You are on page 1of 10

RAPORT DE EVALUARE A PROPRIETĂŢILOR IMOBILIARE TIP APARTAMENT PENTRU GARANTAREA CREDITELOR IPOTECARE

ÎNREGISTRARE LA EVALUATOR 1. EVALUATOR Legitimaţie ANEVAR Parafa Firma Adresa evaluatorului Nr. 111 / 10.10.2006 ÎNREGISTRARE LA BANCĂ Nr. 333 / 11.10.2006

POPESCU Ion Nr. XXXX / 2002 Nr. XXXX – valabilă 2006 S.C. “EVAL EVAL” S.R.L. Oraşul: BUCUREŞTI Strada/Bdul. Oneşti nr. 26, bloc V53d, scara 1, etaj 2, apartament 5, sector 3 Telefon: 0777.333.111; 777.77.99 Fax: 777.77.88 E-mail: popescu.ionut@xxx. popescu.ionut@xxx. Persoană fizică: VASILESCU Ilie / Persoană Juridică: HVB Bank / S.C. “TEXA REI” S.R.L. Oraşul: BUCUREŞTI, Judeţul ALBA Strada/Bdul. Oneşti nr. 26, bloc V53d, scara 1, etaj 2, apartament 5, sector 3 Telefon: 0777.333.111; 772.77.99 Fax: 777.77.88 E-mail: hvb@xxx / etc. Persoană fizică: IONESCU Ilie / Persoană Juridică: HVB Bank

2.

CLIENT (cel care plăteşte executarea raportului) Adresa

DESTINATARUL RAPORTULUI (cel care beneficiază de executarea raportului – de regulă banca creditoare) 3. PROPRIETATEA EVALUATĂ Proprietar Adresa proprietăţii

Apartament cu X camere situat la etajul X (parter) în bloc (vilă) cu P+Y nivele, cu spaţii comerciale la parter Persoană fizică: IONESCU Ilie / Persoană Juridică: S.C. “AXA DOI” S.R.L. Oraşul: BUCUREŞTI Strada/Bdul. Oneşti nr. 26, bloc V53d, scara 1, etaj 2, apartament 5, sector 3

4. DECLARAREA VALORII VALOAREA DE PIAŢĂ ESTIMATĂ PRIN METODA …………….. VALOAREA NU CONŢINE T.V.A.
5. BAZA DE EVALUARE SCOPUL EVALUĂRII Valoarea de piaţă Garantare credit ipotecar

200.000 LEI echivalent 55.000 EUR

02. SITUAŢIA ACTUALĂ A APARTAMENTULUI .) (Se va menţiona existenţa documentaţiei cadastrale) Suprafaţa înregistrată în documentaţia cadastrală: Au = 77.Decizia de restituire în natură emisă de Comisia Centrală pentru Stabilirea Despăgubirilor. Ex: Transformat din apartament cu 4 camere în apartament cu 3 camere prin recompartimentare cu autorizaţie sau fără Eroare la înregistrarea datelor (adresa eronată / numele proprietarului eronat etc. În alte cazuri.02. În sechestru etc. emisă conform Legii Nr.Decizia/dispoziţia de aprobare a restituirii în natură. 1 este prezentată copia documentului de atestare a dreptului de proprietate / a provenienţei proprietăţii Dreptul de proprietate: Deplin / Condominium / Cu clauză / Cu servitute.2006 1 EURO = 3. 1234/29. cu modificările şi completările ulterioare. 3 este prezentată copia planului de situaţie În ANEXA nr. în cazul apartamentelor restituite în natură conform Legii Nr. zile / săptămâni / luni etc. 2 este prezentată copia xerox a Extrasului de Carte Funciară sau a încheierii de intabulare în Cartea Funciară. eliberabil la vânzare sau în termen de . .161 ROL) Inspecţia a fost efectuată de către (nume şi prenume inspector) la data de 27. 10/2001. 5678 / 31.02. Închiriat.01. ANCPI sector / judeţ Ilfov În ANEXA nr.2006 / Contract de schimb.2006 / Donaţie – Act de donaţie autentificat cu nr.02..02. conform Titlului VII din Legea Nr.77 mp Cota indiviză de teren: Si = 2.1 Menţiuni speciale în Cartea Funciară: Cu drept de uzufruct viager în favoarea XXX / ipotecat în favoarea YYY Extras de Cartea Funciară: nr. / 23... (Altă situaţie) Cartea Funciară nr./29...15 mp În ANEXA nr. În litigiu. localitata Buftea.6161 LEI (36.2006. MENŢIUNI 1: Situaţia privind Cartea Funciară MENŢIUNI 2: Abateri de la înscrierea din Cartea Funciară 7. republicată.2006 În ANEXA nr. evaluatorul va face precizările care se consideră necesare. Dobândirea: Temei legal: Hotărârea comisiei judeţene/hotărârea judecătorească. 245/2005 cu modificările ulterioare. judeţ Ilfov Număr cadastral: 23/0.DATA DE REFERINŢĂ A EVALUĂRII CURS DE SCHIMB BNR LA DATA DE REFERINŢĂ DATA INSPECŢIEI PROPRIETĂŢII 6. În alte cazuri. . definitivă. 112/1995 cu modificările şi completările ulterioare. Transformat în birou de firmă / cabinet medical / magazin etc. închiriat.Alte situaţii: Temei contractual: Contract de vânzare/cumpărare încheiere de autentificare nr.2006. . 3222. 345 / 30. ABSENŢA CĂRŢII FUNCIARE: În cazul în care evaluarea este realizată de către evaluatorul angajat al unei bănci se va preciza prevederea din norma Băncii. DATE PRIVIND DOCUMENTAŢIA CADASTRALĂ 8. liber. încheiere de autentificare nr. 4 este prezentată copia releveului proprietăţii sau releveul efectuat de către evaluator Ocupat de proprietar.2006 / Certificat de moştenitor autentificat cu nr. DATE PRIVIND DREPTUL DE PROPRIETATE 29...02. . evaluatorul va face precizările care se consideră necesare Extras vechi de Carte Funciară: În cazul în care evaluarea este realizată de către evaluatorul angajat al unei bănci se va preciza prevederea din norma Băncii.

magazine de lux. În zonă se află sau NU se află Reţea de transport în comun în apropiere / la distanţă. Periferic. Altele AMBIENT Liniştit Trafic auto intens Dezolant Alte caracteristici CONCLUZIE PRIVIND ZONA Zona de referinţa (periferică etc. Poluare redusă sau accentuată. DESCRIEREA ZONEI DE AMPLASARE ZONA DE AMPLASARE Ultracentral. amplasare (deosebit de) favorabilă. CARACTERUL Tipul zonei EDILITAR AL ZONEI Cartier rezidenţial de vile.Bdul. Bucureşti – Cluj etc. Dotări şi reţele edilitare satisfacătoare sau nu.9. zona industrială. Cora.Bdul. Mall. ARTERE IMPORTANTE Auto: DE CIRCULAŢIE ÎN .) Lacuri („Herăstrău” etc. Se propune menţionarea identificatorului zonal. DE AMPLASARE nefavorabilă etc. XXX APROPIERE .Strada . Median. YYY Magistrale metrou: Magistralele 2 şi 3 cu acces la staţia „Piaţa Victoriei” Feroviar: staţia Gara de Nord (sau ruta: Bacău – Paşcani. blocuri de locuinţe. piaţă agroalimentară. sau „1” sau etc.) Unităţi de învăţământ (mediu/superior) Unităţi medicale (Spitalul Judeţean. comercială etc. DESCRIEREA CONSTRUCŢIEI DE BAZĂ (BLOCUL) .) Instituţii de cult Sedii de bănci Instituţii guvernamentale Muzee Parcuri („Regina Maria” etc. cu mijloace de transport (in)suficiente Unităţi comerciale în apropiere / la distanţă: magazine (in)suficiente.) (Naval: Dacă este cazul) Calitatea reţelelor de transport: asfaltate / neasfaltate / cu multe benzi pe sens / înguste (creează blocaje) etc. Metro etc. dacă acesta este disponibil. 10. Central. bine/slab aprovizionate cu mărfuri de bună/slabă calitate. Ex: zona „0”. Ambient civilizat sau nu.). supermarket-uri (Carrefour.) Cursuri de apă (Canalul „BEGA” etc. fără Idem cu noxe auto expertizare sau determinări Poluare chimică (de la fabrica „XXX”) de laborator ale noxelor).) Altele UTILITĂŢI EDILITARE Reţea urbană de energie electrică: existentă sau inexistentă Reţea urbană de apă: existentă sau inexistentă Reţea urbană de termoficare: existentă sau inexistentă Reţea urbană de gaze: existentă sau inexistentă Reţea urbană de canalizare: existentă sau inexistentă Reţea urbană de telefonie: existentă sau inexistentă Altele GRADUL DE POLUARE Absenţa poluării ORIENTATIV (rezultat din sau observaţii sau informaţii ale Poluare intensă fonică evaluatorului. Spitalul Universitar de Urgenţă etc.

grupuri sanitare.a.gresie / mozaic lustruit / dale mozaicate / linoleum în bucatarie.) = 125. DESCRIEREA APARTAMENTULUI BILANŢUL DE În ANEXA nr. 55 mp .jocuri geometrice din rigips . etc. Acoperiş: terasă / pod cu structură lemn. pentru apartamente situate în vile. 5 este prezentat bilanţul de suprafaţă conform releveului SUPRAFAŢĂ cadastral / efectuat de către evaluator (eventual. Dotare cu interfon în funcţiune Aspect exterior: cu degradări ale finisajelor Aspect interior: îngrijit / neîngrijit / subsol inundat etc Număr de restanţieri la plata întreţinerii: mic / mare Probleme de alimentare cu apă caldă (informaţii din surse locale locatari) Număr mediu de debransaţi cu/fără centrale termice proprii CONCLUZIE PRIVIND Se fac precizări cu privire la starea generală a blocului care poate CONSTRUCŢIA DE BAZĂ conduce la acceptarea sau refuzarea luării în garanţie a apartamentului Probleme cu aspectul interior. învelitoare tablă / ţiglă etc.locatari) etc.15 mp Ac (aria/suprafaţa construită – dacă este cazul. hol. uşă intrare metalică / lemn etc. sau lux etc. diafragme b. TÂMPLĂRIE Exterioară: ferestre tâmplărie lemn / metal / profile PVC cu geam termopan.zugrăveli humă / var / vopsele lavabile etc. utilităţi complete etc.parchet (esenţă tare / exotic / lamelar) / gresie / mochetă / linoleum în camere: 70 mp . grupuri sanitare: H = 2. Oţel) Alt tip de încălzire: sobe cu gaze. sobe cu lemne.65 mp GRADUL DE CONFORT Confort: 1 (sau 1+. Este / nu este (se recomandă sau nu) efectuarea unei expertize tehnice 11.a.20 m. Interioară: uşi celulare / lemn plin / profile PVC – vitrate etc. Închideri perimetrale: zidărie cărămidă / BCA cu termoizolaţie suplimentară / panouri prefabricate etc.faianţă bucătărie. . sau superior. conform codului de măsurare) Au (aria/suprafaţa utilă) = 100. jaluzele rulou exterioare din lemn. parter comercial) sa u VILA D+P+2E+M Etaj 9 1987 5 Faţada blocului Cardinal: NORD-EST CARACTERISTICI Structură: cadre b. încălzire cu aparate electrice. de ex.stucătură gips . sa u Aspect îngrijit.) OBSERVAŢIE: pentru securitizarea creanţelor.altele: lambriuri Al / lemn lăcuit etc. cu generatoare de aer cald etc. . cu alimentarea cu utilităţi / infiltraţii ape meteo la terasă (informaţii din surse locale .AMPLASAMENT ANUL PIF LOCUINŢE PE PALIER ORIENTARE BLOC DE LOCUINŢE S+P+10E (subsol tehnic. confortul va fi de minim gradul 1. corpuri radiante fontă ÎNCĂLZIRE (Al. INSTALAŢII ŞI DOTĂRI Normale ELECTRICE Sistem de supraveghere Curenţi slabi (telefonie şi cablu TV) INSTALAŢII ŞI DOTĂRI Termoficare oraş / centrală termică proprie. FINISAJE Superfinisare (de rafinament) / superioare / medii / inferioare . balcon (logie): 55 mp .

Din punct de vedere edilitar: zona în dezvoltare / în stagnare / în amenajare / în declin etc. închideri (fisuri în pereţi) etc. ANALIZA PIEŢEI IMOBILIARE DEFINIREA PIEŢEI ŞI Piaţa locuinţelor rezidenţiale amplasate în blocuri de locuinţe / vile SUBPIEŢEI INSTALAŢII ŞI DOTĂRI ALIMENTARE CU APĂ NATURA ZONEI Zonă rezidenţială de blocuri de locuinţe. APLASAMENTUL sa u Aspect îngrijit. în dezvoltare. dacã se cunosc În creştere / scădere / stagnare sa u Bună / medie / săracă În creştere / scădere / stagnare sa u Bună / medie / săracă Dezechilibru în favoarea OFERTEI / CERERII sa u Echilibru Minim: 30.000 EURO echivalent 160. Anexa nr. utilităţi complete etc. comercială etc. vile. ALIMENTARE CU GAZE Alimentează aragazul (şi centrala termică proprie) Instalaţii şi dotări noi (de calitate superioară sau medie) / vechi Instalaţiile sunt (ne)întreţinute bine CONCLUZIE PRIVIND Se descriu sumar aspectele negative şi/sau pozitive: Probleme cu aspectul interior. 12. Instalaţii şi dotări noi (de calitate superioară sau medie) / vechi Instalaţiile sunt (ne)întreţinute bine INSTALAŢII ŞI DOTĂRI Din reţeaua oraşului etc. Tendinţă de creştere în favoarea OFERTEI / CERERII REZULTATUL CERCETARII: posibilitatea reducerii / creşterii preţurilor / chiriei etc. Alte aspecte: încălzire cu lemne etc. în regresie. 6 cuprinde extrase privind preţurile / chiriile pe segmentul de piaţă al proprietăţii .000 EURO echivalent 100.000 EURO echivalent 200. Informaţii despre taxele şi impozitele locale: se pot da informatii. cu alimetarea cu utilităţi etc.000 LEI Maxim: 65.000 LEI Maxim: 50.000 EURO echivalent 90.000 LEI OFERTA DE LOCUINŢE SIMILARE CEREREA DE LOCUINŢE SIMILARE ECHILIBRUL PIEŢEI (RAPORTUL CERERE/ OFERTĂ) PREŢURI ÎN ZONĂ PENTRU PROPRIETĂŢI SIMILARE Opţional: PREŢURI ÎN ZONA VECINĂ PENTRU PROPRIETĂŢI SIMILARE CHIRII ÎN ZONĂ PENTRU PROPRIETĂŢI SIMILARE Opţional: CHIRII ÎN ZONA VECINĂ PENTRU PROPRIETĂŢI SIMILARE CONCLUZII ŞI TENDINŢE PRIVIND PIAŢA PROPRIETĂŢII Minim: 200 EURO / lună Maxim: 350 EURO / lună Minim: 150 EURO / lună Maxim: 300 EURO / lună Dezechilibru în favoarea OFERTEI / CERERII. Din punct de vedere economic: oraş / zonă cu economie (in)activă.Instalaţii noi / vechi (ne)întreţinute bine Din reţeaua oraşului / sursa proprie etc. Degradări constatate la tâmplărie. instalaţii sanitare. şomaj ridicat / redus etc.000 LEI Minim: 25. zonă industrială.

2005 IVA 1 – Evaluarea pentru garantarea împrumutului GN 1 – Evaluarea proprietăţii imobiliare Altele – după caz CADRU LEGAL Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe.1. Se pot lua în calcul atâtea criterii câte sunt disponibile şi/sau necesare. 7. VALOAREA DE PIAŢĂ DETERMINATĂ PRIN METODA COMPARAŢIEI RELATIVE VALOAREA NU CONŢINE T. 13.V. aprobat HG 2139/2004 Altele ALTE REGLEMENTĂRI Dacă este cazul 13.a sau 13. deoarece în surse diferite există denumiri diferite.V. se va clarifica denumirea „element” sau „criteriu”. EVALUARE REGLEMENTĂRI ŞI CADRU LEGAL STANDARDE IVS 1 – Valoarea de piaţă – baze de evaluare INTERNAŢIONALE DE IVS 2 – Baze de evaluare diferite de valoarea de piaţă EVALUARE – EDIŢIA A IVS 3 – Raportarea evaluării ŞAPTEA. 7.b este prezentată determinarea valorii de piaţă prin metoda comparaţiei relative.000 EUR !!! OBSERVAŢIE IMPORTANTĂ: Criteriile de comparaţie luate în calcul sunt numai cu scop exemplificator. 200.b Abordarea (evaluarea) prin metoda comparaţiei relative În ANEXA Nr.b). 200. 8 este prezentată determinarea valorii prin metoda costului de înlocuire net.13.000 LEI echivalent 55. Se pot lua în calcul atâtea criterii câte sunt disponibile şi/sau necesare. Tabelul se va completa şi retransmite cu toate elementele (criteriile) care trebuie avute în vedere. deoarece în surse diferite există denumiri diferite.a este prezentată determinarea valorii de piaţă prin metoda comparaţiei de piaţă prin corecţii brute.000 EUR . Se va utiliza una dintre cele două variante (13. 13.1.1. se va clarifica denumirea „element” sau „criteriu”. De asemenea.A.1.000 LEI echivalent 57. VALOAREA DE PIAŢĂ DETERMINATĂ PRIN METODA COMPARAŢIEI DIRECTE VALOAREA NU CONŢINE T. Tabelul se va completa şi retransmite cu toate elementele (criteriile) care trebuie avute în vedere.000 LEI echivalent 55.A.000 EUR !!! OBSERVAŢIE IMPORTANTĂ: Elementele (criteriile) de comparaţie luate în calcul sunt numai cu scop exemplificator. De asemenea.2 Abordarea (evaluarea) prin metoda costului de înlocuire net În ANEXA nr.a Abordarea (evaluarea) prin metoda comparaţiei directe În ANEXA nr. VALOAREA DETERMINATĂ PRIN METODA COSTULUI DE ÎNLOCUIRE NET 206.

9 este prezentată determinarea valorii de piaţă prin metoda capitalizării / actualizării venitului generat de proprietate din chirie / pe baza MCB. dacă acestea există şi fac obiectul închirierii. în care părţile implicate au acţionat în cunoştinţă de cauză. 3.A. suprafeţele aferente boxelor sau garajelor. 2. VALOAREA DE PIAŢĂ DETERMINATĂ PE BAZA CAPITALIZĂRII / ACTUALIZĂRII VENITULUI GENERAT DE PROPRIETATE VALOAREA NU CONŢINE T.1 DEFINIŢII VALOREA DE PIAŢĂ Valoarea de piaţă reprezintă suma estimată pentru care o proprietate va fi schimbată. Nu este permisă folosirea raportului de către o terţă persoană fără obţinerea. DEFINIŢII. Metoda se va utiliza numai pentru situaţiile de excepţie când nu există elemente de piaţă. COST DE ÎNLOCUIRE NET Costul curent de reproducţie sau de înlocuire a unui activ minus deprecierile pentru deteriorarea fizică şi pentru orice alte forme relevante de depreciere şi neadecvare. Rata de capitalizare sau MCB se estimează / calculează pe baza datelor de piaţă.3. 2. între un cumpărător decis şi un vânzător hotărât.În calcul pot fi introduse. În ANEXA nr. 14. fără o justificare foarte bună a costului. IPOTEZE ŞI CONDIŢII LIMITATIVE ŞI ALTELE 14.VALOAREA NU CONŢINE T. Ca variantă se poate utiliza „multiplicatorul chiriei brute”. a acordului scris al clientului.V. Nu se asumă responsabilitatea faţă de .V. 163. la data evaluării. prudent şi fără constrângere. Evaluare prin metoda capitalizării / actualizării venitului generat de proprietate (chirie) VARIANTĂ: utilizarea metodei multiplicatorului chiriei brute (MCB). Costul se va justifica prin citarea sursei de informare. Se va utiliza una dintre cele două variante.A. Aşteptăm şi alte opinii. aşa cum se precizează la punctul 8 de mai jos. 13. în prealabil.000 EUR OBSERVAŢII: 1. Standardele de evaluare NU recomandă utilizarea acestei metode. Prezentul raport este întocmit la cererea clientului şi în scopul precizat. autorului evaluării şi evaluatorului verificator.000 LEI echivalent 45. se vor face precizările corespunzătoare. diferit de valoarea de piaţă. după o activitate de marketing corespunzătoare. 4. 14. !!! OBSERVAŢII FOARTE IMPORTANTE: 1. OBSERVAŢII: Dacă se determină un alt tip de valoare. Regula este de a se utiliza ca sursă devizele. cu valori de închiriere corespunzătoare şi tratate corespunzător. Cheltuielile şi gradul de neocupare se argumentează de către evaluator. într-o tranzacţie cu preţ determinat obiectiv.2 IPOTEZE ŞI CONDIŢII LIMITATIVE: 1.

Consimţământul scris al evaluatorului şi al evaluatorului verificator (dacă al acestuia din urmă este necesar). la data inspecţiei. necesară pentru întocmirea raportului de evaluare. relaţii publice. Raportul de evaluare nu este destinat asigurătorului proprietăţii evaluate. starea şi structura solului. expertize) acestea vor avea prioritate. cu excepţia situaţiilor prevăzute de Standardele Internationale de Evaluare şi/sau atunci când proprietatea a intrat în atenţia unui corp judiciar calificat. se înţelege că evaluatorul nu are cunoştinţă asupra stării ascunse sau invizibile a proprietăţii (inclusiv. Conţinutul acestui raport este confidenţial pentru client şi destinatar şi autorul nu îl va dezvălui unei terţe persoane. cu excepţia clientului şi a creditorului. Proprietatea imobiliară se evaluează pe baza premisei că aceasta se află în posesie legală (titlul de proprietate este valabil) şi responsabilă. reprezentate de factorii economici. 8. dar fără a se limita doar la acestea. În cazul în care există documente relevante (măsurători de cadastru. etc. legile de construcţie şi regulamentele sanitare. sau asupra condiţiilor adverse de mediu (de pe proprietatea imobiliară în cauză sau de pe o proprietate învecinată. 14. Se presupune că proprietatea imobiliară în cauză respectă reglementările privind documentaţiile de urbanism. inclusiv altor creditori ipotecari. informaţii. astfel de informaţii depăşind sfera acestui raport şi/sau calificarea evaluatorului. sociali şi politici. din surse pe care le consideră a fi credibile şi evaluatorul consideră că acestea sunt adevărate şi corecte. rămân nemodificate în raport cu cele existente la data întocmirii raportului de evaluare. Evaluatorul nu îşi asumă responsabilitatea în privinţa acurateţei informaţiilor furnizate de terţe părţi. 3. memorii. prin prospecte.3 ALTE PRECIZĂRI . cate considera ca sunt real necesare in raport cu situatia concreta si pentru protectia sa. de către orice persoană. destinatarului evaluării şi celor care au obţinut acordul scris şi nu se acceptă responsabilitatea pentru nici un fel de pagube suferite de orice astfel de persoană. structura fizică. Dacă nu se arată altfel în raport. 7. în orice scop. iar valoarea prezentată în raportul de evaluare nu are legătură cu valoarea de asigurare. În cazul în care există o asemenea situaţie şi este cunoscută. Proprietatea nu a fost expertizată detaliat. 9. sau a altor destinatari ai evaluării care au fost precizaţi în raport. trebuie obţinut înainte ca oricare parte a raportului de evaluare să poată fi utilizată. 6.). iar evaluatorul presupune că titlul de proprietate este valabil şi se poate tranzacţiona. estimări şi opinii necesare întocmirii raportului de evaluare. Acest raport nu trebuie elaborat ca un audit de mediu sau ca un raport detaliat al stării proprietăţii. inclusiv prezenţa substanţelor periculoase. sistemele mecanice şi alte sisteme de funcţionare. că nu există datorii care au legătură cu proprietatea evaluată şi aceasta nu este ipotecată sau închiriată. 2. publicitate. iar în cazul în care nu sunt respectate aceste cerinţe. Se presupune că nu există astfel de condiţii dacă ele nu au fost observate. sau nu au devenit vizibile în perioada efectuării analizei obişnuite. în scopul utilizării precizate de către client şi în scopul precizat în raport. În acest sens se precizează că nu au fost făcute cercetări specifice la arhive. Evaluatorul nu oferă garanţii explicite sau implicite în privinţa stării în care se află proprietatea şi nu este responsabil pentru existenţa unor astfel de situaţii şi a eventualelor lor consecinţe şi nici pentru eventualele procese tehnice de testare necesare descoperirii lor. Evaluatorul a fost de acord să-şi asume realizarea misiunii încredinţate de către clientul numit în raport. aceasta este menţionată în raport. 5. care pot majora sau micşora valoarea proprietăţii. fie dreptul de proprietate asupra acesteia şi care nu sunt cunoscute de către evaluator. Raportul de evaluare îşi păstrează valabilitatea numai în situaţia în care condiţiile de piaţă.). Orice schiţă din raportul de evaluare prezintă dimensiunile aproximative ale proprietăţii şi este realizată pentru a ajuta cititorul raportului să vizualizeze proprietatea. 10. OBSERVAŢIE: Este preferabil ca evaluatorul sa ia in considerare si sa prezinte atatea ipoteze si conditii limitative. fundaţia. alţii decât clientul sau altor categorii de public. valoarea de piaţă va fi afectată. vânzare sau alte mijloace.nici o altă persoană în afara clientului. 4. Consimţământul scris şi aprobarea trebuie obţinute înainte ca raportul de evaluare (sau oricare parte a sa) să poată fi modificat sau transmis unei terţe părţi. pagube rezultate în urma deciziilor sau acţiunilor întreprinse pe baza acestui raport. Evaluatorul nu este responsabil pentru problemele de natură legală. care afectează fie proprietatea imobiliară evaluată. substanţelor toxice etc. Evaluatorul obţine informaţii.

. prezente sau viitoare în privinţa proprietăţii imobiliare care face obiectul prezentului raport de evaluare şi nu am nici un interes personal privind părţile implicate în prezenta misiune. Rezultatele prezentului raport de evaluare nu se bazează pe solicitarea obţinerii unei anumite valori. Analizele.02. 4. opiniile şi concluziile mele profesionale personale. 6. conversia în alte valute urmând a fi efectuată de către destinatar. 3. CERTIFICARE Subsemnatul certific în cunoştinţă de cauză şi cu bună credinţă că: 1.. SURSE DE INFORMARE Pentru datele care au impact asupra valorii. opiniile şi concluziile mele sunt limitate doar de ipotezele şi concluziile limitative menţionate şi sunt analizele. 5.. (În mod necesar şi când este cazul. imparţiale şi nepărtinitoare. după modelul următor: Valorile de tranzacţionare ale comparabilelor au fost preluate din următoarele surse: .. în calitate de elaborator. 14. iar remunerarea evaluării nu se face în funcţie de satisfacerea unei asemenea solicitări. solicitare venită din partea clientului sau a altor persoane care au interese legate de client sau de produsul bancar garantat.pentru COMPARABILA 3: agenţia imobilară X. pe care am efectuat-o la data 27. Analizele. nici o altă persoană nu mi-a acordat asistenţă profesională în vederea îndeplinirii acestei misiuni de evaluare. DECLARAŢIE DE CONFORMITATE Ca elaborator declar că raportul de evaluare. (explicaţie) 15. Costul de înlocuire a fost adoptat conform . fotografiile de interior vor prezenta imagini cu aspecte negative care au influenţă asupra valorii prin reducerea acesteia).4. Declar că nu am nici o relaţie particulară cu clientul şi nici un interes actual sau viitor faţă de proprietatea evaluată.. Nu am interese anterioare. Estimările şi concluziile se bazează pe informaţii şi date considerate de către evaluator ca fiind adevărate şi corecte. . precum şi pe concluziile inspecţiei asupra proprietăţii. Cu excepţia persoanelor menţionate în raportul de evaluare.2006. subsemnatul. a fost realizat în concordanţă cu reglementările Standardelor Internaţionale de Evaluare şi cu ipotezele şi condiţiile limitative cuprinse în prezentul raport. Posed cunoştinţele şi experienţa necesare îndeplinirii misiunii în mod competent. imi asum responsabilitatea pentru datele şi concluziile prezentate în prezentul raport de evaluare. pe care îl semnez. la fel ca şi întocmirea acestui raport.pentru COMPARABILA 1: noul / vechiul proprietar. excepţie făcând rolul menţionat aici. în concordanţă cu Standardele Internaţionale de Evaluare. . evaluatorul va prezenta sursele de informare. Implicarea mea în această misiune nu este condiţionată de formularea sau prezentarea unui rezultat prestabilit legat de mărimea valorii estimate sau impus de destinatarul evaluării şi legat de producerea unui eveniment care favorizează cauza clientului în funcţie de opinia mea.. opiniile şi concluziile mele au fost formulate. (sursa de informare) Rata de capitalizare a fost determinată conform .Raportul de evaluare este completat cu cel puţin 2 fotografii din care rezultă încadrarea blocului în zona în care se află proprietatea şi minim 3 fotografii din interiorul apartamentului.. 16..pentru COMPARABILA 2: notariat. . În procesul de evaluare se vor utiliza date şi informaţii în EURO şi RON (lei noi). 2. Afirmaţiile declarate de către mine şi cuprinse în prezentul raport sunt adevărate şi corecte. În aceste condiţii.

Fotografii . 8: ANEXA Nr. 4: ANEXA Nr. 7. EVALUATOR nume şi prenume SOCIETATEA COMERCIALĂ ANEXE ANEXA nr.A. RECONCILIEREA VALORILOR. 10: Contract de vânzare/cumpărare / certificat de moştenitor etc. 2: ANEXA nr.a: ANEXA Nr. 3: ANEXA nr. 9: ANEXA Nr. DECLARAREA VALORII SELECTATE ÎN URMA EVALUĂRII EFECTUATE DE MINE (NOI). 5: ANEXA Nr. A ANALIZEI INFORMAŢIILOR APLICABILE ŞI A FACTORILOR RELEVANŢI.000 LEI echivalent 45.000 EUR COMPARAŢIEI DIRECTE / Altă metodă ŞTAMPILA DE EVALUATOR şi SEMNĂTURA ŞTAMPILA SOCIETĂŢII COMERCIALE şi SEMNĂTURA CONDUCĂTORULUI VALOAREA DE PIAŢĂ NU CONŢINE T. OPINIA MEA (NOASTRĂ) ESTE CĂ VALOAREA DE PIAŢĂ A PROPRIETĂŢII IMOBILIARE DESCRISE (SAU DREPTULUI EVALUAT) ESTE: VALOAREA DE PIAŢĂ RECOMANDATĂ VALOAREA DE PIAŢĂ A FOST DETERMINATĂ PRIN METODA 163. 6: ANEXA Nr. 1: ANEXA nr.17. 7.b: ANEXA Nr.V. Extras de Carte Funciară Plan de situaţie Releveul proprietăţii Bilanţul de suprafaţă conform releveului cadastral / efectuat de către evaluator Extrase privind preţurile / chiriile pe segmentul de piaţă al proprietăţii Determinarea valorii de piaţă prin metoda comparaţiei directe Determinarea valorii de piaţă prin metoda comparaţiei relative Determinarea valorii prin cost de înlocuire net (NERECOMANDATĂ) Determinarea valorii prin metoda capitalizării / actualizării venitului generat de proprietate (chirie) sau prin MCB (variantă).