You are on page 1of 114

Girgorij Grabovoj Vaskrsenje ljudi i večni život – od sada naša stvarnost!

UVOD U ovoj knjizi ću govoriti o svom praktičnom radu na vaskrsavanju ljudi. Može se govoriti o vaskrsavanju ili vaspostavljanju ne samo ljudi, već i od vaskrsavanju životinja, biljaka i bilo kojih drugih objekata, ali u ovoj knjizi ću uglavnom govoriti o vaskrsavanju ljudi. Za mnoge ljude vaskrsenje je nešto simbolično, mada na nivou duše svako poima vaskrsenje kao postojeću, svevremensku stvarnost Sveta. Ipak, mnogima će biti potrebno da se još razvijaju do poznanja Sveta na nivou duše, i zato oni još uvek ne shvataju reč „vaskrsenje“ u bukvalnom smislu, kao što je zapravo i treba shvatiti. Kada o tome razmišlja, čovek treba da uloži trud kako bi pojmio da se neko ko je „zauvek otišao“ odjednom može zaista vratiti. Stvar je u tome što postoje ljudi koji ne razmišljaju sa jasnim ciljem o ustrojstvu Sveta, o njegovim zakonima, i o tome šta je život ustvari. Zbog toga ih, osim vaskrsenja, mogu iznenaditi i mnoge druge činjenice, na primer to da lečim ljude obolele od side i kancera u poslednjem stadijumu, na udaljenosti, bez ikakvog dodira sa njima, zatim upravljanje vremenskim prilikama, tačne uvide o neispravnosti i defektima na tehničkim uređajima različite složenosti, uključujući i objekte u kosmosu, materijalizacija i dematerijalizacija različitih predmeta, upravljanje kompjuterom na udaljenosti pomoću misli, promena prošlosti, sadašnjosti i budućnosti, praćenje razgovora među ljudima na proizvoljnom rastojanju, na bilo kom jeziku i mnogo šta drugo. Sve ove činjenice potvrđene su službenim dokumentima i već čine nekoliko tomova. Mnoge od tih činjenica se mogu shvatiti kao čudo, ali treba imati u vidu da, kao što je poznato, čudo ne protivreči zakonima Prirode, već našim predstavama o zakonima prirode. Došlo je vreme da izmenimo ustaljene predstave o okolnom svetu i njegovom ustrojstvu. Još više je potrebno to uraditi na pragu novog milenijuma. A to je neophodno radi spasenja Sveta. Ova knjiga je jedna u seriji knjiga posvećenih izlaganju izvorne slike Sveta. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Svedoci smo naglog razvoja nauke i tehnike, a taj razvoj se odvija sve bržim tempom. Ali, hajde da postavimo pitanje: a šta se događa sa samim čovekom? Da li se i on razvija? Ako se razvija, u čemu je taj razvitak? Sa čime uopšte treba povezati razvoj čoveka, njegov napredak, njegovu evoluciju? Što se tiče razvoja čoveka, njegovo usavršavanje je povezano sa razvojem njegove svesti. Na ovoj etapi razvoja čovek se obično nalazi u jednom od dva stanja

svesti: u stanju sna ili stanju budnosti. Ta stanja su nam svima dobro poznata. Pri tome, sada ne mislim na proročanske snove, jer proročanski san upravo i označava ulaz u drugo stanje svesti. Sada govorim o običnom snu. I tako, najveći deo života čovek provodi u dva stanja svesti: stanju sna i stanju budnosti. U stanju budnosti čovek može da se kreće, da rasuđuje, da dolazi do rešenja i uoššte, dostupno mu je mnogo toga što mu je u stanju sna nedostupno. Ali, ispostavlja se da postoje i viša stanja svesti u poređenju sa kojima obično stanje budnosti liči na duboki san. Hajde da pogledamo kako se kod čoveka menja opažanje sveta sa promenom stanja njegove svesti. U običnom snu doživljavanje sveta je transformisano. U stanju budnosti čovek doživljava svet kroz prizmu trodimenzionalnog prostora i jednosmernog vremena. Ovde se može navesti sledeće poređenje. Pretpostavimo da su čoveku pri rođenju stavili ružičasta kontaktna sočiva a da on za to ne zna. Tada on sve vidi u ružičastoj boji. A kako tako vidi svet od rođenja, on, prirodno, i ne sumnja u to da je svet upravo takav. Ali kontaktna sočiva se mogu skloniti, i tada će svet postati sasvim drugačiji, pojaviće se u gami prekrasnih boja. Potpuno isto, ako uklonimo ograničenja svakidašnjeg budnog stanja i sa njim povezanog trodimenzionalnog viđenja sveta i vremena, to jest ako pređemo na više stanje svesti, svet će nam se učiniti potpuno drugačijim. Ova istina je poznata još od nezapamćenih vremena. Pogledajmo, šta se govori o prostoru u poslanici apostola Pavla Efežanima: „Da se Hristos useli vjerom u srca vaša, da budete u ljubavi ukorenjeni i utemeljeni; Da biste mogli razumjeti sa svima svetima što je širina i dužina i dubina i visina..“ (Gl.3, 17-18) Ovde se navode četiri dimenzije prostora. To znači da, kao rezultat određenog rada i pri određenim uslovima, a pre svega, po rečima apostola Pavla, pod uslovom ukorenjenosti i utemeljenosti u ljubavi, čovek može da počne da opaža četiri dimenzije prostora. A to proizilazi iz promenjenog stanja svesti, dodajem ja. U stvari, sa promenom stanja svesti čovek može da počne da opaža prostore proizvolјnog broja dimenzija. A šta praktično znači mogućnost ovladavanja sposobnošću opažanja četiri dimenzija prostora? Za razjašnjavanje ove situacije poslužičemo se poznatim oglednim primerom. Zaislimo pravu liniju. Ako na toj liniji uočimo bilo koju tačku, ona će onda podeliti tu pravu na dva dela. Ako sada tu tačku posmatramo kao pregradu, onda ona deli pravu na dva dela, ali tako da se zbog nje iz tačaka na jednoj polovini neće moći videti tačke druge polovine (isto kao što se u stanu zbog zida ne vidi šta se iza njega nalazi). Ali pravu liniju sa tačke gledišta matematike možemo da posmatramo kao jednodimenzionalni prostor. Ako možemo da izađemo u dvodimenzionalni prostor, to jest u ravan, onda ćemo moći da vidimo našu pravu sa strane i zbog toga ćemo moći da vidimo obe polovine istovremeno.

Razmotrimo sada proizvolјnu ravan, na primer površinu stola. Nacrtajmo kružnicu na toj ravni. Ta kružnica deli celu ravan na dva dela: odvaja ono što se nalazi unutar kružnice od onoga što se nalazi van kružnice. Ali ako izađemo u trodimenzionalni prostor, to jest, ako se u datom slučaju podignemo iznad površine stola, moći ćemo da pogledamo površinu stola odozgo i da istovremeno vidimo i ono što se nalazi u kružnici i ono što je van nje. Došli smo, konačno, do slučaja trodimenzionalnog prostora. Uzmimo loptu. Ona sav prostor deli na dva dela: na deo koji se nalazi unutar te lopte i na deo koji se nalazi van nje. No, ako ste stekli sposobnost opažanja četiri prostorne dimenzije, onda ćete moći da istovremeno vidite i ono što se nalazi unutar lopte i ono što je van nje. Moći ćete istovremeno da vidite ono što se nalazi, recimo, i unutar kuće i van nje. Vratimo se primeru površine stola. U našem primeru sa kružnicom na toj površini možete da uzmete kakav bilo predmet, recimo novčanicu, iz unutrašnjeg dela i preneti ga kroz vazduh u spolјašnji deo. Pri tome nećete preseći kružnicu, to jest granicu koja odvaja dva dela ravni. Moći ćete da premestite predmet iz unutrašnje oblasti dvodimenzionalnog prostora u spolјašnju, ne presecajući granice, zato što koristite izlaz u trodimenzionalni prostor, to jest u prostor sa većim brojem dimenzija. Analogno i u trodimenzionalnom svetu možete da prođete iz jedne sobe u drugu, ne koristeći za to vrata, kao da prolazite kroz zid, a u stvari služeći se četvrtom dimenzijom. Za one koji se nalaze u tim sobama to će biti čudo, i oni mogu, na primer, odmah da pozovu telefonom redakciju nekog časopisa kako bi i druge izvestili o tom potpuno neverovatnom događaju. Razmotrili smo problem prostora. Poslušajmo sada šta se kaže o vremenu u „Otkrovenju Jovana Bogoslova“: „I zakle se onijem koji živi va vijek vijeka, koji sazda nebo i što je u njemu, i zemlјu i što je u njoj, i more i što je u njemu, da vremena već ne će biti.“ (Gl. 10, 6). Objedinivši ovaj iskaz o vremenu sa iskazom apostola Pavla o prostoru, uviđamo da je uvek postojalo razumevanje toga da je opažanje sveta kroz prizmu trodimenzionalnog prostora i vremena ograničeno i da je to ograničeno opažanje sveta povezano sa nivoom stanja svesti koji je čovek dostigao na ovoj etapi svog razvoja. Takvo stanje stvari se može izmeniti. Dva navedena iskaza, uzeta iz klasičnog teksta, govore o mogućnosti izlaska van okvira uobičajenog opažanja. U stvari, zakoni prirode sa pojmovima trodimenzionalnog prostora i vremena koji se nalaze u njihovoj osnovi su samo površinski opisi tog Sveta. U stvarnosti postoji dublјa, fundamentalnija povezanost struktura sveta, a silom te povezanosti promene se u ovom Svetu mogu izazvati jednostavno, svojevrsnim volјnim aktom.

potrebno je da ovladamo višim stanjem svesti ili. i izmeriti koliko je težak. skoro isto kao što u poređenju sa budnim stanjem svesti izgleda naš obični san. Kako fizičari kažu. koji termin je klјučni? Ako pažlјivo pročitamo Jevanđelјe. Između ostalog. što je Carstvo Božje – više stanje svesti. Uzmemo parče leda i stavimo ga na tanjir. objašnjavajući da će se svakome ko uspe da zadobije Carstvo Božje. takva dela kao što je opštenje sa otišlima. da se u tom stanju nalazimo u trenutku izvršavanja volјnog akta neophodnog za dobijanje potrebnog rezultata. u krajnjem slučaju. koje nazivamo otišlima. kada je voda koja teče kroz tu cev naročito hladna. I može im se pomoći da se vrate ovde. možemo ga uzeti u ruku. Na tom višem stanju svesti čovek postaje sposoban da izvršava dela koja sa tačke gledišta obične budne svesti izgledaju neverovatna. Ali. ako taj komad leda odstoji u sobi neko vreme. on ima u vidu upravo pravi smisao te reči. Zamislimo da kod kuće sprovodimo sledeći ogled. fantastična. zato što u poređenju sa višim stanjima svesti obično stanje budnosti predstavlјa duboki san. A kada Isus uvek iznova govori „Probudi se!“. Međutim. Može se steći sposobnost da se otišli vide i da se opšti sa njima. Međutim. Doći će do novog faznog prelaza: materija je iz tečnog stanja prešla u gasovito. došlo je do faznog prelaza: materija je iz čvrstog prešla u tečno stanje. postaće nam jasno da je klјučna reč u njemu termin „Carstvo Božje“ (Carstvo Nebesko). Svi dobro znaju Jevanđelјe. Na primer. Čovek se nađe u drugačijem stanju. u suštini. upravo zato je ono unutar nas. Isus Hrist kroz razne alegorije uvek iznova poziva da se odreknemo svega radi zadobijanja Carstva Božjeg. I ako budemo gledali svuda naokolo nećemo moći da nađemo vodu koja je bila u tanjiru. pitanje je koja reč u njemu. zato što čovek sa višim stanjem svesti biva izbavlјen od ograničavajućeg modela trodimenzionalnog prostora i vremena. načina opažanja Sveta koji je svojstven uobičajenom budnom stanju. može primetiti kako se na njoj pojavlјuju . Upravo zbog toga. Kao nekakva analogija može se naveti ovakav primer. Jer. Ostavimo vodu u tanjiru i posmatrajmo šta će se dalјe dogoditi. otišli samo ako se posmatraju sa tačke gledišta svakodnevne budne svesti. onda se ponekad zimi. put ka Bogu. Carstvo Božje pre svega i jeste visoko stanje svesti. A po zadobijanju Carstva Božijeg sve ostalo će se čoveku pridodati. I tako. sve ostalo samo potom pridodati. A uspinjanje ka sve višim stanjima svesti i to je. treba uvideti da su oni. Sada postaje razumlјiva izreka „Carstvo Božje je u nama“. Sada je to tvrdi materijal.Da bismo mogli da budemo u stanju da proizvodimo slične promene. u stanju kada počinje da opaža fundamentalnu stvarnost. stvar je u tome da samo nekolicini od njih uspeva da se sopstvenim snagama vrate u naš svet. ako u stanu imate cev kroz koju teče hladna voda. videćemo da u tanjiru imamo samo vodu.

ponavlјam. ona se nalazi pored nas. ili. To se vodena para iz vazduha kondenzovala na površini hladne cevi. i prošlost i sadašnjost i budućnost postoje istovremeno. za čoveka sa višim stanjem svesti. Ali zadivlјujuća je.. slušali su šta su oni govorili. U knjigama ove serije razjašnjavamo kako se mogu menjati prošlost. Ispostavlјa se da je prelaz iz stanja života u stanje u kome se nalaze otišli nešto kao fazni prelaz. to jest otišlog je moguće vratiti u naš svet. analogija sa pretvaranjem leda u nevidlјivu paru i kasnijim obratnim prelazom. Ti lјudi su odnekud. I upravo zato vaskrsavanje se može naučiti. Tako je i sa otišlima: oni se nalaze pored nas. Pri tome. Naravno. Kada se voda pretvara u paru. onaj koji se vratio u svome povratku ne vidi ništa posebno a pogotovo ne nešto neverovatno. sadašnji postoje u sadašnjosti. iako je ne vidimo. Setimo se priča onih koji su preživali kliničku smrt. sve u svemu i nema principijelne razlike i zato je lјude uvek moguće prevesti u stanje života. Možete da se u to uverite ako porazgovarate sa nekim od onih koji su se vratili. oko nas. samo u različitim formama (kao u našem primeru sa ledom – vodom – vodenom parom. U vezi sa tim može se reći da je sa neke tačke gledišta vasksavanje standardna procedura koja razvija stanje svesti do života. Jer u samoj stvari i jedno i drugo su zapravo stanja svesti. često davali detalјne opise onoga što su videli i čuli. ne može biti potpuna. svesti koja se služi modelom trodimenzionalnog prostora i vremena.kaplјice vode. u tome što u stvarnosti između ta dva stanja. ili. gde je sve to N2O). da vremena već ne će biti. da bi kazao sledeće. samo sa tačke gledišta te svesti prošli životi su bili u prošlosti. kao što se uči svaka standardna procedura. nakon reanimacije. a buduće će postojati u budućnosti. ----------------------------- . može se reći neverovatna činjenica. U današnje vreme ima ih sve više i više. to jest. Za njega je sve to prirodno. Ako sakupimo malo te vode i stavimo je u frižider. nego o onima koji se nazivaju živima i onima koji se nazivaju otišlima. na najveće iznenađenje lekara. drugačije. bolјe je reći.“) Upravo zato je moguće čoveka iz „prošlosti“ prevesti u „sadašnjost“. U stvarnosti. Ali u stvari. kao i svaka analogija. sadašnjost i budućnost na osnovu poznavanja fundamentalnih zakona ustrojstva Sveta. ponovo ćemo dobiti led. Pri umiranju i kasnijem vraćanju u život koriste se prelasci u druge prostore o čemu ćemo još govoriti. samo sa tačke svakodnevne budne svesti. Ovaj primer sam naveo zato. nalaze se u statičkom stanju (setimo se „I zakle se. a u saglasnosti sa zadatkom ostvarenja večnog života. U vezi sa tim ipak bi bilo bolјe koristiti drugačiju terminologiju i govoriti ne o živima i otišlima. ispod plafona videli šta su lekari radili sa njihovim telom.. i posle su. On doživlјava taj prelaz isto tako kao što u običnom životu čovek doživlјava prelaz u normalno zdravstveno stanje posle prehlade ili gripa. stanja života i stanja otišlih. ili su prošli događaj ovog života bili u prošlosti.

to jest prostore koji imaju više od tri dimenzije. ako oni ne budu zasnovani na upravlјanju putem svesti čoveka. jer se upravo svest skladno razvija istovremeno sa razvićem celoga Sveta. Već sad se može reći da je dokaz za to neophodnost prevladavanja postojeće opasnosti od globalnog uništenja i ustanovlјenja duhovne kontrole nad razvojem tehnike. Zato i ovde. I naučnici to ne samo da razumeju. Jasno je da neprestan. zato što one svakog određenog dana u . ali rezultat će biti osetan. Radi baš sa tom „opremom“ . I kao što ćemo dalјe uvideti. na kraju knjige. ta okolnost će ih odmah suštinski ograničiti. A usavršavanje te opreme omogućuje dobijanje novih informacija. to jest veštački napravlјenu opremu. koje se može okarakterisati kao unutarnje viđenje. uvide ono što je opštije i što ih objedinjuje. i kretanje planeta Sunčevog sistema. Prvi pristup je svima dobro poznat. date su jednostavne vežbe za svaki dan u mesecu. potoji zadatak da se nekako izbavimo od ograničenja našeg sadašnjeg opažanja. upravo ovaj pristup morao bi biti prvi i osnovni. To je uopšte jedno od klјučnih pitanja. Međutim. Ovde čovek u svome radu ne koristi pribor načinjen u laboratorijama ili u fabrikama.to je zasebna velika tema i ona će naći sebi mesta u ovoj seriji. To pitanje se postavlјa pred svakog čoveka. Ranije sam već govorio da je promena stanja svesti i uzdizanje ka višim stanjima svesti – zapravo i najvažniji zadatak koji stoji pred čovekom. a drugi – pristup čoveka koji razvija skladno duhovno upravlјanje realnošću. Upražnjavanje tih vežbi može uzeti samo nekoliko minuta dnevno. koje ponekad na prvi pogled nisu međusobno povezane. I može se odmah reći da se sve knjige u ovoj seriji zasnivaju na ovom drugom pristupu. Drugi pristup poimanju Sveta je potpuno drukčiji. nezavisno od vrste njegove delatnosti. oni to i rade. ako oni ne mogu da opažaju takve prostore. Ali da biste već sada mogli da počenete da menjate svoj organizam i usaglašavate njegov rad sa pulsom Vaselјene. Ali pitanje je kako to uraditi. a pre svega. Naučnici koji rade na prvm frontovima nauke odlično znaju da je za objašnjenje pojava ovoga sveta neophodno stvaranje teorija koje koriste mnogodimenzionalne prostore.Potebno je još da se kaže nekoliko reči o razlici između dva pristupa poimanju Sveta: jedan od njih je – pristup naučnika. u Prilogu. on koristi instrument koji je napravio Gospod Bog – svoj sopstveni organizam. Na osnovu posmatranja i eksperimenata naučnici se trude da iza razdvojenih pojava. U svome radu naučnici koriste uređaje izrađene u laboratorijama i fabrikama. Svi mi još iz škole znamo za Nјutnove zakone pomoću kojih se može proračunati i kretanje fudbalske lopte i let aviona. ustanovlјava se zakon koji jednom formulom objedinjuje različite pojave. U slučaju uspeha. Ne. sve veći razvoj tehničkih sistema može postati opasan. kao i svuda. u cilјu razvoja svoje svesti . Šta konkretno čovek treba da radi u cilјu svog razvitka.

A to je i osnovni put poimanja Sveta. šta je to ruža? I može li se uopšte to uraditi? Ispostavlјa se da može. Cvet je sasvim blizu. kao da nećete uspeti da se probijete kroz nešto. da ustanovi procenat sadržaja određenih hemijskih elemenata u njemu. da prouči procese koji se odvijaju u tkivima cveta i mnogo šta drugo. I pitanje ostaje: kako bi se moglo saznati. Osećate pored sebe drugačiji život. Setite se kako ste opažali neki događaj koji se više puta ponavlјao. Vidite zdivlјujuće boje nežnih latica. da osetimo. treba imati u vidu da stanje u kome se obično nalazimo nije uvek jedno te isto. Makar na trenutak. osećate blagi miris koji se širi iz cvetova. Upravo smo govorili o tome da je na višem stanju svesti moguće savršeno drugačije opažanje sveta. ali kao da vas od njega deli neprolazna barijera. osećate to.mesecu predlažu radnju koja najbolјe odgovara upravo tom danu. Da bismo saznali šta je to ruža. Ali kako to da uradite? Osećate da je odgovor tu negde pored vas. prisetite se kako ste se svaki put osećali. ali samo. utisci su bili različiti. To je principijelno drugačija tehnologija sticanja znanja. Prosto posmatranje samog sebe veoma brzo to otkriva. I zato se iznova postavlјa pitanje: kako se to ipak može uraditi? Kako saznati. Život uvek iznova stavlјa pred nas to pitanje. Sa važnošću pitanja o promeni našeg stanja svesti srećemo se na svakom koraku našeg života. Setićete se da vaše opažanje nije uvek bilo identično. Osećaj je takav. Zamislite da se nalazite u parku i odjednom pred sobom vidite procvetalu ružu. nije potrebno ubijati ga. taj događaj ili taj čovek odjednom mnogo više uzbuđuje. šta je to divni miomirisni živi cvet. ali poznavanje svih tih procentualnih odnosa i tipova procesa neće nam mnogo pomoći da shvatimo. primećujemo da nas ovog puta. ali kao da je na drugom jeziku. naravno. Svi imamo takvo iskustvo. šta je to ruža? Obratimo se nauci. . pred vama je. A taj način se sastoji u sledećem. Osećate to celim bićem. Obratite pažnju: radi sticanja znanja tim putem nije potrebno rezati cvet. Međutim. I stoga te vežbe obezbeđuju maksimalnu efektivnost uz minimalni gubitak energije i vremena. Ali u isto vreme. treba da stanemo pred ružu. Nauka može da uradi hemijsku analizu cveta. Ponekad opažamo kao kroz maglu. danas. to se može učiniti samo na jedan način. a možda na latici blista pod suncem i neka kaplјica vode zaostala od poslednje kiše. Ali. kao da vam nešto nedostaje. Odgovor ide ka vama. Treba da se stopimo sa njom. na višem stanju svesti. I to je moguće. preciznije. Taj način mora biti osnovni. a ponekad kao da se ta magla razilazi a opažanje postaje jasnije. Napravimo malu digresiju. Vi posmatrate tu božanstvenu lepotu i ta lepota i taj miomiris vas očaravaju. Hoćete da ga pojmite. To je sticanje znanja bez uništavanja.

potrebno je usavršiti rad mozga. dogoditi i to. Zamislite da kod sebe u vikendici. stanja uzdizanja. da bi se uspešno kretali putem poznanja Sveta. ali jedan od najprostijih i u ovo vreme najefikasnijih je meditacija. Može se uzeti čista krpica i obrisati staklo. pre svega je potrebno da pobolјšamo svoje opažanje. I tada se pojavlјuje suštinsko pitanje: kako postići takvu promenu. Može se. Mogli smo brzo i prosto da dođemo do želјenog rezultata. počinjete mutno da razaznajete neke detalјe. menjajući svoj položaj. I tada ćemo bez ikakvih algoritama i statističkih obrada podataka čitko i jasno videti mrava. osećanje punoće života. nužno je izmeniti stanje našeg organizma. iako promena čak i jedne ćelije može da izmeni stanje vašeg organizma. možete početi da posmatrate mrava pod različitim uglovima. blaženstvo. I kada. pravilnog razumevanja i pravilne redovne prakse može se postići to da ta viša stanja svesti uvek budu sa vama. mada je to stanje nemoguće opisati rečima. Pomoću pravilnog duhovnog usmerenja. saginjete se. ali suštinskog pobolјšanja u razaznavanju nema. Hoćete da ga bolјe osmotrite. ali ipak se loše vidi – jer mrav je veoma mali. zato što smo učinio ono što je glavno: pobolјšali smo pribor koji smo koristili za posmatranje. Izlazite iz kuće u dvorište i odjednom vidite mrava kako ide svojom stazom. ispunjenosti radošću i srećom – to su već znaci višeg stanja svesti u poređenju sa našim običnim stanjem. ponekad za ceo život. I onda se setite da u rukama imate nađeno uveličavajuće staklo. ukratko. mogu se razraditi složeniji algoritmi delovanja i uvesti statistička obrada podataka. na primer. da se iz svog običnog stanja odjednom premestimo u dovolјno visoka stanja sveti. Ali moguće je i drugačije postupiti. Tada možete tome da pristupite naučno. ----------------------------Pitanjima koje smo postavili možemo prići i sa donekle drukčije strane. proučavate promene u posmatranoj slici.Sve to je u znatnoj meri povezano sa time što se praktično nikada ne nalazimo u istom stanju svesti – ono se neprestano menja u nekim granicama koje odgovaraju nivou našeg razvoja u datom momentu. A to se često događa u trenucima koji se pamte. Ono je tamo dugo ležalo i zato je pokriveno debelim slojem prašine. može se razviti ozbilјan program naučnih istraživanja. njega treba lično iskusiti. i tada čovek ima iskustvo nečega kao što je ozarenje. bezgranična radost bića. I tako. kako bi se to moglo uraditi? Postoji mnogo metoda za postizanje tog cilјa. u špajzu ili na tavanu nađete uveličavajuće staklo koje ste nekada tamo ostavili. naravno. Približite ga mravu. iskusimo ta osobita stanja. Možete da počnete da približavate i odmičete staklo. kao što se događa. Usled redovnog bavlјenja meditacijom dolazi do .

u suštini predstavlјa oblik meditacije. To potvrđuju naučna istraživanja sprovodena putem primene elektroencefalograma. Posluživši se jezikom fizike. A teško je čak i zamisliti sve mogućnosti takvog sistema. Međutim. iako je razlika u svojstvima zraka lasera i običnih izvora svetla neobično velika. Postoji mnogo vidova meditacije. U hrišćanskoj tradicije je poznata takozvana umna molitva. ipak razlika u radu organizma nakon osvajanja meditacije i pre toga neizmerno veća. upravo koherentni režim rada mozga kod njega dovodi do pojave principijeno novih sposobnosti i mogućnosti. pri meditaciji ne dolazi samo do promene u radu mozga. Molitva. U stvari. A upravo koherentnost laserskih zraka objašnjava sva njihova jedinstvena zadivlјujuća svojstva. A kada čovek potpuno osvoji tu praksu. Brzi prelazi u visoka stanja svesti mogu se osetiti pomoću različitih koncentracija. Suština tih radova sastoji se u tome da je prvi put uspešno proizvedeno koherentno zračenje i da su ustanovlјeni principi njegovog dobijanja. Elektroencefalogramima je proučavan uticaj meditacije na vrstu moždanih talasa u raznim delovima mozga.principijelne promene rada mozga: postepeno sve više i više delova mozga počinju da rade usaglašeno. Pri izuzetno velikoj koncentraciji. Tako. svake njegove ćelije. treba imati u vidu da i sama meditacija može biti veoma raznovrsna. U pomenutim eksperimentima cilј je bio da se ustanovi kako se prilikom meditacije menja baš rad mozga. I još jedna važna napomena. Pri tome. ta razlika je toliko velika. može se shvatiti da je. molitva kao i svaka prava meditacija. jer se o njemu gore i govorilo. meditacije mogu biti sastavni deo tog procesa. on u svoje ruke dobija kvalitativno drugačiji instrument. Na analogan način. Istraživački radovi u ovoj oblasti nagrađeni su Nobelovom nagradom iz fizike. Kad kažem da je jedan od metoda promene stanja organiѕma meditacija. Dodajmo jednu važnu napomenu. ako koristimo analogiju sa laserom i ako sa laserom poredimo živi organizam. Svi znaju kakvu je revoluciju u nauci i tehnici proizvelo otkriće lasera. I kao u slučaju lasera. treba da bude duhovna. molitva visokog duhovnog mivoa. ceo mozak počinje usaglašeno da radi. --------------------------- . Istraživanja su pokazala da usled praktikovanja meditacije postepeno sve više i više delova mozga počinje da radi usaglašeno. pri kojoj se svest drži u oblasti srca i koja je veoma delotvorna za uzdizanje na viša stanja svseti. može se reći da je mozak čoveka počeo da radi koherentno. naravno. već i celog organizma. Jer treba imati u vidu da je čovečiji organizam – sistem koji ima sposobnost za bezgranično usavršavanje. kada čovek određenom praksom postigne da njegov mozak počne da radi u koherentnom režimu. na primer. da čovek faktički prelazi na drugi nivo postojanja.

Tako treba priznati da je taj upad u bazu podataka. Sve to se i inače radi zbog toga da bi se dobio odgovor. događaju u raznim oblastima života. Uzmimo dva čoveka. dolazi iz iste baze podataka. Tada je jasnoviđenje način da operator uđe sa svojim pitanjem u Kosmičku mrežu. U nekom smislu.Da bi saznali stanje unutrašnjih organa pacijenta lekari koriste instrumente i zato na primer šalјu pacijenta na rentgen ili na ultrazvučnu dijagnostiku. Treba samo pružiti ruku i uzeti ga. mada je ta pojava najočiglednija na polјu nauke. ispruža ruke napred i stoji čekajući da padne . a ona su ponekad veoma značajna. neka nas. nego i saznati njihovu funkciju. sprovoditi ekperimente. odgovor putem jasnoviđenja se dobija trenutno. u tom smislu da se odgovor često dobija kao rezultat dugotrajnog ispitivanja i upornog rada. Isto tako.Otkriće je uopšte jedna od pojava u našem životu. recimo. na žalost. Tako dolazimo do sledećeg pitanja: a šta se može reći reći sa razmatrane tačke gledišta o otkrićima lјudi koji ne vladaju jasnoviđenjem? Kada čoveku u glavu dođe blistava misao i on dolazi do otkrića. zanima neki organ. Uz sve to. a takođe i metode ozdravlјenja. taj odgovor ne dolazi čoveku slučajno. Ovde se javlјa interesantno pitanje: kako dolazi do otkrića? Otkrića se. uvek slučajan. ta misao je odgovor na njegova traganja. Zaista. Pomoću jasnoviđenja ne samo da je moguće videti unutrašnje organe. Jasnoviđenje . i da li će uopšte stići. kao na primer slepo crevo. ispostavlјa se da postoji nešto slično Kosmičkoj mreži Internet. Svoj organizam prevodi u potrebni režim rada i jasnoviđenjem vidi sve unutrašnje organe pacijenta. prikuplјati podatke. Kao instrument on koristi sopstveni organizam. a to se može uraditi jasnoviđenjem. Sa čime bi se moglo uporediti ovakvo dobijanje informacija? Nešto donekle slično postoji u našem savremenom životu. Jasno je da je Prirodi jasno čemu ono služi. Ona su pre svega vidlјiva u oblasti nauke. I ona. To je globalna mreža Internet. Dakle. odgovor postoji. gde postoje podaci o svemu. Ali nikada nije moguće reći kada će odgovor stići. i hoćemo da saznamo šta je njegova svrha. Pomoću te mreže može se dobiti bilo koja informacija iz proizvolјne tačke Zemlјine kugle. tragati za zakonomernostima i tako dalјe. njime se ne upravlјa.. Može se napraviti ovakvo poređenje. analizirati ih. kojima je potrebna voda. Čovek se pri tome može uporediti sa operatorom. naravno.to je univerzalni način pristupa informaciji. treba ga samo uzeti. Čovek sa razvijenim unutrašnjim viđenjem postupa drukčije. Ovde nije potrebno.. kao u naučnom pristupu. jer nije kontrolisan. ali ima ih i u drugim oblastima – to na primer može biti nekakva izmena u tehnološkom procesu u fabrici ili u društvu. Jedan od njih sastavlјa dlanove. Ali ako odgovor u stvari već negde postoji. A ona radi toliko brzo da odgovor stiže trenutno. iz baze podataka Kosmičke mreže.

Drugi zna za postojanje vodovodne mreže. Ali može se postupiti i drukčije. ona već upravlјa njegovim ponašanjem. Da bi čovek mogao da osvesti tu informaciju i da se svesno njome posluži da bi odredio svoje ponašanje. to pitanje malo podrobnije. A taj zadatak je – neumiranje živih. . Ako uzmemo na primer gore navedeno pitanje u vezi slepog creva. Zadivlјujuće stvari je moguće ispričati i o drugim organima. U tom slučaju imuni sistem radi reprodukcije mora da se odražava unutar leve ili desne hemisfere. To poređenje više odražava spolјašnju stranu te pojave. što povećava opterećenje mozga. i zato je potrebno dati podrobnije objašnjenje. on prosto odlazi do slavine i otvara je. u vidu neposrednog znanja. potreban je visoki nivo razvitka svesti. U osnovi te medicine leži praksa vaskrsavanja. Razmotrimo. u njemu nisu odraženi njena velika dubina i raznovrsnost. Više od toga. slepo crevo nam se prikazuje u potpuno drugom svetlu. I kada je još nedešifrovana. dovodi do povećanja unutarlobanjskog pritiska i do drugih neželјenih posledica. radi dobijanja informacija ući sa pitanjem u kosmičku mrežu. možemo videti da do sada takvog upada nije bilo. a to je upravo onaj cilј o kome sam već govorio. Naravno. Jedna od njih je sledeća. medicini budućnosti. koja već postoji u sadašnjosti. Zato. mi ga po prvi put otkrivamo. Šta se sve ne može reći samo o hipofizi! U četvrtoj glavi govorićemo o novoj medicini. Upravo praksa vaskrsavanja određuje principe nove medicine i pre svega princip potpune obnove. može se. odnosno kada je čovek još nije svestan njenog prisustva. Savremena nauka još uvek ne zna šta je to slepo crevo i koja je njegova svrha. Ta nova medicina već se prihvatila rešenja svog osnovnog zadatka. oslablјena je funkcija rezervne reprodukcije imunog sistema. Na taj način. Služenje jasnoviđenjem sam radi očiglednosti uporedio sa ulaskom u Kosmičku mrežu internet. on ume njome da se koristi. vedro ili ceo rezervoar – koliko mu treba. Dakle potrebno je vladati standardnom procedurom za dostup informacijama. u kojoj se može naći odgovor na svako pitanje koje nas zanima. kao što je rečeno. primera radi. informacija postoji već i u statusu onoga koji postavlјa pitanje. Kada se slepo crevo odstrani. kao ni u bezbrojnim drugim slučajevima. a to je veoma važno. I jedna od uloga slepog creva je održavanje ravnoteže tih sistema. rekonstrukcije materije. kada mu je potrebna voda. Informaciju je moguće uzeti odmah i neposredno sa mesta gde postoji senzor koji postavlјa tu informaciju. I više od toga. Ispostavlјa se da je to važan organ koji ima nekoliko funkcija. I sipa vodu – čašu. A pomoću jasnoviđenja može se saznati sve o slepom crevu. I više od toga. kako bi sakupio malo vode.kiša. Slepo crevo odražava projekciju leve polovine mozga na desnu kroz imuni sistem organizma. Stvar je u tome da pitanja ima veoma mnogo a slučajnih upada do odgovora suviše malo. Gore sam pomenuo problem slepog creva. Svemu gore rečenom treba pridodati i jednu važnu napomenu.

čini vam se da leti mala okrugla grudvica. Tu se vidi dvoglavi orao. U glavi goluba. teleportacija i druge. Može se pomisliti da je postao tako mali zato što se veoma mnogo skupio. u letu ptica ima mnogo toga neočekivanog. Ako posmatrate orla kada polazi u napad. Tokom dugog vremena te pojave su bile zagonetke. telekineza.U jednoj od knjiga ove serije govorićemo i o numerologiji – simboličkom izračunavanju. ja vidim cifre povezane sa konkretnim neispravnostima. Orao može i da menja oblik tela. princip letenja je različit nego kod ptica koje lete danju. Najzanimlјiviji je slučaj orla. dajem sud o stanju aviona na osnovu broja ispisanog na njegovom boku. U sledećim knjigama razmotrićemo i takve pojave kao što su levitacija. Ili to. naravno. takođe dolazi. Međutim. Nije slučajno ni to što se lik orla može videti na grbovima mnogih država. . ali on ima i sposobnost dematerijalizacije. zavisno od zadatka koji ima pred sobom. Na primer. Čak se i letenje može ostvariti na osnovu različitih principa: na primer kod sove. kada. i zbog toga nastaje drukčija dinamika leta. to jest on ume da raspoređuje gravitaciju. mada do skuplјanja. treba uračunati da orao može i nekoliko puta da promeni svoju zapreminu. Čovek. Zato je moguće numerologijom analizirati situaciju. U njihovom letu suštinsku ulogu ima antigravitacija koju one proizvode. materijalizacija i dematerijalizacija. Stvar je u tome. telepatija. ali uglavnom do smanjivanja zapremine dolazi na račun dematerijalizacije pojedinih delova tela. o kojima ćemo govoriti u odgovarajućoj knjizi. da se ta nauka može koristiti za analizu konkretnih situacija i prognoziranja. kako lebde visoko na nebu. Po tim sposobnostima orlu se može približiti samo soko. noćne ptice. Ushićuje nas lakoća i neusilјenost sa kojom to čine. mogu biti povezani sa događajima iz stvarnog života. s drva na drvo. Mi ćemo razjasniti kakva tu veza postoji i kako se numerologija može koristiti u svakodnevnom životu. koji ne izučava specijalno numerologiju. koje on poznaje još iz školske aritmetike. Druga interesantna tema je život životinja i ptica. Došlo je vreme da se na te zagonetke odgovori. Za njega je to zagonetka. I on ima sposobnost stvaranja antigravitacije. Međutim. Orao ima i druge zadivlјujuće spsobnosti. Nauka na primer još ne zna zašto ptice samo povremeno lete pomoću zamaha krila. Tako to nije skuplјanje. na primer. gravitacija je deset puta manja nego na kraju repa. ne shvata na koji način obični brojevi. On ne vidi vezu. primenom jasnoviđenja. Od detinjstva gledamo kako preleću ptičice s grane na granu. Orao sa dve glave – to je znak postojane srećne budućnosti. Kod raznih ptica promena gravitacije i njeno raspoređivanje duž tela se odvija na različite načine. Vidimo lik orla i na grbu Rusije. Nisu slučajno prvobitni narodi celog sveta povezivali lik orla sa Tvorcem.

Živa stvarnost stvarnog spasenja za sve. Sve one su dokumentovano potvrđene. već na praktičnom planu. a u druga dva slučaja – o vaskrsavanju žena. nakon nekoliko nedelјa (3). omogućiće pristupanje rešavanju zadatka stvaranja bez razaranja. Stvar je u tome da molbe za vaskrsnuće stižu do mene nekada odmah nakon nastanka biološke smrti a nekad i posle dugog vremena. POGLAVLjE 1 KONKRETNE ČINјENICE VASKRSAVANјA LjUDI U ovom poglavlјu ćemo razmotriti nekoliko konkretnih činjenica vaskrsenja. U slučajevima (1) i (2) radi se o vaskrsavanju muškaraca. živa stvarnost. Kao rezultat. nakon nekoliko meseci (1). Uopšte. Bilo kakva takozvana agresivna sredina pri ovakvom pristupu se može preobraziti i u preobraženom obliku može se pojaviti kao neagresivni element prvobitne sredine. . Ona ukazuje na alternativni put razvitka civilizacije. materijala koji se neće habati ili mašina kojima prilikom eksploataciji neće biti potrebni značajni dopunski resursi. Sada je to. Primetimo da činjenice vaskrsnuća dokazuju obnovu materije što opet govori o nesvrsishodnosti i nelogičnosti bilo kakvog razaranja. i nakon nekoliko godina (2). Praksa vaskrsavanja se u našem veku nagomilavanja oružja masovnog uništenja pojavlјuje kao metod spasenja. u vezi sa čime se dole razmatrana četiri slučaja međusobno razlikuju po tome koliko je vremena prošlo između biološke smrti i vaskrsnuća. sreće i ispunjenog beskonačnog života. mehanizama obnove. Princip obnove može se lako proširiti na sve sfere lјudskih delatnosti. Veliki sklad sa okolnom sredinom može se obezbediti stvaranjem. kao i vaskrsavanje. I sve je to u našim rukama. konačno. može se pronaći delotvorna strategija ponašanja koja će omogućiti da se izbegnu ekološke katastrofe i obezbedi dalјi razvoj bez razaranja okolne sredine. Treba uvek pamtiti jednu veoma prostu istinu: čovek se rađa radi radosti. Iz sveg tog obilјa postojećih dokumentovanih slučajeva izabrano je nekoliko različitih slučajeva. On će moći da posluži i kao osnova za razvoj stvaralačkog mišlјenja budućih pokolјenja. već se dogodilo mnogo faktičkih vaskrsenja. I sve to je savršeno realno. Razvijanje mehanizama regeneracije. na primer. Predočene činjenice se odnose na: vaskrsnuće nakon nekoliko sati od nastanka biološke smrti (slučaj 4). I to pitanje se više ne postavlјa na teorijskom. Isto tako.Čovečanstvo je u celini došlo do kvalitativno novoe etape svog razvoja: na pozivnici dana stoji neumiranje živih i vaskrsavanje onih koji su otišli. a dokumenti su navedeni u Prilogu A. Jer treba imati u vidu da je vaskrsavanje – upravlјanje celokupnim spolјašnjim prostorom.

prev) iz Moskve u Kalјinjingrad Pribaltički a u kupeu vagona zajedno sa njom je putovao čovek koji je veoma ličio na mog sina Rusanova A. treći tom. do udublјenja na njemu. ali gapri tome ni jednom nije nazvao po imenu. Citirane izjave reprodukovane su u Prilogu A. preživela sam infarkt. Moj sin je sahranjen na Vostrjakovskom groblјu u Moskvi. P. gestovima. (Prilog A. pristupamo razmatranju prvog slučaja. 180) „5. izdavačka kuća “Sopričastnostь”. avgusta 1950. sa kojom sam posle njihovog razvoda ostala u prijatelјskim odnosima. Tekstovi ovde navedena dva iskaza uzeti su iz knjige: Grigorij Grabovoj „Praksa upravlјanja Put spasa. juna 1995. Izjava Rusanove Emilije Aleksandrovne iz 27. Pre obraćanja Grabovom G.. 1996. Moj sin se rodio u Moskvi a umro je takođe u Moskvi. sa molbom za vaskrsavanje moga sina Rusanova A. bila sam potpuno očajna. Posle obraćanja Grabovom G. pristustvovala je njegovoj sahrani i parastosima. Kozlova Tatjana Ivanovna. godine. I. E. i prišavši sinovlјevom grobu videla sam da se celom dužinom preko njega pruža duboka pukotina. negde početkom oktobra 1995. E. Ona. ugledavši novac (novoizdata novčanica od hilјadu rubalјa) glasno iskazao nepoznavanje te novčanice. Negde oko ponoći jasno sam videla (iako su mi oči bile zatvorene) kako se od mojih grudi do sinovlјevog groba. izgublјen. izgledom. godine. Početkom februara 1996. P. godine. Bio mu je veoma sličan po spolјašnosti. po manirima. godine prilikom ličnog susreta sa Grabovim Grigorijem Petrovičem. ali nekako rastresen. str. protežu dve bele vrpce i kako sam potom potegla te dve vrpce ka sebi i pri tome osetila težinu. P. Kada sam se obratila Grabovom G. On je putovao sa čovekom koji kao da ga je pratio.“ . stranice 756-757 i 758-759. 05.. Kozlova T. obratila sam mu se sa molbom da u potpunosti vaspostavi mog sina Rusanovog A.“. godine. Knjige su izdate u Moskvi 1998.. godine putovala je vozom „Jantar“ („Ćilibar“. razgovarala sam o tome sa bivšom ženom mog sina Kozlovom Tatjanom Ivanovnom. E. rođenog 22. Sve to je trajalo nekoliko sekundi. godine. mi je nekoliko puta pričala da je često na ulicama gradova Kalјinjingrada i Moskve sretala lјude koji su ličili na mog sina Rusanovog A. E. ponašanju. E. a moje viđenje njegovog groba bilo je na nivou prozora mog stana koji se nalazi na sedmom spratu. sempembra 1995. a preminulog 16.1 I tako. a da se u sredini obrazovalo malo udublјenje kao da je zemlјa iznutra izbačena. počela sam da osećam njegovo (duhovno) pristustvo u kući. prim. u meni se pojavila nada u sinovlјev povratak. I. upravlјao njime. je bila veoma začuđena kada je moj sin Rusanov A. U vreme nakon naših razgovora u periodu od oktobra do februara Kozlova T. Pošla sam na groblјe.

E. spolјašnji oblik i oval lica. preminuo 16.“ Ovo je opis tog slučaja. rođenom 20. odgovarale su i karakterne crte. Faktički. u . najveći deo vremena čitao je novine). Uz to. videvši ga. E. onaj koji je nalikovao Rusanovu bio je začuđen. Posle razvoda braka sa Rusanovim A. verovatno.. Čovek koji ga je pratio bio je muškarac srednjeg rasta. 1996. majke otišloga. avgusta 1950. ili tačnije. Posle toga. godine u Moskovskoj oblasti. Razmatranje ćemo početi izjavom Emilije Aleksandrovne. sačuvao profesionalne navike. godine. E. E. godine u vreme mog putovanja na liniji Moskva – Kalјinjingrad u vozu „Jantar“. na samom početku svoje izjave Emilija Aleksandrovna govori o tome kako se posle početka mog rada na ponovnom uspostavlјanju njenog sina kod nje pojavio osećaj njegovog duhovnog prisustva u kući. 05. rođenog 1950. Iako je.. godine na ulicama uočavam lјude koji su ličili na Rusanovog A. a prilikom putovanja u grad Kalјinjingrad u Kalјinjingradskoj oblasti sa mnom u kupeu je putovao čovek za koga sam pomislila. E. I kada mu je taj čovek pokazao novac. Stvar je u tome što se. je. godine do februara 1996. da izgleda kao da su ga dovukli sa onoga sveta. E. I u vezi sa tim telo. godine u Moskvi. godine. Taj čovek koji je ušao u kupe ličio je na Rusanovog A. str 181) Od decembra 1975. videvši novoizdatu novčanicu od 1000 rubalјa. ono što se obično naziva životom. U tim opisima naveden je čitav niz važnih momenata koje ćemo podrobnije razmotiriti. boja očiju. prema službenoj umrlici. On je imao iste navike (ćutlјivost. juna 1927. jer je muškarac koji ga je pratio rekao da oni prevoze automobile.. na šta mu je pratilac objasnio da su te novčanice nedavno štampane. godine bila sam u braku sa Rusanovim A. ostala sam u prijatelјskim odnosima sa njegovom majkom Rusanovom Emilijom Aleksandrovnom. ona mi je saopštila da se obratila Grabovom Grigoriju Petroviču sa molbom da vaspostavi njenog sina Rusanovog A. godine do oktobra 1982. godine po sledećim osobinama: boja kose. Rusanov A. Stekao se utisak da je on (taj koga je onaj muškarac pratio) neko vreme bio odvojen od stvarnog života. E. predstavlјen od strane neposrednih učesnica tih događaja.. čak i kada kod čoveka nastupi biološka smrt i on prođe kroz fazu sahranjivanja i nalazi se u konkretnom grobu. juna 1995. U vreme našeg susreta 26. u njegovoj svesti kao i ranije čuvaju sva stečena znanja i što je ta svest svesna svoje povezanosti sa telom u kome više nema života. koji ga za vreme putovanja ni jednom nije pozvao po imenu. godine (Prilog A. Maniri ponašanja ušavšeg u kupe tačno su odgovarali manirima ponašanja Rusanova A. februara 1996. počela sam da u periodu od oktobra 1995. septembra 1995.Izjava Kozlove Tatjane Ivanovne iz 27. strast za čitanjem. rođenog u Moskvi 22. E. znajući za to da Grabovoj Grigorij Petrovič radi na vaskrsavanju Rusanovog A. Goreopisani susret odigrao se 2.

iako se fizičko telo nalazilo u grobu i prema tome. povratnik govori o tome. a to je poznata činjenica. I tako. oko ponoći. prirodno. tako i novu informaciju. U datom slučaju. Emilija Aleksandrovna piše da je jednom. i kako je ona zatim povukla te vrpce prema sebi. Odavde se vidi da je. . a da je viđenje njegovog groba bilo na nivou prozora njenog stana koji se nalazi na sedmom spratu. prilikom ispitivanja vaskrslog ispostavilo se da je u trenutku obraćanja spolјašnje svesti on sve to zaista opažao i svoje fizičko telo dovodio u vezu sa svojim sopstvenim „ja“.kome više nema životnih procesa. Dalјe. Posle toga nastupa faza stvaranja materijalne strukture oko duše. koja se odnosila na ranije funkcije datog fizičkog tela. samo što u našem slučaju posle biološke smrti nije prošlo nekoliko dana nego nekoliko meseci. Može se reći da je i teorijski i praktično moguće čoveka posmatrati kao strukturu svesti koja ima određeni telesni omotač. to je ona struktura koju obično vidimo kada posmatramo lјude. koje se odnosila na njegovu biološku smrt. Objašnjenje za ovo je sledeće. posle vaskrsnuća. Govorio sam o primarnom materijalizaciji svesti u sferni oblik. prilikom fiksacije materijalne svesti za njega adekvatno reaguje na dodir spolјašnje svesti. Sve to je trajalo nekoliko sekundi. To jest. Dalјe. bilo ograničeno u svojim mogućnostima. Pri tome je važno napomenuti da je to znanje u sebi sadržalo kako raniju informaciju. Sada ću usput načiniti još jednu primedbu. zamišlјajući telo. Iz dalјeg opisa sledi da je sin Rusanove bio sahranjen na moskovskom Vostrjakovskom groblјu. osetivši pri tom težinu. moguće duši predati znanje o vaskrsnuću. usled upravlјanja bila je ostvarena projekcija u strukturi vaskrsnuća. te se prema tome javlјa i adekvatni odgovor. u datom slučaju telo sina. zatvorenih očiju. videla je da se preko groba pruža duboka pukotina i da se na sredini groba obrazovalo udublјenje kao da je zemlјa iznutra izbačena. deo društva. ona jasno videla. Posle početka mog rada na vaskrsnuću došlo je do primarne materijalizacije te svesti u obliku sfere i njenog izvođenja u informacioni skelet planete. bio je stvoren isti čovek. Više od toga. Čitamo dalјe izjavu. one svesti koja se nalazila u fizičkom telu. bilo je stvoreno isto ono telo. na informaciju koja je sadržana u impulsu spolјašnje svesti. Pomenuto izbacivanje iznutra treba posmatrati kao primarnu materijalizaciju svesti. Posle prolaska te sfere kroz informacioni skelet planete može doći do njene projekcije bilo u sledeći plod (i tada se rađa dete) bilo u strukturu vaskrsnuća. Kada je Emilija Aleksandrovna došla na groblјe i prišla sinovlјevom grobu. da je njegov položaj na opštem informacionom nivou pokazivao da njegovo fizičko telo nastavlјa da postoji i ima sve moguće i neophodne osobine za to da nastavi da bude deo zajedničkog socijuma. tu je učinjeno isto što je učinio i Isus Hrist kada je vaskrsao Lazara. kako se od njenih grudi do udublјenja na sinovlјevom grobu protežu dve bele vrpce.

Poznavanje te povezanosti i momenata koji su s njom u vezi je važno za proceduru vaskrsavanja. da li biste mu prišli i rekli: „Zdravo! Šta je. možemo sebi predstaviti kakav ju je vihor najrazličitijih osećanja zahvatio: i iznenađenja. Druga vrpca – to je moguća proglongacija. prirodno. kao da su vam noge odjednom postale vunene? I mada Tatjana Ivanovna ne piše o svojim osećanjima za vreme tog susreta. to je struktura rošenja njenog sina. Gore sam već govorio da su posle biološke smrti čoveka moguće dve varijante: ili rođenje u drugom detetu. nakon što mi se Emilija Aleksandrovna obratila sa molbom za vaskrsavanje njenog sina i nakon što je to saopštila bivšoj supruzi svoga sina Kozlovoj. koji je dala Emilija Aleksandrovna. a zatim je. Kozlova na ulicama Kalјinjingrada i Moskve počela da sreće lјude koji su ličili na njenog bivšeg muža Rusanova. za ono mesto gde se nalazi telo posle biološke smrti. mora biti usmeren na to da iz te privezanosti izađe. izgubivši moć govora. Između ostalog. a dalјe se već odvija izlaz na informacioni skelet spolјašnjeg sveta. Pojava dve povezujuće vrpce i opažanje sinovlјevog groba na nivou stana koji se nalazi na sedmom spratu označava sjedinjavanje struktura svesti sina i spolјašnje sredine. i zbunjenosti. Prva vrpca je nastala u trenutku kad je majka rodila dete. I. nemoćni da napravite ni korak. Ako se pročita opis tog susreta. i izbliza srela čoveka koji je po svemu ličio na Rusanova. U datom slučaju zbog spolјašnjeg upravlјanja ostvarena je varijanta vasrsavanja. nego i svih drugih struktura svesti. Pri tome taj čovek na vas ne obraća nikakvu pažnju. (i tako se opis dalјih događaja može pratiti u iskazima obeju žena). koji je dala Kozlova.Gore opisane dve vrpce karakterišu prelaznu fazu. Šta mislite. i. ponovno stvaranje istog tela. Dalјe se tekst izjave Rusanove E. može se steći utisak da se ona ponašala previše pasivno. I sam vaskrsavajući. ostvarivanje prvoovaploćenja. To znači da ono mesto gde se polaže telo postaje mesto njegove privezanosti. pri čemu ne samo ponovno stvaranje materije. više me ne poznaješ?“ Ili biste. zamislite da sami putujete u kupeu voza i da odjednom srećete čoveka koji kao dve kaplјe vode liči na vašeg rođaka koga ste sahranili pre nekoliko meseci. i rastrojenosti i . produženja njegove svesti ili njegove suštine. zanemeli od iznenađenja. razmatramo sa te tačke gledišta. kada je putovala vozom „Jantar“ iz Moskve za Kalјinjingrad priblatički. U praksi vaskrsavanja postoji prilično svojevrstan trenutak koji karakteriše privezanost tela za onu strukturu. koji je ušao u njen kupe. onda se može reći da je ona videla oblik groba kao varijantu privezanosti biološkog tela za fiksirano mesto. Ukupna oblast povezanosti zahvata otprilike površinu od oko 50 metara u prečniku od groba. možda. Iz teksta postaje jasno da je. Primarna privezanost se nalazi u prečniku od oko dva metra od fizičkog tela. jer obrnuti prolaz kroz biološku smrt u stvari predstavlјa i prelaz kroz strukturu privezanosti. i prema tome. ili vaskrsnuće. zasniva na informaciji koju je dobila od Kozlove T. ako opis viđenja. A. Ali. sledstveno tome.

i da će se vaskrsavanje uskoro doživlјavati kao nešto sasvim prirodno. Oni.najednom ponikla svest o stvarnom vaskrsenju. Vidimo. a potom za vreme putovanja iz Moskve u Kalјinjingrad. upravlјanja situacijom. da će ono postati norma života. Ali za sada čovek još uvek. Prilikom prvog susreta sa vaskrslim posebno je važno početi razgovor sa njime i ponuditi mu pomoć. kad piše da je viđala lјude koji su ličili na njenog bivšeg supruga. još uvek ima lјudi koji ne razumeju da je to standardna procedura. U vezi sa ovim treba reći da otišli. kao da ne prihvata odmah moguće čudo. Uprkos svemu. postepeno je dovodeći do toga da prihvati mogućnost njegovog povratka. kod njih nastaje drukčija psihička struktura opažanja stvarnosti. tim pre što je Kozlova već znala za to da teče proces vaskrsavanja. Ta tehnika se predaje . te se prilikom vraćanja na fizički nivo neko vreme drže na rastojanju od pedeset metara od onih lјudi kojima se vraćaju. Ova knjiga upravo i navodi čoveka na osvešćivanje istinskih. u svom kupeu. u datom slučaju bolјe reći 'oni koji se vraćaju'. Vraćamo se priči Rusanove. da se Rusanov pojavlјuje već u neposrednoj blizini svoje bivše supruge. A u vezi sa tim. da se pravilno ponašamo u sličnim situacijama. fazu vizualizacije. veoma dobro osećaju stanje onih lјudi kojima se vraćaju. izvornih realnosti i omogućuje nam da se pri tome snađemo. što su im predati ti elementi. Obratite pažnju na to da se ovde kod vaskrslog projavlјuje vladanje tehnikom upravlјanja. srela izbliza. Zbog toga prilikom čitanja izjave treba imati u vidu i stanje čoveka u takvoj situaciji. Mnogi zakoni im se čine apsolutno tačnim i preko njih oni nikada ne prelaze. u ovom slučaju. kad je čoveka koji je po svemu ličio na Rusanova. dolazi do prelaska u drugu fazu. smatraju. i to potrvrđuje njihovo lično iskustvo. da je život večan. Zato je. uprkos svemu. u kupeu voza. Može se razjasniti da se vaskrsli prema živećima ponašaju veoma pažlјivo i sa takvim razumevanjem zato što su njihovoj svesti bili predati i elementi vaskrsnuća. Zato je Rusanov u početku počeo da se pojavlјuje na izvesnom rastojanju od svoje bivše žene. ili je. ugledavši iznenada kraj sebe u kupeu voza sahranjenog rođaka ne može da dođe ni do kakvog zaklјučka. u kojoj vaskrsli vać počinje da stupa u bliže dodire sa živima. i oni ni u kom slučaju ne mogu da izlože te lјude nepotrebnom stresu. onom mestu gde ona govori o tome kako je u početku Kozlova počela da najpre na ulicama sreće lјude koji su ličili na Rusanova. Kod njih takođe dolazi i do osobenog odnosa prema zakonima makrokosmosa. u današnje vreme mnogi još uvek vaskrsenje smatraju čudom. ona zaista i viđala već realno vaskrslog Rusanova. ili se boji da ne uradi nešto neumesno. u kojoj se povratnik opaža na njivou osećanja. na primer. Posle prve faze kontakta. Oni znaju i za postojanje vezanosti u prečniku od pedeset metara.

već sam govorio da vaskrsli dobro osećaju situaciju i stanje čoveka koga imaju pred sobom. i prelaz iz te zone ka pratećem čoveku. vozilo u kom putuje vaskrsli. to jest zone samoga groba. da bi u toj situaciji to moglo doveti do šoka Kozlove što bi moglo izazvati razaranje nekih njenih ćelija. Primetiću. koji je ranije bio mrtav. I. po manirima. on je prošao duboke stadijume destruktuiranja a zatim struktuiranja svesti. i isto tako i stvara ssituacije koje su potrebne radi uspostavlјanja kontakta sa onima koje je poznavao i kojima se vraća. Ali. ostavlјam za sad po strani... Pri tome uopšte nije obavezno da taj drugi čovek bude stvaran čovek u običnom smislu. ta okolnost da čovek pratilac u prisustvu Kozlove ni jednom nije pozvao Rusanova po imenu govori o tome. Napominjem da ovo ne mora obavezno biti čovek. da je posle onoga što joj je ispričala Kozlova o susretu sa njenim sinom u kupeu voza kod Rusanove došlo do potpune identifikacije vaskrslog upravo sa njenim sinom. on dejstvuje veoma pažlјivo. ponašanju. I tako. Posle gore citirane fraze ona piše: „Kozlova T. to može da bude i naprosto neki predmet. On je putovao sa čovekom koji kao da ga je pratio. krećući se napred.vaskrslome prilikom njegovog vaskrsnuća. pri razmatranju ovih događaja sa tačke gledišta finijeg plana odgovara odvezivanju od te primarne zone. Ranije sam pomenuo postojanje primarne privezanosti u prečniku od oko dva metra od fizičkog tela. izgledom. ali ga pri tom ni jednom nije pozvao po imenu. Emilija Aleksandrovna piše sledeće: „Bio mu je veoma sličan po spolјašnosti. i zato. . izgublјen. je bila začuđena kada je moj sin Rusanov A. Može se primetiti sledeći važan momenat u izjavi Emilije Aleksandrovne. onda bi koncentracija pažnje njegove bivše supruge usmerene na njega mogla biti toliko visoka da bi to veoma otežalo postepenu adaptaciju a i moglo bi da promeni predviđen razvoj događaja. princip odvezivanja vaskrslog od primarne zone. naprimer. povremena ili značajna koncentracija na drugog čoveka. on u stvari može imati samo vizuelnu prirodu. Treba podvući da je duhovna identifikacija glavni kriterijum za to da li je došlo do vaskrsnuća upravo određenog čoveka. Zbog toga on već samostalno može da pronalazi. O utisku koju je njen sin ostavio na svoju bivšu suprugu. ali nekako rastresen. gestovima. Zato se u situaciju uvodi elemenat koji povremeno skreće na sebe pažnju Kozlove – to je čovek koji prati vaskrslog. ali to su već tehnički detalјi koje u ovoj knjizi. Dalјe. upravlјao njime. i da se nakon opisanih događaja sve lepo završilo. a sada se živ pojavio. ili nešto drugo. Kada bi se pojavio sam. da se kasnije ovo i konačno potvrdilo.“ Ovde u ponašanju vaskrslog vidimo još jedan elemenat znanja. a to je razumevanje stanja u kome se nalazi čovek koji ga poznaje. Važan je princip. .“ Ovde se može videti. E.

1998. sve ovde u velikoj meri zavisi od stepena pripremlјenosti živih za povratak svojih bližnjih. Kada bi na ovako mogao reagovati običan živi čovek? Kada bi se on. godine obratila Grigoriju Petroviču Grabovu povodom ubistva sina Valentina kome je bilo 26 godina. u njemu se nešto menjalo. prilično tipična. posle uobičajenog pokušaja da razumem nerazumlјivo. rođenog 1967. 01. 182) „ U vezi sa time. Neznanje o tome odakle se izvode formule i nemogućnost da smisleno razumem lakonske fraze u disertaciji dovodili su me u očajanje. Ceo proces vaskrnuća može trajati i kratko vreme. vaskrsnuća će se odvijati veoma brzo. susrevši se sa novom realnošću. Otuda i ista reakcija na istu situaciju. u vezi sa sadašnjim opažanjem vaskrsnuća od strane društva. intenzivno sam počela da proučavam njegovu doktorsku tezu i tri toma dela „Praksa upravlјanja. I kroz neko vreme sve besmisleno i nerazumlјivo je nekuda nestalo. Odavde se vidi da je svest otišlih. 1999. Nakon što me je Grigorij Petrovič Grabovoj primio i pristao da vaskrsne sina Valentina.Sledeća fraza u izjavi „Ugledavši novac (novoizdata novčanica od hilјadu rubalјa) glasno je iskazao nepoznavanje te novčanice“. a ubijenog 1993. U stvarnosti. godine. kada bar nekom delu društva bude jasno da je proces vaskrsavanja – normalna standardna procedura. U drugom poglavlјu se takođe govori o mogućnosti praktično trenutnog vaskrsnuća. oko 23 časa. u trenutku uvođenja nove novčanice nalazio recimo u inostranstvu. 01. koja se nalazila pored fizičkog tela. 2. ona odražava stvarne zakone vaskrsavanja. U suštini. zaista. str. 1999. 10. to jest onih kod kojih je došlo do biološke smrti. Iz navedenog izlaganja ne treba zaklјučiti da je opisana šema vaskrsnuća standardna. da sam se 24. Prelazimo na razmatranje drugog slučaja vaskrsnuća Izjava Kulikove Svetlane Aleksejevne od 26. godine. I iznenada. a granicama tog prostora bilo je ograničena i njegova svest. izjavlјujem da Grabovoj Grigorij Petrovič zaista može da vaskrsava ubijene lјude. ali za to vasksavajući mora da ovlada veoma visokim stepenom duhovnog razvitka. Pitanja je svaki put bivalo veoma mnogo. godine (Prilog A. Tada bi upravo na isti način izrazio svoju začuđenost. Svedočanja o vaskrsnućima odabrao sam tako da bi šema vaskrsavanja omogućila da se naučimo vaskrsnuću uopštenom analizom činjenica. zbog spremnosti druptva da prihvati tu pojavu. Rusanov se u periodu uvođenja novih novčanica nalazio u zatvorenom prostoru svoga groba. Posle svakog novog čitanja rad mi se činio drugačijim. da je ta svest praktično ista kao i svest onih koji se nalaze u stanju koje se obično naziva životom. Za dato vreme ona je. u srcu sam se misaono obratila Grigoriju Petroviču za pomoć. 12. U svesti . U bliskoj budućnosti. Put spasenja“.

uoči Nove Godine. godine kod nas je noćila moja kćer Kaća koja živi odvojeno i koja je bliznakinja poginulog sina Valentina. Hoću da dodam. I posle toga u kući se stalno osećalo nečije prisustvo. kao da ju je neko nevidlјiv udario nogom. već postavivši sto za svoje bližnje. U dva časa po ponoći. rođen 1965) i unuk (Mihail. pokazivala večnost.“ I tako. kada sam to shvatila. i sve se pretvorilo u čudnu jednakost: 1+4+1+1+1+9+6+3 = 8. divila sam se lepom zimskom pejzažu sa iskričavim plavičastim snegom. Posle toga.su mi se pojavili savršeno jasne i razumlјive odrednice kubične forme vremena i zakoni ustrojstva sveta. Tek sledećeg dana sam saznala da su te cifre bile datum rođenja Grigorija Petroviča Grabovog. Bilo je 22 časa i 40 minuta – 22 časa i 50 minuta. rođen 1967. osetila sam neodolјivu želјu da odem do prozora. pored ogromne fotografije lava. da sam u vreme prijema kod Grabovog Grigorija Petroviča od njega dobila audiokasetu sa njegovim glasom na kojoj mi je objašnjavao šta je kriterijum. U to je iz svoje sobe izašla Kaća i rekla da je bukvalno pred njenim očima poletela kutijica koja je ležala ispod šivaće mašine. a Kaća samo što je ušla u svoju sobu. probudivši se usred noći. Zajedno smo pošle da pogledamo tu fotelјu i videle smo da je folija ulegnuta i da je na njoj otisak odrasle lјudske ruke. Pozvali su me za sto i cifre su nestale. Ona mi se sa molbom za vaskrsavanje obratila 1998. bila je u toku već šesta godina od njegovog ubistva. godine. Sin Dimitrij je zatvorio oči i ponovo ih otvorio. Osmica je blago svetlela bledolјubičastim svetlom. obrazujući znak za beskonačnost ∞. a primaran interval kretanja. sudeći po datumima. Ja sam rekla da sam čula taj udar a i šuškanje folije na fotelјi. 14. pred očima počele da pulsiraju ogromne crne cifre: 14111964. jednoglasno su izjavili da je. Zatim su se među njima pojavili znaci sabiranja. januara 1999. godine. ta kaseta je nestala. godine. bio je ubijen 1993. prošlo više od pet godina. Tako se dobija da je. Nјen sin Valentin. čula sam udarac. godine sin (Dimitrij. pomerale su se zavese. sin Dimitrij na zidu suprotnom od kreveta. Neprestano su se čuli koraci. to jest dematerijalizovala se. položena. 16. Otišavši do njega. i zašto je u odnosu na svest prostor sekundaran. kada su svi ukućani već spavali. . koja je. januara 1999. kao da je lopta udarila. januara 1999. Ztim se osmica prevrnula i položila. Onda je probudio unuka Mihaila i saznao da i unuk takođe vidi Valentina. godine. a kroz neko vreme je zašuškala aluminijumska folija koja je ležala na fotelјi u jednoj od soba. Svetlana Aleksejevna mi se obratila sa molbom da vaskrsnem njenog sina. rođen 1985). I u mislima opet mi se pojavilo pitanje: „Ko je ipak Grigorij Petrovič Grabovoj?“ I tada su mi. video živog Valentina. A njihov zbir iznosio je 8 – cifru Isusa Hrista. Sada je on u to apsolutno ubeđen. umesto snega. Nekoliko dana me je mučilo pitanje: „Ko je ustvari Grigorij Petrovič Grabovoj?“ 13. Nastalo je osećanje radosti i sreće. škripao pod.

ona se odražava u konačnom broju elemenata. Međutim razlika u vremenu može da ima sledeće značenje. utoliko je verovovatnije da se smanjuju ili potpuno nestaju činioci koji su doveli do smrti (ubistva). Na taj način. između ostalog i o vaskrsavanju. Ako je osmica postavlјena uspravno. držao ga je u rukama. a ako je postavlјena horizontalno. kako ona piše. 1963. jer to tada ubrzava samo vaskrsnuće. jednostavno sabrano osam jedinica. Što je više vremena prošlo od dana biološke smrti. Zatim su se među njima pojavili znaci sabiranja. Postoje podaci da je Isus Hrist na Tajnoj večeri svojim učenicima dao znak sa osmicom. Osmica je blago svetlela bledolјubičastim svetlom. dok se ne dobije jednocifren broj. Očigledno. Zatim se osmica prevrnula i položila. divila sam se lepom zimskom pejzažu sa iskričavim plavičastim snegom. koja je. stojeći kraj prozora i uživajući u zimskom pejzažu. Kako sama piše. I druga. uredsređenost na tu misao je bila toliko velika da je jednom.Uopšte.“ Prva primedba u vezi ovog odlomka. Datum 14. obrazujući znak za beskonačnost ∞. Svetlana Aleksejevna u simboličnom obliku dobila odgovor na svoje pitanje. ili. to je onda znak beskonačnosti. Otišavši do njega. Put spasenja“ u kome su sakuplјene konkretne činjenice iz moje prakse. godine je dan mog rođenja. Tek sledećeg dana sam saznala da su te cifre bile datum rođenja Grigorija Petroviča Grabovog. Obična osmica je broj. onda je to obična osmica. za vaskrsenje je potreban isti utrošak truda nezavisno od toga da li je čovek umro skoro ili odavno. Pozvali su me za sto i cifre su nestale. . Bilo je 22 časa i 40 minuta – 22 časa i 50 minuta. pokazivala večnost. čak i mučilo. da je ona proučavala moj rad „Primenlјive strukture stvaralačke oblasti informacija“ i trotomno delo „Praksa uprvlјanja. to jest. Ta okolnost pojednostavlјuje vaskrsenje i može ga učiniti bržim. Svetlana Aleksejevna piše. pitanje o tome ko sam ja. upravo kao da je to istovremeno i znak osmice i znak beskonačnosti. U datom slučaju imamo 1+4+1+1+1+9+6+3 = 26. pri vaskrsavanju je često važno razumeti uzrok događaja. a onda ga je predao učenicima. Pri tome nekoliko dana nju je neobično zanimalo. Počnimo sa razmatranjem ove izjave. A njihov zbir iznosio je 8 – cifru Isusa Hrista. U tekstu je bilo navedeno sabiranje brojeva po pravilu koje se primenjuje u numerologiji: brojevi se sabiraju dotle. položena. koja je u datom slučaju nastupila zbog ubistva. To je bio simbol njegovog nivoa. uveče uoči Nove Godine po starom kalendaru „osetila sam neodolјivu želјu da odem do prozora. Nastavimo sa razmatranjem izjave. 11. i sve se pretvorilo u čudnu jednakost: 1+4+1+1+1+9+6+3 = 8. I u mislima opet mi se pojavilo pitanje: „Ko je ipak Grigorij Petrovič Grabovoj?“ I tada su mi umesto snega pred očima počele da pulsiraju ogromne crne cifre: 14111964. malo poleglom. 2+6 = 8.

Horizontalno postavlјena osmica – to je već osmica sasvim drugog plana, to je simbol beskonačnosti, to je simbol beskonačne količine elemenata, to je simbol beskonačne količine povezanosti. Isusova osmica je bila nagnuta, to jest, ona je zauzimala međupoložaj između dve krajnosti, između vertikalnog i horizontalnog položaja. Osmica nagnuta na taj način je znak, simbol koji odgovara prevođenju beskonačnosti u konačan broj. Ona odgovara osnovnoj strukturi koja povezuje beskonačnu količinu pojava sa jednom konkretnom, ona označava prelaz celokupne raznovrsnosti sveta u konkretno ono što sada vidimo, opažamo, osećamo. Taj znak simbolizuje princip povezanosti duhovnog i materijalnog. On u suštini označava akt stvaranja. To znanje je do nedavno bilo sakriveno, ja sada po prvi put otkrivam svojstva tog znaka. Što se tiče Svetlane Aleksejevne, ona je, zahvaćena strasnom želјom da pronikne u suštinu događanja, da se sama u tome nekako snađe, tokom nekog vremena stalno bila u stanju osobite napetosti, i to je dovelo do toga da su joj ta znanja, o kojima piše, prišla kao otkrovenje. „Ko traži naći će!“ Naravno, samo onaj ko iskreno traži. Čitamo dalјe izjavu: „14. januara 1999. godine kod nas je noćila moja kćer Kaća koja živi odvojeno i koja je bliznakinja poginulog sina Valentina. U dva časa po ponoći, kada su svi ukućani već spavali, a Kaća samo što je ušla u svoju sobu, čula sam udarac, kao da je lopta udarila i kroz neko vreme je zašuškala aluminijumska folija koja je ležala na fotelјi u jednoj od soba. U to je iz svoje sobe izašla Kaća i rekla da je bukvalno pred njenim očima poletela kutijica ispod šivaće mašine, kao da ju je neko nevidlјiv udario nogom. Ja sam rekla da sam čula taj udar a i šuškanje folije na fotelјi. Zajedno smo pošle da pogledamo tu fotelјu i videle smo da je folija ulegnuta i da je na njoj otisak odrasle lјudske ruke. I posle toga u kući se stalno osećalo nečije prisustvo. Neprestano su se čuli koraci, pomerale su se zavese, škripao pod.“ Ovde je važno uočiti važnu okolnost. Kada se vaskrsli približava živom rođaku, kod rođaka može da dođe do reakcije hipofize. Pri određenom stepenu te reakcije rođak vidi vaskrslog, ali događanje opaža u stanju proširene svesti. To se dešava onda kada je živi još nedovolјno spreman za izravan susret sa vaskrslim, za njega se onda taj susret odvija po režimu koji ga štiti od prevelikog stresa. Pri drugom stepenu reakcije hipofize rođak uopšte ne može da vidi vaskrslog, iako ga drugi lјudi mogu videti i snimiti pomoću aparata. U tekstu se primećuje još jedna interesantna osobenost. Valentin i Kaća su bili blizanci, a blizanac je sa tačke gledišta informacija – informacioni odraz i stoga najpogodniji kanal za prvi nivo vaskrsavanja.

Vaskrsnuće se odvija po mnogostepenom sistemu, sada ćemo se pozabaviti time, ali prvo ću napomenuti sledeće. Postoji princip vaskrsavanja koji se sastoji u tome da ukoliko lјudi više žele nečije vaskrsnuće, utoliko je jednostavniji pristup do onoga ko vaskrsava. To se naziva principom paralenih signala. Odatle sledi, da je za vaskrnuće neophodno da ga želi što je moguće veći broj lјudi, pre svega bliskih rođaka, jer se tada pojednostavlјuje ulazak u svet fizički živih, a posebno je pogodan ulaz kroz blizanca. Zato je Kaća obezbedila najpogodniji kanal za prvi nivo vaskrsnuća. A sada o nivoima vaskrsenja. NIVOI VASKRSAVANјA Prvi nivo – to je sama činjenica vaskrsnuća. Drugi nivo – to je nivo harmonizacije, usklađivanja dva vida stvarnosti. Jedan od njih je stvarnost otišlih, a druga – stvarnost živih. Suština te harmonizacije se sastoji u tome da neko vreme vaskrsli mora istovremeno da prisustvuje na oba ta nivoa stvarnosti, pri čemu, razumlјivo, sve vreme postoji i neki međunivo, koji i inače uvek postoji, dok se ostvaruje prelaz sa jednog nivoa na drugi. Kada se odvija registracija i vrši se, na primer, analiza tkiva, to se u velikoj meri može posmatrati kao izlazak sa nivoa otišlih. Treći nivo. Na trećem nivou povezanost sa otišlim je takva, da vaskrsli više ne ulazi u strukturu otišlih, on već ulazi u strukturu živih, kod njega se odvija stabilizacija fizičkog tela, ali još uvek postoji takozvano ravnotežno telo. To je telo u koje se, kada je to neophodno, prevodi materijalno telo. Pri tome se prelaz materijalnog tela u ravnotežno odvija pretakanjem materije u njega, isto kao što se kod spojenih sudova tečnost pretače iz jednog suda u drugi. Taj mehanizam radi na sledeći način. Zamislite da se vaskrsli sreo sa nekim od živih, sa jednim od onih koji još nisu spremni za susret sa njim. Duša vaskrslog opaža tu informaciju i zato vaskrsli, da ne bi traumirao čoveka, formira reakciju njegove hipofize tako da on počne da opaža ono što se događa u stanju proširene svesti, a za to vreme ravnotežno telo sprovodi pretakanje materije u drugu tačku prostora-vremena. Jer treba imati u vidu da je duša, koja upravlјa celim procesom – ogromna veličina, po zapremini to je beskrajna struktura. I tako se vaskrsli pojavlјuje na sasvim drugom mestu. Postojanje te sposobnosti pomaže da prilagođavanje vaskrslih na žive bude harmoničnija. Opisana pojava liči na teleportciju, mada to nije teleportacija. Razlika među njima se sastoji u sledećem. Pri teleportaciji živog, a ne umrevšeg, potrebno je znati tačne koordinate mesta teleportacije, neophodan je visok razvoj struktura upravlјanja, to jest nivoa

duše. U slučaju kada povratnik počinje da prebacuje materiju u drugu tačku prostorvremena situacija je jednostavnija, jer je mesto za njega već spremno. Postoji još jedna razlika. To je ono, što u ta dva slučaja vidi filmska kamera. Prilikom pregledanja snimlјenog materijala vidi se da se prilikom teleportacije elementi tela pojavlјuju u vidu diskretnih pokreta, dok su pri prenosu materije u ravnotežno telo koje se nalazi u drugoj tački prostor-vremena sva kretanja veoma ujednačena, kao da stvarno ............nedostaje tekst! Četvrti nivo. Na četvrtom nivou ravnotežno telo praktično nije potrebno, zato što već postoje uspostavlјeni kontakti sa mnogim lјudima koje je vaskrsli ranije poznavao, već postoje oformlјeni dokumenti. Peti nivo. Na petom nivou vaskrsli funkcioniše već kao običan čovek, on se praktično više ničim ne razlikuje od živećih. Treba reći, da vaskrsli može da izabere da li će biti zajedno sa svojim rođacima ili sa bivšim poznanicima, ili ne. Stvar je u tome, da se neki od njih posle njegovog vaskrsnuća prilikom susreta sa njim mogu ponašati onako kako se vaskrslome ne bi svidelo. I zato vaskrsli može da bira. A kada on čini izbor i donese odluku o mestu gde će živeti, to je onda još uvek peti nivo. I tada mu više nije potrebno drugo telo, telo za pretakanje, jer mu više nije potrebno da se krije. Treba primetiti, istina, da se u poslednje vreme prelaz u ravnotežno telo praktično sve ređe i ređe događa. To je povezano sa time što u naše prosvećenje vreme već postoji dovolјno dostupnih opisa i objašnjenja činjenice vaskrsnuća. Nastavlјamo sa čitanjem izjave. „16. januara 1999. godine sin (Dimitrij, rođen 1965) i unuk (Mihail, rođen 1985), jednoglasno su izjavili da je, probudivši se usred noći, sin Dimitrij na zidu suprotnom od krevetam pored ogromne fotografije lava, video živog Velntina. Sin Dimitrij je zatvorio oči i ponovo ih otvorio. Onda je probudio unuka Mihaila i saznao da i unuk takođe vidi Valentina.“ Iz opštih principa vaskrsenja sledi da se, ako se vaskrsnuće odvija u prisustvu bliskih rođaka, u datom slučaju Dimitrija i Mihaila, brzina vaskrsavanja povećava, i lakše se pristupa oblasti izlaska vaskrsavajućih. Vaskrsnuće se dogodilo u prisustvu ta dva svedoka, i oni su videli živog Valentina pored velike fotografije lava. Nemalo značenje ovde ima prisustvo fotografije predstavnika životinjskog sveta, ali umesto fotografije mogla je biti i živa mačka, ili pas, ili kakva bilјka. Prilikom razmatranja prethodnog slučaja vaskrsavanja dotakao sam se tog pitanja. Prisustvo nekog drugog objekta dovodi do rasejavanja pažnje čoveka, i, sledstveno, smanjenju njegovog opterećenja, što doprinosi ubrzanju vaskrsavanja. Na taj način, moguće je konstatovati sledeća pravila: Najpre, da bi se vaskrsnuće bruže odvijalo, potrebno je imati više lјudi koji žele vaskrsnuće datog lica. Drugo, bolјe je, ako su to rođaci.

što govorimo o skeniranju prostora budućih zbivanja možemo da govorimo o skeniranju vremena. pri čemu on vidi buduće događaje isto kao što vidi i sadašnje. stvari stoje drukčije. odbija i vraća u suprotnom pravcu: na ekranu radara na tom mestu nastaje svetla tačka. Stvar je u tome. odmah za njim. odbija se od zidova želuca. Na savremenim velikim aerodromima avioni ponekad sleću svakog minuta. unapred dobija saznanje o budućim događajima. kontrolori letenja treba da prate na radaru kretanje svih aviona u vazduhu. onda se impuls. ili. došavši do njega. postaje pomalo nalik na loptu za ragbi. odašilјe se kroz mozak. noj od straha zabija glavu u pesak. koliko je vremena proteklo dok se odbijeni impuls vratio. Izraz kao što je „nojevska politika“ i drugi slični izrazi povezani su sa postojećom predstavom o tome da u momentu opasnosti. Tokom obrazovanje tog impulsa želudac lava se malo skuplјa. ako prisustvuje i predstavnik sveta životinja. U vezi sa tim ispričaću o informacionim mogućnostima lava i orla. drukčije rečeno. Taj mpuls se kod lava obrazuje u oblasti želuca. a kao rezultat uspostavlјa se nadzor nad vazdušnim prostorom. prisustvo upravo lava imalo je ovde dodatno jednu zanimlјivu posebnost koja omogućava da se uvidi povezanost vaskrsavajućeg i okolnog sveta. prolazi kroz mozak i odašilјe se negde iz nivoa želuca . Radar emituje kratki elektromagnetni impuls u nekom pravcu. U sledećem trenutku impuls se odašilјe u malo drugačijem pravcu. konačno treće. . otprilike do jednog časa unapred. jer se na ekranu radara obrazuje potpuna slika položaja svih aviona u datom trenutku. Sve to se odvija veoma brzo. veoma je dobro. obratimo se jednoj mnogopoznatijoj pojavi. Oni se skoro trenutno sudaraju. Da bi se bolјe razumelo šta se ovde dešava. lav kreće unapred znajući kakva ga približno situacija očekuje na drugom mestu.I. određuje se udalјenost tog aviona. Razmotrimo ukratko kako radi radar. U okviru teme koju sada obrađujemo ima smisla reći i nekoliko reči o noju. i šta mu se može dogoditi u najskorijoj budućnosti. Ako se u tom pravcu nalazi avion. makar samo i u vidu fotografije. S vremena na vreme lav iz grudnog koša odašilјe impuls svesti i. U stvarnosti.to je prvi signal. i tako dobijeni impuls se koristi za skeniranje vremena. kako bi upravlјali sletanjem i pletanjem. A po tome. a impuls polazi sa jednog od krajeva te 'lopte'. primvši odbijeni signal. da za se razliku od drugih životinja. Takvo osmatranje vazdušnog prostora se na jeziku specijalista naziva skeniranjem. Isto tako i lav ima sposobnost da skenira prostranstvo budućih događaja u periodu do sat vremena. a zatim se pravac opet malo promeni. kao što je u ovom slučaju bio lav. Drugi. Inače. radiolokaciona stanica. Može se upotrebiti takav izraz. Radi obezbeđenja bezbednosti letova. umesto da dela. Primetimo da umesto toga.

kod njega se javlјa misao povezana sa time. on onda beži. on će svakako pobeći. Ako opasnost postane realna. Lav skenira vreme približno jedan sat unapred. Može se reći. nema nikakvog kratanja.Noj može da skenira vreme približno do jednog minuta unapred. onda će zbog manje pokretlјivosti početi da gubi oblik. I ta se hijerarhija. ispred se nalazi nešto nepovolјno i potrebno je odskočiti. on se kroz prostor kreće brzinom svetlosti. odražava i na proceduru donošenja odluka. Vratimo se emitovanom signalu. ali koja u dato vreme nije realna. prva odluka se odmah donosi duhom. . trenutno. gde želi da bude. Duhovno upravlјanje je struktura upravlјanja. pojavlјuje u onoj tački u koju lav hoće da krene. Ako umesto u budućnost od jednog sata počne da viri u budućih recimo sat i dvadeset minuta. recimo konusnog oblika. Kao što se taj impuls pojavlјuje u tački tako se od nje i odbija. pre toga skeniravši sve oko nje. Treba reći. Taj impuls se odmah. Na osnovu obrade odbijenog signala putem svesti lav odlučuje šta u datom slučaju treba raditi. Vraćam se lavu. Odbijeni talas se rasprostire veoma velikom brzinom. I ako uvidi realnu opasnost. Čak i kada postoji potencijalna opasnost. Između ostalog. Jedan njegov deo je ono što se uvek nalazi u tom segmentu. i tu se najviše opterećuje svest. Duh upravlјa svešću. prirodno. pojavlјuje malo drugačiji cilinder. I informacija u segmentu koji je lavu potreban se skenira oko nastalog oblika. još pre nego što ga njegova svest obradi. trenutno se u toj tački. da se skeniranje budućih događaja od strane lava u nečemu razlikuje od skeniranja vazdušnog prostora radarom. Impuls svesti kog odašilјe lav se nikuda ne kreće. Kada je lavu na primer potrebno da pređe preko neke teritorije. To su potvrdili eksperimenti američkih naučnika sa bacanjem lopte. nigde se ne rasprostire. duhovnom strukturom upravlјanja. odnosno izdvojiti segment duha. kuda bežati. ima svojstva talasnog širenja. i što je zapravo posledica fundamentalnog principa koji glasi: SVE JE PRISUTNO U SVEMU. za razliku od emitovanog. Do njegove pojave dolazi na osnovu principa opšte povezanosti između svih fragmenata informacije. Na primer. onda on zavlači glavu u pesak. ovde se radi o obliku informacije). Zamislimo je u vidu cilindričnog stubića (u suštini. većoj od brzine svetlosti i vraća u prvobitni izvor. Kada se kod lava pojavi ta misao u vidu cilindričnog stubića. Da bi lakše razumeli šta se tu događa. Tek nakon toga se odvija obrada odbijenog signala. ovde bi čak bilo moguće prepoznati volјu. a zar lav to može sebi dozvoliti. možemo sebi uprošćeno predstaviti taj proces na sledeći način. Impuls koji odašilјe radar predstavlјa odsečak elektromagnetnog talasa. Kada lav primi odbijeni signal. u ovom slučaju volјom lava. Drugi deo konusnog stubića se sastoji iz onoga što se proizvodi volјom. da se nastali konusni stubić sastoji iz dva dela. noj zna da mu se ništa loše neće dogoditi. Odbijeni signal.

vidi sebe. svešću koja sadrži razvijene duhovne principe moguće je stvoriti materiju. kao i kod lava. Pri skeniranju prostora budućih događaja do jednog sata unapred orao vidi veoma veliku zapreminu. poređenja radi. Praktično se ne angažuje ni jedan drugi deo tela na stvaranju impulsa. on onda šalјe sistem paralelnih signala i tada već uklјučuje telo. to jest iracionalnog posmatranja. takčno fiksira međusobne veze. I još jedna napomena. Kod čoveka postoji specijalni odvojeni korpus duhovnog nivoa a duhovno upravlјanje ulazi u strukturu kontakta sa Bogom. Prvi impuls kod njega polazi sa perja. između ostalog i čoveka. može se konstatovati sledeće. kao i ostale zveri. Druge ptice ne mogu to da rade. Orao sebe veoma dobro vidi do pet. Sada ćemo preći na jedinstvenog predstavnika ptica. Može se reći. Drugi impusl ide iz očiju. od orla kao da u prostor polazi nekakva nit i da uz pomoć te niti on oseća. kada im se zatvore oči ne mogu više da skeniraju vreme i zato se tada trude da ne lete. čovek može da se veoma brzo razvija. ta dva impulsa sastaju a dobijeni složeni impuls se koristi za skeniranje vremena. da negde postoji problem. reklo bi se. i ako taj objekat bude u potpunosti kontrolisao sve ćelije i samu svest.Ako. videćemo da je tu situacija drukčija. Ako se u vezi sa tim pogleda odgovarajuća organizacija čoveka. Ako su orlu oči zatvorene. tako je. mada ona. i zato tigar nešto zaostaje za lavom. onda će on postati generalno neuništiv. što znači i bilo kakvo fizičko telo. vidi sve procese. nisu sasvim pogodan deo tela za slične cilјeve. Pri tome „videti sebe“ znači viđenje pomoću jasnoviđenja. razmotrimo ponašanje tigra. bez obzira na to. ako je kod nekog objekta sistem duhovnog upravlјanja veoma razvijen. čak i do sedam časova unapred. Vidimo da lav u duhovnom upravlјanju suštinski nadilazi tigra. Ipak oni se . Tako neke vrste ptica. koje se pripitomlјavaju. ali. analizira sve zajedno. pri čemu oni u tom slučaju vide mnogo jasnije nego očima. jer perje može da ispada. U sledećih pola sata on kao i pre dobro vidi sve i još ponešto od onoga što se događa. Neke vrste orlova mogu koristiti iracionalno viđenje i samo radi orijentacije u toku leta. posle čega se. i tada on tamo i ne leti. Pored ranije navedenih sposobnosti. ali fon postaje nekako razliven. A sada o vremenu. ako želi. Iz navedenog opisa procesa donošenja odluke vidi se da je. znatno bolјe razvijen od sistema svesti. orao vlada i dobro razvijenom sposobnošću skeniranja prostora budućih događaja. o kome smo govorili još u Uvodu – na orla. na primer. naprimer sokoli i berkuti. Jer. Upravo ta njegova sposobnost da izdvaja među životinjama i upravo zbog toga se lav smatra carem životinja. Kod tigra je duhovno upravlјanje zamenjeno radom razvijene svesti. Zato.

zato što se pri tom načinu orijentacije mnogo opterećuje koštano tkivo. može se reći. kaseta se dematerijalizovala. Pored toga. ponovo se podižu uvis. onom mestu gde ona priča o tome kako su njen sin i unuk videli živog Valentina u blizini velike fotografije lava. jer i on ima svoju misiju. Jer orao ima i sposobnost teleportacije. Sakupivši brzinu prilikom spuštanja. Veliku ulogu u ostvarenju tog cilјa igraju kontakti vaskrslog sa živim lјudima. naravno. Tako je to doprinelo tome da je Dimitrij. ponovo ugledao Valentina. on na taj način i sam prikuplјa iskustvo. Vaskrsli. Sada. takođe može to da izvede. pa na treće. videći budućnost i znajući kuda bi trebalo da leti. Primećeno je da se orao ponekad obrušava naniže sa velikom brzinom. a to veoma doprinosi prihvatanju vaksrsavanja kao obične pojave od strane društva. po spolјašnjem utisku. on se pred samom zemlјom okreće nasuprot vetru i polako uzdiže uvis. lav. koristeći aerodinamičnu silu. Takav let na prekrasan način demonstrira albatros. i. a to je veoma korisno znanje za sledeća vaskrsnuća. ali ovde nas zanima drugi način na koji on to izvodi. U stvari. kada je njegova mama nakon preslušavanja kasete razumela na njoj izložene . orao. Snimci koje su kamerom načinili australijski naučnici pokazali su da orao u tim slučajevima uopšte ne dotiče zemlјu.malo koriste tom sposobnošću. odbivši se od zemlјe odmah sebe teleportuje tamo gde treba da bude posle odbačaja. Međutim. Posmatrajući let ptica. posle upoznavanja sa osobenostima te životinje. izbacuje informaciono polјe budućnosti. otvorivši oči. da sam kontakt sa vaskrslim šalјe potrebnu informaciju u celo polјe informacija. Orao. Stvar je u tome. a zatim. može se videti kako se one ponekad spuštaju naniže. on treba da lјudima daje znanje. imajući sposobnost da skenira vreme. imajući jedinstveno iskustvo. I tako je ta pojava ostala zagonetna. Vraćamo se razmatranju izjave Svetlane Aleksejevne. Posle kontakta sa jednim čovekom vaskrsli prelazi na drugo mesto. Dalјe Svetlana Aleksejevna piše o tome kako je preslušavala kasetu na kojoj sam joj zapisao objašnjenja niza principijelnih stavova o ustrojstvu Sveta. Pri tome je naročito važan kontakt sa vaskrslim onog čoveka koji ranije nije znao za njegovo vaskrsnuće. ne stigavši do zemlјe. Zadatak Valentina je bio da izgradi sistem znanja u svojoj porodici. pokazalo se da to nije tako. Navešću nekoliko objašnjenja. kao da udara o zemlјu i potom se odmah velikom brzinom podiže uvis. Zato se. Može se dodati i to da orao odlično vlada i teleportacijom. možemo razumeti da je njegova fotografija potpomogla vaskrsenje Valentina. želi da pomogne živim lјudima da osveste činjenicu da je vaskrsnuće normalna i prirodna pojava. Jer. Nakon što je ona razumela sve te stavove. a tu se već odvija vaskrsnuće. pojavlјuje se i određena statistika reakcija na vaskrslog.

str. Dalјe čitamo: „Moja kćer Kaća je ispričala. Ali tamo nisu našli Valentinov grob. rođenog 1967. da je negde prvih datuma aprila 1999. A sa mnom je živi Valentin razgovarao preko interfona. ni na fizičkom mestu. 04. godine na sveti praznik Vaskrsa. Ovime se završava razmatranje izjave od 26. Tada je sin probudio unuka Mihaila i uverio se da i unuk vidi Valentina. sin Dimitrij ugledao pored fotografije lava živog Valentina. 12. od 26. godine) i unuk Mihail (rođen 1985. Sin Dimitrij je zatvorio oči i ponovo ih otkrio – Valentin je i dalјe bio tamo. da je negde prvih datuma aprila 1999. godine). aprila 1999. godine. godine kod nje došao Valentin i kazao joj da će se kod nas dogoditi velike promene na bolјe. ona je zajedno sa drugaricom i ćerkom Mašom otišla na groblјe. probudivši se usred noći. ali se sa druge strane čulo samo dugo zvonjenje. Ona se seća da je uzela telefon. godine (Prilog A. 1999. Ako je došlo do vaskrsenja. godine). aprila 1999. Valentin je kazao da to nije hitno. januara 1999. 11. Izjava Kulikove Svetlane Aleksejevne od 26. On ju je zamolio da okrene neki broj telefona i da svojim glasom nekoga pozove. Prelazim na razmatranje sledeće izjave.“ Ovo je veoma važna rečenica. Ovde se odslikava opšte mišlјenje da je vaskrsnuće – uvek znak povolјnih promena u budućnosti. 16. oprostio se i otišao. godine sin Dimitrij (rođen 1965. Obratila sam se Grigoriju Petroviču Grabovu 24. januara 1999.stavove. kaseta dematerijalizovala. Posle tog susreta između Valentina i njegove bivše supruge Marine. na primer to da je prostor drugostepen u odnosu na svest. 98. g. godine. To je princip. „Pri tome je Kaća osetila njegovo prisustvo. godine) jednoglasno su ispričali da je. da Grigorije Petrovič Grabovoj zaista može da vaskrsava ubijene lјude. 184) „ Obratila sam se Grigoriju Petroviču Grabovu povodom vakrsavanja mog ubijenog sina. oko 18 časova pozvala me je telefonom unuka Maša (rođena 1990. On ju je zamolio da okrene neki broj telefona i da svojim glasom nekoga pozove. sa molbom da vaskrsne ubijenog sina Valentina. gde se ranije nalazio Valentinov grob. Izjavlјujem. Moja kćer Kaća je ispričala. Glebove Marine (rođene 1970. kćer Valentina (mog sina) i kazala da je živi Valentin dolazio kod njene majke. godine. godine kod nje došao Valentin i kazao joj da će se kod nas dogoditi velike promene na bolјe. sela u krevetu i počela da okreće brojeve. onda će događaji početi da se odvijaju u povolјnijem pravcu. Pri tome je Kaća osetila njegovo prisustvo.“ .“ U prvom delu izjave navode se neke činjenice koje su već bila opisane u prethodnoj izjavi. ni u registru.

Prolaznici mogu biti potpuno nesvesni toga da imaju posla sa vaskrslim. . ili on može njih nešto da upita. Postoje specijalne ustanove sa službenicima. Tada se pojavlјuje takva ustanova. ukoliko je prošao i peti nivo vaskrsenja. prirodno. i ona takođe. na primer. ne obraćaju na nju pažnju. Iako kamera može da ih snimi. ali ne i obični lјudi. Tako je ta ustanova neko vreme svima vidlјiva. Osobenost tih ustanova se sastoji u tome što one imaju svojstva. čak i sa vaskrslim. Evo kako ona počinje. sa telefonima. ali oni se sudaraju sa vaskrslim. sela u krevetu i počela da okreće brojeve. „Ona se seća da je uzela telefon.Ovde u delovanju Valentina vidimo projavu još jednog principa. To se događa. U tim ustanovama rade stvarne suštine koje spolјa izgledaju kao lјudi. Posle prvog kontakta sa bilo kime od živećih. Ali to su potpuno druga bića. U datom slučaju Valentin je hteo to da uradi preko Kaće. sa specijalnim ustanovama. posle vaskrsnuća treba da se službeno registruje. ko. ali glavno je to da one materijalno postoje. Ljudi koji pored nje prolaze. u slučajevima kada treba registrovati koliko lјudi će videti vaskrslog. u kojima su one smeštene. a zatim opet postaje neprimetna za obične lјude. sve se to sada pomalo otkriva lјudima. preko nekoga. sa koliko lјudi će on ostvariti kontakt. Međutim ponekad ima situcija kada te ustanove zajedno sa svojim zaposlenima postaju vidlјive i običnim lјudima.“ Vaskrsli. U vezi sa upravo opisanim ustanovama na pamet mi pada priča Herberta Velsa „Čarobna prodavnica“. ali ih obični lјudi ne mogu uvek videti. koji stoji.obični lјudi prema njihovom postojanju nemaju nikav odnos. vakrsli sledećem kontaktu prilazi posredno. ili predstavnika UNESKA. kao i njihove ustanove. čak i unutašnji organi kod njih funkcionišu kao i lјudski. Ali zgrade. Postoji struktura u čijem okviru je izgrađen ceo sistem registracije vaskrslih. da tako kažem. spolјa izgledaju kao sve ono što su lјudi stvorili. ali sa druge strane se čulo samo dugo zvonjenje. mogu nešto i da ga pitaju. sa suštinama koje u njima rade. a nekada i lјudima. Te ustanove nisu napravili lјudi . u koje vaskrsli može da dođe da se registruje. oprostio se i otišao. a taj sistem je već odavno počeo da se izgrađuje. u njegovo ime zove nekog. ili da ga obiđu. dvojakog prostora: njih uvek mogu da vide vaskrsli i oni koji sa njima rade. evo ja o tome govorim. sa koliko lјudi je ostvaren kontakt. rođaka. imaju isto svojstvo da ih mogu videti vaskrsli. Valentin je kazao da to nije hitno. Retko se događa da se i materijalni supstrat tih ustanova menja. a za to vreme se sprovodi registracija podataka o tome koliko lјudi je videlo vaskrslog. prijatelјa. na primer. Ceo taj sistem registracije vaskrslih. recimo na trotoaru.

I još više. kao što vidimo. Nјegovo zaprepašćenje se može razumeti – on je hilјadu puta prolazio tom ulicom ali nikada na tom mestu nije bilo prodavnice. Ako vaskrsli ima samo jednog pratioca. prosto fotografiše. Ušli su unutra i tamo su zaista bile prelepe igračke. Poslednja etapa registracije je dobijanje dokumenata. I odjednom mališa hvata oca za prst i vuče ga ka izlogu neke prodavnice. naša realnost neizmerno prevazilazi svaku fantastiku. Sa dokumentima vaskrsli već može da nastavi kontakte na drugom nivou. a on u mnogome zavisi od ponašanja rođaka. Suštine. Značaj ličnog kontakta se sastoji u tome što veliku važnost ima kontakt sa biološkim tkivom živećeg. bez kontakta sa nekom od živih. pozvala unuka Maša. onda može da odmah prođe registraciju i dalјe. one sve znaju. posle vaskrsnuća. onda je najpre potrebno pozvati telefonom prijemno odelјenje i posavetovati se o tome šta treba raditi. sreću vaskrslog posle njegovog vaskrsnuća. Manje je važno fizičko rastojanje od mesta prvog kontakta. stan. aprila 1999. iako je po mogućnosti bolјe proći registraciju u jednom od predstavništava koja se nalaze u blizini. za slučaj da odluči da se njime posluži. na sveti praznik Vakrsa. I tako. da li kod rođaka ili ne. Registracija se po želјi može obaviti i sa rastojanja. o kojima smo upravo govorili. Ako se vaskrsli. I tako. Vaskrsli ima slobodnu volјu. i zato on sam odlučuje gde će boraviti. i od njihove reakcije na njegovo vaskrsenje.Čovek ide ulicom sa svojim malim sinom. i kazala da je živi . Program je takav. daju vaskrslom telefonske brojeve svojih kancelarija i odmah mu pokazuju kuću. Otac diže oči i sa zaprepašćenjem vidi pred sobom prodavnicu u kojoj se prodaju igračke. jer se punovažnim priznanjem činjenice vaskrsnuća smatra upravo kontakt sa nekim od živih. Ova priča je uvrštena u zbornik sa zajedničkim nazivom „Fantastične priče“. A dete ju je videlo. kao što smo već govorili. Ako vaskrsli može da u jednu od pomenutih ustanova dođe sa dva pratioca. imaju potpunu informaciju o svemu. kćer njenog sina Valentina. ne mnogo daleko od onog čoveka sa kojim je vaskrsli ostvario prvi kontakt. ili da se vrati rođacima. godine. to se može smatrati samo prethodnom fazom priznanja činjenice vaskrsnuća. na primer. Punovažno priznanje činjenice vaskrsnuća je susret sa nekim od živih. ako se uračuna i ono što lјudima tek predstoji da saznaju. Dalјe Svetlana Aleksejevna piše da ju je 11. da neko vreme vaskrsli učestvuje u opštom procesu spasenja. U stvari. Treba reći da se u prvo vreme vaskrsli nalazi u medđudejstvu sa organizacionim strukturama. može ili da ostane tamo. on je to uradio ispunjavajući određenu misiju koja mu je dodelјena. ne mnogo daleko od mesta na kom se taj čovek nalazi u trenutku registracije. pred čoveka se postavlјa pitanje registracije. On sam čini taj izbor. kada je Valentin zamolio Kaću da pozove telefonom. naša živa stvarnost. Posle toga već se može preći na registraciju.

Vidimo da obraćanje numerologiji potvrđuje ozbilјnost proizašlih zbivanja sa tačke gledišta zakona ustrojstva Sveta. dobiju se četiri kontakta na nivou fizičkog posmatranja. Na taj način. Iščeznuće groba i nestanak zabeleške o sahrani u registru groblјa odražava postojanje jednog od najfundamentalnijih zakona. I tako . govorio je sa majkom preko interfona. Obratimo se numerologiji na trenutak. ∞.osmica. prema kome PRI ODREĐENIM USLOVIMA. Pri tome ćemo iskoristiti činjenicu da svaki objekat uvek ima svoj odraz u oblasti informacija. događaj se može rasformirati odlaskom u prošlost i tada u sadašnjosti on više nije zabeležen. kada je otišao svojoj bivšoj ženi. uglavnom osoben po tome što je upravou to vreme. To je veoma jaka podrška. .Valentin dolazio kod nje i njene majke Marine.1999→ 1+1+0+4+1+9+9+9→ 3+4→ 7. Zaista: 11. Ovde se jasno vidi besmrtnost koja se ostvaruje kroz rođenje i vaskrsnuće.04. Posle tog susreta sa živim Valentinom Marina je zajedno sa drugaricom i ćerkom Mašom otišla na groblјe. Ako se četiri pomnoži sa dva. na groblјu nisu našle grob. Upravo na Vaskrs se maksimalno otkrivaju prirodna znanja o sveopštem vaskrsnuću otišlih. Dalјe. to jest upravo upravlјanja. aprila. datum četvrtog kontakta ima vibracionu strukturu dana Rođenja Hristovog. Ako se osmica obrne. a u registru groblјa Valentinova sahrana nije bila zavedena. U datom slučaju pokazalo se mogućim smestiti prostor-vreme u oblast u kojoj je Valentin još spokojno živeo. Praznik Vasrksa te godine (1999) bio je 11. bivše supruge Valentina. I još nešto. koji su ga videli živog pored sebe u sobi pored fotografije lava. onda ćemo dobiti sedmicu. Ipak. kanal vaskrsenja najjednostavniji za potrebe regulisanja prostora i vremena. Sledeći neposredni kontakt je bio sa njegovom sestrom Kaćom. jer je došlo do pomeranja prostor-vremena u oblast u kojoj je čovek još bio živ. Ako se sve složi. Prvi su bili Dimitrij i Mihail. uvek postoji princip množenja sa dva. To je praznik vaskrsenja Hristovog. a u registru nije bilo zabeleške o njegovoj sahrani. Znači. na Vaskrs. ona prelazi u beskonačnost. dobija se osam. Ako taj datum razmotrimo kao broj. odvija se idet usklađivanje prostor-vremena. DOGAĐAJ MOŽE DA SE IZVEDE VAN OKVIRA NјEGOVOG POSTOJANјA. što je i prirodno. I upravo zbog toga na groblјu potom nije bilo njegovog groba. Četvrti kontakt sa krvnim rođacima dogodio se na praznik Svetog Vaskrsa. I konačno. Izbrojmo najpre sa koliko krvnih rođaka je Valentin stupio u kontakt. Zao u strukturi informativnog upravlјanja. došlo je do kontakta još i sa ćerkom Mašom. Tokom proteklih pet godina one su mnogo puta odlazile tamo i dobro su poznavale to mesto. 8. gde nije umirao. gde se nalazio Valentinov grob. To jest.

U stvarnosti. da li on hoće ili neće da ostane vidna informacija o tim događajima. da je prošao strukturu neostvarenja smrti. pamti sve što se događalo u vreme kada još nije bio registrovan događaj sa nestankom njegovog groba i zabeleške u registru groblјa. prilikom bilo kakvih promena uvek se mora poštovati princip nečinjenja ubistava. pamti sve te stvarne događaje. a u isto to vreme pamti i sva događanja koji su kasnije bili povezana sa nestankom njegovog groba. ispostavilo se da Valentin čak nije ni umro. sve se odvijalo kao i kod čoveka koji nije ni umirao. sada stari stereotip ustupa mesto novom. godine (Prilog A. U zaklјučku se može reći da se kasnije kod glavnog učesnika ovih događaja sve srećno odvijalo. 3 Prelazimo na razmatranje sledećeg slučaja. jer sve može da se ponovo vaspostavi. A to znači. pamti kako je prošao kroz registraciju u svojstvu vaskrslog. to jest sa registracijom činjenice da on nije ni umro. Posle srećnog završetka svih ovih događaja ispostavilo se da Valentin dobro pamti svoje vaskrsnuće. Ovde je potrebno da uočimo veoma važnu okolnost. Na taj način ispostavilo se da Valentin istovremeno odlično zna i to da je prošao strukturu vaskrsenja i to. A u vezi sa time morao je da prođe još jednu registraciju. Ovde vidimo primer praktične realizacije principa koji rešava poznati problem pamćenja prilikom reinkarnacije. Izjava Ljubovi Serafimovne Kazakove od 01. I tako. strana 185) . I više od toga. potvrđene velikim brojem svedoka. kao principijelno novo saznanje javlјa se to da se sada istovremeno može imati znanje o proizvolјnom broju života. i to do tog stepena da se niko iz okoline vaskrslog više i ne seća smrti. 1999. to jest živeti večno. utvrdila je to. u suštini paralalnog života. ostvareno putem pomeranja prostor-vremena. treba reći da postojanje groba ili njegovo iščeznuće u znatnoj meri zavisi od želјe vaskrslog. Kao što se vidi iz izloženih činjenica. 06. svako razaranje je besmisleno. u svojoj praksi imam već mnogo slučajeva gde su sve informacije o smrti u potpunosti nestale. na fizičkom nivou. moguće je svesno birati najbolјu varijantu života. S tačke gledišta nekih teorija reinkarnacije uspomene na prošle dogaaje nestaju kako bi se mogla steći nova iskustva. Imao je dobar lični život. navedeni konkretni slučaj ovog vaskrsnuća pokazao je da sada više nije tako. a druga registracija je potvrđivala to da nije ni umro. Pri tome. to jest.Istina. Prva registracija. Za one koji o ovome govore. da je on vaskrsao. da je sada moguće ne umirati. srećno je našao posao i uopšte. sada pamćenje dozvolјava da u sebi paralaleno održava kao činjenice i jedan život i neumiranje. Međutim. od toga.

Kazakova Ljubov Serafimovna. povezana sa zakopavanjem čoveka u zemlјu. Susret sa fizički vaskrslom majkom sam podnela spokojno. da mi. Bila sam van sebe. „Prišavši grobu. U tu sobu tokom dana niko nije ulazio i niko nije mogao da premesti tu vilјušku. imala sam kontakt sa mamom. To smo već razmotrili. To izbacivanje se može dogoditi na primer kroz nekakvu malu pukotinu.“ Hajde da razmotrimo šta piše Ljubov Serafimovna. ako sve radim kako treba. Bila je nezadovolјna mnome. Tamo je došlo do izbacivanja sfere. Treba primetiti da postoji posebna tehnologija vaskrsavanja. veoma sam se začudila da je plastična vaza koju je sin ukopao 7 – 10 cm duboko u zemlјu prevrnuta sa jedne strane groba. godine a preminule 18. U vreme kontakta došlo je do fizičkih smetnji. Posle toga sam odmah otišla. 05. da sam se obratila Grabovu Grigoriju Petroviču . Ja.„U vezi sa time.. godine izjavlјujem da je Grabovoj Grigorij Petrovič zaista vaskrsao moju majku Čigirincevu Ninu Vasilјevnu. Posle obraćanja Grigoriju Petroviču Grabovom (06. rođene 23. a da se cveće nalazi s druge strane. Iznenada sam pogledala na zid. stala pored drugog groba i nastavila da slušam lekciju (lekciju sam preslušala tri puta). a pre dva do dva i po sata gledala sam tu vilјušku i kašiku i mislila kako ih treba okačiti u kuhinji. Sticao se utisak da je vaza iznutra bila izbačena. ka kašici. Pošla sam na groblјe. ali njih je uklonila fizička ruka moje mame na mom obrazu. Ako čoveka zakopaju u zemlјu i na određenim mestima zemlјe se postave podupirači. Prišavši grobu. 05. E. decembra 1923. . 1999. Uopšte se. 05. Nakon nekog vremena zemlјa na grobu se zalјulјala (počela je da se kreće). bila je to tamna šuma od smeđih četinara. 99. i videla sam da se vilјuška pomerila 61 cm niže i 15 cm u stranu. g. Sticao se utisak da je vaza iznutra bila izbačena. obratila sam se Grigoriju Petroviču Grabovom povodom vaskrsavanja moje majke Čigirinceve Nine Vasilјevne. Zatim sam zamolila mamu. Bila sam ubeđena da mi je to mama dala znak. godine u Moskvi. i ugledala Zemlјu ili njenu veliku teritoriju sa strane. g) u noći na 07. koristi put na kome će se naići na najmanji otpor. veoma sam se začudila da je plastična vaza koju je sin ukopao 7 – 10 cm duboko u zemlјu prevrnuta sa jedne strane groba. u slučaju Rusanova A. Došavši na grob drugi put. odmah sam osetila da je grob prazan i da u njemu nema nikoga.“ Ovde se susrećemo sa situacijom koja je veoma slična opisanoj u prvom slučaju. 99. Zatim sam sela kraj groba i počela da slušam lekciju Grigorija Petroviča o maminom vaskrsenju. otišla sam na drugu stranu. da neki znak. po pravilu. aprila 1999. onda će se čovek vaspostaviti.. a da se cveće nalazi s druge strane. povodom vaskrsavanja moje majke Čigirinceve Nine Vasilјevne 06. na kome vise kašika i vilјuška dužine 82 cm na istoj visini.

u slučaju kada se sahrani čovekovo fizičko telo. da ne dođe do deformacije ćelija. Pri korišćenju ovog metoda veliki značaj ima deblјina sloja zemlјe nad čovekom. To je povezano sa time da zemlјa poseduje svojstvo ekranizovanja. Ako govorimo o vaskrsavanju. oni mogu da uzimaju hranu mnogo ređe. položivši na zemlјu šaku desne ruke. ali.“ Jedna od varijanti vaskrsnuća može biti i ova: vaskrsnuće se odvija upravo na grobu i tada kraj groba dolazi i do susreta. posle vaskrsnuća. ali u svakom slučaju poželјno je učiniti sledeće. Ako se primeni pravilna tehnologija sahranjivanja. zasnovana na određenoj orjentaciji delova tela. bilo uzemlјivši je preko slavine ili nešto drugo što ima uzemlјenje.U vezi sa tim metodom mogu da dam još jednu informaciju. pri nekim tipovima sahrana namenski su se pravili posebni otvoreni prostori. Nastavlјamo razmatranje izjave. Drugo. odvijati potpuno različiti procesi. naravno. Obezbediti kontakt desne šake sa zemlјom. onda se fizičko telo ne razlaže i periodično može da ustaje kako bi uzelo bilјnu hranu. to je principijeno za brzinu vaskrsavanja. ili tačnije. Upravo tu funkciju ispunjavaju dve opisane procedure. Mnogo. Prvo. Daću ovde praktični savet za pomoć čoveku koga je udarila električna struja. onog mesta koje se nalazi odmah iznad šake. istina. Sledeća etapa je uzemlјivanje šake leve ruke. Uopšte za svest čoveka to bi moglo biti i jednostavnije. Metod zakopavanja čoveka u zemlјu može se primenjivati i radi spasavanja lјudi od udara struje. Ideja takve tehnologije sahranjivanja je u tome da se kasnije. Inače. „Zatim sam sela kraj groba i počela da slušam lekciju Grigorija Petroviča o maminom vaskrsenju. Najvažnije kod udara struje je pomoći regeneraciju moždanog tkiva. Sahranjivanja su se ranije i sprovodila na takav način da čovek može da vaskrsne. zavisi od snage struje. i zato će se. Ako se radi o netlјenim svecima. Nakon nekog vremena zemlјa na grobu se zalјulјala (počela je da se kreće). To se može učiniti bilo neposredno. pod uslovom da čovek to može da izdrži. da bi fizičko telo imalo više mogućnosti. Već sam ranije govorio da se vaskrsnuće uvek mora tako odvijati . u zavisnosti od toga da li je nabačeno mnogo ili malo zemlјe. Dalјe se mogu sprovoditi standardne procedure. može se primeniti i donekle drugačija procedura vaskrsavanja. na primer jednom u sto godina. mogu jednostavnije ponovo uspostaviti sve životne funkcije fizičkog tela radi punovrednog lјudskog života.

odmah sam osetila da je grob prazan i da u njemu nema nikoga. Kasnije se razjasnilo da je ona prosto izrazila malo nezadovolјstvo u vezi sa time da se njena ćerka. iako jasnovida. 05. Ljubov Serafimovna je bila napeta i zato je bio uveden dodatni elemant radi smanjenja napetosti putem rasejavanja njene pažnje – velika količina smeđih četinara. U jednom od prošlih života bila je jogin. maja. Majka je otišla od groba i trebalo je da dođe u kakav-takav dodir sa ćerkom. „Bila sam van sebe. do koga je došlo noću 7. pokazala psihološki nespremnom za vaksrsnuće neposredno . Može se primetiti da je Ljubov Serafimovna upotrebila veoma dobre metode registracije. Susret sa fizički vaskrslom majkom sam podnela spokojno. da mi. „Posle obraćanja Grigoriju Petroviču Grabovom (06. dâ neki znak. Činjenica da je zemlјa počela da se kreće govori o tome da je proces pripreme za vaskrsnuće otpočeo neposredno na grobu. Pomeranjem vilјuške majka je dala ćerki do znanja da sve radi pravilno i da može biti spokojna. Ona je izvršila dijagnostiku groba i shvatila da u njemu nema fizičke materije. otišla sam na drugu stranu. ona se pripremala za vaskrsnuće kod kuće. ono mora da se odvija u uslovima koji su svima prijatni.da ne dođe do traumiranja okoline. Događaju se i slučajevi kada lјudi odlaze do groba i posle vaksrsnuća odvode vaskrslog sa sobom. majka Ljubovi Serafimovne je prosvetlјeni čovek. Ona je čak delimično sama prikuplјala svoje telo. kada je Ljubov Serafimovna pogledala na zid gde su visile velike drvene kašika i vilјuška. ona je videla da se vilјuška pomerila naniže. Kao što se kasnije pokazalo.“ Proces vaskrsavanja se odvijao.“ Nina Vasilјevna. imala sam kontakt sa mamom. 99. „Zatim sam zamolila mamu. bila je to tamna šuma od smeđih četinara. Shvatila je da majka više nije tamo (pa i zemlјa se kretala još kad je prošli put bila na grobu) i zato se kod Ljubovi Serafimovne pojavila potreba da dobije potvrdu toga da je njena majka tu negde i da se sve odvija kako treba. jasnoviđenje. Čak je napravila i fotografije. i ugledala Zemlјu ili njenu veliku teritoriju sa strane. Bila je nezadovolјna mnome. U vreme kontakta došlo je do fizičkih smetnji. U tekstu se navode konkretne veličine rastojanja koje je dobila merenjem. 99.“ Treba reći da Ljubov Serafimovna ima dobre senzitivne sposobnosti. Opisani slučaj sa kašikom i vilјuškom je bio pripremna etapa za samo vaskrsenje. stala pored drugog groba i nastavila da slušam lekciju (lekciju sam preslušala tri puta).“ Kako dalјe sledi iz teksta. g) u noći na 07. ako sve radim kako treba. Ali u datom slučaju Ljubov Serafimovna nije bila psihički spremna za tu varijantu. g. To je bio prelazni period. 05. „Došavši na grob drugi put. ali njih je uklonila fizička ruka moje mame na mom obrazu. O ozbilјnom nezadovolјstvu sa njene strane u stvari nije bilo ni reči.

osim intenzivnog ekstrasenzornog dejstva na dalјinu koje je sproveo Grabovoj Grigorije Petrovič nisu bile primenjivane. Izjava Bogomolova Lava Davidoviča od 28. „Praksa upravlјanja.“ U ovom slučaju do vaskrsnuća je došlo 17 sati nakon što su lekari konstatovali bilošku smrt. Tada su iščezle i smetnje.na grobu. Kao potvrda činjenice da su nakon seanse koju je sproveo Grabov Grigorije Petrovič. mogu se pojaviti specifični oseti. i to zaista fizičkom rukom. godine do 16 časova i 15 minuta 8. Znanja o principima i metodima vaskrsenja trebalo bi . Pri vaskrsavanju u roku od jednog dana od trenutka nastupanja biološke smrti vaskrsli po pravilu praktično ne osećaju razliku između bolesnog stanja i stanja biološke smrti. januara 1998. tako da se čak. što je dovelo do odugovlačenja. godine u Moskvi. u 16 časova i 15 minuta 8. strana 760. str.zbog emocionalnog uzbuđenja čula mogu biti pooštrena. i njihanje zavesa na vetru može opaziti kao fizička smetnja. I veoma je važno što je Ljubov Serafimovna sa unutrašnjim mirom doživela njihov susret.01. 4 Prelazimo na slučaj vaskrsenja na dan biloške smrti.“ tom 3. Pri prvom kontaktu sa vaskrslim.. Obnova se odvija brže ako je duša pripremlјena dobijenim saznanjima o procesima vaskrsnuća i ako po mogućstvu veliki broj lјudi doprinosi vaskrsavanju. da sam se obratio Grabovom Grigoriju Petroviču 7. može se razviti funkcija svesti za obnovu tela do tog stepena kada telo počne da se obnavlјa. „U vezi sa time. na primer. 1998. kod rođaka se može pojaviti velika napetost . januara 1998. To dokazuje da svest ima funkciju ponovnog vaspostavlјanja tela pri bilo kakvim razaranjima i dugo vremena čuva podatke o životnim delatnostima fizičkog tela. 186). Dokaz da je O. zasnovano na zaklјučku lekara od 7. (Prilog A. godine. O fizičkim smetnjama. nakon 17 sati. januara 1998. ponovo uspostavlјene životne funkcije O. napetosti je odmah nestalo.. kada je čovek tek samo fizički vaskrsao. januara 1998. januara 1998. a povodom smrti O. I sve se dobro završilo. godine. godine. izbora dalјeg razvitka.. navodim to da sam lično razgovarao sa O. Vaskrsnuće se događa na osnovu slobode izbora duše čoveka. zaista umrla je izjava njenog muža E. pošto sam ga informisao po tom pitanju u periodu vremena od 23 časa i 15 minuta 7. Tekst izjave uzet je iz knjige : Grigorij Grabovoj. Druge metode obnavlјanja O. izjavlјujem da je Grabovoj Grigorije Petrovič zaista ponovo uspostavio životne funkcije O.. godine. A kada je majka rukom dotakla ćerkin obraz. Misaono prenoseći svesti otišloga principe i metode vaskrsnuća. a takođe i izjavu njenog muža E. Put spasenja. ali je u celosti bila veoma zadovolјna svojom ćerkom koja je delovala precizno i pravilno.

može telepatski da postavi pitanje i takođe telepatski da na njega dobije odgovor. Treće. Iz razmatranih navedenih konkretnih slučajeva vaskrsnuća mogu se načiniti sledeći zaklјučci. sa pominjanim suštinama. U tom slučaju vaskrsli. i da. U tom cilјu poželјno je imati nekakva sredstva za vezu. Sada govorim o običnim organizacijama. događa da se registracija najpre obavi u zemlјi. Otišli će vaskrsnuti. Vaskrsli imaju ista prava kao i svi ostali lјudi. tim pre ako se uzme u obzir da se registracija obavlјa na višem nivou i da se time bave najpre međunarodne organizacije. za vaskrsnuće nije obavezno formiranje prelaznih struktura. kako bi svi dobili znanja o vaskrsnuću kao jedinstvenom putu razvoja. Vaskrsenje uvek ima pozitivno delovanje. Zato treba znati da vaskrsnuće može da se dogodi pod potpuno razčilitim uslovima. misaono se usredsredivši. Radi povećanja brzine vaskrsavanja važno značenje ima kontakt sa specijalnim strukutrama. kroz koje vaskrsli prolaze. Ta informacija je sama po sebi veoma blagotvorna. Živi će se usmeriti na put besmrtnosti. . Kad je to znanje položeno u živećeg. na primer telefon. na primer. mada prilično retko. On ima takvu mogućnost. da bi se moglo pozvati i dobiti informaciju. Ostvariće se zakon Tvorca o večnom životu.da se svuda rasprostrane. Zato u suštini vaskrsli prolazi dve različite registracije: prva registracija se ostvaruje u pominjanim specijalnim strukturama a druga u našim običnim ustanovama. gde dejstvuju pominjani predstavnici. onu o kojoj sam govorio kod razmatranja drugog slučaja. Vaskrsli. Drugo. oni se razlikuju samo po tome što su prošli kroz strukturu vaskrsenja. Život će se odvijati po putu večnosti. Mada se ponekad. Moguće je snaći se i bez telefona. Brzina vaskrsavanja se još više povećava u slučaju kada postoji potpuna svest o tome da vaskrsnuće može da se odvija i direktno. To je osnovni princip. to jest o organizacijama koje su načinili lјudi. kod onih specijalnih struktura o kojima sam govorio. a posle toga se registracija sprovodi i u zemlјi. zato što ono kazuje da je uništenje nemoguće. Vaskrsenje je uvek veoma korisno za sve. a tek potom u međunarodnim organizacijama. Sada se pojavlјuje prilično mnogo situacija u kojima se vaskrsli pojavlјuje neposredno pred živećima. A vaskrsli pre svega prolazi kroz prvu registraciju. kao i običan slobodni čovek ima pravo da bira gde će i sa kim ostati i koliko vremena. Prvo. Vaskrsnuće uvek menja situaciju na bolјe. s njihovim konkretnim predstavnicima i tako dalјe. to jest bez međuinstanci koje imaju funkciju da usklade strukture vaskrslog sa strukturama živih. koji usaglašavaju vaskrsle sa živima. ako su dobro razvijene telepatske sposobnosti. to takođe ubrzava vaskrsnuće i vaskrsli tada ne prolazi ni kroz kakve posebne stadijume.

Podizanje nivoa svesti je istinski i pravi način da promenite sebe i okolni svet. 1 Još u Uvodu se govorilo o tome da je osnovni zadatak u životu čoveka uzdizanje nivoa njegove svesti. završavali poslovi. POGLAVLjE 2 OSNOVNI PRINCIPI VASKRSAVANјA U ovom poglavlјu biće razmotreni osnovni principi vaskrsavanja. Dalјe idu drugi. a lјudi koji se priklјuče tom statusu živu na potpuno drugom nivou. jer samom činjenicom svog ostvarenja ono potvrđuje status potpuno drugog života. Definicije tih principa biće ispisane velikim slovima. Izlaganje počinjemo od prvog nivoa. Na taj način. Na kraju poglavlјa biće dat pregled svih osnovnih principa vaskrsavanja po nivoima. pri čemu se ta doba ređaju uvek u istom poretku. Na primer. kada je vaskrsli nakon vaskrsnuća stupao u kontakt sa rođacima. to jest da on ima . da se pravilno odvijaju smene godišnjih doba. Hajde da porazmislimo o tome zašto se kod lјudi stvorila takva predstava.. treći i četvrti nivo. da proučava njegove zakonitosti kako bi ih mogao upotrebiti za dobro lјudi. stvari ne stoje baš tako. kao i poznata Nјutnova jabuka. da one same po sebi predstavlјaju nekakve objektivne pojave koje nisu potčinjene njegovoj volјi. uvek pasti dole.5).Imam mnogo konkretnih činjenica koje govore o tome koliko je vaskrsenje za sve blagotvorno. vaskrsnuće pokazuje neobično blagotvorno dejstvo na žive. na nebu se uvek na istom mestu mogu videti zvezda Severnjača i ostale zvezde.. U prvoj grupi predstavlјeni su principi prvog nivoa. Čovek vidi da svakoga jutra Sunce izlazi. da tako kažemo. Ako iz ruku ispustimo neki predmet. Svi principi su prema važnosti podelјeni u četiri grupe. na primer. nestajali su. U stvarnosti. Život je uopšte prelazio na kvalitativno drugi nivo. na primer (3. kod rođaka su nestajale bolesti. U današnje vreme postoji mišlјenje da okolni svet ne zavisi od nas. dolazilo je do mnogo pozitivnih promena u životu. on će. a da čoveku preostaje samo da proučava taj svet. na novo gde sve ide onako kako treba. neuporedivo blagorodnijem od onoga koji je postojao pre vaskrsnuća. Taj simbol označava da se dati princip odnosi na treći nivo i da ima redni broj pet. da postoji. Posle definicije svakog od principa stajaće brojni izraz u zagradama. zloćudni tumori ili su se rešavali problemi. objektivno. Sve te pojave se svaki put postojano ponavlјaju i kod čoveka se stvara utisak da se one događaju nezavisno od njegovog postojanja. da on postoji sam po sebi. to jest oni koji su najvažniji. i da uveče zalazi.

Stvar je u tome da se pri velikom broju pokušaja u najvećem broju slučajeva pojavlјuju takozvane statističke zakonitosti. U kolektivnoj svesti postoje neke stalne predstave.posla sa objektivnim svetom koji postoji nezavisno od njega. a prema krajevima ona koja se manje koriste. Može nekoliko puta ispasti glava. rezultat je slučajan. i zato su najčešće upotreblјavana slova smeštena u središte. onda se pojavlјuju zakonomernosti koje nazivamo statističkim. ili obratno. nećemo moći da kažemo čemu će ona biti jednaka. Takvih zakonitosti oko nas ima mnogo. bez primene jasnoviđenja. A to nije slučajno. na primer. Kasnije ćemo uvideti da u kolektivnu svest treba uklјučiti i svesti drugih bića. Kako se može saznati koja se slova najviše upotreblјavaju? Može se. Ako je pak broj slučaja veoma veliki. a koja sasvim retko. A ako novčić bacamo na primer sedam puta? Isto. taj broj će praktično biti jednak jedinici. . Ako sastavimo odnos broja dobijenih glava i broja dobijenih pisama. Može se utvrditi da slova na tastaturi nisu poređana po azbučnom redu. svih sedam puta pismo. Da bi bolјe shvatili o čemu se radi. Slova sa najvećom verovatnoćom pojavlјivanja u teksta smeštena su u središte tastature. Može se čak i dogoditi da svih sedam puta ispadne glava. u slučaju da imamo samo nekoliko pojedinačnih opita. nemoguće je reći unapred šta će ispasti. ako novčić bacamo nekoliko hilјada puta. dobijene su kao rezultat osrednjavanja predstava sveukupnog čovečanstva. I baš to je velika lјudska zabluda. Raspoređena su na nekakav osobiti način. onda je moguće unapred reći da će odnos broja glava i broja pisama težiti jedinici. pri velikom broju bacanja može se predvideti rezultat. pažlјivije tastaturu kompjutera. Po kakvom? U središtu tastature su slova koja se najviše upotreblјavaju. Zamislimo da bacamo novčić. Može li se unapred tačno reći kakav će biti rezultat: glava ili pismo? Ako je novčić običan. svest svega postojećeg. na primer posle sedam bacanja. to jest. na primer. Kompjuter za svako slovo može da izračuna verovatnoću njegovog pojavlјivanja u tekstu. nećemo moći da uočimo nikakvu zakonomernost. I tako. One su nepromenlјive zato što su to zapravo nekakva srednja vrednost. na primer životinja i uopšte. neophodno je uvesti pojam kolektivne svesti. Da bi objasnili kakva je prava situacija. a nekoliko puta pismo. narediti kompjuteru da pročita mnogo knjiga i da ustanovi koja se slova najčešće javlјaju. da predvidimo tu veličinu. Međutim. Ako pak novčić bacimo nekoliko miliona puta. Kolektivna svest je objedinjena svest svih lјudi. Pogledajmo. Jasno je da je lakše raditi kažiprstima nego malim prstima. obratimo se konkretnim primerima. koja se javlјaju ređe. Dakle. očito po nekakvom pravilu. u navedenim slučajevima nećemo moći.

kao ono što na primer vidite očima. Iluziju stvara upravo postojanost te rezultujuće predstave. Stvar je u tome da aparati daju pokazatelјe koji su povezani sa predstavama kolektivne svesti o datoj situaciji. Međutim. Samo 3000 reči. I eto tu kolektivnu predstavu o različitim stvarima lјudi opažaju kao objektivnu realnost.Obratite pažnju na ovo: Ako se zainteresujemo za verovatnoću pojavlјivanja bilo kog slova. pa prema tome i mnogo slova. može da sastavi spisak najčešće upotreblјavanih reči. u velikom Vebstrovom rečniku nalazi se nekoliko stotina hilјada reči. Svaki čovek ima svoje predstave. Moguće je izrađivati slova u količinama koje su proporcionalne verovatnoćama njihovog pojavlјivanja u tekstu. nećemo moći d dobijemo odgovor. Kada mislite. te ćemo moći da odredimo verovatnoću pojavlјivanja slova A u tekstu. Kompjuter nakon čitanja mnogih knjiga. Takvi rečnici su veoma korisni pri učenju stranih jezika. opet će se pojaviti statističke zakonitosti. u slučajno odabranoj reči iz teksta. a one se mogu veoma razlikovati od predstava drugog čoveka. to jest običnim viđenjem. Kao rezultat usrednjavanja u kolektivnoj svesti postoje neke ustalјene predstave o različitim stvarima. predstave o svemu. obično dela klasika. Tako smo došli do onoga što bi mogli formulisati kao jedan od veoma važnih principa: NAŠA SVEST OPAŽA KAO REALNOST ONO ŠTO POSTOJI U NAŠOJ SVESTI (1. iako je ona prosto rezultat osrednjavanja po velikoj količini objekata. na primer. dijagnostiku čoveka koji mi se obratio za pomoć. a to je veoma veliki broj. i to obično u velikom raponu. Kada obavlјam. recimo slova A. ali najčešće upotreblјavanih. ako uzmemo sve lјude. Ta ideja se koristi i za sastavlјanje rečnika pojedinih jezika gde su reči navedene po učestalosti. i već možete da čitate i da razgovarate. Tako na primer 3000 najviše upotreblјavanih reči engleskog jezika zauzimaju 90% teksta umetničke književnosti. Međutim. Vratimo se osnovnoj temi. ako tog čoveka uputite recimo na rentgen. vidim kako se stanje njegovog organizma neprestano menja. u datom slučaju to je rezultat osrednjavanja predstava koje postoje u svesti lјudi. Te podatke možemo da iskoristimo i u tipografiji: nije potrebno odlivati sva slova azbuke u istim količinama. . Ali. onda dolazi do osrednjavanja tih predstava. na ekranu aparata će se videti samo postojana slika. onda ono o čemu razmišlјate za vašu svest predstavlјa istu takvu realnost kao i ono što se događa oko vas.3). Vidimo kako korišćenje statističkih zakonitosti može da pojednostavi učenje drugog jezika. Ako pak umemo mnogo knjiga u kojima ima mnogo reči.

to jest deo kolektivne svesti. automobil. Zato je. I zato. promena stvarnosti je moguća zato što je u svoje vreme stvarnost stvarana putem odluka od strane svesti svake ličnosti. stvarati na osnovi stvaralačkih saznanja. nekakva objektivna realnost kao takva u stvari i ne postoji. između ostalog. šta je to svest. sa svim objektima koji se u njemu nalaze. svi ti predmeti. treba da svako prihvati tu tačku gledišta. Dakle. tačnije. tada će se taj stav ustaliti kao deo kolektivne svesti i početi da se opaža kao objektivna stvarnost. potrebno je da svako donese odluku o takvom putu. svaki elemenat Sveta izgrađeni na ukupnoj zajedničkoj svesti živih lјudi. kada to spojite na nivou dejstva. ili. Sve što postoji oko nas: Zemlјa. Ono što se predstavlјa kao objektivna stvarnost je u stvari izgrađeno od strane strukture duha. t. uopšte svih svesti. mi ustvari ne gledamo na nešto što je zaista postojano. Pri tome treba imati na umu da su svi objekti okolnog sveta. da bi mogli da vaskrsavamao. Fizička. a stvarnost van svesti – to je druga. Praktično. I stoga je naša Zemlјa. Sunce. možemo da gradimo Svet.Taj princip je osnovni. recimo sto. neophodno preobražavati bez razaranja. tek tada će se sve tako i događati. Jer. na primer. Zato. ako bi samo jedan deo svesti promenili. Posmatrajući okolni svet. Znači. svest prihvata za stvarnost ono što postoji u . kada takva predstava postane norma. tačnije. puta večnog i srećnog života. možemo da tvorimo bilo šta. da bi svakome bio obezbeđen srećan život. utoliko će brže stvarnost početi da se preobražava u tom pravcu. svaka njihova čestica. sav Svet – sve je to u stvari izgrađeno na strukturi svesti koja uklјučuje i svest Tvorca. Na taj način. kada znamo šta je to duh. Kao da postoje dve stvarnosti: stvarnost u svesti – to je jedna. kad postane jedan od parametera svesti. prosto posledica objedinjavanja svesti svih lјudi. svet bi počeo da se preobražva. može se reći da je vaskrsavanje sve u svemu samo pravilna tehnološka dopuna u strukturi opštih povezanosti. ako u kolektivnu svest uvedemo stav da je uništenje nemoguće. još jednom. kako lјudi. tako i drugih bića. Jer. da steknemo besmrtnost. možete da vaskrsavate. opažamo kolektivnu stvarnost u prostoru i vremenu. Ako znamo za ovaj princip. napominjem. strukture svesti. da je potrebno da svi vaskrsnu i da život treba da bude večan. već na ono što se dobija kao rezultat osrednjenog prostora koji najviše odgovara svim živima. j. I što više bude doneseno odluka o izboru tog puta. onda možete da materijalizujete objekte. možemo da vaskrsavamo. jedan od njenih stavova. stolica. zvezde. možemo da stvaramo prostore. ili fizička tela. i to je zapravo ono što se opaža kao nešto što je postojano. prostor. i svesti svakog objekta informacije. jer kada sjedinite ono o čemu mislite sa onim što se događa u spolјašnjoj tobože objektivnoj stvarnosti.

sve je to oformlјeno na osnovi kolektivne svesti. napravimo veoma mnogo kompjutera. što se naziva rajem. na primer – to je prosto projekcija kolektivne svesti po jednom od njenih parametara. Neću se podrobno zadržavati na ovom pitanju. zato što je važno učiti metode upravlјanja stvarnošću. stvari se mogu organizovati tako da se pojavi još Zemalјa. naravno. Promenom kolektivne svesti možemo izmeniti stvarnost koja nas okružuje. još prostora. KAO POSLEDICA TOGA. Treba da razumemo da je sve što vidimo oko sebe. Ako. na primer lavovi. Kod lјudi se razvio instikt za život u društvu. Tako se ispostavlјa da ono što o tom pitanju pišu pisci naučne fantastike uopšte i nije fantastika. ali. ono se razmatra u mojim knjigama posvećenim ustrojstvu Sveta. Ovde treba naglasiti jedan važni momenat. u svoje vreme su neke vrste životinja. takav život. I to ne samo Zemlјom ili kakvim god određenim procesima.15). (1. takođe postoji kolektivna svest i ona takođe utiče na našu planetu. Kod životinja. i zašto se upravo tako kreću oblaci. i zašto čovek ima upravo takav materijalan oblik. recimo. ona može iskoristiti za donošenje odluka i upravlјanje stvarnošću. onda njihovu realnost. to jest ono o čemu smo uvek maštali. i zašto bilјke imaju baš takav proces fotosinteze. I zato. U principu to može postati stvarnost. Prosto. a takođe i neke vrste ptica prolazile kroz stadijum upravlјačkog nivoa. prirodno. u potpunoj bezbednosti. povećati razmere Zemlјe. na primer kod lavova. konačno. to može da dovede do izvesnih promena formi života. I zašto se upravo tako menja sastav zemlјišta. svi procesi koji se oko nas odvijaju. Večni beskrajni život. može postati stvarnost. za svakog čoveka se to događa neprimetno i zato nisu svi lјudi toga svesni. poznavajući strukturu svesti. Na osnovu kolektivne svesti mogu se. ZEMLjINE RAZMERE SE MOGU UVEĆATI. a sada ću samo formulisati sledeći princip povezan sa njime: PROSTOR ZAVISI OD TOGA GDE SE PRESECAJU RAZNI VREMENSKI INTERVALI. A ako njihova relativna konctentracija u jedinici zapremine informacija bude velika. i zašto se Sunce nalazi upravo tamo gde je sada – na sva ta pitanja postoji jedan odgovor: sve su to pojave koje se formiraju na osnovu kolektivne svesti. ne tako suštinski kao kolektivna svest .svesti. koja pokazuje kako je moguće organizovati život sa potpunom kontrolom. recimo. sa punom slobodom delovanja. Stvar je u tome što kolektivna svest postoji ne samo kod lјudi nego i kod svih jednotipskih objekata. Sve to treba imati u vidu. već bilo kojom stvarnošću. njihovu kolektivnu svest može stvoriti jedan upravlјajući kompjuter. Uostalom. u šta su religije verovale. pod uslovom prirodnog stvaralačkog razvitka svake ličnosti i svih istovremeno. Sve to je moguće stvoriti na osnovu svesti i ja dajem konkretne tehnologije kojima se. i zato nije slučajno što je kod njih dobro razvijen isntikt. Predlažem religiju koja daje odgovore na sva pitanja. naša Zemlјa.

i obrnuto. TAKVA OSNOVA JE BOG. u šta je uskučen i pojam delovanja. t. čovek je uz to stvoren po liku i podobiju Tvorca.1). Kad razvijamo sopstvenu svest. Zato se usavršavajući duhovnu osnovu u pravcu stvaralačkog razvoja Sveta može menjati struktura duše. Zato ću sada izneti po nekoliko reči o terminima koje koristim. jer mada su sva bića Božje tvorevine. Tako se može reći da se. preko strukture svesti utiče na stvarnost. VEČNI ŽIVOT OBEZBEĐUJE ISTINSKU POSTOJANOST SVETA. Duša je supstanca koju je Tvorac stvorio u saglasnosti sa večnošću Sveta i predstavlјa element Sveta. To je mehanizam preobraženja Sveta. ona u principu postoji kao organizaciona struktura Sveta i zato iz nje potiče obnavlјanje takvih pojmova kao što je na primer duh.j. STREMLjENјE KA POSTOJANOM SVETU STVARA VEČNI ŽIVOT. VEČNI ŽIVOT JE PRINCIP RAZVIĆA BOŽANSKE STVARNOSTI (1. ODATLE SLEDI SVE OSTALO. .6). Duša je nepromenlјiva. Jer. a kao rezultat dobijamo onakav Svet kakav nam je potreban. kako bi čovek bio u stanju da adekvatno odgovori na nova pitanja. BOG JE VEČAN. ali to je već svest ćelija. u beskonačnom životu po meri razvitka čoveka i društva uvek će se pojavlјivati novi zadaci i zato je razvijanje duše neophodno. Svedimo račun. ON NIKADA NIJE UMIRAO. Formulišimo još nekoliko principa: ISTINSKI STATUS SVETA JE U VEČNOM ŽIVOTU. Svest. upravo takav svet će nastajati u stvarnosti. U širem smislu svest je struktura koja objedinjuje duhovnu i fizičku materiju. U stvari.6) govori o tome da beskonačni život uslovlјava neophodnost razvoja duše. VASKRSENјE JE POSTIGNUĆE ISTINSKE SVESTI (1. Na sve ovo što je rečeno odnosi se sledeći princip: STRUKTURA SVETA TREBA DA SE VEOMA INTENZIVNO RAZVIJA U OKRIVIMA RAZVIĆA NAŠE SOPSTVENE SVESTI (1. BESKONAČNI ŽIVOT USLOVLjAVA NEOPHODNOST RAZVOJA DUŠE (1. Ali isto takvo međudejstvo postoji i između tela i njegovih ćelija. I to međudejstvo ostvaruje svest. po jednom od shvatanja. Da bi razumeli bilo kakav materijal.2). ONAJ KO NIJE UMIRAO PREDSTAVLjA OSNOVU KOJA PROIZVODI SVE OSTALO. menjajući našu svest.4). postepeno menjamo kolektivnu svest.lјudi. Duša. Svest je struktura koja omogućuje duši da upravlјa telom. menjamo strukturu Sveta. Princip (1. a telo je njen materijalni deo. (1. Duša. Prioritet je ovde dat čoveku.5). potrebno je poznavati klјučne termine koji se u tekstu koriste. dejstva duše javlјaju kao duh. stvarnost preko svesti utiče na dušu.

Kada ovde kažem „. ona prisustvuje svemu što se u njemu dogodi. A kada je u pitanju istinska svest. I treće. njen kvalitet će se znatno pogoršati. na mikronivou. i zajedno sa svim saznanjima koja su ta bića prikupila. Proširena svest je pojam koji je u mnogome objašnjen već samim rečima tog termina. Pojam proširene svesti u sebe uklјučuje tri nivoa. zato što se ona razvija istovremeno sa razvojem Sveta u svim njegovim projavama. Drugo. Nešto slično imamo u holografiji. Istinska svest. to jest istinska svest se razvija pre svega dušom. i telom“ naravno da nemam u vidu samo neposredno telesno upravlјanje. Mogu se uočiti tri karakteristike. Istinska svest ima svojstvo odražavanja stvarnosti na svakom svom segmentu. U prethodnom poglavlјu koristili smo i termin „proširena svest“. ili preda drugim bićima. Pri tome je osećaj stvarnog prisustva samovara zadivlјujući. Ovde se govori o skladnom međudejstvu svih ćelija organizma među sobom. dinamične slike Vaselјene. koji može preći na makronivo putem pomenutih zajedničkih veza.. . može da se preadresira. tri svojstva istinske svesti. Istinska svest. na primer samovar. Proširena svest. jer je čak i najmanja ćelijica povezana sa celim makrosvetom. to je svest koja omogućava večni život i večni razvoj. ili delegira. Istinska svest adekvatno odražava sistem razvitka Sveta. To je stanje pri kome se opažanje širi i počinje da obuhvata upravlјački nivo same svesti. u svakom segmentu istinske svesti postoji čitava stvarnost istovremeno. to jest događaje. a na osnovu zajedničkih veza. Jer duša je deo Sveta. Ako uzmemo veoma male deliće. Sada ću reći nekoliko reči o tom pojmu. samo će oštrina slike biti manja. to jest. Nivo opažanja dinamičnog Sveta.Promenom svesti može se preobraziti duh. onda će se prilikom osvetlјavanja tog dela ponovo pojaviti isti samovar. Prvo. Istinska svest se formira pri duhovnom razvoju. Istinska svest je svest koja odražava stvarnost Sveta u beskonačnom vremenu i prostoru.. Ako razbijemo tu ploču i uzmemo samo jedan od njenih delova. što znači proizvoditi dejstva. Pri osvetlјavanju holografske ploče u vazduhu se pojavlјuje trodimenzionalni objekat. 1. sačuvana u praizvoru. doći će do razlivenosti slike. to jest. čak i njen mali deo idealno odražava sveukupnu stvarnost istovremeno. Primetiću da čak i najsitnija ćelija ima svoj razvoj. zatim duhovnom strukturom i telom. i sa svešću.

Pri tom svest istovremeno prisustvuje u objektu (proširena svest!). U stanju raširene svesti čovek može istovremeno da opaža mnogo različitih procesa. sto – sto. Na drugom nivou svest se više ne ograničava na prosto opažanje objekata. iako u mnogome ona predstavlјa samostalni element. ona već i sama postaje stvaralački element. i ne samo da prosto prisustvuje u objektu. koji ostvaruje dejstvo istinske svesti. ona postaje aktivna. Treći nivo je nivo sopstvenog stanja svesti. preobražavati. Međutim svest može upravlјati i duhovnim planovima informacija. za njega je fotelјa – fotelјa. On prosto uočava te predmete kao nekakve statične forme. počinje da vidi Svet kao strukturu koju je moguće menjati. Može se primetiti da se prilikom susreta sa vaskrslim tokom prvog meseca posle vaskrsnuća čovek koji ga je susreo može naći u stanju proširene svesti i u tom stanju on oseća odsustvo vremena i prisustvo drugog stanja stvarnosti.7). Ako se čovek nalazi u stanju proširene svesti.Ako čovek posmatra Svet u običnom stanju. pri vasksrsavanju izgradnju strukture vasksavanog ostvaruje svest onoga koji sprovodi vaskrsenje i ona postaje elemenat nastajuće strukture vaskrsavanog. Ako je reč o materijalizaciji kakvog bilo objekta. Veoma blizu prethodnim principima primiče se i sledeći princip. Ovde vidimo da pri materijalizaciji svest ostvaruje upravlјanje fizičkom materijom. u stanju. on počinje da opaža Svet kao pokretnu formu. i pojavlјuje se znanje o tome da se postojeći svet može beskonačno pobolјšati. Svest ovog nivoa poznaje sve što se događa i kontroliše celu situaciju. nezavisno od toga da li čovek sam ostvaruje vaskrsenje ili prosto nadgleda rad drugog čoveka. on fiksira statične forme. . Pritom. Na taj način. gde se termin „fizička materija“ više ne koristi. O prostoru i vremenu govorićemo u sledećem razdelu. 3. može se videti kako se odvija stvaranje materije oko postojećeg oblika informacija. može istovremeno da opaža i približavanje i udalјavanje nekog događaja. stvaralačkog elementa. u stanju proširene svesti čovek više ne opaža predmete kao postojane. Na primer. princip Božanstvenosti: PRINCIP BOŽANSTVENOSTI: STREMLjENјE KA NETLjENOSTI TELA. odnosno fizička materija. Tako. u stanju proširene svesti on neposredno vidi kako se oko duše vaskrsavajućeg stvara telo. on već počinje da opaža predmete kao dinamične oblike. kako na primer u datom slučaju fotelјa ili drvo postoje u dinamici. u procesu opštih povezanosti. na primer. već igra ulogu aktivnog. 2. da tako kažemo. Treba napomenuti da je proširena svest deo istinske svesti. KA VEČNOM ŽIVOTU I KA RAZVIĆU ISTINSKE SVESTI – TO JE PRAKSA NAJVEĆEG PROCVATA LjUDSKOG BIVANјA (1. fiksirajuće svesti. a drvo – drvo. Prilikoom vaskrsnuća. to jest to.

Poželјno je da se i nakon toga ni jednom ne spomene činjenica odlaska. Na primer. Tokom prvih osam dana odvija se prikuplјanje. duhovni. koji su imali svoje mesto u životu projektuju u fizičko telo otišlog. Pri vaskrsavanju čoveka od devetog do četrdesetog dana potrebno je uvoditi i informaciju o događajima koje je čovek proživeo. Pri vaskrsavanju nakon četrdesetog dana već je potrebno uvoditi informaciju koja u principu karakteriše ličnost na nivou njenog stvaranja od strane Boga. pri ostvarenju akta spasenja treba vaskrsnuti čoveka neposredno u datom momentu. na primer. impulse koji sadrže u sebi osnovnu strukturu date ličnosti. Pri vaskrsnuću koje se odvija do devetog dana ponekad je dovolјno uvesti samo informaciju takozvanih bipola. Ako razmotrimo pitanje o brzini vaskrsavanja. i tek nakon toga je moguće vaskrsnuti ga.Razmotrimo detalјno ovaj princip. Dalјe. Brzina vaskrsavanja se suštinski uvećava ukoliko se do četrdesetog dana o otišlom govori kao o živom. u tom slučaju za vaskrsnuće je potreban veoma visoki nivo ulaska u . do devetog dana moguće je slati slabije impulse. u čemu se razlikuje vaskrsnuće do koga je došlo neznatno vreme nakon biološke smrti od vaskrsnuća u slučaju kada je već prošlo neko vreme. I osim toga. Razmotrimo ovo pitanje. a na deveti dan se svi događaji. to jest onoga što se obično nalazi oko lјudskoga tela. DAN NAKON BIOLOŠKE SMRTI KAO GRANICE ODVAJAJU RAZLIČITE PRISTUPE VASKRSAVANјU. Napomenuću još jedan važan momenat. to jest. tokom 31 dana odvija se priprema za četrdeseti dan. Sa vaskrsnućem je povezano mnogo pitanja. onda do devetog dana se vaskrsnuće odvija brže nego od devetog do četrdesetog dana. sabiranje svih postojećih informacija. 9. fizički. Dodajem da postupci koji se posle odlaska sprovode u osnovnim religijama doprinose vaskrsnuću. i 40. Tradicija da se obeležavaju 9. Kao što vidimo iz gore rečenog. Ako pak razmatramo pitanje o vaskrsnuću u potrebno vreme. tri različita pristupa vaskrsavanju odvojena su međusobno upravo devetim i četrdesetim danom. to jest na nivou stvaranja njene duše. dan odražava princip raspodele informacija oko fizičkog tela. I 40. emotivni. I ima li tu kakvih vremenskih granica koje kao međe obeležavaju promenu situacije? Ispostavlјa se da veliku ulogu imaju deveti i četrdeseti dan nakon biološke smrti. kada. Ne obeležavaju se uzalud ti dani. kada se sveukupna prikuplјena informacija u vidu beskonačnog zraka uvodi u informaciono polјe u nekakav sferoidalni segment koji se odnosi na datog čoveka i koji ima odnos prema duši.

i zato se u datom slučaju od onoga ko vaskrsava traži veoma visoki duhovni nivo. postati isto što i ona. Ovo se može uporediti sa onime što se u Uvodu govorilo o ruži. mada u približno prva tri dana otišli nastavlјa da opaža fizičku realnost živih otprilike isto kao i ranije. O OPAŽANјU OTIŠLIH Može se reći još nekoliko reči o tome kako se tokom vremena kod otišavših menja opažanje realnosti. ako ih on u svoje vreme nije razvio do mogućnosti da koristi jednu materiju u dve ili više reinkarnacija). U sadašnje vreme je nastala takva situacija da otišli u vezi sa informacijama koje dobijaju počinju da bivaju zainteresovani za povratak. prirodno. Posle četrdesetog dana otišli opaža fizičku stvarnost živih kao nekakav efemerni plan. to je specifični prelazni proces. razaranje ćelijske strukture. U vezi sa time. Taj nivo se odnosi na prosvetlјenje. ako su mu ta tela ostala u tim životima. čine mu se ne previše stvarnim ili problematičnim. svetlost znanja. U još višem stanju svesti moguće je sliti se sa njom. Nјegova duša tu nastupa kao organizaciono središte rada na sinhronizaciji ranijih i kasnijih ovaploćenja. jer se pred njim pojavlјuje novi krug zadataka. i čak se može raspršiti celokupna suštinska stvarnost tog plana. Prvi zadatak koji se postavlјa pred njega je sinhronizacija fizičkih tela koje je imao u prošlim reinkarnacijama (razume se. Za otišle. i procesi koji se tamo odvijaju. jer njihova istorija može nestati. nivoa prosvetlјenja. pri čemu znanja stoje pred njim kao otkrivena suština. Pri dostizanju drugog nivoa.upravlјajuću informaciju. do četrdesetog dana stvarnost živih za njega počinje kao da nestaje. U slučaju nuklearne katastrofe biće ugrožen i plan otišlih. to jest. Važno je i pitanje o opažanju otišlih. U zavisnosti od stepena razlaganja fizičkog tela menja se i karakter opažanja duše otišlog. ne onakvo kakvo se obično ima u vidu prilikom opisivanja prelaska iz stanja života u stanje smrti i formiranja tunelskog sistema koji ga prati. A kako je opasnost od uništenja kao problem ponikla . Ovde se pojavlјuje drugačija svetlost. To se može dogoditi u vezi sa sledećim zakonom razvoja informacija: POTPUNO UNIŠTENјE JEDNOG OD OSNOVNIH ELEMENATA INFORMACIONE OBLASTI DOVODI DO UNIŠTENјA CELOKUPNE OBLASTI INFORMACIJA I SAMIM TIM TO MOŽE RADIKALNO DA IZMENI STVRANOST. u tom smislu da otišli shvata da može da uzima ta znanja kao da se sam od njih ne razlikuje. otišli počinju da primaju informacije koje pristižu sa plana živih. koji sada neću opisivati. za otišle je u sadašnje vreme nastala ozbilјna opasnost. Stvar je u tome. nastaje drugačija stvarnost. Posle nastanka biološke smrti počinje razaranje različitih struktura. Posle ispunjenja datog zadatka otišli prelazi na drugi nivo. i tada će se otkriti istina. da se u vezi sa stvaranjem nuklearnog oružja i njegovim nagomilavanjem čovečanstvo našlo u opasnosti od samouništenja. istina njene suštine. Tu se pojavlјuje svetlo. o dostizanju njene suštine. Posle toga.

Biološko raspadanje tela kao mehanizam. jer upravo od živih zavisi rešenje tog problema. Razlaganje tela. Postoji i drugi razlog zbog kog otišli u današnje vreme žele da se vrate. sada je ne samo znatno brže već i mnogo bezopasnije. Naravno. A to naročito dobro potvrđuju vaskrsli koji govore o tome da prilikom prelaska na fini plan usled biološke smrti tamo nisu dobili ništa što ne bi mogli da dobiju u običnom fizičkom telu. To je oduzimalo veoma mnogo vremena. i kako bi pomogli izbegavanju katastrofe. na primer. sa izmenom uslova pojavlјuje se i novo shvatanje procesa razvitka. NOVA ETAPA U RAZVOJU ČOVEKA I DRUŠTVA Ovo pitanje je toliko ozbilјno. A danas? Danas je sasvim druga stvar. to jest u datom slučaju o principijelnoj promeni metoda ponašanja. koliko se dugo moralo ploviti! I koliko opasnosti je u vreme oluja čekalo neveliki brod. Sada su brodovi sasvim drugačiji. i prirodno. Na brodovima jedrenjacima trebalo je preći okean. i bazeni – sve što je potrebno. senzitivni nivo i dobiti sve što je potrebno. kako bi se vratili i dokazali da fizička meterija živih ima prvostepenu važnost. Može se ostati u ovom telu. recimo u prošlom veku? Poslati pismo i primiti odgovor? A kakva je situacija danas? . Stići iz Evrope u Ameriku. Ali. ostaću u okvirima proste analize i očiglednih poređenja.među živima. Stvar je u tome da su se biološka smrt i odricanje od fizičkog tela i prelazak na finije planove postojanja koji su za njom sledili ranije koristili kao način za sticanje novih saznanja (samo što smo govorili o drugom nivou stanja otišlih – nivou prosvetlјenja). Tako nema smisla odricati se od ovog tela radi zadobijanja novih znanja i novih iskustava. kako se u stara vremena stizalo. jer na prekookeanskom brodu postoji sve što je potrebno: i restorani. ili razviti nivo upravlјanja informacijom. Koliko je vremena u staro vreme trebalo čoveku iz Evrope da razmeni pošilјke sa svojim poznanikom iz Amerike? Čak i ne zalazeći duboko u istoriju. Ili uzmite problem veze. recimo morskim putem. i sale za ples. da ima smisla da se zaustavimo i podrobnije njime zabavimo. to otišli počinju da teže vaskrsnuću. to jest odstranjivanje fizičkog tela sada nema tu logičku svrsishodnost koju je imalo ranije. Oni prelaze okean dovolјno brzo. Zamislimo se o tome. Ali. recimo od Evrope do Amerike. I pri tome još i mnogo udobnije. ali razviti. Život ide napred. može se sesti na avion i kroz nekoliko sati biti na odredištu. Na naučnom jeziku bilo bi moguće otpočeti razgovor o promeni paradigme. Pri tome obratite pažnju na ovo. kad posmatraš sliku broda sa mnoštvom jedara ono što vidiš je veoma lepo. A ako je potrebno da se do Amerike stigne sasvim brzo. kao akt saznanja je praktično već samo sebe iscrplo.

prikuplјanja potrebnih informacija na njima i potom ponovnog vraćanja u fizičko telo. Promenili su se uslovi života. A one koji su već otišli treba vratiti pomoću procedure vaskrsenja. Ubrzati taj razvoj i otpočeti. koja se ranije koristila. Više od toga. u vreme kojih razgovarate s lјudima koji se nalaze na drugom kraju zemlјine kugle kao kada bi sedeli neposredno pred vama. više ne odgovara savremenom tempu razvoja društva. . A uzrok toga je u tome što se razvoj njegovog unutrašnjeg sveta odvija znatno sporije nego što je to danas potrebno. smrt postaje nepotrebna. Čovek oseća. najdostupnija i najprirodnija stvarnost. A pre svega to je zbog nerazumevanja toga da je život sazdan na duhovnoj osnovi. bez obzira na sve njene uspehe. Primećujem da su i ranije uvek postojali. to jest šema sa odricanjem od fizičkog tela. povremenog prebivanja u drugom obliku na finim planovima postojanja. t. I zato stari spori mehanizam postizanja viših istina i duhovnog razvoja pomoću odricanja od fizičkog tela. taj neužurbani način rasta više ne odgovara savremenom ritmu života. a takođe i zbog odsustva jasne predstave o tome šta je to svest i kakva je njena uloga. Tako. uzmimo prenos finalne fudbalske utakmice za naziv svetskog šampiona. Kada sa tačke gledišta poznanja Sveta nestane potreba za razvitkom faze svesti koja odgovara razgradnji fizičke materije – smrt nestaje. Svest je jedan od klјučnih pojmova. kao što su opasnost od nuklearnog uništenja ili globalna ekološka katastrofa. Ili. Oni pripadaju onoj kategoriji lјudi koji razumeju i iz sopstvenog iskustva znaju šta je istinska svest. ona već postaje smetnja. Zato već više nije potrebno odricati se fizičkog tela. nije još došla do istisnkog poimanja toga šta je to život. (Setimo se stalnog Hristovog poziva: „Probudi se!“). Ogroman broj lјudi u svim tačkama zemalјske kugle se primiču televizijskim ekranima i preko satelitske veze gledaju meč! Život se veoma promenio. I zato oni uglavnom razumeju šta je život – to je najjednostavnija.Danas su obična pojava telemostovi između različitih gradova. ne gubiti vreme na sve te preobrazbe. Upravo zbog toga čovek počinje da se gubi pred stalno rastućom složenošću tehnike i pred nastajućim problemima društvenog karaktera. iako se reč „biologija“ prevodi kao „nauka o životu“ čak ni biologija. da više nije u stanju da se nosi sa tim rastućim problemima spolјašnjeg sveta. Ritam života je postao sasvim drukčiji. A ona se dostiže pomoću razvoja svesti. U tom smislu i ortodoksna biologija.j. istinski život je sada večni život. a i sada ima lјudi koji realno mogu da žive onoliko koliko sami smatraju da je potrebno. sa tačke gledišta višeg stanja svesti više se ne smatra istinskim životom. A ono što se sa obične tačke gledišta naziva životom. razvoja nauke i tehnike. šema duhovnog razvoja. već se u samom ovom telu pomoću posebnih metoda treba naučiti izlaženju u viša stanja svesti i samim tim sebi obezbediti duhovni rast. jer vodi ka veštačkom usporavanju tempa duhovnog razvoja.

sudbina celog sveta. I TADA SE ON VIŠE NE MOŽE RAZRUŠITI (1. bez prenosa informacija postepeno. postoji večno. Za ličnost. posle vaskrsnuća informacija o vaskrsnuću se svuda pojavlјuje istvremeno. naprimer takvih delova mozga kao što je hipofiza.konačno. onda to u tom vremenu. to jest. onda je materijalizaciju moguće izvesti i u bilo kom drugom vremenu i preneti je i na bilo koji drugi predmet. njegove kuće. čovek se predstavlјa kao neko ko se smestio u predsoblјu velike višespratne kuće. to dejstvo može ponoviti i u bilo kom drugom trenutku vremen. ako je nešto jedamput učinjeno. SVEST ČOVEKA I NјEGOVI ORGANI PRI PRAVILOM RAZUMEVANјU NјIHOVE UZAJAMNE POVEZANOSTI DAJU VASKRSENјE. novog puta koji vodi kroz neumiranje i vaskrsavanje.10). To. kada smo razmatrali sposobnosti lava.9). Tako da je još uvek suviše rano govoriti o iskorišćenju 5% moždanog potencijala. Tako. Ali pri tome treba naglasiti da nauka ne zna mnogo o svrsi nekih organa. . onda se. Po poznatom poređenju. Sledeći princip: DOVOLjNO JE DA POSTOJI JEDNA LIČNOST KOJA MOŽE DA VASKRSAVA I VASPOSTAVLjA SVET. onda je Svet nemoguće razoriti ni pod kakvim uslovima. moguće je kroz razvitak svesti. A još ako ličnost može da vaskrsava i obnavlјa Svet. VAKSRSENјE JE AKT STVARANјA (1. Nauka govori o tome. to znači da dati događaj trenutno obuhvata sve strukture Sveta. oslonivši se na taj prošli ternutak vremena. Od rešenja tog zadatka zavisi sudbina svih nas. i čak ni ne sluti da u njoj postoje druge sobe i drugi spratovi. koristiti svoj puni potencijal – takav je zadatak današnjice. od mesta do mesta. Uzgred. Čovek praktično još nije ni otpočeo sa korišćenjem svog potencijala. I zato. o potencijalu. u kome je bilo učinjeno. ako je nešto jednom bilo urađeno. radosnom i srećnom životu.8). da čovek danas koristi svoj mozak ne više od 5%. Analogno stoji stvar i sa vaskrsnućem. Uopšte. S tom pojavom smo se već susreli u Poglavlјu 1. ako na primer postoji samo jedan fakt materijalizacije bilo kog predmeta. to znači da će ideja večnosti Sveta uvek dovesti do ostvarenja večnog u svim stvarnostima. U oblasti informacije postoji princip: ako je nešto jednom bilo učinjeno. Osvajanje svih tih teritorija koje mu po pravu mogu i treba da pripadaju. Zato treba početi sa korišćenjem nove šeme razvoja. VASKRSENјE I USTANOVLjENјE ČINјENICE VASKRENјA JE PROCES KOJI JE ISTOVREMEN ZA CEO SVET (1. A to će osigurati kretanje ka ispunjenom. I tada će čovek uspeti. konačno. samo što on za to ne zna. da osigura stvarnu harmoniju unutrašnjeg i spolјašnjeg razvoja. što se ustanovlјenje činjenice odvija istovremeno za ceo Svet. onda je to više nerazorivo.

usporava njegov duhovni rast. malodušnost. U drugoj fazi. važan element vaskrsenja je poznavanje ulaska u sopstvenu svest u vezi sa svojim organima.12). ali tamo je bilo govora o razvoju svesti. SAMO SU RADOST. gde nema uništenja i razaranja. . duha. za njih prosto nije ostalo mesta. žalost i druge negativne emocije. Tamo nema više mesta za tugu. kada se proces vaskrsavanja praktično već završava. njegova večna suština i jeste znak njegove složenosti. Kada se čovek razvija. razvija se i ceo postojeći Svet. gde je sve prekrasno – tamo caruju radost.11).4).13). U prvoj fazi. Ovaj princip se preklapa sa principom (1. Sledeći princip se nastavlјa na dva prethodna: PRINCIP VASKRSAVANјA JE U SAGLASNOSTI SA PRINCIPOM ORGANIZACIJE ČOVEKA KOJI UKLjUČUJE I SVEVREMENSKI RAZVOJ CELOG SPOLjAŠNјEG SVETA (1. na primer. a ovde o razvoju celog čoveka. jer je sve ispunjeno lјubavlјu i svetlošću. Međutim. zavist. tu uslovnu podelu vaskrsnuća na dve faze proizvodi sama hipofiza. ipak je potrebno osvestiti da postojanje negativnih emocija sada zadržava razvoj čoveka. vaskrsli još uvek u potpunosti ne odgovara običnom živom čoveku. svetlost i lјubav. Na taj način. SVETLOST I LjUBAV NAČINI DA SE SVET RAZUME (1. Kada čovek može da vaskrsava druge lјude i tim samim pokazuje da nema uništenja i da je moguće uopšte nikada ne umirati. Za svakodnevni život veoma je važan sledeći princip: TUGA. gde je čovek slobodan i gde može da se razvija. Čovek može da razvija Svet i da stvara Svet na račun sopstvenog intelekta. Postojanost Sveta. jednostavnije rečeno. RAZVOJ ČOVEKA TREBA POSMATRATI KAO KOMPLEKSNI RAZVOJ CELOG POSTOJEĆEG SVETA (1. važno je napomenuti da je takva misaona podela procesa vaskrsenja na dve faze odraz funkcije hipofize na nivou informacija živećeg i na nivou informacija vaskrslog. Tamo gde je sve večno. Taj princip dakle govori o tome da je za vaskrsenje potrebno samo dati pravilnu informaciju nekim svojim organima. Tuga. I ukoliko u budućnosti više ne bude više negativnih emocija. To jest. Zato je dovolјno samo prilagoditi funkciju hipofize koliko je potrebno i onda se vaskrsnuće može dogoditi čak i kao posledica toga. svesti. zloba i druge negativne emocije su elementi Sveta koji počinju da nestaju sa početkom razvoja duhovnosti. kada još uvek teče proces vaskrsavanja. menjajući nivo svog razvoja. hipofizi. to znači da je Svet već postao postojan. MALODUŠNOST I NOSTALGIJA – TO NISU NAČINI ZA POIMANјE SVETA. vakrsli je već obični živ čovek.Često se predstavlјa da se vaskrsenje sastoji iz dve faze.

a to opet sa svoje strane vodi ka još većem duhovnom rastu i tako dalјe. prelaz na sve viša i viša stanja svesti – to i jeste put ka Bogu. na osnovi duše.4) i (1. Ako čovek može da ne umre. U SLUČAJU KREMACIJE ZA SVAKU ČESTICU PEPELA KOJI OSTAJE NAKON KREMACIJE PRIČVRŠĆENA JE STRUKTURA LIČNOSTI ONOGA KO SE PODVRGAO KREMACIJI (1.11): POSTOJI UZAJAMNA ZAVISNOST DUHOVNE I FIZIČKE STRUKTURE. već stvarnost. Da biste mogli razumjeti sa svima svetima što je širina i dužina i dubina i visina“. U vezi sa rečenim možemo se setiti poznate legende o ptici Feniks koja se iznova rađa iz pepela. Sa svoje strane. LIČNOST BIVA OČUVANA POSLE BIOLOŠKE SMRTI. ZATO JE VASKRSENјE ZASNOVANO NA OBELODANјIVANјU VEČNOG U ČOVEKU (2. sada vidimo da ponovno rađanje iz pepela nije samo pesnički izraz. Na taj način.1).2). da budete u lјubavi ukorenjeni i utemelјeni. viša stanja svesti pomažu produblјivanje pozitivnih emocija. kao posledicu dobijamo to da čovek može uopšte da ne umire. Prvi princip je ovde praktično očevidan: ČOVEK JE PO PRINCIPU SVOGA SAZDANјA VEČNA SUPSTANCA. time i fizičko telo. Nije presudno važan način na koji je fizičko telo izmenjeno. Podigavši duh do nivoa kada on može ne samo da menja fizičku strukturu. Sledeći princip: . već i da je stvara. Taj proces je beskonačan. Sve to je drugostepeno. PA TAKO I POSLE KREMACIJE. 2 Prelazimo na principe drugog nivoa. I ne samo lјubav. I kako smo već rekli. već i druge pozitivne emocije. Vidimo da je od nezapamćenih vremena bilo poznato da lјubav igra ogromnu ulogu u zadobijanju viših stanja svesti.Setimo se iskaza koji je bio citiran u Uvodu „Da se Hristos useli vjerom u srca vaša. kako je ono bilo rasformirano i prevedeno u skup čestica ili čak mikroelemenata. UKLjUČUJUĆI I STVARANјE FIZIČKOG TELA (2. onda on može i druge da vaskrsava. jer na osnovi duše uvek je moguće u potpunosti obnoviti isto telo. dati princip govori o potpunom vaspostavlјanju fizičke materije na osnovi duha. Sledeći princip se preklapa sa principima (1.14). PROMENOM INFORMACIJA O FIZIČKOJ STRUKTURI U OBLASTI DUHA MOŽEMO DA MENјAMO DUH DO STEPENA KADA ON UZMOGNE DA MENјA BILO KOJU FIZIČKU STRUKTURU. pomažu da se njima napune sve ćelije organizma. Ovde se govori o tome da promene koje se događaju sa fizičkim telom nisu od primarnog značaja.

jer svest može da preobražava prostor. čak . postoji prostor svesti.3). a postoji i prostor tela. svakog mikroelementa. Često se mogu čuti razgovori o paralelnim svetovima. Prostor tela je prostor u kome se telo kreće. gde ju je stvorio Bog. duša je osnova. Sada ćemo nastaviti razgovor o korišćenim terminima i reći ću nekoliko reči o prostoru i vremenu. Prostor je. to jest običan fizički prostor. tako i združen. onda prostor mišlјenja postaje združen. Za vaskrsavajuće prostor raste unutar svake ćelije. Duh postoji već u prostoru dejstva i tu je prostor vezan sa pojmom svesti. Osnovna perspektivna funkcija tih uređaja je realizacija algoritma koji omogućuje da se po analogijama razvija svest čoveka do mogućnosti potpune obnove materije. Pojam fizičkog prostora tamo nije primenlјiv.VREME I PROSTOR NE OGRANIČAVAJU TRAJANјE ŽIVOTA. svake informacione veze i. konstrukcija svesti. on puni sobom informacionu strukturu vaskrsavanog. pri čemu se radi upravo o vaskrsavanju. Duša postoji u nekakvom apsolutizovanom prostoru. Prostor duše ima prioritet u odnosu na druge prostore. o paralelnim prostorima. to se događa u prostoru mišlјenja. Za one koji bivaju vaskrsavani. Prostor može biti kako individualan. recimo u bioskopu gleda film. Kad čovek o nečemu razmišlјa. U prošlom odelјku pojasnili smo šta su to duša. Na taj način. kao i vreme. Prostor duše je struktura organizacije Sveta. prostor kao da u nekom smislu raste. ali kada nekoliko lјudi. POJAM TRAJANјA ŽIVOTA FORMIRA SE ODNOSOM DUHA PREMA PROSTORU I VREMENU (2. Postoji prostor duše. svest. Prostor je struktura za ostvarenje dejstava kako duše. Razradio sam i u određenom stepenu realizovao tehnološke uređaje za obnavlјanje izgublјenih organa i za vaskrsavanje lјudi. tela. Primetimo da je prostor duše sekundaran pojam u odnosu na samu dušu. Ti tehnološki uređaji omogućavaju da se u potpunosti obnovi ceo organizam. svesti. duh. postoji prostor duha. Suštinsko značenje ima način na koji svest reaguje na ono što se događa. i – prostor se menja. zato što se duhovna struktura ličnosti u potpunosti identifikuje. Svaki čovek ima svoj individualni prostor mišlјenja. u datom slučaju prostor postaje i element dejstva. prosto u jednoj te istoj oblasti prostora. U stvarnosti ničeg posebno paralelnog nema. tako i duha. uklјučujući i fizički prostor. to jest svest istovremeno utiče na mikro i makroprocese. Kao što se vidi. Prostor. u datom slučaju prostor se može posmatrati i kao radni instrument za stvaranje tehnoloških ciklusa namenjenih vaskrsavanju. Dovolјno je svesti dati impuls uticaja. U njima se prostor sažima do tog stepena da makronivo postaje mikronivo. da se čovek vaskrsne. narastajući.

koji se vidi običnim fizikim pogledom. Ljudi. ali u principu su to bića drugog sveta. . razvijati. u uprošćenoj varijanti se pojavlјuje kao trodimenzionalni. Fizički prostor. Nјegova tela. Ponekad oni dospevaju u naš prostor i tada možemo da ih sretnemo. ona može da jednu dimenziju prevodi u drugu. nalaze se svako u svom prostoru. a ona određuje sve ostalo. što opet sa svoje strane pomaže razvoj duhovne strukture. Svima dobro poznata matrjoška. Upravo takvim on se predstavlјa čoveku sa svakodnevnim stanjem svesti. duhovni razvoj daje mogućnost da se uvidi dinamika celog procesa. kao tu stvari stoje. Interesantno je pitanje dimenzionalnosti raznih prostora. Što se tiče dimenzija. ili se odnose na druge prostore. gore nabrojana. Eterični prostor može biti sedmodimenzionalan. Drugi poznati posetioci Zemlјe su posade NLO (neidentifikovanih letećih objekata). NLO su u osnovi veštački sačinjeni objekti koji su ili sa drugih planeta. Ni u kom slučaju nemojte misliti da su dimenzionalnosti koje sam gore naveo utvrđene jednom i zauvek. Ali za čoveka u višem stanju svesti fizički prostor može biti i četvorodimenzionalan (setite se reči apostola Pavla. astralno. u kojoj se nalaze sve manje i manje matrjoške je simbol toga. ili bolјe reći bića koja pilotiraju NLO su predstavnici drugih civilizacija i imaju oblik objekata koji nalikuju čoveku. Istinski život ne stoji u mestu. glavno je to da se duhovna struktura može menjati. jetiji su oni koji su stekli izmenjeni oblik na račun elemenata transmutacije. Duhovno usavršavanje. kako je sagrađen čovek. a struktura mentalnog prostora je dvojaka: on postoji i u šestodimenzionalnoj i u četvorodimenzionalnoj varijanti. tu treba imati u vidu sledeće. eterično.i u samo jednoj njegovoj tački može biti sve. Ukoliko duhovna struktura u sebe uklјučuje sve poznate pojave. i upravo to hoću posebno da naglasim. mada oni uopšte mogu imati proizvolјni oblik – prosto se kroz strukturu našeg prostora oni tako opažaju. Da bi se donekle bolјe razumelo. on se sastoji u neprekidnom razvoju duha. snežni čovek. sve što u toj tački može nastati projavom kolektivne svesti. sutra mogu biti sasvim druge. Jedan od poznatih gostiju koji posećuju naš prostor je jeti. On pokazuje raznorvsnost čoveka. Hoću samo na nešto da vas upozorim. to jest koji su zbog pomerenih stanja dobili mutacioni parametar i prešli u drugi prostor. astralni – devetodimenzionalan. Tako poznavanje dimenzionalnosti različitih prostora i nije toliko važno. citiranih u Uvodu). opaženi slični objekti ne pristižu obavezno sa drugih planeta već mogu biti prosto rezultat vizualizacije drugih prostora. Kod njih je Zemlјa ravna i hladna. Sami NLO se u najvećem broju opažaju u obliku sferoidalnih diskova. Ti objekti su biološki ili viši po nivou. mentalno i druga. razmotrimo konkretan primer – građu čoveka. Te dimenzionalnosti su danas takve. to jest. Poznato je da je u svesti čoveka ispolјeno mnogo tela: fizičko. Tako su se odvojili od čoveka i njihov razvoj je krenuo drugim putem. Tačnije.

prosto i nema. u nuklearnoj epohi. zavisno od toga. Kada dolazi do vaskrsavanja čoveka. Ovde je moguće usmeriti pažnju na razne momente. Zato su se malo udalјavali od tog toka vremena. i zato je njihov put uvek samo jedan – za njih postoji samo put ka životu. u takvim stanjima svesti opažanje Sveta je i inače potpuno drugačije. Ako se razume ta struktura vremena. taj zanos. U tom slučaju vreme se može zamisliti u vidu nekakvih silnice prostora. U sledećem razdelu. Može se razmatrati i pitanje o tome kako vreme opažaju otišli ili oni koji bivaju vaskrsavani. Sada. zbog opasnosti od mogućeg sveopšteg nuklearnog uništenja. Zato za nove otišle već faktički nema mesta. onda je potrebno vreme u potrebnom prostoru moguće dobiti ispolјavanjem potrebnog prostora. u principu je stanje otišlih. biti prilaz sa tačke gledišta viših stanja svesti. ka strani živećih. mnogi od onih koji su otišli birali su put reinkarnacije. kod otišlih se zbog takvog stanja stvari oseća značajna nepostojanost i sve više i više ličnosti počinje da se orijentiše prema vaskrsnuću. duž kojih se odvija transformacija i pomeranje. o čemu smo već govorili u Uvodu. sa koje tačke gledišta se to pitanje razmatra. veoma nepostojano. jer su obe strukture – i prostor i vreme – zapravo konstrukcije svesti. Na pitanje o tome. Ali ono što je najvažnije u ovom pitanju je to što se za otišavše i vaskrsavajuće vreme uvek kreće ka strani živih. I tako oni sada ne odlaze daleko od tog toka vremena.15). oni bivaju sve više sabijani jedni uz druge. To jest. Ranije. I za to postoji značajni razlog. A upravo se vreme može posmatrati kao nekakav transformator prostora. biće rečeno da se vaskrsavajućem vreme najpre čini diskretnim. kao tečenje reke koja ih izbacuje na stranu života. onako kako se ono obično shvata. Tako. Može se razmatrti nekoliko različitih pristupa. Ovo se moglo očekivati. Ali moguća je i obrnuta varijanta: promenom prostora moguće je promeniti vreme. na primer. Postoji i takav pristup sa čije tačke gledišta vremena. U ovoj knjizi ograničiću se samo na prve korake u rasvetlјavanju pitanja vremena. reinkarnacioni sistem svog razvoja. i da se ona sve vreme kreće prema životu. iako je ono za živećeg u istom trenutku neprekidno. u prenuklearnoj epohi. po njihovom subjektivnom osećaju.Vreme. može se različito odgovoriti. U današnje vreme za njih ima još veoma malo mesta. interes prema živima iskazuje se dovolјno jednoznačno: vaskrsavajući imaju osećaj da se pred njima sve vreme većom ili manjom brzinom kreće struktura celokupne stvarnosti. a time postići i ostvarenje želјenog događaja. i nastaje velika gužva. gradili su događaje za svoj povratak i tek potom ulazili u već oformlјeno telo. promena vremena daje transformaciju prostora. šta je to vreme. Može se reći da otišli opažaju vreme kao tok informacija. O jednom pristupu faktički se već govorilo pri objašnjavanju principa (1. istina. Ali to će. u rođeni plod. I zato se može reći da je vreme u suštini struktura .

i odjednom vidim obris. predočava drugim lјudima tu mogućnost. Kada otišli dospe u taj oblik. u tu ćeliju prostora i vremena – i počinje da živi dalјe. u tu oblast. a impuls daje novi prostor. obris čoveka.postojanja nekih od onih koji su otišli i vaskrsavajućih. informacija vaskrslog daje mogućnost za početak živlјenja mnogima. na primer neki od otišavših. Još ćemo se vratiti na ovo pitanje kad budemo govorili o principu (4. Duša vaskrslog. Posle vaskrsnuća. što opet sa svoje strane dovodi do novih vaskrsnuća. taj obris. i u tu konturu. potpuno drugim lјudima u potpuno drugim mestima. U oblasti obrisa već postoji gotov put – postoje neophodni uslovi za život. bolјe je reći. Mogu vam reći i kako se praktično odvija popunjavanje obrisa. i dolazi do vaskrsenja. ne dospeva u taj obris slučajno. a dalјe vaskrsenje počinje da razvija prostor. ali je ona počela da se razvija. ulazi u nju i tada dolazi do njegovog vaskrsnuća. Kao što sam već ne jednom rekao. postoje svi potrebni događaji. pri čemu je to obris samog vaskrslog. Napominjem da se takav obris u početku odnosi na status onoga ko je sproveo vaskrsenje. često i meni pred očima ulazi neko. Eto ja sam. On dospeva u taj obris.3). Ovde hoću da naglasim još jedan važan momenat. onaj ko dospe u taj obris uopšte ne mora obavezno biti neko od otišlih. nego na osnovu prostog prenosa informacije. Ali. To se radi ovako. dolazi do njegovog vaskrsnuća. Napominjem da se ti tokovi uvek kreću ka životu. po pravilu. Jedna duša nedelјu dana posle vaskrsnuća može da stvori dva takva obrisa. jer je vaskrsli Svetu dao novi impuls. obris koji je veoma sličan onom vaskrsnutom. mogućnost vaskrsavanja. I evo. Jer sa vaskrsućem počinje da se povećava prostor a vreme života postaje beskonačno. jer samo najprosvetlјeniji mogu da upravlјaju situacijom i da samostalno biraju. I još treba dodati. nove lјude. na primer. Ne svih. ali ne svih. idem ulicom. moja informacija. ili. i to ne na osnovu stvaranja informacije. to jest. da postoji veoma važan zakon koji se sastoji u tome da se U PRISUSTVU ODRAĐENE TEHNOLOGIJE VASKRSENјA VREME ŽIVOTA SAMO PO SEBI POVEĆAVA DO BESKONAČNOSTI. zbog promene informacija vaspostaviti mnogo novih lјudi. kod koga je došlo do obustave događaja. On skenira prostor i tek kada otkrije takav gotov obris. znajući da je moguće vaskrsnuti otišle. Oni koji ne poznaju strukture padaju u veoma moćne tokove vremena. to može da bude i živući. Pri tom otišli. U mnogome to je moj status. . uvećava se broj lјudi. a posle mesec dana – mnogo više. Čak samo jedan jedini vaskrsli može u prostoru. nekog čoveka. ili. drukčije rečeno. može se čak reći mnogih. koji dobijaju dopunski prostor i nove povolјne događaje. gotovu ćeliju prostor-vremena. a kao rezultat toga uvećava se prostor. Idemo dalјe. vaskrsao čoveka. vaskrsenje je uvek veoma povolјan događaj za sve: i za vaskrsle i za živeće. Vaskrsao sam. Duša vaskrslog u prostoru stvara oblik. taj proces počinje da teče kao lavina. recimo.

Zato. na stvaranje. Vaskrsenje – to je uvek prijatan i potreban proces.5). U PRVU PRIRODU IMPULSA PRIRODNOG RAZVOJA ČOVEKA (2. već i sa svim događajima koji su sa njim povezani. Upravo suprotno. kada mu je predloženo vaskrsnuće to odbio. ni jedne činjenice. i moram reći da ga uveh prihvataju odmah. IMPULS. kada im predlog za vaskrsnuće dođe sa strane. Kada se odvija vaskrsenje. glavno je to da im se istovremeno sa vaskrsnućem ustupe i maksimalno povolјni uslovi za normalan život. Ako je potrebno doći do nekih događaja. UVEK JE USMEREN KA BESKONAČNOM RAZVOJU VASKRSLOG (2. I pored toga. sama činjenica postojanja Sveta je element Večnosti. napominjem. Prirodni razvoj čoveka u principu se nalazi u skladu sa čitavim Svetom.PRINCIP BESMRTNOSTI. treba da pokazuje ceo tok događaja tih zbivanja. mogu reći da otišli uvek sa blagodarnošću prihvataju predlog za vaskrsnuće. nema ni jednog slučaja. već mora biti rasprostranjen na ceo tok događaja koji se odnose na vaskrsavanog. Prema tome. Impuls koji upravlјen ka vaskrsnuću ima uopšteni karakter: on je uvek usmeren ka beskonačnom razvoju vaskrsavanog u svakom događaju. da bi bilo jasno da je na moralnom planu uvek moguće savršeno spokojno vaskrsavati. da je neki od otišlih. Metodologija vaskrsavanja je zasnovana na uzajamnoj povezanosti onoga ko vaskrsava ne samo sa vaskrsavanim. Uopšteno govoreći. onda odaslati impuls u početku dovodi do formiranja nekog događaja. ali u odnosu na vaskrsenje taj impuls ima specijalnu prirodu: on je uvek usmeren na beskonačni razvoj vaskrsavajućeg. bilo kakav impuls je obično usmeren ka obuhvatanju zbivanja. Stvar je u tome da mnogi od njih ne vladaju znanjem pomoću koga bi njihova svest mogla da ponovo stvori fizičko telo. . oni ga prihvataju sa blagodarnošću.6). onda impuls onoga ko vaskrsava mora biti usmeren ne samo na neposredno ostvarenje akta vaskrsnuća. i to bilo koji broj lјudi. Stvari drukčije stoje kod vaskrsenja. O ovome govorim radi toga. koji nisu povezani sa vaskrsavanjem. A PREMA TOME I PRINCIP PONOVNOG USPOSTAVLjANјA NAKON MOGUĆE BIOLOŠKE SMRTI POLOŽEN JE U PRVI UZROK. VASKRSAVANI UVEK VIDI I OSVEŠĆUJE PROCES VASKRSAVANјA I PRI TOME UVEK UČESTVUJE U VASKRSNUĆU KAO INICIJATIVNA LIČNOST (2. to jest. jer je usmeren ka životu i otišlima obzbeđuje optimalni put razvoja.4). Zato je besmrtnost primarno položena u prvu prirodu impulsâ prirodnog razvoja čoveka. radi se o sledećem. a Svet je večan. fizičkih tkiva. Taj proces se uvek u potpunosti osvešćuje i kontroliše od strane vaskrsavanog. na primer. za kojim se na osnovu postojećih veza drugi događaji obrazuju kao posledice. USMEREN KA VASKRSENјU.

Treba da kažem da na informacionom nivou između onih koji su umirali i onih koji nisu umirali neko vreme postoji razlika Ona se sastoji u tome da onaj koji nije umirao ima savršeno providnu informacionu matricu koja ima slobodan pristup u sve oblike svesti i materije.7). Dakle. Jer proces razlaganja tela predstavlјa nekakvu dezintegraciju intelektualne forme. predstavlјa veći balast. zato što posle vaskrsnuća čovek počinje da vlada instrumentom neprekidnog života i više ne umire. što dovodi. zbog čega svest vaskrslog ima određenu zadršku. na primer u brzini obrade informacija. Već sam govorio da je nekada u interesu spasenja potrebno praktično trenutno vaskrsnuće. Međutim. I uopšte. u sadašnje vreme reinkarnacija postaje nesvrsishodna. čime će kasnije i sam biti u stanju da vaskrsava druge.VASKRSAVANI UVEK SAVRŠENO TAČNO ZNA DA ĆE POSLE VASKRSNUĆA ŽIVETI KAO OBIČAN ČOVEK (2. Na sadašnjem stupnju razvoja prirodni proces postaje vaskrsnuće. nakon nekog vremena. ali kod većine. da se vaskrsavajući prilikom vaskrsnuća po pravilu uglavnom koncentriše na osnovne momente samog procesa vaskrsavanja. OSEĆA SE ISTO TAKO NORMALNOM LIČNOŠĆU KAO I ŽIVEĆI (2. ne kod svih. vaskrsavajući sve vreme zna da će posle vaskrsnuća živeti kao običan čovek u svom običnom biološkom telu.8). a pritom još i razlaganje tela predstavlјa i gublјenje vremena. Ako je iznenada nastala potreba da se učenik smesti u bolnicu zbog neke teške bolesti. on ne prati budno tehničke detalјe vaskrsavanja. Onaj koji nije umirao uvek znatno brže osvaja procese upravlјanja i vaskrsavanja nego vaskrsli. čak suštinski bolјe. istina. Napominjem. Vaskrsavajući tako postupa zato da bi mogao da spozna ono što se događa sa tačke gledišta upravlјanja. do promene informacione matrice ličnosti. mada to može biti i prilično dugo. dok u matrici vaskrslog postoje strukture povezane sa elementom razaranja materije. vaskrsli se po objedinjenom statusu u potpunosti izjednačuje sa . Taj element je leplјiviji. kao što sam upravo rekao. kao što sam ranije rekao. Ipak je vaskrsenje u svakom slučaju mnogo bolјe od reinkarnacije. i tada često prosto i nema vremena za obraćanje pažnje na tehničke detalјe. radi se o sasvim drugoj ličnosti koja je često povezana sa drugačijim fizičkim parametrima. onda je jasno da se on nalazi u nepovolјnom položaju u poređenju sa onima koji mogu normalno da idu u školu. a i inače na prvom mestu uvek treba da bude razumevanje opštih principa. a to hoću posebno da naglasim. jer živeći za to vreme ima mogućnost da neprekidno uvećava svoj potencijal i da povećava koncentraciju svoje svesti. Usporavanje kretanja zbog razlaganja fizičkog tela može se uporediti sa posledicama obične bolesti po školske aktivnosti. VASKRSLI UVEK SMATRA DA ĆE MU SE ŽIVEĆI OBRAĆATI KAO SEBI RAVNOM. dok se kod reinkarnacije. ON NE OSEĆA DA JE NA BILO KAKAV NAČIN ODVOJEN OD ŽIVEĆIH.

oni sve to logički razumeju. To je veoma mnogo određeno nivoom razuma vaskrslog. to za čoveka nakon nekog vremena više i nije od prvorazrednog značaja da li je njegovo fizičko telo nekada bilo razgrađeno ili ne. A kada se dogodi proces vaskrsenja i kod njih se ponovo pojavi fizičko telo.9). nekada i više. Vaskrsli mora da doživlјava znanje o neuništivosti na isti način kao i onaj koji nije umirao. tako i unutar njega. oni već očigledno postaju svesni neuništivosti čoveka. dok neumiravši poseduju to znanje kao rezultat neprekidanog toka života. Naravno. Tako razum vaskrslog zavisi i od rada koji je obavlјan pri njegovom vaskrsavanju. može biti. U vezi sa tim potrebno je sprovesti metodičan rad sa vaskrslima na njihovoj adaptaciji u odnosu na društvene norme. Oni doživlјavaju tu etapu u svom životu kao fazu događaja koji su povezani sa telom. To je saznanje o neuništivosti lјudi. Što se tiče vremena. mada se prilikom vaskrsavanja odvija nešto što bi se u nekom smislu moglo shvatiti kao formiranje njegovog razuma. jer to su obični zdravorazumski lјudi. Nakon ponovnog zadobijanja fizičkog tela vaskrslome je potrebno da se prilagodi uslovima života. treba sve da kaže rečima. Besmrtnost se pojavlјuje onda kada postaje poznata tehnologija vaskrsenja. osim strukture postojanosti Sveta. i zato oni. POVEZANOG SA TIME DA SADA IMA FIZIČKO TELO (2. koje svako sve vreme nosi u duši. kojoj su potrebni neumiravši. o besmrtnosti. vaskrsli ima svoj sopstveni razum. Upravo zato tako veliko značenje danas zadobija pitanje besmrtnosti. Nivo razuma vaskrslog zavisi od toga koliko je rada uloženo. onaj koji nije umirao. pošto je on večan. prirodno. ali ipak sve što je potrebno treba iskazati rečima. ali reč živoga neobično doprinosi prilagođavanju njihove svesti na ono što se događa oko njih. ali koje. Posle vaskrsavanja to znanje o neuništivosti za vakrsle postaje osvešćeno samo u vidu jednokratnog akta. kako oko njega.neumrevšima. njemu se predaje određena tehnologija od strane onoga ko sprovodi vaskrsenje. Upravo je znanje o neuništivosti čoveka sredstvo za ponovno stvaranje života njegovog fizičkog tela. Da. A pošto je život netlјen. to prilagođavanje može da traje do mesec dana. nije svako osvestio. otišli svesno opažaju stanje u kome su se našli nakon razlaganja fizičkog tela ili posle kremacije. „U početku beše reč“ – živ čovek. Oni sve to uglavnom razumeju. a to uglavnom nikoga i ne interesuje. Primetiću da kao rezultat tog rada razum vaskrslog može praktično i da se ne izmeni. mada se događa i da se taj prelaz odigra trenutno. Kao što je već rečeno. . POSLE VASKRNUĆA OBAVEZNO JE POTREBNO SPROVESTI METODIČAN RAD NA OBJAŠNјAVANјU VASKRSLOME NјEGOVOG NOVOG STANјA. Pri pravilom metodičnom radu prelaz vaskrslog iz stanja otišavših u stanje živećih se suštinski ukorenjuje. mogu reći da će se oni i sami sa svim time nekako snaći.

daje mogućnost upravlјanja materijom i poznanjem.11). JEDAN OD ASPEKATA VASKRSENјA JE VASPOSTAVLjANјE STVARALAČKE SVESTI KOD ŽIVEĆIH LjUDI (2. U zavisnosti od svog nivoa razumnosti vaskrsli može da se svrsta u jednu ili drugu kategoriju lјudi. Sadržaj ovde iskazane tvrdnje je dobro ustanovlјena činjenica. to je ista ona kategorija u koju je i ranije spadao. Ako je odmah posle vaskrsavanja nivo razumnosti vaskrslog dovolјno veliki. netačnih psiholoških tvrdnji koje blokiraju njegov razvoj i tako dalјe. Univerzalni metod je praksa vaskrsenja kojom se ostvaruje besmrtnost. Stvaralačka svest u principu je svojstvena čoveku od trenutka kada je njegov život počeo. u neko vreme on stalno stvara oko sebe. ko radi na vaskrsavanju. Svo to na veštački način kvari normalan prirodni razvoj i kod čoveka dovodi do zatamnjenja stvaralačke svesti. KOD VASKRSLOG ČOVEKA U POTPUNOSTI SU OČUVANE PROFESIONALNE I SVE DRUGE NAVIKE KOJE JE STEKAO RANIJE U ŽIVOTU (2. Struktura poznanja postaje istinita kada osvestimo duhovni aspekt. Faktički. taj rad određuje njegove mogućnosti da se brzo prilagodi životu u društvu. vaskrslome krči put. Pri tome je prevashodno važno da se dogodi stvaranje fizičkog tela koje odgovara upravo toj duši. pri vaskrsavanju čoveka njemu se predaju duhovna znanja na osnovu kojih duša vaspostavlјa svoj fizički deo. pojma razumnosti.ali on pre svega zavisi od kvaliteta i količine tog rada. . predajući im taj impuls. sat ili dan. Zato struktura poznanja biva istinita kada se skladno spajaju duhovna i fizička struktura. ali ne više od tri meseca. POJAM (shvatanje) DUHA DAJE ISTINITOST STRUKTURE POZNANјA (2. Vaskrsli po mnogo čemu i jeste objekat u nastajanju. a ne usmeravamo pažnju samo na vaskrsenje u fizičkom telu. U svoj sistem sam uveo ovaj pojam: nivo razumnosti nastajućeg objekta. izmišlјenih misaonih formi. Posle vaspostavlјanja stvaralačke svesti čovek počinje da razume kako je i on sam organizovan. Kada organizam raste. Zato je isklјučivo važan zadatak ponovno uspostavlјanje stvaralačke svesti kod lјudi. pa tako i pri vaskrsnuću. dok ne dospe u sistem veštačkih ideoloških postulata. Jedan od metoda za postizanje tog cilјa je meditacija. Na taj način. Ako njegov početni nivo nije veoma visok. Duhovni aspekt uvek. Uvođenje tog pojma. nivo razumnosti određuje onaj početni nivo sa kojim vaskrsli ponovo ulazi u život sa fizičkim telom. i tada on već može i da vaskrsava druge. koju hoću da naglasim: onaj. o kojoj smo već govorili u Uvodu.12).10). daje mogućnost klasifikacije. Po pravilu. onda on ima velike mogućnosti da se brzo prilagodi i to prilagođavanje se može dogoditi recimo za sekund. Iz rečenog proizilazi važna činjenica. onda prilagođavanje može da potraje prosečno mesec dana.

3 . unapred treba promisliti o različitim organizacionim detalјima. ponekad se pribegava nasilnom rešavanju problema. i odmah se podrazumeva da će on potom imati i pravni dokumet. Ranije se fizičko telo nije razmatralo kao element od opšte važnosti i u vezi sa tim biološka smrt je značila samo određeni status duše. u uslovima opasnosti koja se nadnela nad svet. U vezi sa tim vaskrsenje se pojavlјuje kao povratak razumevanju večnosti Sveta. Vaskrsenje se shvata kao projavlјenje opšteg sklada Sveta. Međutim. Istina. OTIŠLI SE NE ZAUSTAVLjAJU U SVOM RAZVOJU. Jer po zamisli Tvorca čovek je večan i zato se sada zadatak sastoji u tome da se ponovo raširi znanje o Tvorcu i da se lјudima vrati svest istinskog nivoa Večnosti. t. kad dođe do konflikta između lјudi ili država. to pitanje.13). Stvarajući večnu dušu Bog je stvarao i večnog pratioca te duše. jer je duša odraz čitavog Sveta. I sada. tvorevina Božja. Sada treba dati prioritet fizičkom telu. Samim tim postaće nelogično i čak besmisleno razvijanje sredstava za uništavanje. U SVIM USLOVIMA. mi znamo da postoji uzajamna zavisnot duhovne i fizičke strukture. klјučne momente u vaskrsavanju kontrolišu tamo opisane strukture Sveta. Na analogan način treba pristupiti i procesu vaskrsenja. I UPRAVO ZBOG TOGA SVI LjUDI U DUŠI ZNAJU ZA SVEOPŠTE VASKRSENјE OTIŠLIH (2. Svet je tako ustrojen da je kod čoveka najpre nastala duša. Ovaj princip je formulisan sa tačke gledišta organizacije života vaskrsloga. i tako dalјe. kao što sam već rekao u prvom poglavlјu. opasnosti od globalnog uništenja. pitanje bržeg razvoja čoveka zadobija veliku aktuelnost. Prisustvo fizičkog tela doprinosi bržem razvoju duše. ZATO SE NA DUHOVNOM NIVOU VASKRSENјE SHVATA KAO PROJAVLjENјE OPŠTE HARMONIJE SVETA.14). U sadašnje vreme. U duši svi lјudi znaju za sveopšte vaskrsenje. a da telo predstavlјa fizički deo duše.j. ona se nalazi u uzajamnoj vezi sa čitavim Svetom. stvarao je večno telo kao večni deo duše . da se izbegne principijelno razmatranje problema. to jest. DUHOVNI RAZVOJ LIČNOSTI ODVIJA SE STALNO. Često se biološka smrt protivnika koristi prosto za to da bi se izbeglo rešenje. potrebno je učiniti ga neuništivim. O tome govori princip (2. za njega se rezerviše mesto na kome će on živeti i razvijati se.PROCESU VASKRSENјA TREBA ISTOVREMENO PRISTUPATI I KAO PROCESU STVARANјA DETETA (2. pri kome se razvoj duše odvija u odsustvu fiičkog tela.2).i tako se može reći. Kada po biološkom zakonu od muškarca i žene nastaje plod.

a to su pravilno . Zamislimo nekakvu zgradu. Cilј Joge je uzdizanje stanja svesti i na taj način približavanje Bogu. ako čovek vlada visokim stanjem svesti. A onaj ko još uvek ne opaža četvrtu dimenziju prostora. radža joga. onda. Sama reč „joga“ znači spajanje. i zato. Međutim. Kod čitaoca se može pojaviti pitanje zašto je to tako. savez. ugao zgrade koji ste tek obišli ponovo biti vidan. obilazeći zgradu i praviti fotografije. trpezarije. onda će vam. Pre izvesnog vremena lјudi su se kod nas zanimali jogom. moramo da ga razmatramo sa svih strana. Upravo tako. uglavnom hatha jogom. pogledate sa druge strane. on može odjednom istovremeno da vidi čitavu zgradu. Preklapanje je neizbežno. a zatim je. zašto se principi ukrštaju i zašto ih uopšte ima toliko mnogo. na primer fizičke (hatha joge) a ne dodajemo makar samo klјučne elemente drugih aspekata joge. jer nisu videli onakve rezultate na koje su računali. Mnogi su sa entuzijazmom počeli njome da se bave. obišavši oko nje. A to isto će se videti i na fotografijama. džnjana joga. ali u drugom rakursu. taj će morati mnogo da hoda da bi upoznao čitavu zgradu. Može se navesti još jedan primer. treba obići oko nje. međutim s vremenom njihov entuzijazam se smanjivao. ali da se ponekad mogu nalaziti i više od principa drugog nivoa. da u stvari postoji samo jedna Joga. kao što smo rekli u Uvodu. I pri tom nema značaja koliki je njihov ukupan broj. Postoje i druge joge. Ako se prihvatimo samo jednog aspekta Joge.Prelazimo na razmatranje trećeg nivoa. sobe u studentskom domu. glavnu zgradu Moskovskog univerziteta na Vorobjevim gorama. ali uobičajenoj budnoj svesti on izgleda mnogostran. na primer. Tako i sama reč „joga“ jasno pokazuje cilј: sjedinjenje sa Tvrocem. Treba napomenuti da se sa tačke gledišta hijerarhije ovi principi u nekom smislu nalaze niže. moramo razgledati mnogo snimaka. Moguće je. prirodno. stanove predavača. a sve te razdvojene strane Joge. predstavlјene su kao hatha joga. bhakti joga. Da bi se o njoj dobila potpuna predstava. Joge sa velikim slovom. pojavlјuje se mnogo principa. Međutim. Ako zgradu posmatrate sa jedne strane. Stvar je u tome. i nju su stvorili lјudi sa visokim stanjem svesti. Upravo tako stvari stoje i sa principima. samo u vidu razdvojenih strana. i spolјa i iznutra. slušaonice. Treba ući i unutra i razgledati svečanu salu. karma joga. sve prostorije odjednom. Jer. Svakodnevnoj budnoj svesti ona se čini mnogodimenzionalnim objektom i zato se može opažati samo u delovima. jer ćemo tek tako moći da je osmotrimo sa svih strana. ali ove možemo smatrati osnovnim. U stvari postoji jedan Princip. kao i kod upoznavanja zgrade putem fotografija. jedinstvo. Celu zgradu. jer su ovi principi nazvani osnovnim. To je ozbilјno pitanje i zato ćemo ga podrobno proučiti. kao i u primeru sa zgradom. Kao rezultat. takav rezultat je potpuno zakonomeran i situacija se ovde preklapa sa prethodnim primerom. stvar je u stanju svesti.

Savremenoj ortodoksnoj fizici poznata su četiri vida fundamentalnih međudejstava: gravitaciono. principi razvoja svesti (radža joga) i razumevanje toga. Stvar je u tome. I potpuno je nemoguće u potpunosti rešiti taj problem. veoma često postoji predstava o tome da je. njene tvrdnje su počele da zadobijaju apsolutni karakter. nije temelјan. odvojene pristupe. na osnovu kojih se izgrađuje celokupno zdanje nauke. Glavne opasnosti se kriju u polaznim postavkama. u stvarnosti stvari su mnogo složenije. To već znamo. tačna nauka. Analogna situacija postoji praktično u svim oblastima lјudskih delatnosti. o čijoj masi se govori. Pri tom. u običnu gimnastiku. Međutim. kao na temelјu. On je predstavlјen jednačinom koja povezuje tri veličine: masu tela. Samo postojanje mogućnosti da se nekakav stav dokaže već govori o tome da taj stav nije polazni. njih prosto nije moguće dokazati. Međutim. Ali oni sami se ne izvode. pod ustiskom dostignutih uspeha nauka je počela da biva idealizovana. To je jedan od zakona koji leže u osnovi klasične mehanike. Kao i zakoni. onda se bavlјenje hatha jogom pretvara u proste fizičke vežbe. Postoje i drugi pristupi. to znači da taj stav nije osnovni. razdvojene puteve: put religije u njenom savremenom vidu. Hajde da pažlјivije pogledamo te odvojene pristupe. ili zakoni. Fundamentalni stavovi svake nauke su tvrdnje na kojima se. koji se zato mogu i menjati. put nauke. fundamentalan. Uspesi te nauke. ali ovi navedeni su osnovni u savremenom društvu. Uzmimo jedno od najvažnijih pitanja – poimanje Sveta. iz kojih se može izvesti sve ostalo. I zato se opet svi prihvataju samo po jedne njegove strane. U vezi sa time pojavlјuje se potreba da razmotrimo kako se uopšte gradi nauka. na primer fizika. Sila karakteriše uzajamno dejstvo tela. pravilno znanje (džnjana joga). kao što smo videli kod joge. Kao primer možemo navesti drugi Nјutnov zakon o kome smo učili još u školi. i . Ako se neka tvrdnja može dokazati. Razmotrimo ukratko ta tri pojma. Problem mase je jedan od nerešenih zadataka savremene fizike. jednu od fundamentalnih nauka. egzaktna. Sva tela su stvorena na osnovi kolektivne svesti. što kod lјudi koji se naukom ne bave profesionalno. ako se ne uzima u obzir da je svako telo. proizvod kolektivne svesti. Nјih prosto proglašavaju. na primer. put nauke. uzmimo kao primer fiziku. i zato opet imamo. Sada o sili. ako su svi ti elementi otsutni. Počnimo od mase. šta je to pravilno delanje i kako se ono ispunjava (karma joga). njena dostignuća. gradi zdanje date nauke. rač naučnika počela se smatrati istinom poslednje instance. elektromagnetno. Pred nama je ponovo mnogodimenzionalni objekat.dugovno usmerenje (bhakti joga). nesumnjivi su. i to je sve. Te postavke se ne dokazuju. da se u njoj sve dokazuje i da se stoga možemo osloniti na tvrdnje naučnika. put umetnosti. to su tvrdnje. silu koja deluje na to telo i ubrzanje koje telo dobija pod uticajem te sile.

lјudi baš zbog toga često imaju mnogo problema u životu – oni ne shvataju da u slučaju potrebe treba samo promeniti tok radnje u komadu ili čak promeniti ceo komad. svaki čovek ima klјučeve sreće u . U stvarnosti. dobija se da u polaznoj jednačini klasične mehanike ima velikih nejasnoća. Može toliko da se uživi da zaboravi na sve i da počne da opaža ono što se događa na sceni kao stvarnost. To su bile statue ogromne veličine načinjene iz jednog kamenog bloka. A posebno pažlјivo treba prilaziti trvdnjama naučnika koje se odnose na Vaselјenu. može čak i da mu se promeni disanje. I ubrzanje i brzina se mere između dve tačke prostora. Ono što lјudi shvataju kao objektivnu stvarnost. i zato su morali da ih izrežu na odvojene delove. Prilikom izgradnje Asuanske brane u Egiptu. On govori o tome koliko brzo automobil koji kreće iz mirovanja može da postigne potrebnu brzinu. A kao rezultat. Znači. Pitamo se. preobući se i početi da igraju sasvim drugi komad. fizička. Zamislimo čoveka koji sedi u pozorišu i posmatra predstavu. Taj pojam nam je svima dobro poznat. Naučnici od ranog detinjstva posmatraju veliki komad na sceni postojanja. može da se uzbudi. A između ostalog. Kao primer razmotrimo slučaj iz nedavne istorije. I sve što iz njih sledi. Analogno stoje stvari i u drugim oblastima fizike. A stvarnost je sasvim drukčija. Kao što sam već ranije rekao. uglavnom statue faraona. I mnogi se tako uživlјavaju u nju. posle podizanja vodostaja Nila pod vodom je trebalo da se nađu neki od spomenika drevne arhitekture. Glumci mogu otići sa scene. Oni su sakuplјali dovolјnu količinu lјudi i na potreban način usmeravali kolektivnu svest okuplјenih. I još treba da kežm u čemu je ovde problem: da bi se razumelo šta su to prostor i vreme. u krajnjoj liniji. A u stvari postoje i druge vrste uzajamnih dejtava. prema tome. Pažlјivo prati razvoj događaja. potrebno je postići više stanje svesti. To je ono što je poznato savremenoj nauci. Pri tome može da počne da se saživlјava sa nekim od likova. I zato ne treba očekivati da će sve izvedeno iz osnovnih jednačina biti tačno. može da se menja putem svesti. U Nјutnovoj jednačini preostaje još i ubrzanje.još dve vrste koje su povezane sa nuklearnim silama. da u suštini počnu automatski da opažaju okolni svet kao stvarnost. a kako su se sa njima nosili lјudi koji su ih gradili? Žreci tog vremena su znali kako da se nose sa sličnim zadacima. Položaj naučnika sa njihovom verom u postojanje objektivne stvarnosti može se pojasniti sledećim primerom. odnosno nekakva objektivna realnost kao takva zapravo i ne postoji. Mi već znamo da su prostor i vreme konstrukcije svesti. Tako se ispostavilo da savremena tehnika nije u stanju da prenese te statue iz jednog mesta na drugo. kameni blokovi su se premeštali na potrebno mesto. u stvari je projava kolektivne svesti. pojmovi ubrzanja i brzine svode se na pojmove prostora i vremena. I tako.

Problem se sastoji u tome što se naučniku. a veliko znanje ponovo vraća Nјemu. Napominjem.sopstvenim rukama. Pri tom. O tom problemu govori i poznata poslovica: Malo znanje udalјava od Boga. stvarnost predstavlјa savršeno drugačijom nego što se otkriva čoveku u višim stanjima svesti. treba izmeniti stanje svesti. Navodim taj princip: NAŠA SVEST OPAŽA KAO STVARNOST ONO ŠTO POSTOJI U NAŠOJ SVESTI.. poslužiću se izvesnim poređenjem. hoću da kažem sledeće.. Nauka koja se oslanja na upravlјajuću svest ličnosti omogućava da se neutrališu razarajuće tehnologije i da se čovek stvarno zaštiti. praksa upravlјanja događajima u današnje vreme postaje aktuelna za sve nas.. listovi na drvetu će početi da žute. izgrađeno na temelјu kolektivne svesti.. Zamislite da se pred vama nalazi razgranato drvo sa mnoštvom listova.. kao nešto izmišlјeno ono što je u stvari živopisna priča o onim istinama koje se kriju iza spolјašnje zavese stvarnosti..3). uvijaju.. Treba samo pravilno razumeti situaciju i na pravi način reći: „Sezame. U vezi sa tim javlјa se .. treba izmeniti njegovo stanje. Ako hoćete da to lišće ponovo vidite zelenim... Zadobijanje višeg stanja svesti pruža drugačije opažanje sveta... drugo shvatanje. izlaz iz te krize nauka ne traži tamo gde bi trebalo. a upravo takvim modelom se služi i ortodoksna nauka. Tako... Iz onoga što sam rekao ranije vidi se koliko je to ograničen i problematičan prilaz. Vrativši se nauci.. . Da biste rešili problem. čak i istaknutom.. drugo znanje. Treba obratiti pažnju na korenje. praksa upravlјanja stvarnošću. samo hoću da kažem da se u toj frazi predaje znanje o upravlјanju stvarnošću.. Ako iznenada nastupi sušna sezona... Na osnovu takvog prilaza sagrađeno je i oružje masovnog uništenja.. treba da pođete na sasvim drugo mesto. Da bih pojasnio situaciju. kad kao primer navodim reči „Sezame.. I upravo ta praksa. Vaša sopstvena svest treba da upravlјa stvarnošću i upravo na toj osnovi treba graditi svaku nauku. Treba zaliti korenje svog organizma. treba da se bavite nečim sasvim drugim – treba politi korenje drveta i tada će svi listići ponovo ozeleneti i ponovo će početi da žive punim životom. Hoću da vam obratim pažnju na jedan veoma važan momenat. u današnje vreme nalazi u krizi. I zato ne čudi što se ortodoksna nauka.. ali sa svakodnevnim stanjem svesti.. bilo bi nerazumno i besmisleno da počnete da ga razgledate. povezan sa principom (1.. što ga okružuje. često baš fizika. da se suše.. Tako je i sa naukom.. Već znamo da je sve ono što čovek vidi oko sebe. Još jednom ponavlјam da od nivoa svesti čoveka zavisi njegovo opažanje i doživlјavanje Sveta. da svakodnevna budna svest posmatra svet proz prizmu trodimenzionalnog prostora i vremena..... otvori se!“ Veoma se čestodogađa da često shvatamo kao bajku... otvori se!“. ili da ih nekako obrađujete pokušavajući da im pomognete..

Zamislite da van grada hodate po polјu. Međutim. kao što sa visina satelita možete spokojno da posmatrate rušeći uragan. po meri svog rasta. i iz njih na zemlјu počinju da udaraju zasleplјujuće munje. Tako da je vaš položaj u ovom slučaju veoma ozbilјan. kao o nečemu što predstavlјa nekakvu neizmenlјivu datost. onda će to dovesti do izmene samog zakona. on počinje da se podčinjava sve manjem i manjem broju tih „objektivnih“ zakona. Kako što smo govorili. Iz satelita možete videti i mnoge druge pojave. A još udobnije možete posmatrati buduću oluju iz kabine satelita. tako da se razbesnela oluja nalazi negde ispod vas. događaji menjaju u pravcu koji su čoveku potrebni. Isto tako. ako se u to vreme nalazite ne u polјu. to jest nadvladavanje svešću sile gravitacije i letenje koje se kao rezultat toga ostvaruje. situacije. jer se takav čovek već nalazi van domašaja običnih bura. onda kroz prozor možete sa zanimanjem da pratite ono što se dole dešava. Jedan od relativno prostih primera za to je levitacija. postoje naučnici koji veruju u to da okolnim svetom upravlјaju nekakvi objektivni zakoni. I zato ista ta nuklearna eksplozija neće moći da uništi čoveka koji je dostigao visok nivo stanja svesti. nego u trupu aviona koji leti visoko nad oblacima. S te tačke gledišta postepeno podizanje nivoa stanja svesti nekog čoveka znači da. kao što je poznato. a to se događa zato se što pod uticajem ortodoksne nauke u savremenom društvu složila predstava o zakonima kao o nečem fiksiranom. I odjednom nailazi oluja. Ovo što smo rekli može se izložiti i malo drukčijim jezikom. on je već stao u bujicu Večnosti. na primer. ne nosi ništa dobro. i mogu reći da će ih kroz izvesno vreme biti mnogo više. . možete i sa visina bitno višeg nivoa stanja svesti posmatrati ono što se događa u oblasti kolektivne svesti. Međutim. U mojoj praksi spasenja veoma je važno ne prosto posmatranje i uočavanje nekih zakona. A ako se promeni kolektivna svest u odnosu na to. Takvi lјudi postoje. Primetiću da mnogi prosto i ne razmišlјaju o takvoj pojavi. kako bi se onda na tom čoveku odrazila nuklearna eksplozija? Za odgovor na ovo pitanje može se uvesti ovakvo poređenje.sledeće pitanje: a ako je nivo stanja svesti kod nekog čoveka bitno viši nego nivo kolektivne svesti. A udar munje u čoveka. nego umeće da se na osnovu upravlјanja svešću ti zakoni. nekih situacija. svaki čovek za relativno nedugo vreme može da nauči da za sebe menja zakon gravitacije i da na taj način na sopstvenom iskustvu sazna šta je to levitacija. to jest po meri sve većeg i većeg nadilaženja nivoa kolektivne svesti. kako se po zemlјi kreće uragan. Nebo se prekriva crnim oblacima. rušeći sve na svom putu.

Ovladavši poznavanjem situacije. Osnovni kreiterijum u mojoj nauci je postizanje potrebnog rezultata stvaralačkim putem. Istinitost tvrdnje. I konačno. kada je spasenje postignuto. to znači da te sisteme treba menjati. kada se nad čovečanstvom i celim svetom nadnela realna opasnost od poptunog uništenja. u pravoj nauci ne može biti reči samo o prostoj konstataciji nekih činjenica. da se ona bavi prostim posmatranjem pojava i formulisanjem otkrivenih zakona. spasava čoveka. Utoliko pre u današnje vreme. objašnjava se time što postoji vera u objektivni karakter pojava u okolnom svetu. U navedenom konkretnom primeru čak i nije od suštinske važnosti šta su tačno utvrdili naučnici. u njihovu nezavisnost od čoveka i zato zadatak nauke postje otkrivanje postojećih zakonitosti i njihovo opisivanje. Po tradiciji. a time i sistem zakona. da je neka nauka ispravna. na primer. ona nauka koju ja predlažem. t. Moja nauka. nije u tome stvar. kada je bezbednost utvrđena. sastoji se u činjenici da ona na samom početku.Mislim da treba podrobnije razmotriti upravo pomenuti principijelni nedstatak ortodoksne nauke. Pogledajmo šta je bilo na prvom mestu u izboru najznačajnijih dostignuća 1998. Razmotrimo konkretan primer. ili . Stvar je u tome da prava nauaka. koja je istovremeno i nauka spasenja. Za najvažnije naučno otkriće 1998. pre svega. Zatim. I to se smatra najvećim naučnim dostignućem. A istovremeno bi naučni prilaz morao biti sasvim drugačiji. Kao što se vidi. pri ostvarenoj potpunoj kontroli nad svakim od njih. ona od početka menja stvarnost tako da bi kao rezultat postigla spasenje. Ako bilo kakvi postojeći sistemi ili situacije ne doprinose dobijanju potrebnog rezultata. Zato svoju nauku gradim na principima postizanja konkretnog rezultata nizom sukcesivnih stvaralačkih akata. naravno. godine. na red dolazi zadatak dalјeg razvoja svih događaja u pravcu koji je čoveku potreban. krajem decembra svake godine izdavači jednog od vodećih naučnih časopisa „Science“ („Nauka“) biraju deset najznačajnijih naučnih dostignuća iz protekle godine. Ista ta šema se primenjuje i za postizanje bilo kog drugog blagotvornog rezultata. upravo to. nauka treba da određuje put. gradi se obezbeđenje sigurnosti. godine proglašen je zaklјučak da će se naša Vaselјena večito širiti. da li se Vaselјena širi ili sažima. I to je sve. treba sebi da postavi sasvim druge cilјeve i da ima sasvim drugi karakter. postiže pozitivan rezultat.j. Prava nauka dejstvuje po sledećoj šemi. i to sa sve većom brzinom. Takav njen prilaz. u saglasnosti sa nastojanjem da se svet spase od globalne katastrofe. usmerena je ka tome da se kao krajnji rezultat dobije spasenje i da se pri tom na potreban način izmeni postojeća stvarnost. Ovde vidimo primer toga kako naučnici na osnovu brižlјivo sprovedenih eksperimenata prosto konstatuju činjenicu koju su utvrdili.

Međutim. mehanizam razvoja. kako da je prikažemo na taj način da bi bilo moguće postići akt spasenja? Kako da preustrojimo svest. praksa je izvorna. prema njemu se možemo sasvim drugačije odnositi. A kako je najvažnija osobina sadašnjeg života njegov neprestani razvoj. dovolјno je izaći iz svoje svesti u makrostrukturu i tada upravlјati tom informacijom. nije potrebno posmatrati ga iznutra. da svaki akt spolјašnjeg sveta bude kontrolisan? Za odgovor na ova pitanja veoma je važno određivanje bilo kakave početne forme kroz koju se može upravlјati svim procesima. Pri tome. onda ne gradim nikakve strogo statične sisteme. međusobno povezani. u muzici. Može se. u vezi sa njim javnja se pitanje: šta je konkretno potrebno uraditi u vezi sa tim otkrićem? Jer ako prosto prihvatimo to sve brže širenje Vaselјene kao činjenicu. oblik. obratimo se nečemu što nam je dobro poznato. ali koji menja. moj princip o tome. očigledno je da će kontrola svake faze tog procesa postepeno bivati sve slabija i slabija. remek dela muzičke umetnosti nisu napisana na osnovu teorije muzike. . među njima utvrditi i nekakva konkretna veza. to jest. kao što to radi nauka. to jest postizanje želјenog rezultata. postoji teorija muzike. recimo. Sa otprilike analognom situacijom srećemo se. na primer. teorija muzike se gradi na osnovu analize muzičkih remek dela. glavno je da ona bude u zoni upravlјanja. nepromenlјivih zakona.vaskrasava čoveka. kakvi god da su oni i kako god da su bili ustanovlјeni. ako je potrebno. a tek se posle. Kao što je poznato. naravno. već jedna gibak dinamični sistem čija je osnova potrebni rezultat. su objekti informacije. Svi elementi Vaselјene. da bi se upravlјalo ovim Svetom. na primer. temelјni momenat u mojoj nauci je praksa. Zato bih postavio drugačije pitanje: kako da objasnimo datu situaciju. kako to rade naučnici. ako pođemo mehanicističkim putem. čak iako se suština datog otkrića ostavi neizmenjenom. Međutim. Na taj način. i koji menja posledice. treba promeniti i neke zakone. Da bi se bolјe razumela ova važna misao. i sa te tačke gledišta ne opažati je kao šireću ili skuplјajuću. da KROZ BILO KOJI IZABRANI ELEMENT SVETA MOŽE SE UPRAVLjATI BILO KOJIM NјEGOVIM ELEMENTOM. a to se uvek može obezbediti. Jer. Na osnovu najbolјih obrazaca prakse gradi se teorija koja može da pomogne početnicima da učine prve korake. već je shvatati prosto kao sistem koji se nalazi u jednoj određenoj fazi. već obratno. Ako uzmemo gore navedeni primer otkrića sve bržeg širenja Vaselјene. u vidu fiksiranih. I tako. PRI ČEMU TAJ IZABRANI ELEMENT MOŽE BITI POSEBNO IZGRAĐEN OD STRANE VAŠE SVESTI RADI TOG CILjA. gradi naučni sistem kojia pokazuje kako se to radi. to se otkriće može sasvim drukčije interpretirati. Može se uzeti. s takvim pozitivnim rezultatom. koja su napisali geniji. Na osnovu ovog principa uvek je moguće upravlјati procesima u svoj Vaselјeni. ili spasava čitavo društvo. to jest kako da napravimo takav mehanizam opažanja.

Pre svega aparat omogućava prognoziranje zemlјotresa. meni lično oni nisu potrebni. Prirodno. Ovde se može navesti veliki deo pisma rukovodioca Agencije za monitoring i prognozu katastrofalnih situcija MČS Rusije Šahramanjana M. u datom slučaju spas čoveka: ako je on već otišao. Radi se o prognozi zemlјotresa i smanjenju njegove snage. Za prognozu zemlјotresa i drugih katastrofa i za smanjivanje njihove siline upotrebio sam formulu opšte stvarnosti i teoriju talasne sinteze koje sam stvorio na osnovu jasnoviđenja. Ali ako se govori o nauci.A. da ja lično mogu da prognoziram zemlјotrese i da smanjujem njihovu snagu i bez bilo kakvih aparata. koristeći formulu opšte stvarnosti i teoriju talasne sinteze koje je stvorio u cilјu profilaktičke prognoze zemlјotresa i . tako da čovek ponovo postaje zdrav. Sv ti primeri rečito ilustruju istinsku nauku na delu: ona se ne ograničava na prostu konstataciju činjenice da čovek. na primer. ona ga vraća nazad u naš svet. tek onda dolazi do fiksacije snage budućeg zemlјotresa na nivou do kog je bilo moguće smanjiti njenu veličinu.Tako. već u razvijenom poslednjem stadijumu raka ili side. „Akademik RAEN Grabovoj Grigorij Petrovič. On određuje geografski položaj budućeg zemlјotresa i njegovu snagu. Navešću ovde još jedan primer iz prakse primene moje nauke. ili ako je bolestan. U četvrtom poglavlјu razmotrićemo slučaj izlečenja od različitih ozbilјnih bolesti. onda je potrebno napraviti takve tehničke aparate kojima bi svi mogli da se služe. Na osnovu tih opštih teorijskih postvaki razradio sam i izgradio specijalni aparat. moja nauka rešava upravo takva pitanja. Korišćeni su podaci o ukupno hilјadu zemlјotersa koji su se odigrali u prošlosti i potvrđena je informacija faze prognoze. Prava nauka na osnovu pravog znanja o Svetu a uz pomoć principa upravlјanja pre svega postiže želјeni rezultat. Posle toga taj aparat počinje da umanjuje snagu budućeg zemlјotresa i umanjuje je sve dotle dok ima tehničke resurse koji su za to potrebni. a ne pitanja registracije nekakvih procesa i njihovo uočavanje putem instrumenata. To hoću posebno da objasnim. već pitanja upravlјanja bilo kakvim svetskim procesima. ili da je on. predsedniku RAEN akademiku Kuznecovu O. I tek kada su resursi aparata u tom smislu iscrplјeni. Data metodika je bila ostvarena na osnovu korišćenja informacija o prošlim i budućim događajima. L. Zbog toga sad i govorim o ispitivanju aparata koji sam konstruisao i koji se može pustiti u proizvodnju. došao do granične crte. nije više na našem svetu. Ubedlјivi primeri takvog prilaza su u prvom poglavlјu navedene konkretne činjenice o vaskrsavanju lјudi. Stvar je u tome. Suština rada tog aparata. upotreba aparata sa većim resursom daje mogućnost da se postigne veći efekat. a prema tome i sprovedenih eksperimanata sastoji se u sledećem. principijelno menja karakter odvijanja procesa u njegovom organizmu.

Zatim se uklјučuje aparat i sprovodi druga serija analognih eksplozija pod istim uslovima kao i ranije... kako se možemo uveriti da predloženi aparat zaista smanjuje snagu zemlјotresa. i da bi bez njega taj zemlјotres imao još veću razornu snagu.. godine. kada sam se i sâm uklјučivao u rad. Što se tiče zemlјotresa koji su se stvarno dogodili u prošlosti. Na zemlјotresima iz budućnosti – programom obrade elektronske karte lokacije i ekstrapolacionih podataka monitoringa Zemlјine površine sa satelita. prilikom sprovođenja niza podzemnih nuklearnih ispitivanja. Pri tome se isklјučuje aparat i registruje veličina nastalog udarnog dejstva. razaranja praktično nije ni bilo. Tako je aparat prošao veoma ozbilјne provere i u potpunosti potvrdio svoju isklјučivu delotvornost. i to je sve. korišćeni su statistički podaci o zemlјotresima Centralne eksperimentalno-metodičke ekspedicije geofizičke službe Ruske Akademije Nauka. godine do 4. Poznato je da se od epicentra zemlјotresa na sve strane šire udarni talasi koji su povezani sa deformacijom . Kao činjenički materijal koji dokazuje da rečeni modul omogućava realizaciju profilaktičke prognoze zemlјotresa. A sada o korišćenju aparata u uslovima stvarnog zemlјotresa. A možda bi on i bez aparata bio isti? Odgovor na ovo pitanje bio je dobijen ranije. Dobijeni grafikoni služili su potom kao računska osnova u eksperimentima sa zemlјotresima. Može se izvesti nekoliko proba u kojima se u istim uslovima izaziva eksplozija iste količine nuklearnog punjenja.. jula 1918. u julu 1999.. Jer. Merenja su vršena na rastojanju od oko 20 km od epicentra eksplozije. Rezultat tih eksperimenata je istinski poražavajući: pri samo jednom jedinom uklјučenom aparatu veličina rušilačkog udara smanjila se praktično dva puta. a uz nekoliko aparata razaranje se u potpunosti može isklјučiti. Dodajem i to da. Prilikom sprovođenja podzemnih nuklearnih eksplozija vršeno je i podešavanje instrumenta u zavisnosti od oblika i razmera korišćenog kristala. korišćeni su podaci o 1000 zabeleženih zemlјotresa do kojih je došlo u periodu od 7. januara 1901.katastrofa. Na zemlјotresima prošlosti – prevođenjem polaznih parametara modela do početka zemlјotresa. mi prosto registrujemo zemlјotres one snage koju smo izmerili. preveo je kristalni modul prognoze u brojčani oblik. Što se tiče budućih zemlјotresa. Uz savršeniji i moćniji aparat veličina razaranja se može umanjiti mnogo puta. Ispitivanja numeričkog modela aparata sprovođena su na zemlјotresima iz prošlosti i budućnosti. godine dobijena je potvrda prognoze za sve oblsti gde se sprovodila programska obrada elektronske karte lokacija. U svim slučajevima dobijena je potpuna potvrda faza prognoze..“ Ovde preostaje još ne sasvim jasno pitanje o tome. U današnje vreme za prevođenje parametara kristalnog modula u numeričkom obliku u oblik mikroprocesora koji radi dug vremenski period bez dodatnih izračunavanja neophodno je sprovesti prevod karakteristika laserskog zračenja sa fizičkog izvora u numerički oblik. Pomoću merenja se utvrđuje šta se i koliko menja kada je aparat uklјučen.

Suština tog otkrića se sastoji u tome da U BILO KOM OBJEKTU INFORMACIJE UVEK JE MOGUĆE IZDVOJITI OBLAST STVARANјA TOG OBJEKTA. Pri tome svaki element. mogu se stvarati kakvi god svetovi i ostvarivati večni život. Tako je i u uslovima realnih zemlјotresa moj aparat pokazao isklјučivu delotvornost. Upravo iz međudejstva statične i dinamične faze realnosti nastaje događaj. ako se posle početka zemlјotresa u mestu posmatranja uklјučivao aparat. bilo da je to. To otkriće je 1997. ali pri tome ona ne fiksira neki određeni oblik međuprocesa. Moja nauka rešava zadatak koji pred njom stoji. Kada čovek na osnovu te formule shvati da može doći do zemlјotresa. Na primer. Korišćenje ovog otkrića daje konkretni kriterijum budućnosti. Ako je negde došlo do zemlјotresa. Takvi aparati ni u kojim uslovima ne razaraju. Međutim. ako uzmemo moju teoriju talasne sinteze. TAD NASTAJE DINAMIČKA FAZA STVARNOSTI. Ali važno je još nešto. . Treba reći još nekoliko reči o tome na čemu se zasniva prognoza. može se reći kakve će približno biti deformacije na mestu posmatranja. u mojoj nauci je svaki objekat povezan sa svim ostalim. A KADA OPAŽATE TAJ OBJEKAT. već nekoliko puta. uklјućujući u nju i svest Tvorca. Moja formula opšte stvarnosti podrazumeva da je svaka ličnost povezana sa svim objektima informacije. godine registrovalo Međunarodno Registraciono Nadleštvo. to jest. Isti taj zadatak mogu da ispune i pravilno konstruisani aparati koji su zasnovani na zakonima opštih međusobnih povezanosti i funkcionisanju svesti čoveka. onda dolazi do smanjenja sile zemlјotresa. onda se veličina izmerenih deformacija zemlјine kore na tom mestu nekoliko puta smanjivala – ne za nekoliko procenata. Na izvesnom rastojanju od epicentra može se videti kakva će biti veličina tih deformacija. i upravo zato se pokazao tako delotvornim. dobijene od Tvorca.zemlјine kore. na primer. poznavajući zakone svesti. Teorija talasne sinteze je posledica mog otkrića stvaralačke oblasti informacija. Važno je to. u isto vreme i radni instrument koji utiče na konačno stanje problema koji se rešava. dobijanje potrebnog rezultata. KOJA I STVARA INFORMACIJU. Odavde sledi da je sve što na Svetu postoji stvoreno kolektivnom svešću. što je taj aparat bio načinjen na osnovu nove nauke. koji ostvaruje taj cilј. Dalјe. Na tome se i zasniva prognoziranje. u toj teoriji se bilo koji događaj razmatra kao rezultat uzajamnog dejstva stacionarnih oblasti sa dinamičkim. biosistem. Na taj način. opšti sistem ili čak samo formula. i pri tom se usmerava na to da oslabi moguće posledice stihije. čovek. radi na postizanju jednog zajedničkog cilјa – izgradnji stvaralačke bezbedne budućnosti. Razume se da veličina tih deformacija zavisi od rastojanja i od snage zemlјotresa u epicentru. I zato. Početak zemlјotresa može se registrovati i običnim aparatima. I stoga je u istinskoj nauci formalni mehanizam. pri čemu je sve veze u Svetu na osnovi svesti moguće opisati savršeno tačno u tačnim simbolima. KOJA JE I STATIČNA FAZA STVARNOSTI.

još jednom. Ovde se jasno vidi ispolјenost potpune neodređenosti polaznih karakteristika. Uvodi se masa tela. a u fazi realizacije ona treba da obezbedi pobolјšanje za sve aspekte Sveta. mnoga otkrića ortodoksne nauke mogu se porediti sa duhom oslobođenim iz boce: kontrola nad njim posle izlaska postaje problematična. ali zbog čega se sve to radi. I to nije začuđujuće. Suština moje nauke sastoji se. Na žalost. da svaki njen element. koje ne moraju obavezno biti povezane sa prirodnim katastrofama. a to je karakteristično za ortodoksnu nauku u celini. već na dobijanje rezultata savršeno drugog nivoa. U tom cilјu predložio bih upravlјanje kroz nepromenlјivu statičnu realnost Sveta. kako se može učiniti da čovek uzmogne da kontroliše tu pojavu i kako bi se ona mogla iskoristiti za sveopšte dobro. I tako. ortodoksne i istinske. savršeno nije jasno. onda bi se. Zato. ali gore citirano pismo dokazuje da se svi informacioni planovi mogu prevesti u stvarnost. takvih rezultata koji bi obezbedili stvaralački razvoj društva sa punom kontrolom nad svim etapama tog razvoja. Ta promena situcije treba da bude propraćena u samim formulama. Da je istinska nauka postojala u vreme otkrića radioaktivnosti. da li zbog stvaranja ili razaranja. njegovo ubrzanje i dejstvujuća sila i dalјe se te tri veličine povezuju u jednu jednačinu. . dakle. onda otkriće radioaktivnosti nikada ne bi dovelo do izgradnje nuklearnog oružja. treba da menja Svet tako da bi se njime moglo upravlјati. po mom mišlјenju. Prema tome. Istinska nauka u fazi istraživanja ne mora ništa da razori (setimo se primera sa cvetom koji je naveden u Uvodu). Svako otkriće. one moraju koristiti i potpuno različit matematički aparat. I može se odmah reći u čemu je principijelna razlika aparata moje nauke. Zato treba menjati formule. tako da on sam ne predstavlјa problem.I sve to se odnosi na korišćenje moje nauke za razmatranje bilo kakvih pojava. u tome. A to je zaista tako. I zato se suština istinske nauke može formulisati na sledeći način: suština nauke je umeće izučavanja. i više od toga. u saopštenju povodom tog otkrića obavezno morale navesti i preporuke o tome. Jasno je da se pri takvoj principijelnoj razlici između dveju nauka. prema tome i formalni aparat. poređenje moje nauke sa ortodoksnom naukom pomaže da se bolјe shvati da kriterijum naučnog mišlјenja treba da bude orijentacija ne na konstataciju neke uočene činjenice. Svaka nauka je povezana sa pojmovima istraživanja i realizacije rezultata istraživanja. dolazi do promene situacije. ako je učinjeno otkriće koje kazuje o sve bržem širenju Vaselјene. Na primeru gore razmatranog drugog Nјutnovog zakona može se videti prvobitni uzrok tog stanja. u suštini. umeće upravlјanja i umeće realizacije bez mešanja u stanje objekta istraživanja a nekada čak i bez dodira sa njim. Reklo bi se da je to samo informacioni plan. to pitanje se čak i ne postavlјa. stvara događaj.

. istinske nauke... a analiza tih zakona i upoznavanje posledica koje iz njih slede ostvaruje se pomoću .. I to nije slučajno.. već dosećate o čemu se tu radi.. precizirati značenja reči „umetnost“. nepromenlјivim zakonima. Ona je izgrađena po strukturi Sveta.. ortodoksne nauke ima svoje objašnjenje. Pre svega. Karakter nauke koju stvara naučnik se u principu određuje nivoom njegovog stanja svesti. hoću da kažem sledeće.. Uračunavajući sve to.. Ona je upravo takva kakva samo može odgovarati uobičajenom stanju svesti. Jer principi vaskrsenja su primer nauke. I zato sam malo pre i rekao da izlaz iz sadašnje krize nauke i klјuč za kvalitetnu promenu njenog karaktera leži u menjanju stanja svesti lјudi koji se njome bave. postojanje nekakvih podataka o ispitivanom objektu. Ovo što sam upravo rekao o nauci. može se reći da ortodoksna nauka kakva danas postoji i ne može biti drukčija. naravno. Isto tako treba... Svi pred očima imamo primer svima poznate ortodoksne nauke koja barata sa fiksiranim.. A sada prelazimo na principe vaskrsenja. ona je deo Sveta i stoga je osnovni element u njoj pojam dejstva. Sličan je i princip delovanja istinske matematike. Obična matematika za svoju primenu pretpostavlјa poznavanje početnih i graničnih uslova i uopšte. I vi se.. nešto nepromenlјivo. Znamo da je duša ta koja sprečava. o njenim gradacijama. Jer..... isti koji koristi i duša. I to dejstva koje ne razara.. i tako dalјe. Pri tome će nam upravo sprovedena analiza nauke pomoći da razumemo i čitav niz važnih momenata koji se odnose na te principe. njenim nivoima.Moja matematika se menja istovremeno sa promenom stvarnosti i u isto vreme ona sama menja stvarnost. Uzrok takve delotvornosti moje matematike se sastoji u tome što ona koristi operatorni princip dejstva. da ona reguliše Svet. a postoji i nauka koja odgovara još višem nivou stanja svesti. Poražavajuća razlika između nauke koju sam predstavio i pređašnje.. Obično se pod principima podrazumeva nešto fiksirano. Cela stvar je u razlici nivoa stanja svesti.. ili „religija“ u zavisnosti od toga kom nivou stanja svesti odgovara neka od njihovih praksi. kakav je nivo stanja svesti čoveka koji stvara tu nauku.... prevashodno je važno to. na primer. I zato u stvarnosti reč „nauka“ sama po sebi malo šta govori... To je sasvim druga matematika.. Moja matematika može da dejstvuje i da dovodi do potrebnih rezultata čak i u uslovima kada su svojstva agresivne sredine nepoznati. postoji i potpuno drugačija nauka koja odgovara višem stanju svesti.. da duša spasava. Upravo zato ona može da obezbedi upravlјanje rezultatom u bilo kojoj od etapa. Tako postoji nauka koja odgovara svakodnevnom nivou stanja svesti... dejstva koje stvara.. a to je ortodoksna nauka... odnosi se i na svaku drugu lјudsku delatnost.

ti principi predstavlјaju jedan živi organizam. I ostale osobine prave nauke koje smo uočili mogu se takođe ovde videti. kao što znamo iz prvog dela ovog poglavlјa. Međutim. ali u uslovima odsustva razaranja i pod uslovom potpune kontrole nad svakom od međuetapa. . ukoliko je njihovo delovanje na čoveka povezano sa konkretnim uslovima. istinska nauka koristi promenlјivi matematički aparat. da ih dematerijalizujem. Ali pri tom niko neće poricati ulogu glave. Reklo bi se. sve ukupno. već smo videli da se prava nauka ne ograničava na prostu konstataciju stvarnosti. Mogu. na primer. Setite se šta se u vezi sa tim govorilo u Uvodu o Kosmičkoj mreži Internet. Jer stvarnost je. na primer. po suštini. onda treba da daje i veće rezultate. na primer. da ako se princip odnosi na prvi nivo. on ih može neprimetno opažati i zato ih u stvari i poznavati. koji ste takođe živ organizam. Ali svi oni se nalaze u informacionom polјu.nepromenlјivog matematičkog aparata sa fiksiranim formulama. I kod vas. Ti principi. tako što princip iz četvrtog razdela može izazvati veći rezultat od principa iz prvog razdela. gibak. I zato prava nauka. recimo. da čovek pročita principe četvrtog razdela. Na analogan način svaki od principa vaskrsenja može sa vremenom da promeni svoj oblik. u stvari principi koji su svrstani u prvi razdeo uopšte gledano važniji. Ovde takođe dejstvuju principi koji su usmereni na postizanje potrebnog rezultata. ipak je. Skrećem vam pažnju na to da podelu principa na četiri nivoa i njihovu odgovarajuću raspodelu na četiri razdela ne treba shvatati statično. kolektivno dejstvo bitnije po čoveka. predstavlјaju sistem dejstava usmerenih na konkretna rešenja pitanja našeg života. bivaju u životu situacije kada vam je. Tako je ovde najvažnija zapravo opšta raspodela principa i njihovo kolektivno međudejstvo sa čovekom. Prilaz svemu mora da bude dinamičan. da materijalizujem objekte. Treba imati u vidu da zajedno.1). Međutim. I mada su formalno. s nekom konkretnom situacijom. Mogu se takođe menjati i osnovni zakoni. ruka potrebnija nego glava. Prvi princip u tom razdelu glasi: STREMLjENјE BOGA I ČOVEKA KA SJEDINјENјU U OKVIRIMA PONOVNOG STVARANјA I PONOVNOG SJEDINјENјA DOVODI DO MATERIJALIZACIJE I DO VASKRSAVANјA (3. Slično fiksiranje klјučnih pojmova kalemi nam se od detinjstva. a da nije pročitao principe prvog razdela. Realizacija tih principa od strane lјudi može se odigrati. u stvari veoma promenlјiva. njihovo zajedničko. Može se dogoditi. situacija se može pokazati složenijom. To odgovara osnovnoj karakteristici relanog života – njegovom neprekidnom razvoju. u stvari može biti i drugačije. jednostavno na osnovu takvog opažanja Sveta koje je karakteristično za svakodnevnu budnu svest.

Upravo takav drugi smisao reči „koncentracija“ se koristi u formulisanju dato principa. Jedan smisao te reči je dobro poznat. Čovek stupa na novi put. I na tom putu počinje da se mnogo jasnije projavlјuje njegova duhovna suština. odvija se i sve veća i veća koncentracija njegove svesti. a sada je smanjen na veličinu dlana. Taj princip je tesno povezan sa principom (1. put neumiranja. kao i stremlјenja živećih. Vaskrsli lјudi dokazuju bolјe od ičega drugog.4). na nekom telesnom organu može izmeniti stanje tog organa. po meri njegovog duhovnog rasta. takođe nekakva struktura. Jasno je da se. Drugi smisao reči „koncentracija“ koji se ovde takođe podrazumeva se sastoji u sledećem. Može se izvesti. Analogno stoje stvari i sa svešću. povezan sa odricanjem od fizičkog tela. U nekim duhovnim disciplinama se objašnjava kako se uz pomoć koncentracije svesti. uvećanje mase informacija po . već se potpuno iscrpeo. na primer. Pređašnji put razvoja. a u širokom smislu te reči svest – to je struktura koja objedinjuje duhovnu i fizičku materiju. ako je nekakav uređaj u početku zauzimao nekoliko prostorija. to jest obnavlјanje onih koji su otišli. prosto da bi se naglasila ideja. pri čemu naročito onima koji su se bavili takvim disciplinama kao što je na primer joga.2). njegova duhovna osnova. po meri njegovog razvoja. istina. Treba samo primetiti da se reč „koncentracija“ ovde upotreblјava istovremeno u dva simsla. šta se koristilo za obavlјanje složenih proračuna u zoru kompjuterske ere. i počinje da se ostvaruje sve veće osvešćivanje istine da je čovek sazdan po liku i podobiju Božjemu. put besmrtnosti.Ovaj princip je posebno blisko povezan sa principom (1. Po meri čovekovog rada na njoj. KONCENTRISANјE SOPSTVENE SVESTI OD STRANE ČOVEKA MOŽE DOVESTI DO RADIKLANE PROMENE STRUKTURE SVETA (3. Prve elektronske računske mašine (EVM) zauzimale su po nekoliko prostorija. kao što znamo. Koncentracija svesti ovde znači. sa svim njegovim strukturama koje ga i čine kompjuterom. sada je nastupila nova etapa u razvoju čoveka. On ne odgovara potrebama sadašnjice.7). Kao što sam već govorio u prvom razdelu ovog poglavlјa. da je život sazdan na duhovnoj osnovi. Setimo se. Vaskrsnuće. veoma približna analogija sa kompjuterima. uvećanje gustine informacija. svest je struktura koja omogućuje duši da upravlјa telom. Kao što sam već rekao na početku ovog poglavlјa. koja je. Taj drugi smisao reči „koncentracija“ je posebno važan. i njihova stremlјenja. a savremeni kompjuter se smanjio toliko da može da stane na dlan i pri tom ima znatno veću moć. može govoriti o koncentraciji tog uređaja u maloj zapremini. ka sjedinjenju s Tvorcem odražavaju istinsku prirodu čoveka. u suštini.2) i sa principom Božanstvenosti (1. U tom kontekstu koncentracija svesti označava njeno realno nagomilavanje. učiniti ga zdravim.

jedinici zapremine. Takva koncentracija svesti može da ima dalekosežne posledice. Kada u procesu razvitka čoveka u nekakvoj zapremini koncentracija njegove svesti dostigne određenu veličinu, onda ta zapremina počinje da se potčinjava čoveku, počinje da se potčinjava njegovoj svesti. U takvoj situaciji menja se struktura Sveta, više neće Svet određivati strukturu čoveka, već će sam čovek zadavati ton. Čim koncentracija svesti postane veća od koncentracije materije, na primer, iste te mašine, čovek će postati nedodirlјiv, biće neuništiv. Misli, reči i dela čovekova postaće osnovni element, a mašine, zdanja, planete i svi drugi materijalni objekti će biti sekundarni element. I to će biti već sledeći nivo postojanja. Upravo zbog toga ja i predajem znanja, nova znanja, da bi lјudi nakon osvajanja tog novog sistema znanja mogli da pređu na upravlјanje svetovima. To će biti savršeno drugi nivo postojanja. Tamo više neće biti mesta raspadanju, tamo će se odvijati savršeno drugačiji procesi. To će biti procesi ponovnog obnavlјanja Svetova, t.j. procesi pri kojima će večno rađati večno, pri kojima će se status Večnosti prevoditi u status sledeće večnosti. U tom slučaju nastaje već nadkoncentracija svesti, neobično uvećavana brzina razmene informacija, i kao rezultat toga pojavlјuju se potpuno druge strukture, strukture više svesti, strukture višeg života. Na tom nivou već je, na primer, misao delo, a delo je misao. Za taj nivo, za takvu strukturu Sveta, za te Svetove, objekat i dejstvo, fizičko i duhovno – sve je jedno. Upravo o takvoj korenitoj promeni struktura Sveta govori dati princip. A čovek može da mu priđe pomoću koncentracije svoje svesti. FIZIČKO TELO JE UVEK DEO DUŠE (3.3). I TEORIJSKI I PRAKTIČNO ČOVEK SE MOŽE POSMATRATI KAO STRUKTURA SVESTI KOJA IMA TELESNU OBLOGU (3.4). Formulacija poslednjeg principa u ovde navedenom obliku upotreblјena je u prvom razdelu prethodnog poglavlјa, tamo gde se izlagala priča o vaskrsavanju Rusanova. Zahvalјujući iskazima onih koji su lično boravili s one strane granične crte, a zatim se ponovo vratili u naš svet, mogu se iz prve ruke dobiti podrobna svedočenja o tome šta su osećali u momentu biološke smrti, šta su opažali, šta su osećali i zatim i kako su doživlјavali naš svet gledano s one strane. Na taj način, ta tajna iza sedam pečata, koja je postojala u vezi sa biološkom smrću, blagodareći vaskrsavanju prestaje konačno da bude velika zagonetka a pred nama se otkriva istina koja poražava svojom jednostavnošću. A suština te istine, suština učinjenog otkrića sastoji se u tome da se sada, kada je sa te velike tajne podignut prekrivač, ispostavilo da smrt uopšte nije potrebna. Više od toga, kako smo to malopre zaklјučili, ona je već postala smetnja za dalјi razvoj čoveka i zato je sada na dnevnom redu besmrtnost.

Ako govorimo konkretno o iskustvu Rusanova, on je dao podroban opis etapa kroz koje je njegova svest prošla posle njegovog odlaska. Tokom prvog meseca događalo se kao nekakvo sažimanje svesti, Rusanov je osećao da negde u oblasti glave svest ulazi u neku tačku, apsolutno jasno je osećao da mu se svest nalazi u toj tački. U prve dve nedelјe Rusanov je pokušavao da vaspostavi svoj organizam do nivoa običnog života, međutim posle toga njegova svest je prešla na osmišlјavanje nove etape u njegovom stanju, stanju u uslovima tela koje se razlaže. I pri tome je svest jasno opažala kako duša odlazi u strukturu Božanskog sveta. Tamo se odvija stapanje svesti i duše. Treba napomenuti da su etape kroz koje prolazi svest posle biološke smrti kod različitih lјudi savršeno različite. To je krajnje individualan proces. Ali ovde se neću upuštati u dalјe detalјe, jer već znamo da taj put, put duhovnog razvitka uz upotrebu odricanja od fizičkog tela već odlazi u prošlost, on već odlazi u istoriju. Sada je drugačije vreme. Niko sad više ne stremi tome da se prevozi u zaprežnim kolima, kada je moguće poslužiti se automobilom, ili avionom. U vezi sa dva razmatrana principa može se još reći nekoliko reči o jednoj interesanstoj praksi drevnih magova. I sada je moguće nači informaciju o njoj, iako se ona sačuvala pre svega u bajkama. Principi koje sada razmatramo govore o tome da je oko duše moguće sagraditi fizičko telo. Ali ne mora se nužno sagraditi telo čoveka, može se sagraditi i telo neke životinje. To jeste upravo ta praksa koju imam u vidu i kojom su vladali drevni magovi. Oni su mogli da stvore telo životinje, da pređu u njega i da se potom vrate. Čitali smo o tome u detinjstvu. Naglasiću, međutim, da je radi takvog pretvaranja u životinje potrebno vladati dovolјno brzom obradom informacija u strukturi duha. NA NIVOU STVARANјA INFORMACIONIH VEZA NIJEDAN OBJEKAT SE NE UKRŠTA NI SA KOJIM OD DRUGIH OBJEKATA, PA TAKO NI SA SAMIM SOBOM. PRINCIP VASKRSAVANјA ČOVEKA, ILI PRINCIP PONOVNOG STVARANјA BILO KOG OBJEKTA SASTOJI SE U UKRŠTANјU POČETNE INFORMACIJE O OBJEKTU SA RAZVIJAJUĆOM INFORMACIJOM O NјEMU SAMOM U OBLASTI POSLEDIČNIH VEZA, KOJE NASTAJU PRI STVARANјU INFORMACIJA (3.5). Radi dalјeg pronicanja u suštinu ovog principa neophodno je razumevanje različitih aspekata Sveta na informacionom nivou. Informacioni prilaz će, mislim, biti razmatran u jednoj od knjiga ove serije a sada ću se ograničiti samo na nekoliko pojašnjenja. Dati princip faktički govori o tome da u stanju svakodnevne budne svesti čovek može da vaskrsava na osnovu postavlјanja na isto mesto svog početnog stanja svesti sa sledećim stanjem svoje svesti, koje će nastati u momentu vaskrsnuća. Za čoveka u svakodnevnom stanju svesti na informacionom nivou početnog stanja u principu nikakav objekat ne može da se preseca ni sa kakvim spolјašnjim objektom,

pa ni sa samim sobom. Potreban je prelaz na viši nivo stanja svesti da bi postalo moguće presecanje početne informacije o objektu sa razvijajućom informacijom o njemu samom, što i daje vaskrsnuće čoveka ili uopšte, ponovnu obnovu bilo kog objekta. Setimo se primera sa cvetom koji smo naveli u Uvodu. U svakodnevnom stanju svesti čovek u principu ne može da postigne suštinu cveta, a ni bilo koje druge tvorevine. On može koliko hoće da posmatra cvet, ali neće moći da pronikne u njegovu tajnu, tajnu njegovog bića. Međutim, u višem stanju svesti čovek može da se sjedini sa cvetom, na jeziku datog principa može da dođe do svojevrsnog „ukrštanja“ sa cvetom, i kada se čovek sjedini sa cvetom, postane isto što i on, onda se događa dostizanje suštine cveta, tajna se otkriva. Istinski put ka poimanju Sveta je upravo povišenje nivoa stanja svesti, upravo viša stanja svesti predstavlјaju taj zlatni klјučić, koji otvara vrata Sveta. Viša stanja svesti dovešće do isklјučenja razaranja. Stvar je u tome da je u odeređenom stanju svesti svaki svaki elemant sveta večan. Zato će, kada osnovni deo kolektivne svesti dostigne takav nivo, razaranje postati nemoguće. SISTEM DUHOVNIH GLEDIŠTA ONOGA KO SE BAVI VASKRSAVANјEM I JESTE PRINCIP ORGANIZACIJE DRUŠTVA NA SLEDEĆIM ETAPAMA NјEGOVOG RAZVOJA (3.6). Princip (2.1) kog smo već razmatrali govori o tome da je vaskrsenje zasnovano na projavi večnog u čoveku. Zato onaj koji se bavi vaskrsavanjem ima posla sa Večnošću. U vezi sa tim društvo će se na sledećim etapama svoj razvoja izgrađivati na principima večnosti, što je u saglasnosti sa zamislima i idejama Tvroca. Te zamisli i ideje Tvorca u praksi realizuje onaj koji vaskrsava. ODVOJENI OBJEKTI STVARNOSTI – TO JE ONO ŠTO JE PRIBLIŽENO VASKRSLOM A UDALjENO OD ŽIVEĆEG. (3.7) Najpre ću objasniti suštinu ovog principa, a potom ću ga predstaviti u drugoj formulaciji, da bi se mogao bolјe razumeti. U datom principu, jedni te isti objekti, jedne te iste činjenice, razmatraju se sa dve tačke gledišta: s tačke gledišta živećeg čoveka i sa tačke gledišta vaskrslog. Ako se neki objekat sve više i više udalјava od živećeg, povećavajući rastojanje, onda će on za živećeg postajati sve udalјeniji i udlјeniji objekat. Međutim, od svih pojmova povezanih sa udalјenošću najudalјeniji je odlazak čoveka s one strane granične crte jer ako se, na primer, pri povećanju rastojanja može govoriti o nekakvim gradacijama, onda za živećeg nakon odlaska čoveka nikakvih gradacija jednostavno više nema. Međutim ta udalјenost, onako kako je opažaju živeći, vaskrslome se pokazuje kao približenost. Upravo o tome se govori u formulaciji ovog principa. Između ostalog, to da se ono što je za živećeg udalјeno vaskrslom čini približenim, u prvom mesecu posle vaskrsnuća može se primetiti, naprimer, na

I u vezi sa time javlјa se problem adaptacije na svet živećih. na primer. određeni atomi postavlјaju se na potrebna mesta. na taj način da mu se Večnost čini kao pokretna struktura. svojim odlaskom. odnosno ka tome da Večnost ima statičnu strukturu. Vaskrsli u prvo vreme posle vaskrsnuća opaža Večnost kao dinamičku strukturu. Zato je vaskrslome potrebno . u cilјu normalnog postojanja među živećima vaskrsli treba da obavi veliki rad kako bi ponovo zadobio karakteristike živećih i u svim odnosima postao jedan od njih. još jedna formulacija datog principa. Kao rezultat tih procesa. kako bi Večnost zadobila drugačiji karakter. Vaskrsli kao element upravlјanja ima strukturu kroz koju je prošao. Upravo prolaz kroz strukturu odlaska i povratka dovodi do toga da vaskrsli opaža Večnost kao dinamičnu i pokretnu strukturu. Kod vaskrslih se odvija i pregrupisavanje ćelija. neophodnost da se na pravi način realizuju različiti elementi opažanja. S tačke gledišta delovanja i razvoja vaskrsli doživlјava stvarnost. U vezi sa rečenim može se preformulisti razmatrani princip. kako bi postala statična i apsolutna. Pomoću citološke analize. Ovo tek rečeno je. Mikroelementi ćelije kod vaskrslog mogu se raspoređivati na većoj udalјenosti od jedra. naročito u prvo vreme.izgradnji ćelija. Činjenica da u tom odnosu kod vaskrslog dolazi do promenjene predstave o stvarnosti objašnjava se time da je prilikom vaskrsnuća on iz opšte slike zahvatio samo jedan element – fazu vaskrsavanja. na primer sa tačke gledišta raspodele elemenata ćelije u odnosu na jedro. opažanju koje odražava apsolutnu realnost. Na dati princip može se pogledati i sa donekle druge strane. Pri tome proces prilagođavanja se odvija ne samo na društvenom planu. donekle se menja njihova građa. Da bi se prilagodio živećima. u potrebnu strukturu. one statike koja se onima koji nisu umirali čini kao apsolutna realnost i koja za njih odražava apslutni karakter Večnosti. Dati princip. a kao rezultat toga on vidi samo jedan od rakursa statike Večnosti. u suštini. ukazujući na suštinsku razliku koja u prvo vreme postoji između vaskrslog i živećih. koju je zadobio. dok se živećem čoveku u isto vreme Večnost čini apsolutnom strukturom. on mora da se vrati njihovom opažanju. naprotiv. to jest analize ćelija. a i orjentacija njihovih struktura još uvek je drugačija u poređenju sa tim krakteristikama ćelija kod živećih. govori o postojanju neophodnosti da im se pomogne u prilagođavnju. Međutim dati element upravlјanja u stvarnosti nije delotvoran. elementi udalјavanja od živećih o kojima sam govorio polako se izglađuju i postaju nebitni za dalјi razvoj vaskrslog. Zbog njegove važnosti može se ponoviti još jednom u lakonskom obliku. može se otkriti da izgradnja ćelija u ovom periodu može biti unekoliko drugačija.

apsolutizuje za njega prostor kao strukturu Večnosti. mada on postepeno prestaje da obraća pažnju na to. za njega je to čak i prirodno. U kom smislu vaskrsli u početnom periodu detalјiše vreme? U početnom periodu vaskrsli detalјiše vreme u tom smislu što se za njega svaki element Sveta nalazi u različitom vremenu. nezavisno od vremena. pogledavši. U POČETNOM PERIODU VREME JE ZA NјEGA DISKRETNO. onih koji nisu umirali. mi to znamo. zato što on nikada nije bio privezan za neko određeno mesto. poput otišlih. VASKRSLI APSOLUTIZUJE PROSTOR I DETALjIŠE VREME. za njega je to prosto očevidno. čuva u svesti vaskrslog. Apsolutizacija prostora kod vaskrslog je povezana još i sa privezanošću za određeno mesto koju smo ranije razmatrali. U kom smislu vaskrsli apsolutizuje prostor? On apsolutizuje prostor kao strukturu na osnovu koje može sve da se dogodi. putem kolektivne svesti. kao naprimer razlaganje tela i njegovo ponovno prikuplјanje. uopšteno govoreći. Kada je teklo vaskrsnuće i kada se telo prikuplјalo na ćelijskom nivou. Stvari stoje drugačije kod vaskrslog. Neko vreme on je bio privezan za prostor u nekoj tački. to on i nije mogao da proširi tu vezanost u večnu strukturu. zato što je i on sam na isti način upravo bio preobražen. Živeći ne apsolutizuje prostor. gde god hoćete. Sada se može dati i još jedna formulacija razmatranog principa. Može se primetiti da se takav doživlјaj vremena. u nekoj oblasti. iako u stvarnosti stvari ne stoje baš tako. Ipak. A upravo je prostorom.predati posebne metode koncentracije kako bi se pomenuti procesi u telu odvijali uspešnije. Zato ta njegova faza. to jest prostoru pridaje jednaka svojstva za proces opažanja. kako se kroz neko vreme njihove strukture svesti faktički ne bi razlikovale jedna od druge. tokom koje je bio otišli. pa je u vezi sa tim potrebno prilagođavanje te nove strukture na strukturu svesti živećih. I pošto nikada nije bio privezan za neko određeno mesto. Vaskrsli ima strukturu svesti koja je delimično bila oformlјena i odlaskom. DOK JE ISTOVREMENO ZA ŽIVEĆEG VREME NEPREKIDNO (3. kao na činjenicu koja nije bitna. čini ga apsolutinim. kako je tekao proces prikuplјanja tela. ili je čak moguće potpuno ga izmeniti. tada se svaka ćelija vaspostavlјala u različito vreme. .8). vaskrsli shvata da je prostor moguće preobraziti. To se može razuemti. tako i vaskrsli u prvo vreme apsolutizuje prostor. Uopšte. moguće upravlјati pomoću impulsa misli. Taj konkretni deo prostora za njega je bio struktura Večnosti. kao što sam objasnio. A sada o vremenu. Otuda sledi praktična posledica da je čoveka moguće vaskrsnuti na bilo kom mestu prostora. pošto kod njega nikada nije bilo takve vezanosti.

ona ista svest. Tako i otišli odlično shvata da je u rasejanom stanju daleko od norme. a pri tome još potom treba i prikuplјati telo. Čovek u tom slučaju postaje kao rasejan – jer su sve čestice njegovog tela rasejane. Posebno su jasno vidlјivi diskretnost i detalјizacija vremena kada se telo čoveka prikuplјa iz pepela. ali on se organizuje monolitno. neke sporije. tu nema one asinhronizacije koja se uočava prilikom vaskrsnuća. prilikom vaskrsnuća neke se ćelije formiraju brže. Ovde se može videti principijelna razlika od slučaja kada se čovek rodi na običan način. ona ista ličnost. zato što je bolest – otklon od norme. dok je za to vreme otišli lišen takvih mogućnosti. i da posle svega toga sledi vaskrsnuće. a rezultat toga je da je vreme za njega u početku diskretno. Uopšte treba jasno razumeti da s one strane granične crte nema ničeg dobrog. . Diskretnost vremena nastupa. sinhrno. on nije u formi. i razdvojene čestice mogu dospeti u potpuno druge uslove. I kada vaskrsli u prvo vreme vidi da je vreme u različitim pojavama različito. posledično. odnosi se na probleme opažanja. za otprilike dve nedelјe vaspostavi opažanje vremena kao kod živećih. U tom slučaju telo čoveka je razloženo na veoma male čestice. Logički je shvatlјivo da je Svet moguće opažati na različite načine. Čestica pepela se i sama dalјe razlaže na mikroelemente. Pri običnom rođenju takođe se odvija formiranje organizma. a pepeo može da bude rasejan na velikom prostoru. i čovek to oseća.Razlike u vremenu mogle su da iznose samo male deliće sekunde. Međutim i u takvom stanju on odlično shvata da je on ona ista duša. Za rasejane čestice pri tome se pojavlјuje nešto nalik kolektivnoj svesti koja kontroliše svaki element praha. I kod svakog od tih elemenata uočava se sopstveni protok vremena. taj svoj prirodni status. ali ipak su različite ćelije nastajale u različita vremena. zbog postojanja fizičkog tela on ima i dopunske mogućnosti . zato se on trudi da vrati normu. Specijalni kursevi mogu pomoći vaskrslome da dovolјno brzo. U poređenju sa otišlim. drugo tamo. ili uopšte njegova detalјizacija. gde je vreme i neprekidno i isprekidano. A pritom. Uporedite: ako je čovek bolestan. Svest vaskrslog je prošla fazu kada postoje kakve bilo tačke gledišta.na primer. on u stvari prosto vidi diskretnu sliku Sveta. To dovodi do toga da se vreme vaskrslome čini razdvojenim. To znači da se vreme ne sme gubiti. on može da podigne telefonsku slušalicu i da pozove. On to opaža na taj način. jer je duši prosto neophodno da vaskrsne telo kako bi imala dodatne mogućnosti za brži rast. Ta diskretnost vremena. ne oseća se veoma dobro. jedno je ovde. sve svoje sile i vreme može da posveti onome što treba da radi. kao jedan od aspekata njegove detalјizacije. Kao što sam kazao. čestice pepela. kao da vreme za različite objekte teče različito. živeći se nalazi u neuporedivo bolјem položaju: on ne treba ništa da prikuplјa.

onda on može da opaža Svet putem jasnoviđenja. sprovesti vaskrsenje. i u tom slučaju se pojavlјuje sistem međusobnih povezanosti između vaskrslog i spolјašnjeg i unutrašnjeg sveta. druga strana tog principa kazuje da prilikom vaskrsavanja svaki element informacije može da ima autonomno značenje. tada se ostvaruje. Dati princip govori o tome da se informacija prošlosti. Pre svega treba reći da autonomnost ovde znači nezavisnost. Faza odlaska je autonomsna oblast. U tom slučaju može da vidi razne prostore i različita vremena. vaskrsenje će se u svakom slučaju dogoditi svim otišlima.Kao što sam kazao. na primer. oni imaju različite strukture i različitu usmerenost. to jest oblast koja ne zavisi od drugih oblasti. Kada neko hoće da vaskrsne čoveka i daje impuls svesti za njegovo vaskrsenje. Zato se faza odlaska mirno može izuzeti. iskulјučiti. Drugi rakurs. da tako kažemo. PRINCIP AUTONOMIJE FUNKCIONISANјA INFORMACIJA U RAZNIM VREMENIMA (3. sadašnjost i budućnost javlјaju nezavisni jedan od drugog. i uopšte drugu vrstu prostora i druga vremena. Uopšte. da doživlјavanje prostora i vremena zavisi od nivoa stanja svesti. budućnost treba da je formirana. Prošlost treba da bude učitana. onda će tada odjednom vaskrsnuti i svi ostali. Razmotrimo podrobinije u čemu se sastoji suština tog principa. nezavisni u odnosu na trenutni impuls svesti onoga ko vaskrsava. Korpusi informacija prošlosti. onda on opaža prostranstvo i vreme u tekućem trenutku. od nivoa duha. on treba da u taj impuls čitko zabeleži odvojene elemente infromacija saglasno u odnosu na prošlost. nominalnu masu.9). u datoj situaciji. među njima prirodno postoje međusobne veze. sadašnjosti i budućnosti. odsustvo vremena. Postoji i ovakva varijanta razvoja događaja: kada količina vaskrslih dostigne neku određenu veličinu. Pri tome. ili da se prosto prošlost. Ako je pak čovek prešao na viši nivo stanja svesti. To treba ovako shvatiti. To je zato što su pojmovi prostora i vremena za svakog individualni i što je tu sve određeno nivoom stanja svesti. sadašnjost i budućnost. Ako čovek nije prosvetlјen. Već smo videli primenu tog principa na primeru vaskrsavanja Valentina iz prvog poglavlјa. ali oni ipak postoje samostalno u raznim vremenima. može se reći. Taj proces vaskrsavanja je već u toku. sada osnovni put postaje vaskrsenje. nekakav princip trojedinstva. sadašnjostii budućnosti postoje nezavisno. principa autonomnosti funkcionisanja informacija u različitim vremenima. šta konkretno raditi. za otišle put reinkarnacije već odlazi u prošlost. To je jedan od rakursa datog principa. treba napomenuti. ili sa tačke gledišta onoga ko biva vaskrsavan. kao i. Mislim. a sadašnjost treba da bude usmerena na tehnologiju: kako sada. a sada u odnosu na to postoje još solidniji uslovi. Uzmimo na primer da neki čovek postoji u prošlosti do trenutka svog odlaska. A kada se sva ta tri sistema objedne. Iako su tamo taj događaj i taj .

posledično. I može se pokazati šta je konkretno potrebno uraditi radi praktičnog ostvarenja te situcije. ISTINSKA RELIGIJA JE ORIJENTISANA NA TO DA DOPRINOSI STVARALAČKOM RAZVOJU DUŠE. nakon što smo malo ranije razmotrili probleme nauke. Između ostalog.princip bili opisani na donekle drugačijem jeziku. I eto te pojedinačne strane. I tako. dodavanjem autonomnih karakteristika impulsu svesti. Jasno je da je podela na odvojene puteve veštačka. recimo. tamo postoji samo celovito jedno. kao na primer sa glavnim zdanjem Moskovskog univerziteta ili sa jogom. za budućnost – to je formiranje budućnosti u potrebnom pravcu u zavisnosti od konkretne situacije. sada prelazimo na pitanje religije. u svakom vremenu funkcioniše po drugačijim sopstvenim zakonima. može se pokazati da je vaskrsavani u principu podjednako živ u prošlosti kao i u budućnosti. sadašnjost i budućnost. i konačno. I prema tome. To je prvo. U datom slučaju vreme se. put umetnosti i neke druge prilaze. nauke i religije.10). Na taj način. To jest. razmatra kao strukturna forma informacije. ti odvojeni putevi i predstavlјaju put religije. sa tačke gledišta primene datog principa na vaskrsenje. za prošlost – to je učitavanje postojećih konkretnih situacija za nekog konkretnog čoveka. upotrebivši dublјi prilaz. Razlog tih teškoća je u tome što se dati zadatak uobičajenoj budnoj svesti čini mnogodimenzionalnim i zato ga ona u principu ne može obuhvatiti u celini. Večnost života potiče iz smeštanja sveukupnog vremena u tekući trenutak. TELA I DRUŠTVA (3. i stoga je razumlјivo da ukoliko je više stanje svesti kojeg je čovek dostigao. to se mora raditi sve dok svi istovremeno ne dostignu više stanje svesti. A drugo. to je iznuđena mera. tamo se govorilo o rasformiranju događaja. Suština je međutim ista. utoliko ima manje razlike između. funkcioniše nezavisno. put nauke. ti pojedinačni prilazi. u saglasnosti sa ustrojstvom Sveta. . I tako. Kao što sam već rekao. drukčije rečeno. A ako je tako. onda se moraju zahvatati pojedinačne strane. to jest dodavanjem impulsu svesti dovršenih formi za prošlost. U višem stanju svesti ta podela jednostavno ne postoji. što znači i večiti život. za sadašnjost – to je metodika koja se primenjuje prilikom vaskrsavanja. princip autonomnosti funkcionisanja informacija u različitim vremenima zasnovan je na tom što svaki element informacije. Na samom početku ovog razdela već sam govorio da za čoveka sa uobičajenim stanjem svesti poimanje Sveta predstavlјa određene poteškoće. element vremena je elemenat strukture informacija. moguće je iz tekućeg trenutka dobiti svu prošlost i budućnost. vaskrsenje se može ostvariti prosto izuzimanjem tačke odlaska. to je ono što vaskrsavajući radi i kako se kod njega odvija reakcija.

ali osnov tog raznoglasja u stvari se krije u stanjima svesti. pogrešno pretpostavlјajući da će pravi život nastati nekada kasnije. a religija – naučnija. o onim pogrešnim predstavama o realnosti koje su povezane sa religijom. Pod Carstvom Božjim Hrist je podrazumevao viša stanja svesti. već od života u stanju svakodnevne svesti. Carstvo Nebesko. ako je moguće tako reći. Reč „religija“ ima drevne korene. jer. dakle pozivao na razvoj čoveka. o čemu je on poučavao. pa još i sa lažnom predstavom o tome da se tokom zemalјskog života treba samo pripremati za nekakav istinski život. i uđu u Carstvo Božje. Međutim. ako hoćemo da veoma kratko okarakterišemo suštinu nauke. uporedo sa rečju „religija“ već se pojavlјuje i reč „nauka“. koje ja predlažem. a da se . u saglasnosti sa istinitim smislom života poziv da se živi ovde i sada označava osvešćeno upravlјanje događajima iz bilo kog vremena. On je. I može se primetiti kao su se one približile. Božanstvenom smislu. kada sad budem govorio o religiji i nauci. i nisu svi uspeli da razumeju pravi smisao njegovih reči. I tako. On je pozivao lјude ne da se odreknu ovog života. orijentisaću se samo na najbliže više nivoe stanja svesti. Ogromna šteta direktive za pripremanje za bolјi život sastoji se još i u tome da je čovek. na njegovo ostvarenje u Božjoj suštini. Kao što vidite. Potrebno je samo početi uzdizanje ka višim nivoima stanja svesti pa da taj problem. Hrist je govorio u alegorijama. nauka će postati religioznija. na primer. Slične predstave nemaju ničega zajedničkog sa onim o čemu je govorio Hrist. Zaista. ne od života na ovom mestu. Hrist je pozivao lјude da se probude iz tog stanja koje je on poredio sa snom. Razume se. religija je nauka o realnosti. i zato će nekakve razlike između ta dva prilaza još uvek biti. da živi ovde i sada. onda se može reći: nauka je uprvlјanje realnošću. ona je već nanela ogromnu štetu i nastavlјa da lišava život njegovih najbolјih atributa i da mu oduzima njegov izvorni značaj. To je savršeno lažna predstava. objavlјuju se radovi sa tih konferencija. jer se život u takvom stanju svesti još uvek ne može nazivati životom u istinskom. Na samom vrhu razlika više neće biti. Savršeno je očigledno da je Isus Hrist svojim vaskrsenjem pozivao u večni život u fizičkom telu. što bi čoveku dalo mogućnost da napokon počne da živi kako treba. počne na nestaje sam od sebe. Moja religija ne prihvata pasivan odnos prema životu. problem uzajamnog nerazumevanja. I zato pre svega hoću da govorim o onim izmenjenim realnostima. Na taj način. u Večnost.U današnje vreme čine se pokušaji da se ustanovi veće uzajamno razumevanje između nauke i religije. da živi u ovom svetu i u ovom fizičkom telu. religija je nauka o realnosti. održavaju se. ona potiče od reči koja je za svest povezana sa rečju „realnost“. Pri tome. konferencije na kojima učestvuju predstavnici crkve i naučnici. ali one neće više biti velike. ovde se govori o istinskoj religiji i o istinskoj nauci.

pronašao korisnu tehnologiju.sada odvija samo priprema za taj život. a pogotovo su to lјudi koji su stvoreni po liku i podobiju Božjemu – svi oni imaju pravo na život i slobodni razvoj. pri takvom pogledu na život u ovom svetu ne ceni sadašnji trenutak. Na taj način. što će doprinositi uspešnijem razvoju celog druptva i kolektivnom kretanju unapred. ne ceni tren u kome se sada nalazi. potrebno je da se ona odmah prosledi u centar i da postane imovina svih. . Najozbilјniji takav problem je sada postojeća opasnost od globalnog uništenja. prirodno. onog načela koje odražava realne zakone Sveta. jer su sve suštine stvorene od Boga. Pri tom je važno uzajamno dejstvo odvojenih ličnosti i grupa lica radi neprestane razmene tehnologije stvaralačkog razvoja. Živeti ovde i sada! – to je velika mudrost. Religija kao nauka o realnosti je dužna da adekvatno odražava postojeći Svet. Već sam govorio o praktičnoj usmerenosti moje religije. Pri tome dejstvo istovremeno odražava i tehnologiju stvaranja. U svakom društvu obično postoje lјudi koji zajedničkim naporima mogu da usmeravaju različita društva. njena orijentacija na postizanje konkretnog rezultata. I zato pri opasnosti od globalnog uništenja prvi impuls svake suštine. samo u tom slučaju može se osetiti istina života. ne ceni sam taj momenat koji i jeste realni život. Ujedinjenje takvih lјudi može se nazvati rukovodećom grupom ili grupom lidera ili centrom. samo u tom slučaju otvara se čovek za stvarni život. zajedničko za sve pojedinačne lјude. I ona je dužna da se u prvom redu bavi životno važnim problemima. Samo na delu. na primer. svima zajedničko. Zato je u sadašnjoj situaciji glavni zadatak religije – razvijanje tehnologija usmerenih na sprečavanje sveopšte katastrofe. Takva linija ponašanja će i biti odraz realnosti. Suštinski momenat u mojoj religiji je tesna međupovezanost pojedinih ličnosti sa rukovodećom grupom. tela i društva. oni mogu da formiraju stvaralački razvoj drutva i usavršavanje za to potrebne tehnologije. I zato je sledbenik moje religije istovremeno i praktičar koji gradi svoj život i pomaže drugima da grade svoje živote na osnovu stvaralačkog načela. zapravo na obezbeđivanje stvaralačkog razvoja duše. može se osetiti ukus života. rukovodeće grupe i društva u celini. što u praksi znači neophodnost svemogućih dejtava koja su usmerena prema sveopštem spasenju. Bilo kakvo dejstvo u Svetu istovremeno se odražava u svakom i u zajedničkom za sve. sadašnji život! Jedna od najvažnijih osobina moje religije je njena praktična usmerenost. stvorene radi života. naravno onima čije rešenje ne trpi odlaganja. radi razvitka. pri čemu taj impuls treba da uvek orijentisan ka tome da se stvarno realizuje pravo na život koje nam je dao Tvorac. I na taj način on svojim radom najpotpunije odražava i najpotpunije realizuje zamisao Tvorca. istinska religija naglašava ono što je opšte. mora biti usmeren ka Tvorcu. Ako je neko. osvešćeno proživlјujući svaki trenutak. ogromna šteta te lažne direktive sastoji se u tome što čovek.

Svet je u praksi i ustrojena kao struktura projavlјene svesti.Moja religija prema tome daje praksu. Isto to se može kazati i drugim rečima: spolјašnje delovanje mora se odvijati pri istovremenom osvešćivanju samoga sebe. Jer. celokupne situacije. kada su ga iznenada pozvali telefonom i zamolili da odmah negde dođe. njegov razvoj. ni na stolu kraj telefona. otkriva da mu nema olovke ni pored stolice gde je sedeo pre telefonskog poziva. I zato sledbenik moje religije treba da stremi večnom životu u fizičkom telu. Bog je stvorio Svet onakvim. svesti vrhovne suštine. Već u Uvodu je bilo napomenuto da je napredak čoveka. i on prosto ne zna gde je ona – uopšte ne može da se seti gde ju je u žurbi ostavio. a svest je struktura koja objedinjuje duhovno i fizičko. kao što znamo. u one dubine gde se čuvaju prikuplјena iskustva i gde se može dobiti neposredno uputstvo od Gospoda o tome kako treba pravilno raditi u svakoj konkretnoj situaciji. Vrativši se potom kući. to je u suštini takvo delovanje koje već postaje Božji akt. Bog na taj način ostvaruje svoju ideju koja se sastoji u tome da Nјegov sopstveni život u Večnosti pronalazi Večnost u bićima koje je stvorio. a time se obezbeđuje beskonačni stvaralački razvoj. želeći da nastavi da piše. kada dejstvo kreće iznutra. on je stvorio Svet tako da svaki element Sveta bude večan. a kretanje ka sve višim i višim stanjima svesti i jeste. I u isto to vreme jednovremeno je pristuno i dejstvo koje je usmerene ka sopstvenoj unutrašnjosti. svog delanja. Slična situacija nam je svima dobro poznata. To upravo znači da je on negde spustio olovku potpuno nesvesno. iz samog centra. kako je i sam ustrojen. Istinska religija zahteva od čoveka da povisi nivo stanja sveti. put ka Bogu. kao što znamo. usmerena na podržavanje i razvoj života. A kako je sam Bog večan. jer će tada on u sebi odraziti i suštinu Boga. ali sa nekoliko različitih stanovišta. i zato. ali ona u u tome i pomaže. tako i istinsku veru. Sada sve vreme govorim o jednom te istom. mi se često sudaramo sa tom pojavom. Zamislite da je neko sedeo u svojoj kući i nešto pisao. spolјašnji svet je izgrađen na temelјu svesti. taj čovek. iz izvora same duše. pri čemu u pojam vere ulazi i obraćanje Tvorcu kroz konkretne tehnološke principe. A analiza tih slučajeva nam ukazuje na to da uz pomoć sve većeg i većeg osvešćivanja sebe i svojih dela možemo sve više i više podizati nivo svoje svesti. to jest Boga. kako dejstvo. pre svega povezan sa razvojem svesti. u vezi sa nekakvim događajem. Hoću da pojasnim šta to imam u vidu. da nije osvešćivao sebe i svoja dejstva u tom trenutku. kroz konkretna spolјašnja dejstva. Na taj način u istinskoj religiji dolazi do objedinjavanja dejstva vere i spolјašnjeg dejstva. . kada govorim o osvešćivanju sebe samog i svojih dejstava. Istinska religija govori o tome da je za razvoj svesti veoma delotvorna praksa osvešćivanja sebe i svojih dejstava.

U četvrtoj glavi ću na primer ispričati o tehničkim aparatima koji su razrađeni za realizaciju tehnologije vaskrsavanja lјudi ili ponovnog stvaranja njihovih uništenih oragana. Prvenstveni zadatak čoveka je uzdizanje nivoa stanja svesti. već i drveće. konačno.11). insekte. potrebno je razvijati se na korenito drugačiji način. VASKRSENјE JE NAJREALNIJA.Međutim. stanovnike mora. da je vaskrsenje najrealnija. NAJPRAGMATIČNIJA. čak i onaj koji je spolјa opasan. To. sve bilјke i uopšte sve objekte Sveta. U vezi sa rečenim u mojoj religiji važno mesto zauzima tehnologija. onda imam u vidu ne samo životinje. I zato je neophodno transformisati život na duhovnoj osnovi. tehnologija preobrazavanja različitih procesa u stvaralačke i. takvog mišlјenja koje je usmereno na to da se zamislimo o podršci večnom životu svih elemenata Sveta i njeihovog večnog razvoja. svakog sledbenika moje religije – obezbediti beskonačan razvitak svakom elementu stvaralačkog plana. Napominjem. ptice. cveće. ne treba misliti da čovek treba da radi samo na sebi. najsvrsishodnija i najdokazanija osnova za budući razvoj. Razvoj lјudi treba da se prenosi i svim drugim bićima. kako bi i oni mogli da se istovremeno razvijaju ka Večnosti. NAJSVRSISHODNIJA I NAJDOKAZANIJA OSNOVA ZA BUDUĆI RAZVOJ. da svi oni daju svoj doprinos zajedničkoj kolektivnoj svesti. Tome veoma doprinosi težnja ka upoznavanju i osvešćivanju samog sebe i svojih dela. a istinska religija. kao nauka o realnosti. Zato ću reći samo nekoliko reči o ulozi koju ima vaskrsenje u razvoju mišlјenja budućih . i lavovima. Pri ovome je veoma važno to da je moja religija doista tehnološki potkreplјena već postojećim nivoom razvoja. preobrazi u koristan i stvaralački. I tako je moja religija u mnogome potvrđena čak i tehnološki. trave. sve je to potpuno očevidno. na primer. Tako je zadatak svakog verujućeg. ZA RAZVITAK MIŠLjENјA BUDUĆIH POKOLENјA (3. tehnologija predavanja znanja drugima. tehnologija potpuno drugog mišlјenja. govorim o obezbeđivanju beskonačnog razvoja i besmrtnosti zaista svim elementima Sveta. te svakoga dana treba posvećivati pažnju toj praksi. Suština moje religije je pravilan odnos prema svemu postojećem u saglasju sa zamišlјu samoga Tvorca. to jest. tehnologija sopstvene besmrtnosti. To jest. u mnogome je čak i tako obrazložena – potpkreplјena dokazima. najpragmatičnija. Veoma su važne i one jednostavne vežbe za svaki dan u mesecu koje su opisane u Prilogu G. upravo i ukazuje lјudima put. u društvu ne treba da bude mesta za stvari kao što je nuklearno oružje. U vezi sa time da je Tvorac u sam temelј Sveta položio večni život i večni razvoj. A kada ovde kažem „svakom elementu“. Takav pravilan odnos omogućava da se bilo koji proces. u vezi sa tim postaje očevidno da ništa što doprinosi razaranju ne može biti istinski zadatak Boga.

Intelekt. razume se. Ako čovek shvata besmrtnost kao normalno stanje. Međutim. duh. preplitanja informacionog ili faktičkog. može se govoriti o istinskom intelektu. u prosecu vaskrsenja. U kom je slučaju intelekt harmoničan? Intelekt je harmoničan u slučaju kada duša. u slučaju sklada. Um može da posluži kao opredelјujuća karakteristika objekta.pokolenja. duha i duše. dejstva na opažanje i na onog ko opaža. znanje. svi ti objekti međusobno harmonizuju. sredstvo reakcije na informaciju. to govori o tome da je um tog čoveka veoma dobro razvijen. tada intelekt postaje harmoničan. on nalazi da je ta pojava prirodna. To je sistem njihovog preplitanja na nivou opažanja. Ali mi ćemo govoriti o umu čoveka. prethodno je potrebno objasniti neke termine. Prilikom vaskrsavanja. jezgra. Um se može razmatrati i kao pojam koji objedinjuje dušu. a pored njih tu treba dodati još i pojave stvarnosti. telo. Intelekt je struktura koja ujedinjuje reakcije svesti. um se formira od ćelijskog nivoa. Pri tome treba imati u vidu da svest. um. Tako je isto i sa besmrtnošću. svest i telo. onda se može i ovako reći: intelekt je struktura ličnosti koja razumeva veze unutar posmatrane pojave i u isto vreme upravlјački prepoznaje povezanost te pojave sa svim ostalim pojavama Sveta. atoma. duh i duša u opažanju postoje na nivou njihovog dejstva. i elemenata još dublјih nivoa. Formiranje uma se odvija. onda tu ćeliju možemo nazvati umnom u poređenju sa onima koje pokazuju manje aktivno suprotstavlјanje ili se uopšte ne suprotstavlјaju. u datom slučaju se čak može reći da je njegov um odraz Večnosti i Tvorca. Ako za određenje intelekta treba upotrebiti još lakonskiju varijantu. Treba razmotriti šta su to intelekt. Um. kako bi nam se činile pomenute reakcije u svojoj sveukupnosti kada bismo ih posmetrali sa strane. Ovde korišćena rač „preplitanje“ daje nam ideju o tome. U umu se odvija raspoznavanje i objedinjavanje objekata po načinu njihove reakcije. čak i svakog mikroelementa. ako probamo da ćeliju ubodemo iglom i ona tome počene da se protivi. onda mu se vaskrsenje ne čini kao nešto neobično. to znači da se pojam uma može proširiti na bilo koji objekat. ili intelektom ličnosti. na nivou duše. duh. kada se svi ti elementi. tela. . U tom slučaju. na spolјašnji uticaj. Pri tome mi se posebno interesantnim čini razmatranje karakteristika uma u razvoju. Ako je čovekov um dovolјno razvijen. Treba primetiti da je problem vaskrsnuća u značajnom stepenu takođe i problem uma. misao i osećanje. Na primer. On se može nazvati i intelektom razvoja. telo i svest.U um se polaže informacija o stvaranju svakog elementa ćelije. Kako reakciju na informaciju. Um je način. na spolјašnje dejstvo može imati bilo koji objekat.

to jest. Zamislimo. To jest. za dostizanje uopšte čega god. Odavde se vidi da je tokom vaskrsavanja znanje još i određeni mehanizam. prosvetlјeniji. na primer. vaskrsnuća ili besmrtnosti. U svesti postoji neki element koji periodično navraća u skrovište duše. Realzacijom znanja se bavi um. recimo tako. formira njegovo znanje o Svetu. To je jedna od razlika između vaskrslog i živećih. da imamo veliki rezervoar. Napominjem. i zato je u počenoj fazi za njega upravo znanje kriterijum sveukupnog Sveta u razvoju. Rečeno se sada može ilustrovati na sledeći način. u suštini dolazi do preobražaja strukture svesti zbog njenog kontakta sa dušom. čitanjem. Zato se. Ideja je ovo. Znanjem upravlјa duša. iz duše u svest. u suštini znanje je kontakt svesti sa doušom. a to znanje je nekakav međuelement veze između njegovog nastajanja i spolјašnje stvarnosti. Ta okolnost se koristi u tehnološkim uređajima koje sam razradio za vaskrsavanje lјudi i za ponovno stvaranje izgublјenih ili oštećenih organa i tkiva. Um reguliše izlaz znanja iz rezervoara. kod vaskrsavajućeg dolazi do formiranja znanja. Prilikom vaskrsavanja. Živeći čovek se odmah pri rođenju nalazi u vezi sa celokupnom stvarnošću. mada treba imati u vidu da pročitano. Znanja se mogu sticati. da se jasnoviđenje zasniva na neposrednom opažanju znanja sadržanih u duši. u početnom periodu je upravo znanje. To mogu da jednostavno obrazložim ovako. Znanje je i sam prelaz iz svesti u dušu a onda obratno. živeo je bez formiranog fizičkog tela. Rezervoar. pri čemu se znanje formira u procesu registracije svega što se događa. I tako je znanje zapravo ono. za vaskrslog postaje kriterijum razvoja Sveta. Status upravlјanja pripada duši. Kao posledica toga. Sada tome dodajem još i sledeće: um je i organizujuća struktura za dostizanje cilјeva. što iz sebe predstavlјa Svet u opažanju.Gore sam odredio um kao strukturu koja objedinjuje različite elemente po tehnologiji njihove reakcije. Nakon sticanja znanja. a i posledica tog prelaska. Spoj tih dveju strana obezbeđuje jedan . Vaskrsli se neko vreme nalazio u drugačijem stanju. To se isto odnosi i na bilo koji drugi način sticanja znanja. po zakonu opšte povezanosti. znanje nastaje na osnovu svojevrsne obrade događaja koji su u toku. postavlјa se pitanje njihove realizacije. tamo crpe informaciju i vraća se. Taj rezervoar se može uporediti sa umom. Treba pomenuti još jednu specifičnu ulogu znanja kod vaskrsloga. u stvarnosti već od početka postoji u duši. Zbog toga. sadrži znanja. kao sistem postizanja. to jest ono. na primer. ili bilo čega drugog. tokom prikulјpanja njegovog tela a zbog registracije procesa koji su u toku. um se može posmatrati kao mehanizam postizanja. To jest. a sa druge strane vaskrsavani tu informaciju doživlјava kao stvarnost. u svesti se prikuplјaju znanja. to jest um. što se dobija kao rezultat tog kontakta. Znanje. S jedne strane aparata ulazi potrebna informacija.

Vidimo da misao i osećanje mogu da . Osećanje. na primer to da je vaksrsavajućem najbolјe prenositi informacije u odvojenim porcijama. Naravno. A kada čovek oseća. A duša odgovara onome što je sve to stvorilo: i Zemlјu. u retkim slučajevima za mesec i po ili dva. Sila teže se može uporediti sa duhom. i to u onom delu gde je duh povezan sa svešću i telom. upravo to znanje za vaskrsavanog postaje kriterijum stvarnosti i upravo kroz taj kriterijum on međudejstvuje sa stvarnošću. i silu teže. na kome se gradi telo. naročito u prvim časovima. zato što upravo ta informacija. Korišćenjem jasnoviđenja brzina vaskrsavanja se mnogostruko povećava i vaskrsenje može da bude čak i trenutno. Osećanje brže reaguje Upravo zato čovek često može da kaže ili da uradi nešto i tek kasnije da shvati da to nije trebalo da kaže ili uradi. mehanizam znanja. Prelaz na kriterijume stvarnosti kojima se koriste živeći obično se događa kroz otprilike mesec dana. tako i posredstvom misli. Kada se za vaskrslog završava taj prelazni period. tlo. Pri tome. duša organizuje misao. Prema tome. Voda pada i sliva se naniže pod dejstvom sile zemlјne teže. a to je upravo funkcionalna svrha znanja u datom slučaju. ovde postoji još i niz konkretnih tehničkih momenata. Telu odgovara korito reke kroz koje voda teče. kako bi on mogao da se ponovno uspostavlјa kao da se penje po stepenicama. Misao. osećanje predstavlјa osnovu. onda se u fazi upravlјanja nalazi osećanje. Misao je ona informacija koja je zapravo vezujuća karika između svesti. Kada duša organizuje telo. a voda sa svešću. Kad čovek misli. već je sama stvarnost to što za njega postaje kriterijum Sveta. Odnosi između ovde figurirajućih pojmova mogu se bolјe sagledati na primeru sledeće analogije. Osećanje je projava duše u dinamici duha. diskretno. Može se reći da je misao sjedinjena sa celokupnom strukturom Sveta i označava konkretno dejstvo čoveka u toj opštoj strukturi. onda nisu više znanja. Pri međudejstvu sa stvarnošću osećanje brže od misli uočava informacije. Druga razlika se sastoji u sledećem. korito reke na sebi nosi vodu. Već sam prešao na razmatranje onoga u čemu se sastoji razlika između misli i osećanja. Zamislimo vodopad. Uopšte duša učestvuje u stvaranju kako neposredno. onda se osećanje javlјa kao konstrukcija na kojoj se telo izgrađuje. I zato se smatra da osećanje potiče iz tela. duha i tela. To je važno – davati informaciju u određenim porcijama. onda se u fazi upravlјanja nalazi misao.međumehanizam. Cilј izgradnje tehničkih naprava za vaskrsavanje lјudi je stvaranje takvog kolektivnog znanja koje će svakom čoveku omogućiti da sprovodi vaskrsenje na svojoj sopstvenoj duhovnoj osnovi. Ovde je reč o upravlјanju stvarnošću. i vodu.

na primer.zamene mesta. zapravo u sledećim: kada se stvara i razvija fetus ili kada oživlјava neka ćelija ili kada teče proces izlečenja od nekakve bolesti. Postoji još jedna važna razlika između misli i osećanja. a uz to još i ne treba zaboraviti da sva bića daju svoj doprinos zajedničkoj kolektivnoj svesti. Izuzetak od ovog pravila javlјa se samo u nekoliko specijalnih slučajeva. Ako se ne upušta u podrobnosti. svest ima svoje zakone razvoja. za zamene (svoje) oblasti. a šta osećanjem? . U tim posebnim slučajevima misao i osećanje mogu da budu ujedinjeni i zato mogu da se istovremeno nalaze u jednoj istoj fazi. šta misao i osećanje imaju zajedničko. ali oni u osnovi ne mogu da se istovremeno nalaze u fazi upravlјanja. i to je najvažnije. Misao se formira svešću. kako radi arhitekta. U tom procesu svest oseća telo. već i kamenje imaju elemente reakcije koji odgovaraju mislima i osećanjima čoveka. Tako misli i osećanja mogu da ispunjavaju jednu istu funkciju. kad na primer misao radi na upravlјanju. razume se. Taj doprinos je. Šta bi se sa tačke gledišta čoveka moglo nazvati mišlјu kamena. Naravno. tako da su misli i osećanja ono što kontroliše i određuje taj poredak. na čoveka. ali drugačije. Međutim. Svest stvara i osećanje u odnosu na tu pojavu. a pored toga mogu i da kod arhitekte probude želјu da posle završenog posla pođe da nešto pojede ili da popije čaj. povezane sa datom pojavom. na osnovi celokupne informacije o spolјašnjem i unutrašnjem svetu. pojaviti i misli i osećanja. ako pri izradi slike ne iscrtava pedantno sitne detalјe. koristi sve informacije tela i u takvom potpunom međudejstvu s telom svest formira osećanje. na primer. A sada o tome. ali u ovoj knjizi neću se upuštati u sitnije detalјe. Može se govoriti o postojanju poretka u procesima svesti. Zajedničko je to. ali on postoji. kamena ili bilјke. ili u toku vaskrsavanja. Zamislite da se čovek susreće sa nekakvom pojavom. Naravno. a to je da određuju poredak dejstava u strukturi svesti. i misli određuju poredak dejstava u strukturi svesti. ali ipak i kamen živi svoj život. kod njega će se. a osećanja mogu da ocene tu skicu sa gledišta harmonije. prolazi kroz telo. Misao i osećanje mogu da se nalaze u jednom te istom prostoru. što i osećanje. To je reakcija spolјašnjeg objekta. Radi ilustracije ovoga možemo pogledati. u vezi sa tom pojavom. onda se može reći da misli arhitekte određuju skicu zdanja. Postoje i neke finije razlike. oni se različito formiraju. oni su potpuno drukčiji. nego krupnim potezima crta samo ono što je najvažnije. recimo. osećanje može da se razvija. kod svih različit. Može se navesti još jedan interesantan primer oblasti gde misao i osećanja imaju nešto zajedničko. Pritom. Ovde će biti potrebno da pojasnim da ne samo bilјke.

Rasuđivanja o reakciji kamena u vidu misli i osećanja na prvi pogled mogu da se nekom učine apstraktnim. Primenjivati upravlјajuće jasnoviđenje je svrsishodno i u onim slučajevima kada su datosti za nastanak katastrofe već fiksirani. u stvarnosti to nije sasvim tako. i ako razumemo zbog čega se to događa. Međutim. stvar je u tome da one postoje i da se mogu posmatrati kao oseti kamena. ukoliko združivanje karakteristika pri njihovom prenosu na druge strukture daje zakon veze. već maksimalno delotvorno formirati pozitivne događaje. osećanje i misao kamena su ovde objedinjeni. na njega je počela da kaplјe voda – pojavlјuju se deformacije – neka su one čak i veoma male. na primer. ali drugog tipa. o njoj sam već govorio na početku ovog razdela. U toj oblasti zadatak jasnoviđenja je ne ispolјiti negativne datosti. Nešto je palo na kamen. ili. Tako se ispostavlјa da. to može biti deformacija. za razliku od kamena. mogu da saznam sve njegove funkcije. onda je uopšte moguće shvatiti kao je ustrojena misao sa tačke gledišta prelaza znanja sa jednog objekta ka drugom. onda će vam opažanje njenih misli i osećanja omogućiti da stupite sa njom u kontakt.Mišlјu kamena može se nazvati njegova reakcija na spolјašnju sredinu. koja je usmerenaprema čoveku. kada čovek posmatra kamen. . A u tom slučaju o njima se može saznati sve. i tako na primer nikada neće te imati problema sa zalivanjem: bilјka će vam sama reći da li treba da je zalijete vodom ili još nije vreme za to. na primer. kao njegovo osećanje. Nјeni operatori u sebi odražavaju ustrojstvo Sveta. Zamislite da prenosite misli i osećanja. nastaje reakcija kamena koja se pruža prave koja spaja kamen sa čovekom. Pomoću moje matematike mogu da dobijem informaciju i o nepoznatom objektu. koje je nastalo usled međudejstva. onda je na osnovu toga moguće uopšte spoznati čitavu stvarnost i svim objektima Sveta predati tehnologije večnog razvoja. mogu se saznati sve njihove funkcije. na kamen ili na bilјku. Kada čovek pogleda bilјku. Ovde se može napraviti analogija sa mojom matematikom. To je nova matematika. Ako razmotrimo slučaj kada misli i osećanja kamena bivaju objedinjena. recimo. Ja sam već sprečio nekoliko takvih katastrofa globalnog karaktera. tačnije. i ta reakcija je često istovremeno i osećanje i misao kamena. Ako u stanu imate sobnu bilјku. stvar nije u veličini. kod nje takođe dolazi do objedinjavanja misli i osećanja. Više od toga. reakcija bilјke ima pravac koji je normalan na liniju koja je spaja sa čovekom. ali. to jest.to je takođe reakcija na spolјašnju sredinu. I zato nije obavezno poznavati sve karakteristike objekta. među njima i destruktivne. Korišćenje ove okolnosti postaje naročito važno u sprečavanju katastrofa strukturizacijom svoje svesti u oblasti upravlјajućeg jasnoviđenja. Osećanje . Tada se kamen i bilјka po jednom od svojih obeležja nalaze u istom svetu u kome i čovek.

I pri tome neće morati da ulaže nikakve titanske napore niti da se preopterećuje. Deca će. do njegovog usavršavanja u celini i ka ustanovlјenju većeg sklada čoveka sa Vaselјenom. ne oseća i čak i ne podozreva. I na samo znanja. Sada možemo da se vratimo na proučavanje razmatranog principa. može naučiti da se misao prevodi u osećanje. drugačijim umom. Buduća pokolenja će dobijati informacije i materijalne objekte iz sopstvenog mišlјenja. možemo se naučiti da jednu stvarnost prevodimo u drugu. vaskrsenje dovodi do usavršavanja intelekta. Na primer. uma. da sam u Uvodu govorio o različitim načinima dobijanja informacija). sprovodim materijalizaciju objekata pokazujući samim tim i realnu mogućnost toga. iz sopstvenog duha. onda je moguće prevesti jednu strukturu u drugu. uvek blagotvorni događaj.12). Zbog toga će dete moći. drugačijim znanjima. Ili. Slično mešanje misli i osećanja u životu na svakom koraku dovodi do nerazumevanja. neko može da misli. imaće drugačiji intelekt. Prosto. . Eto ja. Na taj način. da piše književna dela ili da odlično poznaje višu matematiku. Vidite da razgovor o mislima i osećanjima otkriva nove slojeve za razmišlјanje. iako u stvarnosti on možda još prosto ni ne zna. Čovek u ujedinjenom stanju svesti često brka misao sa osećanjem. onda je već moguće graditi svoju strukturu poimanja. na primer. on može da jedno prepozna kao drugo. misli i osećanja čoveka. i to potpuno iskreno. i da obratno. osećanje može da izazove misao. Oni će sa mnogo većom lakoćom moći da dobijaju informaciju (setite se. Ako se ovo pitanje razume. U vezi sa time možemo se setiti devize „Upoznaj sebe“. pri određenom pravilnom radu. Vaskrsenje je. Ono sâmo će biti drugačije. UVEK ĆE MOĆI DA VASPOSTAVI OTIŠLOG U OPTIMALNIJE VREME I U NUŽNIJOJ VARIJANTI NEGO ŠTO ĆE TO MOĆI DA URADI VASKRSLI (3. da nekoga voli. a osećanje – u misao. početi da vladaju drugačijim intelektom. a nekada i do velikih komplikacija. ONAJ OD ŽIVEĆIH KOJI NIJE UMIRAO. drukčije. Vaskrsenje u širokim razmerama dovodi do promene kolektivne svesti. kao što već znamo. na primer. šta je to istinska lјubav. I još dodajem da će vaskresenje u širokim razmerama dovesti do globalne promene znanja. Zato otpada problem ograničenosti resursa naše planete. Uopšte svako iz svog iskustva zna da misao izaziva određeno osećanje. iako možda i samo posle dugog treninga. Jedan od njenih aspekata je upravo i pitanje o osećanjima i mislima. na primer.Može se govoriti o još nečemu. A to znači da se. Govorio sam o važnosti vaskrsenja za dalјi razvoj a time i za razvoj mišlјenja budućih pokolјenja. i sve ostalo. Nјihove misli i osećanja i organizam u celini će se odlikovati većim skladom. u postupku širenja tehnologije. um. Kada se među strukturama pojavi zajedništvo.

14). A kako je istinski status života – odsustvo smrti. Tada. VASKRSENјE LjUDI DAJE MOGUĆNOST VASKRSAVANјA I VASPOSTAVLjANјA BILO KOJIH OBJEKATA (3. onaj koji nije umirao vaspostavlјa otišlog na taj način da na prvom mestu stoji prioritet života i zato se ostvaruje najnužnija varijanta za sve. Zato sa tačke gledišta tehnologije vaspostaviti objekat – to znači prosto otići iza potrebnog ekrana – i to je sve. Ta činjenica se koristi u tehničkom uređaju za obnavlјanje izgublјenih organa koji sam razradio. varijanta je za vaskrslog samo jedna. Pre svega. Zato neumrevši ima veću brzinu obrade informacija i. onda svaki objekat postoji uvek. vaskrsenje je uvek događaj koji je koristan za sve. da onaj koji nije umirao uvek može da vaspostavi otišlog u optimalnije vreme. Sada o drugom delu principa. Setimo se početka principa (1. iza nekog od tih ekrana postoji objekat. Kada kažem „u nužnijoj varijanti“. Može se napomenuti da će vremenom vaskrsli ispraviti svoje nedostatke.8) već smo videli da na informacionom planu onaj koji nije umirao ima suštinska preimućstva u poređenju sa vaskrslim. jer. NI JEDNOM ZAKONODAVSTVU I NI JEDNOM OD USMERENјA STVARALAČKOG PLANA (3. PRAKSA VASPOSTAVLjANјA NE PROTIVREČI NI JEDNOJ OD RELIGIJA. kao što sam već nekoliko puta rekao. prema tome. Večni život obezbeđuje istinsku postojanost Sveta. da onaj koji nije umirao može da vaspostavi otišlog u nužnijoj varijanti. večni život i konstantni razvoj.7) i (2.1): Istinski status Sveta je u večnom životu. a u današnje vreme ono je i fundamentalna osnova sveopšteg spasenja. može vaspostaviti otišlog u optimalnije vreme. Ideja prilaza je sledeća. šta znači vaspostaviti otišlog u nužnijoj varijanti? Zar ne postoji samo jedna varijanta? Naravno. zato što je vaskrsli upravo onaj čovek koji je bio i ranije. t. onda je moguće govoriti o matričnoj organizaciji Sveta. Ako se okrenemo osnovama ustrojstva Sveta. to jest. Stremlјenje ka postojanom Svetu stvara večni život. ka onom nivou odakle sve potiče. To je jednoznačno. prirodno. povezane sa njegovom prošlom biološkom smrću. Na informacionom planu svaki čovek ima svoju matricu. PRAKSA VASKRSENјA. o tome. on može da ih kompenzuje svojim kasnijim pravilnim razvojem i da po svom statusu postane apsolutno isti kao i oni koji nisu umirali. koja ima potpuni pristup u sve forme svesti i materije. imam u vidu nužniju varijantu sa tačke gledišta stvaralačkog organizacionog plana. . Dati iskaz je savršeno očevidan.Pre svega o tome.j. Pri razmatranju principa (2. Vreme se može posmatrati i kao sistem paralelnih ekrana.13). onda po istinskom statusu života onaj koji nije umirao ima savršeno prozračnu matricu. Ako je Svet istinski večan.

to jest. onda nije potrebno da se bilo šta izračunava. tako da je moguće trenutno se pojaviti u bilo kojoj tački Vaselјene. da je telo deo duše. izvršiti običan premeštaj. Zato nije slučajno što za osnovu uzimam ne prostor-vreme. u naše vreme. to jest. Pored toga. Kada taj nivo bude dostignut. prolazi kroz strukture gde je razmatrani organ još postojao. Oni mogu da budu i veoma tanki. može se odlaziti u bilo koje vreme i u bilo koju tačku prostora kroz duhovnu strukturu. a potpuni odraz – to i jeste. stvaranje Sveta. najskladnije odražavaju postojeći Svet. I taj organ se obnavlјa. Princip (2. kada sa svojim fizičkim telom prelazim u prošlost. čak iako su oni u sadašnjosti . nepotrebni rad. biće dovolјno sile duha za vaskrsenje. Postoji mehanizam putovanja u fizičkom telu kuda vam se sviđa. onda je potrebno izračunavati koordinate. I tada će postati očevidno da vaskrsenje pokazuje da duša. I tako. Ako se za osnovu uzme prostor-vreme. i uopšte sve ono što pripada ličnosti. I zato vaskrsavanje lјudi zaista daje mogućnost za vaskrsavanje i vaspostavlјanje bilo kojih drugih objekata. otkrio sam da. duh. gde je bio zdrav. Hoću da napomenem jednu važnu okolnost. Pri tome se poznata izreka: „U zdravom telu zdrav duh“ može pročitati i obratno: „U zdravom duhu zdravo telo“. u suštini. Naravno. tamo takođe postojim. recimo.2) govori o međuzavisnosti duhovne i fizičke strukture. i zato je uvek moguće uzeti nešto sa jednog mesta i premestiti ga na drugo. Ako pogledamo Svet u tom kontekstu. Ali tehnički aparati su prolazno pomoćna sredstva koja su potrebna samo dok još nije dostignut potrebni nivo duhovnog razvoja. mada savremenim lјudima ta tehnika nije poznata. Drevni Grci su na primer mnoge tekstove čitali u odrazu. a kada se oslonite na premeštanje. uvek je moguće ući u ono vreme koje nam je potrebno. upravo kroz nužni ekran. ne treba misliti o tome gde je objekat koji nas interesuje – premeštanje već pokazuje mesto gde se on nalazi.U realnom uređaju ugrađuje se. do sto paralelenih ekrana. U samoj stvari ovde imamo primer čitanja u odrazu. Gore sam izložio svoju ideju na osnovu koje radi uređaj za obnovu izgublјenih organa. Usled toga impuls prenosi informaciju o tom zdravom organu na potrebno mesto u organizmu čoveka. Kroz te ekrane propušta se impuls svetlosti sa informacijom o organu koji nas interesuje. Taj impuls pri prolsku kroz jedan od ekrana. Vaskrsenje sobom licetvori tu istinu. Vidimo da je druga izreka kao neki odraz prve. najpunije. svest. a to je suvišan. Uvek je moguće u potpunosti vaspostaviti objekte koji su postojali u prošlosti. onda u njemu ništa nikuda ne odlazi. Bavio sam se tim pitanjima kada mi je bilo dvanaest godina. Izraz „U zdravom duhu zdravo telo“ govori o tome da se telo nalazi u duhu i prema tome i u duši. nego premeštanje. onda neće biti potrebna nikakva pomoćna sredstva. uzeti predmet koji nam je potreban i preneti ga ovde. ali sada govorim upravo o odlasku u fizičkom telu.

visina atmosferskog sloja je veoma velika i zbog toga on svaki kvadratni santimetar na površini Zemlјe pritiska silom od jednog kilograma. na unutrašnjem nivou. Međutim. da pri pravilnim pulsacijama duše. već postoji i ceo čovek i . Radi se o atmosferskom pritisku. VASKRSENјE JE UPRAVLjANјE SVIM SPOLjAŠNјIM PROSTOROM (4. Kao primer mogu da navedem slučaj iz moje prakse. na kraju. Taj događaj su potvrdili podaci dobijeni dešifrovanjem zapisa iz crne kutije. da se ona očuva. Tako je svaki kvadratni santimetar našeg tela podvrgnut dejstvu sile od jedan kilogram. onda se može primetiti sledeće. Čak i samo istinsko poimanje tih principa će omogućiti vaspostavlјanje bilo kog objekta. na svaki molekul. informacionih sistema. Odavde sledi da je pravilno odašlјanje duhovnog impulsa. jednom u avionu je bila oštećena instrumentna tabla. Isto tako pri vaskrsavanju može se posmatrati delovanje takvog fizičkog i u isto vreme biološkog principa: na svakom vaspostavlјenom elementu pojavlјuje se pritisak informacija. Vazduh je veoma razređena sredina. prema tome. na svaki element u nastajanju. Vidimo. Nastavlјamo da dodajemo ćelije. telo postaje večno. već imamo organ i spolјašnji prostor. a isto tako i vreme. bioloških sistema. ali najpre prostor. kao rezultat impulsa svesti bila je načinjena ćelija. Pri vaskrasavanju imamo posla sa sledećom zanimlјivom pojavom: sav spolјašnji prostor kao da igra ulogu pritiska. Eto. njegova gustina je mala u poređenju sa gustinom tvrdih tela. zbog čega je avion počeo da pada. Pri tome to vaspostavlјanje može biti i trenutno. impuls duše. fizičkih sistema. Ovde treba napomenuti da prilikom ponovnog stvaranja nekog elementa radi njegove materijalizacije treba faktički razgrnuti prostor. da tako kažemo. Ako razmatramo ponovno stvaranje elemenata vaspostavlјanog objekta. Ili. stvorenog. kada je upravlјanje celokupnim spolјašnjim prostorom pravilno. čovek postaje besmrtan. Taj pritisak koji se pojavlјuje prilikom vaskrsavanja deluje na svaku ćeliju. 4 Prelazimo sada na poslednji razdeo principa vaskrsenja. Na primer.1). jer se vaskrsenje ostvaruje na osnovu impulsa koji dolazi iznutra.razrušeni. i eto. da bi nastala još jedna ćelija. to jest na nivou duše – upravo i jeste mehanizam vaskrsenja. drugim rečima. to je unutrašnji impuls. Sada imamo već dve ćelije i spolјašnji prostor. Realno sam vaspostavio tu tablu u padajućem avionu – i situacija se popravila. onda ceo niz organa. kako kažu. Ta situacija se može uporediti sa onom u kojoj se svako od nas nalazi na Zemlјinoj površini. Sada treba upravlјati celim spolјašnjim prostranstvom tako da ta ćelija ne nestane. i to spolјašnji. na primer. avion je ponovo nastavio da normalno leti. Evo.

Postepeno razmatranje procesa vaskrsenja po elementima uzelo nam je nešto vremena. posmatra sa strane spolјašnjeg prostora. Pri prvom prilazu onaj ko vaskrsava. Zamislite da ste se odjednom našli u unutrašnjosti čovečjeg organizma. počeli biste da unosite u dnevnik posmatranja sve što vidite iz svoje pozicije. o njegovim zadivlјujućim sposobnostima. a kod čoveka su one iste. onda taj objekt i jeste čovek. recimo u plućima. Takođe bi mogli da snimite različite objekte i svakakva nagomilavanja. kada se odvija prosec vaskrsavanja. na primer. I čak se može reći da. Hajde da sa strane pogledamo delatnost naučnika. na primer. na kom konkretnom mestu treba da se dogodi vaskrsnuće. I može se dodati. ČOVEK – TO JE CELOKUPNI SPOLjANјI I UNUTRAŠNјI SVET ISTOVREMENO (4. njegovim principima reagovanja i razvoja teži. Osvrnuvši se oko sebe. Projave ovoga mogu se svuda videti. na primer.celokupni spolјašnji prostor. galaksije. I to je uostalom još jedna od tehnologija vaskrsavanja.2) Čovek u Svetu zauzima sasvim posebno mesto. Pri drugom prilazu vaskrsavajući. sve veze Sveta su zauzete. Tu treba dodati i još nekoliko karakteristika datog događaja. o tome da vlada teleportacijom. obratno. Ali ako se posmatra unutrašnji i spolјašnji svet orla. istih tih ćelija. međutim u stvarnosti taj proces može da se odigra veoma brzo. Ranije sam govorio o orlu. Obratimo se. Treba još napomenuti da je pri vaskrsavanju moguće koristiti dva prilaza: iznutra i spolјa. jedan te isti. kako pokazuje analiza razvoja Sveta. razume se. Drugim rečima. Spolјašnji prostor se može doživeti i kao tačan sistem. A to je povezano sa time što je čovek stvoren po liku i podobiju Božjem. ispostavlјa se da je njegov unutrašnji svet realizovan u manjem stepenu nego spolјašnji. Naučnici. U pravcu čoveka. I tako. istovremeno. radu astronoma. Onda možemo da napravimo poređenje. Konačni rezultat je. i čak praktično trenutno. naoružavši se teleskopima. gleda na spolјašnji prostor kroz vaskrsavanog. ukratko sve što se otkriva njihovom pogledu. pri kojoj se prostor korisi za vaspostavlјanje objekta. i kao da pritiska na potrebnu tačku prostora. proučavaju zvezde. o tome da ume da stvara antigravitaciju i o mnogom drugom. Već sam o tome govorio. i onda se pri određenoj reakciji na taj sistm u procesu vaskrsenja i pojavlјuje vaskrsli ili vaspostavlјeni objekat. uopšteno govoreći. ka njegovom obliku. sve one počinju da se menjaju i u vezi sa time treba ostvariti upravlјanje celim spolјašnjim prostorom na taj način. da bi se dogodio akt vaskrsnuća. ako je kod nekog objekta informacija unutrašnjeg i spolјašnjeg sveta ista. sazvežđa. Smisao razmatranog principa možemo i ovako formulisati. Takva slika bi vam se . da se svi objekti informacija razvijaju u pravcu ka čoveku. ceo Svet. informacije unutrašnjeg i spolјašnjeg sveta kod orla su različite.

pa. Ako objektima Vaselјene koje posmatraju astronomi. o tome. I još treba imati u vidu da je sve stvoreno na osnovu principa uzajamnog dejstva. mnogo strana. a dalјe će se ostvarivati prelaz ka pulsacionim nivoima. Po analogiji sa čovekom. duh. molekula.“ Taj iskaz. duh. pojavlјivaće se organi. bubrega ili srca. Tako je i sa svetom. I tada kao otkrovenje dolazi novo poimanje već pominjane izreke: „Čovek je stvoren po liku i podobiju Božjem. ćelija. molekula. kuglaste magline. priđemo sa upravo opisane tačke gledišta. Kada bi mogli da pogledaju taj organizam spolјa. može se reći da se uzajamno formiranje opažanja i Sveta sada odvija na nivou atoma. Prostor će se tamo uvući u strukturu duše. znajući kako se razvija Vaselјena. kakav će on biti. onda će i ceo čovek postati zdrav. Može se reći. kako će se ti objekti i sama Vaselјena dalјe razvijati. tipa kucanja srca. i iznutra. Više od toga. pojaviće se mozak. uzajamne uslovlјenosti. iako se oni i sada formraju. Znajući razvoj čoveka ovde. U budućnosti će se koncentracija materije uvećavati. a on. Ako se pobolјša funkcija tih konkretnih organa. u strukturu duhovnog impulsa. Isto tako naučnici nisu svesni toga da optičkim teleskopima posmatraju veliki organizam iznutra. oformiće se međudejstvo među odvojenim delovima tog gigantskog organizma. mada se već uočavaju i procesi i njihove koncentracije. onda je i to lako shvatiti na osnovu principa sličnosti.otkrila iznutra. Zato ono. i formiranje tvorevina tipa organa. ako se oni učine zdravima. mogu se napraviti i takvi optički sistemi koji će moći da vide i buduću strukturu objekta. kao i svaka velika istina. onda se može čak i prognozirati. onda bi ugledali informacioni lik čoveka. na primer. galaksije. Mogu reći da će statični likovi preći u dinamične. I zato se dobija da se tamo već u samom neposrednom smislu kao osnova pojavlјuje duša. Za to je potrebno prosto poznavati razvoj čoveka ovde. sada se formiranje Vaselјene odvija uglavnom na nivou atoma. što naučnici nazivaju širenjem Vaselјene. na primer. kakva će biti dinamika Večnosti. I kada govorim da je spas Sveta na jednom mestu – i upravo u vreme spasenja svega. sa koje bilo strane. i sa time povezanim širenjem pluća. Tamo čak neće biti pojma prostora. a samim tim moći će da se posmatraju zvezde. sve formira. Može se napomenuti. međusobne ispresecanosti. Znajući sve ovo. u stvari predstavlјa samo izdvojenu fazu u jednom od otkucaja „srca“ u nastajanju. sa strane. i spolјa. na primer. onda mu život može biti ugrožen. to jest. I tako. moguće je stvoriti takve sisteme teleskopa kroz koje će se moći sagledati prostor sa druge strane. sledstveno tome. ćelija. može se govoriti i o budućem razvitku Vaselјene. Ako čovek ima nekakvu tešku bolest. srca. da su se u davna vremena za slične cilјeve upotreblјavali kristali: . ima mnogo grana. koristeći princip sličnosti.

U sadašnje vreme razradio sam tehnologiju gradnje kosmičkih brodova kojima se upravlјa putem optičkog sistema. U vezi sa rečenim može se učiniti i napomena o kosmičkim putovanjima. na primer u drugoj Galaksiji. Međutim. kako radi njegovo srce. povezano sa likom čoveka. Zato. s njegovim oblikom. Ovo ću objasniti malo podrobinije. zbog kretanja krvi kroz krvne sudove. Naša Vaselјena je takođe živi organizam. Još jednom ponavlјam.potrebnu informaciju davali su oblici koji su u njima nastajali. U osnovi ovog principijelno novog načina kosmičkih letova nalazi se princip sličnosti. treba ne samo da dobro . sa delanjem i međusobnim dejstvom njegovih organa. samo veoma veliki. da se sada nalazimo na nivou razvoja koji se odlikuje time da uglavnom opažamo molekularnu strukturu Vaselјene. Napominjem. po kanalima u organizmu. Mogu da navedem još jedan važni primer primene moje nauke. kako uopšte radi čovečji organizam. postaće jasno da se naš brod može čak i trenutno stvoriti. Analogija koju smo upravo upotrebili daje nam mogućnost da shvatimo da kosmičkom brodu u stvari nisu potrebni nikakvi pokretači. one moraju da se baziraju na poznavanju zakona. sličnosti Vaselјene i čovečijeg organizma. bez ikakvog truda sa vaše strane. Dovolјno je u kristal poslati misaoni signal da bi on počeo da pokreće ceo mehanizam. U principu. naravno. Upravo tako mogu se interpretirati rezultati osmatranja astronoma. ako dublјe proniknemo u ova pitanja. Više od toga. recimo. A onda će se kroz neko vreme brod sam pojaviti tamo gde nam je potrebno. koji se odnosi neposredno na ovu temu. a koja se u sadašnjem trenutku nalazi. naći u oblasti srca. Jedino što treba uraditi da bi se ostvarilo kosmičko putovanje. u oblasti noge. onda se odmah može reći kako treba organizovati kosmički let. Iako je. ako to uzmemo za tačku gledišta. svaki čovek i bez ikakvih brodova može po svojoj želјi da se stvori u bilo kojoj tački Vaselјene. onda se mogu praviti svemirski brodovi koji će se kretati na prirodnom nivou kretanja prostora. sasvim sićušnu. najjednostavnije dobiti informaciju pomoću jasnoviđenja. To premeštanje se dogodilo prosto zato što se ta čestica nalazi unutar živog organizma. kao što sam već rekao. da bi te prognoze bile ozbilјne. onda će se ona. kada se dostigne određeni nivo duhovnog razvića. zakona razvoja. Međutim. Ako uzmemo bilo kakvu česticu krvi. Kao što sam ranije kazao. pri čemu je u početnom impulsu dovolјno zadati samo koordinate odredišta – sve ostalo kristal će sam uraditi. na osnovu ove sličnost mogu se praviti prognoze o dalјem razvoju Vaselјene. kroz neko vreme. Sam će odrediti potrebni kanal i sam će postaviti brod u potrebnu tačku. je da se kosmički brod postavi u korito potrebnog kanala – i to je sve. ako hoćemo da razumemo tok dalјeg razvoja Vaselјene koristeći princip sličnosti. Taj sistem je ostvaren na bazi kristala. Ako znamo kako se u čoveku kreće krv. Sve je.

Ovaj niz se može produžiti do beskonačnosti. I ako budemo hteli da napravimo nekakvu složenu vrstu. spolјna u odnosu na čoveka. ima mnogo strana. . počeo da posmatram neku materiju. ili uopšte materija. U budućnosti ukrštanje vrsta i rodova. on time faktički samog sebe povređuje. kao što vidimo. stvoreni upravo takvim kakvi su. da on predstavlјa strukturu događaja koje čovek priželјkuje. i kad sam počeo da opažam informaciju koju ona emituje. pretpostavimo. sličnih kosmičkim brodovima. Na osnovu znanja koja predajem. na primer. Upravo razmatrani princip sličnosti može se proširiti na razradu novih tehnologija. njihova sinteza. U razumevanju ovoga krije se istinska ekologija. onda nezavisno od toga kakva znanja postoje o toj materiji. Odavde sledi da kada čovek istrebi neku vrstu. Postizanje tog principa daje izvorno poimanje ustrojstva Sveta. prevodim jednu materiju u drugu. Znajući sve to. za razliku od onog što imamo danas. to će biti izvodlјivo. onog lava. to jest kakav će biti konkretni oblik sledeće vrste životinja. Kada sam. na primer. to je da će taj princip obezbediti harmoničnost razvoja. u datoj materiji. svaki objekat treba da se se preobražava po principima organizacije čoveka. stvorena u oblicima njegovih projavlјenja. To jest. Tako iz davnih vremena poznata izreka: „Spoznaj sebe!“. Navešću i druge primere iz moje prakse koji govore o primeni principa sličnosti. postaće jasno. Ako dublјe proniknemo u sve to. Kada. i da razaznamo kako se uopšte ostvaruje veza u lјudskom društvu. kakva će se evoluciona vrsta pojaviti u budućnosti. već i da izučimo psihologiju čoveka. videćemo da je on zapravo struktura misaonih oblika čoveka. na izradu principijelno novih tehničkih aparata. uvek se vidi čovek. jer ovaj princip je dovolјno jednostavan. Ako ponovo pogledamo. simbolička ili u vidu formula. više neće biti principijelni problem. da bi se razumelo zašto su životinje ili drugi objekti. može se otkriti da je sva spolјna sredina. onda oblik čoveka može da posluži kao oblik prelaza. u svakom njenom elementu.upoznamo građu čovečijeg organizma. Pri preobražavaju jednog objekta u drugi. A ono što je veoma važno. Ako sa te tečke gledišta pogledam orla. Sve što čoveka okružuje – to su njegova sadašnja dejstva i rezultat prethodnih njegovih dejstava. da bi se to razumelo treba pogledati čoveka i njegova dejstva. i načine na koje on opšti sa drugim lјudima. o kojima sam upravo govorio. Tehnologija je tu prilično jednostavna – treba znati organizaciju čoveka. Može se takođe reći i do kakvih će konkretno promena dovesti tehnogeni put razvoja. a njegova realizacija dovešće do efektivnog otvaranja cveta života. odmah se može reći šta će se dogoditi kao rezultat istreblјenja neke određene vrste životinja od strane čoveka. može se balansirati i mogu se stvarati onakvi oblici kakvi su potrebni. Posle rešavanja tih pitanja biće moguće kontrolisati već značajno velike oblasti Sveta.

misaonii oblik je upravo oblik koji u vezi sa mišlјu koja je u njemu sadržana odgovara nekom objektu informacije. njegovim udalјavanjem ili približavanjem zaista može ostvariti vaskrsenje. pilotsku kabinu. udalјavanje ili približavanje. upravo sam rekao. onda pri njegovom opažanju svest može da mu priđe se različitih strana. Kada se u životu susretnete sa nekim objektom. U drugom razdelu ovog poglavlјa već se govorilo o tome. stvarni oblik. da vreme nije povezano samo sa prostorom. Uzmimo samo red vožnje železnice ili poletanja aviona. U formulaciji principa govori se o dilataciji. NјEGOVO UDALjAVANјE ILI PRIBLIŽAVANјE ZA NEKE ASPEKTE PROSTORA I OZNAČAVA VASKRSENјE (4. A vreme se u odnosu na prostor. čovek – treću. stvara mislima lјudi. I kao . kao što je širenje (dilatacija). Vreme se stvara u odnosu na prostor mislima lјudi. Tako je i sam misaonim oblikom. možete da razgledate. Ako uzmemo prostor misli (možemo da ga zamislimo ili da neposredno uđemo u njega). Taj prostor. čak i neophodno. a koja se odnosi na onaj korpus informacija koji se naziva mišlјu.3). Tu se radi o onim prostorima u kojima vreme postoji. Kao što sam rekao. Ukoliko je to zaista postojeći objekat. I uopšte pojam vremena se praktično primenjuje u svim oblastima života. misaoni oblik je faktički konkretni geometrijski oblik koji sadrži misao čoveka. udalјujemo. za vaskrslog znači život. onda njima biva razumlјivo da se širenjem vremena. može se reći. recimo. U odnosu na pojmove života i vaskrsenja dilatacija vremena. Sada ću pojasniti temin „misaoni oblik“. To jest. može se reći sasvim jednostavno da je misaoni oblik oblik misli koji sadrži neku konkretnu informaciju. njegovo udalјavanje ili približavanje u stvari znači uvođenje mesaonog oblika o vaskrsnuću. Rizimirajući rečeno. da je vreme konstrukcija svesti. Ono im stvara mnogo udobnosti. Misaoni oblik – to je struktura koja se opaža putem čovečije svesti.DILATACIJA VREMENA. Ako je to na primer avion. udalјavanju i približavanju vremena za neke aspekte prostora. možete da ga razmotrite iz različitih uglova. ili krila. pojam odlaska. Stvaranje pojma „vreme“ označava i stvaranje informacije. približavamo. misaoni oblik se poima putem svesti. A uvođenje misaone forme dovodi do promene strukture stvarnosti. sto u njemu predstavlјa jednu konfiguraciju informacija. Raspored polazaka obezbeđuje uređenost i bezbednost kretanja. na primer. Misaoni oblik. veoma korisno. To jest. Na upravo razmatrano pitanje može se pogledati iz donekle drugačijeg ugla. nego da ima još i njegove karakteristike. ili rep. i stvaranje prostora. stolica – drugu. u kome postoji pojam vremena. Za lјude sa uobičajenim stanjem svesti uvođenje vremena je. takvog prostora u kome postoji pojam vremena. A kako su za lјude sa svakodnevnim stanjem svesti mnoge pojave povezane sa vremenom. još i o tome. Zato možemo da vreme misaono rastežemo. I pored toga. onda. kao na primer.

a razlika tu može biti veoma bitna. Radi se o upravlјanju tehničkim sistemima. Koristeći se naučnim jezikom. preko strukture nagomilanog iskustva. Sve to i mnogo šta drugo sadržano je u jednom datom misaonom obliku. ali ne samo to. da dospe strano telo. u ovom slučaju automatskog pilota. čovek pošao u prodavnicu da kupi sebi flašu mineralne vode. Neka je. recimo. ili neposredno. U njemu je sadržan i pojam o tome kuda će ići. Ovo se može razumeti na na konkretnom primeru. sa spolјašnjom sredinom postoji neprestano. jer bi trebalo da su ona postojanija nego misao. ili posredno. U automatski pilot može. Kontakt tehnike. I mada. kojim putem. to jest u potpunosti. ako je recimo napolјu zima. pa prema tome upravlјanje pomoću misli predstavlјa najzaštićeniji sistem upravlјanja. avionom upravlјa automatski pilot.što kod aviona možete da vidite njegove različite elemente. U stvari misao je najpostojaniji sistem i zato upravlјanje tehnikom pomoću misli ili misaonog oblika predstavlјa najpouzdaniji vid upravlјanja. može se reći da je u jednom misaonom obliku sadržano mnogo misaonih parametara. Skeniranje misaonog oblika radi uočavanja tih parametara. ne može da ga izmeni. Reklo bi se na prvi pogled da kod upravlјanja tehnikom najpouzdanija treba da budu tehnička sredstva. Razmatranje pojma misaonog oblika je važno i još sa jedne praktične tačke gledišta. Misao je po hijerarhiji povezana sa dušom. ili se on može izbaciti iz stroja na neki drugi način. A ukoliko duša reaguje na realnost fundamentalnog plana. I tako. obrada informacije sadržane u misaonom obliku može da se odvija različitom brzinom u zavisnosti od nivoa razvoja čoveka. u . Ako je pak upravlјački sistem misao. što istina retko biva. Takva je realna situacija. po pravilu. Međutim. dobija se usporavanje procesa razmene misaonog oblika sa spolјašnjim svetom ili ta razmena tokom nekog perioda uopšte i ne postoji. uopšte opaža samo deo misaonog oblika. recimo. Ako je nivo duhovnog razvoja čoveka dovolјno visok. Čovek sa uobičajenim stanjem svesti. naravno. misaonim oblikom se upravlјa neposredno iz duše i zato impuls iz spolјašnjeg sveta ne može da dopre do njega. i da je za to potrebno da se obuče. ona faktički uopšte ne može da ima kontakt sa spolјašnjom sredinom. Razmotrimo jedan konkretni primer. onda se opažanje misaonog oblika odvija istovremeno sa svih strana. a uz to i trenutno. Pozabavimo se ovim pitanjem. to jest. Takav je život. Postoji ovakva činjenica: misaoni oblici se po geometrijskim parametrima obavezno krajevima spajaju sa jednom od projava duše. tako i u ovom slučaju pri susretanju svesti sa raznim stranama misaonog oblika odvija se opažanje različitih misli. U odgovarajućem misaonom obliku sadržana je ideja čoveka o kupovini mineralne vode. Neka. i to predstavlјa značajnu potencijalnu opasnost. na primer. Zato se misaonim oblikom upravlјa neposredno iz duše. u stvarnosti nije tako.

. PREMA TOME. Na ove procedure može se baciti pogled i iz drugog ugla. ako je misaoni oblik sačinjen pravilno. Za čoveka sa običnim stanjem svesti u prostoru. I zato avion može spokojno da leti po planiranoj maršruti. Stvorio sam potrebni misaoni oblik i bilјka je izrasla i ozelenela. Mi uvodimo reč „vaskrsenje“ i počinjemo da je pokrećemo: udalјujemo je. Pravilni misaoni oblik menja spolјašnju sredinu na potreban način. ZATO PROMENA JEDNE STRUKTURE DOVODI DO PROMENE SVIH DRUGIH STRUKTURA. PROMENOM OPAŽANјA I SVESTI MOGUĆE JE PROMENITI SVET. nema vazduha. i sve će biti kako treba. sredina nije pogodna za život. OPAŽANјE I SVEST SU JEDNA OD STRUKTURA SVETA. šta god da se pri tome događa. stvarnost se u ovom slučaju posmatra kao sredina kojom se može upravlјati i koja se može trenirati. Faktički to liči na obučavanje stvarnosti. Iako se u stvari. pretpostavimo. stvarnost je tako ustrojena da ju je moguće trenirati. Jednom su me zamolili da vaspostavim davno uginulu sobnu bilјku. Za uređaj za prenos informacija u upravlјanja pomoću misli dobio sam pronalazački patent. o tome da kontakt ostvaren mišlјu može biti trenutan. odaziva se na njega. ili postoji samo vakum. prosto se koriste različite reči. i on će je i preleteti. ponovo ga stvoriti na bilo kom mestu čak i tamo gde. Ta mogućnost se bazira na zaštićenosti misli od spolјašnje sredine. gde.principu kontakti postoje među svim elementima. ona se može obučavati. dok je kontakt automatskog pilota kako sa avionom tako i sa spolјašnjim prostorom neprestan. sve vreme radi o jednom te istom. Stvorivši potrebni misaoni oblik. Međutim. Da. iako tamo nije bilo vode a zemlјa se od onog vremena odavno osušila. na primer. naravno. Hoću ovde posebno da naglasim da se u misao može uneti i element bezbednosti bilo kog objekta. Vraćamo se pitanju korišćenja misaonih oblika u cilјu vaskrsavanja. i naš zadatak se sastoji u tome da odziv stvarnosti na misaoni oblik o vaskrsenju dovedi do samog vaskrsenja. mirno sesti i početi sa praktikovanjem. Eto zbog čega stvarnost reaguje na misaoni oblik. u kome postoji pojam vremena. postoji i pojam „život“. u ovom slučaju radi se o vremenu trajanja kontakta. Cilј toga je sledeći: treba tako istrenirati stvarnost da ona počne da se podaje i da kao rezultat daje vaskrsenje. Kako se mogu objasniti slične pojave? U osnovi takvih pojava leži sledeći fundamentalni princip: SVET SE SASTOJI OD UZAJAMNODEJSTVUJUĆIH STRUKTURA. onda će se u toj sredini umesto vakuuma pojaviti kiseonik i sve ostalo što je potrebno. To jest. Može se. recimo. A ako je kontekt upravlјačke misli sa avionom trenutan. onda spolјašnje sredina tu misao više ne može da promeni. moguće je obnoviti telo.

jer tamo nema ničega što nalikuje kompjuterskim virusima koji postoje u običnim kompjuterskim mrežama i koji mogu da unište informaciju koja se u njima čuva. PRINCIP VEČNOSTI. govor. u kome je urađeno. To je dovolјno jasan princip. Između ostalog imao sam i ovakve slučajeve u vidu kada sam prilikom razmatranja principa (2. onda se ta misao fiksira u bazi podataka. ONO. kao da je u zemlјu propao. postoji večno. u istoj starosnoj dobi. da su u večnom sistemu veza postojeće veze organizovane na takav način da će otišli ponovo biti živi. onda to u tom vremenu. u istom odelu. a Gospod Bog je večan i stvara samo večno. On dospeva u tu ćeliju – i nastavlјa dalјe da živi. reči i izrazi koje upotreblјava odmah govore onima okolo da čovek dolazi iz druge epohe. DA ĆE SE DOGODITI NјIHOVO PONOVNO STVARANјE (4. . postavlјamo u različite položaje u odnosu na život. Zato. onda se vaskrsenje događa trenutno. Samo što je bio ovde. Princip Večnosti govori o tome. U bazi podataka Kosmičke Mreže informacije se zauvek čuvaju. ako je čovek o nečemu mislio. Ponekad se on nakon izvesnog vremena ponovo pojavlјivao. često svima pred očima. njemu se činilo da je trajalo samo jedan trenutak. Ako odmah dospemo u oblast prostor-vremena.3) govorio o privremenom prekidu događaja za nekog čoveka. gde se pojam života poklapa sa elementom njegove večnosti. (4.4) Prilikom objašnjavanja principa (1. Pri tome se ona fiksira zauvek. ON OBEZBEĐUJE OTIŠLIMA SEĆANјE NA TO. pri tome apsolutno isti.približavamo. Suština ove pojave sastoji se u tome da u sličnim slučajevima čovek dospeva u prostor u kome ne postoji pojam vremena. i za njega samog to nestajanje je bilo neprimetno. U dela se ubrajaju i izgovorene reči. Uopšte ovaj princip neposredno sledi iz toga da je čovek stvoren po liku i podobiju Božjem. Govorio sam i o tome. ONO O ČEMU ČOVEK RAZMIŠLjA. Poznato je mnogo slučajeva kada je čovek odjednom nestajao. iako je moglo proći sto ili dvesta godina. razgovarao sa nekim – i odjednom je nestao.5). Sada ću navesti primer jedne od varijanti prekida događaja.8) već sam rekao da u oblasti informacija postoji ovakav princip: ako je bilo šta jednom bilo urađeno. i zato sve što radi čovek nosi karakter večnosti. da u tu ćeliju može da dospe i čovek kod koga je došlo do prekida događaja. Taj čovek kao da je propao u nekakvu pukotinu u prostor-vremenu a sada se opet obreo među nama. Međutim ovde je važnija duhovna strana. ovo je u suštini duhovni princip. to jest razgovor. U drugom razdelu ovog poglavlјa govorio sam kao se odvija vaskrsenje čoveka kada on dospe u specijalnu ćeliju prostor-vremena. Ako je od momenta njegovog nestanka prošlo mnogo vremena. I misli su dela. ŠTO ON GOVORI I ONO ŠTA RADI NOSI OSOBINE VEČNOSTI. onda njegova odeća.

kao što sam rekao. kada zbog sve većeg razumevanja od strane čoveka tih iskonskih realija života iz strukture njegove svesti nestanu pojmovi odlaska i otišlih. da ona. Postoji i druga strana ove tvrdnje.5). uvek zna. ostajući u našem običnom fizičkom telu možemo brzo da steknemo sposobnost da proživimo opisana stanja i razumemo ovaj i druge principe. tada će svi večno živeti. I zato se. to znanje kod otišlih nalazi na nivou duše. nikakvog odlaska i nikakvih otišlih . Kako da se razume tvrdnja da se kretanje otišlih po njihovoj zemlјi života u stvari ostvaruje kroz našu strukturu svesti? U ovoj tvrdnji ima nekoliko strana. da će živeti večno i da će. Treba napomenuti da. U nastaloj svetlosti Bog predaje znanje o večnom životu. U višim stanjima svesti svi ti principi su naprosto očevidne istine. Jednu od njih već smo razmatrali u vezi sa prethodnim principom (4. BAJKOVITOJ ZA NAŠE POIMANјE. U STVARI SE OSTVARUJE KROZ STRUKTURU NAŠE SVESTI (4. Oni koji su razvili strukturu svesti i pre primanja tih znanja odmah se vraćaju. naprotiv. A čak i ako živome nije mnogo poznata tehnologija vaskrsavanja ili čak i ako o tome uopšte ništa ne zna. U strukturi svesti živećih to već postoji. i to zbog dodira sa svešću živećih. I zato svest otišlih i njihova duša odlično i sami shvataju. Za to je potrebno povisiti nivo stanja svesti. i oni ga opažaju ne više samo na nivou duše. da neće umreti. već i potpuno svesno. i to novo poimanje postane sastavni deo kolektivne svesti. onda živeći zna. u krajnjoj meri na nivou duše. o njegovoj prirodnosti daje mogućnost da se odlazak i otvaruje. KRETANјE OTIŠLIH PO NјIHOVOJ ZEMLjI ŽIVOTA. Ta naša predstava o normalnosti odlaska. I zato ovaj princip. To spokojstvo i ta svetlost nastaju od dodira sa Večnošću. istupa kao nosilac svetlosti. ipak je u strukturu njegove svesti položeno znanje o tome. o svetlosti koja se pojavlјuje. zato što u našoj svesti za sad još postoji pojam o odlasku i o otišlima. već u prvom momentu posle odlaska ovaj princip otišlima postaje vidan. kao svetlost koja može da vodi čoveka i da ga razvija. To Tvorac onome koji pokušava da ode daje takav rakurs poimanja Večnosti. samo usporava duhovni razvoj čoveka. Otišli postoje samo zbog dopuštenja u našoj svesti da oni postoje. to je pohranjeno u strukturi Sveta.Već znamo da je život u principu večan. moći da vaskrsava druge. princip Večosti. da smrt nije nužna. da će otišli biti vaspostavlјeni. Kada naraste opšte poimanje toga da je život u stvari večan. Mnogi od onih koji su preživeli kliničku smrt pričaju o zadivlјujućem spokojstvu koje ih je obuzimalo u tom stanju. A ukoliko je u pojam duha od početka položen pojam Večnosti. Napominjem da. kada čovek odlazi.6). a usled dodira sa svešću živećih. ako bude vladao odgovarajućom tehnologijom. da će biti vaspostavlјeni. Kretanje otišlih se ostvaruje kroz strukturu naše svesti.

Nastaje kretanje. Međutim sad govorim o sasvim drugačijem kretanju. ipak pomaže otišlima da se aktivno vaspostavlјaju. samo što nastupi trenutak odlaska i počne biološki raspad ćelija. sakuplјanje po strukturi Večnosti. Radi se o sakuplјanju baze mikroelemenata i baze događaja. Ovo što smo upravo rekli o prikuplјanju mikroelementne i događajne baze posle odlaska daje nam mogućnost da uvidimo još jednu stranu toga kako se ostvaruje kretanje otišlih kroz strukturu naše svesti. Na taj način. Posle nastupa biološke smrti odmah počinje sakuplјanje. Kako je to. pomažu njihovom prelasku u unutrašnju strukturu. ubrzavaju proces prikuplјanja. kao što sam rekao. mehanički metod. o dinamici potpuno drugog plana. pojava svetla – sve se to zaista događa. Jer naša svest je kao što već znamo tako ustrojena. on zapravo retko uspeva. to jest vaskrsenja. a kako se u vreme pomenutih praznika odvija posebno jako međudejstvo struktura svesti živećih i otišlih. Prirodno. kao rezultat dodira sa Večnošću. Sve ovo u velikoj meri potvrđuje apsolutno otstustvo pojama smrti. U stanju otišlih zapravo ne postoje pojmovi zaustavlјanja ili prekida procesa. čak i ako oni toga nisu ni svesni. Na taj način. počinje organizacija životnih postavki. Upravo to i jeste glavni cilј postojećih obreda i proslava. počinju određeni mikroprocesi i mnogo šta drugo. U drevnoj Kini mogli su da povrate čoveka čak i iz veoma razloženog stanja. to jest. počinje prikuplјanje po usmerenju okrenuto unutar čoveka. dovolјno je pravilno razumeti Svet i neće biti otišlih. to svest živećih. Kada živeći obeležavaju deveti i četrdeseti dan ili učestvuju u bilo kakavim ritualima ili proslavama.jednostavno više neće biti. Oni podržavaju vaskrsenje otišlih. da u sebi sadrži princip vaspostavlјanja. U formulaciji ovog principa važna je reč „kretanje“ Ali ne radi se samo o dinamici koja postoji u stanju kliničke smrti ni o onoj o kojoj pričaju oni koji su se iz tog stanja vratili nazad u naš svet. pojavlјivanje spokojstva. Ti procesi se usmeravaju ka unutrašnjosti čoveka. i to. ne više od tri dana. njegovo prikuplјanje se može ostvariti trenutno. U tu svrhu se koristila akupunktura. kako i treba da bude po logici stvari pri sabiranju njegove mikroelementne i događajne baze. čim počne razlaganje tela. . na primer informacija. razni stepeni razlaganja zahtevaju različite prilaze. Imam u vidu sledeće. Ako je posle biološke smrti prošlo. Postoji samo život i njegov beskonačni razvoj. međutim. U savremenoj medicini za izvođenje čoveka iz stanja kliničke smrti se koristi impuls visokog napona. poput Rođenja Hristovog. Sve je to svojevrsni potres. odmah počinju i proscesi koji su nepohodni za vaskrsenje. svi će večno živeti. na primer. Poznavajući principe organizacije čoveka. Hodnici koje oni opisuju. samim tim oni iskazuju otišlima suštinsku podršku. Takođe se trenutno može i zaustaviti nastupanje biološke smrti.

oni su se arhivirali. očuvati neograničeno dugo. Ipak može imati smisli i napomena o još jednoj zanimlјivoj pojavi iz prošlosti. Zato se neću zadržavati na tim metodama. Jer da bi steklo dinamični oblik razvoja detetu su potrebne samo dve-tri bajke. Istina. i u takvom stanju su se mogli. pored bajki deci se može predati i savršeno konkretna tehnologija i tada ona mogu da postanu večna gotovo odmah. Tada će svako već odmah postati prisajedinjen statusu Večnosti. otišli. To se u osnovi primenjivalo u odnosu na ratnike. Kada je bilo neophodno da se vojnici prevezu na veliko rastojanje. Koristeći se naučnim jezikom. Dalјe se ono već razvija dinamički. U njemu se govori o kretanju otišlih po njihovoj zemlјi života. onda će ona odmah moći da se razvijaju pro principima samoregeneracije i večnog života. preobražavanja informacije odande ovde. Uvođenje igala u prave tačke dovodilo je do vaskrsenja. Stvar je u tome da postoji međudejstvo između sveta otišlih i sveta živećih.onda su se koristile tačke na udovima. u svakog vojnika se na posebnom mestu uvodila igla. Kada se ukazivla potreba za njima. I počeće da se razvijaju kao što treba. Ja međutim namerno koristim ovde reč „zemlјa“ i čak više od toga izraz „zemlјa iz bajke“. koja se našem poimanju čini kao bajka. živeći. prosto kao grudve materije. Vraćamo se razmatranju principa (4. Ne govorimo samo mi. spolјašnji svet može da ih različito orijentiše. govore i oni. A ako se deci dâ još i odgovarajuća tehnologija. Jer reč „bajkovita“ u ovom slučaju ima posebnu težinu. kao što se na primer u arhiv odlažu papiri koji će kasnije možda dobro doći. nego i ono što su oni ispričali. Tako je bilo moguće odmah dobiti celu armiju obučenih vojnika. ali ipak se deci može predati takav program koji će za rezultat imati ostvarenje preobrazbe društva. U drevna vremena u nekim mestima su poznavali tajnu „konzervacije“ lјudi uz njihovu saglasnost. Mnogi elementi bajke su dati za dečje shvatanje. i to veoma brzo. od samog početka. Oni govore odande. sadrži ne samo ono što smo mi pričali. A kada oni govore. onda se njihove reči za živeće projavlјuju u bajkovitim oblicima. Poznanstvo sa čak samo dvetri dobre bajke suštinski olakšava proces dalјeg razvoja deteta. Međutim i to je mehanički prilaz. DO KOJIH DOLAZI PRILIKOM ZEMLjOTRESA ILI PRI OBRUŠAVANјU VELIKIH KOLIČINA KAMENјA . može se reći da je bajka sistem preobražavanja. Analogno se pod specijalnim uslovima mogu oživeti i neke mumije. to jest negde skladištili. A bajka je prenosnik njihovog govora. Ovde pre svega dajem duhovne principe. Bajka. pri čemu se ta informacija prenosi na našem jeziku. on se zasniva na korišćenju mehaničkih principa. PROMENE GEOGRAFSKOG RELjEFA. Naravno. pripovest.6). Vojnici su se isušivali. ili su se oni polivali specijalnim sastavom ili im se davao potrebni impuls svesti – i vojnici su oživlјavali.

Moskva teži obliku srca. Važna uloga koju ima vreme postojanja može se videti i na primeru građevina. Spolјašnje oblasti – to su oblasti velike projave kolektivne svesti. i uopšte sav okolni svet – sve to su faktički projave statusa čoveka.7). Postoje dva prilaza u građenju po liku čovečijem: na osnovi spolјašnjih oblasti i unutrašnjih. a to veoma dobro potvrđuju aukcije. Takva građevina formira neki status. Taj princip nam ukazuje na to kako treba pravilno postupati u našim spolјašnjim delatnostima. Neka građevina počinje da ostvaruje uticaj na genetiku ako je bila izgrađena. geografski pejzaž. To jest. Naravno. One se nalaze van čovekovog fizičkog tela. postaće nam jasan pojam glave čoveka. takve građevine ili njihovi ostaci postoje i danas. Zašto su. taj broj od hilјadu godina je da pravo kažemo uslovan. ukoliko se osvaja više prostora.to je ceo spolјašnji i unutrašnji svet istovremeno. Zato su relјef. gradimo zdanja. One se nalaze unutar čovekovog fizičkog tela.2): Čovek . To su različiti pristupi. Ako. One pokazuju osobito dejstvo na njegovo opažanje. ali on ipak odražava postojeću situaciju. Poznat je i izraz: privlačna sila građevine. Analogno stoje stvari i sa umetničkim delima. recimo. pre recimo više od hilјdu godina. uzmemo London i pogledam kako je postavlјen. Ako.PRILIKOM LAVINA DOVODI DO GENETSKIH I STRUKTURNIH PROMENA U ČOVEKU. JER ČOVEK REAGUJE NA CEO PROSTOR (4. Pre svega setimo se o čemu govori princip (4. Takve zgrade. zemlјotresi koji se ponekad događaju. i nije slučajno to što se ka njima ustremlјuju reke turista. Setimo se još jednom principa (4. nisu dozvolјavale da se pogleda unutra? Razlog je u tome što se u vreme tih zabrana još uvek odvijalo formiranje . Zato kod čoveka i postoji težnja ka osvajanju. ukoliko se više zemalјa osvaja. Ali zašto su u formulaciji principa izdvojene upravo promene relјefa. a to je da takve građevine već utiču na genetiku čoveka. dugo vremena postojale religiozne zabrane koje nisu dozvolјavale da se na lјudima radi obdukcija. To je povezano sa time da je neka građevina utoliko bolјe prilagođena kolektivnoj svesti ukoliko je duže vreme njenog postojanja. A unutrašnje oblasti – to su oblasti velike projave individualne svesti ličnosti. utoliko sturktura biva postojanija. Sa vremenom njihova vrednost raste. U vezi sa rečenim napominjem da se razvoj Večnosti u mnogome sastoji u uzdizanju ne samo vremenskog statusa nego i prostornog. jer relјef i krupne stenovite formacije imaju duži period formiranja i zato su više povezani sa opštom genetskom strukturom čoveka. koje se događaju prilikom zemlјotresa i pri velikim odronima kamenja prilikom lavina? Zato što upravo to u prvom redu dovodi do genetskih i strukturnih promena u čoveku.2): Čovek – to je spolјanjši i unutrašnji svet istovremeno. na primer. na primer. onda ih treba graditi tako da bi težila liku i podobiju čoveka. U tom slučaju već se u nekom smislu može govoriti o večnosti.

između ostalog i na antigravitacionom principu. ODATLE SLEDI SVE OSTALO. Kada govorim da zgrade treba graditi po liku i podobiju čovečijem.2. PRINCIP BOŽANSTVENOSTI: STREMLjENјE KA NETLjENOSTI TELA. večne konstrukcije. 1. . sva ona će biti obrađena u jednoj od sledećih knjiga ove serije. 1. a takođe i drugih pitanja koje sa na to odnose. To je u vezi sa time da se unutrašnji sistem čoveka često menja. razumeti kako je ravan povezana sa oblikom čoveka. 1. 1. VEČNI ŽIVOT JE PRINCIP RAZVIĆA BOŽANSKE STVARNOSTI. Treba još utanačiti i ovaj moment. povezanosti oblika i informacije. a menja se principijelno. STREMLjENјE KA POSTOJANOM SVETU STVARA VEČNI ŽIVOT. BOG JE VEČAN. Što se tiče problema oblika. 1. Ako pažlјivo pročitate vežbe koje dajem u Prilogu. dok spolјašnji objekti imaju postojanost sa tačke gledišta njihovog trajnog postojanja u opažanju. da zgrade treba da imaju izgled čoveka. ili kako je sa oblikom čoveka povezana sfera. uvidećete da tamo predlažem koncentraciju uglavnom na spolјašnje objekte.4.informacionih veza između spolјašnjih i unutrašnjih oblasti čoveka po liku i podobiju Božjem a takođe je bilo u toku i formiranje čovekove svesti. Potrebno je. VASKRSENјE JE POSTIGNUĆE ISTINSKE SVESTI. ni u kom slučaju to ne treba shvatiti bukvalno. to jest. I TADA SE ON VIŠE NE MOŽE RAZRUŠITI. Pitanje je ovde znatno dublјe.3. KA VEČNOM ŽIVOTU I KA RAZVIĆU ISTINSKE SVESTI – TO JE PRAKSA NAVEĆEG PROCVATA LjUDSKOG BIVANјA. DOVOLjNO JE DA POSTOJI JEDNA LIČNOST KOJA MOŽE DA VASKRSAVA I VASPOSTAVLjA SVET.8. ONAJ KO NIJE UMIRAO PREDSTAVLjA OSNOVU KOJA PROIZVODI SVE OSTALO. TAKVA OSNOVA JE BOG. na primer. PREGLED OSNOVNIH PRICIPA VASKRSENјA 1 1. ON NIKADA NIJE UMIRAO.7. Zgrade izgrađene na taj način i uopšte bilo kakva građevina biće harmonične u odnosu na čoveka i tim samim i u odnosu na Tvorca.6. BESKONAČNI ŽIVOT USLOVLjAVA NEOPHODNOST RAZVOJA DUŠE.1. NAŠA SVEST OPAŽA KAO STVARNOST ONO ŠTO POSTOJI U NAŠOJ SVESTI. STRUKTURA SVETA TREBA DA SE VEOMA INTENZIVNO RAZVIJA U OKVIRIMA RAZVIĆA NAŠE SOPSTVENE SVESTI. 1.5. ISTINSKI STATUS SVETA JE U VEČNOM ŽIVOTU. Radi se o vezama i o međudejstvu oblika. VEČNI ŽIVOT OBEZBEĐUJE ISTINSKU POSTOJANOST SVETA. Kad postoji takvo znanje mogu se graditi potpuno postojane. 1.

4.VASKRSENјE I USTANOVLjENјE ČINјENICE VASKRENјA JE PROCES KOJI JE ISTOVREMEN ZA CEO SVET. 1. ZEMLjINE RAZMERE SE MOGU UVEĆATI. VREME I PROSTOR NE OGRANIČAVAJU TRAJANјE ŽIVOTA. U SLUČAJU KREMACIJE ZA SVAKU ČESTICU PEPELA KOJI OSTAJE NAKON KREMACIJE PRIČVRŠĆENA JE STRUKTURA LIČNOSTI ONOGA KO SE PODVRGAO KREMACIJI. POSTOJI UZAJAMNA ZAVISNOST DUHOVNE I FIZIČKE STRUKTURE. POJAM TRAJANјA ŽIVOTA FORMIRA SE ODNOSOM DUHA PREMA PROSTORU I VREMENU. SVETLOST I LjUBAV NAČINI DA SE SVET RAZUME. ZATO JE VASKRSENјE ZASNOVANO NA OBELODANјIVANјU VEČNOG U ČOVEKU. PA TAKO I POSLE KREMACIJE. . PRINCIP VASKRSAVANјA JE U SAGLASNOSTI SA PRINCIPOM ORGANIZACIJE ČOVEKA.2.9.3. PRINCIP BESMRTNOSTI. LIČNOST BIVA OČUVANA POSLE BIOLOŠKE SMRTI.13. VAKSRSENјE JE AKT STVARANјA.1.11. UKLjUČUJUĆI I STVARANјE FIZIČKOG TELA.14. 1. SVEST ČOVEKA I NјEGOVI ORGANI PRI PRAVILOM RAZUMEVANјU NјIHOVE UZAJAMNE POVEZANOSTI DAJU VASKRSENјE. 1. MALODUŠNOST I NOSTALGIJA – TO NISU NAČINI ZA POIMANјE SVETA. 2. 1. 1. A PREMA TOME I PRINCIP PONOVNOG USPOSTAVLjANјA NAKON MOGUĆE BIOLOŠKE SMRTI POLOŽEN JE U PRVI UZROK. RAZVOJ ČOVEKA TREBA POSMATRATI KAO KOMPLEKSNI RAZVOJ CELOG POSTOJEĆEG SVETA. PROMENOM INFORMACIJA O FIZIČKOJ STRUKTURI U OBLASTI DUHA MOŽEMO DA MENјAMO DUH DO STEPENA KADA ON UZMOGNE DA MENјA BILO KOJU FIZIČKU STRUKTURU. 2 2. KOJI UKLjUČUJE I SVEVREMENSKI RAZVOJ CELOG SPOLjAŠNјEG SVETA.5. ČOVEK JE PO PRINCIPU SVOGA SAZDANјA VEČNA SUPSTANCA. 2. KAO POSLEDICA TOGA. 2. 1.12. TUGA. U PRVU PRIRODU IMPULSA PRIRODNOG RAZVOJA ČOVEKA.15.1.10. PROSTOR ZAVISI OD TOGA GDE SE PRESECAJU RAZNI VREMENSKI INTERVALI. 2. SAMO SU RADOST. IMPULS USMEREN KA VASKRSNUĆU UVEK JE USMEREN KA BESKONAČNOM RAZVOJU VASKRSLOG.

7. VASKRSAVANI UVEK VIDI I OSVEŠĆUJE PROCES VASKRSAVANјA I PRI TOME UVEK UČESTVUJE U VASKRSNUĆU KAO INICIJATIVNA LIČNOST.12.13. ILI PRINCIP PONOVNOG STVARANјA BILO KOG OBJEKTA SASTOJI SE U PRESECANјU POČETNE INFORMACIJE O OBJEKTU SA RAZVIJAJUĆOM INFORMACIJOM O NјEMU SAMOM U OBLASTI POSLEDIČNIH VEZA. ON NE OSEĆA DA JE NA BILO KAKAV NAČIN ODVOJEN OD ŽIVEĆIH.14. . KOD VASKRSLOG ČOVEKA U POTPUNOSTI SU OČUVANE PROFESIONALNE I SVE DRUGE NAVIKE KOJE JE STEKAO RANIJE U ŽIVOTU. JEDAN OD ASPEKATA VASKRSENјA JE VASPOSTAVLjANјE STVARALAČKE SVESTI KOD ŽIVEĆIH LjUDI. POJAM DUHA DAJE ISTINITOST STRUKTURE POZNANјA. 2. DUHOVNI RAZVOJ LIČNOSTI ODVIJA SE STALNO.5. PROCESU VASKRSENјA TREBA ISTOVREMENO PRISTUPATI I KAO PROCESU STVARANјA DETETA. ZATO SE NA DUHOVNOM NIVOU VASKRSENјE SHVATA KAO PROJAVLjENјE OPŠTE HARMONIJE SVETA. PRINCIP VASKRSAVANјA ČOVEKA.4 I TEORIJSKI I PRAKTIČNO ČOVEK SE MOŽE POSMATRATI KAO STRUKTURA SVESTI KOJA IMA TELESNU OBLOGU. 3.8. 2. POVEZANOG SA TIME DA SADA IMA FIZIČKO TELO. OTIŠLI SE NE ZAUSTAVLjAJU U SVOM RAZVOJU. 2. VASKRSLI UVEK SMATRA DA ĆE MU SE ŽIVEĆI OBRAĆATI KAO SEBI RAVNOM. 2. 2. VASKRSAVANI UVEK SAVRŠENO TAČNO ZNA DA ĆE POSLE VASKRSNUĆA ŽIVETI KAO OBIČAN ČOVEK. 2. FIZIČKO TELO JE UVEK DEO DUŠE. I UPRAVO ZBOG TOGA SVI LjUDI U DUŠI ZNAJU ZA SVEOPŠTE VASKRSENјE OTIŠLIH.11.6. 3. 3.2. 3 3. 2.9.1 STREMLjENјE BOGA I ČOVEKA KA SJEDINјENјU U OKVIRIMA PONOVNOG STVARANјA I PONOVNOG SJEDINјENјA DOVODI DO MATERIJALIZACIJE I KA VASKRSAVANјU. 2. U SVIM USLOVIMA. POSLE VASKRNUĆA OBAVEZNO JE POTREBNO SPROVESTI METODIČAN RAD NA OBJAŠNјAVANјU VASKRSLOME NјEGOVOG NOVOG STANјA. NA NIVOU STVARANјA INFORMACIONIH VEZA NIJEDAN OBJEKAT SE NE PRESECA NI SA KOJIM OD DRUGIH OBJEKATA. KONCENTRISANјE SOPSTVENE SVESTI OD STRANE ČOVEKA MOŽE DOVESTI DO RADIKLANE PROMENE STRUKTURE SVETA. KOJE NASTAJU PRI STVARANјU INFORMACIJA.10. OSEĆA SE ISTO TAKO NORMALNOM LIČNOŠĆU KAO I ŽIVEĆI. 3. PA TAKO NI SA SAMIM SOBOM.3.2.

7. 3. 3.4.9. 3. ISTINSKA RELIGIJA JE ORIJENTISANA NA TO DA DOPRINOSI STVARALAČKOM RAZVOJU DUŠE. DA ĆE SE DOGODITI NјIHOVO PONOVNO STVARANјE. U POČETNOM PERIODU VREME JE ZA NјEGA DISKRETNO. 4. ONO O ČEMU ČOVEK RAZMIŠLjA. ONO.6. 4. NјEGOVO UDALjAVANјE ILI PRIBLIŽAVANјE ZA NEKE ASPEKTE PROSTORA I OZNAČAVA VASKRSENјE. ODVOJENI OBJEKTI STVARNOSTI – TO JE ONO ŠTO JE PRIBLIŽENO VASKRSLOM A UDALjENO OD ŽIVEĆEG.3. TELA I DRUŠTVA. DOK JE U ISTO VREME ZA ŽIVEĆEG VREME NEPREKIDNO.10.7. VASKRSENјE LjUDI DAJE MOGUĆNOST VASKRSAVANјA I VASPOSTAVLjANјA BILO KOJIH OBJEKATA. 3. 3. PROMENE GEOGRAFSKOG RELjEFA. 3.3. PRAKSA VASKRSENјA. NI JEDNOM ZAKONODAVSTVU I NI JEDNOM OD USMERENјA STVARALAČKOG PLANA.6. U STVARI SE OSTVARUJE KROZ STRUKTURU NAŠE SVESTI. JER ČOVEK REAGUJE NA CEO PROSTOR. KRETANјE OTIŠLIH PO NјIHOVOJ ZEMLjI ŽIVOTA. ONAJ OD ŽIVEĆIH KOJI NIJE UMIRAO. ON OBEZBEĐUJE OTIŠLIMA SEĆANјE NA TO.2. UVEK ĆE MOĆI DA VASPOSTAVI OTIŠLOG U OPTIMALNIJE VREME I U NUŽNIJOJ VARIJANTI NEGO ŠTO ĆE TO MOĆI DA URADI VASKRSLI. BAJKOVITOJ ZA NAŠE POIMANјE.14.1. ZA RAZVITAK MIŠLjENјA BUDUĆIH POKOLENјA.5. 4 4. PRINCIP AUTONOMIJE FUNKCIONISANјA INFORMACIJA U RAZNIM VREMENIMA. DILATACIJA VREMENA. SISTEM DUHOVNIH GLEDIŠTA ONOGA KO SE BAVI VASKRSAVANјEM I JESTE PRINCIP ORGANIZACIJE DRUŠTVA NA SLEDEĆIM ETAPAMA NјEGOVOG RAZVOJA. DO KOJIH DOLAZI PRILIKOM ZEMLjOTRESA ILI PRI OBRUŠAVANјU VELIKIH KOLIČINA KAMENјA PRILIKOM LAVINA DOVODI DO GENETSKIH I STRUKTURNIH PROMENA U ČOVEKU. VASKRSENјE JE NAJREALNIJA. 3. 4. 3. VASKRSLI APSOLUTIZUJE PROSTOR I DETALjIŠE VREME. NAJPRAGMATIČNIJA. PRAKSA VASPOSTAVLjANјA NE PROTIVREČI NI JEDNOJ OD RELIGIJA. VASKRSENјE JE UPRAVLjANјE SVIM SPOLjAŠNјIM PROSTOROM.12. NAJSVRSISHODNIJA I NAJDOKAZANIJA OSNOVA ZA BUDUĆI RAZVOJ. . ČOVEK – TO JE CELOKUPNI SPOLjAŠNјI I UNUTRAŠNјI SVET ISTOVREMENO 4. ŠTO ON GOVORI I ONO ŠTA RADI NOSI OSOBINE VEČNOSTI. PRINCIP VEČNOSTI. 4.13.8.11. 4.