You are on page 1of 61

‫ה ָה ָיה ֹר ֶעה‪...

‬‬

‫ּומ ֶׁש‬

‫ה עֶ ְדר ֹו ִי ְרעֶ ה‬
‫ֹרעֶ‬
‫ְּכ ְי ַק ֵּבץ ְטלָ ִאים‬
‫ִ ּב ְז ֹרע ֹו‬
‫ָעל ֹות ְי ַנהֵ ל‪...‬‬
‫ו ְבחֵ יק ֹו ִי ּ ָׂשא‪,‬‬
‫ּ‬

‫(שמות ג‪ ,‬א)‬
‫"איתפשטותא דמשה בכל דר"א ודר"א‪...‬‬
‫הילולא דמשה רבנו חל בחודש אדר‪ ,‬גם‬
‫ההילולא של אבי הקדוש חל בחודש אדר;‬

‫דער הייליגער טאטע איז געוועהן א‬
‫שטיק משה רבנו!"‬

‫(ישעי' מ‪ ,‬יא)‬

‫[מרן רבנו שליט"א בדא"ח ליל שבת‬
‫מברכין חודש אדר שנה זו]‬

‫מוסף מיוחד לקראת יומא דהילולא קמא‬

‫של כ"ק מרן אדמו"ר זיעוכי"א‬
‫כ' באדר תשע"ג‬

‫‪NG‬‬

‫בס"ד‬

‫טרם בואכם לעלות ולהראות בהר הקודש‬
‫ולהשתטח בראשונה‪ ,‬ביו>ם הילולא ק>דישא‬

‫על ציון המצוינת‪ ,‬קודש הקדשים‬

‫' ּ ִפ ְ>ד ֹיון נֶ ֶפ שׁש‬
‫זכרו את עמל‪-‬חייו‬

‫י>>ב>ה'!‬
‫פַ א>ר ִ>די שׁ ִיְש ָ‬
‫"די ישיבה"‪ ,‬הישיבה הק'‪ ,‬פרי עמל חייו ותמצית לשד‪-‬דמו של רבנו הק' עלי אדמות‪ ,‬קמה וגם‪-‬ניצבה‪.‬‬
‫מ'אבן השתיה'‪ ,‬הישיבה הק' בגרויסווארדיין ובתל‪-‬אביב‪ ,‬לשמונה ישיבות קדושות בארה"ק‪ :‬ישיבת‬
‫ביוד"א בקרית ויזניץ‪ ,‬ישיבת "ישועות משה" מודיעין עילית‪ ,‬ישיבת "ישועות משה" אלעד‪ ,‬ישיבה‬
‫לצעירים "ישועות משה" קרית ויזניץ‪ ,‬ישיבה לצעירים "אמרי חיים" קרית ויזניץ‪ ,‬ישיבה לצעירים‬
‫"דמשק אליעזר" י‪-‬ם‪ ,‬ישיבה לצעירים "צמח צדיק" אשדוד‪ ,‬ישיבה לצעירים "צמח צדיק" אלעד‪.‬‬
‫ועליהם מוסדות תורה וחינוך לבנים ובנות וכוללי אברכים‪ ,‬בהם אלפי תלמידים המתחנכים לה' ולתורתו‪.‬‬

‫">ביים >הייליגן טאטן זי"ע‪,‬‬

‫איז >די ישיב>ה געוועזן >די ע>רשטע זאך"‬
‫(מרן רבנו שליט"א‪ ,‬ס"ג בשלח‪-‬שירה)‬

‫קיים את רצונו הק'‪ ,‬והרם נדבתך בקודש להמשכת את מפעל חייו‬

‫ע"י תרומה נכבדה "פדיון נפש פאר די ישיבה"‬

‫והיזכר והיפקד לטובה על הציון הק' ע"י מרן רבנו שליט"א בעלותו על הציון בהילולא‪-‬רבה‬

‫את "פדיון הנפש" העבר לגבאי הצדקה שבריכוזי אנ"ש כפי שיפורסם‬

‫או במוקד 'רצון צדיק' ‪ 24‬שעות ביממה‬

‫‪1-800-74-84-94‬‬

‫התרומות מוכרות לצרכי מס לפי סעיף ‪46‬‬

‫| תוכן הענינים |‬

‫דבר המערכת‬
‫זכרו תורת משה‬

‫דברי אלקים חיים ממרן אדמו"ר עט"ר שליט"א‬
‫יו"ט א' דפסח תשע"ב‬

‫זכרונות הוד‬

‫שסופרו ע"י כקש"ת מרן אדמו"ר שליט"א ממאנסי‬
‫לקראת יומא דהילולא קמא‬

‫עבד נאמן קראת לו‬

‫הגה"צ רבי אלחנן הלפרין שליט"א גאב"ד ראדאמישלא‬

‫האב והרועה הנאמן‬

‫מזכרונות המשב"ק הגה"ח ר' ישראל זילברשלג ז"ל‬

‫שר התורה‬

‫הרה"ג ר' יצחק בירך דסקל שליט"א‬

‫ביד רמ"ה ‪ -‬ברי"ש גלי‬

‫רבנו זי"ע נושא דגל דרך הבעש"ט הק' זי"ע‬

‫הרב שלמה יוסף אוביץ‬

‫גברא דמסתפינא מיניה‬

‫הרב שמעון פוגל‬

‫פתשגן הכתב‬

‫חשיפה ראשונית אודות כתבי הקודש שהותיר אחריו רבנו זי"ע‬
‫מנחם מענדיל בר"ב גפנר‬

‫שרפי קודש‬

‫עובדות מפ"ק רבנו זי"ע על הרה"ק הרבי ר' אלימלך מליזענסק זי"ע‬
‫יעקב יוסף וויינר‬

‫"בואו חשבון!"‬

‫עיון בתביעת רבנו זי"ע ובהדרכותיו לעריכת חשבון הנפש יום‪-‬יומי‬
‫ברוך צבי גרינבוים‬

‫צדיק מה פעל‬

‫מפעולות רבנו זי"ע להקלת מצוקת הדיור בציבור החרדי‬

‫יו"ל ע"י מערכת בטאון "קשר איתן" ויזניץ‬
‫בטאון וחדשות קהילות ויזניץ ברחבי תבל‬

‫צדיק מושל ביראת אלקים‬

‫הכתובת‪ :‬תורת חיים ‪ 3‬קרית ויזניץ בני‪-‬ברק‬
‫ת‪.‬ד‪ 4009 .‬בני‪-‬ברק * טלפקס‪03-6783423 :‬‬
‫דוא"ל‪ke@i-m-wiznitz.com :‬‬

‫מ"י ידמה לך‪ ,‬מ"י ‪ -‬ישווה לך‪ ,‬ומ"י ‪ -‬יערך לך‪...‬‬

‫יו"ל באישור ובפיקוח‬
‫הוועדה הרוחנית‬
‫שע"י ביד"ץ דקהל "אהבת ישראל" ויזניץ‬
‫קרית ויזניץ ‪ -‬בני ברק‬
‫עיצוב והדפסה‪ :‬כל גרף ‪03-6180001‬‬
‫‪4‬‬

‫חיים מאיר כץ‬

‫זהרורי הוד מאווירת הפסגות של יראה עילאה אשר שררה במחיצת קדשו‬
‫חיים מאיר אוביץ‬
‫יעקב שמשון גנוט‬

‫אבל יחיד עשי לך‬

‫זכרונות צורבים מה'אבל יחיד' שחש כל תלמיד וחסיד ביום המר‬
‫אברהם אליעזר בר"א הוס‬

‫הנהגות על קברי הצדיקים‬

‫מלוקט לקראת יומא דהילולא של כ"ק מרן אדמו"ר זצוקללה"ה‬
‫חיים מאיר ברז"צ שטרן‬

‬אשר רבים‬ ‫הם וא"א לפורטם‪.." ...‬במיתתם יוכלו להאיר‬ ‫ולהופיע בלִ בות בני ישראל יראת‪-‬‬ ‫שמים יותר מבחייהן" ('ישמח ישראל'‪.‬‬ ‫רמיסת הגוף ושבירת כל נטיה טבעית‪-‬‬ ‫גופנית‪ .‬מי יִ ֶּתנְ ָך ּכְ ָאח לִ י ["שתבוא לנחמני" – רש"י]‪ְּ .‬וכך יותר ויותר קמנו‬ ‫ונתעודד‪..‬‬ ‫לא פסקנו ִ‬ ‫לאורך כל השנה הכאובה שעברה עלינו מאז ֵה ָעלֹות ענן האש‬ ‫המאיר והמחמם מעל אוהל‪-‬מועד‪ ..‬או ה'שמועסן'‬ ‫ה'תורות' בהם טילטלָ נו והדמיע את עינינו ֵ‬ ‫אליהם הקשבנו כמהים ובהם ההביל ומיאס בעינינו את עו"ז ותאוותיו‪.‬נעשים‬ ‫תורה ומצוות כמצוות אנשים מלומדה‪ .‬‬ ‫אם אלו ִעיּתֹות קיום מצוות בהם ראינו דביקות מצּווָ ה במצַ וֶ ה ביחודא‬ ‫שלים מתוך השתפכות והתרפקות‪ .‬והחרידה את העולם היהודי כולו ‪-‬‬ ‫מהתגעגע מתוך כאב מייסר‪..‬ב ַּק ְׁש ִּתיהּו וְ ֹלא ְמצָ ִ‬ ‫דֹודי ָח ַמ ָ‬ ‫‪ .‬‬ ‫ִאם ִּת ְמצְ אּו ֶאת ִ‬ ‫ָאנָ ה ּפָ נָ ה?‪ִ .‬היינו שיראת הצדיק‬ ‫שנפטר תוכל להופיע גם עתה ביומא‬ ‫דהילולא דיליה‪ .‬מצבי‬ ‫התעלות הנפש והתרוממות הרוח להם זכינו במחיצתו ובהשראתו ‪-‬‬ ‫אם אלו השבתות ומועדי הקודש ‪ -‬במרכזם ה'שולחנות הטהורים'‬ ‫הנשימנו אוויר‪-‬פסגות‪ ..‬הצרוב וצורב בעצמותנו‬ ‫כמכוות‪-‬אש‪ ..‬אם אלו הרגעים‬ ‫האישיים להם זכינו בחדר קדשו בהם חווינו מקרוב אהבתו דאגתו‬ ‫ומסירותו אלינו‪ .‬תנועות‬ ‫ומצבים‪.‬נשמעה‬ ‫כיללות חיות פצועות ודובים שכולים‪ ...‬ויוכלו עוד‬ ‫כהיום להיות להם פעולה יותר גדולה‬ ‫מקדושתו ויראתו ממה שהיה להם‬ ‫מבעודו מאז בחיים חיותו‪ .‬שהם במדריגת המתים אשר‬ ‫אינם יודעים מאומה מהחולשה שלהם" ('תולדות' פר' שמיני) ‪.‫דבר המערכת‬ ‫אל מקומו שואף זורח הוא שם‬ ‫מאז אותו לילה אפל וחשוך‪ .-‬‬ ‫ָ‬ ‫["כאשר‬ ‫זה לא רק הגעגועים‪ ...‬‬ ‫ק‪-‬ע ָבר ‪ .‬פי'‪ .‬לא די לנו צער גדול על העדרו‪ .‬ועי"ז מגיעים להסתר אחר הסתר‬ ‫מפני רוב הסתלקות השכינה ורוח הקודש" ("יסוד העבודה" ח"ב פ"ג)‬ ‫‪--‬‬‫"ואם העולם אינן מרגישין מה שנחסר חיותם בהעדר הצדיק‪ . בו קרעה את דממת‬ ‫הליל זעקת 'שמע ישראל' שבקעה מחדר קודש הקדשים‪ .‬‬ ‫השמטות מהליקוטים)‪.‬‬ ‫כשהכל היו רתוקים אל קול ד' בכוח‬ ‫ובהדר שבקע מלב טהור הנושא את‬ ‫משא הדור וער ודואג לצרכיו הרוחניים‬ ‫והגשמיים‪ ..‬יראת ד' שהיא טהורה היא‬ ‫עומדת לעד'‪ .‬כאב לבן‪ .-‬נַ פְ ִׁשי יָ צְ ָאה‪ִּ .‬וְ ִ‬ ‫ּדֹודי ַמה ַּתּגִ ידּו לֹו? ֶׁשחֹולַ ת ַא ֲה ָבה ָאנִ י!‪ָ .‬‬ ‫"כי ידוע שהצדיקים ביומא‪-‬‬ ‫דהילולא שלהם מתעלים למעלה‬ ‫בעולמות העליונים‪ .‬עלו וצפו מול עיני‪-‬רוחנו תמונות‬ ‫הוד והדר מאותם ארבעים שנות אור ורּום בהילו נרו עלי ראשנו‪ .‬מכ"ש‬ ‫וכ"ש שראוי להתאונן שירדו כ"כ למטה‪ .‬אם אלו‬ ‫ָ‬ ‫שאיֵ ה המלים לתארם ולהגדירם – בהם‬ ‫ַ‬ ‫במי‪-‬טוהר‪ ..‬וכהנה וכהנה‪ .‬‬ ‫תוך שפיכת נחלי דם ‪ -‬יזע ‪ -‬ודמעות‪.‬מאירים יותר למטה‬ ‫בעומק ושפל המדריגה" ('בית אהרן'‪.‬יכל מיד להבחין כי לא‬ ‫גבר‪-‬בגוברין לפניו‪ .‬ותתמעט בעו"ה‪ .‬דרשות חת"ס ח"א דף עח).‬תלַ ְּמ ֵדנִ י‬ ‫הורגלּת לעשות" – רש"י] ‪..‬ואם אלו הופעותיו‬ ‫ומשאיו המרשימים במעמדים‬ ‫הציבוריים של היהדות החרדית‪.‬כך עלו וגאו‬ ‫יותר רגשותנו‪ .‬ועל כל‬ ‫מחלקי העבודה ‪ -‬שבה ועלתה‬ ‫ֵ‬ ‫חלק‬ ‫במהלך השנה שחלפה שוב ושוב מול‬ ‫עינינו בשלל הבעות וארשות‪ .‬וככל שהתקרבנו יותר אל‬ ‫היום הגדול והקדוש הזה‪ ..‬בו קיבלנו את הבשורה הנוראה שכ"כ לא רצינו להעלותה‬ ‫על דל מחשבתנו‪ .‬וכמאמר‬ ‫חז"ל‪' :‬גדולים צדיקים במיתתן יותר‬ ‫מבחייהן'‪ .‬‬ ‫שכל אחד‪ ..‬או התפילות שהיוו 'סימן צ"ח' חי‬ ‫ומוחשי ושהגביהונו טפח‪-‬טפחיים מהקרקע החומרית‪ ..‬שכ"כ לא חפצנו להאמין כי תיתכן.‬‬ ‫* *‬ ‫*‬ ‫אתיהּו‪. "בסילוקן של צדיקים‪ ...-‬‬ ‫* *‬ ‫*‬ ‫היראות יומא דהילולא של רבנו הקדוש זי"ע בקצה המהנרה‬ ‫החשוכה והקרה של שנת האבל על עלותו לנגזי מרומים‪ ..‬החדירה‬ ‫לליבותנו השבורים קרני אור והפיצה בנפשותנו המיוגעות והכאובות‬ ‫גלי חום‪ ..‬פוחתת‬ ‫והולכת‪( ".‬‬ ‫שביטאה טהרה וקדושה‪ .‬כי גם‬ ‫מהנשארים מעּודר מחכמתם ובינתם‪ .‬המר והנמהר‪ .‬‬ ‫סו"פ נשא)‪.‬על לימוד התורה בהתמדה‬ ‫ובעיון נוראים‪ .‬היינו‪ . צורה ששיקפה‬ ‫ַעמל שנים רבות ורצופות מאז יַ לדות‪.‬על טהרה ופרישות‬ ‫במושגים מופלאים ומופלגים‪ .‬וכאיש אשר אמו תנחמנו‪ .‬‬ ‫כך ברוחניות וכך בגשמיות‪:‬‬ ‫קשר איתן | מוסף מיוחד לרגל יומא דהילולא קמא של כ"ק מרן אדמו"ר זצוקללה"ה ‪ -‬כ' באדר תשע"ג‬ ‫‪5‬‬ .‬‬ ‫צורת פני קדשו המאירה והקורנת‪.‬וכי הינו נצב לפני‬ ‫איש אלקים קדוש.‬‬ ‫"כתיב 'יראת ד' טהורה עומדת‬ ‫לעד'‪ .‬ובפרט לאותם שהכירו‬ ‫אותו בעודו בחיים חיותו‪ .‬גם מי שלא ָידעֹו ולא שמע‬ ‫את שמעֹו‪ .‬וכל מה שמתעלים‬ ‫יותר ברוב המעלה‪ .‬אנָ ה ָהלַ ְך?‪.‬זוך ונקיות‪..

‬‬ ‫והתורה הזו אשר שם משה לפני בני ישראל‪ ..‬לכן גם בהסתלקותם מעוה"ז ויושבים בכבוד בג"ע‪ .‬שנאמר‪' :‬הצדיק אבד ואין איש שם על לב ואנשי חסד‬ ‫נאספים באין מבין כי מפני הרעה נאסף הצדיק'‪ .‬ומסיק הכ'‪' :‬באין‬ ‫מבין' ‪ -‬אם אינם מבינים שישארו במדת רבם‪ .‬כאן חש אתה בחינה‬ ‫של 'אנא נפשי כתבית יהבית' (שבת קה‪ .‬כאשר הם יודעים כי כל תענוגם בג"ע הוא ע"י‬ ‫פעולתם הטובה בעוה"ז"‪ .‬כתוב ב'אמרי חיים' (ח"ג ע'‬ ‫שס) בביאור דבריהם ז"ל (סנהדרין קיג‪ .‬לכן 'ידקר' כו'" ("תפארת שלמה"‪ .‬‬ ‫'אני' הוא שכינתא קדישא ‪ -‬גדלות הבורא‪' .‬הכל במדה נכונה‪ .‬צדיק בא לעולם‪ .‬וכמו ש"וזרח השמש ובא השמש ואל מקומו‬ ‫שואף זורח הוא שם" (קהלת א‪ .‬‬ ‫לצד השבר הגדול והאובדן הנורא‪ .‬אבל החסידים האדוקים מתאספים‬ ‫בזמנים תכופות לספר מגדולת הצדיק‪ .‬והצדיק ממליץ טוב‬ ‫עליהם בתוך כלל ישראל‪ .‬ואז נקרא‬ ‫הצדיק בלשון אבידה‪ .‬היתה השנה החולפת אחת‬ ‫השנים המופלאות והמאירות ביותר בתולדות מלכות בית ויזניץ ובדברי‬ ‫ימי החסידות בכלל‪ .‬ד"ה אמר) ‪" -‬כי דיבורי הצדיק שם הוא קבור‬ ‫וטמון החיות שלו‪ .‬ונתנו ידידים זמירות שירות‬ ‫ותשבחות‪.‬‬ ‫ואז נקרא הצדיק 'אבידה'‪ .‬אז 'רעה באה לעולם' – 'באה'‬ ‫נוט' ה'ביט א'ון ב'יעקב‪ ..‬צדקתו ויראתו‪ .‬אצל פטירת רבינו הקדוש‬ ‫שאמרו‪' :‬כל מאן דאמר נח נפשיה דרבי ‪ -‬ידקר בחרב'‪ .‬מצידו לא יבצר‪ .‬אבל 'ואנשי חסד' ‪ -‬החסידים‪' .‬‬ ‫רעה באה לעולם‪ ..‬‬ ‫כל עוד אנו זוכרים ומתגעגעים ‪ -‬אשרנו!‬ ‫כֹוח! בנפשנו הדבר!‬ ‫רחמנא לישזבן מיום ָׁש ַ‬ ‫שכך‪ .‬אבל באם בניו או‬ ‫תלמידיו ח"ו אינם מתנהגים כשורה ואינם לומדים מרבם כלום‪ .‬‬ ‫ומסתמא גם בהאי הילולא דצדיקיא יהיב ליה קוב"ה מתנות לצדיקיא‪.‬ועי"כ חי הצדיק לעולם‪.-‬‬ ‫תורה שלימה השאיר לנו רבנו הקדוש זי"ע מורשה‪ .‬אדרבה!‬ ‫‪6‬‬ ‫אין הדבר תלוי אלא בנו!‬ ‫במה דברים אמורים?‬ ‫כך מפורש ב"דמשק אליעזר" (ישעי'‪ .‬טובה באה לעולם' ‪' -‬באה' נוט' ה'דבקים‬ ‫ב'ד' א'לקיכם‪ .‬היינו ש'חוזרת לבעליה'‪ ..‬בא לישיבתם‪' .‬באין' נוט' ב'רכי נ'פשי א'ת ד' ‪ -‬הם נאספים ִ‬ ‫הצדיק‪ .‬עיין‬ ‫בזוה"ק‪' .‬לאורה יסע וילך ויחנך‬ ‫זרעו אחריו‪ .‬עשב' נקראים נשמותיהן של צדיקים‪ .‬‬ ‫"‪ .‬‬ ‫* *‬ ‫*‬ ‫קען" ‪ -‬כותב מרן ה"אמרי‬ ‫ּבענְ ֶ‬ ‫האלט ִאין ֵאיין ֶ‬ ‫ילֹויּבט השי"ת ִאיך ַ‬ ‫"גִ ְ‬ ‫חיים" זי"ע באיגרת נוטפת דם‪-‬הנפש על העבר הוויזניצאי המפואר‪..‬ב) – "צדיק נפטר מן העולם‪.‬מאסיפה כזו באים לדבקות בהשי"ת‪ .‬שחוזרת‪ .‫"ביום אשר בו הלולא של איזה צדיק הוא כמו שעושים חתונה לצדיק‬ ‫ביום מיתתו‪ .‬ולכך 'כל מאן דאמר נח‬ ‫נפשיה דרבי'‪ .‬ולא למדו מרבם כלום‪.).‬תורה שהיא‬ ‫משנה סדורה ובהירה המקיפה את כל חלקי העבודה ואת כל חייו של‬ ‫יהודי‪ .‬וכאילו הוא חי ויושב עמהם‪ .‬כלפיהם מכוונים גם דברי‬ ‫ה"מאור עיניים" (שבת‪ .‬כשהכל נושאים אליה עיניים בהתפעמות ובהערצה‪ .‬אינו‬ ‫צריך יותר מכך‪ .‬‬ ‫ונקרא בחי' זו השתטחות על קברי הצדיקים"‪.‬בזו הלשון‪ .‬טובה‬ ‫באה לעולם"‪ :‬ישנם אנשים שהיו מידידי הצדיק בחייו‪ .‬‬ ‫מבוא השער)‪..‬ותהי‬ ‫למופת ולדוגמא‪ .‬וזה הענין דאמרינן בכתובות [קג‪ ].‬וה'טפל'‬ ‫את המעמד המתאים לו‪ .‬כי תמיד הם שבים ללכת לבוא אל התלמידים אשר‬ ‫בעוה"ז ללמדם דרכי השם‪ .‬כי לא בא לעוה"ז כנ"ל‪ ..‬ה)‪ .‬הנה עודם‬ ‫מסתכלים לעוה"ז בעינא פקיחא ואור תורתם נשפע לכל הדורות הבאים‬ ‫אחריהם בל ימוט לנצח‪ .‬ואומר‪' :‬ואנשי חסד נאספים' ‪ -‬היום שנאספו‬ ‫חסידיו ותלמידיו‪ .‬שם על לב' ‪ -‬שכל אחד שם על לבו נשמת הצדיק‪ ..‬וכשה'עיקר' מקבל את הדגש הראוי לו‪ .‬‬ ‫* *‬ ‫*‬ ‫"בכיה תקיעא בליבא מסטרא דא‪ .‬וכאשר באמת נראה הדבר אצל רבי ‪ -‬כי‬ ‫כל בי‪-‬שמשי הוה אתי לביתיה מעולם העליון‪ .‬שנותן הקב"ה להם‬ ‫שיוכלו להשפיע בני חיי ומזוני לישראל" ('מליצי אש'‪ .‬לשם ולתפארת‪.‬נקרא אתדבקות רוחא ברוחא‪.‬אצלם 'צדיק בא לעולם' ‪ -‬כאילו‬ ‫הוא חי עמהם‪ .‬ממשיך חסדים ורחמים"‪.‬ועל החתונה נהגו בכל תפוצות ישראל ליתן דורן‪-‬דרשה‪.‬בלי תוספת ומגרעת‪ .‬נמשיך בקשר עם רבנו הק' זי"ע ‪ -‬לטוב לנו כל‬ ‫הימים ולחיותינו ברוח ובגשם‪.‬ברם כשנסתלק‬ ‫מן העולם עד מהרה שוכחים ממנו‪ .‬בשם‬ ‫הרה"ק מאפטא זי"ע)‪.‬‬ ‫לא ַעזָ ַבנּו אבינו רוענו זי"ע ולא נטש אותנו‪ ..‬‬ ‫ֹלקינּו‪ .‬‬ ‫ואיזה מתנה חשובה נותן הקב"ה לצדיקים?‪ .‬כאן ימצא 'שולחן ערוך' שלם למבקש ה' כרצונו ית'‬ ‫וכרצון יראיו זי"ע‪.‬ומביא הפ' 'הצדיק אבד ואין איש שם על לב' ‪-‬‬ ‫שישנם אנשים כאלו אשר הצדיק נפטר לגמרי ממחשבותם‪ .‬יזכור כל אחד לתקן מעשיו כמו שרבו עשה‪ .‬כי כלפיהם ניתן לומר כפי שהוא‬ ‫זי"ע אמר בנוגע לס' "חובת הלבבות ‪" -‬דבריו שנכתבו בקדושה ובטהרה‬ ‫חודרים לליבו של האדם ומשפיעים עליו"‪ .‬‬ ‫"וזהו בד"א‪' :‬הצדיק אבד' ‪ -‬לשון אבידה‪ .‬כשבהנהגתו המופלאה‬ ‫ אשר מי מילל ומי פילל לכזאת בדרי בתראי ‪ -‬העביר רוח חדשה ביהדות‬‫החרדית כולה‪ .‬וממליץ טוב‬ ‫על ישראל‪.‬מתבוננים בכל‬ ‫מעשיו ומהדקים הקשר עמו‪ .‬‬ ‫על זאת שבחו אהובים ורוממו לא‪-‬ל‪ ..‬אשר ידבק בתורתו הק'‪ .‬ובודק דרכיו‬ ‫עד כמה הוא אוחז מעשה ודרך רבו בידיו‪ .‬אין' מרמז לשפלות‪-‬עצמו‪.‬כי הצדיקים אין להם‬ ‫מנוחה גם בעוה"ב‪ .‬אבל זה רק אם‬ ‫'אין איש'‪ .‬לא 'אבידה'‪.‬כך‪ .‬היא ההיפך הגמור‬ ‫מתורתו של דואג שלא היתה אלא מהשפה ולחוץ‪ ..‬כאמור‪ ..‬‬ ‫* *‬ ‫*‬ ‫"הצדיקים אשר מפיהם אנו חיים והם המשיכו האורות מלמעלה‬ ‫ולהורות את בנ"י דרך הישרה לעבודת הבורא ב"ה כל ימי חייהם להאיר‬ ‫פני תבל‪ .‬בתורה זו תדבק נפשו‪ .‬בלי חסר ובלי יתר‪ .‬‬ ‫ומי האיש החפץ חיים‪ .‬תהלתו ותפלתו לפני השי"ת בענוה ושפלות הרוח‪' .‬ר"ל שהוא במנוחתו בעוה"ב‪ .‬וזה הלומד בהיכנסו עם החיות ומוחין שלו לתוך‬ ‫החיות ומוחין של הצדיק שטמון בדבריו‪ .‬‬ ‫ֱא ֵ‬ ‫קשר איתן | מוסף מיוחד לרגל יומא דהילולא קמא של כ"ק מרן אדמו"ר זצוקללה"ה ‪ -‬כ' באדר תשע"ג‬ ‫ב‪/‬המערכת ‪ -‬ישראל שטיינמץ‬ .‬אז נקרא‬ ‫מיתת הצדיק 'אסיפה'‪ .‬‬ ‫להזכר עבודת‬ ‫אפס ואין‪' ..‬וְ ַאל ִּת ְּט ֵׁשנּו ה'‬ ‫ַעד ֵהּנָ ה ֲעזָ רּונּו ַר ֲח ֶמיָך‪ .).‬נאספים באין מבין' – 'אין'‬ ‫אותיות 'אני'‪ ..‬כי "הוא היה ‪ -‬אומר"‪ .‬כן הצדיק בג"ע ‪ -‬אל מקומו שהיה‬ ‫בעוה"ז שואף ומשתוקק להיות זורח שם אור קדושתו‪.‬הוא ֵשם מע"ב שמות של פסוקי 'ויסע – ויבא – ויט'‪.‬וְ ֹלא ֲעזָ בּונּו ֲח ָס ֶדיָך ה' ֱא ֵ‬ ‫ֹלקינּו לָ נֶ צַ ח!‪.‬בוודאי כ"א יראה להדבק במדת רבו‪ ...‬ח"ב‪.‬שגימ' 'עשב'‪' .‬וכי‬ ‫"קיים זה מה שכתוב בזה" (ב"ק יז‪ .‬אבל ישנם‬ ‫'ואנשי חסד נאספים באין מבין' כנ"ל‪ .‬הנה זהו מורה על פחיתת‬ ‫מדריגתו‪ .‬צדיק נפטר‬ ‫מן העולם' ‪ -‬נפטר ואינם זוכרים אותו‪ .‬סוף ח"א‪ ..‬נעשה‬ ‫בחי' אסיפה" ‪.‬‬ ‫ונקראים 'אין מבין' כי 'אין אדם חוטא אא"כ נכנס בו רוח שטות'‪ ..‬‬ ‫"וזה 'הצדיק אבד ואין איש שם על לב' ‪ -‬אלו המה האנשים הקרים‬ ‫ואדישים‪ .‬אות נז) מאה"כ "הצדיק‬ ‫אבד ואין איש שם על לב ואנשי חסד נאספים באין מבין כי מפני הרעה‬ ‫נאסף הצדיק"‪ :‬שאם "מתקבצים התלמידים במקום רבם ועוסקים שמה‬ ‫בתורה ועבודה‪ .‬לנהל ולהנהיג את העדה הגדולה והק'‪ .‬אזי‬ ‫גורמים 'כי מפני הרעה' ‪ -‬ע"י מעשיהם הרעים ‪' -‬נאסף הצדיק'‪ .‬עת הקים ה' תחת רביה"ק זי"ע את מרן אדמו"ר‬ ‫שליט"א‪ ..‬וחדווה מסטרא דא" (ל' הזוה"ק)‪.‬והוא קשה להבין‪:‬‬ ‫מה בכך אם לא יאמר? סוף הדבר להתגלות!‪ .

‬צב"י נוט' שמו של אדוני אבי ושם אמו‪ .‬זק"ן אמרו חז"ל (קידושין ל‪ ).‬וכד אתי‬ ‫עידנא דצלותא ‪ -‬זמן תפילת מנחה או ערבית‪ .‬בו סדר הדברים הוא‬ ‫קדש לפני ורחץ‪ .‬אהבת התורה ואהבת הבורא‬ ‫להתקדש‪ .‬‬ ‫ללכת בנתיבות קדשם‪ .‬הלא כמה בערו בקרבם בעת הזאת בקדושת ימים‬ ‫אלו‪ .‬יען בליל זה באה הארה על נפשו של אדם למען יוכל‬ ‫ותורתו זו היתה מתוך דביקות הבורא ב"ה‪ .‬ומבקשים אנחנו עזור לנו ודמה לך לצבי שנדמה ‪ -‬לכבוד שמך‬ ‫ לצבי‪ .‬החדיר בנו אשר ל'זכרו תורת משה'‬ ‫קנה חכמה‪ .‬‬ ‫וי"ל ויקרא משה‪ .‬‬ ‫ואפשר לומר כי הוא הק' היה ממש בבחינה זו‪ .‬להעביר לפני עינינו אותם מראות קודש שראינו בעינינו‪ .‬כל ברכה וברכה שהיה‬ ‫מוציא מפיו היה אומרה תיבה אחר תיבה בכוונה ובהתלהבות‪.‬בתקון המידות‪ .‬כי‬ ‫ואכן‪ .‬ודמ"ה ל"ך עם אות ל' של לצב"י גימ' מצ"ה‪.‬וברש"י שם)‪ .‬שירחץ עצמו‬ ‫מעוונותיו למען יוכל להתקדש‪ .‬ובתשובות חת"ס (שו"ת יו"ד ת' שמ"ח)‬ ‫איתא דאף כל דיני שמים שעל הנשמה ‪ -‬אשר קשים המה בימי השלושים‬ ‫ גם הם מתבטלים ברגל (ועי' בשו"ת נחלת שבעה ת' ע"ג שחולק ע"ז)‪.‬כא – מקריאת היום)‪.‬פומיה לא הוי פסיק מגירסא‪.‬ואף בפיו דרוש דרש תמיד שלימוד התורה יהא מהול‬ ‫ונפלאות‪ .‬נדמה לו באפס מה באכילת מצה‬ ‫ואמירת הלל שעל הסדר"‪ .‬זה‬ ‫עם הארץ אימת שבת עליו ואינו משקר‪ .‬וזה לשונו הק' "אנחנו שזכינו לישב אצל כ"ק אאמו"ר‬ ‫זצללה"ה ולראות עבודתו והתלהבותו בסדר ליל שימורים‪ .‬ע"כ‪.‬היה יושב ולומד בהיכל הישיבה שעות רבות‪ .‬שכל מהותו בפנימיותו ובחיצוניתו יהיו‬ ‫קשר איתן | מוסף מיוחד לרגל יומא דהילולא קמא של כ"ק מרן אדמו"ר זצוקללה"ה ‪ -‬כ' באדר תשע"ג‬ ‫‪7‬‬ .‬חיבה‬ ‫יתירה נודעת לאבי הק' זיע"א ‪ -‬משה רעיא מהימנא‪ .‬בשנים ששמש‬ ‫בהם כראש הישיבה‪ .‬ויקרא לשון חיבה הוא (ויקרא א‪ .‬יש לנו געגועים‬ ‫להתדמות אליו במעט קט‪ .‬בבחי' 'כל עצמותי תאמרנה'‪ .‬‬ ‫ודמה לך לצבי"‪ .‬אך כבר נפסק (שו"ע או"ח סי' תקמ"ז) כי‬ ‫ימי הרגל מפסיקין את דיני האבילות‪ .‬‬ ‫ואפשר לומר בדרך רמז כי הר"ת של שם אבי הק' זיע"א ושם זקיה"ק‬ ‫זיע"א עה"א ג"כ בגימ' צב"י‪ .‬כי הלא אבי הקדוש זיע"א היה מחדיר בנו תדיר‬ ‫את חובת החזרה‪ .‬שמתוך שהיה שקוע לתרץ‬ ‫רמב"ם או תוס' מוקשה לא שת לבו לנעשה סביבו‪ .‬‬ ‫היה יושב על מקומו שעות ארוכות ועוסק בתורה‪ .‬‬ ‫הר"ת של ו'דמה ל'ך ל'צבי גימ' הל"ל עה"כ‪ .‬א‪ .‬כי אמנם בכל השנה נדרש סור מרע קודם עשה טוב‪ .‬ובלא שום הכנה מצדו מתעוררת בו הארת הזמן אשר בו בעת‬ ‫היו אצלו כתרי רעין דלא מתפרשין‪ .‬‬‫על כן ‪ -‬כמנהג ישראל בסיום ימי שלושים ‪ -‬מוטל עלינו עתה להתעורר‬ ‫ולהתחזק בדרכו הק'‪ .‬אלא שלאחמ"כ יש לו לרחוץ עצמו ולנקות נפשו היטב בימי‬ ‫באהבת הבורא ב"ה‪ .‬דכירנא‪ .‬זכור נזכור איך שאבי הק' היה מפיח בליבנו את אש קדושת ימים‬ ‫העצה שתצלח תורת משה בידו הוא‪ .‬נדרש להידבק בדרך האמת ‪ -‬דרך החסידות‪ .‬אבי הק'‬ ‫‪ -‬לזכות לאור התורה‪ .‬שרק על ידה יזכה ולא ימוש לימודו מזכרונו‪.‬‬ ‫זקיה"ק ה"אמרי חיים" זיע"א אמר פעם לפרש ‪ -‬מתוך בכי וגעגועים‬ ‫לאביו הק' האהב"י זיע"א – את מאה"כ (ח' י"ד) בשיר השירים "ברח דודי‬ ‫עומדים אנו כעת בימי הרגל‪ .‬‬ ‫הוא הקדוש היה אכן דוגמא חיה לדבר זה‪ .‫זכרו תורת משה‬ ‫דברי אלקים חיים ממרן אדמו"ר עט"ר שליט"א‬ ‫רעווא דרעווין שב"ק ויו"ט א' דפסח תשע"ב‬ ‫יום פסיקת אבלות השלושים מהסתלקות כ"ק מרן אדמו"ר זי"ע‬ ‫"ויקרא משה לכל זקני ישראל משכו וקחו לכם צאן למשפחותיכם‬ ‫וכו' (שמות יב‪ .‬‬ ‫שעשה כל דבר שבקדושה מתוך אש והתלהבות‪ .‬‬ ‫הספירה‪ .‬כל פעולה ועשיה‬ ‫כה רבות הירבה אבי הק' להחדיר בעם ה' כי מעלת התורה הוא בהיותה‬ ‫אצלו היתה מתוך להט ויקוד אש‪ .‬ובקדושת האברים‪.‬זאת יען ו'יקרא מ'שה‬ ‫שבת גם ירמוז למדת האמת ע"ד אמז"ל (ירושלמי דמאי פ"ד ה"א) אפי'‬ ‫ל'כל ז'קני הר"ת עה"כ בגימ' יסו"ד עה"א‪ .‬ודמ"ה נוטריקון ה'קם מ'לכות‬ ‫ד'וד ו'שלמה‪ .‬ע"י עסקו במצוות שבת‪ .‬כל מי שהסתופף בצלו חזה עבודתו זו‬ ‫הוציאם הבוב"ה ברגע אחד מאפילה לאור גדול ובאו למדריגות רמות‬ ‫ולקח לעצמו מוסר‪ .‬לחזור‬ ‫עליהם ולשננם בלא הפסק‪ .‬היו זקוקים להמתין עליו עד‬ ‫שנתן לבו לראות כי הציבור נעמדו לתפילתם‪ .‬וכן מפרש אא"ז התורת חיים זיע"א את סדר ההגדה "קדש‬ ‫ורחץ"‪ .‬למען יהיה כלי מוכן לקבל התורה הקדושה בחג השבועות‪.‬ובכלל‪ .‬אמירת הקידוש בליל שבת קודש היתה‬ ‫שבועות אלו המה נגד ז' המדות שיש לשעבדם ולתקנם לדרך התורה‪ .‬כי אילו היו בני‬ ‫אדם מרגישין טעם ועריבות התורה‪ .‬דוד"י ודמ"ה ל"ך לצב"י עם‬‫הד' תיבות גימ' סד"ר עה"כ כנ"ל‪ .‬למען נימטי טהורים להאי יומא רבה‪ .‬ומבקשים אנו מאת הבוית"ש לעזור לנו בדבר‬ ‫הזה שכל כוונתינו בעבודתינו תהא להחיש הגאולה ולהוליכנו קוממיות‬ ‫לארצנו וישרה שכינתו בבית מקדשנו‪ .‬לחזור ולשנן כל מה שהחדיר והשריש בקרבנו כל‬ ‫השנים‪ .‬הוי שגור על לישניה‬ ‫דברי האוה"ח הק' (פ' כי תבוא עה"פ ושמחת בכל הטוב)‪" .‬‬ ‫בספה"ק דרשו מאמר הזמר "זכרו תורת משה במצוות שבת גרוסה"‪ .‬גם אנו רוצים וחפצים להידמות בדרכינו אליהם‪.‬זקיה"ק כותב בספרו (פרשת אחרי ד"ה כי ביום הזה) אשר בקדושת‬ ‫אכילת מצה וסיפור יצי"מ בליל פסח אפשר לפעול כפרה לנפשו כביום‬ ‫הכיפורים‪ .‬מה‬ ‫השתית יסודותי"ו על חכמת התורה הק'‪ .‬והרי‬ ‫מתוך אש להבה‪ .‬זכור נזכור‬ ‫אלו ‪ -‬ימי הספירה‪ .‬ככוונותיו של כ"ק זצ"ל‪ .‬ברח דודי מן‬ ‫הגולה הזאת ופדנו מביניהם כפירוש רש"י‪ .‬אך לא כן בליל פסח‪ .‬זאת מכיון שז'‬ ‫איך ערך את שבתותיו הקדושים‪ .‬ישרא"ל אתוון ל"י רא"ש היינו אור פנימי ומקיף כנודע‪ .‬עוד מימי נעורי הבטתי אחריו איך‬ ‫משולבת בתיקון וזיכוך המידות‪.‬בעיצומם של ימי אבל שלושים‬ ‫מהסתלקות אבי הק' זיע"א הכ"מ‪ .‬‬ ‫הק' תהא מורה דרכו בכל עת וזמן‪ .‬היה משתגעין ומתלהטין אחריה"‪.‬היה להוט אחר דברי תורה‪.‬והראה לנו דוגמא בפעולותיו הקדושים‪.‬בכל אחד ואחד החדיר שהתורה‬ ‫מאוד הרבה לדבר על כך‪ .

‬לקדש הלבוש בדרך התורה והחסידות‪ .‬להרבות בלימוד התורה ובעבודת‬ ‫השי"ת‪ .‬ישום מעשיו ויבדקם לראות‬ ‫קולו הקדוש דופק בפתחנו‪ .‬התאספו והתאגדו‬ ‫הלב‪ .‬‬ ‫השי"ת יעזור שיהא מליץ יושר בעדינו‪ .‬וימשוך גם בניו לדברי תורה ‪ -‬והגדת לבנך‪ .‬כ"ו בגימ' הוי"ה‪ .‬ובנתיבות יושרו‪ .‬שם ירמוז לשומת וחשבון‬ ‫המעשים‪ .‬שנוכל להכין עצמינו לקבלת התוה"ק‪ .‬אל תסטו מן המסילה‪ .‬השרישום והחדירום בצאן קדשים‪ .‬כי עבודה מן השפה ולחוץ לא היה סובל‪ .‬וכמה‬ ‫אשר ראיתם וחוויתם בעיניכם בהסתופפכם בצלו והעבירום הלאה‬ ‫היה מבקש מאתנו ‪ -‬צאן מרעיתו ‪ -‬שתהא עבודתנו עבודה אמיתית מעומק‬ ‫למשפחותיכם‪ .‬ולכו הלאה בדרכי הטובים‪ .‬‬ ‫מעלה גדולה נודעת לדבר‪.‬אשר זאת יוכל ע"י שישבור כל תאוותיו‬ ‫הגשמיים ומידותיו הרעים‪ .‬רגיל היה בלישניה דאאמו"ר זיע"א מאמר הגמ' (סוטה ה‪" ):‬כל‬ ‫רוח חיים בלבבות נשברות‪ .‬ונזכה ליו"ט שמח ומרומם‪ .‬ו'שחטו ה'פסח הר"ת עה"א בגימ' אח"ד‪ .‬בגימ' שם אבי הק' עהאוה"ת‪.‬כי זאת היתה דרכו בקודש גם הוא‪.‬חזרו על דברי‬ ‫למול עיניו‪ .‬ירמוז למאמר ר'‬ ‫יהודה בן תימא (אבות פ"ה מ"כ) הוי עז כנמר קל כנשר רץ כצבי וגבור כארי‬ ‫לעשות רצון אביך שבשמים‪ .‬‬ ‫שוהה הוא שם ע"י אביו הקדוש‪ .‬באשר‬ ‫מראות עיניכם הלאה לדור אחרון‪ .‬‬ ‫ובפרט עתה בחג הפסח ‪ -‬זמן שבירת התאוות כידוע ‪ -‬יש להתחזק בדבר‬ ‫ביתר שאת ועוז‪ .‬‬ ‫אלא ושם" (בשי"ן ימנית)‪ .‬יש להתחזק בימים אלו‬ ‫שלא לבטל את ימי המועד באפס מעש‪ .‬מפילים אנו תחינתנו שנוכל תמיד לדבוק בדרכיו הק'‪ .‬לבדוק אם עולים הם בקנה אחד עם רצון ה' ית"ש‪.‬‬ ‫וקחו לכם צאן‪ .‬ולאחמ"כ תמיד היה כל מגמתם להשקיע בדור‬ ‫הצעיר‪ .‫בדרך התורה הק'‪ .‬הר"ת של שמו הק' עה"כ בגימ' נ"א‬ ‫ ל' תפילה‪ .‬ב) קול דודי דופק פתחו לי וגו'‪ .‬לתומכם ולטפחם בדרך העולה בית ק‪-‬ל‪.‬ואף שהעבודה מתוך פנימיות עיקר העבודה היא‪ .‬‬ ‫בשנים שאחר החורבן הגדול הפיח הוא הק' יחד עם אביו ‪ -‬זקיה"ק זיע"א‬ ‫משכו וקחו לכם‪ .‬מה מאוד היה זועק בקדשו על ענין זה‪ .‬להעביר פעליו‬ ‫נא את הדרך שהתוותי לפניכם‪ .‬צא"ן ר"ת צ'בי א'ריה נ'שר נ'מר‪ .‬עומד הוא בגנזי מרומים וזועק אלינו ‪ -‬שמרו‬ ‫הכדבר ה' המה‪ .‬לכ"ם רומז לענינים הגשמיים‪ .‬וכולנו ‪ -‬כל כלל ישראל ‪ -‬נלך לקראת‬ ‫וקחו לכם צאן למשפחותיכם‪ .‬יטעימם נופת צוף‬ ‫התורה‪ .‬יראו נא שניהם גם יחד להשפיע עלינו‬ ‫שפע טוב‪ .‬להמשיך‬‫לצעוד לאור הדרכותיו ושיחותיו‪ .‬קחו עמכם את כל אלו הדברים‬ ‫הגואל צדק בבנין ביהמ"ק במהרה בימינו אמן‪.‬אז יוכל להידבק‬ ‫בהבורא ב"ה האחד יחיד ומיוחד‪.‬יסירם ממנו לבל יפריעו בעדו מלהדבק בקונו‪.‬‬ ‫השם אורחותיו בעולם הזה זוכה ורואה בישועתו של הקב"ה שנאמר‬ ‫וי"ל מאה"כ בשיר השירים (ה‪ .‬שנשאר תמיד מקושרים לאילן נאה זה‪.‬משכ"ו אתוון ש"ם כ"ו‪ .‬ברם אף על ה'אור המקיף'‬ ‫חבורות יחדיו והתעסקו בדרכיו הק'‪ .‬גם אותם יקדיש לגבוה‬ ‫לעשותם כרצונו ית"ש‪ .‬ממקום גניזתו יעתיר בעדינו‪.‬‬ ‫מרן אדמו''ר שליט''א ע''י כבש המטוס מקבל את פני כ''ק רבנו זי''ע בשובו מחו''ל‬ ‫‪8‬‬ ‫קשר איתן | מוסף מיוחד לרגל יומא דהילולא קמא של כ"ק מרן אדמו"ר זצוקללה"ה ‪ -‬כ' באדר תשע"ג‬ .‬במאמריו‪ .‬‬ ‫והדרכותי‪ .‬הר"ת ד'ודי‬ ‫(תהלים מ כג) ושם דרך אראנו בישע אלקים אל תקרי ושם (בשי"ן שמאלית)‬ ‫ד'ופק פ'תחי ל'י א'חותי ר'עיתי י'ונתי ת'מתי‪ .‬העבירו‬ ‫נתן את 'כובד משקלו'‪ .

‬‬ ‫וממרומים ימליץ רבינו הק' זי"ע שנזכה כולנו יחד לעלות לציון ברינה‪ .‬הוא לא יצא לשאוף אויר‪ .‬והוסיף בצחות‪" :‬אילו היה לו ליצר‪-‬הרע רק עבירות כאלה‪.‬הוציא את הגמרא שלמד בה‬ ‫מדי יום ולמד את שיעורו הרגיל‪.‬‬ ‫על כל מעשי תקפו וגבורתו של רבינו זי"ע בשנות קדם‪ .‬בימות הקיץ‪ .‬‬ ‫עד שנפל למשכב והוכרחו‬ ‫לקחתו למקום הבראה"‪.‬הבחינו שאחי איננו נמצא‬ ‫במקום‪ .1‬‬ ‫ ‬ ‫אף שא"א ללמוד מכך הוראה לרבים‪ .‬‬ ‫שיחות קודש שנשמעו מכקש"ת אדמו"ר שליט"א ממאנסי‬ ‫אודות אחיו הגדול כ"ק מרן אדמו"ר זצוקללה"ה‬ ‫מבוא‬ ‫בהתרגשות מרובה וברגשי קודש‪ .‬דור דעה‪ .‬‬ ‫בעמל רב נלקטו הדברים ונערכו כלשון קדשם כפי שנמסרו ע"י מרן האדמו"ר שליט"א ‪ -‬הן ממה שנשמעו מפ"ק בשיחות‬ ‫שונות והן אשר נאמרו במיוחד לקראת הכנת הדברים לדפוס‪ .‬כי אם אמנם רבו המאמרים והדברים שנאמרו אחר מיטתו של רבינו זיע"א מעת הסתלקותו‬ ‫לשמי רום ועד כה‪ .‬ושמעתי את זקני הק' עונה על כך‪" :‬יא יא‪ ..].‬ישאו ברכה מאת ד' וזכות זיכוי הרבים‬ ‫יעמוד להם שיזכו עוד רבות בשנים להמשיך במעשיהם הברוכים‪.‬‬ ‫מותר לו ללמוד גם שאר לימודים‪ .‬והוא נאלץ לפנות למנוחה‪ .‬חכם וסופר‪ .‬שאחי לא היה יכול להגיע‪.‬אשר סייע בשמיעת ועריכת הדברים כיד ד' הטובה עליו‪ .‬תלמידים ואוהדים ‪ -‬דברות קודש‬ ‫ונועם שיחות שהואיל כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א ממאנסי לספר אודות תולדות חייו‪ .‬נציין כי בערב ת"ב שנת תשנ"ב‪ .‫"התמדתו של אחי בבחרותו‬ ‫היתה כה עצומה‪.‬כשהראו‬ ‫‪1‬‬ ‫לרבנו זי"ע כי דעת המשנ"ב ("ביאור הלכה" סי' תקנ"ג) להקל שמותר ללמוד בערב ת"ב גם שאר‬ ‫לימודים‪ .‬‬ ‫זכורני שפעם בערב תשעה באב‪ .‬והתפלאו על כך‪ .‬על פרשת שנות הילדות והבחרות ועל עבודתו את השי"ת‬ ‫במסירות נפש בהתמדת התורה ימים ולילות‪.‬כשבני משפחתנו היו נוסעים למקום נופש בכפר‬ ‫סמוך לגרוסוורדיין‪ .‬‬ ‫וזאת הברכה לכבוד האבר"ך כמדרשו‪ .‬הרה"ג ר' לוי יצחק הגר שליט"א ‪ -‬נכדו חביבו של האדמו"ר‬ ‫שליט"א ממאנסי‪ .‬‬ ‫פעם במוצאי שבת שקלים כשאא"ז שר‪ .‬שיוכל להגות בה ביום זה כנפסק‬ ‫בהלכה (או"ח סי' תקנג ס"ק ב)‪ .‬מתוך‬ ‫הערכה והערצה לדמותו הנפלאה‪.‬הביע רבנו זי"ע את דעתו שאכן מי שאין ביכולתו ללמוד דברים המותרים בערב ת"ב‪.‬חוב"ט‪ .‬לפרסום בגליונינו הנוכחי לכבוד יומא דהילולא קדישא‪.‬‬ ‫גודל התמדתו‬ ‫בסעודות המלוה מלכה במוצאי שבתות מיוחדות‪ .‬נכנס אחי לביהמ"ד בגרוסוורדיין‪.‬ובטובו שלחם אל המערכת ערוכים ומסודרים כיד ה' הטובה עליו‪ .‬לאורך ימים ושנות‬ ‫חיים דשנים ורעננים מתוך בריות גופא ונהורא מעליא‪ .‬ולהיכנס אל הקודש פנימה לברר מקחם כדי שיצאו מבוררים‬ ‫ומזוקקים‪ .‬וללכת קוממיות לקראת משיח צדקנו בב"א‪.‬‬ ‫ובצאתינו מן הקודש נעלה ברכתנו ותפילתנו מעומק הלב בעד כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א ממונסי‪ .‬כך‬ ‫שביכולתי להעיד על התמדתו העצומה‪ .‬בשבתם יחד בצילא קדישא בעיר ואם בישראל גרויסוורדיין‪.‬היייתי‬ ‫שם‪ .‬בכל זאת משנה חובה וחביבות יתירה נודעת לנו לשמוע ולראות זכרונות נעימים ממקור מעיין טהור‪..‬ער איז נישט ווי אונז אלטע‬ ‫לייט!" [כן‪ .‬משלא מצא‪ .‬הזקנים‪.‬הננו בזה להביא לפני ציבור אנ"ש חסידי ויזניץ‪ .‬‬ ‫משום שלא ישן כל הלילה שלפני כן‪ .‬שטרח ויגע להעלות הדברים על הכתב‪ ..‬ולעת כזאת היה ציבור גדול מגיע לשמוע את אא"ז בשוררו‪.‬שבעודו בחור עמל ויגע בתורה‬ ‫בלילות‪ .‬כן‪ .‬אלא גם אז ישב ולמד כל העת‪.‬היה אא"ז זי"ע נוהג לשורר את‬ ‫ה"אליהו'ס"‪ .‬הוא לא כמוני‪ .‬בהם הגיע ציבור‬ ‫גדול לגרוסוורדיין אל אא"ז הסב"ק זי"ע‪ .‬הרה"ח‬ ‫ר' יעקב אהרן וורצברגר הי"ו‪ .‬‬ ‫וואלט שוין גוט געוועזן‪".‬‬ ‫וחיפש איזה גמרא מסוגיות החורבן‪ .‬יזכה לנהל קהל עדת ישורון ולהשפיע כל ברכאן דלעילא ותתא‪.‬הנהגות ואורחות יושר של אחיו הגדול‬ ‫להבחל"ח מרן רבינו הק' זצוקללה"ה ‪ -‬כאשר העלה בזכרון טוב לפני שומעי לקחו בני המשפחה נכדים ומקורבים‪ .‬כמו כן נודה במיוחד למשב"ק הנאמן‪ .‬נענה אחד הנוכחים‪ .‬‬ ‫קשר איתן | מוסף מיוחד לרגל יומא דהילולא קמא של כ"ק מרן אדמו"ר זצוקללה"ה ‪ -‬כ' באדר תשע"ג‬ ‫‪9‬‬ ..‬‬ ‫אצלנו ב"הויף" לא היו חדרים רבים‪ ..‬‬ ‫זכרונות אלה הם מאשר ראה ונוכח בעיקר בימי הילדות והבחרות בצל קדושת זקנם הק' רבינו ה'סבא קדישא' בעל‬ ‫'אהבת ישראל' ואביהם הק' רבינו בעל 'אמרי חיים' זיעועכי"א‪ ..‬‬ ‫לאו בכל יומא מתחדש דא‪ .‬ואני ישנתי בחדר אחד עם אחי‪ .

‬זכורני‬ ‫שבתפילת מנחה בערב ר"ה‪ .‬כשזקני החל לומר "אשת חיל"‪ .‬‬ ‫היו חסידים‪ .‬ישראל לייב‪ .‬‬ ‫הנסיעה אל הרבי‬ ‫לכתחילה‪ .‬הוא אף‬ ‫לא נתן לי מעות‪ .‬אחי‬ ‫גבה את הכספים‪ .‬והוא בוכה ובוכה כילד‬ ‫קטן‪ .‬אני לא נסעתי‪ .‬וקודם כל נסעו לרבי‪.‬הוא לא נהג להמתין זמן רב‬ ‫לתוך הלילה כמו שנהגו אחרים‪ .‬אולם היות וזה היה דבר יוצא דופן‪ .‬ואח"כ התחיל "שיר המעלות" ועמד להתפלל‪..‬‬ ‫בשבוע של הפטירה‪ ..‬אולם רוב הבחורים‬ ‫שהתגוררו במרחקים‪ .‬ושכל היום היתה מחשבתו תפוסה בדביקות השם‪ .‬וכך‬ ‫בכל השנים שלאחר מכן‪.‬‬ ‫אמר לו זקני ז"ל‪" :‬הנני מבקש ממך‪ .‬והיו מכתתים רגליהם מכפר לכפר‬ ‫כקבצנים‪ .‬ולא רק בחורים ‪ -‬מסופקני אם היה אפילו מנין חסידים שנסעו‬ ‫אז מגרויסווארדיין לוויזניץ‪ .‬אל תביא לכאן את כל בניך‬ ‫ליו"ט!" היה לו בן אחד‪" .‬סיי מיט התמדה‬ ‫בתורה‪ .‬שלא היה בידם מעות‬ ‫להוצאות הנסיעה בחזרה‪ .‬וגם אמנו לא נסעה‪ .‬או אז נחה דעתי‪ .‬ראיתיו פורץ שוב‬ ‫בבכי ושופך נחלי דמעות‪ .‬‬ ‫היה יהודי ‪ -‬ר' ישראל לייב ברוינשטיין‪ .‬כי היה מבוגר‬ ‫ממני בשש שנים‪ .‬‬ ‫זכורני שפעם בתפילה בערב שבת‪ .‬אפילו‬ ‫אחי‪ .‬ניגשו אליו ושאלוהו‪:‬‬ ‫"משה מיכל‪' .‬וזאת משום שפשוט לא היה להם כסף לצורך הנסיעה‪.‬מעולם לא היו לו מעות שיוכל לנסוע‬ ‫לגרויסווארדיין‪ .‬‬ ‫הפעם האחרונה שהנני זוכר את זקני נוסע לר"ה לויזניץ‪ .‬‬ ‫לא החזיק מעמד בלא להיות‬ ‫אצל הרבי בראש השנה‪ .‬וגם לא‬ ‫היה בכוחו ללמוד את שיעוריו‪ .‬אב ובנו‪ .‬מגודל ההתרגשות בכה כל כך‪.‬‬ ‫היתה לי האפשרות ללמוד‬ ‫הרבה מהתמדתו‪" .3‬שהיה‬ ‫מהחסידים האדוקים‪ .‬אולם כשרק חלה ונחלש‪ .‬שהיו לו כמה בנים בחורים‪ .‬כאילו הוא ישן‪ .‬ביום אחד נוסעים מהכא‬ ‫להתם‪ .‬‬ ‫לפני שנבנה בית המדרש החדש בגרויסווארדיין‪ .‬ובלבד שיוכלו להיות אצל‬ ‫הרבי בראש השנה‪ .‬וקיבל‬ ‫בשכר זאת כמה אחוזים‪ .‬לוויתי בעצמי כסף וארזתי את חפצי בעצמי‪ .‬הכסף לא היה מצוי כבימינו‪.‬און‬ ‫מיט עבודה"‪.‬כשפתחו באמירת "הודו"‪ .‬עד שהגיעו‬ ‫לגרויסווארדיין‪.‬כך‬ ‫חסך הוא בעצמו את הסכום‬ ‫שהיה דרוש כדי לנסוע‬ ‫לראש השנה‪.‬‬ ‫זקני נהג להתפלל מעריב בשעה מוקדמת‪ .‬אולם אחי לא הביט על כך‪ .‬כמו ר' זיידא פוגל מגאניטש‪ .‬נהג זקני זכרונו‬ ‫לברכה לנסוע פעם בכמה שנים להיות בראש השנה בעיר וויזניץ‪ .‬כי לרוב הציבור לא היו האמצעים לכך‪ ..‬מה שאין כן בימים ההם לא נסעו כל כך‪ .‬אולם את‬ ‫הפרוטה שנזקק לה לשלם במקוה‪ .‬אתה' לא נסעת לר"ה לוויזניץ?!" והוא ענה‪" :‬מה אעשה? אין‬ ‫לי כסף!"‪.‬ראיתי‬ ‫לפתע את החסיד ר' משה יעקב כהנא‪ 2‬שהגיע אז‪ .‬נכנס לביהמ"ד בגרויסווארדיין‪ .‬ואבי אפילו‬ ‫לא ידע על בואי!"‪.‬‬ ‫וביקש ממנו למלא את‬ ‫מקומו במשך תקופה‪ .‬‬ ‫לאחר מכן‪ .‬בא אלי אחי במרוצה‪ .‬כך שבחורים בוודאי‬ ‫לא נסעו‪ .‬ראו לפתע את ר' משה מיכל ווייסבלום‪ .‬כי הבנתי שבכיו הוא פשוט‬ ‫מתוך התרגשות‪ .‬והדיין השיב שיש להמתין עוד עשר‬ ‫או חמש‪-‬עשרה דקות‪ ..‬שהיה מבוגר ממני בהרבה והיה כבר בחור‪ .‬שהיה דבוק‬ ‫מאוד בזקננו זכרונו לברכה‪.‬ואמר לי‪:‬‬ ‫"בוא עימי ותראה משהו!" נכנסנו לחדרו של זקני‪ ..‬היתה אז הזדמנות להיווכח עד כמה הוא דבוק בהשי"ת כ"ד שעות‬ ‫ביממה‪ .‬אלא המתין דקה או‬ ‫שניים לכבודו של הדיין‪ .‬‬ ‫בהסתלקות מרן הסב"ק זי"ע‬ ‫בימים האחרונים לפני פטירת זקני זכרונו לברכה‪ .‬חששתי שמא קיבל ידיעה לא טובה‬ ‫מביתו‪.‬יראתי לשאול אותו לפשר בכיו‪ .‬‬ ‫‪ 3‬‬ ‫‪10‬‬ ‫אולם אחי‪ .‬א פרומער בחור"‪ .‬‬ ‫קשר איתן | מוסף מיוחד לרגל יומא דהילולא קמא של כ"ק מרן אדמו"ר זצוקללה"ה ‪ -‬כ' באדר תשע"ג‬ .‬‬ ‫אולם באותו יום שני היתה הפעם היחידה שראיתיו להתפלל כשהיום‬ ‫עדיין האיר‪.‬הוא‬ ‫היה בעל‪-‬בית אמיד‪ .‬הם נהגו‬ ‫לצאת לדרך שבועיים לפני ראש השנה‪ .‬משום שבביתנו‬ ‫לא היו האמצעים לכך‪.‬זכורני שפעם נכנס לבית המדרש ושאל את‬ ‫הדומ"ץ אם הוא יכול להתפלל ערבית‪ .‬היה ביכולתו להתדבק במחשבה‪ .‬‬ ‫כ''ק רבנו זי''ע בריקוד עם אחיו ומחותנו יבלחט''א כ''ק אדמו''ר שליט''א ממאנסי‬ ‫בוויזניץ נוהגים להיות בראש השנה אצל הרבי‪ .‬‬ ‫לא היה כל כך לפי כבודו ‪ -‬כנכד של הרבי‪ .‬שאלוהו‪" :‬היתכן‪ .‬שהיה באפשרותו להביא עימו לגרויסווארדיין את כל‬ ‫בניו הבחורים‪ .‬‬ ‫חתנו של החסיד רבי מרדכי חנא ע"ה‪.‬‬ ‫שענערע טעג און שענערע‬ ‫נעכט‪ .‬שאלתיו למעשיו שם‪ .‬הוא אמר תפלות‬ ‫כל היום‪ .‬לא היה בידו‪.‬כי‬ ‫בעיניו היה העיקר להיות אצל הרבי בראש השנה‪.‬וחתן דודו הגה"ח ר' ישראל כהנא ז"ל שו"ב דבארשא‪.‬‬ ‫ייתכן שמה שאחי עשה ‪ -‬שהשכיר עצמו לקבץ את הנדרים ונדבות‪.‬הם לא עשו חשבונות‪ .‬‬ ‫אולם כדי להיות אצל הרבי בר"ה היו החסידים מוכנים לעשות הכל‪.‬לא עלה על דעתו לנסוע‬ ‫ר' משה יעקב היה שו"ב בווילחוביץ‪ .‬כשקיבל סכום כסף לנדוניא‪..‬שלא היה בידם מעות להוצאות הנסיעה‪ .‬הוצאות הנסיעה לויזניץ עלו ביוקר‪ .‬הוא לא הביאני‪ .‬שכן הגיע‪ .‬‬ ‫זכורני שכשהלכתי פעם למקוה בערב יום טוב‪ .‬ויהודי בוקאווינע‬ ‫בקשו שלכל הפחות פעם בכמה שנים יגיע אליהם לר"ה‪.‬ביום שני אחה"צ‪ .‬‬ ‫משום שהיתה זו הפעם הראשונה שהוא הגיע אל הרבי לגרויסווארדיין‪.‬מצאתי יהודי עומד וממתין‬ ‫בחצר המקוה‪ .‬אולם מאז‬ ‫שנות הילדות בגרוסוורדיין‬ ‫שררה בין שנינו ידידות‪ .‬ורק עתה לאחר חתונתו‪ ..‬היתה‬ ‫בשנת תרצ"ב‪ .‬הוא היה בנו של הרה"ח ר' מאיר כהנא ז"ל שו"ב‬ ‫‪ 2‬‬ ‫דווילחוביץ‪ .‬והוא‬ ‫טיכס עצה לעצמו‪ :‬הוא ניגש‬ ‫לגבאי שהיה מקבץ בימות‬ ‫החול את הנדרים והנדבות‬ ‫שיהודים נדרו בעלייתם‬ ‫לתורה אצלנו בבית המדרש‪.‬כך אספו זעיר פה זעיר שם מעות להוצאות הנסיעה‪ .‬‬ ‫גם לנו לא היה מעות לנסיעה‪ .‬והוא נענה שברצונו לטבול אולם אין‬ ‫בידו דמי‪-‬מקוה‪ .‬לא נהגו להגיע לגרוסוורדיין אל זקני ז"ל לראש‬ ‫השנה‪ .‬‬ ‫השתמש בו מיד לנסיעה ראשונה אל הרבי‪ .‬וראיתי את זקני שוכב‬ ‫במיטה בעיניים עצומות‪ ..‬איך‬ ‫באת אם הרבי הורה שלא לבוא?" והבחור השיב‪" :‬האם הרבי אמר לי שאני‬ ‫לא אבוא? הרבי אמר לאבי שלא יביא אותי עימו‪ .‫אחי לא למד עימי‬ ‫בחברותא‪ .‬אולם למעשה לא המתין זקני‪ .‬כי זה היה בעיניהם בגדר פיקוח‪-‬נפש‪ .‬ברם‪ .‬ער האט‬ ‫אפגעפירט שענערע יאהרן‪.‬בעודו בחור‪ .‬אולם בפיו התפלל תפילת ערבית‪.‬סיי מיט צדקות‪ .‬ב"טיש"‪ .‬היו שני יהודים‬ ‫מבאקאווינע‪ .‬וזאת‬ ‫משום שבגרויסווארדיין לא היה מקום בביהמ"ד הישן‪ .‬‬ ‫החסידים האדוקים מוכנים היו לעשות הכל‪ .‬שאחרים לא יכלו לבצעו‪.‬להוצאות הדרך עד לגרויסווארדיין היה לו כסף‪ .‬התדבק ע"י שהתפלל כל העת‪.‬‬ ‫בימינו ענין ה"נסיעה" אינו תופס מקום‪ .‬כל עוד היה‬ ‫בריא‪ .

‬היתה גם הוא מספרת על כך‪.‬המבוגר היה שמו‬ ‫זיידא‪ .‬בסעקלהיד‪ .‬אולם בטאשנאד לא הרשו לנסוע‬ ‫אל 'רבי' באמצע ה'זמן'‪ .‬‬ ‫וויזניץ בבוקאווינא‪.‬הישיבה התנהלה ע"י ר' משה יעקב ראזנפעלד‪.‬היכן שהיהדות נחלשה מאז מלחמת העולם‬ ‫הראשונה‪.‬וזאת על אף שלא היה לו הרבה כסף‪ .‬ואני מכיר טובה על כך‬ ‫לאחי‪.‬הוא התפלל שוב מעריב במנין‪ .‬היות ולמדו בה כל סוגי הבחורים מאיזור‬ ‫מארמאראש‪ .‬ובפעם השניה ‪ -‬בהיותו בבית החולים בשעת הניתוח של‬ ‫אחיו הרה"ק מאטיניא‪.‬היה ביורה דעה חלק א'‪.‬כי אירע ותוך כדי שינה היה אומר פסוקים‪ .‬ר' משה אליעזר נודע‬ ‫לימים כהרב מציילסהיים‪.‬כשגדלנו יותר‪ .‬כי לא היה‬ ‫שם חדר אחר ללמוד בו‪ .‬‬ ‫ותלמיד חכם חשוב‪ .‬משום שלא אמצא את מקומי באיזור‬ ‫ההוא ‪ -‬איזור בוקאווינע‪ .‬אחי שהה בביתו מדי בוקר‬ ‫במשך שעה‪ .‬מי שלימים‬ ‫כיהן כרבה של ירושלים‪ .‬‬ ‫הישיבה החשובה שבווישווא הוציאה תלמידי חכמים גדולים ורבנים‬ ‫מורי הוראה מופלגים‪ .‬מדי‬ ‫ראש חודש שלחו עימנו לחדר את שכר המלמדות למלמד‪.‬זכה‬ ‫משה אליעזר להיות השומר "שמא‬ ‫יטה" כשזקני למד בלילות שבת לפני‬ ‫ה"טיש" לאור הנר‪ .‬אבער נישט מיט‬ ‫יעדן!" [צריכים להיות טוב 'אל' כל אחד‪ .‬ברם‪ .‬לכן הקדימו את‬ ‫ה"בר מצוה" לראש חודש ‪ -‬שאז ממילא‬ ‫ערכו סעודה ‪ -‬כדי לחסוך בהוצאות של‬ ‫סעודה נוספת‪ .‬היו עלולים להיווצר‬ ‫מחלוקות שונים ביניהם‪.‬למדנו אצל מלמד פרטי שכמה‬ ‫הורים שכרו אותו יחד‪.‬והוא עזב את הישיבה כי לא רצה להיות יחד עימם‪ .‬אבל לא 'עם' כל אחד‪.‬סבר רבי יודאלע שהסביבה שם אינה מתאימה עבורי‪.‬והצעיר נקרא משה אליעזר‪.‬זקני הקפיד‬ ‫מאוד להתפלל במנין‪ .‬‬ ‫שנות הבחרות‬ ‫לאחר הבר מצוה‪ .‬‬ ‫בוויזניץ היתה ישיבה טובה ‪" -‬א פיינע איידעלע ישיבה"‪ .‬אפילו דודי מווישווא ‪ -‬שלא היתה‬ ‫רחוקה כל כך ‪ -‬גם לא הגיע‪.‬בחורים תלמידי חכמים‬ ‫שידעו ללמוד היטב‪ .‬וכמו שזקני‬ ‫זכרונו לברכה לימד אותנו‪" :‬מען דארף זיין גוט צו יעדן‪ .‬אולם אבי זכרונו לברכה שילם עבורנו את דרגת התשלום הגבוהה‬ ‫ביותר‪ .‬בהם דייק בכל תיבה‪ .‬הגיע משה‬ ‫אליעזר ולמד עם אחי בלבד‪ .‬ומחוץ לאיזור שלנו היו שני‬ ‫ישיבות חסידיות גדולות שהיינו יכולים‬ ‫ללמוד בהן ‪ -‬ווישווא במארמאראש‪.‬לפי יכולת‬ ‫ההורים‪ .‬אף אחד מבני המשפחה‬ ‫שמחוץ לעיר לא הגיע ל"בר מצוה"‬ ‫שלי‪ .‬‬ ‫ואחי הלך אז מדי יום לקבל "שימוש"‬ ‫אצל רבי יצחק יעקב ווייס‪ .‬אולם זה היה עוד בחיי‬ ‫זקני זכרונו לברכה ה"אהבת ישראל"‪ .‬נענה לו זקני‪" :‬א רבי שלאפט‬ ‫נישט!" [רבי אינו ישן!]‪.‬ה"מומע"‪ .‬אלא שלא הבינה מה הוא‬ ‫אומר‪ .‬הפלא ופלא‪ .‬‬ ‫אחי היה נוכח וראה איך שהוא פוסק‬ ‫ועונה על כל מיני שאלות ביורה דעה‬ ‫חלק א'‪ .‬בזמן שבאו אליו לשאול‬ ‫את כל השאלות שהתעוררו בבית‬ ‫השחיטה הסמוך‪ .‬‬ ‫שלא למדו בה בחורים רבים‪ .‬ומובן שלא רציתי לנסוע אז לחוץ‬ ‫לארץ‪.‬היתה הישיבה חסידית יותר‪.‬אולם ידוע לי משנות‬ ‫הבחרות שלי‪ .‬בווילחוביץ התגורר ר'‬ ‫אברהם אלטר פראמאוויטש‪ .‬‬ ‫והיראת‪-‬שמים היתה במידה גבוהה יותר‪ .‬שהתפלל בשעה שהיה נקרא שהוא ישן‪ .‬‬ ‫בשנות הילדות‬ ‫בעודנו ילדים קטנים למדנו בחדר העירוני "יסודי התורה"‪ .‬‬ ‫בתחילה דובר שישלחו אותי ללמוד בישיבה בארץ ישראל‪ .‬‬ ‫אאמו"ר זכרונו לברכה נהג לומר‪ .‬חתנו‬ ‫של ר' חיים פוקס‪ .‬טאשנאד‬ ‫וסעקלהיד‪ .‬שאצל זקני ניתן היה לראות זאת‬ ‫בחוש‪ .‬ושזוהי ההתחייבות החשובה ביותר‪ .‬הם‬ ‫סברו שאין ישיבה זו מתאימה עבורי‪ .‬לא נסע אחי‬ ‫מיד ללמוד בישיבה‪ .‬הודות לכך שאחי דאג לקרוא לי באותו יום שני‪ .‬מאידך‪ .].‬‬ ‫בתשלום שכר הלימוד‪ .‬ורבים‬ ‫כלל לא עשו סעודת בר‪-‬מצוה‪ .‬והיה גיסנו‪.‬קטעי גמרא וזוהר‪.‬ידוע‬ ‫ידענו ששכר‪-‬לימוד קודם לכל‪ .‬שיהודי הגיע פעם אל זקני‪ .‬‬ ‫מספרים עובדה‪ .‬פעם‬ ‫אחת כשהרוסים נכנסו לוויזניץ במלחמת העולם הראשונה‪ .‬והוא למד אצלנו בבית‬ ‫המדרש עם אחי יחד עם עוד ארבעה‬ ‫בחורים‪ .‬‬ ‫שבאמצע הלילה היתה שומעת אותו לומר מלים‪ .‬‬ ‫אולם היות ולמדו שם בחורים רבים משני החצרות‪ .‬היו נהוגים שם כמה דרגות תשלום‪ .‬‬ ‫או אז הביא אבי זכרונו לברכה‬ ‫עבורו באופן מיוחד חברותא חשובה‬ ‫מווילחוביץ‪ .‫לאחר מכן‪ .‬הרב מטאשנאד לימד‬ ‫שיעורים כלליים‪ .‬מדי שבת חנוכה וחג השבועות‬ ‫נסעו משם שני אוטובוסים עם בחורים‪ .‬‬ ‫שהיה אחד משלושת החסידים שלפניהם חזר זקני על דברי התורה שאמר‬ ‫מדי שבוע במשך השבת‪ .‬והוא אפילו הסביר כל "וק"ל"‬ ‫שבמהרש"א ‪ -‬מה התכוון המהרש"א בכך‪ .‬שהיו לו שני בנים‬ ‫חשובים ביותר‪ .‬‬ ‫זיידא‬ ‫הגיע‬ ‫בתחילה‬ ‫לגרויסווארדיין‪ .‬אולם בחורים בגרויסווארדיין השפיעו עלי שלא אסע לשם‪ .‬ברדת הלילה‪ .‬כי בעת ההיא ‪ -‬כל‬ ‫קשר איתן | מוסף מיוחד לרגל יומא דהילולא קמא של כ"ק מרן אדמו"ר זצוקללה"ה ‪ -‬כ' באדר תשע"ג‬ ‫‪11‬‬ .‬רק בעלי‬ ‫בתים שהיו בעלי יכולת ערכו סעודה‬ ‫בביתם‪ .‬שאז התפלל‬ ‫מוסף ביחידות‪ .‬כי לכל ישיבה היו‬ ‫מעלות וחסרונות‪ .‬זכיתי לראות זאת‬ ‫בעצמי‪ .‬בשנותיו‬ ‫האחרונות של זקני זכרונו לברכה‪ .‬הבר‪-‬מצוה שלי לא היתה יכולה‬ ‫להתקיים בזמנה‪ ...‬גם בעניני בין אדם‬ ‫לחבירו‪ .‬‬ ‫במסיבה צנועה ושקטה‪ .‬כי זקני היה אמור‬ ‫להיות אז בקארלסבאד‪ .‬‬ ‫אחי למד בתחילה במשך תקופה בישיבה מקומית בגרויסווארדיין‪.‬לא היה נהוג‬ ‫לעשות 'עסק' גדול מבר‪-‬מצוה‪ .‬‬ ‫סעודת הבר מצוה של אחי נחוגה‬ ‫אצלנו בבית המדרש שבגרויסווארדיין‪.‬באיזור שלנו היו שני‬ ‫ישיבות "אשכנזיות" גדולות‪ .‬‬ ‫הרבנית השלישית של זקני‪ .‬אולם בעיני אחי לא מצאה חן התנהגות הבחורים‬ ‫בישיבה זו‪ .‬אומרים שרק פעמיים בחייו התפלל ללא מנין‪ .‬‬ ‫כ''ק רבנו זי''ע עם יבלחט''א כ''ק אדמו''ר שליט''א ממאנסי‬ ‫בהלוויית רביה''ק בעל 'אמרי חיים' זי''ע ‪ -‬ט' בניסן תשל''ב‬ ‫אחד מהשיעורים שמשה אליעזר‬ ‫למד עם אחי‪ .‬כשזיידא התחתן‪ .‬ראש הישיבה היה אמנם יהודי חסידי משלנו‪.‬ושאתגורר‬ ‫אצל סבי הרה"ק רבי וועלווילע מראחמיסטריווקא‪ .‬לא הייתי מודע‬ ‫לסיבות הדבר‪ .‬והוא אמר שכבר הגיע‬ ‫לכאן פעם אחת אלא שהרבי ישן אותה שעה‪ .‬אחד לוויזניץ ואחד לסאטמער‪.‬‬ ‫בטאשנאד למדו במידה נעלה‪ .‬כאחד מבעלי הבתים‪ .‬שלא קל היה למצוא‬ ‫ישיבה מתאימה‪ .

‬ואז נתמנה דוד'טשע [הגה"צ רבי אברהם‬ ‫דוד הורוויץ זצ"ל] ‪ -‬מי שכיהן לימים כרב משטראסבורג ‪ -‬כראש הישיבה‪.‬אולם ההצעה נדחתה‪.‬אולם הוא אמר‪ .‬עובדה הוי בבנן של קדושים שהיה נגיד ואיש מכובד‪.‬ולא רצו להתערב במחלוקת‪ .‬‬ ‫תודתנו המיוחדת להרב ישראל (ברי"י ברפ"ש) הגר שליט"א על סיועו במאמר זה‪.‬דבר זה גרם שלא יכלו‬ ‫לקיים את דברי המשנה "בן שמונה עשרה לחופה"‪ .‬ובלבד שיזכה לעשות את השידוך‪ .‬הוא הבטיח בעדו‬ ‫כנדוניה הון רב‪ .‬משום שהיה זה בעיצומה של המחלוקת הגדולה אודות הרבנות‬ ‫בקראלע‪ .‬לא‬ ‫עזר לו הדבר‪.‬בחייו של זקני זכרונו‬ ‫לברכה היה הוא עצמו מעורב בגמר השידוך של הנכדים‪ .‬שהרי עתיד‬ ‫הדורות תלוי בכך‪ .‬אלא שהוא אמר על‬ ‫הרופא‪" :‬מילא אנו זקוקים לעשות כן ‪ -‬בגין ההכרח להשתחרר מהצבא‪.‬ע"י קבלת תואר רב‪.‬והוא‬ ‫העיד פעם על עצמו‪" :‬די ווייסע בארד האט נאך קיין ליגענט נישט געזאגט!"‬ ‫[הזקן הלבן הזה מעולם לא שיקר]‪ .‬כשגרויסווארדיין‬ ‫נשלטה ע"י ההונגרים‪ .‬כעבור שנה עבר רבי יודאלע את‬ ‫הבחינה בהצלחה‪ .‬אולם אח"כ‬ ‫נסע לווילחוביץ לכהן שם כרב‪ .‬ביררו היטב כל הצעה‪ .‬וכבר לא היו‬ ‫יכולים להשתחרר ע"י ידיעת השפה‬ ‫הרומנית‪ .‬שיוושעו כולם בכל משאלות לבבם‬ ‫לטובה! (ברכת האדמו"ר שליט"א ממאנסי בימי ה'שבעה'‪ .‬‬ ‫כ''ק אדמו''ר שליט''א ממאנסי בביקור אצל כ''ק רבנו זי''ע‬ ‫לאחר חתונתו בדעעש‪ .‫שבבוא היום אוכל להשתחרר מיד‪..‬כשהצבא הרוסי כבש‬ ‫את וויזניץ במלחמת העולם הראשונה‪ .‬אולם לא לזמן רב ‪ -‬עד שהרשעים כבשו את המקום‪.‬‬ ‫כבשו הרוסים את איזור בוקאווינע‬ ‫שברומעניא‪ .‬עד שהוא נפל למשכב‪ .‬‬ ‫השאלות היומיומיות שהתעוררו‬ ‫בגרויסווארדיין הלכו לשאול אצל‬ ‫הדיין רבי יצחק יעקב‪ .‬אמר זקני זכרונו לברכה‪" :‬התיישבתי בדעתי שיש ממה לירא‪ .‬זקני זכרונו לברכה הקפיד מאוד על מדת האמת‪ .‬‬ ‫‪12‬‬ ‫חלק גדול מהבחורים הוכרחו‬ ‫להתגייס לצבא‪ .‬‬ ‫מאז לא נסע יותר לאף ישיבה‪.‬‬ ‫בני המשפחה רצו שכבר בגיל צעיר אלמד את השפה הרומנית‪ .‬ולעומת זאת אצלנו לא היה כסף‪ ..‬בעת שבא כ"ק‬ ‫האדמו"ר מסקולען שליט"א לנחמו)‪.‬משום‬ ‫שהוא נמצא בידיהם של בעלי בחירה!"‬ ‫למעשה שיחדו אז רופא בהרבה כסף‪ .‬שכדי להשתחרר‬ ‫מהצבא‪ .‬לא עשו את השידוך‪.‬‬ ‫הגה"צ רבי אביש הורוויץ זצ"ל הי"ד אב"ד קראלי‪ .‬או אז‬ ‫הסיעוהו משם למקום הבראה ביישוב‬ ‫סענט‪-‬דזשארדזש‪ .‬וגם מכל התלמידים והחסידים‪ .‬והישיבה בוויזניץ נסגרה‪.‬יסד אחי ‪ -‬בראשית חורף תש"א ‪ -‬את‬ ‫הישיבה בגרויסווארדיין‪ .‬כי לא לכל‬ ‫אחד היתה האפשרות להיות רב מוכר‬ ‫מטעם השלטונות‪ .‬כך היה נפוץ אז שלא‬ ‫הציעו שידוכים עד אמצע שנות העשרים‪.‬חתנו של הרה"ק ה"חקל יצחק"‬ ‫‪ 4‬‬ ‫מספינקא זי"ע הי"ד‪.‬אולם הבחורים היראים‬ ‫שמרו עצמם בכל תוקף‪ .‬אחי למד שם‬ ‫בהתמדה נפלאה באופן יוצא דופן‪.‬ולאחר‪-‬מכן שב לביתנו‪.‬‬ ‫כך נהניתי גם אני מהפטור שהיה לו‪.‬והם לקחו עימם את אבי זכרונו‬ ‫לברכה‪ .‬‬ ‫לאחר תקופה די ארוכה שאחי‬ ‫למד עם משה אליעזר לבד בבית‬ ‫המדרש‪ .‬‬ ‫על אף שהלה הבטיח נדוניה גדולה‪ .‬אולם‬ ‫היות ששמעו שהם אינם דומים כ"כ להנהגה אצלנו‪ .‬הוא נסע ללמוד בישיבה‬ ‫שבעיר וויזניץ‪ .‬אולם אחי לא עבר את המבחן‪ .‬‬ ‫כשהגיעו לגיל השידוך‪ .‬היות והלה היה שוהה בעיר טשערנאוויץ הסמוכה לוויזניץ‪ .‬בהגיע היום בו הייתי‬ ‫זקוק להתייצב לצבא‪ .‬שכאשר שמע שבגלל המחלוקת‬ ‫אין רוצים את השידוך‪ .‬יגנו עליו בעולם העליון‪ .‬עד להפליא!‬ ‫באמצע הקיץ של שנת ת"ש‪.‬‬ ‫אלא שלשם כך היו צריכים לדעת את השפה הרומנית‪ .‬עליך ללמוד‬ ‫המשפחה‬ ‫בני‬ ‫גמרא‪-‬תוספות!"‬ ‫עוד ניסו להפציר בו‪ .‬כך שהוא לא היה זקוק להגיע לשקר‪.‬או אז הייתי זקוק לקחת‬ ‫עימי מסמכים מזוייפים מאנשים‬ ‫שהיה להם פטור מהצבא‪ .‬שכרו מורה שלמד רומנית ‪-‬‬ ‫עימו ועם רבי יודאלע יחדיו ‪ -‬מדי לילה במשך שעה‪ .‬שב אחי לרבנותו בווילחוביץ‪ .‬‬ ‫השחרור מהצבא‬ ‫במדינות שלנו היה החוק‪ .‬כדי שיוכלו להשתחרר מעול הצבא‪ .‬‬ ‫אולם כששאלתי את זקני זכרונו‬ ‫לברכה אם לעשות כן‪ .‬הוא ענה‪" :‬אינך‬ ‫זקוק ללמוד רומנית‪ .‬לדאבון לב‪ .‬חלה אחי‪ .‬‬ ‫אחי היה מתמיד עצום‪ .‬היה זה כבר‬ ‫בתקופת המלחמה‪ .‬אולם לבסוף‬ ‫לא למדתי‪ .‬ובתקופה‬ ‫אחת הייתי רשום באותו שם כמו אחי‪.‬‬ ‫משום שלאחר שלמד שם בערך‬ ‫שנה‪ .‬‬ ‫אלא נשאר בביתנו בגרויסווארדיין‪.‬רבי אביש קראלער רצה מאוד לקבל‬ ‫כלי מפואר כזה כמו אחי‪ .‬ביררו‬ ‫אצל דודי ה"דמשק אליעזר" זכרונו לברכה אודות המשפחה ההיא‪ .‬כשאחי הגיע לגיל‬ ‫הסמוך לזמן שבו היה עליו להתייצב לצבא‪ .‬מותר לשקר ולהעמיד פנים כאילו שחולים‪ .‬שיראה נחת מבניו ומנכדיו ומהדורות‬ ‫הבאים‪ .‬התמדתו היתה כה‬ ‫גדולה‪ .‬כדי‬ ‫ואכן בימים ההם הוכרחו‬ ‫בחורים רבים להסתתר בהגיעם לגיל‬ ‫העשרים‪ .‬והוא נתן אישור בכתב שאבי‬ ‫זכרונו לברכה חולה‪ .‬‬ ‫אולם הרופא ה'מוכר' את עצמו בעד כסף ‪ -‬איני יכול להביט בפניו!"‬ ‫ברומעניא היתה אפשרות להשתחרר מהצבא‪ .‬קשה היה לשמור שם‬ ‫על הכשרות‪ .‬שם נפש והבריא‬ ‫כמה שבועות‪ .‬‬ ‫הצעת שידוך נוספת דוברה לאחי ‪ -‬עם רבי אביש קראלער‪ .‬והוא התייגע על כך עוד‬ ‫שנה‪ .‬שם אף הקים‬ ‫ישיבה‪ .‬‬ ‫*‬ ‫יעזור השי"ת שזכויותיו הרבות‪ .4‬אולם לא‬ ‫אבו בה‪ .‬אחי היה ראש הישיבה ב'זמן' הראשון‪ .‬‬ ‫ולמד לבדו בבית המדרש יומם ולילה‪.‬והסתפקו‬ ‫במעט האוכל שכן התאפשר לאכול‬ ‫מבחינת כשרות‪.‬הם התייגעו רבות על‬ ‫כך‪ .‬‬ ‫היות והבחורים מהאיזור שלנו שלמדו‬ ‫בוויזניץ חיפשו ישיבה חדשה‪ .‬עד כדי כך‪ .‬אבי זכרונו לברכה התייסר רבות בענין זה‪ .‬ביקש לעזוב את כל הרבנות ולשוב למקום רבנותו‬ ‫הקודם‪ .‬ורק בשאלות‬ ‫קשות פנו אל חותנו [בזיוו"ר] רבי פנחס‬ ‫צימעטבוים שהיה הראב"ד‪.‬שעל כל בחור להתייצב לצבא לפני גיל‬ ‫עשרים‪ .‬‬ ‫קשר איתן | מוסף מיוחד לרגל יומא דהילולא קמא של כ"ק מרן אדמו"ר זצוקללה"ה ‪ -‬כ' באדר תשע"ג‬ .‬ולא כל אחד יכל‬ ‫להסתתר מהם‪ .‬כך שאחי יכול היה לחיות כל ימיו בהרחבה ללא שום דאגת‬ ‫פרנסה‪ .‬או להתגייס לצבא לתקופה של שנה וחצי‪ .‬שהשפיע תורה וחסידות ליהודים‬ ‫כה רבים‪ .‬משום שביקש להיות‬ ‫בחברותא של בחורים‪ .‬‬ ‫אשר חפץ מאוד לקבל כחתן תכשיט כזה כמו אחי‪ .‬‬ ‫אולם הוא לא נשאר שם זמן רב מדאי‪.

‬אשר נאספו‬ ‫כאן לקראת השמחה של מצוה‪ .‬ואשרי העם שככה לו‪ .‬ואחר‬ ‫תשעה שני לידה זכינו כהיום לשמחת כל העיר‪ .‬שכמו שבטבע כשהאור מאיר אין האדם יכול לישן‪ .‬לחגוג חגיגת שמחת התורה הנ"ל‪.‬קדוש יאמר לו‪ .‬‬ ‫שבהיותו ילד בן ט' שנה מצאו אביו הקדוש הרה"ק רבי משה מראזוודאדוב‬ ‫הגה''צ גאב''ד‬ ‫ראדאמישלא‬ ‫שליט''א נראה‬ ‫לימין רבנו‬ ‫זי''ע בקבלת‬ ‫פנים בלונדון‬ ‫שנת תשל''ח‪.‬הלא המניקות הם צדיקי הדור‪ .‬ופירש"י בתי‬ ‫כהונה לויה ומלכות‪.‬‬ ‫הצדיקים הם נקראים מיילדות ומניקות‪ .‬שהגיע‬ ‫לשבות לש"ק עם המון חסידיו ומעריציו‪ .‬ותמה עליו אביו מה לך ולבכייה במלים אלו‪.‬‬ ‫מימין נראה מרן‬ ‫אדמו''ר שליט''א‬ ‫זצ"ל בוכה במרירות באמירתו ביה"ר אחר תהלים 'ואל המניקות תשפיע‬ ‫שלא יחסר חלב מדדיהן'‪ .‬ומעורר נרדמים להיום נעורים‬ ‫ופעילים לכבוד ד' ותורתו‪.‬‬ ‫וממשיך בדיבורים נלהבים בכוחו של הצדיק‬ ‫להשפיע מקדושתו וטהרתו על אחרים‪ .‬בהיותו כאן‬ ‫בשנת תשל"ח‪ .‬ומושל‬ ‫בה לחלק ממידה זו גם לאחרים (עי' ב"שפת‬ ‫אמת" לאא"ז הרה"ק רבי פייביש מבערזאן‬ ‫זצ"ל בפרשת שמות שהביא האוהחה"ק הנ"ל‪.‬ביום א' פרשת וארא בערב‪ .‬כן‬ ‫הדלקת המנורה עוררה כלל ישראל להיות נעורים לעבודת ד' בחשיכה‬ ‫כאורה‪.‬‬ ‫ראשית בתור נשיא הכבוד של התאחדות קהילות החרדים‪ .‬המדבר על גדלותו של אהרן הכהן ועבודת‬ ‫הדלקת המנורה‪ .‬ויפקד המלך פקידים לתקן‬ ‫בית תלמוד תורה לתורה ולעבודה‪ .‫עבד נאמן‬ ‫קראת לו‬ ‫רשמי דברים מהגה"צ רבי אלחנן הלפרין שליט"א‬ ‫גאב"ד ראדאמישלא ‪ -‬לונדון‬ ‫מחותנו של כ"ק מרן אדמו"ר זי"ע‬ ‫אמרי חן שאמרתים בעת סעודת מצוה של חנוכת ביהמ"ד ותלמוד תורה "חיים‬ ‫מאירים" של חסידי ויזניץ בלונדון הבירה יצ"ו‪ .‬כגוונא דאינון מתייחדין לעילא בידידות‬ ‫נאמנה אהבה אחוה וריעות‪.‬ומשוררים ומזמרים לקל אשר‬ ‫שבת ברא כלוויים בשירם ובזמרם‪ .‬‬ ‫ויהי כי יראו המילדות את האלקים וכו' ויעש להם בתים‪ .‬וכמ"ש בחז"ל 'שני שדייך כשני‬ ‫עפרים' אלו משה ואהרן‪ .‬בהעמידו‬ ‫לגיונות של חסידים העובדים את ד' ככהנים‬ ‫בעבודתם‪ .‬כ"ק הה"צ מויזניץ (שליט"א) [זי"ע]‪ .‬‬ ‫ה"אור החיים" הק' מפרש הכתוב "צדיק מושל ביראת אלקים"‪.‬‬ ‫שהצדיק העובד לעלות במדרגות יראת ד'‪.‬הנני מביא‬ ‫את ברכת היהדות החרדית לציבור החשוב הלזה‪ .‬‬ ‫והנה הרבי (שליט"א) [זי"ע] בעבודתו‬ ‫עבודת ה' בקדושה וטהרה מנעוריו‪ .‬‬ ‫קונה לעצמו מדה זו להיות קניינו‪ .‬‬ ‫הרבי מויזניץ (שליט"א) [זי"ע] הוא זה‬ ‫אשר נטע נטיעה קדושה זו‪ .‬אשר כלל ישראל מתדפקים על‬ ‫דלתותיהם ויונקים חיותם מהם‪ .‬זכה‬ ‫וזיכה לבתי כהונה לויה ומלכות‪ .‬אשרי העם שד' אלקיו‪.‬‬ ‫קשר איתן | מוסף מיוחד לרגל יומא דהילולא קמא של כ"ק מרן אדמו"ר זצוקללה"ה ‪ -‬כ' באדר תשע"ג‬ ‫‪13‬‬ .‬ודפח"ח‪.‬הראני בספרו של זקנו הגה"ק ה"אמרי‬ ‫נועם" זצ"ל בפר' בהעלותך‪ .‬‬ ‫ענהו הקטן‪ .‬‬ ‫זכורני מלפני רבות בשנים בהיותי במחיצת הרבי (שליט"א) [זי"ע]‬ ‫בהיותו במקומות המרגוע בשווייץ‪ .‬גם‬ ‫רחוקים)‪.‬‬ ‫כן הרבי (שליט"א) [זי"ע] הנו ער‪ .‬ומלכות זו‬ ‫תורה שבעל פה ‪ -‬מוסדות תורה וחינוך ללמוד‬ ‫וללמד כרצון ה' וכרצון יראיו‪.‬לחגוג חנוכת הבית בבנין‬ ‫של פאר והדר לכל חסידיו‪ .‬בנוכחותו של מעכ"ק הרבי מויזניץ (שליט"א) [זי"ע]‪ .‬ואני מתפלל שלא יחסר להם מלהשפיע‬ ‫כל טוב‪ .‬אור‬ ‫לכ"ה טבת תשמ"ז‪ .‬ומלכם בראשם מופת‬ ‫הדור והדרו‪ .‬ומסופר על הגה"ק רבי יצחק מסטיטשין זצ"ל‪.

‬שדגלם היה אהבת התורה ואהבת‬ ‫ישראל‪ .‫והנה הרבי (שליט"א) [זי"ע] כשמו כן תהלתו "ישמח משה במתנת‬ ‫חלקו"‪ .‬הראיתיו דברי ה"שפת אמת"‬ ‫הנ"ל‪ .‬יוצא מזה שבקבוק היין שכיבדתי בו את האורח הדגול מרבבה הרבי‬ ‫מויזניץ (שליט"א) [זי"ע]‪ .‬מצֵ רוֹ ת‬ ‫מ"י י ְִּתנֵ נִ י י ְַר ֵחי ֶק ֶדם‬ ‫ר‪-‬תהוֹ מוֹ ת‬ ‫יָגוֹ ן וְ צַ ַע ְּ‬ ‫ֲא ׁ ְש ִק ַיע ְ ּב ַה ְד ָרכוֹ ָתיו ַה ַּתמוֹ ת‬ ‫ְ ּביִחוּל לְ בִ ְניָן ַה ִמ ְק ָד ׁש וְ ִקיוּם ֲחזוֹ ן ָה ֲעצָ מוֹ ת‬ ‫מ"י י ְִּתנֵ נִ י י ְַר ֵחי ֶק ֶדם‬ .‬עכדה"ק‪.‬וכמו שמצינו בחז"ל‬ ‫שברצותם לשבח לרבנן אומרים "משה שפיר קאמרת"‪ .‬לֹא ָר ִאינ ּו ׁ ֵשנָה‬ ‫ִמ ְת ַענְגִ ִ‬ ‫ׁ ִשירוֹ ת וְ ִת ׁ ְש ָ ּבחוֹ ת לְ ֵא‪-‬ל ָחי ְ ּב ִרינָה‬ ‫מ"י י ְִּתנֵ נִ י י ְַר ֵחי ֶק ֶדם‬ ‫ּתוֹ ָרה וְ ֲח ִסידוּת – ְּת ֵרין ְּכ ֶא ָחד‬ ‫ִחינו ְּך ַהדוֹ רוֹ ת – ַהיִעוּד ַה ְמיו ָּחד‬ ‫לַ ֲעשוֹ ת נ ַַחת‪-‬רו ַּח לְ ֵא‪-‬ל ֶא ָחד‬ ‫מ"י י ְִּתנֵ נִ י י ְַר ֵחי ֶק ֶדם‬ ‫ֶאל ַח ְדרוֹ ַהק' ֵעינֵי כּ ֹל צוֹ ִפיוֹ ת‬ ‫ִעם קוֹ נוֹ י ְִתבּ וֹ ֵדד ׁ ָשעוֹ ת‪ְ .‬י ְׁשוּעוֹ ת ַע ִ‬ ‫מ"י י ְִּתנֵ נִ י י ְַר ֵחי ֶק ֶדם‬ ‫ִ'מ"י ְמ ַט ֵהר ֶא ְתכֶ ם' ‪ָ -‬טבַ ע ָח ִסיד ֲא ִמ ָירה‬ ‫ִדבְ ֵרי ֱאל ִֹקים ַחיִים ‪ַ -‬ה ָׂשגוֹ ת לְ ַה ֲא ִמ ָירה‬ ‫ִׂשיחוֹ ת קוֹ ֶדש וְ ִדבְ ֵרי מו ָּסר ְ ּבלַ ַהט‪-‬לֵ ב לְ ַה ְח ִד ָירה‬ ‫מ"י י ְִּתנֵ נִ י י ְַר ֵחי ֶק ֶדם‬ ‫ׁ ָשנִים ׁ ֶשל ֶה ְס ֵּתר‬ ‫ַמ ִ ּב ִיטים ֶאל ְקלַ ְס ֵּתר‬ ‫ִמ ְת ּ ַפלְ לִ ים‪ִ .‬אשר לעובד ה' כראוי קוראים "וויזניצער חסיד"‪.‬‬ ‫מדליק ומטיב את הנרות ‪ -‬נר ה' נשמת אדם‪ .‬בכוח תורתו הגדולה ועבודתו‬ ‫הקדושה‪.‬יה"ר ששמחתם תהיה‬ ‫שלימה‪ .‬יש בהם סגולת שיירי מצוה המעכבין‬ ‫את הפורעניות‪ .‬נראים‬ ‫עוד האדמו''ר‬ ‫מלעלוב‪-‬‬ ‫ירושלים והרה''צ‬ ‫רבי משה‬ ‫ארנסטר זצ''ל‬ ‫****‬ ‫בביקורו של הרבי מויזניץ (שליט"א)‬ ‫[זי"ע] אצלי‪ .‬כל יין שייכנס בו בלא ניקוי הבקבוק בינתיים‪ .‬בהליכת התלמידים בדרכם הקדושה‪ .‬‬ ‫מ"י ִי ְּת ֵנ ִני ַי ְר ֵחי ֶק ֶדם ‪..‬‬ ‫שהמים שמנקין בהם הכוס של ברכה ‪ -‬הבדלה‪ .‬והעיר שזקנו הק' ה"אהבת שלום" זצ"ל‬ ‫מביא על מה שאמרו חז"ל עה"פ 'וראו כל‬ ‫עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך'‬ ‫ אלו תפילין שבראש‪ .‬ט ִמירוֹ ת ְסמוּיוֹ ת‬ ‫‪14‬‬ ‫[האדמו"ר‬ ‫מנדבורנא‪-‬חיפה]‪.‬מ ְת ַח ְננִים ְ ּב ֶע ֶתר‬ ‫מ"י י ְִּתנֵ נִ י י ְַר ֵחי ֶק ֶדם‬ ‫בס"ד וּבִ ְמ ִסירוּת‪-‬נ ֶֶפ ׁש ְמ ׁ ַש ְמ ׁ ִשים‬ ‫יש'ים‬ ‫זוֹ כִ ים ְמקו ׁ ָּש ִרים לִ ְּת ִפילוֹ ת וְ לְ ִ'ט ׁ ִ‬ ‫ְ ּב ְּת ִפילוֹ ת וּבְ ַק ָ ּבלוֹ ת טוֹ בוֹ ת‪ּ ְ .‬תפילין מלשון דביקות‬‫כמ"ש 'נפתולי אלקים נפתלתי'‪ .‬עדי נבוא לקבל פני משיח‬ ‫צדקנו בב"א‪.‬‬ ‫המרכיב בתוכו כוח קדושת האבות‪ .‬‬ ‫לציבור שנאספו אח"כ בביתי לכבוד‬ ‫קבלת פנים לחתני הרהגה"צ רחא"ד לייפער‬ ‫שליט"א‬ ‫ושמו השני "יהושע" ‪ -‬מושיע לישראל בעת צרתם בתפילות ובתחנונים‪.‬ב ְס ָע ָרה ֲה ׁ ָש ַמי ְָמה‬ ‫זַ ַעק ו ִּמ ְס ּ ֵפד ֲה ְר ִע ָימה‬ ‫מ"י י ְִּתנֵ נִ י י ְַר ֵחי ֶק ֶדם‬ ‫יוֹ ם ְרבִ ִיעי – בּ וֹ נ ְִטל ּו ַה ְמאוֹ רוֹ ת‬ ‫ּ ְפנֵי מ ׁ ֶֹשה ִּכ ּ ְפנֵי ַח ָּמה – ֲאי ֵּה אוֹ ר י ְָקרוֹ ת?‬ ‫ּ ְפנֵי יְהוֹ ֻש ַע ִּכ ּ ְפנֵי לְ בָ נָה – ִמ ָּת ֳא ָרם ַח ֵסרוֹ ת‪ְ .‬ב ֶד ַמע ְמבַ ְק ׁ ִשים‬ ‫מ"י י ְִּתנֵ נִ י י ְַר ֵחי ֶק ֶדם‬ ‫קשר איתן | מוסף מיוחד לרגל יומא דהילולא קמא של כ"ק מרן אדמו"ר זצוקללה"ה ‪ -‬כ' באדר תשע"ג‬ ‫ישראל ליבוביץ‬ ‫ֲא ֵפלַ ת לַ יִל כ' ְ ּב ֲא ָדר ֶה ֱעצִ ָימה‬ ‫ּומ ׁ ֶֹשה ָעלָ ה ֶאל ָה ֱאל ִֹקים‪ּ ִ .‬‬ ‫אנחנו נמצאים כהיום בשמחת אבות ובנים‪ .‬יש בו חשיבות‬ ‫של שיריים מצדיק‪ .-‬‬ ‫ַא ְר ָ ּב ִעים ׁ ְשנוֹ ת ַמלְ כוּת וְ ַהנ ְָהגָ ה‬ ‫לַ ְּכלָ ל וְ לַ ּ ְפ ָרט‪ִ .‬אביו ה"אמרי חיים" זצ"ל וסבו ה"אהבת‬ ‫ישראל" זצ"ל ולמעלה בקודש זי"ע‪ .‬וזהו שאמר‬ ‫'ויראו' מלשון ראיה 'ממך'‪ .‬כחזיון הזה נתקיים‬ ‫בהרבי (שליט"א) [זי"ע]‪ .‬היינו שאף‬ ‫הפשוטים שבעם המכונים 'עמי הארץ' זוכים‬ ‫ליראת ה' בהסתכלותם בצדיק‪ .‬הרבי (שליט"א) [זי"ע]‬ ‫הראיתי דברי הטור בהל' שבת סי' רצ"ט‪.‬ופירש ה"ייטב לב" זצ"ל שמשה רבנו שמח בזכיית חלקו אשר "עבד‬ ‫נאמן קראת לו"‪ .‬‬ ‫ל‪-‬טבְ ִעיוֹ ת‬ ‫לְ ֳענִי ַעמוֹ י ִ ַּביט‪ .‬ויהיה לברכה‪.‬מלֵ א ֶע ְרגָ ה‬ ‫מ"י י ְִּתנֵ נִ י י ְַר ֵחי ֶק ֶדם‬ ‫ׁ ַש ָ ּבתוֹ ת וּמוֹ ֲע ֵדי ַה ׁ ָשנָה‬ ‫ים‪/‬מ ְתמוֹ גְ גִ ים‪ .‬חינו ְּך ו ְּד ָאגָ ה‬ ‫ָעבָ ר ְמפוֹ ָאר‪ָ .‬שכל עבד נאמן בישראל נקרא על שמו‪ .‬המביא לעיקר שבעיקרים אהבת ה'‪ .‬‬ ‫רבנו זי''ע‬ ‫עם גאב''ד‬ ‫ראדאמישלא‬ ‫שליט''א‬ ‫בנישואי נכדם‬ ‫הרה''צ ר' אהרן‬ ‫מרדכי בן חדב''נ‬ ‫האדמו''ר‬ ‫מבעלזא‬ ‫שליט''א‪ .

‬עד שהוא בבחינת טופח על‬ ‫מנת להטפיח‪ .‬זעיר שם זעיר שם‪.‬‬ ‫מעניינים הדברים שנרשמו‬ ‫בשעתו ע"י אחד המשתתפים‬ ‫בשבת התאחדות חסידי ויז'ניץ‬ ‫בארה"ב בו נשא ר' ישראל דברים‬ ‫בשליחות הקודש‪" :‬יושב לו הרה"ח‬ ‫ר' ישראל ליד מרן אדמו"ר שליט"א‬ ‫(זצ"ל)‪ .‬כאשר בחיי רבנו זי"ע‬ ‫לא הרבה לספר בשבחו (אם כי תמיד עורר וחיזק בענין אמונת צדיקים‪.)87‬ר' ישראל עצמו גילה‬ ‫פעם אחר שליחות כזאת‪ .‬שהתחילו עוד בימי הראשית‪.‬ה'נקודה' אצלו‬ ‫היא 'וואס ער טראכט און וואס ער‬ ‫שפירט' (במה עסוקות מחשבותיו‬ ‫והרגשותיו)! זה כל האדם!" ‪ -‬ותוך‬ ‫כדי הוסיף‪" :‬וכאן‪ .‬כאשר‬ ‫חבש את ספסל ישיבתינו הקדושה‬ ‫בתל אביב ונשבה בקסמו של ראש‬ ‫הישיבה‪ .‬אשר בכוחו הוא מעורר‪.‬ערכנו את הדברים שלפנינו‪.‬וכאן רואים‬ ‫את כוחו של אותו זקן‪ .‬הייתי ממלא שלשה כרכים עבי כרס כמו שלשת ה"בבות"‪ .‬‬ ‫כדוגמת מה שהשיב פעם לאחד שתמה בפניו כיצד זה הפך ממשגיח‬ ‫בישיבה לשמש כגבאי ומשמש‬ ‫אצל הרבי‪" :‬עובד ד' אמיתי‪ ..‬אך‬ ‫למרבה הצער "נטל כל החמודות שבעולם והלך לו"‪ .‬ושיגרו רבות לשאת‬ ‫דברים בשליחות קדשו לחיזוק‬ ‫קהילות אנ"ש בארץ ובתפוצות‪.‬אחר ימי‬ ‫המלחמה הנוראים שעברו עליו‪.‬הרה"ח ר' ישראל‬ ‫ב"ר דוד הלוי זילברשלג עליו השלום‪ .‬‬ ‫יהיו הדברים גם לעילוי נשמתו ביום‬ ‫השנה לפטירתו‪ .‬השולח שליח מיוחד‪.‬‬ ‫וביותר כאשר נתמנה לשמש בקודש‬ ‫אצל כ"ק מרן אדמו"ר זי"ע אשר‬ ‫לא זז מחבבו‪ .‬שהיה פעם בקודש‬ ‫פנימה עם קוויטל אצל הרה"ק ר'‬ ‫אהרן מבעלזא‪ .‬‬ ‫מבין המון מאמריו וזכרונותיו‪.‬לא פסק מעיין הסיפורים והעובדות הנשמעות מאלפי התלמידים‬ ‫והחסידים ממשך שנות דור‪ .‬כ"ק מרן אדמו"ר שליט"א (זצ"ל)‪ .‬אין‬ ‫נפקא‪-‬מינה אצלו איזו 'משרה' הוא‬ ‫תופש במשך היום‪ .‬והוא שאל אותו היכן‬ ‫הוא דר‪ .‬משמש בקודש אצל אאמו"ר שליט"א (זי"ע)‪ .‬עובר לעבודתו הקדושה‬ ‫בצל הקודש כמלמד‪ .‬ו' באדר‪.‬שאילו היה בחיים כהיום הזה‬ ‫אשר רבינו זי"ע בהאי קטירא אתקטר‪ ..‬‬ ‫בהם איבד את אביו הי"ד‪ .‬הוא כ"ק אדמו"ר זי"ע‪.‬‬ ‫כפי מה שהיה מרגלא בפומיה‪ :‬אם הייתי רושם כל עובדה לה הייתי נוכח‬ ‫אצל הרבי‪ .‬למעלה משבעים שנה של עבודת ד' צרופה‬ ‫ותורת ד' תמימה משיבת נפש‪.‬‬ ‫בהדגישו עד לצדיקי זמנינו!)‪ .‬‬ ‫אחד מאלו שרבות צוטט משמם במשך שנת האבל בכינוסים השונים‪.‬כי בעת שדיבר חש בבירור ב"כח המשלח"!‬ ‫ברור‪ .‬מתחמם באשו הטהור כל‬ ‫העת‪ .‬כפי שמציינים רבים ממכיריו‪ .‬‬ ‫רבנו זי''ע עם המשב''ק הגה''ח ר' ישראל זילברשלג ז''ל‬ ‫ביציאה מישיבת מועצת גדולי התורה בירושלים‬ ‫בבני ברק? ‪ -‬שאל הרה"ק‬ ‫מבעלזא‪ .‬ענה ר' עביר‪ :‬בשיכון ויז'ניץ‪.‬‬ ‫היה המשב"ק הגה"ח ר' ישראל הלוי זילברשלג ז"ל‪ .‬‬ ‫מפיו ומפי כתבו‪ .‬‬ ‫בקרב קדושים‬ ‫תתהלל‬ ‫סיפר לי הרה"ח ר' עביר ווייס‬ ‫(הזקן) ז"ל‪ .‬‬ ‫תובע ומסעיר‪ ..‬פרט למעט מן המעט שנפלט מפיו לעת‬ ‫מצוא‪ .‬‬ ‫ואיזה כח עליון טמיר ונעלם בקרבו של השליח‪ .‬והרבי היה‬ ‫לו לאב‪ .‬אשר היה מראשוני‬ ‫תלמידי רביה"ק זי"ע בארה"ק אחר המלחמה‪ .‬פורצת‬ ‫האש מלבו כמו לבה הפורצת מהר געש‪ .‬ואינו נותן מנוח" ("אז נדברו" גליון ‪ .‬בבני ברק ישנם שני‬ ‫רבנים (שהיה ביניהם פירוד לבבות‬ ‫קשר איתן | מוסף מיוחד לרגל יומא דהילולא קמא של כ"ק מרן אדמו"ר זצוקללה"ה ‪ -‬כ' באדר תשע"ג‬ ‫‪15‬‬ .‬‬ ‫כדברי מרן אדמו"ר עט"ר שליט"א בדברות קדשו (ס"ג שבת זכור‬ ‫תשס"ה) בתוך ימי השבעה לפטירתו‪" :‬שלשום לווינו למנוחות את אחד מן‬ ‫החבורה‪ .‬הנמצאים בשלבי‬ ‫עריכה מתקדמים לקראת הוצאתם‬ ‫לאור‪ .‬הרי‬ ‫שלמעשה שימש את רבינו זי"ע‬ ‫בשימוש חכמים במשך כשישים‬ ‫שנה‪ .‬ובבואו אלינו‪ .‬‬ ‫בשנים שאחר המלחמה‪ .‫האב והרוע‪‰ ‰‬נאמן‬ ‫מזכרונותיו של המשמש בקודש‬ ‫הגה"ח רבי ישראל הלוי זילברשלג ז"ל‬ ‫אודות כ"ק מרן אדמו"ר הקוה"ט זי"ע‬ ‫למן אותו יום מר ונמהר בו נפלה עטרת ראשנו וניטל כבוד מבית‬ ‫חיינו‪ .‬והיה מקושר בלב ונפש אל אא"ז זי"ע‪.‬הרי שהעובדות היו זורמות למכביר‪.‬ובכל משך השנים זכה לדלות‬ ‫מבארו של רבינו ולהשקות לצעירי הצאן‪.‬‬ ‫ולהבחל"ח אל אאמו"ר שליט"א (זי"ע)"‪.‬מגיד שיעור‬ ‫ואח"כ משגיח בישיבתינו הקדושה‪.‬‬ ‫בצדק ניתן לומר‪ .‬אשר החדיר והשריש הרבה חסידות‬ ‫ואמונת צדיקים כאן בויז'ניץ‪ .‬במחיצת הרבי‪.‬‬ ‫היה זה לו כטללי תחיה‪ .‬כי על אף‬ ‫ששנות שימושו כמשב"ק של רבינו‬ ‫זי"ע הסתכמו בכשלושים שנה‪ .‬‬ ‫ולהשלמת הדברים ליקטנו גם אי‬ ‫אלו דברים שכבר התפרסמו בשמו‪.‬שאינה יודעת מנוח‪ .‬‬ ‫והמשב"ק הוסיף‪ :‬בבני ברק‪.‬‬ ‫'מרגישים' רבות!"‪..

‬אמר שהיה בוש עד מאד על כך כי גאון‬ ‫הדור בימים ההם יוצא מגדרו ומכבד אותו‪ .‬ראיתי את ראש ישיבת ויז'ניץ הולך ב"שדרות רוטשילד" בתל‬ ‫אביב לבדו‪ .‬‬ ‫שאל נא לימים ראשונים‬ ‫כאותו משל הנזכר בחובת הלבבות (שער חשבון הנפש פ"ג חשבון א')‬ ‫שהשליכו ילד יונק באמצע הרחוב‪ .‬שהתחיל לפעול כאן בארץ ישראל וקיבל‬ ‫עליו את הנהגת הישיבה בכוחות על‪-‬אנושיים‪ .‬אזאנס‬ ‫און אזעלעכס! (כוונתו היתה על מרן זצוק"ל אשר כיהן אז כאב"ד ור"מ‬ ‫בשיכון ויז'ניץ)‪.‬עד בוא כ"ק מרן‬ ‫בעל "אמרי חיים" זצ"ל לארץ ישראל‪ ..‬תמהתי מאד להנהגה‬ ‫פרושה זו ולא הסתרתי את תמיהתי בפני רבי‪ .‬אפשר לציין עובדות ואפיזודות‬ ‫שונות בענין זה‪ .‬שאל האם כבר מביאים כיבוד ורץ בעצמו להביא מהמטבח‪.‬כבר בשבתו על כס ההנהגה‪ .‬ברם‬ ‫השיעורים אשר הרבי‪ .‬החל הגאון (שהיה זקן בהרבה‬ ‫ממנו) לכבדו כנער קטן המכבד איש זקן לימים‪ .‫כלשהו)‪ .‬באמרו‪" :‬אתה תבחן‬ ‫אותי משנה אחת ואני אבחן אותך משנה אחת"‪ .‬לקח לימינו את רבינו‪.‬שעלה משם ללא אב ואם‪ .‬ראש הישיבה‪ .‬עד אשר הילד גדל והולך בכוחות עצמו!‬ ‫מרן בעל "דמשק אליעזר"‪ .‬הישיבה‬ ‫מנתה אז בסך הכל עשרה עד חמשה עשר בחורים פליטי השואה שלא‬ ‫היתה להם שום 'השגה'‪ .‬וגם‬ ‫אני התלוויתי אליו לביקור זה‪.‬כאשר רבותינו התחילו לקבץ‬ ‫ילדים ובחורים משארית הפליטה‪ .‬בעיינים עצומות (רבנו היה הולך תמיד בעיניים עצומות)‪.‬‬ ‫מנותק מכאן‪ .‬יום אחד בלוותי את רבי הרה"ק‬ ‫מסדיגורא‪ .‬שנה לערך‪ .‬‬ ‫וסיים הרה"ק מבעלזא ואמר לר' עביר‪ :‬אבער איהר ‪ -‬האט א רב‪ .‬אך מעולם לא ביקר כאן‪ .‬והיאוש הקיף באותה‬ ‫עת את כל אחד‪ .‬וכמובן שגם כ"ק רבינו היה שם‪ .‬אדם שהיה מוכר‬ ‫לי מתל אביב‪ .‬להעמיד עוד ֵ‬ ‫לבנה‪ .‬עמי עבר בדרך זו על כל‬ ‫מסכתות זבחים ומנחות‪ .‬ללמד את‬ ‫תלמידי הישיבה ולהדריכם בנתיבות יושר‪.‬נסתלק והשאיר את‬ ‫הכל באמצע‪ .‬שהתגורר בתל אביב‪ .‬‬ ‫*‬ ‫בשנת תש"ח שהה כ"ק רבינו בעל "אמרי חיים" זי"ע בירושלם במשך כל‬ ‫ימי חג הסוכות‪ .‬ובחן משניות‪ .‬של חסידות‪ .‬‬ ‫בגשמיות לא היה לנו אפילו את הצרכים המינימאליים‪ .‬למד עמנו‪ .‬לקטו אחד‬ ‫אל אחד‪ .‬כל אחד "עולם מלא"‪ .‬אז לאחר פטירת מרן בעל "דמשק אליעזר"‬ ‫(באלול תש"ו) ולפני עליית מרן בעל "אמרי חיים" ארצה (באלול תש"ז)‪.‬‬ ‫זכיתי להכנס לישיבה בתחילת הזמן בחודש חשוון תש"ז‪ .‬רבנו‬ ‫לדודו‬ ‫רכת מז''ט מרבנו זי''ע בת סערט‪-‬ויזניץ זצ'' ברשלג ז''ל‬ ‫שי‬ ‫ישראל זיל‬ ‫ב‬ ‫נישואי הגה''צ ראש י רשה עם ר'‬ ‫לח דורון ד‬ ‫שש‬ ‫‪16‬‬ ‫רבנו זי''ע בעודו אב'''ד ור''מ בשמחת בר מצוה לתלמיד‪.‬והנה‪ .‬רבינו מילא את מקומו בינתיים‪ ..‬עם כוחות‬ ‫הגוף והנפש – כענין הזה אירע עמנו‪..‬‬ ‫וכשסיפר זאת רבינו אחר כך‪ .‬הרבי מסדיגורא‪ .‬ניתן לקרוא לכך ילדים ולא תלמידים בלבד‪ .‬מדוע ועל מה צריכים לחלוק זה על זה‪.‬לאחר החורבן הנורא בו נחרב הכל עד היסוד‪.‬והוא סיפר‬ ‫לי‪ :‬אני נמניתי על בני המניין של הרה"ק רבי אברהם יעקב מסדיגורא זצ"ל‬ ‫בעל "אביר יעקב"‪ .‬קם ממקומו ומסר את‬ ‫כסאו לרבינו‪ .‬עוד ילד קטן ועוד ילד קטן‪ .‬והחלו לטפל בכל פרט של כל אחד בנפרד‪ ..‬שלא היה להם שום "ריח" של תורה‪ .‬וכן בחן מדי שבוע את כל אחד בנפרד‪.‬מתחילה‪ .‬‬ ‫והלא יכולים לחיות בשלום‪ .‬כי הרבי היה להם‬ ‫לאב ולפטרון‪.‬החסידות ודברי המוסר‬ ‫אשר השמיע באזנינו – כל אלו החזיקו אותנו גם בגשמיות‪ .‬‬ ‫ואם נבוא לתאר זאת בפרוטרוט‪ .‬שאלתיו למעשיו כאן‪ .‬במוצאי שבת חול המועד‬ ‫הלך לבקר בהיכלו של הגה"ק ר' דוב בעריש וויידנפלד‪ .‬השיבני‬ ‫הרבי‪ :‬אתה מתפלא להנהגתו של האברך הזה? דע לך שיבוא יום ואתה‬ ‫תחפוץ לתת קוויטעל ל"ערליכער יוד" ותשחר אל פתחו!‪ .‬ורבינו‪ .‬אברך‬ ‫בשנות השלושים‪.‬‬ ‫ה"דמשק אליעזר" לדאבון לב כל לא האריך ימים‪ .‬אמר הרה"ק‪ .‬‬ ‫באמרו בהתלהבות‪ :‬וויז'ניצער רבי'ס זוהן! וממש לא ידע את נפשו מרוב‬ ‫התלהבותו‪ .‬‬ ‫*‬ ‫יום אחד הגיע אל רבינו‪ .‬ומסר לידו את תפקיד ראש הישיבה‪ .‬גאב"ד טשעבין‪ .‬ללא אח ואחות‬ ‫וללא משפחה‪ .‬‬ ‫במצב הרבה יותר קשה היינו שרויים אז‪ .‬של‬ ‫קדושה‪ .‬הגיע היום‪.‬סיים‬ ‫הלה‪ .‬וה"באטע'ס"‬ ‫זי''ע לרגל‬ ‫הרה''ק ה'מקור ברוך' זי''ע מציין‬ ‫ל‪ .‬שהיה אז אברך צעיר‪ .‬גופו מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה‪ .‬‬ ‫השפיל את עצמו ממדרגותיו‪ .‬באופן יוצא מן הכלל‪.‬‬ ‫משמאל נראה המשב''ק הגה''ח ר' ישראל זילברשלג ז''ל‬ ‫קשר איתן | מוסף מיוחד לרגל יומא דהילולא קמא של כ"ק מרן אדמו"ר זצוקללה"ה ‪ -‬כ' באדר תשע"ג‬ .‬והמשיך להנהיג את הישיבה ולהחזיק‬ ‫את הילדים‪ .‬לא היתה כל שאיפה ותקוה לשום דבר‪ .‬‬ ‫כאשר נכנס רבינו‪ .‬עם שכל‪ .‬איני מבין‪ .‬‬ ‫לבנָ ה ועוד‬ ‫התחילו יהודים קדושים אלו מה"אלף"‪ .‬כיצד הוא למד עמנו‪ .‬במצב כזה‪ .‬התעסק ולמד עם כל אחד בנפרד כפי הבנתו‪:‬‬ ‫עם זה גמרא‪ .‬‬ ‫בידעו שיש לו על מי לסמוך‪ .‬עם זה חומש רש"י‪ .‬כך היה קורא לבחורים להכנס אליו על מנת‬ ‫לעודדם שילמדו ביתר שאת‪.‬ואדם אחר ריחם עליו ואספו אל ביתו‬ ‫והציל לו את חייו עד אשר הוא גדל ונהיה בלתי תלוי בו‪ .‬כ"א בחלקו‪.

‬ואם בשנה התמימה (תש"ט) בה שהה‬ ‫בחו"ל לטובת הישיבה והשיכון‪ .‬באומרו אלינו מפעם לפעם‪" :‬וכי מה הנכם‬ ‫יודעים‪ .‬כמובן שכ"ק רבינו הכין אותנו בהכנה‬ ‫והשתוקקות‪ .‬איש‬ ‫אמונות זה משה רבינו‪ .‬והשלשה הנותרים‪ .‬היה זה עדיין קודם בואו של הרבי ה"אמרי חיים" זי"ע לארץ‬ ‫ישראל‪ .‬שהוא נאמן"‪ .‬כל דקה‬ ‫היתה אצלו פז ופנינים! ועם זאת מחובתי לגלות‪ .‬ווען איך זעה‬ ‫שוין אלע בחורים אזוי פארזארגט‪ .‬לבדו את כל‬ ‫התפקידים‪ .‬ראש הישיבה‪ .‬קינדער‪ .‬עמד רבינו‬ ‫לימינו בהנהגת הישיבה במסירות‪ .‬לתורה ולחסידות‪ .‬‬ ‫ואם תחשבו שהוא איחר להגיע בבוקר אל התפילה בישיבה‪ .‬א)‪ .‬בעת שהשיכון החל להבנות‪ .‬‬ ‫דף שולחן ערוך יורה דעה‪ .‬מילא הרבי‪ .‬מהי תפילה‪ .‬בהיותינו עדיין בחורים צעירים שטרם הסתופפו‬ ‫כראוי בצל צדיקים‪ .‬הזריח והכניס‬ ‫רוח חיים בעצמות היבשות‪ .‬‬ ‫לפני מספר שנים הזכרתי זאת לרבי והוספתי‪" :‬לו היה הרבי אומר זאת היום‬ ‫למאן‪-‬דהו‪ .‬ראו אשר "תיכף לתלמיד‬ ‫חכם ברכה"‪.‬ורואים עין בעין‬ ‫עד היום הזה "גברא דמריה סייעיה"‪ .‬בלי עייפות וללא‬ ‫גבול‪ .‬בחן ראש הישיבה‪ .‬‬ ‫כמו שהשי"ת מעיד עליו "בכל ביתי נאמן הוא"‪ .‬וכשהרבי‬ ‫ה"אמרי חיים" זצ"ל לא היה בתל אביב‪ .‬‬ ‫אם כי לא ידענו לאשורו‪ .‬‬ ‫והרבי היה צועד מרחק זה רגלי פעמיים בכל יום‪ .‬‬ ‫וועט איר ערשט גיוואהר ווערן (או אז תוודעו לראשונה) מה פירוש‬ ‫הדברים"‪ .‬‬ ‫תופשים היום עשרה או עשרים אנשים‪.‬על ידי מסירותו העצומה של הרבי‪ .‬נכנס פעם הרבי לישיבה ואמר‪" :‬אני מבקש מכל בחור שישנן לכל‬ ‫הפחות מסכתא אחת משניות בעל פה‪ .‬‬ ‫בכל משך הזמן לא היה הרבי משוחרר גם מהעול הגשמי של‬ ‫התלמידים‪ .‬היה יורד עול מעל ראשי!)‪.‬שמי שהוא‬ ‫נאמן‪ .‬כך היתה המציאות באותו זמן‪ .‬עם כל העמל הגדול‪ .‬עניני הישיבה‪ .‬שלא היה חתיכת דג לתת כשיריים לעשרה או חמשה עשר היהודים‬ ‫אשר היו אצל השולחן‪ .‬על אף שלא הגיע לו‬ ‫הדבר בקלות‪ .‬הוא אומר לי‪" :‬אתם יודעים מפני מה‬ ‫באתי עתה? יצא לי לשדך חתן יתום‪ .‬אם בשנה שאחר הסתלקות ה"דמשק‬ ‫אליעזר"‪ .‬וכך התכוננו וציפינו בהשתוקקות לבוא הרבי ה"אמרי חיים" זי"ע‪.‬למה‪ .‬ובכל מקום אשר רבותינו הניחו אצבע‪ .‬הוא אף פעם לא איחר‪ .‬אצל רבינו ראו עין בעין את דברי ה"ילקוט" אלו‪ .‬‬ ‫רבנו לא נשאר לעמוד בזה ותמיד שאף להוסיף ולהרבות חיילים‬ ‫לתורה ולחסידות‪ .‬זאת יעידו אנשי הקהילה‪.‬וואלט מיר אראפ א עול פון קאפ" (אם‬ ‫הייתי רואה כבר את כל הבחורים מסודרים כך‪ .‬כמה שהיה שם‬ ‫לאכול ולשתות‪ .‬‬ ‫ועוד היו הרבה יותר שלא השתתפתי‪ .‬ולצד כל זה דאג להקים קרן גמ"ח עבור‬ ‫רכישת דירות לאברכים‪ .‬‬ ‫ישבתי "ישיבות" רבות עם הרבי‪ .‬התבטא אז רבינו בזה"ל‪" :‬אוי‪ .‬כ) "איש אמונות רב ברכות ואץ להעשיר לא ינקה"‪ .‬ובאופנים שונים השיגו עבורו דירת‬ ‫חדר אחד עם מטבח ד' על ד'‪ .‬או שצריך לגשת ולבוא‬ ‫למקום מסוים‪ .‬לכן כל מקום שהוא שת ידו‬ ‫עליו נתברך‪ .‬וכמעט לא היתה מציאות לבצע את הדבר‪ .‬‬ ‫דברו לא ישוב ריקם‬ ‫הייתי עד לעובדות בלי שיעור ‪ -‬יתכן ואציין לי אותם בהזדמנות ‪-‬‬ ‫שהרבי צוה לפעול‪ .‬וברוך ד' איך שהמוסדות הקדושים התפתחו במשך‬ ‫השנים‪ .‬וחומש רש"י‪ .‬פרנסה לא היתה‬ ‫לו‪ .‬בחודש אלול תש"ז‪ .‬בוחנים‪ .‬וזה היה יכול‬ ‫להיות בשביל תלמיד אחד! אם המדובר בתלמיד מארץ ישראל‪ .‬‬ ‫כך עברה שנה שלימה‪ .‬אשר מאלו‬ ‫שאב את כל חיותו ובהם הכניס כל מעייניו ומחשבותיו עשרים וארבע‬ ‫שעות במעת לעת‪.‬לא חום ולא קור‬ ‫וגשמים לא מנעו בעדו מלהרבות פעלים לתורה ולחסידות‪ .‬או מחוץ‬ ‫לארץ‪ .‬אזי כל הדברים שנעשה גזבר עליהן מתברכין על ידו‪.‫מדי ליל שבת‪ .‬השינה נדחתה‪ .‬אל לכם‬ ‫לטעות‪ .‬העגמת נפש הגדולה וצער שנקלעו‬ ‫אליו כל שני וחמישי‪ .‬והוא ענה‪ :‬לא היה לי כסף לכך‪.‬סימן תיד) נאמר על‬ ‫הפסוק במשלי (כח‪ .‬אני הייתי באמצע‬ ‫כתיבת קוויטל וכשסיימתי לכתוב‪ .‬מארבעת המבחנים שהתקיימו מדי שבוע‪ .‬עד כמה שהתאפשר בתנאים ההם‪ .‬מגיד שיעור ובוחן‪ .‬‬ ‫אסיפות בעניני הישיבה‪ .‬‬ ‫המרחק מדירת רבינו עד הישיבה היה בערך קילומטר וחצי או יותר‪.‬נושאים‬ ‫ונותנים ומשגיחים‪ .‬היו באים אל הרבי לשאול בעצת‬ ‫קדשו ולבקש ברכתו‪.‬מנהל כספי‪ .‬הרבי עשה את כל‬ ‫זאת בעצמו‪ .‬היה ההוא מצטעק‪ :‬רבי‪ .‬משך כל השנה‪ .‬אבל כיוון‬ ‫שיצאו הדברים מפי רבינו יצא הדבר לפועל‪.‬‬ ‫במשך כל השבוע שהה בין כותלי הישיבה ועסק בתורה יחד עם‬ ‫תלמידי הישיבה‪ .‬והוא גם נסע לחו"ל עבור החזקת‬ ‫הישיבה‪ .‬ונשא את כל אחד‬ ‫על מוחו‪.‬‬ ‫כאן רואים את הפעולה והמסירות נפש של רבוה"ק‪ .‬זוכרני שכאשר התלמיד הראשון בישיבה בתל אביב בא בברית‬ ‫הנישואין‪ .‬ברוחניות ובגשמיות‪ .‬רב ואב"ד‪ .‬מהו "רבי"‪.‬רבנו‬ ‫קיים ישיבות בעניני התלמוד תורה במשך שעות ארוכות‪ .‬אשר כמה וכמה פעמים הייתי גם אני נוכח בהם‪.‬בחור נוסע פעם לבית הוריו‪ .‬שכן מצד הגשמיות גרידא‪ .‬אבל נדרשים לכך עשרים וחמשה‬ ‫קשר איתן | מוסף מיוחד לרגל יומא דהילולא קמא של כ"ק מרן אדמו"ר זצוקללה"ה ‪ -‬כ' באדר תשע"ג‬ ‫‪17‬‬ .‬ביום ובלילה‪.‬תלמוד תורה וישיבה קטנה‪.‬‬ ‫אני הייתי אז כשהיה עדיין "אני הגבר ראה עני בשבט עברתו" (איכה‬ ‫ג‪ .‬‬ ‫שהתמשכו עד השעה שתים או שלוש אחר חצות הלילה‪ .‬וממילא המוח שבראש עסוק במה שהוא מוציא מפיו‪ .‬‬ ‫שברוחניות ישנם אחוזים מסויימים של גשמיות וביכולתם למלא את‬ ‫החסרון הגשמי‪ .‬הרעב שרר שם‪ .‬הכל היה מוטל עליו‪ .‬והלך יחד עמו את כל הדרך הארוכה והקשה‪ .‬‬ ‫לימין אביו רבינו בעל "אמרי חיים" זי"ע‬ ‫כאשר עלה אביו הקדוש מרן בעל "אמרי חיים" זי"ע ארצה‪ .‬ויתכן שהדבר אינו ידוע‪.‬שעסקו רבות‬ ‫במעשי צדקה וחסד ובשלום בית וכו'‪ .‬אבל לא הוא איחר‪ .‬מנהל רוחני ומזכיר וכו'‪ .‬‬ ‫"דעם רבין'ס א מינוט"‪ .‬‬ ‫פעם בעת כתיבת ה"קוויטלעך" הוא נכנס ומתיישב‪ .‬דהיינו‪ .‬היה יקר מאד‪ .‬רב ברכות ‪" -‬על כל הדברים שנעשה גזבר עליהן‪ .‬נוסע באוטובוס‪ .‬ישיבות בעניני הקהילה‪ .‬‬ ‫הרב ר' משה טורק הי"ו מבני ברק וזוג' הרבנית ע"ה‪ .‬לפי שמשה רבינו היה "נאמן"‪.‬ואם תשאלו אותי מפני מה? אומר‬ ‫לכם‪ .‬הרי ששיעור‬ ‫עיון בחן הרבי ה"אמרי חיים" זי"ע בעצמו‪ .‬היו‬ ‫מתברכים על ידו‪ .‬מחנך‪.‬מהי שבת קודש? כאשר אבי הקדוש יגיע‪.‬מסביב נערמו קשיים והוא את שלו עשה! שום דבר לא עיכב בדרכו ולא‬ ‫שינה את דעתו מלעשות פעולות ליהדות‪ .‬יש לו מה לדבר‬ ‫בפיו‪ .‬ויחד עם דאגתו והתמסרותו‬ ‫לספק את הצד הגשמי‪ .‬בביתו לא היתה הרווחה‪ .‬לא היו יכולים להתקיים‪.‬‬ ‫הוא היה המשגיח וה"נושא ונותן" בישיבה‪ .‬עד אשר בא הרבי ה"אמרי חיים" זי"ע‬ ‫לארץ ישראל‪ .‬לא ינוח ולא יישן‪.‬‬ ‫היום ברוך ד' יש בישיבה כמה וכמה מגידי שיעורים‪ .‬אם הוא יודע מסכתא משניות בעל פה‪ .‬אבל אם לאו‪.‬אמרתי פעם לרבינו כי "משרה" כזאת אשר הוא תפש בעצמו‪.‬מי שהכיר את הרבי יודע‪ .‬‬ ‫בעת ההיא‪ .‬יומם ולילה‪ .‬הדברים אינם‬ ‫ניתנים לתיאור על רגל אחת‪.‬מדוע תקללו אותי? דירת חדר אחד?!‬ ‫אבל אז היה אף בזה עול גדול"‪.‬‬ ‫גברא דמריה סייעיה‬ ‫בילקוט שמעוני ריש פרשת פקודי (פרשה לח‪ .‬שיעור פשוט‪.‬הרי החיו כל נשמה!‬ ‫וכמו ששמענו מפ"ק כמה פעמים בשם תלמידי הבעש"ט הקדוש‪.‬היו לו דיני תורה ושאלות‪ .‬את הסייעתא דשמיא על כל פסיעה‬ ‫ופסיעה‪ .‬אירופה או אמריקה‪.‬שאלו לפני שנים את הרבי‬ ‫כמה פעמים נסע עם מונית לישיבה‪ .‬‬ ‫עסוקות מחשבותיו בדברים בטלים שאינם ראויים"‪.‬שאז לא הגיע עדיין‪ .‬הוא היה ראש הישיבה‪ .

‬הוא באמת נושע ומצליח שלא כדרך הטבע‪...‬ומספר לי‪" :‬כמו שהרבי אמר כן היה! ממש תוך שתים‬ ‫שלוש שבועות היה לי את כל הסכום‪ .‬נמצא כי לא‬ ‫היה לו מתי לישון יותר‪.‬אומר הוא‪ .‬והיא היתה מרבה להפציר בו‬ ‫שיבטיח לה להוושע‪ .‬או אברך‪ .‬‬ ‫נושם בכבידות‪ .‬אמר לי הרבי‪:‬‬ ‫"ישראל‪ .‬‬ ‫אמר לה רבי פינחס‪ :‬בתי‪ .‬דו‬ ‫גלייבסט אויכעט?" בהתרגשות רבה אמרתי‪" :‬באמונה שלימה!" ‪ -‬ולתקופת‬ ‫השנה נושע ההוא בבן!‪..‬או שהנך מאמינה באמונה שלימה?" ‪ -‬אני מאמינה‬ ‫באמונה שלימה שביכלתי להוושע! ‪ -‬השיבה האשה‪ .‬ואילו רבינו נשאר ללמוד‪.‬מה ענה לכם הרבי?" הייתי סקרן לדעת‪" .‬‬ ‫אמר לה הרה"ק‪" :‬דו זאגסט אזוי‪ .‬פעם אחת ראתה שאין איש מאנשי הבית שם בבית‪.‬אל הרבי ליטול ברכה‪ .‬‬ ‫פעם בשהותו של רבינו בשווייץ‪ .‬וניגש אלי אחד הבחורים‬ ‫ושאלני‪" :‬כיצד ניתן בכאלו כוחות להתיישב ללמוד? כיצד סובל זאת המוח‬ ‫העייף כל כך? הן צריך לנוח כדי שהמוח יהא ראוי ללימוד התורה!"‬ ‫עניתי ואמרתי לו‪ :‬למה הדבר דומה? לאדם הבא רגלי ביום קיץ חם‪.‬שמונה שנים מהחתונה לא היו לה‬ ‫ילדים‪ .‬מה רצונך ממני? אני רואה בעיני שאי אפשר‬ ‫שיהיה לך פרי בטן! התחילה האשה לבכות מאד‪ .‬עייף אני כל כך מטורח הדרך הקשה‪ .‬אנעל את הדלת והרבי יעבור על איסור‬ ‫יחוד!‪.‬ששנים רבות לא נפקד בזרע של קיימא‪ .‬אמרתי‪" :‬אברך זה הוא עסקן הישיבה‪ .‬‬ ‫ביקשתי הורמנא מהרבי לספר מעשה‪ .‬גש‬ ‫אליה לטבול ולהקר‪ .‬מקצה העיר האחד עד הקצה‬ ‫השני‪ ..‬קום לאמיר לערנען א שטיקל גמרא‪ .‬‬ ‫הרבנית טורק ע"ה הנ"ל‪ .‬מי שבחצי שנותיו‬ ‫קשר איתן | מוסף מיוחד לרגל יומא דהילולא קמא של כ"ק מרן אדמו"ר זצוקללה"ה ‪ -‬כ' באדר תשע"ג‬ ....‬איני יודע אם בכוחי ליטול‬ ‫עלי נטל עצום כזה‪ ..‬‬ ‫בתחילת הנהגת הרבי‪ .‬שואל אני אותו‪" :‬מה נהיה אז עם‬ ‫שידוך זה? השגתם את הכסף?" – אוי‪ .‬בעוד שלא התחלתי לחלום כיצד ניתן לגייס סכום כזה!"‬ ‫תורת ד' תמימה משיבת נפש‬ ‫אני מספר זאת לשם דוגמא קטנה לסייעתא דשמיא המופלאה‬ ‫שליוותה את מאמר פיו של רבינו באופן מבהיל על הרעיון! מין סייעתא‬ ‫דשמיא אשר היכן שהרבי הניח ידו התברך בהצלחה‪..‬מחלישים אותו מאד‪ .‬כל הבית האיר וקם לתחיה!"‬ ‫וכהנה וכהנה עובדות לעשרות שראיתי וחוויתי בתור גבאי אצל הרבי‪.‬האם הוא בר דעת?‬ ‫כסיל שכמותך‪ .‬כאפן דאס הארץ!"‪.‬בריחה מהמציאות‪ .‬בגמרא‬ ‫ובפוסקים‪ .‬כי ידוע לי מאברכים מאנ"ש הזקוקים לישועות‬ ‫ומפצירים ועדיין לא נושעו‪ .‬מסיימת‬ ‫הרבנית טורק‪ .‬הרבי הזדעזע מאד מהמעשה‪ .‬‬ ‫ענה לי רבינו בענוותנותו‪" :‬אמנם אמת נכון הדבר‪ .‬כולו חטיבה אחת של זיעה‪ .‬ולפתע הוא פונה אלי‪" :‬זאג מיר ישראל‪ .‬‬ ‫זאת סיפרתי לרבי‪ .‬כי אם נכנס אל חדרו‪.‬המשיכה‪" :‬זה עבור אשה צעירה‬ ‫אשר לפני שנה הייתי עמה אצל הרבי‪ .‬אמר לה הרה"ק‪" :‬אם‬ ‫את מאמינה יהיה לך בן! לתקופה נולד לה בן!"‬ ‫הוא נכנס אל הרבי ושהה שם פרק זמן‪ .‬שרבינו היה ישן לא יותר משתי שעות במעת‬ ‫לעת‪ .‬אחר יום‬ ‫קוויטלעך היה עייף ושבור מאד ולא יכול להשקיט את סערת רוחו‪ .‬‬ ‫פעם כשהקוויטלעך הסתיימו מאוחר מאד בלילה‪ .‬אבל אצל הרבי זוהי התקררות מהזיעה‪ .‬ותחיה את נפשך! אבל הוא מתעצל ומשיב‪ :‬אין לי כח‬ ‫לגשת ולטבול‪ .‬כמובן‬ ‫שאיננו מבינים כיצד יתכן להתיישב אצל ה"חושן משפט" וללמוד כאשר‬ ‫עייפים‪ .‬אשר לא היו לה ילדים‪ .‬כשהוא יוצא הנני שואל אותו‪:‬‬ ‫"נו‪ .‬ובחצי השני יעסוק במצוות באהבה רבה ואש‬ ‫קודש בוערת לה' בהתלהבות גדול‪.‬ונוטל ברכה ויוצא עם‬ ‫האמונה שלימה שהוא נושע‪ .‬רבים נכנסו אל הקודש פנימה לפרוק סאת צרותיהם‪ .‬עסקן‬ ‫הישיבה‪ .‬‬ ‫אבל כשלעצמי פירשתי את הענין‪ .‬ובסיום‬ ‫עבודת הקודש ראיתי את הרבי פותח את הגמרא והרמב"ם‪ .‬וכשנתתי את הקוויטל‬ ‫לרבי‪ .‬ואחר‬ ‫שסיימתי את כתיבת הקוויטל‪ .‬אכן‬ ‫כאשר היה גומר את ה"פראווען" לא עלה על יצועו‪ .‬ער וואלט שוין געמעגט‬ ‫געהאלפן ווערן!" אומר לי הרבי‪ :‬דו זאגסט אויכעט "דער רבי זאל צו זאגן?!‬ ‫ס'גייט דעך נישט אזוי! לא בכל פעם מגיע הדבר בקלות!"‬ ‫כמו כן – אמרתי ‪ -‬אנו לפי השגותינו שהלימוד הוא עול ומאמץ‪ .‬אבל הוא לא היה‬ ‫לו כח ועלה על יצועו‪ .‬סיפר כל אחד מהם‬ ‫בנפרד‪ .‬יאמרו לו‪ ..‬‬ ‫אזרתי עוז והראיתי לרבנו את דברי הרבי רבי אלימלך זי"ע בספרו‬ ‫הק' "נועם אלימלך" פר' אמור‪ .‬שכן אין לי מנין להשיג סכום כזה‪ .‬גופו ובגדיו כולם ספוגים ונוטפים זיעה‪.‬והדבר הגיע כל כך בקלות כמשחל‬ ‫בניתא מחלבא‪ .‬וכתוצאה נפגע שלום הבית‪ .‬ואמרה לו‪" :‬אינני מבינה‪.‬נודעתי מכך ונטלתי את הענין לידי‪.‬הלא לכשתטבול תהפוך לבריה חדשה וכוחותיך‬ ‫ישובו אליך!‬ ‫בכל ראש חודש הייתי מכניס אל הרבי קוויטלעך שמסרו לי בני חו"ל‪..‬ומביאה אשה צעירה‪ .‬הרבי ענה‪ :‬הן! בוודאי! וואס א‬ ‫שאלה? איהר זאלט גיין טוהן‪ .‬או בעיות אחרות המזדמנות‪ .‬ומפרשי הש"ס‪ .‬וכאן באים אנשים מבחוץ ופועלים על אתר‪.‬היה מתאונן כי נטילת הקוויטלעך וצרות‬ ‫עמך ישראל שהוא שומע מדי יום ביומו‪ .‬וכל אימת שהוא חפץ להרגיע את מוחו‪.‬והוא כבר התעייף‬ ‫ורצה ללכת לישן‪ .‬לפני שבועיים‪ .‬‬ ‫בשהותו בימות הקיץ בשווייץ‪ .‬עה"פ "אלה מועדי ד' וגו' בחודש הראשון‬ ‫בארבעה עשר לחודש"‪ .‬ותראו שתצליחו!" ובדברו הוציא מיד חמשת‬ ‫אלפים לירות ונתן לו באמרו‪" :‬הא לכם ההשתתפות שלי בזה!" ‪ -‬אצל רבינו‬ ‫היו כאלו שנושעו על אתר‪.‬‬ ‫והבאתי את האשה אל הרבי להתברך בפרי בטן‪ .‬‬ ‫ואם כבר ישנה אשה מוכנת קשה לו להושיעה שיהיו לה בנים? וכי יש קושי‬ ‫לפניו יתברך?"‬ ‫‪18‬‬ ‫שניים שלמדו עם הרבי בחברותא בימי בחרותו‪ .‬פונה היא ואומרת לי‪" :‬ידוע לכם בשביל‬ ‫מי מיועד הקוויטל?" כשעניתי בשלילה‪ .‬שלמד עם הרבי עד שעה שתיים‪-‬שלוש בלילה‪ .‬כדי שייוושעו ותשרור‬ ‫השלום בביתם‪..‬בסך הכל פרנסתי‬ ‫מצומצמת‪ .‬מכל‬ ‫היסורים וצרות אשר הוא שומע‪ .‬בלי שום חכמה ודעה עצמית‪ .‬‬ ‫פתח גמרא או שולחן ערוך "חושן משפט" והחל לעסוק בתורה בהתמדה‬ ‫רבה‪.‬היתה באה לפרקים אפילו כמה פעמים‬ ‫בשבוע‪ ..‬ערך הזוג ברית לבנם הבכור!‪ .‬צו דו גלייבסט אזוי? הנך אומרת כך‬ ‫לפי שאת חפצה בבנים‪ .‬געכאפט אזא‬ ‫ציטער און זיך געווארפן‪ .‬‬ ‫אומרת היא להרה"ק‪ :‬הפעם חייב הרבי להבטיח לי שיהיה לי ילד! שואל‬ ‫הרה"ק‪ :‬מה פתאום חייב אני עתה יותר מאשר בפעמים הקודמות? אומרת‬ ‫היא‪ :‬כי אם הרבי לא יבטיח לי‪ .‬ושוקע בלימוד‪..‬והוא בא שוב‪ .‬‬ ‫אני שמשתי אז עדיין כמשגיח בישיבה‪ .‬וסיפרתי‪ :‬להרה"ק ר' פינחס‬ ‫מקאריץ היתה קרובה‪ .‬‬ ‫הדבר היה אצלי לפלא‪ .‬‬ ‫עברו מספר חדשים‪ .‬אם בענין‬ ‫פרנסה או ילדים‪ .‬סלחו לי שלא סיפרתי לכם‬ ‫את סוף המעשה‪ .‬‬ ‫אירע שהיא באה וביקשה לכתוב קוויטל עבור אשה תימנית‪ .‬והרי איני יכול להבטיח ולא לשלם"‪.‬‬ ‫וואס הייסט מ'קען נישט? הרבש"ע לקח עצם מאדם וברא ממנו אשה‪.‬שבחצי שנות האדם יעסוק בתורה‪ .‬ובשעה ארבע כבר קם‪ .‬ואומרים לו‪ :‬לא הרחק מכאן ישנה מקוה מים קרים‪ .‬ורבינו אמר לו‪ :‬בא נסיים "פרי מגדים" זה‪ .‬וברצוני להכנס אל הרבי לשאול‬ ‫בעצתו אם עלי לקחת את הדבר על עצמי‪ .‫אלף לירות (היה זה עוד לפני שנים רבות)‪ .‬כי מי שנכנס אל הרבי בתמימות‬ ‫ובהתבטלות גמורה‪ ..‬שם מוצא רבנו מרגוע לראשו‬ ‫ומנוחה לנפשו על ידי התורה‪.‬‬ ‫הרי הוא "נמלט" לתוך ה"חושן משפט"‪ .‬כי אחר השעה שתיים שכב לישון‪ ..‬הבאתי קוויטל של אברך מחו"ל‪ .‬‬ ‫בלי כל השכלה וחכמה!‬ ‫עוד סיפר החברותא‪ .‬היה זה בלילה אחד בו צבאו המונים‬ ‫על בית רבינו‪ .‬‬ ‫באמצע תמוז כשהשמש לוהטת בעוזה‪ .

‬תמידין כסדרם הגיע‬ ‫ומסר את שיעוריו‪.‬ובין מנחה‬ ‫למעריב היה לו שם שיעור קבוע‪.‬‬ ‫אמנם דא עקא שגג המכונית היה נמוך ובשביל להיכנס אליה היו מוכרחים‬ ‫להתכופף‪ .‬עיינו שם בדברי התוספות‪..‬היה רבנו‪ .‬מתחייך הרבי ואומר לי‪ :‬הנך‬ ‫רואה שם בארון את הספר ההוא השחור ודק? הבא נא לי‬ ‫אותו‪ .‬והרבי פתחו ומראה לי‪" :‬קוק‬ ‫אריין דא אינוויינדיג!" עיינתי ומיד ראיתי כי הרש"ש יש לו‬ ‫גירסא אחרת בתוספות‪ .‬אך מה יעשה‬ ‫אדם שלא עשה כן בחצי שנותיו הראשונות‪ .‬בוודאי שעליו לעסוק‬ ‫בתורה גם בחצי ימיו השניים!‪.‬להנה"ח ר' חיים מנחם (מענדיל) גוטמן‬ ‫מגרוסוורדיין היתה מכונית חדשה‪ .‬‬ ‫ותורה יבקשו מפיהו‬ ‫פעם למדתי בחברותא עם הרה"ח ר' יוסף כ"ץ הי"ו‬ ‫טוש"ע הלכות ציצית‪ .‬משנות כהונתו כמשב"ק‬ ‫ָּ‬ ‫סיפר‬ ‫ולפניהם)‪.‬היה זה ספר חידושי הרש"ש‪ .‬‬ ‫שעדיין כיהן אז כרב‪ .‬פותח לפתע רבינו את דלת חדרו ומתחיל‬ ‫לספר לי‪:‬‬ ‫זקני הקדוש (בעל "אהבת ישראל") זצ"ל היה זקוק פעם להכנס‬ ‫מתחנת הרכבת אל תוך העיר‪ .‬‬ ‫ראינו אצל רבינו‪ .‬ולפי זה הכל מיושב‪( .‬שאז עדיין לא נדפס‬ ‫יחד עם הגמרא‪ .‬לא יום ולא לילה‪ ..‬ונצל‬ ‫את הזמן ללימוד או למוסר וכדומה‪ .‬‬ ‫דורון דרשה מרבנו זי''ע לתלמידו הגה''ח ר' ישראל זילברשלג ז''ל‬ ‫עבודת הקודש‬ ‫רבינו שיעבד עצמו לטובת יהודים עשרים וארבע שעות‬ ‫במעת לעת‪ .‬נכנסתי אל כ"ק רבינו‪.‬‬ ‫שיעורים כסדרן‬ ‫מעת שבנו את בית המדרש "בית הלל"‪ .‬וה"בית יוסף" שם ציין לדברי‬ ‫התוספות במסכת מנחות‪ .‬יום אחד בשעות הצהריים ביושבי‬ ‫בבית הרבי בחדר החיצון‪ .‬ובאו‬ ‫שם לפניו פתקאות קשים רבים‪ .‬ולמותר לומר שמעולם לא‬ ‫החסיר מלומר שיעור‪ ..‬ואמרתי לו‪ :‬אני עמל על דברי הב"י‬ ‫כאן ואין הדברים מובנים לי‪ .‬‬ ‫לעולם לא נמנע לשאת את משא הקודש על כתפיו‪.‫עסק בתורה ובפוסקים‪ .‬כבר אירע שבאמצע הלילה בשעה שתים‬ ‫העירו את רבנו כי היו מוכרחים להזכיר ענין דחוף של פקוח נפש‪.‬בין אם היה ציבור של חמישים אנשים‬ ‫או יותר‪ ..‬בשום זמן לא טען‪ :‬עכשיו איני חפץ‬ ‫לשמוע מצרות ישראל‪ .‬‬ ‫וראינו שבתוס' אין מוזכר ענין זה‪ .‬ר' ישראל ז"ל‬ ‫מספר עובדות באותו סגנון‪ .‬‬ ‫בשנת תש"מ נפש רבינו בימי הקיץ בעיר דאוואס בשווייץ‪ .‬עליו לעסוק אח"כ באהבה‪ .‬בכהנו‬ ‫כרב אב"ד‪ .‬והוא חפץ שהרבי יסע במכוניתו‪.‬‬ ‫הוא היה אומר‪ :‬מדוע מאחרים תמיד לשיעור? אדרבה‪.‬‬ ‫אינך יכול לדייק? הקדם בחמש דקות או ברבע שעה‪ .‬ובין אם היו שלשה אנשים‪ .‬הבאתי אותו‪ .‬מה שאפשר ללמוד‬ ‫בזמן זה‪.‬והיות וזקיה"ק היה בעל בשר היה הדבר קשה לו כקריעת ים‬ ‫התמסרות למען צרכיהם הגשמיים של התלמידים ‪ -‬מכתב‬ ‫בפרסום ראשון מרבנו זי''ע לתלמידו הגה''ח ר' ישראל ז''ל‬ ‫קשר איתן | מוסף מיוחד לרגל יומא דהילולא קמא של כ"ק מרן אדמו"ר זצוקללה"ה ‪ -‬כ' באדר תשע"ג‬ ‫‪19‬‬ .‬שאף אז לא איחר לבוא לשיעור והיה בין‬ ‫השניים או השלשה הראשונים‪ .‬בא לשם מדי יום לתפילות מנחה מעריב‪ .‬ודבר נדיר היה שהמשתתפים‬ ‫יצטרכו להמתין לבואו‪ .‬שכאשר מסר שיעורים הקדים תמיד‬ ‫לבוא אף לפני משתתפי השיעור‪ .‬בפרט בימות החורף כאשר ירד גשם‬ ‫בבוקר יום השבת‪ .

‬‬ ‫או לשלוח עם גבאי‬ ‫אחר שיכנס אל‬ ‫פנימה‪.‫סוף‪ .‬מהי ערכה של‬ ‫מצוה בעיניו של תלמיד שלו‪ .‬‬ ‫בשבתו עם חברים‬ ‫רבנו היה חבר ב"חברותא" שלנו ‪ -‬החבורה הראשונה בשיכון‪ .‬תיכף הם‬ ‫‪20‬‬ ‫נוסעים אליו ומאמינים לו כל מה שיאמר להם‪ .‬מה שהיה שם איני יודע‪.‬שעלי‬ ‫להסתגר ולא להתייחס אל אף אחד)‪.‬אבל באמת זה אינו כלום כי הנסיעה‬ ‫להצדיק הוא שנלמוד את עצמינו מאורחותיו להיות שנודע מכמה וכמה‬ ‫שנים הנהגותיו וצדקותיו וחסידותיו אזי נוסעים אליו ללמוד אורחותיו‬ ‫ולעשות צוותא אליו"‪..‬אשר לכל בחור בר מצוה היה הרבי‬ ‫מזהיר‪" :‬אל תדבר דיבורי חול בתפילין!" בכמה מעריך זאת לעצמו אברך‪..‬‬ ‫הקודש‬ .‬‬ ‫תלמיד הישיבה? הרי הנך יודע מי היה רבך! אתה ראית איך נראה שבת‪ ..‬נענה‬ ‫זקיה"ק ואמר‪" :‬דער גרינגסטער קוויטל איז שווערער ווי דעם!" (קריאת‬ ‫הפתקא ה'קלה' ביותר עולה לי בקושי גדול יותר מיסורים אלו)‪ .‬מתכופף ומסתובב‪.‬אתה‬ ‫ראית איך נראה‬ ‫ה"פאר'ן דאווענען"‬ ‫שלו‪ .‬‬ ‫ורבנו ה"אמרי חיים"‬ ‫זי"ע אמר לו די‪ .‬ביזסט מיך מקנא?" לא עניתי דבר ורבנו סגר את‬ ‫הדלת ונכנס בחזרה‪ ..‬צריך לדעת האיך ובמה‬ ‫העביר את שנות הנעורים‪ .‬אבל שהקוויטל הקל ביותר יהיה קשה‬ ‫מזה?!" – והפטיר רבנו‪" :‬היינט פארשטיי איך שוין" (כיום הדבר כבר מובן‬ ‫לי)‪..‬ובמשך שעות רבות ישבו בני החבורה והעלו אמרות וסיפורי‬ ‫צדיקים‪ .‬בתור גבאי‪..‬לא ידעו מה לעשות והחליטו להסיע את המכונית לתחנת הרכבת‪.‬ניסיתי‬ ‫לדחות את הדבר‬ ‫עד לאחר התפילה‪.‬מילא‬ ‫קוויטל קשה אפשר עדיין להבין‪ .‬ראו את‬ ‫עבודת ד' שהוא השקיע בכל מצוה "לעשות נחת רוח להבורא יתברך שמו"‪.‬האט מען‬ ‫איהם נאך געגעבן פונעם הימעל ששים גבורים‪ .‬ומתנענע‬ ‫בכל איבריו כמו חוטב עצים‪" ...‬‬ ‫כמה חשוב בעיניו תפילין על הראש‪ .‬‬ ‫ברוגע‪ .‬וכלל לא חשו שהשעון נוקף‪ .‬את ימיו ולילותיו! כיצד היתה נראית עבודתו‪.‬‬ ‫עבדא דקודשא בריך הוא‬ ‫קשה לתאר כיצד היתה נראית עבודתו לד' בתור אברך‪ .‬הוסיף‬ ‫כ"ק רבינו‪" :‬אני עמדתי שם בשעת מעשה ולא הבנתי פשר הדברים‪ .‬‬ ‫כאשר הסבירו לו שהכניסה למכונית יכולה לעלות לו ביסורים‪ .‬ומני אז הוא‬ ‫כבר התלמד‪ .‬‬ ‫ולפתע פותח הרבי את דלת חדרו‪ .‬‬ ‫אשר יצוה את בניו ‪ .‬‬ ‫ושם ישאלו את פיו במה הוא בוחר לנסוע‪ .‬‬ ‫רבינו אמר לי כמה פעמים‪ .‬תלמידיו הקדושים כידוע‪.‬פעם‪ .‬און גיט‬ ‫מיר א שריי אריין‪" :‬ישראל‪ .‬אלא עבדות ד'‬ ‫בכל השטחים‪ .‬איך לימודו היה נראה‪ .‬הוא היה‬ ‫מגיע מפעם לפעם לשבת עם בני החבורה‪ .‬כבר בשיכון ויז'ניץ‪ .‬כשאני למדתי‬ ‫בישיבה‪ ..‬‬ ‫פעם‪ .‬כאילו לא אליו‬ ‫הכוונה‪ .‬הגם שלא היו מכירים אותו‬ ‫מכבר מנעוריו מה טיבו ומה הנהגתו‪ ..‬‬ ‫ה"מים שלנו" שלו!‬ ‫המשב''ק הגה''ח ר' ישראל ז''ל בהעמדת היין בשולחן הטהור בהושענא רבה‬ ‫קשר איתן | מוסף מיוחד לרגל יומא דהילולא קמא של כ"ק מרן אדמו"ר זצוקללה"ה ‪ -‬כ' באדר תשע"ג‬ ‫ובענין עבודת‬ ‫ההכנה לתפילה‪.‬אשר עבר את מפתנו והסתופף בצל קורתו‪.‬אז איך זאל מיך צו‬ ‫שליסען אין קיינעם נישט אנקוקען" (ממשמעות הדברים יוצא‪ .‬בלא לאו ובלא תששותא"‪ .‬איך‬ ‫תפילתו היתה נראית‪ .‬‬ ‫עד אשר אירע‪ ..‬הוא היה אז אברך בשנות השלושים‪ .‬ישבתי על כסאי בבית רבינו בשעת צהריים‪.‬אם במכונית או בכרכרה‪ .‬אף אחד מהמשתתפים לא חש‬ ‫כלל שהזמן עובר‪.‬בחר‬ ‫זקיה"ק לנסוע במכונית‪.‬‬ ‫בכל אלו ראו כיצד מונח ראשו עם כל רמ"ח איבריו במצוות ד'‪ .‬אינה‬ ‫שום תביעה של כבוד או ממון ושאר הדברים הדומים להם‪ .‬‬ ‫הוא היה יושב בחדרו ולומד גמרא או חוזר משניות בעל פה‪ .‬לפתע שאל רבינו "מה השעה?"‬ ‫והשעון הראה על השעה שתים בקירוב‪ .‬רבינו הגיע‬ ‫להשתתף‪ .‬אבל עד‬ ‫אז – עבד עבודת פרך‬ ‫בתפילה!‬ ‫זה‬ ‫כגון‬ ‫על‬ ‫מכוונים דברי ה"מאור‬ ‫ושמש" בפרשת ראה‬ ‫על הפסוק "ונתן‬ ‫אליך אות או מופת"‪.‬‬ ‫רבנו רצה לראות כמה תלמידיו "מחבבין את המצוות"‪ .‬שמעו את דיבוריו‪ .‬שכמה צדקו דברי הרה"ק מסדיגורא זי"ע‬ ‫שאמר בזמנו בזה"ל‪" :‬דער בעש"ט הק' אין געוועהן גענוג גרויס‪ .‬תביעת רבינו מהתלמידים כתגמול על השקעתו וטרחתו‪ .‬אפיית המצות‬ ‫שאיבת‬ ‫שלו‪.‬שפעם אחת התעלף באמצע התפילה‪.‬‬ ‫כמה עמל הניח בתורה ובעבדות ד'! שם ניכרת גדלותו של המורה דרך אשר‬ ‫בידו להנהיג את בני ישראל בדרך השי"ת‪.‬כשאחד מבניי הגיע לגיל‬ ‫המצוות‪ ..‬‬ ‫און היינט ‪ -‬נישט גענוג אז מען ווייסט אליין וואס מען איז‪ .‬ליל השבת‬ ‫שלו‪ .‬על מנת לקבל הדרכה ממורה דרך‪ .‬ערכתי בביתי סעודת מצוה ומלוה מלכה לבני החבורה‪ .‬יותר‬ ‫איני רוצה לראות‬ ‫תפילה כזו‪ .‬‬ ‫הנה כאשר הזדמן‬ ‫לי‪ .‬‬ ‫וזל"ק‪" :‬מדרך המון עם‬ ‫כששומעין אומרים‬ ‫על אחד שעושה איזה‬ ‫אות או מופת‪ .‬באותם שנים‪ .‬‬ ‫והמשיך רבינו ואמר לי בזה"ל‪" :‬עס קומט אויס‪ .‬התחיל‬ ‫לעמוד על מקום אחד‪..‬לא היה שם אף אחד לפני זה‪ .‬האט מען נישט‬ ‫מיט וועמען א ווארט צי רעדן!"‪.‬שמעו את התפילה‪ ..‬‬ ‫מקרה שהיה צריך‬ ‫להזכיר אצל הרבי‬ ‫מאן דהו לפני‬ ‫התפילה‪ .‬הוא עבד עבודת פרך! אם בלימודו אם בתפילתו‪.‬‬ ‫כשרבנו היה בריא‪ .‬בין אדם למקום ובין אדם לחבירו‪.‬ומחכים‬ ‫ומצפים כבר שתבוא איזו מצוה שיוכלו לקיים‪.‬ושמרו דרך ד'‬ ‫עבדות ד' היתה עבודתו מימים קדמונים ועד היום הזה! וזאת הוא תבע‬ ‫מאתנו‪ .‬‬ ‫דהיינו‪ .‬כיצד היה מתנענע‪ .‬וכי סבורים אתם כי‬ ‫בחינם צומחים להם ידיעות בש"ס ופוסקים על שיגרת הלשון?! הוא עמל‬ ‫קשה בלימוד התורה!‬ ‫וכמו כן היה הדבר בתפילה‪ .

‬‬ ‫על הרבי לשלם בחזרה‪ .‬וכך‬ ‫הוא נהג עד שביום אחד שבק חיים‪.‬כשהודיעו לו יצא ללוות‪ .‬שאינו נותן לעשותם בשלימות‪.‬אין דורשים דברים גדולים‪ .‬‬ ‫אבל כפי כוחנו וכפי יכלתינו לעשות‪ .‬ואינו נותן לכל דבר להיות‪.‬באו באמת לשמוע כל‬ ‫מה שהרבי דורש‪ ..‬וב"אמרי נועם" אכן כתוב כן שביום זה אפשר להוושע בכל טוב‪.‬גם "רוח המקום נוחה הימנו"‪ .‬ואם כל הקהל דורש‬ ‫זאת‪ .‬‬ ‫כאן דורש מהם לבוא לשיעורי תורה‪ ..‬‬ ‫לציית למוצא פיו של הרבי‪ .‬לאלו יש חשיבות אחרת לגמרי כביכול אצל הרבש"ע‪.‬וכל שאין‬ ‫רוח הבריות נוחה הימנו אין רוח המקום נוחה הימנו"‪" .‬‬ ‫ענה הרה"ק רבי שלמה קארלינ'ער ואמר‪ :‬אם הפסוק אומר (קהלת‬ ‫ז‪ .‬כמו כן כשנסעתי בשליחותו לארה"ב‪ ..‬ונאמר אמן‪.‬ישנו למשל רב בעיירה שאין לקהילה "צרות" רבות ממנו‪.‬היתכן‪ .‬הסביר‪ .‬והדבר הולך לו בנפשו‪ .‬במתון‪ .‬לאור קריאה אחת התכנס‬ ‫מיד בלעה"ר כל הקהל‪ .‬‬ ‫אנו דורשים מהרבי‪ .‬כאן להתנהג בדרך התורה והחסידות ללא‬ ‫פשרות כלשהן‪ .‬לקיים את ציווי הרבי‪ .‬בבית החיים אחר הקבורה‪ .‬‬ ‫כשנשלחתי בשליחות הקודש‪ .‬כאשר ישנו צדיק בעולם יש אף לו דעה לומר בשמים‬ ‫ולבטל גזירות שנגזרו שם‪.‬מה פשר ענין זה? ענה ואמר‪ .‬בכל מה שבכוחינו‪.‬שטעלט מען זיך צו‪ .‬בהם ביקש‬ ‫מרבינו לפעול כל טוב לציבור אנ"ש התלמידים והחסידים‪ .‬ועל הרבי לגמול טובה‪.‬חודש‬ ‫ושנה‪ .‬ליד רבנו‪ .‬וזה מגיע בדין! הנה ראינו כיצד עמדו אברכים הכן‪ .‬יש ולפעמים‬ ‫רוצים להענישם משמים‪ .‬ציווה עלי הרבי במיוחד לומר‬ ‫לאברכים‪ .‬שיתמלאו דרישותיהם וייוושעו כל‬ ‫אחד בעניניו‪ .‬אמרו לו‪ :‬הכל טוב‬ ‫ויפה‪ .‬ב) "כה אמר ד' זכרתי לך חסד נעוריך אהבת‬ ‫כלולותיך לכתך אחרי במדבר בארץ לא זרועה"‪ .‬כמה שנפעל לא‬ ‫נוכל להשיג את הדרישות הגדולות‪ .‬הוא מניח אותם ללכת בכל אוות נפשם‪ .‬היה בצעירותו עני‬ ‫גדול ל"ע‪ .‬ועמד‬ ‫שקוע במחשבותיו כמה דקות‪ .‬והרי ראינו ‪ -‬ר' שלמה‬ ‫קארלינ'ער התייצב מנגד ואמר‪ :‬איני נותן רשות! וממילא גם שם‪ .‬‬ ‫וזאת דורשים מהרבי‪ .‬רוח הבריות נוחה‬ ‫הימנו"‪ .‬אבל העולם הרי יודע כבר שבגבאים ימצא לפעמים‬ ‫גם כעין זה‪ .‬רב‬ ‫כזה‪ .‬שאברכים יהיו מהראשונים‬ ‫בתפילה‪ ..‬זהו כוחו של מנהיג‪.‬שכאשר עשה את החריץ‪ .‬קטע מדברים שנשא ר' ישראל ז"ל בכנס "התאחדות‬ ‫התלמידים" בשנת תשמ"ט‪ ..‬ולגדל את בניהם לתורה‪ .‬בפרט בזמן זה בחודש של "מה שאלתך וינתן לך"‬ ‫(אסתר ה‪ .‬הנה כמו כן "אין רוח המקום נוחה הימנו"‪ .‬בבוקר‬ ‫יום ראשון‪ .‬יתכן שקראו את הכנס‬ ‫כדי לתבוע ולדרוש מציבור אנ"ש‪ .‬‬ ‫על רבנו לראות שהדבר יתקיים‪.‬הכנס הוא בחינת "בא ללמד ונמצא למד"‪ .‬כי לא חפצתי להכנס ביום ראשון‬ ‫בבוקר לפני התפילה‪.‬לפעול לכל‬ ‫המשתתפים‪ .‬‬ ‫ומצוום להתפלל במנין‪ .‬אבל זאת בחינה ‪ -‬לפי דעתי הפרטית‪ .‬‬ ‫כמובן‪ .‬כאן מונע מהם לשוחח בעת התפילה‪.‬הדברים‬ ‫אקטואליים ונכונים במיוחד לעת כזאת‪ .‬אין לו כל דעה בשמים‪ .‬נשען על מקלו‪ .‬‬ ‫כשנודע דבר פטירתו לרבי שלמה מקארלין‪ .‬והוא‬ ‫קנה והכניס אוכל לבית‪.‬‬ ‫אלו אשר היתה להם הזכיה כל השנים לעמוד מדי יום‪ .‬כי הוא "אומר להם דעות"‪ .‬ומי מדבר מאוכל ושתיה‪ .‬עד כדי כך שהרבנית ילדה פעם וקראו לרופא‪ .‬‬ ‫ויהודי זה החזיק אותי‪ .‬אזי רצו להפסיק לקחת אצל‬ ‫הרופא‪ .‬ובזכות זה יקבל‬ ‫גם הרבי כח חזק יותר‪ .‬וקראו לו ואמרו לו‪ .‬‬ ‫כמו שאמר המגיד ממעזריטש (מובא בסה"ק זאת זכרון להחוזה"ק‬ ‫זי"ע) "אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא" קודם שנברא הצדיק‬ ‫(הנקרא "כל") אז היה הרבש"ע עושה בעולם ככל רצונו‪ .‬ברם "לעת נעשה"‬ ‫אזי "בחפצו כל"‪ .‬בסיומם קם ועשה רושם חריץ סביב קרקע‬ ‫הקבר ופנה לביתו‪.‬‬ ‫אלו שנחוץ להם להוושע בבני חיי ומזוני עליהם להוושע בזה‪ .‬וכמו עד עתה כן מעתה ואילך‪ .‬אין בזה‬ ‫בחינה של "ויתור"‪ .‬כ) "כי אדם אין צדיק בארץ אשר יעשה טוב ולא יחטא"‪ .‬אין רוצים לשמוע לי?! היתכן? אדרבה! יראו נא‬ ‫המלאכים וייווכחו שלצדיק יש יותר כוח מהם! המלאכים מקטרגים שיתנו‬ ‫להם לעשות מה שעליהם לעשות עמו‪ .‬‬ ‫לעומת כאלה שלא הסתובבו במקום כזה‪ .‬כביכול‪.‬לחיות בצל‬ ‫הקודש‪ .‬ולעולם לא נצא ידי חובה‪ .‬ממילא מגיע לו שלא ידונו אותו‪ .‬נתהווה‬ ‫רעש בשמים‪ .‬‬ ‫אחר כך סיפר‪ .‬‬ ‫ישנה אימרה מהגאון רבי שאול בראך מקאשוי על דברי המשנה באבות‬ ‫(פ"ג מ"י) "כל שרוח הבריות נוחה הימנו רוח המקום נוחה הימנו‪ .‬הכל טוב ויפה‪ .‬נכמרו רחמיו‪ .‬נפרדתי מעמו במוצאי שבת‪ .‬אינו מניח לבני קהילתו‪.‬ש"כל המקיים נפש אחת מישראל כאילו קיים עולם מלא"‪..‬דורשים מינימום אשר חסר לכל‬ ‫אחד‪ .‬יראו נא כי לצדיק ישנו כח גדול‬ ‫וחזק יותר מהם! ובזה נגמרו הוויכוחים‪.‬כללו של דבר‪ .‬יתכן‬ ‫ואולי זו חוצפה ועזות‪ .‬והלך לפני הארון ונפנף עם מקלו אנה‬ ‫ואנה‪ .‬חז"ל‬ ‫אומרים (ב"ב יא‪ ).‬הרה"ק רבי שלמה מקארלין זי"ע‪ .‬לשלם לרבש"ע על כך שהיתה להם זכיה כזו‪ .‬‬ ‫הוא אינו דורש מהם הרבה מדי‪ .‬אין בכוחו לשנות‬ ‫מהנגזר למעלה‪.‬‬ ‫ואקדים במעשה‪ .‬וממילא אכן גדולה האחריות‬ ‫המוטלת עליהם‪ .‬ברם הרב הזה‪ .‬ההוא היה ל"ע חייב כריתות ומיתות ב"ד על כל‬ ‫הדברים אשר עבר‪ .‬אין מתחשבים אתו כלל?! אם אני אומר‬ ‫שלא ישפטוהו ולא ידינוהו‪ .‬‬ ‫"אין מנוחה" הימנו‪ .‬שלא היה שומר תורה ומצוות‪ ..‬מרבי כזה‪ .‬והוא ראה שאין‬ ‫אפילו מעט מים חמים בבית‪ .‬במקום תורה ומקום מיוחד בקדושה וטהרה‪.‬שבוע‪ .‬איז אויב ס'איז‬ ‫יא דא איינער אויף דער וועלט וואס "אשר יעשה טוב ולא יחטא" (אם יש‬ ‫אחד אשר יעשה טוב ולא יחטא)‪ .‬בא הרופא בטענות וזעק‪" :‬היתכן?‬ ‫כך נוהגים?! כשלא היה לכם מאומה לקחתם ממני‪ .‬עכשיו משליכים הנכם‬ ‫אותי לגמרי?!" עד אשר הסכימו שהוא ישאר בחזקתו ויביא עוף לשבת‪ .‬שהרבי הוא בכח‪ .‬‬ ‫לסיום הדברים‪ .‬בשליחות ובמעמד רבינו זי"ע‪ .‬על רבנו לראות שיתקיים הדבר ויוושעו כולם‪.‬שהוא רוצה‪ .‬אבל אף אחד לא יכול היה לעשות לו מאומה‪ .‬זוהי בחינה של "בא ללמד ונמצא למד"‪.‬עד שרבי שלמה קארלינ'ער זי"ע‬ ‫נתגלה והנהיג ברבנות וכבר היה לו פרנסה‪ .‬‬ ‫הפסוק אומר (ירמיה ב‪ .‫ורק באין ברירה נכנסתי‪ .‬וזאת מגודל האימה בדל"ת אמותיו של הרבי לפני‬ ‫התפילה‪ .‬אין להם "מנוחה"‬ ‫מרב כזה‪ .‬בהתקרב יומא דהילולא רבא קמא‪:‬‬ ‫בעיניי‪ .‬עד כמה היה‬ ‫הדבר קודש קדשים אצל הרבי‪ .‬‬ ‫לעומת זה – "כל שאין רוח הבריות נוחה הימנו"‪ .‬‬ ‫תודתנו לנכד הרה"ח ר' ישראל ז"ל‬ ‫הר"ר משולם יצחק בר"י שכטר‬ ‫קרית ויזניץ מודיעין‪-‬עילית‬ ‫קשר איתן | מוסף מיוחד לרגל יומא דהילולא קמא של כ"ק מרן אדמו"ר זצוקללה"ה ‪ -‬כ' באדר תשע"ג‬ ‫‪21‬‬ .‬כי יודעים שזהו רצון הרבי‪ .‬‬ ‫ומלכנו בראשנו‪ .‬אבל דבר אחד נדרש כתוצאה מכנס זה‪.‬ציוה שיודיעו לו כאשר‬ ‫תצא הלוויה‪ .‬ויפעול בעד כולנו בני חיי ומזוני וביאת משיח צדקנו‪.‬אי אפשר לוותר ואין בכוחנו לוותר‪ .‬ואסור לו להתחמק‪ .‬ואלו שישתתפו בעתיד‪ .‬‬ ‫יש בכוחו לעמוד איתן על המשמר ולמנוע אותם‪ .‬ו)‪ .‬‬ ‫וממילא הציבור מקבל על עצמו לעמוד הכן לפקודתו לשמור ולקיים‬ ‫כל מה שרבנו דרש‪ .‬כך עד הבית החיים‪ .‬ישנו יצר הרע אף נגד מצוות השי"ת‪ .‬אבל מה ייעשה עם הכריתות ושאר העבירות שהוא עבר עליהם? וכי‬ ‫מאליו נפטרים מכל אלו?! כך התחילו להתווכח עמו‪.‬במסירות נפש‪.‬לא יכלו מלאכי החב' לעבור‬ ‫את גבולו ולגשת אל הנפטר‪ .‬וזהו כוחו של הרבי‪ .‬שנשאר חקוק היטב בלבי מימי בחרותי ואחריהם‪ .‬המסור בנפשו לבני הקהילה‪.‬‬ ‫כך התנהלו הענינים פרק זמן‪ .‬אם בשבת או בימות החול‪.

‬‬ ‫אינה נלמדת בקדושה וטהרה‪ .‬יותר משבעים שנה לאחר מכן‪ .‬וכל דעות זרות והשקפות‬ ‫שאינן טהורות לכותלי בית המדרש‪ .‬שלא למנוע מלספר את המעט מן המעט שראיתי בעיני‪.‬ובימי הנופש‬ ‫בקיץ בשוייץ שנים רבות‪.‬לאחר השואה האיומה‪.‬להמית עצמו באהלה של תורה‪ .‬אלא להפך‪.‬רוח אפינו משיח ה' אשר אמרנו‬ ‫בצילו נחיה עד יבוא גואל‪ .‬דיינים‪.‬שכל הנושא תפקיד רוחני תהיה נפשו נקייה‪ .‬אשר לפי גדולת נפשו‪ .‬לא הפסיק להרביץ תורה משוש חייו‪.‬עבודה‬ ‫וגמילות חסדים‪ .‬‬ ‫פעם אחת‪ .‬לפיכך נלחם במסירות נפש יום‬ ‫ולילה לבל יכנס כל דבר שאינו טהור אל המחנה‪ .‬‬ ‫הסביר‪ .‬ולאחר מכן בכוללי ויז'ניץ‪ .‬‬ ‫שמעתי ממקור נאמן‪ .‬והקים‬ ‫לגיונות לגיונות של עובדי ה' בקדושה וטהרה‪ .‬על כמה וכמה למנהיג עדה קדושה דרך‬ ‫משלו‪ .‬היא הדרך אשר ינחיל דרכה את הדבקות בה'‪.‬תחת ההדרכה‪ .‬אינה רצויה‪ .‬ומי יכול להשיג גודל חסידותו ונקיותו‪.‬‬ ‫אבל למען ידעו דור האחרון שלא ידעו את "יוסף" ולא ראו את העבר‪.‬כי לעולם לא נדע! הידיעה שאיננו יודעים ‪ -‬חשובה לעין ערוך‪.‬רביה"ק ה'אמרי חיים' זי"ע‪ .‬ראה ביגיעת התורה ודבקות בתורה‬ ‫בקדושה וטהרה ‪ -‬חזות הכל! הוא ראה בה את הדרך הנבחרת לעבודת ה'‪.‬שפעם אחת נשאל רבנו זי"ע על אברך פלוני‪.‫שר התורה‬ ‫הרה"ג יצחק בירך דסקל שליט"א‬ ‫דומ"ץ בבני ברק‪ .‬‬ ‫מרן זי''ע במסירת שיעור בשהותו בשווייץ‬ ‫היום‪ .‬כ"ק מרן אדוננו מורנו ורבנו זי"ע‪ .‬וכשראה‬ ‫צורב צעיר שנפשו שואפת לגדלות בתורה‪ .‬מאז במשך שבעים שנה‪ .‬הוא הגבר שהעמיד בכח תורתו וקדושתו את‬ ‫עמוד התורה בחסידות ויז'ניץ המעטירה עשרות רבות בשנים‪ .‬ובזכותו הוקם מעפר דור חדש של‬ ‫עמלי תורה‪ .‬מסר את נפשו לפתוח ישיבה בגרוסוורדיין תחת‬ ‫נשיאות אביו‪ .‬היה אוהבו אהבת נפש‪ .‬‬ ‫האם ראוי להיות מלמד בתלמוד תורה‪ .‬‬ ‫מקים עולה של תורה‬ ‫עוד בהיותו בחור צעיר לימים‪ .‬בשנת ת"ש‪ .‬ובכללות נחלקו לג' חלקים‪ :‬תורה‪ .‬מי יכול‬ ‫לספר התמדתו הנפלאה בתורה‪ .‬כי תורה אשר‬ ‫‪22‬‬ ‫מאיר פניו לתלמיד מצטיין בחלוקת פרסים‬ ‫קשר איתן | מוסף מיוחד לרגל יומא דהילולא קמא של כ"ק מרן אדמו"ר זצוקללה"ה ‪ -‬כ' באדר תשע"ג‬ .‬דרכה יוכל להגיע למטרה הנכספת‪.‬‬ ‫חובה עלינו‪ .‬מעודדו‬ ‫ומרוממו מעל הכל‪.‬‬ ‫לעולם לא נוכל לדעת עד כמה מסר נפשו על הדבר‪ .‬כי הבחין שאינו מדקדק במנהגי חז"ל בענין מסוים‪.‬נכנסתי לקודש פנימה‪.‬עת נהרגו ונשחטו מליוני יהודים‪ .‬מי יכול להעלות‬ ‫עלי גליון קדושתו טהרתו ופרישותו עוד מהיותו ילד רך בשנים‪ .‬אשר‬ ‫כולם דרך לדבקות בה' ‪ -‬תכלית כל העבודות‪ .‬אלפי‬ ‫חסידי ויזניץ אברכי כולל‪ .‬עורך גליונות "בינת המשפט"‬ ‫איננו מתיימרים להקיף אפס קצהו מדמותו השגיבה של האי בוצינא‬ ‫קדישא‪ .‬‬ ‫תורה בקדושה וטהרה‬ ‫בד בבד למסירותו לתורה הקדושה‪ .‬מאות מורי הוראה‪ .‬כאשר לא‬ ‫היה לאנשים את הכח הנפשי והמחשבה להרחיב גבולות תורה‪ .‬אשר מסר נפשו לה' בכל רגע‬ ‫ורגע‪.‬‬ ‫בשנים שהסתופפתי בצל קדשו בישיבה הק' "בית ישראל ודמשק אליעזר"‬ ‫ויזניץ‪ .‬משגיחים ‪ -‬שכולם תלמידיו‪ .‬למחרת סיום זמן חורף תשמ"א‪ .‬רמי"ם‪ .‬‬ ‫וביקשתי הדרכה בדרך לימוד התורה‪ .‬נפשו איוותה להרביץ תורה‪ .‬כי הכל נובע ממקור מעיין מים חיים!‬ ‫הוא הגבר שהקים עולה של תורה‪ .‬‬ ‫שאיפה לגדלות תורה‬ ‫רבינו זי"ע הרבה לעודד ולטפח את הצעירים לשאוף לגדלות‪ .‬ולאחר מכן‪ .‬‬ ‫מי יבוא להקיף את מסירות נפשו לתורה ועבודה‪ .‬תלמידי ישיבות ויזניץ‪ .‬אשר מחולקים כל אחת מהם לפרטי פרטים אין סוף‪ .‬לפליאת השואל‪.‬אבל חובה עלינו‬ ‫לדעת‪ .‬פשוטו כמשמעו‪ .‬‬ ‫כ"ק מרן אדמו"ר הק' זצללה"ה זי"ע‪ .‬‬ ‫ועליה מסר נפשו כל ימי חייו במסירות עילאית ‪ -‬שאין דומה לה ‪ -‬ביגיעה‬ ‫עצמית‪ .‬אשר לימים אמר‪" :‬לולי העונג‬ ‫שיש לי מלימוד התורה בישיבתי‪ .‬‬ ‫הישיבות הקדושות נסגרו‪ .‬אז בשנות‬ ‫המלחמה האיומה‪ .‬והשיב בשלילה‪ .‬שומא על הדור הצעיר‬ ‫לדעת‪ .‬ולכל יהודי הדרך המיוחדת לו‪.‬זכה‬ ‫להפיץ את התורה לתלמידיו במסירות נפש בלתי ניתנת לתיאור‪.‬‬ ‫רבני קהילות‪ .‬אשר היה ממש מהבודדים בדור בהתמדת‬ ‫התורה‪ .‬לא הייתי מחזיק מעמד בשנים קשות‬ ‫אלו"‪ .‬הנחיל לתלמידיו‪ .‬לבל ינחיל לתלמידיו‬ ‫תורה שאינה נלמדת כראוי‪.‬כאשר עינינו רואות ולא זר‪ .‬על אחת כמה וכמה הקפיד במשנה‬ ‫זהירות‪ .‬בשנים תשל"ח ‪ -‬תשמ"ג‪ .‬‬ ‫התורה הקדושה ‪ -‬חזות הכל‬ ‫הרבה דרכים בעבודת ה'‪ .‬‬ ‫המתאימה לנפשו‪ .‬התחיל לומר כדברים‬ ‫ואם לכל יהודי דרך משלו‪ .

‬היה זה פעם ראשונה לשמוע שאלה למדנית כל כך‬ ‫מרבי חסידי‪.‬ולכן בכל מראי מקום אשר היה מובא בתוס'‪ .‬רבנו זי"ע שתק ושאל שאלה אחרת‪ .‬התורה בעצמה תתן לך את הדרך‬ ‫הנכונה המתאימה עבורך"‪ .‬‬ ‫לפתע הפסיק אותי‪ .‬‬ ‫בשיעור השתתפו הרבה תלמידי חכמים מופלגים מאירופה‪ .‬שיאמר להם‪ .‬‬ ‫ובאופן זה לא‪ .‬וענה אחד התלמידים את‬ ‫דברי רש"י‪ .‬לא היה מראה מקום אחד שלא היה בודקו‪ .‬אלא‬ ‫יהודים מאירופה‪ .‬‬ ‫קשר איתן | מוסף מיוחד לרגל יומא דהילולא קמא של כ"ק מרן אדמו"ר זצוקללה"ה ‪ -‬כ' באדר תשע"ג‬ ‫‪23‬‬ .‬דבר שהראה לימוד ויגיעה בו בכל דף ודף‪ ..‬שאל רבנו זי"ע מה מובא במראה מקום‪...‬האם התלמיד מעיין כראוי בכל מראה‬ ‫מקום‪.‬שהם הלכות שחולקים בהם אביי ורבא‪ .‬כך היה הוגה בתורה ללא הרף‪ .‬כי הוא מעיין בכל‬ ‫מראה מקום שמובא!‬ ‫רבנו היה מוסר שיעור בכל יום על ענין אחר‪ .‬והיה נוטל את הש"ס‬ ‫ופותחו‪ .‬‬ ‫עם הנה''ח ר' שמואל יודא דסקל ז''ל‬ ‫לאחר שהבהיר את השאלה‪ ..‬חשוב לבדוק כל מראה מקום!"‬ ‫בעת ששהה בשווייץ בחודש תמוז‪-‬אב‪ .‬ולאחר מכן‪ .‬אשר‬ ‫התווכחו והתנצחו בדברי רבנו‪ .‬‬ ‫וכשהשיב התלמיד‪ .‬‬ ‫האם לימוד בעיון או בבקיאות וכדו'‪ .‬וכדי‬ ‫להבין היטב‪ .‬שמעת בודאי מה שדברתי בסיום‬ ‫הזמן לכל התלמידים‪ .‬והתנצל כי בגמרא ובתוס'‬ ‫בסוכה‪ .‬או בראשון פלוני‪ .‬‬ ‫הרגילות לעמול ולבדוק כל מראה מקום‪ ..‬את ידיעותיו‬ ‫המבהילות בתורה‪ .‬היה‬ ‫אומר בעל פה בדיוק באיזה עמוד בש"ס מוזכר הדבר‪ .‬ואמר‪" :‬הרי ידוע שבאופן זה‪ .‬לא הסתפק רבנו בזה‪ .‬כמה וכמה בחורי ישיבות ששהו שם ‪ -‬שקשה היה‬ ‫עליהם להבין היטב את השיעור מחוסר ידיעות ‪ -‬ביקשו מרבנו זי"ע‬ ‫לאחר השיעור‪ .‬אשת חבר של הסבא קדישא ה"אהבת ישראל" זי"ע‪ .‬התשובה היתה מופלאה‪" :‬תאמינו לי‪ .‬אשר ממש כל רז לא אניס ליה‪.‬רבנו הסביר את השאלה‬ ‫שהייתה מורכבת מאוד‪ .‬באה לידי ביטוי בשיעוריו‬ ‫בשווייץ‪ .‬אין עניין זה כלל‪ .‬ובכל שנה ושנה עינינו ראו ולא זר‪ .):‬ושאל מה הם ראשי תיבות‬ ‫יע"ל קג"ם שמובא בגמרא שבהם הלכה כאביי‪ .‬ומיד היה מחווה באמצעו למקום הגמ'‪ .‬לא היה דף אחד בש"ס שלא‬ ‫היה מקומט וצהוב מרוב יגיעה!‬ ‫מרן זי''ע במסירת שיעור בשהותו בשווייץ‬ ‫הללו‪" :‬אתמול סיימנו בישיבה את הזמן‪ .‬‬ ‫דרכו בקודש היתה ללמוד בש"ס קטן‪ .‬עמדנו ליד האנשים‪ .‬שכאשר לומדים את המראה מקום‪ .‬אפילו הר"ש‬ ‫בטהרות ובזרעים היה צהוב מרוב שימוש‪ .‬רבנו לא הסתפק בכך‪.‬שטחתי את כל הצדדים במשך זמן רב‪.‬ולזכור כל דבר‪ .‬הלה התנצל כי לא מובא‬ ‫ברש"י ביאור המחלוקת‪ ...‬‬ ‫בי"ג באב נתן רבנו זי"ע תיקון לרגל היארצייט של זקנתו הרבנית‬ ‫הינדא ע"ה‪ .‬ורק כאשר אני יורד במדרגות מהחדר שלי לבית המדרש‪ .‬התחיל רבנו להסביר את עומק‬ ‫השאלה‪ .‬הכל מודים שחלין הקידושין‪.‬אני לא מכין את‬ ‫השיעור‪ .‬בכל דור‬ ‫צריך גדולי תורה‪ .‬‬ ‫וביקש לברר היטב מהי כל מחלוקת ביע"ל קג"ם‪ .‬לסובבים‪ .‬ובאותה הסוגיא מובא דין קטן בן‬ ‫כמה ימעט בחלון! רבנו רצה לבחון‪ .‬היה כ"ק מרן אדמו"ר הק'‬ ‫זצוקללה"ה מוסר שיעור פלפול בכל יום בין תפלת מנחה למעריב‪ ..‬כשהוא מקיפו מצד אל‬ ‫צד‪ ..‬ובכל פעם שהיה מזכיר מראה‪-‬מקום‪ .‬‬ ‫פעם בבחינת תלמידים‪ .‬‬ ‫פעם בחן תלמיד על מסכת סוכה עם תוס'‪ .‬עליהם סופר לעיל‪ .‬‬ ‫ידיעת התורה‬ ‫ידיעותיו בתורה אשר נבעו מתוך עמל אין קץ‪ .‬בדין עשבים שתלשן וממעטין בחלון‪ .‬שהוא מתלבט כבר‬ ‫כמה זמן מה יהיה הדין בענין מסוים בקידושין‪ .‬‬ ‫פעם בחן בחור ישיבה על מאות דפי גמרא‪ .‬יש להסתפק מה‬ ‫יהיה הדין‪ .‬והיה מסביר‪ .‬ושאל גם על המראה מקום‬ ‫שמובא במראה מקום‪ .‬ורבנו זי"ע שאל דף אחרי דף בעל פה‪ .‬ראיתי את הש"ס שהגה בו‬ ‫וכולו משופשף‪ .‬שלימוד המראה מקום מבהיר את העניין בצורה אחרת‬ ‫לגמרי‪ ..‬על השולחן עמד ש"ס קטן‪ .‬ושאל "בן כמה קטן ממעט‬ ‫בחלון" (בבא בתרא כ‪ ).‬על מה יהיה השיעור מחר‪ .‬ששאלה זו כבר יש בגמ' פלונית‪ .‬מדוע את התפקיד הזה ניתן לאחרים?! כל אחד צריך‬ ‫לחשוב שהוא ראוי לזה! ולשאוף להיות גדול בתורה"!‬ ‫בהזדמנות אחת‪ .‬וכשישב‬ ‫לשתות לחיים‪ .‬ללמוד כל דבר בצורה יסודית‬ ‫מאוד‪ .‬‬ ‫פעם בחן תלמידים בגמ' בבא מציעא (כב‪ .‬עד‬ ‫לאחרונים וראשונים המובאים בגמרא ובפוסקים‪.‬לימים מצא‬ ‫התלמיד כי בתוס' בסוכה (יג‪ :‬ד"ה ירקות) מובא מראה מקום לגמ' בבא בתרא‬ ‫(כ‪ ).‬להחזיקו בידו הקדושה ולעיין‬ ‫בו קרוב לעיניו‪ .‬היה זה‬ ‫מחזה נפלא לראות בכל יום ויום במשך שעה ארוכה איך כל הש"ס שגור על‬ ‫פיו כפי ששגורה תפלת "אשרי" בפי כל יהודי‪.‬‬ ‫מראי מקום‬ ‫דרך מיוחדת במינה היתה לרבנו זי"ע‪ .‬והיה משיב לכל אחד ואחד מיד‪ .‬כאשר לפניו לא היתה‬ ‫גמרא פתוחה‪ .‬שמענו מפה קדשו‬ ‫פעמים רבות‪ .‬וכך החל מונה את הדברים הפשוטים שהיו פשוטים רק‬ ‫לו! ולאחר מכן הסביר שבאופן של השאלה המורכבת‪ ..‬היו מפליאות‪.‬מה הדרך תשכון בה אור‪..‬שהיה מציין בעל פה כל מראה מקום‪ .‬שצריכים לחשוב איך להיות גדול בתורה‪ .‬לפליאת התלמידים הסביר‪ .‫פעם אחת‪ .‬ושמעתי שאומרים זה לזה בהתפעלות‪:‬‬ ‫"דברים כאלה מתאימים רק לראש ישיבה מופלג"‪.‬כדי שיכינו את‬ ‫מראי המקומות‪ .‬כך חינך לגדלות בתורה‪.‬היה מפליא לראות שכמעט בכל פעם ופעם היתה נפתחת הגמ'‬ ‫בדיוק באותו המקום שרצה‪ ..‬ביקשתי מרבנו זי"ע לדעת‪ .‬ואמר בלשון קדשו‪" :‬תלמד כל ארבעה חלקי השולחן‬ ‫ערוך עם טור בית יוסף‪ ..‬ענה לו רבנו‪" :‬אבל יש ציון במראה המקום‪ ...‬התלמיד חשב קצת‪ .‬כשהוא מתקן את הנבחן אם טעה במקום‬ ‫הדף‪.‬אמר לסובבים כמשיח לפי תומו‪ ..‬וציין בדיוק את‬ ‫העמוד היכן נמצאת השאלה‪ .‬מתעוררים הרבה‬ ‫דברים בהבנת כוונת התוס'‪.‬או במקום‬ ‫אחר‪.‬שרובם לא היו חסידי ויזניץ‪ .‬זכינו‬ ‫להיות שם הרבה שנים‪ ..‬לרוב היתה‬ ‫התשובה‪ .‬אני‬ ‫מחליט על מה נדבר היום‪".‬היתה דרכו לעיין היטב‬ ‫במקור הגמ'‪ .

‬וראיתי כי בכל כמה‬ ‫וכמה דקות עובר רבנו זי"ע לדף אחר‪..‬במיוחד קשה היה הדבר‬ ‫בספר "מנחת חינוך"‪ .‬הרגיש איך כל שניה ושניה בערה‬ ‫בו כאש ממש‪ .‬והיקף ידיעת התורה מה היא‪ .‬ולא ידעו לאיזה מראה המקום בדברי הרמב"ם מתכוון אבל בנן של קדושים מגיע מהר יותר‪ .‬כי זו היתה דרכו בקודש‪.‬אשר עוד לא נדפס בהוד והדר כבזמנינו‪ .‬בהכוונת רבנו זי"ע‬ ‫דסקל ז"ל‪" :‬פעם אחת בשווייץ‪ .‬איך הגיעו‬ ‫למסקנה זו"‪ .‬רבנו זי"ע הנחיל דרך‪ .‬להתפלל עם‬ ‫הפרי מגדים ביורה דעה‪ .‬כמו כן היה יושב בתענית‬ ‫היתה דרכו בלימוד הספרים הללו‪ .‬לא נשכח בקיץ‬ ‫תשל"ח‪ .‬הוא לא מאריך‪ .‬ולראות אלפי אלפי‬ ‫מראה מקום בדבריו הקדושים‪.‬והוא‬ ‫"קצות החושן" ו"מנחת חינוך"‬ ‫רואה שאני עטור בטלית ותפילין‪ .‬ומה נפלאו דברי קדשו על הפסוק (במדבר כא‪ .‬ומיד כשישב על מקומו‬ ‫התחיל לחזור מדף ב' עמוד א'‪ .‬‬ ‫קשר איתן | מוסף מיוחד לרגל יומא דהילולא קמא של כ"ק מרן אדמו"ר זצוקללה"ה ‪ -‬כ' באדר תשע"ג‬ .‬אבל בנוסף‪ .‬ורק במסכת ברכות חשקה‬ ‫נפשו‪.30‬ולאחר מכן היה יושב ספון בחדרו‪ .‬רבנו נגש ושאל‬ ‫כמה תלמידים מה כוונת רש"י בגיטין‪.‬והיה קשה‬ ‫בנן של קדושים מגיע מהר יותר!‬ ‫מאוד למצוא את מראי המקומות בדבריו‪ .‬לא היה אפשרות להכנס לקודש פנימה לעולם‬ ‫הלה המה‪ :‬ספר "קצות החושן" וספר "מנחת חינוך"‪ .‬‬ ‫לכן דברי ה'תורה' בשולחנו הטהור‪.‬‬ ‫תלמידים המפיצים אורה זו תורה בכל העולם‪ .‬‬ ‫סיפר לי הרה"ח ר' בן ציון וויילר הי"ו‪ .‬וכך יש לי אפשרות ללמוד‬ ‫שני ספרים היו חביבים עליו עד למאוד‪ .‬רבנו זי"ע נטל עמו‬ ‫מסכת ברכות‪ .‬‬ ‫או גם לומד היטב איך הגיע תוס' למסקנה זו?" בהדגישו‪" :‬לא להסתפק‬ ‫במסקנת הדברים‪ .‬‬ ‫הוקם בקרית ויזניץ כולל ערב ללימוד ספר מנחת חינוך‪.‬‬ ‫שבהם ועל כל מראה מקום שמובא בדבריהם‪ .‬אשר היו משובשים ולא מצויינים‬ ‫כראוי‪ .‬‬ ‫בקריאת התורה בהושענא רבא‬ ‫נסעתי עם רבנו זי"ע בשובו‬ ‫משווייץ בשנת תש"מ‪ .‬והיו שגורים כמעט על לשונו‪ .‬‬ ‫באמצע הטיסה כבר החזיק בדף מ"ט‬ ‫במסכת ברכות! רבנו לא עצם עין‬ ‫בטיסה‪ .‬ועוד כהנה וכהנה‬ ‫פעמים רבות חינך רבנו זי"ע דורות‬ ‫שלמים לעמול על כל אות ואות של‬ ‫רש"י‪ .‬בה ראה חזות הכל‪.‬ללמוד כל שיטה ושיטה איך מפרשת את‬ ‫הסוגיא‪ .‬מהגמ' והטור והבית‬ ‫יוסף ועד הפרי מגדים‪ .‬בשעה ‪ .‬פעמים‬ ‫רבות שמענו בשיעורים בשווייץ‬ ‫איך מיישב ע"י דקדוק בדברי רש"י‬ ‫קושיות של ראשונים‪ .‬‬ ‫היו תמיד מבוססים על לימוד התורה‬ ‫בקדושה וטהרה‪.‬אי אפשר ללא מסירות נפש‬ ‫פעמים רבות היה בשיעור בשווייץ אומר על פה את כל דברי המנחת‬ ‫עילאית ביותר‪ .‬ללמוד כל הלכה‬ ‫והלכה לשורשה‪ .‬בשנים ההם‪ .‬שיזכו להגדיל תורה ולהאדירה כרצון קדשו‪ .‬אבל רבנו זי"ע בידיעותיו הרבות‪ .‬כי רבנו זי"ע יהיה מליץ יושר על כל תלמידיו ותלמידי‬ ‫תלמידיו‪ .‬כשהולכים‪ .‬פעם שאל אותי רבנו זי"ע‪" :‬האם אתה מסכם רק את מסקנת התוס'‪.7.‬כאשר נשאל‬ ‫מדוע נוהג כך‪ .‬ביקשני רבנו [זי"ע] שאתלווה אליו לטיול‪.‬לנתח‬ ‫לפרטי פרטים‪ .‬הסביר כי כוונתו ליישב‬ ‫קושיית ראשונים‪ .‬אמר לי רבנו‪" :‬שמואל‪ .‬באה לאחר שתבע‬ ‫מעצמו! והיה דוגמא אישית לעמל‬ ‫תורה ללא הרף‪ .‬עקבתי‬ ‫אחרי הלימוד‪ .‬‬ ‫דרך מיוחדת במינה היתה לרבנו‬ ‫זי"ע לעמול על כל אות ואות בפרש"י‪.‬‬ ‫המנחת חינוך‪ .‬לחזור ולשנן את ההוה אמינא והמסקנה פעמים רבות‬ ‫ללא לאות‪ .‬עטור‬ ‫בטלית ותפילין של רבינו תם‪ .‬‬ ‫תביעתו העצומה מהבחורים‬ ‫לעמול בתורה‪ .‬יש לציין‬ ‫גם כאשר קבל על עצמו את עול‬ ‫בחלוקת פרסים לבחורים מצטיינים בביתו נאוה קודש‬ ‫כי בזמן ההוא‪ ..‬אלא לעמול בכל‬ ‫דיבור ודיבור של התוס'‪ .‬כי בעוד כמה‬ ‫רגעים ממש מגיעה הרכבת‪ .‬שצריכה לימוד‪.‬כך לפני הצהרים‪ .‬וזכיתי לשבת‬ ‫בקרבתו במטוס‪ .‬עשרות שנים היתה דרכו בקודש‪ .‬בוא נלך‪ .‬כלומר הזמן‪ .‬עש"ה אותיות שע"ה‪ .‬‬ ‫ר' משולם התנצל‪ .‬יהיה לך כשרף‪.‬שפעם בכולל עסקו בעיון בדברי לפני שהתחלנו ללכת‪ .‬‬ ‫‪24‬‬ ‫אנו תפלה‪ .‬מיד כששאלו את רבנו זי"ע [שהיה עוד אב"ד קרית ויזניץ]‬ ‫השיב על אתר במקום פלוני ופלוני‪.‬כך‬ ‫היה דרכו בהלכה‪ .‬אלא לעמול‬ ‫היטב על כל סוגיא וסוגיא‪.‬לא היה ניתן לקבל‬ ‫ההנהגה‪ .‬לכן לא היה ניחא ליה‬ ‫מלימוד שטחי ומהר‪ .‬‬ ‫הכולל דרבן ללמוד את הספרים הללו‪ .‬פעמים רבות‬ ‫שמענו מפיו שדברי הפרי מגדים הם‬ ‫נר לרגליו בלימוד ההוראה‪ .‬‬ ‫והיה מעיין איך רש"י בצחות לשונו‬ ‫מתרץ את קושיות הראשונים‪ .‬רק בדברים שהנשמה תלויה בהם‪ .‬שכשהמתין בתחנת‬ ‫רכבת‪ .‬אמר בפשטות‪" :‬כאשר אין ברירה‪ .‬כי זו כבר דרך סלולה!"‪.‬בשעות הללו"‪ .‬כדרכו בכל לימוד‪ .‬‬ ‫וכשלא ידעו‪ .‬‬ ‫פעמים רבות סיפר את הסיפור על רבנו הסבא קדישא בעל "אהבת‬ ‫ישראל" זי"ע‪ .‬בד בבד עם‬ ‫חינוך כסדרן‪ .‬‬ ‫וכדרכו בלימוד הגמ' והתוס'‪ .‬ולא היו מסתמכים על ספרי קיצור ועזר למיניהם‪.‬כשהוא מדריך ומחנך שמהם אפשר‬ ‫ראיתי לסיים במה שסיפר לי אבי מורי הרה"ח מוה"ר שמואל יהודה‬ ‫ללמוד דרך בלימוד התורה‪ .‬גם את בחורי הישיבה ואברכי‬ ‫העמל העצום כל שנותיו‪.‬היה מעיין הדק היטב על כל סברה דיבור בכל יום שלישי וחמישי‪.‬רבנו זי"ע היה מדי‬ ‫שבוע בשבוע מסתובב בין הבחורים‬ ‫ועוקב אחר לימודם‪ .‬ענה‬ ‫לו הסב"ק זי"ע בתקיפות‪" :‬משולם‪.‬עד השעה שתיים בצהרים‪ .‬אמן‪.‬ח) "עשה לך‬ ‫שרף"‪ .‬ויגיעתו העצומה‪ .‬כאשר למדנו בישיבה מסכת‬ ‫גיטין פרק השולח‪ .‬ויהודי צריך להיכנס‪ .‬מגיעים!‬ ‫המנחת חינוך‪ .‬‬ ‫כל מי שהיה בקרבתו של רבנו זי"ע‪ .‬לזכות להרבצת תורה שבעים שנה‪ .‬צריך זכות אבות עצומה שעמדה לו‪ .‬עשה כל מיני טצדקי שלא‬ ‫היתר הוראה ללא מבחן על פה על כל‬ ‫יפריעו לו מלימוד התורה‪ .‬ביקש מהגבאי הרה"ח ר'‬ ‫משולם ז"ל שיתן לו מהמזוודה גמרא‪.‬עם כל מראי המקומות שבהם‪ .‫התמדת התורה‬ ‫לימוד יסודי‬ ‫דרכו בקודש היתה ללמוד בדרך יסודית מאוד כל סוגיא וסוגיה‪ .‬‬ ‫בחורי הישיבה בבוקר‪ .‬השעה‪ .‬לא דילג על שום‬ ‫ללא ספק‪ .‬‬ ‫אתה יודע מה זה כמה רגעים לימוד‬ ‫התורה?!" לא בכדי היה המעשה הזה‬ ‫אהוב עליו‪ .

‬בכל מקום ובכל זמן‪ .‬את ייעודו בחייו‪ :‬החינוך‪ .‬נושא החינוך לאורם של הבעש"ט ותלמידיו‪ .‬לקטנו כאן חלק מדיבורי‬ ‫הקודש בהם עלו ובאו זיכרונות משגב גדלותם של חסידי קמאי שנאמרו‬ ‫בהזדמנויות שונות‪ .‬את חשיבות‬‫המטרה הנשגבה ראה רבינו כעיקר גדול‪ .‬‬ ‫תשובה זו כתב ה"מראה יחזקאל" מקארלסבורג זי"ע‪ .‬היה‬ ‫רבינו זי"ע הנחשון לפתוח סמינר מיוחד לבנות ויזניץ‪ .‬קידוש השם גדול הוא" (קטע ממכתבו לארגון "צעירי ויז'ניץ")‪.‬המורשת‬ ‫המסורה לנו מאבותינו ומרבותינו הק'‪ .‬‬ ‫בשיחותיו הקדושות הרבה רבינו זי"ע לספר על גדלותם העצומה של‬ ‫תלמידי הבעשה"ק בתורת הנגלה‪ .‬תמיד עלה‬ ‫שוב ושוב נושא החינוך הטהור על דל שפתותיו‪.‬רבינו זי"ע טיפח וריבה‬ ‫בעקביות ובהתמדה‪ .‬יסיר התנגדותו מדרך החסידות‪ .‬‬ ‫אשר בפניהם הם התבטלו כעבדא קמיה מריה‪ .‬על לוח ליבו הקדוש‬ ‫והטהור‪ .‬‬ ‫תורה וחסידות חד הם‬ ‫במקומות מסויימים‪ .‬‬ ‫לא רק לחינוך הבנים נתן רבינו זי"ע את נפשו‪ .‬באחד ממכתביו המאלפים‪:‬‬ ‫כ"ק מרן אדמו"ר זי"ע נשא תמיד‪ .‬ועל גדולי‬ ‫הדורות ‪ -‬גדולי הפוסקים והמשיבים ‪ -‬שהריצו תשובות לאלפים לכל קצוי‬ ‫תבל‪ .‬יצטרף גם הוא אליו‬ ‫ויכיר גם כן בגדלותו של הרה"ק מרימנוב'‪.‬כשהמטרה‬ ‫היא להגיע לכל בתי אב צאצאי החסידים‪ .‬השפיע בפנימיות ובחיצוניות‪ .‬‬ ‫"אין לכם מושג כמה הנאה‪ .‬למזג‬ ‫חסידות עם תורה ולדבוק בדרכיהם הישרות‪.‬בכל עת מצוא‪ .‬משולבות הן אחת אל אחותה‪ .‬בכל אשר עשה‪ .‬כי "אף הקטן שבחברייא קדישא הדין יודע ש"ס‬ ‫ופוסקים בעל פה"‪ .‬‬ ‫ו"פרחי ויזניץ" ואת רשת ישיבות המתמידים "חיים מאירים"‪ .‬עמד רבינו זי"ע שההשגחה‬ ‫העליונה שתלתו בדורנו‪ .‬שהרה"ק‬ ‫מצאנז זי"ע היה לומד בבכיות עצומות תשובה זו ביום ל"ד בעומר ‪ -‬יומא‬ ‫דהילולא של הרה"ק רבי מנחם מענדיל מרימנוב זי"ע‪.‬בתוך דבריו כותב ה"מראה יחזקאל" ‪" -‬שרגע אחד‬ ‫מעבודתו [של הרה"ק מרימנוב זי"ע] מעמיד את כל העולם על תילו"‪.‬משוש חיינו ועטרת תפארתנו זי"ע על‬ ‫אחד מהכתרים ָ‬ ‫מצח כבוד שם קדשו‪ .‬‬ ‫זעירא דמן חבריא של הרה"ק מרימנוב‬ ‫מפורסמת היא תשובתו של ה"מראה יחזקאל" (סי' ק"ד)‪ .‬ארגוני "צעירי ויזניץ"‪.‬אשר מקור חיותם נבע ממעיינות החסידות של תלמידי הבעש"ט הק'‪.‬כל הימים‪ .‬שהתורה והחסידות אינם‬ ‫צרות זו לזו ח"ו‪ .‬הרמת קרן עטרת תפארת אור שבעת הימים‬ ‫ הבעש"ט הק' זי"ע ותלמידיו הקדושים והחזרתה ליושנה‪ .‬ויהיו תואמים מלמטה ויחדיו‬ ‫יהיו תמים‪ .‬שהביאה עמה גם חושך ויתמות רוחנית‪ .‫ביד רמ"ה ‪ -‬ברי"ש גלי‬ ‫כ"ק מרן אדמו"ר זי"ע ‪ -‬נושא דגל דרך הבעש"ט הק'‬ ‫שלמה יוסף אוביץ‬ ‫"זה מאוד חשוב לפרסם בכל העולם את דרך הבעש"ט הק' זי"ע ועכ"י בתורה ביחד מקושר זה בזה‪".‬פעמים רבות נראה כי אין בכוחו לאצור בתוככי‬ ‫ליבו הטהור‪ .‬חינוך חסידי מקורי לוהט וצרוף כמימים‬ ‫ימימה‪ .‬‬ ‫ובגלל רדידות המחשבה‪ .‬רבינו בעל ה"אמרי חיים" זי"ע‪ .‬בצווייטע טיש‪ .‬בעל פה‬ ‫ובכתב‪ .‬פלפולי דאורייתא ועניני בקיאות‬ ‫מהרבי ר' מענדלי‪ .‬אשר עליה חושב אני תמיד‪ :‬לשלב יחד תורה‬ ‫וחסידות ולהראות לכל העולם ששתיהן 'הולכות' יחד ואינן מתנגדות זו‬ ‫לזו‪ .‬ברם‪ .‬קיימת נטיה לומר שהתורה מונחת בחלק אחד‬ ‫של כלל ישראל ואילו ההולכים בדרך החסידות יודעים רק 'לרקוד ולמחוא‬ ‫כף אל כף בשבת קודש'‪ .‬הקים רבינו זי"ע מיד עם תום ה"שלושים"‬ ‫לפטירת אביו‪ .‬‬ ‫לשם הגשמת מטרה זו‪ .‬בגלל החסר הגדול‬ ‫בראיית דוגמא מזקני הצדיקים והחסידים בעלי ההשגה ורוממות הרוח‪.‬‬ ‫לקראת יומא דהילולא קמא הבעל"ט‪ .‬מתוך‬ ‫תבערת אהבה לוהטת‪ .‬בכל הדרכים ובכל האופנים האפשריים‪ .‬אשר מכל אותם עובדות‬ ‫קודש זעקה מלבו הטהור מודעא רבה לאורייתא‪ .‬שנבעה מצורך שרידי החרב לבנות את עולמם‬ ‫ולהשתקם מבחינה כלכלית‪ .‬דור הביניים שבין השואה לתקומה‪ .‬והרמת קרנה באור נכון ונישא‪.‬צורך שדרש התערות בחיי ובמושגי עולם‬ ‫העשייה הגדול‪.‬כדי שחינוך הבנות‬ ‫יהיה תחת חסות והשראה חסידית מקורית ולא תחת חסות כאלה שלא‬ ‫אפשרו את חזונו הגדול להקים בתים בקומתם ובצביונם של אמותינו‬ ‫וזקנותינו‪.‬‬ ‫צילום מתוך מכתב בכתי''ק רבנו זי''ע‬ ‫שחק רבינו‪ .‬ועיקר התשובה שם מתמקדת על גודל עבודתם של‬ ‫בני החברייא קדישא‪ .‬לעילא ולעילא‪.‬הדאגה‬ ‫הכנה והמסורה לתלמידיו ולכלל צעירי הדור‪.‬כמלאך‬ ‫הטופח על ראשי עם קודש ואומר להם גדל‪ .‬‬ ‫הפזורים בכל הישיבות ובכל תלמודי התורה ולקרבם לשורשיהם ולמורשת‬ ‫אבותיהם שהסתופפו בצל רבוה"ק שומרי משמרת הקודש לדורותיהם‪..‬המעיין בתשובה זו ייפקחו עיניו וישכיל‬ ‫קשר איתן | מוסף מיוחד לרגל יומא דהילולא קמא של כ"ק מרן אדמו"ר זצוקללה"ה ‪ -‬כ' באדר תשע"ג‬ ‫‪25‬‬ .‬היה‪ .‬‬ ‫שהרי זוהי משאת נפשי‪ .‬‬ ‫כמעט ולא היה אירוע או הזדמנות בה לא עלה על שולחן קדשו‪ .‬שלח אליו ה'חברותא' מכתב ובו‬ ‫ביקש ממנו שיכתוב לו חידושי תורה‪ .‬ושהלהיטו את השומעים לאחוז בשולי גלימתם‪ .‬את "התאחדות תלמידי‬ ‫ואברכי ויזניץ" שתחת דגלה הוקמו חבורות האברכים‪ .‬אל מי שלמד‬ ‫עמו בחברותא‪ .‬את תבערת אש החינוך היוקדת בנשמתו הטמירה‪.‬לצד גדלותם בתורת הנסתר‪ .‬את מה שבער‬ ‫בלבו הקדוש ‪ -‬הנחלת מורשת הבעש"ט ותלמידיו הק' בטהרתה‪ .‬‬ ‫כל מהותו אמרה חינוך‪ .‬‬ ‫וכך מוצאים אנו עדות נאמנה מפי כתבו‪ .‬יוצאי דגל מחנה קוסוב‪-‬ויזניץ‪.‬בשיחות‬ ‫הקודש בכל עת‪ .‬עוד בשנים שבטרם התקרבותו לדרך החסידות‪ .‬כשהתקרב‬ ‫ה"מראה יחזקאל" אל הרה"ק מרימנוב‪ .‬וב"קידוש" שבצפרא דשבתא‪ .‬כשהוא מתנה מראש 'והיה ‪ -‬אם יווכח שחידושי תורה‬ ‫אלו נושאים חן בעיניו‪ .‬במיוחד לאחר שנות השואה‬ ‫האיומה‪ .‬שמחה ותענוג גרמתם לי במכתבכם‪..‬לאורם של רבוה"ק‪ .‬‬ ‫לאורך כל עשרות שנות הנהגתו הרוממה‪ .‬גם בחינוך הבנות‪ .‬‬ ‫על כך השיב ה"מראה‪-‬יחזקאל"‪ :‬אם לא הייתי מכירך מקרוב ‪ -‬לא‬ ‫הייתי משיב לך כלל וכלל‪ .

‬כי כל ה"שולחן ערוך"‬ ‫היה שגור על פיו‪.‬שאין לנו‬ ‫השגה כמה תורה הספיק ללמוד במשך ימי חייו‪..‬לא רק בענייני סודות התורה אלא גם בלימוד הנגלה‪.‬אין מבינים כלל את המושג "תלמידי הבעש"ט הק'" אשר‬ ‫לבד מגדלותם ומקדושתם בכל הענינים ‪ -‬היו גאונים מופלגים בכל מכמני‬ ‫התורה‪.‬סיפר להם כי הוא‬ ‫מתעתד לנסוע אל רבו‪ .‬היה נכנע לו לחלוטין‪ .‬‬ ‫מרן זי''ע בצאתו מביקור בישיבת 'נזר התורה'‬ ‫‪26‬‬ ‫קשר איתן | מוסף מיוחד לרגל יומא דהילולא קמא של כ"ק מרן אדמו"ר זצוקללה"ה ‪ -‬כ' באדר תשע"ג‬ .‬שהיה מענקי הדור‬ ‫והשיב תשובות לכל קצוי תבל‪ .‬שכאשר היה בגלות סיביר לא היה‬ ‫ברשותו כי אם ש"ס קטן‪ .‬‬ ‫הגאון רבי מאיר שפירא זצ"ל מלובלין‪ .‬‬ ‫שאלוהו חבריו‪ :‬וכי רבך יודע ללמוד? השיב להם הגאון‪ :‬הרי הוא‬ ‫התורה עצמה!‬ ‫תנא ד' מאות פעמים‬ ‫תסמרנה שערות הראש‪ .‬‬ ‫עד שהגאון שמע את הרעש ושאל במה עוסקים שם‪ .‬אין לנו השגה כמה תורה היתה מונחת בזכרונו‪ .‬עד שכאשר היה‬ ‫אצל זקני הק' זי"ע לא היה מורה לשואליו בדבר הלכה‪ .‬וכאשר הגיע לצאנז היה עומד מאחורי כסאו של הרה"ק‬ ‫מצאנז זי"ע‪ .‬היה מסתופף בצל זקני הק'‬ ‫ה"תורת חיים" זי"ע‪ .‬ה"חוות‪-‬דעת" וכל‬ ‫שאר נושאי הכלים‪ .‬בכל תשובה ותשובה שהשיב‬ ‫לשואליו נוכחים לראות את גדלותו העצומה‬ ‫בתורה‪ .‬כי השגותיהם גבוהות ונעלות מהשגותינו ‪ -‬רק שתקבלו‬ ‫השגה כל שהיא בגדולתם‪ .‬וכמו שכתב שם ‪" -‬איני מתכוין לידיעת התורה‬ ‫של הרה"ק מרימנוב אלא לזעירא דמן חברייא‪ .‬בהן הוא מקיף סוגיות קשות וחמורות בתילי‬ ‫תילים של ראשונים ואחרונים‪ .‬מאות תשובות כאלו השיב‬ ‫לשואליו‪ .‬ה"פרי‪-‬מגדים"‪ .‬‬ ‫הגאון רבי שמואל ענגיל זצ"ל מראדומישלא‪ .‬ואז תיווכחו לדעת מהי דרגתם של גדולי‬ ‫החסידות‪ .‬אשר אין לנו השגה בעוצם גדלותו בתורה‪.‬מהי המשמעות של‬ ‫ידיעת התורה‪ .‬והפטיר מרן‬ ‫זי"ע‪" :‬א"כ מהי ההתפעלות‪ .‬והוא הריץ תשובות לכל קצוי תבל‪.‬שבחדר החיצון שהו כמה רבנים ושוחחו בפלפולא דאורייתא‬ ‫בהלכה אחת באבן העזר‪ .‬‬ ‫להבין השגותיהם‪ . ש"ס וכל הפוסקים היו‬ ‫כמונחים לפניו כבקופסא‪ .‬‬ ‫כשישב פעם אחת בין חבריו למדנים מופלגים‪ .‬עוד יכולים‬ ‫לזכור 'דרכי משה'"‪.‬כאשר מתבוננים‬ ‫בגדלותם העצומה של הרבנים החסידיים מדורות‬ ‫קודמים‪ .‬אף הקטן שבחברייא קדישא‬ ‫הדין יודע ש״ס ופוסקים בעל פה"‪ .‬וזולת זה לא היו לו לא ספרי השו"ע הט"ז ש"ך‬ ‫והפמ"ג‪ .‬‬ ‫רבנו זי''ע מאיר פניו לילד‬ ‫הוא לא התכוון לקיצורים למיניהם‪ .‬ענה הגאון ואמר‪" :‬למה מסתפקים בזה‪ .‬היה‬ ‫נחשב כאחד מגדולי הגאונים בפולין.‬כפי‬ ‫שהדבר משתקף בתשובותיו‪ .‬אם לומדים מאה ואחת פעמים‪ .‬ראשונים ואחרונים‪ ..‬‬ ‫דבקותם של גדולי הפוסקים בדרך הבעש"ט‬ ‫הגאון החסיד ר' שלמה מסקאלא זצ"ל בעמ"ח ספר תשובות "בית‬ ‫שלמה" היה נמנה על ענקי עולם התורה‪ .‬‬ ‫בידיעה ברורה ובהירה בכל הש"ס והפוסקים‪ .‬ונעשה רעש גדול‪ .‬ועל אף גדלותו‪ .‬‬ ‫בעיון בתשובה זו איני מתכוון שתרדו לסוף דעתם של תלמידי הבעשה"ק‪.‬‬ ‫תורה גופא‬ ‫הגאון ר' מאיר אריק זצ"ל שהיה מחסידי טשארטקוב‪ .‬דרך שיטות הראשונים‬ ‫המובאים בדברי הבית‪-‬יוסף וכלה בדברי‬ ‫הפוסקים‪ .‬והראה מה שכתב בסופו‪:‬‬ ‫"היום גמרתי בעזה"י מאה פעמים ואחת את ספר הטור"‪ .‬זה אומר בכה וזה אומר בכה‪.‬הלא הדין מפורש ב"דרכי‬ ‫משה" שבטור יו"ד הל' מזוזה בסי' פלוני"‪.‬‬ ‫ה"מראה יחזקאל" היה זהיר בקולמוסו ומה שכתב הוא אמת לאמיתה‪.‬הורה להביא לפניו את ספר הטור שלו‪ .‬מצאו כת"י המציין שבאותו‬ ‫יום הוא סיים ללמוד ארבע מאות פעמים את ד'‬ ‫חלקי שולחן ערוך‪.‫לראות מהי דרגתם של גדולי החסידות בלימוד התורה‪ .‬כיצד הוא משלב וחורז את כל דברי‬ ‫הראשונים והאחרונים‪ .‬ובנוסף לכל זאת‪ .‬שביקר את המהרש"ם לעת‬ ‫חליו‪ ..‬‬ ‫על הגאון מטשיבין זצ"ל מספרים‪ .‬הרה"ק ר' דוד משה מטשארטקוב זי"ע‪.‬כיום‪ .‬כמו הגאון מהרש"ם מברז'אן‪ .‬‬ ‫כאשר ראה את הפליאה שנשתררה וכי נוטים לחשוב שזקנה מדברת‬ ‫מתוך גרונו‪ .‬כי מאימת רבו לא‬ ‫היה לו ישוב הדעת‪..‬מבעלזא‬ ‫ומטשורטקוב‪.‬רבי מאיר סיפר לו את‬ ‫הנידון‪ .‬גדלותו בתורה היתה לאין שיעור‪.‬אלא‬ ‫התחיל מסוגיות הגמרא‪ .‬ועם כל זאת השיב תשובות בהלכה למעשה‪ .‬‬ ‫היה מחסידי צאנז‪ .‬העיד‪ .‬ועם כל גדלותו בתורה נסע להתאבק‬ ‫בצל צדיקי דורו להרה"ק מזידיטשוב‪ .‬גאוני פולין ‪-‬‬ ‫רובם ככולם ‪ -‬היו חסידים‪.‬‬ ‫על כריכתו של ספר‪ .

‬ולא "גם" כטפל‪ .‬לומדים לערנען יא" [חסידים‬ ‫אינם לומדים‪ .‬‬ ‫וכך עודד רבנו זי"ע ודרבן את הבחורים הצורבים הצעירים לכתוב גם‬ ‫מכתבים תורניים להורים ולחברים‪ .‬ובענוותנותם לא החשיבו את עצמם‬ ‫לחלוטין‪ .‬הרבה עמל והתמדה צריכים להשקיע‬ ‫בזה‪ .‬הגאון‬ ‫מראדמישלא‪ .‬ולכן‬ ‫וזוהי אכן האמת‪ .‬דרך של תורה וחסידות אדוקות‬ ‫ודבוקות זו בזו‪.‬מפרש רש"י‪" :‬לא‬ ‫פחות ולא יותר"‪ .‬ובמשך כל זמן‬ ‫הנסיעה דיברו והתפלפלו בלימוד‪ .‬שו"ת מהרש"ם מברז'אן‪ .‬הש"ך‪ .‬אלא שעיקר תכליתם‬ ‫של אברכים ובחורים חסידיים הוא להמית את עצמם באהלה של תורה‪.‬ענהו הרה"ק מרימנוב על עצמו‪" :‬אף‬ ‫ההוא גברא בהאי פחדא יתיב"‪ .‬והקצות‪ .‬והלומדים ‪ -‬אחר לימודם מתגאים ומחשיבים עצמם ל"יש"‪ .‬נענה הלה‪" :‬חידוש‬ ‫גדול הוא בעבורי.‬עדיין נדרשת יגיעה עצומה‪ .‬זוהי דרך‬ ‫הבעל שם טוב הק' וכל תלמידיו אחריו‪ .‬זוהי מלאכתנו לברר מקחן של הראשונים ושיטותיהם‪ .‬כשהוא מטבל כדרכו בקודש באימרה‬ ‫תורנית נאה‪:‬‬ ‫עה"כ "אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל"‪ .‬בביאר חלקי הזריזות) "התנועה החיצונה‬ ‫מעוררת הפנימית"‪ .‬גם אני מודאג ע"ז שעדיין לא השלמתי א"ע‬ ‫כראוי‪.‬הגאון מטרנופול בעמח"ס 'חבצלת השרון'‪ .‬כולם השתייכו לדרך‬ ‫החסידות והסתופפו בצל צדיקי הדור‪ .‬‬ ‫בברית מילה‬ ‫את הטשבינער רב זצ"ל הכרתי בירושלים‪ .‬‬ ‫אדרבה‪ . צריך לדעת שלא בכל‬ ‫עת זקוקים לשפלות‪ .‬זה אחד מהדברים שגורמים לקידוש ה' וקידוש שם החסידות‪.‬‬ ‫כאשר לצד זה יש גם חסידות‪ .‬כשצריכים לשוחח בלימוד ‪ -‬אזי ‪" -‬לא פחות" ‪ -‬אסורה‬ ‫כאן השפלות‪ .‬‬ ‫ברם צריך לידע‪" :‬ולא יותר" ‪ -‬אל תשלה עצמך שכבר הגעת למדרגת‬ ‫'גאון'‪ .‬והריצו תשובות לאלפים לכל קצוי תבל‪ .‬שהחסידים‬ ‫ כמה שהם מתעלים בלימוד – עם כל זאת הם בעיניהם כאין וכאפס ולא‬‫מתגאים‪ .‬התורה נמצאת "גם" אצלנו‪ .‬‬ ‫אין לנו כל השגה בצדיקים אלו‪ .‬ישן רק שעתיים ביממה‪ .‬על האל"ף זעירא שבתיבת ויקרא‪ .‬צריך לפרסם זאת בכל‬ ‫העולם‪ .‬אדרבה‪" .‬ש"חסידישע יידען" יודעים‬ ‫ללמוד‪ .‬כשהגיעו למחוז חפצם נשאלו ע"י‬ ‫אחד מהנוסעים‪ :‬היכן אתם לומדים? ענו ‪ -‬בויז'ניץ‪ .‬כמו בדבריו לפני בחורי ישיבותינו הקדושות‪ .‬ענווה אינה במקומה כאן‪ .‬ועוד גדולים שהאירו את העולם‬ ‫בתורתם‪ .‬והתרחקו‬ ‫מעניני גאות וכבוד כמטחוי קשת‪ .‬‬ ‫ויגבה ליבו בדרכי החסידות‬ ‫בהזדמנויות רבות‪ .‬‬ ‫הלומד צריך להציע מרכולתו כלפי חוץ וזהו קידוש שם שמים וקידוש שם‪-‬‬ ‫החסידות! שידעו העולם שדרך הבעשטה"ק אינה דוחקת לקרן זוית ח"ו‬ ‫את הרמב"ם הרשב"א‪ .‬‬ ‫מסופר‪ .‬תורה וחסידות קשורות ומשולבות זו בזו‪ .‬ועודד בכל כוחו את ענין הלבוש החסידי‪ .‬קדושה וטהרה‪ .‬או‬ ‫לפני בחורי "צעירי ויזניץ" הרבה לדרוש ולעודד את הדיבור בלימוד‪ .‬וכמו שהרה"ק בעל "דגל מחנה אפרים" (פר' ויקרא) כותב בשם‬ ‫ר' יוסף מ"מ דק"ק פולנאה‪ ..‬‬ ‫אלף זעירא‬ ‫גדולי עולם אלו עם כל גדלותם בתורה לא התגאו כלל‪ .‬בין‬ ‫הבחורים לבין עצמם וגם עם תלמידי חכמים וצורבים אחרים‪.‬‬ ‫וכה היו הדברים הק' שאותם נשא בעוז ובתעצומות‪:‬‬ ‫גם בדורנו צריך הדבר לקבל פירסום‪ .‬ע"פ מה‬ ‫שה"עולם" אומרים‪" :‬חסידים לערנען נישט‪ .‬ובמוצש"ק נכנס הרה"ק הר"פ זי"ע‬ ‫אל הרה"ק רמ"מ ואמר לו‪ :‬הרי אני כבן שבעים וארבע שנים והנני עדיין‬ ‫בשפל המדרגה בתורה ובעבודה‪ .‬פחות ‪ -‬רומז להמעטה ולשפלות.‫השתרשה הטעות הנפוצה שאצל החסידים אין לומדים‪.‬והלומדים עוסקים בלימוד] שהאמת כן היא‪ .‬קשור לצדיקי אמת!‬ ‫שמעתתך מבדרן בעלמא‬ ‫הכנסו נא לביתי ואראכם ארון מלא ספרים ‪ -‬ספרי שאלות ותשובות‬ ‫שכל אחד ממחבריהם היה בקי בש"ס ובפוסקים ישר והפוך‪ .‬בהתבטלות‬ ‫גמורה‪.‬‬ ‫סיפר לי אברך שנסע פעם במונית עם חבירו לירושלים‪ .‬אין בחסידות שום הפרעה לתורה‪.‬נוכיח‬ ‫שבחורים חסידיים ‪ -‬עם כל התלהבותם ורגשות לבם לתפילה ולשבת‪-‬‬ ‫קודש ‪ -‬לא ייבצרו מהם גם דברי הראשונים ופטפוטי דאורייתא‪.‬אך המשקיע מאמצים בעבודתו ומשתדל להתעלות הן בתורה והן‬ ‫בחסידות ‪ -‬רבה מעלתו!‬ ‫חסיד גם ברשות הרבים‬ ‫ברוחו הגדולה ובעומק בינתו ראה רבינו כנגד עיניו את דברי "ספר‬ ‫החינוך" (מצוה טז) הקובע "אחרי הפעולות נמשכות הלבבות" או כפי מה‬ ‫שכתב ב"מסילת ישרים" (פר' ז‪ .‬המשמש‬ ‫קשר איתן | מוסף מיוחד לרגל יומא דהילולא קמא של כ"ק מרן אדמו"ר זצוקללה"ה ‪ -‬כ' באדר תשע"ג‬ ‫‪27‬‬ ..‬ויגבה לבו בדרכי ה'"‪.‬והוא היה חסיד בלב‬ ‫ונפש‪ .‬תלמידי הבעש"ט הק'‪ .‬בקיאותו בתוה"ק היתה‬ ‫'מבהיל על הרעיון'‪ . לא שיערתי בנפשי שגם חסידים יודעים ללמוד!"‪.‬ש"ס בעל פה וד' חלקי שו"ע עם כל הפוסקים ראשונים‬ ‫ואחרונים בבהירות נפלאה‪ .‬ומהם‬ ‫הגאון ר' יוסף ענגיל‪ .‬והרי היה רק קרוץ מחומר‪ .‬שכגודל גדלותם כך גודל ענוותנותם‪.‬אלא שישב ולמד‬ ‫תורה יומם ולילה ללא הפסק‪ .‬שפעם אחת שבת הרה"ק רבי פייביש מזבאריז זי"ע אצל‬ ‫הרה"ק ר' מנחם מענדל מרימנוב זי"ע‪ .

‬בשנת תשס"ה‪ .‬המטרה הנשגבה בה‬ ‫ראה ככלל את ייעודו בחייו‪ :‬להקים‬ ‫ולכונן דורות קדושים ומאירים‪.‬ואת‬ ‫צמאונם למי הדעת של תורה הרוו‬ ‫בשיעוריו היומיים של כ"ק רבינו‬ ‫זי"ע‪.‬הרשו לעצמם לחבוש את השטריימל רק בביתם‬ ‫או בבית הכנסת‪ .‬דרך "נאות דשא" בהרי הנופש של‬ ‫שווייץ‪.‬‬ ‫הנסיעות ל"נופש" לא היו אלא דרך ליישום והוצאה לפועל את הייעוד‬ ‫הזה‪ .‬דאגה‬ ‫שקיננה בקרבו עוד מטל ילדותו ‪ -‬כפי שהעיד בעצמו ‪ -‬הצליח לחדור אל‬ ‫שיתי בתי הנפש של המוני היהודים שהסתופפו בצילו‪.‬כ'חוק‬ ‫טבע'‪ .‬בעוז‪ .‬אלא "אל ההורים"‪ .‬השכיל להבין אל ליבותם‪ .‬היה רבנו הראשון שהעז‬ ‫לצאת לרשות הרבים ברחובות אנטוורפן שבבלגיה בבגדי שבת‪ .‬ולרוממם אל ה' בדרך התורה‬ ‫והחסידות הצרופה‪.‬הציע אחד מאנ"ש לפניו לסדר ולערוך עבורו מעון קיט לנופש‬ ‫והבראה על אחד ההרים שבאזורי הנופש בארה"ב‪ .‬בטיוליו‬ ‫היומיים‪ .‬וכשדמעות חונקות את גרונו‪ .‬ביחסו המלטף ומעניק אהבה לכל‬ ‫ילד‪ ..‬אבותינו הקדושים‪ .‬‬ ‫סעדו על שולחנו בוקר וערב‪.‬ואף כאשר ניסה אחד המלווים להסב את‬ ‫תשומת ליבו להזין עיניו בנפלאות הבריאה שנגלו לעיניהם ‪ -‬היה ננער‬ ‫משרעפיו התמירים‪ .‬לטובת "איגוד‬ ‫מוסדות ויזניץ"‪ .‬‬ ‫בכך עולים ונזכרים דברי חז"ל (הוריות י) "כמדומין אתם ששררה‬ ‫אני נותן לכם ‪ -‬עבדות אני נותן לכם!" משמעות עמוקה ונאדרת קבלו‬ ‫פסוקי דוד המלך ע"ה לעת ההליכה בדרכי שווייץ ‪" -‬אשא עיני אל ההרים‬ ‫מאין‪ ".‬וויתר על הקדוש והיקר‬ ‫לו מכל ‪ -‬על זמנו ‪ -‬ובסייעתא‬ ‫דשמיא מופלאה ומיוחדת במינה‪.‬ונהרו אל בית‬ ‫מדרשו‪ .‬מתבונן בו‬ ‫בעיניים פקוחות כאינו מבין כלל מה‬ ‫רצונו ממנו‪..‬כאשר באתי הנה‬ ‫לראשונה‪ ..‬‬ ‫עצומה‪.‬שרבנו‬ ‫זי"ע קיים כאן בנפשו 'הזורעים בדמעה'‪ ..‫כמגן וצינה מפני כל מיני פגעים ומרעין בישין‪.‬‬ ‫פרץ כ"ק מרן אדמו"ר זי"ע בבכי נרגש‪ .‬‬ ‫וחפץ ה' בידו הצליח‪ .‬על כך התבטא כ"ק מרן אדמו"ר‬ ‫זי"ע ברורות וחדות‪" :‬האם למעני נוסע הנני הנה‪ .‬‬ ‫מרן זי''ע שופך נפשו בדברו ע''י ציון מרן הבעש''ט הק' זי''ע במעזיבוז‬ ‫קשר איתן | מוסף מיוחד לרגל יומא דהילולא קמא של כ"ק מרן אדמו"ר זצוקללה"ה ‪ -‬כ' באדר תשע"ג‬ ‫היהודים שנשמתם כמהה אל‬ ‫הזוך והטוהר‪ .‬לכל מי שרק פתח לפניו פתח כחודו של מחט‪.‬במסירות נפש‪ .‬‬ ‫לעכטיגע הייליגע דורות‪ .‬את טהרת המקוה‬ ‫ואת קדושת הבית היהודי‪.‬הבינו וקלטו כי כאן‬ ‫יוקדת האמת במלוא עוזה‪ .‬וגם‬ ‫הגדרה קולעת זו ‪ -‬חיוורת היא‪ .‬‬ ‫ילדיהם השתתפו במסגרות תורנית‬ ‫המיוחדות שהתקיימו במקום‪ .‬בהחדרת מורשתם והקנייתה לדורות הבאים!‬ ‫לא אל האוויר הזך והצלול‪ .‬עת אשר כ"ק מרן אדמו"ר זי"ע שהה‬ ‫בשווייץ‪ .‬למראה ילדי החמד ושירתם התמימה ומלאת ה'טעם' החסידי‪.‬‬ ‫בדרכים אלו העניק להם רבינו‬ ‫זי"ע מכל טוב וטוב‪ .‬וגם לא‬ ‫אל הרחבת הדעת במובנה המקובל אצל בני אדם‪ .‬למען‬ ‫כבוד שמו יתברך‪ .‬בהלת ה'שולע'‬ ‫וה'שטודירען' שלטה בכל‪.‬להמשיך המסורת‬ ‫המוקדשת‪ .‬הידועים באווירם‬ ‫הצלול והמבריא לצד הנופים המרהיבים‪ .‬נערכה לכבודו‬ ‫קבלת פנים חגיגית ע"י ילדי התלמוד תורה בציריך‪ .‬למען יהדות שווייץ!"‪.‬זוהי ההגדרה המתאימה ביותר ‪ -‬אם ניתן בכלל להגדיר ‪-‬‬ ‫לפעלו החינוכי ‪ -‬חסידי של כ"ק מרן אדמו"ר זי"ע בשבתו בשווייץ‪ ..‬‬ ‫הרעיף טללי תחיה של חיבה וקירוב‪ .‬עמל ויגע להשיל מהם את קליפת המאדערניזם שדבקה בהם‪.‬כובעי סמעט וקאפטענעס‪ .‬בעת הגיעו לשווייץ בקיץ תשנ"ג‪ .‬‬ ‫בפרק זה‪ .‬‬ ‫בחכמה אלוקית עמוקה‪ .‬היתה נתונה דעת קודשו‪.‬‬ ‫כך נהג בשמאל דוחה וימין מקרבת‪ .‬באור האמת‪.‬היתה בושה להתעטר ב"יידישע צורה"‪ .‬המאדעס והשטודירען וכדומה‪ .‬ואף‬ ‫העניקם במתנה מכיסו‪ .‬התבטא אז הגרמ"ח שמרלר שליט"א מרבני ציריך‪ .‬להחדיר את אור‬ ‫קדושת השבת‪ .‬בכל תפילה ובכל 'טיש'‪.‬הנסיעה לשווייץ הייתה ייעוד חינוכי ועבודת קודש בהנחלת‬ ‫החינוך החסידי הצרוף על פני כל העולם‪ ..‬‬ ‫נאמן לשיטתו‪ ..‬‬ ‫"אל ההרים"‪ .".‬כש"כלי‬ ‫הקודש"‪ .‬ביחד עם ביזוי היקר והחשוב‬ ‫בעיניהם‪ ..‬‬ ‫"דורש טוב לעמו" ‪ -‬חדשי הקיץ בשווייץ‬ ‫פרק מיוחד במשנת חיי רבינו היה החודשיים בשנה בהם היה שוהה‬ ‫בשווייץ‪ .‬‬ ‫חולל כ"ק מרן אדמו"ר זי"ע את‬ ‫‪28‬‬ ‫המהפכה החסידית האדירה‪ .‬כשנטל עמו‬ ‫למלווים את יהודי אירופה ה'מודרנים'‪ .‬כ"ק אדמו"ר זי"ע טבע וחקק תפיסות‬ ‫חדשות לחלוטין בשווייץ ובעצם בכל אירופה‪ .‬אם בטיוליו היומיים‪ .‬ועתה מתקיים המשך הפסוק ‪-‬‬ ‫'ברנה יקצורו'‪ ..‬‬ ‫כל אלו לא עניינוהו כמלוא נימה‪ .‬ירד עד לשיתי בתי הנפש של‬ ‫השומעים‪ .‬‬ ‫עד כי הרבה יהודים תיאמו את זמני חופשתם לתקופה בה שהה כ"ק‬ ‫אדמו"ר זי"ע בשווייץ‪ .‬אין כאן‬ ‫כל כוונה להרחיב שורות ולהגדיל‬ .‬כי לא היה בהם דבר מלבד הנחלת החינוך‬ ‫החסידי הטהור‪ .‬לשם גופי? לא כן הרי הנני‬ ‫בא למען חינוך הבנים‪ ..‬נענה ואמר‪" :‬אזוי‬ ‫איז דאס טאקע"!‬ ‫חנוך לנער‬ ‫מהפכה‪ .‬נכבדי הקהילה‪ ..‬‬ ‫לשחררם מכבלי העולם ורוח הרחוב העכור‪ .‬כשהם עטורים בבגדי‬ ‫שבת ‪ -‬כשחן חסידי נסוך על פניהם הטהורות‪ .‬לא בריאות גופו ואגירת הכוחות‪ .‬התחממו לאורו בתפילות‪.‬על כך מסופר כי באחת השנים‪ .‬‬ ‫בהם נראה בעליל ובמוחש‪ .‬ובד בבד עם‬ ‫השיחות הנוקבות והתביעות החדות‪ .‬‬ ‫כאשר ביקר מרן רבנו שליט"א בציריך‪ .‬‬ ‫נפש‬ ‫במסירות‬ ‫בהתאמצות והתעצמות בכל‬ ‫כוחותיו‪ .‬בשיחותיו בשבתות ובכל עת מצוא‪ .‬שנתפסו אז באירופה כמציאות בלתי משתנה‪ ..‬אמר‬ ‫ברטט של שבח והודיה לה'‪" :‬דאס איז אלעס מיינס‪ .‬וכבש בסערה את אירופה‪.‬וכדברי חז"ל במדרש אל תקרי – אל לך לקרא בקריאות התפעלות‪.‬עד שהטה את לבבם‬ ‫לשמוע לקולו ‪ -‬קול ה' ‪ -‬ולהאיר‬ ‫את ביתם ואת צאצאיהם באור‬ ‫החסידות‪ ..‬עודד הרבי זי"ע את שומעי לקחו להתעטר בבגדי‬ ‫שבת החסידיים המקוריים ‪ -‬שטריימלך‪ .‬כבש את הלבבות באהבה יוקדת‪.‬כשחזרו אז על דבריו לפני כ"ק אדמו"ר זי"ע‪ .‬בכל כוחו נלחם ‪ -‬ואף יכל ‪-‬‬ ‫ברוחות המודערניזם‪ .‬נציץ בהצצה קלה אל ה"נסיעות" ל"נאות דשא" ל"מנוחה"‪.‬ופיאות סדורות להם‬ ‫בצדעיהם‪ .‬ברוחניות‬ ‫ובגשמיות‪ ..‬‬ ‫אחת היתה המטרה שניצבה‬ ‫לנגד עיניו‪ .‬ומשם התגלגל הדבר ופרץ לכל מקומות מושבותיהם של‬ ‫החרדים לדבר ה' באירופה כולה‪.‬משאת נפשו של רבינו זי"ע כל הימים‪.‬מתוך שברון לב ודאגה כנה לדורות הבאים‪ .‬בשווייץ בפרט ובכל אירופה בכלל‪ .‬‬ ‫עוד בחיי אביו רביה"ק ה"אמרי חיים" זי"ע‪ .

‬מקרה‬ ‫מענין היה בבחור אחד מבית מודרני שהתחיל להקפיד על טבילה במקוה‪.‬להביע הכרת הטוב על פעלו בעדם‪.‬ולציית להנהו מילי‬ ‫דנפקו בהדרתא‪ .‬ולהעמיד בראשה את הרוחניות!‬ ‫סיפר אחד מיהודי ציריך‪ :‬מוצאי הוא ממשפחה חסידי גור זה דורות‪.‬נכנסו כמה מאנ"ש לחדרי כשעננת תוגה‬ ‫מרחפת על פניהם‪ .‬וקיימים ועומדים‬ ‫תלמודי תורה שבהם מחנכים תלמידים בדרך החסידות‪ .‬מה רואים עיניו‪ .‬אגב כך‪ .‬והקפיד שכולם יירשמו באופן מסודר‪ .‬הוא מותיר זאת עבור הבן‪.‬אותו ראש ישיבה אכן‬ ‫הגיע לשיעור‪ .‬ורבנו‬ ‫ניצל את ההזדמנות לשוחח עמם בדברים העומדים ברומו של עולם‪.‬‬ ‫הדוגמאות והעובדות שיבואו הינן איפה אך ורק כטיפה מן הים‪ .‬‬ ‫ובעיקר היה השיעור כתוצאה מהשאיפה שיקדה תמיד בלב כ"ק‬ ‫אדמו"ר זי"ע‪ .‬הייתי גוזר תענית לקדם את פני הרעה‪.‬‬ ‫אביו‪ .‬בדבריו ציין שתי מטרות עיקריות‬ ‫שהביאוהו לאמירת השיעור‪ :‬האחת‪ .‬מעצמה של‬ ‫תורה וחסידות‪ .‬ואנטווערפן‪ .‬כמרבית יהודי ציריך‪ .‬מדוע איפה כשכמדובר‬ ‫בהצלת הנפש אין מרגישים כך? מדוע נחשבת הגשמיות במעלה יתרה על‬ ‫הרוחניות? האין חיי הנפש והצלתה חשובים לכל הפחות כחיי הגוף?!‬ ‫זאת היתה תמצית משנת החינוך של כ"ק מרן אדמו"ר זי"ע‪ :‬לקבוע‬ ‫סדר עדיפויות‪ .‬באחד מימי חול המועד סוכות‪ .‬כשהיא בלול כאמור מכל ים התורה‪ .‬על כן‪ .‬אמר את השיעור‪ .‬‬ ‫אם מאות אברכים בעלי משפחות חסידיות שמוצאם מערים אלו‬ ‫ומשאר ערי אירופה מפארים כהיום את כרם ה' צבא‪-‬ות‪ .‬כ"ק אדמו"ר זי"ע רמז לו שיכנס גם הוא‪ ..‬אך קצרה היריעה מלהכיל‬ ‫את כל מעשה תקפו וגבורתו של רבינו זי"ע‪ .‬בה הרבה לדבר על חובתי לאבותי ולאבות אבותי‪.‬הרי זה רבות‬ ‫מזכותו ומכח עבודתו הקדושה והמסורה של כ"ק מרן אדמו"ר זי"ע‪.‬גאונים מופלגים ותלמידי חכמים עצומים לצד‬ ‫בעלי ביתם אוהבי תורה וצורבים צעירים‪ .‬חוגרים אבנט ומתפללים‬ ‫ביתר כוונה וכדומה‪ .‬בנוסף לכל הטיולים שעורכים במשך היום‪ .‬אם עד אז למדו כל ילדי העיר‬ ‫החרדים בת"ת העירוני‪ .‬אין לכך תוקף ומעמד'‪.‬באשר אל הטיול היו מתלווים מהשוהים במקום‪ .‬‬ ‫בהקשר לכך סיפר כ"ק אדמו"ר זי"ע‪:‬‬ ‫יום אחד לאחר התפילה‪ .‬עד שכיום‬ ‫שוקקת אירופה חיי תורה וחסידות המפכים בה בעוז‪ .‬לעשות נחת רוח לבורא יתברך שמו‪.‬מפרשים ופוסקים ריחפו בחלל בדיוק‬ ‫לשון מופלא‪ ..‬‬ ‫קשר איתן | מוסף מיוחד לרגל יומא דהילולא קמא של כ"ק מרן אדמו"ר זצוקללה"ה ‪ -‬כ' באדר תשע"ג‬ ‫‪29‬‬ .‬‬ ‫היתה השיעור היומי‪ ..‬והתבטא‬ ‫ע"כ בתוקף‪ :‬הורים החפצים להטביע את ילדיהם בים‪ .‫כמות‪ ..‬הכתובים על לוח ליבם של כל‬ ‫אלו שזכו להיות מהני זכאה דהוו להו אודנין דשמעין‪ .‬אך הוא ענה‬ ‫בנימוס שאין זה עבורו‪ ..‬ואנכי עסקתי בענין מסדר מועד‪.‬הארוכה מארץ מדה‪.‬בראותו כי הנוכחים מבלים את זמנם‬ ‫לריק‪ .‬שממשיכה להוציא פירות מתוקים‪ .‬היה רבינו הראשון שראה לנכון לעמוד מאחורי‬ ‫הקמת ת"ת חסידי‪ .‬‬ ‫שעלי להמשיך בדרכם ובדרך רבותיהם הק' ולחנך את ילדי במוסדות‬ ‫חסידי גור‪ .‬ולאחר התעניין אודות ילדי‪ .‬עצם הקרבה שהעניק להם רבנו בכך‪ .‬היות‬ ‫והמחיר היה יקר מאוד ורבנו חשש שיהיו כאלו שיימנעו ללכת בגין הממון‪.‬להתלכד תחת דגלם ומורשתם של מרן הבעש"ט הק'‬ ‫ותלמידיו‪ .‬מטרה זו הושגה ‪ -‬בין השאר ‪ -‬בשיעור למדני זה‪.‬טעם על פי סוד יש לי בענין"!‬ ‫בשנים הראשונות בשווייץ‪ .‬דורי דורות קדושים‬ ‫ומאירים לשם ולתפארת‪..‬תמך בו ואף הסיעו במכוניתו אל המקוה‪ ..‬בפרט בבחורי ישיבה שהגיעו להסתופף בצילו‪ .‬האם היה יכול‬ ‫אדם לשתוק לנוכח זאת‪ !?.‬‬ ‫כ"ק אדמו"ר זי"ע הרבה לעורר את שומעי לקחו אודות חובת הטבילה‬ ‫במקוה‪ .‬‬ ‫ומה היה בסופו של דבר? שאל רבינו והשיב‪ .‬על מנת להביא‬ ‫בהם מעט רוח חיים של תורה גם בימי הנופש‪ .‬ערמות ספרים נערמו על שולחנו‪ .‬‬ ‫כאשר סיפר פעם חדב"נ הגה"צ ראש הישיבה שליט"א לפני רבנו‬ ‫זי"ע כי כהיום ניכרת התעוררות רבה גם בקרב חוגים פשרניים יותר‪ .‬‬ ‫רעיון הקמת ת"ת מיוחד לחסידי ויזניץ בעיר אנטוורפן‪ .‬בדברו אודות ההורים‬ ‫השולחים את בניהם להשתלם בחכמות חיצוניות רבינו זי"ע‪ .‬ציטוטים‬ ‫ממרחבי הש"ס‪ .‬היה כ"ק אדמו"ר זי"ע מממן את דמי‬ ‫המקוה לכל החוסים בצילו‪ .‬אך לא פצה את פיו מתחילתו ועד סופו‪ .‬מטרה אחת ניצבת ביסוד הכל‪ :‬להקים דורות קדושים ומאירים למען‬ ‫כבוד שמו ית'‪ .‬פעם אחת‪ .‬שבוודאי יצאו לקראתו והכניסוהו בכבוד מלכים להיכלם בגן עדן‪..‬הצרופה‬ ‫והשורשית‪.‬והם‬ ‫מתקרבים יותר לתורה ולעבודת ה'‪ .‬על ענין‬ ‫ההיטהרות במקוה בכל יום‪ .‬‬ ‫בהזדמנות רבות השתפך כ"ק רבינו זי"ע‪ .‬שעליו נמנו לרוב מסלתה‬ ‫ומשמנה של עולם התורה‪ .‬והם‬ ‫דואגים לבל אהיה ללעג ולקלס‪ .‬מדובר בהצלת חיים‪ ..‬אחר התפילה‪ ...‬מידי יום ביומו היה כ"ק אדמו"ר זי"ע בוחר נושא אחר עליו‬ ‫נסוב השיעור‪ ..‬כשהתקרבתי לכ"ק הרבי זי"ע‪ .‬להטהר בכל יום ויום במקוה כדרכם של הבעש"ט הק' ותלמידיו‪.‬‬ ‫לפני שנים רבות‪ .‬הגיעו מידי שנה‬ ‫בשנה‪ .‬זימן אותי לשיחה‬ ‫שארכה מספר שעות‪ .‬מלאים זיו ומפיקים נוגה‪ .‬והיו טיולים אלו חלק ממפעלו‬ ‫החינוכי בשווייץ‪ .‬כי אם ה"תומים" וה"קצות"‪ .‬נענה אדמו"ר זי"ע‪' :‬האם מקפידים הם על טבילה‬ ‫במקוה? – באם לאו‪ .‬‬ ‫לזכות את הרבים‬ ‫בשיחותיו הק' במשך השנים ‪ -‬בפרט לתלמידי הישיבה ‪ -‬שח כ"ק‬ ‫אדמו"ר זי"ע רבות אודות שיעורים אלה‪ .‬להראות קבל עם ועדה כי תורה וחסידות יחד יהיו תמיד‪ .‬באותו פרק בגר בכור בני‪ .‬הוא היה בקיא בסדרי‬ ‫נשים ונזיקין‪ .‬מגדלים זקן‪ .‬נולד באותם‬ ‫חודשים בהם שהה רבינו זי"ע בשוייץ‪ .‬‬ ‫זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל‬ ‫בכתיבת המאמר נעזרנו רבות בספר "שבעים שנות חינוך"‪.‬שאלני אודות מקור‬ ‫מחצבתי‪ .‬כשהגיע כ"ק‬ ‫אדמו"ר זי"ע לבנין המקוה הבחין ביהודי זה‪ .‬ראשונים ואחרונים‪ .‬והתכוננתי‬ ‫לשגרו 'צו שטודירען'‪ .‬שאלתי בדאגה‪ .‬ואין‬ ‫החסידות על אורחותיה והליכותיה מהוה ניגוד‪ ..‬ללימוד התוה"ק‬ ‫בעיון ובעמקות‪ .‬והללו מספרים כי ראש ישיבה נודע הגיע‬ ‫למקום והודיע כי ישתתף היום בשיעורי ובכוונתו להפריך את דברי‪ .‬בניו של יהודי זה‪' .‬‬ ‫ובכלל‪ .‬וינה‪ .‬השפיעה רבות על נכונותם‬ ‫לקבל את הדרכותיו‪.‬המתלווים‬ ‫אליו זכו בזכיה מיוחדת‪ .‬כמראי‬ ‫מקום בלבד לעם למעצמה האדירה שכונן כ"ק רבינו זי"ע‪ .‬אמרתי להם (בצחות) מה חבל שבאתם‬ ‫אלי רק עתה‪ .‬ואל עבר מה יביט‪ .‬לבסוף השתכנעתי ואכן כל בני לומדים כיום בישיבות חסידי גור‬ ‫בארה"ק‪ .‬ובקול מלא דאגה אמרו לי‪ :‬רבי‪ .‬לשולחנו של כ"ק אדמו"ר זי"ע בביתו‬ ‫(ל'מיטאג טיש')‪ ...‬עם רף גבוה של דרישות חסידיות מיוחדות‪.‬‬ ‫תורת אמת היתה בפיהו‬ ‫אחת מגולות הכותרת של פעילות כ"ק מרן אדמו"ר זי"ע בשווייץ‪.‬שהיה אכן‬ ‫מוקד משיכה להמונים‪..‬כאשר כבר שתיתי את הקאווע‪ ...‬בשיעוריו אלה הראה עזוז כוחו‬ ‫באורייתא‪ .‬כ"ק רבינו זי"ע החל לעוררני‬ ‫אודות החינוך החסידי‪ .‬חלילה‪ .‬לשמוע מפי הקודש על מה נסובים מחשבות‬ ‫קדשו‪ .‬אותו הרצה לפני קהל רב‪ .‬בחריפות ובבקיאות‪ .‬‬ ‫לטהר את ישראל‬ ‫כ"ק מרן אדמו"ר זי"ע עורר כל הימים על החובה לכל אשר בשם ישראל‬ ‫יכונה‪ .‬לו הייתם באים‬ ‫לפני כן‪ ..‬היה מוסיף כ"ק מרן אדמו"ר זי"ע ואומר‪" :‬בנוסף‬ ‫לכך‪ .‬אחר שכיום נראים‬ ‫שטריימלך לרוב ברחובות ציריך‪ .‬‬ ‫בשהותו בשווייץ נהג רבנו זי"ע להתהלך ולטייל בהרים‪ .‬גערער יונגעלייט' למהדרין‪ .‬מה אירע‪ .‬צרה גדולה מתרגשת‬ ‫עלינו‪ ..‬היושב במכוניתו וממתין לבנו‬ ‫שישוב מבית הטבילה‪ .‬‬ ‫במילים כתובות אין די באר את עוצמתה של 'מהפכה' זו‪ .‬‬ ‫הדברים ארוכים‪ .‬‬ ‫"היתכן לגשת אל התפילה ואל הרינה מיד בקומו ממיטתו"?! ‪ -‬שאל‪ .‬יחדיו יהיו תמים עם חסידות‬ ‫וקדושת שבת‪ .‬וביום תשעה באב אחר הצהריים‪ .

‬אמרו ליה‬ ‫לרבי יוחנן נח נפשיה דרבי חנינא‪ .‬והגם שאין לנו‬ ‫מושג בגדלותו בתורה של האמורא שמואל‪ .‬שכל כולו היה חטיבה אחת של הרבצת‬ ‫תורה ויראת שמים ורצון הבורא‪ .‬‬ ‫ויראו ממך‬ ‫ולא רק בדיבורו היה מקשה לנו קושיות‪ .‬כפי שמצינו בש"ס בכמה‬ ‫מקומות‪ .‬‬ ‫כך שעל ידי היראה מקושיות אלו נתרבה בלבבנו היראת שמים ותיקון‬ ‫המידות‪ .‬שע"י הדבקות‬ ‫שבראשו של הצדיק יכנס היראה בלב עמי‬ ‫הארץ‪ .‬להתבונן בעצמנו איך‬ ‫אנו נוהגים וכיצד אנחנו נראים‪ .‬והיה עומד‬ ‫כמלאך ומכה על ראשינו בנועם דבריו לאמר‪:‬‬ ‫גדל! לגדול ולפרוח ולהרבות פעלים‪ .‬ופירש רש"י‪ :‬גברא דהוה מסתפינא מיניה‪.‬דהכוונה היא על‬ ‫האי גברא שעורר אותנו ללימוד ספרי יראה‪ .‬יראה וקדושה והרהורי תשובה וטהרת הנפש והתעוררות‬ ‫ולמה אנו מרוצים במיעוט לימוד התורה ותיקון המידות וקדושה? ולמה‬ ‫לעבודת השי"ת‪.‬ורב בעצמו היה גם כן מכבדו לשמואל שיכנס לפניו‬ ‫כמ"ש במגילה (כ"ב ע"א)‪ .‬לפי זה אפשר שעומק כוונת‬ ‫רש"י הוא ג"כ באופן זה‪ .‬וכפי שהזכיר‬ ‫הגה"ח רבי אליעזר דוד פרידמן שליט"א בעצרת‬ ‫ככלות ה'שבעה'‪ .‬‬ ‫לגוף נותנים אוכל כל יום ומזון לנשמה רק כמעט כל יום?‬ ‫ובכלל תמיד היה משאיר אותנו בקושיא‪ .‬שכמה וכמה מאות אברכים‬ ‫ובחורים היה להם קדושת עיניים ע"י אותו צדיק‪.‬דהיינו האי גברא שקבלתי 'יראה' ממנו‪ .‬אלא גם קודם לכן‬ ‫מימי נעוריו‪ .‬‬ ‫בקושיות‪ .‬ועתה ממי אירא‪ .‬‬ ‫ובזה אולי אפשר לומר שהכוונה במאמרם ז"ל "גברא דמסתפינא‬ ‫מיניה"‪ .‬ואפילו‬ ‫כשאמרו לרבינו שלמדו כך וכך שעות רצופות‪ .‬היה מספר עובדא מגדולי‬ ‫הדור שממנה הבינו שעדיין יש עוד מקום להשתפר בזה‪ .‬תמיד היה דורש וחוזר ודורש‬ ‫ללמוד ספרי מוסר וחסידות דבר יום ביומו‪ .‬ולא נתנה‬ ‫לנו מנוח להסתפק במה שיש לנו‪ .‬שמחמת קושיותיו של‬ ‫רב היה שמואל נזהר יותר בעיון השמועה‪ .‬יש לנו לעורר את עצמינו‬ ‫בהתעוררות רבתי על אבדן אותו צדיק גאון‬ ‫וקדוש‪ .‬ולכאורה כוונת רש"י שהיה ירא ממנו מגודל כוח תורתו העצומה‪.‬קרע עליה תליסר איצטלי מילתא‪ .‬כן ע"י ראיית פני רבינו הק'‬ ‫בלבד היו לומדים מוסר ומתעוררים ליראה את‬ ‫ה'‪.‬אולי אשגה‬ ‫תמיד ואחטיא את הרבים‪ .‬אלא גם בעצם מראהו הקדוש‬ ‫היה מקשה לנו קושיות‪ .‬וכן ר' יוחנן על רבו רבי חנינא‪.‬ומהותו‬ ‫תבעה מאתנו כל הזמן עוד ועוד‪ .‬רק לשאוף‬ ‫להרבות עוד ועוד בתורה ועבודה ובכל הענינים‪.‬ונתרבה לימוד התורה בעיון הנכון‪ .‬וכמו שכתב בתקנות לאברכים‬ ‫לפני כיובל שנים‪ .‬וכמו כן את עסקני‬ ‫הציבור היה תובע ומזרז‪ .‬שהרי אפשר גם לפעול יותר ויותר‪.‬והיה מקשה לאבות ששלחו ילדיהם לחינוך שאינו‬ ‫לגמרי על טהרת הקודש‪ :‬היכן לומדים הבנים? והאם אין חינוך יותר טוב?‬ ‫והאם מלימוד "בגרות" מרוויחים מאומה? ולא שקט ולא נח עד שראה‬ ‫שדבריו הק' פעלו אצלם לתת לילדיהם את החינוך הראוי‪.‬שעצם אופן הליכתו ברחוב היה‬ ‫מעורר לשמירת העינים‪.‬וכמו שכתב רש"י במנחות (ל"ח ע"ב) דלהכי קרי לשמואל אריוך‬ ‫דקיימא לן (בכורות מ"ט) הלכה כשמואל בדיני כי היכי דדינא דמלכותא‬ ‫דינא‪ .‫גברא דמסתפינא מיניה‬ ‫שמעון פוגל‬ ‫במסכת מועד קטן (כ"ד ע"א) איתא‪ :‬אמרו ליה לשמואל נח נפשיה דרב‪.‬ונתרבה החינוך הטהור‪.‬כמו שהיה שואל את‬ ‫הלומדים ‪ -‬הבחורים ואברכים ואפילו בעלי בתים‪ .‬‬ ‫משום שהקשה לו קושיות חזקות שלא היה יכול לתרצן‪ .‬כמו שכתב רבינו בעל‬ ‫"אהבת שלום" זי"ע על פסוק "וראו כל עמי הארץ‬ ‫כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך"‪ .‬עכ"ל‪ .‬וכמבואר בספה"ק שע"י ראיית פני הצדיק‬ ‫מקבלים יראת שמים‪ .‬ועל‬ ‫זה היה מקונן על שאבד את רבו המכוונו ומיישרו‬ ‫לדרך האמת ומצילו מלהכשיל את הרבים‪.‬‬ ‫מסתפינא מקושיותיו‬ ‫הנה בעת הזאת ככלות י"ב חודש מעת‬ ‫סילוקו של אותו צדיק רבינו הקדוש זצוקללה"ה‬ ‫זיעועכי"א‪ .‬מימין‬ ‫ה' מפיהו בבחינת "תא שמע"‪ .‬ונצטער כל כך על גודל האבידה כל אימת שנזכר ממנו‪ .‬כלומר מפני יראתו הייתי מעיין בשמועתי יפה ולא‬ ‫הייתי מקל בה‪ .‬‬ ‫ואין צריך לומר בעניני החינוך ‪ -‬משאת נפשו‪ .‬אמר‬ ‫אזל גברא דהוה מסתפינא מיניה‪ .‬‬ ‫ובזה אפשר לומר עוד כוונה במ"ש‬ ‫"דמסתפינא מיניה"‪ .‬מכח קושיותיו שהקשה לי‬ ‫ולא נתן לי מנוח‪.‬וכשם שהובא בספר "חוט‬ ‫המשולש" שהגאון ר"מ בנעט זי"ע אמר על‬ ‫החתם סופר זי"ע שהעולם אומרים עליו שהוא‬ ‫"חובת הלבבות" חי‪ .‬‬ ‫קשר איתן | מוסף מיוחד לרגל יומא דהילולא קמא של כ"ק מרן אדמו"ר זצוקללה"ה ‪ -‬כ' באדר תשע"ג‬ .‬‬ ‫אמנם בתוספות הרא"ש (שם) כתב בשם הראב"ד וז"ל‪ :‬אזל ליה גברא‬ ‫דמסתפינא מיניה‪ .‬ובתחילת שנות הנהגתו הנהיג שילמדו הבחורים מדי יום‬ ‫ביומו בסדר קבוע דף בספרי המוסר "ארחות צדיקים" או "מסילת ישרים"‪.‬עם כל זה היה שמואל מרתת מגודל כח תורתו‬ ‫העצומה של רב‪ .‬ודורש מהם תמידין כסדרן האם כבר סידרו וקידמו‬ ‫ענינים אלו ואלו‪ .‬‬ ‫קרע עליה תריסר מני‪ .‬ובגמרא ברכות (נ"ח ע"ב) איתא דשמואל היה בקי בשבילי דרקיעא‬ ‫כשבילי דנהרדעא‪ .‬נמצא שהוא היה‬ ‫מזכה אותי‪ .‬‬ ‫לא רק בזמן הנהגתו כ'רבי'‪ .‬רק היתה הבחינה‬ ‫ הרה''ח ר' יצחק דוד רזמוביץ ז''ל‬‫כפי שבכל שיחת קודש היו דבריו פולחים‬ ‫של "תא חזי"‪ .‬שבעקביות לא נתן מנוח‬ ‫להתפשר בענינים אלו‪ .‬היו קונים בראיית צורתו הקדושה‬ ‫את הלבבות בקושיות עצומות‪ :‬למה אנו מסתפקים במיעוט עבודת ה'?‬ ‫והמאירה‪ .‬עד‬ ‫שקרע עליו י"ב בגדים‪ .‬‬ ‫‪30‬‬ ‫לימוד ספרי יראה‬ ‫גם אפשר לומר עוד במ"ש "דמיסתפינא מיניה"‪ .‬אמר אזל גברא דהוה מסתפינא מיניה‪ .‬מה כתוב במראה מקום‬ ‫פלוני שהובא בתוס' וכד'? והאם עקבו ועיינו במקור הדברים מה שכתוב?‬ ‫ואם כן מה פירשו שם התוספות והמפרשים ונושאי הכלים וכו'‪ .‬‬ ‫וגם בשנים האחרונות שלא זכו לשמוע דבר‬ ‫בהכנסת ספר תורה בבית מדרשנו באנטווערפען‪ .

‬וכמו שידוע שכשהגיעו על גבול‬ ‫פולין‪-‬גרמניא אמר להם השטן שאם ימשיכו גם בארצות גרמניא מערב‬ ‫אירופא הוא יעזוב את כל העולם וייטפל רק אליהם‪ .‬‬ ‫כל ההתלהבות בתפלה‪ .‬לימוד‬ ‫התורה והמוסר וספרי חסידות‪ .‬וגם כאלו‬ ‫אברכים בעלי מזג קר בטבעם היו מרתתים בכל אבריהם ובדמעות שליש‬ ‫זועקים מרה‪" :‬הרי כל הפינטלע של יראת שמים שיש לנו הוא מאותו צדיק‪.‬ההכנה לדבר מצוה‪.‬כל ההתחזקות בקדושה‪ .‬‬ ‫הצדיק מראה לאדם את הדף השייך לו‪ .‬וכפי שראה ראינו איך אברכים ובחורים גם זקנים עם נערים מכל‬ ‫קהילות ישראל‪ .‬ובתור רב אב"ד קהילה‪ .‬רק יש צורך להנהיג ללמוד את כל ספר חובת הלבבות‬ ‫בכל שיעור תורה דרבים‪.‬ולא‬ ‫נח רבינו ולא שקט‪ .‬שאת נקודת היראת‬ ‫שמים הראשונה שהיה לנו ושנחקקה בעומק לבבינו היתה מכח האי‬ ‫גברא‪ ..‬כמו בעיר אנטוורפן‪ .‬במקום זה פעל רבינו‬ ‫זיע"א והפיץ את דרך החסידות‪ .‬‬ ‫ועל כולנה התקנה הגדולה ‪ -‬שנתקנה בתחילה לאברכי התאחדות‬ ‫התלמידים ואח"כ בח"י טבת תש"ם לכלל ישראל ‪ -‬של לימוד חשבון הנפש‬ ‫היומי בחובת הלבבות מידי חודש בחדשו‪ .‬רק כמו שהיה שגור‬ ‫על לשונו של רבינו שכשמצילים נפש אחת מחינוך בלתי הגון אין מצילים‬ ‫את הנפש הזו בלבד רק מצילים דורי דורות‪ .‬ועם כל זה סיים רבינו הק' בזה"ל‪:‬‬ ‫"ואני אומר שצריך ללמוד ספרי מוסר"‪.‬על הרבי הגדול שנטע בהם יראת שמים‪ .‬‬ ‫ולאו דוקא לתלמידיו הקרובים עדת חסידי ויזניץ האיר מאורו הגדול‪.‬‬ ‫והרבה מגדולי הדור שבחו ורוממו את גודל התועלת שבלימוד זה‪ .‫וכמו שהזכיר פעם בדברותיו הק' מה שמובא בספה"ק הענין של נסיעה‬ ‫לצדיק ולא די בלימוד ספרי מוסר בביתו‪ .‬אלא גם במערב אירופא‪ .‬עד שרבנו היה שם ושאל אם יש חוק שלא ללכת‪ .‬וגם לרבות ע"י ארגון "צעירי‬ ‫ויזניץ" שקירב מאות נשמות לדרך הבעש"ט הק'‪ .‬מקום שהרבי ר' אלימלך והרבי‬ ‫ר' זושא לא הפיצו את תורת החסידות‪ .‬כראש ישיבה בגרוסוורדיין ובארץ ישראל ‪ -‬בתל אביב ואח"כ‬ ‫בשיכון ויזניץ‪ .‬כי היצה"ר מעביר הדף של האדם‬ ‫עצמו ורואה בספרי מוסר רק את חסרונות הזולת‪ .‬ובזה נתרבה היראה בעולם‬ ‫ונשתנה כל פני תבל לטובה ממה שהיה אחר החורבן הגדול שואת אירופא‪.‬שהעמיד אלפי תלמידים שהקימו בתים נאמנים לה'‬ ‫ולתורתו‪ .‬ומהתלמידים‬ ‫ההם יצאו מרביצי תורה ומחנכים ויושבי על מדין ומקימי עולה של בעלי‬ ‫תשובה בכל העולם‪ .‬ואח"כ בשנות ההנהגה כרבי המנהיג‬ ‫עדת חסידים‪ .‬‬ ‫ההתעורות וההתלהטות בשבתות ומועדים ובקיום מצוותיהן‪ .‬וכשאמרו‬ ‫נושא את דבר ה' ברמה במבחן עולמי של 'דגל ירושלים'‬ ‫מימין נראה כ"ק האדמו"ר מגור שליט"א‬ ‫קשר איתן | מוסף מיוחד לרגל יומא דהילולא קמא של כ"ק מרן אדמו"ר זצוקללה"ה ‪ -‬כ' באדר תשע"ג‬ ‫‪31‬‬ .‬והן בעצת קדשו שנהנו‬ ‫ממנו הרבה ראשי ישיבות ומחנכים בכל מקצועות הקודש‪ .‬הרי יש להוסיף ולומר שמאות תלמידים אלו הקימו לגיונות לה'‬ ‫ולתורתו של אלפים ורבבות‪ .‬‬ ‫בוש אני לירא מזולתו‬ ‫ולא זו בלבד‪ ..‬אשר נתקבלה בקרב כל ישראל‪.‬שכל היראת‪-‬שמים שיש לי הוא‬ ‫ממנו ומכוחו‪ .‬וגם‬ ‫אחר כך בימי השבעה‪ .‬ממררים בבכי ביום המר והנמהר בשעת הלויה‪ .‬‬ ‫אלא לכל קצווי תבל האיר במשך שבעים שנותיו שעסק בחינוך ובהרבצת‬ ‫תורה ויראה‪ .‬שנתביישו או נתייראו ללכת בשבת ברחוב עם‬ ‫שטריימל‪ .‬רק הוסיף עוד בדברות קדשו בסיום הש"ס ח' בכסלו‬ ‫תשמ"ג שאין די בזה‪ .‬וכל אימת שנזכר ממנו היה אצלו כשעת חימום וקרע קריעה‪.‬הגם שלמדו בשאר מקומות ‪ -‬לא‬ ‫בויזניץ‪ .‬‬ ‫במשא קודש בסיום הש''ס‬ ‫ואם אמרו כנ"ל שמאות תלמידים היה להם שמירת עינים מכוחו של‬ ‫אותו צדיק‪ .‬אבל ההתעוררות הראשונה באה להם מכוחו של אותו צדיק‪.‬‬ ‫והכל מכוחו של אותו צדיק וקדוש זיע"א‪.‬וכולם אומרים בפה מלא שנקודת היראה הראשונה‬ ‫שהיתה להם באה מכוחו של אותו צדיק‪ .‬ולכן כשבאים לצדיק‪.‬‬ ‫יראת ה' ראשית דעת‬ ‫גם אפשר לומר הכוונה "דמסתפינא מיניה"‪ .‬הכל הוא מכוחו של אותו צדיק"‪ .‬‬ ‫ולא את אלו בלבד העמיד על אדני התורה והיראה‪ .‬בישיבות שתחת הנהגתו ונשיאותו‪ .‬ועל זה זעק‬ ‫שמואל‪ :‬גיוואלד!!! גברא דמסתפינא מיניה‪ .‬הם ותלמידיהם ותלמידי תלמידיהם‪.‬ושבר מוסכמות שכביכול לא היה ניתן‬ ‫להזיזם‪ .

‬אכי"ר‪.‬כמ"ש בספה"ק‪ .‬ולדעת שממרום הוא‬ ‫עומד ומשגיח עלינו וממשיך להעתיר בעדינו ולהשפיע לכלל ולפרט ביתר‬ ‫שאת ועוז‪ .‬ופרה ורבה אצלו הקדושה‪.‬‬ ‫להבות‬ ‫חוצבת‬ ‫דרשה‬ ‫שנשא‬ ‫בנות‪.‬‬ ‫ושומרי תורתו ומצוותיו‬ ‫כי ללא היראה שלמד‬ ‫ללא סטיה כלשהי מדרך‬ ‫ממנו אזי כל מקצוע‬ ‫התורה‪.‬שלמדנו‬ ‫מהאי גברא להיות יראים רק מיניה‪ .‬ואפילו הכי אי יראת‬ ‫לתפארה‪ .‬‬ ‫במכנסיים‬ ‫לבושים‬ ‫קבעת עתים לתורה‪.‬כרגיל על לשון קדשו‪ :‬למה‬ ‫אני צריך לעשות כמוהם ‪' -‬נאך טאנצען נאך זיי'‪ .‬כי גדולים צדיקים במיתתם יותר מבחייהם‪ .‬ואפילו למד פרק א' מפרקי הנבואה ורוה"ק‪ .‬וכעשרים‬ ‫בקבלת‬ ‫אח"כ‬ ‫שנה‬ ‫צפית לישועה‪ .‬ושלא‬ ‫להתבייש מפני המלעיגים‪ .‬‬ ‫ובמיוחד בעת שהותו בימי הקיץ בשווייץ‪ .‬ולהוסיף‬ ‫התלמוד תורה הראשון בבני ברק ובכל גוש דן בימים ההם לפני כשישים‬ ‫ולהתחזק בכל הענינים ששמענו וראינו ואשר נמשיך ונראה בספריו ודברי‬ ‫שנה‪ .‬‬ ‫בתורה שילמד מרבותיו‬ ‫האחרים אינה מתקיימת‪.‬או דבור א' מפום ממלל‬ ‫רברבין דעת גניז בפומא דמלכא כו'‪ .‬‬ ‫וכן בארץ ישראל‬ ‫ועל דרך שכתב ב"פתחי‬ ‫ציבוריות‬ ‫במערכות‬ ‫תשובה" (ס"ק ט"ו) בשם‬ ‫לא חת ולא זע משום‬ ‫דבר כשהגיע לענין של‬ ‫"שער אפרים"‪ .‬וכמו כן ביטל את שהיה נהוג במדינות הללו גם בחוגי היראים‬ ‫שישבו בעת הסעודה בחתונות משפחות‪-‬משפחות‪ .‬אם גמרא גמרא‪.‬על רבינו זי"ע שכל תורתינו וחכמתנו הימנו‪ .‬ועאכו"כ אם לא למד הימנו את כל‬ ‫התורה‪.‬והנהיג בתי ספר לבנות‬ ‫עלינו לקרוע את לבבינו לי"ב קרעים‪ .‬והיה‬ ‫והיה רבינו הק' צריך אח"כ להתחבא מהשלטונות שבקשו לעצרו על ביזוי‬ ‫כבודם וגילוי חרפתם‪.‬שלח לברר אם יש חוק כזה‪ .‬וכמו שאמר מו"ח המשב"ק הגה"ח ר' ישראל ומכניס בו יראת שמים‪ .‬‬ ‫יראת ה' היא חכמה‬ ‫המחבר בשולחן ערוך (יו"ד סי' רמ"ב סעיף ל') כתב‪ :‬דרבו מובהק היינו‬ ‫שרוב חכמתו ממנו‪ .‬‬ ‫ויש לומר שזה נכלל ג"כ בכוונת גברא דמסתפינא "מיניה"‪ .‬עכ"ל‪.‬ונתברר שאין כזה חוק‪ .‬כמו שכתב הגה"ק מקאמרנא בספרו‬ ‫"נוצר חסד" על אבות (פ"ו מ"ג)‪ .‬ולפי זה יש מקשים כיצד רבי בחסידות נקרא בשם רבו מובהק אם‬ ‫לא למד הימנו רוב מקצוע מסוים בתורה‪ .‬שנמצא דעל ידי זה חכמתו מתקיימת‪ .‬ומאז‬ ‫נתבטל הדבר‪ .‬וכשהוזמן לפני יותר‬ ‫מחמישים שנה לחתונה בעיר לונדון‪ .‬ולשלוח את הבנים למוסדות תורניים ולא‬ ‫לאוניברסיטאות וכד'‪ .‬היה ת"ת ויזניץ‪ .‬כדאיתא‬ ‫הלוי זילברשלג ע"ה‪ .‬או פסוק אחד‬ ‫להפסיקו בתשובה שלימה מן הרע והיצר הרע‪ .‬היינו רק מהקב"ה ולא מזולתו‪.‬אם משנה משנה‪ .‬רק היפך הכוונה‪ .‬‬ ‫בשדה התעופה ילדים‬ ‫"נשאת ונתת באמונה‪.‬‬ ‫בפומבי‬ ‫הגזירה‬ ‫וחומר‬ ‫השלטונות‬ ‫על‬ ‫האמת‬ ‫את‬ ‫לומר‬ ‫שמים הוא רבו העיקרי והמובהק‪.‬דהמגייר‬ ‫שמירת תורה ומצוותיה‪.‬אם מקרא מקרא‪ .‬שמאיר הרב בתלמיד לעשות אותו כלי‬ ‫מחזיק ברכה‪ .‬יעשו הם כמוני ‪' -‬זאלין‬ ‫זיי נאך טאנצען נאך מיר'! ואדרבה יש לנו להרבות גאוה דקדושה והרמת‬ ‫קרן החסידות בגאון ובגובה‪ .‬והגם שלא‬ ‫ה' היא אוצרו אין אי לא‬ ‫כולם נעשו אח"כ דוקא‬ ‫לא"‪ .‬הוי רבו מובהק‪ .‬הבנת דבר מתוך‬ ‫קסקעטים ובגדי שבת‬ ‫דבר‪ .‬‬ ‫על הראש‪ .‬‬ ‫חז"ל‬ ‫שאמרו‬ ‫וכמו‬ ‫לשווייץ קבלו את פניו‬ ‫במסכת שבת (דף לא‪).‬שבפעם הראשונה כשנתלווה עם הרבי בנסיעה באבות (פ"ג מ"ט) "כל שיראת חטאו קודמת לחכמתו חכמתו מתקיימת"‪.‬וכן כידוע‬ ‫נוהגים אחר שזכינו לקבל ההשפעה מאורו הגדול והמאיר לבבות‪ .‬‬ ‫גיוס‬ ‫של‬ ‫הגזירה‬ ‫שהיה‬ ‫בעת‬ ‫כן הרבי שמטהר נשמתו ומתקן נפשו ומכניס בו הרהורי תשובה ויראת‬ ‫בתקופה‬ ‫וברבים‪.‬ביטל זאת‪ .‬‬ ‫זה בש"ס‪ .‬ואצל‬ ‫‪32‬‬ ‫ועלינו להתאמץ ולהתחזק שלא להתרשל ושלא להניח לשגרה‬ ‫להשתלט עלינו‪ .‬‬ ‫גרים ומכניסן תחת כנפי‬ ‫''ואשפוך את נפשי לפני ה''' ‪ -‬בספירת העומר‬ ‫המפורסמת‬ ‫וכעובדא‬ ‫השכינה הוי כמו רבו‪ .‬כולם הוו מובהקים‪ .‬וכל זמן שנזכרים‬ ‫מאתו‪ .‬ובזה גייר את מערב אירופא לה' ולתורתו‪.‬קירב הרבה נפשות לדרך‬ ‫החסידות ולעבודת השי"ת‪ .‬ואם כן‬ ‫באוטובוסים שיהיו למהדרין על דרך הצניעות‪ .‬‬ ‫ולפי זה רבו בחסידות המלמדו עניני עבודת השי"ת ויראה ואהבה‪.‬‬ ‫שהרבה שלומי ישראל חששו מהשלטון ולא העיזו לומר דבריהם רק ברמז‪.‬ומאז התחילו כולם ללכת כן ללא‬ ‫מורא מהמלעיגים‪ .‬כמו‬ ‫חש‬ ‫ולא‬ ‫אש‪.‬ואח"כ גם חוגים אחרים‬ ‫תורתו הק' שהותיר ברכה אחריו‪.‫שאין כזה חוק ‪ -‬יצא לרחוב בשטריימל‪ .‬הוי אצלנו‬ ‫כן היה רבינו הק' הנחשון שהעלה ודרש להנהיג את הנסיעות‬ ‫כשעת חימום שצריך לקרוע קריעה כמובא בגמרא מועד קטן הנ"ל‪ .‬שלמדו בו על שפת האידיש‪ .‬אבל נעשו‬ ‫יראת שמים הוי רבו‬ ‫חסידים ויראי ה'‪ .‬או מאיזה עובדא ואיזה דיבור קדוש‪ .‬איש את רעהו יעזורו ולאחיו יאמרו חזק ונתחזק לילך‬ ‫בדרכיו הקדושים שהתווה לנו על כל צעד ושעל‪ .‬ומאז יושבים בהפרדה‬ ‫מלאה ולא עולה על הדעת שהיה אפשר אחרת ח"ו‪.‬מצורתו הקדושה‪ .‬שהיה חוזר ומשנן שלא‬ ‫להיות נכנע ל'מאדעס' היוצאים מפריז ושאר מדינות אירופא‪ .‬משום דרבו בכל אחד מחכמות התורה הוי‬ ‫מובהק‪ .‬‬ ‫והש"ך (סקי"ג) מבאר שאפילו אם אצל רבו זה רוב חכמתו במקרא‪ .‬‬ ‫הנהיגו כן‪.‬‬ ‫וענין זה היה עיקר מדברותיו פעמים רבות‪ .‬‬ ‫אמנם כבר ביארו זאת בספה"ק‪ .‬אם כן רבו שלמדו‬ ‫לחסידי ויזניץ‪ .‬‬ ‫קשר איתן | מוסף מיוחד לרגל יומא דהילולא קמא של כ"ק מרן אדמו"ר זצוקללה"ה ‪ -‬כ' באדר תשע"ג‬ .‬וכן מה שנהגו בשווייץ להשהות את המת כמה ימים‬ ‫אחר הפטירה‪ .‬ולא נאמרה בהם‬ ‫מיתה כי אם איש חי ורב פעלים‪ .‬והקים‬ ‫המובהק שכל חכמתו‬ ‫שם לגיונות של יראי ה'‬ ‫הימנו ולא רק רוב חכמתו‪.‬פלפלת‬ ‫הפנים היו הילדים עם‬ ‫בחכמה‪ .‬ובוודאי‬ ‫יפעל בעדנו כל טוב‪ .‬וז"ל‪ :‬שאם רבו צדיק וחסיד מקבל ממנו רושם‬ ‫אחד או אות אחת הארה בנפשו ורושם אלקות‪ .‬‬ ‫הרבי המובהק שהבהיק באורו הבהיר את נשמותינו‪ .‬‬ ‫עד שמאות אחת שנדבק בנפשו נעשה כמעין המתגבר וכנהר שאינו פוסק‬ ‫וכו'‪ .‬‬ ‫ועל דא קא בכינן‪ .‬שיש להם מהלכים בין העומדים שהם‬ ‫בחינת הולך גם בעולם האמת שהוא בחינת עמידה‪ .‬ולהתבונן היאך אנו נראים וכיצד אנו‬ ‫שילמדו בשפת האידיש למען שמירת טהרת חינוך בנות ישראל‪ .‬‬ ‫קצרות וכיפה קטנה‬ ‫עסקת בפריה ורביה‪.‬או הלכה אחת של הילוך‬ ‫השפע מחסד וחכמה עליונה שהשפיע עליו מאורו יתברך‪ .

‬ספון בחדר‬ ‫משכיתו‪ .‬בלַ יל שהחשיך שבעתיים‪ .‬ותנח עליהם רוח‬ ‫חכמה ובינה להשפיע לזולתם כמר מדלי לכל אחד כפי כוחו‪ .‬וכי כיצד נבֹואה אנו‬ ‫זבובים קצוצי כנפיים לתאר דמותו של נשר אשר יעוף בשמים?! ‪.‬‬ ‫בקצרה עיונים וציונים שנתחדשו לו בתלמודו‪ .‬‬ ‫והמה כללות בחינת הדעת ראשי אלפי ישראל המה‪ .-‬‬ ‫מאידך‪ .‬שומה עלינו לאחוז בדרכיו ולהפיק את‬ ‫משאלת לבו הטהור‪.‬ואף הטיל אותה על כתפי תלמידיו‬ ‫לאורך השנים‪ .‬כִ י ֹלא ְׂש ֵאת יָ כְ לּו ְת ִה ֶ‬ ‫ִאם ֵהם ְּבלָ ׁשֹון צַ ח ָחׁשֹוב ָח ָׁשבּו לִ גְ מֹור ְׁש ָב ֶחיָך וְ ֹלא ֵה ֵחלּו‪.‬‬ ‫יפוצו מעיינותיך חוצה‬ ‫מזה ירחים מספר‪ .‬באה‬ ‫ביותר לידי ביטוי משימתו זו‪ .‬‬ ‫ובטרם ניגש אל הקודש‪ .‬מיטיבות להמחיש נכונה את מצוקתו של‬ ‫הקולמוס בבואו לשרטט את פעלו של מלאך האלוקים‪ .‬‬ ‫משה עבד ה'‪ .‬שבגאונותו העצומה 'קיפל עולמות' במשיכת‬ ‫קשר איתן | מוסף מיוחד לרגל יומא דהילולא קמא של כ"ק מרן אדמו"ר זצוקללה"ה ‪ -‬כ' באדר תשע"ג‬ ‫‪33‬‬ .‬‬ ‫עכד"ק‪.‬העומד תחת נשיאותו של מרן אדמו"ר עט"ר‬ ‫שליט"א וזוכה לעידודו הנמרץ‪ .‬‬ ‫בּונֹותיָך"‪.‬מתייגעים בסילודין לפענח כל מראה‪-‬מקום וכל‬ ‫המלך‪ .‬בהם העלה 'קוד' מרישומיו של רבינו‪ .‬רבינו הגדול זי"ע‪.‬אותם חרט תלמידו הנאמן של הרמח"ל בקוננו על‬ ‫רבו אחר הסתלקו לחיי עד‪ .‬ומהם נראה אפס קצהו‬ ‫של עמל וידיעת התורה של האדם הגדול בענקים‪.‬שוכן ב'אוצר הספרים' שבישיבתינו הק'‬ ‫ביוד"א בקרית מלך רב‪ .‬בסתר המדריגה‪ .‬מוגש לרגל יומא דהילולא קדישא קמא • 'אנא נפשי כתבית יהבית' •‬ ‫"כָ ל ַּב ֲעלֵ י ַה ִׁשיר ְּב ִׁשיר יָ צָ אּו ַהיֹום לְ פָ ֵאר ַמ ֲע ֵׂשי יָ ֶדיָך‪.‬נצטט דיבורים נשגבים מתוך תשובתו‬ ‫הנודעה של ה'מראה יחזקאל' בסי' ק"ד‪ .‬בכל דבר הלכה ששואלין ממנו הוא אומר עליו‬ ‫תילי תילין של הילכתא גבירתא‪ .‬חובה כבירה מוטלת עלינו להמשיך במילוי תפקיד נשגב‬ ‫שנטל על שכמו כשאיפת‪-‬חיים‪ .‬לא יַ ְחׂשֹוף ֶאגְ לֵ י ְת ֶ‬ ‫שורות אלו‪ .‬אותה הזכיר רבינו רבות‬ ‫בשיחותיו המשובבות‪" :‬כל ספיקותיו בלימוד הנגלה הוא בעיניהם רק‬ ‫כקליפת השום נגד השכל הנעלם אור צח ומצוחצח הנסתר בפנימיות‬ ‫התורה אשר לא יושג רק ליחידי סגולה העומדים על אדון כל הארץ‪.‬ ‫ַק ְמ ִּתי לְ ַהלֵ ל נָ א ְקצָ ת ֶ‬ ‫מ ֶֹׁשה יְ ִדיד ָמנָ ה לְ ָך ַאּפַ יִ ים‪ִ .‬ ‫ֹאמרּו זְ דון לִ ְּבָך ִה ִׂש ַיאָך לַ ְחׁשֹות ְּבזֹאת ַהּפָ ַעם‪.‬נתעלה גבוה מעל גבוה בנתיב לא ידעו עיט‪ .‬על‬ ‫משקל זה ‪ -‬הפטיר רבינו ‪ -‬בטוחני כי אלו הפועלים למען עקירת הטעות‬ ‫הנפוצה ומוכיחים כי תורה וחסידות המה תרין רעין דלא מתפרשין‪ .‬בחצי הלילה‪ .‬יצאו‬ ‫לקראתם הבעש"ט הק' ותלמידיו בבוא עתם!"‪ .‬שוקד לגיון נבחר משמנו ומסולתו של כור‬ ‫ההיתוך הויז'ניצאי על חקר ועריכת חידושי התורה שיצאו מפום ממלל‬ ‫רברבן‪ .‬יַ ְע ַרת ְד ַבׁש פַ נַ ג ִומ ְב ַחר ָט ַעם.‬עת עלתה נשמתו הטהורה‬ ‫בסערה אל רוכב ערבות‪ .‬אשתקד‪ .‫תיעוד רצוף תגליות מן הקודש פנימה בחשיפה ראשונית‪:‬‬ ‫פתשגן הכתב‬ ‫הכתב אשר נכתב ונחתם בטבעת המלך • מטעמת מן האוצר המנוצר בבית הגנזים‪ .‬הן הן גבורותיו ונוראותיו‪ .‬כד שכיבנא קא נפקי בעלי‬ ‫המשנה והברייתא והש"ס לאפאי‪ .‬וסקירה ייחודית על כולל 'זכרו תורת משה' שע"י 'איגוד מוסדות ויז'ניץ'‬ ‫השוקד על חקר ועריכת חידושי התורה‪ .‬אחר שהפליג בפלפול עמוק‪ .‬מי ַּבנְ בֹונִ ים יַ ֲעמֹוד נֶ גְ ֶדָך‪..‬כותב‬ ‫הוא בזה הלשון ‪' -‬מובטח אני בחסד עליון‪ .‬מה לִ י לְ ַהזְ ּכִ ָירם ְּבׁשּורֹות ֵאלּו.‬עתה‪ ..‬ליל כ' אדר‪ .‬יושבים בעלי התריסין ברגשי קודש ורוכנים‬ ‫בחשיפה ראשונית ובלעדית ל'קשר איתן'‪ .‬‬ ‫ָא ְמנָ ם לְ ַבל י ְ‬ ‫הֹודָך‪ .‬תכריך כתבי הקודש בעצם‬ ‫גלילי ידיו הטהורות של רבנו זי"ע‪ .‬ורבינו‬ ‫תרווייהו איתנייהו ביה‪ .‬דמתריצנא מילתייהו בקושטא'‪ .‬‬ ‫לּו ָׁשט וְ צָ ף ִאיׁש ַעל ּפְ נֵ י ַה ַמיִ ם‪ֹ .‬בינות לטורים הארוכים עמוסי הספרים שידעו‬ ‫עדנה מאז פתיחת הכולל‪ .‬‬ ‫ילֹותיָך.‬שרומם את‬ ‫שם קדשם והאדיר את טהרת מורשתם‪ .‬הכולל הייחודי‪ .‬כאשר נותרנו‬ ‫כיתמי דיתמי בארץ תלאובות‪ .‬בצרור גווילי קודש שנשאם רבינו על לוח ליבו כל ימיו‪ .‬נפתחו ארובות השמים ומרנא הבעל שם טוב‬ ‫הקדוש ולצידו שישים גיבוריו יצאו לקבל פני נפש נקי וצדיק‪ .‬‬ ‫כִ י כֵ ן ּכְ חֹול ַהיָ ם ְּב ִמ ְסּפָ ר ָרבּו‪ַ .‬הורשינו להציץ בגנזי על הכתבים הקדושים‪ .‬ ‫ָאכֵ ן ְׂשפָ ָתם גַ ם לְ ׁשֹונָ ם לָ אּו‪ ..‬שהחתירה המתמדת למיצוי כל חלקי העבודה עד תום‬ ‫אפיינה את כל הליכותיו מאז שחר נעוריו‪ .‬שכן סח רבינו זי"ע לא אחת‪:‬‬ ‫"הש"ך בחושן משפט (סוס"י צ"א)‪ .‬כל רז לא‬ ‫אניס ליה ומלהיב הלבבות לאהבת הבורא ב"ה וליר"ש עילאה ותתאה"‪.

‬ובה סדורה רשימת לימודיו‪.‬‬ ‫אטמוספרה של יראה עילאה שוררת בין כתלי הכולל ואופפת את למובאות ממאות (!) ספרים‪ .‬אך עצם הצלילה הענוגה במים שאין להם סוף‪ ..‬המופקדים על שלבי הפענוח‬ ‫וזו אינה אלא דוגמא בודדת מני עשרות רבות של קטעים מעין אלו!‬ ‫והעריכה‪ .‬‬ ‫ובכתבי הקודש נאמר‬ ‫רשימה נדירה שרדה בין הכתובים‪ .‬בית היין' אשר לא יסולא‬ ‫פינתה של הכולל‪ ..‬זכות רבינו זי"ע וזכות הרבים תעמוד להם‬ ‫למליץ‪.‬היא הנוסכת עוז ותעצומות‬ ‫'להסתער' בכל און על המשימה הקשה ולפענח הדק היטב כל תיבה ממאנטריאול‪ .‬‬ ‫משנתו הבהירה כי 'סדר הוא יסוד החיים' ‪ -‬עוברת כחוט השני‬ ‫המפעל הכביר‪ .‬הוא הגבר אשר בתבונה יתירה נחלץ חושים קטע קטע וסיכומו‪ .‬‬ ‫המשב"ק הרה"ח צבי הערשיל הכהן כץ הי"ו‪ ..‬הרב יחזקאל מלוה ולוה ‪.‬‬ ‫חיים' וה'אור שמח' מדווינסק‪.‬פעמים שכל תג וקוץ צופנים נגלה לפנינו 'ארון‪-‬ספרים' מהלך אדיר‪-‬קיבולת‪ .‬מהרמב"ם בהל' קרבן פסח קשה על יסוד הרמב"ם בהל' פסולי‬ ‫וקהל אנ"ש מתענגים זה שבועות מספר על מטעמת קלה מיערת הדבש המוקדשין ותירוץ ה'תומים' נסתר מהרמב"ם בהל' מלכים והרמב"ם‬ ‫הנפרסת מדי שבת בשבתו בקונטרס 'דברות קודש'‪ .‬‬ ‫לימין רבוה"ק בכל און‪ .‬הרב חיים ועל כרחך לתרץ ע"פ הרמב"ם בהל' תמורה וסימוכין לכך מהרמב"ם בהל'‬ ‫מאיר רוטנר‪ .‬‬ ‫יום אחר יום‪ ..‬‬ ‫'דברות קודש' ‪ -‬במהלכו משדד רבינו עמקים וגאיות וחורז ‪ )!( 7‬פסקי‬ ‫ניצני עבודת‪-‬הנמלים החלו זה באחרונה לנבוט ולהכות שורשים‪ .‬ביטא פעם רבינו ברורות את מאוויו הטהור לפני הוא הן מפני שהוא הוגה כדת בש"ס‪ .‬ספריו של‬ ‫הכביר הנגלה לעיני הוגי הכתבים‪ .‬למן הספרות העניפה של הראשונים‪ .‬ש"ס יודע‬ ‫עולם וטרם זכיתי לכך"‪ .‬רזי‪-‬הרזין דורשים יגע ויזע בכדי לירד לעומקם של דברים לספרי דור הדעה האחרון של יהדות אירופה‪ .‬איש איש בתחומו‪.‬טורים‪-‬טורים ניצבים בסך‪ .‬ועכשיו מתחילין סדר נזיקין"‪ .‬והן מפני שבלמדו רמב"ם שונה‬ ‫הגר"ל רבינוביץ שליט"א מירושלים עיה"ק‪ .‬הן מפני שהוא לומד‬ ‫מכתב ברכה להוצאת ספרו 'מעדני השולחן' על שו"ע יו"ד‪.‬הידיעה הנכוחה כי זוכים הם בעמלם לקיים רצון צדיק‬ ‫לעינינו עולה הגדרתו הקולעת של הגר"פ הירשפרונג זצ"ל‬ ‫ולהוציא אל הפועל את משאת חייו‪ .‬יש רבנים ומורי‪-‬הוראה‬ ‫גילה רבינו פעם לאחד מרבני אשדוד שהביא את ספרו אל הקודש שחרשו היטב את ארבעת חלקי ה'שולחן‪-‬ערוך' בכדי לידע המעשה‬ ‫(מעדות הרה"ג יעקב דוד שרייבר שליט"א ראה"כ דשם)‪" .‬וכן על זה‬ ‫מטרקלינו אל תלמידיו הלנים בעומקם של פירות הגיגיו‪ .-‬‬ ‫הוא לו לעילא ומאציל הוא אליהם מרוחו פי שניים‪ .‬‬ ‫עתה‪ .‬והן מפני שבעסקו בש"ס הוא חותר לשנן פסק הרמב"ם‪.‬אותה השמיע באזני מקורביו אחר אחת משיחותיו‬ ‫ואות‪ .‬כיאות למתעסקים בקדשי‪-‬קדשים‪ .‬רבינו זי"ע מגולל שמות למכביר ומציין‬ ‫בתוכם תילי תילים‪.‬ים‪-‬התורה נחשף לפתע‬ ‫כאוקיינוס עמוק עד אין חקר‪ .‬העומד מאז ימי עלומיו מיקבץ של דפים‪ .‬נזקף אף לזכותו של הנחשון לכל קדשי בית ויז'ניץ‪ .‬ברישומיו הקצרים‬ ‫‪36‬‬ ‫קשר איתן | מוסף מיוחד לרגל יומא דהילולא קמא של כ"ק מרן אדמו"ר זצוקללה"ה ‪ -‬כ' באדר תשע"ג‬ .‬חיבורי 'ילקוט‬ ‫הגרשוני' מרבה של מאראש‪-‬לודאש ההונגרית לצד ספריו של ה'חפץ‬ ‫אותה 'תאוות העולם הזה' שרבינו זי"ע כה הכביר אודותה‪.‫קולמוס‪ .‬הסדר השורר מהחל ועד כלה מפעים עין כל רואה‪ ..‬‬ ‫מסתבר כי טעינו‪ .‬ברכות‪-‬שבת‪-‬‬ ‫עירובין‪-‬פסחים‪" .‬כאשר שפתותיו דובבות דבר יום ביומו ומשקיף הוא והן מפני שבלימוד השו"ע עוקב הוא שוב במ"מ שברמב"ם‪ .‬ועד‬ ‫משקל‪ .‬פרי חזונו ופעלו של הרה"ג ברוך גפנר שליט"א‬ ‫ראה"כ בקרייתינו הק' הפועל ללא ליאות לכונן את עמודיו ולהתוות בין הגווילין‪ .‬האחריות הינה רבת‪ -‬המכלול הכביר של ספרי תשובותיהם ומנהגיהם המובאים לרוב‪ .‬מפיחה חשקות‪-‬התורה ומעוררת את ה'כתב סופר' לצד 'חידושי רבינו חיים הלוי' על הרמב"ם‪ .‬ברמב"ם ובשו"ע‪ .‬חשבנו תדיר כי את כח תורתו לא פעל להסתיר‪.‬בהתחקם אחר‬ ‫בעזר ק‪-‬ל לחדש חידושים בתורה הקדושה‪ .‬בשורות קצרות ומתומצתות‪ .‬בימי עלומי שהשקיעו את יגיעם במרחבי התלמוד‪ .‬‬ ‫אברהם מרדכי ווייס שליט"א מקרית מלך רב‪ .‬הלא המה הרב חיים מאיר וסרמן‪ ..‬וודאי נייחא הדרך בשו"ע ואילך" ‪.‬עדויות מספר שמורים עמנו על התבטאויות מפי הקודש בהם הלוהטות עם רבינו (ראה מסגרת)‪" :‬מכיר אנכי גדולי‪-‬תורה ואנשי‪-‬שם‬ ‫ביטא את חשקו העז להפצת מעייינות חידושיו חוצה‪" .‬‬ ‫רמב"ם היטב‪ .‬ההיקף בספרי גאוני ארץ הגר כבספרי ראשי ישיבותיה של ליטא‪ .‬וכל לוליינות לשונית שאך ננסה להצטעצע בה ‪ -‬תחוויר‬ ‫בעליבות נוכח התיעוד המרטיט החרוט בעצם כתי"ק‪ .‬אותם הותיר רבינו ב'צ"ע'‪.‬המקדישים שעות מזמנם‬ ‫היקר למען משימה נעלה זו‪ .‬ועכשיו מתחילין סדר נשים"‪ .‬עם התמדה עיקשת זו‬ ‫מעפילים עד‪-‬מהרה לשורה החותמת את הרשימה‪:‬‬ ‫בחיל פותחים אנו את האוגדן הראשון‪ .‬מספר‬ ‫את דרכו‪ .‬אך הוויז'ניצער רבי ‪ -‬הטעים הגר"פ ‪ -‬אינו כן‪ .‬‬ ‫לצד זאת‪ .‬אף אני זכיתי אשר יעשון‪ .‬רבינו מגלה בקיאות נדירה‬ ‫ולהבינם כדת‪ .‬משמשים לסיכומים מתומצתים מספרי שעשועיו‪..‬סיכומים של 'מנחת חינוך'‪ .‬ומחשבת‪-‬‬ ‫בזק מרטיטה חוצה את ראשינו‪ .‬ולפנינו אוצר גדוש בחידושי תורה‪' ..‬בעיינם אחר מסקנת הסוגיות‪ .‬הלא הוא עמודים מוקדשים להעלאת תהיות ועיונים‪ .‬וכפועל‪-‬יוצא השיגו יד ושם‬ ‫חשקתי להוציא חיבור על ד' חלקי שולחן ערוך ולא איסתעייא מילתא"‪ .-‬‬ ‫גלדציילר והרב מנחם מענדיל גפנר‪ .‬ואגב אורחא זכו לידיעה בדפי הגמרא‪ .‬כפי שהדגיש נשיא‬ ‫הנה לפנינו קטע מסויים ‪ -‬שבחלקו פורסם לאחרונה בקונטרס‬ ‫הכולל מרן אדמו"ר עט"ר שליט"א בפני חו"ר הכולל‪.‬סברנו לתומנו כי בגאונותו היה רבינו‬ ‫מן ה'צדיקים הנגלים'‪ .‬מה שידענו ‪ -‬טיפה מן הים היה‪ .‬פרי יגיעם של חבר בהל' חמץ ומצה ותירוץ ה'מנחת חינוך' מוקשה מהרמב"ם בהל' נזיר‬ ‫המנצחים על המלאכה‪ .‬רמב"ם‪ .‬יבמות‪-‬כתובות‪-‬‬ ‫נדרים‪" .‬סדורים בכתב‪-‬קדשו‬ ‫חבר הלומדים מטמוניות יקרות וספונות שסללו את הדרך ליצוק אבן הרהוט‪ .‬והן מפני שבלמדו שו"ע עוקב הוא‬ ‫שוב אחר הסוגיא התלמודית‪ .‬מעלעלים קימעא‪ .‬הרב חיים הס‪ .‬אדיר היה חפצי שיראו אור שרשי הדין‪ .‬על‬ ‫באי שעריו‪ .‬הרב יוסף אריה גפנר ‪ -‬רחובות‪ .‬של 'קצות החושן' או‬ ‫להציב שם ושארית לרבינו הגדול זי"ע ובטובת עין מופלגה המציא לידי של 'ישועות יעקב'‪ .‬רמב"ם יודע הוא‪ .‬לימינו ניצבים בנו הר"ר מרדכי דוב הי"ו מאשדוד והרב בפז‪.‬בבואו אל הקודש לקבל הוא את מקורי הדברים שבש"ס‪ .

‬הלוט שהוסר מעל האוצר המנוצר מספק לנו‬ ‫מפליא להיווכח בהערצתו העמוקה שתורגמה אצלו לשפת המעשה‪ .‬ולעיתים אף קבע סדרי לימוד‬ ‫ושוב בשיחותיו הנלהבות כאות וכדוגמא לידיעת התורה‪' ..‬הצצה כדי חרך צר לשיגו ושיחו של הענק שבענקים‪ .‬ערוך לנר'‪' .‬מ'תכלת מרדכי' עה"ת ואף מ'זכר של ממש בזעיר‪-‬אנפין‪ .‬אין חסידות בלא תורה ואף והדברים ידועים‪.‬שכן אחר חקירה ודרישה ע"י חברי‬ ‫הכולל הוברר כי מכילים המה שילוב של הערות רבינו והערות הרה"ק‬ ‫רבי יהודה'לע מדז'יקוב זי"ע‪ .‬למן מאימתי ועד אל תיקרי הליכות‬‫אלא הלכות‪.‬כעת‬ ‫שוקדים חו"ר הכולל על פענוח הדברים ובירור מקוריהם ע"פ תצלומי‬ ‫ה'ארחות חיים' המקורי של מהר"י מדז'יקוב‪ .‬‬ ‫אין תורה בלא חסידות‪ .‬לכל מסכתא ספרים‬ ‫משלה‪ .‬רבינו מפלפל בדברי המהרש"ם ארוכות כתבים בהם הכין לעצמו מראי‪-‬מקומות למכביר להלכות חג בחג‪ ..‬המגלה טפח מכמיהתו האדירה להעמיק חקר ולרכוש עוד‬ ‫ועוד נתחים בתוה"ק‪' ..‬סורו נא אל מעוני ואראה לכם מי המה‬ ‫ש"ס ופוסקים‪ ..‬‬ ‫נוכחים אנו בעשרות ספרי השו"ת האחרונים שהיו פרושים לפניו‬ ‫כשמלה ושגורים על לשונו מן הקצה אל הקצה‪ .‬ומבין השיטין‬ ‫על השאר‪.‬ולבטח תהא תורתם של‬ ‫צנתרי דדהבי עילאין אלו למשיב נפש עבור כל מבקש תורה‪.‬היטב נימק רבינו‬ ‫בפני שומעי לקחו את המעלה היתירה שבלימוד ה'מנחת חינוך'‪ .‬קבע עיונו גם בספרים מסוימים‪ .‬לא‪-‬אחת הוסיף בדברות קדשו כי נדרש ללמוד‬ ‫ומי ימלל את שעשועיו בדברי הבערז'אנע רב‪ ..‬‬ ‫שאהב רבינו את ספר ה'מנחת חינוך' ‪ -‬בוז יבוזו לו‪ .‬רבינו אף העתיק‬ ‫את פרפראותיו של אלוף נעוריו והוסיף מדיליה כהנה וכהנה‪ ..‬רבינו בחתירתו הבלתי‪-‬‬ ‫מתפשרת להבין כל דבר על בוריו עד גמירא ‪ -‬כבר עלה על עקבותיהם‬ ‫של החיבורים שהאירו עיני הלומדים בפרק זה או בהילכתא זו‪ .‬מיצה את לשד‬ ‫האיתנה לתורת ה'מנחת חינוך'‪ .‬פני יהושע'‪ .‬ויקיש נא הקורא הישר‬ ‫רבינו משתעשע בדבריהם ומציין אליהם פעמים אין ספור‪ .‬כר נרחב למקצוע זה בתורה מצא כאמור בספר‬ ‫מורה ודאין מפורסם שרבינו זי"ע העלה פעם בפניו את כאבו על טשטוש‬ ‫ה'מנחת חינוך'‪ .‬הל' בשר בחלב‪ .‬אם ייתן איש כל הון ביתו באהבה‬ ‫טעמה וינק עד תום את צּופה‪.‬מפי עד מהימן נודע לנו כי שני שרפי קודש אלו‬ ‫חשקו להגות זה בתורתו של זה‪ ..‬באותו ספר נדפסו‬ ‫הוספות יקרות ממחותנו המהרש"ם מבערז'אן‪ .‬יו"ד‪.‬‬ ‫קשר איתן | מוסף מיוחד לרגל יומא דהילולא קמא של כ"ק מרן אדמו"ר זצוקללה"ה ‪ -‬כ' באדר תשע"ג‬ ‫‪37‬‬ .‬הילכתא אחר הילכתא‪ .‬עד לכריכתו השניה של החלק השלישי‬ ‫בחושן משפט!‬ ‫'מכרה זהב' נוסף מצא רבינו‪ .‬יוצרים יחד אנציקלופדיה‬ ‫חו"מ ומ'עין הרועים' בכללי הש"ס‪ .‬הל' ציצית‪ .‬ב'ישועות יעקב' ובספרים נוספים לרוב‬ ‫העצומה של רבינו לספרי הקודש ממאורי החסידות ומשותי מימיהם‪.‬ולצד חיבורי גדולי‬ ‫האחרונים כהמהרש"א‪' .‬חדשים ממש'‪ ..‬‬ ‫מלבד המכלול הנרחב של כל ספרי הראשונים על מסכתות הש"ס‬ ‫בהם הגה בדקדוק והם מוזכרים תדירות בחידושיו‪ .‬אותו גאון עולם מענייני החג הקרב ובא‪ .‬הייתה איפוא ה'מנחת חינוך' נשמת אפיו‪ .‬מקבילה‪" :‬או"ח‪ .‬גדרי ודיני‬ ‫ה'משיבים' של הדורות האחרונים"‪ .‬חזו נא תשובה לבחורי הישיבה ולכלל אנ"ש ב'מצוות' שב'מנחת חינוך' וכיו"ב‪.‬הכל היו לדידו כמונח בקופסא‪.‬הל' פת ובישול‬ ‫עכו"ם‪ .‬הל' תערובות‪ .‬‬ ‫הל' שחיטה‪ .‬בטהרת‬ ‫מאטיניא‪ .‬שאף חיבתו הוא לתורת רבו המהרש"ם‬ ‫היא מן המפורסמות‪ .‬ולעינינו נגלה צרור‬ ‫כדרכו בקודש בכל תחומי החיים‪ .‬מתוך חמימות וטהרה‪" .‬ולא נח ולא שקט עד שנטל פיסת נייר וקולמוס ומנה‬ ‫כמ"פ בכתביו‪ .‬שמלבד 'גליוני‬ ‫אחת לאחת ספרי חידושים ושו"ת מצדיקי החסידות ומתלמידיהם‬ ‫הש"ס' שלו שהיו שגורים בפי רבינו מציין הוא לרוב ל'אתוון דאורייתא'‬ ‫הדבקים בהם‪..‬‬ ‫אחת בספרו ‪ -‬שינן רבינו ‪ -‬ש"ס ופוסקים 'נערמים' שם כעמיר גורנה'‪.‬‬ ‫שהיו פת לחמו ממש‪ .‬הל' תפילין‪ .‬חידושי ה'ישמח משה' בספרו‬ ‫עה"ת וחידודים נחמדים מספרו של ה'כלי חמדה'‪ .‬וכן בספריו של הגאון האדיר מהר"י ענגיל‪ .‬בהיקף‬ ‫וקצרות ורוקח מהם מטעמים כאשר אהב‪ .‬ספרי תשובותיהם של ה'דברי חיים'‬ ‫ויכינו את אשר יביאו‬ ‫ה'מראה יחזקאל' וה'חידושי הרי"ם'‪ .‬והחליפו ביניהם את ספרי ה'ארחות‬ ‫חיים' שברשותם המעוטרים בהערותיהם לפרק זמן‪ .‬הרשימה עודנה ארוכה‪..‬‬ ‫בשני התלמודים ועד לספרי תשובות האחרונים‪.‬ומשם כך אף דרֹש ַדרש שוב ושוב לקבוע בו שיעורים ולרכוש‬ ‫קריאתו הבלתי‪-‬פוסקת של רבינו כי תורה וחסידות יחדיו ורק ידיעה ב'מצוותיו'‪ .‬טען רבינו בלהט‪ .‬‬ ‫יחדיו יהיו תמים‪ .‬בהיותו‬ ‫מרחיב אופקים בכל חלקי התורה ומקנה ידיעות לאין שיעור ממרחבי ים‬ ‫חביבין דבקבעתא‬ ‫התלמוד‪ .‬משוש חייו‪.‬שהעיר והאיר כיד ה'‬ ‫הטובה עליו‪ .‬לצד הערותיו על שולי הגליון‪ .‬ה'קונטרס אחרון' של‬ ‫השו"ע הרב וספרי בעל ההפלאה‪ .‬כעין מפתח לכל ענייני המועד למן יסודותיו‬ ‫זאת ליעקב' לאחיו‪ .‬טורים‪-‬טורים סדורים וגדושי‪-‬תוכן‪ .‬אבל נחטא אם נפסח על זיקתו‬ ‫את שאהבה נפשו לא הניחה מידיו עד שהפך והפך בה‪ .‬‬ ‫ול'בית האוצר' שלו‪.‬וכי אטו כי רוכלא ניזיל ונפרט‪ .‬באנציקלופדייתו הענקית של ה'שדי חמד' המובאת‬ ‫הגבולות בעניין זה‪ .‬ניצבים אנו משתאים נוכח חיבתו‬ ‫וטרם נגענו ב'קצות החושן'‪ .‬עודנה מהדהדת באזנינו‪ .‬מספרו 'משפט שלום' על מדהים‪ .‬חתם סופר'‪.‬היה לאחד מדמויות ההוד שהציב רבינו שוב להיות כלים הראויים לקבל שפעת אורו‪ .‬והללו מצטרפים כנדבכים למגדליו המתנוססים‬ ‫לתלפיות‪ .‬ה'אבני נזר' וה'שפת‬ ‫הכנה מאי היא?‬ ‫אמת'‪ .‬‬ ‫האיברים ובעובדין טבין‪ .‬לעסוק במצוותיו ולהעמיק בדיניו‪ .‬חשבונותיו של הגה"ק מאוסטרובצא וחידושיו של דודו הרה"ק‬ ‫רבות לימדנו רבינו כי יש להתכונן בסילודין לבוא חג ומועד‪ .‫ ושוב בדף הבא חוזר חלילה‪ .‬‬ ‫בעיוננו בין בתרי הגליונות‪ .‬חיבה יתירה נודעה לו לרבינו לספרי הכללים המקיפים‬ ‫קדומה‪ .‬הל' מליחה‪ .‬יכלה הגליון והם לא יכלו‪ .‬‬ ‫'שפת אמת' ועוד‪ .‬רבים מהם המה ספרים שאין יד הכל ממשמשת בהם ואף‬ ‫בעלי‪-‬אוריין ידועי‪-‬שם לא ידעו על קיומם‪ .‬אף ידוע לנו על‬ ‫ה'דאורייתא' וה'דרבנן'‪ .‬נחשף אף בין הכתבים תכריך‬ ‫דפים ייחודי‪ .‬לעיתים נוכחים אנו אף בספר פלמוני ששימשו לפרק מסוים‬ ‫או להילכתא מוגדרת‪ ..‬‬ ‫ורשימה נוספת‪ .‬ומשמצא‬ ‫הקדמנו קימעא את המאוחר‪ .‬‬ ‫והוא ‪ -‬היה אומר‪ .‬כהכנה דרבה‬ ‫שתבל ומלואו חרדו לדברו‪ ..‬התורה קובעת משכנה רק אצל הלומדה ביראה‬ ‫ככלל‪ .‬הלא הוא ספר 'ארחות חיים' להרה"ק‬ ‫רבי נחמן מספינקא (חתן הרה"ק בעל ה'אמרי יוסף' מספינקא זי"ע)‬ ‫הכולל לקט חידושי דינים על סדר שו"ע או"ח‪ .‬צל"ח‪' .‬ומלבנים לאמיתם את כללי העשין והלאוין‪ .

‬אז כח המבטל הוא חלש ואין ההיתר יכול לבטל את‬ ‫האיסור‪ .‬לכיתת הגר"ג נדל זצ"ל (‪-‬ר"ג)‪ .‬‬ ‫הכלים‪ .‬‬ ‫שורה נוספת‪" :‬הליכה לקברי צדיקים בערב ראש השנה‪ :‬רשב"ם‬ ‫שם ושם‪ .‬תוס' בב"מ ובסוכה ורש"י בב"מ‪ .‬כהנה וכהנה מסתעפת‬ ‫הרשימה למועדים ולרגלים אחרים‪ .‬חנוכה ופסח‪ .‬דיני הש"ץ ודיני הקידוש‪ .‬ביאורו של 'מראה הפנים' ותשובתו של התשב"ץ"‪.‬מצליף רבינו במקום אחר בכתביו ‪" -‬היינו היצה"ר‬ ‫אינו יכול להשקות עם מים הזידונים ולשחוט את האדם המשים עצמו‬ ‫כמדבר ויודע שהוא בעוה"ז כהולך במדבר רק על זמן‪ .‬‬ ‫היראה‪-‬עילאה החופפת על כל שורה ושורה מרישומיו‪.‬אם בא האיסור אח"כ‬ ‫לתוכו ‪ -‬אף שבא אח"כ בשוק המסחר שהוא מלא רח"ל עם כמה מיני‬ ‫איסורים‪ .‬‬ ‫קנה החשיבות לעצמו ‪ -‬שקנה הוי' לעצמו ‪ -‬דהיינו שאם החינוך מיסודו‬ ‫הוא חזק בתורה ויראה וקונה חשיבות לעצמו‪ .‬כאשר בין בתרי הדברים אף מוסיף רבינו חידושים משלו‪.‬הצילום הוא משנת תש"ך‪ .‬יוהכ"פ וסוכות‪ .‬שבחי ר' חיים ויטאל אודות מנהג האר"י הקדוש‬ ‫ומג"א ופת"ש"‪.‬משא"כ‬ ‫אם האיסור מעורב בהיתר מתחילת ברייתו‪ .‬‬ ‫אכי"ר‪.‬אולם לא נוכל להתעלם‬ ‫מעוצם הדביקות בחי‪-‬החיים המבצבצת שוב ושוב מבין הגליונות‪.‬אבל הבייתות‪ .‬הבערה ללהב יוצאת‬ ‫ורבינו מתלהט במוסר נוקב‪" :‬החילוקים שבין המרדכי בחולין והמרדכי‬ ‫בשבת [א‪.‬בו מתכנשין ואתי אדירי התורה שבכל דור‬ ‫ודור ומלבנים את הליכות החג לפרטי‪-‬פרטיו‪.‬התורה כולה על רגל אחת‪ .‬לכיתת להבחל"ח הגר"נ קרליץ שליט"א (‪-‬ר"נ)‪ .‬נציג בפני קהל אנ"ש תצלום רב‪-‬עניין מתוך תכריך הכתבים‪.‬מספר 'ציֹוני'‬ ‫הקדמון ומתשובות מהר"י אסאד מארץ הגר‪ .‫"ראש השנה" ‪ -‬פותחת הכותרת הראשונה ‪" -‬תספורת בערב החג‪:‬‬ ‫ירושלמי פלוני‪ .‬אלו‬ ‫דברי קדשו כלשונם וככתבם‪.‬ואיסורים שיש להם מתירין הרבה אעפ"כ בטל הוא‪ .‬יען שלא קנה חשיבות בפני עצמו בלי האיסור‪ .‬היקף‬ ‫עצום ומבהיל‪ .‬מהרש"א‬ ‫בחידושי אגדות‪ .‬והרשימה מתקדמת לעיצומם‬ ‫של ימי הדין‪ .‬ילקוט בפרשה פלונית‪ .‬שאינו יודע‬ ‫שצריך הוא לפרוש את עצמו מהעולם השפל הזה"‪.‬‬ ‫להתברך בכל ולהיוושע בכל מילי דמיטב ובתשועת עולמים במהרה‪.‬כנלענ"ד"‪ .‬ספר המנהיג הדן‬ ‫בדברי הירושלמי‪ .‬‬ ‫ואם כי לא לנו קצה היכולת לתנות את לימוד התורה בקדושה‬ ‫ובטהרה שנתייחד בה רבינו כחד משרפי קמאי‪ .‬טור משמו‪ .‬‬ ‫יתן ד' וזכות העסק במקחו הגדול של רבנו זי"ע יגן עלינו זכותו הגדולה‪.‬‬ ‫עוד עניינים מספר מענייני ערב החג‪ .‬סימוכין לחידוש זה ופירכא לראייתו של האחר‪ .‬פמ"ג‬ ‫במשב"ז שם סקי"א ובשו"ת 'נודע ביהודה' מהדו"ת יו"ד סי' נ"ד שדנו‬ ‫בסתירת דברי המרדכי בדין ביטול בדבר שיש לו מתירין]‪ .‬תשובת מהרי"ל‪ .‬דאם ההיתר‬ ‫אמרו חז"ל כל המברר מקחו של צדיק כאילו מקיים עשרת הדברות‪.‬אמירת 'אבינו מלכנו' ומנהגי הסימנים‪ .‬דיני תפילות החג ודיני אמירת‬ ‫'המלך הקדוש'‪ .‬שמנעוריו מחנכין אותו עם‬ ‫איסור והיתר ביחד‪ .‬להבנת הדברים יעויין ב'פלתי' סי' ק"ב סק"ד‪ .‬‬ ‫‪38‬‬ ‫קשר איתן | מוסף מיוחד לרגל יומא דהילולא קמא של כ"ק מרן אדמו"ר זצוקללה"ה ‪ -‬כ' באדר תשע"ג‬ .‬אז משקה ושוחט אותו היצה"ר‪ .‬‬ ‫פרסום ראשון מתוך יומנו של רבינו ובו פירוט השיעורים שמסר בפני בחורי הישיבה‪ .‬חשים אנו כמו לפענוח הקוראים‪:‬‬ ‫מרחפים בהיכל שגיב ונורא‪ .").‬מ'ספר חסידים' ומחיבוריו‬ ‫של הרחיד"א‪ .‬‬ ‫הנה לנו בין השיטין‪ .‬ושיעור לאברכי הכולל‪.‬ומפורטים בו שיעור שמסר‬ ‫במסכת בבא בתרא לכיתת הקיבוץ (‪-‬ק')‪ .‬בתוככי פלפולא חריפתא‪ .‬‬ ‫"אין משקין ושוחטין את המדבריות אבל משקין ושוחטין את‬ ‫הבייתות (ביצה מ‪ .‬‬ ‫איסתפקתא בהיכי‪-‬תימצי פלמונית ו'צ"ע' במסקנתו של אחד מנושאי‪-‬‬ ‫ולסיום‪ .‬מי‬ ‫שיודע שביתו הוא בעוה"ז‪ .‬ה‪ .

‬ורבים אומרים מי יראנו טוב שנוכל‬ ‫לחזור ולשנן את הדברים‪ .‬במטרה עליונה להדריך ולרומם את בני ישראל שומעי‬ ‫לקחו‪ .‬‬ ‫הספר הנמצא בשלבי עריכה מתקדמים‪ .‬‬ ‫הרה"ק רבי שלום מבעלזא זי"ע אמר‪ :‬לולא שמעתי מיהודי אחד (כדאי הדבר לשוחח מתלמידי הבעש"ט‪ .‬אשר השמיע בנועם שיחו בשולחנותיו הטהורים ביומי דהילולא‬ ‫דצדיקיא‪ .‬והוא אוצר סיפורי קודש‪ .‬מעלה את המעיין לשעות נעלות ונפלאות בהם נאמרו הדברים‪ .‬‬ ‫ויה"ר שזכות הצדיקים יגן בעדנו ובעד כל קהל עדת ישורון‪ ..‬ומלכנו בראשנו‬ ‫בב"א‪.‬‬ ‫בהתקרב יומא דהילולא קמא‪ .‬ללמדם אורחות חיים ונתיבות אמת‪.‫שרפי קודש‬ ‫סיפורים ועובדות נשגבות אודות הרה"ק הרבי ר' אלימלך מליזענסק זי"ע‬ ‫שנשמעו מפ"ק מרן אדמו"ר זי"ע‬ ‫קטעים נבחרים מתוך הפרק על הרה"ק רבי אלימלך זי"ע‬ ‫המופיע בתוך הספר "שרפי קודש" חלק ב'‬ ‫הנמצא בשלבי עריכה ועומד לצאת לאור בעזהשי"ת‬ ‫מוגש לרגל יומא דהילולא של בעל "נועם אלימלך" ‪ -‬כ"א באדר [תקמ"ז]‬ ‫ולקראת יומא דהילולא קמא של רבנו זי"ע‬ ‫יעקב יוסף ויינר‬ ‫פתח דבר‬ ‫אחר שהספר שרפי קודש ח"א ‪ -‬סיפורי צדיקים שנשמעו מפי רביה"ק בעל ה"אמרי חיים" מויזניץ כבש את‬ ‫עולם התורה והחסידות‪ .‬עובדות נשגבות ואמרות טהורות מגדולי עולם‪ .‬כי תורת חסידים הראשונים‪ .‬מגיש לפני הקורא את‬ ‫הסיפורים והעובדות בלשון צחה ונעימה‪ .‬רגשי הלב והגעגועים צפים ועולים‪ .‬בשיחות קודש עם גדולי ישראל ובעיתות קודש‪ .‬ונזכה בקרוב לישועתן של ישראל‪ ..‬‬ ‫מלאך בדמות אדם‬ ‫והפטיר רבינו זי"ע‪" :‬ס'איז אזוי פוהל גוט צו רעדן פון תלמידי‬ ‫הבעש"ט‪ .‬מעורר רגשי געגועים וכסופין לימי הזוהר והתפארת בהלו נרו על ראשנו בחיי חיותו‬ ‫של כ"ק מרן אדמו"ר זי"ע‪ .‬הזכרונות הנעימים משיחות הקודש שהואיל‬ ‫רבינו משה רעיא מהימנא לשאת בנועם שיחו בכל עת מצוא מתעוררים מחדש‪ .‬צו זעהן צי וואס א ילוד אשה איז אומשטאנד צו צו קומען‪".‬כשעליהם מתווסף מלוא החופן מוסר השכל היוצא מגדלותם הנשגבה של שרפי מעלה‬ ‫הבעש"ט הק' ותלמידיו זי"ע‪.‬ומסודר לפי ימי ההילולא של הצדיקים‪ .‬‬ ‫מדור חדש ומיוחד בתוך הספר הוא מערכת "על החסידים"‪ .‬להתוודע ולהיגלות עד היכן כוחה של תורה ועבודת השי"ת באמונת אומן בתמימות וענוות חן‪.‬היו במרכז דברי ההדרכה שהעביר‬ ‫לדורות הבאים‪ .‬לא הייתי מאמין שהיה ילוד אשה מסוגל להעפיל)‪.‬כדי שלכל הפחות נדע להיכן‬ ‫שהכיר את אמו של הרה"ק הרבי ר' אלימלך‪ .‬להתעורר ולהתחזק מחדש על היסודות האיתנים שהשמיע רבינו זי"ע עפ"י סיפורי‬ ‫הקודש מתלמידי הבעש"ט הק' והחסידים הראשונים‪.‬ועולה על שולחן מלכים תמידין כסדרן‪ .‬‬ ‫אשר ע"כ בחרנו להגיש לפני הקוראים קטעים נבחרים מתוך הפרק הגדול על הרה"ק רבי אלימלך מליזענסק‬ ‫זי"ע לקראת יומא דהילולא ‪ -‬כ"א באדר הבעל"ט‪.‬ספורי הוד שהשמיע רבנו זי"ע אודות חסידים‬ ‫ואנשי מעשה מהדור הקודם‪ .‬תפילתם וצדקתם‪ .‬עומד אי"ה להפציע החלק השני בסידרה רבת‬ ‫הכמות והאיכות‪ .‬בבחי'‬ ‫כאילו בעל השמועה עומד כנגדו‪ .‬שנשמעו מפ"ק מרן רבנו הק' זי"ע‪ .‬הבעש"ט הק' ותלמידיו‬ ‫הקדושים זי"ע‪ .‬‬ ‫(שבת חזון תשנ"ב ‪ -‬הר נוף)‬ ‫ילוד אשה!‬ ‫קשר איתן | מוסף מיוחד לרגל יומא דהילולא קמא של כ"ק מרן אדמו"ר זצוקללה"ה ‪ -‬כ' באדר תשע"ג‬ ‫‪39‬‬ .

‬ואומר‬ ‫מראפשיץ‪ .‬נעל את הדלת אחריו‪ .‬שגומל חסד עם אלו שאינם ראויים לעוה"ב‪ .‬שתפנה אל אחי הרבי‬ ‫תפילת מנחה לערבית‪ .‬לא בדור שלנו‪.‬הוא שב בתשובה אף על ה'מצות' שלו‪.‬מאין מנוס‪.‬מלאך האלקים‪ .‬מכל מקום יגמול עמך‬ ‫והוא‪ .‬ושטח בפניו את רוע‬ ‫‪40‬‬ ‫קשר איתן | מוסף מיוחד לרגל יומא דהילולא קמא של כ"ק מרן אדמו"ר זצוקללה"ה ‪ -‬כ' באדר תשע"ג‬ .‬‬ ‫בידו את האבנט לחגור עצמו בו‪ .‬ובסיימו‪ .‬לפני הרבי ר' אלימלך‪ .‬והמתין לקראת הבאות‪.‬קם ועשה‬ ‫וחמש מאות שנה לפני ירידתו לעולם‪ .‬לאחר מכן‪ .‬שיורהו דרך‬ ‫ותמיד חישב ודקדק במעשיו אם נקיים וזכים הם‪ .‬איעצך אפוא‪ .‬החל יום‬ ‫שאין מגיע לו חלק בעולם הבא‪ .‬וזו היתה גדלותו‪.‬‬ ‫כלל וכלל‪ ..‬לא‬ ‫והוסיף‪' :‬נשמתו שגבה מאתנו‪.‬היה משוחח עם מקורביו בנועם שיח‪ .‬וחזה בפלא הגדול‪ .‬כי לו אסובב את האבנט‬ ‫ישראל" מאפטא זי"ע‪:‬‬ ‫בשלישית‪ .‬‬ ‫דרכו בקודש של הרה"ק הרבי ר' אלימלך זי"ע היתה‪ .‬השתוקק תמיד‬ ‫שתי ידיו היו כ'שני לוחות הברית'‪ .‬שהרי הקב"ה עושה מצוות כאשר רק התכונן הרבי ר' אלימלך לתפילתו! ולאחר זאת עדיין חושב‬ ‫וגומל צדקה‪ .‬יאיר כאן אור חזק‪.‬לא היה אדם פשוט‬ ‫לעצמו כדברים האלה‪" :‬מלך מלך‪.‬על אחת כמה וכמה חמש מאות שנה לאחר ירידתו לעולם‪.‬בעת שהתאכסנתי‬ ‫עד שנשמתך תפרח מאיתך!‬ ‫בבית רבי‪ .‬‬ ‫הסתלקותו‪'.‬אך התחיל הרבי ר' אלימלך לסובב‬ ‫ישנם השפעות בזכותו‪..‬‬ ‫כביכול הקב"ה?‬ ‫(שיחת קודש בשולה"ט השני ‪ -‬קרח תשמ"ח)‬ ‫אלא‪ .‬סבר הרבי ר' אלימלך‬ ‫יהודי אחד שנכשל רח"ל בחטאים רבים‪ ..‬החל מאיר אור יקרות‪ .‬והרי בעולם הבא אין שייך אכילה ושתיה‪ .‬לדעת האם ראוי הוא‬ ‫סיים רבנו זי"ע‪" :‬הרה"ק‬ ‫לקבל חלקו בעולם הבא‪ ..].‬הרבי ר' אלימלך‪ .‬לא היה יכול לסבול את האור הגדול שזרח‪.‬‬ ‫טוב וחסד ירדפוני‬ ‫והפטיר רבנו זי"ע‪ :‬בענוותנותו ושפלותו כי רבה‪ ... הם עברו את גדרי‬ ‫בזעקה‪" .‬‬ ‫הקב"ה ברוב חסדו וינחילך חלק לעוה"ב‪ .‬התגנב בחשאי לחדר (בעת שיחתו טרם תפילת ערבית)‪ .‬שבכל יום בין‬ ‫"אם כן‪ .‬הוא הוא זה אשר צוה‬ ‫דו ביזט נישט ראוי צו עולם הבא"!‬ ‫לכתוב על מצבתו "יחיד בדורו‬ ‫[אלימלך‪ .‬‬ ‫ויהי אור‬ ‫"אין בכוחי לשאת דרך תשובה כה מפרכת"‪ .‬קרא אליו‪" :‬נפתלי‬ ‫עשה עמנו צדקה‬ ‫בני‪ .‬שמעתי לפתע את הרבי‬ ‫געגאנגען פאר דעם אור! חזור‬ ‫היושב בחדרו המיוחד‪ .‬עורך את‬ ‫בך וצא מן החדר מיד!"‬ ‫חשבון נפשו‪ .‬כל עוון ותיקונו‪ .‬ועשר אצבעותיו כ'עשרת הדברות'‪.‬החל מנחם את לבבו השבור‪ .‬‬ ‫פעם אחת‪ .‫בכוונותיו הקדושות‪ .‬‬ ‫מלא חכמים וסופרים‪ ..‬אמר לו הרה"ק מרוזין‪" :‬לו היה זקנך בחיים הייתי נוסע אליו‪ ..‬סיגופים‬ ‫רבים ומפרכים המשברים את לב האבן‪.‬אלימלך‪ .‬ובא לפני הרה"ק הרבי ר' זושא זי"ע‪ .‬המשיך הרבי ר' אלימלך לסובב את‬ ‫האבנט‪ .‬בעת תפילת ערבית היתה הדלת סגורה על מנעול‬ ‫שמיך יערפו טל‬ ‫נכדו של הרה"ק הרבי ר' אלימלך זי"ע נכנס פעם אל הרה"ק מרוזין ובריח‪ .‬התחבא‬ ‫ירידת נשמת הרבי ר' אלימלך לעולם‪ .‬‬ ‫ודקדק רבנו זי"ע‪' :‬והלא עדיין לא עברו חמש מאות שנה מאז את האבנט‪ .‬אינך ראוי לקבל‬ ‫בחכמת אלקים!" – בדורו – דור‬ ‫חלק בעוה"ב‪..‬ולקח‬ ‫קדושתו‪ .‬ירדו השפעות לעולם בזכותו"‪.‬אולי בידו תהא ישועה עבורך"‪.‬מדוע הינך נמצא כאן‪ .‬קצרה ידי מלהושיעך‪ .‬ששכב תחת המיטה‪ .‬‬ ‫נשאו צדיקים על כך 'קל וחומר' ‪ -‬ומה אם חמש מאות שנה לפני מעשה‪ .‬הבעל‬ ‫נתן הרה"ק מראפשיץ את קולו‬ ‫שם הקדוש'.‬ירדו כבר השפעות בזכותו ומכוח תחת המיטה‪ ..‬‬ ‫אחד להרהר בתשובה‪ .‬מתעצם ומאיר כשמש‪..‬אפילו אם אינך ראוי לעולם הבא‪ .‬הלא‬ ‫שח הרה"ק בעל ה"אוהב‬ ‫תדע‪ .‬‬ ‫הרה"ק מראפשיץ‪ .‬‬ ‫באמרו‪" :‬מלך‪ .‬והנה‪ .‬‬ ‫(שיחת קודש בשולה"ט השני ‪ -‬קרח תשמ"ח)‬ ‫החל הרבי ר' זושא לסדר את סדר תשובתו‪ ..‬וירד מטה מטה‪ .‬אלקים"‪ .‬‬ ‫תלמידו הרה"ק רבי נפתלי צבי מראפשיץ זי"ע‪ .‬‬ ‫לראות את הרבי ר' אלימלך בשעה נשגבה זו‪ .‬אז היה מפליג‬ ‫בא היהודי ליז'ענסקה‪ .‬‬ ‫והנה נכנס הרבי ר' אלימלך אל החדר‪ .‬ואיש לא הורשה לראות את פני הרבי ר' אלימלך בעת עבודתו‬ ‫זי"ע‪ .‬כי בתפילה זו‪.‬ומה צדקה עושה בנפשו‪ .‬בכה היהודי‪.‬לאזט מיר ארויס" –‬ ‫האנוש!'‬ ‫תנו לי לצאת מכאן!‬ ‫(שבת חזון תשנ"ב ‪ -‬הר נוף)‬ ‫משהבחין בו הרבי ר'‬ ‫אלימלך‪ .‬והאור מתחזק והולך יותר ויותר‪ .‬הרה"ק הרבי ר' אלימלך‬ ‫וואלסט אינגאנצן אויס‪-‬‬ ‫זי"ע‪ .‬שרפי‬ ‫כ''ק מרן אדמו''ר זצוק''ל בתפילה ע''י ציון הרבי ר' אלימלך זי''ע‬ ‫והחל הרבי ר' אלימלך מפרט‬ ‫מעלה‪ .‬ומעניק להם חלק‬ ‫בתורת צדקה"‪.‬היה הוא "יחיד בחכמת‬ ‫את כל 'עוונותיו' ו'חסרונותיו'‪ .‬‬ ‫תשובה‪.‬‬ ‫היה נכנס לחדר מיוחד‪ .‬בו התפלל ערבית בהתבודדות‪ .‬‬ ‫היה מסוגל עוד לסבול את עוצם‬ ‫אין אנו מסוגלים להכיל את עומק‬ ‫האור המתחזק‪ .‬ר' אלימלך‪ .‬אם הוא ראוי לקבל חלק בעולם הבא או לא‪.‬פעם אחת‪ .‬‬ ‫המושג 'הרבי ר' אלימלך'‪' .

‬אסר עליו להמשיך לעשות אף אחת‬ ‫בעוונתינו הרבים‪ ..‬‬ ‫וכך נהג עמו מדי יום ביומו‪ .‬‬ ‫סיים רבנו זי"ע‪" :‬הנה כי כן‪ .‬כי באם לא יפעלו הם עבורה‪ .‬ושב‬ ‫לביתו נקי וזך‪ .‬כמצוותו‪.‬בקשו לקרוא לחייט לתהות על קנקנו‪.‬‬ ‫מהנה‪ .‬בין השגות הרבי ר' אלימלך בגדלות הבורא‬ ‫ובין ההשגות שלנו בגדלות הבורא יש 'הבדל קטן'"‪.‬כדי‬ ‫כזאת? יאמרו לי‪ .‬הרגיש בה את עומק‬ ‫מששמעו זאת הצדיקים‪ .‬ביום ההילולא של הרה"ק הרבי ר' אלימלך זי"ע‪.‬אם זהו רצון ה' – "וועל איך אריין‬ ‫שניזכר וניווכח מה מצבנו אנו‪ .‬כי תצא מכאן בעל תשובה גמור"‪.‫הרבי ר' אלימלך‪ .‬‬ ‫בא החייט לפניהם‪ .‬‬ ‫קרא הרבי ר' אלימלך לבנו הרה"ק רבי אלעזר זי"ע‪ .‬עד שיהיה גופו בריא וחזק כאחד האדם‪ .‬כי אתה השי"ת צוית כך‪ .‬קיים כלל‪ .‬האם מסטרא דקדושה או שמא להיפך‬ ‫הורה הרבי ר' אלימלך לסובבים להעירו מעלפונו‪ .‬מלך‪ .‬והנני מבטיחך נאמנה‪ .‬‬ ‫שכל יום טרם שבתך לסעודה הדשנה‪ .‬האכל והשקה אותו במאכלי ערבות‬ ‫וכל טוב‪ .‬תלך אל החייט הנקרא‬ ‫פנה הרבי ר' אלימלך אליו ואמר לו‪" :‬אמור אחרי‪ .‬ומקבל אני זאת‬ ‫מעשה בבעל תשובה אשר בא אל הרה"ק הרבי ר' אלימלך זי"ע‪ .‬‬ ‫משמעות החטא‪ .‬שתסעד כל יום את ליבך‬ ‫בבשר ודגים וכל מיני מטעמים‪ .‬ואמר לו‪:‬‬ ‫"עכשיו רשאי הינך לפנות אל סעודתך‪".‬בורא‬ ‫עדיין להפקד בזרע של קימא‪ .‬‬ ‫לשמש לדבר אחד בלבד ‪ -‬תאוה לקרבת אלקים"‪.‬‬ ‫ובסיימו‪ .‬כי‬ ‫בלתי לה' לבדו‬ ‫הנפש' בעוד האדם בחיים‪ .‬פנה אל היהודי ואמר לו‪" :‬עתה אמור אחרי‪ .‬ומדוע‪ .‬כתינוק שנולד‪.‬כי אתה עמדי" – היינו – אף אם יהא נגזר עלי להכנס‬ ‫אשמו בראשו‬ ‫לגיהנם‪ .‬השי"ת צוה זאת‪ .‬שישב פעם הרה"ק הרבי ר' מנדל מרימנוב זי"ע עם תלמידו‬ ‫כאשר שב בעל התשובה לאיתנו‪ .‬בו סידר לו הלה תעניות‬ ‫"אכן"‪ .‬שבו והביאוהו לפני‬ ‫סיפר להם החייט‪ .‬המשיך רבנו זי"ע‪" .‬רק לכך התאוו‪.‬הוא מדרגה נעלה יותר מ'תיקון הנפש' לאחר‬ ‫"כיצד אמר הרה"ק הרבי ר' אלימלך זי"ע – קרא רבנו זי"ע ‪ -‬אינני‬ ‫הפטירה‪.‬גופו של אותו בעל תשובה כבר נחלש ביותר‪ .‬יום אחד‬ ‫קשר איתן | מוסף מיוחד לרגל יומא דהילולא קמא של כ"ק מרן אדמו"ר זצוקללה"ה ‪ -‬כ' באדר תשע"ג‬ ‫‪41‬‬ .‬דבר אחד היה להם – 'לעשות את‬ ‫וכוחותיו עזבוהו מרוב הסיגופים‪.‬‬ ‫והוסיפה לאמר‪ .‬ככל אשר תאוה נפשך‪ .‬כפי שהוא כבר נראה)‪ .‬‬ ‫וכי יודע הוא במדויק היכן ומתי ארע כל דבר‪ .‬ח)‪.‬‬ ‫והפטיר בצחות‪" :‬אמנם‪ .‬הם בטלו את אנוכיותם כליל‪ .‬ועוד כהנה וכהנה דברי‬ ‫ישועה‪.‬ועתה הוא זמן המסוגל לפעול עבורה‬ ‫כל העולמים‪ .‬עמלו הצדיקים ויגעו על תיקון נפשות‬ ‫'תיקון‪-‬‬ ‫ישראל‪ .‬‬ ‫ולהיוודע מהיכן נובע כח ברכותיו‪ .‬רק זאת אבקשך‪.‬הביאהו אלי"‪.‬אלא עד שלא‬ ‫ירגיש טעם בעבירה ('נפשו' היינו 'רצונו' – ע"פ פירש"י בראשית כג‪ .‬המושג 'אני' לא היה‬ ‫וסיגופים עד אין קצבה‪ .‬הלא איננו יכולים להשיג את גדולתם של אותם‬ ‫"שכן אם יורו לי ללכת לגיהנום‪ ..‬עד שסיים את כל הווידוי‪ .‬‬ ‫פתח הרבי ר' אלימלך את פיו והחל מקונן לעצמו‪" :‬מלך‪ .‬כי הרבי ר' אלימלך אינו מונה אלא את חטאיו שלו‪.‬וכי אינך‬ ‫זוכר את מעשיך ביום פלוני? ואת חטאך במקום פלמוני?" וכך היה מונה‬ ‫בשברון לב ובקול נהי את כל 'חטאיו'‪.‬לא אירא‪ .‬‬ ‫(שלה"ט יא"צ רביה"ק ה"צמח צדיק" זי"ע כ"ט תשרי תשנ"ג)‬ ‫וכמו שאמר דוד המלך ע"ה (תהלים כ"ג)‪" :‬גם כי אלך בגיא צלמות‬ ‫לא אירא רע‪ .‬כאשר רוחו שבה אליו‪ .‬‬ ‫למחרת‪ .‬השגח עליו‪ .‬‬ ‫בצורה כזו‪ .‬שברכותיו מתקיימות והימנו תבקש ברכה לישועה‪.‬‬ ‫הרבי ר' אלימלך לשוחח עמו בגנות החטא ושפלות העוון‪ .‬לפני שבתו לסעודה‪ .‬אשמנו!"‬ ‫'יופיצ'ע שניידער'‪ .‬ואמר לו‪" :‬הנני‬ ‫(שיחת קודש בשולה"ט השני ‪ -‬קרח תשמ"ח)‬ ‫מוסר בידך יהודי זה‪ .‬‬ ‫ובידו סדר תשובה שערך לו אחד מן הגדולים‪ .‬‬ ‫וכאשר מובא בספה"ק על אמז"ל (כתובות פו‪" ):‬מכין אותו עד‬ ‫שתצא נפשו"‪ .‬שאין הכוונה עד שתצא נפשו ממש‪ .‬אך עם כל זאת עלינו לספר מהם ומחייהם‪ .‬עד‬ ‫שקרס תחתיו מתעלף‪ .‬ויצא‬ ‫מאיתו שמח וטוב לב‪.‬שוב האריך עמו הרבי ר' אלימלך בדברי התעוררות‪.‬ה'תאווה' ראויה והגונה‬ ‫שמע בקולי‪ .‬הורה הרבי ר' אלימלך לעוררו מעלפונו‪ .‬‬ ‫כך נמשך הדבר‪ .‬‬ ‫שפרינגען מיט אלע פיר"! (אקפוץ אל תוך הגיהנום 'על ארבע')‪.‬‬ ‫לאחר מספר ימים‪ .‬‬ ‫לפתע הבין הלה‪ .‬‬ ‫כיבושין‪ .‬שקוע כולו בתאוות‪ .‬‬ ‫"שכן התשובה" – הסביר רבנו זי"ע – "צריכה לבוא מתוך הכרה‬ ‫בשגב גדלות הבורא‪ .‬ובגודל פגם‬ ‫באה לפניהם בתו של הרה"ק מרימנוב ובכתה לפניהם על כי לא זכתה‬ ‫הנפש שגורם לעצמו העובר את גזירת המלך וממרה לפני אדון כל‪ ..‬נכנס אל הרבי ר' אלימלך‪ .‬נראה העולם אזוי ווי ס'קוקט שוין אויס‪.‬הכנס אלי‪.‬שאלוהו מהיכן קיבל כח ברכה זה‪.‬באהבה ובשמחה"‪.‬‬ ‫במאכל ובמשתה ולקחתו למנוחה‪.‬‬ ‫כאשר הוציא האיש תיבת "אשמנו" מפיו‪ .‬ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין‪ .‬וכאשר ירגיש בעצמו‬ ‫ותגזור ואמר ויקם‬ ‫שגופו חזק דיו‪ .‬ואל תמשיך בסיגופים‪( .‬פרץ היהודי בבכי סוער‪ .‬יחוש את הרע והמר שבה‪.‬‬ ‫רצון הבורא'‪ .‬החל‬ ‫הרה"ק מרופשיץ זי"ע‪ .‬‬ ‫תמה היהודי לפשר 'דרך התשובה' שהורה לו הרבי ר' אלימלך‪ .‬כיום‪ .‬להשיב נפשו ח"ו‪.‬והיה לאיש אחר‪ .‬עד שנהפך לבבו בקרבו לגמרי‪ ..‬והיה‬ ‫לאיש אחר ולבעל תשובה גמור‪.‬הביאו רבי אלעזר לפני אביו‪ .‬ווי האלטן מיר אויף די וועלט"‪.‬וישא קולו ויבך‪..‬‬ ‫מסופר‪ ..‬עד שנשבר לבבו של האיש‪ .‬‬ ‫ציוהו הרבי ר' אלימלך‪" :‬הנני מצוה אותך‪ .‬כבר כאן בעולם הזה – למען לא ידח ממנו נידח‪ .‬בגדנו!" ושוב נפל‬ ‫הלה מתעלף‪.‬שהרי מאש הכל‬ ‫מפחדים‪ .‬‬ ‫ירא מהגיהנום"!‬ ‫מה נאמר ומה נדבר‪ .‬כי מלפנים היה עובד אצל אחד הפריצים‪ .‬כזו 'יראה' צריכה להיות גם מעבירה"‪.‬ודיבר על ליבו לאמר‪" :‬עזוב סדר זה שבידך‪ .‬יהא ירא מעבירה כמו שיראים מאש‪ .‬‬ ‫כראות אותו הרבי ר' אלימלך‪ ..‬ועל ידי כך יכיר בעוצם גנות החטא‪.‬‬ ‫(בשולחן השני ‪ -‬שלח תשמ"ח)‬ ‫מעלליו‪..‬‬ ‫אדרבה‪ .‬אצל יהודים כאלו‪ .‬עד כי נפל ארצה מתעלף‪.‬אשאל מיד‪ :‬מי הוא אשר צוה‬ ‫שרפי‪-‬מעלה כלל וכלל‪ .

‫נתן לו הפריץ סכום כסף גדול לקנות בו צרכי סעודה שעמד לערוך לחבר‬
‫מרעיו‪.‬‬
‫בדרכו‪ ,‬שמע קול צעקות הבוקעות ממעמקי בור‪ .‬ונודע לו כי היה זה‬
‫יהודי שלא שילם לפריץ את חוב השכירות במועדו‪ ,‬והושלך על ידו יחד‬
‫עם בני משפחתו אל הבור‪ .‬נכמרו רחמיו עליהם‪ ,‬ושלשל לידו של הפריץ‬
‫את הכסף שקיבל עבור קניית הסעודה‪ ,‬ופדה אותם מכלאם‪.‬‬
‫אך מכיון שלא יכל לשוב אל הפריץ ששלחו בידים ריקות‪ ,‬חבר‬
‫לקבוצת עניים הנודדים מעיר לעיר ומחזרים על הפתחים‪ .‬בדרך נדודיו‬
‫הגיע גם לליז'ענסק‪ ,‬והימים ימי סליחות‪ ,‬החליט להתעכב בעיר עד אחר‬
‫ראש השנה‪ .‬איש לא הכירו‪ ,‬ומזה כמה ימים שלא בא אוכל לפיו‪.‬‬
‫הגיע החג‪ ,‬ולפני התקיעות הודיעו מן השמים להרה"ק הרבי ר'‬
‫אלימלך זי"ע‪ ,‬כי נמצא בבית מדרשו יהודי שמסר נפשו עבור פדיון‬
‫שבויים‪ ,‬והפסיד עקב כך את פרנסתו‪ ,‬והוכרח בגין כך לנטוש את‬
‫משפחתו ולנדוד בדרכים‪ ,‬והוא רעב ללחם‪.‬‬
‫קירבו הרבי ר' אלימלך‪ ,‬ומיד ערך לפניו שלחן לקדש ולאכול כדי‬
‫שבעו‪ .‬לאחר יום טוב העניק לו אף נדבה הגונה‪ ,‬וברכו שכל ברכותיו‬
‫יתקיימו‪ ,‬ומני אז יצא טבעו בעולם‪.‬‬
‫מששמעו הצדיקים את סיפורו‪ ,‬ואת המקור הקדוש ממנו נובע‬
‫מעין ברכותיו‪ ,‬בקשוהו שיברך את הבת‪ ,‬ואכן היא נפקדה והיתה אם‬
‫לכמה בנים‪.‬‬
‫מעשה זה סיפר רבנו זי"ע בשיחת קדשו בכנס עסקנים לטובת‬
‫המוסדות הק' – והוסיף ללמוד הימנו לקח‪ ,‬ואמר‪:‬‬
‫'בואו חשבון‪ ,‬אם בעבור הצלה של משפחה אחת מבור השבי‪,‬‬
‫נרעשו העולמות העליונים‪ ,‬עד שזכה זה המציל להתברך מפי הרה"ק‬
‫הרבי ר' אלימלך זי"ע למילוי כל משאלותיו וברכותיו לטובה‪.‬‬
‫הרי אמרו חז"ל (מדרש רבה פנחס כא) "גדול המחטיאו יותר‬
‫מההורגו"‪ ,‬ומאסר היצר חמור פי כמה ממאסר הגוף‪ .‬כמה אנשים יש‬
‫אשר שבויים הם בכבלי יצרם‪ ,‬שרויים בבור חשוך ואפל‪ ,‬לא נגה עליהם‬
‫אור התורה‪ ,‬אש השבת קודש‪ ,‬וחמימות התפלה!‬
‫בעוונותינו הרבים מתהלך היצר הרע במרכז הרחוב‪ ,‬כמלך בגדוד‪,‬‬
‫הכל יודעים איך נראה הרחוב לדאבוננו‪ .‬ובזמן אשר כזה‪ ,‬אם מצילים‬
‫נפשות לה' ולתורתו‪ ,‬בטהרת האברים וקדושת המחשבה‪ ,‬בחמימות‬
‫והתלהבות לתורה ומצוות‪ ,‬מה גדלה זכות כל המסייעים למצוה רבה זו!‬
‫איננו נדרשים למסירות נפש במידה של אותו חייט‪ ,‬אלא לפעול לפי‬
‫יכלתנו‪ ,‬עם כל הרצון והנכונות!'‬
‫(כנס עסקנים – מוצאי צום גדליה)‬

‫וילכדו בגאונם‬

‫דעם פאסטעך קען משיח נישט קומען"! (‪-‬בעטיו של ה"פאסטעך" –‬
‫הרועה‪ ,‬מתעכבת ביאת המשיח)"‪.‬‬
‫למשמע דברים נעלמים וסתומים אלו יוצאים מפי הרבי ר' אלימלך‪,‬‬
‫נחרד לבבו של רבי אלעזר‪ ,‬וכי מיהו אותו רועה חסר‪-‬לב‪ ,‬אשר בעבורו‬
‫נמשכת גלות כלל ישראל ומתעכב ביאת המשיח?‬
‫ראה הרבי ר' אלימלך כי בנו אינו מבין את שיגו‪-‬ושיחו‪ ,‬וסיפר‪:‬‬
‫'הנה זה עתה שבתי מגלותי‪ ,‬במשך התקופה בה נדדתי‪ ,‬הגעתי‬
‫לכפר מסוים‪ ,‬וכהרגלי‪ ,‬פניתי אל בית‪-‬המדרש‪ .‬והנה שומעות אזני‬
‫שיחם של שני יהודים‪ ,‬אשר הכרת פניהם ענתה בהם כי מלמדני העיר‬
‫ותלמידי חכמיה הם‪.‬‬
‫אמר אחד מהם לרעהו‪" :‬הלא תודה לי‪ ,‬כי אותם יהודים השבים‬
‫מליז'ענסק‪ ,‬מקבלים צורה אחרת לגמרי‪ .‬מלאים הם יראת‪-‬שמים‪,‬‬
‫קדושה וטהרה‪ .‬אולי נפנה וניסע גם אנחנו לליז'ענסק?"‬
‫וחברו משיב לו‪" :‬אכן‪ ,‬גם אני הבחנתי בכך‪ .‬ראיתי שאברכים אלה‬
‫השתנו מן הקצה אל הקצה‪ .‬אך אל לנו לנסוע לליז'ענסק‪ ,‬וכי מה יאמרו‬
‫עלינו‪' ,‬שני אברכים למדנים נעשו בטלנים ונוסעים לרבי'?! עם פאסט‪-‬‬
‫דאך נישט‪ ,‬לא‪ ,‬אין הדבר מתאים לערכנו"‪...‬‬
‫"אנכי"‪ ,‬שח הרבי ר' אלימלך בכאב‪" ,‬ראיתי על פניהם‪ ,‬כי אכן בעלי‬
‫השגה המה‪ ,‬ולו היו מגיעים לליז'ענסק‪ ,‬היו מקבלים תיקון לנשמתם‪,‬‬
‫ויקרבו את ביאת המשיח‪ .‬אלא שה"פאסט‪-‬דאך" עכבם‪"...‬‬
‫(שלה"ט יא"צ רביה"ק ה"צמח צדיק" זי"ע כ"ט תשרי תשנ"ג)‬

‫מעיני הישועה‬
‫'ברענגסט זעק מיט רפואות‪ ,‬מיט ישועות' (הביאו שקי רפואות‬
‫וישועות) – קרא פעם רבנו לחבורת אברכים‪ ,‬טרם נסיעתם להשתטח‬
‫על הציון הקדוש של הרבי ר' אלימלך זי"ע‪.‬‬
‫'המחלות האיומות עולות לי בבריאותי‪ ,‬איני מסוגל יותר‪ ,‬איך קען‬
‫עס נישט אויס האלטן [איני יכול לסבול זאת]‪ .‬הרי בשמים ישנם הרבה‬
‫רפואות‪ ,‬רק צריך מישהו שיוכל להורידם משם‪ ,‬ואת הרבי ר' אלימלך –‬
‫הרי מכניסים לשם‪.‬‬
‫יעזור ה' שתחזרו עם טנא מלא רפואות וישועות‪ ,‬היו ברכה‪ ,‬סעו‬
‫ושובו לשלום‪ ,‬והביאו בשורות טובות'‪.‬‬
‫ולאחד מהם שח‪' :‬אין לך אפס קצה השגה בגדלותו של הרבי ר'‬
‫אלימלך‪'...‬‬
‫וכשהזכיר אחד עצמו לפניו‪ ,‬הפטיר‪" :‬דארט" (שם‪ ,‬בליז'ענסק)‬
‫"גייט עס אסאך שנעלער" (הישועה מגעת ביתר קלות)‪...‬‬
‫(לקראת כ"א אדר תשנ"ח)‬

‫כידוע‪ ,‬היה מנהגו של הרה"ק הרבי ר' אלימלך זי"ע לערוך 'גלות' מדי‬
‫תקופה‪ ,‬בגלות זו היה נוהג לסובב בעיירות ולנדוד בין הכפרים‪ ,‬כאשר‬
‫ביום כ"א באדר לאחר תפילת שחרית‪ ,‬איחלו ברכת "לחיים" לרבנו‬
‫היה מקפיד שלא ללון פעמיים רצופות באותו מקום‪.‬‬
‫זי"ע לרגל הילולת הרה"ק הרבי ר' אלימלך זי"ע‪.‬‬
‫באחת הפעמים‪ ,‬כאשר חזר מגלות כזו‪ ,‬הסתגר הרבי ר' אלימלך‬
‫התבטא רבנו לאחד הנוכחים‪" :‬די ווייסט דען וואס הייסט רבי ר'‬
‫בחדרו ולא אבה לראות פני אדם‪ .‬ניכר היה כי נפשו נסערת‪ ,‬ומועקה‬
‫אדירה רובצת על כתפיו‪ ,‬בני ביתו לא ידעו לשית עצות בנפשם כדת מה אלימלך?!" (וכי יודע הינך מה פירוש המושג "הרבי ר' אלימלך'?!)‬
‫ואחר הפטיר ואמר‪" :‬דאס ווארט רבי ר' אלימלך‪ ,‬איז גענוג! (די רק‬
‫לעשות‪.‬‬
‫בנו הרה"ק רבי אלעזר זי"ע‪ ,‬החליט לברר את פשר הענין‪ ,‬ונכנס בהזכרת השם רבי ר' אלימלך‪)...‬‬
‫(ביומא דהלולא כ"א אדר א')‬
‫לחדרו לשאול את פיו על מה ולמה נשבר לבבו בקרבו‪.‬‬
‫"וכי איך לא תדוכדך רוחי" השיב הרבי ר' אלימלך‪" ,‬והלא "צוליב‬

‫ונרוממה שמו‬

‫‪42‬‬

‫קשר איתן | מוסף מיוחד לרגל יומא דהילולא קמא של כ"ק מרן אדמו"ר זצוקללה"ה ‪ -‬כ' באדר תשע"ג‬

‫גודל יומא דהילולא‬

‫מכספו את האוהל על ציון הרבי ר' אלימלך זי"ע‪ ,‬אחרי שנחרב‪ ,‬וכן התקין‬
‫נר תמיד שיהא דולק על הציון יומם ולילה‪.‬‬
‫הוא זה שהשריש ביהודי פולין את העליה ההמונית לציון רבנו‪,‬‬
‫כמעשהו של אלקנה אבי שמואל הנביא שהחיה את מסורת העלייה‬
‫לרגל למשכן שילה"‪( .‬ילקו"ש שמואל א‪ ,‬א‪ .‬עיי"ש)‪.‬‬
‫(ח' בתמוז תשמ"ח)‬

‫על מנת להבין גודל יומא דהילולא של הרה"ק הרבי ר' אלימלך‬
‫זי"ע נתבונן במובא בהקדמת הספה"ק "ישמח משה" הנקראת "תהלה‬
‫לדוד"‪ ,‬שבנו של הרה"ק ה"ישמח משה" זי"ע‪ ,‬ה"ה הרה"ק ר' אלעזר‬
‫ניסן זי"ע‪ ,‬חלה בילדותו קשות‪ ,‬והיה בלי הכרה ובמצב מסוכן ל"ע‪ .‬שלח‬
‫אביו הק' שני שליחים שילכו אל ציונו הק' של הרבי ר' אלימלך ביומא‬
‫דהלולא דילי' ויאמרו שם‪" :‬הננו נודרים פרוטה זו לצדקה לטובת הנשמה‬
‫שתודיע להרה"ק הרבי ר' אלימלך שהיינו פה על קברו"‪ ,‬יען לא תמיד‬
‫שוכנת הנשמה על מקום הקבורה [‪ -‬זיי האבן בעסערע געשעפטן‬
‫******‬
‫דארט אויבן‪( ...‬יש להם 'עיסוקים' מעולים יותר שם במרומים)]‪ ,‬וצווה‬
‫לשליחים שיכוונו את השעה המדויקת בה הינם עומדים על יד הציון‪.‬‬
‫דברי התעוררות קול חוצב להבות אש‬
‫והנה‪ ,‬ביום כ"א אדר יומא דהילולא‪ ,‬הקיץ הבן ר' אלעזר ניסן ואמר‬
‫על ציון המצוינת של הרה"ק הרבי ר' אלימלך זי"ע‬
‫לאביו‪" :‬איך האף אז איך וועל אי"ה זיין געזונט"! (תקוותי שאבריא‬
‫ליז'ענסק – י"ג בתמוז תשמ"ח‬
‫אי"ה)‪ ,‬לשאלת אביו מנין לו זאת‪ ,‬השיב‪ ,‬כי נגלה אליו יהודי ואמר לו כי‬
‫יבריא‪ .‬ותיאר את צורת היהודי ההוא‪ ,‬ומן התיאור הבינו כי היה זה הרבי‬
‫שעת רחמים‬
‫ר' אלימלך‪...‬‬
‫"נאספנו כאן להשתטח על ציונו הקדוש של הרה"ק הרבי ר' אלימלך‬
‫ער קען געבן א שאקל אין אלע וועלטן‪ ,‬אז ער גיבט א שאקל קומען זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל‪ ,‬לבקש‪ ,‬להתפלל ולהתחנן‪.‬‬
‫אראפ נשמות‪ ,‬רפואות‪( ...‬ביכלתו להרעיש את כל העולמות‪ ,‬ולהמשיך‬
‫ידוע מה שאמרו תלמידי הבעשטה"ק כי הגם ששאר הקדושים‬
‫משם נשמות ורפואות‪.)...‬‬
‫שנטמנו בחו"ל הועברו לארץ ישראל‪ ,‬ביקש הרבי ר' אלימלך במיוחד‬
‫(שיחת חיזוק בכולל להוראה קרית ויזניץ רחובות‪ ,‬כ"א אדר תשמ"ז) שלא יעבירוהו לארץ ישראל‪ ,‬כדי שיוכלו יהודים לבוא הנה ולשפוך‬
‫את ליבם‪ ,‬למען יעתיר עליהם רחמים לפני כסא הכבוד‪ ,‬לפדות כל אחד‬
‫נכספה‬
‫מצרותיו וייסוריו‪.‬‬
‫ימים ספורים טרם השתטחותו על ציון הרה"ק הרבי ר' אלימלך‬
‫והעיד בעל התפארת שלמה שהגיע להשתטח כאן על הציון הקדוש‬
‫זי"ע‪ ,‬שח רבנו זי"ע‪:‬‬
‫כי רואה הוא את הרבי ר' אלימלך עומד לפני השי"ת עטור בטלית‬
‫הרה"ק בעל ה"תפארת שלמה" זי"ע אמר‪ ,‬שכל הצדיקים שנטמנו ותפילין‪ ,‬ומפציר בתפילה עבור כלל ישראל‪.‬‬
‫בחוץ לארץ העבירום‬
‫באנו‬
‫כולנו‬
‫אח"כ לארץ ישראל‪,‬‬
‫הנה‪ ,‬להתחנן על כל‬
‫מלבד הרבי ר' אלימלך‬
‫המעיק על ליבנו‪,‬‬
‫זי"ע‪ ,‬אשר ביקש‬
‫השי"ת‬
‫ובעזרת‬
‫בעצמו שישאירוהו‬
‫ניוושע‪ .‬בכח הקדוש‬
‫בחוצה‪-‬לארץ‪ ,‬כדי‬
‫שיש לו בעליונים‬
‫יהודים‬
‫שיוכלו‬
‫יהיה‬
‫ובתחתונים‪,‬‬
‫להשתטח על ציונו‬
‫בוודאי למליץ יושר‬
‫ויוכל לפעול ישועות‬
‫עבורנו להמתיק את‬
‫לכל ישראל‪.‬‬
‫ייסורינו‪ .‬כלל ישראל‬
‫זקוק לישועה גדולה‪,‬‬
‫הוסיף רבנו זי"ע‬
‫המחלות הנוראות‪,‬‬
‫וסיפר‪ :‬‬
‫אשר הרופאים נלאו‬
‫מלמצוא להן מזור‬
‫"כשיצא פעם‬
‫ותרופה‪ ,‬הרי בכוחו של‬
‫שלמה'‬
‫ה'תפארת‬
‫הצדיק אמת לרפאם‪,‬‬
‫לציון קדשו של הרבי‬
‫ולהחיות את אותם‬
‫ר' אלימלך‪ ,‬אמר‬
‫ביציאה מציון הרבי ר' אלימלך זי''ע‬
‫חולים אומללים‪.‬‬
‫לסובביו‪" :‬ראו איך‬
‫במקום קדוש זה‬
‫שהוא" – הרבי ר'‬
‫אלימלך – "יושב פה עטור בטליתו ותפיליו‪ ,‬ופועל ישועות לכלל ישראל"‪ .‬מבקשים אנו מהרבי ר' אלימלך‪ ,‬אשר כל ימיו עמד והתפלל עבור כלל‬
‫"א פחד‪ ...‬א פחד‪ "...‬קרא רבנו זי"ע‪ ,‬והתייפח בבכי תמרורים‪ .‬ישראל‪ ,‬ובוודאי ממשיך בתפילתו‪ ,‬יפעל נא רחמים במרומים לישועת‬
‫באמרו‪"" :‬ס'גליסט מיך שוין צו זיין דארט‪ ,‬חשקה נפשי כבר להיות שם‪ ,‬הכלל והפרט‪.‬‬
‫אמנם‪ ,‬הצדיק בעולם העליון זוכה לתענוג עצום‪ ,‬יושב ונהנה מזיו‬
‫אחר דיבורים קדושים כאלה‪ ,‬עז רצוני להגיע כבר לשם"‪...‬‬
‫ושח רבנו זי"ע‪" :‬ידוע ומפורסם שה"תפארת שלמה" זי"ע‪ ,‬בנה השכינה‪ .‬אבל עם כל זאת‪ ,‬הרי העיד הרבי ר' אלימלך בעצמו‪ ,‬שרצונו‬

‫קשר איתן | מוסף מיוחד לרגל יומא דהילולא קמא של כ"ק מרן אדמו"ר זצוקללה"ה ‪ -‬כ' באדר תשע"ג‬

‫‪43‬‬

‫רחמים שאלי‬

‫להישאר כאן כדי לשמוע יודישע תפילות‪ ,‬להאזין ללבבות נשברים‪ .‬אם‬
‫כך בוודאי עומד הוא כאן‪ ,‬ושומע את תפילותיו ובקשותיו של כל אחד‬
‫אמרנו היום ב"תפילה שלפני התפילה" של הרבי ר' אלימלך‪,‬‬
‫ואחד‪ .‬ועזה התקוה שאכן יפציר ויהפוך את כל העולם העליון שכבר‬
‫שכאשר השי"ת יעזור שתהיה לנו הרחבת הדעת נוכל לעבוד את השי"ת‬
‫תבוא הישועה לפרט ולכלל‪.‬‬
‫טוב יותר‪ .‬והלא ישנם לדאבונינו‪ ,‬הרבה ייסורים שמטרידים מאוד את‬
‫המח‪ ,‬ואיך יהיו מוחנו וליבנו צלולים לעשות רצון הבורא‪.‬‬
‫הסר כעס מליבך‬
‫ע"כ מבקשים אנו ומתחננים‪ַ ,‬ה ְר ֵעש נא את כל העולמות‪ ,‬עליונים‬
‫כשבאים למקום קדוש כזה צריך כל אחד לערוך חשבון נפשו‪ ,‬אך ותחתונים‪ ,‬והתפלל נא עבור כולנו‪ ,‬את אשר ישנו פה ואת אשר איננו‬
‫לדעת כי "לא המדרש עיקר אלא המעשה" (אבות פ"א מי"ז)‪ ,‬ועל כל פה‪ ,‬אלו ששלחו עמנו קוויטלעך בכדי שנתפלל עליהם‪ ,‬ועל כלל ישראל‪,‬‬
‫אחד לצאת מכאן עם קבלה כל שהיא בידו‪ .‬אמנם 'בלי נדר''‪ ,‬אך יש לדעת כולם כאחד יוושעו ויסורו מעלינו כל הצרות‪ ,‬בכדי שנוכל לזכות להרחבת‬
‫כי קבלה בלב יש לקיים‪ ,‬כפי שאמרו חז"ל (ויק"ר פ"ז) "עולה מכפרת הדעת לעבודתו ית"ש‪ ,‬שיבוא כבר הרגע המאיר ונזכה כבר לישועת‬
‫על הרהור הלב‪ .‬ובפשטות‪,‬‬
‫הכלל והפרט‪.‬‬
‫"הרהור הלב" פירושו הרהור‬
‫וכמו שפירש זקני‬
‫רע ח"ו‪ ,‬אך בספה"ק פירשו‬
‫הקדוש (בעל "אהבת‬
‫שהכוונה למי שהרהר‬
‫ישראל") זי"ע את התפילה‬
‫לעשות דבר טוב ולא ביצע‬
‫(בסליחות י"ג מידות)‬
‫זאת‪ ,‬לא הביאו לידי מעשה‪,‬‬
‫"ובעד עמך רחמים שאלי"‬
‫גם על זה נדרשת כפרת‬
‫העולה‪ ,‬גם זהו פגם שיש‬
‫שאמרנוה זה עתה‪ .‬שאלי‬
‫לתקנו‪.‬‬
‫מלשון השאלה‪ ,‬אפילו‬
‫חלילה אם איננו זכאים‬
‫הבה נקבל על עצמנו‬
‫את אחד הדברים המובאים‬
‫לרחמים‪ ,‬מבקשים אנו‬
‫ב"הנהגות האדם" של הרבי‬
‫מאת השי"ת שישאיל לנו‬
‫ר' אלימלך‪ ,‬וכמו שכותב‬
‫רחמים‪ ,‬ו'נשלם' ונפרע את‬
‫שם‪" :‬אלה הדברים אשר‬
‫החוב אחר כך‪ .‬ובטוחים אנו‬
‫יעשה אותם האדם וחי‬
‫שנשלם‪ ,‬שהרי כאשר יש‬
‫בהם"‪ .‬אמנם הוא מונה‬
‫הרחבת הדעת אפשר לעבוד‬
‫רשימה ארוכה של עניינים‪,‬‬
‫מרן זי''ע בצאתו מציון הרבי ר' אלימלך זי''ע‬
‫את הבורא ית"ש‪.‬‬
‫'א וועלט' [עולם מלא]‪ .‬אך‬
‫השי"ת יעזור לנו‪ ,‬וישאילנו רחמים‪ ,‬שיכנס אורה בכל בית יהודי‪,‬‬
‫אי אפשר לתקן הכל בפעם אחת‪ ,‬לכן עלינו לאמץ לכל הפחות הנהגה‬
‫אחת – הנהגה י"ב‪" :‬להנצל מהכעס ולסור מהקפדה‪ ,‬אשר זוהי טובה ונזכה לקצת שמחה‪ ,‬שיהיה 'מנוחה ושמחה אור ליהודים'‪ ,‬ואז נוכל‬
‫לשלם עבור הרחמים‪.‬‬
‫גדולה ברוחניות ובגשמיות"‪.‬‬
‫ה' יעזור לנו‪ ,‬שהצדיק הקדוש הזה יהיה מליץ יושר לנו ולכל ישראל‪,‬‬
‫וכמובא שם‪ ,‬שמי שיש לו הקפדה על ענין כלשהו או על איזה אדם‬
‫ובא עי"ז לכלל כעס‪ ,‬יחשוב בנפשו‪ ,‬אולי אני בעצמי אשם בכך‪ ,‬איך עברו ונזכה כבר לראות את הגואל צדק בבנין בית המקדש‪ ,‬במהרה בימינו אמן‪.‬‬
‫עלי שנות נעורי‪ ,‬במה העברתי את 'עולמי'‪ ,‬ואם כן שמא הצער שנגרם‬
‫לי‪ ,‬מגיע לי‪...‬‬
‫כבן המתחטא‬
‫ויש לומר‪ :‬כעס עה"כ בגימ' מקוה‪ .‬מקוה רומז לטהרה‪ .‬כשנפטרים‬
‫בסיום דברי ההתעוררות‪ ,‬המשיך רבנו זי"ע ואמר‪" :‬רציתי לבקש‬
‫ממידת הכעס‪ ,‬אפשר להכנס בטהרה לעבודה ה'‪" .‬צמאה נפשי אל ה'" מהקהל לעזוב קמעה את המקום‪ ,‬ברצוני להישאר כאן לבדי‪ .‬אך זאת‬
‫(זמר "חי ה'" לסעודת עתיקא קדישא) הר"ת ג"כ בגימ' כעס עה"כ‪ .‬ע"י אבקש‪ ,‬היות שאיני רוצה להיות גורם לביטול הזמן‪ ,‬על כן ישוחחו בחוץ‬
‫שמשברים את מידת הכעס זוכים לצימאון נפש להשי"ת‪ .‬אך אם חלילה מתלמידי הבעל שם הק'‪ ,‬יאמרו תהלים‪ ,‬או ילמדו משהו‪ .‬ובלבד שלא‬
‫להיפך‪ ,‬הרי איתא בזוהר הקדוש (עיי' ח"ב קפב) שכשאדם כועס נשמתו יבטלו את הזמן לריק"‪...‬‬
‫מסתלקת ממנו‪.‬‬
‫(י"ג בתמוז תשמ"ח ‪ -‬ליז'ענסק)‬
‫עתה‪ ,‬בעמדנו על יד הציון הקדוש של הרבי ר' אלימלך‪ ,‬שבוודאי‬
‫מתפלל על כולנו ועל כל ישראל‪ ,‬יקבל כל אחד על עצמו בלי נדר לסור‬
‫אתערותא דלעילא‬
‫ממידת הכעס‪ ,‬שהרי זו טובת הנפש וטובת הגוף‪ .‬ועי"ז נהפכים לאיש‬
‫"היתה התעוררות גדולה אתמול אצל הרבי ר' אלימלך"‪ ,‬שח‬
‫אחר‪ ,‬נעשים עובד ה'‪ ,‬נעשים צמאים להשי"ת‪ ,‬ואז ניתן לקדש ולטהר‬
‫את האיברים‪.‬‬
‫רבנו זי"ע למחרת ההשתטחות המפורסמת‪ ,‬ביום י"ג בתמוז תשמ"ח‪,‬‬
‫בזאת נוכיח‪ ,‬שלא המדרש עיקר אלא המעשה‪ .‬אמנם מידת הכעס "ברוך השם שכבר זכינו להיות שם! מיר האפן מיר אי"ה‪ ,‬אז מיר האבן‬
‫היא מידה שקשה לשברה ולהכניעה‪ ,‬אולם בכדי להתעלות בעבודת ה' געפועל'ט אלעס גוטס‪ ,‬פון היינט אן וועט שוין זיין אי"ה א נייע וועלט"‪,‬‬
‫צריך להתאמץ מעט‪ ,‬ובכך יש התעלות לרמ"ח איברים ושס"ה גידים‪ ,‬על (תקוותי איתנה שפעלנו שם כל טוב אי"ה‪ ,‬ומעתה יתחיל אי"ה 'עולם‬
‫חדש')‪.‬‬
‫כן נדרש לקבל על עצמנו לתקן מידה זו‪.‬‬
‫(י"ד תמוז תשמ"ח – פולין)‬

‫‪44‬‬

‫קשר איתן | מוסף מיוחד לרגל יומא דהילולא קמא של כ"ק מרן אדמו"ר זצוקללה"ה ‪ -‬כ' באדר תשע"ג‬

‬ואמר‪" :‬איך האב הנאה אז דו האסט שכל און די ווייסט וואס צו טוהן!"‬ ‫ושאלו‪ :‬האם יש עוד בחורים שעורכים דפים כאלו?‬ ‫ידוע‪ .‬כמו שמצינו בגמ' [חולין קה‪ ].‬הגר''י קמינצקי והגר''ש קוטלר זצ''ל‬ ‫חשבון הנפש נחוץ מאוד‪ .‬‬ ‫רבנו זי''ע במשאו בכנסיה הגדולה השישית של אגודת ישראל ‪ -‬ירושלים תש''מ‪.‬אתם יודעים‬ ‫חסידות מהי? ‪ -‬חשבון הנפש!" (בשבת התאחדות במגדל העמק בשנת‬ ‫תשנ"ז‪ .‬‬ ‫קשר איתן | מוסף מיוחד לרגל יומא דהילולא קמא של כ"ק מרן אדמו"ר זצוקללה"ה ‪ -‬כ' באדר תשע"ג‬ ‫‪45‬‬ .‬שהוא התכלית‬ ‫וזה תפקידנו כל היום ‪ -‬להכין צידה‬ ‫לנשמה‪ .‬הם כבר נצחוהו והם‬ ‫אומרים‪" :‬בואו חשבון"‪ .‬לדעת מה מצבו‬ ‫בעולמו"‪ .‬רבנו תפס ביד הבחור בחיבה גלויה‪ .‬שבחור אחד נכנס אל רבנו זי"ע עם "מתנה" לרגל יום הולדתו‬ ‫שלו‪ .‬הצמידה אל‬ ‫ליבו‪ .‬כי בזה‬ ‫הוא מוכיח שעבודת ה' היא ה'עסק'‬ ‫שלו‪ .‬ולקיים חובה זו כראוי‪.‬‬ ‫א‪ .‬ימי‬ ‫השובבי"ם‪ .‫"בואו חשבון!"‬ ‫עיון בתביעת כ"ק רבנו זי"ע ובהדרכותיו‬ ‫לעריכת חשבון הנפש יום‪-‬יומי‬ ‫ברוך צבי גרינבוים‬ ‫קרית ויזניץ אלעד‬ ‫מסופר‪ .‬כמו"כ ממש הוא‬ ‫בעולם הזה‪ .‬ומצבו‬ ‫בסדרי הישיבה מבוקר עד ערב‪ .‬הלא הוא אבינו רוענו זי"ע‪ .‬תמיד תמיד אמר שהזמנים מסוגלים לחשבון הנפש‪ .‬והיא טבלת‬ ‫"חשבון הנפש"‪ .‬ואיך נדע מהי‬ ‫הדרך המוליכה לתכלית הנרצית? רק‬ ‫מי שכבר הגיע לשם הוא יכול לגלות לנו‪ .‬שכל אחד יקבע זמן לחשב את מעשיו‪ .‬יש לציין שהבחור לא בוש‪ .‬להתנהג ולהחשיב את הענינים‬ ‫הרוחניים לכל הפחות כמו את הענינים הגשמיים (אף לדעה ש"קנין פירות‬ ‫הוא בדיוק כקנין הגוף")‪ .‬וכמובן שההצלחה בעריכת החשבון תלויה בגודל‬ ‫הביקורת)‪.‬שכל חפצו‬ ‫היה רק להטיב לנו בזה ובבא‪ .‬מה חסר לו כ"כ החשבון הנפש?‬ ‫רבנו הק' תבע מאיתנו בכל התחומים‪ .‬וכדברי ה"חובות הלבבות"‬ ‫[בתוכחה] שהיו שגורים בפ"ק רבנו‬ ‫זי"ע‪ .‬פורים‪ .‬מתנה עליה עמל במשך ששת השבועות של שובבי"ם‪ .‬דהאמורא שמואל אמר ע"ע שהוא‬ ‫חלא בר חמרא לגבי אביו‪ .‬‬ ‫אל תמעיטי" וכו'‪.‬דהיינו שפעמים רבות כתב לעצמו על איחורים‬ ‫וחיסורים וכו'‪ .‬כדי שנוכל בס"ד לילך‬ ‫בדרכו דרך הקודש הסלולה‪ .‬מה כל הנחיצות הגדולה לעשות חשבון הנפש‪ .‬מועדים‪ .‬‬ ‫ננסה אם כן לבאר כמה נקודות בענין נשגב זה‪ .‬מורה הדרך אשר הרבה לעורר אותנו תמידין‬ ‫כסדרן על חוב קדוש זה להיות ממארי דחושבנא יום יום‪.‬איך התפלל‪ .‬שבתחילת הספר‬ ‫(פ"ג) כתב המשל שכאשר יש אוצר‬ ‫גדול במקום מסויים‪ .‬ואם לא יתבונן הרי יוכל לחזור על‬ ‫כשלונותיו ולא יצליח כלום‪.‬והגם שהטבלה‬ ‫לא היתה "לבנה" כל כך‪ .‬עד כדי כך שרבנו‬ ‫הק' זי"ע התבטא על כך‪" :‬אין לך אדם שאין לו שעה"‪ .‬וחשוב לו לדעת היכן הוא אוחז‬ ‫בכך‪ .‬שענין זה של עריכת חשבון הנפש כל יום‪" .‬היה שגור אצל רבנו זי"ע בכל עת ממש‪ .‬הגרי''ש אלישיב‪ .‬בה כתב לעצמו יום יום איך השכים‪ .‬‬ ‫ומה טוב להסמיך בזה את דברי‬ ‫ה"מסילת ישרים"‪ .‬‬ ‫כמה פעמים אף שמענו בדרשותיו החוצבות‪" :‬חסידות‪ .‬כי אביו היה מסייר נכסיה ב' פעמים ביום‪ .‬רבנו עיין בטבלה זמן ניכר [ואף שאל על "מסילת ישרים" אם‬ ‫לומד דוקא לפני התפילה]‪ .‬לדעת מה‬ ‫מצבו בעולמו‪.‬והרי כל סוחר חייב לחיות מתוך חשבון מדויק‬ ‫על כל מה שקורה בקניינו כל היום (ואם חס הוא על כספו הרי הוא מרבה‬ ‫בבדיקות‪ .‬ורק מי‬ ‫שיאמין להם וילך בדרך הזו הוא יגיע‪.‬ואילו‬ ‫הוא מסייר רק פעם ביום‪ .‬מי יכול‬ ‫להגיד ל"נבוכים" מהי הדרך היחידה‬ ‫שהיא נכונה? רק זה שכבר הגיע‬ ‫למטרה הנכספת‪ .‬וכמו שאמר תמיד שסוחר שרוצה להצליח במסחרו חייב לערוך‬ ‫כל העת חשבון הוצאות והכנסות‪ .‬‬ ‫קשה להעלות על הכתב את גודל השמחה וההנאה שהביע רבנו זי"ע‬ ‫על מתנה זו‪ .‬ועוד)‪ .‬ובפרט בעיתות רצון – בשבתות‪ .‬הי זה אצלו ממש מיסודי‬ ‫היהדות‪ .‬משא"כ אם אינו מחשב‪.‬עד שכמעט שאין "תורה"‬ ‫(בפרט משנת תשנ"ז) שלא תבע ועורר על ענין זה‪ .‬יהודי המשתדל להתנהג ע"פ‬ ‫השו"ע‪ .‬הוא רואה בדיוק‬ ‫אלו דרכים רק מרחיקים מהאוצר‬ ‫ומהי הדרך הנכונה‪ .‬נתנה לרבנו כמו שהיא‪.‬‬ ‫ורבים הם השבילים‪ .‬מי שאין לו שעה‬ ‫לחשבון הנפש אינו בכלל אדם! לכאורה‪ .‬וכפי שמספר לנו מרן רבנו‬ ‫שליט"א שבכל בוקר היה מתעורר‬ ‫לקול הנעימה בה אמר רבנו הק' זי"ע‬ ‫בהתעוררות‪" :‬נפשי הכיני צדה לרוב‪.‬ורבים הדרכים‬ ‫אשר סביבו ורק דרך אחת מגיעה‬ ‫באמת לאוצר וכל שאר הדרכים‬ ‫הם רק מטעים את האדם‪ .‬שגם הוא "גן המבוכה"‪.‬‬ ‫עלינו להביט על עבודת ה'‬ ‫כעסק האמיתי שלנו‪ .‬‬ ‫נראים הגרא''מ שך‪ .‬חנוכה‪ .‬ואלו הצדיקים שהגיעו ‪ -‬אומר‬ ‫ה"מסילת ישרים" ‪ -‬הם אלה "המושלים ביצרם"‪ .‬‬ ‫אנו זכינו לצדיק המושל ביצרו‪ .

‬ומכוח הלימוד יתעורר להתחיל‬ ‫לערוך חשבון הנפש איך מתאים סדר יומו עם חובתו לבוראו‪.‬וזאת בנוסף לכך שזהו חשבון נפש עצמי מה מצבו בפרט זה של‬ ‫אהבת חברים וכדו'‪.‬המביאה למה‬ ‫ששום עבירה אינה מביאה (כדברי הרה"ק ר' אהרן הגדול מקארלין זי"ע‬ ‫קשר איתן | מוסף מיוחד לרגל יומא דהילולא קמא של כ"ק מרן אדמו"ר זצוקללה"ה ‪ -‬כ' באדר תשע"ג‬ .‬מהו המקשר ביניהם?‬ ‫כדי לענות על כך‪ .‬מתעורר ליבו ליראת‬ ‫שמים‪ .‫וכדברי רבנו זי"ע שאמר כי מנהג העולם שכשנפטר אדם צעיר‬ ‫נרעדים מכך ואילו כשזקן מסתלק די רגועים‪ .].‬‬ ‫[ומזה יוצא לנו‪ .‬בשם "תקוני שבת"]‬ ‫שהתשובה המעולה מכולם היא‬ ‫כששב באותו היום שחטא‪ .‬כמו חשבון כ"ב או‬ ‫כ"ג שמעורר על אהבת חברים ובחינה בפלאי הבורא‪ .‬‬‫לכן החובה ללמוד ספר מוסר (ומיוחד לזה הוא שער חשבון הנפש שמסכם‬ ‫בתוכו את כל ספר חובות הלבבות) כי כך מתעורר הלב ליראת שמים‪.‬ומכאן קרובה הדרך לעשות את חשבון הנפש של עצמו מתוך יראת‬ ‫ה' ואמת‪ .‬וכך שמענו‬ ‫בלשונו הק' (פר' משפטים‬ ‫תשנ"ז)‪" :‬אסאך מוסר ‪ -‬אסאך‬ ‫יראת שמים.‬ואמר בקדשו שבאמת צריך‬ ‫להיות בהיפוך‪ .‬עלינו להזכיר בקצרה את הידוע ומפורסם שענין זה‬ ‫של לימוד "מוסר" כל יום היה ממש בנפשו של רבנו זי"ע‪ .‬‬ ‫ואמנם גם בחשבון הנפש שמדבר על פרט מסויים‪ .‬קודם‬ ‫שיעלה על יצועו בלילה‪ .‬א"כ מוטב שיתעורר‬ ‫בעודו בחיים חיותו ויש לאל ידו‬ ‫לתקן‪.‬וזה עדיף‬ ‫מכלום‪ .‬נחזה‬ ‫שדברי רבנו נסבו על האוה"ח הק' עה"כ "וידעת היום" וכו'‪ .‬ואח"כ חצי‬ ‫שעה נוספת יתבונן איך לקיים‬ ‫את מה שלמד [וכן מפורסם‬ ‫כבר‪ .‬אף שבפשטות לא הוצרכו למוסר‪ .‬עכ"ז הרי לימדו אותנו במעשיהם את‬ ‫חובתנו בעולמינו‪.‬אך דבריו הוכיחו‬ ‫על מעשיו הק']‪.‬‬ ‫ואף שבספה"ק מנו ד' זמני‬ ‫תשובה‪ .‬שכך היתה דרכו בקודש‬ ‫של רבנו מדי בוקר‪ .‬ואם הצדיקים שקטנם עבה ממתנינו הקפידו על‬ ‫כך‪ .‬‬ ‫ד‪ .‬ואח"כ קרא בתקנתו הקדושה ללמוד‬ ‫כל יום ספר מוסר ולכהפ"ח בשער "חשבון הנפש"‪ .‬וירויח עוד בזה שהתשובה אינה צריכה להיות‬ ‫חמורה כל כך‪ .‬כשהורה רבנו זי"ע על עריכת החשבון הנפש‪ .‬וכן סיפר על מרן הסב"ק ה"אהבת ישראל" זי"ע שלמד‬ ‫כל יום ב"חובות הלבבות"‪ . ווייניג מוסר ‪-‬‬ ‫ווייניג יראת שמים!"‬ ‫ב‪ .‬‬ ‫גם מבואר ע"פ דברנו בתשובה הקודמת‪ .‬והלא שער‬ ‫חשבון הנפש הוא ספר מוסר ככל הספרים‪ .‬כי ללא לימוד ספרי מוסר תישאל באמת השאלה הראשונה ששאלנו‬ ‫ מה נחוץ כ"כ לערוך חשבון הנפש‪ .‬‬ ‫ראשית‪ .‬כדברי רבנו זי"ע‬ ‫[בשם האוה"ח הק'] שביום הזה‬ ‫האדם עדיין זוכר היטב את מעשיו‪.‬אלא היות ודרך כל איש ישרה בעיניו‪.‬הרי פשוט שאין בכך די כדי לומר לעצמו "למדתי היום ספר מוסר"]‪.‬ע"פ הידוע שבלילה‬ ‫עולה הנשמה למעלה לתת דין‬ ‫וחשבון‪ .‬וכפי‬ ‫ששאל למי שהשיבו שלומד מוסר "כמעט כל יום"‪" :‬עסין עסטו אויך כמעט‬ ‫יעדען טאג"? [האם גם לאכול הנך אוכל רק 'כמעט' כל יום?‪.‬שרבנו‬ ‫הק' זי"ע היה עומד ותובע "וידעת‬ ‫היום" והשבות אל לבבך‪ ..‬ואינו נשמע בין המקטרגים‪.‬‬ ‫עתה מובן כמין חומר‬ ‫הקשר המובהק בין הני תרי‬ ‫"חשבון הנפש" של ספר "חובות‬ ‫הלבבות" והפרטי של מעשי‬ ‫היום‪ .‬הרי אם האדם מתבונן‬ ‫ג‪ .‬‬ ‫רבנו הק' תלה את כל מידת‬ ‫היראת‪-‬שמים של האדם במידת‬ ‫לימוד המוסר שלו‪ .‬התנה תמיד שכל‬ ‫זה בתנאי שיהיה בשמחה‪ .‬שעסק יקר כזה של עבודת‬ ‫ה' הוא כעסק ביהלומים היקרים ביותר שחובה לחשב כל פרט ופרט‪ .‬שלאחר עיונו‬ ‫ב"ראשית חכמה" ישב כחצי‬ ‫שעה והתבונן‪ .‬שכאשר צעיר נפטר הרי זה לא דבר שבשגרה‪ .‬מובא [עיין בסידור‬ ‫"ישועות ישראל" אחרי תפילת‬ ‫ערבית‪ .‬והגם שמי יעמוד‬ ‫בסוד קדושים‪ .‬‬ ‫ולהרגיש כמה חייבים לבורא העולם‪ .‬לעריכת "חשבון הנפש" היומי‪ .‬וכי שם כתוב מה עשה האדם‬ ‫במשך היום? והלא כשנעיין בדרשת רבנו זי"ע בח"י בטבת תש"מ‪ .‬מה השייכות בין תקנת רבנו זי"ע ללימוד שער "חשבון הנפש"‬ ‫בספה"ק "חובות הלבבות"‪ .‬כי לפני שיישן עדיין לא נרשם העוון הזה למעלה בספר‬ ‫הזכרונות ואינו פוגם כל כך‪ .‬ולמה לפחד‬ ‫מכך‪ .‬וכדברי האוה"ח הק'‬ ‫(בפרשת ויחי עיי"ש) שכל יום הוא‬ ‫ניצוץ נשמה מיוחד‪ .‬שאמר שביום שלא למד מוסר‬ ‫הרגיש זאת זמן רב‪ .‬כי זה הרי דבר‬ ‫שלא מדלג על אף אחד‪ ..‬ובתשובה קלה כל דהו בודאי נמחל העוון‬ ‫כאילו לא היה בעולם כלל‪ .‬ושחלילה לא יפול לעצבות‪ .‬והגם שכתב‬ ‫שם שלענין תשובה זהו מחסדי‬ ‫ה' שגם למחרת אפשר לתקן‪ .‬‬ ‫רבנו ציטט את דברי ה"חתם סופר"‪ .‬תמיד אמר שכשם‬ ‫שאי אפשר לוותר על מאכלי הגוף‪ .‬הגם שזוהי חובה‬ ‫מינימאלית לקיים לכל הפחות חלק זה מתקנת רבנו הק' זי"ע‪ .‬וכך‬ ‫הורה פעם לשואל איך וכמה‬ ‫ללמוד מוסר‪ :‬ללמוד מוסר‬ ‫במשך שעה‪ .‬ולכן‬ ‫נחוץ לחשב באותו יום‪ .‬כך אסור לוותר על לימוד המוסר‪ .‬יום ליום‬ ‫יביע אומר וכו' (עי' בספר "ישמח‬ ‫משה" פר' אמור)?‬ ‫רבנו אף האיר לנו איך‬ ‫לומדים ספרי יראה‪" :‬יעדער‬ ‫שורה וואס מען לערענט‪ .‬דהיינו לערוך‬ ‫חשבון הנפש כל יום על מעשי יומו‪ .‬אבל בדרך זו ‪ -‬חצי‬ ‫שעה מתוך הספר‪ .‬‬ ‫‪46‬‬ ‫בדבריו הקדושים ומקדיש זמן חוץ מהקריאה גרידא‪ .‬וכל אחד‬ ‫עתיד ליתן דין וחשבון על מעשיו‬ ‫בכל יום ויום‪ .‬כשעדיין זוכר כמה שיותר פרטים‪.‬‬ ‫ועוד‪ .‬אף‬ ‫שהניצוץ של אותו יום כבר עלה‪.‬קלער‬ ‫אריין ווי האלט איך אין דעם"‬ ‫[להתבונן בכל שורה שלומד מה‬ ‫מצבו ומעמדו בשורה זו]‪ .‬ש'לקרוא' ו'להגיד' את החשבון היומי‪ .‬אבל זקן שנפטר הרי זה מעורר לחשבון נפש עמוק‪ .‬מהי הנחיצות לערוך‬ ‫חשבון הנפש בכל יום ויום‪ .

‬הדגש על "אני"‪ .‬ווי אזוי גיי איך אויפן גאס‪ .‬ושהיא‬ ‫לכאורה מתנאי התשובה‪.‬שערי תשובה) האריכו שאחד מתנאי התשובה‬ ‫הוא ה"חרטה"‪ .‬שבאחד מימי התשובה נשאלה השאלה בלב כמה חברים‪ :‬הרי‬ ‫בספה"ק (חובות הלבבות‪ .‬לפעמים חושב שמצבו טוב‪ .‬שענינה הוא להתבונן ולהתעצב על שנפל בחטאים‪ .‬שחשבון הנפש פירושו כפשוטו לערוך ִ ּ‬ ‫(כלשון קדשו)‪ .‬ולכן הנני רוצה להתחיל מעכשיו"‪ ..‬‬ ‫אגב‪ :‬רבנו אמר פעם בתוך אחד השיחים ‪" -‬מקוה" איז נישט טייטש‬ ‫מען טובל'ט און מ'גייט ווייטער‪ .‬אבל לגודל הסיכון‬ ‫שעלול לבוא ממנה‪ .‬כי תמיד אמר מיד את התירוץ על שאלה זו‪ :‬תשובה פירושה "כקטן‬ ‫שנולד דמי" (והוא ע"פ דברי הרמב"ם בהל' תשובה ‪" -‬שינוי השם" שאינו אותו‬ ‫אדם)‪ .‬נאמר ששאלה זו כבר מבוררת בארוכה במכתב‬ ‫הנ"ל של הרה"ק מקרלין זי"ע‪ .‬כי איך ניתן להשאר בשמחה לנוכח‬ ‫המצב העגום?‬ ‫ודאי שלמי ששמע דברי אלוקים חיים מרבנו הק'‪ .‬‬ ‫ואז יראה שיש לו יותר זמן [חוץ‬ ‫ממה שגם לימוד מוסר נחשב‬ ‫בשיחה עם מחותנו כ''ק האדמו''ר מנדבורנה זצ''ל‬ ‫קשר איתן | מוסף מיוחד לרגל יומא דהילולא קמא של כ"ק מרן אדמו"ר זצוקללה"ה ‪ -‬כ' באדר תשע"ג‬ ‫‪47‬‬ .‬שאז חשבון הנפש‬ ‫עלול להביאו לעצבות הבאה באופן טבעי‪ .‬ובחרו ונתנו לנו‬ ‫את דרך השמחה‪ .‬עלינו לבאר מתי זמן עריכת החשבון הנפש‪.‬‬ ‫לפני שנביא את תשובת רבנו זי"ע (מה שזכה כתוב השורות לשמוע‬ ‫באופן אישי מפיו הקדוש)‪ .‬הרבה יש‬ ‫להאריך בזה‪ .‬וממילא יהי' שמור מהחטא‬ ‫להבא‪ .‬לפני יום חופתי עלתה ושבה השאלה בליבי‪ :‬הרי‬ ‫עתה הוא עת תשובה‪ .‬ותוכן דבריו בקיצור שמרירות פירושה "אני‬ ‫כלום‪ .‬עיי"ש היטב‬ ‫שגם העצבות שהיא טובה (מרירות בלשון הרה"ק מקארלין) היא טובה רק‬ ‫בזמן מסוים ביום ובאופן הראוי‪.‬דהיינו דו"ח יומי על המצב‪ .‬העדיפו הצדיקים לוותר על "דרך" זו‪ .‬ועתה יש לו בכל זאת ההזדמנות להתחיל‪.‬וכן לפי הנהגתו‪ .‬מאי דהוה הוה" והעיקר ש"מכאן ולהבא חושבנא"‪.‬האם גם‬ ‫עתה אין לחשוב על העבר?‬ ‫ולגודל ההרגשה שרבנו נוהג‬ ‫עימנו כאב לבניו‪ .‬ובפרט שלכאורה יקשה‬ ‫מה עם מצוות חרטה על העבר העלולה להביא מרירות וכאב לב‪ .‬ענה בקדשו שכאשר פונה היום עורך הוא‬ ‫חשבון נפשו ורואה שלא למד מספיק‪ .‬מה שענה ה"חפץ‬ ‫חיים" ‪ -‬שילמד בזמן הזה מוסר‪.‬וכי‬ ‫כוונת רבנו היא לשלול מעמנו תנאי זה? נבחרתי אז להיות השליח להכנס‬ ‫לקודש פנימה‪ .‬הרי לנו שזמן חשהנ"פ הוא גם לפני עלותו על יצועו‪.‬שאז מצוות‬ ‫תשובה על מעשי היום לפני עליית הנשמה למעלה‪ .‬אך בקצרה למדנו מזה שחשבון הנפש הוא גם (ובעיקר) על‬ ‫מה שכן נעשה כשורה‪ .‬‬ ‫אך עלינו לעזור מעט לקיים את הדברים‪ .‬נותר לנו לבאר ולהאיר את השאלה הפשוטה‪ :‬איך עושים חשבון‬ ‫הנפש?‬ ‫האמת שאי"צ לכתוב על כך‪ .‫במכתבו)‪ .‬‬ ‫זכורני‪ .‬ובאמת אינו‬ ‫כך‪ .‬ודאי עדיף שיקיים "כל חלב לה'" ויתן זמן‬ ‫משובח ועירני לדבר חשוב זה‪.‬שהיתה תקופה שנכנס מאוחר מאוד לתפילת‬ ‫מנחה‪ .‬ואם בלילה האדם נרדם‪ .‬כיון שיודע שיש לו זמן שבו הוא שב‬ ‫על עונותיו ולכן הוא פטור ואסור לחשוב על העבירות כל היום‪ .‬וכו' וכו'‪.‬ולשמוח עמם ולהודות‬ ‫עליהם לה'‪.‬החשבון הנפש היומי בזמן קבוע‬ ‫הוא העצה שיהיה כל היום בשמחה‪ .‬ורבנו עודד תמיד לעשות תשובה באופן של "איך ווייס נישט וואס איז‬ ‫געווען‪ .‬‬ ‫אדם כשהוא בשמחה אין ליצר דריסת רגל אצלו!"‬ ‫ילאנְ ס"‬ ‫"ב ַ‬ ‫לפי"ז מובן לנו‪ .‬ואכהמ"ל‪.‬אדם שלא למד עדיין‬ ‫היום כלום‪ .‬העזתי ושאלתי‬ ‫בקודש‪ .‬וה' שמח בו‬ ‫ומקבל תשובתו‪ .‬וישמח בכל עת שלא עשני גוי‪ .‬איך בין נישט אינטרעסירט צו וויסען" [לא‬ ‫משנה לי כלל מה היה]‪" .‬ובאמת הוא כן טוב"‪ .‬אלא שוודאי כל זמן שאדם לומד מוסר הוא עורך‬ ‫חשהנ"פ‪ .‬ויש לו רק זמן מועט‪.‬ולפעמים חושב אדם שמצבו אינו טוב‪ .‬‬ ‫אני לא התפללתי כראוי" וכו'‪ .‬נאר פין היינט און ווייטער!"‬ ‫והחרטה כך תחזיק יותר הקבלה להבא שהיא התשובה‪ .‬‬ ‫כבר הובא לעיל שעיקר זמנה הוא בלילה לפני השינה‪ .‬‬ ‫ו‪ .‬למצוא‬ ‫במשך היום את הדברים הטובים‬ ‫שעשה‪ .‬‬ ‫מה ילמד גמ'‪ .‬לתקן את‬ ‫מעשיו ולהתקדש‪ .‬שו"ע‪ .‬מובן שאין‬ ‫זה כלל בדוקא‪ .‬וכדאיתא ברח"ו‬ ‫(שערי קדושה) שאדם לפני השינה יתנהג כמו לפני פטירת אדם מהעולם‪.‬וכאשר שמע הרבי את השאלה‪ :‬מה עם "חרטה על העבר"?‬ ‫ענה בלשון קדשו‪" :‬קלער נישט פונעם עבר‪ .‬הרי הוא באמת כקטן שנולד‪.‬איך וויל נישט וויסען‪ .‬‬ ‫על רבנו זי"ע מסופר‪ .‬‬ ‫פרטי הדברים מבוארים במסילת ישרים (שם) רק חובה עלינו‬ ‫להזכיר מה שאמר פעם משפט שמאיר מאד ומחיה את ה"חשבון"‪ .‬רוצה הוא לחטוף עוד כמה דפי גמ'‬ ‫לפני הלילה‪ .‬‬ ‫אולם בדברי רבנו הק' זי"ע מצאנו שהוליך אותנו בדרך חדשה‪ .‬וכפי שהיה שגור בפי רבנו הק' זי"ע "שמחה הוא המגן בפני היצר‪.‬ומאמין בכח התשובה שע"י קבלה אמיתית‬ ‫להבא הרי נהיה צדיק גמור‪ ..‬‬ ‫אך הלב נשבר האמיתי שמח על שהגיע לדעת האמיתית שהוא עדיין לא‬ ‫התחיל לעבוד את ה'‪ .‬שידע האדם שהוא אהוב לה' בכל מצב‪ .‬לכאורה זהו תרתי דסתרי‪ .‬‬ ‫אולם אפשר להאיר כאן נקודה‪.‬והיינו כאשר לפעמים האדם אינו בישוב הדעת‬ ‫להתבונן בכל דברי התניא הקדוש הנ"ל והרה"ק מקרלין‪ .‬וזל"ק‪:‬‬ ‫"כשאדם אינו עושה חשבון נפש‪ .‬‬ ‫בספר התניא הק' האריך מאד בפרקים כ"ו‪-‬ל"א על מהות התשובה‬ ‫בשמחה‪ .‬ובתוך דבריו מבואר שאדרבא‪ .‬כי רבנו זי"ע חזר ושינן פעמים כה רבות‬ ‫איך בדיוק לחשב את סדר היום‪" :‬ווי אזוי שטיי איך אויף‪ .‬שלא מתאים לי שזהו מצבי‪.‬‬ ‫שמתודה ושב‪ .‬ולהתבונן איך יכול לשפר למחר‪.‬לכן הורה לנו בדברי תורתו כלל‬ ‫לא לחשוב על העבר‪.‬דרך‬ ‫בטוחה יותר (ואולי גם קלה יותר)‪ .‬‬ ‫והמאמין בדברי הצדיקים‪ .‬עצבות פירושה "אני לא למדתי‪.‬ווי אזוי האב איך געלערנט‪ .‬או מוסר?‬ ‫דרך זו יסודה מהרבה‬ ‫מתלמידי בעש"ט הק'‪ .‬‬ ‫ושוב שנית לקדשה‪ .‬וי אזוי האב איך‬ ‫געדאוונט‪ .‬והוא כיום‬ ‫כפור של אחת בחיים‪ .‬כדי שיישאר בקדושת המקוה גם אחרי טבילתו‪.‬וכפי גודל המרירות‬ ‫רבנו הק' היה עונה על‬ ‫שאלה זו‪ .‬אשר גם למי שקשה לו ההבנה והשגה‬ ‫בדברי הצדיקים הנ"ל‪ .‬מקוה פירושה חשבון הנפש‪ .‬ורבנו זי"ע ענה בלשונו‬ ‫הטהור‪" :‬קלער נישט וואס‬ ‫איז געווען‪ .‬‬ ‫ה‪ .‬‬ ‫שחרטה היא אמנם מדרכי‬ ‫התשובה‪ .‬‬ ‫ומה בידו לתקן וכו' [ואפשר לרמז‪ :‬שמחה ר"ת חשבון הנפש מתוך שמחה‬ ‫או חשבון הנפש מביא שמחה]‪.‬שאלה זו מעיקרא‬ ‫ליתא‪ .‬וכששאלוהו על כך‪ .‬אלא שלפי דברי רבנו הק' זי"ע‪ .‬נאר פין היינט און‬ ‫ווייטער גייט זיין א נייע וועלט!"‬ ‫ז‪ .‬רק שהזהיר שלא לילך לישון בלי ללמוד מוסר ‪ -‬שהוא ענין‬ ‫חשבון הנפש גם כן כנ"ל‪ .

‬כי אלו ימי חשבון הנפש!‬ ‫וכמובן שאלו הזמנים דלעיל הם‬ ‫מעלה נוספת בחשבון הנפש‪ .‬אבל כדברי רביה"ק ה"צמח צדיק" זי"ע שהיו‬ ‫שגורים תמיד בפי רבנו‪" :‬על" ‪ -‬יותר מעלה היא‪" .‬ודאי יהיה זה‬ ‫לעילוי נשמתו ולטובת נשמתנו ורוחנו בזה ובבא‪ .‬‬ ‫והשניה היא "חבורות" יחד לדבר דברי תכלית‪ .‬לכל הפחות ‪ 10‬דק' בכל יום‪ .‬‬ ‫וביותר מבואר בדברי מרן רבנו‬ ‫שליט"א‪.‬וגם לפני זמן התחיה כשנלך בדרכו הרי זרעו ‪ -‬תלמידיו כבניו –‬ ‫בחיים‪ .‬‬ ‫שסעודה שלישית היא זמן מיוחד לחשבון הנפש‪.‬כי זוהי‬ ‫מפלתו‪ .‬‬ ‫בפרט‬ ‫לאחרונה‪.‬‬ ‫וזכינו לשמוע מרבנו זי"ע בדא"ח האחרון בשיכון (פרשת בלק תשס"ב)‪.‬הן בשבת קודש והן בימי החול‪ .‬והן ברעווא דרעווין‪.‬בלשון שווה לכל נפש‬ ‫על חינוך הילדים לתורה לשב"ק ולדרך החסידות ממנו תמיד נשמע‬ ‫זכותו הטהור יגן עלינו ועל כל ישראל אכי"ר‬ ‫אברהם ב"ר אליעזר‬ ‫‪48‬‬ ‫קשר איתן | מוסף מיוחד לרגל יומא דהילולא קמא של כ"ק מרן אדמו"ר זצוקללה"ה ‪ -‬כ' באדר תשע"ג‬ .‬‬ ‫דבר זה הוא יעזוב את כל העולם וילחם‬ ‫רק עמו‪ .‬ולא די בציטוט סיפורי ומאמרי‬ ‫צדיקים וכדו'‪ .‬צריכים לשבת‬ ‫החבורות באסיפת מרעים כל יום‬ ‫בקריאת קוויטעל‬ ‫ויום‪ .‬‬ ‫כן אזמרה שמך לעד‪.‬בתפילותיו ובזמירותיו‬ ‫שיחות מוסר הדרכה והנהגה בנועם מילין‪ .‬‬ ‫הרי ברור שאחת מצוואתיו הגדולות שצוה את בניו ואת ביתו אחריו כל‬ ‫ימיו היתה לימוד מוסר וחשבון הנפש‪ .‬שבשיחה לפני‬ ‫הבחורים בנעילת הזמן לפני ערב ר"ה‪.‬ובפרט בימינו אשר הכלים‬ ‫הניידים לוקחים כל רגע פנוי‬ ‫שחלילה לא יהיה זמן להתבונן כלום‪..‬ורבנו הק' הפטיר על כך‪ :‬ועכ"ז‬ ‫נצחו האהבת שלום בזה!‬ ‫ח‪ .‬‬ ‫זכורני שנה אחת‪ .‬שמענו רבות מאד מרבנו‬ ‫הק' את דברי היצה"ר שאמר לרביה"ק ה"אהבת שלום" זי"ע שאם לא יפסיק‬ ‫והגם שרבנו הק' לא כתב בצוואתו האחרונה לעשות חשבון הנפש‪.‬‬ ‫שעיקר‬ ‫המטרה של החבורות הם חשבון‬ ‫הנפש‪ .‬וממילא גם הוא בחיים‪.‬והם‪ :‬אסיפת חברים‪ ..‬יחד עם‬ ‫עריכת חשבון הנפש על כל המעשים‪.‬אלא לדון בעניני עבודת ה'‬ ‫למעשה‪ .‬אשר ילקטו יום יום" ‪-‬‬ ‫שיעשו חשבון הנפש כל יום ולא רק אחת לשבוע וכדו'‪.‬מהי הסיבה שדוקא דבר חשוב‬ ‫ונשגב זה של חשבון הנפש ולימוד‬ ‫המוסר הוא דבר קשה מאד‪ .‬‬ ‫מילין אחדים על ארבעים שנות הנהגה יקרים מפנינים‬ ‫שבת בשבתו בעריכת השולחן הטהור רוממנו בעבודתו בקודש‬ ‫התמדתו ויגיעתו העצומה בכל ים התלמוד בקדושה ובטהרה‬ ‫יום ביומו ראינו דאג˙ו וא‪‰‬בתו לכל יהודי‬ ‫הרבה לדרוש שמבלי לימוד "חובת הלבבות" על יצועו לא יעלה‬ ‫וויזניצער נוסח נשמע ממנו ברגש ובבכי‪ .‬‬ ‫אמר רבנו הק' זי"ע שבימים אלו (ימי‬ ‫התשובה שלפני הימים הקדושים)‬ ‫ימי הרחמים והרצון‪ .‬‬ ‫ט‪ .‬ונזכה במהרה לתחיית‬ ‫המתים‪ .‬וזהו כפשוטו חשבון הנפש‪.‬והדבר מוכיח מיניה וביה שכיון‬ ‫שהוא כה חשוב ונחוץ מתאמץ היצר‬ ‫בכל כוחו שרק את זה לא יעשו‪ .‬איך בכל זאת נתגבר על היצר הזה?‬ ‫נציין כאן ע"פ דרך רבנו הק' זי"ע ב' דברים [שהם אחת] שמיוחדים‬ ‫לנצח את היצר‪ .‬ובשבת‬ ‫קודש גופא יש את ליל ש"ק שאז דבר רבנו תמיד שיושבים יחד ומזמרים‬ ‫לקל חי ומדברים דברי תכלית ‪ -‬היכן אנחנו בעולם‪ .‬וכדברי ה"מסילת ישרים" שהיה‬ ‫אלה דברי פרעה ‪" -‬תכבד העבודה"‬ ‫ולא יהיה פנאי לעצור רגע ממרוצת‬ ‫החיים‪ .‬‬ ‫וכשנתחזק בזה ע"פ הדרכתו ולאור דבריו הקדושים‪ .‫ללימוד התורה]‪.‬וממש‬ ‫אפשר לומר שיחידי סגולה עומדים‬ ‫בזה?‬ ‫הסיבות שמונעות את האדם‬ ‫מחשבון הנפש כבר הוזכרו בארוכה‬ ‫ב"מסילת ישרים" במפסידי הזהירות‬ ‫עיי"ש‪ .

‬ר' בעריש לבין‪ .‬באותה עת פשה נגע החינוך הקלוקל בקרב‬ ‫הדור הצעיר‪ .‬אמר לו‪" :‬אני לא יודע שרץ היית מפני הצמא ‪ -‬ודאי עייף‬ ‫אתה"‪ .‬ואחר כך מוציא הזקנים ומאכילם אמצעים של עשבים שהם רכים במקצת‪ ..‬עמד שם הגדי לשתות וכשהגיע משה אליו‪ . "היכן הם ילדיך? ‪ -‬פנה בשבט מוסריו אל עבר אחד מנכבדי‬ ‫החסידים ‪ -‬שמא ייצא מילדיך הדור הבא של כלל ישראל? ודור העתיד כיצד‬ ‫ובאלו פנים ייראה?"‪.‬היה נושא‬ ‫מצוקת הדיור של כלל‬ ‫הציבור החרדי בארה"ק‪.‬אתה תרעה את צאני ישראל‪..‬ר' ברוך ולצר‪.‬וכלה בהפעלת‬ ‫אישי ציבור שלא נמנו על‬ ‫שורות הציבור החרדי‪.‬כאשר הקים בימי‬ ‫עברה וזעם את ישיבת‬ ‫בגרוסוורדיין‪.‬‬ ‫ויז'ניץ‬ ‫ולאחמ"כ בהמשך הנהגתו‬ ‫ברמה בוילחוביץ עם‬ ‫קומץ בחורים‪ .‬‬ ‫על פי שמות רבה ב'‪.‬לא רעב ללחם ולא צמא‬ ‫למים‪ .‬‬ ‫הרכיבו על כתפיו ‪ -‬בנשיאת משא הדור‬ ‫כ"ק מרן רבנו הק' זיע"א נולד עם תכונות הרועה הנאמן ‪ -‬משה‬ ‫רעיא מהימנא‪ .‬אתה תרעה את‬ ‫צאני ישראל"‪.‬נשא רבנו זי"ע‬ ‫את כל ענייני הציבור‬ ‫החרדי על כתפיו‪ .‬היה כולא את הצאן אלו מפני אלו‪ .‬ובפרט‬ ‫עם התמנותו כנשיא‬ ‫מועצת גדולי התורה חש‬ ‫באחריות הכבידה המונחת על צווארו‪ .‬לא אלו הם תכונותיו של מנהיג ישראל ‪ -‬רועה נאמן‪.‬‬ ‫ר' אייזיק אדלר ור' ישראל זילברשלג ז"ל‬ ‫הנושאים‬ ‫אחד‬ ‫המרכזיים בו היה רבנו‬ ‫זי"ע פעיל בעוז ובכל‬ ‫דרך אפשרית‪ .‬‬ ‫קשר איתן | מוסף מיוחד לרגל יומא דהילולא קמא של כ"ק מרן אדמו"ר זצוקללה"ה ‪ -‬כ' באדר תשע"ג‬ ‫‪49‬‬ .‬‬ ‫ואף כאלה שאינם מאנ"ש‪.‬‬ ‫עומדים מימין לשמאל ‪ -‬ר' שמואל דסקל‪ .‬ואחר כך‬ ‫מוציא הבחורים ומאכילם עיקרם של עשבים שהם קשים‪.‬אך לא‪ .‬הרכיבו על כתפו והיה מהלך‪.‬היה מוציא הקטנים ומאכילם ראשי עשבים‬ ‫שהם רכים ביותר‪ .‬‬ ‫אמר הקדוש ברוך הוא‪ :‬יש לך רחמים לנהוג צאנו של בשר ודם כך ‪ -‬חייך‪ .‬ברח ממנו גדי ורץ אחריו עד שהגיע למקום עשב עם‬ ‫מים‪ .‬הכל מתוך‬ ‫לב בוער של 'הרכיבו על‬ ‫כתפיו' בנשיאת משא‬ ‫הדור‪.‬‬ ‫בשנות‬ ‫גם‬ ‫כך‬ ‫בחרותו‪ .‬לטובת העשייה לה'‬ ‫ולתורתו ‪ -‬ועל דא נאמר‬ ‫"חייך‪ .‬במצב שכזה היה אמור‬ ‫רבנו זי"ע להיות ספון בחדרו הק' ולמלאות את כל שעותיו בלחם חוקו‬ ‫ תורת ה'‪ .‬ופעל ללא ליאות בכל דרך אפשרית‬ ‫במישרין ובעקיפין לרווחת כלל הציבור החרדי‪.‬במעלליו יתנכר נער בעת ַטל ילדותו בצל זקנו הגדול מרן‬ ‫הסב"ק בעל 'אהבת ישראל'‪ .‬‬ ‫אחת היתה נחלתו בעולמו 'אורייתא דקא חדי בה'‪ .‬‬‫בכל עת שנתבקש סגר רבנו את הגמרא חמדת לבבו‪ .‫צדיק מה פעל‬ ‫כ"ק מרן אדמו"ר זי"ע עמד בחוד החנית של כל מערכות הדת בארה"ק • יוזמות אדירות ופעלים‬ ‫רבי השפעה חתומים על שמו לדורות עולם • אחד מני רבות היה תחום הדיור בו פעל רבנו זי"ע‬ ‫צעדים מרחיקי לכת • יריעה מרתקת ותמציתית על פעלו לדורות בתחום מצוקת הדיור החרדי •‬ ‫חיים מאיר כץ‬ ‫מנכ"ל מוסדות ויזניץ אלעד‬ ‫במה נבחנו רועי ישראל?‬ ‫כשהיה דוד רועה צאן‪ .‬‬ ‫רבנו זי"ע כשלעצמו לא היה זקוק לכל אלו‪ .‬‬ ‫החל מדרבון עסקני אנ"ש‪.‬‬ ‫וכך מעשהו בשבתו‬ ‫על כסא מלכותו בקרית‬ ‫ויז'ניץ‪ .‬‬ ‫וכשהיה משה רבנו רועה צאנו של יתרו במדבר‪ .‬ר' ברוך גרינברגר‪ .‬יבוא וירעה את צאני ‪ -‬אלו ישראל‪.‬‬ ‫כ''ק רבנו זי''ע עם בנו מרן רבנו שליט''א בהנחת אבן הפינה לקרית ויזניץ ברחובות ‪ -‬תש''מ‪.‬סובב הנער הצעיר ברחבי ביהמ"ד ולא יכול היה לסבול את‬ ‫כאבו בדומיה.‬ומי מדבר על כבוד ושררה ‪ -‬דברים אלו היו מאוסים אצלו עד היסוד‪.‬‬ ‫ֶשאף בפני אלו הפעיל‬ ‫רבנו זי"ע את כל כח‬ ‫השפעתו לייעול המצב‬ ‫הדחוק‪.‬‬ ‫אמר הקדוש ברוך הוא‪ :‬מי שהוא יודע לרעות את הצאן איש לפי כוחו‪ .‬‬ ‫פתרונות‬ ‫למציאת‬ ‫מעשיים‪ .

‬וכּ ֹה היה מספר‪" :‬אאמו"ר‬ ‫הקדוש זיעוכי"א עמל ויגע הרבה ונסע לחו"ל‬ ‫לפני שנים רבות ‪ -‬בשנות תש"ח ותש"ט ‪ -‬בכדי‬ ‫להקים את קרית ויזניץ‪ .‬תקום ותהיה!"‬ ‫בהנחת אבן הפינה לקרית ויזניץ בהר נוף‬ ‫"ו ְּל ַמה הוא שאף? האם רצה לתרום את‬ ‫חלקו בהקמת העיר בני‪-‬ברק? לא זו היתה כל‬ ‫מגמתו‪ .‬וכדלהלן‪:‬‬ ‫הקימו שיכונים במקומות שונים‪ .‬ולהבחל"ח‬ ‫הרה"ח ר' יעקב דוד [ר' דוד'קע] ויזניצר ז"ל‬ ‫והרה"ח ר' ברוך ולצר ז"ל ‪ -‬מנהלי מוסדות‬ ‫ויזניץ בארה"ק‪ .‬כשאחת היא מטרתו‬ ‫ הקמת 'תיבת נח' הרחק מכל הבלי העולם‬‫הרחובי והגס‪ .‬‬ ‫ואף בויז'ניץ החל החסר לדרוש את פתרונו‪ .‬ולא נרתע מלהוציא‬ ‫לפועל את כוונותיו"‪.‬‬ ‫שבאו אל המוכן‪ .‬רק‬ ‫כשנסעתי כעבור שנים לאירופה ולארה"ב‬ ‫למען המוסדות הק'‪ .‬למען ישא בפניהם מדברותיו‪ .‬‬ ‫צרות וייסורים עברו עליו"‪.‬כולם‬ ‫‪50‬‬ ‫אט אט בנחישות ובעקביות התקדמו‬ ‫הענינים‪ .‬אך כ"ק רבנו זי"ע ‪ -‬רוח אחרת עמו‪.‬בעשייתם הברוכה והענפה של‬ ‫הרה"ח ר' יו"ט וייס ז"ל ועמו יבלחט"א הרה"ח‬ ‫ר' ברוך פולק הי"ו‪ .‬עדי זכו להגיע לאותו יום‬ ‫גדול ומכריע – ביום שנכפל בו כי טוב לסדר‬ ‫"מה טובו אהליך יעקב משכנותיך ישראל"‬ ‫תש"מ‪ .‬חלקן מחשיפה לחומר כתוב ומוסמך‪ .‬קריה קדושה!‬ ‫קריה חסידית! ולמטרה זו נסע לחו"ל ודמו‬ ‫נשפך לרוב!"‬ ‫בקרב תלמידי הישיבה ‪ -‬אלו שעמדו‬ ‫לפני פרק 'האיש מקדש' שררה מועקה‪..‬רק אז נודע לי כמה סבל‪.‬רבנו זיע"א הטיל את המלאכה‬ ‫על עסקני בית ויז'ניץ למצוא פתרונות‬ ‫הולמים למצוקה המחריפה‪ ..‬ישיבה גדולה‪ .‬‬ ‫והורה להזמין אליו לאסיפה מיוחדת את‬ ‫תלמידי המתיבתא המבוגרים‪ ...‬וחלקן מכלי ראשון של‬ ‫כותב השורות‪.‬והעבודות בשטח השיכון‬ ‫‪ -‬החלו במלוא התנופה‪.‬בשעה זו‬ ‫ניתן לראשונה אור ירוק לתוכנית הנועזת ‪-‬‬ ‫באותם ימים‪ .‬כשהתייחסותו למעלת השיכון היתה‬ ‫מיוחדת‪ .‬בתוקף תפקידו בימים עברו כעוזרו של סגן שר השיכון‬ ‫הרה"ח מאיר פרוש הי"ו‪ .‬‬ ‫כשפרס ר' ברוך פולק לפני רבנו זי"ע את‬ ‫התוכנית להקמת קריה לאנ"ש על מגרשים‬ ‫אלה‪ .‬במוצש"ק‬ ‫משפטים תשמ"א התאספו אלו בביתו נאוה‬ ‫קודש‪ .‬‬ ‫קרית מלך רב ‪ -‬ויזניץ‬ ‫רבות שוחח רבנו זי"ע על מסירות נפשו‬ ‫של אביו רביה"ק בעל "אמרי חיים" זי"ע‬ ‫בהקמת שיכון ויז'ניץ‪ .‬‬ ‫לבם נחמץ כי יאלצו להרחיק נדוד‪ .‬אאמו"ר‬ ‫זצ"ל לא נבהל מאיש‪ .‬אל מחוץ לחממת השיכון בב"ב‪.‬כעבור שנים התהפך הגלגל‪ :‬כולם‬ ‫הלכו וחיקו את פעלו ועשו כמוהו‪ .‬מטבע הדברים עולים‬ ‫בתקופה זו על הפרק ענינים חשובים כמו‬ ‫שידוכין וכד'‪ .‬‬ ‫ואף זכה להיות ֵעד לפעילות רבה ולפעול אישית בשליחותו וביוזמתו של‬ ‫רבנו זי"ע‪ .‬ותחום נוסף‬ ‫שעז היה חפצו להגשימו ‪ -‬בניית קריות‬ ‫ויז'ניצאיות נאמנות‪ .‬ובאיזה בית‪-‬חינוך הם יחנכו את‬ ‫בניהם ובנותיהם"‪.‬המישור‬ ‫האחד‪ :‬פעילות למציאת פתרונות לציבור החרדי בכלליותו‪ .‬‬ ‫קרית ויז'ניץ ‪ -‬רחובות‬ ‫שנת תשל"ט‪ .‬והרבי‬ ‫מוויזניץ נעשה לבונה בניינים! נו‪ .‬יש להם ב"ה 'שיכון' המאיר‬ ‫את כל הסביבה‪ .‬וגורלם‬ ‫לא שפר‪ .‬נחשף לחומר מקיף ומרתק על פעלו של רבנו זי"ע‪.‬במאמר שלפניכם נאספו כעמיר גורנה מבחר תמציתי מפעולותיו‬ ‫של רבנו זי"ע‪ .‬‬ ‫ישיבה קטנה‪ .‬אבי הקדוש היה‬ ‫אומר‪ :‬אצלנו בקריה אין זקוקים ל'משמרת‬ ‫השבת'‪ .‬מצוקת הדיור צצה ועלתה בכל ריכוזי היהדות החרדית‪.‬ירכשו‬ ‫את הדירות בעיר רחובות‪ .‬ואם עד עתה היה רק הרבי מוויזניץ 'קבלן'‪.‬יש להם ב"ה תלמוד תורה‪.‬‬ ‫פעילותו העיקרית של רבנו זי"ע היתה בשני מישורים‪ .‬‬ ‫בהנחת אבן הפינה למוסדות ויזניץ באשדוד‬ ‫קשר איתן | מוסף מיוחד לרגל יומא דהילולא קמא של כ"ק מרן אדמו"ר זצוקללה"ה ‪ -‬כ' באדר תשע"ג‬ ‫בהמשך קרא רבנו זי"ע מנהמת לבו‪:‬‬ ‫"ברצוני שאברכי אנ"ש הנישאים כעת‪ .‬כמה שפיכות‪-‬דמים היה לאבי הקדוש‬ ‫עד שהקים כל זאת?! ‪ -‬אין לתאר ואין לשער!‬ ‫גם אני לא ידעתי עד היכן הגיעו הדברים‪ .‬‬ ‫"ברם‪ .‬הותירו אחריהם הרה"ח ר'‬ ‫בן ציון פרייזלר וזוג' ז"ל מיקירי חסידי ויזניץ‬ ‫ברחובות ‪ -‬עזבון מבורך לטובת מוסדות‬ ‫ויז'ניץ ‪ -‬מגרשי קרקע נרחבים ברחובות‪.‬‬ ‫"הנה אתם בחורים העומדים בפרק‬ ‫"האיש מקדש"‪ .‫כותב השורות‪ .‬וע"כ ברצוני לעורר את תשומת‬ ‫לבכם בכמה ענינים‪".‬יש בזה טעמים‬ ‫ונימוקים ואין צורך לבאר הכל‪ .‬אך על כל אחד‬ ‫להבין שאפילו אם אין מבינים יש לקבל את‬ .‬כדוגמת ה'הייליגע‬ ‫שיכון' שהוקם ע"י אביו הק' ה'אמרי חיים'‬ ‫זיע"א‪ .‬‬ ‫למטרת מגורי אברכי אנ"ש‪.‬הואיל לומר להם את‬ ‫הדברים הבאים‪:‬‬ ‫"שיכון ויזניץ הוקם במטרה להיות‬ ‫שמור וגדור בכל העניינים‪ .‬‬ ‫"בראשית הקמת השיכון רגש העולם‪:‬‬ ‫היכן מצאנו רבי 'קבלן'? רבי צריך להתעסק‬ ‫בענייני רוחניות ולא בעסקי חולין‪ .‬‬ ‫אזי כעבור זמן הבינו כולם את רוב התועלת שבדבר ועשו גם הם כמוהו"‪.‬‬ ‫בשתדלנותם של הרה"ח ר' ברוך פולק‬ ‫הי"ו יו"ר קהילתנו הק' ברחובות‪ .‬שהרי בני‪-‬ברק כבר עמדה על תילה‪.‬וזאת‬‫מפני שמלכתחילה מקימים דור כזה שלא‬ ‫נצטרך לדאוג ולחשוש היכן הם ישלחו את‬ ‫ילדיהם‪ .‬וכאשר‬ ‫ישא האומן את היונק‪ .‬לפרוץ את גבולות ההתיישבות‬ ‫הויז'ניצאית‪ .‬ולא לכל המשמרות הדרושים היום‬ ‫ לדאבוננו ‪ -‬בעולם זה שאנו חיים בו‪ .‬קבע רבנו זי"ע נחרצות‪" :‬קרית ויזניץ‬ ‫ברחובות‪ .‬ובסיועם הרב של הרה"ח‬ ‫המפו' ר' שמואל דסקל ז"ל ויבלחט"א הרה"ח‬ ‫ר' נחמן הלר הי"ו‪ .‬בו ירה כ"ק מרן אדמו"ר זי"ע את אבן‬ ‫הפינה בהתרגשות‪ .‬בית חינוך לבנות‪.‬‬ ‫ברם‪ .‬קם דור חדש‪.‬‬ ‫ומה בכל זאת רצה אבי הק' ושאף להקים? אבי‬ ‫הק' רצה לבנות "שכון ויזניץ"‪ .‬כיום‪ .

‬נענה‬ ‫ואמר‪ :‬מקימים כאן בעז"ה ‪ 136‬דירות‪ .‬הרה"ח דוד ציטרנבוים הי"ו ולבחל"ח הרה"ח מאיר שמרלר ז"ל‪.‬ומעל כולם חובת כיבוד אב?‪".‬ודאי לא יוכל להישאר אדיש בעמדותיו‪.‬ובמוחו הבזיק רעיון‪ .‬אך אין‬ ‫ספק כי יריעת הקמתה‬ ‫של אשדוד החסידית‬ ‫ אשר כל כולה נוסדה‬‫מכוחו של אותו צדיק‪.‬הנני רוצה לשבר אוזניכם‪ :‬כל אבא‬ ‫חפץ להשיא את בניו בכבוד‪ .‬ונציגי הציבור החרדי שעסקו בנושא מצוקת‬ ‫הדיור ‪ -‬הרה"ח פנחס וינדרבוים הי"ו והרה"ח שמעלקא הלפרט הי"ו יוזמי‬ ‫הפגישה‪ .‬הרה"ח העשיל‬ ‫אל בין החומות של‬ ‫רייזמן הי"ו‪ .‬היושר‪ .‬כל אחד חפץ לשמוח בשמחת הנשואין של‬ ‫בנו‪ .‬ואכן בו במקום סוכם על פגישה‬ ‫מקצועית בין עסקני הציבור לאנשי משרד השיכון‪ .‬והסמיכו לסדר ולקדם‬ ‫את הענין במהירות‪.‫הדברים‪ .‬בהבהירו כי הוא מצפה לעידכון שוטף על התקדמות‬ ‫מהלך העניינים‪ .‬‬ ‫בחודש ניסן תשמ"ג ‪ -‬לקראת חג הפסח נקבעו המזוזות הראשונות‬ ‫בבתי האברכים בקריה‪ .‬‬ ‫ אשר אך בקושי ניתן למצוא כדבר הזה‪ .‬ר"ת וירם קרן לעמו‪ ...‬‬ ‫במלוא‬ ‫הרה"ח‬ ‫‬‫נתמנו‬ ‫לאחר שנים רבות‬ ‫פנחס וינדרבוים הי"ו‪.‬‬ ‫קשר איתן | מוסף מיוחד לרגל יומא דהילולא קמא של כ"ק מרן אדמו"ר זצוקללה"ה ‪ -‬כ' באדר תשע"ג‬ ‫‪51‬‬ .‬‬ ‫עם יציאתו מביתו נאוה קודש של רבנו זי"ע‪ .‬דירה רגילה סטנדרטית שמרלר ז"ל‪ .‬‬ ‫מפגישה‬ ‫וכתוצאה‬ ‫זו הוקמה אגודת‬ ‫רווחה'‬ ‫'משכנות‬ ‫לדאוג‬ ‫שתפקידה‬ ‫לצד הביצועי ‪ -‬תכנון‬ ‫הרשמה‬ ‫ובניה‬ ‫האגודה‬ ‫ואיכלוס‪.‬כל שמחה מעורבת בעצב‬ ‫ובכאב על מחירי הדירות מרקיעי השחקים‪ .‬ר' שמעלקא מיהר לפנות לשר השיכון וזימנו בדחיפות לבית‬ ‫רבנו זי"ע‪ .‬שר השיכון דאז ומי שעמד‬ ‫כל העת בחזית הסירוב מר דוד לוי‪ .‬‬ ‫קריה חסידית "משכנות רווחה" אשדוד‬ ‫רבנו זי"ע בפעלו‬ ‫במערכות ישראל היה‬ ‫מתמסר בכל לבו לכל‬ ‫פרט ופרט‪ .‬קל"ו במספר‪ .‬ודיווח לו על דבריו ורצונו‬ ‫של רבנו זי"ע‪ .‬ולכונן קריה‬ ‫נאמנה בעיר הקודש והמקדש‪.‬‬ ‫קרית ויזניץ "הר נוף" ירושלים עיה"ק‬ ‫רבות דאג רבנו זי"ע למען הצלחתה של הקריה המיוחדת לחסידי‬ ‫ויזניץ‪ .‬‬ ‫תוך ימים ספורים נערכה פגישה בבית רבנו זי"ע‪ .‬במטרה להקים בתים לכלל אנ"ש‪ .‬רבנו זי"ע תינה בפניו את צערו וכאבו למראה‬‫משפחות בני התורה אשר אין שמחתם שלמה‪ .‬‬ ‫הערים‬ ‫ציטרנבוים הי"ו‪ .‬‬ ‫בפגישה זו הביע רבנו זי"ע את כאבו הגדול מעומק ליבו בדברים חמים‬ ‫ומסעירים‪ .‬רבנו זי"ע החליט בנפשו להרחיב את הגבולות‪.‬בה נכחו ‪ -‬שר השיכון‬ ‫מר דוד לוי‪ .‬כשאי אפשר היה להישאר שווה נפש מול דברי קדשו הנרגשים‪.‬ואח"כ‬ ‫פצחו בריקוד "בנה ביתך"‪.‬כי‬ ‫בנפשו הוא‪.‬‬ ‫ביום י"א תמוז‬ ‫נפגשו‬ ‫תשמ"ט‬ ‫עסקני הציבור עם‬ ‫נציגי משרד השיכון‪.‬וכל אחד רוצה לשמוח ולחיות גם כעבור עת הנישואין‪ .‬ובשהותו שם כפעם בפעם במשך כמה שבועות‪.‬בהבהירו לשר היטב ‪ -‬מי היא האישיות אותה הוא הולך לפגוש‬ ‫ומה רום מעמדו‪.‬או אז באה נפשו של רבנו זי"ע אל סיפוקה‪ .‬אם כן היכן‬ ‫המדות‪ .‬‬ ‫באשר המצב בריכוזים החרדיים הפך לבלתי נסבל‪ .‬‬ ‫שההתיישבות‬ ‫הרה"ח יהושע הלר‬ ‫בהנחת אבן הפינה למוסדות ויזניץ באלעד‬ ‫התגדרה‬ ‫החרדית‬ ‫הי"ו‪ ..‬‬ ‫ובה היה הוא הכח‬ ‫המניע המעורב ותומך‬ ‫בכל שלב ‪ -‬יכולה‬ ‫למלאות גליונות רבים‬ ‫לפניכם‬ ‫ומפליאים‪.‬‬ ‫הוקמה במהלך פגישת‬ ‫העסקנים בביתו של‬ ‫הדיור‬ ‫מצוקת‬ ‫הרה"ח מאיר שמרלר‬ ‫התפרצה‬ ‫החרדית‬ ‫ז"ל‪ .‬ובכך נסללה הדרך לרכישת הדירות ע"י קהל אנ"ש‪.‬והביע את רצונו לפעולה‬ ‫משמעותית שתקל את העול ותביא מזור למצוקה הגדולה‪.‬ודרש להתחיל באופן מיידי בתהליך‬ ‫המעשי ובהמשך הצעדים הדרושים‪ .‬והוא העניק‬ ‫את ברכת קדשו‪ .‬‬ ‫"היות והנכם בני‪' .‬שהוקמה בהר נוף בעיה"ק ירושלים ביוזמת הרה"ח ר' בעריש לבין‬ ‫ז"ל ‪ -‬מנכ"ל מוסדות ויזניץ‪ .‬‬ ‫לימים אף הגיע רבנו זי"ע פעמים מספר לנופש בשכונה‪ .‬הרה"ח משה חיים שיינפלד הי"ו ולהבחל"ח הרה"ח מאיר‬ ‫בשנת תשמ"ט נפל דבר‪ .‬כחברי האגודה‬ ‫עוזה‪.‬‬ ‫ביום ג' תמוז תשמ"ט זומן אל הקו"פ הרה"ח ר' פנחס וינדרבוים הי"ו‬ ‫ יו"ר ועדת הדיור של אגו"י‪ .‬וזכו לברכת קדשו הנלהבת להמשך הצלחת‬‫דרכם‪.‬‬ ‫כשביקר רבנו במקום במעמד הנחת אבן הפינה בשנת תשמ"ה‪ ..‬‬ ‫רבנו זי"ע לא הסתפק בהבטחה‪ .‬מיינע קינדער'‪ .‬כבר חצתה מזמן את רף מאה אלף ובישרו על הקמת האגודה‪ .‬הרגש‪ ..‬הוא הביע את‬ ‫רעיונו לפני רבנו זי"ע שעל אתר הביע את הסכמתו‪ .‬‬ ‫ואלו אכן פעלו את פעולתם‪ .‬בסיום הפגישה התקשרו למקום שהייתו של מרן זי"ע בשווייץ‪.‬‬ ‫הדולרים‪...‬הרה"ח דוד‬ ‫הגדולות‪.‬מנכ"ל משרדו‪ .‬ויהא רעווא שהשכונה זו תהא בבחינת "וירם קרן לעמו"‬ ‫מתוך שמחה! לאחר שתיית "לחיים" בירך רבנו זי"ע את העסקנים‪ .‬לצורך קידום העניין‬ ‫ומימוש ההבטחה‪ .‬חיש פנה הרב וינדרבוים‬ ‫אל שד"ר הרה"ח ר' שמואל שמעלקא הלפרט הי"ו‪ .‬באכסנייתו‬ ‫שבבית ר' בעריש לבין ז"ל‪ .‬תוך שהמוני אנ"ש מלווים את האברכים הצעירים‬ ‫בברכות לרוב‪..‬‬ ‫דברי רבנו זי"ע שנאמרו מתוך לב אוהב‪ .‬ודי בזה שאני מבין שהדבר הוא לטובתכם"‪.‬‬ ‫לאחר שישמע את הדברים הנוקבים והבוערים מכלי ראשון‪ .‬קרן‬ ‫עה"א בגימ' שמחה‪ .‬‬ ‫קורות הימים ההם‬ ‫בקצרה ובתמצות‪:‬‬ ‫ר' פנחס נרעש ונרגש מהדברים היוצאים מהלב הבוער באהבת ישראל‬ ‫ומיצר בצערן של ישראל‪ .‬השר התחייב אישית לבנות אלפיים יח"ד‬ ‫לציבור החרדי בעיר 'אשדוד'‪.‬‬ ‫חיזק את הקריה ואת מוסדות החינוך שבה‪.‬חדרו אל הלבבות ופעלו גדולות‬ ‫ונצורות‪ .

‬קרקעות אלו היו בעדיפות לאומית להפשרה עבור‬ ‫הציבור החרדי‪ .‬אך‬ ‫ההשגחה העליונה לא הועידה לעת הזאת פתרון זה‪ .‬על אף היותה במיקום אטרקטיבי‬ ‫מצוקת הדיור החרדי שבה ועלתה בשנת תשנ"ז‪ .‬הן מבחינת הקו‬ ‫הירוק‪ .‬באמרו‪ :‬זקני הקדוש הסבא קדישא זי"ע היה רגיל יצויין שחברת ציפחה ראתה את הצעד בעין יפה ויחסה לכך חשיבות‬ ‫בברכת "חיים מתוקים עליך"‪ .‬‬ ‫אשר ייקל עליהן להשיא את‬ ‫צאצאיהם‪ .‬‬ ‫העסקנים המסורים הפועלים לשם שמים ובסייעתא דשמיא‪ .‬נכנסו‬ ‫לרבנו זי"ע‪ .‬בהדגישו כי‬ ‫למצוה גדולה תחשב עזרתם‬ ‫למאות משפחות בישראל‪.‬קרי‪:‬‬ ‫התכניות האישורים השיווק והתשלומים‪.‬‬ ‫ובירכם בברכות טוב‪ .‬האחים הנדיבים‬ ‫נענו לבקשת מרן זי"ע והעבירו‬ ‫הלוואה ע"ס חצי מליון דולר‪.‫בחיפושים אחר עתודות קרקעות מתאימות להקמת השכונה‪ .‬‬ ‫נכנס ר' מאיר שמרלר‬ ‫ז"ל אל רבנו זי"ע שהיה כאמור‬ ‫מעורב בכל התהליכים‪ .‬‬ ‫והורהו לפנות בשמו לאחים‬ ‫הנדיבים לבית רייכמאן הי"ו‬ ‫ולבקש את סיועם‪ .‬והודיע קבל‬ ‫והציעו בפניו את הבשורה המרנינה ‪ -‬תכנית חדשה להקמת קריה‬ ‫עם ועדה על תמיכתו האיתנה בוועדה ומפעלותיה הכבירים‪.‬בו היתה עתודת קרקע נרחבת השייכת‬ ‫לחברת 'שיכון ופיתוח'‪ .‬‬ ‫ופיתוח'‪ .‬אתם פועלים למען דבר גדול וכביר שימתיק רבה‪ .‬בחודש אייר תשנ"ז‬ ‫חייהם של מאות הורים שבניהם הגיעו לפרקם‪ .‬‬ ‫‪52‬‬ ‫קשר איתן | מוסף מיוחד לרגל יומא דהילולא קמא של כ"ק מרן אדמו"ר זצוקללה"ה ‪ -‬כ' באדר תשע"ג‬ .‬ההשגחה העליונה אכן‬ ‫לבו‪ .‬ומאידך‬ ‫החברה לא תסכים להמתין עם התשלום עד סיום כל התהליכים‪ .‬ובהם אף היו זכאים למענקי מקום והלוואות ממשלתיות‬ ‫רחבות‪ .‬ותיאר‬ ‫בפניו את המצב העדכני‪.‬‬ ‫ויז'ניצאית בשכונת אחוזת ברכפלד שבמודיעין עילית‪ .‬ולאחר שהביע את דעתו ואת רצונו‬ ‫נישואין' לתלמידי ישיבת ויז'ניץ‪ .‬‬ ‫אף בקרב חסידי ויז'ניץ‪ .‬קבוצה זאת פעלה להוצאת‬ ‫קרית ויז'ניץ "אחוזת ברכפלד" מודיעין עילית‬ ‫מכרזים של מאות יח"ד בבת אחת לקבוצות נרחבות‪ .‬לאחמ"כ התבטא ואמר‪ :‬אני אומר לבחור בהצעת קרית ספר‪ .‬על מנת‬ ‫לבחון ולהתרשם על התועלת‬ ‫שבהעדפת מקום אחד על‬ ‫פני השני‪ .‬רבנו זי"ע‬ ‫שהקמת הישוב בער בקרבו‬ ‫פנה לנאמן ביתו אבי מורי‬ ‫הרה"ח ר' צבי הערשיל כץ הי"ו‪.‬והוסיף‬ ‫בלשונו הקדוש‪" :‬אני נאמן לויז'ניץ ככל יכולתי‪ .‬‬ ‫אף בשלב זה לא נתן רבנו זי"ע מנוח לנפשו‪ .‬אתם שלוחי‪ .‬רבנו זי"ע בשמעו‬ ‫את הבשורה הנלבבת הורה להביא משקה‪ .‬‬ ‫ולהתברך בברכות טוב להמשך הצלחה וסייעתא דשמיא‪ .‬‬ ‫לאחר הנסיונות שלא צלחו במודיעין עילית‪ .‬בשנת תשנ"ט הוקמה קבוצת 'פתרון לדיור'‬ ‫שהותוותה ע"י הרה"ג יהודה סילמן שליט"א‪ .‬על ידם ובאמצעותם של‬ ‫ועדת הדיור דחסידי ויז'ניץ נכנסו אל הקודש פנימה לרבנו זי"ע‪.‬‬ ‫ובעיקר נושא המחיר ע"פ‬ ‫עלויות קרקע בניה ופיתוח‪.‬והציגו בפניו את‬ ‫בחנוכת הבית בביהמ''ד בקרית ויזניץ מודיעין עילית‬ ‫התרשמותם משני המקומות‪.‬לאחר דיון נרחב ומעמיק‪ .‬כפי‬ ‫שאכן עשו בהוראת רבנו זי"ע‪.‬ביניהם 'מודיעין עילית'‬ ‫שנקראה בימים ההם בשם‬ ‫'קרית ספר'‪.‬‬ ‫מיד לאחר קבלת תשובתו הרמתה נערכו סבבי פגישות קדחתניות‪.‬בחודש אדר הוזעקו מיטב העסקנים דחסידי ויז'ניץ‬ ‫ע"י עוזריו של הרה"ח מאיר פרוש הי"ו סגן שר הבינוי והשיכון‪ .‬משרד השיכון התבצר מאחרי סירובו של משרד האוצר לאשר את כדבעי‪ .‬‬ ‫לאחר שנסעו לבחון את‬ ‫המקומות המדוברים‪ .‬ומשם נסעו ישירות לבית רבנו זי"ע לבשרו על קניית הנחלה‪.‬לניהול משא ומתן‪.‬ואף המשיך לטובת משתכני 'יד עזרא'‬ ‫ושאר הפרויקטים הסמוכים באשדוד‪.‬נפלה‬ ‫הבחירה על רובע ז' באשדוד‪ .‬בין הדברים‬ ‫מענקי המקום‪ .‬ועתה עם הגיענו הלום העלה רבנו על נס את הפתרון המסתמן ‪ -‬בניית סיבבה שכך יקום דבר‪ .‬שהטרידו את מנוחתו והעיקו על להקמת קריה נאמנה על אדמות מודיעין‪-‬עילית‪ .‬והיה שרוי בשמחה עצומה בין עסקני אנ"ש לבין חברת 'ציפחה אינטרנשיונל'‪ .‬בדין הוא שתיטלו שכרכם הגיעו הצדדים לידי גמר וההסכם נחתם בפירוט כל התנאים הנלווים‪ .‬אבל כשלעצמו היה הסכום מפחיד ומרתיע ‪-‬‬‫חצי מליון דולר‪ .‬‬ ‫במסיבת המלוה מלכה שנערכה באותו שנה לטובת מפעל 'עזרת‬ ‫דברי צדיק וחזונו לא הכזיבו‪ .‬וזימן את שר האוצר דאז מר‬ ‫יצחק מודעי וחימם את ליבו בדברים נרגשים‪ .‬‬ ‫רבנו זי"ע עצם עיניו הקדושות‬ ‫והרהר עמוקות במשך כמה‬ ‫דקות‪ .‬‬ ‫קשיים ומכשולים שונים וההסכם בסופו של דבר לא בא לכלל מימוש‪.‬אך גם על העניינים הכספיים שלא ידרשו מחירים גבוהים‪ .‬‬ ‫נסעו א"מ המשב"ק ר' הערשיל‬ ‫כץ הי"ו והרב יעקב ולצר הי"ו‬ ‫לשני נקודות היישוב‪ .‬רבנו זי"ע הביע‬ ‫המערכה עדיין לא תמה‪ .‬שהיו אמורים להוזיל את מחירי הדירות בכששת אלפים ביקש לדאוג בראש ובראשונה לענייני הרוחניות שיהיו בו עניני הצניעות‬ ‫דולרים‪ .‬עובדה זו גרמה להוזלה‬ ‫משמעותית במחירי הדירות בעיר אלעד‪ .‬כעבור שנים מספר ביום ט"ו סיון תשס"ב‪:‬‬ ‫קרית חסידים 'משכנות רווחה' בעיר אשדוד‪ .‬והדבר התבטא בהתגמשות בכל שלבי ההסכמים‪ .‬ובהמשך הדרך נערמו‬ ‫ותזכו לחיים מאירים טובים ומתוקים‪.‬בשלב זה הסכום לא היה בהישג ידם של העסקנים‪ .‬‬ ‫בתנאי שחברי האגודה יחתמו‬ ‫כערבים על הסכום הנ"ל‪ .‬המצוקה הקשה נתנה‬ ‫את אותותיה יותר ויותר‪ .‬‬ ‫ההצעה וחושב שהצעה זו חיובית"‪.‬המצוקה היתה גדולה במרכז הארץ‪.‬שהיו בתחילת התהוותם‪ .‬‬ ‫כשאם יגייסו סכום זה בהלוואה‬ ‫בנקאית יתייקרו דמי הדירות‬ ‫ומה הועילו בתקנתם‪ .‬‬ ‫בשליחותו של רבנו זי"ע‬ ‫שהיה כדרכו מעורב בכל פרט‪.‬והנני מקבל את‬ ‫המענק‪.‬המרחקים‬ ‫מהערים בני ברק וירושלים‪.‬איכויות וסטנדרטי‬ ‫הבניה המקובלים‪ .‬הרחיב רבנו זי"ע בדברים אודות המצוקה‬ ‫הקשה והעול הכבד בהשאת הצאצאים‪ .‬במהלך‬ ‫הישיבה העניינית והמעמיקה עלו לדיון חמשה הצעות שונות של מקומות‬ ‫יישוב ברחבי הארץ‪ .‬מאבק עיקש ניטש עם משרדי הממשלה על את קורת רוחו ועודד את העסקנים לפעול למימוש התוכנית‪ .‬ואם‬ ‫חברי האגודה נסעו לחתום על חוזה רכישת הקרקע עם חברת 'שיכון תשאלו אותי למה‪ .‬נפל הגורל על שתי מקומות התיישבויות‬ ‫חרדיים חדשים‪ .‬הסכום שנדרש תמורת הקרקע אכן לא היה גדול‬ ‫ באופן יחסי לגודל השטח‪ .‬בהביעו את משאלתו באופן‬ ‫אישי לאשר את תקציב המענק‪ .‬איני יודע להסביר לכם מדוע‪.‬דברי רבנו זי"ע עשו פרי והמענק אושר‬ ‫קרית ויזניץ ‪ -‬אלעד‬ ‫לכלל משתכני 'משכנות רווחה'‪ .

‬ורובם המכריע של אברכי אנ"ש ויתרו מרצונם‬ ‫על זכייתם בפרויקטים המפוזרים‪ .‬‬ ‫*‬ ‫זכה דורנו ‪ -‬דור עיקבתא דמשיחא‪ .‬בביתו נאווה קודש של רבנו זי"ע‪ .-‬‬ ‫אֲ זַי ‪.‬י‪ .‬‬ ‫אֲ זַי ‪.-‬‬ ‫הִתְ רֹו ַממְנּו ִל ְפסָגֹות ‪ /‬ל ְָרמֹות‪-‬מַדְ ֵרגֹות ‪/‬‬ ‫ְּבזִכְרֹונֹות עֲנּוגֹות ‪ַ /‬רעְיֹונֹותֵ נּו ׁשֹוגֹות ‪/‬‬ ‫ׂשִיחֵנּו הֹוגֹות ‪ /‬לְמּול עֵינֵינּו מּוצָגֹות ‪ /‬אֹותָ ן‬ ‫ַהׂשָגֹות ‪ְּ /‬בזִכְרֹונֵנּו חֹוגְגֹות‪.‬יעזור השי"ת שתתחדש המלוכה ותיכונן עד ביאת גוא"צ‪.-‬‬ ‫מִן הַקֹודֶ ש ְּבצֵאתֹו ‪ /‬אֶל מּול עֵינֵנּו דְ מּותֹו‬ ‫‪ /‬מַה יָפָה י ְרּוׁשָתֹו ‪ַ /‬מ ְפלִיגִים ִּבזְכּותֹו ‪ּ /‬כָל‬ ‫ֶאחָד ְּבׂשַקֹו וְתַ ֲענִיתֹו ‪ְ /‬מ ַקי ְימִים ַּב ָקׁשָתֹו ‪/‬‬ ‫הֹוגִים ְּב ַצוָוָאתֹו‪.‬‬ ‫חפץ ד' בידם הצליח ועל אף הקשיים שהיו כרוכים בכך‪ .‬כך גם במעמד הכתרת רב דחסידי ויז'ניץ באלעד הגאון ר' מנחם‬ ‫מענדיל הכהן פקשר שליט"א‪ .‬קרית החינוך לבנים ‪ -‬הת"ת‪ .‫בברכתו הנלהבת ועידודו הרב של רבנו זי"ע הצטרפה ויז'ניץ למהלך‬ ‫מבורך זה‪ ..‬גני ילדות‪.‬ובהיוודע תוצאות המכרזים‪ ..‬אשר כל הנהגתו כחד משרפי מעלה‪ֵ .‬‬ ‫ּתֹורה ּתָ דִ יר ַּב ַ‬ ‫ָ‬ ‫ְו ַעכְשָ יו ‪.‬להביע תודתו על תמיכת מרן זי"ע במועמדותו לראשות המועצה‬ ‫ולקבל את ברכת השנים‪ .‬ביקשו רבנו זי"ע להעמיד את עניני הדת והחינוך‬ ‫בעיר החדשה בראש מעינותיו‪ ..‬‬ ‫אֲ זַי ‪.-‬‬ ‫ְו ַעכְשָ יו ‪.‬הישיב"ק‪.‬‬ ‫מערכות והעמיד הדת על תילה‪ .‬כשבמרכז הקריה מתנוססים‬ ‫לתפארת שני קריות חינוך מפוארות‪ .-‬‬ ‫ֹלא י ְגּונֶה ַה ֶהכ ְֵר ַח ‪ְ /‬ל ַה ְמׁשִיְך ִמ ְפ ָעלָיו ֳקבָל‬ ‫עַם לְהֹוכִי ַח ‪ִ /‬לפְעֹול ּו ְל ַה ְפעִיל ֹלא נָנּו ַח ‪/‬‬ ‫ּב ְָראׁשּות ַרּבֵנּו שליט"א יֹוסִיף אֹורֹו ְל ַהז ְִרי ַח‬ ‫‪ /‬עֲדֵ י נִזְּכֶה ִלגְאּולַת עֹו ָלמִים ְּבנֶפֶׁש וְרּוחַ‪.‬‬ ‫הסמינר‪ .‬בו יוקמו בניינים לאברכי אנ"ש בלבד ע"פ‬ ‫הוראותיו והדרכותיו של רבנו זי"ע‪.-‬‬ ‫דִ מְעֹותֵ נּו זֹולְגֹות ‪ֵ /‬מאֵין הֲפּוגֹות ‪ּ /‬בִתְ קּופֹות‬ ‫נּוגֹות ‪ּ /‬ו ַמ ְחשָבֹות ַמ ְפלִיגֹות ‪ְּ /‬ביַׁשְרּות‬ ‫ַה ַהנְהָגֹות ‪ֲ /‬אשֶר לְמּול עֵינֵינּו חָגֹות ‪ /‬מָנֹו ַח‬ ‫אֵינָן ַמׂשִיגֹות‪.‬הוקמה קרית‬ ‫ויז'ניץ אלעד במרכז העיר‪ .‬קרית החינוך לבנות ‪ -‬ביה"ס‪.-‬‬ ‫ג‪.‬‬ ‫קשר איתן | מוסף מיוחד לרגל יומא דהילולא קמא של כ"ק מרן אדמו"ר זצוקללה"ה ‪ -‬כ' באדר תשע"ג‬ ‫‪53‬‬ .‬כן זכורני שכשהגיע ראש‬ ‫המועצה הראשון של אלעד הרב צוריאל קריספל הי"ו בערב ראש השנה‬ ‫תשס"א‪ .‬‬ ‫ָלקִינּו ְּבזַעַם ה' ְו ַסעְרֹו ‪ְּ /‬בכִי ּו ִמ ְסּפֵד ּכָל ֶאחָד‬ ‫ְּבמ ְִררֹו ‪ /‬מִתְ ַא ְּבלִים ּכָל רֹואֵהּו ּו ַמּכִירֹו ‪ַ /‬אי ֵה‬ ‫ׁשפְרֹו ‪ָ /‬אנָה ָאנּו‬ ‫אֹור יְקָרֹו ‪ /‬וַי ְלזִיו ּתֹוַאר ִ‬ ‫ָּבאִים ְּב ֵהעָדְ רֹו ‪ /‬מִי י ִּתֵ ן לָנּו ּתְ מּורֹו ‪ֲ /‬אהָה ‪-‬‬ ‫קֹונֵן ּכָל ָחסִיד ְּב ַצעְרֹו‪.‬‬ ‫ׁש ְמעֵנּו קֹולֹו‬ ‫ְּבהִתְ ַאּבְקּותֵ נּו ַּב ֲעפָרֹו ‪ְּ /‬ב ָ‬ ‫ַּבהֲדָ רֹו ‪ְּ /‬בהִילֹו נֵרֹו ‪ /‬אֹותָ נּו רֹומֵם ְּבזִיו אֹורֹו‬ ‫ׁשבֶט‬ ‫ְׁשֹוררֹו ‪ּ /‬ו ְּב ַה ְצלִיפֹו ֵ‬ ‫ׁש ְמעֵנּו קֹולֹו ּב ְ‬ ‫‪ְּ /‬ב ָ‬ ‫מּוסָרֹו ‪ּ /‬בְַא ֲהבָה מְסּוּתֶ ֶרת ִמ ְלבַב‪-‬חַדְ רֹו ‪/‬‬ ‫ּבְסֹוכְכֹו ָעלֵינּו ִּב ְכנַף‪ֶ -‬אבְרֹו‪.-‬‬ ‫ְּב ַחּי ִים חַּיּותֹו ‪ְּ /‬ב ִהּגָלֹות הַדְ ָרתֹו ‪ַ /‬רּבָה‬ ‫אֱמּונָתֹו ‪ /‬עַל ָּפנָיו י ְִרָאתֹו ‪ /‬אֹותָ נּו ּבְַא ֲהבָתֹו‬ ‫‪ /‬רֹומֵם ְּב ֶח ְמלָתֹו ‪ּ /‬בְקֹולֹו ְועֵדּותֹו ‪ /‬לָדַ עַת‬ ‫ְּב ַהּכ ָָרתֹו ‪ּ /‬בְעֹולָמֹו מַה חֹובָתֹו‪.‬ביהמ"ד המרכזי‪ .‬‬ ‫בהכוונת והנחיית רבנו זי"ע ‪ -‬שעודד את העסקנים למצוא פתרון‬ ‫לגיבוש מאות אברכי אנ"ש בקריה נאמנה‪ ..‬התברר שקבוצת 'פתרון לדיור'‬ ‫זכתה במספר מתחמים פזורים ברחבי העיר‪ .‬שבראשו ובהנהגתו עמד איש על‬ ‫שאר רוחו ועיניו הצופיות‬ ‫העדה‪ ..‬‬ ‫המבנה החדש לישיב"ק‪ .‬שכשהגיע לרבנו זי"ע לקבל את ברכת קדשו לרגל מינויו‬ ‫כרב העיר‪ .‬ובכך להעמיד את העיר על תלה שתהא‬ ‫לשם ולתפארת‪.‬‬ ‫בנוסף לעובדת מעלת הקריה המאוחדת‪ .‬הרי שבאמצעותה אף‬ ‫זכתה ויז'ניץ אלעד לפריבילגיות מיוחדות‪ .‬ובחסד עליון ניהל‬ ‫בחיים אף הוא בחיים ‪ -‬בנו ומ"מ מרן אדמו"ר שליט"א המנהיג את עדת צאן‬ ‫מרעיתו ברמה‪ .‬כך שמאות האברכים שנרשמו‬ ‫לקבוצה יתפזרו בין המתחמים הרבים שהיו בכל קצוות העיר‪.‬כפי שחונכו והודרכו מבית היוצר‬ ‫הק' ‪ -‬נעשתה עבודה מתמדת ואינטנסיבית ע"י ועדת הדיור ויז'ניץ וקבוצת‬ ‫'פתרון לדיור' לאיתור מגרש ראוי‪ .‬מה זרעו‬ ‫ָ‬ ‫כחד מן קמאי‪ .‬‬ ‫במהלך הקמת הקריה הביע רבנו זי"ע את רצונו להעמדת האידישקייט‬ ‫כפי שאיפתו‪ ..‬‬ ‫ֲא ַזי ָע ַבר ַעל נַ ְפ ֵׁשנ ּו ‪.‬מסר לו רבנו זי"ע הדרכה מפורטת על הנדרש בתפקידו לשמירת‬ ‫צביון העיר‪ ..‬וכפי ששמעתי ממרא דאתרא דאלעד הגאון רבי שלמה זלמן‬ ‫גרוסמן שליט"א‪ .‬‬ ‫ְו ַעכְשָ יו ‪...‬‬ ‫ְו ַעכְשָ יו ‪.‬הזכיר‬ ‫בדבריו את הקמת מקוה הטהרה כראשון במעלה‪ .-‬‬ ‫קֹול ה' ּבַּכ ֹח ‪ַ /‬לעֲׂשֹות נַחַת רּו ַח ‪ּ /‬ו ְל ִאׁשֵה‬ ‫ְתֹורתֹו ְל ָהאִיר ּו ְל ַהז ְִרי ַח‬ ‫ֵרי ַח נִיחֹו ַח ‪ /‬לַה' ּול ָ‬ ‫ׁש ֵל ַח ‪ְ /‬ל ַהגְדִ יל‬ ‫ְתֹורה ְו ַל ֲחסִידּות ּבְכ ֹ ַח ַה ְמ ַ‬ ‫‪/‬ל ָ‬ ‫ׁשעַר הֹוכִיחַ‪.‬פולק‬ ‫אֲ זַי ‪.‬והצטרפו למיזם המיוחד ‪ -‬המאוחד ‪-‬‬ ‫הקמת קרית ויז'ניץ אלעד‪.

‬‬ ‫כשאליו מתלווה רק קבוצה מצומצמת‪.‬חפצו המשמשים שייצא לטייל קימעא‪.‬‬ ‫סקר את השלטים שמעל‬ ‫החנויות סביב‪ .‬אמר על אתר‬ ‫שברצונו להיות גם אצל‬ ‫הציון בווארקא‪.‬לגבי משה מילתא זוטרתא היא (ברכות לג‪.‬נענה רבנו‪" :‬אויר בגימטריא ירא"ה א'‪ .‬בדרכו לישיבה‬ ‫הק' או כדי להוביל את‬ ‫הילדים לבתי החינוך‪.‬אלא כלפי מעלה‪.‬בוודאי אעזור לו‬ ‫שיהיה ירא שמים"‪.):‬‬ ‫כל ימי חייו של רבנו זי"ע עלי אדמות‪ .‬וחרשה בכולנו חריש עמוק‪ ..‬הכל‬ ‫מוכרים‪ .‬‬ ‫כלים ומצרכי מזון‪ ..‬‬ ‫אברך‪.‬כל‬ ‫יישותו אמרה "את האלקים ירא‪ .‬‬ ‫"היראה‪-‬עילאה‪ .‬אשר חזו‬ ‫ומיששו את אווירת הדביקות מתוך יראה שחפפה סביבותיו כל היום‪.‬אין‬ ‫כאשר ראה זאת‬ ‫רבנו זי"ע‪ .‬היו‬ ‫אפופים יראת שמים‪ ..‫צדיק מושל ביראת אלקים‬ ‫זהרורי הוד מאווירת הפסגות של יראה עילאה‬ ‫אשר שררה במחיצת קדשו של כ"ק אדוננו מורנו ורבנו זי"ע‬ ‫חיים מאיר אוביץ‬ ‫אמר רבי חנינא‪ ..‬ראינו במוחש ‪-‬‬ ‫מעיד הרה"ח ר' פייביש מילר הי"ו ששימש אז בקודש ‪ -‬כי משאך נוכח רבנו‬ ‫בפעולה שיש בה להביא ליראת‪-‬שמים‪ ..‬הכל בידי שמים חוץ מיראת שמים‪ .‬‬ ‫בשהותו פעם לנופש בערד‪ .‬‬ ‫שלא ייכשל חלילה‬ ‫בשמירת העיניים‪ .‬ביראה‪ .‬בגודל ענוותנותו לא הסתפק מעולם‬ ‫במה שכבר השיג‪ .‬יראת‪-‬הרוממות‪ .‬‬ ‫ואמרו שיש 'אויר טוב'‪ .‬אחרת לא היה שום הסבר‬ ‫הגיוני לכך"‪.‬‬ ‫היה מהלך בפחד ובמורא‪.‬עד‬ ‫שיהיו אחד או שניים בעיר שיהיו יראי שמים באמת‪ .‬בגדים ונעליים‪.‬גישתו העילאית לחמדת‪-‬‬ ‫שעשועיו‪ .‬אך לא לבדה‪ .‬ומי שיבוא לקברו לבקש רחמים‪" .‬פעם‬ ‫נשא את עיניו ‪ -‬לא נכחו‪.‬היתה חופפת על רוחו הגדולה בכל‬ ‫עת ועידן‪ .‬‬ ‫חלילה‪ .‬הראה חדב"נ הגה"צ ראש הישיבה שליט"א לרבנו‬ ‫זי"ע את המובא בספרים‪ .‬היה נחוש לעשות את כל אשר‬ ‫ביכולתו כדי להשיג זאת"‪.‬בסוברו שעדיין רחוק הוא מאוד‪.‬טוב להיות ירא‬ ‫מן האחד יחיד ומיוחד!‪[ ".‬על‬ ‫הכל מכריזים כאן‪ .‬ותוך רגע קט‬ ‫מצאו כולם את עצמם ניצבים לצידה של המצבה בראש הגבעה‪" .‬רק‬ ‫רוחניות לא מוכרים‪ .‬‬ ‫הלקח הנוקב באותה שעה היה פולח כליות ולב‪" .‬מספר הרה"ג ר' שאול גרינברגר‬ ‫שליט"א משב"ק מרן אדמו"ר שליט"א‪ .‬ריבואות וריבואי‪-‬ריבואות פעמים‬ ‫שמענו מפי מרן זי"ע את המילה 'תורה'‪ .‬ומיד החל לעלות במהירות עצומה אל עבר הציון‪ ..‬די הייליגע תורה'‪ ..‬שנאמר‬ ‫"ועתה ישראל מה ה' אלקיך שואל מעמך כי אם ליראה"‪.‬יראה עילאה פנימית ונוקבת מאדון העולם‪ .‬‬ ‫לפתע‪ .‬הינה מבהילה על הרעיון"‪.‬תמיד תמיד אמר‬ ‫'תורת ה''‪ .‬ואת מצוותיו שמור"‪ .‬חשנו‬ ‫בבחינת 'ארון נושא את נושאיו' ‪ -‬העידו המלווים‪ .‬מגיל רך ועד זקנה ושיבה‪ .‬‬ ‫ונעמדו לומר תהילים‬ ‫למרגלותיה‪...‬נסע רבנו לקברי‪-‬צדיקים באיזור‪.‬מפי נכדו הרה"ג ר' ישראל ארנסטר שליט"א]‪.‬ואילו הנשארים יהיו‬ ‫ר"ל אפיקורסים בסתר‪ .‬הביט על‬ ‫עם רבנו הק' בעל 'אמרי חיים' זי''ע‬ ‫‪54‬‬ ‫קשר איתן | מוסף מיוחד לרגל יומא דהילולא קמא של כ"ק מרן אדמו"ר זצוקללה"ה ‪ -‬כ' באדר תשע"ג‬ .‬יראת חטא‪ .‬‬ ‫ויורדת עד לעמק נהר‬ ‫הוויסלה הסובב את ארץ‬ ‫פולין‪ .‬‬ ‫לעיירה‬ ‫בהגיעם‬ ‫ווארקא‪ .‬‬ ‫בעודו‬ ‫כשרבנו זי"ע נאלץ להלך‬ ‫ברחובותיה הסואנים של‬ ‫תל אביב‪ .‬‬ ‫תמיד היה רבנו בבחינת "מבקש"‪ .‬‬ ‫בטרם יצאו לדרך‪ .‬הבחינו שהוא‬ ‫גבעה‬ ‫בראש‬ ‫נמצא‬ ‫המשתפלת‬ ‫תלולה‪..‬לא היה זה‬ ‫עבור כוחותיו של רבנו‬ ‫לטפס במעלה הגבעה‪.‬אלא עד זקנה ושיבה דרש וחיפש תמיד להוסיף על עצמו‬ ‫יראת‪-‬שמים‪ ..‬או 'תורה הקדושה'‪' .‬כמובן‪ .‬בחרדת‪-‬קודש ובסילודין‪ .‬‬ ‫אטו יראת שמים מילתא זוטרתא היא?‬ ‫אין‪ .‬‬ ‫גובהה‪ .‬ניגש רבנו‬ ‫קרוב לגבעה‪ .‬בתמוז תשמ"ח‪ .‬שלפני ביאת המשיח תתרבה טומאת האפיקורסות בעולם‪ .‬שהרה"ק רבי יצחק מווארקא זי"ע אמר לפני‬ ‫הסתלקותו‪ .‬והעיר‬ ‫בפליאה‪" :‬הפלא ופלא‪ .‬כי ביומה הראשון של הנסיעה הידועה עם מאות מאנ"ש‬ ‫לקברי הצדיקים בפולין‪ ..‬יראתו הגדולה‬ ‫מהשי"ת השרתה רגשות של קדושה על כל המסתופפים בצילו‪ .‬‬ ‫מסופר‪ .

‬ולקנות מהם עוד ועוד‪ .‬‬ ‫מפליא היה מרן יהודים יראי שמים‪ .‬שמנו לב שב"יהי רצון"‬ ‫שבסיום השמו"ע‪ .‬תמים למעלות ומוותיקי אנ"ש בירושלים‪ .‬א"ל אידך‪ .‬ומעורר את שומעי לקחו הטהור‬ ‫השכם והערב‪ .‬כך היה רבנו מעתיר‬ ‫בכל תפילה‪ ..‬בענין זה היה מצטט‬ ‫את דברי הגמ' בשבת (לא‪" ):‬ר' סימון ור' אלעזר דהוו יתבי‪ .‬גם אני חפץ‬‫להיות ירא שמים‪ ..‬כשרבנו‬ ‫זי"ע נסע לראשונה לאירופה‪ .‬שאלו מו"ח‬ ‫הרה"ח ר' מאיר בערל פיקסלר הי"ו‪.‬או אל יהודים יראים ושלמים מאנשי שלומנו‪ .‬ורבנו זי"ע שעדיין התגורר אז בת"א‪.‫שלט אחד המכריז על קניית יראת‪-‬שמים‪ ..‬וידידו הקרוב האברך המופ' ר' שמשון ולצר‬ ‫ז"ל השתדל בעד רבנו שיוכל להתחבר לחבורה זו‪...‬ומי שחושב כן טועה טעות גדולה!"‬ ‫"ווי נעמט מען אביסעל יראת שמים?!"‪...‬האם אין לך די גם בשבילי?"‪.‬חליף ואזיל ר'‬ ‫יעקב בר אחא‪ .‬אמר‬ ‫ליה‪ ..‬‬ ‫הלך במוצאי שבת להקביל פניו‪ ..‬‬ ‫קשר איתן | מוסף מיוחד לרגל יומא דהילולא קמא של כ"ק מרן אדמו"ר זצוקללה"ה ‪ -‬כ' באדר תשע"ג‬ ‫‪55‬‬ .‬כעבור למעלה‬ ‫מיובל שנים‪ .‬ווי נעמט מען אביסעל יראת שמים?!" ‪..‬לעריכת מגבית לטובת הישיבה‪ ..‬באגלייט‬ ‫מיר"‪.‬‬ ‫וזעק בזעזוע‪" :‬קוממיות'ער רב‪ .‬היה פונה אליו‪" :‬בעסער שטעך מיר אריין א‬ ‫נאדל‪ .‬ולא לימוד‬ ‫מקופיא‪ .‬און‬ ‫ער זאל זיין א לעבעדיגער בריה? ‪ -‬דאס קען נישט זיין! דאס הייסט נישט‬ ‫געלעבט‪ .‬היה‬ ‫בענוותנותו סונט בו בחיבה‪" :‬רבי‪ ...‬ולפתע ננער‪ .‬אליו התגעגע ביותר!‬ ‫עד זקנה ושיבה היה רבנו הק'‬ ‫רגיל לבקש ולחפש יראת שמים‪.‬ר' משה ‪ -‬סיפר רבנו ‪ -‬היה ירא‪-‬חטא אמיתי‪ .‬כאשר באחד הימים‬ ‫נראה רבנו מחפש דבר מה‪ .‬מחשובי חסידי בעלזא‪:‬‬ ‫באחת הפעמים כשרבנו זי"ע הגיע בימי חורפו לשולחנו של הרה"ק‬ ‫רבי אהרן מבעלזא זי"ע בתל אביב‪ .‬כל כך שקועים בעולם הזה!"‪.‬ספרי יראה" היה מכנה‬ ‫אותם‪ .‬בפעמים בהם לקח רביה"ק ה"אמרי‬ ‫חיים" זי"ע את בני המשפחה עמו מגרוסוורדיין לעיירת רבנותו ווילחוביץ‪.‬דגבר דחיל חטאין הוא‬ ‫[ירא חטא]‪ .‬‬ ‫כמו כן במוצאי זאת חנוכה תשנ"ז‪..‬‬ ‫וכעין זה סיפר זקני הרה"ח ר' ברוך ולצר ז"ל‪ .‬ישב שם על יד הגה"צ רבי בנימין‬ ‫מנדלסון זצ"ל גאב"ד קוממיות‪ ..‬אמר ליה חד לחבריה‪ ..‬כי כאשר הגיע הרה"ק רבי יצחק מבוהוש זצ"ל‬ ‫לארה"ק‪ .-‬‬ ‫(מפי הרה"ג ר' יונה רכניצר שליט"א ראש ישיבת טשערנאביל)‪.‬‬ ‫משתשוחח בתפילה!‪.‬רבנו זצוק"ל ישב‬ ‫שקוע בשרעפיו‪ .‬יראי חטא‪ .‬ורבנו נענה מיד‪" :‬יראת שמים!"‬ ‫‪---‬‬ ‫בש"ק פר' וישב תשנ"ו‪ .‬זקני‬ ‫ז"ל התלווה אל רבנו‪ ..‬הסתופף‬ ‫בצל רבנו הגה"צ ר' שמואל אלכסנדר‬ ‫אונסדורפר זצ"ל רב דקהל "דברי חיים"‬ ‫פתח‪-‬תקוה‪ .‬שמרוב‬ ‫כמיהתו לזכות ליראת‪-‬שמים‪ .‬לברכת פרידה‪.‬רבנו כיבדו מאד‪ .‬מאנשי אמונו של רבנו‬ ‫זי"ע משכבר הימים‪ .‬‬ ‫והנה עובדה מופלאה שסיפרה עד נוכח ‪ -‬הרה"ח ר' שמעון יצחק‬ ‫רכניצר ז"ל‪ .‬המוני אנשים‬ ‫התגודדו בחוץ‪ .‬באלפי וברבבות שיחות‬ ‫קודש מנהמת ליבו הטהור‪ .‬‬ ‫ובענין זה נזכרים אנו כמה עורר‬ ‫מרן להגות בספרי מוסר המרבים‬ ‫יראת שמים‪" .‬‬ ‫וכה דרוש דרש משה את הכתוב‬ ‫״כי לא יראני האדם וחי״‪ :‬לא יתכן להיות קרוי 'חי' בלי יראת שמים! "דער‬ ‫בורא כל עולמים זאגט‪ :‬א מענטש וואס האט נישט קיין יראה פאר מיר‪ .‬אלא מתוך התבוננות ובעיון‪..‬תורה ויראה‪ .‬ווי איידער דו זאלסט רעדן ביים דאווענען!" [מוטב שתדקור בי מחט‪..‬‬ ‫ואמר בצחות לזקני ז"ל‪" :‬לך נא ושאל‬ ‫אותם‪ .‬אמר לנו בשיחתו המרגשת‪" :‬בחורים יקרים‪ .‬וכאן הזכיר רבנו שמו של‬ ‫בחור‪ .‬‬ ‫בשנות חולשתו‪ .‬‬ ‫בעוד רבנו זי"ע ילד רך בשנים‪ .‬‬ ‫כשהבחין רבנו בהמונים‪ .‬כאב לו הדבר‪.‬כאשר שב‪...‬וכשליווה‬ ‫את רבנו לאחר תפילת מוסף‪ .‬ופחד‬ ‫נופל עלי ‪ -‬נניח כי תורה יש כאן‪ .‬היה מוסיף מדיליה בשפתיים דולקות‪" :‬ותן חלקנו‬ ‫בתורתך‪ ..‬‬ ‫ היה רבנו פונה אליו ‪ -‬אולי הנך מסוגל להשפיע גם עלי?‪ .‬פנה אל הרב מקוממיות וחיבקו בהערכה‪..‬‬ ‫כאשר עקבנו אחר תפילת הלחש של רבנו‪ .‬מסתכל אני על פניו של הבן‪ .‬‬ ‫לעיתים היינו שומעים את רבנו פונה אל הרה"ח ר' יצחק אייזיק גנץ‬ ‫ז"ל‪ .‬פנה אליו‬ ‫מרן‪" :‬באגלייט מיר ‪ -‬יראת שמים‪ ..‬‬ ‫למה לא החדרת בי יותר?!"‪.‬שנודע והתבלט ביראתו הקודמת‬ ‫לחכמתו‪ .‬נתקלו ב"קולנוע"‪ .‬כי זו היתה שאיפת נפשו כל הימים‪.‬ליראת שמים‪..‬אם הם זוכרים שעוד חמישים‪-‬‬ ‫שישים שנה הם לא יהיו כאן‪".‬‬ ‫כמה מעורר לבבות היה לראות את רבנו זי"ע ‪ -‬צדיק הדור‪ .‬התאכסן במלון "אשל" בת"א‪ .‬שהתגורר בב"ב‪ ..‬שרבנו‬ ‫זי"ע היה תר תמיד אחרי חבורה של עובדי השי"ת.‬ואח"כ בהתגוררו בת"א איווה‬ ‫להתחבר לחבורת חסידי גור‪ .‬כשהיה רבנו נפגש עם ר' ישראל הישיש‪ .‬היה לעיתים קרובות פונה בענווה אל אי אלו‬ ‫רבנים מידידיו‪ ..‬שהיה בידידות עם רבנו‪ ..‬אמינא לך אנא דגבר דחיל חטאין הוא ואמרת לי את בר אוריין הוא?"‪.‬אל"ף בי"ת למדתני‪ .‬אולם ביותר‬ ‫התגעגעתי אל‪ ".‬ומבקש מהם‬ ‫שישפיעו גם עליו יראת שמים‪.‬‬ ‫למד רבנו אצל המלמד המקומי‪ .‬לקבוע‬ ‫בהם לימוד מדי יום ביומו‪ ..‬מביט על צורתו וגם על לימודו‪ .‬כי במוצאי שבתות היה‬ ‫זה מקום התגודדות קבוע להולכי בטל‪.‬‬ ‫ששימש בקודש פנימה‪" :‬מה מחפש‬ ‫הרבי?"‪ ..‬‬ ‫תמיד חיפש להתחבר ולהתדבק לחסידים‬ ‫יראים ושלמים‪ .‬הרה"ח ר' ישראל ויזל ז"ל‪ .‬מרשימות הר"ר לוי‬ ‫יצחק גייגר הי"ו)‪.‬אך מה באשר לעבודת ה'‪ .‬ושמרן ה"דמשק‬ ‫אליעזר" זי"ע בצוואתו מינהו לומר קדיש אחריו‪ . בהתגוררו בירושלים‬ ‫מיד לאחר עלייתו לארה"ק בשנת תש"ד‪ .‬‬ ‫והיינו שמעלת הירא‪-‬חטא גדולה ממעלת הלומד תורה‪.‬וכשהיה מאן דהוא‬ ‫משוחח בשעת התפילה‪ .]..‬‬ ‫פנה אליו רבנו בענוותנותו‪" :‬הנך 'ערליכער‬ ‫איד'? למה אינך מברכני שאהיה גם אני‬ ‫'ערליכער איד'? הרי יש לדבריך השפעה‬ ‫למעלה בשמים"‪( ..‬אולם יראת‪-‬שמים‬ ‫כך היה מרן זי"ע "מבקש" בכל מהותו‪.‬ולאחרונה בתוך הדא"ח ברעווא‬ ‫דרעווין ש"ק פרשת בשלח שנה זו‪ ..‬כפי‬ ‫שזכינו לשמוע כמה פעמים ממרן רבנו‬ ‫שליט"א‪ .‬‬ ‫כעבור מספר חודשים‪ .‬נלב"ע שושן פורים‬ ‫תש"ז)‪ .‬‬ ‫ניגש אל רבנו הרב החסיד ר' יהודה יואל‬ ‫מילר שליט"א מירושלים‪ ..‬אל‬ ‫ספסלי הישיבה ואל הגמרא‪ .‬התחבר לחבורתו הק' של הרה"ק‬ ‫רבי אהרן ראטה זצוק"ל בעל "שומר אמונים"‪ .‬הנני שומע שאתה ירא שמים‪.‬חסיד שרבנו הגדירו "דער‬ ‫מענטש ווייסט נישט וואס כבוד איז!"‪" .‬ניקו מקמיה דגבר בר‪-‬אוריין הוא [יודע תורה]‪ .‬וכשהגיעו סמוך‬ ‫למלון‪ .‬תורה ויראה"‪ .‬תורה ויראה‪ .‬‬ ‫מפליא היה רבנו את יראתו של הרה"ח ר' משה ויזלמן ז"ל מת"א‬ ‫(חסיד ישיש שעוד הסתופף בצל רבנו ה"צמח צדיק" זי"ע‪ .‬‬ ‫מספר הרה"ח ר' אפרים פישל שטיין שליט"א‪ :‬בחור הייתי‪ .‬כמה‬ ‫התגעגעתי כבר אליכם בשהותי בחו"ל‪ .‬ניקו מקמיה‪ ..‬‬ ‫חינוך ליראת‪-‬שמים‬ ‫ללא הרף היה רבנו מחדיר באנ"ש לחנך את צאצאיהם ליראת שמים‪:‬‬ ‫"פעמים רבות נכנסים אלי הורים ומתפארים בבניהם 'שלומדים טוב‬ ‫מאד'‪ .

‬אין זה בא בבת אחת‪ .‬‬ ‫אנשים חושבים ‪ -‬שח‬ ‫רבנו בדברי מוסר לתלמידים ‪-‬‬ ‫שמי שהוא ירא שמים אמיתי‪..‬‬ ‫ענהו הרבי ר' אלימלך‪" .‬אולם ב'עולם' החיצוני ‪ -‬כמעט שלא מדברים כיום על‬ ‫זה‪.‬לגבי משה מילתא‬ ‫זוטרתא"‪ .‬היה רבנו שומר על נפשו‬ ‫קשר איתן | מוסף מיוחד לרגל יומא דהילולא קמא של כ"ק מרן אדמו"ר זצוקללה"ה ‪ -‬כ' באדר תשע"ג‬ .‬‬ ‫לעול המצוות‪ .‬וכה סיפר פעם בשולחן הטהור‪:‬‬ ‫הרה"ק ה"חוזה" מלובלין זי"ע‪ .‬‬ ‫בהזכירו את דרשת חז"ל עה"פ "ועתה ישראל מה ד' אלוקיך שואל מעמך‬ ‫כי אם ליראה" ‪" -‬וכי יראה מילתא זוטרתא היא? אין‪ .‬שמעתי פעם‬ ‫מחוֹ תני הרה"צ רבי חיים מנחם‬ ‫מענדל מדעעש זצ"ל‪ .‬שבנו יהיה גאון הדור‪ .‬‬ ‫בסוד שיח בקודש פנימה עם ידידו להבחל''ח הגה''צ בעל 'שבט הלוי' שליט''א‬ ‫"מה נענה אנן אבתריה‪ ..‬האהבה והקדושה‪.‬זוהי ה'עברה' עליה חרד‬ ‫הרבי ר' אלימלך‪ .‬ענהו הרבי ר' אלימלך בשברון לב‪" .‬ואם‬ ‫כן אסור כבר להפסיק באמירת‬ ‫הודו"‪.‬אהבת ויראת ה'‪.‬ה'כופרים' הם העניים‬ ‫והרעבים‪ .‬להתחמם לאורו ולקנות שלימות תחת השגחתו‪.‬ולהיזהר‬ ‫שיגדלו בסביבה טובה"‪.‬אבל "ודורשי ה' לא‬ ‫יחסרו כל טוב"‪( .‬‬ ‫תמה ה'חוזה'‪" :‬עברה? וכי איזו עבירה כבר היה יכול הרבי לעבור?"‬ ‫"אכן כך"‪ .‬ר"ל‪ ..‬מתלמידי רבנו‬ ‫בישיבה"ק בתל אביב)‪.‬מפי הרה"ח ר'‬ ‫דוד ברנדס הי"ו‪ .‬עלה רבנו זי"ע במיוחד ירושלימה‪ .‬דאיתא‬ ‫בגמרא (ברכות ז‪" )..‬אבל 'מחשב של יראת‪-‬‬ ‫שמים'‪ .‬לחנך את הילדים בעודם קטנים‪ .‬השיבו לו‪:‬‬ ‫כתיב "יראו את קדושיו"‪ .‬המחדיר‬ ‫יראה טהורה בלבות התלמידים‪ .‬לידי"‪.‬‬ ‫אולם בכל זאת ‪ -‬טוב לשוחח‬ ‫מרום מעלתם‪ .‬ואם‬ ‫יאמר האומר שאדם שהוא ירא‪-‬‬ ‫שמים אין פרנסתו מצויה‪ .‬וגם אם אמנם‬ ‫יגיעו למעלה הגדולה ביותר של‬ ‫ידיעת התורה‪ .‬הפסק באמצע‬ ‫אמירת 'הודו' כדי להתפלל עבור‬ ‫אשה הנמצאת במצב של פיקוח‬ ‫נפש‪ .‬אולם לשיטתו שאת חכמת‬ ‫התורה כן יקנו ‪ -‬אולם עם כל‬ ‫זה "לא יסור ממנה" ‪ -‬לא יסור‬ ‫ולא ימנע מלהדריכם גם בשאר‬ ‫עניני העבודה‪ .‬היה תלמידו של הרה"ק הרבי ר' אלימלך‬ ‫זי"ע‪ .‬‬ ‫מפסיד מכך‪ .‬יש רשע וטוב לו"‪ .‬‬ ‫זלמן נטל את רשות הדיבור והחל לקשור כתרי תהילה על ראש רבנו‪.‬היום בעת התפילה‪ .‬ואשר לכן שלח את בנו יחידו שנכנס עתה‬ ‫‪56‬‬ ‫"נכנס הרה"ק מראפשיץ לביהמ"ד‪ .‬וכדי שלא לתת פתחון‪-‬‬ ‫פה לבעל‪-‬דין לומר‪ .‫לקדושה ולטהרה?! הלא תכלית התורה לצרף הנפש‪ .‬אחר שבאה‬ ‫עברה‪ .‬תמה ה'חוזה'‪" .‬החכמה כאין תיחשב‪.‬כדי לקחת חבל בשמחת ידידו זי"ע‪ ...‬אילו היתה לו לאדם יראת‪-‬העונש אמיתית‪ .‬לזכך את האיברים‬ ‫ולהתדבק בהשי''ת‪ . דעו לכם‪ .‬אכן‪' .‬שבשמחת‬ ‫הרה"ק רבי נפתלי צבי מראפשיץ‬ ‫הבר‪-‬מצוה שלו בחודש תשרי‬ ‫תש"כ‪ .‬נאמר‬ ‫מיד לאחר‪-‬מכן "כי אין מחסור‬ ‫ליראיו"‪ .‬ולא‬ ‫זו בלבד‪ ..‬ור' שלמה ולא מחמת פחד ‪ -‬יראת העונש"‪.‬‬ ‫עם קדושת וטהרת האברים"‪..‬‬ ‫וכאמרם ז"ל (אבות ג‪ ..‬‬ ‫רבנו זי"ע הפטיר בספרו זאת‪:‬‬ ‫"שוו בנפשכם‪ .‬הלא‬ ‫על פי נוסח אשכנז אמירת 'הודו'‬ ‫היא לאחר 'ברוך שאמר'‪ .‬‬ ‫תפילתי ושאלתיה לשם היולדת‬ ‫ולשמה‪ .‬‬ ‫הרה"ח ר' שלמה זלמן ז"ל‪ .‬כדי שלא יהיה‬ ‫'רע לו'‪ .‬להתעלות"‪.‬כאשר אנו מתפללים 'הוא יפתח לבנו‬ ‫בתורתו'‪ .‬‬ ‫קרוץ מחומר‪ .‬יש צדיק‬ ‫ורע לו‪ .‬אחר שפתחתי‬ ‫כבר באמירת "הודו"‪ .‬אין לזו כל ערך!"‬ ‫"כל אב רוצה שלבניו יהיה הכל מן המיטב ובאופן מושלם‪ ..‬ודיברו ביניהם על גודל הענין לעשות תשובה עילאה ביראת הרוממות‪.‬כדי שלכל הפחות‬ ‫נדע לאיזו מדרגה יכול ילוד אשה‪.‬‬ ‫"מה זה ועל מה זה"? חרד ה'חוזה' אל רבו‪.‬זה קנה חכמה‪ .‬‬ ‫"וכלפי אותם האבות המדמים כי די בזה שבניהם יעסקו בידיעת‬ ‫התורה גרידא‪ .‬אלא שעל פי דין מותר‬ ‫להפסיק בעת אמירת 'הודו'‪.‬שילחצו על כפתור וייכנס יר"ש ‪ -‬מחשב כזה עוד לא המציאו‪.‬ואדרבה "כפירים רשו‬ ‫ורעבו"‪ ...‬‬ ‫כי הרבה יש לעבוד על הדבר‪ .‬השיבו הרבי ר' אלימלך‪" .‬אך לא ישקיעו מאומה בהנחלת היראה‪ .‬‬ ‫ועבירותינו‬ ‫זיך פונקט אויס" ['משתוים'‬ ‫להפליא]‪".‬פעם‬ ‫התבטא אדם אחד‪ .‬ר' שלמה זלמן פירש הדברים ברמז לשמו של רבנו זי"ע‪ .‬‬ ‫"הלא היה זה פיקוח נפש‬ ‫שדוחה הכל"‪ .‬‬ ‫דחיל חטאין‬ ‫מפליג היה מרן זי"ע בעובדות קודש על עוצם יראת חטאם של מאורי‬ ‫הדורות‪ .‬פעם אחת נכנס ה'חוזה' לחדרו של הרבי ר' אלימלך‪ ..‬הופעת רבנו עוררה התרגשות רבה‪ .‬היה‬ ‫מתיירא לקחת כף מאכל לפיו מגודל היראה!"‪.‬‬ ‫"כי יסוד החיים הוא 'יראתו‬ ‫קודמת לחכמתו'‪ .‬שאינו רוצה‬ ‫להיות 'צדיק'‪ ..‬‬ ‫"בתפילת 'ובא לציון גואל'‪ ..‬קיימים בימינו כל מיני מחשבים‪ .‬‬ ‫בא שלמה המלך ומזהיר "גם כי יזקין" ‪ -‬ר"ל גם כי תשקיע מאמצים בבניך‬ ‫שיהיו בבחינת זק"ן‪ ..‬ובלעדי‬ ‫היראה‪ .‬אין‬ ‫לנו יכולת להגיע למדרגות כאלו‪.‬הרבה יש‬ ‫לעמול על כך‪ .‬הגיעה אשה והתחננה לפני שבתה מקשה לילד‬ ‫ונמצאת בסכנת חיים‪ .‬ומצאו כשהוא‬ ‫יושב על מקומו‪ .‬אנו מסמיכים מיד 'וישם בלבנו אהבתו ויראתו' ‪ -‬כי אם אין היראה‬ ‫קודמת לחכמת התורה‪ .‬‬ ‫*‬ ‫מרוב יראת הבורא שהיה חדורה בכל יישותו‪ .‬הרי לא קמים בבוקר ירא‪-‬שמים‪ .‬‬ ‫"וכי איך לא אדאג"‪ .‬ט) אם‬ ‫יראת חטאו קודמת לחכמתו‬ ‫חכמתו מתקיימת"‪.‬והוא מתאנח באנחות המשברות לבו של אדם‪.‬‬ ‫שכן עדיין זה לפני אמירת "ברוך‬ ‫שאמר"‪.‬פרנסה‬ ‫וכדומה‪ .‬אוי לי שהפסקתי‬ ‫באמצע תפילתי"‪.‬וכי למה לא יחדיר בילדו יראת שמים? הרי ביראת‪-‬שמים יש‬ ‫להשקיע‪ .‬‬ ‫ועוד סיפר רבנו‪" :‬פעם ישבו‬ ‫מספר הרה"ח ר' מנחם‬ ‫רבנו זי''ע בסיום תפילת שמונה עשרה של ערבית במוצאי שבת‬ ‫החברייא קדישא תלמידי זקני‬ ‫אליעזר מוזס הי"ו‪ .‬עבירותיו'‬ ‫גלייכען‬ ‫שלנו‪.‬היכן‬ ‫אנו נמצאים כלל?! מה רב הוא‬ ‫ההבדל בינינו לבין השגתם‪ .‬היא‬ ‫באמצע‬ ‫הפסקתי‬ ‫והוולד‪.‬והגם שאין זה‬ ‫נכון‪ .‬גופו מרתת‪ .‬ואמר להם‪ :‬הלוואי שתעשו תשובה‬ ‫מיראת העונש.

‬‬ ‫וכשבישר לרבנו שהדבר עלה בידו‪ .‬והחל להתעניין על הבית ועל אופני בנייתו וכדו'‪ ..‬‬ ‫באחת השנים הובאה שאלה אל רבנו‪ .‬עקב‬ ‫בשיחה עם כ''ק האדמו''רים מאלכסנדר וממודז'יץ זצ''ל‬ ‫קשר איתן | מוסף מיוחד לרגל יומא דהילולא קמא של כ"ק מרן אדמו"ר זצוקללה"ה ‪ -‬כ' באדר תשע"ג‬ ‫‪57‬‬ .‬ברם מחשבת הלב והמוח‬ ‫אינה נתונה בידי האדם‪ .‬על כך אמר אדמו"ר זי"ע‪ .‬כא)‪.‬‬ ‫שורש השתדלותו ומאמציו של רבנו לשמור על העיניים‪..‬כאותה אימרה‬ ‫מהרה"ק ה"דברי ישראל" ממאדזיץ זצוק"ל שרבנו ציטטה‬ ‫במספר הזדמנויות‪ .‬הבינו שמרן זצ"ל הסיח את דעתם בתחבולות‪ .‬הלה השיב בחיוב‪.‬‬ ‫סיפור מופלא שמענו לאחרונה על יראת חטאו של רבנו‪:‬‬ ‫היה זה למחרת יום "ניטל"‪ .‬ברם אם 'האדם יראה לעיניים' ‪-‬‬ ‫ישתדל לשמור על ראיית עיניו‪ .‬מיד הסתובב מרן והפליט אנחת‬ ‫כאב וצער בקול כה גדול‪ .‬שהרי מאש הכל מפחדים.‬‬ ‫"ואם נהיה צפוף‪ .‬רבנו זי"ע עדיין כיהן אז כראש הישיבה‪.‬‬ ‫וכאשר ארע פעם‪ .‬אלא שאחד מגדולי‬ ‫דורנו העיר‪ .‬לבל יכשלו בראיה‬ ‫שאינה הגונה‪.‬בין במזיד ובין‬ ‫בשוגג‪ .‬‬ ‫כדי שזה יהיה לו לשמירה בצאתו‪ .‬‬ ‫היתה כדי להשיג יותר יראת שמים וקדושה‪ .‬פעם שאל רבנו את‬ ‫אחד מתלמידיו אם הוא נוסע באוטובוסים‪ .‬שלא התריעו ברבנו זי"ע מראש (מחוסר תשומת‬ ‫לב)‪ .‬יראה מעבירה ‪ -‬הסביר רבנו ‪ -‬צריכה להיות כמו יראה‬ ‫מאש‪ .‬וד"ר‬ ‫פריי היה גאה להציג בפניהם את אורחו‪ .‬ודחוס?"‪ . שמירת העיניים נתונה ביד האדם‪.‬אמר רבנו זי"ע לכל חברי ה'מועצת' שהסבו‬ ‫סביב השולחן‪" :‬לרבי מבוסטון יש לי הכרת הטוב מיוחדת‪ .‬ועננת דאגה ניכרת על פניו‪ .‬שאל הרבי מבוסטון זצ"ל‬ ‫את רבנו‪" :‬וויזניצער רבי‪ .‬‬ ‫הלך לביקור חולים אצל ד"ר פריי‪ .‬של בעה"ב שומר תומ"צ למחצה‪ .‬מפגיעה כלשהי בחומות‬ ‫הקדושה שהציב סביבו‪ .‬שהוא ישתדל בדבר‪ .‬כדי שלא ייכשלו בראיה וכדו'‪ .‬סיפר לו רבנו‪ .‬כי‬ ‫עסקתי בתורה הק' בעצם שעות ה'ניטל'!"‬ ‫לתמיהת אותו בחור‪ .‬ומעדיף לקחת משדהו של בעה"ב שומר תומ"צ בשלמות‬ ‫שבוודאי אינו מחלל שבת‪ .‬וה' יראה ללבב' ‪ -‬ואזי יחדיר השי"ת‬ ‫יראת‪-‬שמים לליבו!‬ ‫עם הגאון רבי שלמה זלמן אויערבאך זצ''ל‬ ‫כמה חשש רבנו‪ .‬‬ ‫מה שסייע לי בשעתו"‪.‬רק כעבור כמה דקות‪ ..‬והוסיף מרן זי"ע על כך‪' :‬האדם‬ ‫יראה לעיניים' ‪ -‬על האדם להשתדל להיות ירא‪-‬שמים בעיניו‬ ‫ולא להיכשל בראיה אסורה‪' .‬‬ ‫וביכולתו לשומרם ולמונעם מכל רע‪ .‬שהוא חרד וירא‬ ‫יותר מקללת ד'‪ .‬‬ ‫(מפי הרה"ח ר' אהרן פרנקל הי"ו)‪.‬ביקרו אצל הרופא ‪ 3‬רופאים אחרים‪ .‬פנו אל רבנו ושאלו‪" :‬באיזו סוגיה עוסקים‬ ‫כך היה רבנו מדריך את התלמידים שימעטו לנסוע‬ ‫באוטובוסים‪ ...‬‬ ‫אם היה בהם איזשהו פגם‪ .‬‬ ‫ואולי אין כדאי לקחת ממקום זה‪ .‬לא היה קץ לשמחתו‪.‬מיד סובב לצד והחל‬ ‫להתבונן למרחקים‪ .‬‬ ‫[וממידת הכרת הטוב של רבנו‪ :‬שנים לאחמ"כ‪ ..‬בגודל יראתו‪ .‬‬ ‫ועוד על יראת ד' של רבנו‪ :‬כאשר יצאו לקצור חיטים לטחינת קמח‬ ‫למצות הפסח של מרן זי"ע‪ .‬‬ ‫או משדה אחרת‪ .‬זה כבר הפריע להשפעת הקדושה שתחול‬ ‫עליהם‪ ..‬‬ ‫כשהיה רבנו יוצא לטייל בתקופות שהותו לנופש בשווייץ‪ .‬כי היא משוטטת אנה ואנה‪ .‬ששמעה מהאדמו"ר‬ ‫מבאסטאן הרה"צ ר' נפתלי צבי שליט"א‪:‬‬ ‫בשנת תשמ"ו‪ .‬ולפעמים היה מחליט לאחר הלימוד‪.‬בכדי שיוכלו לסמוך עליהם שלא ירדו או‬ ‫טפטפו גשמים על החיטים כשכבר לא היו צריכות לקרקע‪..‬עה"פ (שמואל‪-‬א' טז‪ .‬היהודים האלה שהיו דבוקים כל חייהם בהשי"ת‪.‬‬ ‫כבר העיד אחיו יבלחט"א כ"ק אדמו"ר שליט"א ממאנסי‪ .‬ובפרט מראיה‬ ‫אסורה‪ .].‬החווה לפתע על בית אחד שנבנה‬ ‫במרומי צוק נישא‪ .‬כשישבו יחדיו‬ ‫בישיבת מועצגה"ת‪ .‬רופאו של רביה"ק ה"אמרי חיים" זי"ע‪.‬שהר הגלבוע נתקלל ע"י דוד המלך ע"ה (שמואל‪-‬ב א‪ ..‬‬ ‫בכל טצדקי שמר רבנו הקדוש ונזהר מאיסור קל‪ .‬נלמד גם מהעובדה הבאה‪ .‬היה מוותר על‬ ‫החיים! והבהיר מרן את משמעות הדברים‪" :‬כל דבר רע‪ ..‬ז) "האדם יראה‬ ‫לעיניים וה' יראה ללבב".‬אותה סיפר‬ ‫לי אאמו"ר הרב שלמה יוסף שליט"א‪ ...‬כי אמש בשעות הפנויות של ניטל‪.‬נענה הרבי‬ ‫מבוסטון‪ .‬ביקש מים ליטול ידיו‪ ..‬‬ ‫שיציאתו לרחוב אינה נחוצה כל כך‪ .‬והמשיך בלימודו‪.‬עושה פגם בנפש‪ .‬כאשר שמעו מאחור קבוצת מטיילים‬ ‫חולפת‪ .‬היה משגיחים לקצור את החיטים משדות של‬ ‫יהודים המוחזקים כשומרי תומ"צ‪ ..‬לקפוץ מהחלון!" ‪ -‬ענהו רבנו זי"ע‪.‬‬ ‫ובבוקרו של יום פנה אל אחד הבחורים ושח לו‪" :‬עלי לשוב בתשובה‪ .‬וכך הלך ונתעלה מאז ימי נערותו ביראה עילאה‪ .‬‬ ‫שהיה רתוק למיטתו‪ .‬כשרבנו זי"ע הגיע לבית החולים שבבוסטון‬ ‫כדי לעבור שם טיפול רפואי‪ .‬בכל עת‬ ‫שרק הבחין מרחוק במשהו דומה לעוברי אורח‪ .‬שגרם לאותו רוכב ליפול מאופניו מרוב בהלה‪ .‬ממה אתם טרודים כל כך?" השיבו‬ ‫רבנו‪" :‬חוששני שאחיות יגעו בי בשעת הטיפול"‪ ..‬אם‬ ‫מהר הגלבוע ששם היה שדה‪-‬חיטים של בעה"ב שומר תומ"צ בשלמות‪.‬שאל מרן‪" .‬שכשרבנו היה עוד‬ ‫נער צעיר‪ .‬רבנו‬ ‫זי"ע היה אז מאוד נסער‪ .‬שהיה ידוע בשתדלנותו העצומה לטובת המטופלים‬ ‫בבוסטון‪ .‬ובקדושה עליונה‪.‬האדמו"ר זצ"ל אמנם השתדל‪.‬ואכן בשנה ההיא יצא הקמח משובח ביותר‪..‬בהגיעו‪ .‬אז 'וה' יראה ללבב' ‪ -‬יעזרהו‬ ‫השי"ת לקדש את מחשבות לבו‪ .‬זאת‬ ‫לפליאת כל המלווים שלא הורגלו בכך שרבנו יפגין התעניינות בנעשה‬ ‫סביבו‪ .‬שאם היה יודע‬ ‫שפעם אחת בחיים היה עובר על איסור קל מדבריהם‪ ..‬וביקש לשוב מיד‬ ‫לביתו‪..‬‬ ‫כששמעו הרופאים כך‪ ..‬ורק ברגע האחרון הבחינו ברוכב אחד‪ ..‬גָ ַדר גֶ ֶדר לעצמו שטרם יציאתו לרחוב ילמד ‪ 4-6‬שעות ברציפות‪.‬ואין הקב"ה‬ ‫בא בטרוניה עם בריותיו‪ .‬מאיזה שדה עדיף לקחת‪ .‬מה אפשר לעשות?" ‪-‬‬ ‫ענה התלמיד‪" .‬התפלא כ"ק האדמו"ר מבוסטון‬ ‫זצ"ל לראות את רבנו מתהלך שם בחדר לפני הטיפול הלוך‬ ‫ושוב‪ .‬באחד הטיולים‪ .‬ועל כן הם מוותרים על חייהם"‪. כזו 'יראה' צריכה להיות גם מעבירה!"‬ ‫רבנו חזר פעם על אימרתו של הרה"ק מקאברין זי"ע‪ .‬שהוא בנו של הרבי מויזניץ וראש‬ ‫הישיבה של ויזניץ‪.‫מכל נדנוד חטא‪" .

‫עתה אצלכם בישיבה?" רבנו הזדעזע לשמע דבריהם‪ ..‬לא זנחנו אבינו ולא יטשנו לנצח‪ .‬אם בקרב מתי‪-‬מעט מאיתנו‬ ‫אשר זכו להיות באשכבתיה דרבי‪ .‬על "אפי שכינתא"‬ ‫שהתלבש בגוף גשמי‪ .‬רואה הוא אותנו בעיני רוח‪.‬‬ ‫זכותו יגן עלינו ועל כל ישראל‪ .‬אינן עולות על מפתן מוחו של כל‬ ‫אחד ואחד מאיתנו‪...‬הרי מצלאין אנו בחיי מלכא‪ .‬שהוא בבחי' "כי שם ה' נקרא עליך"‪ .‬‬ ‫יוליכנו לקבל פני הגואל צדק אכי"ר‪..‬בזעקם במר‬ ‫לבם "שמע ישראל" לנוכח המאור הגדול שכבה‬ ‫ואיננו כי לקח אותו אלקים‪ .‬וזהו הפירוש "ויראו ממך"‬ ‫ שע"י ההבטה בו קיבלו ממנו יראת שמים‪ .‬בהיות משה‬ ‫עומד ומזהי"ר כשמש בצהריים‪ .‬‬ ‫הפסוק (דברים כח‪ .‬מפי הרה"ח ר' זושא פוקס הי"ו)‪.‬ועתה חסרנו כל אלה‪.‬חרטה על העבר וקבלה על העתיד"‪.‬‬ ‫אשרנו מה טוב חלקנו שזכינו לראות ולהביט בפניו המאירות של‬ ‫הצדיק הקדוש שהיה אוצר של יראת שמים‪ .‬‬ ‫מתאמרא בפומיה דרבנו זי"ע‪ .‬כי נחמה זאת תנחנו‬ ‫ותנחמנו‪ .‬ורבי בעולם‬ ‫הזה" ‪ -‬כדמרגלא בפומיה דרבינו שליט"א בשם‬ ‫צדיקים‪ ..‬כמו‬ ‫גם אחרות‪ .‬והתייתמותנו מאז‬ ‫וע ֵדי תחיית מתים ברחמי"ם‪.‬‬ ‫והביטו אחרי משה‪.‬הרב דומה למלאך? והלא בהיותנו‬ ‫סמוכים על שולחן אבינו‪ .‬שמדי בוקר בתוך תפילת‬ ‫"מה טובו"‪ .‬באמצעה ולעיתים אחריה‪ .‬יזכו עד אחרית ימיו עלי אדמות ‪-‬‬ ‫גם לעת שנחלש בעווה"ר ‪ -‬בזכות הכבירה להביט בצורתו הקדושה‪ .‬‬ ‫כך היה רבנו זי"ע שב תמיד בתשובה שלימה על "חטאיו"‪ .‬תיתכן מציאות כזאת‪ ...‬חשבתי לעצמי המשיך רבנו וסיפר ‪ -‬כאן יש כבר ענין של‬ ‫קידוש השם! ובמשך ‪ 20‬דקות דיברתי עימם בסוגיית הישיבה ובפלפולא‬ ‫דאורייתא"‪.‬‬ ‫אור חיינו ‪ -‬ויודעים אנו נאמנה אשר נייחא‬ ‫ליה לרבינו זי"ע בעולם העליון‪ .‬וגם‬ ‫אנו ‪ -‬מצדנו ‪ -‬תלמידים כבנים היינו ועודנו‪.‬‬ ‫אהרן ורטהיימר‬ ..‬י) "וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך"‪.‬‬ ‫וכאשר זכינו לחסות בצל מרן רבנו שליט"א‪.‬‬ ‫"אולם עתה ‪ -‬סיים רבנו ‪ -‬סבורני שעלי לשוב בתשובה על שעסקתי‬ ‫בתוה"ק בניטל"‪( .‬נדרש‬ ‫להתדבק בצדיקים שיש בידם אוצר של יראת שמים‪ .‬לאורו נסע‬ ‫ונלך‪ .‬ואם בקרב כולנו ‪-‬‬ ‫בני איש אחד ‪ -‬בהיוודע לנו הבשורה המרה על‬ ‫סילוקו של אבינו הקדוש‪ .‬היטב הרגשנו‬ ‫באהבתו אותנו כרחם אב על בנים‪ .. "א טאטע בלייבט א טאטע" ‪ -‬וגם בהיות‬ ‫רוחו חופפת עלינו אך ממרום‪ ..‬האם‬ ‫אמנם‪ .‬‬ ‫זוטותיו ושטויותיו למיניהם‪ .‬של חיים בעולמנו‬ ‫השפל והנחות ‪ -‬שלא תחת צל‪-‬אברתו של‬ ‫הנשר הגדול‪ .‬ונייחא לנו פה בעולם‪.‬‬ ‫ומרגלא בפי קדשו דברי זקנו רביה"ק ה"אהבת שלום" זי"ע‪ .‬עד כי לבדו ימלוך מלך‪.‬סז) "מפחד לבבך אשר תפחד וממראה עיניך אשר תראה"‪.‬ותחתיה החלו גועשים‬ ‫ורועשים כלבה רותחת זרם אדיר של עדויות‬ ‫וסיפורים‪ .‬הנוכל להתעלם מהם?! כלום מסוגל‬ ‫"דעם רבי'נס א תלמיד" לסיים את יומו ללא‬ ‫עריכת ולימוד "חשבון הנפש" כדבעי‪ .‬אין מקבלים יר"ש מכך)‪.....‬והתבטא‪" :‬לעסוק‬ ‫בתורה ללא כיפה על הראש?!" הללו שלפו כיפות וחבשו לראשם‪ .‬היטב ידענו להביט‬ ‫ְמרוּם ההשגה בלעג ובביטול עלי עולם כמנהגו‪.‬ומלכנו הוד מרן רבנו שליט"א הממשיך‬ ‫להאיר לנו את חיינו בדרכו הסלולה וע"פ מורשתו הק' של רביה"ק זי"ע‪.‬‬ ‫שראיית פני משה רבנו ע"ה גרמה ליראת שמים‪ .‬להימצא‬ ‫מחוץ לכתלי בית המדרש בשעת "שיעורי תורה‬ ‫קשר איתן | מוסף מיוחד לרגל יומא דהילולא קמא של כ"ק מרן אדמו"ר זצוקללה"ה ‪ -‬כ' באדר תשע"ג‬ ‫ברבים"‪ .‬עובדות והנהגות‪ .‬‬ ‫כי אם זכותנו וחובתנו בהווה ובעתיד‪ .‬סוערים הרגשות‪ ..‬‬ ‫נמצינו אומרים‪ .‬היטב חשנו‬ ‫קרבת אלוקים מדי שבת ומועד‪ .‬כפי‬ ‫שמספר המשב"ק הרה"ח ר' אהרן גוטסמן הי"ו‪ .‬‬ ‫האמנם? תמה שיגרה קסומה של חיי גן‪-‬‬ ‫עדן בעלמא הדין?!‬ ‫והאמת תיאמר ‪ -‬לא נגענו אף בשולי‬ ‫‪58‬‬ ‫אדרתו של צדיק בעודו מתהלך בינותינו‪ ..‬והנצחת‬ ‫דמותו הקורנת ‪ -‬רבת הגוונים ‪ -‬היא לנו למשיבת‬ ‫נפש‪.‬מבנו אהובו‬ ‫ממשיך דרכו בקודש‪ .‬‬ ‫ובל נשלה את עצמנו ‪ -‬אחים וידידים ‪-‬‬ ‫המלים "זכותו יגן עלינו" מחייבות הם ‪ -‬ולכה"פ‬ ‫לנו היודעים היטב את אשר רבינו הקדוש‬ ‫דרש מאיתנו ‪ -‬ואיך אפשר שלא לדעת? והלא‬ ‫הדברים בוערים כלפידים במח ולב כל אחד‬ ‫מאיתנו‪ .‬וחזרו‬ ‫על שאלתם‪" ..‬ענין‬ ‫"ויראו ממך"‬ ‫שבספה"ק הפליגו בגודל סגולתו והשפעתו הכבירה ברו"ג‪.‬או להעביר את ליל השבת‪-‬קודש בלא‬ ‫התאספות אחים יחדיו? מציאות שכזאת‪ .‬‬ ‫שמראיית פני הצדיק‪ .‬ובדרך זו פירש רבנו זי"ע את‬‫הכ' (דברים כח‪ .‬לא‬ ‫הרבה ידענו‪ .‬ואף מה שידענו היה כאין ואפס‬ ‫לעומת מה שלא ידענו‪ .‬‬ ‫להשפיע עלינו כל טוב ‪ -‬מחד‪ .‬כל אחד כבן‬ ‫יחיד‪ .‬בתחיית המתים במהרה דידן‪.‬תבוא ל"פחד‬ ‫לבבך אשר תפחד" ‪ -‬ליראה את ה' (ואגב‪ :‬רבנו הק' הוסיף פעם לאחר הזכירו‬ ‫אימרה זו‪ .‬אם לא נראהו אנו‬ ‫בעיני בשר כמקדם‪ .‬‬ ‫בהיות לנו "רבי בעולם העליון‪ .‬‬ ‫מרגלית טובה היתה בידינו ‪ַ -‬‬ ‫והמציאות כפי שהיא ‪ -‬אחים וידידים ‪-‬‬ ‫פשוטה בתכלית‪ .‬והיא לנו כמים קרים על נפש‬ ‫עייפה.‬‬ ‫ההליכה בדרכו הקדושה אינה נחלת העבר‪..‬היה רבנו מתחנן בלחש‪" :‬מחילת‬ ‫עוונות‪ .‬‬ ‫והנה אנו שוב על מפתנו של אותו תאריך‬ ‫צורב‪.‬וכן גם להגות‬ ‫בספריהם‪.‬ולהשגיח על‬ ‫תהלוכות חיינו – מאידך‪ .‬וכעת‪ .‬‬ ‫ַ‬ ‫ובלבנו פנימה‪ .‬הננו עומדים נפעמים‪:‬‬ ‫וא ַבדנו ָּה לנצח?!‪.‬רבי היה לנו ‪ -‬וכן יהיה‪.‬שכאשר מביטים בתמונה של צדיק‪ .‬‬ ‫ועולים הזכרונות מאותו לילה החקוק‬ ‫בזכרוננו לנצח‪ .‬שכדי לזכות ליראת שמים‪ .‬ואשרי אלה שבס"ד היה להם‬ ‫חלק בכך שעדת צאן מרעיתו הכמהים‪ .‬שפירש את‬ ‫ויה"ר שכאשר שמענו כן עוד נחזה‪ .‬כשהרתיעה‬ ‫המונעת מכל חסיד להרבות בשבחי רבו בעודנו‬ ‫חי ‪ -‬נמוגה ואיננה‪ .

‬ללכת בכל דרכיו‬ ‫ולדבקה בו"‪" :‬פירוש מאמר 'לעשותה' על דרך‬ ‫אומרו (יבמות סג‪' ):‬נאה דורש ונאה מקיים'‪ .‬כמקדש‬ ‫והמזבח‪ .‬‬ ‫יעקב שמשון גנוט‬ ‫אשדוד‬ ‫"הקדוש ַהדָּ ֵבק תמיד לאלוקיו‪ ..‬צריך שיהיה‬ ‫הוא קודם לכן עושה את כל המצות‪ .‬כמו כן‬ ‫מכניס אהבתו יתברך בלב עם ה'!"‪.‬כך זוכים להיות עמוד צלותהון דישראל‪.‬והוא אומרו‬ ‫'לעשותה'‪ .‬‬ ‫"ללכת בכל דרכיו ולדבקה בו" ‪ -‬כ"ק רבנו זצ"ל אשר מסר נפשו כפשוטו‬ ‫למען כל אחד‪ .‬והיה הצינור המקשר בין צדיקי אמת לבין‬ ‫דורנו אנו‪..‬בכל מעשה ופעולה‪ ...‬כולנו בני איש‬ ‫אחד ראינו הרגשנו וְ ָחיִ ינ ּו בכל החושים את‬ ‫העיניים הרחימאיות ואת הארת הפנים‪.‬ואז יכניס אהבת ה' בלב השומעים‪.‬‬ ‫בדברים אלו הולכים בדרכי ה'‪ ..‬‬ ‫רבנו זצ"ל אכן לימד התקשרות לצדיקים‪ .‬לפורקן דוחק ומועקות‪.‬מה‬ ‫ביקש צדיק זה מקהל המסתופפים‪" :‬שתהיו‬ ‫אוהבים זה את זה" ‪" -‬מ'זאל העלפן איינער דעם‬ ‫אנדרען!" זעק וחינן.‬היה דוגמא של‬ ‫דבקות‪ .‬שהבא להזהיר בני‬ ‫אדם ולהטותם אל הדרך הישר‪ .‬גם‬ ‫אמרו רבותינו ז"ל (ברכות ו‪' ):‬כל איש שיש בו‬ ‫יראת שמים דבריו נשמעין'‪ .‬אפילו ילדים‬ ‫קטנים‪ .‬מ"י ידמה לך!‬ ‫קשר איתן | מוסף מיוחד לרגל יומא דהילולא קמא של כ"ק מרן אדמו"ר זצוקללה"ה ‪ -‬כ' באדר תשע"ג‬ ‫‪59‬‬ . "המלמד דעת לעני בדעת‬ ‫זו הגדולה שבצדקות!"‬ ‫רש"י הק' מסביר את הדבקות בה' "והלא אש‬ ‫אוכלה הוא? אלא ַה ְד ֵ ּבק בתלמידים ובחכמים"‪.‬‬ ‫ידע והרגיש כל אחד איך רוחו הקדושה‬ ‫מלווה‪ .‫מ"י ידמה לך‬ ‫מ"י ‪ -‬ישווה לך‬ ‫ומ"י ‪ -‬יערך לך‪.‬‬ ‫ולדבקה בו"‪ .‬ואמרו עוד ז"ל (סנהדרין יט‪):‬‬ ‫'כאילו בראו'‪ .‬עוטפת ודואגת כאב רחמן‪ .‬מסילת ישרים" פכ"ו)‪.‬יכלו להרגיש את הקדושה והדבקות בה'‬ ‫השוררת במחיצתו של זה‪.‬ונותן הדרכה של גמילות חסדים‪ .‬‬ ‫וה"אור החיים" הק' מסביר על הכתוב "אשר‬ ‫אנכי מצוה אתכם לעשותה‪ ..‬לטובת כל חסיד וחסיד על גוזליו ירחף‪ .‬בכל ברכה‬ ‫ותהילה‪.‬‬ ‫ולהיעשות מרכבה לשכינה‪.‬כל כולו צדיק‬ ‫של גמילות חסדים‪ .‬ונפשו מתהלכת בין המושכלות האמיתיות באהבת בוראו ויראתו‪ ..‬מסביר רש"י הקדוש איך אפשר ללכת בדרכיו? איך אפשר‬ ‫להדבק באש אוכלת? "אלא הוא רחום ואתה תהא רחום‪ .‬איש על העדה אשר הוציא ואשר‬ ‫הביא את כל קהל עדת ישורון‪ .‬‬ ‫מי לא הרגיש בכניסתו לקודש פנימה‬ ‫את הגעתו למקור האהבה והרחמנות‪ .‬‬ ‫אמר הכתוב (בפרשת עקב) "כי אם שמור תשמרון ללכת בדרכיו‪.‬וכמאמז"ל‪' :‬ויעל מעליו האלוקים' ‪ -‬האבות הן הן המרכבה‪ .‬יט)‪ .‬הוא גומל חסדים‬ ‫ואתה גומל חסדים"‪.‬המחדיר חיות של גמילות‬ ‫חסדים‪ .‬היה‬ ‫דבוק וקשור ברבוה"ק‪ .‬הנה נחשב‬ ‫לו כאילו מתהלך לפני ה' בארצות החיים עודנו פה בעולם הזה‪ ..‬‬ ‫"אף אתה תהא רחום" ‪ -‬הרחמנות הזו של אבינו‬ ‫רוענו כ"ק עט"ר זי"ע ועכ"י ליוותה אותנו בכל‬ ‫צעד ושעל‪ .‬‬ ‫ואומרו 'ללכת בכל דרכיו' ‪ -‬הוא על דרך אומרם‬ ‫ז"ל (ב"מ פה) 'ואם תוציא יקר מזולל כפי תהיה'‬ ‫(ירמיה טו‪ .‬והנה איש כזה הוא עצמו נחשב כמשכן‪ .‬המקום‬ ‫לפריקת קושי וצרות‪ .‬כך אפשר להיות דומים לשכינה‪.‬‬ ‫והריחו ביראת השם‬ ‫אכן‪ .‬‬ ‫מ"י ידמה לך ‪ -‬כיצד?‬ ‫כך נעשים מרכבה‪ .‬דוגמא של אהבה מוחלטת וגמורה לבורא יתב"ש‪ .‬טלאים רכים בשנים‪ ...‬באביו הק' ובזקנו הק'‬ ‫זי"ע‪ .‬וכפי זה ‪ -‬מה ה' בורא ויוצר‪ .‬וכן אמרו 'הצדיקים הן הן המרכבה' כי‬ ‫השכינה שורה עליהם"‪"( .‬‬ ‫זכינו להיות בצילא דמהימנותא של איש‬ ‫אשר רוח בו‪ .

‬להעריך את המתנה הקדושה‬ ‫ולנצל כראוי את היום הנבחר ש"כל שיתא יומין‬ ‫‪60‬‬ ‫מי לא הבין מרבנו הקדוש שתשובה וחשבון‬ ‫הנפש בכל עת הם מהערכים הנעלים?‬ ‫עוד רבות יסופר וידובר כיצד לימד רבנו‬ ‫את ערכי קדשנו הנעלים‪ .‬האדמו''ר מהרמ''מ שליט''א‬ ‫קשר איתן | מוסף מיוחד לרגל יומא דהילולא קמא של כ"ק מרן אדמו"ר זצוקללה"ה ‪ -‬כ' באדר תשע"ג‬ ‫זכותו יגן עלינו ועל ישראל‪.‬וזה היה החידוש אצל משה רעיא‬ ‫מהימנא ‪ -‬אף שהיה במדרגה גבוהה עד שלא‬ ‫קם נביא כמשה‪ .‬כך רומם רבנו בהתנהגותו הוא‪ .‬בו קרנה צורתו בחרדת קודש מהולה בעונג יו"ט‪ .‬‬ ‫ונעלים‪ .‬לערכם ומקומם הראוי‪.‬רבונו של עולם‪ .‬הוא הגבר הקים‬ ‫עול ורומם את קרן התורה והחסידות‪ .‬הייתי אז בחור בישיבה לצעירים‬ ‫ויזניץ שבהר‪-‬נוף‪ .‫מיניה מתברכין"‪ .‬‬ ‫ונעבור למידת ההשתוות של רבנו זי"ע‪.‬ל"בערך לימוד" לא היה‬ ‫אצלו "ערך"‪" .‬לא בכדי נהו צאן מרעיתו אל בא"ר‬ ‫אכן את זאת דרש מרן רבנו שליט"א‬ ‫ממשיך דרכו בשבת שירה שנה זו‪" :‬אילן‪ ..‬והנה מטבע הדברים שהמתנהג‬ ‫כראוי ולא חטא קשה להיות שפל בעיניו‪ .‬על הפסגות הרמות וההשגות הנשגבות‬ ‫שהכניס והחדיר רבנו בלב עם א‪-‬ל חי על ערכה‬ ‫של שטיקל גמרא‪ .‬ללמוד צריך עם כל הכוח‪ .‬גדלות הבורא ["מה אדיר שמך"]‬ ‫ושפלות עצמו ["מה אנוש כי תזכרנו"] ‪ -‬אלו‬ ‫התבטאו ביתר שאת אצל מרן זי"ע‪.‬‬ ‫היה זה פעם לפני חג השבועות‪ .‬בטל'סט נישט די צייט!".‬באהבתה ישגה תמיד.‬‬ ‫אכן‪ .‬להעריך‬ ‫ולהוקיר שבת מה היא‪ .‬וכן‬ ‫להיפך מי שחטא קשה להסתכל באספקלריה‬ ‫המאירה‪ .‬השבת‪.‬וכי יש לי זמן‬ ‫להתעסק בדברים בטלים? וכי יש לי גושפנקא כל שהיא לביטול הזמן? איני‬ ‫מצליח להבין מה טעם יש בביטול הזמן" ‪ -‬דרש והקשה בעוז‪ .‬מ"י ‪ -‬ישווה לך!‬ ‫הנפש בלי תירוצים‪ .‬כך‬ ‫כך היה רבנו זצ"ל מתווה דרך‪ ..‬כל באי‬ ‫עולם יעידון בקול‪ :‬רבנו והתורה חד הם‪ .‬ווייל דאס הייסט חסידות!" אמר ושנה‪.‬כל מה שלא‬ ‫קשור לעבודת ה' הוא מופרך‪" .‬נראים מרן‬ ‫רבנו שליט''א‪ .‬תענוגי העוה"ז הם‬ ‫"פיסט און ליידיג"‪ .‬‬ .‬הבלא מפיק הבלא"‬ ‫של שבת קודש‪ .‬והשנייה לראיית‬ ‫שפלות עצמו‪ .‬‬ ‫כפל ושילש‪ .‬ב' "מה" ‪ -‬ב' בחינות הרמוזות‬ ‫בתיבת 'מה'‪ .‬והמשפיע שליט"א הטיל עלינו משימה להתבונן ברבנו‬ ‫זי"ע בחג ולקחת עימנו צידה לדרך‪.‬ראינו גם חזינו‪. "למד לשונך לומר איני יודע" ע"פ מאמר‬ ‫זקנו הק' רבנו ה"אהבת ישראל" זי"ע‪ .‬מיט א‬ ‫ברען‪ .‬ערכן של שעות רצופות‪.‬את החשיבות‬ ‫של ההכנה לשבתות ומועדים טובים‪ .‬רבנו זי"ע עמד וערך בכל עוז‬ ‫את "הגה ערך כי תשא" ‪ -‬עמד ונשא את ראשנו‬ ‫להידבק באפס מה באור החיים‪ .‬עורך את‬ ‫סולם העדיפויות ומבהיר לפני השותים בצמא‬ ‫את דבר קדשו את ההשוואה והדירוג הנכון‪ :‬איך‬ ‫להתייחס לדברים בטלים‪ .‬הלא‬ ‫שמענו את בכיו בהתחננו‪ .‬הנה בעל‪-‬השגה גבוהה ביותר שהעלה את החומר לערכים גבוהים‬ ‫מתן תורתנו‪.‬אילן‬ ‫במ"ה אברכך"‪ .‬בתוספת נועם פירושו של רבנו זי"ע‪:‬‬ ‫"עדיין אינני יודע את כל הש"ס‪ .‬עם כל זה היה שפל בעיניו‪.‬ראינו את דמעותיו‬ ‫ומ"י ‪ -‬יערך לך כיצד?‬ ‫בתפילתו‪ .‬לדעת את המעשה‬ ‫אשר יעשון לקראת שבת מלכתא‪ .‬אך בהיכנס רבנו לקידוש‬ ‫היום‪ .‬אין להם כניסה אצלנו‪ .‬לא‬ ‫נשאיר את ערך התשובה בלא כלום‪ :‬רבנו זצ"ל‬ ‫הצליח להחדיר את יסוד התשובה‪ :‬חשבון‬ ‫אכן‪ . "טייערע‬ ‫קינדער‪ .‬אלו ואלו ישבחו בקול על הלימוד‬ ‫העז‪ .‬ואם רבנו זצ"ל בליל א' דסליחות כך‪.‬‬ ‫כך לימד את העם דעת‪ .‬‬ ‫ואם בערך השבת והתורה ביטאנו‪ .‬הם‬ ‫שווים בעינינו כקליפת השום‪.‬להביט להבין‬ ‫ולהשכיל ולהעריך את עבודת ה'‪ .‬‬ ‫הרגשנו גם חשנו ‪ -‬הנה דְּ מוּת שידעה להעריך את החג הממשמש עלינו‬ ‫לטובה‪ .‬‬ ‫התורה‪ .‬מ"י ‪ -‬יערך לך!‬ ‫בשולחן הטהור ‪ -‬מוצאי ש''ק וארא תשס''ב‪ .‬הוא ידע לעשות הכנה אמיתית לחג‬ ‫גם נהג תדיר בערך התורה הקדושה‪ .‬להרגיש את‬ ‫החמימות של שבת קודש‪" .‬שבת ומועדים הועלו והוערכו בוויזניץ בערך‪-‬מוסף‪ .‬‬ ‫והתפילות‪ .‬וכי מי הוא ההוא‬ ‫ִמ ּ ָפ ִריז שילהיב את דמיוני יותר מה'קצות'?‬ ‫מה יכול להיות יותר ְמ ַשׂ ֵּמ ַח מה'שטיקעל‬ ‫רמב"ם'?!"‪.‬כי הלוא הואיל מש"ה בא"ר את התורה‬ ‫הזאת‪.‬כל‬ ‫מלאכי צב‪-‬אות יצפצפו בקול‪ :‬אורייתא‪ .‬‬ ‫מי פתי ובער ולא יתחיל לחשב חשבון נפשו?‬ ‫מי עוד יוכל להעריך את ענייני עבודת ה'‬ ‫הגבוהים כרבנו זצ"ל‪.‬‬ ‫כה כתב דודו מרן ה"שארית מנחם" זי"ע‬ ‫עה"פ "לעיני כל ישראל"‪ :‬שתי העיניים הן‬ ‫אחת לראיית גדלות הבורא‪ .‬‬ ‫"היו משתגעים ומתלהטים אחריה" ‪ -‬לשונו‬ ‫של האוה"ח הק' בפרשת בחוקותי היה אצלו‬ ‫עם מחותנו האדמו''ר בעל 'ברך משה' מסאטמאר זצ''ל‬ ‫בחושים הטבעיים‪ .‬‬ ‫צעירים היינו ולא ידענו מה מבקשים מאיתנו‪ .‬תשובה בתדירות בלא‬ ‫וויכוחים‪ .‬חדב''נ האדמו''ר מסקווירא ובניו הרבנים‬ ‫שליט''א‪ .‬ישראל‬ ‫וקודשא בריך הוא נראו ברבנו הקדוש בחדא‬ ‫מחתא‪ .‬אינני יודע את כל הרמב"ם‪ .‬גבוה‬ ‫מעל גבוה‪.‬‬ ‫מ"י ‪ -‬ישווה לך כיצד?‬ ‫כיצד אנו הדלים יכולים להתייחס למידת הזלזול מכל וכל של רבנו‬ ‫זי"ע לתענוגי עוה"ז? למידת ההשתוות של רבנו זי"ע? כל קירות ליבו‬ ‫מימשו את הפסוק "כל חפציך לא ישוו בה"‪ .‬‬ ‫קרבים אנו ליומא דהילולא שיחול בשב"ק‬ ‫פרשת כי תשא‪ .

‬לאחר מכן הסבו‬ ‫יחדיו לישיבת מרעים ליד הציון‬ ‫הקדוש ואיחולי "לחיים" נאמרו‬ ‫הפעם בכוונה מיוחדת לחיי הרבי‬ ‫ולחיי כולנו‪ .‬‬ ‫לראות את כל בני הקהילה נוהרים לאחר חצות הלילה ברחובות הקריה‬ ‫לעבר בית מדרשנו]‪ .‬‬ ‫"וכבוד עשו לו במותו"‪ .‬‬ ‫מודיעין‪-‬עילית ובית שמש‪ ..‬גם למחרת‪ .‬‬ ‫למחרת‪ .‬למדו האברכים בכוללים‪ .‬הכאב‬ ‫רק מתעצם‪ .‬בהסתלקות רבנו הקדוש והטהור‪ .‬אומר‬ ‫מרן אדמו"ר שליט"א לנוכחים סביבו‪ .‬כל היום‪ .‬‬ ‫אנסה‪ .‬בצפון‬ ‫הארץ‪ .‬קול זעקה נשמעה ברחובות ברכפלד מאמירת‬ ‫התהלים‪ ..‬רק מנסים‬ ‫אנו להתאושש מהמכה הנוראה‪.‬מיהרתי מיד לצאת מביתי [היה זה מחזה מצמרר‪.‬לאור הדברים ארגן‬ ‫למחרת בצהרים האברך החשוב‬ ‫הרב משה רוט הי"ו יו"ר ועד‬ ‫החבורות בקרייתנו במודיעין‪-‬‬ ‫עילית‪ .‬שלרגל‬ ‫מצבו הקשה של רבנו זי"ע‪.‬ר"ל דמחשיב ליה בכלל‬ ‫יראת שמים כדאמרינן דאין‬ ‫לו להקב"ה באוצרו אלא יראת‬ ‫שמים"‪.‬בהיזכרנו‬ ‫ביום המר והנמהר כ' באדר ‪" -‬בליל זה יבכיון ויילילון בני"‪ .‬בהן‬ ‫השתנה בעצם סדר יומם של רבבות אנ"ש תלמידים וחסידים בפרט‪ .‬ומעבר‬ ‫לקו תא קולי דרמטי‪ .‬מהול בדמעות‬ ‫תחינה ובקשה "ימים על ימי‬ ‫מלך תוסיף"‪ .‬‬ ‫לשאוב‪.‬‬ ‫ובסמ"ג (מצות עשה ב'‬ ‫דרבנן) כתב "וכל המוריד דמעות‬ ‫על אדם כשר הרי שכרו על‬ ‫כך שמור אצל הקב"ה"‪ .‬‬ ‫ללמוד‪.‬‬ ‫מתכנסים כעת אנ"ש לאמירת כל ספר תהילים בביהמ"ד שבקרייתנו‬ ‫במודיעין‪-‬עילית‪ .‬‬ ‫שזכה‬ ‫להסתופף‪ ..‬אף הטרמפרטורה‬ ‫הנמוכה ששררה במקום‪ .‬ולהתדבק באור חיינו‬ ‫אבינו רוענו הקדוש והטהור‬ ‫זיע"א‪ .‬משה רעיא מהימנא‪.‬ואכן‪ .‫"א ֶבל יָ ִחיד ֲע ִׂשי לָ ְך‪..‬והלבבות מתייסרים בשברונם הגדול‪ ..‬והגביר‬ ‫את התקווה שבעזרת השי"ת‬ ‫פעלנו כאן את הישועה‬ ‫המיוחלת‪ .‬‬ ‫אמרו חז"ל (שבת קה‪" ):‬כל המוריד דמעות על אדם כשר הקדוש‬ ‫ברוך הוא סופרן ומניחן בבית גנזיו"‪ .‬לשרטט איך עבר עלי‬ ‫היום המר והנמהר‪ .‬כתלמיד הדיוט‪.‬ובהעלות‬ ‫על לבבנו את אותן שעות קשות וקריטיות עד דכדוכה של נפש‪ .‬ככל שחולפים השעות‪ .‬לא הצליחה לקרר את‬ ‫רגשי ההתלהבות שהתלקחו‬ ‫בלבותיהם של המתפללים‪.‬‬ ‫הטלפון מצלצל בביתי שבקרית‬ ‫ויזניץ מודיעין‪-‬עילית‪ .‬שהיה רצוי שקבוצה מאנ"ש‬ ‫תפקוד את ציון הרשב"י במירון ותעתיר שם בתפילה לרפואת רבינו‬ ‫זיע"א‪ .‬בהתחזקות ובבטחון‬ ‫שנזכה לאור באור החיים עוד‬ ‫רבות בשנים‪.‬‬ ‫נסעתי לשמחה משפחתית בבני‬ ‫קשר איתן | מוסף מיוחד לרגל יומא דהילולא קמא של כ"ק מרן אדמו"ר זצוקללה"ה ‪ -‬כ' באדר תשע"ג‬ ‫‪61‬‬ .‬כאשר‬ ‫המדובר בדמעות על סילוקן של‬ ‫צדיקים‪.‬הסעה מיוחדת‪ ..‬לזכותו של‬ ‫רבינו זי"ע‪.‬אל‬ ‫ציון הרשב"י‪ .‬‬ ‫והנה אנו עומדים כבר בפתח‬ ‫יומא דהילולא הראשון‪..‬י"ט באדר‬ ‫תשע"ב לאחר חצות הלילה‪.‬שם אמרו את כל‬ ‫ספר התהילים‪ .‬שהיתה‬ ‫מורכבת מאברכי אנ"ש באלעד‪.‬‬ ‫אשר אמרנו בצילו נחיה ובראשו נקבל פני משיח צדקנו‪.‬והרי‬ ‫ק"ו הדברים בעניינינו‪ .‬‬ ‫ֵ‬ ‫רּורים"‬ ‫ִמ ְס ֵּפד ַּת ְמ ִ‬ ‫זכרונות צורבים מה'אבל יחיד' שחש כל אחד באותו לילה מר ונמהר ‪ -‬כ' באדר תשע"ב •‬ ‫רשמיו של אחד מצעירי התלמידים •‬ ‫הכאב עדיין צורב‪ .‬הריקוד הלך‬ ‫והתעצם יותר ויותר‪ .‬הימים והחדשים‪ .‬‬ ‫אחר אמירת כל ספר תהילים בביהמ"ד הגדול בקרית מלך רב‪ .‬כמו מאליו‪ .‬ובני‬ ‫היהדות החרדית בכלל‪ .‬‬ ‫רבנים ואנשי חברא קדישא גחש''א ויזניץ בהדלקת נרות סביב ארון הקודש‬ ‫בהכנסתו לביהמ''ד הגדול בליל המר ‪ -‬כ' באדר תשע''ב‬ ‫קומי רוני בלילה‬ ‫היה זה יום שני‪ .‬רבבות בביהמ"ד הגדול בהלוויית רבנו זי"ע‬ ‫לפתע‪ .‬פצחו‬ ‫בריקוד נלהב‪ .‬ביום שלישי בערב‪.‬וכתב על כך המהרש"א‪" :‬וענין‬ ‫שסופרן הקב"ה ומניחן בבית‬ ‫גנזיו‪ .

.‬‬ ‫קרית ויז'ניץ‪.‬ומשם יצא ארון הקודש בפעם האחרונה מהבית הגדול והקדוש‪.‬הכאב פולח ונוקב‪.‬‬ ‫אברכים נוספים לרכב‪ .‬‬ ‫השעות נוקפות‪ ..‬‬ ‫את המצוקים ונשבה ארון‬ ‫קפצתי מיד לבית מדרשנו לקחת את התפילין‪ .‬מיהר באחת לעבר הסוכה‬ ‫השמים התכסו בעננים שחורים‪ .-‬הדמעות חונקות‪.15‬את הנסיעה בת רבע השעה לא אשכח לעולמים‪ ..‬‬ ‫''ויבכו אותו כל בית ישראל''‪ .‬עקב מצב רבנו‪.‬והסברתי לו שחייבים‬ ‫להגיע לב"ב‪ .‬הדמעות‬ ‫חונקות את גרונם של אלפי‬ ‫התלמידים מרוב השבר הגדול‬ ‫הזה‪" .‬‬ ‫נאוה קודש ברחוב אהבת שלום ‪ .‬עד שבשעה ‪ 1:45‬בלילה‪ .‬תלמיד על רבו שלמדו תורה‪ .‬כאלה שמעולם לא נשמעו ברחובות משפחת המלוכה התאספו יחדיו למעמד פרידה ובקשת מחילה מרבנו‬ ‫זי"ע‪ .‬‬ ‫ועתה חשך עולם בעדנו‪.‬‬ ‫בשעה ‪ 1:35‬החלו רבבות אנ"ש באמירת ספר רביעי שבתהילים‪:‬‬ ‫המיטה הוכנסה לביהמ"ד‪ .‬תלמידים וחסידים‪ ..‬‬ ‫לעבר ביהמ"ד הגדול‪.‬חסידים באמירת תהלים‬ ‫בביהמ''ד הגדול לפני צאת ארון הקדוש‬ ‫בשעה ‪ 3:30‬לפנות בוקר‬ ‫החל לפתע לרדת גשם‪ .‬שכתליו אנ"ש‪ .‬אמרו‬ ‫הגבאים שלדאבון לב אין שינוי‬ ‫במצב‪ .‬ואיך אפשר להיות בב"ב‬ ‫ולא להיכנס לקרית ויזניץ ולבית‬ ‫רבנו ולהתעניין על בריאותו‪.....‬במשך‬ ‫רבע שעה‪ ..‬ונושעו רבבות אלפי ישראל‪ ..‬והודיע לכל הצדיקים‬ ‫ולגדולי החסידים שאורח גדול‬ ‫מגיע אליהם עוד מעט‪.‬אמר לי האברך‪" :‬כדאי‬ ‫ש'תטוס' מיד בחזרה לבית רבנו‪.‬פה ושם נראו קבוצות‬ ‫אברכים ובחורים עומדים‬ ‫ומשוחחים על שגב גדלותו‬ ‫של רבנו זיע"א‪ .‬‬ ‫בשעה ‪ 12.‬אלפים ליוו את המיטה אשר נישאה משם לעבר ביתו‬ ‫לבית רבנו‪ .‬וגם נכדי‬ ‫רבינו התחיל לנהור לכאן‪ ...‬‬ ‫כל הציבור שהמתין ברחוב אהבת שלום‪ .13‬תל תלפיות לרבבות עמך בית‬ ‫הצטרפתי לאומרי התהלים‪ .‬בינתיים נכנסו האלקים!‪ .‬‬ ‫והנה הרה"ח ר' ישראל‬ ‫וויינברגר מתחיל בקול נשנק‬ ‫מבכי לומר תהילים‪ .‬היה זה מחזה נורא ואיום‪ .‬עניתי שכעת‬ ‫הנני נכנס לביתי במודיעין‪-‬‬ ‫עילית‪ .‬קהל גדול מלווה את המיטה בלבבות שבורים‬ ‫הגענו לבית רבנו ברחוב אהבת שלום ‪ ...‬ובטוחני שרחובות ובתי השיכון הק' נספגו לרבם של ישראל‪ ..‬הצעקות הבכיות והקולות שנשמעו כאשר מיטת רבנו נישאה ויז'ניץ הומים מהמון העם אשר מתאסף לחלוק את הכבוד האחרון‬ ‫לביהמ"ד עלו עד לב השמים‪ .‬‬ ‫ברק‪ .‬אצל ציוני רבותינו‬ ‫הקדושים‪ .‬ראו אז בחוש שגם‬ ‫השמים בוכים בפטירת האי‬ ‫צדיק‪ .‬‬ ‫הרב שליט"א (רבנו שליט"א)‬ ‫הורה להעיר את בחורי הישיבה‬ ‫לאמירת תהילים‪ .‬כל רחובות קרית‬ ‫המחזה‪ .‬‬ ‫עיר‪" :‬אוי‪ ..‬בברכת "ברוך אתה ד"א מלך העולם דיין האמת"‪..‬או נעמדים על הפארענטשעס בבכי ובצער נוקב עד השיתין‪ .‬אונז זענען שולדיג"‪.‬בחוץ פגשתי אברך שגר‬ ‫בסמיכות לבית רבנו‪ .‬‬ ‫שלום ‪ .‬ושואל אם‬ ‫אני עדיין בב"ב‪ .‬נשענים ובוכים בכאב לב על קירות שמסביב נערכה הטהרה‪ .‬ע"י בית רבנו‪ ....‬אינני יכול להעלות על הכתב את את רחבת ביהמ"ד הגדול ואת כל הרחובות הסמוכים‪ .‬‬ ‫‪62‬‬ ‫קשר איתן | מוסף מיוחד לרגל יומא דהילולא קמא של כ"ק מרן אדמו"ר זצוקללה"ה ‪ -‬כ' באדר תשע"ג‬ .‬תלמידים צעקו "רבי‪ ..‫ספגו את התפילות החמות‬ ‫ומרטיטות הלבבות‪ .‬והנה מגיע‬ ‫אחד ומספר שהגה"צ גאב"ד‬ ‫מאקאווא שליט"א היה כעת‬ ‫בבית החיים‪ .‬‬ ‫בעל רכב‪ .‬ובקשתי‬ ‫ממנו לעדכן אותי בתדירות על‬ ‫המצב‪..‬זעקת שבר נשמעה בחלל ביהמ"ד מפי כלל‬ ‫כשהתבוננו על הבית הגדול הזה‪ .‬לאחר הטהרה נהר קהל גדול לטבול בבור המים הטהורים בהם‬ ‫אנ"ש‪ .‬לאחר מכן מכריזים שכל החסידים‬ ‫הקודש שהפרוכת הוסרה ממנו‪ .‬עובדות נפלאות ונשגבות מהתמדתו בתורת‬ ‫אנ"ש נראו ממררים בבכי‪" :‬טאטע טאטע‪ .20‬מתקשר‬ ‫אלי האברך בבהלה‪ ..‬ומי יכול‬ ‫לתת תנומה לעפעפיו בליל זה‪..‬עקב‬ ‫התדרדרות משמעותית במצב‬ ‫רבנו"‪ .15‬וראינו מחזה אימים‪ :‬מאות ורצוצים‪ .‬נשמעו לפתע ישראל‪ .‬השם‪ .‬אוי מי יתן לנו תמורתו!"‪.‬‬ ‫זיי אונז מוחל‪ ..‬הערתי מיד את שכני‪.‬דברי‬ ‫אלקים חיים‪ .‬‬ ‫מקוה הטהרה שבקריה‪ ...‬לאז אונז נישט אליין‪ ..‬‬ ‫בתקוה שאולי יש כבר בשורות‬ ‫יותר טובות‪.‬‬ ‫כשהגעתי לבית רבנו‪ .‬כל הדרך בכו‬ ‫בשעה ‪ 10:30‬לפנה"צ הוציאו את מיטת רבנו מביהמ"ד הגדול לעבר‬ ‫האברכים על השבר הגדול בפטירת רבנו‪.‬מידותיו הקדושות‪ .‬די לוויה פון אדונינו מורינו ורבינו" ‪ .....‬כדין‬ ‫אין אונים‪ ....‬נצחו אראלים‬ ‫בבת אחת יתומים היינו‪.‬בד בבד נשמעו חסידים ואנשי מעשה משיחים בשגב‬ ‫בהם‪ .‬בני‬ ‫צעקות ובכיות נוראות וקורעות לב‪ .‬רבבות עמך בני ישראל גודשים‬ ‫הגדולה שברחוב צמח צדיק‪ .‬גיי נישט!" זקני פעולות האי צדיק וקדוש‪ .‬רבי‪ ..‬בית אשר שם נפקדו עקרות‪ ..‬הדרכות והנהגות‪.‬כאשר ארון הקודש יצא‬ ‫מהבית הגדול לעבר ביהמ"ד הגדול‪ .‬חסידים נראו מתיישבים על הספסלים והתלמידים מגיל שלוש עשרה ומעלה חייבים לקרוע קריעה‪ .‬ומסירותו עבור כלל ישראל‪.‬והונחה סמוך למקומו של רבנו ולארון "תפילה למשה איש האלקים"‪ .‬‬ ‫עד שיצאנו מהבית התקבל‬ ‫השעה כבר ‪ 7:30‬בבוקר ובקול‬ ‫הטלפון ש"חשכו המאורות‬ ‫רבבות סביב אהל רבוה''ק זי''ע באשכבתיה דרבי‬ ‫זעקה נשמעת הכרזה ברחובות‬ ‫ונצחו אראלים את המצוקים"‪.‬מרכז חיי התורה והחסידות‪ .‬זיי אונז מוחל‪ .‬ותוך רבע שעה היינו כבר בבית רבנו ברחוב אהבת כל אחד מוצא לעצמו קרן זווית ומליט ראשו בבכי‪ .‬הבית הזה אשר היה תל תלפיות ‪.

‬ולהסתגל לעובדה‬ ‫הרחובות תורת חיים – גבעת פנחס –‬ ‫שרבנו כבר אינו עמנו בגשמיות‪.‬‬ ‫בידי אדמו"רים רבנים ומרביצי תורה‪.‬‬ ‫שלוש פעמים‪ ..‬יודעי דבר לחשו לפני כן‬ ‫כי עת הקבורה עת רצון גדולה היא‪ .‬‬ ‫עזרא – חזון איש‪ .‬בבכי קורע לב של מרן אדמו"ר יו"ח של רבנו עמדו מחוץ לאוהל‪ .‬אשר התייתמו כאחת‬ ‫לשרטט קווים מהנהגתו של רבנו זי"ע‪..‬א‪ .‬‬ ‫ובקבר הפתוח בו עמדו להטמין‬ ‫בתפילה וייחול "תורתו מגן לנו‪ .‬הלב נקרע למראה‬ ‫הבניינים הגדולים‪ .‫לאחר אמירת הקדיש הראשון‪ .‬ומלכנו‬ ‫חרדת אלקים שררה כאשר הוטמן‬ ‫שליט"א בראשנו‪ .‬‬ ‫סמוך לשקיעת החמה שבנו עם‬ ‫תלמידי רבנו זי"ע‪ .‬ואז נינחם‪.‬הוא ימליץ טוב בעדנו"‬ ‫לאלפים‪.‬כל‬ ‫פה קרית ויזניץ מודיעין‪-‬עילית‬ ‫קשר איתן | מוסף מיוחד לרגל יומא דהילולא קמא של כ"ק מרן אדמו"ר זצוקללה"ה ‪ -‬כ' באדר תשע"ג‬ ‫‪63‬‬ .‬ביהמ"ד הגדול‪.‬‬ ‫מאבינו רוענו הגדול והקדוש‪.‬‬ ‫עילית‪ .‬‬ ‫בבכיות נוראות ובאמירת י"ג מדות‬ ‫הכותב בכאב ‪ -‬א‪ .‬‬ ‫את הנעליים ושם ישבנו גם בכינו על‬ ‫כוללי האברכים‪ .‬‬ ‫רבנו הקדוש לקול זעקות אימים‪.‬יצאה המיטה אחוזה לדוד"‪ .‬קהל גדול‬ ‫תלמידים וחסידים משגב מעלות רבנו‬ ‫הצטופף מסביב לחלונות אהל רבוה"ק‪.‬ה‪..‬אחר ההטמנה אמרו כנהוג פרק "מכתם‬ ‫שליט"א ואחיו האדמו"ר מהרמ"מ שליט"א‪ .‬‬ ‫שנזכה כבר לגאולת עולמים‪ ..‬בית‬ ‫החיים היה מלא ברבבות שהתאספו‬ ‫שבתי לקרייתנו שבמודיעין‪-‬‬ ‫ללוות את רבנו למנוחת קדשו‪.‬עד לבית החיים‪ .‬ישבנו יחד עם הרה"ח‬ ‫ המוסדות המפוארים פרי טיפוחיו‬‫ר' אורי טייטלבוים הי"ו וניסינו בדמע‬ ‫של רבנו זי"ע‪ .‬בנין התלמוד תורה‬ ‫הקרקע כדין‪ .‬וגם שם בביהמ"ד עמדנו ושוחחנו‬ ‫להשתתף באשכבתיה דרבי‪ .‬קדיש וצידוק הדין‪.‬‬ ‫והדרכתו שהותיר לנו לפליטה גדולה‪.‬היא‬ ‫את ארון הקודש הונחו "קוויטלעך"‬ ‫מאירת עינינו‪ .‬‬ ‫כה קשה להוציא מהפה את התיבות‬ ‫מסע ההלוויה החל לנהור דרך‬ ‫"הרבי זכרונו לברכה"‪ .‬‬ ‫אלפי החסידים לביהמ"ד הגדול‪ .‬חלצנו‬ ‫הישיבה הגדולה והישיבה הקטנה‪.

‬מרנא ורבנא‪ .‬מנהיג ישראל‪ .‫ביומא דהילולא קדישא קמא נעלה ברגשי קודש את זכרו הטהור‬ ‫של האי רעיא מהימנא‪ .‬זכותו הגדולה של‬ ‫רבנו הקוה"ט זצוק"ל יגן עלינו ועל כל הקשורים לבית ישראל‬ ‫למען נזכה לרוות צמאוננו מבאר מים החיים‬ ‫בשפע רב והרחבת הדעת‬ ‫עד ביאת ינון ומלכנו בראשנו אכי"ר‬ ‫מנחם אליעזר בן מרים פייגא (מוזס)‬ ‫בן החסיד המפורסם רבי שלמה זלמן ע"ה‬ ‫ממקורביו ואנשי בריתו של כ"ק רבנו זי"ע בימי קדם‬ ‫מזכיר מועצת גדולי התורה ואגו"י העולמית‬ .‬שר התורה‪ .‬עטרת תפארת ראשנו‬ ‫עמוד האש אשר הלך לפני המחנה להאיר להם יומם ולילה‬ ‫אספקלריה המאירה‪ .‬עמוד צלותהון דישראל‬ ‫עמד לימין קדשו של אביו כקש״ת מרן אדמו״ר ״מאיר חיינו״ זיע״א‬ ‫מסר נפשו להקמת ממלכת התורה והחינוך לה' ולתורתו בקדושה ובטהרה‬ ‫כקש"ת מרן אדוננו מורנו ורבנו זי"ע‬ ‫בעמ"ח ספה"ק "ישועות משה"‬ ‫אשר עלה בסערה השמימה‬ ‫ביום המר כ' באדר תשע"ב‬ ‫שנת "ומשה עלה למרום" לפ"ק‬ ‫שפתותי מרחשין בצלותא ובעותא‪ .