You are on page 1of 5

UNIVERSITATEA POLITEHNICĂ BUCUREŞTI FACULTATEA DE CHIMIE APLICATĂ ŞI ŞTIINŢA MATERIALELOR SPECIALIZAREA INGINERIE CHIMICĂ

Documentare

An universitar 2012-2013

1

albit şi dezodorizat (RBD) şi ale amestecurilor de ulei de floarea-soarelui fracţionat la temperaturi diferite. Pe de altă parte. OLL şi LLL/LLnO creşte. Procesele fizico-chimice moderne au sporit această versatilitate prin modificarea compoziţiei uleiului de palmier şi prin urmare. grăsimi pentru frăgezirea aluaturilor. cum ar fi margarine. PLL. la temperatură de fracţionare mai mică. a proprietăţilor sale. dezodorizat şi rafinat) au fost fracţionate la trei temperaturi diferite ( 15. 18 şi 21 0 C). şi anume oleine (trigliceridele acidului oleic) în faza lichidă şi stearinele în faza solidă. Uleiul de palmier este o grăsime semisolidă la temperatura camerei şi poate fi uşor separată în două fracţii prin cristalizare parţială în fază lichidă. Introducere Uleiul de palmier este des utilizat în produse alimentare variate. Există trei tipuri de procese de fracţionare.Caracteristicile fizico-chimice ale amestecurilor de ulei de palmier şi ulei de floarea-soarelui fracţionate la temperaturi diferite Abstract Această cercetare a fost efectuată pentru a determina efectului temperaturii de fracţionare asupra caracteristicilor fizico-chimice ale uleiului de palmier rafinat. Temperatura mai mică de fracţionare a produs o fracţie lichidă cu un conţinut de grăsimi solide mai mic şi cu punct de topire (cristalizare) mai mic decât ceea ce se produce la o temperatură de fracţionare mai mare. în timp ce OLO. şi anume POP. Amestecul scade compoziţia de triacilgliceroli.şi polinesaturaţi. Amestecuri de 20 % şi 40 % ulei de floarea-soarelui cu 80% şi respectiv 60% ulei de palmier RBD ( albit. POS. Fracţionarea se bazează pe diferenţa punctelor de topire ale trigliceridelor. în special acidul palmitic (C16:0). 2 . grăsimi pentru cofetărie şi înlocuitori pentru unt. Rezultatele au arătat că trigliceridele acidului oleic cu cifra de iod mai mare au fost obţinute la temperaturi de fracţionare mai mici. SOO şi PLP. produsul rafinat este necesar să se supună fracţionării pentru a separa uleiul în două fracţii. trece în fază lichidă la temperatură de fracţionare mare. Pentru a produce un ulei comestibil de calitate. Versatilitatea sa pentru diferitele aplicaţii în alimente este datorată compoziţiei sale chimice. uleiuri de gătit. trece în fracţia lichidă. cu solvenţi şi fracţionare cu detergenţi. 1. şi anume proces uscat. mulţi dintre acizii graşi saturaţi. mare parte dintre acizii graşi polinesaturaţi. şi anume acidul linoleic (C18:2). Temperatura de fracţionare mai mică scade compoziţia de triacilgliceroli monosaturaţi şi creşte compoziţia de triacilgriceroli di. Acest lucru este datorat faptului că.

şi anume stearinele (solidă) şi oleinele (lichidă). Bhd.1. Uleiuri Uleiul de palmier cu cifră de iod 53 a fost procurat de la o rafinărie locală.0±0. şi (B) 60% RBD ulei de palmier cu 40% ulei de floarea-soarelui. În ţările temperate. Amestecul de uleiuri este agitat la 12. 2. cum ar fi combinarea uleiului de floarea-soarelui bogat în acid oleic cu ulei de porumb sau cu ulei de soia hidrogenat sau combinarea uleiului de palmier bogat în oleine cu ulei de floarea-soarelui.3. În procesul de fracţionare uscată. Modificarea compoziţiei în acizi graşi a uleiului este cea mai comună metodă utilizată pentru a stabiliza uleiul pentru prăjit. oleinele din uleiul de palmier tind să cristalizeze în timpul iernii când temperatura este scăzută. Fracţia lichidă a fost colectată într-un balon de 500 mL pe o perioadă de 2 ore. Cristalele formate în probă au fost răcite. Uleiul a fost amestecat în următoarele proporţii: (A) 80% RBD ulei de palmier cu 20% ulei de floarea-soarelui.Fracţionarea uscată este cea mai simplă şi cea mai economică separare tehnică. Uleiul de floarea-soarelui a fost înlocuit de Epic Product Sfn. Au fost utilizate trei temperaturi de fracţionare.1 rpm pentru a le păstra omogenizate şi pentru a preveni orice localizare în partea de jos a vasului. Amestecul de ulei polinesaturat cu mai mult ulei saturat sau monosaturat este o opţiune pentru a ajusta nivelul de acizi graşi la un nivel optim. 2. Evaluare şi analize 2. polimerizare sau hidroliză din timpul utilizării la temperaturi înalte.2. rezultă amestecuri cu stabilitate mai mare (care nu cristalizează uşor) la temperaturi mici. Amestecul de uleiuri este încălzit la 70 0 C pentru a distruge cristalele prezente. S-a observat că amestecând oleinele din uleiul de palmier cu uleiurile vegetale cu grad mare de nesaturare. Shah Alam. Valoarea cifrei de iod 3 . Materiale şi metode 2. 2. Amestecurile sunt clare pentru o perioadă mai lungă de timp.3. Procesul de fracţionare Amestecurile (2500 g) au fost fracţionate în laborator prin procesul de fracţionare uscată. şi anume 15. Ele au fost separate prin filtrare la vid. Uleiurile şi grăsimile utilizate pentru prăjire trebuie stabilizate pentru a preveni schimbările cauzate de oxidare. 18 şi 21 0 C.1. Selangor Malaysia. uleiul ca atare este parţial cristalizat prin topire şi fracţionare întru-un mod controlat la temperatura dorită. Au fost obţinute două fracţii. Procesul de fracţionare a fost oprit când s-a ajuns la temperatura dorită. după care faza lichidă este separată de fracţia solidă cu ajutorul unui filtru de vid sau cu o membrană filtru presă.

şi apoi de la 180 0C până la 200 0C (5 0C/min). Corecţia factorilor de răspuns a fost determinată prin analiza unui amestec standard de FAME tip RM-5 ( Supelco-Cat. 2M NaOCH 3 în metanol anhidru) a fost adăugată şi amestecată timp de 1 min utilizând un agitator. dimensiunea particulelor de 5 µm) ( Darmstadt. Temperatura cuptorului a fost programată în două trepte după cum urmează: în primul rând începând de la 50 0C până la 180 0C (8 0C/min). Germany). Milford. No:4-7024. 2. Soluţia metoxidică de sodiu (0. 1 µL din supernatantul clar a fost injectat într-o coloană polară de siliciu SGE-BPX70 (60x0. Japan) echipat cu un detector de ionizare cu flacără ( FID) şi un integrator C-R6A Chromatopac. Compoziţia triacilglicerolilor Identificarea triacilglicerolilor a fost realizată utilizând cromatografia de lichide de înaltă performanţă (HPLC). ca detector ( Millipore Corporation. După sedimentarea glicerolatului de sodiu.8 mL/min. Uleiul de palmier este des folosit în industria alimentară. Deoarece uleiurile conţin trigliceride în proporţii 4 . Peak-urile triacilglicerolilor au fost identificate prin timpii de retenţie standard ( Sigma Chemical Co. În această analiză. În timpul analizei coloana a fost menţinută la 45 0C. modelul 510. într-un flacon de 2 mL prevăzut cu dop. Japan). Tokyo.05 g) a fost cântărit şi dizolvat în 1 mL hexan. USA).32 µm) şi analizat utilizând cromatografia de gaze. la anumite temperaturi). Triacilglicerolii au fost separaţi în funcţie de gradul lor de nesaturate şi de masa lor moleculară. Compoziţia acizilor graşi Compoziţia acizilor graşi a fost determinată utilizând esterii metilici ai acizilor graşi (FAME). MA). Acest studiu arată rezultatele obţinute în urma unor cercetări asupra uleiului de palmier şi uleiului de floarea-soarelui ca atare şi în amestec (în diferite proporţii.3. un aparat de tip Shidmazu-17A (Kyoto. Idei principale din articol 1. Uleiul (0. echipată cu refractometru diferenţial.2.2 mL. ciclohexanul a fost înlocuit cu cloroformul. însă prezintă unele dezavantajele iar pentru ca acesta să fie de calitate şi uşor de utilizat este folosit în amestec cu ulei de floarea-soarelui. Debitul de gaz (heliu) a fost fixat la 6. Model 410.Valoarea cifrei de iod a fost determinată în acord cu metoda POR-IM (1995).3. 2. 2.3. Triacilglicerolii au fost separaţi pe o coloană Merck Lichrosphere RP-18 ( 250 mm x 4 mm. Faza mobilă era formată din acetonă/acetonitril în raport 70/30 (vol/vol) şi cu un debit de 1 mL/min.

N. I. Aini. Compoziţia acizilor graşi din ulei a fost determinată utilizând esterii metilici ai acizilor graşi (FAME). 5. Identificarea triacilglicerolilor a fost realizată utilizând cromatografia de lichide de înaltă performanţă (HPLC). S-a constat că temperatura de fracţionare mai mică scade compoziţia de triacilgliceroli monosaturaţi şi creşte compoziţia de triacilgriceroli di.diferite. 3. şi (B) 60% RBD ulei de palmier cu 40% ulei de floarea-soarelui. Mamat. M. ( RBD. Said.şi polinesaturaţi. Pentru acest experiment s-a ales procesul de fracţionare uscată la temperaturile de 15. 91.ulei rafinat. Jamaludin. 4. acestea trebuie separate pentru a creşte calitatea şi întrebuinţarea produsului. 5 . albit şi dezodorizat). 18 şi 21 0C utilizând amestecuri de (A) 80% RBD ulei de palmier cu 20% ulei de floarea-soarelui. Traducere articol: H. 731-736. 2005. Trigliceridele se separă prin fracţionare la diferite temperaturi. R. Food Chemestry.