberikan kepada murid-murid di dalam kelas 4 Baiduri mencabar minda tetapi tugasan tersebut secara keseluruhannya mampu dilakukan oleh muridmurid dalam kelas 4 Baiduri. Tambahan pula. seorang guru dapat mengetahui sama ada muridmurid tersebut memahami atau tidak topik yang diajar oleh beliau. Melalui teknik ini. saya dapat lihat bahawa bukan semua pelajar mampu untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang betul dan tepat. saya telah menggunakan teknik perbincangan yang mana murid-murid akan berbincang antara satu sama lain untuk menyelesaikan tugasan yang diberi kepada mereka. saya telah menggunakan strategi pengajaran berpusatkan murid dalam melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas tersebut. Oleh itu. semasa melaksanakan aktiviti berkumpulan. Teknik yang dilaksanakan Semasa menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas 4 Baiduri. Sebagai contoh. Sememangnya kesalahan ini merupakan satu kecuaian bagi sesetengah pelajar yang sudah menguasai kemahiran-kemahiran asas ini. pelbagai teknik pengajaran yang telah saya lakukan. Teknik soal jawab ini sememangnya sering digunakan oleh semua guru kerana melalui soal jawab ini. Selain itu.

Kaedah yang digunakan Kaedah yang saya gunakan semasa melakukan proses pengajaran dan pembelajaran adalah kaedah deduktif. saya menggunakan kaedah ini kerana murid-murid di dalam kelas 4 Baiduri telah mempelajari topik ukuran panjang dan mereka telah memahami topik tersebut. Terdapat pendapat yang menyatakan bahawa kaedah ini lebih bersesuaian dijalankan untuk mengajar pelajar-pelajar yang mempunyai tahap kognitif yang tinggi. Tambahan pula. Kaedah ini menjelaskan terlebih dahulu tentang hukum atau rumusan tentang sesuatu pembelajaran bahasa kepada pelajar. Secara keseluruhannya. Terdapat beberapa bahagian aktiviti yang mana saya terpaksa menggunakan banyak masa di situ untuk menyiapkan aktiviti tersebut. saya perlulah merancang aktiviti yang hendak dilaksanakan mengikut tempoh yang dirancang supaya penggunaan masa sewaktu proses pengajaran dan pembelajaran dapat digunakan dengan berkesan dan efektif. Terdapat satu perkara yang perlu saya perbaiki iaitu pengurusan masa. Sememangnya ia merupakan satu kelemahan yang agak ketara semasa saya menjalankan proses pengajaran dan pembelajaran dalam kelas 4 Baiduri. .saya hanya mengulangkaji topik ini bersama murid-murid kelas tersebut. Oleh itu. saya telah berjaya melaksanakan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas jagaan beliau dengan baik. Penambahbaikan Guru pembimbing saya iaitu Puan Maizatoljasnim mengatakan bahawa secara keseluruhannya.

keadaan kelas agak bising dan murid-murid kurang memberikan perhatian terhadap arahan yang diberikan kerana terdapat beberapa kumpulan sedang sibuk melaksanakan operasi penambahan panjang senyuman dan kumpulan-kumpulan yang lain sibuk untuk memilih wakil kumpulan untuk tampil ke hadapan. murid-murid diberikan pilihan untuk memilih ahli kumpulan. Setelah itu. Aktiviti kelas dimulakan dengan sesi set induksi iaitu guru membuat aktiviti pergerakan asas menggunakan unit bukan piawai seperti jengkal. Guru menyediakan sebuah kotak yang mengandungi beberapa soalan. semua wakil kumpulan akan diminta ke hadapan untuk membuat penambahan panjang senyuman di papan putih. mewujudkan kesediaan belajar serta memotivasikan diri murid-murid. hasta dan depa. sesuai. Setelah itu. Pada langkah pertama. Unit yang digunakan dalam aktiviti adalah sentimeter. kumpulan sasaran yang dipilih iaitu murid-murid Tahun 4 Baiduri dapat mencapai objektif pengajaran secara keseluruhannya walaupun terdapat beberapa murid yang tidak dapat mengikuti pengajaran dan pembelajaran ini. mereka dikehendaki untuk mengukur panjang senyuman rakan-rakan dalam kumpulan dengan menggunakan tali yang diberikan dan ukur panjang tali tersebut dengan menggunakan pembaris. Selepas itu.ke sekeliling rakan-rakan mereka. Pada langkah berikutnya. Guru akan memainkan lagu dan murid-murid dikehendaki untuk menghulurkan kotak tersebut. Semasa melaksanakan langkah ini. terdapat beberapa pelajar yang masih tidak . Untuk langkah seterusnya. Semasa aktiviti ini. Semasa langkah ini. Aktiviti ini dapat amat menarik. satu permainan kotak beracun telah dijalankan. Pada masa ini.Refleksi Daripada apa yang didapati Rancangan Pengajaran Harian yang telah dilaksanakan ini. semua pelajar memahami arahan dan melaksanakan arahan tersebut dengan baik.tulis ukuran senyuman tersebut di atas kertas kosong. guru menyuruh murid-murid untuk menambah senyuman mereka dan rakan-rakan mereka dalam kumpulan serta nyatakan dalam unit sentimeter. setiap kumpulan akan diberikan seutas tali dan gunting. Murid yang terakhir memegang kotak sebelum lagu dimatikan hendaklah mencabut soalan dan menjawab soalan tersebut di papan putih.

Murid-murid memberitahu apa yang diingatinya. mereka diberikan kebenaran untuk membuat lembaran kerja tersebut di rumah dan mereka dikehendaki menghantar lembaran kerja tersebut kepada guru pada keesokan harinya. Pada langkah yang terakhir. Selain itu. Setelah itu.memahami arahan bagaimana permainan ini dilakukan. guru menceritakan penggunaan ukuran panjang dalam kehidupan seharian. permainan ini sepatutnya dilakukan dalam bentuk bulatan tetapi ruang kelas tersebut yang kecil tidak mampu untuk memberikan peluang kepada murid-murid untuk melakukan aktiviti ini dalam bentuk bulatan. Masing-masing dapat menjawab soalan yang diberikan tetapi mereka tidak dapat menyiapkan semua soalan. Keadaan kelas pada masa tersebut agak bising tetapi masih dapat dikawal. Kemudian. guru meminta murid menyatakan perkara-perkara yang telah dipelajari pada hari itu. murid-murid diberikan lembaran kerja untuk dijadikan sebagai latihan pengukuhan. guru membuat penutup sosial atau kesimpulan tentang apa yang diajar pada hari tersebut. Di hujung sesi iaitu sesi penutup. . Oleh itu.